J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T"

Átírás

1 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság szeptember 05-én (szerda) órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat III. emelet 300-as termében megtartott 31. rendes üléséről 1065/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (egyhangú, 13 igen szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 1. Budapest VIII.,.. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása alapján ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 2. A Budapest, VIII. kerület József krt. 11. földszintjén található nem lakás célú helyiségekre vonatkozó elővásárlási jogról lemondás ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Dr. Balla Katalin a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 2. Gazdálkodás Ügyosztály Előterjesztő: Dr. Balla Katalin ügyosztályvezető 1. Közterület-használati kérelmek elbírálása (+FOLYTATÁS PÓTKÉZBESÍTÉSSEL) 3. Kisfalu Kft. Előterjesztő: Kovács Ottó ügyvezető igazgató 1. Meridián Express Kft. bérleti jogviszony helyreállítása iránti kérelme a Budapest VIII. kerület, Auróra u 7. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 2. A Budapest VIII., Mária utca 11. III. emeleti 36649/0/A/29 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló műterem helyiség elidegenítése 3. Epamedia Hungary Zrt. bérlő szerződés módosításra vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 7. szám alatti óriásplakátok vonatkozásában

2 4. Egyebek 1. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének július havi teljesítés igazolására Előterjesztő: Soós György - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 2. Teleki téri piac elektromos hálózat fejlesztése (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉSSEL) Előterjesztő: Fernezelyi Gergely - Főépítészi Iroda vezetője 1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések Napirend 1.1. pontja: Budapest VIII.,. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása alapján ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 1066/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (0 igen, 13 nem, 0 tartózkodás szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati javaslatot nem fogadta el: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a.. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,.. szám alatti, 69 m 2 alapterületű lakás vételárát az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 16/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet 19. (1) bekezdése alapján a forgalmi érték 25 %-ában, azaz ,-Ft összegben határozza meg. Egyben hozzájárul, hogy a lakást a határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlők, a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási ajánlat szerinti feltételekkel megvegyék. Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: szeptember 13. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft. Napirend 1.2. pontja: A Budapest, VIII. kerület József krt. 11. földszintjén található nem lakás célú helyiségekre vonatkozó elővásárlási jogról lemondás ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Dr. Balla Katalin a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 1067/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (egyhangú, 13 igen szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület József krt. 11. földszintjén található 36411/0/A/30 hrsz-ú 195 m 2 alapterületű üzlethelyiség,

3 illetve a 36411/0/A/36 hrsz-ú 20 m 2 alapterületű, és a 36411/0/A/37 hrsz-ú 63 m 2 alapterületű raktár megnevezésű nem lakás célú helyiségek tekintetében, B. L. eladó, és GSM Marshall Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vevő között július 31-én kötött Adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni. Az ingatlan vételára: Ft azaz Negyvenkilencmillió forint+ Áfa. 2. Gazdálkodási Ügyosztály Előterjesztő: Dr. Balla Katalin ügyosztályvezető Napirend 2.1. pontja: Közterület-használati kérelmek elbírálása 1068/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyekben: Közterület-használó, kérelmező: City Centre Apartments Kkt. (1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 64.) Közterület-használat ideje: szeptember szeptember 14. Közterület-használat célja: reklámtábla Közterület-használat helye: Szentkirályi u. 5. Közterület-használat nagysága: 1 m /2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, közterület-használati hozzájárulást ad díjmentességgel az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 15.) Közterület-használat ideje: szeptember 15. Közterület-használat célja: Közterület-használat helye: Közterület-használat nagysága: 200 m 2 Tisztviselőtelepi Bogrács fesztivál Bláthy Ottó u. lezárt része/vajda Péter u. és Bíró Lajos u.

4 1070/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi ügyben közterület-használati hozzájárulást ad díjmentességgel, amennyiben a Főzdefeszt honlapjára Józsefváros logója, új címere elhelyezésre kerül, továbbá, hogy a következő rendezvényét a Fest Media Kft. ugyan ezen a néven, a Józsefváros területén lehetőleg az idei fesztivál helyszínén tartja meg. Közterület-használó, kérelmező: Fest Media Kft. (székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 54.) Közterület-használat ideje: szeptember szeptember 17. Közterület-használat célja: Főzdefeszt Közterület-használat helye: Krúdy Gyula u. (Mikszáth Kálmán tér- Horánszky u. között), Mikszáth Kálmán tér, Reviczky u., Ötpacsirta u., Szabó Ervin tér, Szentkirályi u. (Múzeum u.-baross u. között) Közterület-használat nagysága: m /2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, közterület-használati hozzájárulást ad díjmentességgel az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u ) Közterület-használat ideje: szeptember 12. Közterület-használat célja: Közterület-használat célja: Rendezvény-egyéb elkerített terület (Szófiai Fiúk Kórusának fellépése) Közterület-használat helye: Horváth Mihály tér Közterület-használat nagysága: 30 m 2

5 1072/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós György ügyrendi indítványát a napirend vitájának újbóli megnyitásáról. 1073/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, közterület-használati hozzájárulást ad díjmentességgel az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: Társasház Kőfaragó u. 3. (1085 Budapest, Kőfaragó u. 3.) közös képviseletet ellátó: Kisfalu Kft., Realteam Társasházkezelő Iroda) Közterület-használat ideje: szeptember október 05. Közterület-használat célja: építési munkaterület (külső homlokzat felújítás) Közterület-használat helye: Kőfaragó u. 3. Közterület-használat nagysága: 30 m 2 3. Kisfalu Kft. Előterjesztő: Kovács Ottó ügyvezető igazgató Napirend 3.1. pontja: Meridián Express Kft. bérleti jogviszony helyreállítása iránti kérelme a Budapest VIII. kerület, Auróra u 7. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában A napirend 3.1. pontját külön tárgyalásra kikérték.

6 Napirend 3.2. pontja: A Budapest VIII., Mária utca 11. III. emeleti 36649/0/A/29 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló műterem helyiség elidegenítése 1074/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a 36649/0/A/29 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Mária utca 11. III. emeleti, 27 m 2 alapterületű műterem helyiség vételárát az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 15/2005. (IV.20.) számú önkormányzati rendelet alapján a forgalmi érték 100 %-ában, azaz ,- Ft összegben határozza meg. Egyben hozzájárul, hogy a helyiséget a határozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező V. Gy. bérlő a 15/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási ajánlat szerinti feltételekkel megvegye, amennyiben a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány az ingatlan elidegenítéséhez hozzájárul. Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója Határidő: szeptember 12. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft. Napirend 3.3. pontja: Epamedia Hungary Zrt. bérlő szerződés módosításra vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 7. szám alatti óriásplakátok vonatkozásában 1075/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 586/2012. (V.16.) számú határozatának 2. pontját visszavonja és engedélyezi a Budapest VIII., Mátyás tér 7. szám alatti, hrsz-ú ingatlanon 3 db reklámtábla üzemeltetésére, az Epamedia Hungary Zrt-vel (székhely: 1027 Budapest, Ganz u. 16. IV. em.; képviselő: Szelei Szilárd) a december 23-án kötött bérleti szerződés, 1 db reklámtáblára történő módosítását, ,- Ft/hó + Áfa (20.763,- Ft/hó) bérleti díj előírással, amennyiben a reklámtábla helyet jegyzőkönyvben birtokba adja az Önkormányzati Házkezelő Irodának. A bérleti szerződés módosításának feltétele, hogy a bérlő a július 31-ig fennálló ,- Ft bérleti díj tartozását a szerződés aláírását megelőzően kiegyenlítse. Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: szeptember 12. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

7 Napirend 3.1. pontja: Meridián Express Kft. bérleti jogviszony helyreállítása iránti kérelme a Budapest VIII. kerület, Auróra u 7. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 1076/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 1.) hozzájárul a Budapest VIII., 34780A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Auróra u. 7. fsz. 2. szám alatt található, 37 m 2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, földszinti nem lakás célú helyiségre új bérleti jogviszony létesítéséhez a Meridián Express Kft-vel, határozott időre december 31. napjáig, iroda céljára ,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi és különszolgáltatási díj összegen. 2.) Az 1. pont szerinti bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt a Meridián Express Kft. bérleti/használati díj hátralékot kamataival együtt megfizesse a határozatról szóló értesítés kézhezvételétől számított 20 napon belül. 3.) a bérleti szerződés megkötésének további feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése alapján a bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni és a 15. (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a bérlő. 4.) a bérleti szerződés megkötése esetén felkéri a Kisfalu Kft-t a peres eljárás megszüntetésére. Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója Határidő: szeptember 12. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft. 4. Egyebek Napirend 4.1. pontja: Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének július havi teljesítés igazolására Előterjesztő: Soós György - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 1077/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását július 1-jétől július 31-ig terjedő időszakra.

8 2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. Határidő: szeptember 14. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési és Ügyviteli Iroda Napirend 4.2. pontja: Teleki téri piac elektromos hálózat fejlesztése (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉSSEL) Előterjesztő: Fernezelyi Gergely - Főépítészi Iroda vezetője 1078/2012. (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Teleki téri piachoz kapcsolódó elektromos hálózat fejlesztéshez Ft (nettó Ft Ft ÁFA) összeget megfizet az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bővítéshez kapcsolódó megrendelő és szerződés aláírására. Határidő: szeptember 15. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Főépítészi Iroda Budapest, szeptember 05. Soós György s.k. a bizottság elnöke A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: Szedliczkyné Pekári Karolina Szervezési és Ügyviteli Iroda vezetője A kivonatot készítette: Agócs Zsanett Rita Szervezési Csoport ügyintéző

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. J. egyző

JEGYZŐKÖNYV. J. egyző BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMMY~AJ:. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Népjóléti Bizottság 2013. december 3-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 247/2013. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 224/2012. (VII. 05.) számú képviselő-testületi határozatot 2013. június 20. napjával visszavonja. 248/2013.

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 100/2015. (III. 12.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a dombóvári 1414/11 hrsz.-on felvett, természetben Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatt található

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

70/2014. (II. 27.) Kt. határozat

70/2014. (II. 27.) Kt. határozat rendes ülésének könyvéből: 70/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának elfogadja a RÉGIÓ 2007 Kft. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás minőségi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben