Súlyos pszichés krízishelyzetek és szuicid (öngyilkossági) veszély felismerése, magyarázóelvei és kezelési lehetőségei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Súlyos pszichés krízishelyzetek és szuicid (öngyilkossági) veszély felismerése, magyarázóelvei és kezelési lehetőségei"

Átírás

1 Súlyos pszichés krízishelyzetek és szuicid (öngyilkossági) veszély felismerése, magyarázóelvei és kezelési lehetőségei Szomolai Dóra fhdgy., klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus Hazánkban annak ellenére, hogy reprezentatív felmérések adatai szerint is csökkenő mértékű az öngyilkossági kísérletek, illetve a befejezett öngyilkosságok aránya a teljes lakosságon belül (Osváth, 2009), még mindig jelentős horderejű egészségügyi problémát jelent. Komplex etiológiája alapján a prevenció, illetve a gondozásba vétel is multidiszciplináris megközelítést igényel, azonban a megelőzés, felismerés és kezelés nehézsége is ebből a komplexitásából ered. Prevenciós programok kidolgozására és működtetésére az intézményi, valamint a szervezeti keret megléte, pozitív hatásfokú tényezőt jelenthet. A Magyar Honvédségen belüli prevenciós munkát egyik szempontból tehát a szervezeti keret megléte elősegítheti, hiszen célzott prevenció indítható a krízisállapotok, valamint az öngyilkossági krízis felismerése és megelőzése érdekében. Másrészről azonban a MH állományát alkotó, legnagyobb számban a fiatal felnőttkorban lévő férfiak mint rizikócsoport (Hanák, 2001) kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a prevenció tekintetében. A Magyar Honvédségen belül a MH HEK Preventív Igazgatóság Pszichológiai Intézet Mentálhigiénés Osztálya a prevenciós munka részeként, évente 30 órás képzést szervez az alakulatok egészségügyi, illetve személyügyi állománya számára krízisintervenciós tematikával, melyben az öngyilkossági krízis témaköre kiemelt figyelmet kap. Az öngyilkossági krízis fogalma, típusai: Definíció: az öngyilkosság az élettörténetbe ágyazott krízisállapot, amelyből a kiutat az egyén csak önmaga elpusztításában találja meg. Öngyilkos magatartás minden olyan tett, amely szándékos önpusztításra irányul. Éppen ezért minden önpusztításra irányuló cselekményt szuicid magatartásként kezelünk! Az öngyilkosság egy krízisállapot, azaz jellemzi a magatartás átmeneti dezorganizációja, az adott helyzettel való megbirkózás képtelensége, a szokásos problémamegoldó mechanizmusok elégtelensége, és a potenciálisan radikális megoldások. Epidemiológiai adatokat tekintve a hazai öngyilkossági mutatók mindig magasak voltak. Az I. vh. utáni növekedés a 80-as években csúcsosodik ki, majd lassú csökkenés mutatkozik. Jelentősek a regionális eltérések (D-É illetve K-Ny irányú csökkenés). Az öngyilkosság típusai: - aktív: az önpusztítás konkrét tettek formájában nyilvánul meg (önakasztás, búcsúlevél ) - passzív: az élethez nélkülözhetetlen tevékenységet hanyagol meghalási céllal (nem táplálkozik) - bizonytalan: nem egyértelmű a közvetlen halálra irányuló szándék (szögnyelés, falc, a kábítószeres belövi magát )

2 Az öngyilkossági kockázat: A férfiak halálozása 3x gyakoribb, ugyanakkor a nők 4x gyakrabban követnek el kísérletet. A halálozás az életkor előrehaladtával gyakoribb (nőknél 55év a csúcs, férfiaknál 45évesen). Viszont napjainkban a év közötti halálozások tekintetében az öngyilkosság a harmadik halálok. A legfontosabb kockázati tényezők: megelőző öngyilkossági kísérlet családban már fordult elő öngyilkosság depresszió, bipoláris zavar, szkizofrénia, személyiségzavar szerfüggőség, alkoholizmus testi betegség (főleg, ha gyógyíthatatlan) időskor egyedüllét negatív életesemények alacsonyabb társadalmi réteg, munkanélküliség cry for help (a szándék nyílt vagy rejtett formában történő kommunikálása) bizonyos szakmák - orvos A Ringel-féle preszuicidális szindróma: A modell az öngyilkossághoz vezető krízisállapot főbb jellemzőit vázolja fel, mely magyarázni próbálja az egyénen belül lezajló folyamatot. Jelentősége abban van, hogy a kívülállók számára sokszor rejtve maradó folyamatot mutatja be lépésről-lépésre, mely a környezet számára az érthetetlennek tűnő és sokszor váratlanul bekövetkező tetthez vezet. Ismérvei: 1. Fokozódó beszűkülés 2. Agresszív feszültség felhalmozódása és maga ellen fordítása 3. Öngyilkossági fantáziák 1: Fokozódó beszűkülés: a krízisben lévő személy fokozatosan eltávolodik a szociális kötelékektől, keveset jár el otthonról, családi és baráti kapcsolatai lecsökkennek, azokat ne keresi. Mindaz, ami eddig fontos volt számára, értékét veszti. 2: Agresszív feszültség felhalmozódása és maga ellen fordítása: miközben a külvilágtól, realitástól egyre inkább eltávolodik, eközben önmagát leértékeli, a kudarcokért saját magát hibáztatja, önmagát teszi felelőssé. 3: Öngyilkossági fantáziák: miután önmagát hibáztatja, a kiutat nem látja a krízishelyzetből, a megoldást egyre inkább önmaga elpusztításában találja meg. A halál gondolatával való foglalkozás, fantáziák esetében a tettbe fordulási valószínűségét kell megítélni. A fokozatok közül az ötös a legsúlyosabb: 1- jobb lenne nem élni, nincs értelme az életnek kijelentések 2-erős halálvágy, de még nem egyértelmű a döntés 3-kifejezett öngyilkossági elhatározás, de még nincs konkrét terv 4-pontos terv a tett végrehajtására 5-előzetes próbálkozások

3 Az öngyilkosság oki háttere: Biológiai magyarázatok: Az öngyilkosság családon belüli halmozódást mutat, azonban specifikus genetikai hátterére bizonyítékot kutatók nem találtak. A genetikai kockázatnövekedés valószínűsíthetően a mentális betegségek kockázatával van kapcsolatban, melynek öröklődésére már számtalan bizonyítékot mutattak ki genetikai vizsgálatokban. Például az öngyilkosságot megkísérelt egyének 80%-nál depressziós tünet észlelhető. Az öngyilkosságot elkövető depressziósok szerotoninszintje alacsonyabb, valamint vizsgálatokban kimutatták egy, a likvorban megtalálható anyag alacsonyabb szintjét. Ezek az adatok azonban elsősorban a depresszióra jellemzőek, és az öngyilkossággal való összefüggés a depresszión keresztül jöhet létre. Kritika: nincsenek egyértelmű bizonyítékok a biológiai háttérre, az eredmények csak más pszichés zavaron keresztül állnak összefüggésben az öngyilkossággal. Pszichodinamikai magyarázatok: Freud elméleti feltevése szerint az öngyilkosság befelé fordított agresszió. Az egyén a szeretet tárgya, a szeretett személy felé irányuló dühét, agresszióját gátolja le (mivel az az iránta érzett szeretettel összeegyeztethetetlen), ezt a pusztító vágyát fojtja el, majd fordítja maga ellen. Freud neuróziselméletében a halálösztön megnyilvánulásaként tekinthető az öngyilkosság. Két veleszületett ösztönt feltételezett, az életösztön mellett a halálösztönt, melyet a destrukció, vagy pusztulás elégít ki. Ez ellen ugyanúgy védekezni kell, kontroll alatt kell tartani, mint a szexuális vágyakat. A védekezés egyik formája pedig az agresszív indulatok elfojtása és önmaga ellen fordítása, mely szélsőséges esetben önmaga elpusztítására irányul. Kritika: empirikus bizonyítékokkal nem támasztotta alá elméletét, azok esetekre alapozott elméleti feltételezések. Az öngyilkosság kognitív szempontú magyarázata: A kognitív-viselkedésterápiás megközelítés átfogó elméleti modellt és kezelési módszertant nyújt az öngyilkossági viselkedéssel kapcsolatban. Háttértényezők, kognitív jellemzők: Negatív kognitív struktúra feltételezhető az öngyilkosság hátterében: negatív kognitív triád megléte, ami negatív gondolkodást jelent önmagával, a világgal és a jövővel kapcsolatban. Depressziós hangulatban növekszik a negatív gondolatok hozzáférhetősége, ami tovább mélyíti a rossz hangulatot, és önrontó körré válva végül reménytelenséghez vezethet. Jellemző a jövő negatív anticipációja és a reménytelenség: a depresszió súlyossága önmagában nem jelent szuicid veszélyeztetettséget. Kutatások szerint pszichotikus állapotban elkövetett öngyilkosság esetében sem a depresszió, hanem a reménytelenség bír prediktív erővel. Tehát a reménytelenség élesebben kapcsolódik a szuicid szándékhoz, mint a depresszióhoz. Túláltalánosított emlékezeti tárolás figyelhető meg: a pontos, tiszta emlékezeti képek felidézése nehezített, ehhez járul az alacsony probléma-megoldási potenciál, valamint a korábbi sikeresebb probléma-megoldási stratégiák nehezen hozzáférhetők. A

4 túláltalánosítás egyik oka lehet, hogy a specifikus részletekre kiterjedő felidézés erős, negatív érzelmekkel kapcsolódik, ezáltal a túláltalánosítása egy védekezés. Alacsony szintű probléma-megoldó képesség jellemzi az öngyilkosságot elkövetőket: főleg a passzív megoldások, mint az elkerülés jellemző. Fordítva is igaz, akiknek nehézségeik vannak a problémamegoldás terén, veszélyeztetettebbek szuicidum szempontjából. Negatív problémaorientáció esetén hajlamos a személy az elkerülő viselkedésre, ami rossz hangulathoz, szorongáshoz vezet, és növeli az öngyilkosság kockázatát. Az öngyilkosság folyamatának kognitív modellje: Alapvetően negatív ön-és jövőkép jellemzi a személyt. A mindennapokban azt tapasztalja, hogy nehezen képes problémáit megoldani. Saját magát leértékeli, kudarcosnak tartja, és azt feltételezheti, hogy gondjait a jövőben sem fogja tudni megoldani, nem képes rá. A túláltalánosított -negatív- emlékezeti tárolás miatt a korábbi (sikeres) problémamegoldási módok nem hozzáférhetőek, így erősödik a pesszimizmusa. A jövőkép kezd egyre negatívabbá válni, az öngyilkossági szándék, mint alternatív megoldás megfogalmazódik a személyben. Súlyosabb, halmozódó stresszhelyzetekben, a probléma-megoldási próbálkozásai további kudarcait követően a jövő egyre bizonytalanabbá válik az egyén számára, megjelenik a fokozódó szorongás, a reménytelenség, és egy kisebb kockázatú öngyilkossági kísérlet (ekkor még lehet, hogy csak figyelemfelkeltő szándékkal). A további probléma-megoldási kudarcokat követően a személyes konstrukciók érvényüket vesztik, a jövő anticipációja még negatívabbá válik, és bekövetkezik a szuicidum. Ez a reménytelenség stressz-diatézis modellje: az alacsony probléma-megoldó képesség kudarcélményhez vezet stresszhelyzetben, ami erősíti a pesszimizmust, és a reménytelenséget, majd végül öngyilkossághoz vezethet. Kritika: a kognitív pszichológiai megközelítés hatékonyságára vonatkozóan található a legtöbb kutatási eredmény és empirikus bizonyíték, azonban a gondolkodási folyamatok szerepe túlhangsúlyozott ebben a megközelítésben. Szociológiai magyarázatok: Durkheim az öngyilkosságot a makroszociális integráció hiányával magyarázta: társadalmunkban a szociális kapcsolatok szétesése, hiánya, az anómia a fő oki tényező. A média, tömegkommunikációnak is fontos szerep jut kiemelkedő hírértékkel bírnak bálványok öngyilkosságai (ld. Elvis Presley, Kurt Cobain), melyek modellt nyújtanak. Az öngyilkosságok családon belüli halmázódásában is szerepet játszik a modellkövetés. Ehhez nem fontos tényleges szuicid kísérletnek illetve öngyilkosságnak történni a családban, elég, ha a család probléma-megoldási repertoárjában szerepel a szuicidum lehetősége (pl. fejbe lövöm magam, én akkor felkötöm magam), emellett adekvát problémamegoldási stratégiákat nem közvetít. Kritika: számos megfigyelésen túl, a korai filozófiai gondolkodásra épülő magyarázatokkal szemben, longitudinális vizsgálatok és metaanalízisek is alátámasztják a modern szociológiai elméleteket.

5 Integratív megközelítés: Komplex értelmezési keretben tekintik át a szuicid viselkedést, ahol jelentőséget kapnak az egyéni pszichológiai jellemzők, az identitás és identitásválság kérdésköre, valamint a kulturális tényezők, és ezek összefüggései. Felhasználja a személyiségfejlődés hátterében álló genetikai, neuro-biológiai eredményeket (pl. temperamentum, agresszió, impulzivitás), melyek biológiai vulnerabilitást hoznak létre. Pszichológiai és szociokulturális oldalról a személyiségfejlődés, identitásalakulás kap központi szerepet, mely megközelítésben minden lélektani krízisállapot identitásválságként értelmezhető. A szuicid viselkedést multikauzális jelenségnek tekintik, ahol a rizikó-és prediktortényezők összetett rendszert alkotnak. Kiemeli a pszichiátriai (pl. mentális zavarok jelenléte), pszichológiai (pl. személyiségfaktorok, megküzdési képesség, aktuális veszteségek), szociodemográfiai és szocioökonómiai (pl. nem, életkor, családi állapot, munkanélküliség), kulturális (pl. vallás, nemzetiség, szubkultúra) tényezők szerepét az öngyilkos cselekedetek hátterében. Kritika: a legátfogóbb szemléleti modellt nyújtja az öngyilkos viselkedéssel kapcsolatban, melyet kiterjedt epidemiológiai és populációs vizsgálatokkal támasztanak alá. Az öngyilkos magatartás típusai: a. Pszichotikus öngyilkossági cselekmények: a pszichotikus magatartás kevéssé bejósolható, kiszámíthatatlanabb, az ilyen állapotban elkövetett öngyilkosság általában végezetes. b. Nem pszichotikus öngyilkossági cselekmények: a folyamat szubjektív logikája követhető, a kísérletezők többsége krízisben van, de depresszióra utaló tünetek is megjelennek: reménytelen típus: nincs más alternatíva számára, mint az depresszióban is megfigyelhető. hisztrionikus : előtérben a figyelemfelhívás, közlési érték van, a környezet feletti kontroll megszerzése vezérelheti, de ugyanolyan komolyan kell venni, mint a többi típust. racionális típus: gyógyíthatatlan betegség, kilátástalan élethelyzet következtében nem lát más kiutat. Terápia, tennivalók, krízisintervenció öngyilkossági veszély esetén: A. Krízisintervenció: A krízisintervenció akut életvezetési, kapcsolati, pszichikusan negatív élethelyzet (stressz, veszteségek, károsodás stb.) által aktivált állapotokban alkalmazható, amikor a kliensnek (páciensnek) azonnali segítségre van szüksége. Veszélyeztetettségéről, pszichikus egyensúlyvesztéséről beszámol, vagy az megállapítható. Lelki dekompenzációjában az alkalmazkodás adaptív mechanizmusai és viselkedésmódjai összeomlottak, önerőből nem képes segíteni a helyzeten és önmagán. A kliens igényli (legalábbis nem utasítja el) a segítséget.

6 Az intervenció a célkitűzései szerint lehet: krízis-támogatás: célja a pszichés tehermentesítés, ventilláció és a kapcsolati biztonságnyújtás, az öndestruktivitás, öngyilkossági veszély elhárítása és a stresszhelyzet megélésének módosítása. Támogatás nyújtás, szupportív munka ebben a helyzetben. Jellemzői: elfogadó meghallgatás empátiás követés ventilláció elősegítése érzelmi támogatás pozitív viselkedésmódok megerősítése van valakim effektus kialakítása. krízisterápiás intervenció: túlmegy a krízisben lévő személy egyszerű támogatásán, a vészhelyzet ellátásán túl a beavatkozás a kliens egyéni megoldási kapacitásának és küzdőképességének (coping) növelésével segít a jövőbeni helyzetek létrejöttének elkerülésében (képzett szakember feladata). Krízisintervenció technikája: Azonnali kezdés fontos! Ha a krónikussá válás veszélye fenyeget, akkor állapotrosszabbodás, pánikreakciók lehetségesek, ezeket elkerülni igyekszünk. Kapcsolat kiépítése az elsődleges feladat, ez az alap. Állapotfelmérés, öngyilkossági veszély megítélése (környezeti viszonyok, egzisztenciális helyzet, korábbi krízisek és azok legyőzése, analóg helyzetek, jelen krízis eddig megkísérelt megoldási stratégiái, specifikus veszélyeztetettség, stb.) A hagyományos diagnosztikai megközelítés alkalmatlan, mert a krízisállapot felismerése és értelmezése lehetséges, a premorbid személyiség feltárása nem! Az akutság és az öngyilkossági veszély felbecsléséhez fontos tudnunk, hogy mióta tart a krízis akut vagy krónikus krízis öngyilkossági veszély milyen szintű: gondolatok, tervek szintjén van-e környezet reakciói korábbi krízisek és ezek megoldásmódjai korábbi és jelenlegi betegségek. A krízisintervenció jellegzetességei: Krízishelyzetben az alapvetően a módszerek és technikák együttes alkalmazása bizonyult eredményesnek. A megoldás során valóban nem a problémára, hanem a bajban lévő személyre kell összpontosítani. Fontos a közvetlen veszélyeztetettség mértékének behatárolása és az aktuális kockázat megítélése. A krízisre jellemző kapcsolatba kerülési igény és a növekedő szuggesztibilitás segít túljutni a kapcsolat kezdeti nehézségein. Cél: a krízisben lévő személy szorongásának csökkentése, a krízishez vezető folyamat, pszichodinamika közös megértése. A páciens és a terapeuta is aktív résztvevők. Technikák: biztatás, megnyugtatás, javaslatok, környezettel való kapcsolatteremtés, gyógyszeres ellátás, esetleg rövid kórházi felvétel (szakemberhez irányítás).

7 B. Problémamegoldó tréning: Kognitív-viselkedésterápiás szemléletű, a probléma megoldó készség fejlesztésére kidolgozott módszer (8-12 ülésben). Célja: segítség nyújtása a rossz hangulat hátterében álló problémák felismerésében, az erőforrások felismerésének segítése, szisztematikus módszer tanítása, amellyel aktuális problémáikat megoldhatják, a problémák feletti kontroll érzésének bátorítása, jövőbeli probléma-megoldási módszerek tanítása. Lépései: 1. probléma-lista készítése, ennek lebontása kisebb egységekre, lépésekre, 2. a legfontosabb probléma kiválasztása, 3. célok meghatározása, 4. szükséges lépések kidolgozása (hogyan lehet a nagy, homályos problémákat kisebb, megoldható részekre bontani), 5. az első lépéshez szükséges feladatok pontos meghatározása, 6. végezze el a páciens az első lépést (aktivitás fokozása), 7. a haladás és a jelentkező nehézségek áttekintése a következő üléseken, értékelés, visszajelzés. Néhány szó a depresszióról Mivel az öngyilkossági krízis egyik kiemelt rizikófaktorát a hangulatzavarok képezik, elsősorban tüneti szinten, felsorolás jelleggel a depresszív állapot jellemzőinek felsorolásával zárom a témát. A depresszió a hangulat zavara, mely az érdeklődés és örömképesség jelentős csökkenésével, motiváció-, és energiacsökkenéssel, testi és vegetatív tünetekkel (alvászavar, étvágytalanság, szexuális késztetés csökkenése), a kognitív funkciók változásával (meglassult gondolkodás, figyelemzavar), cselekvések gátlásával jár együtt, melyhez halálvágy és öngyilkossági késztetések is társulhatnak. A depresszió tünetei: A nap legnagyobb részében levert hangulat, majdnem minden nap Az érdeklődés és örömkészség jelentős csökkenése Jelentős súlycsökkenés/gyarapodás Alvászavar (álmatlanság/aluszékonyság) Motoros nyugtalanság/gátoltság Fáradtság, erőtlenség, csökkent energiaszint Értéktelenség érzése, önvád, bűntudat Gondolkodási képesség, koncentrálási és döntési képesség csökkenése Halállal való foglalkozás, halálvágy, öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok (kísérletek) A tünetek közül legalább 5 áll fenn, legalább 2 héten keresztül. Jelentős szenvedést és funkciózavart okoznak. Kitekintés A MH HEK Preventív Igazgatóság Pszichológiai Intézet Mentálhigiénés Osztálya ben a krízisintervenciós képzés megújításán dolgozik, melynek célja a krízisészlelő hálózat fejlesztése, melyben a jelenleg kiépülőben lévő csapatpszichológusi hálózat szakembereinek is kiemelt szerepe lesz, akik helyben, az alakulatok szintjén tehetik hatékonyabbá a prevenciós munkát.

8 Irodalomjegyzék: Bagdy E.: Krízisellátás- intervenció- módszerspecifikus pszichoterápia viszonya (kézirat) Bakó T. (1985): Krízis- krízisterápia (kézirat) Bakó T. (2002): Verem mélyén. Könyv a krízisről. Psycho Art Kiadó, Budapest. BNO 10. Animula Kiadó, Budapest. DSM-IV-TR esettanulmányok. Animula Kiadó, Budapest. Füredi, Németh, Tariska (2009): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Kiadó, Budapest. Hanák G. (2001) Magyar öngyilkossági statisztikák, Orvosi Hetilap, 142. évfolyam, 7. szám (2001. február 18.) Marmor: Krízis-intervenció és dinamikus terápia in. Rövid dinamikus pszichoterápia. Animula Kiadó, Budapest. Osváth P. (2009): Identitás válság öngyilkosság. Komplex terápiás és prevenciós lehetőségek. Előadás, MPT XV. Vándorgyűlése. Perczel Forintos D.(2001): Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezői. In: Psych. Hung. 2001/6. Perczel Forintos D.(2008): Öngyilkosság - megelőzés és problémamegoldás. In: Psych. Hung., 2008/1. Tringer, L. (2005): A pszichiátria tankönyve. Medicina Kiadó, Budapest.

XIII./1. Az öngyilkosság

XIII./1. Az öngyilkosság XIII./1. Az öngyilkosság Osváth Péter dr. Bevezetés Az öngyilkos viselkedés gyakorisága és okai Az öngyilkos viselkedés a befejezett, illetve megkísérelt önpusztítás korunkban mind fontosabb népegészségügyi

Részletesebben

XII./2.1.2. Krízisszupporció

XII./2.1.2. Krízisszupporció XIII./2. fejezet: A lélektani segítségnyújtás a pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei Bevezetés Sorolja fel az akut segítő beavatkozás elemeit! A mindennapi gyakorlatban az akut szomatikus ellátást végző

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz

Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz PROGRAM ADATLAP Öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Krízisállapotok a krízisintervenció kommunikációs sajátosságai a közvetlen orvos-beteg kapcsolatban. Szilágyi Simon 1

Krízisállapotok a krízisintervenció kommunikációs sajátosságai a közvetlen orvos-beteg kapcsolatban. Szilágyi Simon 1 Krízisállapotok a krízisintervenció kommunikációs sajátosságai a közvetlen orvos-beteg kapcsolatban Szilágyi Simon 1 A krízis definíciója Caplan (1964) meghatározása alapján A személy kénytelen a lélektani

Részletesebben

AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE. (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban)

AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE. (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban) AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban) Szerkesztette: Bitter István M.D, Ph.D., D. Sc. Kalmár M.D.,Ph.D. Németh Attila M.D.

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Deviancia és medikalizáció

Deviancia és medikalizáció Deviancia és medikalizáció A deviáns viselkedés az általánosan elfogadott normák megszegését jelenti. A norma megszegését szankció követi, amely elősegíti a konformitást. Különböző országokban és korokban

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó 9

Tartalomjegyzék. Előszó 9 Tartalomjegyzék Előszó 9 1. Fejezet: Mi a depresszió? 17 A depresszióról alkotott kép 21 Fekete kutya 22 Sötét alagút 24 Börtön 25 Sűrű köd 25 Melankólia 26 Freud 27 Az antidepresszívumok felfedezése...

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János Budapest, február 20.

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János  Budapest, február 20. Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez Dr. Szemelyácz János www.indit.hu Budapest, 2016. február 20. 1 Addiktív ciklus Pszichoaktív szer bevétele, vagy kóros viselkedési folyamat

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban. László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68.

Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban. László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68. Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68. www.fimota.hu Terápiák összehasonlítása 68% 56% 34% 25% gyógyszer gyógyszer vis.terápia köz.rutin vis.terápia

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal A SZEXUÁLIS AROUSAL 3 NAGY RENDSZERE:

Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal A SZEXUÁLIS AROUSAL 3 NAGY RENDSZERE: Szexuális izgalom (arousal) Szexuális izgalom Sexual Arousal Humán szexuális válasz: interperszonális, vallási, szociális, pszichológiai és biológiai tényezők Szexuális izgalom (arousal): egy emelkedett

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés

Bioetika részterülete Biomedikai etika és orvosi etika kérdéseivel részben átfedés Neuroetika Neuroetika: Idegtudományok kapcsán felmerülő etikai kérdéseket vizsgálja alapvetően filozófiai diszciplína, tárgya: pszichiátria, neurológia, idegsebészet, neurofiziológia, neuroanatómia, pszichológia,

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel)

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) SZAKVIZSGA TÉTELEK 2016. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fő témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörből

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Az öngyilkossági veszély elhárítása a gyakorlatban

Az öngyilkossági veszély elhárítása a gyakorlatban Az öngyilkossági veszély elhárítása a gyakorlatban Önmagunkról A budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ Krízisintervenciós Osztály Területi általános pszichiátriai és

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Mi a disszociáció? Énvédő mechanizmus Bizonyos feltételek mellett a traumák emlékei leválnak a tudat többi részétől, a tudaton kívül

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Maradj velünk királylány. A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében

Maradj velünk királylány. A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében Maradj velünk királylány A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében dr. Bodonovich Jenő Média- és Hírközlési Biztos Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat VII. Nemzetközi Médiakonferencia

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

ISCA-D I. modul Hangulatzavarok. Baji Ildikó

ISCA-D I. modul Hangulatzavarok. Baji Ildikó ISCA-D I. modul Hangulatzavarok Baji Ildikó 1 Diagnosztizálási nehézségek Emocionális problémák verbális kifejezési nehézsége Testi tünetekben való megjelenésgyermekgyógyászok Komorbiditások Szülők affektív

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ 1. a) Milyen tanulságok adódnak a szegénység és a szegénypolitika történeti értelmezéséből? Meg lehet-e szüntetni szegénypolitikával a szegénységet? b) Milyen szerepe van a kulturális foglalkoztatásnak

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Bálint Éva - Urbanics Ildikó

Bálint Éva - Urbanics Ildikó Bálint Éva - Urbanics Ildikó Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya ORFMMT XXXI. Vándorgyűlése 2012. Szombathely Ha nem tudom, hogy nem tudom, azt hiszem, hogy

Részletesebben

központvezető DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai című konferencia

központvezető DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai című konferencia A munkahelyi stressz kezelésének lehetőségei Berényi András központvezető DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ DEMEK Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai című konferencia Debrecen, 2011.

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán Affektív zavarok - hangulatzavarok Hidasi Zoltán Alapfogalmak Érzelem (emóció) Indulat (affektus) Hangulat (-thymia) Közérzet (-phoria) Hangulatzavarok Szindrómák Klasszifikáció Epidemiológia Diagnózis

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Krízis - öngyilkosság 2 ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Krízis - öngyilkosság 2 ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Krízis - öngyilkosság 2 ea. vázlat ÉLMÉNYEK, GONDOLATOK KÍRÍZISBEN (Varga G. nyomán) Az időérzékelés megváltozása Tudatszűkült állapot A gondolkodás beszűkülése A figyelem beszűkülése

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Egészségvédő viselkedés. Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba

Egészségvédő viselkedés. Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba Egészségvédő viselkedés Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba 2012.03.02. Kérdések 1. Mi a koherencia (Antonovsky)? 2. Mik a szívós személyiség ismérvei? 3. Mi a belső kontroll? Miről lesz szó? Az

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Az önpusztító viselkedés kezelésének irányelvei (Self-harm NICE July 2004 és April 2011)

Az önpusztító viselkedés kezelésének irányelvei (Self-harm NICE July 2004 és April 2011) Az önpusztító viselkedés kezelésének irányelvei (Self-harm NICE July 2004 és April 2011) Bevezetés Az önsértés és öngyilkossági veszélyeztetettség önmagában nem betegség, hanem olyan állapot, amelynek

Részletesebben

A kognitív terápia szerepe a szuicid prevencióban

A kognitív terápia szerepe a szuicid prevencióban A kognitív terápia szerepe a szuicid prevencióban Ajtay Gyöngyi, Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék Budapest, 2015. március 23. Szuicid prevenció fontossága Magyarországon

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Gyermekpszichiátriai ismeretek

Gyermekpszichiátriai ismeretek Gyermekpszichiátriai ismeretek Speciális szükséglet megállapításának pszichiátriai vonzatai Dr. Nagy Péter, Vadaskert Kórház és Szakambulancia. Vázlat Gyermekpszichiátriai diagnosztika általában Gyermekpszichiátriai

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

Krízis, preszuicidális szindróma, burnout

Krízis, preszuicidális szindróma, burnout Krízis, preszuicidális szindróma, burnout Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Debreceni Egyetem Magatartástudományi Intézet Krízis fogalma Krízis: nem az esemény fajtája határozza meg, hanem

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

A gyermek és ifjúságpszchiátriai kórképek klasszifikációja. Dr. Vetró Ágnes

A gyermek és ifjúságpszchiátriai kórképek klasszifikációja. Dr. Vetró Ágnes A gyermek és ifjúságpszchiátriai kórképek klasszifikációja Dr. Vetró Ágnes 1 A klasszifikáció mint kognitív képesség Elvonatkoztatás az egyeditől Általánosítás Szabályszerűségek levonása Tervszerű csoportosítás,

Részletesebben

A betegség okai A tünetei

A betegség okai A tünetei A depresszió A semmi ágán ül szivem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden s nézik, nézik a csillagok. József Attila: Lassan, tűnődve 1933 A depresszió hazánkban évi négyezer ember értelmetlen

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A kortársak rsak közötti k bántalmazás, önsértés Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A bullying/ / bántalmazb ntalmazás

Részletesebben