FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET"

Átírás

1 FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések megvalósításában részt venni szándékozó szervezetek főbb adatait tartalmazó katalógusba történő jelentkezésre A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI)) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásának szakmai előkészítése érdekében, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízása alapján felhívja azokat a szervezeteket, amelyek részt kívánnak venni a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján támogatott képzések megvalósításában, hogy adják meg főbb adataikat katalógusba-vétel céljából. 1. A katalógus célja a) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 111. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek intézkedés Mezőgazdasághoz és erdészethez kapcsolódó képzések című alintézkedés keretében képzési támogatásra jogosult kedvezményezettek tájékoztatása a képzéseket szolgáltató szervezetek elérhetőségéről; b) a képzéseken való részvétel támogatására fordított közpénz hatékony felhasználásának elősegítése; c) a képzések területi és szakmai megoszlásának a képzési igényekhez történő hozzáigazítása. 2. A katalógusba jelentkezők köre a) A katalógusba jelentkezhet az a Magyarországon vagy más EU tagállamban székhellyel rendelkező, agrár-szakképzési tevékenységet folytató jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, non-profit szervezet, vagy ezek konzorciuma, amely b) a felnőttképzésről szóló évi CI. tv. 8. (1) bekezdésében foglaltak szerint munkaerő-piaci felkészítés, felnőtt oktatás folytatására jogosult, regisztrált képzési hely, valamint külön jogszabály alapján felnőttképzési intézmény-akkreditációval rendelkezik, továbbá c) rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény a szerinti regisztrációs számmal. 3. A katalógusba jelentkezőkkel szembeni követelmények 3.1 A katalógusba jelentkező képző szervezet (továbbiakban: KSZ) e felhívás 2. sz. mellékletében szereplő képzések közül az általa kiválasztott képzés/képzések 1

2 témakörében legalább 5 éve folytat iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli, az Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképzést (évente legalább 1 osztály, vagy 1 felnőttképzési tanfolyam), kivéve a b5, b7, b10, an1, an2, an10, an12, an16 kódszámú képzéseket. Ennek igazolásaként éventként és szakképesítésenként 1db vizsgajegyzőkönyvet csatol a jelentkezéséhez. 3.2 A 2. számú melléklet szerinti an1 kódszámú képzésre irányuló szándéka esetén biztosítja, hogy az e képzésen oktatók olyan névjegyzéki szaktanácsadók, akik a kölcsönös megfeleltetés aktuális ismereteiből az FVM VKSZI által igazoltan eredményes vizsgát tettek. 3.3 A KSZ biztosítja, hogy a képzéseken oktatók szakirányú felsőfokú végzettséggel, legalább 3 év szakmai gyakorlattal, legalább 3 év szakképzési vagy szaktanácsadási gyakorlattal és felsőfokú magyar nyelvismerettel rendelkeznek, vagy magyar anyanyelvűek. 3.4 A KSZ legalább 1, minimum 30 fő befogadására alkalmas oktatóteremmel rendelkezik, amely a szokásos berendezésen kívül fel van szerelve számítógépes projektorral. 3.5 A KSZ a gyakorlati képzés tárgyi feltételeit az FVM VKSZI által közzétett képzési programban előírt módon biztosítja (a gyakorlati képzés helyszíne, szerződés alapján a jelentkező telephelyén kívül is biztosítható). 3.6 A gyakorlati képzés időtartamának 100%-át az OKJ szerinti szakképesítések esetében legalább 50%-át az általa biztosított képzési helyszínen és oktató közreműködésével teljesíti. 3.7 A KSZ vállalja, hogy a képzésben résztvevővel a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. (7) bekezdésében foglaltaknak is megfelelően kötött képzési szerződését legkésőbb a szerződés keltétől számított 15 munkanapon belül rögzíti az FVM VKSZI által működtetett saját elektronikus nyilvántartási rendszerébe A KSZ vállalja, hogy a nála képződő és az általa megvalósított képzéssel kapcsolatos adatokat, dokumentumokat a képzésen eredményesen résztvevőknek átadja, továbbá elkészíti és kiadja a támogatási és kifizetési kérelmek elkészítéséhez szükséges igazolásokat, a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. (2) a) pontjában foglaltaknak megfelelően. 3.9 A KSZ vállalja, hogy a képzéssel kapcsolatos támogatás igénybevételére jogosult gazdálkodó írásbeli megbízása esetén elkészíti és a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. (1) bekezdésében meghatározott módon, elektronikus úton benyújtja a támogatási és kifizetési kérelmeket Konzorciumi formában működő KSZ esetében a konzorcium vezetője felel az KSZ kötelezettségeinek teljesítéséért, továbbá legalább a konzorcium vezetőjének meg kell felelnie e felhívás 2. pontjában, a képzést végző partnereknek pedig az 2. pont a)-b) pontjaiban felsorolt feltételeknek. A konzorcium további tagjaival kapcsolatos követelmények, és a képzési projekt 1 Az elektronikus rendszerben csak a KSZ saját, jóváhagyott képzési projektjével egyező képzési szerződéseket lehet rögzíteni. 2

3 teljesítésében való közreműködésük módja a konzorciumi szerződésben kerül rözítésre A KSZ vállalja, hogy a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti formában évenként képzési projekt tervet készít, amelyet felülvizsgálatra benyújt az FVM VKSZI-hez tárgyévet megelőző év szeptember 1-ig, évre vonatkozóan a hivatkozott rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, és a jóváhagyott képzési projekt tervének megvalósítására megállapodást köt az FVM VKSZI-vel. 4. A katalógusba felvett KSZ katalógusban maradásának feltételei 4.1 A KSZ elkészítette a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti formában az éves képzési projekt tervét, és benyújtotta felülvizsgálatra az FVM VKSZI-hez tárgyévet megelőző év szeptember 1-ig. 4.2 A KSZ a jóváhagyott éves képzési projektjében tervezett képzések legalább 50%-át teljesítette, és két egymást követő évben a két évi képzési projekt tervet összesen legalább a 70%-ban teljesítette. 4.3 A KSZ az elfogadott képzési projekt tervében szereplő képzéseken legalább 10, legfeljebb 30, a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján támogatásra jogosult ügyfél képzési szerződéssel igazolt részvételét biztosította, és a képzéseken csak a hivatkozott rendelet 4. (2) bekezdésében meghatározott személyek vettek részt. 4.4 A KSZ a képzéseket saját szervezésben bonyolította le., 4.5 A KSZ az elfogadott képzési projekt tervében szereplő képzések megvalósítása során a képzési programban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek teljes körét oktatta, elvégezte az előírt számonkérést és elégedettségmérést. 4.6 A KSZ a képzések időpontját havonta a tárgyhót megelőző hónap 25-ig az FVM VKSZI által működtetett saját integrált elektronikus rendszerében rögzítette. 4.7 A KSZ a képzéssel kapcsolatos rendkívüli eseményről (pl. kényszerszünet, időpont-, vagy helyszín-módosulás) legalább 3 munkanappal a képzés tervezett napja előtt telefonon és ha rendelkezik az ügyfél címével elektronikus üzenetben is tájékoztatta a képzésre jelentkezett ügyfeleket, és az információt rögzítette az FVM VKSZI által működtetett, saját integrált elektronikus rendszerében. 4.8 A KSZ a képzésről a évi CI. törvény 9. (2) bekezdésében, valamint a 10/A. c) pontjában és a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelettel módosított 24/2004. (VI. 22.) FMM rendeletben rögzített haladási naplót és a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletben meghatározott formában napi jelenléti ívet vezetett. 4.9 A KSZ a képzési projektjének megvalósítására megállapodást kötött az FVM VKSZI-vel A KSZ a jóváhagyott képzési projektjét a tárgyévet követő év március 31-ig teljesítette. 3

4 4.11 A KSZ a jóváhagyott képzési projektjének teljesítéséről jelentést készített az FVM VKSZI által meghatározott formában, és tárgyévet követő év május 31-ig megküldte az FVM VKSZI részére A KSZ a támogatott képzésen részvevő gazdálkodókkal kötött képzési szerződéseknek, a támogatási jogosultság megítéléséhez kapcsolódó adatait az FVM VKSZI által működtetett informatikai eszköz felhasználásával rögzítette A KSZ az ügyfelek írásbeli megbízása alapján benyújtotta azok elektronikus támogatási és kifizetési kérelmeit. 5. A jelentkezések elfogadásának elbírálásánál előnyt jelentő feltételek A katalógusba jelentkező : rendelkezik a jelentkezési dokumentumában szereplő képzések témaköreihez kapcsolódó OKJ szerinti szakképesítésre vonatkozóan vizsgaszervezési jogosultsággal; rendelkezik jelentkezési dokumentumában szereplő képzések témaköreihez kapcsolódó, OKJ szerinti képzéseire vonatkozóan kedvező referenciákkal (a vizsgaelnöki jelentések alapján); a jelentkezési dokumentumában szereplő képzéseket költséghatékonyan tervezi megvalósítani; képzéseit a KSZ székhelye szerinti és az azzal szomszédos megyékre koncentrálja; képzési kínálata jól illeszkedik a területen jelentkező képzési igényekhez. 6. Kizáró okok Az alábbi hiányosságok esetén a jelentkezés további vizsgálat és hiánypótlási eljárás nélkül elutasításra kerül: A jelentkezési dokumentum postára adásának dátuma későbbi, mint a 12. pontban meghatározott jelentkezési határidő. A jelentkezési adatlap cégszerű aláírása hiányzik, vagy nem az aláírási címpéldányon feltűntetett személyek által történt az aláírást. A jelentkezési dokumentumot benyújtó nem bejegyzett és működő szervezet. Ha a jelentkező szervezet konzorcium, e feltétel a konzorcium tagjaira vonatkozóan értendő. A jelentkezési dokumentumot benyújtó szervezet nem rendelkezik adószámmal és bankszámlaszámmal. A jelentkező nem az FVM VKSZI elektronikus felületén előállított jelentkezési adatlapot használja. Az elektronikus felületen rögzített, és a kinyomtatott jelentkezési adatlapon feltűntetett adatok eltérőek. 7. A jelentkezési dokumentum tartalmi és formai követelményei A jelentkezési dokumentumnak tartalmaznia kell az alábbiakat. Hiánytalanul kitöltött adatlap (1. számú melléklet) Csatolandó okiratok: 4

5 . a jelentkező alapító okirata, társasági szerződése, cégek esetén a jelentkező 30 napnál nem régebbi cégkivonata, egyéb szervezet esetén a szervezet működési engedélye, a jelentkező szervezet képviselőjének 30 napnál nem régebbi, közjegyző által kiállított, vagy hitelesített aláírási címpéldánya, az ÚMVP képzéseken oktatók szakmai önéletrajza, igazolás a Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI) intézményi akkreditációról, a vizsgaszervezési jogosultságot igazoló dokumentum (ha van ilyen), a és évben zárult iskolarendszeren kívüli képzéseinek vizsgajegyzőkönyvei, a 3.1 pontban meghatározott vizsgajegyzőkönyvek, minden egyéb dokumentum, amely a jelentkező agrárszakképzéssel kapcsolatos képességét hitelt érdemlő módon igazolja. 8. A jelentkezés formai és tartalmi követelményei A jelentkezési dokumentumot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező másolat), postai úton, tértivevényes küldeményként kell benyújtani a minisztériumnak címezve az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézethez (levelezési címe: 1119 Budapest, Andor u ). A jelentkezési dokumentum adatlapjának és a csatolt okiratoknak eredeti és másolati példányait külön-külön dossziéba lefűzve, az eredeti és másolati példány megjelöléssel kell ellátni. A teljes jelentkezési dokumentumnak egy csomagban kell lennie, amelyen fel van tűntetve a jelentkező neve és címe, valamint az ÚMVP Képző Szervezet - jelentkezés A nem a megadott úton és/vagy időben érkezett jelentkezéseket az FVM VKSZI nem veszi át. 9. A jelentkezések elbírálásának rendje A bírálati eljárás legfontosabb szakaszai: A befogadásra való jogosultság vizsgálata A jelentkezési dokumentum csak akkor kerül az FVM VKSZI által befogadásra, ha megfelel az alábbi minimum feltételeknek. A jelentkező megfelel e felhívás 2. pontjában foglalt jogosultsági feltételeknek. A jelentkezési dokumentum benyújtása e felhívás 8. pontjában foglaltaknak megfelelően történt. 5

6 A jelentkezési dokumentummal ill. a jelentkezővel kapcsolatban nem áll fenn e felhívás 6. pontja szerinti kizáró ok. A jelentkezési dokumentum teljességének vizsgálata A benyújtott dokumentumokat az FVM VKSZI megvizsgálja abból a szempontból, hogy az megfelel-e e felhívásban meghatározott tartalmi (mennyiségi) és formai követelményeknek. A hiányos jelentkezési dokumentum esetében az FVM VKSZI 8 munkanap határidő megjelöléssel felszólítja a jelentkezőt a hiány pótlására. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés elbírálása a rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik. A jelentkezési dokumentum tartalmi értékelése Az FVM VKSZI a jelentkezéseket pont közötti pontszám odaítélésével értékeli az alábbi szempontok figyelembe vételével: - a jelentkező a 139/2008 (X. 22.) FVM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt képzések mennyire teljes körére vállalkozik, - a jelentkezési dokumentumban szereplő képzések oktatásának személyi feltételei - a jelentkezési dokumentumban szereplő képzések oktatásának tárgyi feltételei - a jelentkező szakképzési referenciái a jelentkezési dokumentumban szereplő képzésekre vonatkoztathatóan - a KSZ jelentkezési dokumentumában szereplő képzések témaköreihez kapcsolódó OKJ szerinti szakképesítésre vonatkozóan rendelkezik vizsgaszervezési jogosultsággal - a jelentkezési dokumentumában nincs képzési helyszín megjelölve a KSZ székhelye szerinti megye és az azzal határos megyék területén kívül; - a gazdálkodók számán alapuló területi képzési igényekhez való alkalmazkodás mértéke; - a évre tervezett képzéseinek összes költség a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. számú mellékletben meghatározott maximális elszámolható kiadásokkal számolt összeg hány %-a. Az FVM VKSZI a jelentkezési dokumentumban foglaltak helytállóságát a helyszínen is ellenőrizheti, és ott jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit. A jelentkezés FVM VKSZI által történő elutasítása esetén, az elutasítás kézhezvételét követő 15 napon belül, a jelentkező a döntés felülvizsgálatát kérheti az Irányító Hatósághoz címzett és az FVM VKSZI-hez benyújtott kérelemben. A jelentkezés elutasítása esetén a jelentkező által beküldött dokumentumok megsemmisítésre, az elektronikus rendszerbe rögzített adatok törlésre kerülnek az elutasításra vonatkozó végleges döntés keltétől számított 60. napon. 6

7 10. A KSZ képzési jogosultságával kapcsolatos rendelkezések Az FVM VKSZI által elfogadott jelentkezők (KSZ) jegyzékét az FVM VKSZI vezeti, és a honlapján nyilvánosságra hozza azok nevét, postacímét, az ÚMVP képzések szervezéséért felelős személy nevét, telefonszámát, valamint azoknak az ÚMVP-s képzéseknek a felsorolását, amelyekre elfogadott jelentkezési dokumentumában foglaltak alapján megvalósítási lehetőséget kapott. A nyilvántartásba vett KSZ mindaddig nyilvántartásban marad, ameddig az FVM VKSZI nem hoz törlésre vonatkozó döntést, illetve a KSZ azon kérelmének dátumáig, amelyben a nyilvántartásból való törlését kezdeményezi. A KSZ e felhívás 3. és 4. pontjában felsorolt feltételeknek való megfelelését az FVM VKSZI ellenőrzi. A KSZ katalógusból való törléséről szóló FVM VKSZI döntés ellen a KSZ az Irányító Hatóság vezetőjéhez címezve 2 az FVM VKSZI-hez nyújthat be felülvizsgálati kérelmet. A KSZ a katalógusból való törléséről szóló értesítés kézhezvételét követően a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet hatálya alá eső új képzést nem indíthat, de a hatályban levő képzési szerződéseit szerződés szerint köteles teljesíteni. Az KSZ katalógusban szereplő szervezetek elfogadott és megvalósított képzési projektjének képzési támogatásra jogosult résztvevői támogatást igényelhetnek a képzés díjának visszatérítésére a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben foglaltak szerint. 11. A katalógusba jelentkezők tájékoztatása A jelentkezési felhívás és dokumentáció, valamint az elektronikus jelentkezési felület az FVM (www.fvm.hu) és az FVM VKSZI honlapján (www.vkszi.hu) érhető el. A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseket az FVM VKSZI-hez a fórumán, vagy telefaxon lehet feltenni az alábbi címeken. Fórum: képző központokkal kapcsolatos információk Fax: A jelentkezők kérdéseit az FVM VKSZI 6 munkanapon belül megválaszolja, és válaszait nyilvánosságra hozza a honlapján üzemeltett Fórumok menüpont alatt. A jelentkezéssel kapcsolatosan feltett kérdésekre az esélyegyenlőség és az átláthatóság biztosítása érdekében az FVM VKSZI csak írásban válaszol. 2 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Közösségi ügyekért felelős szakállamtitkár 7

8 12. A jelentkezés benyújtási határideje: A jelentkezési dokumentum benyújtásának határideje a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet hatálybalépésétől számított 30. naptári nap. A jelentkezési dokumentum postára adásának dátuma ennél későbbi nem lehet. 8

9 1. számú melléklet ADATLAP az ÚMVP támogatásával megvalósuló képzések szervezési, lebonyolítási jogosultságának elnyerésére és ÚMVP Képző Szervezetként való elismerésre kiírt jelentkezéshez 1. A jelentkező adatai, ill. konzorciumi tagok adatai 1.1 A pályázó teljes neve: 1.2 Státusz (Konzorcium esetén vezető/tag) 1.3 MVH regisztrációs száma 1.4 Jogi forma: 1.5 Adószám 1.6 Bankszámlaszám: 1.7 Statisztikai szám: 1.8 Cégbírósági bejegyzés száma, vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási szám: 1.9 Alapítás éve 1.10 Szakágazati kód (TEÁOR) 1.11 Saját tőke: 1.12 Teljes munkaidős létszám: (fő) 1.13 Székhely irányítószám település utca, házszám honlap 1.14 Postacím (ha nem azonos a székhellyel) irányítószám település utca, házszám postafiók irányítószám: postafiók Telefon Fax 1.15 Pályázó hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) név beosztás telefon fax Kapcsolattartó személy adatai név beosztás telefon fax 9

10 2. Az oktatni tervezett képzések adatai (a felhívás 2. sz. melléklete alapján) Sor sz Kódszám a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet szerint Megnevezés Szakképesítést nem adó, nem kötelező képzések OKJ szerinti képzések Kötelező képzések Költséghatékonyság 3 (%) 3 A képzés évre tervezett költségének aránya a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott elszámolható kiadásokkal számított összeg százalékában megadva. 10

11 Hatósági képzések 11

12 3. Képzési helyszín(ek) adatai Sorszám irányítószám település Utca, házszám Az adatlap 2. pontjában felsorolt képzések közül az adott helyszínen nem indítandó képzések kódja a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet szerint, vesszővel elválasztva 12

13 4. A képzést végző oktatók adatai 4.1 Oktatók neve, szaktanácsadási adatai Sorszám (erre a számra hivatkozva kell kitölteni a következő táblázatokat Név Szaktanácsadói névjegyzék szám Agrár szaktanácsadásban eltöltött évek száma Szakképzésben eltöltött évek száma 4.2 Oktatók végzettségei Oktató kód (a 4.1 táblázat 1 oszlopából) szakirányú felsőfokú végzettség Megszerzés éve megnevezése Az adatlap 2. pontjában felsorolt képzések közül melyekben vesz részt 5. Az elméleti oktatás tárgyi feltételei 1 db 30 fő befogadására alkalmas terem (minimumfeltétel) 2-4 db 30 fős terem 4< db 30 fős terem 1 db projektor (minimumfeltétel) Minden terem rendelkezik projektorral (ill. min. 2 db) Termekhez plusz projektor (meghibásodás esetére) Jelölje X-el a megfelelő állításokat! 6. A gyakorlati képzés helyszínének/helyszíneinek és felszereltségének ismertetése az adott helyszínen oktatni kívánt képzések megjelölésével (felsorolásszerűen, max. 5 oldal) 13

14 Az Adatlaphoz csatolandó okiratok: a jelentkező alapító okirata, társasági szerződése, cégek esetén a jelentkező 30 napnál nem régebbi cégkivonata, egyéb szervezet esetén a szervezet működési engedélye, a jelentkező szervezet képviselőjének 30 napnál nem régebbi, közjegyző által kiállított, vagy hitelesített aláírási címpéldánya, a megpályázott képzéseken oktatók szakmai önéletrajza, az intézményi akkreditációról kiállított hatályos tanúsítvány másolata, a és évben zárult iskolarendszeren kívüli képzéseinek vizsgajegyzőkönyvei, a Felhívás 3.1 pontjában meghatározott vizsgajegyzőkönyvek, minden egyéb dokumentum, amely a jelentkező agrárszakképzéssel kapcsolatos képességét hitelt érdemlő módon igazolja, aláírt nyilatkozatsor (az Adatlap 1. számú melléklete). A fentiek alapján kérem az általam képviselt szervezet ÚMVP Képző Szervezetként való katalógusba vételét. Cégszerű aláírás Helyszín, dátum 14

15 Az Adatlap 1. számú melléklete N Y I L A T K O Z A T O K A jelentkező jogos képviselőjeként kijelentem, hogy A jelentkezésben, illetve kérelemben foglalt adatok, 1. információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; a jelentkező csőd-, illetve felszámolási, végelszámolási 2. eljárás alatt nem áll, végrehajtási eljárás nem folyik ellene a jelentkezőnek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, illetve támogatás jogosulatlan 3. igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított és ki nem egyenlített köztartozása nincs; ha a jelentkezés elbírálására adott határidő lejárta előtt a 4. jelentkező ellen felszámolási eljárás indul, ennek tényéről a felhívásban megjelölt döntéshozó szervet értesítem. A jelentkező megfelel az államháztartásról szóló évi 5. XXXVIII. Törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeknek a jelentkező a 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet szerinti 6. vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezik a jelentkező megfelel a Felhívás pontjában 7. meghatározott feltételeknek Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkező jelentkezésben foglalt adatait a jelentkezés elbírálásába, a döntéshozatali eljárásba, és az ellenőrzésbe 8. bevont szervezetek jogszabályban, vagy a felhívásban meghatározott feladataik teljesítéséhez kezeljék és felhasználják. Aláírás Tudomásul veszem, hogy az ÚMVP Képző Szervezet neve, címe, a képzési helyszínei, 9. általa oktatható képzések, és a kapcsolattartójának neve, telefonszáma nyilvánosságra hozható. 15

16 2. számú melléklet a felhíváshoz Képzések kódszáma megnevezése 2 Szakképesítést nem adó képzések an1 A képzés 1. célterület: Választható képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei 1. Kölcsönös megfeleltetés - célja, alapelvei; - jogszabályi háttere; - a követelmények csoportosítása, általános ismertetésük; - a követelmények ellenőrzése, jogkövetkezmények; - természetvédelmi követelmények; - környezetvédelmi követelmények; - állatjelölés és nyilvántartás. 2. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai 2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés 2.2. Előzmények - a korábbi években alkalmazott HMKÁ előírások; - a változtatás szükségessége Az új, évtől alkalmazandó HMKÁ előírásokról általában - a szabályozásról; - kikre és hol vonatkozik Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ előírás ismertetése - talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások; - talajszervesanyag tartalmára vonatkozó előírások; - talaj szerkezetére vonatkozó előírások; - minimális művelés szintjének megőrzése. 3. Az agrárszakigazgatás rendszere időtartama (45 perces tanóra) elmélet gyakorlat 22 - an2 Az agráriumban előállítható vagy keletkező biomassza hasznosítása és elsődleges feldolgozása az energetikai célú biomassza előállításhoz, elsődleges feldolgozáshoz igényelhető támogatások; - lágyszárú energianövények termesztése; - fásszárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása; - a biomassza begyűjtése, felhasználása, feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös tekintettel a mezőgazdasági és kistérségi alkalmazásokra; - az agrárszakigazgatás rendszere. an3 Aktuális növényvédelmi ismeretek 15 7 elméleti képzés - új növényvédő szerek ismertetése; - új védekezési módszerek egyes károsítók ellen; - a használatból kivont növényvédő szerek és helyettesítési lehetőségeik; - a növényvédelem ökonómiája; - növényvédelmi előrejelzési információk, és azok felhasználása; 16

17 - a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai; - az agrárszakigazgatás rendszere. gyakorlati képzés - fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése; - permetezőgépek beállítása; - permetlékészítési, kijuttatási számítások. an4 Kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés szabályai kistermelői élelmiszer-előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása; - élelmiszerhigiénia; - a termékek csomagolása; - a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése; - a termékek nyomonkövethetősége; - az agrárszakigazgatás rendszere. an5 Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése 15 7 elméleti képzés - a növények tápanyagfelvétele; - a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezői; - a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai; - a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve, lépései; - a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja; - az agrárszakigazgatás rendszere. gyakorlati képzés - tápanyaggazdálkodási terv készítése. an6 Agrárvállalkozói ismeretek A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése - a stratégia kialakításának folyamata; - a cég tőkeköltségvetése; - beruházási változatok értékelése, beruházási döntés; - a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezők, kockázat menedzselés. 2. A vállalkozás működtetése - az üzlet finanszírozása; - költséggazdálkodás, költségelemzés; - a vállalati hozamok mérése, elemzése; - egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás; - a nyereség növelésének lehetőségei a mezőgazdasági termelésben; - főbb pénzügyi mutatók képzése. 3. Üzleti terv készítése 4. Adózási ismeretek 5. Társadalombiztosítás 6. Az agrárszakigazgatás rendszere an7 Ökológiai gazdálkodás az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei; - az ökológiai növénytermesztés jellemző technológiai elemei; - az ökológiai állattenyésztés jellemző technológiai elemei; - az ökológiai kertészet jellemző technológiai elemei; - átállás az ökológiai gazdálkodásra; - ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehető támogatások; - az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere; - a biotermékek értékesítési lehetőségei; - az ökológiai gazdálkodás ökonómiája; - az agrárszakigazgatás rendszere. 17

18 an8 Termékértékesítés lehetőségei, termelői csoportok alakítása, helyi termékek értékesítése termelői csoportok formái, alakításuk lépései; - piacrajutási lehetőségek; - a helyi termékek marketingje, értékesítési lehetőségei; - az agrárszakigazgatás rendszere. an9 Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók számára. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele 8 30 Elméleti képzés: - általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); - a Word és az Internet alapszintű ismertetése; - a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele. Gyakorlati képzés: - a Word használata; - az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról információ szerzés); - elektronikus levelezés. an10 Jó mezőgazdasági Gyakorlat 15 7 A képzés tartalma Elméleti képzés: - a mezőgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok, EU és hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei; - a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a termesztési rendszerekben; - a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben; - termőterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás; - talajművelés, trágyázás, öntözés; - növényvédelem, hulladékanyagok kezelése; - betakarítás és betakarítás utáni kezelések; - élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomonkövetése; - a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az állomány nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek; - takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás; - a JMGy és a mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata; - az agrárszakigazgatás rendszere. Gyakorlati képzés: - helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések. an11 Az integrált növénytermesztés, gyümölcstermesztés technológiája az agrárszakigazgatás rendszere. Elméleti képzés: Általános rész: - az integrált gazdálkodás fogalma; - az integrált növénytermesztés hazai szabályozása; - integrált növénytermesztési célprogramok; - az integrált növénytermesztés feltételrendszere; - az integrált növénytermesztés jelentősebb elemei. Speciális rész: - integrált szántóföldi növénytermesztés; - integrált zöldségtermesztés; - integrált gyümölcstermesztés. Gyakorlati képzés: Gazdálkodási napló vezetése 18

19 - műveleti lapok kitöltése; - tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése; - trágyázási napló kitöltése; - növényvédelmi előrejelzési adatlap kitöltése; - permetezési napló kitöltése. an12 A fásszárú energiaültetvények telepítése és kezelése az agrárszakigazgatás rendszere; - fás szárú energiaültetvények telepítésére vonatkozó jogszabályok; - a fás szárú energianövények termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása; - a biomassza felhasználása ill. feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás). an13 Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentősége - biztosításának lehetőségei a termőföldtől a fogyasztó asztaláig - élelmiszerek minősége, mikrobiológiai minősége, meghatározó tényezői - alap- és adalékanyagok minősége, a késztermék minőségére gyakorolt hatása - élelmiszerek biztonságos előállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése - nyomon követés biztosítása az egész termékpályán - romlást okozó tényezők, élelmiszer-fertőzés, ételmérgezés okai, következményei, megelőzési lehetőségek - élelmiszer-előállítás higiéniája, személyi higiénia jelentősége, biztosításának lehetőségei az élelmiszer-előállításban, HACCP - génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk; - a kistermelői élelmiszer előállítás és forgalmazás jogi szabályozása; - fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentősége, biztosításának lehetőségei; - az agrárszakigazgatás rendszere. an14 Erdőgazdálkodás az erdőgazdálkodás keretrendszerét jelentő jogszabályi környezet ismertetése; - az erdő, mint ökoszisztéma; - alapfokú dendrológiai ismeretek; - az erdőgazdálkodás fenntarthatósága; - erdőgazdálkodói szervezeti formák; - erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele; - erdészeti szakszemélyzet alkalmazása; - erdőtervezés; - erdőnevelési, fakitermelési módok ismertetése; - erdőfelújítás; - az erdőgazdálkodási tevékenység hatósági engedélyezése; - erdőtelepítés; - természetközeli erdőgazdálkodási módszerek ismertetése; - az agrárszakigazgatás rendszere. an15 Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintő területe), Víz Keretirányelv fő követelményei 1. Melioráció, mezőgazdasági vízgazdálkodás természeti tényezői - időjárás változás, változékonyság Magyarországon; - időjárási szélsőségek; - a klímaváltozás történelmi vonatkozásai

20 an A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége 3. Aszály - történelmi aszályos időszakok; - aszálykárok; - az aszály enyhítésének lehetőségei. 4. Melioráció és az öntözés kapcsolata - melioráció; - a melioráció összetevői; - hatósági engedélyek; - a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból történő megítélése; - a melioráció kivitelezése. 5. Vízgazdálkodás - víz Keretirányelv hazai végrehajtása; - vízkárelhárítás, belvízvédelem; belvíz által veszélyeztetett területek; erózió által veszélyeztetett területek; belvízvédekezéssel kapcsolatos főbb teendők; belvízvédekezés szervezeti rendje. 6. Agrárstratégiánk 7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetőségeink 8. Az agrárszakigazgatás rendszere Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések 1. Az SPS rendszer Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések - a termőföld tulajdonjogának megszerzése; - a birtokrendezés eszközei; - a termőföld használata és a földhasználati nyilvántartás; - a termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség és a parlagfűmentesítés; - a termőföld más célú hasznosítása. 3. Az agrárszakigazgatás rendszere an17 Vadgazdálkodási ismeretek a vadgazdálkodás jogszabályi keretei; - vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés és az ÚMVP kapcsolata; - apróvadgazdálkodási alapismeretek; - az agrárszakigazgatás rendszere. OKJ szerinti szakképesítések ao Aranykalászos gazda a hatályos Szakmai és ao Mezőgazdasági vállalkozó Vizsgakövetelményekbe ao Kertészeti gép kezelő n meghatározott ao Majorgép-kezelő maximális képzési ao Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő időtartam min. 30%-a, ao Mezőgazdasági rakodógép kezelő az előírt elméletigyakorlati óra arányt ao Növényvédelmi gépkezelő ao Önjáró betakarítógép kezelője betartva ao Növényvédő és méregraktár-kezelő ao Motorfűrész-kezelő ao Fakitermelő ao Méhész ao Szőlőtermesztő ao Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó ao Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó ao Vadász, vadtenyésztő ao Lótartó és tenyésztő 20

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben