LC%f. Nlí II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM. Debrecen, november 3-5, ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN ílfc4?^ g \U '<* w'tó.*- t* # «^ 5 fay íj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LC%f. Nlí II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM. Debrecen, 1980. november 3-5, ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980. ílfc4?^ g \U '<* w'tó.*- t* # «^ 5 fay íj"

Átírás

1 mmmum^ mmm ma wm W*mm ílfc4?^ g \U '<* w'tó.*- t* # «^ 5 fay íj Nlí LC%f II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM Debrecen, november 3-5, WÁ ELŐADÁSOK KIVONATAI m KLTE DEBRECEN BiMfffMrW KBHwn

2 A MTA Radiokémiai Bizottsága, a MTA Izotópalkalmazási, Izotóptechnikai, Sugárhatáskémiai, Radioanalitikai Munkabizottsága, a MKE Magkémiai és Radio analitikai Szakcsoportja, a DAB Kémiai Szakbizottsága, a MKE Debreceni Csoportja rendezésében II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM Debrecen, november 3-5. Kossuth Lajos Tudományegyetem ELŐADÁSOK KIVONATAI KITE DEBRECEN 1980.

3 A szimpózium elnöke: Titkár: Szervező Bizottság: Schay Géza akadémikus Mádi István Bányai Éva Földiák Gábor Keömley Gábor Lengyel Tamás Nagy Lajos György Róder Magda Sirokmán Ferenc Tóth Géza A kötet a szerzők kéziratainak közvetlen másolásával készült

4 Illa T A R T ALÖ n A CSERENK0V-3UGÁRZÁS ALKALMASSÁ J '"P MÉRÉSÉRE SÖVÉNYI SZÖVETEKBEN,, Ambro I*... 1 KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK KONTAiffilÁCIÓJÁNAK ÉS DEKOH- TAMXMÁClóJÁNAK 7IZS GALATA, Badacsonyi T«,'Malecsky E, 5 IJjhidy A*~né f Varga <,......,.»,, 4 I'ÍAííO GRAMM TÖMEGŰ JELZŐANYAG ÍLHYSRÉSE NAGYTÉR FOGATÚ FOLYADÉKIHUTAKBÓL, Baranyai L » 8 A KÖZEG HATÁSA ATOMOK KffilAI REAKCIÓIRA Bérei K,, Vásáros L, Ache EL J s *». <=» 12 RADIOAKTÍV ANYAGOK HIGANYKATÓDOS ELEKTROLÍZISE Boly ós A 9 Í H. IHiiilo, Mádi I« SUGÁRSTERILEZÉS HATÁSA S'Tc^-iíEL JELZETT RADIOGYÓGYSZ3REK ALAPVETŐ TULAJDONSÁGAIRA, Boóc A,, Törkő J, ;..., 18 AMERICTUíí ÉS PLUTÓNIira SZORPCT.ÖJA KRISTÁLYOS CIR. Óííimi-'FOSZl?ÁTOM Borbély S Csifcaíné Baozkó ü, y Mádi I, SUGÁRKÉíílA'I i?olya^atok TÁRGYALÁSA MOSTE-CARLO MÓDSZERREL.. Botár L,, Vidóczy T, ,. 26 FÉLVEZETŐ FELÜLETI RÉTEGEK ADALÉKANYAGAI KOHCE2ITRÁCIÜ PROFILJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 3EUTR0M- AKTlTACIüS.A1IALIZIS SEGÍTSÉGÉVEL, Dé'^ai A.-na*, Török G,? Zaaati T. 9 Puokáa L, 30 A CIKLOHEXANOL KATALITIKUS ÁTALAKULÁSÁNAK 7TZSGA.LATA SZEI-H JELZÉS SEGÍTSÉGÉVEL* Dobroio-sziy A»~aá, Paál Z» 9 Tétényi P. 31 AIALLTHIIMOIÍ GYORSÍTÓVAL KIALAKÍTOTT KQ3SVE&- ZIÓ3 BETEG,, Droada T,, Malecski?.=,, Varga I*».. *» 38

5 17. ORTO-SZUBSZTITUENSEK HATÁSA FENIL-ESZTEREK REAKTIVITÁSÁRA NUKLEOPIL SZUBSZTITUCIüS FO LYAMATOKBAN. Dutka F«9 Komives T. s Márton A«F A WR-SM KUTATÓ ATOMREAKTOR PRIMERKÖRI AKTI VITÁS MÉRÉSETEK TAPASZTALATAI. Elek A,, Tóth M., Bakoa L., Vizdos G NEUTRON-KÖLCSÖNHATÁSOKON ALAPULÓ RADIOMETRI KUS MÉRŐMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA FOLYAMATOS IPARI TECHNOLÓGIÁKBAN. Paludl Gy., Házi E A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETÉBEN A LÉGTÉR RADIOJÓD KONCENTRÁCIÓJÁNAK ELLENŐRZÉSI MÓD SZEREI. Peliér I 0, Biró J. Lancaarica Gy. Szabadi-Szende G A NEUTRONAKTIVÁCIÓS TECHNIKA KOPÁSVIZSGÁLATI ALKALMAZÁSA. Fodor J.. o 58 NITROXIL STABILIS GYÖKÖK ALKALMAZÁSA A SUGARKÉMTAI VIZSGÁLATOKBAN, Hardy Gy.-né /Putirazkaya Galina/ RADIOMETRIKUS MÓDSZER KIS FŰTŐÉRTÉKŰ SZENEK HAMUTARTALMÁNAK FOLYAMATOS MÉRÉSÉRE. Házi E., Faludi Gy., Csapó Z 66 TALAJMINTÁK VIZSGÁLATA RÖNTGENFLUORESZCENCIÁS ANALÍZISSEL. Hegedüa D., Nagy L. Gy,, Greaita 1 70 METALLO-ENZIMEK NYOMELEMTARTALMÁNAK VIZSGÁLA TA RÖNTGENFLUORESZCENS ANALÍZISSEL. Hegedüa D., Nagy L. Gy., Greait3 I A NORMÁLELOSZLÁS ÁLTALÁNOSÍTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ FLUIDIZÁLT RENDSZEREKBEN RADIOINDIKÁCIÓS MÓDSZERREL MÉRT SZEMCSESEBESSÉG-ELOSZLÁS LEÍRÁSÁRA. Hodány L. NYOMJELZŐS TECHNIKA ALKALMAZÁSA ELEKTRO- SZORPCIÓS JELENSÉGEK VIZSGÁLATÁRA. Horányi Gy 84.NÖVÉNYVÉDŐSZEREK LEBOMLÁSÁNAK VIZSGALATA TERMÉSZETES VIZEKBEN. Horváth L

6 TRÍCIUMMAL JELZETT VIZ MOZGÁSÁNAK JÍATEiiA- TIKAI MODELLJE. Horváth-1. G., J. K. Miettinen, Pödörne Csányi?o.. A. NAGYPONTOSSÁGÚ TÖMEGMÉRÉS SZERED A,RA DIOAKTÍV HITELES ANYAGMINTÁK ELŐÁLLÍTÁSÁ BAN* T qfi Horváth Gy., Szokolyx L«....? u DEUTÉRIUM HELYETTESÍTÉS HATÁSA AZ ACETO- NITRIL GŐZNYOMÁSÁRA, Jancsó G 9 Jákli Gy., Kontsanszky T HITELES RADIOAKTÍV ANYAGMINTÁK KÉSZÍTÉSE AZ ORSZÁGOS LIERESJGYI HIVATALBAN, Jedlovszky R., Szokolyi L., Szörenyx A.. xu<: GAMMA-REFLEXIÓS MÓDSZER ALKALMAZÁSA SZINT SZABÁLYOZÓ TÁVADÓ KIDOLGOZÁSÁRA. Jelinkó B., Házi E. * A VAS ANÓD03 OLDÓDÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA RADIOELSKTROKÉMIAI MÓDSZERREL, Joó P., Kónya J., Bánhidi 0., Kardos II.. SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOROK ALKALMAZÁSA NEUTRONPORRÁSOK ZÁRTSÁGÁNAK VIZSGALATÁRA., Kocsis Zs, Házi E... A TOLUOL SUGÁRHATÁSKÉHAI OXIDÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA SZERVES FÁZISBAN* Kovács L»... ' SZDÍKROCIKLOTROÍ-níAL ELÓÁILITOTT RADIO- NUKLIDOK KINYERÉSE FEMOLVADEKOKBOL,ES. ELVÁLASZTÁSUK GÁZTERMOKROMATOGRAFIAS MÓD SZERREL, Kovács Z... HETEROGÉN IZOTÓPCSERE-REAKCIÓK TANULMÁNYO ZÁSA BARITON ES.A KRI3TALYP0R FAJLAGOS FE LÜLETÉNEK MSGHATÁROZÁSAo Kónya J«5 Imre L s.... «. J-río HETEROGÉN IZOTÓPCSERE VIZSGÁLATA KRISTÁ LYOS CIRKÓNIUM-FOSZFÁTON. Környei J 0, Szirtes L a n...» J-W TOLUOL VIZES OLDATÁNAK SUGÁRKÉEIAI OXIDÁ- 1 CIÓJAo,,. Kroó E... ' X J Í 4 i U b l l ü 1 1 4

7 71. A^HEÜTROMEPIVACIOS ANALÍZIS HELYE A BIO- LQGIAI ANYAGOK NYOHELEMAHALITIKAI YIZS- GALATABAHc László Ko S Hagy L«Gy 9 Török G,... MÖSSBAÜER-SPEKTROSZKÓFIA ALKALMAZÁSA KAR- BONIL KLASZTEREKBOL ELŐÁLLÍTOTT Fe/SiO~ ÉS á RuPe/Si0 2 KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATÁRA,, Lázár K,, Hagy D L. 9 Guczi L RITKAFÖLDFÉMEK SÓOLVADÉKBÓL VÉGZETT EXTHAKCIÓJÁHAK EÍYOMJELZESES VIZSGÁLATA* TITÁN-FOSZFÁT SZORBENS ELŐÁLLÍTÁSA. MINŐ SÍTÉSE ES ALKALMAZÁSA, Ludmány A.- f Török G., Hagy L. Gy..... KL2 KAZÁNSZERKEZETI ANYAGBÓL KÉSZÜLT IPARI BEREIÍDEZES KORRÓZIÓS VIZSGÁLATA. Maleczki E. f Házi E. 9 Faludi Gy., Horráth J PROMETHTUM-H7 SZEKUNDER PORRÁSOK XRP CÉLOKRA. Mangliár F, Király J,.... HAZAI ELŐÁLLÍTÁSÚ FÜLKESOR ÉS EERENDEZÉ-- SEI BETA-SUGARZÓ IZOTÓPOK FELDOLGOZÁSARA. Mangliár F. 9 Mándli J p Gáspár I..... A P-XILQL ÉS SZÁRMAZÉKAINAK SUGÁBKÉMIAI OXIDÁCIÓJA VIZES OLDATBAN. Mafrus L-aé. IZOTÓPOS KETTŐSJELZÉS KATALITIKUS REAKCIÓK MECHANIZMUSÁNAK TANULMÁNYOZÁSÁBAN. Matusek K s Guczi L. t A. H. Weiaa... RADIOAKTÍV ANYAGOK LEVÁLÁSA PLATINAANÓDON I SZENNYEZETTSÉG ELLENŐRZÉSE A KFKI KÖRNYEZETÉBEN. Molnár J op Padoané Farkas É. 9 Tóth M... KETILÉNHIDAS FERROCÉNSZÁRMAZÉKOK MÖSSBAUER SPEKTROSZKÓPIAI VIZSGÁLATA. Nagy G. Á. t Hillman M..... RADIOAKTÍV ALKÁLIFÉM-IONOK ELVÁLASZTÁSÁRA ALKALMAS SZERVETLEN IONCSERÉLŐK VIZSGÁLATA. Nagy Jo 9 R. S. Fuentes. Mádi I....

8 VII. PÓRUSOS SZORBENSEK VIZSGALATA IZOTÓBIOLB- KULACSERÉVEL* Hagy Lo Gy eo Fóti Gy 09 Moravcslk Gy» «190 KÖRNYEZETI FALL-OUT MINTÁK FELDOLGOZÁSA MIiSlOIülICSEaÉLŐ GYANTÁVAL. Ormai P<>, Fehér X*»....,..' "RED ACRYLIC 1 ' DOZIMÉTEREK BESUGÁRZÁST KÖ VETŐ SZBÍ-VISSZAÁLLÁSI FOLYAMATÁNAK VIZSGÁ- LATAo Patkó Jo 9 Beké D, 9 Herbák J«... «198 SZOLOK ADSZORPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA RADIOAK TÍV NYOMJELZŐS MÓDSZERREL* Párkányiné Berka M 0, Bolyós A«9 Farkas I, 9 A CITOKEOT-SZERU REGULATOROK HATÁSÁNAK TESZTELÉSE A FOTO- ÉS A FEHÉRJE. SZINTÉZIS SORÁN, RADIOMETRIKUS MÓDSZEREKKEL, Pozsár B«I 9, Szarvas T«B, Simon L«P*. 206 HER3ICID /EPTC/ METABOLIZMUSÁNAK-VIZSGÁLATA IZOTÓP NYOMJELZÉSES MÓDSZERREL, Pulay &«, Horváth Lo, Volford Jo.. o RADIOIZOTÓPOS VIZSGÁLATOK NÉHÁNY TAPASZTA LATA, ATOMERŐMÜVI RADIOKÉMIAI LABORATÓRIUM FELA DATAI ÉS MÓDSZEREI, Schunk Jo, Bogáncs J OJ Pintér T >».» Cs MÉRÉSE KÖRNYEZETI MINTÁKBAN Segesváry G«, Gimesl 0 o, Bányai, Farkas A 219 l4 C-VEL JELZETT NÖVÉNYI FEHÉRJÉK SZÉTVÁ LASZTÁSA PAG ELEKTROFORÉZISSEL ÉS A RADIO AKTIVITÁS MEGOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA. Simon Lo Po, Szarvas To, Pozsár B<,»..., 224 A MOLIBDÉN-TRIQSID-HIDRÁT FELÜLETI REAKCIÓI VIZES KÖZEGBEN. Szalay T 9 Pásztor Eo». 228 A HTO FOTOLITIKUS BOMLÁSÁNAK MÉRÉSE TRICIÁLT METABOLITOK /FORMALDEHID, SZŐLŐCUKOR/ SZINT JÉNEK MEGHATÁROZÁSÁVAL 9 KUKORICA LEVELÉiiEN, Szarvas T. B. { Pozsár B, I., Simon L. P a.. 232

9 VIII, SZINTETIKUS SZERVETLEN,IONCSERÉLŐK ALKAL MAZÁSA RADIOKÉMIAI ELVÁLASZTÁSI FELADATOK MEGOLDÁSÁBAN* Szirtes Log Környei J 09 Zsinka L e A NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRÉSEK ERED MÉNYEI ES JELENTŐSÉGE A RADIOAKTÍV HITELES ANYAGMINTÁK KÉSZÍTÉSÉNÉL* Szokolyi L 0? Szörényi i, GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÉRŐ- ÉS KIÉRTÉKELŐ RENDSZER KÖRNYEZETI MINTÁK RADIOAKTIVITÁ SÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA* Zombori P 9, Andrási A., Rónaky J KÉT LÉPCSŐSEN KIALAKÍTOTT KONVERZIÓS xréteg VIZSGÁLATA RADIOIZOTOPOS INDIKÁCIÓVAL. Varga X a, Badacsonyi T., Maleczki E« TRANSZPORTFOLYAMATOK VIZSGÁLATA NÖVÉNYEK BEN SUGÁRABSZORPCIÓS ÉS KVANTITATÍV MIKRO- RADIOGRÁFIÁS MÓDSZEREKKEL. Varró T»? Somogyi Gy c? Mádi I» A MÖSSBAUER-SPEKTROSZKÓPIA NÉHÁNY ELEKTRO KÉMIAI ALKALMAZÁSA* Vertes A esi Nagy Ko-né 255 A POZITRÓNIUMKÉPZŐDÉS VALÓSZÍNŰSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ETANOLBAN, KLÓR-BENZOL ÉS PER KLÓ RSAV ELEKTRON "SCAVENGEREK" JELENLÉTÉ BEN o Vértes A 9 Balásházy!, Ranogajec-Komor M* 259 ASZTÁCIUM REAKCIÓI AROMÁS VEGYÜLETEKKEL. Vasáros L O J Norseyev Yu V., Bérei K NÉHÁNY JELZETT NÖVÉNYVÉDŐSZER SZEÍTÉZISEo Volford J, 9 Horváth L a RADIOJÓDDAL JELZETT VEGYÜLETEK ADSZORPCI ÓS KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSA BINÉR ELUENS ALKALMAZÁSÁVAL* TECHNÉCIUM-99m~MEL JELZETT PÉMKOMFLEXEK JELENTŐSÉGE A DAGANATOS BETEGSÉGEK KORAI FELDERÍTÉSÉBENo:

10 J-A 9 TELEPÍTHETŐ KÉMIAI FELDOLGOZÓ RENDSZER, Török G., Ruip J«, Vodicska M. 275 RADIOAKTÍV VIZEK DEKONTAMINÁLÁSA CIRKÓ NIUM-FOSZFÁT SZORBE1Í SEKKEL. Török G, Vajda N, Fóti Gy., Nagy L Gy. 279 NUKLEÁRIS MÉRÉSI ADATGYŰJTŐ- ÉS ADATFEL DOLGOZÓ RENDSZERo Török Goj, Zagyvái P OJ Kruppa E OLDATOS FORGÓKORONGOS MÓDSZER NYOMJELZÉ SES VIZSGÁLATA«, Ujhidy A.-né, Maleczki E. 287 KIS SZÉNATOMSZÁMU GYÜRÜS SZÉNHIDROGÉNEK SZINTÉZISE._ /' "" ' Buraicsné tízekeres E.. a.. \ 292 IMPULZUS-RADIOLIZIS VIZSGÁLATOK NANOSZE- KUNDUMOS TARTOMÁNYBAN ALKÉNEKKEL. Cserép Gy KETTŐSEN ADALÉKOLT SZÉNHIDROGÉN-RENDSZE- REK RADIOLIZISE VIZSGÁLATÁNAK UJABB ERED MÉNYEI. Földiák G RADIOAKTÍV METILJODID LEVÁLASZTÁSA LEVE GŐBŐL SZILÁRD ADSZORBENSSEL. Friedrich V KORRÓZIÓ TERMÉKEK TERJEDÉSE ATOMERŐMÜVI VÍZKÖRÖKBEN. Horváth L.G.,M.Snellman 308 A FOLYADÉKFÁZISÚ BUTIL-CIKLOPROPÁN IZO MEREK RADIOLIZISE. Kovács A., Bursicsné Szekeres E., Földiák G. 312 DIMETIL-CIKLOHEXÁNOK RADIOLIZISÉNEK ÉS FOTOLIZISÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA. Kozári L., Wojnárovits L., Földiák G. 315 RADIOJÓD IZOTÓPPAL JELZETT PROSZTAGLANDI- NOK ÉS METABOLITJAIK ELŐÁLLÍTÁSA. Mucha I., Tóth G., Tanács B PR0PAN0L ÁTALAKULÁSA FÉMOXIDOKON GAMMA-. SUGÁRZÁS JELENLÉTÉBEN. Pálfi S. Sárkány A., Tétényi P 323

11 1» CpXOHESil Á11AL&KUT/ÁSA /"-SUGÁRZÁSSAL EE5U- GARZOTT Pt//-~A1?0-, ÉS S1/MS-5A KATALIZÁTO- J T0R0K03, Szauer Gy«,.György 1* P Földiák G* o *» <, 327 EGYSZERŰ MÓDSZER EíHCI/iOGÉN SUGÁRHATÁSKÉMI" AI ÉS FOTOKÉMIAI REAKCIÓK KLHETIXÁJAITAK KÖ ZELÍTŐ VIZSGÁLATÁRA, Szondy T a 9 Földiák G BÍ Kesaei CB S,» D 331 SZERKEZETI HATÁSOK EREDETE AZ ALKÁHOK RADIO- LIZISÉBENc S/ojnárovits L» s Foldják G,,, *,, t» 335 ELŐADÓK ÉS TÁRSSZERZŐK HP/JEGYZÉKE. e. 339

12 A CSEREJIKOT-Su'GÁJRZÁS ALKALMAZÁSA 3 2 P KÉRÉSÉRE NÖVÉNYI SZÖVETEKBEN 3? 'Üke uso of Geraakov-xadlatioű. for fch assay of B in plan* felaswöb DjevArabró Irén Heh svegyipart Kutató IníézefcjRadiokáraial Osatály,Veszprém Research Institute for Heavy Chemical Indus trie a, Radiocheaiiötry Department 9 Veszprám \$yj Summary The C^erenkov-radiafeion produced by the [i-emitter ^ P extracted from plant tissues was applyed to check the translocation of the radioactive fertilizer in maize.the paper deals v;ith the influence of the dry material concentration affecting the efficiency of the measurement.to calculate the absolute radioactivity /dpm/ the ebanel ratio method was used for the quench correction.th experiments show >ÍÍQ the range of the dry material concentration in which the method -me applicable A mezőgazdaság kemizálásavalp a műtrágyázás ás a növényvédő~ szer kutatásokkal kapcsolatossá egyre szélesebb körben alkalmazzák a nukleáris méréstechnikát Jkz általában szóba jöhető jelző izotópok,, a tricium és a C kis energiájú (3-sugárzása a jelzett,, un.indikátormolekulák inéréséro szükségessé tette a folyadékszcintillációs mérőműszerek használatát.a miiszerállomány elterjedése megteremtette a Cserenkov-sugárzáson alapuló mérések feltóteleit is, amelyek'a kemény (b -sugárzó Izotópok szcintillátor nélküli mérését tudják -biztositani. x ~ i. Előadásunkban radioaktiv foszforral jelzett műtrágyának kukoricanövényben végbemenő felszívódására,, az akkumulációs helyek kimutatására végzett llo napos tenyészidejű kisériételüknél alkalmazott mérések egy részéről számolunk be.a 10 napon-

13 2 kinti mintavételnél a foszfor tranazlokációját autoradlográfiásan is követtük, mig a quantitatlv értékeléshez szükségessé vált a radioaktivitás mérésén alapúié módszer kidolgozása, tekintettel a növényi részek - gyökér, szár, levél - eltérő geometriai tulajdonságaira»az aktivitáamórésekhez az ismert sulyú,légszáraz növényi részeket,a szcintillációs küvettában leltártuk infralámpa alatt cc HgSO.-val, majd H^Og hozzáadásával elszintelenitettuk az oldatot.végtérfogatként 15 ml-re ioncserélt vizzel egészítettük ki. A kioltást / quenching/ csatornaarány módszerrel határoztuk meg, amelyhez quenchsorozatot készítettünk. Az abszolutaktlvitás-adatok / dpm/ számítására ar Országos Mérésügyi Hivatal által készített standardot használtuk fel. Mérőműszerként a Searle cég Nuclear Chicago Mark II jelű, PBS/3 mikroprocesszorral vezérelt folyadókaacintillációs műszert használtuk. Az ismert szárazanyag-tartalmú ós aktivitású minták mérési adataiból a mérési hatásfok /E/ versus csatornaarány összefüggését harmad és ötödfokú polinommal közelitettük. Méréseink célja elsődlegesen az volt, hogy meghatározzuk a Cserenkov-sugárzáson alapuló aktivitásadatokból a módszer hatásfokát,továbbá azt a szárazanyag-tartományt, amelyen belül a módszer alkalmas nagyszámú mintasorozat mérésére a mérőberendezés által biztosított automatikával és kiértékeléssel. A mérési adatok azt mutatják, hogy a 15 ml folyadóktérfogatban, ötödfokú közelítést alkalmazva,mintegy 2o mg/15 ml koncentráció alatt tudunk 2o #-nál nagyobb mérési hatásfokot elérni.a koncentráció csökkentésével elérhető az adott módszerrel az irodalomban közölt #-os mérési hatásfok.figyelembe véve a módszer előnyeit a mintaelőkészitésnél, az alacsonynak tűnő mérési hatásfok ellenére elterjedőben van a különféle biológiai eredetű minták aktivitásmérése a Cserenkov-sugárzés alapján.

14 Baetenkint a CBerenkOTr-augársásaal meghatározott csatornaarányt,mint a azinkioltáa /azinquenching/ martokét egyes»- r^agok koncentrációjának méghatárózáaára ia felhasználják. Irodalom l.pjucerenkov,c.h. Sd. U.S.S.R. g,451 A934/ 2.H.P.Park0r,Cereakov counting and other special topica. Bd.:M^.Crock:Llquid acintillation coontins.vol.^,237, /1973/. 3.D.L.Horrocks,Application of liquid acintillation counting. A.P.,New York,p.263,A974/. 4.H.H.Rosa,Theory and application of Cerenkov counting. Ed.^^.Bou3aim fl G.Ediaa,L.I.Weibe:Liquid scintillation, acienco and technology,a.p.p.79,a976/. 5. p.pric,v.pavlickova,int.j.of Appl.Rad.and Iaotopee,Vol.26, 305./1975/. 6. B.Carmon,ibid.7ol. < 20,97,/1979/. 7 I.Ambró,A Caerenkov-augárzáa felhaaználáaa nagyenergiájú Q>- sugárzó izotópot tartalmazó növényi minták abazolut aktivitáaanakmáréaére. 910.az.NE7IKl kutatáai jelentea, 71977/.

15 ft KORRÖZIŐALLÖ ACÉLOK KONTAMINALÖDASANAK ÉS DEKONTAMINACIÖJflNAK VIZSGALATA Investigations on the Contamination and Decontamination or Stainless Steel Samples Badacsonyi T., Haleczki E. r Ujhidy A.-né, Varga X. Veszprémi Vegyipari Egyetem Radiokémia Tanszék, Veszprém Veszprém University of Chemical Engineering Department of Radiochamistry The adsorption of I and Sr and the decontamination efficiency of various agents have been tested on stainless steel samples. Radioactive preparations with and without carrier material have, been used. The sorption factors have been used to determine the extent of contamination obtained by dipping the sample into the solutions. The decontamination factors and the percentage remaining activity values have been used to characterize the efficiency of the various de-. contaminating agents. Minden radioaktív izotóppal foglalkozó munkahelyen számolni kell a különböző felületek, eszközök és- berendezések szennyeződésével. A magkémiai laboratóriumokban nagyobb mérvű kontaminációt általában előre nem látott események okozhatnak, a jelenleg üzemben lévő atomreaktor típusoknál viszont a primer hűtőrendszer felülete - zavartalan munkavégzés esetén is - elkerülhetetlenül szennyeződik. A kontamináció, illetve a dekontamináció folyamata sokféle és nehezen értékelhető részfolyamatokon keresztül valósul meg. Általában ugy tekinthető, hogy a kontamináció adszorpció

16 5 hesalszorpció veigy mechanikus igénybevétel eredményeképpen kö~ vetkezik be. A defcontaralnálás hatékonyságát elsősorban a kontamináló anyag és a szennyezett felület közti kölcsönhatás határozza meg, amely igen. sokrétű lehet és több részfolyamat eredője. Munkánk során 0X18H10T minőségű korrózióálló acél felüle ten tanulmányoztuk a * "I és Sr radioaktív izotópokkal a kontaminálódási és dekontaminálásl folyamatokat. A munkát laboratóriumi modellkísérlettel végeztük, az üzemivel azonos körülmények mellett. A kísérletekhez hidegen hengerelt és szemcseszórással kezelt mintákat alkalmaztunk. A kontamináló oldatok ra- 3 dioaktiv koncentrációja 74 kbq/cm volt. A vizsgálathoz felhasznált leniezek felületi minőségének különbözősége elkerülhetetlenül a mérési eredmények szórását vonja maga után. A számos kipróbált felületelökezelő eljárás közül a kevert savas eljárás bizonyult a legjobbnak a felületi rétegek eltávolítására. Az igy kialakított felületek a kisérletsorozaton belül közel azonos tulajdonságúak voltak. A passzív réteg kialakulását Schweigert- -próbával ellenőriztük. A kontaminálási és dekontaminálásl kísérleteket mártó el- 125 járással folytattuk le. A I gamma-sugárzását 1ram-esNaI/Tl/ szcintillációs kristállyal, a Sr gamma-sugárzását pedig 25 mm NaI/Tl/ kristállyal detektáltuk. A kontaminálődás mértékét az adszorpciós faktorral, a dekontamináció mértékét pedig a dekontaminációs faktorral, illetve a százalékos maradék relatív aktivitással jellemeztük. A szükséges szennyezési és mentesítési idő megállapítása céljából különböző körülmények között felvettük a kontaminálási és dekontaminálásl kinetikus görbéket. 125 '... A 1 radioaktív izotóp hatásának vizsgalatánál hordozómentes és különböző ho-dozó-koncentrációju oldatokkal végeztük a méréseket /0,01raM/dm, 0,1 mm/dm és 1 mm/dm NaI /. A mérési eredmények alapján a hordozómentes izotópnál a telitési idő 120 perc körüli értéknek adódott, az adszorpciós faktor értéke, a 0,5 perc kezelési időnél mért relatív aktivitást alapul véve 4,15 volt. A hordozó hozzáadása következtében jelentősen csökkent az adszorbeált radioaktív anyag mennyisége.

17 6 A hordozó koncentrációjának növelésével a változás nem egyenesen arányos, de a megkötött mennyiség egyre kisebb lett. A nátrium-jodid hordozót tartalmazó oldatoknál a telitési idő 60 perc körüli érték volt. Az adszorpciós faktor átlagosan 3,5-re csökkent.. A dekontaminációs vizsgálatoknál a kisérletsorozatban dekontamináló anyagnak desztilláltvizet, 0,5% NaOH + 0,5% KMn0 4 vizes oldatát és 10 g/dm 3 HN g/dm 3 C 2 H vizes oldatát választottuk. A dekontaminálást 60 C-on végeztük. A dekontamináló oldatok közül a lúgos kálium-permanganát bizonyult a leghatásosabbnak. E dekontaminálőszer hatásosságát a hőmérsékletváltozás függvényében is vizsgáltuk /25-80 C/. A dekontaminálás szempontjából a legjobb eredmény 80 C-on érhető el, de ezen a hőmérsékleten nagy a párolgási veszteség és jelentós a mangán- -oxid kiválása is. 60 C hőmérsékleten történő kezelésnél ezek a káros hatások csak kevéssé mutatkoztak, ezért ezen a hőmérsékleten célszerű a dekontaminálást végrehajtani. A minimális maradék aktivitást 20 perces kezeléssel tudtuk elérni. A hordozót tartalmazó oldatokkal történő szennyezésnél és a lemezek mentesítésénél a maradék relativ aktivitás, valamint a dekontamináció ideje a növekvő hordozőkoncentrációval csökkent. A 3 dekontaminációs idő 0,01 mm/dm hordozó alkalmazása esetén 5 perc, 1 mm/dm értéknél pedig már csak 1 perc volt. A 85 Sr radioaktiv izotóppal végzett kísérleteknél esztergált-passzivált, hidegen hengerelt-passzivált és homokszórt felületeken végeztük a kísérleteket 103,6 GBq/g Sr izotópot tartalmazó stroncium-klorid oldattal, az előzőekben már ismertetett radioaktiv koncentráció beállítása mellett. A homokszórt lemezek kevert-savas kezelést nem kaptak, csupán forróvizben történő tárolással tisztítottuk meg a lemezeket. A kontaminációt a jódos vizsgálatokhoz hasonlóan végeztük. Tapasztalataink szerint a kontamináció minden felületen viszonylag gyorsan végbemegy, a telitési ido 30 perc körül volt. Az adszorbeált aktivitás a porozitás növekedésével nőtt. Az adszorpciós faktor az esztergált-passzivált felületen 3,02, a hengerelt - passzivált felületen 3,35, a homokszórt felületen

18 pedig 3,86 volt. A stronciummal történs szennyezésnél a vizsgált felület minősége jobban befolyásolja a kontamináció mértékét, mint a jód esetében. A dekontaminálást ez esetben is több oldattal elvégeztük és a vizsgált oldatok közül a leghatásosabbnak a 10 g/dm oxálsavat és 10 g/dm salétromsavat tartalmazó oldat bizonyult, 60 C kezelési ido mellett. A passzíváit felületeken a dekontamináció 10 perc alatt végrehajtható, a homokszórt felületeknél viszont a mentesítés csak 5 percet vesz igénybe. A dekontaminációs faktorok értéke az esztergált-passzivált felületeken 16,7, a hengerelt-passzivált lemezeken 98,3, a homokszórt mintáknál pedig 200 volt. A homokszórt lemezek - pórusos felületük ellenére - jól dekontaminálhatónak bizonyultak.

19 8 NANOGRAMM TÖMEGŰ JELZŐANYAG KINYERÉSE NAGYTÉRFOGATU FOLJTADÉKMIÍÍTÁKBÓL Recovei'y of nanogramm-mass tracer from big-volume liquid patterns Baranyai Lajos Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézete, 1525.Budapest Pf 77 Institiite of Isotopes of the Hungarian A.cademy of Sciences During air-pollution investigations we wanted to recover nanogramm-mass Dy tracer from 500 cm 3 absorbing liquids in order to make the tracer technically suitable for neutron- -activation and at the same time to separate it from the most disturbing alkali elements. The recovery of extraordinarily little mass tracer was solved by adding different carriers artifically and co-precipitating them with the Dy tracer- In this paper the circumstances, sensitivity and efficiency of recoveries are detailed, BEVEZETÉS A neutronaktivációs analízis gyakorlati alkalmazásai során gyakran felmerülhet olyan igény, hogy az ipari folyamatokból, a természetben előforduló nyersanyagokból vagy egyéb mintavételi helyekről származó nagy térfogatú mintákat a neutronbesugárzásra alkalmas állapotba hozzuk, azaz térfogatukat nagyságrendekkel csökkentsük, vagy belőlük a mérni kívánt komponenseket koncentrált formában kinyerjük. Legutóbb egy környezetvédelmi téma kapcsán adódott olyan feladat, hogy a légtérbe mesterségesen kibocsátott Dy 0_ jelzőanyagnak elnyelető folyadékokban való megkötése után az 500 cm 3 térfogatú folyadékmintákból a jelzőanyagot szilárd alakban kinyerjük. A rendelkezésünkre álló minták és a kinyerni kivánt jelzőanyag térfogatának és halmazállapotának figyelembevételével

20 9 a Dy szilárd alakban történő kinyerésére a csapadék formájában történő leválasztás látszott alkalmasnak. A Dy várható tömege mintánként a mikrogramm és nanogramm tartományba esett, ezért a leválasztás hatásfokának és érzékenységének ellenőrzésére a radioizotópos nyomjelzéstechnikát használtuk, amely a Dy előnyös neutronaktiválási tulajdonságai miatt ilyen kis a- nyagmennyiségeket is jól érzékel. 165 A leválasztásokat különböző koncentrációjú Dy radioizotóp oldataiból többféle lecsapószerrel végeztük el és a leválasztások hatásfokát az eredeti oldatok - B Q - és a keletkezett szürletek - B - radioaktív koncentrációinak hányadosával jellemeztük: B - B = /fi = _ x 100 /!/ o A csapadékokat szűréssel távolitottuk el az anyalugtól, szürőanyagként a neutronaktivációs analízis szempontjából megfelelő tisztaságú Whatraan-4l tipusu szűrőpapírt használtunk. A minták radioaktív koncentrációinak mérésére szcintillációs méréstechló "5 n-i kát alkalmaztunk, a Dy gamma-intenzitását egycsatornás amplitúdó-analizátorral határoztuk meg. A DY LEVÁLASZTÁSA CSAPADÉK. ALAKJÁBAN A ritkaföldfémek csoportjába tartozó Dy-ot oxalát, foszfát, karbonát, hidroxid és fluorid alakjában lehet csapadékba vinni, oldhatósági tulajdonságai miatt az első három lecsapószer használható kvantitatív leválasztásra. A radioizotópos nyomjelzéssel ellenőrzött leválasztásokhoz ammóniumoxalátot, ammóniumortofoszfátot és ammóniumkarbonátot alkalmaztunk lecsapószerként. A különböző koncentrációjú Dy-oldatok leválasztása és szűrése utáni ellenőrző mérések e- redményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. A mérési adatok szerint 10 mg Dy leválasztása még teljes volt, de mikrogrammnyi mennyiségek már nem váltak le. Közvetlen lecsapással tehát nem nyerhető ki az a Dy inennyiség amely célkitűzésünkben szerepelt. További vizsgálatainkban az u.n.

21 lo koprecipitáció - az oldatba hordozóként bevitt idegen ionok és a Dy együttes leválasztásának módszerével, próbálkoztunk. I 1. táblázat Különböző Dy-tartalraú oldatok leválasztásának hatásfoka a radioizotópos mérés alapján Oldat Leválasztás! hatásfok By-tartalma oxalátként foszfátként karbonátként 100 mg mg mg jug ik. Z» ps pg AZ EGYÜTTES LEVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI ÉS MECHANIZMUSA A koprecipitáció valamely csapadék szennyeződése olyan anyaggal, amely a lecsapás normális feltételei kö- 2 3 zött oldatban marad;'. A leválasztás mechanizmusa szerint három fajtája ismert: elegykristály-képződés, felületi adszorpció és mechanikus bezáródás. A hordozó ion kiválasztásánál a csapadókos leválasztás és a neutronaktiválás kívánalmait együttesen kellett figyelembe venni. A hordozó ionnak az ismertetett lecsapószerekkel u- gyancsak kis oldékonyságú, jól szűrhető csapadékot kell képeznie és minél kisebb neutronbefogási hatáskeresztmetszettel kell rendelkeznie. Ezeket a feltételeket többé-kevésbé a Ca, Mg és Al ionok elégítik ki. Hatáskeresztmetszet-értékeik nagyságrendekkel kisebbek a Dy hatáskeresztmetszeténél és a keletkező radioizotópok gamma-energiái nem esnek egybe a Dy 9^4.7 kev-es energiacsúcsával. A Dy LEVÁLASZTÁSA HORDOZÓK MELLETT A hordozó nélküli leválasztás - 1. táblázat - mérési eredményeiből adódott, hogy a leválasztandó ion tömé-

22 11 gének a milligramm tartományba kell esnie. Ebből kiindulva a hordozóként bevitt Ca, Mg és Al ionok mennyiségét 10 wg-ban határoztuk meg. Az együttes leválasztásokkal elért leválaszbási hatásfok-értékeket a 2. táblázatban foglaltuk össze. 2. táblázat Különböző Dy-tartalmú oldatok és 10 mg tömegű hordozók együttes leválasztásának hatásfoka Hordozó Oldat Leválasztás! hatásfok ion Dy-tartalma oxalátként foszfátként karbonátként Ca 100 Mg 10 ug "" Al Ca 100 Mg 1 "g Al Ca 100 Mg 100 ng - Al - Ca 97 Mg 10 ng - Al k A mérési eredmények alapján 10 ng Dy 10 mg Ca és Al hordozó mellett oxalát, illetve foszfát alakjában kvantitative leváló 5 lasztható. Ennél kisebb Dy-mennyiségek vizsgálata - a Dy gyors bomlása miatt - radioaktivan nem megoldható, de igen valószínű, hogy a leválasztásokra előirt 12 órás állásidő betartásával nanogrammok is leválaszthatók. A csapadékos leválasztás egyben elválasztást is jelent az aktivációs analizis szempontjából leginkább zavaró alkáli elemektől. IRODALOM 1. Schulek, E., Szabó, Z.L.: A kvantitatív analitikai kémia alapjai és módszerei, Tankönyvkiadó, Budapest, p.4l8 /196Ó/ 2. Kolthoff, I.: Treatise on anal. chem. Part I. p.7^8/l96v 3. Kolthoff, I.,Sandell, K. :. Textbook of Quantitative Inorg. Analysis, New "iork, p.122 /1952/

23 12 ( A KÖZEG HATÁSA 38 C1 ATOMOK KÉMIAI REAKCIÓIRA Phase Effept on Chemical Reactions of 38 C1 Bérei K, Vasáros L., Ache H.a. H MTA Központi Fizikai Kutató Intézet,1525 Budapest Central Research Institute for Physics of Hungarian Academy of Sciences, 1525 Budapest Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg VA 24061, USA Effect of physical and chemical properties of the medium on stabilization processes of recoil chlorine atoms produced vie, 37 Cl/n f^7 38 Cl nuclear reaction has been investigated in simple aliphatic,and aromatic systems. Chemical reactivity towards thermalized chlorine atoms as well as phase transition and the long range order of the medium /crystalline vs glassy systems/ was found to exhibit decisive influence on these processes. Finer details in the molecular order, however, e.g. differences in the molecular crystal structure, do not seem to play a significant role. Some conclusions could be drawn from these results on the relative contribution of thermal and hot reactions of 38 Cl to the formation of labelled organic compounds. A közeg egyes fizikai ós kémiai tulajdonságainak hatását vizsgáltuk a 37 Cl/n,Y> 38 C1 magreakció során képződő nagy energiájú klóratomok stabilizálódási folyamataira, egyszerű alifás ós aromás vegyületekben. Oiklór-benzolok.ós klór-benzol különböző oldószerekkel kószitett folyékony legyeit vizsgálva sikerült megállapítanunk,hogy a közeg kémiai reakciókószsége a terraalizált klóratomokkal szemben döntően befolyásolja a 38 Cl-atommal jelzett szerves termékek képződésót. Ugyancsak meghatározó szerepe van a stabilized-

24 &B$SBBif& "V cr 3 rt -h N 3" (0 >"> 3 3" O a Q co as CCK as fo- l-j O O CD M CO (0 N to rt lo M 7C (0 a C> >< o K- as 0»?^* to -t» <o I- a> 1 7T U) -i rt> CD N O < H- 3 CD. 3" H- 7T H> C«H" a Oi < «a 3 1 rt»< co»-í n (0 CB 'rt O H- Os CCS CD O to (0 HT a CD- 3 CO C0 < 3 CJ. n H- N H- (0 O rt c* CD CD 3 o. a?r 3 rt cr OS Q. rt M H- CJ. < rt cr H 1»-> T O N?T c a> a 0 < 7T CO JC a C r» o 09 O M 3 rt (D 3" as rt N OJ M to C Q. 7T rt (0 rt rt CD r» n CD r>- <o H* as O as 7T i N 3 < * -< >< cr a fi) S- n 1 Ot cr <D o <D Oi a* Oí n as N <D rt 3 ~l 7T rt h-> a> o -h (0 CD 3 rt CD to N CD rt 3 1 rt a i o» o. n a> 7C 3 D. H- cr O (Sa 7T a (0 O! OK t-^ 3"» CD H> to M a?r H* < 3 JC O 3 O CD> o» 7T o rt (D < M M CD 7T 3 cr 3 as rt O- «< N 7T 7T O a> jr cr CO JC W- T a O ü) 0} 7T 3 CD- H- H- a> 3 1 rt 3 o h- 1 "O 3 N JC cr rt cr o N CD- -h rt a CD rt - i m M Cft O O O 3 3 to 3 r* O N /C U) CL H- M rt C N H- K-" rt Oi ŰK O < OK rt O rt CD *< N <a 3 a 03 CD K" OS 3-1 as cr CD as CD 3 (D rt to CD O?r H- to cr?r CD 7T C j. OJ H- 3 Q. o N ^ rt OS 3 3 O 3" "3 < tű rt 7T 7C rt (ű as «< 3 0) H- p- Cl 0 < 3 «< Í-J a 3 < H-" T CD < CO H- 3 N co O > O: 3 7T CD CO rt Q> o «T 3. 3 o- O H- t-i. N 3 rt rt cr 7C T 3 to CD> CD. «< ax C CD Oi a> O 7T N 7T >-<!- (0 3 T3 N H- M M- t-> CD K- C5 0» 3 j S-J CD Q> to Q]» CD > CCS o. O M N "O 7T?r 1 a. o CO 5T a rt o n Q. H- rt Q> CD M 7C as a jr CD> a> M CD»-* H- CO 3 Cl H» 3 N H- rt 3 M N Q. < c 0 a rt u i O T CD CD -i jr t 7C 00 3" T rt O N to i a DX o Q> -h JC < CD a H- -a 3 M 1 a> 0) rt CD rt H«1 1 rt CD. i t 1

I H\ ' ^ II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM. Debrecen, 1980. november 3-5. ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980.

I H\ ' ^ II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM. Debrecen, 1980. november 3-5. ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980. I H\ ' ^ II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM Debrecen, 1980. november 3-5. ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980. A MTA Radiokémiai Bizottsága, a MTA Izotópalkalmazási, Izotóptechnikai, Sugárhatáskémiai, Radioanalitikai

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben

Radioaktív nyomjelzés

Radioaktív nyomjelzés Radioaktív nyomjelzés A radioaktív nyomjelzés alapelve Kémiai indikátorok: ugyanazoknak a követelményeknek kell eleget tenniük, mint az indikátoroknak általában: jelezniük kell valamely elemnek ill. vegyületnek

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska

Részletesebben

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14 C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL Bihari Árpád Molnár Mihály Janovics Róbert Mogyorósi Magdolna 14 C képződése és jelentősége Neutron indukált magreakció

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez. Radioaktív izotópok Izotópok Egy elem különböző tömegű (tömegszámú - A) formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z) és különböző számú neutront (N) tartalmaznak; Egy elem

Részletesebben

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Budapest, Témavezető: Dr. Konzulensek: Dr. Dr. Dr. Homonnay Zoltán Varga Beáta Süvegh Károly Marek Tamás A csernobili baleset és következményei Mérési módszerek:

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

A kémiatanári zárószigorlat tételsora 1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége

Részletesebben

Modellvizsgálatok a természetes vizek arzénmentesítésére

Modellvizsgálatok a természetes vizek arzénmentesítésére Modellvizsgálatok a természetes vizek arzénmentesítésére Készítette: Kauker Zsófia Témavezető: Oltiné dr. Varga Margit 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Irodalmi áttekintés 2.1 Az arzén 2.2 Az arzénmentesítés

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban 6. Szelektivitási együttható meghatározása 6.1. Bevezetés Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának többé-kevésbé szelektív meghatározását teszik lehetővé.

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 1. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet Tartalomjegyzék Bevezetés: Gyógyszerhatóanyagok

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis

Részletesebben

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Adszorpció oldatból szilárd felületre Adszorpció oldatból Nem-elektrolitok

Részletesebben

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Stefánka Zsolt, Varga Zsolt, Széles Éva MTA Izotópkutató Intézet 1121

Részletesebben

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ELEKTROKÉMIA ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Molnár M., Rinyu L., Palcsu L., Mogyorósi M., Veres M. MTA ATOMKI - Isotoptech Zrt. Hertelendi Ede Környezetanalitikai

Részletesebben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta KÖRNYEZETI MINTÁK 90 Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

Részletesebben

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 137 146. TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I. S-ETIL-N,N-DI-N-PROPIL-TIOLKARBAMÁT

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1024/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Paksi Atomerõmû Zrt. Üzemviteli Igazgatóság egyészeti Ellenõrzõ Osztály (7030 Paks, 98803. hrsz.) akkreditált

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények. 2.1. A 60 Cu radioizotóp termelése

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények. 2.1. A 60 Cu radioizotóp termelése Szakmai beszámoló az Új réz és mangán radioizotópok Pozitron Emissziós Tomográf (PET) vizsgálatokhoz című OTKA kutatás keretében végzett munkáról és az elért eredményekről (2002-2005) 1. Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220 Radon Radon ( 86 Rn): standard p-t-n színtelen, szagtalan, természetes, radioaktív nemes gáz; levegőnél nehezebb, inaktív, bár ismert néhány komplex és egy fluorid-vegyület, vízoldékony (+szerves oldószerek!)

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

Általános Kémia, 2008 tavasz

Általános Kémia, 2008 tavasz 9 Elektrokémia 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-2 Standard elektródpotenciálok 9-3 E cell, ΔG, és K eq 9-4 E cell koncentráció függése 9-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár halasz.laszlo@zmne.hu Vincze Árpád Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi docens vincze.arpad@zmne.hu

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok

Részletesebben

Radon a felszín alatti vizekben

Radon a felszín alatti vizekben Radon a felszín alatti vizekben A bátaapáti kutatás adatai alapján Horváth I., Tóth Gy. (MÁFI) Horváth Á. (ELTE TTK Atomfizikai T.) 2006 Előhang: nem foglalkozunk a radon egészségügyi hatásával; nem foglalkozunk

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemviteli Igazgatóság Vegyészeti Főosztály Vegyészeti

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A sugárzás biológiai hatásai

A sugárzás biológiai hatásai A sugárzás biológiai hatásai Dózisegységek Besugárzó dózis - C/kg Elnyelt dózis - J/kg=gray (Gy) 1 Gy=100 rad Levegőben átlagos ionizációs energiája 53,9*10-19 J. Az elektron töltése 1,6*10-19 C, tehát

Részletesebben

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés

Részletesebben

Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA)

Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA) Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA) Vajda Nóra Irodalom: R. Zeisler, N. Vajda, G. Kennedy, G. Lamaze, G. L. Molnár: Activation Analysis a Handbook of Nuclear Chemistry -ben (szerk. A. Vértes,

Részletesebben

'lo.g^ MA-3214. Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

'lo.g^ MA-3214. Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY pu-o-jt ( u. i ^ 'lo.g^ MA-3214 Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ELOÁRÁS SZILÁRD ANYAGOK BÓRTARTALMÁNAK ÉS ELOSZLÁ- SÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA NEUTRONAKTI VÁCI ÓS ANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL MTA KÖZPONTI FIZIKAI

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió Anyagismeret 6/7 Diffúzió Dr. Mészáros István meszaros@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd Diffúzió Diffúzió -

Részletesebben

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C MÓDSZERFEJLESZTÉS ÉS ALKALMAZÁSA A PIHENTETŐ MEDENECÉK VIZÉBEN OLDOTT SZERVETLEN C- MÉRÉSÉRE Molnár M. 1, Bihari Á. 1, Mogyorósi M. 1, Veres M. 1, Pintér T. 2 1 HEKAL, MTA ATOMKI Isotoptech Zrt, H-4026

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Készítette: NÁDOR JUDIT Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Bevezetés, célkitűzés Mössbauer-spektroszkópia Kísérleti előzmények Mérések és eredmények Összefoglalás EDTA

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KORRÓZIÓ ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben. Dr. Bujtás Tibor Debrecen, 2009. Szeptember 04.

Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben. Dr. Bujtás Tibor Debrecen, 2009. Szeptember 04. Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben Dr. Bujtás Tibor Debrecen, 2009. Szeptember 04. Elıadás fı témái Hatósági szabályozások Kibocsátás ellenırzés és rendszerei Környezetellenırzés és

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos

Részletesebben

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel /Study of Solvent Gradient by Simulated Moving Bed Preparative Liqiud Chpomatography Technology/ 1 Nagy

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály

Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály A Paksi Atomerőmű primerkörében oldott 14 C nyomonkövetése a C30- as konténerig I.: szervetlen frakció Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály 14 C és a nukleáris

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Osváth Szabolcs, Szabó Gyula, Rell Péter, Kövendiné Kónyi Júlia OSSKI XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15. Ivóvizek

Részletesebben

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola II. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása... Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás IX-X. (2008. október 18.) A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen

Részletesebben

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALIDK Biczók László, Miskolczy Zsombor, Megyesi Mónika, Harangozó József Gábor MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Hordozóanyaghoz kötődés fluoreszcenciás

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012)

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012) A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012) Résztvevők: Bélafiné dr. Bakó Katalin; Barta Zsolt; Dienes Dóra; Gyalai-Korpos Miklós;

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Reakciókinetika és katalízis

Reakciókinetika és katalízis Reakciókinetika és katalízis k 4. előadás: 1/14 Különbségek a gázfázisú és az oldatreakciók között: 1 Reaktáns molekulák által betöltött térfogat az oldatreakciónál jóval nagyobb. Nincs akadálytalan mozgás.

Részletesebben

Kontakt korrózió vizsgálata

Kontakt korrózió vizsgálata Kontakt korrózió vizsgálata Haraszti Ferenc 1, Kovács Tünde 1 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest, Népszínház u. 8, Magyarország Abstract. A korrózió összetett,

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI. Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette

A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI. Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ, H-1101 Budapest, Zách. u. 4. e-mail:

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata 1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata A méréseknél β-szcintillációs detektorokat alkalmazunk. A β-szcintillációs detektorok alapvetően két fő részre oszthatók, a sugárzás hatására

Részletesebben

Cs atomerőművi hűtővízben és radioaktív hulladékban

Cs atomerőművi hűtővízben és radioaktív hulladékban MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Sugárbiztonsági Laboratórium RadAnal KFT. Cs atomerőművi hűtővízben és radioaktív hulladékban Nagy Péter, Vajda Nóra, Sziklainé László Ibolya, Kovács-Széles Éva, Simonits

Részletesebben

Szerkesztették Laufer Noémi SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Endrődi Balázs SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Szerkesztették Laufer Noémi SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Endrődi Balázs SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék Szerkesztették Laufer Noémi SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Endrődi Balázs SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék ISBN 978 963 315 06 7 KALCIUM-HIDROXID OLDHATÓSÁGA LÚGOS

Részletesebben