,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM"

Átírás

1 ,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM

2 Köszöntô Tisztelt Olvasó! A magyar mezôgazdaság versenyképességének megôrzéséhez és növeléséhez szükséges, de nem elégséges feltétel a modern géppark beszerzése, a fejlett technológiák és eljárások alkalmazása. A földeken, az erdôkben, az állattartó telepeken, kertészetekben vagy éppen borászatokban dolgozó emberek tudásának fejlesztése legalább ennyire nélkülözhetetlen összetevôje a sikeres agráriumnak. Ezért tartottuk fontosnak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tervezése során, hogy az ágazat legkülönfélébb területein gazdálkodók a technológiai korszerûsítés keretében beszerzett eszközökön vagy az agrárkörnyezetgazdálkodás feltételeinek vállalása esetén kapott területalapú támogatásokon túl a mindennapokban jól használható, gyakorlatias és naprakész szakmai ismeretekhez is juthassanak az uniós források segítségével. Törekedtünk arra, hogy az ÚMVP I-II. intézkedéscsoportjaihoz kapcsolódó képzések minél inkább megfeleljenek a kor és az érintettek igényeinek, illetve elég széles választási lehetôséget biztosítsanak az érdeklôdôk részére. A kiadványban felsorolt 39 képzô szervezet közel 200 fajta képzésével reményeim szerint sikerül lefedni mindazokat a szakirányokat, amelyek a sokrétû agrárágazatot alkotják. Ezen belül kiemelném azt a közel 160, Országos Képzési Jegyzékben szereplô szakmát, amelyek elsajátítása sok gazdálkodónak jelenthet új perspektívát, szélesebb mozgásteret a munkaerôpiacon. A képzések egyik csoportja az ÚMVP bizonyos jogcímeibôl támogatást nyert kedvezményezettek számára, a projektek sikeres végrehajtása érdekében kötelezô, míg a másik kategóriába a gazdálkodás fenntarthatóságát és hatékonyságát szolgáló, szabadon választható képzések tartoznak. A kurzusokat eredményesen elvégzôknek pénzt nem, csak idejüket kell befektetniük, az pedig mivel hasznos tudás megszerzésére fordítódik rövid idôn belül megtérül. Az ÚMVP intézkedései között is szokatlan 100 százalékos, évente legfeljebb 275 ezer forint mértékû támogatást egy személy akár több évben is igénybe veheti. Cserébe mindössze annyit vár el az ÚMVP Irányító Hatóság, hogy a gazdálkodó az oktatási alkalmak legalább 80 százalékán részt vegyen, a végén pedig sikeres vizsgát tegyen az elsajátítottakról. Jó tanulást és eredményes gazdálkodást kívánok! Gráf József miniszter Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

3 A képzések célterületei A támogatott ÚMVP képzések szervezése Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. tengely (a mezôgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása) és a II. tengely (a környezet és a vidék fejlesztése) intézkedéscsoportjaihoz kapcsolódó, támogatott képzéseket szolgáltató Képzô Szervezetek (KSZ) katalógusát az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI) állította össze, és a kiadvány oldalán, valamint az Intézet honlapján (www.vkszi.hu) megtekinthetô. Fontos tudni, hogy a KSZ-ek nem csak a katalógusban megjelölt székhelyükön, hanem attól eltérô helyszíneken is tartanak képzéseket. Ezekrôl, és a KSZ által tervezett képzésekrôl a a kiadvány oldalán adunk tájékoztatást. A képzések indítási idôpontjáról, pontos helyszínérôl, a jelentkezés módjáról a KSZ-tôl lehet kérni információt személyesen vagy telefonon. Ki részesülhet képzési támogatásban? A képzési támogatásra az a mezôgazdasági termelô, vagy erdôgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik MVH regisztrációval, részt vett valamely a katalógusban szereplô KSZ által megvalósított képzésen; teljesítette a képzés követelményeit, kifizette a képzés díját, és az egyesített támogatási-kifizetési kérelmében igényelte a képzés díjának visszatérítését, melynek mértéke a költségek 100 százaléka. Azzal a megszorítással a választható képzések esetében, hogy egy naptári évben, egy ügyfél esetén ez összesen forint lehet, mely legfeljebb négy képzésre fordítható. Nem természetes személy (pl. Kft., Bt., stb.) is vehet igénybe képzési támogatást, azonban egyféle képzésre csak egy vezetôjét, vagy alkalmazottját iskolázhatja be. Milyen képzésekre vehetô igénybe támogatás? Csak a KSZ katalógusban felsorolt képzô szervezetek által, az ÚMVP szakképzési jogcíme keretében szervezett képzéseken való részvétel esetén igényelhetô támogatás. A támogatható képzések két célterületre oszthatók: választható és valamely ÚMVP támogatási jogcím igénybevétele alapján kötelezô képzések. 1. célterület: választható képzések A választható szakmai továbbképzések a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadását célozzák. A szakmai továbbképzések lehetnek szakképesítést nem adó tanfolyamok és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítést (bizonyítványt) adó, valamint hatósági képzések, és több területhez kapcsolódnak. A szakképesítést nem adó szakmai továbbképzô tanfolyamok fô célja a gazdálkodók azon ismereteinek bôvítése, amelyek a vonatkozó jogszabályok elôírásaival, a mindennapi nyilvántartások vezetésével kapcsolatosak valamint a legújabb technológiák, technikák megismertetése. A tanfolyamok idôtartama 3 nap (22 óra), az an9 számú számítástechnikai tanfolyam kivételével, amely 1 hetes (38 óra). Témaköreikrôl az alábbi táblázat nyújt részletes tájékoztatást. A tanfolyamok önellenôrzô teszt kitöltésével és megbeszélésével zárulnak, vizsgázni nem kell a résztvevôknek. 3

4 an1 an2 an3 1. célterület: választható képzések Szakképesítést nem adó képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezôgazdasági és Környezeti Állapot követelményei A képzés tartalma: 1. Kölcsönös megfeleltetés célja, alapelvei; jogszabályi háttere; a követelmények csoportosítása, általános ismertetésük; a követelmények ellenôrzése, jogkövetkezmények; természetvédelmi követelmények; környezetvédelmi követelmények; állatjelölés és nyilvántartás. 2. A Helyes Mezôgazdasági és Környezeti Állapot elôírásai 2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés 2.2. Elôzmények a korábbi években alkalmazott HMKÁ elôírások; a változtatás szükségessége Az új, évtôl alkalmazandó HMKÁ elôírásokról általában a szabályozásról; kikre és hol vonatkozik Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ elôírás ismertetése talajerózió elleni védelemre vonatkozó elôírások; talaj szerves anyag tartalmára vonatkozó elôírások; talaj szerkezetére vonatkozó elôírások; minimális mûvelés szintjének megôrzése. 2. Az agrár-szakigazgatás rendszere Az agráriumban elôállítható vagy keletkezô biomassza hasznosítása és elsôdleges feldolgozása A képzés tartalma: az energetikai célú biomassza elôállításhoz, elsôdleges feldolgozáshoz igényelhetô támogatások; lágyszárú energianövények termesztése; fás szárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása; a biomassza begyûjtése, felhasználása, feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös tekintettel a mezôgazdasági és kistérségi alkalmazásokra; az agrár-szakigazgatás rendszere. Aktuális növényvédelmi ismeretek A képzés tartalma: Elméleti képzés új növényvédô szerek ismertetése; új védekezési módszerek egyes károsítók ellen; a használatból kivont növényvédô szerek és helyettesítési lehetôségeik; a növényvédelem ökonómiája; növényvédelmi elôrejelzési információk, és azok felhasználása; a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai; az agrár-szakigazgatás rendszere. 4

5 an4 an5 an6 an7 Gyakorlati képzés fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése; permetezôgépek beállítása; permetlé készítési, kijuttatási számítások. Kistermelôi élelmiszer elôállítás, elsôdleges feldolgozás és értékesítés szabályai A képzés tartalma: kistermelôi élelmiszer-elôállítás, elsôdleges feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása; élelmiszerhigiénia; a termékek csomagolása; a jogszabályban elôírt nyilvántartások vezetése; a termékek nyomon követhetôsége; az agrár-szakigazgatás rendszere. Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése A képzés tartalma: Elméleti képzés a növények tápanyagfelvétele; a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezôi; a tápanyag-gazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai; a tápanyag-gazdálkodási terv készítésének elve, lépései; a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja; az agrár-szakigazgatás rendszere. Gyakorlati képzés tápanyag-gazdálkodási terv készítése. Agrárvállalkozói ismeretek A képzés tartalma: 1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése a stratégia kialakításának folyamata; a cég tôkeköltségvetése; beruházási változatok értékelése, beruházási döntés; a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezôk, kockázat menedzselés. 2. A vállalkozás mûködtetése az üzlet finanszírozása; költséggazdálkodás, költségelemzés; a vállalati hozamok mérése, elemzése; egyszerûsített mérleg, eredmény-kimutatás; a nyereség növelésének lehetôségei a mezôgazdasági termelésben; fôbb pénzügyi mutatók képzése. 3. Üzleti terv készítése 4. Adózási ismeretek 5. Társadalombiztosítás 6. Az agrár-szakigazgatás rendszere Ökológiai gazdálkodás A képzés tartalma: az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei; 5

6 an8 an9 an10 az ökológiai növénytermesztés jellemzô technológiai elemei; az ökológiai állattenyésztés jellemzô technológiai elemei; az ökológiai kertészet jellemzô technológiai elemei; átállás az ökológiai gazdálkodásra; ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehetô támogatások; az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere; a biotermékek értékesítési lehetôségei; az ökológiai gazdálkodás ökonómiája; az agrár-szakigazgatás rendszere. Termékértékesítés lehetôségei, termelôi csoportok alakítása, helyi termékek értékesítése A képzés tartalma: termelôi csoportok formái, alakításuk lépései; piacrajutási lehetôségek; a helyi termékek marketingje, értékesítési lehetôségei; az agrár-szakigazgatás rendszere. Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelôi ismeretek gazdálkodók számára. Szak ta nácsadási szolgáltatások igénybevétele A képzés tartalma: Elméleti képzés általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); a Word és az Internet alapszintû ismertetése; a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele. Gyakorlati képzés a Word használata; az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról információ szerzés); elektronikus levelezés. Jó Mezôgazdasági Gyakorlat A képzés tartalma: Elméleti képzés a mezôgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezôgazdasági gyakorlatok, EU és hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei; a Jó Mezôgazdasági Gyakorlat (JMGY) helye a termesztési rendszerekben; a JMGY alkalmazása a növénytermesztésben; termôterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás; talajmûvelés, trágyázás, öntözés; növényvédelem, hulladékanyagok kezelése; betakarítás és betakarítás utáni kezelések; élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomon követése; a JMGY alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az állomány nyomon követése, nyilvántartási rendszerek; takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás; a JMGY és a mezôgazdasági minôségbiztosítási rendszerek kapcsolata; az agrár-szakigazgatás rendszere. Gyakorlati képzés helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések. 6

7 an11 an12 an13 an14 Az integrált növénytermesztés, gyümölcstermesztés technológiája A képzés tartalma: az agrár-szakigazgatás rendszere. Elméleti képzés Általános rész: az integrált gazdálkodás fogalma; az integrált növénytermesztés hazai szabályozása; integrált növénytermesztési célprogramok; az integrált növénytermesztés feltételrendszere; az integrált növénytermesztés jelentôsebb elemei. Speciális rész: integrált szántóföldi növénytermesztés; integrált zöldségtermesztés; integrált gyümölcstermesztés. Gyakorlati képzés Gazdálkodási napló vezetése mûveleti lapok kitöltése; tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése; trágyázási napló kitöltése; növényvédelmi elôrejelzési adatlap kitöltése; permetezési napló kitöltése. A fás szárú energiaültetvények telepítése és kezelése A képzés tartalma: az agrár-szakigazgatás rendszere; fás szárú energiaültetvények telepítésére vonatkozó jogszabályok; a fás szárú energianövények termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása; a biomassza felhasználása illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás). Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére A képzés tartalma: az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentôsége; biztosításának lehetôségei a termôföldtôl a fogyasztó asztaláig; élelmiszerek minôsége, mikrobiológiai minôsége, meghatározó tényezôi; alap- és adalékanyagok minôsége, a késztermék minôségére gyakorolt hatása; élelmiszerek biztonságos elôállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése; nyomon követés biztosítása az egész termékpályán; romlást okozó tényezôk, élelmiszer-fertôzés, ételmérgezés okai, következményei, megelôzési lehetôségek; élelmiszer-elôállítás higiéniája, személyi higiénia jelentôsége, biztosításának lehetôségei az élelmiszerelôállításban, HACCP; génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk; a kistermelôi élelmiszer elôállítás és forgalmazás jogi szabályozása; fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentôsége, biztosításának lehetôségei; az agrár-szakigazgatás rendszere. Erdôgazdálkodás A képzés tartalma: az erdôgazdálkodás keretrendszerét jelentô jogszabályi környezet ismertetése; 7

8 an15 an16 az erdô, mint ökoszisztéma; alapfokú dendrológiai ismeretek; az erdôgazdálkodás fenntarthatósága; erdôgazdálkodói szervezeti formák; erdôgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele; erdészeti szakszemélyzet alkalmazása; erdôtervezés; erdônevelési, fakitermelési módok ismertetése; erdôfelújítás; az erdôgazdálkodási tevékenység hatósági engedélyezése; erdôtelepítés; természet közeli erdôgazdálkodási módszerek ismertetése; az agrár-szakigazgatás rendszere. Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintô területe), Víz Keretirányelv fô követelményei A képzés tartalma: 1. Melioráció, mezôgazdasági vízgazdálkodás természeti tényezôi idôjárás változás, változékonyság Magyarországon; idôjárási szélsôségek; a klímaváltozás történelmi vonatkozásai. 2. A mezôgazdasági termelés kettôs veszélyeztetettsége 3. Aszály történelmi aszályos idôszakok; aszálykárok; az aszály enyhítésének lehetôségei. 4. Melioráció és az öntözés kapcsolata melioráció; a melioráció összetevôi; hatósági engedélyek; a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból történô megítélése; a melioráció kivitelezése. 5. Vízgazdálkodás víz Keretirányelv hazai végrehajtása; vízkárelhárítás, belvízvédelem; belvíz által veszélyeztetett területek; erózió által veszélyeztetett területek; belvízvédekezéssel kapcsolatos fôbb teendôk; belvízvédekezés szervezeti rendje. 6. Agrárstratégiánk 7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetôségeink 8. Az agrár-szakigazgatás rendszere Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések A képzés tartalma: 1. Az SPS rendszer 8

9 an17 2. Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések a termôföld tulajdonjogának megszerzése; a birtokrendezés eszközei; a termôföld használata és a földhasználati nyilvántartás; a termôföldet érintô hasznosítási kötelezettség és a parlagfû-mentesítés; a termôföld más célú hasznosítása. Az agrár-szakigazgatás rendszere Vadgazdálkodási ismeretek A képzés tartalma: a vadgazdálkodás jogszabályi keretei; vadgazdálkodási célú élôhely-fejlesztés és az ÚMVP kapcsolata; apróvad-gazdálkodási alapismeretek; az agrár-szakigazgatás rendszere. Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítést adó képzések támogatásának célja a gyakorló gazdálkodók tudásszintjének növelése, piaci versenyképességük javítása, a több lábon állás lehetôségének megteremtése, és végsô soron a vidéki élet minôségének javítása. A 159 szakképesítés keretében a mezôgazdaság és az erdészet szinte valamennyi területére, sôt az ezekhez kapcsolódó termékfeldolgozásra vonatkozóan is lehet szakmai végzettséget szerezni. Ezek a tanfolyamok szakmai vizsgával zárulnak, amelynek teljesítése a támogatás igénybevételének feltétele. A vizsga költségét a képzési díj és a támogatás összege tartalmazza. OKJ szerinti szakképesítések ao1 ao2 ao3 ao4 ao5 ao6 ao Aranykalászos gazda Mezôgazdasági vállalkozó Kertészeti gépkezelô Majorgép-kezelô Mezôgazdasági erô- és munkagépkezelô Mezôgazdasági rakodógép kezelô Növényvédelmi gépkezelô 9

10 ao8 ao9 ao10 ao11 ao12 ao13 ao14 ao15 ao16 ao17 ao18 ao19 ao20 ao21 ao22 ao23 ao24 ao25 ao26 ao27 ao28 ao29 ao31 ao32 ao33 ao34 ao35 ao36 ao37 ao38 ao39 ao40 ao41 ao42 ao43 ao44 ao Önjáró betakarítógép kezelôje Növényvédô és méregraktár-kezelô Motorfûrész-kezelô Fakitermelô Méhész Szôlôtermesztô Állattenyésztési gépüzemeltetô, gépkarbantartó Növénytermesztési gépüzemeltetô, gépkarbantartó Vadász, vadtenyésztô Lótartó és -tenyésztô Belovagló Bioállat-tartó és tenyésztô Biomassza-elôállító Bio-növénytermesztô Ökogazda Élelmiszeripari gépsor- és rendszerüzemeltetô Részszakképesítés: Csomagológép-kezelô Részszakképesítés: Élelmiszeripari gépkezelô Részszakképesítés: Élelmiszeripari készülék kezelôje Részszakképesítés: Növényolaj-gyártógép kezelôje Részszakképesítés: Palackozógép-kezelô Erdôgazdasági gépkezelô Részszakképesítés: Erdészeti kötélpálya kezelôje Részszakképesítés: Erdészeti közelítôgép kezelôje Részszakképesítés: Erdészeti rakodógép kezelôje Részszakképesítés: Többfunkciós fakitermelôgép kezelôje Elágazás: Erdôgazdasági gépésztechnikus Elágazás: Mezôgazdasági gépésztechnikus Virágkötô, -berendezô, virágkereskedô Részszakképesítés: Virágbolti eladó Részszakképesítés: Virágdekoratôr Részszakképesítés: Virágkereskedô Részszakképesítés: Virágkötô Elágazás: Erdészeti gépszerelô, gépjavító Elágazás: Kertészet gépszerelô, gépjavító Elágazás: Mezôgazdasági gépszerelô, gépjavító Ráépülô szakképesítés: Dieseladagoló-javító 10

11 ao46 ao47 ao48 ao49 ao50 ao51 ao52 ao53 ao54 ao55 ao56 ao57 ao58 ao59 ao60 ao61 ao62 ao63 ao64 ao65 ao66 ao67 ao68 ao69 ao70 ao71 ao72 ao73 ao74 ao75 ao76 ao77 ao78 ao79 ao80 ao81 ao Ráépülô szakképesítés: Erô- és munkagépjavító Ráépülô szakképesítés: Hidraulika-javító Ráépülô szakképesítés: Jármû-elektromos szerelô Elágazás: Mezôgazdasági technikus Elágazás: Vidékfejlesztési technikus Részszakképesítés: Állattartó-telepi munkás Elágazás: Haszonállat-gondozó Elágazás: Állattenyésztô (baromfi és kisállat) Elágazás: Állattenyésztô (juh és kecske) Elágazás: Állattenyésztô (sertés) Elágazás: Állattenyésztô (szarvasmarha) Részszakképesítés: Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd Elágazás: Állategészségügyi technikus Elágazás: Állattenyésztô technikus Részszakképesítés: Faiskolai munkás Részszakképesítés: Faiskolai termesztô Részszakképesítés: Növényházi dísznövénytermesztô Részszakképesítés: Szabadföldi dísznövénytermesztô Részszakképesítés: Erdészeti növényvédô Részszakképesítés: Erdômûvelô Részszakképesítés: Erdôôr Részszakképesítés: Digitálistérkép-kezelô Részszakképesítés: Földügyi számítógépes adatkezelô Részszakképesítés: Ingatlan-nyilvántartási ügyintézô Elágazás: Földmérô és térinformatikai technikus Elágazás: Térképésztechnikus Ráépülô szakképesítés: Földügyi térinformatikai szaktechnikus Ráépülô szakképesítés: Kataszteri szaktechnikus Gazda Részszakképesítés: Ezüstkalászos gazda Részszakképesítés: Mezôgazdasági munkás Ráépülô szakképesítés: Elektromos halászgép kezelôje Hobbiállat-tenyésztô és -forgalmazó Inszeminátor Elágazás: Inszeminátor (baromfi és kisállat) Elágazás: Inszeminátor (juh és kecske) Elágazás: Inszeminátor (ló) 11

12 ao83 ao84 ao85 ao86 ao87 ao88 ao89 ao90 ao91 ao92 ao93 ao94 ao95 ao96 ao97 ao98 ao99 ao100 ao101 ao102 ao103 ao104 ao105 ao106 ao107 ao108 ao109 ao110 ao111 ao112 ao113 ao114 ao115 ao116 ao117 ao118 ao Elágazás: Inszeminátor (sertés) Elágazás: Inszeminátor (szarvasmarha) Kertész Részszakképesítés: Fûszernövény-termesztô Részszakképesítés: Gombatermesztô Részszakképesítés: Gyógynövénytermesztô Részszakképesítés: Kerti munkás Elágazás: Gyümölcstermesztô Elágazás: Zöldségtermesztô Részszakképesítés: Lóápoló és gondozó Részszakképesítés: Méhészeti munkás Elágazás: Fejô- és tejkezelôgép kezelôje Elágazás: Keltetôgép-kezelô Elágazás: Meliorációs, kert- és parképítôgép-kezelô Elágazás: Mezôgazdasági szárítóüzemi gépkezelô Elágazás: Erdészeti gépüzemeltetô, gépkarbantartó Elágazás: Kertészeti gépüzemeltetô, gépkarbantartó Elágazás: Mezôgazdasági munkagépjavító kovács Elágazás: Patkolókovács Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus Részszakképesítés: Növénytermesztô Részszakképesítés: Vetômagtermesztô Elágazás: Kertész és növényvédelmi technikus Elágazás: Növénytermesztô és növényvédelmi technikus Parképítô és -fenntartó technikus Részszakképesítés: Kertépítô Részszakképesítés: Kertfenntartó Részszakképesítés: Parkgondozó Részszakképesítés: Temetôkertész Vadgazdálkodási technikus Borász Részszakképesítés: Pincemunkás Ráépülô szakképesítés: Sommelier (borpincér) Ráépülô szakképesítés: Vincellér Elágazás: Bor- és pezsgôgyártó technikus Elágazás: Élelmiszer-higiénikus Elágazás: Erjedés- és üdítôital-ipari technikus 12

13 ao120 ao121 ao122 ao123 ao124 ao125 ao126 ao127 ao128 ao129 ao130 ao131 ao132 ao133 ao134 ao135 ao136 ao137 ao138 ao139 ao140 ao141 ao142 ao143 ao144 ao145 ao146 ao147 ao148 ao149 ao150 ao151 ao152 ao153 ao154 ao155 ao Elágazás: Hús- és baromfiipari technikus Elágazás: Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus Elágazás: Sütô- és cukrászipari technikus Elágazás: Tartósítóipari technikus Elágazás: Tejipari technikus Részszakképesítés: Gyümölcspálinka-gyártó Részszakképesítés: Sörgyártó Részszakképesítés: Szesz- és szeszesitalgyártó Részszakképesítés: Szikvízgyártó Részszakképesítés: Üdítôital- és ásványvízgyártó Húsipari termékgyártó Részszakképesítés: Baromfifeldolgozó Részszakképesítés: Bolti hentes Részszakképesítés: Csontozó munkás Részszakképesítés: Halfeldolgozó Részszakképesítés: Szárazáru készítô Részszakképesítés: Vágóhídi munkás Molnár Részszakképesítés: Keveréktakarmány-gyártó Pék Részszakképesítés: Gyorspékségi sütô és eladó Részszakképesítés: Sütôipari munkás Részszakképesítés: Száraztésztagyártó Pék- cukrász Részszakképesítés: Mézeskalács-készítô Tartósítóipari termékgyártó Részszakképesítés: Gyümölcsfeldolgozó Részszakképesítés: Hûtôipari munkás Részszakképesítés: Konzervgyártó Részszakképesítés: Növényolaj-gyártó Részszakképesítés: Olajütô Részszakképesítés: Savanyító Részszakképesítés: Zöldségfeldolgozó Részszakképesítés: Elsôdleges tejkezelô Részszakképesítés: Friss és tartós tejtermékek gyártója Részszakképesítés: Sajtkészítô Vágóállat-minôsítô 13

14 ao157 ao158 ao Elágazás: Juhminôsítô Elágazás: Sertésminôsítô Elágazás: Szarvasmarha-minôsítô A Hatósági képzések két területet érintenek. A mezôgazdasági vontatóvezetô képzés célja a T kategóriás jogosítvány megszerzése, mellyel mezôgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, valamint lassú jármû és pótkocsi vezethetô. Csak belföldön történô jármûvezetésre jogosít. A nyolcvan órás növényvédelmi ( zöldkönyves ) tanfolyam célja végzettség biztosítása a II. és III. forgalmi kategóriás növényvédô szerek felhasználásához, mert a különbözô növényvédelmi feladatokat csak szigorúan szabályozott keretek között, meghatározott növényvédelmi végzettségekkel, hatósági engedélyekkel lehet végezni. h1 h2 Hatósági képzések Mezôgazdasági vontatóvezetô képzés (a 24/2005. [IV. 21.] GKM rendeletben meghatározott követelmények szerint) 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam (szervezése a Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló évi LXXXIV. törvény 2. [3] bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttmûködésben történhet) 2. célterület: kötelezô képzések Ezek kötelezôen elôírt képzések az ÚMVP I. és II. tengelyéhez tartozó (a. sz. mellékletben felsorolt) egyes támogatási jogcímek kedvezményezettjei számára, akik a felsorolt jogcímek vonatkozásában támogatási kérelmet jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkeznek. A képzések témakörei: Az I. tengelyhez kötôdôen: mezôgazdasági üzemek korszerûsítése (kivéve a gépvásárlási támogatást), mezôgazdasági és erdészeti termékek értékeinek növelése, fiatal gazdálkodók induló támogatása, szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása. A II. tengelyhez kapcsolódóan: Natura 2000 kifizetések, agrár-környezetgazdálkodási kifizetések, erdô-környezetvédelmi kifizetések. A képzésre kötelezettek MVH által összeállított jegyzéke alapján, a Képzô Szervezetek közötti legcélszerûbb elosztást figyelembe véve, az FVM VKSZI mindegyik KSZ részére megküldi az általa képzésben részesítendôk listáját. A képzésre kötelezetteket a kijelölt KSZ elôzetesen írásban értesíti arról, hogy mikor és hol tudnak részt venni a kötelezô képzésen. b1 2. célterület: kötelezô képzések Mezôgazdasági üzemek korszerûsítéséhez kapcsolódó képzések Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; 14

15 b2 b3 b4 az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; Speciális rész jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás, stb.); terményszárítók üzemeltetése, energiagazdálkodási ismeretek magtisztítás; magtárolás (szabványok, eljárások a veszteségek csökkentésére, stb.); kapcsolódó jogszabályok. Beruházások az állattenyésztésben címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; Speciális rész az elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat; az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb környezetvédelmi szabályok; állattartó telepi nyilvántartások szabályos vezetése; szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele. GAZDANet címû képzés A képzés tartalma: Számítástechnikai alapismeretekkel nem rendelkezôk részére jogcím-specifikus kötelezettségek; általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); a Word alapszintû ismerete, használata; az Internet alapszintû ismerete, használata; elektronikus levelezés; a GazdaNet programcsomag használata. Számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezôk részére jogcím-specifikus kötelezettségek; az Internet, a Word és az Excel használata; elektronikus levelezés; a GazdaNet programcsomag használata; FVM hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus intézése; elektronikus eszközök alkalmazása a mezôgazdaságban; automatikus mérôeszközök alkalmazása a mezôgazdaságban; mezôgazdasági célszoftverek típusai, alkalmazási lehetôségei; vállalatirányítási rendszerek. Évelô ültetvények telepítése címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; 15

16 a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások. Speciális rész (biomassza) a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; a lágyszárú energianövények termesztése; a fás szárú energianövények termesztése, kapcsolódó jogszabályok; a biomassza felhasználása illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás). Speciális rész (gyümölcs ültetvények) a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; az ültetvény ápolása termôre fordulásig (gyakori problémák); az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi követelmény; az öntözés módjai és gazdaságossága; termékértékesítési lehetôségek. b5 b6 b7 Egyéb támogatásokhoz kapcsolódó képzések A fiatal mezôgazdasági termelôk elindítása címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások. Speciális rész az elnyert összeg felhasználási rendje, a gazdaság mûködésével kapcsolatos bizonylatok szabályos vezetése, szankciók, jogorvoslati lehetôségek; az üzleti terv megvalósulásának nyomon követése; forrásbevonás lehetôségei, hitelfelvétel; piacra jutási lehetôségek; szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele. Mezôgazdasági termékek értéknövelése A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; Speciális rész termelôi együttmûködések; élelmiszerbiztonsági ismeretek. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; 16

17 b8 az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások. Speciális rész az elnyert támogatási összeg felhasználási rendje; az üzleti terv megvalósulásának nyomon követése; az igénylés módja, szüneteltetése, visszalépés a támogatástól; jogorvoslati lehetôségek (vis maior). Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések címû képzés A képzés tartalma: 1. Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend: agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon (a korábbi évek tapasztalatai); minimum követelmények az AKG-ban; az AKG jogszabályi követelményei; eljárásrendi kérdések (pl. részleges visszavonás, kötelezettség-átadás, öröklés); helyszíni ellenôrzés, jogkövetkezmények. 2. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok: szántóföldi célprogramok; ültetvényes gazdálkodás; gyepgazdálkodás; vizes élôhelyeken történô gazdálkodás. 17

18 b9 b10 b11 3. Talaj tápanyag-gazdálkodás 4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések: a Gazdálkodási Napló vezetése; a különbözô támogatások együttes felvételének lehetôségei; az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR). 5. Az agrár-szakigazgatás rendszere Erdô-környezetvédelmi kifizetések címû képzés A képzés tartalma: 1. A természet közeli erdôgazdálkodás feltételrendszere: az erdôgazdálkodás fenntarthatósága; az erdôgazdálkodási szemlélet, gyakorlat változásai; jogi szabályozás; természetvédelem és erdôgazdálkodás kapcsolata; speciális erdôgazdálkodás védett területeken. 2. Az erdô-környezetvédelmi célprogramok: a célprogramok elôírásainak részletes ismertetése; a legkedvezôbb célprogramok kiválasztásának szempontjai; eljárásrendi kérdések (pl. támogatás igénylése, részleges visszavonás, kötelezettség-átadás, öröklés); helyszíni ellenôrzés, jogkövetkezmények. 3. Az erdô-környezetvédelmi intézkedés és más támogatási lehetôségek kapcsolata a különbözô támogatások együttes igénybe vételének lehetôségei 4. Az agrár-szakigazgatás rendszere Natura 2000 kifizetések címû képzés A képzés tartalma: 1. Általános ismeretek a természetvédelemrôl és a Natura 2000 területekrôl: természetvédelmi alapismeretek; a mezôgazdaság kulcsszerepe a környezet- és természetvédelemben; a hazai természetvédelem mûködése; az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000 hálózat bemutatása; jogi szabályozás; a Natura 2000 területeken elôforduló közösségi és kiemelt közösségi jelentôségû élôhelyek, valamint a növény- és állatfajok bemutatása. 2. A Natura 2000 gyepterületeken történô gazdálkodáshoz 3. Az agrár-szakigazgatás rendszere Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés (a 34/2008. [III. 27.] FVM rendelet szerinti 2.1 és 3.1 célterület) címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások. 18

19 Speciális rész jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás, stb.); kifizetés igénylés eljárási rendje; szakszerû üzemeltetés, karbantartás. Szakmai rész Öntözés természeti tényezôi: idôjárás változás, változékonyság Magyarországon; idôjárási szélsôségek; a klímaváltozás történelmi vonatkozásai. A mezôgazdasági termelés kettôs veszélyeztetettsége Aszály: történelmi aszályos idôszakok; aszálykárok; az aszály enyhítésének lehetôségei. Öntözés: öntözésre vízjogilag engedélyezett területek; öntözött területek; felhasznált vízmennyiség. 19

20 A kötelezô képzésekhez tartozó jogcímek b1 Képzés kódja Képzés neve Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben címû képzés Hozzá tartozó jogcímek Terményszárítók korszerûsítése Kertészet korszerûsítése b2 Beruházások az állattenyésztésben címû képzés Állattartó telepek korszerûsítése b3 GAZDANet címû képzés GAZDANet (tervezett jogcím) b4 Évelô ültetvények telepítése címû képzés Ültetvénytelepítés: lágy szárú energianövény Ültetvénytelepítés: fás szárú energianövény Ültetvénytelepítés: gyümölcs b5 A fiatal mezôgazdasági termelôk elindítása címû képzés Fiatal mezôgazdasági termelôk számára nyújtandó támogatás b6 Mezôgazdasági termékek értéknövelése Mezôgazdasági termékek érték-növelése; Növényi alapú nyersszesz, nyersolaj-elôállító üzemek létesítése b7 A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása címû képzés Félig önellátó gazdaságok támogatása (tervezett jogcím) b8 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések címû képzés Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések b9 Erdô-környezetvédelmi kifizetések címû képzés Erdô-környezetvédelmi kifizetések (tervezett jogcím) b10 Natura 2000 kifizetések címû képzés NATURA 2000 b11 Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés (a 34/2008. [III. 27.] FVM rendelet szerinti 2.1 és 3.1 célterület) címû képzés Öntözés, melioráció fejlesztése 20

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112.

Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112. Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112. A támogatás célja A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás A vidékfejlesztési és az agrároktatás feladatai TAVISZ Oktatási Kabinet 2012. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A magyar agrároktatás helyzete napjainkban...

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI

TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI 2 2. A BIZOTTSÁGI JAVASLAT 10 KIEMELT PRIORITÁSA 4 3. AZ ÚJ KAP FELÉPÍTÉSE, FINANSZÍROZÁSA 6 4. KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (1. PILLÉRES FORRÁSOK)

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2008. május 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Tamus Antalné

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben