Családpasztorációs papi találkozó Leányfalu, október 5-7. Az Egyház mint szentség és a házasság szentsége Fr. Jean-Yves Brachet OP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családpasztorációs papi találkozó Leányfalu, október 5-7. Az Egyház mint szentség és a házasság szentsége Fr. Jean-Yves Brachet OP"

Átírás

1 Domonkos Rendház H 9400 SOPRON Széchenyi tér 4. Tel.: Fax: Családpasztorációs papi találkozó Leányfalu, október 5-7. Az Egyház mint szentség és a házasság szentsége Fr. Jean-Yves Brachet OP 1. Bevezetés Amikor a szentségekről beszélünk spontán módon abból indulunk, hogy mi a szentség: A szentségek Krisztustól alapított és az Egyházra bízott hatékony jelei a kegyelemnek, amely által isteni életben részesülünk. (KEK, 1131) Ez a megközelítés jó és ezt az igazságot természetesen vagy inkább természetfölötti módon elfogadom, de annak a megközelítésnek hátránya is van. Például így a Szentírás teljes gazdagságát már nem látjuk, vagy nehezebben. A II. Vatikáni Zsinat segít minket tovább gondolkodni, amikor a konstitúció Lumen Gentium-ban olvassuk, hogy az Egyház Krisztusban mintegy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. (LG, 1) A kép, vagy a jel a valósághoz vezet és arra vonatkozik. A jel által valamit tudunk mondani a valóságról. De nem a jel magyarázza vagy mondja, hogy mi a valóság. Inkább fordítva, a valóság által megértjük, hogy mi a jel! Egyébként hogyan lehetne tudni, hogy valami valami másnak egy jele, ha nem ismerjük, akkor is ha tökéletlen módon, hogy minek a jele, más szóval, ha nem ismerjük a valóságot, amelynek a jel a jele van! Például amikor Isten hűségéről beszélünk, van bizonyos megértésünk és elképzelésünk a hűségről, amennyire a hűségnek emberi szintén bizonyos tapasztalatunk van. De csak akkor tudjuk, hogy mit jelent igazi hűségben élni, ha Isten hűségét ismerjük és tapasztaljuk. Isten hűségéről beszélünk a hűség tapasztalatáról, ami a miénk, de az emberi hűségnek a mértéke az isteni hűség. Az indulópont tehát nem a szentségek. Az indulópont sem az Egyház, hanem a valóság, amelyre a szentségek és az Egyház-szentség vonatkoznak. A második Vatikáni Zsinat szerint ez a valóság az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Nagyon fontos az, hogy elsősorban az Istennel való egyesülésről van szó és csak utána az emberiség egységéről. Nincs igazi egység a emberek között, ha nincs kapcsolat Istennel, aki minden egységnek a forrása. Az indulópont tehát az Istennel való bensőséges egyesülés. És tényleg, amikor a Szentírást olvassuk, arról van szó! A egész Szentírásban (az Ószövetséggel már kezdve) azt akarja Isten, hogy az ember Istennel élő kapcsolatban belépjen, éljen és maradjon. A legnagyobb dráma abban áll, hogy az ember ezt a kapcsolatot nem mindig elfogadja! Az egész üdvösség történelme abban áll, hogy Isten újra meg újra keresi az embert, mialatt az ember saját magát keresi. A különbség abban áll, hogy Krisztusban Isten valóban találja az embert, mialatt az ember Isten nélkül nem találhatja magát valóban! A kérdés akkor nem: hol van Isten?, hanem inkább Hol van az ember? És az ember magát soha nem fogja találni, ha nem találja Istent, mert Isten az embert saját képmására megteremtette, úgy az ember csak akkor tudja hogy ő kicsoda, ha Istent ismeri, akinek az ember a képmása. Hozzá kell tennünk, hogy ha a Szentírást figyelmesen olvassuk nem Isten és a ember közötti kapcsolatról van elsősorban szó, hanem Isten és a ő népe közötti kapcsolatról. Ugyanúgy

2 az Újszövetségben nem Krisztus és a keresztény ember közötti kapcsolatról van elsősorban szó, hanem Krisztus és az Egyház közötti kapcsolatról. Ez nagyon érdekes és fontos főleg olyan világban, amelyben az individualizmus nagyon erős. A közösségi dimenzió alapvető és lényeges. Röviden azt jelenti, hogy nincs személyes kapcsolat Istennel az Egyházon kívül. Azt már mondta szent János, amikor írta: Ha valaki azt mondja: 'Szeretem Istent', és a felebarátját gyűlöli, az hazug. (1 Jn 4,20) A misztikusok a Szentírást különösen az Énekek énekének könyvét úgy olvasták, mintha Isten és a emberi lélek közötti kapcsolatról lenne szó. Ez teljesen igaz, de ez nem az teljes igazság. Mert két megjegyzést kell hozzátennünk: elsősorban az, hogy Isten kapcsolatáról a népével van szó, és nem csak, nem is elsősorban az emberrel. Utána nem csak a lélekről van szó, hanem az egész emberről. Más szóval a test is valahogyan, bár nem közvetlenül, részt vesz az Istennel való kapcsolatban. (Azért vannak szentségek, mert az embernek van testi dimenziója is!) A Szentírás szerint az élet célja pontosan Istennel való egyesülés. A egész Szentírás valahogyan arról szól. De érdekes megnézni, hogy a Szentírás hogyan beszél Isten és az ő népe közötti kapcsolatról. És akkor szükségesnek tűnik, hogy áttekintést tegyünk a házasságról és a családról, mert a Szentírás szerint a férfi és a nő közötti kapcsolat, Isten Izrael népével való kapcsolatát jelképezi, az Újszövetségben pedig Krisztusnak az Egyházzal való kapcsolatát. Mit jelent az nekünk? Mi annak a következménye? Szoktunk a házasságot tekinteni az Egyház misztériumában és az Egyház misztériumának a fényében. A házasság szentsége az Egyház egyik szentsége. Tovább, amint már mondtam, próbáljuk megérteni, hogy mit jelent azt, hogy az Egyház szentség. Már mondtam, hogy ez a megközelítés biztosan jó, de szerintem jobb lenne az Egyház és a házasság közötti kapcsolatot pontosan fordítva tekinteni. Mert az Egyház misztériuma csak az Isten és az ő népe közötti kapcsolat fényében érthető. Az Újszövetségben ez a kapcsolat Krisztus és az Egyház közötti szövetségben megvalósul. De a szövetségről a Szentírás úgy beszél a házasság szókincsével. És nem csak a házasság szókincsével, hanem a házasság valóságával. Nem csak a házasság -szó a szövetségre vonatkozik, hanem a házasság valósága. Aquinoi szent Tamás tanítása szerint, az ember egy szót tud úgy használni, hogy ez a szó más dolgot jelentsen, mint az általában jelentett dolgot. Például dönthet úgy az ember, hogy a házasság szó Isten és az emberek közötti kapcsolatot jelentse, de azt nem döntheti el, hogy ne csak a szó, hanem maga a létező dolog más dolgot jelentsen. Ezt egyedül Isten teheti meg. A Szentírás szerzője Isten, akinek hatalmában áll az, hogy valaminek a jelölésére ne csak szavakat alkalmazzon (amit az ember is megtehet), hanem erre magukat a dolgokat is alkalmazza. (A Teológia foglalata, Ia, q.1, a.10.) Lehet, hogy olyan megközelítés, amely szerint az Egyház tekintjük a házasság fényében (és nem fordítva) újnak látszik, de ugyanakkor egyáltalán nem új mert biblikus. Főleg a prófétákkal, különösen Ozeással kezdve a férfi és nő közötti kapcsolat Isten és népe közötti kapcsolatot jelképezi. Ez a gondolat az Újszövetségben szent Pál szavaival csúcsosodik: Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. (Ef 5,32). A házasság Krisztus és az Egyház közötti egyesülés szentsége, vagyis jele. Nem az Egyház megvilágítja azt, hogy mi a házasság, hanem fordítva: a házasság tudva, hogy a házasság természetes intézmény megvilágítja az Egyház misztériumát. A módtól, amelyen a házasságot tekintjük, függ a mód, amelyen az Egyházat tekintjük. Az Egyház megértése a házasság megértését követi és folytatja. 2. Az Egyház a házasság szentségének a fényében Szükségesnek tűnik, hogy visszamegyünk a Teremtés könyvére, a Teremtés könyvének első és második fejezeteire, és nem csak a harmadik fejezetre, amelyben az eredeti bűnnek a következményéről van szó, ami egyébként a házasságot is illeti. Tudjuk, hogy a Teremtés könyvében az első és a második fejezet a férfi és nő teremtéséről szól, de másképpen. Persze lehet mondani, hogy különböző hagyományok vannak. Ez talán igaz de nem nagyon hasznos. Érdekesebb tudni, hogy mit minden szöveg szól a férfi és nő teremtéséről és a kapcsolatukról. Ismeritek a két szövegeket, úgyhogy elég lesz egy pár

3 megjegyzést tenni. Az első szöveg hangsúlyozza, hogy a férfinak és a nőnek ugyanaz a méltósága Isten előtt és a többi teremtett lények előtt. Isten őket egyszerre megteremtette a többi lények teremtése után. Abból a szempontból nincs különbség a férfi és a nő között. A második szöveg mutatja, hogy a férfit és a nőt férfinak és nőnek valóban értjük, ha a kapcsolatukat tekintjük. Kezdetben megteremtette Isten az embert. Értjük, hogy a férfiről van szó, de a férfit csak a nő teremtése után férfinek nevezi ki a Szentírás. Tetszik vagy nem, de ez tény, hogy Isten elsősorban a férfit teremtette meg, utána a szobanövényeket és a háziállatokat, és csak végén a nőt. A nőt adta Isten segítőnek a férfinak, nem fordítva! Szent Pál azt mondja: Nem a férfi lett ugyanis az asszonyból, hanem az asszony a férfiből. S nem a férfit teremtette Isten az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért. (1 Kor 11,8-9) A francia Caffarel atya, aki sokat írt a házasságról és az Equipes Notre Dame-t (magyarul: Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére házasközösségeket) alapította, hierarchiáról beszél. De akkor a következő megjegyzés az, hogy ennek a hierarchiának bármelyik megértését vagy magyarázását, amely bármilyen módon is azt jelentené, hogy a nő alsóbbrendű, világosan megtagadnunk kell. A nő túl sokszor létező alsóbbrendű helyzete az eredeti bűnnek egyik következménye: Vágyakozni fogsz a férfi után, és ő uralkodni fog rajtad! (Ter 3,16) Ezeket a szavakat nem fejezik ki Isten szándékát a teremtésben, hanem a bűn egyik következményét. Azért nehezen Szent Pál mondatát értik, amikor mondja: Az asszony engedelmeskedjék férjének (Ef 5,22), mert a mondatot a bűn következményének a fényében olvassák, mintha Szent Pál azt akarná mondani, hogy a férfinak szabad lenne uralkodni. Szent Pál azt nem mondja, hanem elsősorban: Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. (Ef 5,21) és utána: Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. (Ef 5,28) Férfi uralkodásáról nincs szó Szent Pálnál! De azt is kell hangsúlyoznunk, hogy olyan megértést vagy magyarázást is kell megtagadnunk, amely a hierarchiát és a férfi és nő közötti kiegészítést megtagadja és nem fogadja el. A kiegészítés, bár alapvetően biológiai, nem csak biológiai. Annak egy jele az, hogy termékenységről az első szövegben van szó és nem a másodikban. A kiegészítés abban áll, hogy a nő a férfinak a lehetőséget adja, hogy szeretetben átadja magát (ami nem lehetne háziállatokkal). Szerintem nem kellene egyenlőségről és különbségről beszélni, hanem inkább hasonlóságról és kiegészítésről. Mert férfi lenni vagy nő nem ugyanaz, de nincs olyan különbség, hogy két teljesen idegen fajta lenne. Férfi és nő tudnak normálisan beszélni, egy fajtához tartozva. Annak következményei is vannak, Krisztusra és az Egyházra vonatkozóan. A Szentírás szerint Isten a férfit megteremtette először. De Istennek csak az első helyet adható, mert ha nem, akkor ő nem Isten. Azért a Szentírásban a Jóisten atya és nem anya! Csak atyának beszélhetünk Istenről és nem anyának, bár az is világos, hogy minden jó tulajdonság, még az általában inkább női tulajdonságokat, kiválóan Istenben található. (Például: De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad. Iz 49,15) Sehol a Szentírásban Istent anyának nevezik. Azért is Krisztus férfi és nem nő. Azért is az Egyház Anyaszentegyház és nem atya! Azért is a papok csak férfiak. Nagy összefüggés van a Szentírásban.

4 3. A házasság szentsége és a többi szentségek Egység van a keresztény életben, mint egyébként egység van a természeti életben. A születés után következik a növekedés és nincs növekedés eledel nélkül. Úgy is van, hogy az ember közösségben él és néha beteg. Tovább az ember társadalomban él. Párhuzamot lehet tenni a természeti élet és a keresztény élet. Aquinói szent Tamás például azt tette. A keresztény életben van születés: a keresztség; a születés után következik a növekedés: a bérmálás. Hogy életben maradjon az ember, lelki eledelre van szükség: az eucharisztia. A keresztény beavatás szentségei alapvetők a keresztény életben. Ha egyik hiányzik, valami lényeges hiányzik. Aki természeti szintén életben akar maradni, tudja hogy a születés után, nem lesz növekedés, sőt egyáltalán nem lesz élet eledel nélkül. A keresztény ember csak akkor teljesen kereszténynek él, amikor részt vesz az eucharisztiában. A keresztény beavatás szentségei mellett vannak a gyógyulás szentségei. De az ember közösségben is él; a keresztény embernek is van közösségi élete: az Egyházban él. Azért a szentségi üdvrendben vannak szentségek, amelyek a közösségi dimenziót beépíti ebbe az üdvrendbe: a közösség szolgálatának szentségei. Az Újszövetség szentségeit Krisztus alapította és szám szerint hét van: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség (Eucharisztia), bűnbánat, betegek kenete, egyházi rend és házasság szentsége. A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását érinti: a szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyítást és a küldetést. Ezen a téren bizonyos hasonlóság található a természetes élet állomásai és a lelkiélet állomásai között (vö. Aquinói Szent Tamás, Summa Theologiae, IIIa, 65, 1). (KEK, 1210) Ezt az életkori analógiát követve először a keresztény beavatás három szentségét (első fejezet), majd a gyógyítás szentségeit (második fejezet), végül azokat a szentségeket tárgyaljuk, melyek a hívek közösséget és küldetését szolgálják (harmadik fejezet). Ez az elrendezés nem az egyetlen lehetséges, de belátható, hogy a szentségek szerves egészet alkotnak, melyben minden szentségnek megvan a maga életfontosságú saját helye. Ebben a szerves egészben az Eucharisztia egyedülálló helyet foglal el mint a "szentségek szentsége": "Az összes többi szentség erre a szentségre mint célra rendeltetett" (Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae, IIIa, 65, 3). (KEK, 1211) A katekizmus felismeri, hogy ez nem az egyetlen mód, amelyen a szentségek összefüggését lehet tekinteni. És tényleg, szerintem, ez sem a legjobb mód, mert akkor túl sokat az élet struktúráját és fejlődését tekintjük és nem eleget az élet célját! Azt is szoktunk hangsúlyozni, hogy az eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. (Lumen Gentium, 11) Ez igaz és ekkor a szentségek közötti kohéziót az eucharisztia fényében látjuk. Ha azonban a Szentírást vizsgáljuk, akkor a összefüggést inkább a házasságból kiindulva kellene tekintenünk. Hiszen a keresztény életben nem az eucharisztia a legfontosabb dolog, hanem maga a valóság, amelynek az eucharisztia a szentsége, azaz a Krisztussal való kapcsolat, amelyről a Szentírás mint menyegzői vagy jegyesi kapcsolatról beszél. A szentég nem fontosabb a valóságnál, amelynek a szentség a jele van! Krisztus a vőlegény. Minden szentség célja az, hogy az ember élő kapcsolatba lépjen Krisztussal. Ha az Egyház misztériumát tekinthetjük a házasság szentségének a fényében, akkor minden szentség is tekinthetjük a házasság fényében. Mi a szentségi üdvrendnek a célja? Egyszerűen az, a hogy az ember az Istennel való szövetségbe belépjen. De azt láttuk, hogy a Szentírás úgy szól a szövetségről, mint egy jegyesi vagy menyegzői kapcsolatról. A katekizmusban azt is olvassuk: Az egész keresztény élet magán viseli Krisztus és az Egyház jegyesi szeretetének jegyét. Már a keresztség, a belépés Isten népébe, menyegzői misztérium; mintegy

5 menyegzői fürdő (vö. Ef 5,26-27), mely megelőzi a menyegzői lakomát, az Eucharisztiát. A keresztény házasság a maga részéről hatékony jellé válik, Krisztus és az Egyház szövetségének szakramentumává. Mivel ennek kegyelmét jelzi és közvetíti, a keresztények közötti házasság az Újszövetség igazi szentsége (v. Tridenti Zsinat, 24. sessio: Doctrina de sacramento Matrimonii: DS 1800; vö. CIC 1055, 1. ). A keresztség által az ember bemegy az Istennel való menyegzői szövetségbe. A bérmálás által a keresztény ember növekedik ebben a menyegzői szövetségben. Részt vetve az eucharisztiában élő maradjon ebben a szövetségben. Néha gyógyulás is kell, hogy a szövetségben maradjon vagy újra bemenjen belé. A házasság-szentség kifejezi ezt a szövetséget. És az egyházi rend? Hogyan kapcsolódik azzal? Mindenki tudja, hogy évek alatt (1980-tól 1984-ig) II. János Pál a szerdái audiencián a házasságról és a testről beszélt. De attól félek, hogy kevesen emlékszik rá, hogy utána (1991-tól 1996-ig) az Egyházról szólt. (Nagyon jó lenne ezeket az audienciákat magyarul kiadni.) Ami a témánkat illeti, négy audiencia különösen érdekes: a Szentatya beszéde az december 4-i audiencián, amelynek a címe: A Menyasszony, mint az Egyház előképe az Ószövetségben ; a beszéd az december 11-i audiencián: Az Egyház, melyet az Evangéliumok mint Menyasszonyt írnak le; a beszéd az december 18-i audiencián: Az Egyház mint Menyasszony, Szent Pál leveleiben ; és a beszéd január 8-án: Az Egyház Krisztussal való hitvesi egységének történelmi dimenziója és eszkatologikus vetülete. A Szentatya a december 18-i audiencián úgy szólt: Az Apostol nem egy külön álló és érdektelen tanú, mintha akadémiai, vagy hivatali címen szólna. Leveleiben úgy tárulkozik fel, mint aki mélységesen elkötelezett amellett, hogy ezt az igazságot elménkbe vésse. Amint a korintusi híveknek írja Mert Isten féltékenységével vagyok féltékeny rátok. Eljegyeztelek ugyanis titeket egy férfival, hogy mint tiszta szüzeket vezesselek Krisztushoz (2Kor 11, 2). Ebben a szövegben Pál úgy mutatkozik be, mint a vőlegény barátja, akinek arra van legnagyobb gondja, hogy elősegítse a menyasszony tökéletes hűségét a hitvesi egységben. Valóban, így is folytatja: De félek, hogy amint a kígyó félrevezette Évát álnokságával, úgy a ti értelmetek is elfordul a Krisztus iránti őszinte és tiszta odaadástól (2Kor 11, 3). Ebben áll az Apostol féltékenysége A Szentatya beszédében világosan lehet látni az egyházi rend szentsége és a házasság szentsége közötti kapcsolatot. Aki megkapta az egyházi rend szentséget, annak a feladata az, hogy az embereket az Istennel való szövetségbe vezesse, nekik segítse, hogy ebben a szövetségben maradjanak és nőnek. Mint papok, ez a hivatásunk és a feladatunk. Bármit mondunk, vagy csinálunk, a mise alatt vagy a gyóntatószékben, vagy bárhol is, annak a célja az, hogy az emberek bemenjenek az Istennel való szövetségbe, abban maradjanak és nőjenek. A házasság szentsége jelképezi Krisztus és a Egyház közötti szövetséget. Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. (Ef 5,32) A keresztség által az ember bemegy ebbe a szövetségbe, mert az Egyházba bemegy, amelynek van menyegzői kapcsolata Krisztussal. A szerzetesi élet folytatja, ami a keresztséggel kezdődött. Az egyházi rend szentsége által is a keresztény ember bemegy ebbe a szövetségbe, de másképpen, mert akkor nem beleilleszkedik az Egyházban Krisztus szemébe, hanem inkább Krisztussal és Krisztus nevében az Egyház szemébe áll. Az apácák gyűrűje a Krisztussal való kapcsolatnak a jele, amikor a püspök gyűrűje az Egyházzal való kapcsolatnak a jele. Úgy is a szerzetesi cölibátus jelentése és a papi cetlibatus jelentése nem ugyanaz! 4. Teológiai és pasztorális következményei

6 Amit mostanig láttunk, nem csak teoretikus, hanem annak konkrét következményei vannak. (Engedjetek meg, hogy egy szerintem tipikus domonkos viccet mondjam. Egy domonkos atya repülőben van és valami baj miatt ejtőernyővel le kell szállnia. Fára leszáll, úgyhogy semmit sem tud csinálni egyedül, csak segítségre hívni. Azt látva, hogy jön valaki, a domonkos atya akkor kérdezi: Hol vagyok? Egy fában! Akkor a domonkos atya mondja: Te is domonkos! Ez igaz, de honnan tudod? Nagyon egyszerű! Amit mondtál teljesen igaz, de semmire sem hasznos! ) Annak, hogy az Egyházat a házasság szentségének a fényében tekintjük, konkrét teológiai és pasztorális következményei vannak. A házasság természetes intézmény, úgyhogy a hitre nincs szükség, hogy tudjuk, hogy mi a házasság. De azért, mert Istenről és a szövetségről mint menyegzői kapcsolatról beszélünk, az Istenről való elképzelésünk a házasság megértésétől függ. Hitben elfogadjuk a misztériumot, de emberi szavakkal arról beszélünk, úgyhogy nagyon fontos tudni, hogy mit jelenek ezek a szavak. Más szóval: mondjad, hogy szerinted mi a házasság, és akkor majd tudom, hogy ki Isten szerinted és milyen elképzelésed van az Egyházról! Tudom, hogy aki nincs jó tapasztalata emberi atyáról, annak nehéz Istenről mint atyáról beszélni. Nehéz, de nem lehetetlen. Mert akkor fordítva működik. Hitben felfedezve, hogy ki Isten, lassan fogja érteni, hogy mi jelent az, atyának lenni. Ugyanúgy ami a házasságot illeti! Pasztorális szempontból a kiindulópont és a cél az Istennel való kapcsolat, a szövetség. A Szamariai asszonynak igazi problémája nem volt a házasság: már öt férje volt, és a jelenlegi a hatodik. A legmélyebb probléma vallási kérdés volt: hol kell imádnunk? Azt jelenti, hogy a házasságra való készülésben az Istennel való szövetséggel kell kezdenünk, tudva hogy ez a szövetség nem csak személyes, hanem közös is. Ugyanúgy amikor nehézségek vannak házasságban vagy családban, elsősorban az Istennel való kapcsolattal kell foglalkoznunk. Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumból azt a szövegrészt, amelyben Krisztus a Szamariai asszonnyal beszél, nagyon érdekes az, hogy az igazi férj a hetedik maga Krisztus. Más szóval, amikor azt mondom, hogy az Egyház misztériumát és a keresztény életet a házasság szentségének a fényében kell tekintenünk, csak azt mondom, amit Krisztus már kifejezett. A Szamariai asszony helyzete annyira komplikált volt, hogy nem biztos, hogy emberi megoldást lehetne találni: ez már volt a hatodik férj! A megoldás inkább abban állt, hogy az asszony újra békét talált a Istennel való kapcsolatában. Nekem úgy tűnik, hogy amikor emberek erkölcsi nehézségekkel jönnek gyónni, elsősorban arra kell figyelnem, hogy gyógyulás legyen a Istennel való kapcsolatukkal. Amikor jönnek a házasság előtt, az első kérdés az: jöttek ide és azt akarjátok, hogy a házasságot a templomban kössetek, de kinek tartjátok Krisztust? És Krisztus valóban az, aminek tartjátok őt? (Az igazságról van szó és nem az ő véleményükről vagy a mi véleményünkről...) A mi missziónk az, hogy segítsünk arra, hogy az emberek az Krisztussal való szövetségbe be lépjenek, abban maradjanak és nőjenek. Az emberek nem föltétlenül azt várják tőlünk, hogy megoldást találjuk, amikor ők már nagyon jól tudják, hogy nincs! Inkább azt várják, hogy a mi segítségünkkel élőbb és jobb legyen az ő kapcsolatuk Krisztussal. A bűn nem elsősorban abban áll, hogy az ember valami erkölcstelent csinált, hanem elsősorban abban, hogy valamit csinált, ami saját boldogsága ellen van, mert a Krisztussal való szövetség ellen, és ezért Isten szándéka ellen. (Isten szándéka az, hogy az ember valóban boldog legyen.) Az, hogy az emberek újra felfedezik élő kapcsolatot Krisztussal, nem föltétlenül azt jelenti, hogy mindjárt erkölcsi megoldás lesz. Ez nem biztos, hogy Istennel élő kapcsolattal mindjárt minden rendben lesz erkölcsi szempontból, de az biztos, hogy Istennel élő kapcsolat nélkül nincs erkölcsi megoldás. ( Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek! Jn 8,7) Jó lenne Szent Pál szavait megsajátítanunk: Mert Isten féltékenységével vagyok féltékeny rátok. Eljegyeztelek ugyanis titeket egy férfival, hogy mint tiszta szüzeket vezesselek Krisztushoz. (2Kor 11, 2) A családegyház

7 Fr. Jean-Yves Brachet OP 1. Bevezetés A család a házasságon alapszik és az első gyerekkel valójában születik. Keresztény családról lesz szó ha a család minden tagja megkeresztelt. A keresztség szentséggé teszi a házasságot. Ugyanúgy a keresztség kereszténnyé teszi a családot. És igazi, élő keresztény család van, amikor a család tagjai részt vehetnek az eucharisztiában. Itt már látható, hogy miért fontos, hogy a családokat mint családokat elfogadjuk, amikor a templomba jönnek, akkor is, ha tudjuk, hogy a gyerekek nem mindig szépen, ügyesen, csendben a helyükben maradnak... És ha emberek a mise után panaszkodnak, akkor azt szoktam válaszolni: Ha akarjátok, hogy fiatalok jöjjenek a templomba, akkor azt is kell elfogadnátok, hogy a gyerekek jönnek! A zsinati dokumentumok ( Lumen gentium, 11; Apostolicam actuositatem, 11; vö. VI. Pál, Evangelii nuntiandi, december 8., n.71; II. János Pál, Familiaris consortio, 21, 38, 48, 49, 51, 52 (x2), 54, 61 és 65), amelyek a családról mind családegyházról szólnak, hangsúlyozzák, hogy analógiáról van szó: a család mint (velut, tamquam) családegyház. Az Egyház-szó csak analógiai módon vonatkozik a családra, mert a családban nincs egyházi renden alapulva hierarchikus struktúra. Hivatalosan csak akkor Egyházról beszélünk, amikor olyan közösségről van szó, amelyben minden alapvető szolgálat az Ige szolgálata és a szentségek szolgálata található, azaz olyan közösség, amelyben apostoli folytonosság van. Ha nincs, akkor egyházi közösségekről beszélünk, de nem Egyházakról ebben az értelemben csak a katolikus Egyház és az ortodoxok Egyházak igazi egyházak. Ott van Egyház, ahol egyházi rend szentsége van! Megérthető, mert nincs folytonosság püspök nélkül. Nemzés és nevelés elválaszthatatlan akkor is, ha néha nem a biológiai szülők nevelik a gyerekeket. Úgy is a keresztény családban ez nem elég, hogy a szülők megkereszteltetik a gyerekeket. Szükség van keresztény nevelésre, hogy tényleg keresztény családról beszélünk, ilyen nevelésre, amelynek a célja az, hogy a gyerekek teljesen keresztényként éljenek, azaz nem csak hogy részt vehessenek az Eucharisztiában, hanem úgyhogy a Krisztussal való szövetségbe belépjenek és abban maradjanak és nőjenek. A házasság igazán keresztény amikor a szülők a keresztség szerint élnek, azaz nemcsak megkereszteltetik a gyereküket, hanem keresztény nevelést adnak nekik. A házasság és a keresztény család az Egyházat építi. A családban ugyanis az emberi személy nemcsak világra jön és a nevelés révén lépésről lépésre bekapcsolódik az emberek közösségébe, hanem a keresztségi újjászületés és a hitbeli nevelés által Isten családjának, az Egyháznak is tagja lesz. (Familiaris consortio, 15.) A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozik Aranyszájú szent János intuícióját és a családról beszél mint családegyházról. A kifejezést többször is találjuk a Zsinat dokumentumaiban és tovább familiaris consortio-ban is. (Arany szájú szent János, Hom; In Ep., XX, 6: καί ἡ οἰ κία γαρ Εκκλησία ἐ στὶ μικρα ; Lumen gentium, 11; Apostolicam actuositatem, 11; Familiaris consortio, 21, 38, 48, 49, 51, 52 (x2), 54, 61 és 65.) Érdekes módon mindenki használja a kifejezést, de igazi részletes kutatást nehezen találunk. Tulajdonképpen túl sokszor így van az Egyházban, hogy olyan kifejezések vannak, amelyeket mindenki használ, se senki nem tudja mondani, hogy pontosan mit jelent... Amint láttam, a II. Vatikáni zsinattól kezdve újra használják a családegyház -kifejezést, amelyet Aranyszájú szent Jánosnál már megtalálunk. Érdekes, hogy fordított irányban a teológia új fejlődése, főleg Afrikában, az Egyházat mint családot tekinti. Ezt a témát fejtik ki azon a két szinóduson, amely az Afrikában élő Egyházzal foglalkozott (1994-ben és 2009-ben). II. János Pál pápa közzé tette a szinódus utáni apostoli buzdítást: Ecclesia in Africa. A témát bővebben fejtik ki a második szinódus alatt. A kifejezést néhány éve, az úgy nevezett Afrikai szinódus után, megtaláljuk a katekizmusban.

8 Krisztus József és Mária szent családjának ölén akart e világra jönni és felnövekedni. Az Egyház nem más, mint 'Isten családja'. Kezdettől fogva az Egyház magvát gyakran azok alkották, akik 'házuk népével' együtt lettek hívőkké (vö. ApCsel 18,8). Amikor megtértek, azt akarták, hogy 'egész házuk' is elnyerje az üdvösséget (vö. ApCsel 16,31; 11,14). Ezek a hívővé vált családok voltak a keresztény élet szigetei egy hitetlen világban. (KEK, 1655) A kifejezés megtalálható Familiaris consortio-ban: A házasság és a keresztény család az Egyházat építi. A családban ugyanis az emberi személy nemcsak világra jön és a nevelés révén lépésről lépésre bekapcsolódik az emberek közösségébe, hanem a keresztségi újjászületés és a hitbeli nevelés által Isten családjának, az Egyháznak is tagja lesz. (Familiaris consortio, 15) A II. Vatikáni Zsinat már szól ahhoz, akkor is ha nagyon röviden: Amint az Ószövetségben az Ország kinyilatkoztatása gyakran előképekben történik, úgy az Egyház benső természete most is a pásztoréletből, a földművelésből, az építkezésből vagy a családból és a jegyességből vett, s már a prófétai könyvekben előkészített képekben mutatkozik meg. (...) Az Isten építményének is gyakran mondják az Egyházat (1Kor 3,9). Maga az Úr ahhoz a kőhöz hasonlította magát, melyet elvetettek az építők, mégis szegletkővé lett (Mt 21,42; vö. ApCsel 4,11; 1Pt 2,7; Zsolt 117,22). Erre az alapra építik az Egyházat az apostolok (vö. 1Kor 3,11), és tőle kapja erejét és szilárdságát az Egyház. Ez az épület különféle neveket kapott: Isten háza (1Tim 3,15), melyben az ő családja lakik. (Lumen gentium, 6) Az Ecclesia in Africa buzdításban az Egyház Isten családja -kifejezést kilencszer találjuk meg (EA 6, 13 (2x), 63 (2x), 85, 94, 105, 114. Bár a buzdítás a kifejezés teológiai jelentését még nem igazán fejti ki, egy pár aspektus már kirajzolódik. A kontextus az inkulturáció, a kultúrába való belegyökeresedés. Érdekes, hogy Európában a teológusok és a lelkipásztorok a kifejezést általában nem említik (lehetségesen azért is, mert az egyáltalán nem könnyű, a házasságról beszélni). Erről a témáról nem fogok tovább szólni, mert a családról beszélünk, nem az Egyházról, de akartam említeni mert ebből világos, hogy kölcsönös belső kapcsolat van a család és az Egyház között. 2. A kifejezés megértése és magyarázása A kifejezést több módon is lehet magyarázni. Mindenesetre mindig arról van szó, hogy a családban azokat az elemeket és jellemzők találjuk, amelyek az Egyházat jellemeznek. A család visszatükrözi az Egyház jellemző vonásait: Az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli, valahogyan a családegyház is; Az Egyház részt vesz Krisztus három feladatában Jézus Krisztus pap, próféta és király ; valahogyan a családegyház is. Az Egyház az a hely, ahol az ember hitben, reménységben és szeretetben növekedhet azért is, mert ott megtalálhatja azt a táplálékot, amelyre van szüksége, hogy lelkileg életben maradjon, a családegyház is; Végül az Egyház közösség, a családegyház is. A családi élet az első hely ami azt is jelenti, hogy nem az egyetlen és nem a tökéletes hely, ahol a család tagjai az egyháti életet tanulják és gyakorolják. Számba vetve, amit előtte

9 mondtunk (az első előadásban) mondhatjuk, hogy a családegyház normálisan az első hely, ahol a ember belép a Krisztussal való szövetségbe. A szinódusra előkészítő Instrumentum laboris-ban olvassuk, hogy a családpasztorációban mindig kell hangsúlyozni a Krisztussal való találkozást. (Instrumentum laboris, 38) 2.1. Egy, szent, katolikus és apostoli Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban Papi, prófétai és királyi feladat Krisztus pap, próféta és király. Neki papi, prófétai és királyi feladata van. Az Egyház missziója és feladata Krisztus missziója és feladata. Az Egyháznak is, Krisztushoz hasonlóan és az ő nyomán, papi, prófétai és királyi feladata van, mert az Egyház Krisztus teste és jegyese. Jézus Krisztust az Atya a Szentlélekkel fölkente, és "pappá, prófétává, királlyá" tette. Isten egész népe részesedik Krisztus e három hivatalában, és felelős a belőlük adódó küldetésért és szolgálatért (Vö. II. János Pál pápa, Redemptor hominis enciklika, 18-21). (KEK, 783.) Az Egyház részesedik Krisztus papi, prófétai és királyi missziójában. A családnak van papi missziója: a család a szülők megszentelődésének, és a gyerekek megszentelésének a helye, az a hely, ahol a gyerekek megtanulnak keresztényként élni. Ezért fontos, hogy a család tagjai együtt ünnepeljék a szentségeket, különösen az, hogy együtt vegyenek részt az eucharisztián. A családnak prófétai feladata is van, azaz tanítási missziója. A család az a hely, ahol a gyerekek a hitről hallanak és Isten Igéjét hallgatják és a gyakorlatban alkalmazzák. A prófétai dimenzió abból áll, hogy a katekézisre vonatkozva a család mint családegyház nem csak felvevő, hanem cselekvő. (Vö. például Instrumentum laboris, 53) Az Instrumentum laboris mondja, hogy a családi közösség élete már misszionárius hirdetés. (Vö. Instr. Laboris, 48) Végül a családnak királyi feladata is van, abban az értelemben hogy a szülők a gyerekeket az Atyaistenhez vezetik a nevelés által, különösen a keresztény nevelés által. A család az a hely, ahol a gyerekek lassanként felfedezik saját kifejezésmódjukat, ami szerint szentek lesznek, azaz annak helye, ahol hivatásukat majd felfedezik, azt a hivatás, amely az életszentségre és a világ evangelizálására szól. (KEK, 1533.) Az Evangélium hirdetése és annak hívő elfogadása a szentségek kiszolgáltatásában és vételében válik teljessé. Az Egyház ugyanis, ez a hívő és evangelizáló közösség, egyúttal papi nép is: az új és örök Szövetség Főpapjának, Krisztusnak méltósága ékesíti és az Ő hatalmának részese (Lumen gentium, 10). E papi népbe, az Egyházba a keresztény család is beépül, mégpedig a házasság szentsége által, amely életét megalapozza és táplálja: az Úr Jézus élteti szüntelenül és indítja-kötelezi arra, hogy párbeszédben álljon Istennel a szentségi életben, élete feláldozásában és az imádságban. Ez az a papi feladat, amelyet a keresztény család gyakorolhat és kell is gyakorolnia a családi és házastársi élet mindennapos dolgaiban, szoros összeköttetésben az egyetemes Egyházzal. Így a keresztény család arra hivatott, hogy megszentelődjék és megszentelje az egyházi közösséget és a világot is. (Familiaris consortio, 55.) Arról többet lehet olvasni a könyvben, amelyet Erdő Péter bíboros írt: A család Isten tervében Katekézis a család évében. A negyedik fejezet a családról és az Egyházról szól Hit- reménység és szeretetközösség

10 Az Egyház hit- remény- és szeretetközösség. A családegyház is. Ma egy olyan világban, mely gyakran távol áll a hittől, sőt ellenséges vele szemben, a hívő családok mint a hit élő és sugárzó tűzhelyei rendkívül fontosak. Ezért nevezi a II. Vatikáni Zsinat a családot ősi kifejezéssel: Ecclesia domestica, 'családi egyháznak' (II. Vatikáni Zsinat, Lumen gentium dogmatikus konstitúció, 11; vö. II. János Pál pápa, Familiaris consortio apostoli buzdítás, 21). A család ölén a szülők legyenek gyermekeik első hithirdetői szavukkal és példájukkal, és ápolják mindegyikük sajátos hivatását, s különös gonddal a szent hivatásokat (II. Vatikáni Zsinat, Lumen genitum dogmatikus konstitúció, 11). (KEK, 1656.) Nemcsak hitről van szó, hanem hitéletről. És ez igaz a reményről és a szeretetről is. És életben senki nem tud maradni táplálék nélkül... Ha nincs táplálék, ha nincs kenyerünk, akkor valamiképpen a legfontosabb hiányzik nekünk. (Ter 28.20) Jákob fogadalmat tett: "Ha Isten velem lesz és védelmez az úton, amelyen most járok, s ad kenyeret ennem, és ruhát, amit fölveszek magamra, akkor az Úr lesz az én Istenem. ; (Am 4.6): Bár akaratomból tisztán maradtak a fogak minden városotokban, s kenyérszűke volt minden helységetekben, és mégsem tértetek vissza hozzám - mondja az Úr. Krisztus is arra tanított minket, hogy nap mint nap kérjük mindennapi kenyerünket (Mt 6.11). Az biztos, hogy a földi kenyérre naponta szükségünk van. Maga Isten mannát adott sivatagban vándorló népének. Nekünk mindnyájunknak pedig, akik az Ígéret Földje felé vándorlunk, mint egykor a zsidók, Isten megadja azt a táplálékot, amelyre szükségünk van. Ez a táplálék azonban több, mint csupán a pék kenyere: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. (Mt 4.4). Figyelemre méltó, hogy Jézus, amikor ezt mondja, akkor meg is valósítja azt, amit mond: a Szentírást idézve hív meg arra, hogy a Szentírásból táplálkozzunk! A kísértő egyébként ezt nagyon gyorsan megérti, s a következő kísértésekben a maga részéről habozás nélkül a Szentírást idézi, készen arra, hogy alapvetően változtassa meg annak értelmét. Az Isten Igéjéből való táplálkozásnak ez az igénye egészen addig megy, hogy Krisztus azt kéri az Apostoloktól, amikor misszióba küldi őket, hogy ne vigyenek magukkal se kenyeret, se táskát, se pénzt az övükben (Mk 6.8). Isten Igéje tehát az igazi táplálék. A hallgatás, az odafigyelés az egész Szentírásban alapvető helyet kap, az Ószövetségtől kezdve. Például Héli azt mondta a fiatal Sámuelnek: Ha megint szólít mondd neki: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sam 3.9). (A kísértés nagyon sokszor az, hogy, amikor imádkozunk, fordítva tegyünk: Hallgass ide, én beszélek ) A Boldogságos Szűz Mária is azt mondta: Legyen nekem a te igéd szerint! (Lk 1.38) De ez a táplálék az Eucharisztiát is jelenti, kétségtelenül így olvassuk és magyarázzuk ezt a részletet, spontán módon. Az Ószövetség összes áldozatát átveszi, különösen is a közösségi áldozatot, melyekben az áldozatot elosztották Isten és az áldozatot bemutató között (Lev. 3). Amikor az Istennel megosztott áldozatot elfogyasztják, akkor az, aki az áldozatot bemutatja, közösségbe lép Vele. Az Eucharisztia célja az, hogy kifejezze a Krisztussal való közösséget, s ez magyarázza azt, hogy mielőtt közösségbe lépnénk vele, vagyis szentáldozáshoz járulnánk, meg kell tisztulni. Az Új szövetségben az Istennel való közösség Krisztus által valósul meg, aki az Atyának bemutatott áldozat, s aki táplálékul adja magát. Az Eucharisztiában való valóságos jelenlét szándéka a Krisztussal való közösség, s a másokkal való közösség Benne. A táplálék Isten akaratának teljesítését is jelenti. Ismeritek Szent János Evangéliumának negyedik fejezetét, Jézus párbeszédét a szamariai asszonnyal. Miután Jézus befejezte az asszonnyal való beszélgetését, miután megszabadította őt problémájától, visszatérnek a tanítványok; elcsodálkoznak, de csodálkozásukat nem fejezik ki kérdéseikkel. Fölajánlják Jézusnak azt az ennivalót, amit hoztak, Jézus azonban ezt válaszolja nekik: Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem, hogy elvégezzem az ő művét. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. (Jn 6.38) Végül is Krisztus jelenléte a táplálék, következésképpen, mindaz, ami ezt a jelenlétet adja nekünk: Isten Igéje, az Eucharisztia és az Atya akarata a Szentlélekkel való közösségben, mivel

11 mindaz, ami Isten akaratából való, azt a Szentlélek sajátjának tekinthetjük. Mindez elsősorban a családban tanuljuk és gyakoroljuk. Abban is áll a családegyház. Azt is tanuljuk, hogy a táplálék ajándék. Ez a táplálék éppúgy az Isten Igéje, mint az Eucharisztia és Isten akaratának teljesítése. A táplálék magára Krisztusra utal: ő valóban Isten igéje, ő az Eucharisztiában valóban odaajándékozza magát, az Atya akaratának teljesítése pedig életünknek az evangéliumhoz alakítása által valósul meg. Az a kinyilatkoztatás, melyet Jézus magáról nyújt nekünk, amikor úgy mutatkozik be, mint az élet kenyere, annak megállapítására hív meg minket, hogy a keresztény élet lényegét tekintve ajándék: önmagunk odaadása az Atyának, és önmagunk odaadása embertársainknak. Isten Igéje, melyet meghallgatunk, és amelyen elmélkedünk, a megélt Eucharisztia, ha pedig igyekszünk életünket az evangéliumhoz alakítani, ez odaadott emberekké tesz minket. A táplálék a közösségre való meghívás: Istennel való közösségre, és Istenben az embertársainkkal való közösségre Közösség És tényleg, a család közösség. A családegyház is. A keresztény család alkotja az egyházi közösség kinyilatkoztatását és sajátos megvalósulását: ezért ( ) családegyháznak kell hívnunk. (FC 21; vö. LG 11) A hit, a remény és a szeretet közössége; az Egyházban egyedülálló jelentőséggel bír, amint az az Újszövetségből is kitűnik. (Vö. Ef 5,21-6,4; Kol 3,18-21; 1 Pt 3,1-7. (KEK, 2204) Arról, hogy a családegyház hit, remény és szeretet közössége, már szóltam. Azt akarom most hangsúlyozni, hogy a családegyház közösség. Olyan közösség, amely a szentháromsági közösségnek egy képe. Ez fontos, mert arról nincs szó, hogy a családegyház az Egyháznak egy képe legyen, hanem, mint az Egyház és az Egyházzal együtt az isteni közösségnek egy képe. Az Egyház misztériuma megvalósul valahogyan, nem tökéletes módon, hanem analógiailag a családegyházban is. Más szóval a családegyház nem jelképezi az Egyházat, hanem analógiailag megvalósítja. Nem kell pontosan úgy élnünk a családagyházban, mint a nagy Egyházban (mintha kellene például a családegyházban egyházi liturgiához hasonló liturgiát találni). Nem utánzásról van szó! Vissza kell mennünk az Egyház életének és a családegyház életének a forrására, azaz a Szentháromság misztériumára. A családegyház életének a forrása nem az Egyház, hanem az isteni közösség. Már mondtam hogy kölcsönös kapcsolat van a családegyház és az Egyház között. A család lehet érteni az Egyház fényében (a család családegyház), de fordítva az Egyház lehet érteni a család fényében (A Egyház Isten családja). Tudjuk, hogy csak az (katolikus) Egyházban az üdvösség eszközei hiánytalanul találhatók. (Vö. KEK, 816; idézve: Vat. II, Unitatis Redintegratio, 3), ami nem csak azt jelenti, hogy csak a katolikus Egyházban és nem a többi Egyházokban vagy egyházi közösségekben, hanem azt is, hogy a családegyházban sem. Azért a tökéletes közösség az Egyház és nem a családegyház. Abból a szempontból a családegyház az Egyházban van, de ez is igaz, hogy a családegyház valóban az Egyház misztériumát megvalósítja, akkor is ha csak analógiailag. 3. A Krisztussal való szövetségbe belépni a családban Két érdekes következmény van. Az első az, hogy a családegyház nem csak az Egyháznak egy része. Az Egyház misztériuma látható a családegyházba. Más szóval ez egyáltalán nem elegendő, hogy a családegyházat tekintjük az Egyház fényében, mert akkor nem a teljes igazságot látjuk. Különösen azt nem látjuk, hogy az családegyház jelképezi az isteni közösséget. Ma láttuk, hogy ez nem elegendő a házasságot megérteni annak a fényében, hogy mi az

12 Újszövetség szentsége. Annak a következménye az, hogy nem mindent mondjuk, amit lehet és szerintem kell mondani, ha a családegyházat csak úgy tekintjük mint egy tökéletlen egyház! A második pedig az, hogy amikor azt mondjuk, hogy a családegyház normálisan az első hely, ahol a ember belép a Krisztussal való szövetségbe, nem csak arról van szó, hogy a családnak minden tagja személyesen e szövetségbe belépjen, hanem arról is, hogy a család mint család e szövetségbe belépjen. Fontos, hogy ez látható legyen a szentségi életben. És ez különösen látható, amikor a család mint család részt vesz az eucharisztiában.

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A HÁZASSÁG, EGY SZENTSÉG A HÉT SZENTSÉG KÖZÜL...

A HÁZASSÁG, EGY SZENTSÉG A HÉT SZENTSÉG KÖZÜL... A HÁZASSÁG, EGY SZENTSÉG A HÉT SZENTSÉG KÖZÜL... Fr. Dr. Jean-Yves Brachet OP Hét szentség van. Krisztus a megkereszteltek közötti házasságot a szentség rangjára emelte. Már próbáltuk megérteni, hogy mit

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont.

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont. 1 Erdő Péter A nagy misztérium. A család evangéliuma. Az emberség iskolája korunk számára Előadás a Szent István Bazilikában 2016. november 5-én, Andrea Bocelli koncertjének végén Dicsértessék a Jézus

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

Az Eucharisztia a családegyházban MAKACS Szeptember 26-tól 28-ig

Az Eucharisztia a családegyházban MAKACS Szeptember 26-tól 28-ig Fr. Jean-Yves Brachet op Tanulmányi Régens Domonkos Rendház H 9400 SOPRON Széchenyi tér 4. Tel.: + 36 99 508 985 Fax: +36 99 508 983 Az Eucharisztia a családegyházban MAKACS Szeptember 26-tól 28-ig Az

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

IX. HISZEM A SZENT KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT

IX. HISZEM A SZENT KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT IX. HISZEM A SZENT KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, 1./ Szentlélek és az Egyház, hiszem a szent, katolikus

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Gondolatok a bérmálás szentségéről

Gondolatok a bérmálás szentségéről P. Leszkovszky Pál O.P. Gondolatok a bérmálás szentségéről A bérmálás a szentségek közé tartozik, vagyis az egyik a Krisztus által alapított jelek és eszközök közül, amelyek kifejezik és erősítik a hitet,

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

X. HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT

X. HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT X. HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget, 1./ Az Egyház

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Dolhai Lajos Cím Felnőttek katekumenátusa Megjelenés JEL 9 (1999) 301-303 Tárgyszavak Keresztség, liturgikus teológia, OICA, katekumenátus Dolhai Lajos FELNŐTTEK

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

7. Cikkely A HÁZASSÁG SZENTSÉGE

7. Cikkely A HÁZASSÁG SZENTSÉGE 7. Cikkely A HÁZASSÁG SZENTSÉGE 1601 "A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Fr. Dr. Jean-Yves Brachet op Tanulmányi Régens Domonkos Rendház H 9400 SOPRON Széchenyi tér 4. Tel.: + 36 99 508 985 Fax: +36 99 508 983

Fr. Dr. Jean-Yves Brachet op Tanulmányi Régens Domonkos Rendház H 9400 SOPRON Széchenyi tér 4. Tel.: + 36 99 508 985 Fax: +36 99 508 983 XVIII. Családkongresszus Máriabesnyő, 2011. November 10-11 Az élet szolgálata Fr. Dr. Jean-Yves Brachet op Tanulmányi Régens Domonkos Rendház H 9400 SOPRON Széchenyi tér 4. Tel.: + 36 99 508 985 Fax: +36

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

FELNŐTT HITTAN 11-12. TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.)

FELNŐTT HITTAN 11-12. TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.) FELNŐTT HITTAN 11-12. TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.) 1. Egy Egyház: - görög: εκκλησία [ejtsd: ekkleszía] - görög: κύριος [ejtsd: kűriosz] (Úr) + οίκος [ejtsd: ojkosz] (ház) - latin: ecclesia

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben