FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET"

Átírás

1 FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések megvalósításában részt venni szándékozó szervezetek főbb adatait tartalmazó katalógusba történő jelentkezésre A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI)) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásának szakmai előkészítése érdekében, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízása alapján felhívja azokat a szervezeteket, amelyek részt kívánnak venni a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján támogatott képzések megvalósításában, hogy adják meg főbb adataikat katalógusba-vétel céljából. 1. A katalógus célja a) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 111. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek intézkedés Mezőgazdasághoz és erdészethez kapcsolódó képzések című alintézkedés keretében képzési támogatásra jogosult kedvezményezettek tájékoztatása a képzéseket szolgáltató szervezetek elérhetőségéről; b) a képzéseken való részvétel támogatására fordított közpénz hatékony felhasználásának elősegítése; c) a képzések területi és szakmai megoszlásának a képzési igényekhez történő hozzáigazítása. 2. A katalógusba jelentkezők köre a) A katalógusba jelentkezhet az a Magyarországon vagy más EU tagállamban székhellyel rendelkező, agrár-szakképzési tevékenységet folytató jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, non-profit szervezet, vagy ezek konzorciuma, amely b) a felnőttképzésről szóló évi CI. tv. 8. (1) bekezdésében foglaltak szerint munkaerő-piaci felkészítés, felnőtt oktatás folytatására jogosult, regisztrált képzési hely, valamint külön jogszabály alapján felnőttképzési intézmény-akkreditációval rendelkezik, továbbá c) rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény a szerinti regisztrációs számmal. 3. A katalógusba jelentkezőkkel szembeni követelmények 3.1 A katalógusba jelentkező képző szervezet (továbbiakban: KSZ) e felhívás 2. sz. mellékletében szereplő képzések közül az általa kiválasztott képzés/képzések 1

2 témakörében legalább 5 éve folytat iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli, az Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképzést (évente legalább 1 osztály, vagy 1 felnőttképzési tanfolyam), kivéve a b5, b7, b10, an1, an2, an10, an12, an16 kódszámú képzéseket. Ennek igazolásaként éventként és szakképesítésenként 1db vizsgajegyzőkönyvet csatol a jelentkezéséhez. 3.2 A 2. számú melléklet szerinti an1 kódszámú képzésre irányuló szándéka esetén biztosítja, hogy az e képzésen oktatók olyan névjegyzéki szaktanácsadók, akik a kölcsönös megfeleltetés aktuális ismereteiből az FVM VKSZI által igazoltan eredményes vizsgát tettek. 3.3 A KSZ biztosítja, hogy a képzéseken oktatók szakirányú felsőfokú végzettséggel, legalább 3 év szakmai gyakorlattal, legalább 3 év szakképzési vagy szaktanácsadási gyakorlattal és felsőfokú magyar nyelvismerettel rendelkeznek, vagy magyar anyanyelvűek. 3.4 A KSZ legalább 1, minimum 30 fő befogadására alkalmas oktatóteremmel rendelkezik, amely a szokásos berendezésen kívül fel van szerelve számítógépes projektorral. 3.5 A KSZ a gyakorlati képzés tárgyi feltételeit az FVM VKSZI által közzétett képzési programban előírt módon biztosítja (a gyakorlati képzés helyszíne, szerződés alapján a jelentkező telephelyén kívül is biztosítható). 3.6 A gyakorlati képzés időtartamának 100%-át az OKJ szerinti szakképesítések esetében legalább 50%-át az általa biztosított képzési helyszínen és oktató közreműködésével teljesíti. 3.7 A KSZ vállalja, hogy a képzésben résztvevővel a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. (7) bekezdésében foglaltaknak is megfelelően kötött képzési szerződését legkésőbb a szerződés keltétől számított 15 munkanapon belül rögzíti az FVM VKSZI által működtetett saját elektronikus nyilvántartási rendszerébe A KSZ vállalja, hogy a nála képződő és az általa megvalósított képzéssel kapcsolatos adatokat, dokumentumokat a képzésen eredményesen résztvevőknek átadja, továbbá elkészíti és kiadja a támogatási és kifizetési kérelmek elkészítéséhez szükséges igazolásokat, a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. (2) a) pontjában foglaltaknak megfelelően. 3.9 A KSZ vállalja, hogy a képzéssel kapcsolatos támogatás igénybevételére jogosult gazdálkodó írásbeli megbízása esetén elkészíti és a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. (1) bekezdésében meghatározott módon, elektronikus úton benyújtja a támogatási és kifizetési kérelmeket Konzorciumi formában működő KSZ esetében a konzorcium vezetője felel az KSZ kötelezettségeinek teljesítéséért, továbbá legalább a konzorcium vezetőjének meg kell felelnie e felhívás 2. pontjában, a képzést végző partnereknek pedig az 2. pont a)-b) pontjaiban felsorolt feltételeknek. A konzorcium további tagjaival kapcsolatos követelmények, és a képzési projekt 1 Az elektronikus rendszerben csak a KSZ saját, jóváhagyott képzési projektjével egyező képzési szerződéseket lehet rögzíteni. 2

3 teljesítésében való közreműködésük módja a konzorciumi szerződésben kerül rözítésre A KSZ vállalja, hogy a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti formában évenként képzési projekt tervet készít, amelyet felülvizsgálatra benyújt az FVM VKSZI-hez tárgyévet megelőző év szeptember 1-ig, évre vonatkozóan a hivatkozott rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, és a jóváhagyott képzési projekt tervének megvalósítására megállapodást köt az FVM VKSZI-vel. 4. A katalógusba felvett KSZ katalógusban maradásának feltételei 4.1 A KSZ elkészítette a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti formában az éves képzési projekt tervét, és benyújtotta felülvizsgálatra az FVM VKSZI-hez tárgyévet megelőző év szeptember 1-ig. 4.2 A KSZ a jóváhagyott éves képzési projektjében tervezett képzések legalább 50%-át teljesítette, és két egymást követő évben a két évi képzési projekt tervet összesen legalább a 70%-ban teljesítette. 4.3 A KSZ az elfogadott képzési projekt tervében szereplő képzéseken legalább 10, legfeljebb 30, a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján támogatásra jogosult ügyfél képzési szerződéssel igazolt részvételét biztosította, és a képzéseken csak a hivatkozott rendelet 4. (2) bekezdésében meghatározott személyek vettek részt. 4.4 A KSZ a képzéseket saját szervezésben bonyolította le., 4.5 A KSZ az elfogadott képzési projekt tervében szereplő képzések megvalósítása során a képzési programban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek teljes körét oktatta, elvégezte az előírt számonkérést és elégedettségmérést. 4.6 A KSZ a képzések időpontját havonta a tárgyhót megelőző hónap 25-ig az FVM VKSZI által működtetett saját integrált elektronikus rendszerében rögzítette. 4.7 A KSZ a képzéssel kapcsolatos rendkívüli eseményről (pl. kényszerszünet, időpont-, vagy helyszín-módosulás) legalább 3 munkanappal a képzés tervezett napja előtt telefonon és ha rendelkezik az ügyfél címével elektronikus üzenetben is tájékoztatta a képzésre jelentkezett ügyfeleket, és az információt rögzítette az FVM VKSZI által működtetett, saját integrált elektronikus rendszerében. 4.8 A KSZ a képzésről a évi CI. törvény 9. (2) bekezdésében, valamint a 10/A. c) pontjában és a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelettel módosított 24/2004. (VI. 22.) FMM rendeletben rögzített haladási naplót és a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletben meghatározott formában napi jelenléti ívet vezetett. 4.9 A KSZ a képzési projektjének megvalósítására megállapodást kötött az FVM VKSZI-vel A KSZ a jóváhagyott képzési projektjét a tárgyévet követő év március 31-ig teljesítette. 3

4 4.11 A KSZ a jóváhagyott képzési projektjének teljesítéséről jelentést készített az FVM VKSZI által meghatározott formában, és tárgyévet követő év május 31-ig megküldte az FVM VKSZI részére A KSZ a támogatott képzésen részvevő gazdálkodókkal kötött képzési szerződéseknek, a támogatási jogosultság megítéléséhez kapcsolódó adatait az FVM VKSZI által működtetett informatikai eszköz felhasználásával rögzítette A KSZ az ügyfelek írásbeli megbízása alapján benyújtotta azok elektronikus támogatási és kifizetési kérelmeit. 5. A jelentkezések elfogadásának elbírálásánál előnyt jelentő feltételek A katalógusba jelentkező : rendelkezik a jelentkezési dokumentumában szereplő képzések témaköreihez kapcsolódó OKJ szerinti szakképesítésre vonatkozóan vizsgaszervezési jogosultsággal; rendelkezik jelentkezési dokumentumában szereplő képzések témaköreihez kapcsolódó, OKJ szerinti képzéseire vonatkozóan kedvező referenciákkal (a vizsgaelnöki jelentések alapján); a jelentkezési dokumentumában szereplő képzéseket költséghatékonyan tervezi megvalósítani; képzéseit a KSZ székhelye szerinti és az azzal szomszédos megyékre koncentrálja; képzési kínálata jól illeszkedik a területen jelentkező képzési igényekhez. 6. Kizáró okok Az alábbi hiányosságok esetén a jelentkezés további vizsgálat és hiánypótlási eljárás nélkül elutasításra kerül: A jelentkezési dokumentum postára adásának dátuma későbbi, mint a 12. pontban meghatározott jelentkezési határidő. A jelentkezési adatlap cégszerű aláírása hiányzik, vagy nem az aláírási címpéldányon feltűntetett személyek által történt az aláírást. A jelentkezési dokumentumot benyújtó nem bejegyzett és működő szervezet. Ha a jelentkező szervezet konzorcium, e feltétel a konzorcium tagjaira vonatkozóan értendő. A jelentkezési dokumentumot benyújtó szervezet nem rendelkezik adószámmal és bankszámlaszámmal. A jelentkező nem az FVM VKSZI elektronikus felületén előállított jelentkezési adatlapot használja. Az elektronikus felületen rögzített, és a kinyomtatott jelentkezési adatlapon feltűntetett adatok eltérőek. 7. A jelentkezési dokumentum tartalmi és formai követelményei A jelentkezési dokumentumnak tartalmaznia kell az alábbiakat. Hiánytalanul kitöltött adatlap (1. számú melléklet) Csatolandó okiratok: 4

5 . a jelentkező alapító okirata, társasági szerződése, cégek esetén a jelentkező 30 napnál nem régebbi cégkivonata, egyéb szervezet esetén a szervezet működési engedélye, a jelentkező szervezet képviselőjének 30 napnál nem régebbi, közjegyző által kiállított, vagy hitelesített aláírási címpéldánya, az ÚMVP képzéseken oktatók szakmai önéletrajza, igazolás a Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI) intézményi akkreditációról, a vizsgaszervezési jogosultságot igazoló dokumentum (ha van ilyen), a és évben zárult iskolarendszeren kívüli képzéseinek vizsgajegyzőkönyvei, a 3.1 pontban meghatározott vizsgajegyzőkönyvek, minden egyéb dokumentum, amely a jelentkező agrárszakképzéssel kapcsolatos képességét hitelt érdemlő módon igazolja. 8. A jelentkezés formai és tartalmi követelményei A jelentkezési dokumentumot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező másolat), postai úton, tértivevényes küldeményként kell benyújtani a minisztériumnak címezve az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézethez (levelezési címe: 1119 Budapest, Andor u ). A jelentkezési dokumentum adatlapjának és a csatolt okiratoknak eredeti és másolati példányait külön-külön dossziéba lefűzve, az eredeti és másolati példány megjelöléssel kell ellátni. A teljes jelentkezési dokumentumnak egy csomagban kell lennie, amelyen fel van tűntetve a jelentkező neve és címe, valamint az ÚMVP Képző Szervezet - jelentkezés A nem a megadott úton és/vagy időben érkezett jelentkezéseket az FVM VKSZI nem veszi át. 9. A jelentkezések elbírálásának rendje A bírálati eljárás legfontosabb szakaszai: A befogadásra való jogosultság vizsgálata A jelentkezési dokumentum csak akkor kerül az FVM VKSZI által befogadásra, ha megfelel az alábbi minimum feltételeknek. A jelentkező megfelel e felhívás 2. pontjában foglalt jogosultsági feltételeknek. A jelentkezési dokumentum benyújtása e felhívás 8. pontjában foglaltaknak megfelelően történt. 5

6 A jelentkezési dokumentummal ill. a jelentkezővel kapcsolatban nem áll fenn e felhívás 6. pontja szerinti kizáró ok. A jelentkezési dokumentum teljességének vizsgálata A benyújtott dokumentumokat az FVM VKSZI megvizsgálja abból a szempontból, hogy az megfelel-e e felhívásban meghatározott tartalmi (mennyiségi) és formai követelményeknek. A hiányos jelentkezési dokumentum esetében az FVM VKSZI 8 munkanap határidő megjelöléssel felszólítja a jelentkezőt a hiány pótlására. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés elbírálása a rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik. A jelentkezési dokumentum tartalmi értékelése Az FVM VKSZI a jelentkezéseket pont közötti pontszám odaítélésével értékeli az alábbi szempontok figyelembe vételével: - a jelentkező a 139/2008 (X. 22.) FVM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt képzések mennyire teljes körére vállalkozik, - a jelentkezési dokumentumban szereplő képzések oktatásának személyi feltételei - a jelentkezési dokumentumban szereplő képzések oktatásának tárgyi feltételei - a jelentkező szakképzési referenciái a jelentkezési dokumentumban szereplő képzésekre vonatkoztathatóan - a KSZ jelentkezési dokumentumában szereplő képzések témaköreihez kapcsolódó OKJ szerinti szakképesítésre vonatkozóan rendelkezik vizsgaszervezési jogosultsággal - a jelentkezési dokumentumában nincs képzési helyszín megjelölve a KSZ székhelye szerinti megye és az azzal határos megyék területén kívül; - a gazdálkodók számán alapuló területi képzési igényekhez való alkalmazkodás mértéke; - a évre tervezett képzéseinek összes költség a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. számú mellékletben meghatározott maximális elszámolható kiadásokkal számolt összeg hány %-a. Az FVM VKSZI a jelentkezési dokumentumban foglaltak helytállóságát a helyszínen is ellenőrizheti, és ott jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit. A jelentkezés FVM VKSZI által történő elutasítása esetén, az elutasítás kézhezvételét követő 15 napon belül, a jelentkező a döntés felülvizsgálatát kérheti az Irányító Hatósághoz címzett és az FVM VKSZI-hez benyújtott kérelemben. A jelentkezés elutasítása esetén a jelentkező által beküldött dokumentumok megsemmisítésre, az elektronikus rendszerbe rögzített adatok törlésre kerülnek az elutasításra vonatkozó végleges döntés keltétől számított 60. napon. 6

7 10. A KSZ képzési jogosultságával kapcsolatos rendelkezések Az FVM VKSZI által elfogadott jelentkezők (KSZ) jegyzékét az FVM VKSZI vezeti, és a honlapján nyilvánosságra hozza azok nevét, postacímét, az ÚMVP képzések szervezéséért felelős személy nevét, telefonszámát, valamint azoknak az ÚMVP-s képzéseknek a felsorolását, amelyekre elfogadott jelentkezési dokumentumában foglaltak alapján megvalósítási lehetőséget kapott. A nyilvántartásba vett KSZ mindaddig nyilvántartásban marad, ameddig az FVM VKSZI nem hoz törlésre vonatkozó döntést, illetve a KSZ azon kérelmének dátumáig, amelyben a nyilvántartásból való törlését kezdeményezi. A KSZ e felhívás 3. és 4. pontjában felsorolt feltételeknek való megfelelését az FVM VKSZI ellenőrzi. A KSZ katalógusból való törléséről szóló FVM VKSZI döntés ellen a KSZ az Irányító Hatóság vezetőjéhez címezve 2 az FVM VKSZI-hez nyújthat be felülvizsgálati kérelmet. A KSZ a katalógusból való törléséről szóló értesítés kézhezvételét követően a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet hatálya alá eső új képzést nem indíthat, de a hatályban levő képzési szerződéseit szerződés szerint köteles teljesíteni. Az KSZ katalógusban szereplő szervezetek elfogadott és megvalósított képzési projektjének képzési támogatásra jogosult résztvevői támogatást igényelhetnek a képzés díjának visszatérítésére a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben foglaltak szerint. 11. A katalógusba jelentkezők tájékoztatása A jelentkezési felhívás és dokumentáció, valamint az elektronikus jelentkezési felület az FVM ( és az FVM VKSZI honlapján ( érhető el. A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseket az FVM VKSZI-hez a fórumán, vagy telefaxon lehet feltenni az alábbi címeken. Fórum: képző központokkal kapcsolatos információk Fax: A jelentkezők kérdéseit az FVM VKSZI 6 munkanapon belül megválaszolja, és válaszait nyilvánosságra hozza a honlapján üzemeltett Fórumok menüpont alatt. A jelentkezéssel kapcsolatosan feltett kérdésekre az esélyegyenlőség és az átláthatóság biztosítása érdekében az FVM VKSZI csak írásban válaszol. 2 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Közösségi ügyekért felelős szakállamtitkár 7

8 12. A jelentkezés benyújtási határideje: A jelentkezési dokumentum benyújtásának határideje a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet hatálybalépésétől számított 30. naptári nap. A jelentkezési dokumentum postára adásának dátuma ennél későbbi nem lehet. 8

9 1. számú melléklet ADATLAP az ÚMVP támogatásával megvalósuló képzések szervezési, lebonyolítási jogosultságának elnyerésére és ÚMVP Képző Szervezetként való elismerésre kiírt jelentkezéshez 1. A jelentkező adatai, ill. konzorciumi tagok adatai 1.1 A pályázó teljes neve: 1.2 Státusz (Konzorcium esetén vezető/tag) 1.3 MVH regisztrációs száma 1.4 Jogi forma: 1.5 Adószám 1.6 Bankszámlaszám: 1.7 Statisztikai szám: 1.8 Cégbírósági bejegyzés száma, vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási szám: 1.9 Alapítás éve 1.10 Szakágazati kód (TEÁOR) 1.11 Saját tőke: 1.12 Teljes munkaidős létszám: (fő) 1.13 Székhely irányítószám település utca, házszám honlap 1.14 Postacím (ha nem azonos a székhellyel) irányítószám település utca, házszám postafiók irányítószám: postafiók Telefon Fax 1.15 Pályázó hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) név beosztás telefon fax Kapcsolattartó személy adatai név beosztás telefon fax 9

10 2. Az oktatni tervezett képzések adatai (a felhívás 2. sz. melléklete alapján) Sor sz Kódszám a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet szerint Megnevezés Szakképesítést nem adó, nem kötelező képzések OKJ szerinti képzések Kötelező képzések Költséghatékonyság 3 (%) 3 A képzés évre tervezett költségének aránya a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott elszámolható kiadásokkal számított összeg százalékában megadva. 10

11 Hatósági képzések 11

12 3. Képzési helyszín(ek) adatai Sorszám irányítószám település Utca, házszám Az adatlap 2. pontjában felsorolt képzések közül az adott helyszínen nem indítandó képzések kódja a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet szerint, vesszővel elválasztva 12

13 4. A képzést végző oktatók adatai 4.1 Oktatók neve, szaktanácsadási adatai Sorszám (erre a számra hivatkozva kell kitölteni a következő táblázatokat Név Szaktanácsadói névjegyzék szám Agrár szaktanácsadásban eltöltött évek száma Szakképzésben eltöltött évek száma 4.2 Oktatók végzettségei Oktató kód (a 4.1 táblázat 1 oszlopából) szakirányú felsőfokú végzettség Megszerzés éve megnevezése Az adatlap 2. pontjában felsorolt képzések közül melyekben vesz részt 5. Az elméleti oktatás tárgyi feltételei 1 db 30 fő befogadására alkalmas terem (minimumfeltétel) 2-4 db 30 fős terem 4< db 30 fős terem 1 db projektor (minimumfeltétel) Minden terem rendelkezik projektorral (ill. min. 2 db) Termekhez plusz projektor (meghibásodás esetére) Jelölje X-el a megfelelő állításokat! 6. A gyakorlati képzés helyszínének/helyszíneinek és felszereltségének ismertetése az adott helyszínen oktatni kívánt képzések megjelölésével (felsorolásszerűen, max. 5 oldal) 13

14 Az Adatlaphoz csatolandó okiratok: a jelentkező alapító okirata, társasági szerződése, cégek esetén a jelentkező 30 napnál nem régebbi cégkivonata, egyéb szervezet esetén a szervezet működési engedélye, a jelentkező szervezet képviselőjének 30 napnál nem régebbi, közjegyző által kiállított, vagy hitelesített aláírási címpéldánya, a megpályázott képzéseken oktatók szakmai önéletrajza, az intézményi akkreditációról kiállított hatályos tanúsítvány másolata, a és évben zárult iskolarendszeren kívüli képzéseinek vizsgajegyzőkönyvei, a Felhívás 3.1 pontjában meghatározott vizsgajegyzőkönyvek, minden egyéb dokumentum, amely a jelentkező agrárszakképzéssel kapcsolatos képességét hitelt érdemlő módon igazolja, aláírt nyilatkozatsor (az Adatlap 1. számú melléklete). A fentiek alapján kérem az általam képviselt szervezet ÚMVP Képző Szervezetként való katalógusba vételét. Cégszerű aláírás Helyszín, dátum 14

15 Az Adatlap 1. számú melléklete N Y I L A T K O Z A T O K A jelentkező jogos képviselőjeként kijelentem, hogy A jelentkezésben, illetve kérelemben foglalt adatok, 1. információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; a jelentkező csőd-, illetve felszámolási, végelszámolási 2. eljárás alatt nem áll, végrehajtási eljárás nem folyik ellene a jelentkezőnek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, illetve támogatás jogosulatlan 3. igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított és ki nem egyenlített köztartozása nincs; ha a jelentkezés elbírálására adott határidő lejárta előtt a 4. jelentkező ellen felszámolási eljárás indul, ennek tényéről a felhívásban megjelölt döntéshozó szervet értesítem. A jelentkező megfelel az államháztartásról szóló évi 5. XXXVIII. Törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeknek a jelentkező a 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet szerinti 6. vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezik a jelentkező megfelel a Felhívás pontjában 7. meghatározott feltételeknek Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkező jelentkezésben foglalt adatait a jelentkezés elbírálásába, a döntéshozatali eljárásba, és az ellenőrzésbe 8. bevont szervezetek jogszabályban, vagy a felhívásban meghatározott feladataik teljesítéséhez kezeljék és felhasználják. Aláírás Tudomásul veszem, hogy az ÚMVP Képző Szervezet neve, címe, a képzési helyszínei, 9. általa oktatható képzések, és a kapcsolattartójának neve, telefonszáma nyilvánosságra hozható. 15

16 2. számú melléklet a felhíváshoz Képzések kódszáma megnevezése 2 Szakképesítést nem adó képzések an1 A képzés 1. célterület: Választható képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei 1. Kölcsönös megfeleltetés - célja, alapelvei; - jogszabályi háttere; - a követelmények csoportosítása, általános ismertetésük; - a követelmények ellenőrzése, jogkövetkezmények; - természetvédelmi követelmények; - környezetvédelmi követelmények; - állatjelölés és nyilvántartás. 2. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai 2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés 2.2. Előzmények - a korábbi években alkalmazott HMKÁ előírások; - a változtatás szükségessége Az új, évtől alkalmazandó HMKÁ előírásokról általában - a szabályozásról; - kikre és hol vonatkozik Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ előírás ismertetése - talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások; - talajszervesanyag tartalmára vonatkozó előírások; - talaj szerkezetére vonatkozó előírások; - minimális művelés szintjének megőrzése. 3. Az agrárszakigazgatás rendszere időtartama (45 perces tanóra) elmélet gyakorlat 22 - an2 Az agráriumban előállítható vagy keletkező biomassza hasznosítása és elsődleges feldolgozása az energetikai célú biomassza előállításhoz, elsődleges feldolgozáshoz igényelhető támogatások; - lágyszárú energianövények termesztése; - fásszárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása; - a biomassza begyűjtése, felhasználása, feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös tekintettel a mezőgazdasági és kistérségi alkalmazásokra; - az agrárszakigazgatás rendszere. an3 Aktuális növényvédelmi ismeretek 15 7 elméleti képzés - új növényvédő szerek ismertetése; - új védekezési módszerek egyes károsítók ellen; - a használatból kivont növényvédő szerek és helyettesítési lehetőségeik; - a növényvédelem ökonómiája; - növényvédelmi előrejelzési információk, és azok felhasználása; 16

17 - a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai; - az agrárszakigazgatás rendszere. gyakorlati képzés - fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése; - permetezőgépek beállítása; - permetlékészítési, kijuttatási számítások. an4 Kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés szabályai kistermelői élelmiszer-előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása; - élelmiszerhigiénia; - a termékek csomagolása; - a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése; - a termékek nyomonkövethetősége; - az agrárszakigazgatás rendszere. an5 Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése 15 7 elméleti képzés - a növények tápanyagfelvétele; - a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezői; - a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai; - a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve, lépései; - a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja; - az agrárszakigazgatás rendszere. gyakorlati képzés - tápanyaggazdálkodási terv készítése. an6 Agrárvállalkozói ismeretek A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése - a stratégia kialakításának folyamata; - a cég tőkeköltségvetése; - beruházási változatok értékelése, beruházási döntés; - a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezők, kockázat menedzselés. 2. A vállalkozás működtetése - az üzlet finanszírozása; - költséggazdálkodás, költségelemzés; - a vállalati hozamok mérése, elemzése; - egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás; - a nyereség növelésének lehetőségei a mezőgazdasági termelésben; - főbb pénzügyi mutatók képzése. 3. Üzleti terv készítése 4. Adózási ismeretek 5. Társadalombiztosítás 6. Az agrárszakigazgatás rendszere an7 Ökológiai gazdálkodás az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei; - az ökológiai növénytermesztés jellemző technológiai elemei; - az ökológiai állattenyésztés jellemző technológiai elemei; - az ökológiai kertészet jellemző technológiai elemei; - átállás az ökológiai gazdálkodásra; - ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehető támogatások; - az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere; - a biotermékek értékesítési lehetőségei; - az ökológiai gazdálkodás ökonómiája; - az agrárszakigazgatás rendszere. 17

18 an8 Termékértékesítés lehetőségei, termelői csoportok alakítása, helyi termékek értékesítése termelői csoportok formái, alakításuk lépései; - piacrajutási lehetőségek; - a helyi termékek marketingje, értékesítési lehetőségei; - az agrárszakigazgatás rendszere. an9 Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók számára. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele 8 30 Elméleti képzés: - általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); - a Word és az Internet alapszintű ismertetése; - a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele. Gyakorlati képzés: - a Word használata; - az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról információ szerzés); - elektronikus levelezés. an10 Jó mezőgazdasági Gyakorlat 15 7 A képzés tartalma Elméleti képzés: - a mezőgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok, EU és hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei; - a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a termesztési rendszerekben; - a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben; - termőterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás; - talajművelés, trágyázás, öntözés; - növényvédelem, hulladékanyagok kezelése; - betakarítás és betakarítás utáni kezelések; - élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomonkövetése; - a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az állomány nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek; - takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás; - a JMGy és a mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata; - az agrárszakigazgatás rendszere. Gyakorlati képzés: - helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések. an11 Az integrált növénytermesztés, gyümölcstermesztés technológiája az agrárszakigazgatás rendszere. Elméleti képzés: Általános rész: - az integrált gazdálkodás fogalma; - az integrált növénytermesztés hazai szabályozása; - integrált növénytermesztési célprogramok; - az integrált növénytermesztés feltételrendszere; - az integrált növénytermesztés jelentősebb elemei. Speciális rész: - integrált szántóföldi növénytermesztés; - integrált zöldségtermesztés; - integrált gyümölcstermesztés. Gyakorlati képzés: Gazdálkodási napló vezetése 18

19 - műveleti lapok kitöltése; - tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése; - trágyázási napló kitöltése; - növényvédelmi előrejelzési adatlap kitöltése; - permetezési napló kitöltése. an12 A fásszárú energiaültetvények telepítése és kezelése az agrárszakigazgatás rendszere; - fás szárú energiaültetvények telepítésére vonatkozó jogszabályok; - a fás szárú energianövények termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása; - a biomassza felhasználása ill. feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás). an13 Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentősége - biztosításának lehetőségei a termőföldtől a fogyasztó asztaláig - élelmiszerek minősége, mikrobiológiai minősége, meghatározó tényezői - alap- és adalékanyagok minősége, a késztermék minőségére gyakorolt hatása - élelmiszerek biztonságos előállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése - nyomon követés biztosítása az egész termékpályán - romlást okozó tényezők, élelmiszer-fertőzés, ételmérgezés okai, következményei, megelőzési lehetőségek - élelmiszer-előállítás higiéniája, személyi higiénia jelentősége, biztosításának lehetőségei az élelmiszer-előállításban, HACCP - génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk; - a kistermelői élelmiszer előállítás és forgalmazás jogi szabályozása; - fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentősége, biztosításának lehetőségei; - az agrárszakigazgatás rendszere. an14 Erdőgazdálkodás az erdőgazdálkodás keretrendszerét jelentő jogszabályi környezet ismertetése; - az erdő, mint ökoszisztéma; - alapfokú dendrológiai ismeretek; - az erdőgazdálkodás fenntarthatósága; - erdőgazdálkodói szervezeti formák; - erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele; - erdészeti szakszemélyzet alkalmazása; - erdőtervezés; - erdőnevelési, fakitermelési módok ismertetése; - erdőfelújítás; - az erdőgazdálkodási tevékenység hatósági engedélyezése; - erdőtelepítés; - természetközeli erdőgazdálkodási módszerek ismertetése; - az agrárszakigazgatás rendszere. an15 Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintő területe), Víz Keretirányelv fő követelményei 1. Melioráció, mezőgazdasági vízgazdálkodás természeti tényezői - időjárás változás, változékonyság Magyarországon; - időjárási szélsőségek; - a klímaváltozás történelmi vonatkozásai

20 an A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége 3. Aszály - történelmi aszályos időszakok; - aszálykárok; - az aszály enyhítésének lehetőségei. 4. Melioráció és az öntözés kapcsolata - melioráció; - a melioráció összetevői; - hatósági engedélyek; - a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból történő megítélése; - a melioráció kivitelezése. 5. Vízgazdálkodás - víz Keretirányelv hazai végrehajtása; - vízkárelhárítás, belvízvédelem; belvíz által veszélyeztetett területek; erózió által veszélyeztetett területek; belvízvédekezéssel kapcsolatos főbb teendők; belvízvédekezés szervezeti rendje. 6. Agrárstratégiánk 7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetőségeink 8. Az agrárszakigazgatás rendszere Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések 1. Az SPS rendszer Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések - a termőföld tulajdonjogának megszerzése; - a birtokrendezés eszközei; - a termőföld használata és a földhasználati nyilvántartás; - a termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség és a parlagfűmentesítés; - a termőföld más célú hasznosítása. 3. Az agrárszakigazgatás rendszere an17 Vadgazdálkodási ismeretek a vadgazdálkodás jogszabályi keretei; - vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés és az ÚMVP kapcsolata; - apróvadgazdálkodási alapismeretek; - az agrárszakigazgatás rendszere. OKJ szerinti szakképesítések ao Aranykalászos gazda a hatályos Szakmai és ao Mezőgazdasági vállalkozó Vizsgakövetelményekbe ao Kertészeti gép kezelő n meghatározott ao Majorgép-kezelő maximális képzési ao Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő időtartam min. 30%-a, ao Mezőgazdasági rakodógép kezelő az előírt elméletigyakorlati óra arányt ao Növényvédelmi gépkezelő ao Önjáró betakarítógép kezelője betartva ao Növényvédő és méregraktár-kezelő ao Motorfűrész-kezelő ao Fakitermelő ao Méhész ao Szőlőtermesztő ao Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó ao Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó ao Vadász, vadtenyésztő ao Lótartó és tenyésztő 20

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet TÁJÉKOZTATÓ az ÚMVP Képző Szervezetek katalógusba történő jelentkezésre beérkező dokumentumok értékelési szabályairól 2008. 1. A szabályozás alapja

Részletesebben

Képzések. A képzés megnevezése

Képzések. A képzés megnevezése 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez Képzések kódszáma an1 an2 A képzés megnevezése 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést nem adó képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet. Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet. Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÉS ERDŐGAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA 2009. évi

Részletesebben

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

Képzések. A képzés megnevezése

Képzések. A képzés megnevezése 1. számú melléklet az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez [1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez] Képzések kódszáma an1 an2 A képzés megnevezése 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést

Részletesebben

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM ,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM Köszöntô Tisztelt Olvasó! A magyar mezôgazdaság versenyképességének megôrzéséhez

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem SZENT ISTVÁN EGYETEM Feln ttképzési és Szaktanácsadási Központ 2103 Gödöll, Páter K. u. 1. Te /fax: 28/ 522-019 Tel: 28/522-000 1195 11996,1197 mell www.felnottkepzes.szie.hu Feln ttképzési nyilvántartási

Részletesebben

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért Bevezető Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés viszonylag új és tudásanyagában rohamosan fejlődő-változó szakterületein a tájékozottság, vagy az újabb szakismeretek, támogatási lehetőségek elérése komoly

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 28898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 113. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 90/2011. (X. 3.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd 12. szám Tartalomjegyzék 12/2010. (II. 2.) Korm. rendelet 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 1018/2010.

Részletesebben

Joganyagok - 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Joganyagok - 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 1. oldal 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

4.) A bemutatóüzemi programok témakörei

4.) A bemutatóüzemi programok témakörei Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 171/2013. (VII. 30.) számú közleménye mezőgazdasági üzemeknek és erdőgazdaságoknak Bemutató Üzemként való elismerésére és nyilvántartásba vételére

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet módosítása alapján a fiatal mezőgazdasági termelői

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez. A képzés idıtartama (45 perces tanóra)

1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez. A képzés idıtartama (45 perces tanóra) 1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez A képzés kódszáma megnevezése idıtartama (45 perces tanóra) elmélet gyakorlat 1. célterület: Választható

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK A Kereskedők

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

A BEVEZETŐ ELLENŐRZÉS ADATLAPJA (JEGYZŐKÖNYV)

A BEVEZETŐ ELLENŐRZÉS ADATLAPJA (JEGYZŐKÖNYV) 1 B E V / / A gazdálkodó szervezet évszám megye kód sorszáma Ismételt ellenőrzés A BEVEZETŐ ELLENŐRZÉS ADATLAPJA (JEGYZŐKÖNYV) I. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET ALAPADATAI 1. Adószám: 1/1. A gazdálkodó szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 2. számú melléklet SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA A szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetek a Személy- és vagyonőr (32 861 01)/Magánnyomozó (52

Részletesebben

- iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

- iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nagykálló Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja című, ÉAOP-5.1.1/A-12 kódszámú városrehabilitációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak II. évfolyam 9. szám 2008. április 22. Tartalomjegyzék Meghirdették

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP Partner nyilatkozata Alulírott.. felvételemet kérem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett PartnerGáz hálózatba. Kijelentem, hogy a mai napig nem folyik ellenem,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna Budapest, 2014. október 30. Jogszabályok módosulása 2014. október 1-én hatályba

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben