ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX"

Átírás

1 ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1

2 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint innovatívabban fejlesztünk és gyártunk, mint versenytársaink. Ez Vevőink számára hasznot és egyértelműen előnyt jelent a piaci versenyben. Küldetésünk A mechatronikai iparág szolgáltatójaként működünk. Vállalati alapelvek Minőséggel, rugalmassággal, kedvező ár-teljesítményaránnyal, innovációval, kompetenciával és megbízhatósággal igyekszünk Vevőinket megnyerni. A Minőségirányítást, a Környezetközpontú Irányítást és a Munkavédelmi Irányítást, valamint az Információbiztonsági Irányítást vezetői feladatnak tekintjük. Támogatjuk dolgozóink önálló, felelősségtudatos, biztonságos, minőség-, egészség- és környezettudatos, valamint vállalati szemléletű és kommunikatív magatartás át. A ránk vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és megállapodásokat betartjuk, valamint elkötelezzük magunkat a társadalmi felelősségvállalás mellett. Kötelességünknek tartjuk folyamataink állandó fejlesztését, valamint a kockázatok csökkentését. Intenzív kapcsolatot tartunk fenn partnereinkkel. Értékeink Vevői és beszállítói kapcsolataink során, valamint a Vállalaton belül a következő értékeket tartjuk szem előtt: Mások iránti tisztelet Őszinteség Bizalom Gazdaságosság Nyílt kommunikáció Minőség-, környezet- és munkavédelmi tudatosság 2

3 Zollner Viselkedési Kódex A Zollner Viselkedési kódex az EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), a DIN ISO A társadalmi felelősség irányvonalai és az egyesült nemzetek Global Compact alapelvei szerint készült. Kötelezettség: A Zollner Vállalatcsoport kötelezi magát az itt felsorolt szabályok betartására. Minden tevékenységünkben az érintett törvényekkel, szabályozásokkal és az ország előírásaival teljes összhangban járunk el. A Zollner ezzel jelentősen hozzájárul a társadalmi felelősség jobbításához. Viselkedéskódex tartalma: Általános információk a Zollner Viselkedési Kódexhez A. MUNKA B. EGÉSZSÉG és BIZTONSÁG C. KÖRNYEZET D. ETIKA E. IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK Általános információk a Zollner Viselkedési Kódexhez Ez a Zollner Viselkedési kódex leírja azokat a normákat, amelyek biztosítják, hogy a munkafeltételek a szállítói láncban biztosítottak legyenek, és hogy a dolgozókat tisztelettel és méltósággal kezeljék, és a gyártási folyamatok környezet- és felelősségtudatosak legyenek A. MUNKA A nemzetközi államközösség véleményével összhangban kötelességünknek tartjuk a dolgozók emberi jogainak megőrzését, és hogy velük méltósággal és tisztelettel bánunk. Ez minden dolgozóra vonatkozik, beleértve az ideiglenesen alkalmazott munkavállalókat, a gyakornokokat, a fixen alkalmazott munkavállalókat és minden egyéb jogviszonyban foglalkoztatott dolgozót. A munkára vonatkozó rendelkezések: 1) Szabadon választott foglalkoztatás Kényszermunka, rabszolgamunka (ide értve az adósszolgaságot is) vagy ellátás ellenében végzett munka, nem önkéntes börtönfoglalkoztatás, rabszolgatartás vagy emberkereskedelem nem alkalmazható. Ez kiterjed a kiszolgáltatott személyek kizsákmányolás céljából fenyegetés, erőszak, kényszer, elrablás vagy megtévesztés által végrehajtott szállítására, rejtegetésére, toborzására, átadására, illetve fogadására. Minden munka önkéntes alapon végzendő, a dolgozók pedig szabadon bármikor elhagyhatják munkahelyüket, vagy megszüntethetik munkaviszonyukat. A dolgozók nem kötelezhetők arra, hogy az alkalmazás feltételeként átadják államilag kibocsátott személyazonossági igazolványukat, útlevelüket vagy munkavállalási engedélyüket. Elfogadhatatlan a dolgozókra kivetett indokolatlanul magas díjak követelése, illetve minden dolgozótól beszedett díjról hozzáférhető nyilvántartást kell vezetni. 3

4 2) Gyermekmunka alkalmazásának elkerülése Gyermekmunka a gyártás semelyik szakaszában nem alkalmazható. A gyermek szó minden olyan személyre vonatkozik, aki a 15. életévét (illetve ahol egy adott ország törvényei ezt lehetővé teszik, a 14. életévét) még nem töltötte be, vagy nem érte el azt a kort, ahol a kötelező iskoláztatás befejeződik, illetve az ország törvényeinek megfelelő legalacsonyabb munkavállalási kort, akármelyik legyen is ezek közül a legmagasabb. Támogatást élveznek azon törvényes munkahelyi gyakorlatot biztosító programok, amelyek valamennyi törvénynek és rendszabálynak megfelelnek. A 18 év alatti dolgozók nem végezhetnek az egészségüket vagy biztonságukat potenciálisan veszélyeztető munkát. 3) Munkaidő Figyelünk arra, hogy a heti munkaidő ne haladja meg a helyi törvények által maximált keretet. Továbbá egy munkahét nem állhat 60-nál több munkaórából, a túlórát is beleértve, kivéve vészhelyzeteket vagy rendkívüli helyzeteket. A dolgozóknak hét nap alatt legalább egy szabadnapot biztosítani kell. 4) Bérek és juttatások A dolgozók részére kifizetett ellentételezésnek meg kell felelnie valamennyi hatályos bértörvénynek, beleértve a munkabérre, túlórára és törvényesen járó juttatásokra vonatkozó bértörvényeket is. A helyi törvényeknek megfelelően, a dolgozók a túlóra ellentételezéseként a rendes órabéren felül pótlékot kapnak. A bércsökkentés mint fegyelmi intézkedés nem megengedett. A dolgozókat időben tájékoztatni kell a kifizetett munkabér elszámolásáról hogy ellenőrizni tudja annak helyességét. 5) Emberséges bánásmód Tilos a durva vagy embertelen bánásmód alkalmazása, beleértve a szexuális zaklatást, szexuális visszaélést, testi fenyítést, szellemi vagy testi kényszert, valamint a dolgozók szóbeli megsértését; tilos továbbá az ilyen bánásmóddal való fenyegetőzés. Az ezen követelményeket támogató irányelveket és eljárásokat egyértelműen a Házirendben meg vannak határozva és a dolgozók informálva vannak. 6) Diszkriminációmentesség Zollner elkötelezi magát a zaklatástól és törvénytelen megkülönböztetéstől mentes munkaerő mellett. Nem folyamodunk faj, bőrszín, kor, nem, szexuális orientáció, nemzetiségi hovatartozás, mozgáskorlátozottság, terhesség, vallás, politikai nézetek, szakszervezeti tagság vagy családi állapot alapján történő megkülönböztetéshez a munkaerő felvételénél, illetve olyan munkahelyi gyakorlatokban, mint az előléptetés, jutalmak és továbbképzési lehetőségek. Ezenkívül a dolgozók vagy leendő dolgozók nem vethetők alá olyan orvosi vizsgálatoknak, amelyek diszkriminatív jelleggel felhasználhatók lehetnek. 4

5 7) A társulás szabadsága A dolgozók és a vezetőség közötti nyílt kommunikáció és közvetlen kapcsolat a munkahelyi és bérproblémák megoldásának leghatékonyabb módja. Tiszteletben tartjuk a dolgozók jogát a szabad társulásra, a szakszervezetekhez való csatlakozásra, illetve az ebből történő kimaradásra, képviselet állítására és a helyi törvényekkel összhangban történő üzemi tanácsokhoz való csatlakozásra. Minden dolgozónak lehetősége van arra, hogy nyíltan tárgyaljanak a vezetőséggel a munkafeltételekről és vezetői gyakorlatokról, illetve az azokkal kapcsolatos panaszaikról, anélkül, hogy a dolgozóknak megtorlástól, megfélemlítéstől vagy zaklatástól kellene tartaniuk. B. EGÉSZSÉG és BIZTONSÁG A Zollner elismeri, hogy törekszik a munkából eredő sérülések és betegségek csökkentésére, biztonságos és egészséges munkakörnyezettel járul hozzá a termékek és szolgáltatások minőségének növeléséhez, a gyártási folyamatok folytonosságához és a dolgozók megtartásához és erkölcsiségéhez. Helyeseljük azt is, hogy a dolgozók folyamatos cserélődésének és állandó továbbképzésének az egészség- és biztonsági szempontú munkahelyi problémák felismerésében és megoldásában nagy jelentőséggel bír. (Ennek a kódexnek a kidolgozásakor az ismert irányítási rendszerek mint OHSAS és az ILO (Biztonság és egészség a munkahelyen) irányvonalai figyelembe lettek véve. Szükség esetén ezeket további információkért átbeszélik.) Rendelkezések az egészség és biztonság területén: 1) Munkahelyi biztonság Megfelelő tervezéssel, műszaki kialakítással és adminisztratív intézkedésekkel, megelőző karbantartással és munkavédelmi eljárásokkal (beleértve a főkapcsoló lezárását/figyelmeztetés elhelyezését is) kézben tartható a dolgozók biztonsági veszélyforrásoknak való kitettsége (pl. elektromos- vagy egyéb energiaforrások, tűz, járművek, valamint a leesés veszélye). Ahol a kockázatok nem tarthatók kézben kellőképpen ezekkel a megoldásokkal, a dolgozókat megfelelő, jó állapotban levő személyes védőfelszereléssel látjuk el. A biztonsággal kapcsolatos problémák felvetése nem vonhat maga után fegyelmi intézkedést a dolgozókkal szemben. 2) Vészhelyzetekre való felkészültség A potenciális vészhelyzeteket és az azokból adódó eseményeket azonosítjuk és értékeljük, hatásukat pedig veszélytervek és válaszlépések kidolgozásával minimalizáljuk. Ezek közé tartozik: vészhelyzetjelentés, a dolgozók értesítése és evakuációs intézkedések, a dolgozók képzése és gyakorlatok, megfelelő tűzjelző- és oltóberendezések, megfelelő vészkijáratok és helyreállítási tervek. 3) Munkahelyi baleset és megbetegedés Olyan eljárások és rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek segítségével megakadályozhatók, kezelhetők, nyomon követhetők és jelenthetők a munkahelyi balesetek és megbetegedések. Ezek a következőket tartalmazzák: a dolgozói bejelentések ösztönzése; a balesetek és megbetegedések osztályozása és rögzítése; a szükséges orvosi ellátás biztosítása; az esetek kivizsgálása és óvintézkedések bevezetése az okok felszámolásának érdekében; és a dolgozók újbóli munkába állásának megkönnyítése. 5

6 4) Üzemi higiénia Amennyiben a dolgozó vegyi, biológiai vagy fizikai veszélynek van kitéve, ezen anyagok és hatásaik öszsze vannak gyűjtve, ki vannak értékelve és felügyelve vannak. Megfelelő műszaki kialakítással és adminisztratív intézkedésekkel szabályozzuk a kockázatoknak való túlzott kitettséget. Amennyiben a kockázatok ilyen módon nem szabályozhatók kellőképpen, a dolgozókat megfelelő személyes védőfelszereléssel látjuk el. 5) Fizikailag megterhelő munka A dolgozók fizikailag megterhelő feladataiból származó kockázati tényezőknek való kitettségét azonosítjuk, értékeljük és szabályozzuk, beleértve a kézi anyagmozgatást és nehéz tárgyak emelését, a tartós állómunkát és a rendkívül monoton vagy erőkifejtéssel járó szerelési feladatokat. 6) Gépek biztonsági védelme A termelés során használt és az egyéb gépek biztonságossága értékelve van. Amennyiben a gépek sérülést okozhatnak az őket használó dolgozóknak, a gépekhez fizikai védelmet, zárszerkezetet és korlátokat kell használunk, valamint gondoskodunk a megfelelő karbantartásukról. 7) Egészségügyi berendezések, étkeztetés és lakhatás A dolgozók számára mindig tiszta mosdók és WC-k áll rendelkezésre, valamint tiszta ivóvíz és higiénikus lehetőségek az ételek elkészítésére, tárolására és elfogyasztására. Ha vannak olyan munkásszállások amelyet a dolgozónak a Zollner vagy egy közvetítő biztosít, akkor azok rendezettek, tiszták és biztonságosak. Rendelkeznek megfelelő vészkijáratokkal, fürdésre és zuhanyzásra alkalmas meleg vízzel, megfelelő fűtéssel és szellőzéssel, indokolt méretű személyes térrel. A szabad be- és kijárási lehetőség biztosított. C. KÖRNYEZET A Zollner vallja, hogy a környezettel való felelősségteljes törődés integrált része a termékek világszínvonalú gyártásának. A gyártási folyamatoknál a negatív hatásokat, amelyek a társadalmat, a környezetet és a természeti erőforrásokat érintik, folyamatosan csökkentik. Ugyanakkor védik az egészséget és a nyilvánosság biztonságát. (Ennek a kódexnek a kidolgozásakor hivatkoztak az ismert irányítási rendszerekre mint a DIN EN ISO Környezetközpontú irányítási rendszerek és a DIN EN Energiamenedzsment rendszerek. Szükséges esetekben ezeket megbeszélik a továbbítandó információk miatt.) A környezeti rendelkezések tartalmazzák: 1) Környezetvédelmi engedélyek és jelentéstétel Minden szükséges környezetvédelmi engedély (pl. kibocsátás-ellenőrzés) és nyilvántartás be van szerezve, valamint vezetve van és napra készen tartunk, továbbá ezek üzemeltetési és jelentéstételi követelményeit betartjuk. 6

7 2) Szennyezés-megelőzés és erőforrás-csökkentés Minden típusú hulladékot és veszteséget beleértve a vizet és az energiát is csökkentjük, vagy ha lehetséges elkerüljük, vagy a felmerülés helyén vagy olyan eljárásokkal és módszerekkel, mint a gyártási, karbantartási és létesítményi folyamatok módosítása, anyagbehelyettesítés, állagmegóvás és az anyagok újrahasznosítása. 3) Veszélyes anyagok A környezetbe kijutó vegyi és egyéb veszélyt jelentő anyagokat azonosítjuk, illetve gondoskodunk ezek biztonságos kezeléséről, szállításáról, tárolásáról, újrahasznosításáról és deponálásáról. 4) Szennyvíz és szilárd hulladék A gyártási műveletek és üzemi eljárások során keletkező, illetve a higiéniai létesítményekből származó szennyvizet és szilárd hulladékot folyamatosan jellemezzük, ellenőrizzük, szabályozzuk és kibocsátás, illetve deponálás előtt szükség szerint kezeljük. 5) Légnemű anyagok kibocsátása Az illó szerves vegyi anyagokat, aeroszolokat, maró anyagokat, finom szemcsés anyagokat, az ózonréteget károsító vegyi anyagokat és a gyártási művelet során termelt égési melléktermékeket jellemezzük, ellenőrizzük, szabályozzuk és kibocsátás előtt szükség szerint kezeljük. 6) A termékek tartalmi korlátozása A Zollner valamennyi hatályos törvényt, szabályzatot és fogyasztói előírást betart bizonyos anyagok tilalmával, illetve korlátozásával kapcsolatban, beleértve a termékek újrahasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feliratozásra vonatkozó törvényeket is. D. ETIKA Betartjuk szociális kötelezettségeink teljesítését és a legmagasabb etikai normákat a piacon egy sikeres pozíció eléréséhez. Ide tartozik: 1) Üzleti tisztesség Valamennyi üzleti tranzakció során elvárás a legmagasabb fokú tisztesség. Tiltjuk és nem tűrjük el a megvesztegetés, korrupció, zsarolás és sikkasztás semmilyen formáját (beleértve a megvesztegetésre alkalmas javak vagy szolgáltatások ígéretét, felajánlását, nyújtását vagy elfogadását is). Az üzleti étkezések költségei nem léphetik át egy elfogadható keret határait. Minden üzleti tranzakciót áttekinthetően kivitelezünk, és pontosan feltüntetjük az üzleti könyveinkben és nyilvántartásainkban. A korrupcióellenes törvények betartásának érdekében ellenőrzéseket és szükség esetén büntetőintézkedéseket alkalmazunk. 7

8 2) Tisztességtelen előny kizárása Minden dolgozó számára tilos felajánlani vagy elfogadni, a megvesztegetést vagy a jogtalan, illetve tisztességtelen előny megszerzésének egyéb módjait. 3) Információk közzététele Az üzleti tevékenységgel, felépítéssel, pénzügyi helyzettel és teljesítménnyel kapcsolatos információk közzététele a hatályos rendelkezéseknek és az ágazatban elterjedt gyakorlatnak megfelelően történik. Az ellátó láncban uralkodó körülmények és alkalmazott gyakorlatok megtévesztő bemutatása, illetve a nyilvántartások meghamisítása elfogadhatatlan. 4) Szellemi tulajdon Tiszteletben tartjuk a szellemi tulajdonjogokat; a technológia és a know-how átadását olyan módon valósítjuk meg, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét biztosítjuk. 5) Tisztességes üzlet, reklám és verseny A tisztességes üzlet, reklám és verseny szabályait betartjuk. Gondoskodunk a fogyasztói információ biztosításáról. (Titoktartási nyilatkozat) 6) A névtelenség védelme Rendelkezésre állnak olyan programok, amelyek biztosítják a sérelmeket bejelentő szállítók és alkalmazottak 1 ( közérdekű bejelentő ) névtelenségét és védelmét. Partnereink számára biztosítjuk a lehetőségét Viselkedésjelentést - egy névtelen levél küldésére, ha az ő vagy a mi környezetünkben, a szabályozások be nem tartását tapasztalják. 1 A közérdekű bejelentő meghatározása: Egy cég alkalmazottja, tisztviselője, közalkalmazott vagy hivatali szerv által tanúsított nem megfelelő megatartást vagy munkavégzést nyilvánosságra hozó személy. Zollner Elektronik AG Leiter Personalmanagement Industriestrasse Zandt Németország A jelentések feldolgozása a vállalatvezetés feladata. 7) Ásványi anyagok felelősségteljes beszerzése Ahol szükséges a Zollner intézkedéseket vezet be, hogy a legjobb tudásunk szerint biztosítsuk, hogy az általunk gyártott termékekben található tantál, ón, volfrám és arany beszerzésével sem közvetlenül, sem közvetetten nem járuljunk hozzá a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos országokban az emberi jogok súlyos megsértését elkövető fegyveres csoportok tevékenységének finanszírozásához vagy tevékenységük elősegítéséhez. Megfelelő gondossággal járunk el ezen ásványi anyagok forrásával és a beszállításban résztvevőkkel kapcsolatban és kérés esetén megbeszéljük a partnereinkkel a megtett lépéseket. 8

9 8) Személyi jogok és adatvédelem Elkötelezzük magunkat aziránt, hogy biztosítjuk a személyi jogok tiszteletben tartását az üzleti kapcsolatban álló minden személy számára, beleértve a beszállítókat, fogyasztókat, vásárlókat és alkalmazottakat. A személyes információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása, átadása és megosztása során megfelelünk a személyi jogoknak és az információbiztonsági jogszabályi követelményeknek. 9) Megtorlás kiküszöbölése Zollner minden telephelyén ki van helyezve egy visszaélésektől mentes ötletláda, amely lehetővé teszi a személyzet számára, hogy bármilyen panaszának hangot adhasson, anélkül, hogy bármiféle megtorlástól kellene tartania. E. IRÁNYÍTÁSI RENDSZER A Zollner olyan irányítási rendszert vezetett be, amelynek alkalmazása a szóban forgó kódex tartalmára orientálódik. Az irányítási rendszer koncepciója biztosítja, hogy a) a fontos törvényeket, előírásokat és vevői követelményeket az üzemi folyamatokra és a résztvevők termékeire vonatkozóan követik, b) a szóban forgó kódexet betartják és c) azokat a kockázatokat, amelyek erre a kódexre vonatkozóan az üzemi folyamatokból erednek, feltárják és csökkentik. Az irányítási rendszer támogatja és megköveteli a folyamatos fejlesztést. Az irányítási rendszer az alábbi elemeket tartalmazza: 1) Vállalati elkötelezettség A Zollner vállalatcsoport vezetése vallja a szociális, ökológiai és ökonómiai felelősséget meghatározó Vállalatpolitikát, ezzel kötelezi magát Kódex betartására és a folyamatos fejlesztésre. 2) A vezetőség felelősségre vonhatósága és felelőssége A vállalatvezetés megnevezte az Irányítási megbízottakat a vállalati képviselőt, aki felelős a Zollner irányítási rendszer és a kapcsolódó programok bevezetéséért, fenntartásáért. Az auditorok rendszeresen felülvizsgálják a irányítási rendszer állapotát. 3) Jogi és vevői követelmények A hatályos törvények, rendszabályok és vevői követelmények - beleértve jelen Kódex követelményeit is - azonosítására, követésére és értelmezésére eljárás van meghatározva. 4) Kockázatértékelés és kockázatkezelés Eljárást határoztunk meg a működéséhez fűződő környezetvédelmi, Információvédelmi, üzleti folytonosság (Business Continuity Management), egészségügyi 2 és biztonsági valamint munkagyakorlati és etikai kockázatok azonosítására. Az egyes kockázatok viszonylagos jelentőségének megállapítása, és a megfelelő eljárási és fizikai szabályozások bevezetése a feltárt kockázatok kezelésére, valamint a vonatkozó rendelkezések betartásának biztosítására. A meghatározott rizikókat a vezetőség tudomásul veszi vagy akciók által csökkenti illetve harmadik félnek átad. A folyamatos üzleti tevékenység biztosítását a Zollner rizikótudatosan kezeli. 9

10 2 A környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kockázatértékeléshez tartozó területek a gyártási területek, raktárak és tároló létesítmények,, géppark/segédfelszerelések, a laboratóriumok és tesztterületek, a higiéniai lehetőségek (WC-k), konyha/kantin, valamint a dolgozók szálláshelye/munkásszállók. 5) Fejlesztési célok Zollner vezetősége meghatározta a célkitűzéseit és megvalósítási tervek, amelyek tartalmazzák a társadalmi és környezetvédelmi teljesítményét és ezeket rendszeresen felügyeli. 6) Képzés Zollner képzi a vezetőket és a dolgozókat irányelveinek, eljárásainak és fejlődési céljainak megvalósításához, illetve a hatályos jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez. 7) Kommunikáció A Zollner meghatározta, hogy a dolgozókkal, beszállítókkal és vevőkkel a fontosabb információkról, irányelvekről, üzleti gyakorlatról, elvárásokról és teljesítményekről informálja. Az elérhető, titkos és sértetlen kommunikáció érdekében ISO/IEC szerinti akciókat vezetünk be. 8) A dolgozók visszajelzései és részvétele A meghatározott Zollner Viselkedéskódexet folyamatosan fejlesztjük a dolgozói visszajelzések által. 9) Ellenőrzés és értékelés Rendszeres önellenőrzésekkel/auditokkal biztosítjuk, hogy a jogszabályi követelmények, a Kódex tartalma, valamint a társadalmi és környezetvédelmi felelősségre vonatkozó vevői szerződéses követelmények betartása megtörténjen. 10) Javítóintézkedések A belső vagy külső értékelések, ellenőrzések és felülvizsgálatok során azonosított hiányosságok időben történő kijavítására eljárást határoztunk meg 11) Dokumentáció és nyilvántartás A dokumentumok és nyilvántartások elkészítésével és naprakészen tartásával biztosítjuk a rendszabályoknak és a vállalati követelményeknek való megfelelést. Azért, hogy a dokumentumokat/feljegyzéseket megfelelő védelemmel biztosítsuk, Zollner egy dokumentumosztályozást vezetett be. Az információbiztonsági intézkedések által a dokumentumok/feljegyzések elérhetősége, titkossága és sértetlensége biztosított. 12) A szállító felelőssége A Kódexben megfogalmazott követelmények kommunikálása a szállítók felé, illetve a Kódexben foglaltak szállítók általi betartásának figyelemmel kísérése eljárásban van meghatározva. 10

11 Kiegészítő információk A Zollner Viselkedési kódex tartalma megfelel a fontos nemzetközileg alkalmazott CSR (Corporate Social Responsibility) fogalmának, ami a vállalat társadalmi, szociális felelősség -ét jelenti. A Zollner Viselkedési kódex készítéséért, megvalósításáért, felügyeletéért és jelentéstételéért az igazgatóság elnöke a felelős. Évente egyszer összegzés készül a vezetőségi átvizsgálás keretén belül és jelentést tesznek a vezetőségi értekezleten a Zollner Viselkedési kódex állapotáról. A betanítás keretében és az éves Zollner oktatásokon a dolgozókat oktatják a Zollner Viselkedési kódex aktuális tartalmáról. Jelentési kötelezettség Minden dolgozónak kötelessége a Zollner Viselkedési kódex elleni vétségek alábbi módokon való jelentése: a vezetőnek az igazgatóság elnökének zárt ötletládában, névtelenül, írásos formában A dolgozók kérdéseire és kéréseire az adott vezető az elsődleges kiindulópont. A vezetők minden fontos információt továbbítanak az igazgatóság elnökének, aki adott esetben megfelelő intézkedéseket egyeztet az igazgatósággal és vezet be. Zandt, 2012 December 18 Johann Weber Igazgatóság Elnöke 11

12 Telephelyek USA Németország Magyarország Kina Milpitas, CA Zandt Vác Taicang I Lam Szügy Taicang II Untergschwandt Románia Neukirchen Satu Mare I Altenmarkt I Satu Mare II Altenmarkt II Tunézia Altenmarkt III Beja Furth im Wald Zollner 12Elektronik AG Industriestrasse Zandt Németország Tel.: Fax:

4.0 verzió (2012) AZ ELEKTRONIKAI IPARI POLGÁROK KOALÍCIÓJÁNAK ETIKAI KÓDEXE

4.0 verzió (2012) AZ ELEKTRONIKAI IPARI POLGÁROK KOALÍCIÓJÁNAK ETIKAI KÓDEXE 4.0 verzió (2012) AZ ELEKTRONIKAI IPARI POLGÁROK KOALÍCIÓJÁNAK ETIKAI KÓDEXE Az Elektronikai Ipari Polgárok Koalíciójának (EICC ) Etikai Kódexe olyan előírásokat vázol fel, amelyek biztosítják, hogy az

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

vállalati felelősségvállalás alapelvei

vállalati felelősségvállalás alapelvei Az ALDI SÜD vállalatcsoport vállalati felelősségvállalás alapelvei Bevezetés Az ALDI DÉL vállalatcsoportra a felelős vállalatirányítás elvei érvényesek. Ebben az iratban szemléltetjük, melyik alapelvek

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára 2014. November20. A versenyszabályok betartása Európában a cégek felelőssége Az uniós versenyjogi szabályok

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Általános információk. Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009. Jóváhagyás dátuma

Általános információk. Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009. Jóváhagyás dátuma Általános információk A szabályzat címe Jóváhagyta Jóváhagyás dátuma Hatókör A szabályzat célja Az NSG csoport szállítói etikai kódexe Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009 A szabályzat az NSG

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Az informáci cióbiztonság alapjai Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Tartalom Az információbiztonság fogalma Az információbiztonsági

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Információk a Pénzügyi Beszámolóból

Információk a Pénzügyi Beszámolóból FINANCE Bankadatok Számlavezető bank neve Számlavezető bank országa Bankszámlaszám 1 Bankszámlaszám 2 Bankszámlaszám 3 Bankszámlaszám 4 Bankszámlaszám 5 IBAN SWIFT code Információk a Pénzügyi Beszámolóból

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Vitvera László 2013.március Tracon Electric 1 Tanúsító cég, audit Folyamatosan bizonyítani kell, hogy a cég jól működik Tanúsító audit

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó A Bristol-Myers Squibb-nél (BMS) minden üzleti tevékenység szigorúan az integritás és az összes vonatkozó törvény, rendszabály, irányvonal és ipari szabályzat betartása iránti elkötelezettségünk alapjain

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 5.0 változat Bevezetés Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport történetét ez az alapelv vezérli, melyet üzleti tevékenységünk minden területén alkalmazunk. Felismerve a

Részletesebben

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Bartek Lehel Zalaszám Informatika Kft. 2012. május 11. Az ISO 27000-es szabványsorozat az adatbiztonság a védelmi rendszer olyan, a védekező számára kielégítő

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016.

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. Preambulum Az Egyetemi Gólyatábor célja, hogy lehetőséget teremtsen az Egyetemre felvételt nyert, de az adott szakra még be nem iratkozott személyek (továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben