VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina közgazdász szaktanár, szakmai munkaközösség vezető 1

2 A Gazdasági-szolgáltatási szakterület közgazdaság és ügyvitel szakmacsoportokba tartozó szakképesítések megszerzéséhez szolgálnak alapul azok a gazdasági-ügyviteli jellegű tantárgyak, amelyeket a kerettantervben szakmacsoportos alapozó oktatásra szánt órakeret felhasználásával oktatunk: Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II. 8.) OKM rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról figyelembe vételével a szakmai előkészítő, szakmacsoportos alapozó oktatás tartalmát, követelményeit az alábbiak szerint alakítottuk ki: - az érettségi vizsgakövetelmények, - az OKJ szakképesítések központi programjai, - a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás kerettantervi programjai, illetve ezek követelményei. A szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tantervének kialakításához felhasznált dokumentum: NSZFI honlap, Szakképzési dokumentumok, Szakmai és vizsgakövetelmények, Fejlesztés alatt álló szakképzési dokumentumok, Szakközépiskolai alapozó oktatás kerettantervi tervezetei június i állapot, közgazdaság szakmacsoport. Kerettantervi osztályokban: 9. évfolyamon gépírás gazdasági és jogi ismeretek 10. évfolyamon gazdasági és jogi ismeretek gépírás 11. évfolyamon elméleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan gyakorlat 12. évfolyamon elméleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan gyakorlat Nyelvi előkészítő osztályban: 9. évfolyamon gépírás 10. évfolyamon gazdasági és jogi ismeretek gépírás 11. évfolyamon heti 2 óra heti 2 óra heti 2 óra heti 2 óra heti 4 óra heti 4 óra heti 2 óra heti 4 óra heti 4 óra heti 1 óra heti 2 óra heti 2 óra heti 2 óra 2

3 gazdasági és jogi ismeretek 12. évfolyamon elméleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan gyakorlat 13. évfolyamon elméleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan gyakorlat heti 2 óra heti 4 óra heti 4 óra heti 2 óra heti 4 óra heti 4 óra heti 1 óra 3

4 A szakmai program kidolgozását meghatározó tényezők l. Az iskolafenntartó elvárásai Kiemelt szempontok: a tanulólétszámok alakulása hosszú távon a fejlesztés tárgyi és személyi feltételei az iskolafenntartónak az iskolával szembeni minőségfejlesztési elvárásai. 2. A tanulók iskolával szembeni elvárásai A tanulókat több körülmény befolyásolja az iskolák közötti választásban. Ilyenek pl. a szülő, a testvér, a baráti kör példája, javaslata, s csak részben önálló döntés eredménye, hogy melyik iskolát választják. Sokféle szakmai jellegű ismeret iránt mutatkozik érdeklődésük, azok közül kiemelkednek az alábbiak: számítógépes ismereteket nyújtó, marketing idegenforgalmi, pénzügyi, számviteli területek. 3. A szülők iskolával szembeni elvárásai A szülői ház biztatása mögött nagyon sok esetben saját tapasztalat húzódik meg: szűkebb vagy tágabb családi körből kerültek ki már az iskola tanulói, s így van ismeretük az itt folyó oktató és nevelő-munkáról. Felhívhatják a figyelmet tevékenységünkre (szakmai, tantárgyi sikereinkre, versenyeredményeinkre a médiákban megjelenő híradások is. 4. A gazdálkodó szervezetek elvárásai röviden kész munkaerőt kapjon, széles alapú szakmai képzést biztosítson az iskola. Az ebből további követelmények - gyakorlat-orientált képzés legyen - a csoportmunka erősítése - a tanulói önállóságot biztosító új, hatékony módszerek keresése. 5. A tanulók továbbtanulását biztosító iskolák elvárásai Iskolánk a gazdasági jellegű felsőfokú képzés felé orientál. A közgazdaság szakmacsoportra iskolázunk be, erre épül az érettségi vizsga utáni szakmai képzés. Közgazdasági alapismeretek tantárgyból középszinten üzleti gazdaságtan, és elméleti gazdaságtan, emelt szinten elméleti gazdaságtan tantárgyból biztosítjuk az érettségire való felkészülést, ezek az ötödik, kötelezően választandó vizsgatárgyak egyikét jelentik. A felsőfokú tanulmányok érdekében többletpont elérését szolgáló oktatásra koncentrálunk, ebből a célból a tehetséges tanulókat a szakmai tanulmányi versenyekre készítjük fel, szakköri munkában foglalkoztatjuk, emelt szintű érettségi vizsga letételére ösztönözzük tanítványainkat. 4

5 Az információs társadalom kialakítására irányuló törekvésekkel összhangban kell lenni a szakemberképzésnek. A papír nélküli irodák megteremtése még távoli jövőnek tűnik, a valóságban azonban sokkal közelebb van, mint gondolnánk. Egyrészt az Európai Unióhoz való csatlakozás, másrészt az ország gazdasági helyzetének javítása kényszerítő hatással van az informatika és vele karöltve a szakembergárda - megfelelő mértékű fejlődésére, fejlesztésére. A leggyakrabban a gépírás ismereteikre van szükség, nagyon kis mértékű eltéréssel a szövegszerkesztésre. A szövegszerkesztés hatékony alkalmazásának előfeltétele a megbízható és gyors gépírástudás (lehetőleg tízujjas vakírás), ezért a közgazdasági szakmacsoportos alapozás keretében változatlanul szükségesnek tartjuk a gépírás tantárgy oktatását. Ennek a tudásnak a birtokosai a szövegbevitel okozta nehézségek helyett az érdemi szövegszerkesztési feladatok megoldására helyezhetik a hangsúlyt. 5

6 MODULÁRIS SZAKKÉPZÉS A képzés szabályozásának jogi háttere Irányadó rendeletek: Országos Szakképzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II.17.) OM rendelet 2/2006. (VIII.8.) SZMM rendelet egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 15/2008. (VIII.13). SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 1/2010. (II. 5. )SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter határkörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 15/2009. (IX. 22.) és 21/2009. (X. 9.) PM módosító rendeletekkel módosított, a pénzügyminiszter határkörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet (alkalmazható a után indított szakképesítések esetében A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. Intézményünk rendelkezik az előírt képesítésű pedagógusokkal. Tárgyi feltételek A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges: számítógép-terem tanterem gyakorlóterem taniroda szaktanterem. Intézményünkben a fenti tantermek rendelkezésre állnak. A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza. 6

7 Az egyes szakképesítések időtervének kialakítása során alkalmazott alapelvek 1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tananyagegységekből és tananyagelemekből tantárgyakat alakítottunk ki, a tanulók osztályzatot a tantárgyakból kapnak. A jogszabály szerint a szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek. További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. Szakképesítéseink óratervének kialakításakor a szabad sávot a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének megemelésével töltöttük ki. Intézményünk az irodai asszisztens szakképesítés esetében testnevelés tantárgyat is beépített az óratervbe. 7

8 A szakmai program készítésekor a következő alapelveket követtük: Az iskola erősségei, hagyományai, az iskolai humánerőforrás összetétele, a munkaerőpiac elvárásai befolyásolták az oktatni kiválasztott szakképesítések körét. A pedagógusok képesítése, a tantárgyfelosztás szempontjai alapján egyes tananyagegységek, illetve az ezekből képzett tantárgyak szervesen kapcsolódnak időben egymáshoz. A programkészítés során - a központi program tananyagelemeiből tantárgyakat képeztünk, - a szabad sáv terhére a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítések esetében idegen nyelv (angol vagy német) órákat állítottunk be, - ezen túl a szabad sáv terhére megnöveltük a központi program tananyagelemeinek, ill. tananyagegységeinek az óraszámát, figyelemmel a tanítási hetek számára, a nappali tanítás időrendjére, - az iskola adottságainak megfelelően választottuk ki a javasolt tanulói tevékenységformát, képzési helyszínt, képzési jelleget (számítógéptermek, taniroda, stb.) - meg kellett fontolni, hogy - mivel az ügyviteli titkár és irodai asszisztens szakképesítés esetében az első tanév végén a központi program 90 óra összefüggő nyári szakmai gyakorlatot ír elő -, készüljön tanterv arra a variációra is. Ez esetben külső gyakorlóhelyekről kell gondoskodni. - A tantervkészítés egész folyamatában szem előtt kellett tartani az egyes szakmákra vonatkozóan az előírt elmélet-gyakorlat-arányt: A közgazdaság szakmacsoport szakmái esetében 60-40% Az ügyvitel szakmacsoport szakmái esetében 40-60%. Ettől eltérni max. 1%-kal lehet. A helyi tanterv elkészítésének során térítés nélkül használhattuk az e-szakma helyi tantervkészítő programot, amiért e helyen is köszönetet mondunk Magyar Szakképzési Társaságnak. 8

9 KÉPZÉSI SZERKEZET Az intézményünkben folyó szakképzés a Gazdasági-szolgáltatási szakterület közgazdaság és ügyvitel szakmacsoportokba tartozó szakképesítések megszerzésére irányul. A szakmai program a következő szakképesítések helyi tantervét, szakmai és vizsgakövetelményét tartalmazza: I. A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések: Közgazdaság szakmacsoport Érettségire épülő középfokú szakképesítések OKJ Pénzügyi számviteli ügyintéző 1 éves képzés beszámítással OKJ Vállalkozási ügyintéző 1 éves képzés beszámítással II. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Ügyvitel szakmacsoport Érettségire épülő emelt szintű szakképesítések Ügyviteli titkár szakma OKJ Idegen nyelvi titkár szakképesítés-elágazás 2 éves képzés 90 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlattal tanirodában vagy vállalkozásnál OKJ Iskolatitkár szakképesítés-elágazás 2 éves képzés 90 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlattal tanirodában vagy vállalkozásnál OKJ Ügyintéző titkár szakképesítés-elágazás 2 éves képzés 90 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlattal tanirodában vagy vállalkozásnál A tizedik évfolyam elvégzésére épülő szakképesítés OKJ Irodai asszisztens 2 éves szakképesítés 160 óra nyári összefüggő szakmai gyakorlattal tanirodában vagy vállalkozásnál OKJ Gépíró rész-szakképesítés OKJ Gépíró, szövegszerkesztő rész-szakképesítés OKJ Beszéd leíró-gyorsíró szakképesítés-ráépülés OKJ Jegyzőkönyvvezető szakképesítés-ráépülés 9

10 AZ ISKOLA ÉRTÉKRENDJE: Szigorú és következetes számonkéréssel olyan tudásanyag felhalmozásának segítése, amely előnyt jelenthet elhelyezkedésnél, felsőfokú intézménybe történő felvételnél. Munkafegyelemre nevelés: Rendszeres számonkérés, a teljesítmények értékelése. Pontos és minőségi munkavégzés igénye Igény kialakítása a gazdasági élet legfontosabb eseményeinek, tendenciáinak figyelemmel kísérésére Rugalmasság, innovatív készség kialakítása: Napjaink mikro- és makrokörnyezeti elemeinek változásai szükségessé teszik, hogy a tanulók több megoldási változatban tudjanak gondolkodni, s képesek rugalmasan alkalmazkodni a változó feltételekhez Önállóságra nevelés: Szorgalmazni kell a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek önálló feldolgozását (pl. pályázati kiírásokra jelentkezés ösztönzése, a központi programok által javasolt feladatok megvalósítása). A gondos külalak iránti igény : Ez a cél az írásbeli munkák külső alakjának értékelésével, a rendezett formátumok megkövetelésével érhető el. A környezettel szembeni felelősségérzet kialakítása és erősítése: A tanulók szeressék a természetet, tiszteljék annak értékeit, ismerjék fel a környezetszennyező, természetkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást. Az egységes értékelés érdekében az írásbeli dolgozatoknál elért pontszámok osztályzatra történő átváltási százalékos kulcsa a szakmacsoportos alapozó oktatásban szereplő tantárgyak (gépírás, gazdasági és jogi ismeretek, elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan) esetén: 51 %-tól elégséges 66 %-tól közepes 81 %-tól jó 91 %-tól jeles. Az OKJ szerinti szakképesítések esetében a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg a százalékos szintet. - A képzés elején ezt ismertetjük a képzésben résztvevőkkel. A szakmai képzéseket iskolarendszerben a kiadott központi programok alkalmazásával végezzük, tehát a tantárgyanként előírt követelményszintek szerint értékelünk. 10

11 Szakképzési elvek Feladatunk olyan képzési irányok kiválasztása, amelyekre feltehetően hosszú távon is igény mutatkozik. Olyan tartalmú tudásanyag átadását kell biztosítania, amely elősegíti az elhelyezkedést, illetve jól megalapozza a szakmai irányú továbbtanulást Alapvető cél az iskolánkban végző tanulók elhelyezkedési és szakmai irányú továbbtanulási esélyeinek növelése. Egyre nagyobb iskolánk felelőssége is, hiszen azt kell oktatunk, amire a leendő munkakörben szükség van, ugyanakkor olyan szakmai alapokat kell nyújtanunk (széles körű, rugalmasan hasznosítható) mely megalapozza a magasabb szintű tudás ráépülését (emelt, felsőfokú szakképesítések, felsőoktatáshoz kapcsolódás) vagy az esetleges szakmaváltást. Az egyes szakmai képzések esetében az alábbiakat emeljük ki: Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés A munkakör betöltéséhez szükséges alapvető ismeretek, készségek listája Kiemelendők a 100%-ben szükségesnek tartott ismeretek készségek: számviteli ismeretek, pénzügyi ismeretek, a szakma formai követelményeinek alkalmazása, a felhasználói programok alkalmazása, a belső ügyintézési folyamatok ismerete. Fontosnak ítélték a következőket is: EU ismeretek, a szakmai kommunikáció, a gépírás, CDjogtár használata. A munkaköri feladatok sikeres teljesítéséhez elengedhetetlen dolgozó magatartásformák listája Kiemelendőek a 100%-ban szükségesnek tartott magatartásformák: terhelhető, megbízható, pontos, precíz, udvarias, korrekt, diszkrét, áttekinthető, rendezett feladatot végez, kollegiális, felelősség- és kötelességtudattal rendelkezik, titoktartó. A munkavégzéshez szükséges berendezések, eszközök, szerszámok, anyagok listája A legfontosabb eszközök, anyagok a következők: irodaeszköz, irodaszer, irodai bútor, irodai kommunikációs eszközök, fénymásoló, az Internet kapcsolat. Várhatóan érvényesülő jövőbeni tendenciák listája (pozitív és negatív várható jelenségek egyaránt) A szakmai önképzés és az EU-s standardok alkalmazása. Ma egyre nehezebb elhelyezkedni annak a fiatalnak, aki nem rendelkezik kellő gyakorlattal. A jövőben nem várható a validáló szakemberek szerint: technika fejlődésével a létszámleépítés, munkaintenzitás növekedése, kiszolgáltatottság. Ez pozitív jövőképet tükröz. Ügyviteli szakképesítések Gépíró és szövegszerkesztő: alapfokú szakképesítés. Betölthető: leíró jellegű ügyviteli munkakör, érdemi idegen nyelvtudás nem szükséges. Ügyintézőtitkár II.: középfokú szakképesítés. A szakképesítés kiadásának egy alapfokú 11

12 nyelvvizsga is feltétele. Betölthető: ügyintéző, titkári munkakör hazai és külföldi érdekeltségű cégeknél, elsősorban középszintű vezetők mellett vagy munkacsoportok tagjaként. Ügyintézőtitkár I.: középfokú emelt szintű szakképesítés. A szakképesítés kiadásának egy középfokú nyelvvizsga is feltétele. Betölthető: ügyintéző, titkári elsősorban adminisztratív jellegű munkakör, inkább külföldi érdekeltségű cégeknél, felsőszintű vezetők mellett vagy munkacsoportok tagjaként. Az ügyviteli szakemberekkel szemben támasztott általános munkaadói elvárások Szakmai kompetencia Szakmai kompetenciára egyrészt szakmai tanulmányok kapcsán, másrészt a gyakorlattal tehetünk szert. Különböző mértékben és mélységben, de minden titkárnak szüksége van a következő készségek, ill. ismeretek elsajátítására: számítástechnika, idegen nyelvtudás, a szakmai idegen nyelvi ismereteket is beleértve EUcsatlakozásunkkal parancsoló módon, bár szakmánként eltérő szinten, gépírástudás irodai szinten, levelezés, az irodai kultúra háttérismeretei (különböző szintű és mélységű kommunikációs, gazdasági, szervezési, marketing, jogi, titkári, protokoll, gasztronómiai, hosztessz stb. ismeretek), melyek meglétét nem, viszont hiányát annál inkább érzékelik a munkaadó cégek, gyorsírástudás speciális adminisztratív feladatokhoz. Szükség van továbbá a munkahely-specifikus ismeretekre is. Itt a következők jöhetnek számításba: ismeretek a munkaadó cégről, (a cég helye a nemzetgazdaságon belül, cégküldetés, stratégia, szervezeti felépítés, munkafolyamatok, multinacionális cég esetén a nemzetközi kapcsolatokról, az anyacégen belül elfoglalt helyről, szerepről, feladatról stb.), tájékozottság a cég termékeiről, szolgáltatásairól, ismeretek a cég vezetőiről, kulcsembereiről, azok kompetenciáiról, külső partnerekről, szolgáltatást nyújtókról stb. Személyes kompetencia Ezen a szakterületen néhány személyes tulajdonság megléte különösen fontos. Ilyen magabiztos, nyitott, érett magatartás (ide tartozik a konfliktusok kezelése, pletykálkodás kerülése is), etikus viselkedés, ennek határain belül megbízhatóság, lojalitás a munkatársak, főnökök irányában, biztos fellépés, ápoltság, a pontosság (időben), precizitás (a munkában), felelősségvállalás, jó kommunikációs érzék, jó szervezőkészség, motiválhatóság, terhelhetőség, együttműködési készség, a csapatmunkára való alkalmasság, és még tovább lehetne folytatni a felsorolást. A személyes kompetencia olyannyira fontos, hogy a Magyar Titkárnők Országos Egyesülete kidolgozta, tagsága jóváhagyta a titkári 12

13 munkavégzésre vonatkozó etikai kódexet. Fontosnak tartjuk tanítványainkkal megismertetni ezt. Általános műveltség. A titkár frontember, sokszor ő kerül először kapcsolatba külső ügyfelekkel, a belső vállalati kapcsolatrendszerben pedig kulcspozícióban van. Sokirányúan tájékozottnak kell lenni, és ezt a felsőoktatási képzés többnyire megadja.. Várható változások a szakmai kompetencia terén Az alkalmazott informatika iránti igény jelentős mértékben nő, Az idegen nyelvtudás iránti igény jelentős mértékben nő, A gépírási sebesség jelentősége csökken, A levelezés iránti igény változatlan, kiegészülve és jelentőségében növekedve az idegen nyelvű levelezéssel, Az irodai kultúra háttérismeretei továbbra is szükségesek, A gyorsírás szerepe a jegyzőkönyvvezetésre korlátozódik, legfeljebb a gyorsírásnak a munkaintenzitás fokozó szerepe említhető, A különleges szakmai ismeretek (pl. a japán nyelvtudás említése a felmérésben) komoly szerepet kapnak az elhelyezkedési esélyek növekedésében. Az előző gondolathoz kapcsolódik jelentősége miatt mégis új tendenciaként említendő azoknak az ügyintézőknek a szerepnövekedése, akik egy szakterületen elmélyült tudással rendelkeznek, tehát szakmai előkészítő, adatgyűjtő, irányítás mellett adatcsoportosító, elemző munkát végző stb. munkafeladatra is alkalmazhatók (pl. marketing ügyintéző, pénzügyi ügyintéző stb.). Várható változások a munkahely-specifikus ismeretekben A munkahely-specifikus ismeretek minden eleme továbbra is hangsúlyos elvárás. A munkaerő-piaci telítettség és a pályakezdő munkanélküli diplomások ügyviteli területre áramlása miatt a munkahelyi fluktuáció csökkenése prognosztizálható, így ezek az ismeretek alapkövetelménnyé szilárdulhatnak. Várható változások a személyes kompetencia területén Ugyancsak a munkaerő-piaci telítettség és a munkanélküli diplomások körében kedvelt átképzési irányultság az oka annak, hogy jelentősen megnövekednek hosszú távon az elvárások a személyes kompetencia területén. A személyes tulajdonságok közül pedig a nyitottság az új ismeretek befogadására alapkövetelménnyé válik. További hangsúlyos követelmény lesz (továbbra is) a nagy munkabírás és a lojalitás a cégvezetéshez. Várható változások az iskolázottság mint alkalmazási előfeltétel tekintetében Alapfokú előképzettséggel (általános iskolai, 10 osztályos) elhelyezkedni irodai munkavégzésre már ma is szinte lehetetlen, így szinte kihal a gépíró szövegszerkesztők, gépíró és gyorsírók iránti kifejezett igény. Minimális követelmény az alkalmazásban az érettségi vizsga. A munkahelyek jelentős részénél fontos a szakmai bizonyítvány is azok közül is piacképeseknek a szervező jellegű munkára felkészítő, idegen nyelvtudáshoz kapcsolt szakképesítések számítanak. Vállalkozási ügyintéző szakképesítés A munkakör betöltéséhez szükséges alapvető ismeretek, készségek listája Kiemelendők a 100%-ban szükségesnek tartott ismeretek készségek: számviteli ismeretek, adózási ismeretek, ügyirat-kezelési ismeretek, irodatechnikai eszközök használata. Az EU ismeretek szükségessége, a szakmai kommunikáció is fontos lehet. A munkaköri feladatok sikeres teljesítéséhez elengedhetetlen dolgozó magatartásformák listája 13

14 Kiemelendők a 100%-ban szükségesnek tartott magatartásformák: terhelhető, pontos, precíz, udvarias, felelősségtudattal rendelkezik, kitartó, jogkövető, magabiztos, talpraesett. Fontos lehet a jogkövető magatartás., a szakmai kommunikáció, a Cd jogtár használata. A munkavégzéshez szükséges berendezések, eszközök, szerszámok, anyagok listája A megállapítások szinte megegyeznek a Pénzügyi-számviteli ügyintézőkkel. A legfontosabb eszközök, anyagok a következők: számítógép, perifériák, irodaeszköz, irodaszer, irodai bútor, irodai kommunikációs eszközök, nyomtatványok, elektronikus nyomtatványok, fénymásoló, szakkönyvek, közlöny, CD-jogtár. A szükséges eszközök fontosságát az is alátámasztja, hogy egy, illetve két személyes az ügyintézés, így minden területet az ügyintéző átfog és a jogszabály alkalmazás az egyik legfontosabb feladat. Várhatóan érvényesülő jövőbeni tendenciák listája (pozitív és negatív várható jelenségek egyaránt) A magasabb szintű számítástechnikai ismeretekre, pl. adatbázis-kezelés a jövőben a feladatot ellátók körében nagyobb mértékben lehet szükség. Az át- és továbbképzés a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kap, Ugyanakkor nem látják a jövőben érvényesülőnek a következőket: EU-s ár- és bérszínvonal ollójának további szétnyílása, Munkanélküliség, kiszolgáltatottság növekedése. Ez egy pozitív és optimista jövőképet tükröz. 14

15 A moduláris szakképzéshez kapcsolódó fogalmak: Szakmai ismeretek fogalma A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok. Típusai: A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb. A típus (legmagasabb) Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység B típus A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. C típus (középső) A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység D típus Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás. E típus (legalacsonyabb) A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik. A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért 15

16 fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. Szakmai készség fogalma A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi. Szintjei 5. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. 4. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. 3. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására. 2. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására. 1. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására. Szakmai követelménymodul: A szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén lehet annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját. Szakmai kompetencia: a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzésére való képesség, alkalmasság. Kompetenciaprofil: a feladatprofil és a tulajdonságprofil együttesen. Feladatprofil: a szakképesítés birtokában betölthető munkakörökben elvégzendő feladatok listája. Tulajdonságprofil: 16

17 azoknak a tulajdonságoknak (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, módszer-, társas és személyes kompetenciák) a listája, amelyek birtoklása révén a személy képes a szakképesítés birtokában a munkafeladatok elvégzésére. Program-modul: a követelménymodulokhoz hozzárendelt egy vagy több tananyagegység. A tananyagegység, a programmodul és a folyamatmodul jelentése azonos. Szakmai tananyag: a képzési folyamat teljes tartalma, melynek része egyrészt a tanuló felé irányuló minden olyan, a képzőtől (iskolától) származó és tervezett hatás, amely célzottan a kompetenciaprofilban rögzített eredmények elérését (kompetenciatöbblet megszerzését) szolgálja, másrészt a kompetenciák elsajátításához, megszerzéséhez szükséges tanulói tevékenységek, cselekvések, illetve az ezeket leíró tanulói munkaformák. A tananyagnak meg kell határoznia, hogy mit csinál a tanuló a képzés során. A tulajdonságprofilban megfogalmazott kompetenciák megszerzéséhez ajánlott tanulói munkaformákat kell megadni. Tananyagegység: a szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész, amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó képzési célt szolgáló tananyagelemekből képződik. Tananyagelem: a képzési folyamat tervezési-szervezési a központi programban tovább nem bontott része. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot. Szakmai tantárgy: a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítéséhez a szakképesítés központi programjában megadott tananyagelemeknek az ott megadottól eltérő csoportosításával az oktatási intézmény által, a helyi szakmai programban meghatározott tananyagrész. Ez lehet elméleti, gyakorlati, vagy elméletigényes gyakorlati tananyagrész. Központi program (tanterv): a miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (helyi szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez. Időkeret: a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok), tananyagelemek elsajátításához a képzés során rendelkezésre álló, tanítási órákban megadott idő. A központi program időtervében kell megadni, hogy az OKJ-ban meghatározott képzési időn belül mennyi lesz a flexibilis felhasználásra megengedett idő. Szakmai program: A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként - a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve) előírásai figyelembevételével szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli 17

18 szakképzést folytató intézményben a felnőttképzési törvény 16. (2) bekezdése szerinti képzési programot kell kidolgozni. Az előzetes tudás beszámítása Szakképzési törvény 11. (1) A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt megegyező tartalmú követelmények teljesítésébe be kell számítani. (2) A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok során tett eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, illetőleg tantárgyi vizsgakövetelményeinek ismételt teljesítése alól felmentés adható. (3) A közoktatási törvényben szabályozott a) szakiskolai pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás, valamint b) szakközépiskolai szakmai orientáció, elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás során elsajátított és igazolt ismeretek tanulmányokba történő beszámításáról a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt. 18

19 AZ ÜGYVITELI SZAKKÉPESÍTÉSEK MODULTÉRKÉPE Gépíró részszakképesítés gépíró, szövegszerkezstő rész-szakképesítés Gépírás és iratkészítés Dokmentumkészítés és -kezelés az irodában A munkahelyi kapcsolattartás elektronukis szövegfeldolgozás elektronukis információkezelés Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll Hivatali kommunikáció Beszédlejegyzés gyorsírással Hivatali kommunikáció Irodai asszisztens szakképesítés Beszéleíró-gyorsíró szakképesítés-ráépülés Jegyzőkönyvvezető szakképesítés-ráépülés Adatjegyzés és jegyzőkönyvvezetés

20 A KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPESÍTÉSEK MODULTÉRKÉPE Pénzügyi-számviteli ügyintéző Gazdálkodási feladatok Gazdálkodási feladatok Pénzügyi feladatok Pénzügyi feladatok Könyvvezetés és Könyvvezetés és beszámolókészítés pénzforgalmi nyilvántartások vezetése Számítógépes programcsomag használata Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok Üzleti terv készítése Ügyviteli feladatok Vállalkozási ügyintéző 20

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 2. 2. melléklet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelethez A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

HOGYAN ÉRINTIK A VASÚTI, VASÚTGÉPÉSZETI SZAKKÉPESÍTÉSEKET A SZAKKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI?

HOGYAN ÉRINTIK A VASÚTI, VASÚTGÉPÉSZETI SZAKKÉPESÍTÉSEKET A SZAKKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI? HOGYAN ÉRINTIK A VASÚTI, VASÚTGÉPÉSZETI SZAKKÉPESÍTÉSEKET A SZAKKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI? A képzett szakemberekért Lovász Tibor vezető tanácsadó 2008. március 4. Mottó: Moduláris képzéssel a képzett szakemberekért

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Banki szakügyintéző OKJ száma: 55

Részletesebben

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 06

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola szakképzési rendszere...3 1.1 A hatályos alapító okiratban rögzített szakképzési feladatok...3 1.2

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez ORSZÁGOS KÉPZK PZÉSI JEGYZÉK, KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, H SZERKEZETE Menyhért Anikó NSZFI Kutatásszervez sszervezési si és s fejlesztési si osztály 1 A szakképz pzés alapdokumentumai - Országos

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés* Nappali rendszerben:

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 1.2.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz A szakképesítés megzése: Pincér szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 33 811 02 1000 00 00 Képzési idő: 3 év A szakképesítés

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés Nappali rendszerben:

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az 62. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 62. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye Az 62. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 06 1.2. Szakképesítés megnevezése: Fogadós 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben