VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina közgazdász szaktanár, szakmai munkaközösség vezető 1

2 A Gazdasági-szolgáltatási szakterület közgazdaság és ügyvitel szakmacsoportokba tartozó szakképesítések megszerzéséhez szolgálnak alapul azok a gazdasági-ügyviteli jellegű tantárgyak, amelyeket a kerettantervben szakmacsoportos alapozó oktatásra szánt órakeret felhasználásával oktatunk: Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II. 8.) OKM rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról figyelembe vételével a szakmai előkészítő, szakmacsoportos alapozó oktatás tartalmát, követelményeit az alábbiak szerint alakítottuk ki: - az érettségi vizsgakövetelmények, - az OKJ szakképesítések központi programjai, - a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás kerettantervi programjai, illetve ezek követelményei. A szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tantervének kialakításához felhasznált dokumentum: NSZFI honlap, Szakképzési dokumentumok, Szakmai és vizsgakövetelmények, Fejlesztés alatt álló szakképzési dokumentumok, Szakközépiskolai alapozó oktatás kerettantervi tervezetei június i állapot, közgazdaság szakmacsoport. Kerettantervi osztályokban: 9. évfolyamon gépírás gazdasági és jogi ismeretek 10. évfolyamon gazdasági és jogi ismeretek gépírás 11. évfolyamon elméleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan gyakorlat 12. évfolyamon elméleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan gyakorlat Nyelvi előkészítő osztályban: 9. évfolyamon gépírás 10. évfolyamon gazdasági és jogi ismeretek gépírás 11. évfolyamon heti 2 óra heti 2 óra heti 2 óra heti 2 óra heti 4 óra heti 4 óra heti 2 óra heti 4 óra heti 4 óra heti 1 óra heti 2 óra heti 2 óra heti 2 óra 2

3 gazdasági és jogi ismeretek 12. évfolyamon elméleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan gyakorlat 13. évfolyamon elméleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan gyakorlat heti 2 óra heti 4 óra heti 4 óra heti 2 óra heti 4 óra heti 4 óra heti 1 óra 3

4 A szakmai program kidolgozását meghatározó tényezők l. Az iskolafenntartó elvárásai Kiemelt szempontok: a tanulólétszámok alakulása hosszú távon a fejlesztés tárgyi és személyi feltételei az iskolafenntartónak az iskolával szembeni minőségfejlesztési elvárásai. 2. A tanulók iskolával szembeni elvárásai A tanulókat több körülmény befolyásolja az iskolák közötti választásban. Ilyenek pl. a szülő, a testvér, a baráti kör példája, javaslata, s csak részben önálló döntés eredménye, hogy melyik iskolát választják. Sokféle szakmai jellegű ismeret iránt mutatkozik érdeklődésük, azok közül kiemelkednek az alábbiak: számítógépes ismereteket nyújtó, marketing idegenforgalmi, pénzügyi, számviteli területek. 3. A szülők iskolával szembeni elvárásai A szülői ház biztatása mögött nagyon sok esetben saját tapasztalat húzódik meg: szűkebb vagy tágabb családi körből kerültek ki már az iskola tanulói, s így van ismeretük az itt folyó oktató és nevelő-munkáról. Felhívhatják a figyelmet tevékenységünkre (szakmai, tantárgyi sikereinkre, versenyeredményeinkre a médiákban megjelenő híradások is. 4. A gazdálkodó szervezetek elvárásai röviden kész munkaerőt kapjon, széles alapú szakmai képzést biztosítson az iskola. Az ebből további követelmények - gyakorlat-orientált képzés legyen - a csoportmunka erősítése - a tanulói önállóságot biztosító új, hatékony módszerek keresése. 5. A tanulók továbbtanulását biztosító iskolák elvárásai Iskolánk a gazdasági jellegű felsőfokú képzés felé orientál. A közgazdaság szakmacsoportra iskolázunk be, erre épül az érettségi vizsga utáni szakmai képzés. Közgazdasági alapismeretek tantárgyból középszinten üzleti gazdaságtan, és elméleti gazdaságtan, emelt szinten elméleti gazdaságtan tantárgyból biztosítjuk az érettségire való felkészülést, ezek az ötödik, kötelezően választandó vizsgatárgyak egyikét jelentik. A felsőfokú tanulmányok érdekében többletpont elérését szolgáló oktatásra koncentrálunk, ebből a célból a tehetséges tanulókat a szakmai tanulmányi versenyekre készítjük fel, szakköri munkában foglalkoztatjuk, emelt szintű érettségi vizsga letételére ösztönözzük tanítványainkat. 4

5 Az információs társadalom kialakítására irányuló törekvésekkel összhangban kell lenni a szakemberképzésnek. A papír nélküli irodák megteremtése még távoli jövőnek tűnik, a valóságban azonban sokkal közelebb van, mint gondolnánk. Egyrészt az Európai Unióhoz való csatlakozás, másrészt az ország gazdasági helyzetének javítása kényszerítő hatással van az informatika és vele karöltve a szakembergárda - megfelelő mértékű fejlődésére, fejlesztésére. A leggyakrabban a gépírás ismereteikre van szükség, nagyon kis mértékű eltéréssel a szövegszerkesztésre. A szövegszerkesztés hatékony alkalmazásának előfeltétele a megbízható és gyors gépírástudás (lehetőleg tízujjas vakírás), ezért a közgazdasági szakmacsoportos alapozás keretében változatlanul szükségesnek tartjuk a gépírás tantárgy oktatását. Ennek a tudásnak a birtokosai a szövegbevitel okozta nehézségek helyett az érdemi szövegszerkesztési feladatok megoldására helyezhetik a hangsúlyt. 5

6 MODULÁRIS SZAKKÉPZÉS A képzés szabályozásának jogi háttere Irányadó rendeletek: Országos Szakképzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II.17.) OM rendelet 2/2006. (VIII.8.) SZMM rendelet egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 15/2008. (VIII.13). SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 1/2010. (II. 5. )SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter határkörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 15/2009. (IX. 22.) és 21/2009. (X. 9.) PM módosító rendeletekkel módosított, a pénzügyminiszter határkörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet (alkalmazható a után indított szakképesítések esetében A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. Intézményünk rendelkezik az előírt képesítésű pedagógusokkal. Tárgyi feltételek A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges: számítógép-terem tanterem gyakorlóterem taniroda szaktanterem. Intézményünkben a fenti tantermek rendelkezésre állnak. A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza. 6

7 Az egyes szakképesítések időtervének kialakítása során alkalmazott alapelvek 1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tananyagegységekből és tananyagelemekből tantárgyakat alakítottunk ki, a tanulók osztályzatot a tantárgyakból kapnak. A jogszabály szerint a szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek. További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. Szakképesítéseink óratervének kialakításakor a szabad sávot a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének megemelésével töltöttük ki. Intézményünk az irodai asszisztens szakképesítés esetében testnevelés tantárgyat is beépített az óratervbe. 7

8 A szakmai program készítésekor a következő alapelveket követtük: Az iskola erősségei, hagyományai, az iskolai humánerőforrás összetétele, a munkaerőpiac elvárásai befolyásolták az oktatni kiválasztott szakképesítések körét. A pedagógusok képesítése, a tantárgyfelosztás szempontjai alapján egyes tananyagegységek, illetve az ezekből képzett tantárgyak szervesen kapcsolódnak időben egymáshoz. A programkészítés során - a központi program tananyagelemeiből tantárgyakat képeztünk, - a szabad sáv terhére a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítések esetében idegen nyelv (angol vagy német) órákat állítottunk be, - ezen túl a szabad sáv terhére megnöveltük a központi program tananyagelemeinek, ill. tananyagegységeinek az óraszámát, figyelemmel a tanítási hetek számára, a nappali tanítás időrendjére, - az iskola adottságainak megfelelően választottuk ki a javasolt tanulói tevékenységformát, képzési helyszínt, képzési jelleget (számítógéptermek, taniroda, stb.) - meg kellett fontolni, hogy - mivel az ügyviteli titkár és irodai asszisztens szakképesítés esetében az első tanév végén a központi program 90 óra összefüggő nyári szakmai gyakorlatot ír elő -, készüljön tanterv arra a variációra is. Ez esetben külső gyakorlóhelyekről kell gondoskodni. - A tantervkészítés egész folyamatában szem előtt kellett tartani az egyes szakmákra vonatkozóan az előírt elmélet-gyakorlat-arányt: A közgazdaság szakmacsoport szakmái esetében 60-40% Az ügyvitel szakmacsoport szakmái esetében 40-60%. Ettől eltérni max. 1%-kal lehet. A helyi tanterv elkészítésének során térítés nélkül használhattuk az e-szakma helyi tantervkészítő programot, amiért e helyen is köszönetet mondunk Magyar Szakképzési Társaságnak. 8

9 KÉPZÉSI SZERKEZET Az intézményünkben folyó szakképzés a Gazdasági-szolgáltatási szakterület közgazdaság és ügyvitel szakmacsoportokba tartozó szakképesítések megszerzésére irányul. A szakmai program a következő szakképesítések helyi tantervét, szakmai és vizsgakövetelményét tartalmazza: I. A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések: Közgazdaság szakmacsoport Érettségire épülő középfokú szakképesítések OKJ Pénzügyi számviteli ügyintéző 1 éves képzés beszámítással OKJ Vállalkozási ügyintéző 1 éves képzés beszámítással II. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Ügyvitel szakmacsoport Érettségire épülő emelt szintű szakképesítések Ügyviteli titkár szakma OKJ Idegen nyelvi titkár szakképesítés-elágazás 2 éves képzés 90 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlattal tanirodában vagy vállalkozásnál OKJ Iskolatitkár szakképesítés-elágazás 2 éves képzés 90 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlattal tanirodában vagy vállalkozásnál OKJ Ügyintéző titkár szakképesítés-elágazás 2 éves képzés 90 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlattal tanirodában vagy vállalkozásnál A tizedik évfolyam elvégzésére épülő szakképesítés OKJ Irodai asszisztens 2 éves szakképesítés 160 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlattal tanirodában vagy vállalkozásnál OKJ Gépíró rész-szakképesítés OKJ Gépíró, szövegszerkesztő rész-szakképesítés OKJ Beszéd leíró-gyorsíró szakképesítés-ráépülés OKJ Jegyzőkönyvvezető szakképesítés-ráépülés 9

10 AZ ISKOLA ÉRTÉKRENDJE: Szigorú és következetes számonkéréssel olyan tudásanyag felhalmozásának segítése, amely előnyt jelenthet elhelyezkedésnél, felsőfokú intézménybe történő felvételnél. Munkafegyelemre nevelés: Rendszeres számonkérés, a teljesítmények értékelése. Pontos és minőségi munkavégzés igénye Igény kialakítása a gazdasági élet legfontosabb eseményeinek, tendenciáinak figyelemmel kísérésére Rugalmasság, innovatív készség kialakítása: Napjaink mikro- és makrokörnyezeti elemeinek változásai szükségessé teszik, hogy a tanulók több megoldási változatban tudjanak gondolkodni, s képesek rugalmasan alkalmazkodni a változó feltételekhez Önállóságra nevelés: Szorgalmazni kell a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek önálló feldolgozását (pl. pályázati kiírásokra jelentkezés ösztönzése, a központi programok által javasolt feladatok megvalósítása). A gondos külalak iránti igény : Ez a cél az írásbeli munkák külső alakjának értékelésével, a rendezett formátumok megkövetelésével érhető el. A környezettel szembeni felelősségérzet kialakítása és erősítése: A tanulók szeressék a természetet, tiszteljék annak értékeit, ismerjék fel a környezetszennyező, természetkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást. Az egységes értékelés érdekében az írásbeli dolgozatoknál elért pontszámok osztályzatra történő átváltási százalékos kulcsa a szakmacsoportos alapozó oktatásban szereplő tantárgyak (gépírás, gazdasági és jogi ismeretek, elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan) esetén: 51 %-tól elégséges 66 %-tól közepes 81 %-tól jó 91 %-tól jeles. Az OKJ szerinti szakképesítések esetében a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg a százalékos szintet. - A képzés elején ezt ismertetjük a képzésben résztvevőkkel. A szakmai képzéseket iskolarendszerben a kiadott központi programok alkalmazásával végezzük, tehát a tantárgyanként előírt követelményszintek szerint értékelünk. 10

11 Szakképzési elvek Feladatunk olyan képzési irányok kiválasztása, amelyekre feltehetően hosszú távon is igény mutatkozik. Olyan tartalmú tudásanyag átadását kell biztosítania, amely elősegíti az elhelyezkedést, illetve jól megalapozza a szakmai irányú továbbtanulást Alapvető cél az iskolánkban végző tanulók elhelyezkedési és szakmai irányú továbbtanulási esélyeinek növelése. Egyre nagyobb iskolánk felelőssége is, hiszen azt kell oktatunk, amire a leendő munkakörben szükség van, ugyanakkor olyan szakmai alapokat kell nyújtanunk (széles körű, rugalmasan hasznosítható) mely megalapozza a magasabb szintű tudás ráépülését (emelt, felsőfokú szakképesítések, felsőoktatáshoz kapcsolódás) vagy az esetleges szakmaváltást. Az egyes szakmai képzések esetében az alábbiakat emeljük ki: Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés A munkakör betöltéséhez szükséges alapvető ismeretek, készségek listája Kiemelendők a 100%-ben szükségesnek tartott ismeretek készségek: számviteli ismeretek, pénzügyi ismeretek, a szakma formai követelményeinek alkalmazása, a felhasználói programok alkalmazása, a belső ügyintézési folyamatok ismerete. Fontosnak ítélték a következőket is: EU ismeretek, a szakmai kommunikáció, a gépírás, CDjogtár használata. A munkaköri feladatok sikeres teljesítéséhez elengedhetetlen dolgozó magatartásformák listája Kiemelendőek a 100%-ban szükségesnek tartott magatartásformák: terhelhető, megbízható, pontos, precíz, udvarias, korrekt, diszkrét, áttekinthető, rendezett feladatot végez, kollegiális, felelősség- és kötelességtudattal rendelkezik, titoktartó. A munkavégzéshez szükséges berendezések, eszközök, szerszámok, anyagok listája A legfontosabb eszközök, anyagok a következők: irodaeszköz, irodaszer, irodai bútor, irodai kommunikációs eszközök, fénymásoló, az Internet kapcsolat. Várhatóan érvényesülő jövőbeni tendenciák listája (pozitív és negatív várható jelenségek egyaránt) A szakmai önképzés és az EU-s standardok alkalmazása. Ma egyre nehezebb elhelyezkedni annak a fiatalnak, aki nem rendelkezik kellő gyakorlattal. A jövőben nem várható a validáló szakemberek szerint: technika fejlődésével a létszámleépítés, munkaintenzitás növekedése, kiszolgáltatottság. Ez pozitív jövőképet tükröz. Ügyviteli szakképesítések Gépíró és szövegszerkesztő: alapfokú szakképesítés. Betölthető: leíró jellegű ügyviteli munkakör, érdemi idegen nyelvtudás nem szükséges. Ügyintézőtitkár II.: középfokú szakképesítés. A szakképesítés kiadásának egy alapfokú 11

12 nyelvvizsga is feltétele. Betölthető: ügyintéző, titkári munkakör hazai és külföldi érdekeltségű cégeknél, elsősorban középszintű vezetők mellett vagy munkacsoportok tagjaként. Ügyintézőtitkár I.: középfokú emelt szintű szakképesítés. A szakképesítés kiadásának egy középfokú nyelvvizsga is feltétele. Betölthető: ügyintéző, titkári elsősorban adminisztratív jellegű munkakör, inkább külföldi érdekeltségű cégeknél, felsőszintű vezetők mellett vagy munkacsoportok tagjaként. Az ügyviteli szakemberekkel szemben támasztott általános munkaadói elvárások Szakmai kompetencia Szakmai kompetenciára egyrészt szakmai tanulmányok kapcsán, másrészt a gyakorlattal tehetünk szert. Különböző mértékben és mélységben, de minden titkárnak szüksége van a következő készségek, ill. ismeretek elsajátítására: számítástechnika, idegen nyelvtudás, a szakmai idegen nyelvi ismereteket is beleértve EUcsatlakozásunkkal parancsoló módon, bár szakmánként eltérő szinten, gépírástudás irodai szinten, levelezés, az irodai kultúra háttérismeretei (különböző szintű és mélységű kommunikációs, gazdasági, szervezési, marketing, jogi, titkári, protokoll, gasztronómiai, hosztessz stb. ismeretek), melyek meglétét nem, viszont hiányát annál inkább érzékelik a munkaadó cégek, gyorsírástudás speciális adminisztratív feladatokhoz. Szükség van továbbá a munkahely-specifikus ismeretekre is. Itt a következők jöhetnek számításba: ismeretek a munkaadó cégről, (a cég helye a nemzetgazdaságon belül, cégküldetés, stratégia, szervezeti felépítés, munkafolyamatok, multinacionális cég esetén a nemzetközi kapcsolatokról, az anyacégen belül elfoglalt helyről, szerepről, feladatról stb.), tájékozottság a cég termékeiről, szolgáltatásairól, ismeretek a cég vezetőiről, kulcsembereiről, azok kompetenciáiról, külső partnerekről, szolgáltatást nyújtókról stb. Személyes kompetencia Ezen a szakterületen néhány személyes tulajdonság megléte különösen fontos. Ilyen magabiztos, nyitott, érett magatartás (ide tartozik a konfliktusok kezelése, pletykálkodás kerülése is), etikus viselkedés, ennek határain belül megbízhatóság, lojalitás a munkatársak, főnökök irányában, biztos fellépés, ápoltság, a pontosság (időben), precizitás (a munkában), felelősségvállalás, jó kommunikációs érzék, jó szervezőkészség, motiválhatóság, terhelhetőség, együttműködési készség, a csapatmunkára való alkalmasság, és még tovább lehetne folytatni a felsorolást. A személyes kompetencia olyannyira fontos, hogy a Magyar Titkárnők Országos Egyesülete kidolgozta, tagsága jóváhagyta a titkári 12

13 munkavégzésre vonatkozó etikai kódexet. Fontosnak tartjuk tanítványainkkal megismertetni ezt. Általános műveltség. A titkár frontember, sokszor ő kerül először kapcsolatba külső ügyfelekkel, a belső vállalati kapcsolatrendszerben pedig kulcspozícióban van. Sokirányúan tájékozottnak kell lenni, és ezt a felsőoktatási képzés többnyire megadja.. Várható változások a szakmai kompetencia terén Az alkalmazott informatika iránti igény jelentős mértékben nő, Az idegen nyelvtudás iránti igény jelentős mértékben nő, A gépírási sebesség jelentősége csökken, A levelezés iránti igény változatlan, kiegészülve és jelentőségében növekedve az idegen nyelvű levelezéssel, Az irodai kultúra háttérismeretei továbbra is szükségesek, A gyorsírás szerepe a jegyzőkönyvvezetésre korlátozódik, legfeljebb a gyorsírásnak a munkaintenzitás fokozó szerepe említhető, A különleges szakmai ismeretek (pl. a japán nyelvtudás említése a felmérésben) komoly szerepet kapnak az elhelyezkedési esélyek növekedésében. Az előző gondolathoz kapcsolódik jelentősége miatt mégis új tendenciaként említendő azoknak az ügyintézőknek a szerepnövekedése, akik egy szakterületen elmélyült tudással rendelkeznek, tehát szakmai előkészítő, adatgyűjtő, irányítás mellett adatcsoportosító, elemző munkát végző stb. munkafeladatra is alkalmazhatók (pl. marketing ügyintéző, pénzügyi ügyintéző stb.). Várható változások a munkahely-specifikus ismeretekben A munkahely-specifikus ismeretek minden eleme továbbra is hangsúlyos elvárás. A munkaerő-piaci telítettség és a pályakezdő munkanélküli diplomások ügyviteli területre áramlása miatt a munkahelyi fluktuáció csökkenése prognosztizálható, így ezek az ismeretek alapkövetelménnyé szilárdulhatnak. Várható változások a személyes kompetencia területén Ugyancsak a munkaerő-piaci telítettség és a munkanélküli diplomások körében kedvelt átképzési irányultság az oka annak, hogy jelentősen megnövekednek hosszú távon az elvárások a személyes kompetencia területén. A személyes tulajdonságok közül pedig a nyitottság az új ismeretek befogadására alapkövetelménnyé válik. További hangsúlyos követelmény lesz (továbbra is) a nagy munkabírás és a lojalitás a cégvezetéshez. Várható változások az iskolázottság mint alkalmazási előfeltétel tekintetében Alapfokú előképzettséggel (általános iskolai, 10 osztályos) elhelyezkedni irodai munkavégzésre már ma is szinte lehetetlen, így szinte kihal a gépíró szövegszerkesztők, gépíró és gyorsírók iránti kifejezett igény. Minimális követelmény az alkalmazásban az érettségi vizsga. A munkahelyek jelentős részénél fontos a szakmai bizonyítvány is azok közül is piacképeseknek a szervező jellegű munkára felkészítő, idegen nyelvtudáshoz kapcsolt szakképesítések számítanak. Vállalkozási ügyintéző szakképesítés A munkakör betöltéséhez szükséges alapvető ismeretek, készségek listája Kiemelendők a 100%-ban szükségesnek tartott ismeretek készségek: számviteli ismeretek, adózási ismeretek, ügyirat-kezelési ismeretek, irodatechnikai eszközök használata. Az EU ismeretek szükségessége, a szakmai kommunikáció is fontos lehet. A munkaköri feladatok sikeres teljesítéséhez elengedhetetlen dolgozó magatartásformák listája 13

14 Kiemelendők a 100%-ban szükségesnek tartott magatartásformák: terhelhető, pontos, precíz, udvarias, felelősségtudattal rendelkezik, kitartó, jogkövető, magabiztos, talpraesett. Fontos lehet a jogkövető magatartás., a szakmai kommunikáció, a Cd jogtár használata. A munkavégzéshez szükséges berendezések, eszközök, szerszámok, anyagok listája A megállapítások szinte megegyeznek a Pénzügyi-számviteli ügyintézőkkel. A legfontosabb eszközök, anyagok a következők: számítógép, perifériák, irodaeszköz, irodaszer, irodai bútor, irodai kommunikációs eszközök, nyomtatványok, elektronikus nyomtatványok, fénymásoló, szakkönyvek, közlöny, CD-jogtár. A szükséges eszközök fontosságát az is alátámasztja, hogy egy, illetve két személyes az ügyintézés, így minden területet az ügyintéző átfog és a jogszabály alkalmazás az egyik legfontosabb feladat. Várhatóan érvényesülő jövőbeni tendenciák listája (pozitív és negatív várható jelenségek egyaránt) A magasabb szintű számítástechnikai ismeretekre, pl. adatbázis-kezelés a jövőben a feladatot ellátók körében nagyobb mértékben lehet szükség. Az át- és továbbképzés a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kap, Ugyanakkor nem látják a jövőben érvényesülőnek a következőket: EU-s ár- és bérszínvonal ollójának további szétnyílása, Munkanélküliség, kiszolgáltatottság növekedése. Ez egy pozitív és optimista jövőképet tükröz. 14

15 A moduláris szakképzéshez kapcsolódó fogalmak: Szakmai ismeretek fogalma A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok. Típusai: A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb. A típus (legmagasabb) Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység B típus A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. C típus (középső) A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység D típus Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás. E típus (legalacsonyabb) A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik. A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért 15

16 fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. Szakmai készség fogalma A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi. Szintjei 5. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. 4. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. 3. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására. 2. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására. 1. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására. Szakmai követelménymodul: A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén lehet annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját. Szakmai kompetencia: a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzésére való képesség, alkalmasság. Kompetenciaprofil: a feladatprofil és a tulajdonságprofil együttesen. Feladatprofil: a szakképesítés birtokában betölthető munkakörökben elvégzendő feladatok listája. Tulajdonságprofil: 16

17 azoknak a tulajdonságoknak (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, módszer-, társas és személyes kompetenciák) a listája, amelyek birtoklása révén a személy képes a szakképesítés birtokában a munkafeladatok elvégzésére. Program-modul: a követelménymodulokhoz hozzárendelt egy vagy több tananyagegység. A tananyagegység, a programmodul és a folyamatmodul jelentése azonos. Szakmai tananyag: a képzési folyamat teljes tartalma, melynek része egyrészt a tanuló felé irányuló minden olyan, a képzőtől (iskolától) származó és tervezett hatás, amely célzottan a kompetenciaprofilban rögzített eredmények elérését (kompetenciatöbblet megszerzését) szolgálja, másrészt a kompetenciák elsajátításához, megszerzéséhez szükséges tanulói tevékenységek, cselekvések, illetve az ezeket leíró tanulói munkaformák. A tananyagnak meg kell határoznia, hogy mit csinál a tanuló a képzés során. A tulajdonságprofilban megfogalmazott kompetenciák megszerzéséhez ajánlott tanulói munkaformákat kell megadni. Tananyagegység: a szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész, amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó képzési célt szolgáló tananyagelemekből képződik. Tananyagelem: a képzési folyamat tervezési-szervezési a központi programban tovább nem bontott része. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot. Szakmai tantárgy: a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítéséhez a szakképesítés központi programjában megadott tananyagelemeknek az ott megadottól eltérő csoportosításával az oktatási intézmény által, a helyi szakmai programban meghatározott tananyagrész. Ez lehet elméleti, gyakorlati, vagy elméletigényes gyakorlati tananyagrész. Központi program (tanterv): a miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (helyi szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez. Időkeret: a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok), tananyagelemek elsajátításához a képzés során rendelkezésre álló, tanítási órákban megadott idő. A központi program időtervében kell megadni, hogy az OKJ-ban meghatározott képzési időn belül mennyi lesz a flexibilis felhasználásra megengedett idő. Szakmai program: A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként - a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) előírásai figyelembevételével szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli 17

18 szakképzést folytató intézményben a felnőttképzési törvény 16. (2) bekezdése szerinti képzési programot kell kidolgozni. Az előzetes tudás beszámítása Szakképzési törvény 11. (1) A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt megegyező tartalmú követelmények teljesítésébe be kell számítani. (2) A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok során tett eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, illetőleg tantárgyi vizsgakövetelményeinek ismételt teljesítése alól felmentés adható. (3) A közoktatási törvényben szabályozott a) szakiskolai pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás, valamint b) szakközépiskolai szakmai orientáció, elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás során elsajátított és igazolt ismeretek tanulmányokba történő beszámításáról a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt. 18

19 AZ ÜGYVITELI SZAKKÉPESÍTÉSEK MODULTÉRKÉPE Gépíró részszakképesítés gépíró, szövegszerkezstő rész-szakképesítés Gépírás és iratkészítés Dokmentumkészítés és -kezelés az irodában A munkahelyi kapcsolattartás elektronukis szövegfeldolgozás elektronukis információkezelés Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll Hivatali kommunikáció Beszédlejegyzés gyorsírással Hivatali kommunikáció Irodai asszisztens szakképesítés Beszéleíró-gyorsíró szakképesítés-ráépülés Jegyzőkönyvvezető szakképesítés-ráépülés Adatjegyzés és jegyzőkönyvvezetés

20 A KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPESÍTÉSEK MODULTÉRKÉPE Pénzügyi-számviteli ügyintéző Gazdálkodási feladatok Gazdálkodási feladatok Pénzügyi feladatok Pénzügyi feladatok Könyvvezetés és Könyvvezetés és beszámolókészítés pénzforgalmi nyilvántartások vezetése Számítógépes programcsomag használata Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok Üzleti terv készítése Ügyviteli feladatok Vállalkozási ügyintéző 20

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Internetes alkalmazásfejlesztő

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN Témavezető: Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin tudományos főmunkatárs Készítette: Andó Pál informatika tanár Debrecen

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben