J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T"

Átírás

1 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság november 21-én (szerda) órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat III. emelet 300-as termében megtartott 42. rendes üléséről 1367/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések (írásbeli előterjesztés) 1. F. B. M. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Harminckettesek tere 4. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 2. Sz. B. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Múzeum u. 5. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója ZÁRT ÜLÉS 3. Budapest VIII.,. szám alatti, helyrajzi számú lakás tulajdonjog változásához történő hozzájárulás ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 4. Budapest VIII.,.. szám alatti,.. helyrajzi számú lakás tulajdonjog változásához történő hozzájárulás ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 5. Tájékoztatás a Budapest VIII.,.. szám alatti magántulajdonban lévő lakásból való életveszély miatti ideiglenes kihelyezésről, valamint javaslat a bérleti- és a külön szolgáltatási díjak elengedésére vonatkozóan Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója ZÁRT ÜLÉS 6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagyfuvaros u. 26/A. szám alatti épületben található lakás bérbeadására ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 7. Javaslat a Budapest VIII., Dankó utca 34. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 8. Peres eljárás lezárása és a tulajdonjogi igény rendezése B. G. és M. A. felperesek ügyében (PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - aljegyző 9. Javaslat címzetes óvodavezetői cím adományozására ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2 2. Képviselő-testület (írásbeli előterjesztés) 1. Javaslat helyi adó rendeletek módosítására Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester 2. A Kreatív Hobby 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérleti díjainak felülvizsgálatára vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. szám alatti és Üllői út 18. szám alatti nem lakás célú helyiségek esetében Előterjesztő: Kovács Ottó Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 3. Javaslat Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának (JÓKÉSZ) és Szabályozási Tervének (JKSZT) módosítására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 4. Javaslat mellszobrok és emléktáblák elhelyezésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester Sántha Péterné - alpolgármester 5. Javaslat Trom Aladár emléktábla elhelyezésére Előterjesztő: Dr. Révész Márta képviselő Komássy Ákos képviselő 6. Javaslat a díjfizetés nélküli parkolást biztosító rendszer időbeli bővítésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 7. Rendelet módosítás Budapest Főváros Kormányhivatalának a fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006. (VII.14.) sz. önk. rendelettel szembeni törvényességi felhívás kapcsán Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 8. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet évi költségvetésének módosítására Előterjesztő: Biál Csaba JKF igazgató 9. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott iskolák és a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 10. Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására évben Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 11. A Józsefvárosi Intézményműkődtető Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati felhívás módosítása Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 12. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal Civil Információs Centrum tárgyában Előterjesztő: Szilágyi Demeter képviselő 13. Fedezet biztosítása 2013-as naptár megjelentetésére a Józsefváros újságban, illetve Józsefváros évéről szóló kiadvány kiadására Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester 14. Javaslat informatikai fejlesztésekre és fedezet biztosítására Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3 3. Gazdálkodási Ügyosztály Előterjesztő: Szűcs Tamás - ügyosztályvezető (írásbeli előterjesztés) 1. Közterület-használati kérelmek elbírálása 2. A Jezsuita Rend Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának kérelme a Horánszky utcába telepített parkolásgátló-oszlopokkal és közterület-használattal kapcsolatban (PÓTKÉZBESÍTÉS) 3. Tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás a Mikszáth Hostel részére mélygarázs behajtó építési engedélyezési eljárás lefolytatásához 4. Hozzájárulás a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. H13. Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ épület hangszigeteléséhez Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 5. Tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás az Impulzív Építőipari és Szolgáltató Kft. részére transzformátor állomás rekonstrukciójához (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS) 6. A kerület közterületeinek karácsonyi feldíszítése tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 4. Kisfalu Kft. Előterjesztő: Kovács Ottó ügyvezető igazgató (írásbeli előterjesztés) 1. Budapesti Rendőr-főkapitányság új bérleti jogviszony létesítésére és bérleti díj felülvizsgálatára vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Bérkocsis u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség, valamint a Tolnai L. u. 43/b. szám alatti garázs vonatkozásában 2. Cserépedény Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 16. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában 3. A Szuper Spájz Kft. bérleti díj felülvizsgálatra vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 66. szám alatti helyiség vonatkozásában 4. Nagyecsed Város Önkormányzatának engedélyezési kérelme B. M. adós végrehajtási joggal terhelt ingatlanának megvásárlása tekintetében 5. ZSIBRIK Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nap u. 9. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 6. Budapest VIII.,.. szám alatti,.. helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása 7. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására 8. Józsefvárosi Intézményműködtető Központ kialakítása a Budapest VIII. kerület Baross u. 84. szám alatt, valamint a társasház tulajdont alapító okirat módosítására javaslat 9. Javaslat a Budapest VIII., Szerdahelyi u. 13. szám alatti épületben található lakás csatolására

4 5. Közbeszerzések (írásbeli előterjesztés) 1. Javaslat a Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítására tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadására, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina a Jegyzői Kabinet vezetője 6. Egyebek (írásbeli előterjesztés) 1. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének október havi teljesítés igazolására Előterjesztő: Soós György - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 2. Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbízási szerződésének augusztus és szeptember havi teljesítés igazolására Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő 3. Javaslat Körmendi Gábor Attila megbízási szerződésének július, augusztus, szeptember és október havi teljesítés igazolására (PÓTKÉZBESÍTÉS) Előterjesztő: Szili Balázs - képviselő 1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések (írásbeli előterjesztés) Napirend 1.1. pontja: F. B. M. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Harminckettesek tere 4. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 1368/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35633/0/A/8 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Harminckettesek tere 4. szám alatt található, 7 m 2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratú földszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásához december 31. napjáig határozott időre, F. B. M. magánszemély részére raktározás céljára, 3.332,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a bérleti jogviszony időtartama alatt a közös költség az inflációval emelt bérleti díjnál magasabb mértékben emelkedik, úgy a bérleti díjat évközben a közös költségnek megfelelő összegre fel kell emelni. 2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetése.

5 3.) az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 15. (4) bekezdés b.) pontjára tekintettel a közjegyző előtt tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírásától eltekint. Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: november 28. Napirend 1.2. pontja: Sz. B. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Múzeum u. 5. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója ZÁRT ÜLÉS 1369/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 1.) hozzájárul a Budapest VIII., 36566/0/A/27 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Múzeum u. 5. szám alatti 43 m 2 alapterületű, udvari bejáratú, földszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához határozott időre, december 31. napjáig Sz. B. magánszemély részére garázs és kerékpár tárolás céljára, ,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen. 2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: november 28. Napirend 1.3. pontja: Budapest VIII.,. szám alatti,.. helyrajzi számú lakás tulajdonjog változásához történő hozzájárulás Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója ZÁRT ÜLÉS 1370/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy K. G. 1/1 arányú tulajdonában lévő, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat jelzálogjogával terhelt, az ingatlannyilvántartásban a. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a

6 Budapest VIII.,.. szám alatti ingatlan tekintetében hozzájárul a Drámatéka Kulturális Betéti Társaság 1/1 arányú tulajdonjogának bejegyzéséhez, az ingatlan tulajdoni lapjára 1. ranghelyen a Józsefvárosi Önkormányzat javára már bejegyzett ,- Ft, azaz Százkilencvennégyezer forint és járulékai erejéig jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása mellett. A Bizottság felkéri a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft-t a Józsefvárosi Önkormányzat és a Társaság között fennálló megbízási szerződés alapján a hozzájáruló nyilatkozat elkészítésére. Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: november 28. Napirend 1.4. pontja: Budapest VIII., szám alatti, helyrajzi számú lakás tulajdonjog változásához történő hozzájárulás Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója ZÁRT ÜLÉS 1371/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Dr. P. P. 1/1 arányú tulajdonában lévő, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat jelzálogjogával terhelt, az ingatlannyilvántartásban a. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,.. szám alatti ingatlan tekintetében hozzájárul a Drámatéka Kulturális Betéti Társaság 1/1 arányú tulajdonjogának bejegyzéséhez, az ingatlan tulajdoni lapjára 1. ranghelyen a Józsefvárosi Önkormányzat javára már bejegyzett ,- Ft, azaz Nyolcszázkettőezer-százkilencven forint és járulékai erejéig jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása mellett. A Bizottság felkéri a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft-t a Józsefvárosi Önkormányzat és a Társaság között fennálló megbízási szerződés alapján a hozzájáruló nyilatkozat elkészítésére. Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: november 28. Napirend 1.5. pontja: Tájékoztatás a Budapest VIII.,.. szám alatti magántulajdonban lévő lakásból való életveszély miatti ideiglenes kihelyezésről, valamint javaslat a bérleti- és a külön szolgáltatási díjak elengedésére vonatkozóan Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója ZÁRT ÜLÉS 1372/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

7 1.) a Kisfalu Kft. által, a Budapest VIII.,.. szám alatti lakás magántulajdonosainak ideiglenes elhelyezéséről adott tájékoztatását elfogadja. 2.) hozzájárul ahhoz, hogy O. K. és O. K. az átmeneti elhelyezés kapcsán, a család életkörülményeire, anyagi helyzetére és egészségi állapotára való tekintettel, a Budapest VIII., szám alatti lakásra megállapított ,- Ft + Áfa összegű bérleti- és külön szolgáltatási díjak megfizetése alól az ideiglenes elhelyezést kiváltó ok megszüntetéséig, de legfeljebb három hónapig mentesüljenek. Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: azonnal Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagyfuvaros u. 26/A. szám alatti épületben található lakás bérbeadására ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 1373/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul Kiss László részére az általa lakott Budapest VIII.,.... szám alatti, 27,00 m 2 alapterületű 1 szobás, komfort nélküli lakás bérbeadásához egy év határozott időre szólóan. A bérleti szerződés az egy év lejártát követően kérelemre, a mindenkor hatályos rendelet feltételei alapján hosszabbítható. Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: december 31. Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Dankó utca 34. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Kovács Ottó a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója 1374/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest VIII.,.. szám alatti, egy szobás, összkomfortos komfortfokozatú, 32,45 m 2 alapterületű lakásra M. E. és Sz. E. bérlőtársakkal fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg, a Budapest VIII.,. szám alatti egy szobás, összkomfortos, 32,45 m 2 alapterületű lakás megtekintett állapotban történő bérbeadásához, határozott időre szólóan január 31. napjáig, előbérleti jog biztosítása mellett, azzal a feltétellel, hogy a leadásra kerülő lakást lakható állapotban kérelmezők átadják, valamint a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos

8 esetleges műszaki helyreállítás a bérlőtársak feladata. A minőségi lakáscsere folytán a két lakás közötti forgalmi értékkülönbözet kapcsán - sem bérbeadónak, sem bérlőtársaknak fizetési kötelezettségük nem keletkezik. Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: január 31. Napirend 1.8. pontja: Peres eljárás lezárása és a tulajdonjogi igény rendezése B. G. és M. A. felperesek ügyében ZÁRT ÜLÉS Előterjesztő: Dr. Mészár Erika - aljegyző 1375/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1.) a jelen határozatban foglalt feltételek teljesülése esetén hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest,. számú lakásingatlan (hrsz.:..) tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartáson kívüli adásvételi tulajdonszerző B. G. és M. A. javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 2.) az 1.) pont megvalósítása érdekében engedélyezi egyoldalú jognyilatkozat kiadását vagy szerződés kötését B. G-vel és M. A-val azzal, hogy az Önkormányzatot az ügyben a 3.) pontban említett szerződés vagy indokolt esetben az egyoldalú jognyilatkozat elkészítésén és ellenjegyeztetésén kívül semmilyen további fizetési vagy megtérítési kötelezettség nem terhelheti. 3.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a 2.) pontban meghatározott szerződés vagy indokolt esetben egyoldalú jognyilatkozat elkészítéséről és ügyvédi ellenjegyzéséről gondoskodjon annak érdekében, hogy az 1.) pontban meghatározottak szerint a földhivatali bejegyzés lehetővé váljon. 4.) a 2.) pontban meghatározott megállapodás hatálybalépését a Fővárosi Törvényszék előtt folyó, 2.P /2011 perszámú per megszűnéséhez kell kötni. 5.) a 4. pontban említett per tetszőleges perjogi módon történő megszüntetéséhez és fellebbezési jogról lemondáshoz hozzájárul azzal, hogy az Önkormányzatnak perköltségigénye nincsen. Határidő: folyamatos A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Kisfalu Kft. Napirend 1.9. pontja: Javaslat címzetes óvodavezetői cím adományozására Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT ÜLÉS 1376/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

9 A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 2. Képviselő-testület (írásbeli előterjesztés) Napirend 2.1. pontja: Javaslat helyi adó rendeletek módosítására Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester 1377/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály Napirend 2.2. pontja: A Kreatív Hobby 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérleti díjainak felülvizsgálatára vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. szám alatti és Üllői út 18. szám alatti nem lakás célú helyiségek esetében Előterjesztő: Kovács Ottó Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 1378/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

10 Napirend 2.3. pontja: Javaslat Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának (JÓKÉSZ) és Szabályozási Tervének (JKSZT) módosítására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester A napirend 2.3. pontját külön tárgyalásra kikérték. Napirend 2.4. pontja: Javaslat mellszobrok és emléktáblák elhelyezésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester Sántha Péterné - alpolgármester 1379/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Iroda Napirend 2.5. pontja: Javaslat Trom Aladár emléktábla elhelyezésére Előterjesztő: Dr. Révész Márta képviselő Komássy Ákos képviselő A napirend 2.5. pontját külön tárgyalásra kikérték. Napirend 2.6. pontja: Javaslat a díjfizetés nélküli parkolást biztosító rendszer időbeli bővítésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 1380/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

11 Napirend 2.7. pontja: Rendelet módosítás Budapest Főváros Kormányhivatalának a fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006. (VII.14.) sz. önk. rendelettel szembeni törvényességi felhívás kapcsán Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester A napirend 2.7. pontját külön tárgyalásra kikérték. Napirend 2.8. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet évi költségvetésének módosítására Előterjesztő: Biál Csaba JKF igazgató 1381/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Közterület-felügyelet Napirend 2.9. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott iskolák és a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 1382/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Napirend pontja: Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására évben Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 1383/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

12 A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Napirend pontja: A Józsefvárosi Intézményműkődtető Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati felhívás módosítása Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 1384/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Napirend pontja: Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal Civil Információs Centrum tárgyában Előterjesztő: Szilágyi Demeter képviselő 1385/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda Napirend pontja: Fedezet biztosítása 2013-as naptár megjelentetésére a Józsefváros újságban, illetve Józsefváros évéről szóló kiadvány kiadására Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester 1386/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

13 A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda Napirend pontja: Javaslat informatikai fejlesztésekre és fedezet biztosítására Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 1387/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Iroda, Jegyzői Kabinet Napirend 2.3. pontja: Javaslat Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának (JÓKÉSZ) és Szabályozási Tervének (JKSZT) módosítására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 1388/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Iroda Napirend 2.5. pontja: Javaslat Trom Aladár emléktábla elhelyezésére Előterjesztő: Dr. Révész Márta képviselő Komássy Ákos képviselő 1389/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata (11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

14 A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Iroda Napirend 2.7. pontja: Rendelet módosítás Budapest Főváros Kormányhivatalának a fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006. (VII.14.) sz. önk. rendelettel szembeni törvényességi felhívás kapcsán Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 1390/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály 3. Gazdálkodási Ügyosztály Előterjesztő: Szűcs Tamás - ügyosztályvezető (írásbeli előterjesztés) Napirend 3.1. pontja: Közterület-használati kérelmek elbírálása A napirend 3.1. pontját külön tárgyalásra kikérték. Napirend 3.2. pontja: A Jezsuita Rend Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának kérelme a Horánszky utcába telepített parkolásgátló-oszlopokkal és közterület-használattal kapcsolatban 1391/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1. hozzájárul a Jezsuita Rend Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya kérelme alapján a Horánszky u. 18. szám alatti Párbeszéd Házának épülete előtti közterületen lévő 6 db parkolásgátló-oszlop (poller) helyett kivehető pollerek telepítéséhez a következő feltételekkel:

15 a. pollereknek olyan gyártói kivitelezésűnek kell lenniük, hogy esztétikai és funkcionális szempontból ne lehessen megkülönböztetni a közterületen elhelyezett fix változattól; b. a pollerek kizárólag az épület fűtését szolgáló kazán fűtőanyag ellátásának céljából és annak időtartamára távolíthatók el; c. a járdaburkolatra maximum 10 tonna össztömegű jármű felhajtása lehetséges; d. a járdaburkolat védelme érdekében azt a betárolás során igénybevett teljes területen védőburkolattal (vastag fólia) kell ellátni, továbbá a tehergépjármű hátsó kerekei alá (1 méter *0,5 méter) pallózott felületet kell biztosítani a járdaburkolatra ható teher elosztása érdekében; e. amennyiben a járdaburkolatban a pollerek eltávolítása (2012. október) előtti állapothoz képest bármilyen változás keletkezett vagy keletkezik, azt a Jezsuita Rend Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya köteles saját költségén helyreállítani az eredeti állapotnak megfelelően. A műszaki átadás-átvételt az Önkormányzat biztosítja. f. a Horánszky utca útburkolatán, továbbá az utcában lévő összes épületen a betárolás következtében keletkező lerakódások, szennyeződések eltávolítása a Jezsuita Rend Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya kötelessége; g. a Horánszky utca 18. épület előtti járdaszakaszon kiépített esőelvezető folyóka rendszeres tisztítása, a lerakódások, szennyeződések eltávolítása a Jezsuita Rend Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya kötelessége. 2. hozzájárul a Jezsuita Rend Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya kérelme alapján ahhoz, hogy a Horánszky u. 18. szám alatti Párbeszéd Házának épülete előtti közterületen lévő 2 db kerékpártámasz helyett kivehető támaszokat telepítsen, vagy azokat saját költségen a Józsefvárosi Önkormányzat által megjelölt másik helyre telepítse azzal a feltétellel, hogy a kerékpártámaszoknak olyan gyártói kivitelezésűnek kell lenniük, hogy esztétikai és funkcionális szempontból ne lehessen megkülönböztetni a fix változattól. 3. az 1. és 2. pontban meghatározott pollerek és kerékpártámaszok telepítésének költsége, valamint az üzemeltetés feladata a kérelmező Jezsuita Rend Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományát terheli, de a kérelmező köteles egy, a pollerek lezárására alkalmas kulcsot az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 4. közterület-használati hozzájárulást ad díjmentességgel a Jezsuita Rend Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya részére november 23-tól november 22-ig a Horánszky u. 18. sz. elé 20 m 2 közterületre fűtőanyag betárolás céljából. Határidő: november 21. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Napirend 3.3. pontja: Tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás a Mikszáth Hostel részére mélygarázs behajtó építési engedélyezési eljárás lefolytatásához A napirend 3.3. pontját külön tárgyalásra kikérték.

16 Napirend 3.4. pontja: Hozzájárulás a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. H13. Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ épület hangszigeteléséhez Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója A napirend 3.4. pontját külön tárgyalásra kikérték. Napirend 3.5. pontja: Tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás az Impulzív Építőipari és Szolgáltató Kft. részére transzformátor állomás rekonstrukciójához 1392/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Seres Tibor és Marton Imre által tervezett, a Budapest, VIII. kerület Losonci tér 7. (hrsz.: 35728/38.) szám alatti ingatlanon található transzformátor rekonstrukciójához a tervezett munkálatok megvalósításához szükséges tulajdonosi közútkezelői hozzájárulását megadja a következő feltételekkel: Ügyiratszám: /2012. Kérelmező: Seres Tibor felelős tervező és Marton Imre tervező (Impulzív Építőipari és Szolgáltató Kft.) Helyszínek: Budapest, VIII. kerület Losonci tér, hrsz.: 35728/33. Tárgy: 4487/10 ÉHTR állomás rekonstrukciója. Helyreállítási kötelezettség: - a burkolatbontással érintett helyi közút (járdaszakasz/út) teljes szélességben történő helyreállítása, - a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik, - valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben megtörténik, - jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról, - kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására, - a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért. Határidő: november 21. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Napirend 3.6. pontja: A kerület közterületeinek karácsonyi feldíszítése tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása A napirend 3.6. pontját külön tárgyalásra kikérték. Napirend 3.1. pontja: Közterület-használati kérelmek elbírálása

17 1393/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: K. R. (1042 Budapest, ) Közterület-használat ideje: december december 24. Közterület-használat célja: fenyőfa árusítás Közterület-használat helye: Szigony u hrsz. (Klinikák metróállomás) Közterület-használat nagysága: 20 m 2 Határidő: november 21. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 1394/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: V. K. (1088 Budapest,.) Közterület-használat ideje: december december 24. Közterület-használat célja: fenyőfa árusítás Közterület-használat helye: Szigony u. - Práter u. sarok (SPAR mellett) Közterület-használat nagysága: 10 m 2 Határidő: november 21. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 1395/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: F. M. (2377 Örkény,..) Közterület-használat ideje: december december 24. Közterület-használat célja: fenyőfa árusítás Közterület-használat helye: Márkus Emília u hrsz.

18 Közterület-használat nagysága: 20 m 2 Határidő: november 21. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 1396/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: B. P. (1074 Budapest, ) Közterület-használat ideje: december december december Közterület-használat célja: karácsonyi ajándékárusítás Közterület-használat helye: Népszínház u (József krt. sarok) Közterület-használat nagysága: 2 m 2 Határidő: november 21. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 1397/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: N. Z. (1084 Budapest, ) Közterület-használat ideje: december december 24. Közterület-használat célja: karácsonyi asztali árusítás Közterület-használat helye: Népszínház u. 11. (Bacsó Béla u. sarok) Közterület-használat nagysága: 3 m 2 Határidő: november 21. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

19 1398/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad díjmentességgel - az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: Szirt Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 10.) Közterület-használat ideje: december december 22. Közterület-használat célja: építési munkaterület (állvány elhelyezése) Közterület-használat helye: Tolnai Lajos u. 5. Közterület-használat nagysága: 15 m 2 Határidő: november 21. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 1399/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad díjmentességgel - az alábbi ügyben: Közterület-használó, kérelmező: Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (1118 Budapest, Villányi út ) Közterület-használat ideje: november november 22. Közterület-használat célja: 2 db információs tábla Közterület-használat helye: Vajda Péter u. osztósáv Közterület-használat nagysága: 2 x 0,5 m 2 Határidő: november 21. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Napirend 3.3. pontja: Tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás a Mikszáth Hostel részére mélygarázs behajtó építési engedélyezési eljárás lefolytatásához 1400/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Szmetana Kristóf építészmérnök által tervezett, a Budapest, VIII. kerület Mikszáth tér 3. (Szentkirályi utca 36.) (hrsz.: 36601) szám alatti ingatlan vonatkozásában (hostel építés) a tervezett munkálatok megvalósításához szükséges burkolatbontáshoz a tulajdonosi közútkezelői hozzájárulását megadja a következő feltételekkel:

20 Ügyiratszám: /2012. Kérelmező: Szmetana Kristóf okleveles építészmérnök Helyszínek: Budapest, VIII. kerület Mikszáth Kálmán tér 3. (Szentkirályi u. 36.), hrsz.: Tárgy: Mikszáth Hostel mélygarázs építési engedélyezési ügyében tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás a Budapest, VIII. kerület Mikszáth Kálmán tér 3. (Szentkirályi u. 36.) hrsz: Feltétel: A közút felbontásának megkezdése előtt, a megszűnő parkolóhelyek használatából eredő kieső bevételt köteles megtéríteni az Önkormányzat részére az Építtető. A fizetési kötelezettség mértéke a parkolási övezetben az adott évben érvényes díjtétel, figyelembe véve a napi díjfizetési kötelezettség időszakát és a kihasználtságot. A fizetési kötelezettség határideje: évente január 30. napjáig az Önkormányzat számlaszámára. Helyreállítási kötelezettség: - a burkolatbontással érintett helyi közút (járdaszakasz/út) teljes szélességben történő helyreállítása, - a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik, - valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben megtörténik, - jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról, - kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására, - a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért. Határidő: november 21. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Napirend 3.4. pontja: Hozzájárulás a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. H13. Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ épület hangszigeteléséhez Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 1401/2012. (XI.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 1. hozzájárul a helyrajzi számú, VIII. kerület Horánszky utca 13. szám alatti Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ épületében a pinceszint és a földszint közötti lépcsőtér utólagos hangszigeteléséhez.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T DBudapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

dr. Xantus Judit jegyző

dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. március 9. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben