A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA"

Átírás

1 A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA 3/2013 sz. verzió, érvényesség tól 4. MELLÉKLET

2

3 TARTALOM 1 Fogalmak meghatározása 1 2 A társaság általános adatai 6 3 Pénzügyi szolgáltatásokról általában 6 4 Lőjegyzett beérkező hitelműveletek feldolgozása 7 5 Előjegyzett kifelé irányuló hitelműveletek feldolgozása és intézése 7 6 Készpénz letétel 8 7 A társaság vpú /kötött számláját/ kezelő bank által végrehajtott, bejelentkezés nélkül intézett ügylet, valamint helytelenül megadott ügylet 8 8 Cég szabályok akcenta AML-ben 8 9 Ügyfél vagyonának nyilvántartása - belső folyószámla (IPU) vezetése 9 10 Térítési rendelet végrehajtásának megtagadása 9 11 Térítési rendelet visszavonhatatlansága Ügyfél vagyonának azonosítása Betétek biztosítása OLB Pénzeszközök felírási határideje a címzett szolgáltatójának (azaz a társaság) számlájára Ügyfél tájékoztatása a beruházási szolgáltatásokról (határidős ügyletek) Tájékoztatás a kommunikáció módjáról Pénzügyi ösztönzők elfogadhatóságának feltételei Adatok a keretmegállapodásról 14 Ügyfél számlák áttekintése Melléklet 4a

4 1. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA AML törvény - 253/2008 Sb. sz., a bűncselekményekből eredő haszon törvényesítése elleni egyes intézkedésekről és a terrorizmus pénzbeli támogatásáról szóló teljes érvényű törvény. Ellenőrző SMS - a Társaság által SMS üzenetben közölt jelszó alapján történő ellenőrző folyamat, ami Ügyfele azonosítását teszi lehetővé és biztosítja az Ügyfél Társaság felé történő törlesztési műveletének biztonságos rejtjelezését OLB szolgáltatás keretén belül. ČNB - alatt a Česká národní banka /cseh nemzeti bank/ értendő, székhelye Praha 1, Na Příkopě 28, PISZ , amely a Társaság pénzügyi és beruházási törlesztései felett felügyeletet végző illetékes szerv. Az IPU végösszege - a Társaság által Ügyfél felé történő összes elvégzett és megkezdett törlesztési művelet, visszatartott bánatpénz (vadium) és tartozás beszámításával nyert összeg. Elszámolási nap - az a munkanap, amelyen a Társaság kötött folyószámláján az összeg megegyezett feltételek mellett leírásra kerül. Pénzeszközök valuta napja - a pénzeszközök feladó (Ügyfél) folyószámlájáról történő leírásának valuta napja leghamarabb az Átutalás pillanatában áll be. - a pénzeszközök címzett (Társaság) folyószámlájára történő felírásának valuta napja legkésőbb a címzett folyószámlájára történő felírás pillanatában áll be. Üzlet/hitelmű velet elszámolási okirata - igazolás az Ügyfél és a Társaság által kötött üzlet/hitelművelet megvalósításáról. Forward ügylet - egy spot időpontnál későbbi időpontú értéknapra (pl. deviza) a ZPKT határozat bekezdésének d) pontja szerinti vétel vagy eladási ügylet, melyet a kötésnapon rögzítenek a felek; külföldi pénznem rögzített árfolyamon történő szállítása, melynél egyeztetett elkövetkező munkanapon egyik pénznemnek egy másik, meghatározott összegű pénznemért való vásárlása illetve eladása történik az adott ügylet lebonyolítási napján egyeztetett forward árfolyamon, az ügylet elrendezését követő ötnapi időpontban, általában egy évre, vagy történhet csak nyereség/veszteség elszámolás. Védett információ Mindazon ismeretek, információk és adatok (jellegükre való tekintet nélkül), amelyek/et: - az egyik szerződő fél a másik szerződő féltől a Szerződéssel vagy az előzetes, szerződés megkötéséről szóló tárgyalásokkal kapcsolatban szerzett; - valamelyik szerződő fél kimondottan "bizalmas", "védett", "diszkrét", "titkos" vagy hasonló hangzású és értelmű megjelöléssel lát el; - nem tekinthetünk nyilvánosan hozzáférhetőeknek; továbbá valamelyik vagy mindkét szerződő felet érintik (főleg tevékenységüket, felépítésüket, gazdasági jellemzőiket, ismereteiket, működési- és munkaeljárásaikat, üzletterveiket, elgondolásaikat és módszereiket, külső megkereséseiket, harmadik féllel kötött szerződéseiket, megállapodásaikat és egyéb megegyezéseiket, üzlettársaikkal való kapcsolataikat); - a Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatosak (főleg a Szerződés tartalmával, mellékleteivel és esetleges bővítéseivel, a szerződő felek jogaival és kötelességeivel, valamint az árakkal kapcsolatos adatokkal); - egyik szerződő fél által hívatatlan személyek előtti védelmét vagy a másik szerződő fél általi kihasználásának kiküszöbölését érzi szükségesnek; - felhasználását jogi előírásokban különleges titkosítási eljárás megtartását követelik meg (főleg pénzhivatali titok, szolgálati titok). Ügyfél azonosítása - a 253/2008 Sb. sz., a bűncselekményekből eredő haszon törvényesítése elleni egyes intézkedésekről és a terrorizmus pénzbeli támogatásáról szóló teljes érvényű törvény 8. szerinti megkülönböztetés. Az Ügyfél közvetített azonosítása alatt az átvett megkülönböztetés értendő a 253/2008 Sb. sz., a bűncselekményekből eredő haszon törvényesítése elleni egyes intézkedésekről és a terrorizmus pénzbeli támogatásáról szóló teljes érvényű törvény 11. szerint. Pénzkövetelés behajtása - A Társaság nem szándékozik a ZPS bek. alapján behajtási megkövetelések lehetőségét nyújtani. 1 oldal /összesen 15/

5 Belső törlesztésű számla (IPU) - a Társaság belső számviteli számlája Ügyfele részére, amely Ügyfele vagyonának és Ügyfele Társaságra ruházott pénzeszközeinek nyilvántartására szolgál Átutalások/Értékesítések intézéséhez. Biztonság - pénzbeli fedettség időzített Ügyletekhez. A szokásos pénzbeli fedettség az Ügylet összegének 10 %-a. Ügyfél és Társaság megállapodhatnak alacsonyabb biztonsági összegben. Ügyfél - egyéni vagy jogi alany, aki a Társasággal Szerződést kötött, aminek alapján neki Társaság a Szerződés II. cikkelyében feltüntetett szolgáltatásokat nyújt. Pénzkezelés megerősítése - a lebonyolított Üzlet/Hitelművelet Társaság elektronikus rendszerén belül kiállított és Társaság illetékes alkalmazottja által aláírt igazolása. Pénzkezelés fedezete - az Ügyfél pénzátutalások elvégzésének céljából Társaságra ruházott pénzeszközeit jelenti, amelyek Társaság folyószámlájára vannak átutalva és amelyekkel a Társaság rendelkezik. Pénzeszközök felírásának határideje - amennyiben a Szerződés vagy az ÁÜF nem határozzák meg másként, az átutalási meghagyás kézbesítését követően Társaság biztosítja a pénzeszközök legkésőbb az elkövetkező munkanap végeztéig való felírását Ügyfele számlájára. Ez a határozat a CZK és pénznemek egymás közti átutalásaira érvényes az EU területén belül. Egyéb pénznemek esetén az érvényesül, hogy Társaság és Ügyfele mindannyiszor időpontot egyeztetnek a pénzeszközök felírásához, a Társaság számlájára átutalt pénznem felírását követően max. 4 munkanapon belül. Fent említett feltételek érvényesek azon kikötéssel, hogy az IPU számlán elegendő fennmaradt összeg áll rendelkezésre a törlesztés folyósításához a kezelési költségekkel egyetemben, vagy az Ügyfél által Társaság kötött folyószámlájára való kiegyenlítéshez a Megerősítésben feltüntetett utasítások szerint. Ügyfél vagyona - Ügyfél egyrészt Társaságra ruházott pénzeszközeit jelenti pénzkezelések intézéséhez (ZPS bek.), másrészt az Ügyfél Társaságra ruházott vagyonát (pénzeszközök, beruházási eszközök) beruházási szolgáltatásokhoz (ZKPT bek. h) szakasza). Üzlet/Hitelművelet - Társaság és Ügyfél közti Szerződés alapján véghezvitt spot-, swap- vagy forward ügylet. Üzletkötő - Társaság üzleti osztályán dolgozó alkalmazottja. Értékpapír kereskedő (ÉK) - Amennyiben a szöveg OCP rövidítést tartalmaz, a Társaság a ČNB /cseh nemzeti bank/ től érvényben lévő előírása által engedélyezett, a főirányzatú beruházási szolgáltatások szempontjában 256/2004 Sb. törvény bek. a), b), c) pontjaiban, a kiegészítő beruházási szolgáltatások szempontjában bek. a) pontjában leszögezett tevékenységéről van szó. Üzlettárs / Üzleti képviselő - az a személy, aki Társasággal kötött megbízási szerződés keretén belül pénzügyi szolgáltatásokról szóló Szerződés megkötésével kapcsolatban vagy a Társaság nevében pénzkezelési szolgáltatásokról tárgyal; Üzlettárs / Üzleti képviselő nem lehet sem alkalmazott sem meghatalmazott cégvezető. A Társaság Pénzintézményi szolgáltatásokat nyújt Lengyelország, Szlovákia és Magyarország területén is. Az üzleti képviseletekről szóló információk a ČNB nyilvánosan hozzáférhető cégjegyzékében találhatók. Üzleti titok - mindazon üzleti vagy műszaki jellegű, bármelyik szerződő fél cégjével kapcsolatos adat, melyek valós vagy legalábbis potenciális, anyagi, ill. nem anyagi értéket képviselnek; egyes üzleti körökben szokásosan nem hozzáférhetők, és amelyek valamelyik szerződő fél által megfelelően titkosítva vannak. Megrendelés - Ügyfél érintkezésbe lépéssel kapcsolatos követelménye Társaság felé egy bizonyos beváltási árfolyam elérésekor; ezt az árfolyamot Ügyfele egy bizonyos időszakra rendeli meg; a megrendelés semmire nem kötelez. Törlesztési módszer - berendezés vagy Társaság és Kliens közti megállapodás alapján foganasított, Kliens személyéhez fűződő eljárások 2 oldal /összesen 15/

6 láncolata, amelyek segítségével Kliens törlesztési utasítást tud megadni (pl. OLB). Kliens a törlesztési módszert a keretszerződéssel összhangban köteles használni, főleg a törlesztési módszer közvetlen rendelkezésére bocsátását követően valamennyi személyére irányuló megfelelő biztonsági intézkedést köteles foganasítani, továbbá halasztást nem tűrően azonnal jelenteni a Társaságnak bármely törlesztési módszer elvesztését, eltulajdonítását, visszaéléses vagy jogtalan használatát. Zárolt megrendelés - Ügyfél kötelmes üzletkötésre irányuló követelménye egy bizonyos beváltási árfolyam elérésekor. Követelményében az Ügyfél feltünteti a vásárolt pénznem piaci árfolyamát, a pénznemet, az üzlet legalább egyik oldali összértékét és a zárolt rendelés érvényességi időtartamát. A Társaság Ügyfele utasításai alapján a megállapított piaci árfolyam szintjének elérésekor véghezviszi az ügyletet és ezt követően értesíti őt. Amennyiben a zárolt rendelés határideje a megállapított árfolyam elérése előtt lejár, a Társaság erről Ügyfelét értesíti. Elnapolt esedékesség - Társaság Ügyfelének térítési rendelete alapján végzendő hitelművelete abban a pillanatban érvényesül, amikor Ügyfél teljesíti Társaság iránti szerződésben lefektetett kötelezettségeit, ami legfőképp a pénzeszközök határidőn belüli átutalását jelenti oly módon, hogy a kötött folyószámlán pénzbelileg biztosítva legyen a megkért Üzlet/Hitelművelet; esetleg IPU számlájának felhasználható végösszege eléri az ügylet megvalósításához szükséges szintet. Térítési rendelet fogadási ideje a) a térítési rendelet fogadási ideje alatt azt a pillanatot értjük, amikor az Ügyfél IPU számlájának felhasználható végösszege elegendő a hitelművelet végrehajtásához, és a Társaság nyitvatartási idején belül kézhez kapja Ügyfele térítési rendeletét - hacsak nem 1 órával a Társaság nyitvatartási idejének letelte előtt kézbesíti, ez esetben a Társaság Ügyfelével megegyezik, hogy a térítési rendelet fogadási időpontjának az elkövetkező nyitvatartási idő kezdeti pillanatát fogják tekinteni. b) amennyiben az Ügyfél IPU számlájának felhasználható végösszege nem elegendő a Társaság által nyitvatartási időn belül fogadott térítési rendelet végrehajtásához, a térítési rendelet fogadási ideje az a pillanat lesz, amikor Ügyfél vállalásainak eleget téve megfelelő összegű pénzeszközt utal át a Társaság folyószámlájára (lásd Elnapolt esedékesség); esetleg az a pillanat, amikor az Ügyfél IPU számlájának felhasználható végösszege már lehetővé teszi a térítési rendelet véghezvitelét. ON LINE BRÓKER (OLB) - Társaság elektronikus üzleti rendszere, amely Ügyfeleknek lehetővé teszi az internetes Üzletek/Hitelműveletek megkötését, megadhatja ily módon azok térítési rendeleteit és a Társaság további szolgáltatásait veheti igénybe. Illetékes személy - a Szerződés 1. mellékletében feltüntetett személy. Üzlet/Hitelművelet jellemzői - vásárolt pénznem azonosítója (vétel pénzneme) - eladásra kerülő pénznem azonosítója (eladás pénzneme) - vásárolt ill. eladásra kerülő pénznem mennyisége - Társaság kötött folyószámlájának száma, amire Ügyfele által Üzlet/Hitelművelet megvalósításához szükséges pénzeszközök kerülnek átutalásra - Ügyfél vagy Üzlettárs számla- vagy IPU számlaszáma, amelyre a Társaság pénzeszközei kerülnek a hitelművelet során átutalásra Pénzbeli fedezet - tartozások fedése Kliens felé, amelyek a Társaságban határidős üzletelésből származnak, mégpedig Ügyfél pénzeszközeinek Társaság javára letétbe helyezésével vagy kötbérezésével. Pénzhivatal (P) - jogi egyén, amely jogosult pénzszolgáltatásokat nyújtani ČNB által megadott pénzhivatali működési engedély alapján. Térítési rendelet - a ZPS rendelet bek. d) pontjának értelmében vett utasítás hitelművelet végrehajtására. Ügyfél üzlettársa - a térítés címzettje vagy küldője, akit az Ügyfél térítési rendelkezésében feltüntet, illetve az az átutaló, aki Ügyfél részére pénzeszközt folyósít. Beérkező hitelművelet - amikor Ügyfél üzlettársa saját jóvoltából pénzeszközt folyósít, vagy a pénzeszközt maga az Ügyfél folyósítja. Vagy az ügyletek kiadásainak fedezetére, vagy az IPU számla végösszegének növelésére szolgál. Árlista 3 oldal /összesen 15/

7 - Társaság által közzétett, honlapukon hozzáférhető aktuális szolgáltatási árak jegyzéke. Szolgáltatás - bármilyen, Társaság és Kliens közti Szerződés alapján megegyezett szolgáltatás. Beváltási árfolyam - az az árfolyam, amelyen végbemegy az egyik pénznem másik pénznemre váltása, s amely általában az FX piac aktuális helyzetéből adódik és tartalmazza a Társaság jutalmát is. Szerződés - alatt Társaság és Ügyfele közti, külföldi pénznemek határidős üzleteléséről, nem készpénzben történő üzleteléséről és pénzügyi szolgáltatásokról szóló keret-megállapodás értendő. Szerződő felek - Társaság és Ügyfél, akik Szerződést kötnek. Társaság - AKCENTA CZ a.s., székhelye: Ovocný trh 572/11, Praha 1, Cseh Köztársaság a társaság fióküzeme: Gočárova třída 312/52, Hradec Králové, Cseh Köztársaság Spot ügylet - a ZPS rendelet bek. e) pontja alapján nem készpénzben történő devizaváltási üzletkötés, vagy cseh ill. külföldi pénzeszközök egy másik pénznemben számolt pénzeszközökért történő eladása, ami nem készpénzben, az ügylet/ hitelművelet véghezvitelének időpontjában egyeztetett árfolyamon megy véghez. Mindemellett a pénzeszközök Ügyfél általi térítése halaszthatatlanul, a Társasággal való elszámolása pedig azonnal a pénzeszközök átutalását követően történik, legkésőbb az ügyleti megállapodást követő 5 munkanapon belül (D+5). Swap ügylet - minden olyan deviza csere ügylet, mely két egy időben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú (azonnali és határidős) váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. D+0 -tól D+2 -ig terjedő valutával történik, ezt egyeztetett elkövetkező (D+3 és több) munkanaphoz viszonyítva pénzeszközök az adott ügylet lezajlásának időpontjában érvényes swap árfolyamon történő visszaváltása vagy visszavásárlása követi. Határidős ügyletek - Forward és Swap ügyletek. Hitelművelet - nem készpénzben, külföldi pénznemben lezajló ügyletek (spot), határidős ügyletek és a ZPS értelmezésében vett pénzkezelések. Hivatali információk - a ČNB keltezésű, a ČNB Közlönyének 3. részében közzétett hivatalos közleménye D+5 valuta elszámolás - az a valuta, amely egyrészt (max. D+1) határidős, ami alatt Ügyfél köteles végrehajtani az Ügylet/Hitelművelet végrehajtásához szükséges összeg átutalását a kötött folyószámlára, másrészt az a valuta, amely (max. D+4) határidős, mialatt a Társaság köteles Ügyfele által igényelt Ügyletet/Hitelműveletet - amennyiben már kötött folyószámláján bevételre került Ügyfele által igényelt Ügylet/Hitelművelet végrehajtásához szükséges összeg. Kötött folyószámla - a Társaság pénzhivatalnál vagy takarékszövetkezetnél vezetett folyószámlája, amely az Ügyfél és a Társaság közti pénzkezelések végrehajtására szolgál. Ezen számlák listája a 20-as sz. fejezetben van feltüntetve. Nem kötelező változó - belföldi pénzátutalásoknál használatos azonosító jel. Max. 10 karakterből állhat, amik kizárólag csak számok lehetnek. A térítési rendeleten a nem kötelező változó feltüntetését a ČNB 62/2004 Sb február 2. keltezésű rendelete szabályozza. 4 oldal /összesen 15/

8 Rövidítések: AML A bűncselekményekből eredő haszon törvényesítése elleni egyes intézkedésekről és a terrorizmus pénzbeli támogatásáról szóló törvény (253/2008 Sb.) Kódex felő: BEN térítési ismertetőjel, aminek feltüntetésével közlik, hogy valamennyi kezelési költséget a címzett viseli EA egyéni alany FX Foreign Exchange /külföldi pénznem/ pénzhivatalok közti beváltási árfolyamok piaca IBAN nemzetközi formátumú bankszámla szám, lehetővé teszi a külföldre ill. külföldről történő átutalásokat IPU folyószámla belső használatra ÉK Értékpapír kereskedő (lásd feljebb) OLB ON LINE BROKER (lásd fent) ÜT üzlettárs / üzleti képviselő (a ZPS és ZPKT alapján) OUR térítési ismertetőjel, aminek feltüntetésével közlik, hogy valamennyi kezelési költséget az átutaló viseli JA jogi alany PI Pénzintézet KM keret-megállapodás SHA térítési ismertetőjel, aminek feltüntetésével közlik, hogy a pénzhivatali kezelési költségeket az átutaló, a további költségeket pedig a címzett viseli. Feltüntetése az EU/EHP államai közti, az EU/EHP tagállamok pénznemében történő átutalásoknál kötelező SWIFT a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A SWIFT kódon belül valamennyi érdekelt pénzhivatal rendelkezik egyedülálló megkülönböztető jellel (BIC), melynek segítségével azonosítható VOP a Társaság általános üzleti feltételei, a Szerződés csatolmányaként annak oszthatalan részét képezikvs nem kötelező változó - belföldi átutalási forgalomban használatos térítési ismertetőjel. Max. 10 karakterből állhat, amik kizárólag csak számok lehetnek ZOB 21/1992 Sb. sz., bankokról szóló törvény ZPKT 256/2004 Sb. sz., a tőkepiaci vállalkozásokról szóló teljes érvényű törvény ZPS 284/2009 Sb. sz., a fizetési forgalomról szóló teljes érvényű törvény 5 oldal /összesen 15/

9 2. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI AKCENTA CZ a.s., székhelye Ovocný trh 572/11, Praha 1, CJSZ: , vezetve Prága városi bíróságának kereskedelmi nyilvántartásában, B cikkely, betét, a Társaság fióküzeme/levelezési címe: Gočárova třída 312/52, Hradec Králové, - (továbbiakban: Társaság). Fent feltüntetett kapcsolatokon keresztül Kliens jogosult további, valamint a Keretszerződéssel kapcsolatos információk kérésére. Társaság a Na Příkopě 28, Praha 1 székhellyel rendelkező Česká národní banka /cseh nemzeti bank/ -nál van szabálykötelesen vezetve. A Társaság fel van tüntetve a ČNB nyilvánosan hozzáférhető cégjegyzékének Külföldi bankhivatalok és fiókok valamint CP-üzletelők és külföldi CP-üzletelők fiókjai szakaszaiban. Társaság kijelenti, hogy a ČNB határozata alapján, amely számára a pénzügyi hivatalként valamint értékpapírokkal kereskedő üzletkötőként való működésre szóló engedélyt megítélte, a következő szolgáltatásokat jogosult nyújtani: a) pénzügyi szolgáltatások a 284/09 Sb. törvény szerint: készpénz letét Társaság által kiszolgált számlára, készpénz felvétel Társaság által kiszolgált számláról, pénzeszközök átváltása, pénzeszközök fogadására alkalmas törlesztési módszerek és berendezések kibocsátása és kezelése, olyan pénzeszköz-átváltás, amikor az átutaló vagy a kedvezményezett nem az átutaló bankhivatalát használja, (ny.sz. 2011/1199/570 valamint i.sz./2009/1329/571, ), b) a főirányzatú beruházási szolgáltatások terjedelmében értékpapír-üzletelő tevékenység a 256/04 Sb. törvény szerint, vagyis befektetési eszközöket érintő utasítások fogadása és továbbítása, befektetési eszközökkel kapcsolatos törlesztési utasítások végrehajtása kliens számlája felé, befektetési eszközökkel történő ügyködés saját számlán, mindezek a bek. d) pontjával megegyezően a befektetési eszközökkel kapcsolatban, továbbá a kiegészítő beruházási szolgáltatások terjedelmében: befektetési eszközök és kapcsolatos szolgáltatások letétbe helyezése és kezelése, mindezek a lehető választások, futures, swap, forward és egyéb eszközök, melyek értéke értékpapírok árfolyamához vagy értékéhez, pénznemek árfolyamához, kamatlábakhoz vagy kamatnyereséghez, valamint olyan további levezetett értékekhez, pénzügyi mutatókhoz ill. pénzügyi mennyiség-kulcsértékekhez viszonyítható, amelyekből a szóban forgó értéket képviselő pénzbeli kiegyenlítés joga vagy ekvivalens értékű kiegyenlítési jog következik (ny.sz. 2009/5139/570 valamint i.sz./2008/2235/571). 2.1 KÖTELEZŐ ADATOK Társaság törvényben elrendelt kötelező adatfeltüntetéssel saját honlapján közöl adatokat. A Kliens a Társaság honlapján elsősorban a VOP, az RS és mellékletei, valamint a Reklamációs előírás tartalmával tud megismerkedni. Továbbá Ügyfél a kötelezően feltüntetendő adatok nyomtatványaiba betekintést nyerhet, amelyek a Társaság fióküzemében találhatók. Az tárgyilagos adatok alapvető változásaira a Társaság kizárólag írásban figyelmezteti Ügyfelét. A Társaság a törvény értelmében köteles a székhelyéül szolgáló város városi bíróságán az éves jelentését leadni. Az Ügyfeleknek előzetes kérvény beadása után lehetőségük nyílik az éves jelentések megtekintésére, úgy a Társaság működésének helyszínén, mint Városi Bíróságon a cégjegyzékben dokumentumok jegyzéke. 3. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN A pénzügyi szolgáltatás tárgyát valamennyi Ügyféllel kötött pénzkezelési művelet Társaság általi feldolgozása és elintézése képezi. Továbbá az Ügyfél vagyoni nyilvántartásának és az átruházott pénzeszközök belső használatú folyószámlán való kezelése. A hitelműveletek feldolgozásának és intézésének keretén belül a következő műveletek kerülnek megvalósításra: a) hitelművelet pénznemek átváltásának céljából - az Ügyfél számlájára - harmadik fél számlájára (Ügyfél üzlettársa) - belső folyószámlára (IPU) b) az Ügyfél vagyoni nyilvántartása annak IPU számláján c) hitelművelet IPU számlán keresztül pénznemek átváltása nélkül - az Ügyfél számlájára - harmadik fél számlájára (Ügyfél üzlettársa) d) hitelművelet IPU számlán keresztül pénznemek átváltásának céljából - az Ügyfél számlájára e) harmadik fél (Ügyfél üzlettársa) bankszámlájára (folyószámlájára) f) lehelyezett készpénz betét IPU számlára való felírása 6 oldal /összesen 15/

10 g) időzített hitelműveletek Pénznemek átváltásával járó hitelműveletek (spot ügyletek) - A Társaság egyedi árfolyamú átváltást nyújt egyik pénznemnek másik pénznemért mint ellenértékért való vásárlásához az ügylet napján számítandó vagy max. 5 (beleértve) munkanapon belüli intézési határidővel. A Társaság konvertálást végez Ügyfele lekötelező rendelése alapján megkívánt szintű árfolyamon és előre megadott értékben. A Társaság nem jogosult egyoldalúan és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztani a szerződő felek valutaárfolyamra irányuló megegyezését. A cég tájékoztatja az ügyfelet, hogy a BFSZ (belső fizetési számlák) nem kamatoznak. A Társaság nem korlátozza adott időszakban a törlesztési módszerrel végrehajtott ügyletek végösszegét. 3.1 Pénzkezelés megerősítésének kötelező adatai Valamennyi pénzkezelési megerősítésnek tartalmaznia kell a következőket: - Ügyfél üzleti cégje és azonosító adatai (keret-megállapodás száma, CJSZ, székhely/fióküzem címe, EA esetén neve, vezetékneve, születési ideje, lakóhelye) - Társaság üzleti cégje és azonosító adatai (CJSZ, székhely/fióküzem címe) - ügylet változó szimbóluma - hitelművelet kézbesítési ideje - hitelművelet összege és pénzneme - pénzváltás esetén egyeztetett árfolyam - pénzváltás esetén az ellenérték összege és pénzneme - címzett folyószámlájának száma - kezelési költség adatai, amennyiben az illeték több részből tevődik össze, a tételek kiírása - a Társaság kötött folyószámlájáról a térítési rendeleten feltüntetett folyószámlára megküldött pénzeszközök leírási ideje Külföldre irányuló hitelművelet esetén továbbá még a következő adatok kötelezőek: - külföldi pénzhivatal megnevezése, ország, SWIFT, a pénzhivatal nemzetközi formátumban megadott megkülönböztető jele (BIC) - folyószámla száma (az EU tagállamai részére kötelezően IBAN formátumban) - OUR, BEN, SHA, Euro illetékek - hitelművelet indoklása (pénzkezelési megkülönböztetés, számla) Az esetben, ha a hitelműveletnél valamelyik kötelező adat nem szerepel, Társaság figyelmezteti Ügyfelét és megkéri a térítési rendelet kiegészítésére. Amennyiben Ügyfél olyan új címzett (Ügyfél üzlettársa) felé hajt végre hitelműveletet, amely még a Társaság belső rendszerébe nincs besorolva, Társaság Ügyfelétől annak adatait formanyomtatványon keresztül megkéri. Az adatlap a Társaság honlapján található a Dokumentumok alcsoportban. Ezt követően a Társaság ellenőrzi az Ügyfelétől kapott adatokat (elsősorban felülvizsgálja az IBAN és a SWIFT számokat), hogy a hitelműveletek ezirányban véghezvihetők-e. 4. ELŐJEGYZETT BEÉRKEZŐ HITELMŰVELETEK FELDOLGOZÁSA Valamennyi zárolt hitelművelet a Társaság belső rendszerében van elkönyvelve. A hitelművelet előjegyzését követő napon a Társaság ellenőrzi, felíródott-e a Társaság kötött folyószámlájára Ügyfél felől a hitelművelet végrehajtásához szükséges pénzbeli fedezet, vagy van-e elegendő felhasználható pénzmennyiség az Ügyfél IPU számláján. Amennyiben Ügyfél felől a hitelművelet fedve van, vagy található elegendő felhasználható pénzmennyiség IPU számláján, a pénzkezelés további feldolgozásra kerül. 5. ELŐJEGYZETT KIFELÉ IRÁNYULÓ HITELMŰVELETEK FELDOLGOZÁSA ÉS INTÉZÉSE Amennyiben a hitelművelet egyeztetése mindenben megfelel és Ügyfél térítette adósságát a Társaság kötött folyószámlájára, illetve rendelkezésre áll elegendő felhasználható pénzmennyiség az Ügyfél IPU számláján, a hitelművelet végrehajtása a következő lépés, amelyet a Társaság végez - vagy a Társaság kötött folyószámlájáról irányul átutalás. Minden hitelművelet a térítési rendeleten feltüntetett feltételeknek megfelelően kerül térítésre. A hitelművelet végrehajtását igazoló okmány a következő adatokat tartalmazza: - Ügyfél azonosító adatai (KM száma, CJSZ, székhely/fióküzem címe, EA esetén neve, vezetékneve, születési ideje, lakóhelye) - Társaság azonosító adatai (CJSZ, székhely/fióküzem címe) - hitelművelet nem kötelező változója - hitelművelet kézbesítési ideje 7 oldal /összesen 15/

11 - hitelművelet összege és pénzneme - pénzváltás esetén egyeztetett árfolyam valamint az ellenérték összege és pénzneme - címzett folyószámlájának száma Külföldre irányuló hitelművelet esetén továbbá még a következő adatok kötelezőek: - kezelési költség adatai, amennyiben az illeték több részből tevődik össze, a tételek kiírása - a Társaság kötött folyószámlájáról a térítési rendeleten feltüntetett folyószámlára megküldött pénzeszközök leírási ideje 6. KÉSZPÉNZ LETÉTEL A Társaságnak nem érdeke készpénzben betéteket fogadni. Amennyiben Ügyfél kellőképpen megmagyarázza az ilyen irányú cselekedet indokoltságát/elkerülhetetlenségét, s a Társaság írásban beleegyezését adhatja és elfogadhatja a kötött folyószámlára való készpénzbeli letételt az alább feltüntetett feltételek mellett: Amennyiben Ügyfél több mint 15 ezer vagy ennek megfelelő összegben más pénznemben (253/2008 törvény 28. szerint) letétez készpénzt, a Társaság minden esetben kérni fogja a pénz eredetének igazolását (pl. számlával, becsületbeli nyilatkozattal, stb.). A Társaság kérheti a pénz eredetének igazolását abban az esetben is, ha a letételes összegek 15 ezer - hoz hasonlók vagy célzottan úgy vannak szétosztva, hogy Ügyfél eme kötelessége elől kibúvót keres, illetve bármikor, ha azt jónak látja. Ügyfél készpénzes letétei után az érvényes Árlista szerinti illetéket fizet. 7. A TÁRSASÁG VPÚ /KÖTÖTT SZÁMLÁJÁT/ KEZELŐ BANK ÁLTAL VÉGREHAJTOTT, BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL INTÉZETT ÜGYLET, VALAMINT HELYTELENÜL MEGADOTT ÜGYLET Az esetleges bejelentkezés nélkül intézett ügyletekből származó veszteség a Kliens rovására írható akár 150 összeg erejéig, amennyiben ezen veszteség elvesztett vagy eltulajdonított törlesztési módszer használatából, vagy annak jogtalan használatából keletkezett, abból kifolyólag, hogy Kliens nem foganasított a személyére irányuló megfelelő biztonsági intézkedéseket. A bejelentkezés nélkül intézett ügyletekből származó veszteség a Kliens rovására írható teljes terjedelemben, amennyiben ezen veszteség törvénytelen cselekedetéből vagy a VOP-ban ill. RS-ben feltüntetett 101. szabályzat megszegéséből keletkezett. Fent említettek nem vonatkoznak olyan esetekre, amikor Kliens nem cselekedett törvénytelenül és a veszteség csak azt követően keletkezett, miután Kliens bejelentette a törlesztési módszer elvesztését, eltulajdonítását vagy jogtalan használatát, továbbá amikor a Társaság nem biztosította Kliens részére a törlesztési módszer elvesztésének, eltulajdonításának vagy jogtalan használatának bármikori bejelentéséhez szükséges kellő eszközöket. Kliens jogosult a Reklamációs előírásban feltüntetett módon a Társaságnak bejelenteni a bejelentkezés nélkül intézett és/vagy helytelenül megadott ügyleteket halasztást nem tűrően azonnal, miután arról tudomást szerzett, legkésőbb az Ügylet lebonyolítási napját követő 13 hónapon belül. A Társaság a ZPS /pénzkezelésről szóló törvény/ 117. alapján felelősséggel tartozik Klienssel szemben a helytelenül végrehajtott ügyletért. Azon bank, amelynél a Társaság VPÚ-val rendelkezik, és amely helytelenül adott meg ügyletet, a Társaság köteles a helytelenül megadott ügyletet végrehajtó bankot felhívni javítólagos elszámolás kiállítására a ZOB /bankokról szóló törvény/ 20c. alapján. A ZPS 103. értelmében a Társaság nem végez olyan ügyletet, amihez az engedményes vagy az engedményezett megbízó adja a törlesztési utasítást. 8. CÉG SZABÁLYOK AKCENTA AML-BEN Az AKCENTA CZ a.s. politikája az AML terén. Az AKCENTA CZ a.s. a pénzmosás elleni harcban teljes mértékben a 253/2008 számu törvény szerint jár el. Atörvényelleni tevékenységből szerett haszon legalizációja, és a terrorizmus finanszírozása ellen a 69/2006 számu törvény szerint jár el, kilátásba helyezve a nemzetközi szankciókat. Cegünk ezért nem bonyolít le olyan pénzügyi tranzakciókat, amelyekolyan arszágokba irányulnak, ahol nincsenek megfelelően betartva az AML/CFT előírások. Az ilyen országok közé tartozik Dél Lóreai köztársaság. és Irán. Továbbiországok, ahol cegünk nem bonyolít le pénzügyi tranzakciókat Kuba, Mianmar, Szíria, Szudán, és Líbia. Az AKCENTA CZ a.s. teljes mértékben elismeri a Pénzügyi Elemző hivatal és a Pénzügyminisztérium ajánlásait, és maximális körültekintéssel jár el minden új üzleti kapcsolat, illetve fizetési művelet létrejötténél, amelyek ezekből az országokból származó intézményekkel, illetve személyekkel jönnének létre. Ügyfeleink kérelmeit, amelyek ezekbe az országokba irányuló pénzügyi tranzakciók végrehajtásáról szólnak a 8 oldal /összesen 15/

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben