,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU. 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM"

Átírás

1 ,nq[fuu HB[EgMLPEwL B WJEnLGFKMFT[UnTnSU 5gKnLP[UBUw B[ ÑK.BHZBSPST[gH 7JEnLGFKMFT[UnTJ 1SPHSBN gmubm UgNPHBUPUU T[BLLnQ[nTFLSyM

2 Köszöntô Tisztelt Olvasó! A magyar mezôgazdaság versenyképességének megôrzéséhez és növeléséhez szükséges, de nem elégséges feltétel a modern géppark beszerzése, a fejlett technológiák és eljárások alkalmazása. A földeken, az erdôkben, az állattartó telepeken, kertészetekben vagy éppen borászatokban dolgozó emberek tudásának fejlesztése legalább ennyire nélkülözhetetlen összetevôje a sikeres agráriumnak. Ezért tartottuk fontosnak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tervezése során, hogy az ágazat legkülönfélébb területein gazdálkodók a technológiai korszerûsítés keretében beszerzett eszközökön vagy az agrárkörnyezetgazdálkodás feltételeinek vállalása esetén kapott területalapú támogatásokon túl a mindennapokban jól használható, gyakorlatias és naprakész szakmai ismeretekhez is juthassanak az uniós források segítségével. Törekedtünk arra, hogy az ÚMVP I-II. intézkedéscsoportjaihoz kapcsolódó képzések minél inkább megfeleljenek a kor és az érintettek igényeinek, illetve elég széles választási lehetôséget biztosítsanak az érdeklôdôk részére. A kiadványban felsorolt 39 képzô szervezet közel 200 fajta képzésével reményeim szerint sikerül lefedni mindazokat a szakirányokat, amelyek a sokrétû agrárágazatot alkotják. Ezen belül kiemelném azt a közel 160, Országos Képzési Jegyzékben szereplô szakmát, amelyek elsajátítása sok gazdálkodónak jelenthet új perspektívát, szélesebb mozgásteret a munkaerôpiacon. A képzések egyik csoportja az ÚMVP bizonyos jogcímeibôl támogatást nyert kedvezményezettek számára, a projektek sikeres végrehajtása érdekében kötelezô, míg a másik kategóriába a gazdálkodás fenntarthatóságát és hatékonyságát szolgáló, szabadon választható képzések tartoznak. A kurzusokat eredményesen elvégzôknek pénzt nem, csak idejüket kell befektetniük, az pedig mivel hasznos tudás megszerzésére fordítódik rövid idôn belül megtérül. Az ÚMVP intézkedései között is szokatlan 100 százalékos, évente legfeljebb 275 ezer forint mértékû támogatást egy személy akár több évben is igénybe veheti. Cserébe mindössze annyit vár el az ÚMVP Irányító Hatóság, hogy a gazdálkodó az oktatási alkalmak legalább 80 százalékán részt vegyen, a végén pedig sikeres vizsgát tegyen az elsajátítottakról. Jó tanulást és eredményes gazdálkodást kívánok! Gráf József miniszter Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

3 A képzések célterületei A támogatott ÚMVP képzések szervezése Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. tengely (a mezôgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása) és a II. tengely (a környezet és a vidék fejlesztése) intézkedéscsoportjaihoz kapcsolódó, támogatott képzéseket szolgáltató Képzô Szervezetek (KSZ) katalógusát az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI) állította össze, és a kiadvány oldalán, valamint az Intézet honlapján ( megtekinthetô. Fontos tudni, hogy a KSZ-ek nem csak a katalógusban megjelölt székhelyükön, hanem attól eltérô helyszíneken is tartanak képzéseket. Ezekrôl, és a KSZ által tervezett képzésekrôl a a kiadvány oldalán adunk tájékoztatást. A képzések indítási idôpontjáról, pontos helyszínérôl, a jelentkezés módjáról a KSZ-tôl lehet kérni információt személyesen vagy telefonon. Ki részesülhet képzési támogatásban? A képzési támogatásra az a mezôgazdasági termelô, vagy erdôgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik MVH regisztrációval, részt vett valamely a katalógusban szereplô KSZ által megvalósított képzésen; teljesítette a képzés követelményeit, kifizette a képzés díját, és az egyesített támogatási-kifizetési kérelmében igényelte a képzés díjának visszatérítését, melynek mértéke a költségek 100 százaléka. Azzal a megszorítással a választható képzések esetében, hogy egy naptári évben, egy ügyfél esetén ez összesen forint lehet, mely legfeljebb négy képzésre fordítható. Nem természetes személy (pl. Kft., Bt., stb.) is vehet igénybe képzési támogatást, azonban egyféle képzésre csak egy vezetôjét, vagy alkalmazottját iskolázhatja be. Milyen képzésekre vehetô igénybe támogatás? Csak a KSZ katalógusban felsorolt képzô szervezetek által, az ÚMVP szakképzési jogcíme keretében szervezett képzéseken való részvétel esetén igényelhetô támogatás. A támogatható képzések két célterületre oszthatók: választható és valamely ÚMVP támogatási jogcím igénybevétele alapján kötelezô képzések. 1. célterület: választható képzések A választható szakmai továbbképzések a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadását célozzák. A szakmai továbbképzések lehetnek szakképesítést nem adó tanfolyamok és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítést (bizonyítványt) adó, valamint hatósági képzések, és több területhez kapcsolódnak. A szakképesítést nem adó szakmai továbbképzô tanfolyamok fô célja a gazdálkodók azon ismereteinek bôvítése, amelyek a vonatkozó jogszabályok elôírásaival, a mindennapi nyilvántartások vezetésével kapcsolatosak valamint a legújabb technológiák, technikák megismertetése. A tanfolyamok idôtartama 3 nap (22 óra), az an9 számú számítástechnikai tanfolyam kivételével, amely 1 hetes (38 óra). Témaköreikrôl az alábbi táblázat nyújt részletes tájékoztatást. A tanfolyamok önellenôrzô teszt kitöltésével és megbeszélésével zárulnak, vizsgázni nem kell a résztvevôknek. 3

4 an1 an2 an3 1. célterület: választható képzések Szakképesítést nem adó képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezôgazdasági és Környezeti Állapot követelményei A képzés tartalma: 1. Kölcsönös megfeleltetés célja, alapelvei; jogszabályi háttere; a követelmények csoportosítása, általános ismertetésük; a követelmények ellenôrzése, jogkövetkezmények; természetvédelmi követelmények; környezetvédelmi követelmények; állatjelölés és nyilvántartás. 2. A Helyes Mezôgazdasági és Környezeti Állapot elôírásai 2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés 2.2. Elôzmények a korábbi években alkalmazott HMKÁ elôírások; a változtatás szükségessége Az új, évtôl alkalmazandó HMKÁ elôírásokról általában a szabályozásról; kikre és hol vonatkozik Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ elôírás ismertetése talajerózió elleni védelemre vonatkozó elôírások; talaj szerves anyag tartalmára vonatkozó elôírások; talaj szerkezetére vonatkozó elôírások; minimális mûvelés szintjének megôrzése. 2. Az agrár-szakigazgatás rendszere Az agráriumban elôállítható vagy keletkezô biomassza hasznosítása és elsôdleges feldolgozása A képzés tartalma: az energetikai célú biomassza elôállításhoz, elsôdleges feldolgozáshoz igényelhetô támogatások; lágyszárú energianövények termesztése; fás szárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása; a biomassza begyûjtése, felhasználása, feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös tekintettel a mezôgazdasági és kistérségi alkalmazásokra; az agrár-szakigazgatás rendszere. Aktuális növényvédelmi ismeretek A képzés tartalma: Elméleti képzés új növényvédô szerek ismertetése; új védekezési módszerek egyes károsítók ellen; a használatból kivont növényvédô szerek és helyettesítési lehetôségeik; a növényvédelem ökonómiája; növényvédelmi elôrejelzési információk, és azok felhasználása; a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai; az agrár-szakigazgatás rendszere. 4

5 an4 an5 an6 an7 Gyakorlati képzés fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése; permetezôgépek beállítása; permetlé készítési, kijuttatási számítások. Kistermelôi élelmiszer elôállítás, elsôdleges feldolgozás és értékesítés szabályai A képzés tartalma: kistermelôi élelmiszer-elôállítás, elsôdleges feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása; élelmiszerhigiénia; a termékek csomagolása; a jogszabályban elôírt nyilvántartások vezetése; a termékek nyomon követhetôsége; az agrár-szakigazgatás rendszere. Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése A képzés tartalma: Elméleti képzés a növények tápanyagfelvétele; a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezôi; a tápanyag-gazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai; a tápanyag-gazdálkodási terv készítésének elve, lépései; a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja; az agrár-szakigazgatás rendszere. Gyakorlati képzés tápanyag-gazdálkodási terv készítése. Agrárvállalkozói ismeretek A képzés tartalma: 1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése a stratégia kialakításának folyamata; a cég tôkeköltségvetése; beruházási változatok értékelése, beruházási döntés; a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezôk, kockázat menedzselés. 2. A vállalkozás mûködtetése az üzlet finanszírozása; költséggazdálkodás, költségelemzés; a vállalati hozamok mérése, elemzése; egyszerûsített mérleg, eredmény-kimutatás; a nyereség növelésének lehetôségei a mezôgazdasági termelésben; fôbb pénzügyi mutatók képzése. 3. Üzleti terv készítése 4. Adózási ismeretek 5. Társadalombiztosítás 6. Az agrár-szakigazgatás rendszere Ökológiai gazdálkodás A képzés tartalma: az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei; 5

6 an8 an9 an10 az ökológiai növénytermesztés jellemzô technológiai elemei; az ökológiai állattenyésztés jellemzô technológiai elemei; az ökológiai kertészet jellemzô technológiai elemei; átállás az ökológiai gazdálkodásra; ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehetô támogatások; az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere; a biotermékek értékesítési lehetôségei; az ökológiai gazdálkodás ökonómiája; az agrár-szakigazgatás rendszere. Termékértékesítés lehetôségei, termelôi csoportok alakítása, helyi termékek értékesítése A képzés tartalma: termelôi csoportok formái, alakításuk lépései; piacrajutási lehetôségek; a helyi termékek marketingje, értékesítési lehetôségei; az agrár-szakigazgatás rendszere. Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelôi ismeretek gazdálkodók számára. Szak ta nácsadási szolgáltatások igénybevétele A képzés tartalma: Elméleti képzés általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); a Word és az Internet alapszintû ismertetése; a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele. Gyakorlati képzés a Word használata; az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról információ szerzés); elektronikus levelezés. Jó Mezôgazdasági Gyakorlat A képzés tartalma: Elméleti képzés a mezôgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezôgazdasági gyakorlatok, EU és hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei; a Jó Mezôgazdasági Gyakorlat (JMGY) helye a termesztési rendszerekben; a JMGY alkalmazása a növénytermesztésben; termôterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás; talajmûvelés, trágyázás, öntözés; növényvédelem, hulladékanyagok kezelése; betakarítás és betakarítás utáni kezelések; élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomon követése; a JMGY alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az állomány nyomon követése, nyilvántartási rendszerek; takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás; a JMGY és a mezôgazdasági minôségbiztosítási rendszerek kapcsolata; az agrár-szakigazgatás rendszere. Gyakorlati képzés helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések. 6

7 an11 an12 an13 an14 Az integrált növénytermesztés, gyümölcstermesztés technológiája A képzés tartalma: az agrár-szakigazgatás rendszere. Elméleti képzés Általános rész: az integrált gazdálkodás fogalma; az integrált növénytermesztés hazai szabályozása; integrált növénytermesztési célprogramok; az integrált növénytermesztés feltételrendszere; az integrált növénytermesztés jelentôsebb elemei. Speciális rész: integrált szántóföldi növénytermesztés; integrált zöldségtermesztés; integrált gyümölcstermesztés. Gyakorlati képzés Gazdálkodási napló vezetése mûveleti lapok kitöltése; tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése; trágyázási napló kitöltése; növényvédelmi elôrejelzési adatlap kitöltése; permetezési napló kitöltése. A fás szárú energiaültetvények telepítése és kezelése A képzés tartalma: az agrár-szakigazgatás rendszere; fás szárú energiaültetvények telepítésére vonatkozó jogszabályok; a fás szárú energianövények termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása; a biomassza felhasználása illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás). Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére A képzés tartalma: az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentôsége; biztosításának lehetôségei a termôföldtôl a fogyasztó asztaláig; élelmiszerek minôsége, mikrobiológiai minôsége, meghatározó tényezôi; alap- és adalékanyagok minôsége, a késztermék minôségére gyakorolt hatása; élelmiszerek biztonságos elôállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése; nyomon követés biztosítása az egész termékpályán; romlást okozó tényezôk, élelmiszer-fertôzés, ételmérgezés okai, következményei, megelôzési lehetôségek; élelmiszer-elôállítás higiéniája, személyi higiénia jelentôsége, biztosításának lehetôségei az élelmiszerelôállításban, HACCP; génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk; a kistermelôi élelmiszer elôállítás és forgalmazás jogi szabályozása; fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentôsége, biztosításának lehetôségei; az agrár-szakigazgatás rendszere. Erdôgazdálkodás A képzés tartalma: az erdôgazdálkodás keretrendszerét jelentô jogszabályi környezet ismertetése; 7

8 an15 an16 az erdô, mint ökoszisztéma; alapfokú dendrológiai ismeretek; az erdôgazdálkodás fenntarthatósága; erdôgazdálkodói szervezeti formák; erdôgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele; erdészeti szakszemélyzet alkalmazása; erdôtervezés; erdônevelési, fakitermelési módok ismertetése; erdôfelújítás; az erdôgazdálkodási tevékenység hatósági engedélyezése; erdôtelepítés; természet közeli erdôgazdálkodási módszerek ismertetése; az agrár-szakigazgatás rendszere. Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintô területe), Víz Keretirányelv fô követelményei A képzés tartalma: 1. Melioráció, mezôgazdasági vízgazdálkodás természeti tényezôi idôjárás változás, változékonyság Magyarországon; idôjárási szélsôségek; a klímaváltozás történelmi vonatkozásai. 2. A mezôgazdasági termelés kettôs veszélyeztetettsége 3. Aszály történelmi aszályos idôszakok; aszálykárok; az aszály enyhítésének lehetôségei. 4. Melioráció és az öntözés kapcsolata melioráció; a melioráció összetevôi; hatósági engedélyek; a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból történô megítélése; a melioráció kivitelezése. 5. Vízgazdálkodás víz Keretirányelv hazai végrehajtása; vízkárelhárítás, belvízvédelem; belvíz által veszélyeztetett területek; erózió által veszélyeztetett területek; belvízvédekezéssel kapcsolatos fôbb teendôk; belvízvédekezés szervezeti rendje. 6. Agrárstratégiánk 7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetôségeink 8. Az agrár-szakigazgatás rendszere Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések A képzés tartalma: 1. Az SPS rendszer 8

9 an17 2. Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések a termôföld tulajdonjogának megszerzése; a birtokrendezés eszközei; a termôföld használata és a földhasználati nyilvántartás; a termôföldet érintô hasznosítási kötelezettség és a parlagfû-mentesítés; a termôföld más célú hasznosítása. Az agrár-szakigazgatás rendszere Vadgazdálkodási ismeretek A képzés tartalma: a vadgazdálkodás jogszabályi keretei; vadgazdálkodási célú élôhely-fejlesztés és az ÚMVP kapcsolata; apróvad-gazdálkodási alapismeretek; az agrár-szakigazgatás rendszere. Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítést adó képzések támogatásának célja a gyakorló gazdálkodók tudásszintjének növelése, piaci versenyképességük javítása, a több lábon állás lehetôségének megteremtése, és végsô soron a vidéki élet minôségének javítása. A 159 szakképesítés keretében a mezôgazdaság és az erdészet szinte valamennyi területére, sôt az ezekhez kapcsolódó termékfeldolgozásra vonatkozóan is lehet szakmai végzettséget szerezni. Ezek a tanfolyamok szakmai vizsgával zárulnak, amelynek teljesítése a támogatás igénybevételének feltétele. A vizsga költségét a képzési díj és a támogatás összege tartalmazza. OKJ szerinti szakképesítések ao1 ao2 ao3 ao4 ao5 ao6 ao Aranykalászos gazda Mezôgazdasági vállalkozó Kertészeti gépkezelô Majorgép-kezelô Mezôgazdasági erô- és munkagépkezelô Mezôgazdasági rakodógép kezelô Növényvédelmi gépkezelô 9

10 ao8 ao9 ao10 ao11 ao12 ao13 ao14 ao15 ao16 ao17 ao18 ao19 ao20 ao21 ao22 ao23 ao24 ao25 ao26 ao27 ao28 ao29 ao31 ao32 ao33 ao34 ao35 ao36 ao37 ao38 ao39 ao40 ao41 ao42 ao43 ao44 ao Önjáró betakarítógép kezelôje Növényvédô és méregraktár-kezelô Motorfûrész-kezelô Fakitermelô Méhész Szôlôtermesztô Állattenyésztési gépüzemeltetô, gépkarbantartó Növénytermesztési gépüzemeltetô, gépkarbantartó Vadász, vadtenyésztô Lótartó és -tenyésztô Belovagló Bioállat-tartó és tenyésztô Biomassza-elôállító Bio-növénytermesztô Ökogazda Élelmiszeripari gépsor- és rendszerüzemeltetô Részszakképesítés: Csomagológép-kezelô Részszakképesítés: Élelmiszeripari gépkezelô Részszakképesítés: Élelmiszeripari készülék kezelôje Részszakképesítés: Növényolaj-gyártógép kezelôje Részszakképesítés: Palackozógép-kezelô Erdôgazdasági gépkezelô Részszakképesítés: Erdészeti kötélpálya kezelôje Részszakképesítés: Erdészeti közelítôgép kezelôje Részszakképesítés: Erdészeti rakodógép kezelôje Részszakképesítés: Többfunkciós fakitermelôgép kezelôje Elágazás: Erdôgazdasági gépésztechnikus Elágazás: Mezôgazdasági gépésztechnikus Virágkötô, -berendezô, virágkereskedô Részszakképesítés: Virágbolti eladó Részszakképesítés: Virágdekoratôr Részszakképesítés: Virágkereskedô Részszakképesítés: Virágkötô Elágazás: Erdészeti gépszerelô, gépjavító Elágazás: Kertészet gépszerelô, gépjavító Elágazás: Mezôgazdasági gépszerelô, gépjavító Ráépülô szakképesítés: Dieseladagoló-javító 10

11 ao46 ao47 ao48 ao49 ao50 ao51 ao52 ao53 ao54 ao55 ao56 ao57 ao58 ao59 ao60 ao61 ao62 ao63 ao64 ao65 ao66 ao67 ao68 ao69 ao70 ao71 ao72 ao73 ao74 ao75 ao76 ao77 ao78 ao79 ao80 ao81 ao Ráépülô szakképesítés: Erô- és munkagépjavító Ráépülô szakképesítés: Hidraulika-javító Ráépülô szakképesítés: Jármû-elektromos szerelô Elágazás: Mezôgazdasági technikus Elágazás: Vidékfejlesztési technikus Részszakképesítés: Állattartó-telepi munkás Elágazás: Haszonállat-gondozó Elágazás: Állattenyésztô (baromfi és kisállat) Elágazás: Állattenyésztô (juh és kecske) Elágazás: Állattenyésztô (sertés) Elágazás: Állattenyésztô (szarvasmarha) Részszakképesítés: Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd Elágazás: Állategészségügyi technikus Elágazás: Állattenyésztô technikus Részszakképesítés: Faiskolai munkás Részszakképesítés: Faiskolai termesztô Részszakképesítés: Növényházi dísznövénytermesztô Részszakképesítés: Szabadföldi dísznövénytermesztô Részszakképesítés: Erdészeti növényvédô Részszakképesítés: Erdômûvelô Részszakképesítés: Erdôôr Részszakképesítés: Digitálistérkép-kezelô Részszakképesítés: Földügyi számítógépes adatkezelô Részszakképesítés: Ingatlan-nyilvántartási ügyintézô Elágazás: Földmérô és térinformatikai technikus Elágazás: Térképésztechnikus Ráépülô szakképesítés: Földügyi térinformatikai szaktechnikus Ráépülô szakképesítés: Kataszteri szaktechnikus Gazda Részszakképesítés: Ezüstkalászos gazda Részszakképesítés: Mezôgazdasági munkás Ráépülô szakképesítés: Elektromos halászgép kezelôje Hobbiállat-tenyésztô és -forgalmazó Inszeminátor Elágazás: Inszeminátor (baromfi és kisállat) Elágazás: Inszeminátor (juh és kecske) Elágazás: Inszeminátor (ló) 11

12 ao83 ao84 ao85 ao86 ao87 ao88 ao89 ao90 ao91 ao92 ao93 ao94 ao95 ao96 ao97 ao98 ao99 ao100 ao101 ao102 ao103 ao104 ao105 ao106 ao107 ao108 ao109 ao110 ao111 ao112 ao113 ao114 ao115 ao116 ao117 ao118 ao Elágazás: Inszeminátor (sertés) Elágazás: Inszeminátor (szarvasmarha) Kertész Részszakképesítés: Fûszernövény-termesztô Részszakképesítés: Gombatermesztô Részszakképesítés: Gyógynövénytermesztô Részszakképesítés: Kerti munkás Elágazás: Gyümölcstermesztô Elágazás: Zöldségtermesztô Részszakképesítés: Lóápoló és gondozó Részszakképesítés: Méhészeti munkás Elágazás: Fejô- és tejkezelôgép kezelôje Elágazás: Keltetôgép-kezelô Elágazás: Meliorációs, kert- és parképítôgép-kezelô Elágazás: Mezôgazdasági szárítóüzemi gépkezelô Elágazás: Erdészeti gépüzemeltetô, gépkarbantartó Elágazás: Kertészeti gépüzemeltetô, gépkarbantartó Elágazás: Mezôgazdasági munkagépjavító kovács Elágazás: Patkolókovács Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus Részszakképesítés: Növénytermesztô Részszakképesítés: Vetômagtermesztô Elágazás: Kertész és növényvédelmi technikus Elágazás: Növénytermesztô és növényvédelmi technikus Parképítô és -fenntartó technikus Részszakképesítés: Kertépítô Részszakképesítés: Kertfenntartó Részszakképesítés: Parkgondozó Részszakképesítés: Temetôkertész Vadgazdálkodási technikus Borász Részszakképesítés: Pincemunkás Ráépülô szakképesítés: Sommelier (borpincér) Ráépülô szakképesítés: Vincellér Elágazás: Bor- és pezsgôgyártó technikus Elágazás: Élelmiszer-higiénikus Elágazás: Erjedés- és üdítôital-ipari technikus 12

13 ao120 ao121 ao122 ao123 ao124 ao125 ao126 ao127 ao128 ao129 ao130 ao131 ao132 ao133 ao134 ao135 ao136 ao137 ao138 ao139 ao140 ao141 ao142 ao143 ao144 ao145 ao146 ao147 ao148 ao149 ao150 ao151 ao152 ao153 ao154 ao155 ao Elágazás: Hús- és baromfiipari technikus Elágazás: Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus Elágazás: Sütô- és cukrászipari technikus Elágazás: Tartósítóipari technikus Elágazás: Tejipari technikus Részszakképesítés: Gyümölcspálinka-gyártó Részszakképesítés: Sörgyártó Részszakképesítés: Szesz- és szeszesitalgyártó Részszakképesítés: Szikvízgyártó Részszakképesítés: Üdítôital- és ásványvízgyártó Húsipari termékgyártó Részszakképesítés: Baromfifeldolgozó Részszakképesítés: Bolti hentes Részszakképesítés: Csontozó munkás Részszakképesítés: Halfeldolgozó Részszakképesítés: Szárazáru készítô Részszakképesítés: Vágóhídi munkás Molnár Részszakképesítés: Keveréktakarmány-gyártó Pék Részszakképesítés: Gyorspékségi sütô és eladó Részszakképesítés: Sütôipari munkás Részszakképesítés: Száraztésztagyártó Pék- cukrász Részszakképesítés: Mézeskalács-készítô Tartósítóipari termékgyártó Részszakképesítés: Gyümölcsfeldolgozó Részszakképesítés: Hûtôipari munkás Részszakképesítés: Konzervgyártó Részszakképesítés: Növényolaj-gyártó Részszakképesítés: Olajütô Részszakképesítés: Savanyító Részszakképesítés: Zöldségfeldolgozó Részszakképesítés: Elsôdleges tejkezelô Részszakképesítés: Friss és tartós tejtermékek gyártója Részszakképesítés: Sajtkészítô Vágóállat-minôsítô 13

14 ao157 ao158 ao Elágazás: Juhminôsítô Elágazás: Sertésminôsítô Elágazás: Szarvasmarha-minôsítô A Hatósági képzések két területet érintenek. A mezôgazdasági vontatóvezetô képzés célja a T kategóriás jogosítvány megszerzése, mellyel mezôgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, valamint lassú jármû és pótkocsi vezethetô. Csak belföldön történô jármûvezetésre jogosít. A nyolcvan órás növényvédelmi ( zöldkönyves ) tanfolyam célja végzettség biztosítása a II. és III. forgalmi kategóriás növényvédô szerek felhasználásához, mert a különbözô növényvédelmi feladatokat csak szigorúan szabályozott keretek között, meghatározott növényvédelmi végzettségekkel, hatósági engedélyekkel lehet végezni. h1 h2 Hatósági képzések Mezôgazdasági vontatóvezetô képzés (a 24/2005. [IV. 21.] GKM rendeletben meghatározott követelmények szerint) 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam (szervezése a Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló évi LXXXIV. törvény 2. [3] bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttmûködésben történhet) 2. célterület: kötelezô képzések Ezek kötelezôen elôírt képzések az ÚMVP I. és II. tengelyéhez tartozó (a. sz. mellékletben felsorolt) egyes támogatási jogcímek kedvezményezettjei számára, akik a felsorolt jogcímek vonatkozásában támogatási kérelmet jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkeznek. A képzések témakörei: Az I. tengelyhez kötôdôen: mezôgazdasági üzemek korszerûsítése (kivéve a gépvásárlási támogatást), mezôgazdasági és erdészeti termékek értékeinek növelése, fiatal gazdálkodók induló támogatása, szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása. A II. tengelyhez kapcsolódóan: Natura 2000 kifizetések, agrár-környezetgazdálkodási kifizetések, erdô-környezetvédelmi kifizetések. A képzésre kötelezettek MVH által összeállított jegyzéke alapján, a Képzô Szervezetek közötti legcélszerûbb elosztást figyelembe véve, az FVM VKSZI mindegyik KSZ részére megküldi az általa képzésben részesítendôk listáját. A képzésre kötelezetteket a kijelölt KSZ elôzetesen írásban értesíti arról, hogy mikor és hol tudnak részt venni a kötelezô képzésen. b1 2. célterület: kötelezô képzések Mezôgazdasági üzemek korszerûsítéséhez kapcsolódó képzések Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; 14

15 b2 b3 b4 az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; Speciális rész jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás, stb.); terményszárítók üzemeltetése, energiagazdálkodási ismeretek magtisztítás; magtárolás (szabványok, eljárások a veszteségek csökkentésére, stb.); kapcsolódó jogszabályok. Beruházások az állattenyésztésben címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; Speciális rész az elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat; az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb környezetvédelmi szabályok; állattartó telepi nyilvántartások szabályos vezetése; szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele. GAZDANet címû képzés A képzés tartalma: Számítástechnikai alapismeretekkel nem rendelkezôk részére jogcím-specifikus kötelezettségek; általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); a Word alapszintû ismerete, használata; az Internet alapszintû ismerete, használata; elektronikus levelezés; a GazdaNet programcsomag használata. Számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezôk részére jogcím-specifikus kötelezettségek; az Internet, a Word és az Excel használata; elektronikus levelezés; a GazdaNet programcsomag használata; FVM hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus intézése; elektronikus eszközök alkalmazása a mezôgazdaságban; automatikus mérôeszközök alkalmazása a mezôgazdaságban; mezôgazdasági célszoftverek típusai, alkalmazási lehetôségei; vállalatirányítási rendszerek. Évelô ültetvények telepítése címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; 15

16 a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások. Speciális rész (biomassza) a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; a lágyszárú energianövények termesztése; a fás szárú energianövények termesztése, kapcsolódó jogszabályok; a biomassza felhasználása illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás). Speciális rész (gyümölcs ültetvények) a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; az ültetvény ápolása termôre fordulásig (gyakori problémák); az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi követelmény; az öntözés módjai és gazdaságossága; termékértékesítési lehetôségek. b5 b6 b7 Egyéb támogatásokhoz kapcsolódó képzések A fiatal mezôgazdasági termelôk elindítása címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások. Speciális rész az elnyert összeg felhasználási rendje, a gazdaság mûködésével kapcsolatos bizonylatok szabályos vezetése, szankciók, jogorvoslati lehetôségek; az üzleti terv megvalósulásának nyomon követése; forrásbevonás lehetôségei, hitelfelvétel; piacra jutási lehetôségek; szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele. Mezôgazdasági termékek értéknövelése A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások; Speciális rész termelôi együttmûködések; élelmiszerbiztonsági ismeretek. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; 16

17 b8 az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások. Speciális rész az elnyert támogatási összeg felhasználási rendje; az üzleti terv megvalósulásának nyomon követése; az igénylés módja, szüneteltetése, visszalépés a támogatástól; jogorvoslati lehetôségek (vis maior). Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések címû képzés A képzés tartalma: 1. Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend: agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon (a korábbi évek tapasztalatai); minimum követelmények az AKG-ban; az AKG jogszabályi követelményei; eljárásrendi kérdések (pl. részleges visszavonás, kötelezettség-átadás, öröklés); helyszíni ellenôrzés, jogkövetkezmények. 2. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok: szántóföldi célprogramok; ültetvényes gazdálkodás; gyepgazdálkodás; vizes élôhelyeken történô gazdálkodás. 17

18 b9 b10 b11 3. Talaj tápanyag-gazdálkodás 4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések: a Gazdálkodási Napló vezetése; a különbözô támogatások együttes felvételének lehetôségei; az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR). 5. Az agrár-szakigazgatás rendszere Erdô-környezetvédelmi kifizetések címû képzés A képzés tartalma: 1. A természet közeli erdôgazdálkodás feltételrendszere: az erdôgazdálkodás fenntarthatósága; az erdôgazdálkodási szemlélet, gyakorlat változásai; jogi szabályozás; természetvédelem és erdôgazdálkodás kapcsolata; speciális erdôgazdálkodás védett területeken. 2. Az erdô-környezetvédelmi célprogramok: a célprogramok elôírásainak részletes ismertetése; a legkedvezôbb célprogramok kiválasztásának szempontjai; eljárásrendi kérdések (pl. támogatás igénylése, részleges visszavonás, kötelezettség-átadás, öröklés); helyszíni ellenôrzés, jogkövetkezmények. 3. Az erdô-környezetvédelmi intézkedés és más támogatási lehetôségek kapcsolata a különbözô támogatások együttes igénybe vételének lehetôségei 4. Az agrár-szakigazgatás rendszere Natura 2000 kifizetések címû képzés A képzés tartalma: 1. Általános ismeretek a természetvédelemrôl és a Natura 2000 területekrôl: természetvédelmi alapismeretek; a mezôgazdaság kulcsszerepe a környezet- és természetvédelemben; a hazai természetvédelem mûködése; az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000 hálózat bemutatása; jogi szabályozás; a Natura 2000 területeken elôforduló közösségi és kiemelt közösségi jelentôségû élôhelyek, valamint a növény- és állatfajok bemutatása. 2. A Natura 2000 gyepterületeken történô gazdálkodáshoz 3. Az agrár-szakigazgatás rendszere Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés (a 34/2008. [III. 27.] FVM rendelet szerinti 2.1 és 3.1 célterület) címû képzés A képzés tartalma: Általános rész a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrár-szakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája gazdaságossági számítások. 18

19 Speciális rész jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás, stb.); kifizetés igénylés eljárási rendje; szakszerû üzemeltetés, karbantartás. Szakmai rész Öntözés természeti tényezôi: idôjárás változás, változékonyság Magyarországon; idôjárási szélsôségek; a klímaváltozás történelmi vonatkozásai. A mezôgazdasági termelés kettôs veszélyeztetettsége Aszály: történelmi aszályos idôszakok; aszálykárok; az aszály enyhítésének lehetôségei. Öntözés: öntözésre vízjogilag engedélyezett területek; öntözött területek; felhasznált vízmennyiség. 19

20 A kötelezô képzésekhez tartozó jogcímek b1 Képzés kódja Képzés neve Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben címû képzés Hozzá tartozó jogcímek Terményszárítók korszerûsítése Kertészet korszerûsítése b2 Beruházások az állattenyésztésben címû képzés Állattartó telepek korszerûsítése b3 GAZDANet címû képzés GAZDANet (tervezett jogcím) b4 Évelô ültetvények telepítése címû képzés Ültetvénytelepítés: lágy szárú energianövény Ültetvénytelepítés: fás szárú energianövény Ültetvénytelepítés: gyümölcs b5 A fiatal mezôgazdasági termelôk elindítása címû képzés Fiatal mezôgazdasági termelôk számára nyújtandó támogatás b6 Mezôgazdasági termékek értéknövelése Mezôgazdasági termékek érték-növelése; Növényi alapú nyersszesz, nyersolaj-elôállító üzemek létesítése b7 A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása címû képzés Félig önellátó gazdaságok támogatása (tervezett jogcím) b8 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések címû képzés Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések b9 Erdô-környezetvédelmi kifizetések címû képzés Erdô-környezetvédelmi kifizetések (tervezett jogcím) b10 Natura 2000 kifizetések címû képzés NATURA 2000 b11 Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés (a 34/2008. [III. 27.] FVM rendelet szerinti 2.1 és 3.1 célterület) címû képzés Öntözés, melioráció fejlesztése 20

Képzések. A képzés megnevezése

Képzések. A képzés megnevezése 1. számú melléklet az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez [1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez] Képzések kódszáma an1 an2 A képzés megnevezése 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet. Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet. Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Észak-Magyarországi Képző Szervezet Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Központ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÉS ERDŐGAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA 2009. évi

Részletesebben

Képzések. A képzés megnevezése

Képzések. A képzés megnevezése 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez Képzések kódszáma an1 an2 A képzés megnevezése 1. célterület: Választható képzések Szakképesítést nem adó képzések Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

1. sz. melléklet a./2008 ( ) számú FVM rendelethez

1. sz. melléklet a./2008 ( ) számú FVM rendelethez 1. sz. melléklet a./2008 ( ) számú FVM rendelethez Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben 21 6203 01 Állatgondozó 21 6280 04 31 6203 02 31 5212 01

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 28898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 113. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 90/2011. (X. 3.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új

Részletesebben

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez 64814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 126. szám 3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993.

Részletesebben

megnevezése gépész Erdőgazdasági gépkezelő Erdészeti gépész Erdészeti felkészítőgép kezelője

megnevezése gépész Erdőgazdasági gépkezelő Erdészeti gépész Erdészeti felkészítőgép kezelője 4. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.) FVM rendelethez Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ban

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/2009. (II. 18.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 9/2009. (II. 18.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 9/29. (II. 18.) FVM rendelethez OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben Régió megnevezése

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 6. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések 1. számú melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján Szakképesítés Megnevezése 1. 26 2 8299 02 2 2 01

Részletesebben

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Joganyagok - 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Joganyagok - 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 1. oldal 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez. A képzés idıtartama (45 perces tanóra)

1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez. A képzés idıtartama (45 perces tanóra) 1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez A képzés kódszáma megnevezése idıtartama (45 perces tanóra) elmélet gyakorlat 1. célterület: Választható

Részletesebben

Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112.

Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112. Fiatal gazdálkodók támogatása ÚMVP 112. A támogatás célja A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának

Részletesebben

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról

Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Közlemény: a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet módosítása alapján a fiatal mezőgazdasági termelői

Részletesebben

Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben. Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben. Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe régiók Vizsgáztatásra jogosult intézmény, címe 21 6203 01 Állatgondozó FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 6440 Jánoshalma Béke tér 13. X Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 7401 Kaposvár

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd 12. szám Tartalomjegyzék 12/2010. (II. 2.) Korm. rendelet 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 1018/2010.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2400, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2400, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 17., péntek 148. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK 134/2008. (X. 17.) FVM r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztı

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem SZENT ISTVÁN EGYETEM Feln ttképzési és Szaktanácsadási Központ 2103 Gödöll, Páter K. u. 1. Te /fax: 28/ 522-019 Tel: 28/522-000 1195 11996,1197 mell www.felnottkepzes.szie.hu Feln ttképzési nyilvántartási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 18. ú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc Kertészeti

Részletesebben

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések MAGYAR KÖZLÖNY 24. évi 51. szám 4837 1. melléklet az./24. (..) VM rendelethez 1. melléklet a 34/24. (IV. 4.) VM rendelethez Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért Bevezető Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés viszonylag új és tudásanyagában rohamosan fejlődő-változó szakterületein a tájékozottság, vagy az újabb szakismeretek, támogatási lehetőségek elérése komoly

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 6. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 5. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

1. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.)FVM rendelethez

1. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.)FVM rendelethez 1. számú melléklet a 8/2008. (I. 23.)FVM rendelethez A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Hogyan és milyen felnőttképzéseket válasszunk időszakban

Hogyan és milyen felnőttképzéseket válasszunk időszakban Hogyan és milyen felnőttképzéseket válasszunk 2014-2020 időszakban Dr. Piros Márta Anna Magiszter Menedzser Kft. Szervezők Médiatámogatók Előzmények jelenlegi helyzet 2007-2013 között az Új Magyarország

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

FIT-jelentés :: Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2015 Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító: 10674110 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1

Részletesebben

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 11720 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 103. szám A Kormány 186/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Költségvetési szerv neve: Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Közoktatási intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény:

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet. A 2009.02.26. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet. A 2009.02.26. óta hatályos szöveg Opten Törvéntár Opten Kft. 134/2004. (IX. 15.) rendelet 134/2004. (IX. 15.) rendelet a földművelügi vidékfejleszti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítek megszerzére iránuló szakmai vizsga szervezére

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

FIT-jelentés :: Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2012 Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Fenntartói azonosító: 10674110 A fenntartó létszámadatai Képzési Összesen A jelentésben szereplők

Részletesebben

Költségvetési szerv rövidített neve: DASzK. 2. Székhelye: 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf. 61.

Költségvetési szerv rövidített neve: DASzK. 2. Székhelye: 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf. 61. XX/1130/15/2010. A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az

Részletesebben

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Debrecen 2013. május 15. Mezőgazdasági szaktanácsadás célja Gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információszolgáltatás Értékesítési

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna Budapest, 2014. október 30. Jogszabályok módosulása 2014. október 1-én hatályba

Részletesebben

3. Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 220. szám 88117 (11) Ha a támogatott szervezet a 2011 2012-es vagy a 2012 2013-as támogatási időszakban módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítására vált

Részletesebben

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Jogszabály-változások a szaktanácsadásban SZÉKELY ERIKA Székesfehérvár, 2014. november 27. Tájékoztatás, tanácsadás, szaktanácsadás Agrár-tanácsadás Térítésmentes tanácsadás

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak II. évfolyam 9. szám 2008. április 22. Tartalomjegyzék Meghirdették

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2010 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

New Hungary Rural Development Programme

New Hungary Rural Development Programme Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. Tengely megvalósítása 2007-2008-ban feladatok 2009. évre Tóth Balázs, os ztályvezető 2009. február 27. Budapest A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési M inis

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól A munkavédelemről szóló 993. évi XCIII. törvény. -ában és az illetékekről szóló 990. évi XCIII. törvény 67. -ában foglalt

Részletesebben

97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet

97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN. Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt,

A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN. Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt, A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN BEISKOLÁZÁSI NYÍLT NAPOT RENDEZÜNK 2016. október 19-én 8:30 tól kezdődően és 2016. november 15-én 8:30 tól kezdődően Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt,

Részletesebben

51/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

51/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

XX/1130/15/2010. A költségvetési szerv rövidített neve: KASzK. 2. Székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b.

XX/1130/15/2010. A költségvetési szerv rövidített neve: KASzK. 2. Székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b. XX/1130/15/2010. A VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth.

Alapító okirat. 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth. Alapító okirat 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth. 2. Az intézmény neve: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Gépészeti Szakképző Iskola Az

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 47/2011. (V. 31.) VM rendelete az élelmiszer-vállalkozás mûködéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról

A vidékfejlesztési miniszter 47/2011. (V. 31.) VM rendelete az élelmiszer-vállalkozás mûködéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 57. szám 13479 A vidékfejlesztési miniszter 47/2011. (V. 31.) VM rendelete az élelmiszer-vállalkozás mûködéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról Az élelmiszerláncról

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

A képzés megkezdésének feltételei

A képzés megkezdésének feltételei Ssz. Képzés megnevezése Képzés költsége Képzési idő A képzés megkezdésének feltételei Követelménymodul/tananyagegység 1. 2. 3. 4. Aranykalászos gazda 31 621 02 Állatgondozó 31 621 01 Bolti hentes 31 541

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól A munkavédelemről szóló 993. évi XCIII. törvény. -ában és az illetékekről szóló 990. évi XCIII. törvény 67. -ában foglalt

Részletesebben

1. Ajka és Környéke Méhész Egyesület 200 000 Ft Ajka. 2. Alföldi Faiskolások Egyesülete 300 000 Ft Kecskemét

1. Ajka és Környéke Méhész Egyesület 200 000 Ft Ajka. 2. Alföldi Faiskolások Egyesülete 300 000 Ft Kecskemét sorszá m szervezet neve megítélt támogatás Székhely (megvalósítás helye) 1. Ajka és Környéke Méhész 200 000 Ft Ajka 2. Alföldi Faiskolások e 300 000 Ft Kecskemét 3. Aranyhomok Kistérségfejlesztési 200

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények intézményenkénti sorrendben

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények intézményenkénti sorrendben Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Balásházy János Mezőgazdasági Középiskola és Kollégium 7184 Lengyel Petőfi S. u. 5. 31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő X 21 6207 04 Kerti

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 22654 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 134. szám A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A vidékfejlesztési miniszter az

Részletesebben