ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX"

Átírás

1 ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1

2 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint innovatívabban fejlesztünk és gyártunk, mint versenytársaink. Ez Vevőink számára hasznot és egyértelműen előnyt jelent a piaci versenyben. Küldetésünk A mechatronikai iparág szolgáltatójaként működünk. Vállalati alapelvek Minőséggel, rugalmassággal, kedvező ár-teljesítményaránnyal, innovációval, kompetenciával és megbízhatósággal igyekszünk Vevőinket megnyerni. A Minőségirányítást, a Környezetközpontú Irányítást és a Munkavédelmi Irányítást, valamint az Információbiztonsági Irányítást vezetői feladatnak tekintjük. Támogatjuk dolgozóink önálló, felelősségtudatos, biztonságos, minőség-, egészség- és környezettudatos, valamint vállalati szemléletű és kommunikatív magatartás át. A ránk vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és megállapodásokat betartjuk, valamint elkötelezzük magunkat a társadalmi felelősségvállalás mellett. Kötelességünknek tartjuk folyamataink állandó fejlesztését, valamint a kockázatok csökkentését. Intenzív kapcsolatot tartunk fenn partnereinkkel. Értékeink Vevői és beszállítói kapcsolataink során, valamint a Vállalaton belül a következő értékeket tartjuk szem előtt: Mások iránti tisztelet Őszinteség Bizalom Gazdaságosság Nyílt kommunikáció Minőség-, környezet- és munkavédelmi tudatosság 2

3 Zollner Viselkedési Kódex A Zollner Viselkedési kódex az EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), a DIN ISO A társadalmi felelősség irányvonalai és az egyesült nemzetek Global Compact alapelvei szerint készült. Kötelezettség: A Zollner Vállalatcsoport kötelezi magát az itt felsorolt szabályok betartására. Minden tevékenységünkben az érintett törvényekkel, szabályozásokkal és az ország előírásaival teljes összhangban járunk el. A Zollner ezzel jelentősen hozzájárul a társadalmi felelősség jobbításához. Viselkedéskódex tartalma: Általános információk a Zollner Viselkedési Kódexhez A. MUNKA B. EGÉSZSÉG és BIZTONSÁG C. KÖRNYEZET D. ETIKA E. IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK Általános információk a Zollner Viselkedési Kódexhez Ez a Zollner Viselkedési kódex leírja azokat a normákat, amelyek biztosítják, hogy a munkafeltételek a szállítói láncban biztosítottak legyenek, és hogy a dolgozókat tisztelettel és méltósággal kezeljék, és a gyártási folyamatok környezet- és felelősségtudatosak legyenek A. MUNKA A nemzetközi államközösség véleményével összhangban kötelességünknek tartjuk a dolgozók emberi jogainak megőrzését, és hogy velük méltósággal és tisztelettel bánunk. Ez minden dolgozóra vonatkozik, beleértve az ideiglenesen alkalmazott munkavállalókat, a gyakornokokat, a fixen alkalmazott munkavállalókat és minden egyéb jogviszonyban foglalkoztatott dolgozót. A munkára vonatkozó rendelkezések: 1) Szabadon választott foglalkoztatás Kényszermunka, rabszolgamunka (ide értve az adósszolgaságot is) vagy ellátás ellenében végzett munka, nem önkéntes börtönfoglalkoztatás, rabszolgatartás vagy emberkereskedelem nem alkalmazható. Ez kiterjed a kiszolgáltatott személyek kizsákmányolás céljából fenyegetés, erőszak, kényszer, elrablás vagy megtévesztés által végrehajtott szállítására, rejtegetésére, toborzására, átadására, illetve fogadására. Minden munka önkéntes alapon végzendő, a dolgozók pedig szabadon bármikor elhagyhatják munkahelyüket, vagy megszüntethetik munkaviszonyukat. A dolgozók nem kötelezhetők arra, hogy az alkalmazás feltételeként átadják államilag kibocsátott személyazonossági igazolványukat, útlevelüket vagy munkavállalási engedélyüket. Elfogadhatatlan a dolgozókra kivetett indokolatlanul magas díjak követelése, illetve minden dolgozótól beszedett díjról hozzáférhető nyilvántartást kell vezetni. 3

4 2) Gyermekmunka alkalmazásának elkerülése Gyermekmunka a gyártás semelyik szakaszában nem alkalmazható. A gyermek szó minden olyan személyre vonatkozik, aki a 15. életévét (illetve ahol egy adott ország törvényei ezt lehetővé teszik, a 14. életévét) még nem töltötte be, vagy nem érte el azt a kort, ahol a kötelező iskoláztatás befejeződik, illetve az ország törvényeinek megfelelő legalacsonyabb munkavállalási kort, akármelyik legyen is ezek közül a legmagasabb. Támogatást élveznek azon törvényes munkahelyi gyakorlatot biztosító programok, amelyek valamennyi törvénynek és rendszabálynak megfelelnek. A 18 év alatti dolgozók nem végezhetnek az egészségüket vagy biztonságukat potenciálisan veszélyeztető munkát. 3) Munkaidő Figyelünk arra, hogy a heti munkaidő ne haladja meg a helyi törvények által maximált keretet. Továbbá egy munkahét nem állhat 60-nál több munkaórából, a túlórát is beleértve, kivéve vészhelyzeteket vagy rendkívüli helyzeteket. A dolgozóknak hét nap alatt legalább egy szabadnapot biztosítani kell. 4) Bérek és juttatások A dolgozók részére kifizetett ellentételezésnek meg kell felelnie valamennyi hatályos bértörvénynek, beleértve a munkabérre, túlórára és törvényesen járó juttatásokra vonatkozó bértörvényeket is. A helyi törvényeknek megfelelően, a dolgozók a túlóra ellentételezéseként a rendes órabéren felül pótlékot kapnak. A bércsökkentés mint fegyelmi intézkedés nem megengedett. A dolgozókat időben tájékoztatni kell a kifizetett munkabér elszámolásáról hogy ellenőrizni tudja annak helyességét. 5) Emberséges bánásmód Tilos a durva vagy embertelen bánásmód alkalmazása, beleértve a szexuális zaklatást, szexuális visszaélést, testi fenyítést, szellemi vagy testi kényszert, valamint a dolgozók szóbeli megsértését; tilos továbbá az ilyen bánásmóddal való fenyegetőzés. Az ezen követelményeket támogató irányelveket és eljárásokat egyértelműen a Házirendben meg vannak határozva és a dolgozók informálva vannak. 6) Diszkriminációmentesség Zollner elkötelezi magát a zaklatástól és törvénytelen megkülönböztetéstől mentes munkaerő mellett. Nem folyamodunk faj, bőrszín, kor, nem, szexuális orientáció, nemzetiségi hovatartozás, mozgáskorlátozottság, terhesség, vallás, politikai nézetek, szakszervezeti tagság vagy családi állapot alapján történő megkülönböztetéshez a munkaerő felvételénél, illetve olyan munkahelyi gyakorlatokban, mint az előléptetés, jutalmak és továbbképzési lehetőségek. Ezenkívül a dolgozók vagy leendő dolgozók nem vethetők alá olyan orvosi vizsgálatoknak, amelyek diszkriminatív jelleggel felhasználhatók lehetnek. 4

5 7) A társulás szabadsága A dolgozók és a vezetőség közötti nyílt kommunikáció és közvetlen kapcsolat a munkahelyi és bérproblémák megoldásának leghatékonyabb módja. Tiszteletben tartjuk a dolgozók jogát a szabad társulásra, a szakszervezetekhez való csatlakozásra, illetve az ebből történő kimaradásra, képviselet állítására és a helyi törvényekkel összhangban történő üzemi tanácsokhoz való csatlakozásra. Minden dolgozónak lehetősége van arra, hogy nyíltan tárgyaljanak a vezetőséggel a munkafeltételekről és vezetői gyakorlatokról, illetve az azokkal kapcsolatos panaszaikról, anélkül, hogy a dolgozóknak megtorlástól, megfélemlítéstől vagy zaklatástól kellene tartaniuk. B. EGÉSZSÉG és BIZTONSÁG A Zollner elismeri, hogy törekszik a munkából eredő sérülések és betegségek csökkentésére, biztonságos és egészséges munkakörnyezettel járul hozzá a termékek és szolgáltatások minőségének növeléséhez, a gyártási folyamatok folytonosságához és a dolgozók megtartásához és erkölcsiségéhez. Helyeseljük azt is, hogy a dolgozók folyamatos cserélődésének és állandó továbbképzésének az egészség- és biztonsági szempontú munkahelyi problémák felismerésében és megoldásában nagy jelentőséggel bír. (Ennek a kódexnek a kidolgozásakor az ismert irányítási rendszerek mint OHSAS és az ILO (Biztonság és egészség a munkahelyen) irányvonalai figyelembe lettek véve. Szükség esetén ezeket további információkért átbeszélik.) Rendelkezések az egészség és biztonság területén: 1) Munkahelyi biztonság Megfelelő tervezéssel, műszaki kialakítással és adminisztratív intézkedésekkel, megelőző karbantartással és munkavédelmi eljárásokkal (beleértve a főkapcsoló lezárását/figyelmeztetés elhelyezését is) kézben tartható a dolgozók biztonsági veszélyforrásoknak való kitettsége (pl. elektromos- vagy egyéb energiaforrások, tűz, járművek, valamint a leesés veszélye). Ahol a kockázatok nem tarthatók kézben kellőképpen ezekkel a megoldásokkal, a dolgozókat megfelelő, jó állapotban levő személyes védőfelszereléssel látjuk el. A biztonsággal kapcsolatos problémák felvetése nem vonhat maga után fegyelmi intézkedést a dolgozókkal szemben. 2) Vészhelyzetekre való felkészültség A potenciális vészhelyzeteket és az azokból adódó eseményeket azonosítjuk és értékeljük, hatásukat pedig veszélytervek és válaszlépések kidolgozásával minimalizáljuk. Ezek közé tartozik: vészhelyzetjelentés, a dolgozók értesítése és evakuációs intézkedések, a dolgozók képzése és gyakorlatok, megfelelő tűzjelző- és oltóberendezések, megfelelő vészkijáratok és helyreállítási tervek. 3) Munkahelyi baleset és megbetegedés Olyan eljárások és rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek segítségével megakadályozhatók, kezelhetők, nyomon követhetők és jelenthetők a munkahelyi balesetek és megbetegedések. Ezek a következőket tartalmazzák: a dolgozói bejelentések ösztönzése; a balesetek és megbetegedések osztályozása és rögzítése; a szükséges orvosi ellátás biztosítása; az esetek kivizsgálása és óvintézkedések bevezetése az okok felszámolásának érdekében; és a dolgozók újbóli munkába állásának megkönnyítése. 5

6 4) Üzemi higiénia Amennyiben a dolgozó vegyi, biológiai vagy fizikai veszélynek van kitéve, ezen anyagok és hatásaik öszsze vannak gyűjtve, ki vannak értékelve és felügyelve vannak. Megfelelő műszaki kialakítással és adminisztratív intézkedésekkel szabályozzuk a kockázatoknak való túlzott kitettséget. Amennyiben a kockázatok ilyen módon nem szabályozhatók kellőképpen, a dolgozókat megfelelő személyes védőfelszereléssel látjuk el. 5) Fizikailag megterhelő munka A dolgozók fizikailag megterhelő feladataiból származó kockázati tényezőknek való kitettségét azonosítjuk, értékeljük és szabályozzuk, beleértve a kézi anyagmozgatást és nehéz tárgyak emelését, a tartós állómunkát és a rendkívül monoton vagy erőkifejtéssel járó szerelési feladatokat. 6) Gépek biztonsági védelme A termelés során használt és az egyéb gépek biztonságossága értékelve van. Amennyiben a gépek sérülést okozhatnak az őket használó dolgozóknak, a gépekhez fizikai védelmet, zárszerkezetet és korlátokat kell használunk, valamint gondoskodunk a megfelelő karbantartásukról. 7) Egészségügyi berendezések, étkeztetés és lakhatás A dolgozók számára mindig tiszta mosdók és WC-k áll rendelkezésre, valamint tiszta ivóvíz és higiénikus lehetőségek az ételek elkészítésére, tárolására és elfogyasztására. Ha vannak olyan munkásszállások amelyet a dolgozónak a Zollner vagy egy közvetítő biztosít, akkor azok rendezettek, tiszták és biztonságosak. Rendelkeznek megfelelő vészkijáratokkal, fürdésre és zuhanyzásra alkalmas meleg vízzel, megfelelő fűtéssel és szellőzéssel, indokolt méretű személyes térrel. A szabad be- és kijárási lehetőség biztosított. C. KÖRNYEZET A Zollner vallja, hogy a környezettel való felelősségteljes törődés integrált része a termékek világszínvonalú gyártásának. A gyártási folyamatoknál a negatív hatásokat, amelyek a társadalmat, a környezetet és a természeti erőforrásokat érintik, folyamatosan csökkentik. Ugyanakkor védik az egészséget és a nyilvánosság biztonságát. (Ennek a kódexnek a kidolgozásakor hivatkoztak az ismert irányítási rendszerekre mint a DIN EN ISO Környezetközpontú irányítási rendszerek és a DIN EN Energiamenedzsment rendszerek. Szükséges esetekben ezeket megbeszélik a továbbítandó információk miatt.) A környezeti rendelkezések tartalmazzák: 1) Környezetvédelmi engedélyek és jelentéstétel Minden szükséges környezetvédelmi engedély (pl. kibocsátás-ellenőrzés) és nyilvántartás be van szerezve, valamint vezetve van és napra készen tartunk, továbbá ezek üzemeltetési és jelentéstételi követelményeit betartjuk. 6

7 2) Szennyezés-megelőzés és erőforrás-csökkentés Minden típusú hulladékot és veszteséget beleértve a vizet és az energiát is csökkentjük, vagy ha lehetséges elkerüljük, vagy a felmerülés helyén vagy olyan eljárásokkal és módszerekkel, mint a gyártási, karbantartási és létesítményi folyamatok módosítása, anyagbehelyettesítés, állagmegóvás és az anyagok újrahasznosítása. 3) Veszélyes anyagok A környezetbe kijutó vegyi és egyéb veszélyt jelentő anyagokat azonosítjuk, illetve gondoskodunk ezek biztonságos kezeléséről, szállításáról, tárolásáról, újrahasznosításáról és deponálásáról. 4) Szennyvíz és szilárd hulladék A gyártási műveletek és üzemi eljárások során keletkező, illetve a higiéniai létesítményekből származó szennyvizet és szilárd hulladékot folyamatosan jellemezzük, ellenőrizzük, szabályozzuk és kibocsátás, illetve deponálás előtt szükség szerint kezeljük. 5) Légnemű anyagok kibocsátása Az illó szerves vegyi anyagokat, aeroszolokat, maró anyagokat, finom szemcsés anyagokat, az ózonréteget károsító vegyi anyagokat és a gyártási művelet során termelt égési melléktermékeket jellemezzük, ellenőrizzük, szabályozzuk és kibocsátás előtt szükség szerint kezeljük. 6) A termékek tartalmi korlátozása A Zollner valamennyi hatályos törvényt, szabályzatot és fogyasztói előírást betart bizonyos anyagok tilalmával, illetve korlátozásával kapcsolatban, beleértve a termékek újrahasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feliratozásra vonatkozó törvényeket is. D. ETIKA Betartjuk szociális kötelezettségeink teljesítését és a legmagasabb etikai normákat a piacon egy sikeres pozíció eléréséhez. Ide tartozik: 1) Üzleti tisztesség Valamennyi üzleti tranzakció során elvárás a legmagasabb fokú tisztesség. Tiltjuk és nem tűrjük el a megvesztegetés, korrupció, zsarolás és sikkasztás semmilyen formáját (beleértve a megvesztegetésre alkalmas javak vagy szolgáltatások ígéretét, felajánlását, nyújtását vagy elfogadását is). Az üzleti étkezések költségei nem léphetik át egy elfogadható keret határait. Minden üzleti tranzakciót áttekinthetően kivitelezünk, és pontosan feltüntetjük az üzleti könyveinkben és nyilvántartásainkban. A korrupcióellenes törvények betartásának érdekében ellenőrzéseket és szükség esetén büntetőintézkedéseket alkalmazunk. 7

8 2) Tisztességtelen előny kizárása Minden dolgozó számára tilos felajánlani vagy elfogadni, a megvesztegetést vagy a jogtalan, illetve tisztességtelen előny megszerzésének egyéb módjait. 3) Információk közzététele Az üzleti tevékenységgel, felépítéssel, pénzügyi helyzettel és teljesítménnyel kapcsolatos információk közzététele a hatályos rendelkezéseknek és az ágazatban elterjedt gyakorlatnak megfelelően történik. Az ellátó láncban uralkodó körülmények és alkalmazott gyakorlatok megtévesztő bemutatása, illetve a nyilvántartások meghamisítása elfogadhatatlan. 4) Szellemi tulajdon Tiszteletben tartjuk a szellemi tulajdonjogokat; a technológia és a know-how átadását olyan módon valósítjuk meg, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét biztosítjuk. 5) Tisztességes üzlet, reklám és verseny A tisztességes üzlet, reklám és verseny szabályait betartjuk. Gondoskodunk a fogyasztói információ biztosításáról. (Titoktartási nyilatkozat) 6) A névtelenség védelme Rendelkezésre állnak olyan programok, amelyek biztosítják a sérelmeket bejelentő szállítók és alkalmazottak 1 ( közérdekű bejelentő ) névtelenségét és védelmét. Partnereink számára biztosítjuk a lehetőségét Viselkedésjelentést - egy névtelen levél küldésére, ha az ő vagy a mi környezetünkben, a szabályozások be nem tartását tapasztalják. 1 A közérdekű bejelentő meghatározása: Egy cég alkalmazottja, tisztviselője, közalkalmazott vagy hivatali szerv által tanúsított nem megfelelő megatartást vagy munkavégzést nyilvánosságra hozó személy. Zollner Elektronik AG Leiter Personalmanagement Industriestrasse Zandt Németország A jelentések feldolgozása a vállalatvezetés feladata. 7) Ásványi anyagok felelősségteljes beszerzése Ahol szükséges a Zollner intézkedéseket vezet be, hogy a legjobb tudásunk szerint biztosítsuk, hogy az általunk gyártott termékekben található tantál, ón, volfrám és arany beszerzésével sem közvetlenül, sem közvetetten nem járuljunk hozzá a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos országokban az emberi jogok súlyos megsértését elkövető fegyveres csoportok tevékenységének finanszírozásához vagy tevékenységük elősegítéséhez. Megfelelő gondossággal járunk el ezen ásványi anyagok forrásával és a beszállításban résztvevőkkel kapcsolatban és kérés esetén megbeszéljük a partnereinkkel a megtett lépéseket. 8

9 8) Személyi jogok és adatvédelem Elkötelezzük magunkat aziránt, hogy biztosítjuk a személyi jogok tiszteletben tartását az üzleti kapcsolatban álló minden személy számára, beleértve a beszállítókat, fogyasztókat, vásárlókat és alkalmazottakat. A személyes információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása, átadása és megosztása során megfelelünk a személyi jogoknak és az információbiztonsági jogszabályi követelményeknek. 9) Megtorlás kiküszöbölése Zollner minden telephelyén ki van helyezve egy visszaélésektől mentes ötletláda, amely lehetővé teszi a személyzet számára, hogy bármilyen panaszának hangot adhasson, anélkül, hogy bármiféle megtorlástól kellene tartania. E. IRÁNYÍTÁSI RENDSZER A Zollner olyan irányítási rendszert vezetett be, amelynek alkalmazása a szóban forgó kódex tartalmára orientálódik. Az irányítási rendszer koncepciója biztosítja, hogy a) a fontos törvényeket, előírásokat és vevői követelményeket az üzemi folyamatokra és a résztvevők termékeire vonatkozóan követik, b) a szóban forgó kódexet betartják és c) azokat a kockázatokat, amelyek erre a kódexre vonatkozóan az üzemi folyamatokból erednek, feltárják és csökkentik. Az irányítási rendszer támogatja és megköveteli a folyamatos fejlesztést. Az irányítási rendszer az alábbi elemeket tartalmazza: 1) Vállalati elkötelezettség A Zollner vállalatcsoport vezetése vallja a szociális, ökológiai és ökonómiai felelősséget meghatározó Vállalatpolitikát, ezzel kötelezi magát Kódex betartására és a folyamatos fejlesztésre. 2) A vezetőség felelősségre vonhatósága és felelőssége A vállalatvezetés megnevezte az Irányítási megbízottakat a vállalati képviselőt, aki felelős a Zollner irányítási rendszer és a kapcsolódó programok bevezetéséért, fenntartásáért. Az auditorok rendszeresen felülvizsgálják a irányítási rendszer állapotát. 3) Jogi és vevői követelmények A hatályos törvények, rendszabályok és vevői követelmények - beleértve jelen Kódex követelményeit is - azonosítására, követésére és értelmezésére eljárás van meghatározva. 4) Kockázatértékelés és kockázatkezelés Eljárást határoztunk meg a működéséhez fűződő környezetvédelmi, Információvédelmi, üzleti folytonosság (Business Continuity Management), egészségügyi 2 és biztonsági valamint munkagyakorlati és etikai kockázatok azonosítására. Az egyes kockázatok viszonylagos jelentőségének megállapítása, és a megfelelő eljárási és fizikai szabályozások bevezetése a feltárt kockázatok kezelésére, valamint a vonatkozó rendelkezések betartásának biztosítására. A meghatározott rizikókat a vezetőség tudomásul veszi vagy akciók által csökkenti illetve harmadik félnek átad. A folyamatos üzleti tevékenység biztosítását a Zollner rizikótudatosan kezeli. 9

10 2 A környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kockázatértékeléshez tartozó területek a gyártási területek, raktárak és tároló létesítmények,, géppark/segédfelszerelések, a laboratóriumok és tesztterületek, a higiéniai lehetőségek (WC-k), konyha/kantin, valamint a dolgozók szálláshelye/munkásszállók. 5) Fejlesztési célok Zollner vezetősége meghatározta a célkitűzéseit és megvalósítási tervek, amelyek tartalmazzák a társadalmi és környezetvédelmi teljesítményét és ezeket rendszeresen felügyeli. 6) Képzés Zollner képzi a vezetőket és a dolgozókat irányelveinek, eljárásainak és fejlődési céljainak megvalósításához, illetve a hatályos jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez. 7) Kommunikáció A Zollner meghatározta, hogy a dolgozókkal, beszállítókkal és vevőkkel a fontosabb információkról, irányelvekről, üzleti gyakorlatról, elvárásokról és teljesítményekről informálja. Az elérhető, titkos és sértetlen kommunikáció érdekében ISO/IEC szerinti akciókat vezetünk be. 8) A dolgozók visszajelzései és részvétele A meghatározott Zollner Viselkedéskódexet folyamatosan fejlesztjük a dolgozói visszajelzések által. 9) Ellenőrzés és értékelés Rendszeres önellenőrzésekkel/auditokkal biztosítjuk, hogy a jogszabályi követelmények, a Kódex tartalma, valamint a társadalmi és környezetvédelmi felelősségre vonatkozó vevői szerződéses követelmények betartása megtörténjen. 10) Javítóintézkedések A belső vagy külső értékelések, ellenőrzések és felülvizsgálatok során azonosított hiányosságok időben történő kijavítására eljárást határoztunk meg 11) Dokumentáció és nyilvántartás A dokumentumok és nyilvántartások elkészítésével és naprakészen tartásával biztosítjuk a rendszabályoknak és a vállalati követelményeknek való megfelelést. Azért, hogy a dokumentumokat/feljegyzéseket megfelelő védelemmel biztosítsuk, Zollner egy dokumentumosztályozást vezetett be. Az információbiztonsági intézkedések által a dokumentumok/feljegyzések elérhetősége, titkossága és sértetlensége biztosított. 12) A szállító felelőssége A Kódexben megfogalmazott követelmények kommunikálása a szállítók felé, illetve a Kódexben foglaltak szállítók általi betartásának figyelemmel kísérése eljárásban van meghatározva. 10

11 Kiegészítő információk A Zollner Viselkedési kódex tartalma megfelel a fontos nemzetközileg alkalmazott CSR (Corporate Social Responsibility) fogalmának, ami a vállalat társadalmi, szociális felelősség -ét jelenti. A Zollner Viselkedési kódex készítéséért, megvalósításáért, felügyeletéért és jelentéstételéért az igazgatóság elnöke a felelős. Évente egyszer összegzés készül a vezetőségi átvizsgálás keretén belül és jelentést tesznek a vezetőségi értekezleten a Zollner Viselkedési kódex állapotáról. A betanítás keretében és az éves Zollner oktatásokon a dolgozókat oktatják a Zollner Viselkedési kódex aktuális tartalmáról. Jelentési kötelezettség Minden dolgozónak kötelessége a Zollner Viselkedési kódex elleni vétségek alábbi módokon való jelentése: a vezetőnek az igazgatóság elnökének zárt ötletládában, névtelenül, írásos formában A dolgozók kérdéseire és kéréseire az adott vezető az elsődleges kiindulópont. A vezetők minden fontos információt továbbítanak az igazgatóság elnökének, aki adott esetben megfelelő intézkedéseket egyeztet az igazgatósággal és vezet be. Zandt, 2012 December 18 Johann Weber Igazgatóság Elnöke 11

12 Telephelyek USA Németország Magyarország Kina Milpitas, CA Zandt Vác Taicang I Lam Szügy Taicang II Untergschwandt Románia Neukirchen Satu Mare I Altenmarkt I Satu Mare II Altenmarkt II Tunézia Altenmarkt III Beja Furth im Wald Zollner 12Elektronik AG Industriestrasse Zandt Németország Tel.: Fax:

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP)

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP) Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Információ Biztonsági Politika (IBP) Verzió 11 Jóváhagyom: Beliczay András, ügyvezető 2015 március 16 Tartalomjegyzék 1 DOKUMENTUM KARBANTARTÁS 4 2 BEVEZETÉS,

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben