DR. H A L Á S Z J UDIT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. H A L Á S Z J UDIT"

Átírás

1 A díjat az Elnökség 1999-ben alapította. Kiemelkedő szakmai tudású, felkészültségű kollégáknak adományozza, akiknek életútja is például szolgál a jövő nemzedékének. DR. H A L Á S Z J UDIT Budapesten született, gimnáziumi tanulmányait a Móricz Zsigmond Gimnáziumban végezte, ahonnan egyenes útja vezette az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára ban avatták jogtudományi doktorrá, innen a Pesti Központi Kerületi Bíróságra került, itt volt fogalmazó, majd 1988-ig vagyonjogi csoport bírája között a Budapest Bank Rt-ben dolgozott, aktív részese volt a Budapesti Értéktőzsde jogi környezetének kialakításában ig brókercégeknél volt jogtanácsos, 1994-től a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, egyéni ügyvéd, fő szakterülete a polgári jog, ezen belül elsősorban a tőkepiaci terület, hitelintézetek és tőkepiaci tranzakciókban való képviselet, az ezzel összefüggésben keletkező perekben való eljárás, választott bíró is volt. Részt vesz a kamarai közéletben, 2004 és 2006 között a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottságának jegyzője, 2006-tól fegyelmi bizottsági tag és ugyanettől az időtől a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülésének tagja, és a Magyar Ügyvédi Kamara Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke is től a Budapesti Értéktőzsde által szervezett jogi bizottságnak a tagja, ig a Budapesti Értéktőzsde etikai bizottságának elnöke, ig a Budapesti Értéktőzsde és Árutőzsde mellett működő Állandó Választott Bíróság tagja. Folyamatosan továbbképzi magát, pénz- és tőkepiaci mesterkurzust végzett, részt vett a tőzsdei szakvizsgára felkészítő tanfolyamon ben a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkárának elismerésében részesült. Érdeklődési köre a szakmán túl a kultúra, a színház és a kirándulás. 1 gyermeke van, Kristóf, aki még kiskorú. 1

2 DR. H EGEDŰS L Á S Z L Ó Budapesten 1951-ben született. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizett, és innen az útja egyenesen az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára vezetett, 1976-ban avatták jogi doktorrá ben a Budapesti Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltnek felvette, és a 39. számú ÜMK-ba osztotta be. Érdeklődése a kezdetektől a büntetőjog területe iránt volt fokozott, mindig őszinte tisztelettel emlékszik meg Dvorák Lajos kollégánkról, akitől rendkívül sokat tanult ban szakvizsgázott, a szakvizsgát követően 39. számú ÜMK-ban lett ügyvéd, 1993 óta egyéni ügyvéd, saját irodájában. Sok, a sajtóban ismertté vált ügyben szerepelt, a TV Ügyvédje műsorában volt állandó résztvevő, 2002-től 2006-ig a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének a tagja, között elnökhelyettes és büntető területeken felmerülő problémák, a hatóságokkal való kapcsolattartás, a jogszabályok, tervezetek véleményezése és természetesen a kamarai érdekvédelem volt a feladata. Kedvenc szakterülete: a büntetőjog, a gazdasági jog és a személyiségi jog. Számos cikke jelent meg ezen jogágakkal kapcsolatos tapasztalatairól és az ott észlelt visszásságokról. Részt vesz a gyakorlati oktatásban, így az ELTE felkérésére tartott gyakorlati oktatást és a kamarán belül a jelölt képzésben is aktív tag. Sajnos sok kolléga büntető ügyében is el kell járnia, ahol arra hívja fel a figyelmet, hogy a kollégák kellő ismeretek hiányában kerülnek időszakonként a büntetőeljárás alanyaiként az eljárásba. Meggyőződése szerint kellő tájékozódással ez elkerülhető lenne. Mi, idősebbek még jól emlékszünk arra, amikor Hegeda volt a disc jockey a kamarában, melyeknek nagy sikere volt. Felesége gyakorlott ügyvéd, Gabos Szilvia, akivel 3 gyermeket neveltek fel, a legnagyobb már nagykorú, de nem folytatta szülei hivatását. 2

3 DR. H ORVÁTH I STVÁN Budapesten április 27-én született. Gimnáziumi tanulmányait a József Attila Gimnáziumban végezte, érettségi után az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára nyert felvételt ben summa cum laude eredménnyel avatták doktorrá. A 29. számú ÜMK-ban 1989-től 1992-ig volt ügyvédjelölt, majd június 1- től az ÜMK tagjai közé került. Biztosítási és ingatlanforgalmi szakjogász képzettséget szerzett. A Budapesti Ügyvédi Kamara közéletébe 1999 óta aktívan részt vesz, fegyelmi tanácstag, majd 2002-től fegyelmi megbízott és a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének is tagja től a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülésének is tagja. Részt vett a PenalNet program magyarországi kialakításában, annak igazgatója. Szakmai érdeklődése a büntetőjog, kártérítési jog és a polgári jog területére terjed ki. Már egyetemista korában kapcsolatba került az emberi jogokkal, az Amnesty International magyarországi egyesülésének alapító tagja. A Fundamentum folyóiratot kiadó INDOK Alapítvány kuratóriumának tagja, több éven át a Gandhi Közalapítvány kuratóriumának a tagja is volt. Mentora a Roma Veritas programnak, 2000-ben a tiszavasvári oktatási diszkriminációellenes perben végzett tevékenységéért megkapta a Roma Polgári jogi Díjat ben a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa Justicia Regnorum Fundamentum díjban részesítette. Számos emberi jogi tanfolyam és konferencia résztvevője volt Birmingham, Montreal, Utrecht, Oxford, stb. A vitorlázás sport a hobbija, a Spartacus Vitorlás Egylet Ellenőrző Bizottságának tagja, a Magyar Vitorlás Szövetség jogi, illetve fegyelmi bizottságának tagja, az utóbbinak több ciklus óta elnöke. Nős, felesége közgazdász egy pénzintézetnél, 2 gyermekük van, nyelvtudása az angol, ezen a nyelven folyékonyan beszél. 3

4 DR. K R A T O C H W I L L G YÖRGY Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karát 1975-ben summa cum laude minősítéssel végezte. Ezt követően 10 éven keresztül jogtanácsos volt februártól a Budapesti 34. számú ÜMK-ban lett ügyvéd, ahol változatlanul a volt kollégáikkal együtt, de egyéni ügyvédként folytatta a pályát. Érdeklődési területe a polgári jog és a gazdasági jog, ezen belül a társasági jog, a munkajog és a pénzügyi jog ban társasági szakjogász képesítést szerzett. Részt vesz a kamarai közéletben, az előző ciklusban is és jelenleg is az Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, mely tisztséget nagy empátiával, emberi felelősséggel látja el. A bizottság állásfoglalásait az elnökség rendre el szokta fogadni. Valamennyi ügyben az ügyvédi hivatás alapértékeit és a kar egészének érdekeit igyekszik szem előtt tartani, és a bizottsági álláspontok kialakítása ezeket a törekvéseket következetesen tükrözik. Részt vesz az ügyvédjelölti képzésben is. Folyamatosan továbbképzi magát, mert álláspontja szerint e nélkül nincs lehetőség az ügyvédi munka lelkiismeretes, szakmailag színvonalas végzésére a mai rohamos jogalkotási rendszerben. 4

5 DR. M O L D O V Á N A NDRÁS Budapesten, 1946-ban született, a pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett 1965-ben. A MALÉV-nál kezdett dolgozni, kezdetben a földön, majd 11 évet a levegőben légiutas-kísérőként töltött, több mint 5 millió km-t repült között munka mellett végezte el az ELTE Jogtudományi Karát, és cum laude eredménnyel avatták jogi doktorrá. Szakdolgozatát a légi közlekedés biztonságát veszélyeztető egyes terrorcselekmények elleni küzdelem nemzetközi szabályozása címmel készítette el. A Budapesti Ügyvédi Kamara júniusában vette fel ügyvédjelöltnek, és a 42. számú ÜMK-ba osztotta be, májusában itt lett ügyvéd, majd néhány év múlva az iroda vezetője. Innen a 28. számú ÜMK-ba került át ügyvédként, majd ott is irodavezető lett től egyéni ügyvéd, 2000-től társas ügyvédi irodában dolgozik, a Moldován és Társai Ügyvédi Iroda vezető partnere. A 90-es években a privatizációs eljárás több kiemelkedő tranzakciójában mindkét oldal képviseletét ellátta, úgy a befektetők, mind a privatizáló állam megelégedésére. Elsősorban nemzetközi gazdasági ügyekkel foglalkozik, nyelvtudására tekintettel az angolszász nyelvterületen, szakterülete az egészségügy magánbefektetései, és a magántőke szélesebb körű működtetésének elősegítése, jogi segítése, külföldi pénzforgalmi intézmények képviselete. Pro Bono munkaként több daganatos betegséget kezelő alapítványban vesz részt, kurátora a Nemzetközi Robert Burns Alapítványnak, amely súlyos beteg gyermekek gyógyulását segíti elő, valamint egyházi szolgálatot is végez. Aktívan részt vesz a következő generáció képzésében, néhány olyan kollega, akinek ő volt a principálisa, ma már jelentős irodát visz. Nős, felesége orvos, 4 gyermeket neveltek fel, 2 közülük folytatja a mi hivatásunkat, lánya már ügyvéd, fia ügyvédjelölt, nevelt fia és nevelt lánya egyetemisták, ők nem jogásznak készülnek, 2 unokája van, akik még nem döntötték el, milyen pályát választanak. 5

6 NAGY JUDIT DÍJASOK Dr. Nagy Judit ügyvédnő halálát követően férje, dr. Berzy László ügyvéd alapította a Nagy Judit Alapítványt a kitüntetéssel szakvizsgázott ügyvédjelöltnők díjazására. DR. S. N AGY E R Z S É B E T 1978-ban az akkori Szovjetunió ukrajnai részén született. Ugyanitt járt általános iskolába, itt is érettségizett, majd ezt követően Magyarországon folytatta tanulmányait ben felvételt nyert az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára. Egyetemi tanulmányai alatt folyamatosan dolgozott egy adótanácsadó cégnél, és orosz nyelvű kereskedelmi tolmácsként foglalkoztatták még. Az egyetem elvégzését követően egy évig Londonban tanult tovább, azt követően dr. Ugrin Tamás egyéni ügyvédnél helyezkedett el ügyvédjelöltként, áprilisától pedig a Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje volt. A jelölti időszak alatt munkajogi szakjogász képzést szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Szakvizsgát novemberében kitűnő eredménnyel tette le. A szakvizsgát követően férjével dr. Koczor Péterrel társas irodát alapítottak, és az iroda hosszú távú megállapodást kötött a Bogsch és Társai Ügyvédi Irodával. Anyanyelvi szinten beszél oroszul, ukránul, és folyékonyan angolul. Hobbija a festészet és a grafikák készítése. 6

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

Az igazságtétel szépsége a bíró kárpótlása

Az igazságtétel szépsége a bíró kárpótlása PORTRÉ 26 PORTRÉ Sipőczné dr. Tánczos Rita a Kúria munkaügyi joggyakorlat-elemzéséről, az ítélkezés dilemmáiról, az esztergomi diáklány bölcsészálmairól és az Atlasz meghódításáról Az igazságtétel szépsége

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon Magyarország területén az 1000. év államalapítás óta több nemzeti közösség élt és él együtt. Az ország újkori etnikai-nyelvi összetétele

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések

Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések Kommunikáció az ellátó rendszer elemei között, az ennek javítására hozott intézkedések Dr. Faragó Katalin, Dr. Pongrácz József, Dr. Szekeres Zsuzsanna, Törôcsik Kálmán MEDITRES Egészségház, Kecskemét Kapcsolatok

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

MIÉRT KELL. látványberuházásokra költeni munkahelyteremtés helyett?

MIÉRT KELL. látványberuházásokra költeni munkahelyteremtés helyett? MIÉRT KELL látványberuházásokra költeni munkahelyteremtés helyett? Fontos nekünk, hogy Miskolc az országgal együtt fejlődjön. Sőt, az ország leggyorsabban fejlődő városává kell válnunk. Miskolc központi

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán DOI 10.15774/PPKE.JAK.2013.001 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Patyi Gergely Ügyvédség a köz- és a magánjog határán (doktori értekezés) Témavezető:

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

Megemlékezés Kôrösy József halálának 100. évfordulójáról

Megemlékezés Kôrösy József halálának 100. évfordulójáról Megemlékezés Kôrösy József halálának 100. évfordulójáról A statisztikus szakma 2006. május 31-én és június 1-jén ünnepségsorozatban emlékezett meg a világhírű statisztikus és demográfus, a Fővárosi Statisztikai

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Valójában dolgozatom megírására elsősorban a Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Lapjának 2000.augusztusi számában, dr. Sági Erzsébet:

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS Egy régi-új szakma bemutatkozik KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A tekintélyes amerikai gazdasági szaklap, a FORTUNE Magazin 2004. augusztus 9-i számában már másodszor jelentetett meg önálló mellékletet a közvetlen

Részletesebben

A magyar keresztény politika nagy kísérlete

A magyar keresztény politika nagy kísérlete A magyar keresztény politika nagy kísérlete A DNP országgyűlési képviselőcsoportja (ELSŐ RÉSZ) E folyóirat 2008. évi 5. és 6., valamint 2009. évi 1. és 2. száma négyrészes cikksorozatot közölt: A nagy

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben