AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR. 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26."

Átírás

1 AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR. 26.

2 N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003/2004. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság javaslata a 2003/2004. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 3. A Felügyelőbizottság jelentése 4. A könyvvizsgáló jelentése 5. A 2003/2004. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása (Határozathozatal a napirend 2-4. pontjairól) 6. A könyvvizsgáló megválasztása 7. A tisztségviselők 2004/2005. évi díjazásának megállapítása 8. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003/2004. évi konszolidált tevékenységéről 9. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2003/2004. évi konszolidált tevékenységéről 10. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2003/2004. évi konszolidált tevékenységéről 11. A 2003/2004. évi konszolidált mérleg elfogadása (Határozathozatal a napirend pontjairól) 12. Igazgatósági tag lemondásának elfogadása, illetve új igazgatósági tag megválasztása 13. Közzététel helyének módosítása az Alapszabályban (XII. 69. pont)

3 AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSE

4 1. napirendi pont: Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003/2004. évi üzleti tevékenységéről

5 2003/2004. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás

6

7 Statisztikai számjel EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2003.IX.30. módosításai 2004.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Cégjegyzék száma 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Budapest, október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2003.IX.30. módosításai 2004.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2003.IX.30. módosításai 2004.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 53. D. Saját tőke ( ± ±61.) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Budapest, október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2003.IX.30. módosításai 2004.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 82. Ebből: átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőtől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2002/2003 Előző év(ek) módosításai Tárgyév 2003/2004 a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) Keltezés: Budapest, október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)

12 Cégjegyzék száma Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2002/2003 Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév 2003/2004 a b c d e 10. Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Budapest, október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)

13 2003/2004. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés

14 2003/2004. évi üzleti jelentés I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS RT. 2003/2004. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Rt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A 2003/2004. üzleti évben elért fejlődés kedvező tendenciákat mutatott. A társaság értékesítése Magyarországon 18 %-kal, az exportban dollárban 21 %-kal bővült. A célkitűzéseknek megfelelően a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 29 %-kal, Kelet-Európában pedig 32 %-kal nőtt a társaság exportja. Igen kedvezően alakultak az értékesítés közvetlen költségei, míg a kereskedelmi, a kutatási és az igazgatási költségek a forgalom növekedésével arányosan változtak. Új reményteljes termékek kerültek a piacra és folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Tovább bővült és a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez a Servier-csoporttal kialakított stratégiai együttműködés. A társaság a 2003/2004. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 13 %- kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 60 %-a az exportban, míg 40 %- a hazai piacon jött létre. Az EGIS Rt. belföldi árbevétele a október 1. és szeptember 30. közötti időszakban millió Ft-ot tett ki. Ez 18 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság ebben az üzleti évben is a 3. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése 6,8 %-ra növekedett. A társaság exportja az üzleti év során 187,3 millió dollárt tett ki. Ez 21 %-kal több, mint az előző évben. Minden fő üzleti régióban emelkedett a forgalom. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt exportpiacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 29 %-kal, Közép- és Kelet-Európában 32 %-kal nőtt az EGIS Rt. árbevétele. A nyugati országokba irányuló késztermékeladás 10 %, a hatóanyag- és egyéb export pedig 3 % emelkedést mutatott ebben az üzleti évben. Az export hazai devizában mért értéke millió Ft volt, ami (21 % dollárban mért növekedés és a dollárárfolyam 9 %-os csökkenése együttes hatására) 10 %-kal volt magasabb az előző évnél.

15 2003/2004. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. működési költségeinek változása 2003/2004-ben is kedvező volt. A gyorsan bővülő és jó szerkezetű értékesítés hatására jelentősen javult az értékesítés fedezete. A működés általános költségeinek változása összhangban állt az árbevétel növekedésével és a társaság terveivel. Elsősorban a belföldi piachoz kapcsolódó állami elvonások hatására számottevően nőtt viszont az egyéb ráfordítások összege. A társaság üzleti eredménye 2003/2004-ban millió Ft-ot ért el. Ez 22 %-kal több az előző év üzleti teljesítményénél. A jelentős növekedést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény biztosította. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye ebben az üzleti évben 925 millió Ft-ot tett ki. A rendkívüli tételek egyenlege 43 millió Ft ráfordítási többletet adott. Összességében az EGIS Rt szeptember 30-i adózás előtti eredménye millió Ft-ot ért el, ami 31 %-kal több, mint az előző évben. Jól szolgálják a társaság jövőbeni fejlődését a tárgyévi kutatási és fejlesztési eredmények és a jelentős befektetések is. Az EGIS Rt év elején 7 termékcsalád 12 új termékét vezette be Magyarországon. Az üzleti év során millió Ft beruházás és új szellemi termék járult hozzá a társaság termelő kapacitásainak fejlesztéséhez, a működés színvonalának további emeléséhez. Oroszországi stratégiai helyzetének további erősítésére az EGIS Rt. a Serviercsoporttal együttműködésben megkezdte egy korszerű helyi gyógyszergyár építésének előkészítését. Az EGIS Rt. dolgozóinak létszáma szeptember 30-án fő volt, ami 8 fővel több, mint az üzleti év eleji létszám. A társaság saját tőkéje szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 10 %- kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke Ft-ra nőtt. Az EGIS Rt. a tárgyévben tovább erősítette korábban is kedvező pénzügyi helyzetét. 2

16 2003/2004. évi üzleti jelentés 1. sz. táblázat Az EGIS Rt. tevékenységének fő számszerű jellemzői 2002.okt szept hónap 2003.okt szept hónap Index % Nettó árbevétel MFt ebből belföld MFt export MFt MUSD 155,1 187,3 121 Eredmény üzleti MFt szokásos MFt adózás előtti MFt adózott MFt Teljes munkaidős létszám az időszak végén Fő Beruházások MFt Kutatás és fejlesztés MFt Befektetett eszközök az időszak végén MFt Saját tőke az időszak végén MFt

17 2003/2004. évi üzleti jelentés 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Rt. közötti stratégiai együttműködés a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa. A kooperáció keretében az EGIS Rt. által elért árbevétel a 2003/2004. üzleti év során újabb 18 %-kal növekedett, míg értéke 14,5 milliárd Ftot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének már 22 %-a. Az EGIS Rt. által licenc alapján forgalmazott 5 Servier-termék (Coverex, Adexor, Tenaxum, Bioparox és Gluctam), valamint a ban bevezetett Coverex Komb és a 2004-ben piacra vitt Adexor MR termék magyarországi árbevétele együttesen 7,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez újabb 24 % növekedést jelez. E termékek 2003/2004-ben 28 %-át adták az EGIS Rt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Rt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 26 %-kal emelkedett és értéke 11,8 millió dollárt tett ki. Az előző üzleti évi kétszeres növekedés után 2003/2004-ben tartotta az elért szintet az EGIS Rt. késztermékeinek franciaországi exportja. Ez a Servier-csoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 7,2 millió USD értéket adott. Az EGIS Rt. által a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok értéke az üzleti év során további 24 %-kal emelkedett és 10,4 millió USD értéket képviselt. Újabb lényeges szakaszhoz érkezett a társaságok közötti együttműködés kiemelkedően fontos része, a felfedező kutatásban megvalósuló kooperáció. Mindkét fél számára stratégiai jelentőségű az oroszországi termelő üzem közös vállalkozásban való megépítése. A Servier és az EGIS Rt. vezetése elkötelezett az 1995-től létrejött stratégiai szövetség erősítésében, és abban, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Rt. fejlődéséhez. 4

18 2003/2004. évi üzleti jelentés II. AZ EGIS RT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Rt. alaptőkéje nem változott az üzleti év során. Változatlanul darab, egyenként Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja az EGIS Rt. törzstőkéjét, amelyek mindegyike a Budapesti Értéktőzsde A kategóriájú részvényei között van jegyezve. A részvények 2001 óta dematerializált formában léteznek decembere óta változatlan, 50,91 %-os részesedéssel bír a társaságban az EGIS Rt. fő tulajdonosa, egyben stratégiai partnere a francia Servier (ATP nevű leányvállalata révén). Ez meghatározó és szilárd tulajdonosi hátteret biztosít a társaság számára. A részvénypakett további 36 %-a külföldi, elsősorban intézményi befektetők kezében van. Egy-egy befektető részaránya továbbra is viszonylag alacsony, az üzleti év végén 1 részvényes rendelkezett 3 % feletti részvénnyel, további 4 részvényes 2 3 % közötti tulajdoni hányaddal, míg további 7 részvényes, illetve letétkezelő tulajdona érte el az 1 %-ot. Az összes külföldi kézben lévő részvény aránya az üzleti év végén 87 %-ot tett ki. A hazai intézményi befektetők szeptember 30-án az EGIS Rt. részvényeinek 9 %-át, míg a magyar magánszemélyek a részvények 4 %-át birtokolták. 2. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma 2003.szeptember 30. % A részvények száma 2004.szeptember 30. % ATP (Servier) , ,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők , ,03 Magyar intézményi és magánbefektetők , ,06 Összesen , ,00 5

19 2003/2004. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. részvényeinek ára az üzleti év során változatosan alakult. Az árfolyam Ft-ról indult és az első üzleti negyedév során nagyjából a BUX index változásait követte. Az első negyedévi kedvező eredményeket jól fogadta a piac, az árfolyam jelentősen emelkedett és márciusban Ft-ra, az éves csúcsra nőtt. A magyar állam által áprilistól érvényesített gyógyszerárcsökkentés és piackorlátozó intézkedések (ld. 2. sz. melléklet) bizonytalanná tették a befektetőket a gyógyszeripari cégek értékelésében. Az EGIS-részvények árfolyama először Ft körüli szintre esett vissza emiatt, majd újabb csökkenéssel Ft alá süllyedt. Az éves minimum árat a részvény májusban mutatta, Ft tal. A gyógyszergyártók és az állam között született középtávú megállapodás hírére ismét stabilizálódott az árfolyam, amely júliustól Ft között változott, enyhe emelkedő tendenciával. Az üzleti év zárónapján, szeptember 30-án a napi forgalom átlagára Ft volt. Eközben a BÉT hivatalos részvényindexe kis ingadozásokkal folyamatosan erősödni tudott az üzleti év során. A BUX október 1-i értéke pont volt, szeptember 30-án pedig ponttal zárt. Az előző évi kiugróan nagy forgalom után 2003/2004-ben az EGIS-részvényekre kötött üzletek száma 11 %-kal csökkent. A forgalmazott részvények száma 34 %-kal, a forgalmi érték pedig 30 %-kal kisebb volt az egy évvel azelőttinél. A részvények átlagára ugyanakkor 5 %-kal emelkedett, Ft volt 2003/2004-ben. 3. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2001.okt okt okt szept szept szept hónap 12 hónap 12 hónap Kötések száma A forgalom mennyisége ezer db A forgalom értéke MFt Éves átlagár Ft A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Rt. a tárgyalt időszakban is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit. 6

20 2003/2004. évi üzleti jelentés III. AZ EGIS RT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság nettó árbevétele millió Ft-ot tett ki a 2003/2004. évi üzleti évben. Ez millió Ft-tal, illetve 13 %-kal nagyobb, mint az előző üzleti évi forgalom. A nettó árbevétel növekvő része, millió Ft érték az EGIS Rt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből eredt, míg 695 millió Ft-ot tett ki az egyéb árbevétel (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) összege. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában a gyógyszerek értékesítése kap kiemelt szerepet. A 2003/2004. évi üzleti évben is a késztermékek adták az árbevétel meghatározó részét. Forgalmuk az előző évhez képest 17 %-kal növekedett. A gyógyszerhatóanyagok eladásának Ft-értéke a tárgyévben 3 %-kal csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2001.okt okt okt szept.30. % 2003.szept.30. % 2004.szept hónap 12 hónap 12 hónap % Humán gyógyszerek , , ,8 Egyéb humán készítmények 611 1, , ,2 AUV gyógyszerek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Gyógyszerhatóanyagok , , ,9 Egyéb termékek 39 0,1 45 0,1 46 0,1 Egyéb árbevétel 752 1, , ,0 Ö s s z e s e n , , ,0 7

21 2003/2004. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. 2003/2004-ban 86 féle hatóanyagból 102 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolási formákat is számításba véve a forgalmazott termékek száma 306 volt. Az üzleti év végén a társaság 196 belföldi és külföldi törzskönyvvel rendelkezett. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2003/2004-ben is a generikus gyógyszerek és hatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 11 %-os növekedése mellett) a társaság termékárbevételének 64 %-át adták. A leggyorsabban (20 %-kal) ugyanakkor ezévben is a licenctermékek forgalma növekedett. Ezek részesedése az árbevételben 33 %-ot ért el. A csoport átlagánál is gyorsabb volt Servier-től átvett termékek dinamikus emelkedése. Az EGIS Rt. által kifejlesztett eredeti termékek a 2003/2004. üzleti évi termékárbevétel 3 %-át biztosították. 5. sz. táblázat Az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport 2001.okt okt okt szept.30. % 2003.szept.30. % 2004.szept hónap 12 hónap 12 hónap % Kardiovaszkuláris szerek , , ,7 Idegrendszer gyógyszerei , , ,1 Légzőrendszer gyógyszerei , , ,9 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei , , ,6 Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények , , ,9 Váz- és izomrendszer gyógyszerei , , ,7 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok , , ,8 Szisztémás fertőzés elleni szerek , , ,4 Bőrgyógyászati készítmények 988 2, , ,5 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 442 1, , ,3 Érzékszervek gyógyszerei 71 0,1 63 0,1 57 0,1 Egyéb gyógyszerek és korrekciók ,0 0 0,0 5 0,0 Ö s s z e s e n , , ,0 8

22 2003/2004. évi üzleti jelentés A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége, bár a gyógyászat széles területét átfogja, elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele 2003/2004-ban együttesen 19 %-kal nőtt és közel 78 %-át adta az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. Az EGIS Rt. termékei közül a 2003/2004. üzleti évben 30 termékcsalád forgalma haladta meg a 700 millió Ft (mintegy 3,3 millió dollár) árbevételt. Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 80 %-ot képviselt. A vezető termékek közül egy termékcsalád forgalma haladta meg a 4 milliárd Ft-ot, három termékcsalád forgalma volt 3 milliárd Ft, további hat termékcsalád forgalma pedig 2 milliárd Ft felett. A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2003/2004-ben a Serviertől licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék lett. Ezt követte a Nitromint termékcsalád, valamint a korábbi évek vezető terméke a methyldopa. A legnagyobb forgalomnövekedést ebben az üzleti évben a carbidopa-levodopa hatóanyag, valamint a gyógyszerek közül a Coverex és az Adexor (ezek Serviertermékek), továbbá a Cardilopin (amlodipin), a Lucetam (piracetam), Nitromint (nitroglycerine) és a Stimuloton (sertraline) termékek, az EGIS Rt. generikus gyógyszerei mutatták. A vezető termékcsaládok forgalma a 6. sz. táblázat alapján követhető nyomon. 9

23 2003/2004. évi üzleti jelentés 6. sz. táblázat Az EGIS Rt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2003.okt szept hónap 1. Coverex (perindopril) ACE-gátló Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer Dopegyt methyldopa vérnyomáscsökkentő Betaloc (metoprolol) béta-blokkoló Suprastin (chloropyramine) allergia elleni szer Bioparox (fusafungin) antibiotikum Lucetam (piracetam) nootropikum Milurit allopurinol köszvény elleni szer Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer Betadine (iodine) fertőtlenítő Sorbifer Durules (ferrous sulfate) vashiány elleni szer Duellin carbidopa+levodopa Parkinson-kór elleni szer Tisercin levomepromazine neuroleptikum Cardilopin (amlodipin) vérnyomáscsökkentő Frontin (alprazolam) nyugtató Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő Grandaxin tofisopam feszültségoldó Tensiomin captopril ACE-gátló Kaldyum (kalium) kálium pótló szer Thiofestermet intermedier Lidocain helyi érzéstelenítő Andaxin (meprobamate) nyugtató Floxet (fluoxetin) feszültségoldó Talliton (carvedilol) béta-blokkoló Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkentő Ipaton (ticlopidin) trombózis elleni szer Stimuloton (sertraline) depresszió elleni szer Setegis (terazosin) prosztata túlműködést gátló szer Dormicum (midazolam) altató Sumetrolim (trimethoprim + SMX) fertőzés elleni szer Halixol (ambroxol) köhögés elleni szer 683 Ö s s z e s e n

24 2003/2004. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. fő piacai A társaság 2003/2004-ben 69 országba értékesítette termékeit. Ezen belül az első 16 országban teljesült az éves árbevétel 93 %-a. A társaság stratégiájának megfelelően a forgalom a stratégiai piacokon összpontosul, míg a 2003/2004. üzleti évben Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban, Nagy-Britanniában és Romániában nőtt a legnagyobb mértékben. Az árbevételnek egyes fő piacok szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja: 7. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2001.okt okt okt szept.30. % 2003.szept.30. % 2004.szept hónap 12 hónap 12 hónap % Magyarország , , ,0 Oroszország + egyéb FÁK-országok , , ,1 Közép- és Kelet-Európa , , ,1 Nyugat-Európa , , ,3 Észak-Amerika és Japán , , ,8 Egyéb országok , , ,6 Termékértékesítés összesen , , ,9 Egyéb tevékenység árbevétele 752 1, , ,1 Nettó árbevétel , , ,0 Magyarország A hazai piacon 2003/2004-ben a piac feszültségei mellett is 18 %-kal nőtt az EGIS Rt. árbevétele. A növekedés továbbra is az 1998 óta bevezetett új gyógyszereknek és az évről-évre dinamikusan bővülő Coverex terméknek köszönhető. Az egyes termékeket tekintve 2003/2004-ben a legnagyobb növekedést a Coverex, Adexor és Tenaxum termékek (mindhárom Servier-termék), továbbá a Cardilopin (amlodipin), a Talliton (carvedilol), a Betaloc (metoprolol), Frontin (alprazolam) és a Stimuloton (sertraline) készítmények érték el. 11

25 2003/2004. évi üzleti jelentés A társaság 2003/2004-ban 6,8 %-ra növelte piaci részesedését a teljes magyar gyógyszerpiacon, míg a vezető szállítók közül a múlt évvel megegyezően a harmadik helyet foglalta el. 2. sz. melléklet Elvonások és korlátozások a magyar gyógyszerpiacon 2003/2004-ben A piac gyors növekedése és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás miatt a magyar állami társadalombiztosítási alapnak egyre nagyobb nehézséget jelent a gyógyszerekhez a lakosságnak nyújtott támogatás fedezése. Az alap hiányának mérséklése érdekében 2003-ban az állam követelésére a gyógyszergyártók egyszeri közvetlen befizetést vállaltak el. Miután a hiány 2004-re is fenyegetett, és a gyártók nem vállalták el önként annak fedezését, a kormány április 1-től rendeletileg 15 %-kal csökkentette minden gyógyszer termelői árát. Ezt az intézkedést az alkotmánybíróság utólag alkotmányellenesnek minősítette, így az június 30-ig volt érvényben. Ezt követően a piac nyugodt működését és a betegek terheinek mérséklését szem előtt tartva a kormány képviselői és a gyógyszergyártók tárgyalásokat kezdtek, és megegyeztek a gyógyszerpiac működését 2006 végéig szabályozó fő elvekről. A támogatott gyógyszerek termelői ára visszaállt a korábbi rendes szintre. A gyártók ugyanakkor további jelentős hozzájárulást vállaltak a társadalombiztosítási alaphoz. A beavatkozások március július között jelentős feszültséget okoztak a hazai gyógyszerpiacon. Közvetlen anyagi hatásuk is számottevő. Az EGIS Rt. ráfordításait a 2003/2004. üzleti évben millió Ft közvetlen befizetés terhelte, míg az áraknak a április, május és június hónapban történt hatósági csökkentése efelett további millió Ft-tal csökkentette a társaság belföldi árbevételét. 12

26 2003/2004. évi üzleti jelentés Oroszország és egyéb FÁK-országok Az EGIS Rt. exportja 1999 óta töretlenül és dinamikusan növekszik ezen a területen. A forgalom 2003/2004-ben 66,9 millió dollárt tett ki, amely 14,94 millió dollárral, azaz 29 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A fő piac a régióban változatlanul Oroszország, ahol 48,3 millió dollár árbevételt, illetve 22 % növekedést ért el az EGIS Rt. Az üzleti év során ugyancsak gyorsan, 54 %-kal nőtt a forgalom Ukrajnában és 50 %-kal a többi FÁK-köztársaságban is. Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Rt. 2003/2004-ben is dinamikus bővülést ért el ebben a régióban. A forgalom 60,4 millió dollárt tett ki. A 32 %-os emelkedést az előző évekhez hasonlóan a bevezetett számos új termék és a piaci hálózat jelentős fejlesztése tette lehetővé. Az árbevétel minden érintett országban számottevően növekedett, ezen belül is kiemelendő a lengyelországi és romániai piacon elért forgalom. 8. sz. táblázat Az EGIS Rt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2001.okt okt okt szept szept szept hónap 12 hónap 12 hónap Index % Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Románia Bulgária Vietnám Ö s s z e s e n

27 2003/2004. évi üzleti jelentés Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 32,6 millió dollár értékben adott el terméket Nyugat- Európában. Ez 24 %-kal több az előző évi exportnál. Az árbevételből 12,9 millió dollárt a késztermékek, 19,7 millió dollárt pedig a hatóanyagok kivitele hozott. A forgalom értékében továbbra is a franciaországi kivitel a legjelentősebb, ahol az EGIS Rt. partnere a Servier-csoport vállalata, míg a növekedés ütemét tekintve a nagy-britanniai export fejlődése emelendő ki. Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba a 2003/2004. üzleti év során az EGIS Rt. 12,1 millió dollár értékben exportált, ami 11 %-kal kisebb az előző évnél. Az Egyesült Államokba irányuló export az előző évi szintjének megfelelően alakult, míg Kanadába és Japánba a korábbinál kevesebb terméket adott el a társaság. Egyéb országok Az egyéb régiókba sorolt, zömében fejlődő országokba az EGIS Rt október 1. és szeptember 30. között 14,4 millió dollár értékben adott el. Ebből a késztermékek kivitele 4,9 millió dollárt, a hatóanyagok exportja pedig 9,5 millió dollárt tett ki. A forgalom összességében 7 %-kal csökkent. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint Kelet- Európában az EGIS Rt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal rendelkezik. A társaság az elmúlt üzleti évben is tovább erősítette ezek személyi és tárgyi erőforrásait. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon az EGIS Rt. helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben fő tevékenykedett a társaság hazai és exportkereskedelmi egységeinél, 91 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2003/2004-ben az EGIS Rt. teljes árbevételének 21,3 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 9. sz. táblázat mutatja be. 14

28 2003/2004. évi üzleti jelentés 9. sz. táblázat Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata szept szept.30. Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 0 Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 3 3 Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 0 1 Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 2 Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

29 2003/2004. évi üzleti jelentés IV. FEJLESZTÉS ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Rt. kutatási és fejlesztési tevékenysége a vállalati stratégiának megfelelően /2004-ben is a jelentős piaccal rendelkező generikus készítmények fejlesztésére, illetve originális gyógyszermolekula-jelöltek kémiai szintézisére és biológiai hatásának megismerésére irányult. A társaság a év elején 7 termékcsalád 12 új termékét vezette be Magyarországon. Ezek bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. További 6 termékcsalád 12 új gyógyszerére kapott a társaság forgalombahozatali engedélyt az elmúlt időszakban. Ezek piaci bevezetése 2004/2005-ben lehetséges. Az üzleti év során a társaság teljessé tette valamennyi hazai terméke törzskönyvi dokumentációjának az Európai Unió követelményei szerinti felújítását. A törzskönyveket az illetékes hatóság elfogadta. Ezévben is aktív volt a társaság törzskönyvezési munkája az exportpiacokon. Az üzleti év során 120 új készítmény törzskönyvét adták meg a nemzeti hatóságok, ugyanakkor 41 régi készítmény törzskönyvét a társaság töröltette. Így az összes forgalombahozatali engedélyek száma re emelkedett. A társaság felfedező kutatási tevékenysége a stratégiában meghatározott két hatásterületre összpontosult. Az üzleti év során az EGIS Rt. 16 magyar szabadalmi bejelentést tett. Ezek közül 7 új humán gyógyászati vegyületre, 3 új kristálymódosulat felfedezésére, további 1 szabadalmi bejelentés új kémiai eljárások kidolgozására, 4 új gyógyszerforma kifejlesztésére, 1 pedig új technológiai jellegű találmányra vonatkozik. Ugyanebben az időszakban a társaság 11 nemzetközi (PCT=Patent Co-operation Treaty) jellegű szabadalmi bejelentést tett. Miután az Orion Pharma cég felmondta a várhatóan szorongásgátló deramciclane molekula közös fejlesztését, a jogok és dokumentációk visszakerültek az EGIS Rt.- hez. A projekt további irányáról a társaság a következő időben dönt. Sikeresen befejeződtek az EGIS jelű, várhatóan antipszichotikus hatással rendelkező molekula preklinikai vizsgálatai. Közös döntés alapján az új originális molekula klinikai fejlesztését a Servier cég fogja végezni, az EGIS Rt.-vel együttműködésben. 16

30 2003/2004. évi üzleti jelentés 3. sz. melléklet A 2003/2004-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Adexor MR 35 mg retard filmtabletta Hatóanyag: trimetazidine A Servier-vel kötött licencszerződés alapján forgalomba hozott termék a koszorúér betegség kezelésében már sikerrel alkalmazott Adexor tabletta nyújtott hatású változata. A technológiai fejlesztésnek köszönhetően változatlan hatékonyság mellett elegendő napi kétszeri gyógyszerbevétel, ami nagymértékben javíthatja a gyógyszerelés biztonságát. Betadine torokfertőtlenítő Hatóanyag: povidon iodid A termékcsalád új tagja alkalmas a szájüreg és a garat különböző fertőzéses, gyulladásos elváltozásainak kezelésére. Cydonin 100 mg filmtabletta Cydonin 250 mg filmtabletta Cydonin 500 mg filmtabletta Hatóanyag: ciprofloxacin A ciprofloxacin az egyik leghatásosabb fluorokinolon tipusú antibakterialis hatóanyag. A jól bevált, világszerte használt hatóanyagból a társaság megbízható minőségű generikus készítményt formulált, amely a klinikai gyakorlatban az eredeti termékkel egyenértékűen használható. Nofung 50 mg kapszula Nofung 100 mg kapszula Nofung 150 mg kapszula Hatóanyag: fluconazol A fluconazol az egyik legjobb hatású, legjobban tolerálható szájon át szedhető gombaellenes hatóanyag. Az EGIS Rt. generikus készítménye a gombás készítmények gyógyításában az originális készítménnyel egyenértékű hatást fejt ki. 17

31 2003/2004. évi üzleti jelentés Pidezol 10 mg filmtabletta Hatóanyag: zolpidem A termék hatóanyaga a zolpidem megfelel a korszerű altatókkal szemben támasztott követelményeknek. Gyors elalvást biztosít, de mivel gyorsan kiürül a szervezetből, másnap ritkán okoz álmosságot. Biztonságos, jól tolerálható gyógyszer az alvászavarok kezelésére. Vasilip 10 mg filmtabletta Vasilip 20 mg filmtabletta Hatóanyag: simvastatin A simvastatin jól bevált, hatásos és biztonságos koleszterinszint csökkentő hatóanyag. Jótékony hatású a szív-érrendszeri betegségek prognózisának, túlélésének javításában. Az EGIS Rt. Vasilip néven forgalmazott készítménye költséghatékony eszköz a betegek gyógyításához. Zalain krém Hatóanyag: sertaconazol A sertaconazol számos gombafaj ellen hatékony hatóanyag. A terméket az EGIS Rt. licenc alapján forgalmazza. 18

32 2003/2004. évi üzleti jelentés 2. Beruházások A társaság a 2003/2004. üzleti évben millió Ft-ot fordított beruházásokra. Ez az előző üzleti év beruházási értékénél 9 %-kal nagyobb. A fejlesztések továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A növekvő kereskedelmi igények, valamint a folyamatosan szigorodó minőségbiztosítási követelmények teljesítése érdekében a társaság több középtávú fejlesztési projektet indít a készítménygyártás területén. A tárgyévben a beruházások elsősorban a gépi kapacitásokban jelentkező szűk keresztmetszetek feloldását szolgálták februárban elkészült a társaság új korszerű késztermékraktára, amely ugyancsak a növekvő értékesítést szolgálja. A hatóanyagtermelés termékpalettájának bővülése kapacitásbővítést és korszerűsítést indokolt több termelő üzemben. 10. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) S z a k t e r ü l e t 2001.okt okt okt szept szept szept hónap 12 hónap 12 hónap Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések Beruházások összesen Az új eszközökre vonatkozó beruházások mellett az EGIS Rt. 2003/2004-ban 444 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére, míg további 853 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. Egyenlegében további millió Ft további befektetést valósított meg a társaság az érdekeltségébe tartozó vállalkozásoknál. Ennek két legnagyobb tétele az oroszországi SERDIX vállalat alaptőkéjének 699 millió Ft-tal (3,5 millió dollárral) való növelése, illetve további tulajdoni részesedés vásárlása a Hungaropharma Rt.-ben 884 millió Ft értékben. 19

33 2003/2004. évi üzleti jelentés 4. sz. melléklet SERDIX a Servier csoport és az EGIS Rt. közös termelő beruházása Oroszországban A Servier és az EGIS Rt. egyaránt stratégiai fontosságúnak tekinti oroszországi tevékenységének további fejlesztését. A kereskedelmi kapcsolatok erősítésén túlmenően ezért a társaságok egy korszerű, jelentős kapacitást képviselő, új gyógyszergyár felépítését határozták el a Moszkva körzetében, Szofino település mellett. A megvalósítás első lépéseként augusztus hóban a Serviercsoport és az EGIS Rt. együttesen 16 millió dollárra emelte a korábban erre a beruházásra a Servier által alapított SERDIX vállalat alaptőkéjét. Az alaptőkéből eddig 4 millió dollár került befizetésre. Ezt követően elkezdődött a termelő üzem műszaki előkészítése és engedélyeztetése. Az építés amely zöldmezős beruházás 2005 és 2006 során történik, a folyamatos termelés 2007-től várható. A modern gyógyszergyártó üzem évi 55 millió doboz gyógyszer gyártására lesz alkalmas és teljes kapacitásnál 170 helyi szakembernek ad munkát. A beruházás várható költsége 30 millió dollár. A jelentős befektetés fontos bázisa lesz a társaságok oroszországi tevékenységének, jól tükrözi a Servier-csoport és az EGIS Rt. elkötelezettségét az orosz gyógyszerpiac további fejlődéséhez való hozzájárulásra, egyben kiváló példája a Servier-csoport és az EGIS Rt. közös stratégiai akcióinak. A közös vállalatban a Servier-csoport 12,5 %-kal, az EGIS Rt. pedig 87,5 %-kal részesedik. 20

34 2003/2004. évi üzleti jelentés V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Rt. dolgozóinak száma az utóbbi években kismértékben változik. A létszám szeptember 30-án fő volt. Ez 8 fő növekedést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 8 fő az EGIS Rt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken is kismértékben módosult. A tárgyévben 24 fővel növekedett a létszám az értékesítésben, 9 fővel az igazgatásban és 10 fővel az egyéb területeken, míg a többi szakterületen elsősorban a termelésben és az infrastrukturális tevékenységekben - a társaság az előző évinél kisebb létszámmal látta el a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását szeptember 30-án a 11. sz. táblázat foglalja össze. 11. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység 2002.szept szept szept.30. Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek Ö s s z e s e n (A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 327, a kereskedelmi irodákban pedig további 515 fő külföldi szakember dolgozott. 21

35 2003/2004. évi üzleti jelentés A társaság dolgozóira a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók száma. A fizikai dolgozók körén belül változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 12. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele K é p z e t t s é g Arány a záró létszámban % 2002.szept szept szept.30. Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek A társaság október és szeptember között millió Ft-ot fordított bérekre és millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során ezer Ft volt. Az EGIS Rt. a 2001/2002-ben újraformált humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket. 22

36 2003/2004. évi üzleti jelentés VI. AZ EGIS RT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Rt. a 2003/2004. évi üzleti évben millió Ft üzleti eredményt és millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az árbevétel kedvező növekedése és a működés rendes költségeinek változása javította a társaság eredményét, míg a dollár árfolyamának csökkenése és az egyéb ráfordítások között megjelenő jelentős állami elvonások (ld. 2. sz. melléklet) mérsékelték azt. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 13. sz. táblázat Az EGIS Rt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés 2002.okt szept hónap 2003.okt szept hónap Index % Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

37 2003/2004. évi üzleti jelentés A társaság tárgyévi nettó készpénzbevételei az igen jelentős befektetések mellett is biztonsággal fedezték a tőkeigény növekedését. Így a szabad pénzállomány 2003/2004-ben további millió Ft-tal növekedett. 14. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés 2003.okt szept hónap Adózott eredmény Értékcsökkenési leírás Összesen Beruházások Befektetések növekedése Működő tőke növekedése Összesen Egyéb tételek változása Pénzügyi eredmény (cash flow) Javasolt osztalék 934 Nettó pénzügyi eredmény (nettó cash flow) Pénzügyi tételek változása 0 Pénzeszközök változása Az EGIS Rt. pénzügyi helyzete változatlanul erős. A társaság működtetésének tőkeigényét a saját erőforrások biztonsággal fedezik. 24

38 2003/2004. évi üzleti jelentés A saját tőke értéke szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 10 %-kal több, mint egy évvel korábban. 15. sz. táblázat Az EGIS Rt év szeptember 30-i mérlege (millió Ft) Megnevezés szept szept.30. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

39 2003/2004. évi üzleti jelentés A társaság működésének hatékonysága javult a tárgyév során. Továbbra jellemző a rendkívül jó likviditás. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 16. sz. tábla foglalja össze. 16. sz. táblázat Az EGIS Rt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés 2003.okt szept hónap Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 11,30 Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel % 12,63 Eszközmegtérülési ráta % 8,65 Tőkemegtérülési ráta % 10,00 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft 949 készpénzbevétel Ft saját tőke Ft Pénzhányad % 105 Likviditási ráta % 581 Készletek forgása nap 119 Vevőállomány forgása nap 71 Eladósodottság % 2,49 Idegen források aránya az összes forráshoz képest % 10,91 26

40 2003/2004. évi üzleti jelentés VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Rt október 22-én zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2004/2005. évi üzleti terve Az EGIS Rt. Igazgatósága november hóban elfogadta a társaság üzleti tervét a soron következő, október 1. és szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv a belföldi, az orosz és egyéb FÁK-beli, valamint a kelet-európai forgalomban számottevő növekedést irányoz elő, míg az egyéb területeken az értékesítés összességében a már elért szint körül alakul. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat fordít a társaság új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység további erősítésére. A hazai beruházások elsősorban a gyártási és minőségbiztosítási feltételek folyamatos javítására irányulnak. Ezek mellett kiemelt feladata lesz az üzleti évnek az oroszországi új termelő üzem építésének előrevitele. 27

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2002/2003. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt.

2002/2003. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Rt. Tartalom A 2003. július-szeptember negyedév jellemzői Éves adatok A költségek változása A negyedévek összehasonlítása Értékesítés a fő piacokon A kereskedelmi

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 2003/2004. ÉVES JELENTÉSE

EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 2003/2004. ÉVES JELENTÉSE 2003/2004. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2005. január 26. EGIS Gyógyszergyár Rt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Rt. 2003/2004. éves jelentése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Levél a részvényeshez... 3. A 2004/2005. év gazdálkodása... 4. A Servier és az Egis stratégiai együttmûködése...

Tartalomjegyzék. Levél a részvényeshez... 3. A 2004/2005. év gazdálkodása... 4. A Servier és az Egis stratégiai együttmûködése... Tartalomjegyzék Levél a részvényeshez.................................................... 3 A 2004/2005. év gazdálkodása............................................. 4 A Servier és az Egis stratégiai együttmûködése................................

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

2004/2005. IV. negyedév és teljes üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt.

2004/2005. IV. negyedév és teljes üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. IV. negyedév és teljes üzleti év EGIS Gyógyszergyár Rt. Tartalom A IV. negyedév eredményei A 2004/2005 üzleti év eredményei Egyéb információk Fő adatok (IV. negyedév) millió Ft 2005. júl.- 2005.

Részletesebben

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. üzleti év I-III. negyedév

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. üzleti év I-III. negyedév EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. üzleti év I-III. negyedév Tartalom A negyedév fő adatai A forgalom alakulása a fő piacokon Költségek változása, üzleti eredmény Eredménybefolyásoló külső hatások A féléves

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben