Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma"

Átírás

1 Bereczki Sándor Igehirdetések 4. MI A NEVED? Ő így felelt: Jákób Mindenki Temploma

2

3 Mi a neved? Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób ezt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő ezt mondta: Miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. (1 Mózes 32,25-30) Jákóbnak, amikor családjával Kánaán földje felé tartott, legnagyobb ellensége, Ézsaú birtokán kellett áthaladnia. Félt bátyja haragjától, bosszújától, mert ellenséges viszony alakult ki köztük. Ekkor három lépésből álló stratégiát dolgozott ki. Először is ajándékot készített Ézsaúnak. Ez az eljárása nem pusztán számító, hanem jóvátétel is van benne, testvérét is részesíteni akarja a tőle csellel megvont áldásban. Aztán még megkísérli biztonságba helyezni családját és javait. Átküldte őket a Jabbók-gázlónál, (a Jabbók a Jordán mellékfolyója), félúton a Holt-tenger és a Genezáreti-tó között. Végül egyedül maradt, elrejtőzött a sötét éjszakában. Gyötrődött és aggódott. Attól tartott, hogy Ézsaú útját állja és kifosztja őt, mindent elvesz tőle, amiért nehéz, fáradtságos munkával megdolgozott. A félelmet keltő sötétben ekkor lépéseket hallott, és hirtelen egy ember körülfogta, átölelte, és tusakodott Mi a neved? 3

4 4 vele. Milyen hátborzongató jelenet! Egy idegen tusakodott vele! Jákób azonban ebben a helyzetben is erős volt, küzdött az Istennel. Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. (Hós 12,3-4) Ez a titokzatos lény egy küldött, egy angyal emberi alakban, aki az Úr nevében jött, magát az Urat képviselte, és a rábízott feladatot teljesítette. Jákób erős, izmos pásztorember volt, aki sokszor megküzdött a nyájra leselkedő vadállatokkal, tolvajokkal és betolakodókkal. Sohasem hátrált meg, bátran szembeszállt velük. Most nem emberekkel van dolga, hanem az élő Isten küldöttjével. Egy szellemi lény, egy angyal harcolt vele, aki a heves küzdelemben megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Miért is bánt így a küldött Jákóbbal? Mit akart tőle? Azért tette ezt vele, hogy leértékelje és tehetetlen, másodosztályú, mulya embernek érezze magát? Nem! Egyáltalán nem. Azért bánt így vele az Úr, hogy felismerje a saját gyengeségét, és egész életében emlékezzen arra, hogy önmagában gyenge, de az Úrral erős! Mert az az út, melyen Jákób fog járni, csak Isten erejével tehető meg. Pál apostol is az erőtlenségének tudatában támaszkodott a kegyelemre. az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. (2 Kor 12, 9-10) Nehéz összehasonlítani Jákób és Jézus tusakodását. Jákób azért tusakodott, hogy megmeneküljön gyilkos indulatú testvére kezéből. Isten meg is mentette őt. Jézus haláltusájában azért imádkozott, hogy ne kelljen kiinnia a keserű poharat, hogy ne kerüljön ellenségei kezébe, de az Atya akaratát megértve készen állt a keresztet felvenni, és meghalni a világ bűneiért. Mert noha megfeszíttetett erőtelenségből, mindazáltal él Istennek hatalmából. (2 Kor 13,4) Jézus fizikai erejét elvették az őt kínzó emberek, de lelki erejéhez nem fértek hozzá! Jákób új útra lépett. Az Úrba kapaszkodott, és nem akarta őt elengedni. Ekkor kérdezi a küldött: Mi a neved?

5 Jákóbot váratlanul éri ez a kérdés. Ha emberi módon viszonyult volna az Istenhez, akkor mentegetőzött volna, vagy elhallgatta volna azt, amivel a szíve titkon vádolta. Aki bűneit nem hallgatja el, az lelkileg felemelkedik. Dávid amíg takargatta és elhallgatta gonosz tetteit, stagnált a lelki élete: Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Zsoltárok könyve 32,3.5). Jákób őszintén válaszolt a kérdésre. Nem akart hazudni Istennek. (Mi sokszor magunknak is hazudunk!) Jákób vagyok! felelte szégyenkezve. Én Jákób vagyok, a fondorkodó! Vak apámat és bátyámat kihasználtam és becsaptam. Ez vagyok! Mitől változott meg? Jákób jellemtorzulását akkor értjük meg, ha betekintünk a családjába. A szülők személyválogatók voltak. Izsák Ézsaút szerette, Rebeka pedig Jákóbot. Az anya irigykedett, amikor látta, hogy Ézsaú apjával leül, és bizalmasan beszélget, vele pedig nem igényli a bensőséges kapcsolatot. Sokszor titokban hallgatózott is, hogy miről beszélnek egymással. Egyszer, amikor Izsák szobaajtaja mögött hallgatózott, megtudta, hogy az áldás közlésére készülnek. Ekkor Rebekának az a ravasz ötlete támadt, hogy fondorlattal megszerzi Jákób számára az áldást. Izsák vak is, egy kicsit süket is, így könnyen elérhetik a céljukat. Jákób anyja tervét magévá tette, és szerepét kénytelen volt végigjátszani. Csalt az anya, de csalt a fia is. A részrehajlás miatt Rebeka elvesztette világos látását. Annak idején, mikor terhes volt, egy különös próféciát kapott a születendő gyermekeivel kapcsolatban: Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből: egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek! (1 Mózes 25,23) A kisebbre vonatkozott az áldás ígérete, amit Rebeka nem felejtett el, a szívében forgatott. Nem tudta azonban kivárni a prófécia valóra Mi a neved? 5

6 6 válását, ezért emberi módon közbelépett, besegített, fondorkodott. Az egyik szülő Ézsaút, a másik pedig Jákóbot szerette jobban. Ez a kivételező, pártos bánásmód a család felbomlásához vezetett. A családi minta, melyet Jákób otthon látott, mély nyomokat hagyott benne. Amikor ő is családot alapított, szüleihez hasonlóan viselkedett. Az egyik fiát, Józsefet jobban szerette, mint a többit. Cifra ruhában járatta, elnéző volt iránta. Kritikátlanul elfogadta pletykáit, amiket testvéreiről terjesztett. A pártatlan szeretet hiánya nagy vihart kavart az ő családjában is, a testvérek megvetették Józsefet, és ellene fordultak. Jákób új felismerésre jutott, bűnösnek érezte magát, szégyellte, amit eddig elkövetett. Ekkor hangzanak fel az Úr feloldozó szavai: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób, a választott nép ősatyja új nevet és áldást kapott. Múltja lezárult, bűnbocsánatot nyert. Személyisége, jelleme megváltozott. Többé már nem Fondorkodó, hanem Izráel. Olyan harcos, aki isteni erővel küzd nem az emberek ellen, hanem az emberekért, az emberek javára, és győz. Győzelmeivel Isten nevére hoz dicsőséget. Hogyan lehet legyőzni az Urat? Lehetséges-e ez egyáltalán? A valóságban nem Jákób győzte le Istent, hanem Isten győzte le őt. Győztessé vált, mert hagyta magát legyőzni! Akkor mondja az Úr Jákóbnak, hogy győztél, amikor engedelmességre, alázatosságra jutott, és készen állt arra, hogy teljes életét Isten kezébe letegye. Végül is Fejedelemmé lesz Isten mellett. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből (4 Móz 24,17) Diadalmaskodik az Úrral, amikor emberekért küzd, és embereknek szolgál. Jézus útja is akkor vezetett a győzelem felé, amikor megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké

7 és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil 2, 8-11) Jákób meg akarta tudni a vele tusakodó lény nevét. Alázattal mondta: Mondd meg nekem a nevedet! Az Úr azonban nem jelenti ki magát neki. Ez a harcos éjszaka nagy lehetőség arra, hogy Jákób megismerje önmagát. Mert családjával együtt még sok mindenben meg kell változniuk. Eddig szó nélkül hagyta, hogy az övéi idegen isteneket tartottak, és azokat imádták. Nem zavarta, hogy gyermekei a korszellem szerint élnek. A vallásosság vizes tejével táplálta őket. Nem tudott lelkieket adni nekik, mert neki sem volt komoly lelki élete. Döntenie kell még, hogy az Úrnak adja-e az egész életét. Az élő Isten addig nem jelenti ki magát neki, amíg össze nem gyűjti, és el nem temeti a cserfa alatt az idegen isteneket. Eljött azonban ennek az ideje is. Jákób nemcsak harcolt, hanem győzött is, ezért tudott családjával együtt újat kezdeni, és az Úrnak élni. Jákóbot megáldja a küldött, aki az Úr nevében jött hozzá. Mit értettek az emberek áldáson ebben a korban? Az áldás isteni erőben, lelki és anyagi javakban való részesedést jelentett. Ebben a nehéz helyzetben az áldás: az imádság meghallgatása. Isten Ézsaú haragját szeretetre változtatta. Ez a fordulat nyilvánvalóan nem azért következett be, mert az ajándékkal sikerült a gyűlölködő testvért kiengesztelni, hanem azért, mert Isten meghallgatta Jákób tusakodó imádságát. Szükségünk van az áldásra, de ennél sokkal nagyobb dolog az, ha az Urat megismerjük a Szentlélek által. Ha csak áldásokat és lelki élményeket igényelünk, akkor még a fogyasztói keresztyének szintjén vagyunk. Az új élet, a szeretetben gazdag élet és az örök élet Jézus Krisztus, a Megváltó megismerésével és elfogadásával kezdődik. Mi a neved? 7

8 Mindenki Temploma, Budapest, Cserkesz utca 7-9.

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

A Szentlélekbe való bemerítés

A Szentlélekbe való bemerítés Bereczki Sándor Mindenki Temploma Ta n í t á s o k 6. A Szentlélekbe való bemerítés Bereczki Sándor A Szentlélekbe való bemerítés A Szentlélekbe való bemerítés Tanítások sorozat 6. Copyright 2010 Bereczki

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Illés és Elizeus köpenye

Illés és Elizeus köpenye 6. tanulmány április 30 május 6. Illés és Elizeus köpenye SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 10:3-4; 1Királyok 19:1-19; 21:20-29; 2Királyok 2:1-18; Ezékiel 16:15-16 Mert az Isten szerint való

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

Egy tiszta evangéliumi üzenet

Egy tiszta evangéliumi üzenet Egy tiszta evangéliumi üzenet - Zac Poonen Ebben a cikkben el szeretném magyarázni, mit jelent újjászületettnek vagy megmentettnek lenni. Az első lépés ebben a folyamatban a megtérés. Ahhoz, hogy megtérj

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

09 Baba-mama kor:12 szeretetvendegsegek.qxd 2009.07.26. 17:17 Page 277. Baba-mama kör

09 Baba-mama kor:12 szeretetvendegsegek.qxd 2009.07.26. 17:17 Page 277. Baba-mama kör 09 Baba-mama kor:12 szeretetvendegsegek.qxd 2009.07.26. 17:17 Page 277 Baba-mama kör 09 Baba-mama kor:12 szeretetvendegsegek.qxd 2009.07.26. 17:17 Page 278 09 Baba-mama kor:12 szeretetvendegsegek.qxd 2009.07.26.

Részletesebben

1 Kor 15. A feltámadás

1 Kor 15. A feltámadás 1 Kor 15. A feltámadás A feltámadásról szóló legrégibb s legátfogóbb hitvallást és reflexiót az első korintusi levélben olvashatjuk. Pál számára a feltámadt Krisztussal való találkozás a Damaszkuszba vezető

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Új kiadás A zsoltárok könyve

Új kiadás A zsoltárok könyve 1 Új kiadás A zsoltárok könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2015. január 11. Bálintbokor, Kálmánháza Istentisztelet Drága Gyülekezet! 1 Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek.

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Új kiadás Sámuel első könyve

Új kiadás Sámuel első könyve 1 Új kiadás Sámuel első könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe.

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony

Részletesebben