A vízturbina atyja. Hogyha jól tudom Főmérnökségi munkájának ideje alatt ismerkedett meg és kötött barátságot Csonka Jánossal.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vízturbina atyja. Hogyha jól tudom Főmérnökségi munkájának ideje alatt ismerkedett meg és kötött barátságot Csonka Jánossal."

Átírás

1 2010/1. tól a á urbin t i k n A Bá ramig g holo b gyob a n g al a le rjúk ltalálókk e t n I ar fe magy l estrő ap Bud k o s sítá ól Tudó ckholmb o és St zás a ta Időu jzi letra é s e k k Érde zelítése ö k meg jánló yva s kön ny é vé Rejt ól zadt zá 18. s

2 Doctus Novitas Képzeletbeli interjú Bánki Donáttal A vízturbina atyja Bánki Donát, Hollán-díjas feltaláló, azt vallja magáról, hogy mindig is reál beállítottságú ember volt, így szinte már egészen fiatalon eldőlt a sorsa. Azt azért talán még sem gondolta, hogy nevéhez egyszer majd több szabadalom, találmány, iskola, de még kitüntetés is kötődik. A feltalálót elsőként pályája kezdetéről kérdeztem. - Édesapám nagyon sokáig otthon tanított engem és testvéreimet. Jómagam még a középiskolai tanulmányaimat is otthon kezdtem meg, majd a Budapesti Markó utcai Főreál Gimnáziumba jártam. Úgy gondolom itt már minden eldőlt és egyértelmű volt számomra, hogy a Műegyetemre felvételizek. Így is lett ben vettem át a gépészmérnöki diplomámat. Ha jól tudom az egyetem jó szívvel gondol Önre. Ez kölcsönös, hiszen ez az egyetem volt az, amely elindított a pályámon és 1880 között a Műszaki Technika Tanszéken tanársegédként dolgoztam, majd 1899-től, mint professzor tanítottam a hallgatóknak a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanát. Még egy kedves nótával is megajándékoztak a hallgatók: Hidrogépek, kompresszorok, turbinák /Bánkinak a Laval-csövön azt fújják: Expandálnék, hej de nem tudok,/mert az izotermám nagyon kanyarog. kántálja mosolyogva. Mi történt a majd 20 év alatt, amíg tanársegédből, professzorrá lépett elő? -Dolgoztam. Először a Magyar Királyi Államvasúti Gépgyárban, majd a Ganz és Társa Vasöntöde- és Gépgyárban. Előbbiben, mint műszaki díjnok, utóbbiban kezdetben konstruktorként, majd osztályvezetőként, és végezetül 8 évet főmérnökként. Hogyha jól tudom Főmérnökségi munkájának ideje alatt ismerkedett meg és kötött barátságot Csonka Jánossal. - Bizony, jól tudja. Mechwart András, a Ganzgyár vezérigazgatója, 1887-ben kérte fel Jánost, az előző évben a vállalat tulajdonába került külföldi motorok üzemképessé tételére. E munka kapcsán ismerkedtünk össze. Kezdettől fogva kölcsönösen segítettük egymást, nem csak a munkában, hanem a magánéletben is. Elmondhatom, hogy Csonka János az egyik legjobb barátom még ma is. Gondolom, ez a jó kapcsolat az oka, hogy Önök ketten, a magyarországi motorgyártás megteremtői. - Ezt bizonyítják a közös szabadalmaik is. Most azonban én leginkább arra a turbinára lennék kíváncsi, amely az Ön nevét viseli. -Körülbelül a századfordulót követően kezdtem el komolyabban érdeklődni a vízi energia hasznosítása iránt. Olyan egyszerű és olcsó turbinát szerettem volna, amely első sorban a kis és közepes esésű patakok, folyók vízienergiáját képes hasznosítani ben Neue Wasserturbine címmel jelent meg a kéziratom ezzel kapcsolatban, amely a következő évben már magyar nyelven Új vízturbina címmel is olvashatóvá vált. Valóban egyszerű találmány, hiszen bárki elkészítheti házilag. Csak néhány acélcsőre és acéllemezre van szükség, amelyek segítségével egy Dieselmotorhoz hasonló teljesítményű turbina készíthető. 1

3 Doctus Novitas Miben jobb vagy más ez a turbina, mint a korábbiak? - Sokban hasonlít a felülcsapott vízkerékre, azonban én fúvókákat és lapátokat használtam a kanalak helyett. A Bánki-turbina járókerekének közepe nyitott és a lapátok ívesek, szemben a vízkerék egyenes lapátjaival. Végső soron úgy jellemezhető, hogy nem más, mint egy lyukas vízkerék. De a legfontosabb különbség talán az, hogy olcsóbb, mint a korábbi vízturbinák. A Bánki-turbina új utakat nyitott a törpe vízierőművek fejlesztésében. A legyártott több száz Bánki-féle vízturbinából néhány még ma is működik. Vida Szilvia Bánki Donát 1895 után megadott magyar szabadalmai Lajstromszám A bejelentés napja Osztályjelzete A szabadalom címe V/d/2 Automatikus csőgyújtás gáz-, és petróleummotoroknál V/d/2 Nagy kompressziós explóziós motorok keverékének hevítése korai gyújtások megakadályozására XXI/c Újítás hajtógéppel egyesített szivattyúkon V/d/2 Vízbefecskendező berendezés kétütemű explóziós motorok számára XXI/c Hydrokompresszor V/d/2 Segédkerékkel dolgozó nyersolajmotor V/h Automatikus stabilizáló készülék repülőgépeken és léghajókon X/a Forgóeke V/d/2 Nyersolajmotor V/e/1 Hidraulikus és pneumatikus nyomórudak statikai szerkezeteknél és berendezéseknél 2

4 Doctus Novitas Fabsch Kitti képzeletbeli interjúja Bay Zoltánnal A fénysebesség új definíciójának megalkotója A Kossuth-díjas Bay Zoltán érkezett a minap városunkba, az egyetemi hallgatóinknak tartott előadást a fizikáról, ezen belül is az atomfizikáról. Kutatásait többféle módon szemléltette, s így talán több diák kapott kedvet e tudományhoz. Munkásságáról, fő kutatásairól lapunknak is beszámolt. Szülőfalujában Gyulaváron járt elemi iskolába, utána Debrecenbe ment a Református Kollégiumba, ezután hol végezte tanulmányait? - Sokáig nem tudtam dönteni a természettudomány és a társadalomtudomány között. 18 évesen a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre adtam be a jelentkezésemet, ahol diplomát is szereztem. Elméleti Fizikai Intézményben voltam tanársegéd. Berlinben a modern fizika, a kialakuló kvantummechanika és az atomfizika egyik szellemformáló műhelyében ösztöndíjas voltam. A berlini éveit sorsfordító éveinek nevezi, miért? - Tanulmányaim után négy évet éltem Berlinben. Abban az időben sok fizikus élt a városban: Max Planch, Albert Einstein, Max von Laune. Kutatómunkákat folytattam a hidrogénmolekula folytonos színképén alapuló, új nagy energiájú ultraibolya fényforrás kifejlesztésén. Miután Berlinből hazatértem, Aschner Lipót, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. vezérigazgatójának hívására 1936-tól a gyár kutatólaboratóriumának igazgatója lettem. Ne siessünk azért ennyire, berlini évei alatt azért egy elég komoly kutatást végzett, a nitrogéngázban lévő szabad nitrogénatomokról. Erről mondana pár szót? - Természetesen. Mint már említettem berlini ösztöndíjas voltam. Ezen évek alatt a ritkított gázokban végbemenő kisülésekkel, aktív gázokkal foglalkoztam, s mint ahogy Ön is említette bebizonyítottam, hogy a nitrogéngázban vannak szabad nitrogénatomok. Elmondhatom, hogy az általam kifejlesztett fotoelektronsokszorozó a részecskeszámlálás terén jelentett igen nagy előrelépést, mivel a részecskék kimutatásának időfelbontását több nagyságrenddel sikerült megjavítani. Két találmányát egy külföldi múzeumban őrzik, melyik ez az intézmény? - A szórt foton és a meglökött elektron kimutatásának műszerei találhatók meg a washingtoni Smithsonian Institute Természettudományi Múzeumban. Nemrégiben hallhattuk az országos médiumokban, hogy Washingtonban jártakor együtt dolgozott Neumann Jánossal, milyen kutatáson dolgoztak pontosan? Milyen sikert értek el vele? - Igen hallhattak e kutatásról, viszont akkor azt is mondtam, hogy még nem teljesen publikus, ma már örömmel mondhatom, hogy sikert értünk el Neumann Jánossal. A méréstudományi intézetben kutatásokat végeztünk a fénysebesség állandóságának mérésekkel való bizonyítására, s erre alapozva a méter mértékegység pontosabb meghatározására. Ennek elméleti és méréstechnikai megvalósításához ki kellett dolgoznunk egy módszert, amellyel a fény hullámhosszát és frekvenciáját egyidejűleg tudtuk mérni. Sikereink voltak e kutatással kapcsolatban, megállapítottuk 14 számjegy pontossággal, hogy a fényterjedési sebessége független a vonatkoztatási rendszertől, majd a pulzárokról érkező sugárzást elemezve rájöttünk, hogy a fény terjedési sebessége 20 számjegy pontosságig független a frekvenciától. E kutatás után fogadta el az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet a méter új, a fénysebességre és az idő egységére alapozott definícióját. 3

5 Doctus Novitas Amit Bolyai Jánosról tudni érdemes Bolyai János híres matematikus és hadmérnök volt, számos iskolát neveztek el róla a Kárpát-medencében, a mi iskolánk is az ő nevét viseli. Matematikai tudása és munkássága számunkra szinte felfoghatatlan, így álljon itt egy sajátos megközelítése a tiszteletreméltó tudósnak. A bólyai Bolyai-család: A bólyai Bolyai-család Erdély legrégibb magyar családjainak egyike. Valószínű, hogy ősei a honfoglaló magyarokkal jöttek be és telepedtek le a Bólya völgyében, ahol a XIX. század végéig birtokosi családban éltek. II. Gábor Mihályfalvi Debreczeni Júlia Gábor Sándor Zsigmond Gázspár György Júlia Borbála Farkas - Árkosi Benkő Zsuzsanna János Anna Farkas - Somorjai Nagy Teréz Farkas Gergely Berta János Kibéndi Orbán Róza Dénes Amália Gergely Torboszlói Bereczky Karolina Berta 4

6 Doctus Novitas Bolyai kisbolygó Az 1441 Bolyai (ideiglenes nevén 1937 WA) kisbolygó a Naprendszerben, a kisbolygó-öv belső szélén található november 26-án fedezte fel Kulin György a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. Az 1089 Tama kisbolygó megfigyelése közben akadt a nyomára, a Rák-köd közelében. Három hónapig sikerült követnie, majd 1941-ben újra lefotóznia. Ezt követően csak 1954-ben észlelték legközelebb. Fő művei: 1820 és 1823 között dolgozta ki és írta meg korszakalkotó felfedezését: a nemeuklideszi geometriát, amelyet abszolút, illetve hiperbolikus geometriának neveztek neves kortársai. Ez elengedhetetlen alapja a XX. század fizikai elemzéseihez. Tudományos felfedezése végül 1832-ben Scientiam Spatiii A tér tudománya címet kapta, de Appendix néven vált ismertté, apja Tentamen-je első kötetének függelékeként jelent meg, melyet francia és német nyelvre fordítottak le. A szakirodalom Bolyai Lobacsevszkij-féle geometriának nevezi a párhuzamossági axióma tagadásán alapuló geometriákat. Bolyai olyan tételeket keresett, amelyek az axióma igaz vagy hamis voltától függetlenül bizonyíthatóak. Bolyai János 1850-ben elkezdte egy axiómákra alapozott geometriai rendszer kidolgozását, de a Raumlehre (Tértan) című német nyelvű kézirat befejezetlen maradt. Ebben Bolyai a fél évszázaddal később megszülető topológia alapjait rakta le. A komplex számokról írott műve, a Responsio (1837) a lipcsei Jablonowszky Társaság pályázatára készült. Ez azonban nem hozta meg a sikert, amit remélt tőle. A bírák nem ismerték el a munkáját. Számelméleti kutatásainak legfontosabb eredménye, hogy a kis Fermat-tétel bizonyításával próbálkozva, rátalált az első álprímszámra (341); ez volt a példa, amely a tétel fordítottjának hamisságát igazolta. További ellenpéldákat keresve, megalkotta azt a módszert, amelyet ma Jeans tétele néven ismernek. Noha Bolyai elsősorban a geometria terén kifejtett munkássága miatt híres, sokat foglalkozott az algebrai egyenletek elméletével is. Éveken át dolgozott a négynél magasabb fokú egyenletek megoldásával. Impresszum Szerkesztők: Fabsich Kitti, Göndör Krisztina, Molnár Ágnes Noémi, Nagy Ákos, Nagy Réka, Novits Ádám, Szabó Emőke, Vaszilkó Zsanett, Vida Szilvia. Kiadó és szerkesztőség: Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. Designer: Kakó Renátó, Redeczky Dávid. 5

7 Doctus Novitas Műveinek magyar nyelvű kiadásai A térnek abszolút igaz tudománya, amely független Euklides XI. axiomájától ; ezt követi a kör geometriai quadratutárja ez axióma helytelen voltának esetében, fordította Rados Ignác, Budapest, MTA Mathematikai és Physikai Társulat, 1897 Appendix, a tér tudománya, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, ISBN Bolyai János jegyzeteiből, összeállította Mandics György, M. Veress Zsuzsanna, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979 Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz, Ambrus Hedvig Mária, Deé Nagy Anikó és Vakarcs Szilárd közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta Benkő Samu, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2003, ISBN Megkérdeztük diáktársainkat Ki mit tud Bolyai Jánosról Bíró Dominika: Mayer Dávid: Kelemen Attila: Dovigyel Dávid: Mivel sokat foglalkozom a csillagászattal, így azt is tudom, hogy Bolyai Jánosról egy kisbolygót is neveztek el. Matematika órán pont most tanultunk róla, és meg tudtuk, hogy elméletei könyv formában is megjelentek. Azt olvastam róla, hogy édesapja, Bolyai Farkas a fizikával foglakozott és az ő hatására kezdett matematikával foglalkozni. Pár évig hadmérnökként is tevékenykedett, és ha jól tudom a Bécsi Hadmér-nöki Akadémiára is járt. Nagy Réka 6

8 Doctus Novitas Bolyai Farkas Február 9-én született Bólyán Marosvásárhelyi kollégium matematika professzora Nagyenyedi kollégiumban tanult. 8 idegen nyelvet sajátított el Meghal első felesége Benkő Zsuzsanna Marosvécs: báró Kemény Simon fiát tanítja Újranősul, elveszi Somorjai Nagy Terézt. 2 gyermekük született: Gergely és Berta Kolozsvárott a református kollégium diákja Meghal második felesége Teréz 1796 Göttingeni egyetemen folytat tanulmányokat barátjával Kemény Simonnal Nyugdíjas éveit tölti 1799 Visszatér hazájába, feleségül veszi Benkő Zsuzsannát, 2 gyermeke született: János és Anna november 20-án elhunyt. Utolsó kívánsága az volt, hogy egy almafát ültessenek sírjára. 7

9 Doctus Novitas Képzeletbeli tudósítás 1994-ből Stockholmból Nobel-díjas játékelmélet Harsányi János, Reinhard Seltennel és John Forbes Nash-sel kapott Közgazdasági Nobel-emlékdíjat a nemkooperatív játékelmélet egyensúlyainak kidolgozásáért. Az aranyfényben úszó Stockholm Concert Hall, gyönyörű vörös bársonnyal terített székei lassan megtelnek emberekkel. Újságírókkal, fotósokkal, valamint tudósokkal, feltalálókkal, híres emberekkel. Mindannyian a világ legnagyobb nemzetközi elismerésének, a Nobel-díjak átadásának okán gyűltek itt össze. Van, aki tudósítani, van, aki dokumentálni, van, aki átvenni, de mindannyian ünnepelni és gratulálni jöttek. Számunkra, magyarok számára is ünneplésre ad okot az idei, 1994-es Nobel díj átadás, hiszen a díjazottak között egy magyar származású, amerikai közgazdász is átveheti az arany kitüntetést, a Közgazdasági Nobel-emlékdíját. Harsányi János büszkén lép fel a dobogóra többedmagával, Reinhard Selten, német közgazdásszal és John Forbes Nash, amerikai matematikussal. Hárman együtt vehetik át a nemkooperatív játékelmélet egyensúlyainak úttörő elemzéséért járó Közgazdasági Nobel-díjat. A vörös bársonyszékekben ülő közönség köztük én is - hatalmas tapsviharral gratulál a játékelmélet kidolgozóinak. Alfred Nobel november 27-én kelt végrendeletében úgy ítélkezett, hogy vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, a kémia, a fiziológia, az orvostudomány, továbbá az irodalom legjobbjai és az a személy, aki nagy erőfeszítéseket tett a békéért ban a tudományos munkásság nobeli elismerése kiegészül a Közgazdasági Alfred Nobelemlékdíjjal. Ezt a Svéd Bank kezdeményezte a pénzintézet fennállásának 300. évében. A díjat hivatalosan Alfred Nobel-Emlékdíjnak nevezik. A díjakat Nobel halálának évfordulóján, december 10-én osztják ki, a kitüntetettek egy érmet, egy oklevelet és nem utolsósorban egy nagyobb összegű csekket kapnak. A pénzösszeg nagysága a Nobel Alapítvány bevételeinek függvényében évről évre változik. A közgazdasági érem előlapján Nobel arcképe látható, alatta két egymásba fonódó bőségszaru van. A hátoldalon középen egy ötágú csillag, felette egy nagyobb, két oldalán és alatta pedig egy-egy kisebb korona. A játékelmélet, a stratégiai problémák elmélete, amely azzal foglalkozik, hogy mi az ésszerű (racionális) viselkedés olyan helyzetekben, ahol minden résztvevő döntéseinek eredményét befolyásolja a többiek lehetséges választása. A játékelmélet alapjait Neumann János rakta le egy 1928-as munkájában, majd az Oskar Morgenstern neoklasszikus matematikus-közgazdásszal közösen írt Játékelmélet és gazdasági viselkedés című művében. Több tudományágat érint az elmélet, többek között a matematikát, a közgazdaságtant, a szociológiát, a pszichológiát és a számítástechnikát. 8 Vida Szilvia

10 Doctus Novitas Képzeletbeli tudósítás a Parlamentből 1963-ból A Kossuth-díjas repülőgépmérnök Rubik Ernő Pöstyén született november 27-én. Már az elemiben is felfigyeltek tehetségére ben a váci kegyesrendi katolikus gimnáziumban kiemelkedő eredménnyel érettségizett, majd beiratkozott a Műegyetem Gépészmérnöki Karára. A Műegyetemen kapcsolódott be az 1921-ben alapított Műegyetemi Sportrepülő Egyesület (MSrE) munkájába, ahol addigra már több repülőgépet építettek. 28 különböző típusú vitorlázó repülőgépet és 5 motoros repülőgépet tervezett 1935 és 1987 között tól az Aero-Ever Kft. vezetője, majd üzemigazgatója volt között a Közlekedési és Postaügyi Minisztéri-um osztályvezető-helyettese, majd 1971-ig a Malév műszaki tanácsadója volt ban Kossuth-díjat kapott február 13-án, Budapesten halt meg. A Rubik-kockát feltaláló Rubik Ernő édesapja. A 15. Kossuth-díj átadás Mint már megszokhattuk a Parlament termében ülve várja mindenki az idei év Kossuth-díjainak átadását. A hangulat nem feszült, inkább csak izgatottsággal teli. Nagyon várja már mindenki, hogy Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke végre átadja a jól megérdemelt Kossuth-díjakat. A díjazottak között van többek között Kassai Ilona színművész, Illés Endre író, kritikus, műfordító, Kovács Dániel hegedűművész, Lukács Margit színművész és természetes Rubik Ernő repülőgépmérnök is. Rubik Ernő napjainkban a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium osztályvezető helyettese, és világviszonylatban is jelentős szabadalmait alkalmazzák. Talán a meghatottság leginkább az ő arcán tükröződik. Amikor kihívják elpirulva, szerényen járul az emelvényhez, könnyeit visszatartva. A díjat átveszi Dobi Istvántól, majd az ünnep lezárta után, családja, főként fia, a 19 éves Rubik Ernő büszkén borul a mérnök, férj és apa nyakába, amikor az öröm könnyeit már nem bírja tovább visszatartani. A Kossuth-díjat 1948-ban alapították, azóta minden év március 15-én átadják az arra jogosultaknak. Az elismerés mellé pénzösszeg és egy babérkoszorú is jár. Egészen az idei évig, azaz 1963-ig, azok is megkaphatták, akik a szocialista termelőmunkában nyújtottak kiemelkedő teljesítményt, és természeten a tudósok, művészek és írók is részesülhettek a kitüntetésben. Viszont idéntől csak a szellemi szabadfoglalkozásúaknak adja át a Minisztertanács. Az R 26S Góbé kétüléses, kétkormányos, fémépítésű kiképző vitorlázó repülőgép. Az 1960-as évek elején tervezték a Pestvidéki Gépgyár Esztergomi Gyáregységében Rubik Ernő irányításával. A Góbé Rubik Ernő fémépítésű gépcsaládjának legsikeresebb és legismertebb modellje, amelynél optimálisan sikerült ötvözni a kis szerkezeti tömeg, az egyszerű szerkezeti kialakítás és az olcsó gyárthatóság követelményeit. Kezdő kiképzésre, alapszintű teljesítményrepülésre alkalmas gép. Kiegészítő berendezéssel használható műszeres kiképzésre is. Alkalmas dugóhúzó gyakorlására, felhőrepülés és műrepülés azonban a géppel nem végezhető. Csörléssel és repülőgép-vontatással is indítható. 9

11 Doctus Novitas A vitorlázó repülőgépeket siklórepülésre tervezik. Tervezésük lehetővé teszi a légköri áramlatok kihasználását, amelyek segítségével emelkedni is tudnak. A tervezésnél a fő szempont a légellenállás minimalizálása. A vitorlázógépek törzse ezért sima és keskeny, szárnyaik pedig vékonyak, hosszúak és nagy oldalviszonyúak. A korai gépek anyaga fa és vászon volt, a mai modern vitorlázórepülők szénszálas anyagokból és műanyagból készülnek. A technika fejlődése leginkább a gépek siklószámán mérhető, amely a kezdeti 20-ról,mára 60-ra emelkedett. (A siklószám az a kilométerben értendő szám, ameddig a vitorlázó repülőgép 1 km magasból egyenes siklással, optimális sebességgel, nyugodt időben eljut, tehát egy 20-as siklószámú gép 1 km magasból 20 km-re siklik el. Az optimálisnál kisebb vagy nagyobb sebességgel repülve a siklószám csökken.) Molnár Ágnes Noémi 10

12 Doctus Novitas Képzeletbeli interjú Gábor Dénessel A holográfia feltalálója: Gábor Dénes A holográfia feltalálója, a lapos színes tévé képcsövének konstruktőre, a kommunikációelmélet úttörője, egy analóg számítógép megalkotója ezekkel, a jelzőkkel szokták illetni a magyar feltalálót, Gábor Dénest. Még rengeteg szabadalom fűződik a nevéhez, a legfontosabb ezek közül azonban a holográfia elméletének megalkotása. Magáról a holográfia elméletéről, felhasználásáról, és más egyéb érdekességekről kérdeztem a Nobel-díjas fizikust. A 30 as évek végén Angliában a Thomson-Houston Társaságnál kezdett dolgozni, ahol többek között a kommunikációelmélet, a kinematográfia, a legutolsó években pedig a holográfia területén dolgozott, amit a legfontosabb felfedezéseként tartanak számon. Beszélne egy kicsit a holográfia elméletéről és működéséről? - Nos, mint azt Ön is említette, a Thomas-Houston Társaság kísérleti laboratóriumában kezdtem el dolgozni, ahol az elektronoptikai leképezés tudományos vizsgálata vezetett a holográfia feltalálásához. Rájöttem arra, hogy ha egy tárgytól teljes, valós képet szeretnénk kapni akkor nem elég a visszavert hullámok hullámintenzitását felhasználni, hanem a hullámok valamennyi információja szükséges a teljes leképezéshez. Ha ez megvalósul, akkor a tárgyról teljes azaz holo és térbeli azaz graf kép nyerhető. Hogy érthetőbb legyek, a holográfia a fény hullámtermészetén alapuló olyan képrögzítő eljárás, amellyel a tárgy struktúrájáról tökéletes térhatású, vagyis háromdimenziós kép hozható létre. A holográfia robbanásszerű fejlődésére mégis több mint egy évtizedet kellett várni, és még több év kellett hogy munkáját elismerjék. Miért kellett 10 évet várni a holográfia elterjedéséhez? - Egyszerű a válasz: mert 13 évet kellett várni, hogy felfedezzenek egy olyan eszközt, amely elég erős és koherens sugárzást tud kibocsátani. A 40-es évek végén még nem álltak rendelkezésünkre eléggé koherens fényforrások. Ez azt jelentette, hogy nem voltak olyan eszközök, amelyek nem csupán azonos hullámhosszú fényt bocsátottak volna ki, hanem ezeknek, a hullámoknak még az, üteme is megegyezik, vagyis például ugyanakkor, és ugyanott érik el a maximális és minimális amplitúdójukat. A lézer 1960-as felfedezésével ez a probléma megoldódott, ugyanis kiválóan alkalmasnak bizonyultak holografikus képek előállítására. Természetesen részt vettem a továbbfejlesztésében, de a lézer használatának ötlete két amerikai tudós Emmett N. Leith-é és Juris Upatnieks érdeme. 11

13 Doctus Novitas Napjainkban pedig rengeteg alkalmazási formája van a hologramnak, a hétköznapok részévé vált. Melyik a legelterjedtebb formája és miért? Hát ez egyértelmű; biztonsági azonosító jelek formájában a legelterjedtebb a hologram. Ezzel mindenki találkozhat kazettákon, CD-ken vagy új papírpénzeken, bankkártyákon, ugyanis ezek az apró kis hologramok (szinte) hamisíthatatlanok, mert róluk tökéletes másolatot csak eredeti hologram segítségével lehet készíteni. Egyszóval nagyon biztonságos módszer. De ezen kívül a hologramok felhasználási területe az információtárolás sajátságai miatt jóval szélesebb, és a szoros értelemben vett háromdimenziós képrögzítésnél sokkal több lehetőséget nyújt. Végül, Ön szerint mit lehet még kezdeni a jövőben a hologrammal? Az emberek mindig újabb és újabb dolgokat fognak kitalálni, hogy minél modernebbet alkossanak. Hallottam, hogy az Intel és a Nokia egy közös laboratóriumot létesített ahol többek között a mobil háromdimenziós megjelenítés lehetőségét kutatják. De például a Szent Koronáról is készült egy 3D-s hologram Szelényi Károly fotóművész képei alapján. Ezen kívül a Star Wars filmekben is nagy szerepet kap az eljárás. Ezek alapján azt mondhatom, hogy bármi elképzelhető, csak egy csipetnyi fantázia és technikai adottság kell hozzá. Göndör Krisztina 12

14 Doctus Novitas Filmajánló 1939 óta nagy fejlődésen ment keresztül Gábor Dénes találmánya, a hologram. Az 1963-ban a lézer felfedezése új alapokra helyezte a holográfiát. Azóta számos területen találkozhatunk ezzel az eljárással, nagy népszerűségnek örvend a filmiparban is. Rengeteg filmben láthatjuk a szereplők effajta megjelenését. A filmajánlónkban egy olyan alkotást mutatunk be, amelyben felhasználták ezt a technikát. Különvélemény A jövő békésebb lesz. Legalább is Amerikában, ahol egy különleges rendőri egység három telepatikus képességekkel rendelkező lény segítségével minden gyilkosságot még elkövetése előtt leleplez. A rendőrök a médiumok segítségével a jövőbe látnak, előre gyűjtik össze a bizonyítékokat, tárják őket a bíróság elé, és a helyszínen, még az elkövetés előtt tartóztatják le a bűnöst. A rendszer tökéletes. Ám egyszer a cég parancsnoka, John Anderton (Tom Cruise) mégis kételkedni kezd. Nem csoda: a jelentés szerint ugyanis ő maga fog 36 órán belül gyilkosságot elkövetni. Áldozatát nem ismeri, nem tudja, hol és miért gyilkolná meg az idegent. Társai természetesen a nyomába erednek, hogy megakadályozzák a gyilkosságot. Ő pedig menekül, hogy még időben kideríthesse, tévedtek-e a jósok, vagy igazuk van, és ő rendőrből valóban bűnözővé válik-e nemsokára. (forrás: Játéksarok Göndör Krisztina, Vida Szilvia 1., A karburátor feltalálója. 2., Ezt a díjat kapta Harsányi János. 3., Ezen az elméleten dolgozott Gábor Dénes. 4., Tagja volt Bolyai Farkas is. 5., Rubik kocka megalkotója (ifj.). 6., Jedlik Ányos ennek a rendnek a tagja Pannonhalmán. Vaszilkó Zsanett 13

X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY FIZIKA - KÉMIA 7-8. OSZTÁLY

X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY FIZIKA - KÉMIA 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu X. TOLLFORGATÓ 1. forduló X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY FIZIKA -

Részletesebben

Az Elméleti Fizikai Tanszék

Az Elméleti Fizikai Tanszék Az Elméleti Fizikai Tanszék Az Elméleti Fizikai Tanszék első vezetője Ortvay Rudolf (1885 1945) volt. Ortvay Rudolf Farkas Gyula (1847 1930) tanítványa a kolozsvári egyetemen. Ortvay Rudolf élete hosszú

Részletesebben

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 14. Holográfia

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 14. Holográfia Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 14. Holográfia Mérést végezték: Bodó Ágnes Márkus Bence Gábor Kedd délelőtti csoport Mérés ideje: 03/06/2012 Beadás ideje: 05/22/2012 (javítás) Érdemjegy:

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Elhunyt Rózsa Pál. A temetésen Dr. Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora búcsúztatta:

Elhunyt Rózsa Pál. A temetésen Dr. Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora búcsúztatta: Elhunyt Rózsa Pál Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Tanszékünk jogelődjének, a Villamosmérnökkari Matematika Tanszéknek korábbi vezetője, Dr. Rózsa Pál nyugalmazott egyetemi tanár, a BME professor emeritusa

Részletesebben

A tanítási óra anyaga: Magyar tudósok a technika történetében. Koncentráció: Történelem, napjaink eseményei, földrajz, matematika, fizika

A tanítási óra anyaga: Magyar tudósok a technika történetében. Koncentráció: Történelem, napjaink eseményei, földrajz, matematika, fizika ÓRATERVEZET 2 A tanítás helye: A tanítás ideje: Tanít: A tanítás osztálya: 6. osztály Tantárgy: Technika Tanítási egység: Technika történet A tanítási óra anyaga: Magyar tudósok a technika történetében

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 1. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Magyar tudósok nyomában

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 1. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Magyar tudósok nyomában A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet Jedlik Ányos élete és munkái Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Áttekintés A magyarországi tudomány előzményei Jedlik születésekor: Reneszánsz: átlagos tudományos aktivitás.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

Erasmus. Látogatóink véleménye az iskolánkról, városunkról, hazánkról:

Erasmus. Látogatóink véleménye az iskolánkról, városunkról, hazánkról: Erasmus 2018. január 14-től 20- ig került megrendezésre az első szakmai továbbképzés, melynek a Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium biztosított helyszínt. A házi gazdán kívül három

Részletesebben

Megemlékezés. Kürschák Józsefről (1864-1933) Kántor Tünde. Kántor Tünde, December 2, 2008 - p. 1/40

Megemlékezés. Kürschák Józsefről (1864-1933) Kántor Tünde. Kántor Tünde, December 2, 2008 - p. 1/40 0 1 Megemlékezés Kürschák Józsefről (1864-1933) Kántor Tünde Kántor Tünde, December 2, 2008 - p. 1/40 Megemlékezés Megemlékezés Kántor Tünde, December 2, 2008 - p. 2/40 Megemlékezés Megemlékezés 75 éve

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Európa legjelentősebb és legrangosabb, az Unió által évente szervezett tehetségkutató és -kiválasztó versenyét, a 25. EU Fiatal Tudósok

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés 440 BC Democritus, Leucippus, Epicurus 1660 Pierre Gassendi 1803 1897 1904 1911 19 193 John Dalton Joseph John (J.J.) Thomson J.J. Thomson

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL.. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. május 24-i ülésére Tárgy: Közterületek elnevezésére javaslat Előterjesztő: dr. Árvay István polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964)

ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964) ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964) Világhírő magyar természettudós, egy középosztálybeli zsidó értelmiségi család gyermeke volt, Spitz vezetéknévvel született, de családja 1900-ban magyarosította

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

A Soproni Talajbiológiai Iskolá -tól a Gödöllői Mikrobiológiai Műhely -ig A Magyar Talajtani Társaság Talajbiológiai Szekciójának 57 éve

A Soproni Talajbiológiai Iskolá -tól a Gödöllői Mikrobiológiai Műhely -ig A Magyar Talajtani Társaság Talajbiológiai Szekciójának 57 éve A Soproni Talajbiológiai Iskolá -tól a Gödöllői Mikrobiológiai Műhely -ig A Magyar Talajtani Társaság Talajbiológiai Szekciójának 57 éve Biró Borbála A kezdetek: A soproni Talajbiológiai Iskola 1951-ben

Részletesebben

Játékelmélet. előadás jegyzet. Kátai-Urbán Kamilla. Tudnivalók Honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~katai Vizsga: írásbeli.

Játékelmélet. előadás jegyzet. Kátai-Urbán Kamilla. Tudnivalók Honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~katai Vizsga: írásbeli. Játékelmélet Kátai-Urbán Kamilla Tudnivalók Honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~katai Vizsga: írásbeli Irodalom előadás jegyzet J. D. Williams: Játékelmélet Filep László: Játékelmélet 1. Előadás Történeti

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Dr Bárány Nándor élete és munkássága

Dr Bárány Nándor élete és munkássága Dr Bárány Nándor élete és munkássága Dr. Bárány Nándor a Budapesti Műszaki Egyetem nemzetközi hírű tanára volt, aki egyaránt volt kiváló tanár, és kiváló tudós, kiváló mérnök, és kiváló művész. Dr. Bárány

Részletesebben

A Bodoki mérnök dinasztia szerepe a Körös-vidéki folyók szabályozásában

A Bodoki mérnök dinasztia szerepe a Körös-vidéki folyók szabályozásában A Bodoki mérnök dinasztia szerepe a Körös-vidéki folyók szabályozásában A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum megalakulásának 40. évfordulójára készített poszter képanyaga Készítette: dr. Vasas Ferencné 2014.

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés J.J. Thomson (1897) Katódsugárcsővel végzett kísérleteket az elektron fajlagos töltésének (e/m) meghatározására. A katódsugarat alkotó részecskét

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Péterfi Gábor. Bölcsészettudományi Kar, Politikaelmélet speciális képzés József Attila Tudományegyetem

Péterfi Gábor. Bölcsészettudományi Kar, Politikaelmélet speciális képzés József Attila Tudományegyetem Péterfi Gábor MUNKAHELYEK 2013 - Evangélikus Pedagógiai Intézet, történelem tantárgygondozó 2000 - Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, középiskolai tanár, tanított szaktárgyak:

Részletesebben

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a 1 HAGYOMÁNY ÉS MODERNSÉG BENEDETTO CROCE ESZMEVILÁGÁBAN (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a figyelmébe,

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

A KöMaL nyári matematika és fizika tehetséggondozó tábora

A KöMaL nyári matematika és fizika tehetséggondozó tábora Beszámoló a MATFUND Alapítvány pályázatáról, a Nemzeti Tehetség Program Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása című, NTP-TÁB18-0047 számú pályázatának megvalósításáról Az elfogadott

Részletesebben

Mérnök leszek A Műegyetemtől a világhírig. Dr. Németh József, c. egyetemi tanár BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék

Mérnök leszek A Műegyetemtől a világhírig. Dr. Németh József, c. egyetemi tanár BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék Mérnök leszek A Műegyetemtől a világhírig Dr. Németh József, c. egyetemi tanár BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék Mérnök leszek A Műegyetemtől a világhírig Dr. Németh József, c. egyetemi tanár BME GTK Műszaki

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács január 30-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács január 30-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2018. január 30-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2018. (I.30.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2017/2018. tanév II. félévi

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA 1. A kinematika és a dinamika tárgya. Egyenes onalú egyenletes mozgás a) Kísérlet és a belőle leont köetkeztetés b) A mozgás jellemző grafikonjai

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

TUDOMÁNYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ PILLANATOK A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TÖRTÉNETÉBŐL

TUDOMÁNYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ PILLANATOK A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TÖRTÉNETÉBŐL TUDOMÁNYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ PILLANATOK A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TÖRTÉNETÉBŐL Kedves Gyerekek! Egy olyan feladatlapot tartotok a kezetekben, melyben igyekszünk bemutatni - a teljesség igénye nélkül

Részletesebben

Wolfgang Ernst Pauli életútja. Gáti József

Wolfgang Ernst Pauli életútja. Gáti József Wolfgang Ernst Pauli életútja Gáti József Wolfgang Ernst Pauli 1900. április 25-én Bécsben született. 2 évesen Apja Wolfgang Joseph Pauli orvos és biokémia professzor, anyja Berta Camilla Schütz volt.

Részletesebben

Junior távközlési szekció I.

Junior távközlési szekció I. Junior távközlési szekció I. C.303 terem Elnök: Dr. Beinschróth József, egyetemi docens Tag: Konkoly Dóra, intézeti mérnök Titkár: Balogh Dominika, hallgató Füredy Péter PRECÍZIÓS TÁPEGYSÉG KÉSZÍTÉSE Konzulensek:

Részletesebben

A "Technikatörténet" c. tantárgy ütemterve GEGET300-B, GEGET300-iB, GEGET300-BL, GEGET300-iBL, GEGET517M. 2018/ félév

A Technikatörténet c. tantárgy ütemterve GEGET300-B, GEGET300-iB, GEGET300-BL, GEGET300-iBL, GEGET517M. 2018/ félév A "Technikatörténet" c. tantárgy ütemterve GEGET300-B, GEGET300-iB, GEGET300-BL, GEGET300-iBL, GEGET517M 2018/2019 1. félév Tanulmányi hét Előadás 1. Az alkotás fogalma. A technikatörténetről általában.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2017/2018-AS TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2017/2018-AS TANÉV OSZT. OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2017/2018-AS TANÉV NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET (KÖNYV + OKLEVÉL A PROHÁSZKA-TEMPLOMBAN) KÖNYV + OKLEVÉL OKLEVÉL 1.a 1. 1. Benedek Zsuzsanna: kimagasló tanulmányi, és 2. 2.

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről)

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) T a n u l m á n y o k Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) GAVALLÉR PÁL Nagybánya máig ismert legrégibb pecsétjéről és a hozzá tartozó typariumról, magyarul pecsételőről (1) sokan írtak

Részletesebben

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G. Pósfay Péter ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G. A Naphoz hasonló tömegű csillagok A Napnál 4-8-szor nagyobb tömegű csillagok 8 naptömegnél nagyobb csillagok Vörös óriás Szupernóva

Részletesebben

A BME matematikus képzése bemutatkozik

A BME matematikus képzése bemutatkozik A BME matematikus képzése bemutatkozik Kiknek ajánljuk a szakot? NEM CSAK A VERSENYEK GYŐZTESEINEK! Logikai feladatok iránti érzék Stabil középiskolai teljesítmény Matematika fakultáció Lehetőleg emelt

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Jendrassik György május február 8. születésének 115. évfordulója

Jendrassik György május február 8. születésének 115. évfordulója Jendrassik György 1898. május 13-1954. február 8. születésének 115. évfordulója Egy alkotó mérnöki pálya állomásai Jendrassik György munkássága: az ötlettől a megvalósításig Jendrassik György 1916-ban

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Hollósi Hajnalka A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

Részletesebben

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK ÖS TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK ÖS TANÉV OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2014-2015-ÖS TANÉV OSZT. NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET (KÖNYV + OKLEVÉL A BAZILIKÁBAN) 1. a 1. 1. Demeter Roland: kimagasló KÖNYV + OKLEVÉL tanulmányi, és 2. 2. Szabó Hanna: kimagasló

Részletesebben

Nekünk még volt szabadnapunk

Nekünk még volt szabadnapunk Nekünk még volt szabadnapunk 2013. 09. 11. Szerző: Kalmár András Molnár Piroskával egy nagy irodaház felső szintjén találkoztam, vöröses-lilás paróka volt a fején, zebramintás blúz és műszálas sál egészítették

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI

A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI Pécs 2018 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XX. A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2018 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22

Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22 Klement András Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22 Klement András vagyok, 1981. augusztus 1-je óta dolgozom a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ill. utódintézményeiben. Nem ezen a vidéken

Részletesebben

INFOPROG Iskolák versenye. Levelező fordulók

INFOPROG Iskolák versenye. Levelező fordulók INFOPROG 2017 Iskolák versenye Levelező fordulók Döntő Felh.B Felh. A Prog.B Prog. A Bemutató Felh.B Felh.A Prog.B Prog.A Vetélkedő Összesen Open Szlovákia # Iskola 40 40 40 40 20 100 100 100 100 100 680

Részletesebben

European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban

European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban Bőhm Gergely főosztályvezető-helyettes ERC NCP MTA Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága ERC a H2020-ban H2020 összesen: 77 mrd euró (FP7:

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Szabadon szolgál a szellem

Szabadon szolgál a szellem Világosság 2005/2 3. Eötvös Collegium mûhely Szabadon szolgál a szellem Sepsi Enikôvel, az Eötvös József Collegium igazgatóhelyettesével beszélget Fábri György Sepsi Enikő 1995-ben pályakezdőként lett

Részletesebben

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza TUDOMÁNYTÖRTÉNET Voigt Vilmos A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza 80 éve (1924-ben) született a mai magyar etnológia megszervező és vezető egyénisége, Bodrogi Tibor (eredeti családi nevén Fradi),

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI VETÉLKEDŐ 2. FELADAT AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK INTERJÚ KÉSZÍTÉSE

KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI VETÉLKEDŐ 2. FELADAT AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK INTERJÚ KÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI VETÉLKEDŐ 2. FELADAT Csapatnév Vörösmarty-Fröccs Település Pincehely Interjúalany Spacérné Szili Zsuzsanna INTERJÚALANY: SPACÉRNÉ SZILI ZSUZSANNA CSAPAT NEVE: VÖRÖSMARTY-FRÖCCS 1/1

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 1 Urbanus Benedek 1430 -... 2 Name Benedek... 3 János Benedek... 3 Péter Benedekfi... 2 Antal Benedek... 3 Balázs Benedek... 4 János Benedek... 5 Balázs Benedek... 6 Mihaly

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI)

Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI) Kállai Ernő Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI) Osztály: Romakutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: kallai.erno@tk.mta.hu Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5224 Épület: T (Emelet,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár Atommodellek Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Ernest Rutherford Rausch Péter kémia-környezettan tanár Modellalkotás A modell a valóság nagyított

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma

December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma http://www.nepszava.hu/default.asp?ccenter=onlinecikk.asp&articleid=1280582 Tízzel nőtt a felsőoktatási intézményekbe felvettek által elért átlagpontszám

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:... Név:... Iskola... Tanárod neve:... A megoldott feladatlapot 2019. január 8-ig küldd el a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (6722 Szeged, Szentháromság u. 2.) címére. A borítékra írd rá: Bor Pál

Részletesebben

BÁNKI DONÁT (1859-1922)

BÁNKI DONÁT (1859-1922) BÁNKI DONÁT (1859-1922) A világ gépésztársadalma jól ismeri Bánki Donát nevét. Elsősorban a Bánki-Csonka-féle motor (1888), a porlasztó (1893), a vízbefecskendezéses Bánki-motor (1898), majd a Bánki-vízturbina

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

(RE)SZOCIALIZÁCIÓS SEGÍTÕ PROGRAM

(RE)SZOCIALIZÁCIÓS SEGÍTÕ PROGRAM (RE)SZOCIALIZÁCIÓS SEGÍTÕ PROGRAM A nevelési program elkészítését több tényező teszi szükségessé és egyben időszerűvé. A nevelőintézetekben a nevelés célja és feladata sajátos és eltér minden más intézményesített

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

A Magyar TÖK Mozgalom

A Magyar TÖK Mozgalom Csongrád, Batsányi Gimnázium 2015. 10. 2. A Magyar TÖK Mozgalom összefoglalta Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

Részletesebben

A differenciálegyenletek csodálatos világa

A differenciálegyenletek csodálatos világa A differenciálegyenletek csodálatos világa Besenyei Ádám badam@cs.elte.hu Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Matematikai Intézet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest ELTE TTK Nyílt

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben