ÚJÉVI HANGVERSENY. Szeretettel köszöntjük Andor atyát 80. születésnapján! Isten szolgálatában ÖTVENKÉT éve VÁROSI HAVILAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJÉVI HANGVERSENY. Szeretettel köszöntjük Andor atyát 80. születésnapján! Isten szolgálatában ÖTVENKÉT éve VÁROSI HAVILAP"

Átírás

1 VÁROSI HAVILAP Szeretettel köszöntjük Andor atyát 80. születésnapján! Isten szolgálatában ÖTVENKÉT éve Kovács Andor január 19-én született Debrecenben. Teológiai tanulmányait Szegeden végezte, június 18-án szentelték katolikus pappá. Kondoroson 3, Gyulán 9 évig volt káplán. Derecskén 15 évig szolgált plébánosként, majd a debreceni Szent Anna templomba helyezték át, ahol 3 évet töltött el. Békés megyében folytatta Isten szolgálatát. Békéssámsonban 8 évig vezette a gyülekezetet, ahonnan 5 évre Orosházára került augusztusában következett az újabb állomás: Mezőhegyes. Közben esperes: ig, majd ig ismét. Prépost: 1988-tól. Pápai prelátus: 2000-től. Aranymiséjére június 19-én került sor. A jeles esemény alkalmából a Békés Megyei Hírlap a hét emberévé választotta. Születésnapján ezzel az interjúval köszöntjük. (Folytatás a 2.oldalon) ÚJÉVI HANGVERSENY január 12-én 17 órakor A József Attila ÁMK színháztermében Közreműködnek: MEZŐHEGYESI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR MEZŐHEGYESI GYÖNGYSZEMEK MAZSORETT EGYESÜLET csoportjai

2 Mezőhegyes / 2 Ötvenkét éve Isten szolgálatában (Folytatás az 1. oldalról) Hogyan lett egy református apa és egy görögkeleti vallású anya fiából katolikus pap? Debrecenben születtem, a kálvinista Rómában. Nem csoda, hogy apám református. Görögkatolikus édesanyám szertartásváltoztatást kért Rómától, amit meg is kapott, így római katolikus lett. Bátyámmal bennünket is erre a hitre kereszteltek. Családunkban soha nem volt hitvita. Természetes volt, hogy reggelente anyánkkal mentünk a katolikus templomba, este apánkkal pedig a református templomba, istentiszteletre. Úgy 16 évesen döntöttem el, hogy a papi hivatást választom. Szegedre 1953-tól jártam teológiára, melynek a szüleim nagyon örültek. Jó néhány településen végzett szolgálatot. Úgy tudom, illetve több helyen magam is tapasztaltam, hogy nagyon szerették a hívek. Ez mindig kölcsönös volt. Pappá június 18-án szenteltek. Kondoroson, majd Gyulán összesen 12 évig voltam káplán. Egyszer jött a hír, hogy saját plébániát kapok. Pap ismerőseim mondogatták, hogy bárhová, csak Derecskére ne kerüljek, mert ott nincs pénz, csak munka. Derecskére kerültem, s ott is maradtam 15 évig, amire ugyanolyan nagy szeretettel emlékszem vissza, mint szolgálatom többi helyszínére. Pénz valóban nem volt. A megélhetésért a gyülekezet vezetése mellett csirkéket tartottam. Előfordult, hogy egy éjszaka huszonhetet vágtam le. Zöldséget termesztettem, gyümölcsösöm lett. Úgy látszik, örököltem a szüleim kereskedői vénáját. Jó kapcsolatot építettem ki a helyi boltosokkal, akik megvették a portékáim. Ön rendkívül víg kedélyű, humoros ember. Ezt az élet hozza. Sok minden történt velem a 78 év során, és ezt szívesen osztom meg másokkal. Egy paptársam meglátogatott. Előző napokban a boltban, ahol jól ismernek, rendeltem karácsonyra bébipulykát. Az eladónő mondta, hogy majd felhív, ha megérkezik az áru. Éppen el voltam foglalva, amikor megcsörrent a telefon. Kértem a barátom, vegye fel. Tessék, plébánia mondta, mire a hölgy ennyit mondott: Barbara vagyok, megvan a bébi! Sokat nem magyarázkodtam, átmentünk a boltba a bébiért, még a kollégám is vett egy bébipulykát, s jót nevettünk. Úgy hírlik, szeret a konyhában serénykedni, sütni, főzni. Valóban. Édesanyámtól és a hívektől tanultam meg ezt a mesterséget. Ha megkínál valaki valamilyen finomsággal, már kérem is tőle a receptet. Az aranymise utáni kínálásra is én sütöttem például a borzaskát. Van egy paptársam, akivel szeretünk latinul társalogni. Akkor vagyunk csak bajban, amikor a töltöttkáposztáról beszélünk, mert azt nem lehet lefordítani. A július 13-án Romániában élő magyarok, főként aradiak és nagyperegiek, de Farkaslakáról is egy négy fős család ünnepi szentmise keretében tett állampolgársági esküt a Szent György templomban. A kép: Az ünnepi szentmisét Kovács Andor a Szent György templom plébánosa, pápai prelátus celebrálta, concelebrálta: Sándor Tivadar Arad, Szent Gizella templom plébánosa és Sándor Balázs Arad, kórházi lelkész Vasárnap volt az aranymiséje. Hogyan élte meg? Hálát adok Istennek, amiért lehetővé tette, hogy ötven év után, 78 évesen is misézhetek. Sokan jöttek el a templomba, még Orosházáról is. Kedves köszöntéseket kaptam. Örök emlék marad. A végén mindenkit egyénileg áldottam meg. Ötven éve vagyok pap, s remélem, még sokáig lehetek. Államilag nyugdíjas vagyok. Három éve a törvény szerint kérnem kellett az egyháztól is a nyugdíjazásom, amit megtettem, de mellékeltem egy levelet a püspök úrnak, hogy ezt a kérésem vegye semmisnek. Megtette. Amíg erőm engedi, maradok aktív plébános. Forrás: (beol.hu) Andor atya arany miséje Kovács Andor plébános atya, pápai prelátus aranymiséjére Mezőhegyesen a Szent György templomban került sor, június 19-én, vasárnap 10 órai kezdettel. Hívők tömege vett részt a jubileumi misén. A szertartás végén énekkel, zenével, verssel és ajándékokkal köztük 50 szál aranybúzakalásszal köszöntötték Andor atyát, aki a szeretetteljes megnyilvánulásokat szerény tartózkodással fogadta. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester köszöntője Andor atya arany miséjén: 50 éve Isten, az Ő egy Fia, Krisztus és Szentlélek szolgálatában Köszöntő gondolataim megfogalmazásában a mai, interneten kapott Evangélium segített. Ma, a Szentháromság vasárnapján, a három isteni egyszemélyt, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket ünnepeljük. A Szentháromság titok, hittitok, amit emberi értelmükkel teljes egészében felfogni, megérteni képtelenek vagyunk. A Szentháromság titkához való közeledésünk sok ember számára kiismerhetetlen, felismerhetetlen. Az Isten megközelíthetetlen hangoztatják. Ennek oka nagyon egyszerűen az lehet, hogy nincsenek kapcsolatban a Szentháromsággal, nincsenek élő kapcsolatban a Szentháromság személyével. Velük ellentétben a mi számunkra nyilvánvaló a Szentháromság. Nekünk van Isten-élményünk. Van kapcsolatunk a Jóistennel. Mindennap megszólítjuk imádságainkban az Atyát, a Fiúnak, Krisztusnak a követői vagyunk, és a Szentlélek indíttatására igyekszünk cselekedni. Ha napi kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor nem veszünk el az Ő titkaiban, nem veszünk el a világában. Andor atya bizonyosan nem gondolta, amikor Orosházáról Mezőhegyesre helyezte Gyulai Endre püspök atya, hogy kitüntetnék. Pedig kitüntette a Püspök atya, még ha esetleg nem is ez a szándék vezérelte. Nagyné Erzsike a megmondhatója, nem csak a templomba járó hívek, de a város katolikus közössége, de mondhatom, hitbéli meggyőződésétől függetlenül mindenki, akit egy kicsit is érdekel a város közélet nagy szeretettel várta Önt. Előregondolkodva igyekeztünk érkezését szívélyessé tenni, beilleszkedését elősegíteni. Szerettük volna, ha úgy érzi: Hazajöttem február 17-én a Szeged-Csanádi Római Katolikus Püspökségre, Excellenciás Főtisztelendő Dr. Kiss-Rigó László Püspök Úrnak írt levelemben így fogalmaztam Önről: Meggyőződésünk, hogy II. János Pál pápa helytállásában rejlő szent példaadásra is figyelemmel szellemi képességei teljes birtokában, fáradhatatlan, mozgékony és tettre kész. Nem csak mi hívők, de az egész város tiszteletteljes szeretetét bírja Andor atya. Ajándék Ön városunknak, Mezőhegyesnek. Kristálytiszta istenhite, bölcsessége, kedvessége, közvetlensége, humora révén békét és megnyugvást hozott! A mai ünnep segítsen minket törekvésünkben, hogy békés, harmonikus közösségben éljünk, és egységben maradjunk az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel! Az Ön aranymiséjén adományozom Mezőhegyes katolikus közösségének Deli Zoltánné Szabó Éva művésztanár tűzzománc alkotását: A platánfa legendáját. Az Ön személyes ajándéka kitalálásában Sándor Tivadar atya, Arad-Gáj plébánosa súgott: Ötven arany búzakalász! Ennél értékesebb ajándék nincs egy pap számára mondta. Isten áldja Önt, Andor atya, Isten áldja Mezőhegyest! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

3 Mezőhegyes / 3 Karácsonytáján - Megszentelt várakozás Karácsonyi hangverseny Mezőhegyesen Ahogy Pilinszky János írta: Advent: a várakozás megszentelése. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. Advent negyedik vasárnapja előtt három nappal mivel is hangolódhatnánk rá tökéletesebben az ünnepre, mint muzsikával, karácsony ihlette darabokkal, versekkel. Míg az emberiség egyik legősibb és legnagyobb ünnepe fogyasztói társadalmunknak köszönhetően manapság elsősorban a csillogásról, az ajándékvásárlásról, vagyis a pénzről szól, addig kilépve a város zajos forgatagából, az anyagias világból, a zene segítségünkre lehet az igazi lelki felkészülésben, az adventi időszak visszafogottságának, komolyságának átélésében. A keresztény kultúrkörben advent a december 25-ét, Jézus születésének napját megelőző négy hét jelenti az egyházi év kezdetét és annak legcsendesebb időszakát, mely a várakozás, a bűnbánat és a remény ideje. Eredete az 5. századra nyúlik vissza; kezdetben a keresztények csak egyetlen adventi vasárnapot ünnepeltek, majd a 7. században Nagy Szent Gergely pápa emelte fel a számot négyre, és végül 1570-ben V. Pius tette kötelezővé az adventi időszakot az egész egyházban. Jelképe az adventi koszorú, melyen a gyertyák a világosságot, a koszorú pedig azt a reményt jelképezi, hogy Jézus születése révén nem a sötétség és a halál, hanem a világosság és az élet győzedelmeskedik. Advent és karácsony táján mindig megszaporodnak a hangversenyek, a karácsonyi előadások. Nem történt ez másként december 20-án a mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központban sem. Az első zenei blokkban elhangzott Szőnyi Erzsébet Allegrettója zongorán (Roszkos Evelin), Claude Gervaise Bransle de Bourgogne-ja furulyán (Molnár Bakai Levente) és Marc-Antoine Charpentier Te Deumának egy részlete Szarka Gábor előadásában (trombita). A francia barokk zeneszerző, Lully mellett a francia középbarokk zeneművészet másik kimagasló alkotója. Charpentier ( ) dallamosságával, a harmonizáció, a szólamok kidolgozottságával, hangszerelésével messzemenően megelőzte kortársait. A Te Deum című motettájának kezdő taktusait az Eurovízió szignáljává választották. A Koldusének (Farkas Attiláné alkotása), az alsó tagozatos színjátszók előadásában jól illeszkedett a műsorba, az adventi, karácsonyi hangulat megteremtésében. A zord szívű király, az akár kenyérre is kenhető lelkületű királyné, az egészséges gyermeki tulajdonságokkal megáldott királylány, s persze az udvartartás története, a karriervágy, az egyirányú szeretet miatt megcsonkult család, a zordszívűsége miatt magára maradt király, ha kissé didaktikusan is, de egyfajta változás lehetőségét villantja fel mindannyiónkban, a szeretet eszközével: KIRÁLY: Édes kislányom! Most értettem meg, hogy a gazdagság, a kötelesség, a felelősség mellett belőlem eddig hiányzott a szeretet. Én vagyok a király, de nem voltam eddig igazi király, hiszen a jó királynak elsősorban emberségesnek kell lennie. Bocsáss meg ezért édesanyáddal együtt! Gyertek vissza a palotába! Nyissuk meg a palota kapuit, engedjük be a szegényeket, rászorulókat, ünnepeljük meg együtt a karácsonyt. Segítsetek úgy uralkodni, hogy országomban, palotámban béke és szeretet legyen! (Hiszen, ha ez az életben is így működne! Szerencsére a mesében minden megtörténhet. Különben is legyünk optimisták!) A második zenei blokkban Nagy Olivér Ballo Ongaro feldogozását (Codex Kánoni cca 1670) (Jakub Kristóf tenorkürt), Giovanni Battista Pergolesi Ariettáját (Se Tu m ami Ha szeretsz engem) (Kulcsár Zsófia fuvola), Dengoraj (másnéven Wojciech Dlugoraj, vagy Albertus Dlugoraj cca ) lengyel zeneszerző és lantművész Cantio polonicáját (Dovalovszki Viktória furulya), Theodor Oesten ( ) kora ünnepelt romantikus zeneszerzőjének Polkáját (Szügyi Réka zongora), Korondi F. János Karácskor című versét (Veres Dorina), Sugár Rezső Dal és tánc feldolgozását (Bakos Máté trombita), újra Nagy Olivér: Ballo Ongaróját (ezúttal Rajos Viktor tuba), George Bassman I am Getting Sentimental Over You 1930-as évekbeli jazz swingjét (Erdősi Gergely klarinét), J. S. Bach: Menüttjét, majd a közismert Jingle Bells című angol dalt (Dere Máté zongora), az Eötvös gitáregyüttes Andante című blues hangvételű összeállítását (Forró Richárd, Szügyi Ádám, Erdősi Gergely, Kulcsár József, Hedrich Dávid gitár), Giovanni Battista Pergolesi Áriáját a Stabat materből (Bakos Tamás tenorkürt), valamint a Mezőhegyesi Református Egyházközség Kálvin Kórusa karácsonyi dalösszeállítását hallhattuk. Ha már a 2005-ben elhunyt Nagy Olivér Ballo Ongarója két remek előadótól is (Jakub Kristóf és Rajos Viktor) elhangzott, talán megérdemli hogy felidézzük szellemét Fehér Anikó segítségével, aki a kiváló zeneszerző, karmester és akadémiai tanár tanítványa volt. Mikor Nagy Olivér egyik tankönyvében leírja, hogy szerinte milyen a tökéletes zongorázás, sorait így folytatja: Zongorázásunk akkor lesz ilyen, ha már mi magunk is élvezzük a megszólaltatott részleteket és gyönyörködünk előadásunkban. Gyönyörködünk előadásunkban! idézi visszaemlékezésében Fehér Anikó a mester szavait. Még leírni is jó! Egy tanár, aki nem arra int, hogy legyenek ott a hangok, szólaljon meg a ritmus és kész, hanem figyel a gyönyörűségre. Én ezt a gyönyörűséget véltem felfedezni az előadók arcán. Végül, de nem utolsó sorban, egy ismeretlen szerző Hans Christian Andersen A kis gyufaárus lány című rövid kis meséjéből készített színpadi adaptációját láthattuk a felsős színjátszó csoport előadásában. A pódiumjátékból külön ki kell emelni a lelketlen apát és a gyufaárus kislányt alakító szereplők helyenként színészi teljesítményt nyújtó előadását. A felkészítő tanárok: Tóth Flóra (ő látta el a zongorakísérő feladatát is!), Krcsméri Tiborné (színjátszó csoportok), Pipis Henrietta (fuvola), Mátó Mátyás (klarinét), Forró Gyula (rézfúvós hangszerek) és Varga Zsolt (gitár) voltak. Remek előadások, remek előadók (s persze ne feledjük felkészítőiket sem!). Kell ennél több? A közönség a rendkívül színes karácsonyi műsorról lélekben, a zenélés, a színjáték, a vers örömétől feltöltődve távozhatott az ÁMK aulájából.

4 Mezőhegyes / 4 Karácsonytáján - Mennyből az angyal December 14-én immár harmadik alkalommal tartották meg a Malya András vezette Mezőhegyesért Közalapítvány által koordinált Mindenki Karácsonya elnevezésű szeretetestet a József Attila Általános Művelődési Központ előtti téren. Mitykó Zsolt alpolgármester köszöntötte a több száz résztvevőt a képviselő-testület nevében. Háláját fejezte ki mindazoknak, akik segítették a lebonyolítást, s megköszönte a lakosságnak, hogy a nagy hideg ellenére ennyien eljöttek, hogy osztozzanak a karácsonyvárás hangulatában. Hiszen ez a rendezvény valóban nem másról szól, mint a Mindenki Karácsonyáról tette hozzá. A Mezőhegyesi Református Egyházközség Kálvin Kórusa Demény Lajosné vezetésével karácsonyi dalokkal adta meg a program alaphangulatát, egy-egy vers is elhangzott Erdősi Gergely és Ovszák Bernadett tolmácsolásában, majd a jelenlévők a Kálvin kórussal közösen elénekelték a Mennyből az angyal című közismert dalt. Ezt követően Erdősi Tibor református lelkipásztor és Unyi Anikó evangélikus lelkész áldásával zárult az ünnepség. (Kovács Andor katolikus plébános idén betegsége miatt nem tudott eljönni. Mitykó Zsolt alpolgármester, az ünneplő közösség nevében is minél előbbi gyógyulást kívánt neki.) Az intézmény előtt felállított sátrakban a szervezők forralt borral, kakaóval, teával, sült kolbásszal, ajándékcsomaggal fogadták a megjelenteket. A testet-lelket melengető fahasábok parazsánál jól esett beszélgetni. Az alpolgármestertől megtudtuk azt is, hogy a majoriak hazajutásához az önkormányzat két kisbuszt biztosított. Ismét sikerült bebizonyítani, hogy a tradicionális keresztény ünnep minden jelenlévőt át tud hatni a szeretet üzenetével, akár keresztény, akár nem. Ezúton is köszönetet mondunk a Mezőhegyesért Közalapítványnak, Malya Andrásnak, mindazon vállalkozónak, civil személynek, aki anyagilag és/vagy munkájával hozzájárult a szeretetest megtartásához. M. Sz. M. Sok angyal kopogtatott be hozzánk Karácsonyi ünnepség a diákotthonban Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg december 19-én a József Attila Általános Művelődési Központ Diákotthona verses-zenés karácsonyi műsorát. A bensőséges, családias hangulatú program után, Dénes Máriával, az intézmény vezetőjével beszélgettünk. Látszik, rengeteg munka, sok-sok gyakorlás van egy-egy produkció mögött. Mióta készültek erre a műsorra? Egy hónapja kezdtük. A műsort karácsonyi dalokból, versekből, hagyományos betlehemi jelenetekből állítottam össze. Jelenleg hány lakója van a diákotthonnak? Kilencvenhárom. Az óvodáskorúaktól (három óvodásunk van), egészen a tizenhatéves korig bezárólag. Sok az úgynevezett sajátos nevelési igényű tanulónk, de halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk is akad bőven. A diákotthon egyfajta szociális hálót jelent számukra. Továbbtanulásukhoz is igyekszünk támogatókat keresni. Mennyivel másabb egy karácsonyi rendezvény a diákotthon életében, mint például a jótékonysági esten, vagy az évzáró ünnepségen való fellépés? Az elmúlt hónap a karácsonyvárás, az advent jegyében telt. A gyerekek ajándékokat készítettek családjuknak, nevelőiknek, a segítőknek. A mindennapos szereptanulás, ha lehet, még jobban összekovácsolja őket. Másabbak itt, mint az iskolában. Tulajdonképpen ez a kis közösség a családjuk. A karácsony bensőségesebb, szívet melengetőbb. Ilyenkor még a majorban élő szülők is eljönnek, itt vannak az általános iskola tanárai, a képviselő-testület tagjai, a támogatók. A műsor végén nagy ováció fogadta a bejelentését. Igen. Igaz, idén kevesebb játékot kaptak nebulóink, de a jótékonysági est bevételének a diákotthonra eső részéből, valamint Mordano (Mezőhegyes olasz testvérvárosa a szerk.) felajánlásából, a társalgóba egy új televíziót kaptak. De volt sok más ajándék is. Ahogy fogalmaztam: sok angyal kopogtatott be hozzánk. Sokan csak névtelenül. Hoztak hitet, békét, szeretetet!

5 Közösségek összefogása Mezőhegyesen Mintegy nyolcszázezer forintot lehetne fordítani a város szépítésére Mint arról már korábban beszámoltunk, foltokkal kell ellátni a József Attila Általános Művelődési (a keleti belső udvar Központ Gyermekeiért Alapítvány a Mol-csoport és az Ökotárs Alapítvány Zöldövezet pályázatának első fordulójában sikeresen vette az akadályt. A második forduló előkészületeire Maczák egy szöglete- sebb, modernebb, vagányabb, a nyugati egy romantikusabb, kerekebb Andrásné kuratóriumi elnök november arculatot kapna). 14-én hívta össze első alkalommal megbeszélésre A fákat hármas, a diákok, a szülők, a civil négyes, ötös cso- szervezetek, a mezőhegyesi lakosok, portokban ültetik valamint az önkormányzat képviselőit. ki, a legfontosabb szerepet azonban a díszcserjék töltik be, melyek feldobják az egyébként inkább ligetes területet. A január 4-ei meetingen Hegyi Nóra, a Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Kertés szabadtértervező szakirányos Msc hallgatója bemutatta a zöldítési tervet: mely ötven őshonos fát, háromszázötven cserjét és kettőszáz évelőt foglal magába, melyet az ÁMK körül, illetve az épület belső udvaraiban ültetnek el. (Csak emlékeztetőként: a programköltség hatvan százalékát zöldítésre kell fordítani.) Hegyi Nóra elmondta, hogy a tervbe beépítette az előző meetingeken és csoportmegbeszéléseken elhangzott ötleteket, véleményeket is. Vezérelvei voltak, hogy a könyvtár előtti placcot (mely tulajdonképpen egy fogadótér szerepét tölti be) minél több növénnyel kell beültetni, hogy árnyékosabb, szebb, várakozásra alkalmasabb legyen. A kerékpártárolót, jelenlegi helyéről a diákotthon elé kell helyezni, az épület körül kialakult geometrikus rendet kicsit meg kell bontani, a belső udvarokat évelő Hegyi Nóra hangsúlyozta, hogy a padokat, a különböző kellékeket, az aszfaltot festéssel lehet színesebbé varázsolni. A gyerekek ötletei alapján a területen egy nyírott sövényekből álló labirintust is készítenek majd, de volt szó ugróiskoláról (egyelőre felfestve), sakkasztalról, a csobogó felújításáról és árnyékvetők kialakításáról is. Mint megtudtuk, a fák, cserjék és évelők körülbelül ötszázezer forint értéket képviselnek, így az egész projektre mintegy nyolcszáz-harmincezer forint fordítható. Maczák Andrásné aláhúzta: az alapítvány rendelkezik a húsz százalék önerővel. A pályázatot január 7-én 18 óráig kell benyújtani tette hozzá. Beszélt arról, Kovács István, a szakosztály titkára beszámolójában elmondta még: A jobb idő beköszöntekor ismét elkezdődtek a versenyekre való készülések, ám sajnos szép számmal akadt olyan rendezvény, melyre anyagi okok miatt nem jutottak el. Augusztusban Kinyó Sándor lemondott edzői posztjáról, így helyét Lakatos Attila vette át, aki idén szerezte meg edzői oklevelét. Lakatos Attila egyéb okokra hivatkozva nem régiben elköszönt, így december 1-jétől ismét Kinyó Sándor vállalta az edzői feladatokat, hogy ne jusson ebek harmincadjára a több mint fél évszázados egyesület. Kiderült az is: alacsony a versenyzői létszám, némi reményt talán csak az ad, hogy nemrégiben napvilágot látott egy olyan információ, mely szerint 2013-tól a Magyar Sportszövetség és a kormány kiemelten támogatandó sportágnak minősítette a birkózást. Az egyesület köszöni az önkormányzatnak, hogy ingyen biztosítja részükre az edzési lehetőséget. Úgy tűnik, a Harruckern János Közoktatási Intézmény segítségével idén a fűtési gondok is megoldódnak. Kinyó Sándor, a régi-új edző elmondta, ez évben edzősége idején mindössze öt versenyen vettek részt, holott korábban évenként versenyt is megjártak szebb időkben. Ennek ellenére dicséretes, hogy a diákolimpián Kovács Lívia és Dajka Melinda elhozott egy-egy második helyezést, Debreczeni István pedig egy hatodik helyezést nyomatékosította. Dékány Sándor szakosztályvezető ezen a rendezvényen jelentette be, hogy új munkaidő beosztása miatt kénytelen lemondani posztjáról. Mezőhegyes / 5 hogy a projektet három év alatt kell megvalósítani ugyan, de már idén tavasszal hozzákezdenének a megvalósításhoz. Mint korábban, most is nyomatékosította a közösségfejlesztés szerepét. A megvalósításban, majd a gondozásban mindenkivel, mindenben együtt működünk mondta, de a munkák elvégzése önkéntesen megy! emelte ki. Ezt követően a meetingen részt vevő Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester támogatásáról biztosította az alapítványt, majd aláírta a pályázat benyújtásához szükséges önkormányzati beleegyező, valamint részvételi nyilatkozatot. Látszik már a fény az alagút végén? A birkózók idén is a túlélésre játszottak A tavalyi fűtési szezon kezdetekor, mivel időközben az iskola tanítási célokra már nem használta a Zója telepi tornatermet, költségmegtakarítási szempontból leállította a fűtést. Ez természetesen érthető részükről. Így az edzések enyhébb hidegben a teremben, majd átmeneti állapotként egy tanteremben zajlottak. A nagy téli hideg beálltakor ugyanakkor téli szünetet kellett tartanunk, ugyanis a fűtésszámla egyesületünket terhelte hangzott el december 15-én a Mezőhegyesi SE Birkózó szakosztálya éves értékelő összejövetelén. Mi más ez, ha nem k(ó)örkép a XXI. század második évtizedének elején, a többé-kevésbé támogatás nélkül maradt civil szervezetek életéből? Csanádi István kiemelte: Kevesen vannak mondta de a családias hangulat meghozza eredményét. Tudomásul kell venni tette hozzá, a mai világ elanyagiasodott, s más értékek a háttérbe szorultak. Ezt követően Polacsik Attilán volt a sor, el tudja-e fogadni a jelöltséget a szakosztályvezetői posztra? Polacsik Attila elmondta, Kinyó Sándor aki korábban nyolc évig volt edzője sok álmatlan éjszakát okozott neki a felkéréssel. Nagy megtiszteltetés számomra mondta Kinyó Sándornak, hogy rám gondolt, de jelenlegi munkám, idő hiányában, nem teszi lehetővé, hogy felelősségteljesen igent mondhassak. A kör bezárult? Csokonaival szólva: Kedv! Remények! Lillák! Isten véletek! (?) E sorok írója ismer néhány embert ebben a kis csapatban, hogy nem várják feltartott kézzel az összeomlást. Mezőhegyesért, a birkózó sport megmaradásáért a végsőkig küzdenek. A következő cél egyelőre a december 1-jére tervezett id. Csanádi Istvánemlékverseny megrendezése januárban vagy február első felében. (Az érmeket, kupákat már megvásárolták!)

6 Mezőhegyes / 6 A mi patás angyalaink Kézsmárkiné Piti Irén lovasterápiás bemutatója Ha korábban nem, a Suttogó című film óta bizonyosan tudjuk: a lovak és Robert Redford közelsége (nota bene!) bár az utóbbiról inkább a hölgyek véleményére volnék kíváncsi jó hatással van az emberekre. Pedig hát..., khmm..., semmi új nincs a nap alatt! S akkor, akár egy szuszra, mondhatjuk kórusban: má-ár a görögök is! Ugye milyen jó érzés? Máris könnyebb a légzésünk! És istók zicsi, nincs ebben semmi túlzás, merthogy tényleg! S persze a lényeg a lényeg!, ha minden igaz, Paci Doktor hamarosan megkezdi rendelését Mezőhegyesen is. Hírek a könyvtár életéből Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármesterrel a fedeles lovarda hátsó bejáratánál futunk össze. Mi a az önkormányzat szerepe a mai bemutató létrejöttében? kérdezzük. A történet korábbi keletű, mint ennek a programnak a megszervezése. Önkormányzatunk kezdeményezésére indult a terápiás lovaglás lényegének feltárása, az adaptálás lehetőségének koordinálása, illetve lovasterapeuta keresése. A mai nap (2012. december 27. a szerk.) ismerkedés-, bemutató-, és felhívás jellegű. A továbbiakat a MÁM Kft. és a lovasterapeuta szerződése szabályozza, az önkormányzat a helyszín és a szállás biztosításában kíván még közreműködni tudjuk meg a polgármestertől. Közben elvegyülünk a mintegy másfél tucatnyi gyerek, szülő és nagyszülő között, akik izgatottan várják a ló (Delfin, a Paci Doktor, aki épp most építi pacientúráját) és a szentesi Jó Úton-Lóháton Alapítvány elnökének, egyben terapeutájának és ifjú lovasainak terápiás bemutatóját. Delfin remekül vizsgázik. Türelmesen viseli a futószárazást, s meg sem rezdül a hátán bemutatott különböző gyakorlatok során. A mezőhegyesi apróságok alig várják, hogy rájuk is sor kerüljön. Láthatóan élvezik, hogy magas lóról tekinthetnek le kísérőikre. Kézsmárkiné Piti Irénhez a bemutató végén csatlakozunk, aki türelemre int bennünket: a ló bevezetése az istállóba, s a leszerszámozás szintén része a terápiának. Aztán elsütjük a má-ár a görögök is! patronunkat. Mire Kézsmárkiné Piti Irén: Igen, persze! De tudatosabban a XX. század elején, az I. világháború idején történtek az első ilyen jellegű megfigyelések: a ló hazavitte sérült lovasát, akkor ugye ennek volt egy terápiás hatása, konkrétan akár a sérült élete is múlhatott ezen. Maga a lovasterápia azonban a II. világháború után, illetve az ötvenes években alakult ki a fejlettebb nyugat-európai államokban. Magyarországon viszonylag nem hosszú múltra tekint vissza. Az első lépések a 90-es évek elején történtek, a Magyar Lovasterápia Szövetség pedig 1997 óta szervez lovasterapeuta képzéseket segítő szakemberek számára. Miben segít a lovasterápia? A lovasterápiát neurológiai betegségek, ortopédiai problémák, pszichés zavarok, érzelmi és mentális zavarok, érzékszervi fogyatékosságok esetén alkalmazzák. A lovasterápia a ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás hatásait használja fel gyógyításra, fejlesztésre. A terápia során a ló lendületes lépésben halad, hosszú, vagy rövid száron. A gyógyító hatás abban rejlik, hogy a ló háromdimenziós mozgása nagyban hasonlít az emberi mozgáshoz, így olyan tartási és egyensúlyreakciókat vált ki a lovasból, amelyek egészséges járás esetén automatikusan kiváltódnak. A központi idegrendszer így megkapja azokat az ingereket, amelyek járáskor alakulnának ki. Az így keletkezett érzékleti és mozgásos hatások segítik a megfelelő izomtónus kialakulását, az egyenes testtartás és az optimális mozgásminták létrejöttét. Hogyan fejti ki pszichés, érzelmi és mentális hatását? A terápia ebben az esetben a lóval való foglalkozásból, annak gondozásából, lovaglásból, és lóháton történő különböző tornagyakorlatok végrehajtásából áll. Így a felelősség és a bizalom érzése, az élmény, amit egy nagy állat irányítása és a vele való együttműködés jelent, az önbizalom növekedése és a viselkedésbeli problémák javulásának irányába hat. A pszichológiai és gyógypedagógiai hatások közül jelentős még a figyelem, a gondolkodás és a motiváció fejlődése, az önbizalom erősödése, a ráutaltság érzésének csökkenése, az életöröm érzése. Szociális szempontból pedig nagyon fontos, hogy jelentősen javul a társas érintkezés minősége: a lóval, a terapeutával és a társakkal való együttműködésnek köszönhetően. Közben leszerszámozzák Delfint, lakásába: a bokszba kerül. Kipihenheti fáradalmait, elfogyaszthatja abrakját. Mint ahogy hallottam valakitől, hogy ők, a patás angyalok is velünk: emberekkel együtt kényelmesedtek el. Ebéd után bizony már ők is szeretnek kényelmesen elterülni almukon, majd egy jó ízűt hemperegve felfrissülni. Elmenőben, a Hotel Nonius előtt találkozunk Pap István Tiborral, a Mezőhegyesi Állami Ménes (MÁM) Kft. ügyvezető igazgatójával, aki udvariasan elhárítja érdeklődésünket. Érdemben, majd csak a szerződés megkötése után tudok nyilatkozni mondja. A József Attila ÁMK könyvtárába december hónapban 4 darab asztali gép és 1 darab notebook érkezett a TIOP /1. számú pályázat keretében elnyert támogatásból. További számítógépek, vakok és gyengénlátók számára használható számítógép, projektorok, könyvszkenner és egy multifunkcionális fénymásoló is érkezik a könyvtárba szintén a pályázat keretén belül. Második alkalommal adódott lehetőségünk, hogy csatlakozhassunk a Márai-programhoz, melynek keretében több száz szépirodalmi és ismeretterjesztő kiadvánnyal gyarapodott a könyvtár állománya. Jó hír, hogy 2013-ban is megegyezés született az NKA és a kulturális tárca között a program folytatásáról közel 200 milliós keretösszeggel és 100 milliós pályázati kerettel. Könyvtárunk csatlakozott a Tudásdepo-Expressz Országos könyvtári szolgáltatások bővítése az oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázathoz a szegedi Somogyi Könyvtár és a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár oldalán. Az olvasásnépszerűsítő pályázat címe: Még, hogy mi nem olvasunk? Ennek keretében február és március hónapban könyvtárunkban öt alkalommal tartunk olvasásnépszerűsítő foglakozásokat meghívott előadókkal az általános iskolások számára őszén kezdte meg működését a Nemzeti Könyvtár. A Nemzeti Könyvtár felfelé nyitott sorozat, amely 24 kötetből áll és hét rovattal (Magyar írók, Magyar hősök, Magyar tájak, Magyar mesék, Magyar ízek, Magyar ritkaságok és Magyar ünnepek) jelenik meg. A magyar írott kultúra legjavát gyűjti egységes sorozatba. A válogatás első szempontja az olvasmányosság, a második a sokszínűség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erősítése. Mindezt a tartalomhoz illő nemes kivitelben! Január hónapban könyvtárunk is a kiadó ajándékaként megkapta az első hét kötetet decemberéig folyamatosan érkeznek a rovat többi kötetei, melyeket szívesen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Régóta dédelgetett vágyunk egy irodalmi olvasó kör létrehozása városunkban. Ez alkalommal szeretettel várjuk könyvtárunkba mindazon fiatalokat és felnőtteket akik szeretnének csatlakozni! Zsóriné Kovács Márta informatikus könyvtáros

7 Mezőhegyes / 7 Méltó karácsonyi ajándék Mezőhegyesnek Advent időszakát éljük. Készülünk a karácsonyra, egy olyan ember születésének megünneplésére, aki a felebaráti szeretetet hirdette! mondta Mitykó Zsolt alpolgármester a Mezőhegyes város funkcióbővítése elnevezésű projektzáró rendezvényen december 13-án, a Centrál dísztermében. Nem tudok megindultság nélkül beszélni erről az épületről tette hozzá, amely 127 éve szolgálja és segíti Mezőhegyes, Csongrád és Békés, illetve a már megszűnt Csanád vármegye feladatellátását és tágabb környezetben gyarapítja a Szeged-Békéscsaba-Arad régió értékkészletét. Mezőhegyes 290 millió forint támogatást nyert Európai uniós pályázaton, melyhez 30 millió forint önerőt kellett biztosítania. Az ben eredetileg Budapesten kiállítási pavilonnak épített Centrál épület (melyet elemeire bontva Mezőhegyesre szállítottak) belső és külső részét egyaránt felújították január 1-jétől a korábbi szállodai szobák önkormányzati, polgármesteri hivatali feladatok ellátására, civil szervezetek által megfogalmazott közcélok ellátására irodává alakulnak. A korábbi bálterem: esküvők, politikai, társadalmi, gazdasági és civil események színtere lesz tudta meg lapunk. A projekt keretében parkolók létesültek, az épület udvara közösségi térré alakult, s kialakítottak egy játszótéri elemekkel ellátott pihenőparkot is. A Centrálban lévő étterem ugyan December 28-án ünnepélyes keretek között adták át a tíz férőhelyes bölcsődét. A parkváros, a mintegy 24 millió forintos beruházáshoz 95 százalékos támogatást nyert. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. December 3-án Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester délutáni beszélgetésre invitálta a civil szervezetek vezetőit és az érdeklődő lakosokat a nemrégiben felújított Centrál leendő polgármesteri irodájába. A téma: a város jelene és jövője volt. Először a legaktuálisabbról: a december 13-ai és 14-ei Mindenki Karácsonya rendezvényről szólt, melynek finanszírozása idén az elmúlt évekhez képest nem közadakozásból, hanem a Centrál-Centrum uniós pályázatba beépített közösségi rendezvényekre elkülönített összegből történik. Mint megtudtuk, a program 13-án a Centrum-Centrál átadással nem volt része a pályázatnak, viszont ben mintegy 60 millió forintból az akkori képviselő-testület felújíttatta derült ki az alpolgármester szavaiból. Farkas Zoltán, a megyegyűlés elnöke ünnepi beszédében megfogalmazta: Büszkék lehetnek a mezőhegyesiek, hogy ilyen településük van. S büszke lehet a megye is, hogy nem engedte el a települést. S nem is kívánja elengedni sem magát a várost, sem a lakosainakk kezét. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a közgyűlés által már elfogadott megyei helyzetelemzés, mely szerint a Békés megyében kijelölt 14 történeti települési terület közül egy, Mezőhegyes város, világörökség várományos település emelte ki. Mitykó Zsolt alpolgármester és Farkas Zoltán elnök beszéde után bensőséges hangulatú Bölcsődét avattak városunkban Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester avatóbeszédében elmondta: a bölcsődei pályázatot Hollósné Havasi Helén, korábbi vezető óvónő készítette elő, melyet megnyert a város. A 2011-es időszaki választást követő első ülésen, az új mezőhegyesi képviselő-testület az ünnepélyes eskütétel és a megbízólevelek átvételét követően azonnal munkaüléssé alakult át, ahol többek között jóváhagyta a bölcsődeberuházás folytatását, a későbbiekben pedig a kivitelező kiválasztására közbeszerzési pályázat kiírásáról is határozott. A pályáztatás során, az úgynevezett cukorgyári óvodában kialakítandó intézményegység kivitelezésére, a Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodási és Szolgáltatási Kft. kapott megbízást: Tátrai György és Balogh István irányításával. A május 21-én megkezdett építési munkálatokat augusztus 23-ára fejezte be a kivitelező. A bölcsőde, a közeljövőben, az új József Attila Általános Művelődési Központ vezetője: Soósné Záluszki Mária vezetésével kezdi meg munkáját. Soósné Záluszki Mária arról tájékoztatta magazinunkat, hogy a tíz férőhelyes gyermekintézményben az apróságok gondozói-nevelői munkáját Gál Zoltánné és Szarkáné Kondacs Gabriella gondozónők fogják ellátni. Munká- ünnepi műsorban lehetett részük a meghívottaknak Szemerédi Melinda (vers), Mátó Mátyás (tárogató), dr. Szabados Éva (ének) és Tóth Flóra (cselló) tolmácsolásában. A műsort követően: Farkas Zoltán, a megyegyűlés elnöke, Varga Zoltán korábbi elnök, önkormányzati miniszter, Bődi János, a kivitelezést végző Szarvasi Integrál Zrt. vezérigazgatója és Mitykó Zsolt ünnepélyes szalagátvágással átadták a Centrál-Centrum projekt beruházást. A protokolláris program után, Mitykó Zsolt a meghívottaknak megmutatta az úgynevezett restaurátori ablakot, mely bizonyítja, hogy az épület falai olyan díszítőelemeket tartamaznak a vakolat alatt, melyet a restaurátorok a Parlament és a gödöllői kastély díszítőelemeivel egyenértékűnek minősítettek. Megtudtuk azt is, hogy a leendő polgármesteri iroda egykori híradások szerint, Kozma Ferenc miniszteri tanácsos lakó- és dolgozószobája volt, s a halál is itt érte. A mezőhegyesiek ebben a helyiségben egy Kozma-emléksarokkal tisztelegnek majd a hazai lótenyésztés egyik legnevesebb szakembere emléke előtt. M. Sz. M. jukat még egy fő segíti majd. Kiemelte: a két gondozónő, már az átadást megelőzően is rendkívül sokat dolgozott azon, hogy a kisgyermekeket otthonos, szép környezetben tudják fogadni. Civilekkel találkozott a polgármester kezdődik és 14-én a Szeretetesttel folytatódik 17 órától az ÁMK előtti téren. A hagyományteremtő rendezvényt ezúttal is a Malya András nevével fémjelzett Mezőhegyes Városért Közalapítvány koordinálja. A január 1-jei változásokkal kapcsolatban a polgármester elmondta: a polgármesteri hivatal a felújított Centrál emeletére költözik, de helyet ad a Mezőhegyesi Tourinform Irodának, az új Fűtőmű irodájának, esetlegesen a Felnőtt Könyvtárnak, valamint a 100 fősnél nem nagyobb kiscsoportos foglalkozásoknak. Mint hozzátette: mindezeket az iskolák január 1-jétől történő államba vétele indokolja. Kifejtette: jelenleg még nem igazán tudják, a közművelődésnek hol lesz helye. Mint hangsúlyozta: azzal a furcsa helyzettel állunk szemben, hogy ez idő tájt a közművelődéshez nem tartozhat a könyvtár, fordítva viszont igen. A pályázati lehetőségekről szólva kiemelte: 2013-ban az önkormányzat szeretne pályázatot benyújtani a helytörténeti gyűjtemény épületének felújítására, mely tartalmazná a Déli kis diadalív mögötti volt prádés kocsifuttató felújítását is, hogy a tömeges gyalogosforgalmat a reprezentatív központból áttereljék. Szóba kerülhet a volt Szegvári-rendelő és a volt községháza felújítása, de a helyi turizmusfejlesztés indokolttá teszi egy lovasterápiával kapcsolatos pályázat benyújtását is.

8 Mezőhegyes / 8 Anyakönyvi hírek Születések: Kolozsi Norbert és Szántó Anna gyermeke: Tünde, Sirovicza Dávid és Piroska Frida gyermeke: Máté, Huszárik Balázs és Göböly Erzsébet gyermeke: Ramóna Laura. Halálozások: Pleskó Sándor József, Piroska Mihály, Varga Mónika, Horváth Sándor. Köszönet A Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület nevében szeretném megköszönni a képviselőknek a támogatást, melyet az egyesület működésére fordítunk. Kövesdi Sándorné Az éjféli angyalmise Andor Atyával karácsonyának előestéjén immár második alkalommal szólaltak meg a Szeretet hangjai a Szent György templomban. A felnőttekből és diákokból álló kis csapat Andor atya könnyed humorával és lelkes biztatásával kísérve készült az angyalmise előtti műsorra. Ki versben, ki prózában, ki dalban, ki zenében adta át karácsony üzenetét a templomba folyamatosan érkező gyülekezetnek. Andor atya pedig háromnegyed tizenegytől végig ott volt velünk a sekrestyében, mókázott, tréfás megjegyzéseket tett, buzdított. Az éjféli szentmise kezdetét jelző harangszóra a már megtelt templomban egyek voltunk lélekben. Jézus születését a hívek kórusa a Mennyből az angyallal ünnepelte, Nagy Károlyné Erzsike orgonajátékával kísérve. Andor atya a karácsony fehér papi ornátusában, nemes egyszerűséggel, mégis ünnepien celebrálta a misét. Közvetlensége, mint mindig, magával ragadott híveket és érdeklődőket egyaránt. Az éjféli misét, egy, a műsorban elhangzott dalszövegből vett idézettel zárta: Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ! Zsóriné Kovács Márta Önkormányzati hirdetmény Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázat útján piaci alapon bérbe adja a Mezőhegyes, Posta u. 15/1. szám alatti 2 szobás, 61 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú társasházi lakását. A lakás bérleti díja évben 500,- Ft/m2/hó. A pályázónak vállalnia kell 6 havi lakbérnek megfelelő óvadék megfizetését a szerződés megkötése előtt, melyet a szerződés lejártakor vissza- Közérdekű telefonszámok Polgármester: 06(30) Polgármesteri hivatal: 06(68) ; 06(68) Az orvosi ügyelet mobiltelefonon a 06(30) es számon hívható Tanyagondnokok: 1. sz. körzet: Mitykó József 06(30) sz. körzet: Pósa István 06(30) sz. körzet: Hanczik Tibor 06(30) kap, ha a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza. A bérleti jogot az nyeri el, aki az óvadékon felül legtöbb havi lakbér előre, egy összegben történő megfizetését vállalja. A pályázatot zárt borítékban, Pályázat bérlakás jelzéssel, feladó megjelölése nélkül kell benyújtani február15-ig a polgármesterhez (Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. szám). Műszaki Vizsga Mezőhegyes Borsós Autószervíz Motorkerékpár; Utánfutó; Személygépkocsi; Teherautó 3,5 T-ig A TÁL család Tudjátok, hogy hány tagja van a mi családunknak? Először is itt van az öreg Dik Tál, aki mindent irányítani akar, aztán ott van Protes Tál bácsi és fivére Szabo Tál, akik folyton ellenszegülnek és mindent meg akarnak változtatni. A húguk, Irri Tál, nyughatatlan bajkeverő a két fiával, Inzul Tállal és Molesz Tállal együtt. Valahányszor felmerül egy új kérdés, Hezi Tál és felesége, Vege Tál, meg annak a testvére Lamen Tál várni akar vele még egy évet. Aztán ott van Imi Tál, aki folyton arra törekszik, hogy a mi családunk pontosan olyan legyen, mint az összes többi. A kényeskedő Affek Tál néni túl sokat képzel magáról. Iker öccsei, Garan Tál és Han Tál pedig hamis ígéretekkel próbálnak elkábítani mindenkit. De azért nem minden családtag rossz. Asszisz Tál rokonunk például kifejezetten segítőkészen intézi az ügyes-bajos családi ügyeket. Ros Tál és Szelek Tál viszont már nem mindenben vesznek részt szívesen. A dúsgazdag üzletember nagybácsi, Invesz Tál anyagi hozzájárulására mindig lehet számítani, csak az a zsugori öccse, Limi Tál folyton igyekszik visszafogni adakozó kedvét. A remek politikai érzékkel megáldott Reprezen Tál kiválóan képviseli a családot különféle rendezvényeken. Az elkötelezett Agi Tál nővérem élen jár a meggyőzésben, de Reflek Tál igyekszik folyton ellentmondani neki. Medi Tálhoz bármikor fordulhatunk átgondolt és megnyugtató tanácsokért. Szalu Tál unokaöcsém éppen katonaidejét tölti a hadseregben. Bevásárolni Kós Tál nagynéném szokott a piacon, mert ő mindig tudja, hogy mi mennyibe kerül, és általában Lici Tál is elkíséri, mert nagyon szeret alkudozni a kofákkal. A kitűnő hanggal megáldott Kán Tál folyton dalol, zenész fivére Trombi Tál pedig hangszeren kíséri (a kamasz Mu Tál átmenetileg nem énekel velük.) Sajnos a múlt év során három családtaggal is kevesebben lettünk: két unokatestvér, Dezer Tál és Konver Tál külföldre távozott, a kilencven éves Exi Tál néni pedig végelgyengülésben elhunyt. Őt az utolsó időkben már csak Ágy Tál vigasztalta. (A világ melyik nyelve tud még ilyeneket?)

9 Mezőhegyes Város Önkormányzata SAJTÓKÖZLEMÉNY UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL BÖLCSŐDE LÉTESÜLT MEZŐHEGYES VÁROSÁBAN december 13. Mezőhegyes Város Önkormányzata forint uniós támogatást nyert a Bölcsőde kialakítása Mezőhegyesen című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A közel 24 millió forintos összköltségvetésű beruházásból 10 fő bölcsődés gyermek részesülhet nevelésben. Mezőhegyes város Önkormányzata évben nyújtott be pályázatot bölcsőde kialakítására. A kétfordulós pályázat támogatási szerződésének aláírására januárjában került sor. A tényleges megvalósítás évben kezdődött meg, a kivitelezési munkákat A Mezőhegyesi Létsítménygazdálkodási Kft. végzete el, a munkálatok augusztus 23. napján befejeződtek. A csokonai utcai cuki óvoda szomszédságába került új épületrész, melyben külön csoportszoba, fürdőhelyiség, konyha, játszószoba került kialakításra. A továbbiiakban az eszközök beszerzésére kerül sor, így várhatóan decemberben kerül teljes egészében átadásra a bölcsőde, melyet januárjától vehetnek birtokba a bölcsisek. Mezőhegyes Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Húsvétkor is jól jön a segítség» Egy jókedvű, sikeres ember Interjú Hargitai Györggyel. XXIV. évfolyam 7. szám 2015. április 8.

Húsvétkor is jól jön a segítség» Egy jókedvű, sikeres ember Interjú Hargitai Györggyel. XXIV. évfolyam 7. szám 2015. április 8. 4 közérdekű Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők Gáspár József A tavasz az iskolai beiratkozás időszaka is, amelynek részreleteiről a 7. oldalon olvashatnak bővebb tájékoztatást. A XVI. kerületi általános

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

HÍRNÖK. Karácsony-est

HÍRNÖK. Karácsony-est HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja IV. évfolyam 4. szám 2008. december Áprily Lajos Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

ost minden eddiginél nagyobb szükség van az összefogásra! Az elmúlt években mindent elkövettünk annak érdekében, hogy városunk egy szerethető, békés,

ost minden eddiginél nagyobb szükség van az összefogásra! Az elmúlt években mindent elkövettünk annak érdekében, hogy városunk egy szerethető, békés, 1 2014. január 2014/1. szám Közéleti és információs magazin M ost minden eddiginél nagyobb szükség van az összefogásra! Az elmúlt években mindent elkövettünk annak érdekében, hogy városunk egy szerethető,

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban Ingyenes városi lap XVII. évfolyam 20. szám 2007. november 22. La petite Jeanne Összegyûlt a Munkácsykép (La petite Jeanne) megvételéhez szükséges 27 millió forint Békés megyében, Békéscsabán. A szervezôk

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben