Az egyesületi tagság és előnyei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyesületi tagság és előnyei"

Átírás

1 Az egyesületi tagság és előnyei KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért (KÖVET) A KÖVET 1995-ben alakult a megelőző környezetvédelem eszközeinek terjesztésére. Célkitűzései, tevékenységei azóta jelentősen bővültek. Olyan módszereket dolgoz ki, népszerűsít és alkalmaz, amelyek egyszerre szolgálják a környezeti, társadalmi és gazdasági érdekeket. Az egyesület hosszútávú célja a vállalatok és egyéb szervezetek fenntarthatóvá válásának segítése, ahol a fenntarthatóság a gazdasági életképesség mellett magas fokú társadalmi és környezeti felelősséget jelent. Az egyesület tevékenysége főként a tagoknak nyújtott szolgáltatásokból, pályázatok végrehajtásából és közhasznú feladatok végzéséből áll. A KÖVET tagjai olyan vállalatok, akik elkötelezik magukat a fenti célok mellett, azokért tagdíj formájában anyagi támogatást adnak, ennek fejében pedig az egyesülettől különféle szolgáltatásokat, előnyöket, szakmai segítséget vehetnek igénybe környezetvédelmi, fenntarthatósági törekvéseik megvalósításához. Az egyesület ugyanakkor non-profit szervezet, 1999 óta kiemelkedően közhasznú jogállású, azaz missziós feladatokat is ellát. Aki a KÖVET tagja, tagdíjával támogatja a fenntarthatóbb gazdaság és társadalom érdekében végzett tudatformálási, szakértői, kutatási munkánkat is. A KÖVET szakmai munkáját a tízfős, szakértőkből álló Titkárság látja el. Ők nyújtják a tagvállalatok számára kínált szolgáltatásokat, hajtják végre a pályázati programokat, és látják el a közhasznú feladatokat is. Az egyesületnek 2013 elején több mint 100 tagvállalata van, az éves költségvetés az utóbbi években 100 millió forint körül alakult. Ennek egy része az általános szolgáltatások díjaiból, más része a tagdíjakból folyik be, legnagyobb hányada pedig pályázati úton elnyert forrásokból áll, utóbbit a missziós feladatokra fordítjuk. A következő oldalakon a KÖVET-tagság feltételeiről, illetve annak előnyeiről olvashat részletesebben. Ha érdeklődik a tagság iránt, vagy kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba! KÖVET Egyesület - Titkárság 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B. Tel: Fax:

2 A taggá válás menete és feltételei A belépni szándékozó vállalatnak ki kell töltenie a Belépési nyilatkozatot, melyben kinyilvánítja: az Egyesületbe való belépési szándékát, az Egyesület Alapszabályának elfogadását, a tagdíjfizetési kötelezettség vállalását. A Belépési nyilatkozatot a Titkársághoz kell eljuttatni, annak elfogadásáról a KÖVET Elnöksége dönt. Az elfogadás után az új tagvállalat részére KÖVET-kiadványokból és egyéb anyagokból öszszeállított csomagot küldünk. Ez tartalmazza a tagdíjról kiállított számlát is. Miután a vállalat befizeti a tagdíj összegét, az új KÖVET-tag jogosult mindenfajta egyesületi szolgáltatás, kedvezmény igénybevételére, az egyesületi életben való részvételre. A tagdíjak A tagdíjak mértékét a KÖVET tagjaiból álló Közgyűlés határozza meg naptári évenként. Az egyes vállalatokra vonatkozó tagdíj öszszege az alkalmazottak száma alapján kerül meghatározásra. Adott évben a június 30-a után belépő tagoknak csak féléves tagdíjat kell fizetniük. Tagsági kategória Alkalmazottak száma (Fő) Éves tagdíj 2013-ban (Ft) felett A 2013-ra megállapított összegeket a mellékelt táblázat tartalmazza. A tagok kötelezettségei A tag kötelezettsége az Alapszabály értelmében, hogy: betartsa a KÖVET Alapszabályának rendelkezéseit és vezető szerveinek határozatait; az Egyesület jó hírnevének megszerzése és a környezettudatos vállalatirányítás hitelességének megőrzése érdekében az Alapszabály szellemében munkálkodjon; a tagsági díjat az esedékesség idején befizesse; legjobb tudása szerint segítse elő a környezetet minél kevésbé terhelő működést saját szervezeténél; lehetősége szerint közreműködjön a KÖVET kezdeményezéseiben a környezettudatos vállalatirányítás elősegítése érdekében

3 A tagság előnyei és a tagok jogai A KÖVET-tagság előnyei igen szerteágazóak és folyamatosan bővülnek. Összefoglalva a következő területeken jelentkeznek: A tagok az Egyesület konkrétan a Titkárság szakértői által nyújtott szolgáltatásokat minden esetben jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe. A KÖVET tanfolyamain, konferenciáin, céglátogatásain, egyéb szakmai rendezvényein a tagok mindig kedvezményesen vehetnek részt, egyes programokon ingyenesen. Túljelentkezés esetén a tagok elsőbbséget élveznek. A KÖVET igyekszik a sajtón keresztül is minél szélesebb körben terjeszteni a vállalati környezetvédelem eszközeit, a fenntartható fejlődés eszméjét. Ezen híradások során sokszor kerülnek említésre a KÖVET tagvállalatai, mely által a környezetvédelem és a CSR terén tett pozitív törekvéseik nagyobb nyilvánosságot kapnak. Közvetett módon pedig a KÖVET (el)ismertségének növekedésével a tagvállalatok pozitív megítélése is erősödik. A KÖVET információszerzésre és kapcsolatépítésre lehetőséget adó fórumként is működik. A tagvállalatok az Egyesület hírleveleiből, szaklapjából, kiadványaiból folyamatosan információt kapnak vállalati környezetvédelmi, illetve vállalatok társadalmi felelősségvállalása témájú eseményekről, hírekről, szakmai eredményekről, üzleti együttműködési lehetőségekről. (A fenti előnyöket és azok számszerűsített értékét részletesebben a következő oldali táblázat tartalmazza.) A tagoknak az egyesületi tagságból eredő további jogosultságai: használhatják A KÖVET Egyesület tagja címet és a KÖVET emblémáját; tanácskozhatnak és szavazhatnak a Közgyűlésen; tisztségviselésre választhatnak és választhatók az Egyesület bármely szervébe; javaslatokkal, indítványokkal és panasszal fordulhatnak az Egyesület bármely szervéhez, különös tekintettel az Egyesület céljait szolgáló új tevékenységek ajánlására; részt vehetnek a KÖVET szakmai tevékenységében, ahol lehetőség szerint elsőbbséget kapnak; kérhetik a Felügyelő Bizottság állásfoglalását

4 Előnyök számszerűsítése A következő táblázatban összefoglaljuk a KÖVET legfőbb szolgáltatásait, melyeknél szerepeltetjük azok értékét/árát és a tagoknak járó kedvezményeket. Egyes szolgáltatásoknál a tényleges ár a vállalat méretétől, tevékenységi körétől nagyban függ, így ezeknél nem szerepel konkrét összeg, annak megállapítása egyedileg történik. 100 fő feletti munkavállalót foglalkoztató vállalatok számára lehetőség van egy előzetes tárgyalás után tanácsadási nap ingyenes igénybevételére is. Tagvállalataink minden szolgáltatásunk árából 30%, de van, ahol akár % kedvezményben is részesülnek. A táblázat utolsó oszlopa az adott kedvezmény/előny értékét mutatja. Előny megnevezése Nem tagoknak Érték / ár (Ft) 1 Becsült előny tagoknak Tagoknak (Ft vagy %) Szakmai szolgáltatások VÁLLALATI PROGRAMOK Környezeti megtakarítások azonosítása (Pécsi Vízmű, Coloplast, Állami Autópálya Kezelő Zrt.) Fenntarthatósági audit és/vagy környezeti és fenntarthatósági, CSR jelentés minősítése együtt (BAT Pécsi Dohánygyár, Budapest Airport, Budapesti Erőmű, MVM, Coloplast, Állami Autópálya Kezelő Zrt. Magyar Telekom, Fővárosi Vízművek, OTP Bank, Denso, Magyar Posta) Zöld Iroda Program (Nemzeti Hírközlési Hatóság, Numil Kft.) Környezeti teljesítményértékelés rendszer kialakítása (Dunapack, MOL, Coloplast) Környezetbarát iroda felmérés vállalatnál (GA Magyarország, BAT Pécsi Dohánygyár, ÖKO-Pannon Kht.) Ökotérképezés (GA Magyarország, Kaposvári Vízművek, Pécsi Vízmű, Kaposvári Rendőrkapitányság) 30 % kedvezmény 1 Nettó forintösszeg, 2011-es árak, az árváltoztatás jogát fenntartjuk - 4 -

5 INGYENES TANÁCSADÓI NAP VÁLLALATRA SZABOTT KÉPZÉSEK NYITOTT KÉPZÉSEK RENDEZVÉNYEK CSR, egyéb vállalati programok - CSR stratégia, érintetti térkép stb. (Állami Autópálya Kezelő Zrt., Magyar Nemzeti Bank, Provident Pénzügyi Zrt.) - CSR Piac részvétel (több KÖVET tag) - Környezeti és fenntarthatósági jelentések minősítése - Ökolábnyom-számítás (Magyar Villamos Művek, Szegedi Ifjúsági Napok) - EMAS Easy programok - Életciklus elemzés* (Qualisoft, GA Magyarország) - CO 2 kibocsátás számítása (Denso) fő közötti alkalmazotti létszám esetén (4-es tagsági kategória esetén) fő közötti alkalmazotti létszám esetén (5-ös tagsági kategória esetén) 1000 feletti alkalmazotti létszám esetén (6- os tagsági kategória esetén) CSR tréningcsomag Ökotérképezés Zöld Iroda Környezeti teljesítményértékelés (KTÉ) Belső auditor képzés 1 nap / Ft 1,5 nap / Ft 2 nap / Ft 30 % kedvezmény Zöld Iroda /fő /fő /fő Ökológiai lábnyom /fő /fő /fő CSR és környezeti teljesítményértékelés (2 napos) 88000/fő 65000/fő /fő Jelentésírás /fő /fő /fő Életciklus elemzés (LCA) /fő /fő /fő KÖVET éves Konferencia /fő /fő /fő KÖVET-klub tapasztalatcsere ingyenes ingyenes - Céglátogatás /fő ingyenes /fő Zöld Iroda kiállítás /m /m Ft/m 2 CSR Piac kiállítás /fő /fő 6000Ft/fő - 5 -

6 DÍJAK, VERSENYEK Zöld Iroda verseny és díj Vállalati > 25 fő irodai alkalmazott Vállalati < 25 fő irodai alkalmazott Non profit szervezetek, intézmények > 50 fő irodai alkalmazott Non profit szervezetek, intézmények < 50 fő irodai alkalmazott Környezeti Megtakarítás Díj PR, kommunikáció MÉDIA-MEGJELENÉS KÖVET programokról rendszeresen tudósító sajtó: Duna TV, HírTv, Napi Gazdaság, ZIP Magazin, Ma és Holnap, Info Rádió, Klubrádió, Magyar Rádió, Gazdasági Rádió, Greenfo, Piac és Profit, Brandtrend Ingyenes Pozitív példa: önálló cikk vagy cégnév említése SZAKLAP (LÉPÉSEK) Szakcikk megjelentetése Hirdetés Elsősorban tagoknak Ingyenes KONFERENCIA ELŐADÁS Elsősorban tagoknak ESETTANULMÁNY- KÖTET Évente 1-2 nagy konferencia Ablakon Bedobott Pénz Program (a verseny részeként) CSR Piac katalógus (a verseny részeként) Ingyenes /fő /fő 6000Ft/fő HONLAP KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Taghírek oldalon híradás Ingyenes Banner elhelyezése Speciális témában, pl. díj elnyerése, fenntarthatósági jelentés kiadása Ingyenes Információ 2 Évente egy önálló cikkel és két cégnév-említéssel számolva. 3 Évente két oldal terjedelmű szakcikkel és két féloldalas hirdetéssel számolva. 4 Szaklapunk ( Lépések ) médiaajánlata tartalmazza. 5 Kéthavonta egy rövidhírrel számolva

7 SAJÁT KIADVÁNYOK 4 kézikönyv, 3 esettanulmánykötet, 6 útmutató, 4 egyéb kiadvány, 1 oktatófilm CD (1-1 példány) SZAKLAP Évente 4 szám 5000 /év ADATBÁZISOK ISO tanúsított cégek Környezeti jelentések Környezeti díjak 1-1 tiszteletpéldány Ingyenes (1-20 példány cég- mérettől függően) Ingyenes Elemzések, KIR-címlisták / lista / lista / lista ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL Havonta, aktuális hírekkel Ingyenes Egyéb OKTATÁSI ANYAGBAN PÉLDA Pl.: Környezeti teljesítményértékelés, Termékek és környezetvédelem Elsősorban tagoknak Ingyenes CÉGGEL KÖZÖS PÁLYÁZAT A pályázat megírása, elnyerése Ingyenes AJÁNLÓLEVÉL Több tagunk nyert el jelentős díjat közreműködésünkkel Ingyenes A KÖVET vállalati tagjai 'Aarhus-Pro' Környezet- és Energiagazdálkodási Információs Iroda Bt. ACIS Kft. ALCOA-KÖFÉM Kft. Állami Autópálya Kezelő Zrt. ALPIQ Csepeli Vállalatcsoport Audi Akademie Hungaria Kft. Audi Hungaria Motor Kft. AQUA Szolgáltató Kft. BECO Hungary Kft. Becton Dickinson Hungary Kft. Beltex Ingatlan Kft. Budapesti Erőmű Zrt. Büchl Hungária Kft. CertUnion Hungary Kft. Coloplast Hungary Kft. Contitech Rubber Industrial Kft. Cordi K+F Nonprofit Zrt. Danone Kft. DENKSTATT Hungary Kft. DENSO Gyártó Magyarország Kft. Dreher Sörgyárak Zrt. ECO-Invest Kft. Egrokorr Zrt. Emberi Oldal Kft ÉMI-TÜV SÜD Kft. Empátia Biomed Bt. Env-in-Cent Kft. ERM Hungária Kft. Eurocert Kft. Folprint Kft. Fővárosi Vízművek Zrt. Grundfos Kft. Hamburger Hungaria Kft. Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft. Hewlett-Packard Magyarország Kft. Holcim Hungária Zrt. Hungexpo Zrt. IFUA Nonprofit Partner Nonprofit Kft. IKEA Lakberendezési Kft. IMG-Solutions Kft. INEST Kht. Iroda.hu IVÁN.HU Bt. Kinnarps Hungary Kft. Kisvegyész Bt. KPMG Hungária Kft. MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Magyar Nemzeti Bank

8 Magyar Posta Zrt. Magyar Villamos Művek Zrt. Malagrow Kft. MARS Magyarország Értékesítő Bt. MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. mtd Tanácsadó Kft. Numil Kft. NyME - Erdővagyon Gazdálkodási Intézet OBO Bettermann Ingatlankezelő és Szolg. Kft. Octaform Kft. Ostorházi Bevonattechnikai Kft. OTP Bank Nyrt. ÖKOMONTÁZS Kft. Outdoor Mission Kft. Paksi Atomerőmű Zrt. Pannon Solar Innovációs Kft. Personal Best Kft. Provident Pénzügyi Zrt. RADECO Tanácsadó Iroda Bt. Reisswolf Budapest Kft. Richter Gedeon Nyrt. RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. sanofi aventis / Chinoin Zrt. SGS Hungária Kft. Siemens Zrt. SINERGY Kft. Skanska Magyarország Ingatlan Kft. Solar Shine Factory Kft. Soldat Kft. STEMO Marketing Kft. Számtel-Plusz Kft. Tailor Marketing Kft. TATA Consultancy Services Ltd. TC Informatika Kft. Terbe Design Kft. TÜV Rheinland InterCert Kft. UGM Minőségműhely Kft. Unilever Magyarország Kft. Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. WESSLING Hungary Kft. Xellia Gyógyszervegyészeti Kft. Xerox Magyarország Kft. Zwack Unicum Nyrt. *** Lépjen kapcsolatba velünk! KÖVET Egyesület - Titkárság Bodroghelyi Csaba ügyvezető igazgató (1)

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A célja: Jelen (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a VITIgroup Vízés Környezettechnológiák KLASZTER (továbbiakban VITIgroup

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója dolgozat 2006. december Készítette: Forgács Tamás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Tartalomjegyzék

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

A folyóirat kiadását a következõ, tanúsított minõségügyi rendszert mûködtetõ cégek és szervezetek támogatják:

A folyóirat kiadását a következõ, tanúsított minõségügyi rendszert mûködtetõ cégek és szervezetek támogatják: 2006/5 Minőségügyi rendszerek az ÁPV Zrt. többségi tulajdonába tartozó társaságoknál A QFD módszer alkalmazásáról A Volán Egyesülés tagszervezeteinek minőségügyi tevékenysége A MALÉV Zrt. minőségirányítási

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI HÍRLEVÉL

MUNKÁLTATÓI HÍRLEVÉL 1. Jelen projekt a és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlôségéért Közalapítvány támogatásával valósul meg. Mit érdemes tudni a munkahely? elismerés bevezetésének célja az álláskeresô fogyatékos emberek

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

SZERVEZETEK FENNTARTHATÓSÁGI MUTATÓJA 2013-BEN MAGYARORSZÁG 2014. június

SZERVEZETEK FENNTARTHATÓSÁGI MUTATÓJA 2013-BEN MAGYARORSZÁG 2014. június SZERVEZETEK FENNTARTHATÓSÁGI MUTATÓJA 2013-BEN MAGYARORSZÁG 2014. június CIVIL SZERVEZETEK FENNTARTHATÓSÁGI MUTATÓJA: 3.2 A 2010-es választások után indult politikai és gazdasági folyamatok 2013-ban tovább

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon NESsT Jogi sorozat Magyarország Magyar 2012. május A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Jogi útmutató társadalmi vállalkozásoknak Írta: Tóth Laura. Jogi szakértő:

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát MEGRENDELÉS

című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát MEGRENDELÉS 2012/5 ISO 9004 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelés és a Szervezeti Érettségi Szint Informatikai biztonsági módszerek kiterjesztése Elektronikai hibakeresési folyamatok megbízhatósága A minőségszemlélet

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány.

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2015-ös Civil Licit

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben