A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért"

Átírás

1

2 Bevezető Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés viszonylag új és tudásanyagában rohamosan fejlődő-változó szakterületein a tájékozottság, vagy az újabb szakismeretek, támogatási lehetőségek elérése komoly kihívás ma bárki számára. Az Európai Unió közös agrár- és vidékpolitikájának kitűzött céljait számos támogatási forma szolgálja és a szaktárcának is több olyan kezdeményezése van, amelyek a vidéken élők életkörülményeit közvetlenül, vagy a lakóhely és a helyi közösség közvetítésével javítják. Az Internet az információk terítésében ugyan sokat segít és használóinak tábora a vidéki térségekben is gyorsan növekszik, azonban ma még gazdálkodók és a falvakban élők széles köréhez nem jut el. Tapasztalatok szerint nem helyettesíthető vele a hagyományos nyomtatott formában összegyűjtött és -szerkesztett információtár, amely átfogó képet ad a sokak számára elérhető különböző ismeretszerzési lehetőségekről szakembernek és támogatást igénylőnek egyaránt. Ebben a kiadványban olvashat a fiatalok külföldi tapasztalatszerzési lehetőségeiről és a több éve sikeres farmgyakornok programról. Számba vesszük a következő években bárki által választható, a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló, újszerű ismereteket nyújtó képzéseket. Bemutatjuk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) I. és II. tengelyéhez kapcsolódó egyes intézkedések kedvezményezettjeinek kötelező képzéseit, illetve a Natura 2000 kifizetések, az agrár-környezetgazdálkodási és az erdő-környezetvédelmi kifizetések feltételeit. Tájékoztatást adunk egy olyan új kezdeményezésről, amely napjainkban formálódik minden tagországban és alkotja majd egy hasznos, új tájékozódási és kapcsolatteremtési fórummá az Európai Vidékfejlesztési Hálózatot. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatba (MNVH) bárki regisztráltathatja magát, ami kötöttséget, vagy kötelezettséget nem jelent, viszont részesülhet a hálózat fokozatosan kiépülő szolgáltatásaiból. Az előzőekben felsoroltakról az egyes fejezetek végén megtalálható a bővebb és konkrétabb információt tartalmazó honlap, vagy személyesen tájékozódni lehet a falugazdász hálózatnál, illetve a minden kistérségben elérhető Helyi Vidékfejlesztési Irodáknál.

3 A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért A rendszerváltással beköszöntő piaci verseny valamennyi tényezője szinte egyszerre és felkészületlenül érte a magyar agráriumot, a vidéken élő embereket. A helyi közösségekben éppen ezért csak kisebb-nagyobb válságokon keresztül érlelődik meg a változtatás gondolata, az alkalmazkodás szükségessége. Pedig a változás elengedhetetlen A globalizációs hatások, az ágazatban kialakult erőteljes ugyanakkor a hazai gazdálkodók számára egyenlőtlen versenyhelyzet megköveteli, hogy a tudás mindenki számára a lehető leghatékonyabb formában hozzáférhetővé váljon. Nehezíti a helyzetet, hogy egyrészt az agrárium szereplői a tanulási kompetenciák tekintetében (rossz korösszetétel, alacsony iskolázottság) hátrányos helyzetben vannak, másrészt az információs csatornák egymással versenyezve és nem egymást erősítve próbálják a célcsoportot elérni. A tudás és a szükséges információk termelőkhöz történő eljuttatását, a termelők felkészítését, folyamatos tovább képzését, a korszerű technikák és technológiák széles körű gyors elterjesztését csak az ismeretátadási rendszer szereplőinek és elemeinek összehangolt fejlesztése és működtetése révén lehet költségkímélő módon megoldani. Integrált vidékfejlesztés Magyarországon a vidéki területek, az agrárium ökológiai adottságai, fejlettsége régiónként nagy változatosságot mutat. A tulajdonviszonyok, a gazdálkodási formák gyökeres átrendeződését a kilencvenes évek elejétől a humán erőforrás oldaláról az egyre kiterjedtebb szociális feszültségek is jellemezték. A mezőgazdasági (vidéki) munkaerő tudott legkevésbé alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, a gondok mérséklésére a munkaerőpiac, az oktatás, a szakképzés eszközei igen szerény mértékben voltak csak képesek. A gazdálkodás modernizálása iránti igényt az európai uniós csatlakozás inkább felerősítette, sőt ebből eredően, igen sok szakterület, szakismeret (marketing, ügyvitel, informatika, gazdaságelemzés) hiányára derült fény. A mezőgazdaság egyre csökkenő nemzetgazdasági szerepe, a sok vidéki települést sújtó szegénység és elvándorlás miatt a hagyományos, agrárközpontú szemlélet helyét a vidékfejlesztés integrált megközelítésének kell átvennie. Ez többek között magában foglalja az ipar, a területfejlesztés, a környezetvédelem, a szociálpolitika, a humán erőforrások és a közösségek fejlesztésének szempontjait is. A vidék integrált fejlesztésének olyan folyamatnak kell lennie, amely erősíti a helyi emberi és közösségi erőforrásokat, a helyi vezetést, a vállalkozói kultúrát, az innovációt és az embereknek azt a képességét, hogy céltudatosan és hatékonyan tudjanak együttműködni. Előtérben a nemzeti érdek Az uniós tagországok különösen a legutóbbi két bővítés során csatlakozó országok tapasztalatai azt mutatják, hogy jelentős azoknak a gazdálkodóknak a száma, akik a tárgyilagos információk hiánya vagy a szellemi szolgáltatási szektor gyengeségei miatt a bővítést követő időszakban csődbe jutnak és elhagyják az ágazatot, növelve ezzel a városi és vidéki munkanélküliek számát. Mindezt megelőzendő, indította útjára a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az úgynevezett farmgyakornoki programot, ami persze nem előzmények nélküli. A nemzetközi mezőgazdasági gyakornokprogram mintegy 100 éves múltra tekint vissza. A magyar fiatalok először az 1970-es évek elején utaztak külföldi szakmai gyakorlatra (az Egyesült Államokba) állami támogatással, szervezett körülmények között. A rendszerváltást, a magyar gazdaság szerkezetátalakítását követően új célok és feladatok fogalmazódtak meg, s a gyakornokprogram is új lendületet vett. A farmgyakornoki program támogatása nemzeti érdek, hiszen közép- és hosszú távon hozzájárul a magyar agrárium nemzetközi versenyképességének növeléséhez azáltal, hogy a gyakornokok saját tapasztalataikon keresztül megismerik a mezőgazdasági termeléssel és feldolgozással kapcsolatos szigorú minőségi, megbízhatósági követelményeket, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeket, a programban részt vevő fogadó országok termelési, üzemvezetési, piacszabályozási gyakorlatát. A programban való részvétel további szakmai hozadéka a korszerű technikák és technológiák megismerése, a piaci versenytárs titkainak ellesése, együttműködési lehetőségek feltárása, nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása. A gyakornoki program sikeres végrehajtása hozzájárul a fiatal agrár- 3

4 vállalkozók szükséges szemléletváltásához is, nyelvi, kommunikációs képességeik fejlesztéséhez. A program utógondozása biztosítja a volt gyakornokokkal való rendszeres kapcsolattartást, a kölcsönös információcserét, és elősegíti a fiatalok mozgósítását az agrárpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében. Önismereti tréning Az agrár- és élelmiszer-ágazat világméretű globalizálódásával egyre nagyobb szükség van arra, hogy a fiatal magyar agrárszakemberek megismerjék a világ mezőgazdaságát, személyes szakmai tapasztalatokra tegyenek szert, idegen nyelveket sajátítsanak el és fejlesszék szakmai ismereteiket. Erre biztosít lehetőséget az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (FVM VKSZI), amely megszervezi az agrárium területén dolgozó vagy ott tanulmányaikat folytató fiatal magyar szakemberek külföldi szakmai gyakorlatát, és közreműködik annak lebonyolításában. A külföldi gyakornokprogram során a résztvevők a mezőgazdaság területén, a szakmai felkészültségüknek és az igényeiknek megfelelően kiválasztott gazdaságokban, a szakterületükhöz kapcsolódó fizikai munkát végeznek, amiért meghatározott összegű térítést kapnak. Az ellátásról, az elszállásolásról a fogadó gazda gondoskodik legtöbbször saját otthonában, az ő feladata az is, hogy a fizikai munka mellett biztosítsa a gyakornok számára a nyelvtanulás és a szakmai ismeretszerzés lehetőségét, a rálátást a gazdaság működtetésére, bevezesse a gyakornokot az adott közösség életébe. A program megvalósításának jogi kereteit a részt vevő országok programszervezői közötti, valamint a programszervező és a fogadó gazdaság közötti kétoldalú együttműködési megállapodások jelentik, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a fiatal gyakornokok számára, s még véletlenül sem lehet összekeverni őket a külföldi munkavállalóval vagy az idénymunkással. A külföldön gyakornokként eltöltött idő, a nyelvtanuláson és a szakmai ismeretek gyarapításán túl, a megmérettetésnek, az önismeret fejlesztésének is az eszköze, jelentősen hozzájárul az egyéniség fejlődéséhez, és kitűnő lehetőséget nyújt más kultúrák mélyebb megértésére, elfogadására. Tanulás a gyakorlatban A külföldi gyakorlati helyekkel jelentősen bővül a hazai fiatal szakemberek számára elérhető szakmai gyakorlatot kínáló munkahelyek száma, amire nagy szükség van. Az FVM VKSZI munkatársai szervező munkájuk során számtalanszor tapasztalják és külföldi partnereik visszajelzése is azt mutatja, hogy a magyar fiatalok elméleti felkészültsége magas színvonalú, nyelvtudásuk évről évre jobb, szakmai gyakorlatuk viszont nagyon kevés. Ebből a szempontból lényeges, hogy az intézet lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő fiatalok a leendő szakmájukban a gyakorlatban próbára tegyék tehetségüket, rátermettségüket. Sokan utaznak ugyanis külföldre, például nyelvgyakorlás céljából, de nem kapnak munkalehetőséget a saját szakterületükön. A farmgyakornoki program előnye éppen az, hogy a jelentkezők egyszerre végezhetik a kiválasztott szakmai munkát, s ezzel párhuzamosan lehetőségük nyílik a tanulásra és a nyelvgyakorlásra is. Folyamatos kapcsolattartás Az FVM VKSZI mint a magyar farmgyakornoki programok koordinátora kétoldalú együttműködési megállapodást köt a külföldi szervező partnerekkel, meghirdeti a lehetőségeket, és befogadja a pályázatokat. Az intézet munkatársaiból és szakértőből álló bizottság személyes meghallgatásokon, a külföldi partnerrel is egyeztetett szempontok alapján kiválasztja a feltételeknek megfelelő fiatalokat, és pályázatukat továbbítja a külföldi partner felé. Az FVM VKSZI segítséget nyújt a ki utazás megszervezésében (szükség esetén a vízum megkérése, menet jegyek beszerzése stb.), a kiutazók számára felkészítőt tart, és tájékoztató anyagokkal látja el őket. Az Intézet a külföldi tartózkodás időtartama alatt is igyekszik tartani a kapcsolatot a gyakornokokkal, hogy az esetleg felmerülő problémáik megoldásában segítséget tudjon nyújtani. Az FVM VKSZI jelenleg nyolc országban USA, Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Dánia, Hollandia, Svédország, Svájc, összesen 13 partnerszervezettel áll többnyire írásos megállapodáson alapuló partneri kapcsolatban. Ezek az országok a mezőgazdaság szinte valamenynyi területén fogadnak gyakornokokat. Az adott országban a fogadó gazdát a gyakornok szakmai ismereteinek és igényének, valamint egyéni adottságainak figyelembevételével a külföldi szervező partner választja ki és vállal 4

5 érte felelősséget. A külföldi szervező folyamatos kapcsolatot tart a fogadó gazdával és a gyakornokkal, valamint az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a VKSZI munkatársaival is. Kik és hogyan pályázzanak? A külföldi szakmai gyakorlatra 18 és 30 év közötti fiatal szakemberek, tanulók, főiskolai vagy egyetemi hallgatók jelentkezését várják, akik már rendelkeznek bizonyos szintű idegen nyelvtudással (angol, német vagy francia), és akik közép- vagy felsőfokú szakmai ismereteik megszerzését követően megélhetésként a mezőgazdaságot választják, szakmai karrierjüket ezen a területen képzelik el. A részvétel és a sikeres gyakorlat legfontosabb feltétele ugyanis a megfelelő motiváltság. Fontos, hogy a pályázók nyitottak legyenek az új ismeretek, a magyarországitól eltérő kulturális hatások befogadására, és tudják vállalni a sokszor megerőltető fizikai munkát is. A külföldi farmgyakornoki lehetőséggel kacérkodó fiataloktól elvárható továbbá, hogy a gyakornoki programban való részvételüket tekintsék életük első diplomáciai feladatának, ha módjukban áll, ismertessék kultúránkat, eredményeinket, szerezzenek támogatókat és barátokat hazánknak. Az FVM VKSZI folyamatosan fogadja be a pályázatokat. A pályázati feltételek és a programokról szóló részletes tájékoztató az Intézet honlapján (www. vkszi.hu) megtekinthető. Akik éltek a lehetőséggel A nemzetközi gyakornokprogram nyújtotta lehetőséggel világszerte több ezer fiatal él. Vannak olyan külföldi egyetemek, például Franciaországban, ahol kötelező a külföldön teljesített szakmai gyakorlat. Agrár-szakmai körökben ma már egyre elterjedtebb az a vélekedés, miszerint, aki elzárkózik a farmgyakornoki programon való részvételtől, az a jövőre nézve versenyhátrányba kerül. Bizonyára így gondolkodtak azok a vállalkozó szellemű magyar fiatalok is, akik az elmúlt esztendőkben éltek a lehetőséggel, és a sikeres pályázati procedúrát követően, néhány hónapot külföldi szakmai gyakorlaton töltöttek. Úti beszámolójukból kiderül, azért jelentkeztek az FVM VKSZI farmgyakornoki programjára, hogy kipróbálják magukat, fel mérjék, miként tudnak boldogulni egy idegen nyelvű országban. Céljaik között szerepelt természetesen a mezőgazdasággal kapcsolatos ismereteik bővítése, de megemlítették a külföldi tanulmányutak esetében felmerülő legprózaibb okot, a nyelvtanulást is, valamint a fogadó ország kultúrájának, az ott élő embereknek a megismerését. A magyar gyakornokok egy-egy agrárvállalkozásnál igyekeztek ellesni a szakma fortélyait. Volt, aki tejelő szarvasmarhatartással és húsértékesítéssel foglalkozó családi gazdaságban töltötte hat hónapos gyakornoki idejét, segédkezett a fejésben, az állatok etetésében, és a földmunkákhoz is odaállt. Természetesen a család aprajával-nagyjával együtt, hiszen a két szülő, a két nagyszülő és az öt gyerek is aktívan kivette részét a teendőkből. Silózáskor kicsit feszítettebb tempóban kellett dolgozni, akkor reggel 6 órától éjjel fél 12-ig nem állítottam le a traktort írta a Baden-Württemberg-i (Németország) farmgyakorlatáról szóló feljegyzésében az ófehértói Herczeg Zsolt. A franciaországi Bordeaux környéki borvidék egyik borászati üzemében, mint pincészeti munkás vett részt szakmai gyakorlaton Kállai Tamás. A budapesti fiatalember egy testvérpár irányításával működő, a termelésen kívül kereskedelemmel is foglalkozó családi vállalkozás alkalmazottja volt két és fél hónapig. Feladatkörömbe tartozott minden olyan feladat, ami a szőlő beérkezésétől a must kierjedéséig tart, illetve ehhez kapcsolódik, tehát a szőlő minőségi és mennyiségi álvétele, a cefre legfontosabb paramétereinek rögzítése, mintavételezés, takarítás, hordómosás, a törköly kilapátolása stb. A zalaszentgróti Kiglics Roland az Egyesült Államokban farmgyakornokoskodott másfél évig. Először egy kaliforniai borászatnál dolgozott az első szőlőtelepeket egy magyar alapította itt, a világ másik felén. Második állomáshelye Minneapolisban volt, egy családi vállalkozás fagylaltkészítő tejtermék-előállító üzemében. Ahogy beszámolójában fogalmazott: Az átköltözésem Kaliforniából nagy fordulatot jelentett, a bor bizniszből belekerültem a (tej) fagyi bizniszbe. S hogy milyen benyomásokat, tapasztalatokat szereztek a külföldi tartózkodásuk alatt? Egybehangzó véleményük, hogy mind szakmai, mind erkölcsi szempontból nagyon megérte a részvétel. Mindannyian rengeteget tanultak, ellesték az adott szakterület titkait, amelyeket reményeik szerint majd itthon tudnak hasznosítani. Egyikük ezt írta: Ez alatt a fél év alatt sokat gyarapodott szakmai tudásunk, lehetőségünk volt modern technikával dolgozni, fejlődött nyelvtudásunk, és nem utolsósorban örök barátságok születtek. A farmgyakornoki program lényegét nem is lehetne jobban összefoglalni! 5

6 Továbbképzési lehetőségek a magyar agrár- és vidékfejlesztésben A vidék népességmegtartó ereje, a vidéki megélhetési lehetőségek és életminőség javítása érdekében, alapvető fontosságú a vidéki környezet minőségét befolyásoló szereplők, a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban dolgozók számára a tájékoztatás és képzés biztosítása, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása, fejlesztése, és az élethosszig tartó tanulás szemléletének kialakítása. Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít az oktatásra és a szakképzésre, a résztvevők körének bővítésére, ezáltal biztosítva polgárai számára az esélyt, hogy igazodni tudjanak a társadalmi és gazdasági folyamatok változó igényeihez, új kihívásaihoz. A képzésbe való többszöri bekapcsolódást a folyamatos technológiai fejlődés, valamint az új koncepciók megjelenése, mint például a környezettudatosság teszi szükségessé. Az egész életen át tartó tanulás egy tervszerű tevékenység, melynek célja lehet az ismeretek bővítése, a készségek fejlesztése, vagy akár csak a szellemi frissesség megőrzése. ÚMVP: négy intézkedéscsoport A magyar mezőgazdaságban, a gazdálkodók versenyképesség terén mutatkozó hátrányainak ellensúlyozásában, a környezettudatos gazdálkodási tevékenységek erősítésében számos intézkedést hajtottak már végre a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) keretében. A jelenlegi programozási időszakra ( ) vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) négy tengelyre (intézkedéscsoportra) épül. Az I. tengely célja a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a termelés modernizációja a technikai fejlesztés támogatásával, az emberi erőforrás fejlesztésével és szerkezeti változások végrehajtásának ösztönzésével. A II. tengely a környezet és a vidék fejlesztését célozza, a racionálisabb földhasznosítás és a környezetvédelem köré szervezett intézkedésekkel ösztönözve a gazdálkodókat, hogy csökkentsék a környezeti terheléseket, tartsák fenn a biológiai sokféleséget, és járuljanak hozzá az élővizek védelméhez. A III. és a IV. tengely intézkedéseinek célja a vidéki térségben élők életminőségének javítása, a vidéki gazdaság diverzifikálása, jövedelemtermelő beruházások előmozdítása, valamint a LEADER keretében a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítását, a térségek közti együttműködést és a térségek élénkítését szorgalmazzák. Az I. és II. tengely intézkedéseihez kapcsolódó képzésekről és a támogatások feltételeiről október 22-én jelent meg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete. Az intézkedés keretében a mezőgazdasági termelők és az erdőgazdálkodók részére iskolarendszeren kívüli szakmai képzések és gyakorlati bemutatóval egybekötött tájékoztató programok támogathatók, amelyek hozzájárulnak: 1. az érintett üzemek, gazdaságok termékei, illetve szolgáltatásai versenyképességének fokozásához; 2. vállalkozásuk teljesítményének növeléséhez; 3. a kölcsönös megfeleltetés és egyéb követelmények, illetve előírások megismeréséhez, az azokhoz való megfeleléshez; 4. a mezőgazdasági és a mezőgazdaságon kívüli tevékenységek diverzifikálásához. Választható és kötelező képzések A támogatható képzések két célterületre oszthatók. A választható nem kötelező képzések a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadását célozzák. Ezek szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések, és több területhez kapcsolódnak. A fenntartható gazdálkodás témakörben: a kölcsönös megfeleltetés (Cross Compliance CC) követelményei, az Egységes Mezőgazdasági Támogatási Rendszer (SPS), Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) fenntartásának követelményei, erdőgazdálkodás, biogazdálkodás, környezetvédelmi tudatosság növelése, víz keretirányelvre vonatkozó követelmények, környezetkímélő technológiák alkalmazása. A másik témakör a megújuló energiák, azon belül is az energetikai célú biomassza termelése és felhasználása, a munkabiztonság, a számítógép használata, a helyes és környezetkímélő technológiák. Ezenkívül bármely egyéb témában támogatható képzés, mely segíti az I. és II. tengely céljainak elérését. A másik célterülethez az ÚMVP I. és II. tengelyéhez kapcsolódó egyes intézkedések kedvezményezettjeinek kötelező képzései tartoznak. Ennek témakörei 6

7 az I. tengelyhez kötődően: mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, mezőgazdasági és erdészeti termékek értékeinek növelése, fiatal gazdálkodók induló támogatása, szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása. A II. tengelyhez kapcsolódóan: Natura 2000 kifizetések, agrár-környezetgazdálkodási kifizetések, erdő-környezetvédelmi kifizetések. Katalógus: támogatás a gazdáknak Az ÚMVP I. és II. tengelyének intézkedéscsoportjaihoz kapcsolódó képzésekben részt venni szándékozó képző szervezetek (KSZ) katalógusát az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (FVM VKSZI) állítja össze. A katalógus segít az igényekhez igazítani a képzések területi és szakmai eloszlását, és tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek a képző szervezetek elérhetőségeiről. A katalógusba november végéig jelentkezhetett bármely magyarországi vagy más uniós tagállambeli székhelyű agrár-szakképzéssel foglalkozó szervezet vagy konzorcium, mely felnőtt oktatásra jogosult, regisztrált képzési hely, és rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokról szóló törvény által előírt regisztrációs számmal. A kiválasztás főbb szempontjai a szervezeti tudás, a kapacitás, a költséghatékonyság, az innovatív megoldások és technológiák használata és a tapasztalatok. A képzési támogatás kedvezményezettje lehet a mezőgazdasági gazdálkodók és az erdőgazdálkodók közül bárki, aki részt vesz valamely a katalógusban szereplő szervezetek által megvalósított képzésen, és igényelheti a képzés díjának visszatérítését, melynek mértéke a költségek 100 százaléka. Azzal a megszorítással a választható képzések esetében, hogy egy naptári évben, egy ügyfél esetén ez öszszesen forint lehet, mely legfeljebb négy képzésre fordítható. Ez a támogatás lehetőséget ad a gazdáknak az OKJ képzéseken való ingyenes részvételre is. Bemutató üzemi programok A tanultak egy részét a gyakorlatban is meg lehet majd tekinteni a bemutató üzemi programokon, melyek célja az innovatív technológiák, termékek és üzemszervezési megoldások megismertetése a mezőgazdasági termelőkkel és az erdőgazdálkodókkal. A bemutató üzem címet azok a gazdaságok nyerhetik el, amelyek alkalmasak a korszerű, hatékony gazdálkodás bemutatására, és megfelelnek az Európai Unió kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó előírásainak. Ezek a gazdaságok támogatást kaphatnak az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a bemutató üzemi programok, konzultációk szervezésére és lebonyolítására, valamint a programokon résztvevők számára írásbeli információs anyagok biztosítására. A bemutató üzem címet az FVM VKSZI adományozza a gazdaságok kérésére. Az intézkedés indításához szükséges jogi háttér jelenleg előkészítés alatt áll. Az ÚMVP vidékfejlesztést célzó III. és IV. tengelyének intézkedéscsoportjaihoz kapcsolódó képzések célterületeinek és formáinak kidolgozása ugyancsak most van folyamatban. A képzési igények felmérését követően, képzési lista kerül összeállításra. Főbb témakörei a vidéki gazdaság diverzifikálására irányulnak, melynek célja a nem mezőgazdasági tevékenységek ösztönzése, mint a vidéki és agroturizmus, kézműves tevékenységek, természeti és kulturális örökség védelme, helyi termékek forgalomba hozatalának megkönnyítése, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása stb. Szaktanácsadók képzése, ismeretterjesztés A gazdálkodók mellett az agrár-szaktanácsadók képzésének koordinálását is az FVM VKSZI végzi. A szaktanácsadóknak a minisztérium által előírt alapvizsgát kell tenniük a felvételüket követő naptári év végéig, az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás, az informatika, kommunikáció és az ismeretátadás módszertana témakörben. Emellett a szaktanácsadóknak évente számot kell adniuk a tárgyévre vonatkozó agrártámogatások ismeretéről. Az évenkénti kötelező továbbképzés idei fő témája a Kölcsönös megfeleltetés (CC), annak célja, jogszabályi háttere és alapelvei, előírásai (természet- és környezetvédelmi követelmények, állatjelölés és nyilvántartás), valamint a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai és az Egységes Mezőgazdasági Támogatási Rendszer (SPS) ismertetése. A VKSZI szakmai aktualitásokat, ismeretanyagokat és információforrásokat tartalmazó kiadványok összeállításával és terjesztésével segíti a szaktanácsadás és vidékfejlesztés minél hatékonyabb működését, a szaktanácsadók ismereteinek megújítását, gazdagítását, valamint tájékozódását a feladatokról, az eredményekről és a változásokról. A képzésekre vonatkozó további információk, jogszabályok és elérhetőségek megtalálhatók az FVM VKSZI honlapján, a oldalon. 7

8 an1 an2 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést nem adó képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei 1. Kölcsönös megfeleltetés célja, alapelvei; jogszabályi háttere; a követelmények csoportosítása, általános ismertetésük; a követelmények ellenőrzése, jogkövetkezmények; természetvédelmi követelmények; környezetvédelmi követelmények; állatjelölés és nyilvántartás. 2. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai 2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés 2.2. Előzmények a korábbi években alkalmazott HMKÁ előírások; a változtatás szükségessége Az új, évtől alkalmazandó HMKÁ előírásokról általában a szabályozásról; kikre és hol vonatkozik Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ előírás ismertetése talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások; talajszervesanyag tartalmára vonatkozó előírások; talaj szerkezetére vonatkozó előírások; minimális művelés szintjének megőrzése. 1. Az agrárszakigazgatás rendszere Az agráriumban előállítható vagy keletkező biomassza hasznosítása és elsődleges feldolgozása az energetikai célú biomassza előállításhoz, elsődleges feldolgozáshoz igényelhető támogatások; lágyszárú energianövények termesztése; fás szárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása; a biomassza begyűjtése, felhasználása, feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös tekintettel a mezőgazdasági és kistérségi alkalmazásokra; az agrárszakigazgatás rendszere. 8

9 an3 an4 an5 elméleti képzés gyakorlati képzés elméleti képzés gyakorlati képzés Aktuális növényvédelmi ismeretek új növényvédő szerek ismertetése; új védekezési módszerek egyes károsítók ellen; a használatból kivont növényvédő szerek és helyettesítési lehetőségeik; a növényvédelem ökonómiája; növényvédelmi előrejelzési információk, és azok felhasználása; a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai; az agrárszakigazgatás rendszere. fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése; permetezőgépek beállítása; permetlékészítési, kijuttatási számítások. Kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés szabályai kistermelői élelmiszer-előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása; élelmiszerhigiénia; a termékek csomagolása; a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése; a termékek nyomonkövethetősége; az agrárszakigazgatás rendszere. Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése a növények tápanyagfelvétele; a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezői; a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai; a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve, lépései; a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja; az agrárszakigazgatás rendszere. tápanyaggazdálkodási terv készítése. 9

10 an6 an7 an8 Agrárvállalkozói ismeretek 1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése a stratégia kialakításának folyamata; a cég tőkeköltségvetése; beruházási változatok értékelése, beruházási döntés; a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezők, kockázat menedzselés. 2. A vállalkozás működtetése az üzlet finanszírozása; költséggazdálkodás, költségelemzés; a vállalati hozamok mérése, elemzése; egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás; a nyereség növelésének lehetőségei a mezőgazdasági termelésben; főbb pénzügyi mutatók képzése. 3. Üzleti terv készítése 4. Adózási ismeretek 5. Társadalombiztosítás 6. Az agrárszakigazgatás rendszere Ökológiai gazdálkodás az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei; az ökológiai növénytermesztés jellemző technológiai elemei; az ökológiai állattenyésztés jellemző technológiai elemei; az ökológiai kertészet jellemző technológiai elemei; átállás az ökológiai gazdálkodásra; ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehető támogatások; az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere; a biotermékek értékesítési lehetőségei; az ökológiai gazdálkodás ökonómiája; az agrárszakigazgatás rendszere. Termékértékesítés lehetőségei, termelői csoportok alakítása, helyi termékek értékesítése termelői csoportok formái, alakításuk lépései; piacrajutási lehetőségek; a helyi termékek marketingje, értékesítési lehetőségei; az agrárszakigazgatás rendszere. 10

11 an9 an10 Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók számára. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele Elméleti képzés: Gyakorlati képzés: A képzés tartalma Elméleti képzés: Gyakorlati képzés: általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); a Word és az Internet alapszintű ismertetése; a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele. a Word használata; az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról információ szerzés); elektronikus levelezés. Jó mezőgazdasági Gyakorlat a mezőgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok, EU és hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei; a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a termesztési rendszerekben; a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben; termőterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás; talajművelés, trágyázás, öntözés; növényvédelem, hulladékanyagok kezelése; betakarítás és betakarítás utáni kezelések; élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomonkövetése; a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az állomány nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek; takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás; a JMGy és a mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata; az agrárszakigazgatás rendszere. helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések. 11

12 an11 an12 an13 Az integrált növénytermesztés, gyümölcstermesztés technológiája. az agrárszakigazgatás rendszere. Elméleti képzés: Általános rész: az integrált gazdálkodás fogalma; az integrált növénytermesztés hazai szabályozása; integrált növénytermesztési célprogramok; az integrált növénytermesztés feltételrendszere; az integrált növénytermesztés jelentősebb elemei. Speciális rész: integrált szántóföldi növénytermesztés; integrált zöldségtermesztés; integrált gyümölcstermesztés. Gyakorlati képzés: Gazdálkodási napló vezetése műveleti lapok kitöltése; tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése; trágyázási napló kitöltése; növényvédelmi előrejelzési adatlap kitöltése; permetezési napló kitöltése. A fásszárú energiaültetvények telepítése és kezelése. az agrárszakigazgatás rendszere; fás szárú energiaültetvények telepítésére vonatkozó jogszabályok; a fás szárú energianövények termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása; a biomassza felhasználása ill. feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás). Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentősége biztosításának lehetőségei a termőföldtől a fogyasztó asztaláig élelmiszerek minősége, mikrobiológiai minősége, meghatározó tényezői alap- és adalékanyagok minősége, a késztermék minőségére gyakorolt hatása élelmiszerek biztonságos előállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése nyomon követés biztosítása az egész termékpályán romlást okozó tényezők, élelmiszer-fertőzés, ételmérgezés okai, következményei, megelőzési lehetőségek élelmiszer-előállítás higiéniája, személyi higiénia jelentősége, biztosításának lehetőségei az élelmiszer-előállításban, HACCP génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk; a kistermelői élelmiszer előállítás és forgalmazás jogi szabályozása; fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentősége, biztosításának lehetőségei; az agrárszakigazgatás rendszere. 12

13 an14 an15 Erdőgazdálkodás az erdőgazdálkodás keretrendszerét jelentő jogszabályi környezet ismertetése; az erdő, mint ökoszisztéma; alapfokú dendrológiai ismeretek; az erdőgazdálkodás fenntarthatósága; erdőgazdálkodói szervezeti formák; erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele; erdészeti szakszemélyzet alkalmazása; erdőtervezés; erdőnevelési, fakitermelési módok ismertetése; erdőfelújítás; az erdőgazdálkodási tevékenység hatósági engedélyezése; erdőtelepítés; természetközeli erdőgazdálkodási módszerek ismertetése; az agrárszakigazgatás rendszere. Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintő területe), Víz Keretirányelv fő követelményei 1. Melioráció, mezőgazdasági vízgazdálkodás természeti tényezői időjárás változás, változékonyság Magyarországon; időjárási szélsőségek; a klímaváltozás történelmi vonatkozásai. 2. A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége 3. Aszály történelmi aszályos időszakok; aszálykárok; az aszály enyhítésének lehetőségei. 4. Melioráció és az öntözés kapcsolata melioráció; a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból történő megítélése; a melioráció összetevői; a melioráció kivitelezése. hatósági engedélyek; 5. Vízgazdálkodás víz Keretirányelv hazai végrehajtása; vízkárelhárítás, belvízvédelem; belvíz által veszélyeztetett területek; erózió által veszélyeztetett területek; belvízvédekezéssel kapcsolatos főbb teendők; belvízvédekezés szervezeti rendje. 6. Agrárstratégiánk 7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetőségeink 8. Az agrárszakigazgatás rendszere 13

14 an16 an17 Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések 1. Az SPS rendszer 2. Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések a termőföld tulajdonjogának megszerzése; a birtokrendezés eszközei; a termőföld használata és a földhasználati nyilvántartás; a termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség és a parlagfű-mentesítés; a termőföld más célú hasznosítása. 2. Az agrárszakigazgatás rendszere Vadgazdálkodási ismeretek a vadgazdálkodás jogszabályi keretei; vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés és az ÚMVP kapcsolata; apróvadgazdálkodási alapismeretek; az agrárszakigazgatás rendszere. OKJ szerinti szakképesítések ao1 ao2 ao3 ao4 ao5 ao6 ao7 ao8 ao9 ao10 ao11 ao12 ao13 ao Aranykalászos gazda Mezőgazdasági vállalkozó Kertészeti gép kezelő Majorgép-kezelő Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő Mezőgazdasági rakodógép kezelő Növényvédelmi gépkezelő Önjáró betakarítógép kezelője Növényvédő és méregraktár-kezelő Motorfűrész-kezelő Fakitermelő Méhész Szőlőtermesztő Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 14

15 ao15 ao16 ao17 ao18 ao19 ao20 ao21 ao22 h1 h Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Vadász, vadtenyésztő Lótartó és tenyésztő Belovagló Bioállat-tartó és tenyésztő Biomassza-előállító Bio-növénytermesztő Ökogazda Hatósági képzések Mezőgazdasági vontatóvezető képzés (a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott követelmények szerint) 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam (szervezése a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló évi LXXXIV. törvény 2. (3) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttműködésben történhet) 2. célterület: Kötelező képzések b1 Általános rész Speciális rész Mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez kapcsolódó képzések Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben című képzés a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás, stb.); terményszárítók üzemeletetése, energiagazdálkodási ismeretek magtisztítás; magtárolás (szabványok, eljárások a veszteségek csökkentésére, stb.); kapcsolódó jogszabályok. 15

16 Beruházások az állattenyésztésben című képzés b2 b3 Általános rész Speciális rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; az elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat; az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb környezetvédelmi szabályok; állattartó telepi nyilvántartások szabályos vezetése; szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele. GAZDANet című képzés Számítástechnikai alapismeretekkel nem rendelkezők részére jogcím-specifikus kötelezettségek; általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); a Word alapszintű ismerete, használata; az Internet alapszintű ismerete, használata; elektronikus levelezés; a GazdaNet programcsomag használata; Számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezők részére jogcím-specifikus kötelezettségek; az Internet, a Word és az Excel használata; elektronikus levelezés; a GazdaNet programcsomag használata; FVM hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus intézése; elektronikus eszközök alkalmazása a mezőgazdaságban; automatikus mérőeszközök alkalmazása a mezőgazdaságban; mezőgazdasági célszoftverek típusai, alkalmazási lehetőségei; vállalatirányítási rendszerek. 16

17 b4 b5 Általános rész Speciális rész (biomassza) Évelő ültetvények telepítése című képzés a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; a lágyszárú energianövények termesztése; a fás szárú energianövények termesztése, kapcsolódó jogszabályok; a biomassza felhasználása ill. feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás). Speciális rész (gyümölcs ültetvények) a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; az ültetvény ápolása termőrefordulásig (gyakori problémák); az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi követelmény; az öntözés módjai és gazdaságossága; termékértékesítési lehetőségek. Általános rész Speciális rész: Egyéb támogatásokhoz kapcsolódó képzések A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című képzés a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; az elnyert összeg felhasználási rendje, a gazdaság működésével kapcsolatos bizonylatok szabályos vezetése, szankciók, jogorvoslati lehetőségek; az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetés; forrásbevonás lehetőségei, hitelfelvétel; piacrajutási lehetőségek; szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele. 17

18 b6 b7 b8 Mezőgazdasági termékek értéknövelése Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; Speciális rész termelői együttműködések; élelmiszerbiztonsági ismeretek A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása című képzés Általános rész Speciális rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; az elnyert támogatási összeg felhasználási rendje; az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése; az igénylés módja, szüneteltetése, visszalépés a támogatástól; jogorvoslati lehetőségek (vis major). Agrár- környezetgazdálkodási kifizetések című képzés 1. Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon (a korábbi évek tapasztalatai); minimum követelmények az AKG-ban; az AKG jogszabályi követelményei; eljárásrendi kérdések (pl. részleges visszavonás, kötelezettség-átadás, öröklés); helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények; 2. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok szántóföldi célprogramok; ültetvényes gazdálkodás; gyepgazdálkodás; vizes élőhelyeken történő gazdálkodás. 3. Talaj tápanyag-gazdálkodás 4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések a Gazdálkodási Napló vezetése; a különböző támogatások együttes felvételének lehetőségei; az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR). 5. Az agrárszakigazgatás rendszere 18

19 b9 b10 Erdő-környezetvédelmi kifizetések című képzés 1. A természetközeli erdőgazdálkodás feltételrendszere az erdőgazdálkodás fenntarthatósága; az erdőgazdálkodási szemlélet, gyakorlat változásai; jogi szabályozás; természetvédelem és erdőgazdálkodás kapcsolata; speciális erdőgazdálkodás védett területeken. 2. Az erdő-környezetvédelmi célprogramok a célprogramok előírásainak részletes ismertetése; a legkedvezőbb célprogramok kiválasztásának szempontjai; eljárásrendi kérdések (pl. támogatás igénylése, részleges visszavonás, kötelezettség-átadás, öröklés); helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények. 3. Az erdőkörnyezetvédelmi intézkedés és más támogatási lehetőségek kapcsolata a különböző támogatások együttes igénybe vételének lehetőségei 1. Az agrárszakigazgatás rendszere Natura 2000 kifizetések című képzés 1. Általános ismeretek a természetvédelemről és a Natura 2000 területekről természetvédelmi alapismeretek; a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és természetvédelemben; a hazai természetvédelem működése; az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000 hálózat bemutatása; jogi szabályozás; a Natura 2000 területeken előforduló közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint a növényés állatfajok bemutatása. 2. A Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz 3. Az agrárszakigazgatás rendszere 19

20 Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés (a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet szerinti 2.1 és 3.1 célterület) című képzés b11 Általános rész Speciális rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások. jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás, stb.); kifizetés igénylés eljárási rendje; szakszerű üzemeltetés, karbantartás. Szakmai rész Öntözés természeti tényezői időjárás változás, változékonyság Magyarországon; időjárási szélsőségek; a klímaváltozás történelmi vonatkozásai; A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége Aszály Öntözés történelmi aszályos időszakok; aszálykárok; az aszály enyhítésének lehetőségei; öntözésre vízjogilag engedélyezett területek; öntözött területek; felhasznált vízmennyiség. 20

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet. Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet. Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÉS ERDŐGAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA 2009. évi

Részletesebben

Képzések. A képzés megnevezése

Képzések. A képzés megnevezése 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez Képzések kódszáma an1 an2 A képzés megnevezése 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést nem adó képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes

Részletesebben

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben

Képzések. A képzés megnevezése

Képzések. A képzés megnevezése 1. számú melléklet az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez [1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez] Képzések kódszáma an1 an2 A képzés megnevezése 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM

,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM ,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM Köszöntô Tisztelt Olvasó! A magyar mezôgazdaság versenyképességének megôrzéséhez

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem SZENT ISTVÁN EGYETEM Feln ttképzési és Szaktanácsadási Központ 2103 Gödöll, Páter K. u. 1. Te /fax: 28/ 522-019 Tel: 28/522-000 1195 11996,1197 mell www.felnottkepzes.szie.hu Feln ttképzési nyilvántartási

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 28898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 113. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 90/2011. (X. 3.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna Budapest, 2014. október 30. Jogszabályok módosulása 2014. október 1-én hatályba

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Joganyagok - 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Joganyagok - 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 1. oldal 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Jogszabály-változások a szaktanácsadásban SZÉKELY ERIKA Székesfehérvár, 2014. november 27. Tájékoztatás, tanácsadás, szaktanácsadás Agrár-tanácsadás Térítésmentes tanácsadás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd 12. szám Tartalomjegyzék 12/2010. (II. 2.) Korm. rendelet 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 1018/2010.

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

Jelen kiadványunkkal a hálózat mûködését, és az általa nyújtott szolgáltatások bemutatását tûztük ki célul.

Jelen kiadványunkkal a hálózat mûködését, és az általa nyújtott szolgáltatások bemutatását tûztük ki célul. Tisztelt érdeklõdõ! Nagy örömünkre szolgál, hogy felhívhatjuk a vidék társadalmának figyelmét a megalakulására és a hálózat által nyújtott lehetõségekre. Mi a hálózat célja? Kiket szólít meg a vidéki térségekben?

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez. A képzés idıtartama (45 perces tanóra)

1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez. A képzés idıtartama (45 perces tanóra) 1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez A képzés kódszáma megnevezése idıtartama (45 perces tanóra) elmélet gyakorlat 1. célterület: Választható

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

2012. november 29-30.

2012. november 29-30. 2012. november 29-30. A NAKVI, mint a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés aktív segítője Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1994-ben

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Debrecen 2013. május 15. Mezőgazdasági szaktanácsadás célja Gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információszolgáltatás Értékesítési

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet módosítása alapján a fiatal mezőgazdasági termelői

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szerepe a magyar agrárszakképzésben Tájékoztatás a Leader programról

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szerepe a magyar agrárszakképzésben Tájékoztatás a Leader programról Budapest, 2011. november 10. VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szerepe a magyar agrárszakképzésben Tájékoztatás a Leader programról Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési,

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Cselekvési Terve

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Cselekvési Terve A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Cselekvési Terve A 1698/2005/EK Tanácsi rendelet értelmében minden tagállam nemzeti vidéki hálózatot hoz létre. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 1060/2008.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Az MNVH céljai, feladata és felépítése

Az MNVH céljai, feladata és felépítése Az MNVH céljai, feladata és felépítése MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.) FVM rendelete 36/2010. (XI.30.) VM rendelete Az

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Megnyító A stressz és annak megelőzése

Megnyító A stressz és annak megelőzése Kecskemét, 2011. szeptember 13. Megnyító A stressz és annak megelőzése Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "A stressz az összegzése mindannak a kopásnak,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

Natura 2000 területek finanszírozási lehetőségei az EMVA forrásaiból

Natura 2000 területek finanszírozási lehetőségei az EMVA forrásaiból Natura 2000 területek finanszírozási lehetőségei az EMVA forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Balczó Bertalan Vidékfejlesztési

Részletesebben

New Hungary Rural Development Programme

New Hungary Rural Development Programme Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. Tengely megvalósítása 2007-2008-ban feladatok 2009. évre Tóth Balázs, os ztályvezető 2009. február 27. Budapest A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési M inis

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT Komárom Esztergom megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Mocsi Ádám - Vidékfejlesztési referens NAKVI fő feladatai Közreműködés EMVA Darányi Ignác terv- LEADER HACS IKSZT

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak II. évfolyam 9. szám 2008. április 22. Tartalomjegyzék Meghirdették

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 36/2010. (XI. 30.) VM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

A vidékfejlesztési miniszter 36/2010. (XI. 30.) VM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 182. szám 26151 A vidékfejlesztési miniszter 36/2010. (XI. 30.) VM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

MAGOSZ ÉFOSZ FruitVeB VHT BTT Kisgazda Polgári Egyesület. HANGYA Országos Erdészeti Egyesület MEGOSZ GOSZ MADOSZ Országos Magyar Méhészeti Egyesület

MAGOSZ ÉFOSZ FruitVeB VHT BTT Kisgazda Polgári Egyesület. HANGYA Országos Erdészeti Egyesület MEGOSZ GOSZ MADOSZ Országos Magyar Méhészeti Egyesület TÓSZEGI-FAGGYAS KATALIN A háztáji és konyhakerti gazdálkodást segítő kamarai rendszer Karcag, 2013. november 15. Az előadás felépítése 1. NAK - tevékenységek, szolgáltatások 2. Vidékfejlesztési területek

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben