A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA"

Átírás

1 A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA 3/2013 sz. verzió, érvényesség tól 4. MELLÉKLET

2

3 TARTALOM 1 Fogalmak meghatározása 1 2 A társaság általános adatai 6 3 Pénzügyi szolgáltatásokról általában 6 4 Lőjegyzett beérkező hitelműveletek feldolgozása 7 5 Előjegyzett kifelé irányuló hitelműveletek feldolgozása és intézése 7 6 Készpénz letétel 8 7 A társaság vpú /kötött számláját/ kezelő bank által végrehajtott, bejelentkezés nélkül intézett ügylet, valamint helytelenül megadott ügylet 8 8 Cég szabályok akcenta AML-ben 8 9 Ügyfél vagyonának nyilvántartása - belső folyószámla (IPU) vezetése 9 10 Térítési rendelet végrehajtásának megtagadása 9 11 Térítési rendelet visszavonhatatlansága Ügyfél vagyonának azonosítása Betétek biztosítása OLB Pénzeszközök felírási határideje a címzett szolgáltatójának (azaz a társaság) számlájára Ügyfél tájékoztatása a beruházási szolgáltatásokról (határidős ügyletek) Tájékoztatás a kommunikáció módjáról Pénzügyi ösztönzők elfogadhatóságának feltételei Adatok a keretmegállapodásról 14 Ügyfél számlák áttekintése Melléklet 4a

4 1. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA AML törvény - 253/2008 Sb. sz., a bűncselekményekből eredő haszon törvényesítése elleni egyes intézkedésekről és a terrorizmus pénzbeli támogatásáról szóló teljes érvényű törvény. Ellenőrző SMS - a Társaság által SMS üzenetben közölt jelszó alapján történő ellenőrző folyamat, ami Ügyfele azonosítását teszi lehetővé és biztosítja az Ügyfél Társaság felé történő törlesztési műveletének biztonságos rejtjelezését OLB szolgáltatás keretén belül. ČNB - alatt a Česká národní banka /cseh nemzeti bank/ értendő, székhelye Praha 1, Na Příkopě 28, PISZ , amely a Társaság pénzügyi és beruházási törlesztései felett felügyeletet végző illetékes szerv. Az IPU végösszege - a Társaság által Ügyfél felé történő összes elvégzett és megkezdett törlesztési művelet, visszatartott bánatpénz (vadium) és tartozás beszámításával nyert összeg. Elszámolási nap - az a munkanap, amelyen a Társaság kötött folyószámláján az összeg megegyezett feltételek mellett leírásra kerül. Pénzeszközök valuta napja - a pénzeszközök feladó (Ügyfél) folyószámlájáról történő leírásának valuta napja leghamarabb az Átutalás pillanatában áll be. - a pénzeszközök címzett (Társaság) folyószámlájára történő felírásának valuta napja legkésőbb a címzett folyószámlájára történő felírás pillanatában áll be. Üzlet/hitelmű velet elszámolási okirata - igazolás az Ügyfél és a Társaság által kötött üzlet/hitelművelet megvalósításáról. Forward ügylet - egy spot időpontnál későbbi időpontú értéknapra (pl. deviza) a ZPKT határozat bekezdésének d) pontja szerinti vétel vagy eladási ügylet, melyet a kötésnapon rögzítenek a felek; külföldi pénznem rögzített árfolyamon történő szállítása, melynél egyeztetett elkövetkező munkanapon egyik pénznemnek egy másik, meghatározott összegű pénznemért való vásárlása illetve eladása történik az adott ügylet lebonyolítási napján egyeztetett forward árfolyamon, az ügylet elrendezését követő ötnapi időpontban, általában egy évre, vagy történhet csak nyereség/veszteség elszámolás. Védett információ Mindazon ismeretek, információk és adatok (jellegükre való tekintet nélkül), amelyek/et: - az egyik szerződő fél a másik szerződő féltől a Szerződéssel vagy az előzetes, szerződés megkötéséről szóló tárgyalásokkal kapcsolatban szerzett; - valamelyik szerződő fél kimondottan "bizalmas", "védett", "diszkrét", "titkos" vagy hasonló hangzású és értelmű megjelöléssel lát el; - nem tekinthetünk nyilvánosan hozzáférhetőeknek; továbbá valamelyik vagy mindkét szerződő felet érintik (főleg tevékenységüket, felépítésüket, gazdasági jellemzőiket, ismereteiket, működési- és munkaeljárásaikat, üzletterveiket, elgondolásaikat és módszereiket, külső megkereséseiket, harmadik féllel kötött szerződéseiket, megállapodásaikat és egyéb megegyezéseiket, üzlettársaikkal való kapcsolataikat); - a Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatosak (főleg a Szerződés tartalmával, mellékleteivel és esetleges bővítéseivel, a szerződő felek jogaival és kötelességeivel, valamint az árakkal kapcsolatos adatokkal); - egyik szerződő fél által hívatatlan személyek előtti védelmét vagy a másik szerződő fél általi kihasználásának kiküszöbölését érzi szükségesnek; - felhasználását jogi előírásokban különleges titkosítási eljárás megtartását követelik meg (főleg pénzhivatali titok, szolgálati titok). Ügyfél azonosítása - a 253/2008 Sb. sz., a bűncselekményekből eredő haszon törvényesítése elleni egyes intézkedésekről és a terrorizmus pénzbeli támogatásáról szóló teljes érvényű törvény 8. szerinti megkülönböztetés. Az Ügyfél közvetített azonosítása alatt az átvett megkülönböztetés értendő a 253/2008 Sb. sz., a bűncselekményekből eredő haszon törvényesítése elleni egyes intézkedésekről és a terrorizmus pénzbeli támogatásáról szóló teljes érvényű törvény 11. szerint. Pénzkövetelés behajtása - A Társaság nem szándékozik a ZPS bek. alapján behajtási megkövetelések lehetőségét nyújtani. 1 oldal /összesen 15/

5 Belső törlesztésű számla (IPU) - a Társaság belső számviteli számlája Ügyfele részére, amely Ügyfele vagyonának és Ügyfele Társaságra ruházott pénzeszközeinek nyilvántartására szolgál Átutalások/Értékesítések intézéséhez. Biztonság - pénzbeli fedettség időzített Ügyletekhez. A szokásos pénzbeli fedettség az Ügylet összegének 10 %-a. Ügyfél és Társaság megállapodhatnak alacsonyabb biztonsági összegben. Ügyfél - egyéni vagy jogi alany, aki a Társasággal Szerződést kötött, aminek alapján neki Társaság a Szerződés II. cikkelyében feltüntetett szolgáltatásokat nyújt. Pénzkezelés megerősítése - a lebonyolított Üzlet/Hitelművelet Társaság elektronikus rendszerén belül kiállított és Társaság illetékes alkalmazottja által aláírt igazolása. Pénzkezelés fedezete - az Ügyfél pénzátutalások elvégzésének céljából Társaságra ruházott pénzeszközeit jelenti, amelyek Társaság folyószámlájára vannak átutalva és amelyekkel a Társaság rendelkezik. Pénzeszközök felírásának határideje - amennyiben a Szerződés vagy az ÁÜF nem határozzák meg másként, az átutalási meghagyás kézbesítését követően Társaság biztosítja a pénzeszközök legkésőbb az elkövetkező munkanap végeztéig való felírását Ügyfele számlájára. Ez a határozat a CZK és pénznemek egymás közti átutalásaira érvényes az EU területén belül. Egyéb pénznemek esetén az érvényesül, hogy Társaság és Ügyfele mindannyiszor időpontot egyeztetnek a pénzeszközök felírásához, a Társaság számlájára átutalt pénznem felírását követően max. 4 munkanapon belül. Fent említett feltételek érvényesek azon kikötéssel, hogy az IPU számlán elegendő fennmaradt összeg áll rendelkezésre a törlesztés folyósításához a kezelési költségekkel egyetemben, vagy az Ügyfél által Társaság kötött folyószámlájára való kiegyenlítéshez a Megerősítésben feltüntetett utasítások szerint. Ügyfél vagyona - Ügyfél egyrészt Társaságra ruházott pénzeszközeit jelenti pénzkezelések intézéséhez (ZPS bek.), másrészt az Ügyfél Társaságra ruházott vagyonát (pénzeszközök, beruházási eszközök) beruházási szolgáltatásokhoz (ZKPT bek. h) szakasza). Üzlet/Hitelművelet - Társaság és Ügyfél közti Szerződés alapján véghezvitt spot-, swap- vagy forward ügylet. Üzletkötő - Társaság üzleti osztályán dolgozó alkalmazottja. Értékpapír kereskedő (ÉK) - Amennyiben a szöveg OCP rövidítést tartalmaz, a Társaság a ČNB /cseh nemzeti bank/ től érvényben lévő előírása által engedélyezett, a főirányzatú beruházási szolgáltatások szempontjában 256/2004 Sb. törvény bek. a), b), c) pontjaiban, a kiegészítő beruházási szolgáltatások szempontjában bek. a) pontjában leszögezett tevékenységéről van szó. Üzlettárs / Üzleti képviselő - az a személy, aki Társasággal kötött megbízási szerződés keretén belül pénzügyi szolgáltatásokról szóló Szerződés megkötésével kapcsolatban vagy a Társaság nevében pénzkezelési szolgáltatásokról tárgyal; Üzlettárs / Üzleti képviselő nem lehet sem alkalmazott sem meghatalmazott cégvezető. A Társaság Pénzintézményi szolgáltatásokat nyújt Lengyelország, Szlovákia és Magyarország területén is. Az üzleti képviseletekről szóló információk a ČNB nyilvánosan hozzáférhető cégjegyzékében találhatók. Üzleti titok - mindazon üzleti vagy műszaki jellegű, bármelyik szerződő fél cégjével kapcsolatos adat, melyek valós vagy legalábbis potenciális, anyagi, ill. nem anyagi értéket képviselnek; egyes üzleti körökben szokásosan nem hozzáférhetők, és amelyek valamelyik szerződő fél által megfelelően titkosítva vannak. Megrendelés - Ügyfél érintkezésbe lépéssel kapcsolatos követelménye Társaság felé egy bizonyos beváltási árfolyam elérésekor; ezt az árfolyamot Ügyfele egy bizonyos időszakra rendeli meg; a megrendelés semmire nem kötelez. Törlesztési módszer - berendezés vagy Társaság és Kliens közti megállapodás alapján foganasított, Kliens személyéhez fűződő eljárások 2 oldal /összesen 15/

6 láncolata, amelyek segítségével Kliens törlesztési utasítást tud megadni (pl. OLB). Kliens a törlesztési módszert a keretszerződéssel összhangban köteles használni, főleg a törlesztési módszer közvetlen rendelkezésére bocsátását követően valamennyi személyére irányuló megfelelő biztonsági intézkedést köteles foganasítani, továbbá halasztást nem tűrően azonnal jelenteni a Társaságnak bármely törlesztési módszer elvesztését, eltulajdonítását, visszaéléses vagy jogtalan használatát. Zárolt megrendelés - Ügyfél kötelmes üzletkötésre irányuló követelménye egy bizonyos beváltási árfolyam elérésekor. Követelményében az Ügyfél feltünteti a vásárolt pénznem piaci árfolyamát, a pénznemet, az üzlet legalább egyik oldali összértékét és a zárolt rendelés érvényességi időtartamát. A Társaság Ügyfele utasításai alapján a megállapított piaci árfolyam szintjének elérésekor véghezviszi az ügyletet és ezt követően értesíti őt. Amennyiben a zárolt rendelés határideje a megállapított árfolyam elérése előtt lejár, a Társaság erről Ügyfelét értesíti. Elnapolt esedékesség - Társaság Ügyfelének térítési rendelete alapján végzendő hitelművelete abban a pillanatban érvényesül, amikor Ügyfél teljesíti Társaság iránti szerződésben lefektetett kötelezettségeit, ami legfőképp a pénzeszközök határidőn belüli átutalását jelenti oly módon, hogy a kötött folyószámlán pénzbelileg biztosítva legyen a megkért Üzlet/Hitelművelet; esetleg IPU számlájának felhasználható végösszege eléri az ügylet megvalósításához szükséges szintet. Térítési rendelet fogadási ideje a) a térítési rendelet fogadási ideje alatt azt a pillanatot értjük, amikor az Ügyfél IPU számlájának felhasználható végösszege elegendő a hitelművelet végrehajtásához, és a Társaság nyitvatartási idején belül kézhez kapja Ügyfele térítési rendeletét - hacsak nem 1 órával a Társaság nyitvatartási idejének letelte előtt kézbesíti, ez esetben a Társaság Ügyfelével megegyezik, hogy a térítési rendelet fogadási időpontjának az elkövetkező nyitvatartási idő kezdeti pillanatát fogják tekinteni. b) amennyiben az Ügyfél IPU számlájának felhasználható végösszege nem elegendő a Társaság által nyitvatartási időn belül fogadott térítési rendelet végrehajtásához, a térítési rendelet fogadási ideje az a pillanat lesz, amikor Ügyfél vállalásainak eleget téve megfelelő összegű pénzeszközt utal át a Társaság folyószámlájára (lásd Elnapolt esedékesség); esetleg az a pillanat, amikor az Ügyfél IPU számlájának felhasználható végösszege már lehetővé teszi a térítési rendelet véghezvitelét. ON LINE BRÓKER (OLB) - Társaság elektronikus üzleti rendszere, amely Ügyfeleknek lehetővé teszi az internetes Üzletek/Hitelműveletek megkötését, megadhatja ily módon azok térítési rendeleteit és a Társaság további szolgáltatásait veheti igénybe. Illetékes személy - a Szerződés 1. mellékletében feltüntetett személy. Üzlet/Hitelművelet jellemzői - vásárolt pénznem azonosítója (vétel pénzneme) - eladásra kerülő pénznem azonosítója (eladás pénzneme) - vásárolt ill. eladásra kerülő pénznem mennyisége - Társaság kötött folyószámlájának száma, amire Ügyfele által Üzlet/Hitelművelet megvalósításához szükséges pénzeszközök kerülnek átutalásra - Ügyfél vagy Üzlettárs számla- vagy IPU számlaszáma, amelyre a Társaság pénzeszközei kerülnek a hitelművelet során átutalásra Pénzbeli fedezet - tartozások fedése Kliens felé, amelyek a Társaságban határidős üzletelésből származnak, mégpedig Ügyfél pénzeszközeinek Társaság javára letétbe helyezésével vagy kötbérezésével. Pénzhivatal (P) - jogi egyén, amely jogosult pénzszolgáltatásokat nyújtani ČNB által megadott pénzhivatali működési engedély alapján. Térítési rendelet - a ZPS rendelet bek. d) pontjának értelmében vett utasítás hitelművelet végrehajtására. Ügyfél üzlettársa - a térítés címzettje vagy küldője, akit az Ügyfél térítési rendelkezésében feltüntet, illetve az az átutaló, aki Ügyfél részére pénzeszközt folyósít. Beérkező hitelművelet - amikor Ügyfél üzlettársa saját jóvoltából pénzeszközt folyósít, vagy a pénzeszközt maga az Ügyfél folyósítja. Vagy az ügyletek kiadásainak fedezetére, vagy az IPU számla végösszegének növelésére szolgál. Árlista 3 oldal /összesen 15/

7 - Társaság által közzétett, honlapukon hozzáférhető aktuális szolgáltatási árak jegyzéke. Szolgáltatás - bármilyen, Társaság és Kliens közti Szerződés alapján megegyezett szolgáltatás. Beváltási árfolyam - az az árfolyam, amelyen végbemegy az egyik pénznem másik pénznemre váltása, s amely általában az FX piac aktuális helyzetéből adódik és tartalmazza a Társaság jutalmát is. Szerződés - alatt Társaság és Ügyfele közti, külföldi pénznemek határidős üzleteléséről, nem készpénzben történő üzleteléséről és pénzügyi szolgáltatásokról szóló keret-megállapodás értendő. Szerződő felek - Társaság és Ügyfél, akik Szerződést kötnek. Társaság - AKCENTA CZ a.s., székhelye: Ovocný trh 572/11, Praha 1, Cseh Köztársaság a társaság fióküzeme: Gočárova třída 312/52, Hradec Králové, Cseh Köztársaság Spot ügylet - a ZPS rendelet bek. e) pontja alapján nem készpénzben történő devizaváltási üzletkötés, vagy cseh ill. külföldi pénzeszközök egy másik pénznemben számolt pénzeszközökért történő eladása, ami nem készpénzben, az ügylet/ hitelművelet véghezvitelének időpontjában egyeztetett árfolyamon megy véghez. Mindemellett a pénzeszközök Ügyfél általi térítése halaszthatatlanul, a Társasággal való elszámolása pedig azonnal a pénzeszközök átutalását követően történik, legkésőbb az ügyleti megállapodást követő 5 munkanapon belül (D+5). Swap ügylet - minden olyan deviza csere ügylet, mely két egy időben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú (azonnali és határidős) váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. D+0 -tól D+2 -ig terjedő valutával történik, ezt egyeztetett elkövetkező (D+3 és több) munkanaphoz viszonyítva pénzeszközök az adott ügylet lezajlásának időpontjában érvényes swap árfolyamon történő visszaváltása vagy visszavásárlása követi. Határidős ügyletek - Forward és Swap ügyletek. Hitelművelet - nem készpénzben, külföldi pénznemben lezajló ügyletek (spot), határidős ügyletek és a ZPS értelmezésében vett pénzkezelések. Hivatali információk - a ČNB keltezésű, a ČNB Közlönyének 3. részében közzétett hivatalos közleménye D+5 valuta elszámolás - az a valuta, amely egyrészt (max. D+1) határidős, ami alatt Ügyfél köteles végrehajtani az Ügylet/Hitelművelet végrehajtásához szükséges összeg átutalását a kötött folyószámlára, másrészt az a valuta, amely (max. D+4) határidős, mialatt a Társaság köteles Ügyfele által igényelt Ügyletet/Hitelműveletet - amennyiben már kötött folyószámláján bevételre került Ügyfele által igényelt Ügylet/Hitelművelet végrehajtásához szükséges összeg. Kötött folyószámla - a Társaság pénzhivatalnál vagy takarékszövetkezetnél vezetett folyószámlája, amely az Ügyfél és a Társaság közti pénzkezelések végrehajtására szolgál. Ezen számlák listája a 20-as sz. fejezetben van feltüntetve. Nem kötelező változó - belföldi pénzátutalásoknál használatos azonosító jel. Max. 10 karakterből állhat, amik kizárólag csak számok lehetnek. A térítési rendeleten a nem kötelező változó feltüntetését a ČNB 62/2004 Sb február 2. keltezésű rendelete szabályozza. 4 oldal /összesen 15/

8 Rövidítések: AML A bűncselekményekből eredő haszon törvényesítése elleni egyes intézkedésekről és a terrorizmus pénzbeli támogatásáról szóló törvény (253/2008 Sb.) Kódex felő: BEN térítési ismertetőjel, aminek feltüntetésével közlik, hogy valamennyi kezelési költséget a címzett viseli EA egyéni alany FX Foreign Exchange /külföldi pénznem/ pénzhivatalok közti beváltási árfolyamok piaca IBAN nemzetközi formátumú bankszámla szám, lehetővé teszi a külföldre ill. külföldről történő átutalásokat IPU folyószámla belső használatra ÉK Értékpapír kereskedő (lásd feljebb) OLB ON LINE BROKER (lásd fent) ÜT üzlettárs / üzleti képviselő (a ZPS és ZPKT alapján) OUR térítési ismertetőjel, aminek feltüntetésével közlik, hogy valamennyi kezelési költséget az átutaló viseli JA jogi alany PI Pénzintézet KM keret-megállapodás SHA térítési ismertetőjel, aminek feltüntetésével közlik, hogy a pénzhivatali kezelési költségeket az átutaló, a további költségeket pedig a címzett viseli. Feltüntetése az EU/EHP államai közti, az EU/EHP tagállamok pénznemében történő átutalásoknál kötelező SWIFT a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A SWIFT kódon belül valamennyi érdekelt pénzhivatal rendelkezik egyedülálló megkülönböztető jellel (BIC), melynek segítségével azonosítható VOP a Társaság általános üzleti feltételei, a Szerződés csatolmányaként annak oszthatalan részét képezikvs nem kötelező változó - belföldi átutalási forgalomban használatos térítési ismertetőjel. Max. 10 karakterből állhat, amik kizárólag csak számok lehetnek ZOB 21/1992 Sb. sz., bankokról szóló törvény ZPKT 256/2004 Sb. sz., a tőkepiaci vállalkozásokról szóló teljes érvényű törvény ZPS 284/2009 Sb. sz., a fizetési forgalomról szóló teljes érvényű törvény 5 oldal /összesen 15/

9 2. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI AKCENTA CZ a.s., székhelye Ovocný trh 572/11, Praha 1, CJSZ: , vezetve Prága városi bíróságának kereskedelmi nyilvántartásában, B cikkely, betét, a Társaság fióküzeme/levelezési címe: Gočárova třída 312/52, Hradec Králové, - (továbbiakban: Társaság). Fent feltüntetett kapcsolatokon keresztül Kliens jogosult további, valamint a Keretszerződéssel kapcsolatos információk kérésére. Társaság a Na Příkopě 28, Praha 1 székhellyel rendelkező Česká národní banka /cseh nemzeti bank/ -nál van szabálykötelesen vezetve. A Társaság fel van tüntetve a ČNB nyilvánosan hozzáférhető cégjegyzékének Külföldi bankhivatalok és fiókok valamint CP-üzletelők és külföldi CP-üzletelők fiókjai szakaszaiban. Társaság kijelenti, hogy a ČNB határozata alapján, amely számára a pénzügyi hivatalként valamint értékpapírokkal kereskedő üzletkötőként való működésre szóló engedélyt megítélte, a következő szolgáltatásokat jogosult nyújtani: a) pénzügyi szolgáltatások a 284/09 Sb. törvény szerint: készpénz letét Társaság által kiszolgált számlára, készpénz felvétel Társaság által kiszolgált számláról, pénzeszközök átváltása, pénzeszközök fogadására alkalmas törlesztési módszerek és berendezések kibocsátása és kezelése, olyan pénzeszköz-átváltás, amikor az átutaló vagy a kedvezményezett nem az átutaló bankhivatalát használja, (ny.sz. 2011/1199/570 valamint i.sz./2009/1329/571, ), b) a főirányzatú beruházási szolgáltatások terjedelmében értékpapír-üzletelő tevékenység a 256/04 Sb. törvény szerint, vagyis befektetési eszközöket érintő utasítások fogadása és továbbítása, befektetési eszközökkel kapcsolatos törlesztési utasítások végrehajtása kliens számlája felé, befektetési eszközökkel történő ügyködés saját számlán, mindezek a bek. d) pontjával megegyezően a befektetési eszközökkel kapcsolatban, továbbá a kiegészítő beruházási szolgáltatások terjedelmében: befektetési eszközök és kapcsolatos szolgáltatások letétbe helyezése és kezelése, mindezek a lehető választások, futures, swap, forward és egyéb eszközök, melyek értéke értékpapírok árfolyamához vagy értékéhez, pénznemek árfolyamához, kamatlábakhoz vagy kamatnyereséghez, valamint olyan további levezetett értékekhez, pénzügyi mutatókhoz ill. pénzügyi mennyiség-kulcsértékekhez viszonyítható, amelyekből a szóban forgó értéket képviselő pénzbeli kiegyenlítés joga vagy ekvivalens értékű kiegyenlítési jog következik (ny.sz. 2009/5139/570 valamint i.sz./2008/2235/571). 2.1 KÖTELEZŐ ADATOK Társaság törvényben elrendelt kötelező adatfeltüntetéssel saját honlapján közöl adatokat. A Kliens a Társaság honlapján elsősorban a VOP, az RS és mellékletei, valamint a Reklamációs előírás tartalmával tud megismerkedni. Továbbá Ügyfél a kötelezően feltüntetendő adatok nyomtatványaiba betekintést nyerhet, amelyek a Társaság fióküzemében találhatók. Az tárgyilagos adatok alapvető változásaira a Társaság kizárólag írásban figyelmezteti Ügyfelét. A Társaság a törvény értelmében köteles a székhelyéül szolgáló város városi bíróságán az éves jelentését leadni. Az Ügyfeleknek előzetes kérvény beadása után lehetőségük nyílik az éves jelentések megtekintésére, úgy a Társaság működésének helyszínén, mint Városi Bíróságon a cégjegyzékben dokumentumok jegyzéke. 3. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN A pénzügyi szolgáltatás tárgyát valamennyi Ügyféllel kötött pénzkezelési művelet Társaság általi feldolgozása és elintézése képezi. Továbbá az Ügyfél vagyoni nyilvántartásának és az átruházott pénzeszközök belső használatú folyószámlán való kezelése. A hitelműveletek feldolgozásának és intézésének keretén belül a következő műveletek kerülnek megvalósításra: a) hitelművelet pénznemek átváltásának céljából - az Ügyfél számlájára - harmadik fél számlájára (Ügyfél üzlettársa) - belső folyószámlára (IPU) b) az Ügyfél vagyoni nyilvántartása annak IPU számláján c) hitelművelet IPU számlán keresztül pénznemek átváltása nélkül - az Ügyfél számlájára - harmadik fél számlájára (Ügyfél üzlettársa) d) hitelművelet IPU számlán keresztül pénznemek átváltásának céljából - az Ügyfél számlájára e) harmadik fél (Ügyfél üzlettársa) bankszámlájára (folyószámlájára) f) lehelyezett készpénz betét IPU számlára való felírása 6 oldal /összesen 15/

10 g) időzített hitelműveletek Pénznemek átváltásával járó hitelműveletek (spot ügyletek) - A Társaság egyedi árfolyamú átváltást nyújt egyik pénznemnek másik pénznemért mint ellenértékért való vásárlásához az ügylet napján számítandó vagy max. 5 (beleértve) munkanapon belüli intézési határidővel. A Társaság konvertálást végez Ügyfele lekötelező rendelése alapján megkívánt szintű árfolyamon és előre megadott értékben. A Társaság nem jogosult egyoldalúan és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztani a szerződő felek valutaárfolyamra irányuló megegyezését. A cég tájékoztatja az ügyfelet, hogy a BFSZ (belső fizetési számlák) nem kamatoznak. A Társaság nem korlátozza adott időszakban a törlesztési módszerrel végrehajtott ügyletek végösszegét. 3.1 Pénzkezelés megerősítésének kötelező adatai Valamennyi pénzkezelési megerősítésnek tartalmaznia kell a következőket: - Ügyfél üzleti cégje és azonosító adatai (keret-megállapodás száma, CJSZ, székhely/fióküzem címe, EA esetén neve, vezetékneve, születési ideje, lakóhelye) - Társaság üzleti cégje és azonosító adatai (CJSZ, székhely/fióküzem címe) - ügylet változó szimbóluma - hitelművelet kézbesítési ideje - hitelművelet összege és pénzneme - pénzváltás esetén egyeztetett árfolyam - pénzváltás esetén az ellenérték összege és pénzneme - címzett folyószámlájának száma - kezelési költség adatai, amennyiben az illeték több részből tevődik össze, a tételek kiírása - a Társaság kötött folyószámlájáról a térítési rendeleten feltüntetett folyószámlára megküldött pénzeszközök leírási ideje Külföldre irányuló hitelművelet esetén továbbá még a következő adatok kötelezőek: - külföldi pénzhivatal megnevezése, ország, SWIFT, a pénzhivatal nemzetközi formátumban megadott megkülönböztető jele (BIC) - folyószámla száma (az EU tagállamai részére kötelezően IBAN formátumban) - OUR, BEN, SHA, Euro illetékek - hitelművelet indoklása (pénzkezelési megkülönböztetés, számla) Az esetben, ha a hitelműveletnél valamelyik kötelező adat nem szerepel, Társaság figyelmezteti Ügyfelét és megkéri a térítési rendelet kiegészítésére. Amennyiben Ügyfél olyan új címzett (Ügyfél üzlettársa) felé hajt végre hitelműveletet, amely még a Társaság belső rendszerébe nincs besorolva, Társaság Ügyfelétől annak adatait formanyomtatványon keresztül megkéri. Az adatlap a Társaság honlapján található a Dokumentumok alcsoportban. Ezt követően a Társaság ellenőrzi az Ügyfelétől kapott adatokat (elsősorban felülvizsgálja az IBAN és a SWIFT számokat), hogy a hitelműveletek ezirányban véghezvihetők-e. 4. ELŐJEGYZETT BEÉRKEZŐ HITELMŰVELETEK FELDOLGOZÁSA Valamennyi zárolt hitelművelet a Társaság belső rendszerében van elkönyvelve. A hitelművelet előjegyzését követő napon a Társaság ellenőrzi, felíródott-e a Társaság kötött folyószámlájára Ügyfél felől a hitelművelet végrehajtásához szükséges pénzbeli fedezet, vagy van-e elegendő felhasználható pénzmennyiség az Ügyfél IPU számláján. Amennyiben Ügyfél felől a hitelművelet fedve van, vagy található elegendő felhasználható pénzmennyiség IPU számláján, a pénzkezelés további feldolgozásra kerül. 5. ELŐJEGYZETT KIFELÉ IRÁNYULÓ HITELMŰVELETEK FELDOLGOZÁSA ÉS INTÉZÉSE Amennyiben a hitelművelet egyeztetése mindenben megfelel és Ügyfél térítette adósságát a Társaság kötött folyószámlájára, illetve rendelkezésre áll elegendő felhasználható pénzmennyiség az Ügyfél IPU számláján, a hitelművelet végrehajtása a következő lépés, amelyet a Társaság végez - vagy a Társaság kötött folyószámlájáról irányul átutalás. Minden hitelművelet a térítési rendeleten feltüntetett feltételeknek megfelelően kerül térítésre. A hitelművelet végrehajtását igazoló okmány a következő adatokat tartalmazza: - Ügyfél azonosító adatai (KM száma, CJSZ, székhely/fióküzem címe, EA esetén neve, vezetékneve, születési ideje, lakóhelye) - Társaság azonosító adatai (CJSZ, székhely/fióküzem címe) - hitelművelet nem kötelező változója - hitelművelet kézbesítési ideje 7 oldal /összesen 15/

11 - hitelművelet összege és pénzneme - pénzváltás esetén egyeztetett árfolyam valamint az ellenérték összege és pénzneme - címzett folyószámlájának száma Külföldre irányuló hitelművelet esetén továbbá még a következő adatok kötelezőek: - kezelési költség adatai, amennyiben az illeték több részből tevődik össze, a tételek kiírása - a Társaság kötött folyószámlájáról a térítési rendeleten feltüntetett folyószámlára megküldött pénzeszközök leírási ideje 6. KÉSZPÉNZ LETÉTEL A Társaságnak nem érdeke készpénzben betéteket fogadni. Amennyiben Ügyfél kellőképpen megmagyarázza az ilyen irányú cselekedet indokoltságát/elkerülhetetlenségét, s a Társaság írásban beleegyezését adhatja és elfogadhatja a kötött folyószámlára való készpénzbeli letételt az alább feltüntetett feltételek mellett: Amennyiben Ügyfél több mint 15 ezer vagy ennek megfelelő összegben más pénznemben (253/2008 törvény 28. szerint) letétez készpénzt, a Társaság minden esetben kérni fogja a pénz eredetének igazolását (pl. számlával, becsületbeli nyilatkozattal, stb.). A Társaság kérheti a pénz eredetének igazolását abban az esetben is, ha a letételes összegek 15 ezer - hoz hasonlók vagy célzottan úgy vannak szétosztva, hogy Ügyfél eme kötelessége elől kibúvót keres, illetve bármikor, ha azt jónak látja. Ügyfél készpénzes letétei után az érvényes Árlista szerinti illetéket fizet. 7. A TÁRSASÁG VPÚ /KÖTÖTT SZÁMLÁJÁT/ KEZELŐ BANK ÁLTAL VÉGREHAJTOTT, BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL INTÉZETT ÜGYLET, VALAMINT HELYTELENÜL MEGADOTT ÜGYLET Az esetleges bejelentkezés nélkül intézett ügyletekből származó veszteség a Kliens rovására írható akár 150 összeg erejéig, amennyiben ezen veszteség elvesztett vagy eltulajdonított törlesztési módszer használatából, vagy annak jogtalan használatából keletkezett, abból kifolyólag, hogy Kliens nem foganasított a személyére irányuló megfelelő biztonsági intézkedéseket. A bejelentkezés nélkül intézett ügyletekből származó veszteség a Kliens rovására írható teljes terjedelemben, amennyiben ezen veszteség törvénytelen cselekedetéből vagy a VOP-ban ill. RS-ben feltüntetett 101. szabályzat megszegéséből keletkezett. Fent említettek nem vonatkoznak olyan esetekre, amikor Kliens nem cselekedett törvénytelenül és a veszteség csak azt követően keletkezett, miután Kliens bejelentette a törlesztési módszer elvesztését, eltulajdonítását vagy jogtalan használatát, továbbá amikor a Társaság nem biztosította Kliens részére a törlesztési módszer elvesztésének, eltulajdonításának vagy jogtalan használatának bármikori bejelentéséhez szükséges kellő eszközöket. Kliens jogosult a Reklamációs előírásban feltüntetett módon a Társaságnak bejelenteni a bejelentkezés nélkül intézett és/vagy helytelenül megadott ügyleteket halasztást nem tűrően azonnal, miután arról tudomást szerzett, legkésőbb az Ügylet lebonyolítási napját követő 13 hónapon belül. A Társaság a ZPS /pénzkezelésről szóló törvény/ 117. alapján felelősséggel tartozik Klienssel szemben a helytelenül végrehajtott ügyletért. Azon bank, amelynél a Társaság VPÚ-val rendelkezik, és amely helytelenül adott meg ügyletet, a Társaság köteles a helytelenül megadott ügyletet végrehajtó bankot felhívni javítólagos elszámolás kiállítására a ZOB /bankokról szóló törvény/ 20c. alapján. A ZPS 103. értelmében a Társaság nem végez olyan ügyletet, amihez az engedményes vagy az engedményezett megbízó adja a törlesztési utasítást. 8. CÉG SZABÁLYOK AKCENTA AML-BEN Az AKCENTA CZ a.s. politikája az AML terén. Az AKCENTA CZ a.s. a pénzmosás elleni harcban teljes mértékben a 253/2008 számu törvény szerint jár el. Atörvényelleni tevékenységből szerett haszon legalizációja, és a terrorizmus finanszírozása ellen a 69/2006 számu törvény szerint jár el, kilátásba helyezve a nemzetközi szankciókat. Cegünk ezért nem bonyolít le olyan pénzügyi tranzakciókat, amelyekolyan arszágokba irányulnak, ahol nincsenek megfelelően betartva az AML/CFT előírások. Az ilyen országok közé tartozik Dél Lóreai köztársaság. és Irán. Továbbiországok, ahol cegünk nem bonyolít le pénzügyi tranzakciókat Kuba, Mianmar, Szíria, Szudán, és Líbia. Az AKCENTA CZ a.s. teljes mértékben elismeri a Pénzügyi Elemző hivatal és a Pénzügyminisztérium ajánlásait, és maximális körültekintéssel jár el minden új üzleti kapcsolat, illetve fizetési művelet létrejötténél, amelyek ezekből az országokból származó intézményekkel, illetve személyekkel jönnének létre. Ügyfeleink kérelmeit, amelyek ezekbe az országokba irányuló pénzügyi tranzakciók végrehajtásáról szólnak a 8 oldal /összesen 15/

A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA

A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA 3/2013 sz. verzió, érvényesség 2013.07.01-tól 4. MELLÉKLET TARTALOM 1 Fogalmak meghatározása 1 2 A társaság általános adatai 6 3 Pénzügyi szolgáltatásokról általában 6 4

Részletesebben

A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA

A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA 3/2011 sz. verzió, érvényesség 2011.10.01-tól 4. melléklet TARTALOM: 1 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 1 2 A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI 4 3 PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN 4 4

Részletesebben

A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA

A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA A TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS ANYAGA 2/2014 sz. verzió, érvényesség 2014.12.01-tól 4. MELLÉKLET Tartalom 1. AZ AKCENTA ÁLTALÁNOS ADATAI 2. A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN 3. ELŐJEGYZETT BEÉRKEZŐ HITELMŰVELETEK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ANYAG. fizetési szolgáltatások. 4. sz. MELLÉKLET. 1/2016 sz. verzió, érvényes napjától

INFORMÁCIÓS ANYAG. fizetési szolgáltatások. 4. sz. MELLÉKLET. 1/2016 sz. verzió, érvényes napjától INFORMÁCIÓS ANYAG fizetési szolgáltatások 1/2016 sz. verzió, érvényes 2016. 11. 1. napjától 4. sz. MELLÉKLET TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ AKCENTA ÁLTALÁNOS ADATAI 2 A FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

teljesítésének rendje

teljesítésének rendje 4. sz. függelék: TÁJÉKOZTATÓ pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját illetve fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Szerződő felek: PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK KERETSZERZŐDÉSE. száma: (verzió 2/2014)

Szerződő felek: PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK KERETSZERZŐDÉSE. száma: (verzió 2/2014) PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK KERETSZERZŐDÉSE (verzió 2/2014) Szerződő felek: AKCENTA CZ a.s. székhelye Prága 1, Ovocný trh 572/11, Ir.sz.:110 00, Cégazon.sz.: 251 63 680, Adószám:CZ 699 001 844, cégjegyzéki

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató OTPdirekt Internet Banking Használati útmutató 1 Tartalom I. OTPdirekt Internet Banking : Azonosítási lépések I.1. Azonosítás OTP Bank Románia által kibocsátott bankkártya segítségével...3 I.2. Azonosítás

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA Törzsbetét Számlavezetés díja/hó Azonnali EUR-utalás felára konverzió nélkül EGT tagállamba (benyújtási határidő: 11:00!) Lakossági devizaszámla Számlavezetés költségei 5.000 Ft-nak

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA Vállalkozói/Önkormányzati devizaszámla Számlavezetés költségei Számlanyitás Számlavezetés díja/hó 10,8 EUR / hó / számla 18 CHF / hó / számla 8,4 GBP / hó / számla

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzétéve: 2016. november 30.. Lakossági devizaszámla vezetés (természetes személyek) Megnevezés ZALA Lakossági devizaszámla Alkalmazott árfolyam I. Számlavezetés Számlanyitási

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Betéti kamatlábak (%) Bankszámlanyitás

Betéti kamatlábak (%) Bankszámlanyitás Betéti kamatlábak (%) CHF EUR GBP USD Látraszóló 0,00 0,15 0,10 0,08 1 hónap = 30 nap HRK devizanemre a Bank kamatot nem fizet. Bankszámlanyitás Törzsbetét Számlavezetés díja 5.000 Ft-nak megfelelő deviza

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006O0004 HU 24.05.2013 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2006. április

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL?

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Segédlet a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetési szolgáltatás használatához HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? Az e-befektetési szolgáltatásba történő bejelentkezés

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL Hatályos: 2017. január 01-től 1 1. FORINT FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL Hatályos: 2015. szeptember 07-től 1 1. FORINT FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

Az AKCENTA CZ, a.s. TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI

Az AKCENTA CZ, a.s. TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI infovonal: 0640 102 436, www.akcenta.eu 3. sz. MELLÉKLET Az AKCENTA CZ, a.s. társaság általános kereskedelmi feltételei devizaértékkel való készpénz nélküli kereskedelemre, befektetési és pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

Befektetési célú aranyszámla szerződés

Befektetési célú aranyszámla szerződés Szerződés száma: MAKASZ-00000 Befektetési célú aranyszámla szerződés Szerződő felek Mak Zrt.: Magyar Aranykereskedő Zrt. továbbiakban: Mak Zrt. Székhelye: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16.

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16. AKCIÓS HIRDETMÉNY a külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről (EUR nemű számla) Érvényes: 2014. július 08-tól 2014.- augusztus 31-ig.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. július 14-tól Meghirdetve: 2015. május 13-án Tisztelt Ügyfelünk! A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.

Részletesebben