I H\ ' ^ II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM. Debrecen, november 3-5. ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I H\ ' ^ II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM. Debrecen, 1980. november 3-5. ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980."

Átírás

1 I H\ ' ^ II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM Debrecen, november 3-5. ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980.

2 A MTA Radiokémiai Bizottsága, a MTA Izotópalkalmazási, Izotóptechnikai, Sugárhatáskémiai, Radioanalitikai Munkabizottsága, a MKE Magkémiai és Radioanalitikai Szakcsoportja, a DAB Kémiai Szakbizottsága, a MKE Debreceni Csoportja rendezésében II.MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM Debrecen, november 3-5. Kossuth Lajos Tudományegyetem ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980.

3 A szimpóziuni elnöke: Titkár: Szervező Bizottság: Schay Géza akadémikus Mádi István Bányai Éva Földiák Gábor Keömley Gábor Lengyel Tamás Nagy Lajos György Róder Magda Sirokmán Ferenc Tóth Géza A kötet a szerzők kéziratainak közvetlen másolásával készült

4 Ill, H E f A L O M A CSERENKOV-SUGÁRZÁS ALKALMAZÁSA 32 P MÉHESÉRE JTÖVÉ3JYI SZÖ ETEi SEH e Ambró le., ,, KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK KONTAaCDIÁCIQJÁIíAK ÉS DSKOíi- TAMI2ÍÁCTÓJÁNAK VIZSGALATA* Badacsonyi T., 'Maleezi.-r E», TJjhidy A»-né e Varga a......, ,, 4 HANOGRAMM TÖM2GÜ JSLZŐA1ÍYAG KINYERÉSE HAGYTÉR- POGATÜ POLTADÉKStEJTAKBÓL. Baranyai L a A KÖZEG HATÁSA 3 8 G1 ATOMOK KÉ1IAI REAKCIÓIRA Bsrsi K«a Vasáros L o, Ache tic J- * s <,. o» 12 RADIOAKTÍV ASYAGOK HIGAHYKATÓDOS ELEKTROLI2ISS Baljós x\ op Mo Vniílo.) Mádul I o,.., 14 SÜGÁ3STERILEZÉS HATÁSA 5S<?c m ~;í&l JSLSSTT RAJDIOGXÓGYSZBiffiS ALAPVETŐ TULAJDOÍÍSÁGAIi?A, Boóc A (, Sörko J o, ' , AI-ERIGT.TJM ÉS PLUTÓNI1M 320RPCIŐJA ZEliS'IÁJ.YOS CIRKÓFrü-á-FOSZPÁTOIí....,.., Borbély S s Gaiksiaá Bucgicó?J 5 S1 Mádi 1^ SÜGÁRKÉSÍXAI IOLY.IÚÍATOK TÁEGYAláSA MOSTE-CARIO MÓDSZSHREI!a Botár L, Vidócsy?......,.,.. <,. * 2n PBLFSZE'TŐ FELÜXETI RÉTEGES ADALÉKAIIYAGAX SOIÍCEIITRÁCIÜPROÍ'ILJAUAK ÜEGHATAROZÁSA 1 UT.RO5- AKT1TACJ.ÜS AHA1IZIS SSGITSSGETOL, r.-né e9 Sörök G, s Zoaalíi T» 9 JPuskás L. 30 A CI1CL0HEXAIÍ0L KiT.A.LlTlKÜ"S ÍÍTALAKULÁSASAK VIZSGÁLATA SSEJT-14- JELZÉS SEGÍTS <SGEVELo D0bri.1l0Tsz.-r7 A.-náo,?aál 2» 9 Tétényi P, * t. 3 : 1- ALUlIBlXULlOa GYORSÍTÓVAL ÍOALAKITOTT 1Í0SYEE*- ZIÓS RÉTEG. Brozda T.,, MalecaJci E 3Í Varga I» «.»..» 38

5 17. ORTO-SZUBSZTITUENSEK HATÁSA PENIL-ESZTEREK REAKTIVITÁSÁRA NUKLEOPIL SZÜBSZTITÜCIÜS PO- LYAiíATOKBAN. Dutka?., Kőmives T., Márton A. P 42 A VVR-SM KUTATÓ ATOMREAKTOR ERBERKÖRI AKTI- VITÁS MÉRÉSÉNEK TAPASZTALATAI. Elek A., Tóth M., Bakos L., Vizdoa G NEUTRON-KÖLCSÖNHATÁSOKON ALAPULÓ RADIOMETRI- KUS MEROMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA POLYAI»IATOS IPARI TECHNOLÓGIÁKBAN. Paludl Gy., Házi E.. 50 A PAKS? ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETÉBEN A LÉGTÉR RADIOJÓD KONCENTRÁCIÓJÁNAK ELLENŐRZÉSI MÓD- SZEREI. Pelaér I., Biró* J., Lancsarics Gy. f Szabadi-Szende G. 54 A NEUTRONAKTIVÁCIÓS TECHNIKA KOPÁSVIZSGÁLATI ALKALMZÁSA. Podor J 58 NITROXJL STABILIS GYÖKÖK ALKALMAZÁSA A SUGARKEMIAI VIZSGÁLATOKBAN. Hardy Gy.-né /Putirszkaya Galina/ 62 RADIOMETRIKUS 2IÓDSZER KIS PÜTŐÉRTÉKÜ SZENEK HAMUTARTALUÁNAK POLYAUATOS LIERÉSERE, Házi E., Paludi Gy., Csapó Z 66 TALAJMINTÁK VIZSGÁLATA RÖNTGENPLUORESZCENCIÁS ANALÍZISSEL. Hegedűs D., Nagy L. Gy. y Gresits 1 70 UETALLO-ENZIUEK NYOMELEMTARTALMÁNAK VIZSGÁLA- TA RÖNTGENFLUORESZCENS ANALÍZISSEL. Hegedűs D., Nagy L. Gy., Gresits I A NORMÁLELOSZLÁS ÁLTALÁNOSÍTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ PLUIDIZÁLT RENDSZEREKBRIT RADIQINDIKÁCIÓS MÓDSZERREL MÉRT SZEMCSESEBESSEG-ELOSZLÁS LEÍRÁSÁRA. Hodány L 78 NYOMJELZŐS TECHNIKA ALKALMAZÁSA ELEKTRO- SZORPCIOS JELENSÉGEK VIZSGÁLATÁRA. Horányi Gy 84 NÖVÉNYVÉDŐSZEREK LEBOMLÁSÁNAK VIZSGÁLATA TERMÉSZETES VIZEKBEN. Horráth. L. * 88

6 V. TRICIUML^L JELZETT VTZ MOZGÁSÁNAK MATEMA- TIKAI MODELLJE. Horváth. L. G., J. K. Miettinen, Podorné Caányi? 91 A NAGYP0NT0S3ÁGU TülIEGllÉRSS SZEREPE A RA- DIOAKTÍV HITELES ANYAGiUNTÁK ELŐÁLLÍTÁSÁ- BAN. Horváth Gy., Szokolyi L 96 DEUTÉRIUM HELYETTESÍTÉS HATÁSA AZ ACETO- NITRIL GŐZNYOMÁSÁRA. Jancsó G., Jákli Gy., Koritsánszky T HITELES RADIOAKTÍV ANYAGMINTÁK KÉSZÍTÉSE AZ ORSZÁGOS HERSSJGII HIVATALBAN. Jedlovszky R., Szokolyi L., Szörényi A GÁLILIA-REFLZZIÓS 2IÓD3ZSR ALKALMAZÁSA SZUÍT- SZABÁLYOZÓ TÁYÁDÓ KIDOLGOZÁSÁRA. Jeliakó B., Hasi E 106 A VAS AIÍÓD03 OLDűDÁSÁIÍAK TAIIULHÁiríOZÁSA RADIOELEKTROKÉMIAI ÜÓDSZERREL. Joó P., Kónya J., Bánhidi 0., Kardos M SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOROK ALKALMAZÁSA NEUTRONPORRÁSOK ZÁRTSÁGÁNAK VIZSGALATIRA. Kocsis Zs., Házi E 114 A TOLUOL SUGÁRHATÁSKÉIIAI OXIDÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA SZERVES FÁZISBAN. Kovács L SZDÍKROCIKLOTROIJIIAL ELŐÁLLÍTOTT RADIO- NUKLIDOK KINYSRÉ3E PÉI^IOLVADÉKOKBÓL ÉS ELVÁLASZTÁSUK GÁZTERMOKROMATOGRÁPIÁS MÓD- SZERREL. Kovács Z. 122 HETEROGÉN IZOT.ÓPCSERE-REAKCIÓK TANULMÁNYO- ZÁSA BARITON ES A KRI3TÁLYP0R PAJLAGOS PE- LÜLETÉNEK MEGHATÁROZiíSA. Kónya J., Imre L HETEROGÉN IZOTOPCSERE VIZSGÁLATA KRISTÁ- LYOS CIRKÓNIUM-FOSZFÁTON. Környei J., Szirtes L 130 ' TOLUOL VIZES OLDATÁNAK SCJGÁRKÉMIAI OXIDÁ-* CTÖJA. Kroó E 134

7 VI. A NEUTRONAKTIVACIÓS ANALÍZIS HELYE A BIO- LQGIA; ANYAGOK NYOMELEHANALITIKAI VIZS- GALATÁBAN. László K. r Nagy L. Gy., Török MÖSSBAUER-SPEKTROSZKÓPI;A ALKALMAZÁSA KAR- EONIL KLASZTEREKBÓL ELŐÁLLÍTOTT Pe/SiO, ÉS RuFe/SiO- KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATÁRA. c Lázár K.f Hagy D. L. t Guczi L 142 RITKAFÖLDFÉMEK SÓOLVADÉKBÓL VÉGZETT EXTRAKCIÓJÁNAK HYOaJELZESES VIZSGÁLATA. Lengyel T. 146 TITÁN-FQSZFÁT SZORBENS ELŐÁLLÍTÁSA, MINŐ- SÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA. Ludmány A. f Török G., Nagy L. Gy... «,. 150 KL2 KAZÁNSZERKEZETÍ ANYAGBQL KÉSZÜLT IPARI BERENDEZÉS KORRÓZIÓS VIZSGÁLATA. Maleczki., Házi E., Faludi Gy., Horváth J. 154 PROMETHIim-147 SZEKUNDER FORRÁSOK XRF CÉLOKRA. Uangllár P., Király i 159 HAZAI ELŐÁLLÍTÁSÚ FÜLpSOR ÉS BERENDELÉ- SEI BETA-SUGARZÓ IZOTÓPOK FELDOLGOZÁSÁRA, líaogliár P., Ilándli J., Gáspár A P-^ILQL ÉS SZÁRMAZÉKAINAK SUGÁRKÉMIAI OXIDÁCIÓJA VIZES OLDATBAN. Katus L-né 167 IZOTÓPOS KET.TŐSJSLZÉS KATALITIKUS REAKCIÓK MECHANIZMUSÁNAK TANULMÁNYOZÁSÁBAN. Matusek K.» Guczi L., A. H. Weiss RADIOAKTÍV ANYAGOK LEVÁLÁSA PLATINAANÓDON Mádi I T SZENNYEZETTSÉG ELLENŐRZÉSE A KFKI KÖRNYEZETÉBEN. Molnár J. Padosné Farkas É., Tóth M METILÉNHIDAS FERROCÉNSZÁRMAZÉKOK MÖSSBAUER SPEKTROSZKÓPIAI VIZSGÁLATA. Nagy G. A., Hillman M 183 RADIOAKTÍV ALKÁLIFÉM-IONOK ELVÁLASZTÁSÁRA ALKALMAS SZERVETLEN IONCSERÉLŐK VIZSGÁLATA. Hagy J«, R. S. Fuentes, Mádi 1 186

8 711. PÓRUSOS SZORBEIÍSEK VIZSGALATA IZOTÓBíOLE- KULACSERÉVEL. Nagy L. Gyv, fóti Gy., Morarcsik Gy KÖRNYEZETI FALL-OUT iffitták FELDOLGOZÁSA MIKROIONCSERÉLÓ GYANTÁVAL. Ormai P., Fehér I, 194 "BED ACRYLIC 11 DOZIMÉTEREK BESUGÁRZÁST KÖ- VETŐ SZIN-VISSZAALLÁSI FOLYAMATÁNAK VIZSGA- LATA. Patkó J., Beké D., Herbák J 198 SZOLOK ADSZORPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA RADIOAK- TÍV JJYOHJELZŐS MÓDSZERÜL. Párkányiné Berka M., Bolyós A., Farkas I«, Uádi I 202 A CITOKpJBT-SZERií REGULATOROK HATÁSÁNAK TESZTELESE A FOTO- ÉS A FEHÉRJE SZINTÉZIS SORÁN, RADIOíCTRIiíUS MÓDSZEREKKEL. Fozsár B. I., Szarvas T. B., Simon L. P HERBICID /EPTC/ METABOLIZJIÜSÁNAK VIZSGÁLATA IZOTÓP NYOMJELZÉSES MÓDSZERREL. Puiay H., Horváth L., Volford J. 210 RADIOIZOTÓPOS VIZSGÁLATOK NÉHÁNY TAPASZTA- LATA. Róna V 213 ATOIÍERÓIÍÜYI RADIOKÉMIAI LABORATÓRIUM PELA- DATAI ES MÓDSZEREI. Schunk J., Bogáncs J., Pintér T Ca MÉRÉSE KÖRNYEZETI MINTÁKBAN Segesváry G., Gimesi O. t Bányai É., Farkae A. 219 ^C-VEL JELZETT NÖVÉNYI FEHÉRJÉK SZÉTVÁ- LASZTÁSA PAG ELEKTROFORÉZISSEL ÉS A RADIO- AKTIVITÁS MEGOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA. Simon L. P., Szarvas T., Pozsár B, 224 A MOLIBDÉN-TRIOXID-HIDRÁT FELÜLETI REAKCIÓI. VIZES KÖZEGBEN. Szalay T., Pásztor E. 228 A HTO FOTOLITIKOS BOMLÁSÁNAK MÉRÉSE IRICIÁLT METABOLITOK /FORMALDEHID, SZÓLÖCUKOR/ SZINT- JÉNEK MEGHATÁROZÁSÁVAL, KUKORICA LEVELÉBEN. Szarvas T* B. Pozsár B. I., Simon L. P

9 VIII. SZINTETIKUS SZERVETLEN IONCSERÉLŐK ALKAL- MAZÁSA RADIOKÉMAI ELVÁLASZTÁSI FELADATOK MEGOLDÁSÁBAN. Szirtes L., Környei J,, Zsinka L A NEUZSTKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ LIÉRÉSSK ERED- MÉNYEI SS JELENTŐSÉGE A RADIOAKTÍV HITSL2S ANYAGMINTÁK KÉSZÍTÉSÉNÉL. Szokolyi L. t Szörényi A,. 239 C,k ;.WkS PEKTROUETRIAI MÉRŐ- ÉS KIÉRTÉKELŐ RENDSZER KÖRNYEZETI HINTÁK RADIOAKTIVITÁ- SÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA. Zombori P., Andrási A., Rónaky J KÉT LÉPCSŐBEN KIALAKÍTOTT KONVERZIÓS RÉTEG VIZSGÁLATA RaDIOIZOTQPOS INDIKÁCIÓVAL. Varga I., Badacsonyi T., LJaleczki E TRANSZPORTFOLYAMATOK VIZSGÁLATA NÖVÉNYEK- BEN SUGÁRABSZORPCIÓS ÉS KVANTITATÍV MIKRO- RADIOGRÁFIÁS MÓDSZEREKKEL. Varró T., Somogyi Gy. t Mádi I. 251 A MOSS BAUER-SPEKTIiOSZKÓ PIA NÉHÁFf ELEKTRO- KÉMIAI ALKALMAZÁSA. Vértea A., Nagy K.-né 255 A POZITRÓNIUMKÉPZŐDÉS VALÓSZÍNŰSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ETANOLBAN, KLOR-BENZOL ÉS PER- KLÓRSAV ELEKTRON "SCAVENGEREK" JELENLÉTÉ- BEN. Vértes A., Balásházy I», Ranogajec-Komor M. 259 ASZTÁCIUM REAKCIÓI AROMÁS VEGYÜLETEKKEL. Vasáros L., Noraeyev Yu. V., Bérei K NÉHÁNY JELZETT NÖVÉNYVÉDOSZER SZINTÉZISE. Volford J., Horváth L 265 RADIO JÓDDAL.JELZETT VEGYÜLETEK ADSZORPCI- OS KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSA BETÉR ELUENS ALKALMAZÁSÁVAL, Tóth G 268 TECHNÉCIUM-99m-MEL JELZETT FÉMKOMPLEXEK JELENTŐSEGE A DAGANATOS BETEGSÉGEK KORAI FELDERÍTÉSÉBEN. Törkő J 272

10 EC. TELEPÍTHETŐ KÉMIAI FELDOLGOZÓ RENDSZER. Török G., Ruip J., Vodicska M 275 RADIOAKTÍV VIZEK DEKONTAHINÁLÁSA CIRKÓ- NIUM-FOSZFÁT SZ0RBEN5EX2EL. Török G., Vajda N., Fóti Gy. t Nagy L. Gy. 279 NUKLEÁRIS MÉRÉSI ADATGYŰJTŐ- ÉS ADATFEL- DOLGOZÓ RENDSZER. Török G., Zagyvái?., Kruppa E 283 OLDATOS FORGÓKORONGOS MÓDSZER NYOMJELZÉ- SES VIZSGÁLATA, Ujhidy A.-né, Maleczki E 287 KIS SZÉNATOaSZÁilU GYŰRŰS SZÉNHIDROGÉNEK SZINTÉZISE. ' Eursicsné Szekeres E \ 292 IilPULZUS-RADIOLIZIS VIZSGÁLATOK NANOSZE- KUNDUMOS TARTOMÁNYBAN ALKÉNEKKEL. Cserép Gy 296 KETTŐSEN ADALÉKOLT SZÉNHIDROGÉN-RENDSZB- REK RADIOLIZISE VIZSGÁLATÁNAK UJABB ERED- MÉNYEI. Földiák G 300 RADIOAKTÍV ÍIETILJODID LEVÁLASZTÁSA LEVE- GŐBŐL SZILÁRD ADSZORBENSSEL. Friedrich. V. 304 KORRÓZIÓ TERMÉKEK TERJEDÉSE ATOXBRŐUÜVI VÍZKÖRÖKBEN. Horváth L.G.,M.Snellman A FOLYADÉKPÁZISU BUTIL-CIKLOPROPÁN IZO- MEREK RADIOLIZISE. Kovács A., Buraicsné Szekeres E., Földiák G. 312 DIMETIL-CIKLOHEXÁirOK RADIOL$ZISÉNEK ÉS FOTOLIZISÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA. Kozári L., Wojnárovits L., Földiák G RADIOJÓD IZOTÓPPAL JELZETT PROSZTAGLANDI- NOK ÉS MSTABOLITJAIK ELŐÁLLÍTÁSA. Mucha I. 5 Tóth G., Tanács B FROPANOL ÁTALAKULÁSA FÉMOXIDOKON GAJDUL* SUGÁRZÁS JELENLÉTÉBEH. Pálfi S., Sárkány A., Tétényi P 323

11 p ATAláXULASA /"-SUGÁRZÁSSAL BESU- GÁRZOTT Pt/r-Al-O-, É3 I1/MS-5A KATAUZÁTO- Saauar Gy., Györgr I» 9 Pöldiák G o o., o 327 SGY SERÜ MÓDSZER EJHOLÍOGÉN SUGÁRHATÁSKÉMI- AI ÉS PO0?OKÉMIAI REAKCIÓK KWETIXÁJÁSAK. KÖ- ZELÍTŐ 7I2SGÁLATÁ3A. Szoűdy fog Földiák G«. Sessei Ca«, a. o 331 SZSRKEZSTI HATÁSOK EHSDB'jS AZ ALSMOK HADIG- LIZISÉEE3. L, t Pöldiás G, o, a,.. e 335 ELŐADÓK ÉS TÁRSSZERZŐK NÉVJEGYZÉKE. s 339

12 A CSSREHKOT-StTGafiZAS ALKALMAZÁSA 3 2 P KÉRÉSÉRE NÖVÉNYI SZÖVETSKBM The use of Cerenkov-radiatlon for the essay of plant tissues Hehetvegyipari Kutató Intózet.Radiokémiai Osztály,Veszpréis Research Institute for Heavy Chemical Industries,fiadiochemiatry Department,Veszprém Summary The Qerenkov-radiation produced by the p> -emitter "p extracted from plant tissues was applyed to check the translocation of the radioactive fertilizer in maize.the paper deals with the influence of the dry material concentration affecting the efficiency of the measurement.to calculate the absolute radioactivity /dpm/ the chanel ratio method -was used for the quench correction.the experiments show Jttfe the range of the dry material concentration in which the method nas applicable. A mezőgazdaság kemizálásával, a miitrágyázás és a növén?védószer kutatásokkal kapcsolatosan egyre szélesebb körben alkalmazzák a nukleáris méréstechnikát.az általában szóbajöhető jelző izotópok, a tricium és a ^C kis energiájú (3-sugárzása a jelzett, un.indikátormolekulák mérésére szükségessé tette a folyadékszcintilláciős mérőműszerek használatát.a müszerállomány elterjedése megteremtette a Cserenkov-sugárzáson alapuló mérések feltételeit is, amelyek a kemény (i-sugárzó izotópok szcintillátor nélküli mérését tudják'biztositani. 1 " 6 Előadásunkban radioaktív foszforral jelzett műtrágyának kukoricanövényben végbemenő felszívódására, az akkumulációs helyele kimutatására végzett llo napos tenyészidejű kísérleteinknél alkalmazott mérések egy részéről számolunk be^a IC napon-

13 kinti mintavételnél a foszfor transzlokációját autóradiográflásau is követtűk, mig a quantitativ értékeléshez szükségessé Tált a radioaktivitás mérésén alapuló módszer kidolgozása, tekintettel a növényi részek - gyökér, szár, levél - eltérő geometriai tulajdonságaira.az aktititásmérésekhez az ismert Btily6,légszáraz nötényi részeket a szcintilláciős ktivettában lnfralámpa alatt ee HgSO.-val, majd H-Og hozzáadásával elszintelenitetttlk az oldatét.tégtérfogatként 15 ml-re ioncserélt vízzel egészítettük ki. A kioltást / quenching/ csatornaarány módszerrel határoztuk meg, amelyhez quenehsorozatot készítettünk. Az abezolutaktlvitáa-adatok / dpm/ számitására ar Országos MérésUgyi Hivatal által készített standardot használtuk fel. Mérőműszerként a Searle cég Huelear Chicago Mark II jelti, FDS/3 mikroprocesszorral vezérelt folyadékszcintilláciős műszert használtuk. Az ismert szárazanyag-tartalmú és aktivitású minták mérési adataibői a mérési hatásfok /E/ versus csatornaarány összefüggését harmad és ötödfokú polinommal közelítettük. Méréseink célja elsődlegesen az volt, hogy meghatározzuk a Cserenkov-sugárzáson alapuló aktivitásadatokból a módszer hatásfokát,továbbá azt a szárazanyag-tartományt, amelyen belül a módszer alkalmas nagyszámú mintasorozat mérésére a mérőberendezés által bistositott automatikával és kiértékeléssel. A mérési adatok azt mutatják, hogy a 15 ml folyadéktérfogatban, ötödfokú közelítést alkalmazva,mintegy 2o mg/15 ml koncentráció alatt tudunk 2o 56-nál nagyobb mérési hatásfokot elérni.a koncentráció csökkentősével elérheti az adott módszerrel az irodalomban közölt $-os mérési hatásfok.figyelembe véve a módszer előnyeit a mintaelskészitésnél, az alacsonynak tűnő mérési hatásfok ellenére elterjedőben van a különféle biológiai eredetű minták aktivitásmérése a Cserenkov-sugárzás alapján.

14 2aa tanklat a CaarankoT~augár»áaaal maghatásosott caatoxnaarányt,alnt a aslnkioltáa /asiaquanching/ mértékét agyaa a- nyagok koneentzáeiőjáoale aegbatirosásái* is ^ l.pa.caxaakor,c.ju 3d. Ü.S.S.B. 2»45X A934/ 2Jl.P.Faxfc»r v C«ratücoT eooating and othar apaelal topioa. Bd.dia.CxoektLlqold acintlllatlon cooatlng.vol.^»237» A973/. 3.CI.fiorrocks ( ipplicatioii of liquid aeintillatioa counting, A.P.,New Tork.p.263,/1974/. 4.H.H.Boaa,Theory and application of CaraokoT counting. Sd. ia»a Jíoujaim,C.EdiaapL.I.WaibatLiqaid acintillation, aeianea and tachaologj,l.p.p,79»/1976/. 5. F.FriCiV.PaTlickova.Int.J.of lppl.bad.and Iaotopaa,7ol.J26, 3O5./1975/. 6. B.Caxmon,ibid.Vol.2g,97,/1979/. 7. ijlabxdya CaerenkoT-augárcáa felnaaználáaa nagyanargiáju ^. su^ársó isotópot tartaliaasé nöténji minták aoasolut aktititáaáoak m<xéaére. 91O.as.HE7IKI katatáal jalantáa, A977/.

15 KORRŐZIŐALLŰ ACÉLOK KONTAMINALÖDASANAK ÉS DEKONTAHINACIQJANAK VIZSGALATA Investigations on the Contamination and Decontamination of Stainless Steel Samples Badacsonyi T., Haleczki E., üjhidy A.-né. Varga I. Veszprémi Vegyipari Egyetem Radiokémia Tanszék, Veszprém Veszprém University of Chemical Engineering Department of TRadiochemistry X25 85 The adsorption of I and Sr and the decontamination efficiency of various agents have been tested on stainless steel samples. Radioactive preparations with and without carrier material have, been used. The sorption factors have been used to determine the extent of contamination obtained by dipping the sample into the solutions. The decontamination factors and the percentage remaining activity value* have been used to characterize the efficiency of the various de-. contaminating agents. Minden radioaktív izotóppal foglalkozó munkahelyen számolni kell a különböző felületek, eszközök é» berendezések szennyeződésével. A magkémiai laboratóriumokban nagyobb *érvü kontaminációt általában előre nem látott események okozhatnak, a jelenleg üzemben lévő atomreaktor típusoknál viszont a primer hűtőrendszer felülete - zavartalan munkavégzés esetén is - elkerülhetetlenül szennyeződik. A kontamináció, illetve a dekontamináció folyamata sokféle és nehezen értékelhető részfolyamatokon keresztül valósul meg. Általában ugy tekinthető, hogy a kontamináció adszorpció

16 5 hemiszorpciő vagy mecfcanikus igénybevétel eredményeképpen következik be. A dekontaminálás hatékonyságát elsősorban a kontamináló anyag és a szennyezett felület közti kölcsönhatás határozza meg, amely igen sokrétű lehet és több részfolyamat eredője. Munkánk során OX18H1OT minőségű korrózióálló acél felületén tanulmányoztuk a I és Sr radioaktív izotópokkal a kontamlnálódási és dekontaminálási folyamatokat. A munkát laboratóriumi modellkísérlettel végeztük, az üzemivel azonos körülmények mellett. A kísérletekhez hidegen hengerelt és szemcseszórással kezelt mintákat alkalmaztunk. A kontamináló oldatok radioaktív koncentrációja 74 kbq/an volt. A vizsgálathoz felhasznált lemezek felületi minőségének különbözősége elkerülhetetlenül a mérési eredmények szórását vonja mag* után. A számos kipróbált felületelőkezels eljárás közül a kevert savas eljárás bizonyult a legjobbnak a felületi rétegek eltávolítására. Az igy kialakított felületek a kisérletsorozaton belül közel azonos tulajdonságuak voltak. A passzív réteg kialakulását Schweigert- -próbával ellenőriztük. A kontamlnálási és dekontamlnálási kísérleteket mártö el- 125 járással folytattuk le. A I gamma-sugárzását 1 an-es NaI/Tl/ szcintillációs kristállyal, a Sr gamma-sugárzását pedig 25 «n Nai/Tl/ kristállyal detektáltuk. A kontaninálödás mértékét az adszorpciös faktorral, a dekontamináció mértékét pedig a dekontamináciős faktorral, illetve a százalékos maradék relatív aktivitással jellemeztük. A szükséges szennyezési és mentesítési ids megállapítása céljából különbözs körülmények között felvettük a kontarainálási és dekontamlnálási kinetikus görbéket. A 125 I radioaktív izotóp hatásának vizsgálatán*! hordozómentes és különbözs hordozó-koncentrációjú oldatokkal végeztük a méréseket /0,01 mh/dm 3, 0,1 mm/dm 3 és 1 ram/dm 3 NaI /. A mérési eredmények alapján a hordozómentes Izotópnál a telitési ids 120 perc körüli értéknek adódott, az'adszorpció* faktor értéke, a 0,5 perc kezelési időnél mért relatív aktivitást alapul véve 4,15 volt. A hordozó hozzáadása következtében jelentősen csökkent az adszorbeált radioaktív anyag awnnylaége.

17 6 A hordozó koncentrációjának növelésével «változás ne«egyenesen arányos, de a megkötött mennyiség egyre kisebb lett. A nátriua-jodid hordozót tartalmazó oldatoknál a telitési lds 60 perc körüli érték volt. Az adszorpciós faktor átlagosan 3,5-re csökkent.. A dekontamináciős vizsgálatoknál a kisérletsorozatban dekontaaináló anyagnak desztilláltvizet, 0,5% NaOR +0,51 KMnO^ vizes oldatát és 10 g/dm 3 HNO g/dm 3 C 2 H 2 O 4 vizes oldatát választottuk. A dekontaminálást 60 C-on végeztük. A dekontaminaló oldatok közül a lúgos kálium-permanganát bizonyult a leghatásosabbnak. E dekontemlnálőszer hatásosságát a hsnérsékletváltozás függvényében is vizsgáltuk /25-8O C/. A dekontaminálás szempontjából a legjobb eredmény 80 C-on érhető el, de ezen a hőmérsékleten nagy a párolgás! veszteség és jelentős a mangán- -oxid kiválása is. 60 C hőmérsékleten torténs kezelésnél ezek a káros hatások csak kevéssé mutatkoztak, ezért ezen a hőmérsékleten célszerű a dekontaminálást végrehajtani. A minimális maradék aktivitást 20 perces kezeléssel tudtuk elérni.. A hordozót tartalmazó oldatokkal történs szennyezésnél és a lemezek mentesítésénél a maradék relatív aktivitás, valamint a dekontamináció ideje a növekvs hordozőkoncentrációval csökkent. A dekontamináciős idő 0,01 mh/dm hordozó alkalmazása esetén 5 perc, 1 mm/dm értéknél pedig már csak 1 perc volt. A 85 Sr radioaktív izotóppal végzett kísérleteknél esztergált-passzivált, hidegen hengerelt-passzíváit és homokszőrt felületeken végeztük a kísérleteket 103,6 GBq/g Sr izotópot tartalmazó stroncium-klorid oldattal, az elszoekben már ismertetett radioaktív koncentráció beállítása mellett. A homokszőrt lemezek kevert-savas kezelést nem kaptak, csupán forróvizben történs tárolással tisztítottuk meg a lemezeket. A kontaminációt a jódos vizsgálatokhoz hasonlóan végeztük. Tapasztalataink szerint a kontamináció minden felületen viszonylag gyorsan végbemegy, a telitési ids 30 perc körül volt. Az adszorbeált aktivitás a porozitás növekedésével nőtt. Az adszorpclós faktor az esztergált-passzlvált felületen 3,02, a hengerelt - passzíváit felületen 3,35, a homokszőrt felületen

18 7 pedig 3,86 volt. A stronciummal történő szennyezésnél a vizsgált felület minősége jobban befolyásolja a kontamináció mértékét, mint a jód esetében. A dekontaminálast ez esetben is több oldattal elvégeztük és a vizsgált oldatok közül a 1eghatásosabbnak a 10 g/dm 3 oxálsavat és 10 g/dm salétromsavat tartalmazó oldat bizonyult, 60 c kezelési ids mellett. A passzíváit felületeken a dekontamináció 10 perc alatt végrehajtható, a homokszórt felületeknél viszont a mentesítés csak 5 percet vesz igénybe. A dekontaminációs faktorok értéke az esztergált-passzivált felületeken 16,7, a hengerelt-passzivált lemezeken 98,3, a homokszórt mintáknál pedig 200 volt. A homokszórt lemezek - pórusos felületük ellenére - jól dekontaciinálhatőnak bizonyultak.

19 NANOGRAMM TÖMEGŰ JELZŐANYAG KINYERÉSE NAGYTÉRFOGATU FOLYADÉKMINTÁKBÓL Recovery of nanogramm-mass tracer from big-volume liquid patterns Baranyai La. jo a Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézete, 1525.Budapest H' 77. Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Sciences During air-pollution investigations we wanted to recover nanogramm mass Dy tracer from 500 ca 3 absorbing liquids in order to make the tracer technically suitable for neutron- -activation and at the same time to separate ic from the most disturbing alkali elements. The recovery of extraordinarily little mass tracer was solved by adding different carriers artifically and co-precipitating them with the Dy tracer. In this paper the circumstances, sensitivity and efficiency of recoveries are detailed. BEVEZETÉS A neutronaktivációs analízis gyakorlati alkalmazásai során gyakran felmerülhet olyan igény, hogy az ipari folyamatokból, a természetben előforduló nyersanyagokból vagy egyéb mintavételi helyekről származó nagy térfogatú mintákat a neutronbesugárzásra alkalmas állapotba hozzuk, azaz térfogatukat nagyságrendekkel csökkentsük, vagy belőlük a mérni kivánt komponenseket koncentrált formában kinyerjük. Legutóbb egy környezetvédelmi téma kapcsán adódott olyan feladat, hogy a légtérbe mesterségesen kibocsátott Dy O jelzőanyagnak elnyelető folyadékokban való megkötése után az 500 ca 1 térfogatú folyadékmintákból a jelzőanyagot szilárd alakban kinyerjük. A rendelkezésünkre álló minták és a kinyerni kivánt jelzőanyag térfogatának és halmazállapotának figyelembevételével

20 9 a Dy szilárd alakban történő kinyerésére a csapadék formájában történő leválasztás látszott alkalmasnak. A Dy várható tömege mintánként a mikrogramm és nanogramm tartományba esett, ezért a leválasztás hatásfokának és érzékenységének ellenőrzésére a radioizotópos nyomjelzéstechnikát használtuk, amely a Dy előnyös neutronaktiválási tulajdonságai miatt ilyen kis a- nyagmennyiségeket is jól érzékel. A leválasztásokat különböző koncentrációjú -^Dy radioizotóp oldataiból többféle lecsapószerrel végeztük el és a leválasztások hatásfokát az eredeti oldatok - B - és a keletkezett sziirletek - B - radioaktív koncentrációinak hányadosával jellemeztük: B - B c m = x. íoo /i/ A csapadékokat szűréssel távolitottuk el az anyalugtól, szűrő anyagként a neutronaktivációs analizis szempontjából megfelelő tisztaságú Whatman-4l tipusu szűrőpapírt használtunk. A minták radioaktív koncentrációinak mérésére szcintillációs méréstechnikát alkalmaztunk, a amplitúdó-analizátorral határoztuk meg. A DY LEVÁLASZTÁSA CSAPADÉK ALAKJÁBAN Dy gamma-intenzitását egycsatornás A ritkaföldfémek csoportjába tartozó Dy-ot oxalát, foszfát, karbonát, hidroxid és fluorid alakjában lehet csapadékba vinni, oldhatósági tulajdonságai miatt az első három lecsapószer használható kvantitatív leválasztásra. A radioizotópos nyomjelzéssel ellenőrzött leválasztásokhoz ammóniumoxalátot, ammóniumortofoszfátot és ammóniumkarbonátot alkalmaztunk lecsapószerként. A különböző koncentrációjú Dy-oldatok leválasztása és szűrése utáni ellenőrző mérések e- redményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. A mérési adatok szerint 10 mg Dy leválasztása még teljes volt, de mikrogrammnyi mennyiségek már nem váltak le. Közvetlen lecsapással tehát nem nyerhető ki az a Dy mennyiség amely célkitűzésünkben szerepelt. További vizsgálatainkban az u.n.

21 lo koprecipitáció - az oldatba hordozóként bevitt idegen ionok és a JDy együttes leválasztásának módszerével próbálkoztunk. ( 1. táblázat Különböző Dy-tartalmú oldatok leválasztásának hatásfoka a radioizotópos mérés alapján Oldat Le-választási hatásfok Dy-tartaima oxalátként foszfátként karbonátként 1OO mg 10 mg 1 mg íoo fie io fxe Ik t» AZ EGYÜTTES LEVÁLASZTÁS SZEMPONTJAJ ÉS MECHANIZMUSA A koprecipitáció valamely csapadék szennyeződése olyan anyaggal, amely a lecsapás normális feltételei kö- 2 3 zött oldatban marad. A leválasztás mechanizmusa szerint három fajtája ismert: elegykristály-képződés, felületi adszorpció és mechanikus bezáródás. A hordozó ion kiválasztásánál a csapadékos leválasztás és a neutronaktiválás kívánalmait együttesen kellett figyelembe venni. A hordozó ionnak az ismertetett lecsapószerekkel u- gyancsak kis oldékonyságú, jól szűrhető csapadékot kell képeznie és minél kisebb neutronbefogási hatáskeresztmetszettel kell rendelkeznie. Ezeket a feltételeket többé-kevésbé a Ca, Mg és Al ionok elégítik ki. Hatáskeresztmetszet-értékeik nagyságrendekkel kisebbek a Dy hatáskeresztmetszeténél és a keletkező radioizotópok gamma-energiái nem esnek egybe a Dy 9^.7 kev-es energiacsúcsával. A Dy LEVÁLASZTÁSA HORDOZÓK MELLETT A hordozó nélküli leválasztás - 1. táblázat - mérési eredményeiből adódott, hogy a leválasztandó ion törne-

22 11 gének a milligramm tartományba kell esnie. Ebből kiindulva a hordozóként bevitt Ca, Mg és Al ionok mennyiségét 10 uig-ban határoztuk meg. Az együttes leválasztásokkal elért leválasztás! Hatásfok-értékeket a 2. táblázatban foglaltuk össze. 2. táblázat Különböző Dy-tartalmú oldatok és 10 mg tömegű hordozók együttes leválasztásának hatásfoka Hordozó Oldat Leválasztás! hatásfok ion Dy-tartalma oxalátként foszfátként karbonátként Ca Mg 1O ug Al Ca Mg 1 /ug 73 Al ^ 100 Ca 100 -, 24 Mg 100 ng 16 - Al Ca Mg 10 ng - 0 Al 99 A mérési eredmények alapján 10 ng Dy 10 mg Ca és Al hordozó mellett oxalát, illetve foszfát alakjában kvantitative leválasztható. Ennél kisebb Dy-mennyiségek vizsgálata - a Dy gyors bomlása miatt - radioaktivan nem megoldható, de igen va lőszinü, hogy a leválasztásokra előirt 12 órás állásidő betartásával nanogramnok is leválaszthatók. A csapadékos leválasztás egyben elválasztást is jelent az aktivációs analízis szempontjából leginkább zavaró alkáli elemektől. IRODALOM 1. Schulek, E., Szabó, Z.L.z A kvantitatív analitikai kémia alapjai és módszerei, Tankönyvkiadó, Budapest, p.4l8 /1966/ 2. Kolthoff, I.: Treatise on anal. chem. Part I. p,748/1964/ 3. Kolthoff, X.,Sandell, K.:. Textbook of Quantitative Inorg. Analysis, New York, p.122 /1952/

23 12 A KÖZEG HATÁSA 38 C1 ATOMOK KÉMIAI REAKCIÓIRA Phase Effept on Chemical Reactions of ^Cl Bérei K., Vasáros U, Ache H.O." MTA Központi Fizikai Kutató Intézet,1525 Budapest Central Research Institute for Physics of Hungarian Academy of Sciences, 1525 Budapest "Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg VA 24061, USA Effect of physical and chemical properties of the medium on stabilization processes of recoil chlorine atoms produced via Cl/n.iT/ Cl nuclear reaction has been investigated in simple aliphatic,and aromatic systems. Chemical reactivity towards thermalized chlorine atoms as well as phase transition and the long range order of the medium /crystalline vs glassy systems/ was found to exhibit decisive influence on these processes. Finer details in the molecular order* however, e.g. differences in the molecular crystal structure, do not seem to play a significant role* Some conclusions could be drawn from these results on the relative contribution of thermal and hot reactions of ^Cl to the formation of labelled organic compounds* A közeg egyes fizikai és kémiai tulajdonságainak hatását vizsgáltuk a ^tt/n.jv^cl magraakció során képződő nagy energiájú klóratomok stabilizálódási folyamataira, egyszerű alifás és aromás vegyületekben. Diklór-benzolokéa klór-benzol különböző oldószerekkel készített folyékony elegyeit vizsgálva sikerűit megállapítanunk,hogy a közeg kémiai resfcciókészsége a termalizáit klóratomokkal szénben döntően befolyásolja a 39 Cl-atommal jelzett szerves termékek képződését* Ugyancsak meghatározó szerepe vmn a stabilized-

24 13 ós folyamatok kineneteláben közeg halmazállapotának ill* hosszútávú rendezettségének. Ezt bizonyítják a diklór-etánokkal és diklór-benzolokkal folyékony és szilárd üveges ill* kristályos közegben kapott eredményeink. A rendezettség finomabb eltérései, azonban, nem gyakorolnak észrevehető hatást a 30 C1 fö helyettesítési termékeinek keletkezésére, mint ezt a p-diklór-benzol 3 különböző polimorf fázisával kapott eredményeink mutatják. A tapasztalt ha- 38 tások összevetéséből következtetéseket vontunk le a Cl nagyenergiájú helyettesitéei folyamatainak és a kalitkán belüli termikus gyök-rekombinációnak viszonylagos ezerepére egyes jelzett termékek képződésében.

25 14 RADIOAKTÍV AHÍAGOK HTGAHYKATODOS ELEKTROLÍZISE Electrolysis of radioactive substances at a mercury cathode Bolyós A., M. Duflo*, Hadi I. Kossuth Lajos Tudományegyetem Izotóp Laboratóriuma Debrecen Isotope Laboratory, Kossuth Lajos University, Debrecen, Hungary *Laboratoire Curie, Institut du Radium, Paris Summary The kinetics of electrolytic deposition of radioactive CA 212 6^ substances / *Cu, Pb, J Zxx/ on a mercury cathode were investigated as a function of the electrode potential* It was found that for each potential ua equilibrium state is reached between the radioactive substance*, deposited on the mercury cathode and left in the solution. The critical deposition potential was determined from the potential dependence of the amount deposited in the equilibrium state. Radioaktív anyagok higanykatódos elektrolízisének vizsgálata két okból érdemel figyelmet; egyrészt a szélsőségesen hig oldatok elektrokémiai leválását meghatározó paraméterekre vonhatunk le következtetéseket, másrészt preparativ radiokémiai feladatokat lehet megoldani higanykatődos leválasztással. Preparativ radiokémiai alkalmazása elsősorban azért lehet előnyös, mert a higaoykatódon olyan - nagymértékben negatív normálpotenciálu - fémionok is leválnak amalgémképződés közben, melyek szilárd indlfferens elektródon nem választhatók le 1 "- 3. Sikeresen alkalmazták a higanykatódos elektrolízist radioaktív ritkaföldfémek elkülönítésére? elektrokémiai viselkedésük tanulmányozásárad Előadásunk-

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben

Radioaktív nyomjelzés

Radioaktív nyomjelzés Radioaktív nyomjelzés A radioaktív nyomjelzés alapelve Kémiai indikátorok: ugyanazoknak a követelményeknek kell eleget tenniük, mint az indikátoroknak általában: jelezniük kell valamely elemnek ill. vegyületnek

Részletesebben

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez. Radioaktív izotópok Izotópok Egy elem különböző tömegű (tömegszámú - A) formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z) és különböző számú neutront (N) tartalmaznak; Egy elem

Részletesebben

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban 6. Szelektivitási együttható meghatározása 6.1. Bevezetés Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának többé-kevésbé szelektív meghatározását teszik lehetővé.

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

A kémiatanári zárószigorlat tételsora 1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége

Részletesebben

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Stefánka Zsolt, Varga Zsolt, Széles Éva MTA Izotópkutató Intézet 1121

Részletesebben

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Budapest, Témavezető: Dr. Konzulensek: Dr. Dr. Dr. Homonnay Zoltán Varga Beáta Süvegh Károly Marek Tamás A csernobili baleset és következményei Mérési módszerek:

Részletesebben

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Adszorpció oldatból szilárd felületre Adszorpció oldatból Nem-elektrolitok

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag

Részletesebben

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14 C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL Bihari Árpád Molnár Mihály Janovics Róbert Mogyorósi Magdolna 14 C képződése és jelentősége Neutron indukált magreakció

Részletesebben

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220 Radon Radon ( 86 Rn): standard p-t-n színtelen, szagtalan, természetes, radioaktív nemes gáz; levegőnél nehezebb, inaktív, bár ismert néhány komplex és egy fluorid-vegyület, vízoldékony (+szerves oldószerek!)

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ELEKTROKÉMIA ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió Anyagismeret 6/7 Diffúzió Dr. Mészáros István meszaros@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd Diffúzió Diffúzió -

Részletesebben

'lo.g^ MA-3214. Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

'lo.g^ MA-3214. Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY pu-o-jt ( u. i ^ 'lo.g^ MA-3214 Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ELOÁRÁS SZILÁRD ANYAGOK BÓRTARTALMÁNAK ÉS ELOSZLÁ- SÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA NEUTRONAKTI VÁCI ÓS ANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL MTA KÖZPONTI FIZIKAI

Részletesebben

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 1. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet Tartalomjegyzék Bevezetés: Gyógyszerhatóanyagok

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár halasz.laszlo@zmne.hu Vincze Árpád Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi docens vincze.arpad@zmne.hu

Részletesebben

Modellvizsgálatok a természetes vizek arzénmentesítésére

Modellvizsgálatok a természetes vizek arzénmentesítésére Modellvizsgálatok a természetes vizek arzénmentesítésére Készítette: Kauker Zsófia Témavezető: Oltiné dr. Varga Margit 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Irodalmi áttekintés 2.1 Az arzén 2.2 Az arzénmentesítés

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények. 2.1. A 60 Cu radioizotóp termelése

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények. 2.1. A 60 Cu radioizotóp termelése Szakmai beszámoló az Új réz és mangán radioizotópok Pozitron Emissziós Tomográf (PET) vizsgálatokhoz című OTKA kutatás keretében végzett munkáról és az elért eredményekről (2002-2005) 1. Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok

Részletesebben

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 137 146. TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I. S-ETIL-N,N-DI-N-PROPIL-TIOLKARBAMÁT

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

Általános Kémia, 2008 tavasz

Általános Kémia, 2008 tavasz 9 Elektrokémia 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-2 Standard elektródpotenciálok 9-3 E cell, ΔG, és K eq 9-4 E cell koncentráció függése 9-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA)

Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA) Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA) Vajda Nóra Irodalom: R. Zeisler, N. Vajda, G. Kennedy, G. Lamaze, G. L. Molnár: Activation Analysis a Handbook of Nuclear Chemistry -ben (szerk. A. Vértes,

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Osváth Szabolcs, Szabó Gyula, Rell Péter, Kövendiné Kónyi Júlia OSSKI XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15. Ivóvizek

Részletesebben

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KORRÓZIÓ ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Molnár M., Rinyu L., Palcsu L., Mogyorósi M., Veres M. MTA ATOMKI - Isotoptech Zrt. Hertelendi Ede Környezetanalitikai

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI. Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette

A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI. Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ, H-1101 Budapest, Zách. u. 4. e-mail:

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-88/344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek Extraction solvents used in the production of foodstuffs

Részletesebben

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Készítette: NÁDOR JUDIT Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Bevezetés, célkitűzés Mössbauer-spektroszkópia Kísérleti előzmények Mérések és eredmények Összefoglalás EDTA

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Reakciókinetika és katalízis

Reakciókinetika és katalízis Reakciókinetika és katalízis k 4. előadás: 1/14 Különbségek a gázfázisú és az oldatreakciók között: 1 Reaktáns molekulák által betöltött térfogat az oldatreakciónál jóval nagyobb. Nincs akadálytalan mozgás.

Részletesebben

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta KÖRNYEZETI MINTÁK 90 Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1024/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Paksi Atomerõmû Zrt. Üzemviteli Igazgatóság egyészeti Ellenõrzõ Osztály (7030 Paks, 98803. hrsz.) akkreditált

Részletesebben

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés

Részletesebben

A sugárzás biológiai hatásai

A sugárzás biológiai hatásai A sugárzás biológiai hatásai Dózisegységek Besugárzó dózis - C/kg Elnyelt dózis - J/kg=gray (Gy) 1 Gy=100 rad Levegőben átlagos ionizációs energiája 53,9*10-19 J. Az elektron töltése 1,6*10-19 C, tehát

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL. Előadó: Tóth Barnabás és Kalász Ádám

HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL. Előadó: Tóth Barnabás és Kalász Ádám HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL Tóth Barnabás és Kalász Ádám 1 Hullámpapírlemez alkalmazási területe Hullámpapír csomagolás az ipar szinte valamennyi

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

Cs radioaktivitás koncentráció meghatározása növényi mintában (fekete áfonya)

Cs radioaktivitás koncentráció meghatározása növényi mintában (fekete áfonya) 137 Cs radioaktivitás koncentráció meghatározása növényi mintában (fekete áfonya) Szűcs László, Rózsa Károly Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A lakosság teljes sugárterhelése természetes mesterséges

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel /Study of Solvent Gradient by Simulated Moving Bed Preparative Liqiud Chpomatography Technology/ 1 Nagy

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n) Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

Szerkesztették Laufer Noémi SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Endrődi Balázs SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Szerkesztették Laufer Noémi SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Endrődi Balázs SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék Szerkesztették Laufer Noémi SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Endrődi Balázs SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék ISBN 978 963 315 06 7 KALCIUM-HIDROXID OLDHATÓSÁGA LÚGOS

Részletesebben

összesen 18 fő, ebből Ph.D. 3 fő, kandidátus 5 fő, MTA doktora 10 fő

összesen 18 fő, ebből Ph.D. 3 fő, kandidátus 5 fő, MTA doktora 10 fő 1. A tudományos bizottság neve: MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság 2. A tudományos bizottság tisztségviselői: elnök: Homonnay Zoltán, titkár: Szentmiklósi László 3. A bizottság létszáma: tagjai: Farkas

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola II. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7 Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz

Részletesebben

Radon a felszín alatti vizekben

Radon a felszín alatti vizekben Radon a felszín alatti vizekben A bátaapáti kutatás adatai alapján Horváth I., Tóth Gy. (MÁFI) Horváth Á. (ELTE TTK Atomfizikai T.) 2006 Előhang: nem foglalkozunk a radon egészségügyi hatásával; nem foglalkozunk

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani

Részletesebben

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Kaczor Lívia földrajz

Részletesebben

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C MÓDSZERFEJLESZTÉS ÉS ALKALMAZÁSA A PIHENTETŐ MEDENECÉK VIZÉBEN OLDOTT SZERVETLEN C- MÉRÉSÉRE Molnár M. 1, Bihari Á. 1, Mogyorósi M. 1, Veres M. 1, Pintér T. 2 1 HEKAL, MTA ATOMKI Isotoptech Zrt, H-4026

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése

RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t1/2).

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Vízszintes metszet (részlet) Mi aktiválódik? Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek I.) Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek

Részletesebben

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei.

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei. Síkkromatográfia A kromatográfia a többfokozatú, nagyhatékonyságú, dinamikus elválasztási módszerek gyűjtőneve: közös alapjuk az, hogy az elválasztandó komponensek egy állófázis és egy azon, meghatározott

Részletesebben

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/tomegsp.doc alapján tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás a legérzékenyebb módszerek közé tartozik (Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Zagyvai Péter 1, Környei József 2, Kocsonya András 1, Földi Anikó 1, Bodor Károly 1, Zagyvai Márton 1 1 2 Izotóp Intézet Kft. MTA Környezetvédelmi Szolgálat 1 Radiojód

Részletesebben

Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez

Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez Bevezető Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez A Függelékben két eredeti angol nyelvű szemelvényt olvashatunk néhány elválasztási módszer

Részletesebben