ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX"

Átírás

1 ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1

2 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint innovatívabban fejlesztünk és gyártunk, mint versenytársaink. Ez Vevőink számára hasznot és egyértelműen előnyt jelent a piaci versenyben. Küldetésünk A mechatronikai iparág szolgáltatójaként működünk. Vállalati alapelvek Minőséggel, rugalmassággal, kedvező ár-teljesítményaránnyal, innovációval, kompetenciával és megbízhatósággal igyekszünk Vevőinket megnyerni. A Minőségirányítást, a Környezetközpontú Irányítást és a Munkavédelmi Irányítást, valamint az Információbiztonsági Irányítást vezetői feladatnak tekintjük. Támogatjuk dolgozóink önálló, felelősségtudatos, biztonságos, minőség-, egészség- és környezettudatos, valamint vállalati szemléletű és kommunikatív magatartás át. A ránk vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és megállapodásokat betartjuk, valamint elkötelezzük magunkat a társadalmi felelősségvállalás mellett. Kötelességünknek tartjuk folyamataink állandó fejlesztését, valamint a kockázatok csökkentését. Intenzív kapcsolatot tartunk fenn partnereinkkel. Értékeink Vevői és beszállítói kapcsolataink során, valamint a Vállalaton belül a következő értékeket tartjuk szem előtt: Mások iránti tisztelet Őszinteség Bizalom Gazdaságosság Nyílt kommunikáció Minőség-, környezet- és munkavédelmi tudatosság 2

3 Zollner Viselkedési Kódex A Zollner Viselkedési kódex az EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), a DIN ISO A társadalmi felelősség irányvonalai és az egyesült nemzetek Global Compact alapelvei szerint készült. Kötelezettség: A Zollner Vállalatcsoport kötelezi magát az itt felsorolt szabályok betartására. Minden tevékenységünkben az érintett törvényekkel, szabályozásokkal és az ország előírásaival teljes összhangban járunk el. A Zollner ezzel jelentősen hozzájárul a társadalmi felelősség jobbításához. Viselkedéskódex tartalma: Általános információk a Zollner Viselkedési Kódexhez A. MUNKA B. EGÉSZSÉG és BIZTONSÁG C. KÖRNYEZET D. ETIKA E. IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK Általános információk a Zollner Viselkedési Kódexhez Ez a Zollner Viselkedési kódex leírja azokat a normákat, amelyek biztosítják, hogy a munkafeltételek a szállítói láncban biztosítottak legyenek, és hogy a dolgozókat tisztelettel és méltósággal kezeljék, és a gyártási folyamatok környezet- és felelősségtudatosak legyenek A. MUNKA A nemzetközi államközösség véleményével összhangban kötelességünknek tartjuk a dolgozók emberi jogainak megőrzését, és hogy velük méltósággal és tisztelettel bánunk. Ez minden dolgozóra vonatkozik, beleértve az ideiglenesen alkalmazott munkavállalókat, a gyakornokokat, a fixen alkalmazott munkavállalókat és minden egyéb jogviszonyban foglalkoztatott dolgozót. A munkára vonatkozó rendelkezések: 1) Szabadon választott foglalkoztatás Kényszermunka, rabszolgamunka (ide értve az adósszolgaságot is) vagy ellátás ellenében végzett munka, nem önkéntes börtönfoglalkoztatás, rabszolgatartás vagy emberkereskedelem nem alkalmazható. Ez kiterjed a kiszolgáltatott személyek kizsákmányolás céljából fenyegetés, erőszak, kényszer, elrablás vagy megtévesztés által végrehajtott szállítására, rejtegetésére, toborzására, átadására, illetve fogadására. Minden munka önkéntes alapon végzendő, a dolgozók pedig szabadon bármikor elhagyhatják munkahelyüket, vagy megszüntethetik munkaviszonyukat. A dolgozók nem kötelezhetők arra, hogy az alkalmazás feltételeként átadják államilag kibocsátott személyazonossági igazolványukat, útlevelüket vagy munkavállalási engedélyüket. Elfogadhatatlan a dolgozókra kivetett indokolatlanul magas díjak követelése, illetve minden dolgozótól beszedett díjról hozzáférhető nyilvántartást kell vezetni. 3

4 2) Gyermekmunka alkalmazásának elkerülése Gyermekmunka a gyártás semelyik szakaszában nem alkalmazható. A gyermek szó minden olyan személyre vonatkozik, aki a 15. életévét (illetve ahol egy adott ország törvényei ezt lehetővé teszik, a 14. életévét) még nem töltötte be, vagy nem érte el azt a kort, ahol a kötelező iskoláztatás befejeződik, illetve az ország törvényeinek megfelelő legalacsonyabb munkavállalási kort, akármelyik legyen is ezek közül a legmagasabb. Támogatást élveznek azon törvényes munkahelyi gyakorlatot biztosító programok, amelyek valamennyi törvénynek és rendszabálynak megfelelnek. A 18 év alatti dolgozók nem végezhetnek az egészségüket vagy biztonságukat potenciálisan veszélyeztető munkát. 3) Munkaidő Figyelünk arra, hogy a heti munkaidő ne haladja meg a helyi törvények által maximált keretet. Továbbá egy munkahét nem állhat 60-nál több munkaórából, a túlórát is beleértve, kivéve vészhelyzeteket vagy rendkívüli helyzeteket. A dolgozóknak hét nap alatt legalább egy szabadnapot biztosítani kell. 4) Bérek és juttatások A dolgozók részére kifizetett ellentételezésnek meg kell felelnie valamennyi hatályos bértörvénynek, beleértve a munkabérre, túlórára és törvényesen járó juttatásokra vonatkozó bértörvényeket is. A helyi törvényeknek megfelelően, a dolgozók a túlóra ellentételezéseként a rendes órabéren felül pótlékot kapnak. A bércsökkentés mint fegyelmi intézkedés nem megengedett. A dolgozókat időben tájékoztatni kell a kifizetett munkabér elszámolásáról hogy ellenőrizni tudja annak helyességét. 5) Emberséges bánásmód Tilos a durva vagy embertelen bánásmód alkalmazása, beleértve a szexuális zaklatást, szexuális visszaélést, testi fenyítést, szellemi vagy testi kényszert, valamint a dolgozók szóbeli megsértését; tilos továbbá az ilyen bánásmóddal való fenyegetőzés. Az ezen követelményeket támogató irányelveket és eljárásokat egyértelműen a Házirendben meg vannak határozva és a dolgozók informálva vannak. 6) Diszkriminációmentesség Zollner elkötelezi magát a zaklatástól és törvénytelen megkülönböztetéstől mentes munkaerő mellett. Nem folyamodunk faj, bőrszín, kor, nem, szexuális orientáció, nemzetiségi hovatartozás, mozgáskorlátozottság, terhesség, vallás, politikai nézetek, szakszervezeti tagság vagy családi állapot alapján történő megkülönböztetéshez a munkaerő felvételénél, illetve olyan munkahelyi gyakorlatokban, mint az előléptetés, jutalmak és továbbképzési lehetőségek. Ezenkívül a dolgozók vagy leendő dolgozók nem vethetők alá olyan orvosi vizsgálatoknak, amelyek diszkriminatív jelleggel felhasználhatók lehetnek. 4

5 7) A társulás szabadsága A dolgozók és a vezetőség közötti nyílt kommunikáció és közvetlen kapcsolat a munkahelyi és bérproblémák megoldásának leghatékonyabb módja. Tiszteletben tartjuk a dolgozók jogát a szabad társulásra, a szakszervezetekhez való csatlakozásra, illetve az ebből történő kimaradásra, képviselet állítására és a helyi törvényekkel összhangban történő üzemi tanácsokhoz való csatlakozásra. Minden dolgozónak lehetősége van arra, hogy nyíltan tárgyaljanak a vezetőséggel a munkafeltételekről és vezetői gyakorlatokról, illetve az azokkal kapcsolatos panaszaikról, anélkül, hogy a dolgozóknak megtorlástól, megfélemlítéstől vagy zaklatástól kellene tartaniuk. B. EGÉSZSÉG és BIZTONSÁG A Zollner elismeri, hogy törekszik a munkából eredő sérülések és betegségek csökkentésére, biztonságos és egészséges munkakörnyezettel járul hozzá a termékek és szolgáltatások minőségének növeléséhez, a gyártási folyamatok folytonosságához és a dolgozók megtartásához és erkölcsiségéhez. Helyeseljük azt is, hogy a dolgozók folyamatos cserélődésének és állandó továbbképzésének az egészség- és biztonsági szempontú munkahelyi problémák felismerésében és megoldásában nagy jelentőséggel bír. (Ennek a kódexnek a kidolgozásakor az ismert irányítási rendszerek mint OHSAS és az ILO (Biztonság és egészség a munkahelyen) irányvonalai figyelembe lettek véve. Szükség esetén ezeket további információkért átbeszélik.) Rendelkezések az egészség és biztonság területén: 1) Munkahelyi biztonság Megfelelő tervezéssel, műszaki kialakítással és adminisztratív intézkedésekkel, megelőző karbantartással és munkavédelmi eljárásokkal (beleértve a főkapcsoló lezárását/figyelmeztetés elhelyezését is) kézben tartható a dolgozók biztonsági veszélyforrásoknak való kitettsége (pl. elektromos- vagy egyéb energiaforrások, tűz, járművek, valamint a leesés veszélye). Ahol a kockázatok nem tarthatók kézben kellőképpen ezekkel a megoldásokkal, a dolgozókat megfelelő, jó állapotban levő személyes védőfelszereléssel látjuk el. A biztonsággal kapcsolatos problémák felvetése nem vonhat maga után fegyelmi intézkedést a dolgozókkal szemben. 2) Vészhelyzetekre való felkészültség A potenciális vészhelyzeteket és az azokból adódó eseményeket azonosítjuk és értékeljük, hatásukat pedig veszélytervek és válaszlépések kidolgozásával minimalizáljuk. Ezek közé tartozik: vészhelyzetjelentés, a dolgozók értesítése és evakuációs intézkedések, a dolgozók képzése és gyakorlatok, megfelelő tűzjelző- és oltóberendezések, megfelelő vészkijáratok és helyreállítási tervek. 3) Munkahelyi baleset és megbetegedés Olyan eljárások és rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek segítségével megakadályozhatók, kezelhetők, nyomon követhetők és jelenthetők a munkahelyi balesetek és megbetegedések. Ezek a következőket tartalmazzák: a dolgozói bejelentések ösztönzése; a balesetek és megbetegedések osztályozása és rögzítése; a szükséges orvosi ellátás biztosítása; az esetek kivizsgálása és óvintézkedések bevezetése az okok felszámolásának érdekében; és a dolgozók újbóli munkába állásának megkönnyítése. 5

6 4) Üzemi higiénia Amennyiben a dolgozó vegyi, biológiai vagy fizikai veszélynek van kitéve, ezen anyagok és hatásaik öszsze vannak gyűjtve, ki vannak értékelve és felügyelve vannak. Megfelelő műszaki kialakítással és adminisztratív intézkedésekkel szabályozzuk a kockázatoknak való túlzott kitettséget. Amennyiben a kockázatok ilyen módon nem szabályozhatók kellőképpen, a dolgozókat megfelelő személyes védőfelszereléssel látjuk el. 5) Fizikailag megterhelő munka A dolgozók fizikailag megterhelő feladataiból származó kockázati tényezőknek való kitettségét azonosítjuk, értékeljük és szabályozzuk, beleértve a kézi anyagmozgatást és nehéz tárgyak emelését, a tartós állómunkát és a rendkívül monoton vagy erőkifejtéssel járó szerelési feladatokat. 6) Gépek biztonsági védelme A termelés során használt és az egyéb gépek biztonságossága értékelve van. Amennyiben a gépek sérülést okozhatnak az őket használó dolgozóknak, a gépekhez fizikai védelmet, zárszerkezetet és korlátokat kell használunk, valamint gondoskodunk a megfelelő karbantartásukról. 7) Egészségügyi berendezések, étkeztetés és lakhatás A dolgozók számára mindig tiszta mosdók és WC-k áll rendelkezésre, valamint tiszta ivóvíz és higiénikus lehetőségek az ételek elkészítésére, tárolására és elfogyasztására. Ha vannak olyan munkásszállások amelyet a dolgozónak a Zollner vagy egy közvetítő biztosít, akkor azok rendezettek, tiszták és biztonságosak. Rendelkeznek megfelelő vészkijáratokkal, fürdésre és zuhanyzásra alkalmas meleg vízzel, megfelelő fűtéssel és szellőzéssel, indokolt méretű személyes térrel. A szabad be- és kijárási lehetőség biztosított. C. KÖRNYEZET A Zollner vallja, hogy a környezettel való felelősségteljes törődés integrált része a termékek világszínvonalú gyártásának. A gyártási folyamatoknál a negatív hatásokat, amelyek a társadalmat, a környezetet és a természeti erőforrásokat érintik, folyamatosan csökkentik. Ugyanakkor védik az egészséget és a nyilvánosság biztonságát. (Ennek a kódexnek a kidolgozásakor hivatkoztak az ismert irányítási rendszerekre mint a DIN EN ISO Környezetközpontú irányítási rendszerek és a DIN EN Energiamenedzsment rendszerek. Szükséges esetekben ezeket megbeszélik a továbbítandó információk miatt.) A környezeti rendelkezések tartalmazzák: 1) Környezetvédelmi engedélyek és jelentéstétel Minden szükséges környezetvédelmi engedély (pl. kibocsátás-ellenőrzés) és nyilvántartás be van szerezve, valamint vezetve van és napra készen tartunk, továbbá ezek üzemeltetési és jelentéstételi követelményeit betartjuk. 6

7 2) Szennyezés-megelőzés és erőforrás-csökkentés Minden típusú hulladékot és veszteséget beleértve a vizet és az energiát is csökkentjük, vagy ha lehetséges elkerüljük, vagy a felmerülés helyén vagy olyan eljárásokkal és módszerekkel, mint a gyártási, karbantartási és létesítményi folyamatok módosítása, anyagbehelyettesítés, állagmegóvás és az anyagok újrahasznosítása. 3) Veszélyes anyagok A környezetbe kijutó vegyi és egyéb veszélyt jelentő anyagokat azonosítjuk, illetve gondoskodunk ezek biztonságos kezeléséről, szállításáról, tárolásáról, újrahasznosításáról és deponálásáról. 4) Szennyvíz és szilárd hulladék A gyártási műveletek és üzemi eljárások során keletkező, illetve a higiéniai létesítményekből származó szennyvizet és szilárd hulladékot folyamatosan jellemezzük, ellenőrizzük, szabályozzuk és kibocsátás, illetve deponálás előtt szükség szerint kezeljük. 5) Légnemű anyagok kibocsátása Az illó szerves vegyi anyagokat, aeroszolokat, maró anyagokat, finom szemcsés anyagokat, az ózonréteget károsító vegyi anyagokat és a gyártási művelet során termelt égési melléktermékeket jellemezzük, ellenőrizzük, szabályozzuk és kibocsátás előtt szükség szerint kezeljük. 6) A termékek tartalmi korlátozása A Zollner valamennyi hatályos törvényt, szabályzatot és fogyasztói előírást betart bizonyos anyagok tilalmával, illetve korlátozásával kapcsolatban, beleértve a termékek újrahasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feliratozásra vonatkozó törvényeket is. D. ETIKA Betartjuk szociális kötelezettségeink teljesítését és a legmagasabb etikai normákat a piacon egy sikeres pozíció eléréséhez. Ide tartozik: 1) Üzleti tisztesség Valamennyi üzleti tranzakció során elvárás a legmagasabb fokú tisztesség. Tiltjuk és nem tűrjük el a megvesztegetés, korrupció, zsarolás és sikkasztás semmilyen formáját (beleértve a megvesztegetésre alkalmas javak vagy szolgáltatások ígéretét, felajánlását, nyújtását vagy elfogadását is). Az üzleti étkezések költségei nem léphetik át egy elfogadható keret határait. Minden üzleti tranzakciót áttekinthetően kivitelezünk, és pontosan feltüntetjük az üzleti könyveinkben és nyilvántartásainkban. A korrupcióellenes törvények betartásának érdekében ellenőrzéseket és szükség esetén büntetőintézkedéseket alkalmazunk. 7

8 2) Tisztességtelen előny kizárása Minden dolgozó számára tilos felajánlani vagy elfogadni, a megvesztegetést vagy a jogtalan, illetve tisztességtelen előny megszerzésének egyéb módjait. 3) Információk közzététele Az üzleti tevékenységgel, felépítéssel, pénzügyi helyzettel és teljesítménnyel kapcsolatos információk közzététele a hatályos rendelkezéseknek és az ágazatban elterjedt gyakorlatnak megfelelően történik. Az ellátó láncban uralkodó körülmények és alkalmazott gyakorlatok megtévesztő bemutatása, illetve a nyilvántartások meghamisítása elfogadhatatlan. 4) Szellemi tulajdon Tiszteletben tartjuk a szellemi tulajdonjogokat; a technológia és a know-how átadását olyan módon valósítjuk meg, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét biztosítjuk. 5) Tisztességes üzlet, reklám és verseny A tisztességes üzlet, reklám és verseny szabályait betartjuk. Gondoskodunk a fogyasztói információ biztosításáról. (Titoktartási nyilatkozat) 6) A névtelenség védelme Rendelkezésre állnak olyan programok, amelyek biztosítják a sérelmeket bejelentő szállítók és alkalmazottak 1 ( közérdekű bejelentő ) névtelenségét és védelmét. Partnereink számára biztosítjuk a lehetőségét Viselkedésjelentést - egy névtelen levél küldésére, ha az ő vagy a mi környezetünkben, a szabályozások be nem tartását tapasztalják. 1 A közérdekű bejelentő meghatározása: Egy cég alkalmazottja, tisztviselője, közalkalmazott vagy hivatali szerv által tanúsított nem megfelelő megatartást vagy munkavégzést nyilvánosságra hozó személy. Zollner Elektronik AG Leiter Personalmanagement Industriestrasse Zandt Németország A jelentések feldolgozása a vállalatvezetés feladata. 7) Ásványi anyagok felelősségteljes beszerzése Ahol szükséges a Zollner intézkedéseket vezet be, hogy a legjobb tudásunk szerint biztosítsuk, hogy az általunk gyártott termékekben található tantál, ón, volfrám és arany beszerzésével sem közvetlenül, sem közvetetten nem járuljunk hozzá a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos országokban az emberi jogok súlyos megsértését elkövető fegyveres csoportok tevékenységének finanszírozásához vagy tevékenységük elősegítéséhez. Megfelelő gondossággal járunk el ezen ásványi anyagok forrásával és a beszállításban résztvevőkkel kapcsolatban és kérés esetén megbeszéljük a partnereinkkel a megtett lépéseket. 8

9 8) Személyi jogok és adatvédelem Elkötelezzük magunkat aziránt, hogy biztosítjuk a személyi jogok tiszteletben tartását az üzleti kapcsolatban álló minden személy számára, beleértve a beszállítókat, fogyasztókat, vásárlókat és alkalmazottakat. A személyes információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása, átadása és megosztása során megfelelünk a személyi jogoknak és az információbiztonsági jogszabályi követelményeknek. 9) Megtorlás kiküszöbölése Zollner minden telephelyén ki van helyezve egy visszaélésektől mentes ötletláda, amely lehetővé teszi a személyzet számára, hogy bármilyen panaszának hangot adhasson, anélkül, hogy bármiféle megtorlástól kellene tartania. E. IRÁNYÍTÁSI RENDSZER A Zollner olyan irányítási rendszert vezetett be, amelynek alkalmazása a szóban forgó kódex tartalmára orientálódik. Az irányítási rendszer koncepciója biztosítja, hogy a) a fontos törvényeket, előírásokat és vevői követelményeket az üzemi folyamatokra és a résztvevők termékeire vonatkozóan követik, b) a szóban forgó kódexet betartják és c) azokat a kockázatokat, amelyek erre a kódexre vonatkozóan az üzemi folyamatokból erednek, feltárják és csökkentik. Az irányítási rendszer támogatja és megköveteli a folyamatos fejlesztést. Az irányítási rendszer az alábbi elemeket tartalmazza: 1) Vállalati elkötelezettség A Zollner vállalatcsoport vezetése vallja a szociális, ökológiai és ökonómiai felelősséget meghatározó Vállalatpolitikát, ezzel kötelezi magát Kódex betartására és a folyamatos fejlesztésre. 2) A vezetőség felelősségre vonhatósága és felelőssége A vállalatvezetés megnevezte az Irányítási megbízottakat a vállalati képviselőt, aki felelős a Zollner irányítási rendszer és a kapcsolódó programok bevezetéséért, fenntartásáért. Az auditorok rendszeresen felülvizsgálják a irányítási rendszer állapotát. 3) Jogi és vevői követelmények A hatályos törvények, rendszabályok és vevői követelmények - beleértve jelen Kódex követelményeit is - azonosítására, követésére és értelmezésére eljárás van meghatározva. 4) Kockázatértékelés és kockázatkezelés Eljárást határoztunk meg a működéséhez fűződő környezetvédelmi, Információvédelmi, üzleti folytonosság (Business Continuity Management), egészségügyi 2 és biztonsági valamint munkagyakorlati és etikai kockázatok azonosítására. Az egyes kockázatok viszonylagos jelentőségének megállapítása, és a megfelelő eljárási és fizikai szabályozások bevezetése a feltárt kockázatok kezelésére, valamint a vonatkozó rendelkezések betartásának biztosítására. A meghatározott rizikókat a vezetőség tudomásul veszi vagy akciók által csökkenti illetve harmadik félnek átad. A folyamatos üzleti tevékenység biztosítását a Zollner rizikótudatosan kezeli. 9

10 2 A környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kockázatértékeléshez tartozó területek a gyártási területek, raktárak és tároló létesítmények,, géppark/segédfelszerelések, a laboratóriumok és tesztterületek, a higiéniai lehetőségek (WC-k), konyha/kantin, valamint a dolgozók szálláshelye/munkásszállók. 5) Fejlesztési célok Zollner vezetősége meghatározta a célkitűzéseit és megvalósítási tervek, amelyek tartalmazzák a társadalmi és környezetvédelmi teljesítményét és ezeket rendszeresen felügyeli. 6) Képzés Zollner képzi a vezetőket és a dolgozókat irányelveinek, eljárásainak és fejlődési céljainak megvalósításához, illetve a hatályos jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez. 7) Kommunikáció A Zollner meghatározta, hogy a dolgozókkal, beszállítókkal és vevőkkel a fontosabb információkról, irányelvekről, üzleti gyakorlatról, elvárásokról és teljesítményekről informálja. Az elérhető, titkos és sértetlen kommunikáció érdekében ISO/IEC szerinti akciókat vezetünk be. 8) A dolgozók visszajelzései és részvétele A meghatározott Zollner Viselkedéskódexet folyamatosan fejlesztjük a dolgozói visszajelzések által. 9) Ellenőrzés és értékelés Rendszeres önellenőrzésekkel/auditokkal biztosítjuk, hogy a jogszabályi követelmények, a Kódex tartalma, valamint a társadalmi és környezetvédelmi felelősségre vonatkozó vevői szerződéses követelmények betartása megtörténjen. 10) Javítóintézkedések A belső vagy külső értékelések, ellenőrzések és felülvizsgálatok során azonosított hiányosságok időben történő kijavítására eljárást határoztunk meg 11) Dokumentáció és nyilvántartás A dokumentumok és nyilvántartások elkészítésével és naprakészen tartásával biztosítjuk a rendszabályoknak és a vállalati követelményeknek való megfelelést. Azért, hogy a dokumentumokat/feljegyzéseket megfelelő védelemmel biztosítsuk, Zollner egy dokumentumosztályozást vezetett be. Az információbiztonsági intézkedések által a dokumentumok/feljegyzések elérhetősége, titkossága és sértetlensége biztosított. 12) A szállító felelőssége A Kódexben megfogalmazott követelmények kommunikálása a szállítók felé, illetve a Kódexben foglaltak szállítók általi betartásának figyelemmel kísérése eljárásban van meghatározva. 10

11 Kiegészítő információk A Zollner Viselkedési kódex tartalma megfelel a fontos nemzetközileg alkalmazott CSR (Corporate Social Responsibility) fogalmának, ami a vállalat társadalmi, szociális felelősség -ét jelenti. A Zollner Viselkedési kódex készítéséért, megvalósításáért, felügyeletéért és jelentéstételéért az igazgatóság elnöke a felelős. Évente egyszer összegzés készül a vezetőségi átvizsgálás keretén belül és jelentést tesznek a vezetőségi értekezleten a Zollner Viselkedési kódex állapotáról. A betanítás keretében és az éves Zollner oktatásokon a dolgozókat oktatják a Zollner Viselkedési kódex aktuális tartalmáról. Jelentési kötelezettség Minden dolgozónak kötelessége a Zollner Viselkedési kódex elleni vétségek alábbi módokon való jelentése: a vezetőnek az igazgatóság elnökének zárt ötletládában, névtelenül, írásos formában A dolgozók kérdéseire és kéréseire az adott vezető az elsődleges kiindulópont. A vezetők minden fontos információt továbbítanak az igazgatóság elnökének, aki adott esetben megfelelő intézkedéseket egyeztet az igazgatósággal és vezet be. Zandt, 2012 December 18 Johann Weber Igazgatóság Elnöke 11

12 Telephelyek USA Németország Magyarország Kina Milpitas, CA Zandt Vác Taicang I Lam Szügy Taicang II Untergschwandt Románia Neukirchen Satu Mare I Altenmarkt I Satu Mare II Altenmarkt II Tunézia Altenmarkt III Beja Furth im Wald Zollner 12Elektronik AG Industriestrasse Zandt Németország Tel.: Fax:

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 5.0 változat Bevezetés Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport történetét ez az alapelv vezérli, melyet üzleti tevékenységünk minden területén alkalmazunk. Felismerve a

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó A Bristol-Myers Squibb-nél (BMS) minden üzleti tevékenység szigorúan az integritás és az összes vonatkozó törvény, rendszabály, irányvonal és ipari szabályzat betartása iránti elkötelezettségünk alapjain

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Budapest 2013. október I. A Kódex célja 1. Az Országos

Részletesebben

I. Előszó. Együttműködés

I. Előszó. Együttműködés A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex

A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Kiadó: Raben Group Szerző: a Raben Group Etikai Bizottsága Készítettet: Raben Group marketing csoport Célcsoport: a

Részletesebben

ALDI Corporate Responsibility-Policy

ALDI Corporate Responsibility-Policy ALDI Corporate Responsibility-Policy Bevezető A felelős vállalatvezetést definiáló irányelvekben (a továbbiakban a CR-Policy szakkifejezést használjuk) meghatározzuk önmagunk számára, mit értünk a felelősségvállalás

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I.

MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. kiadás] Az MSD minden üzleti tevékenységében feltétlenül törekszik a

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Vitvera László 2013.március Tracon Electric 1 Tanúsító cég, audit Folyamatosan bizonyítani kell, hogy a cég jól működik Tanúsító audit

Részletesebben

A JCDecaux Beszállítói Magatartási Kódexe 2014. évi kiadás

A JCDecaux Beszállítói Magatartási Kódexe 2014. évi kiadás A JCDecaux Beszállítói Magatartási Kódexe 2014. évi kiadás ÖSSZEGZÉS A JCDECAUX BESZÁLLÍTÓI MAGATARTÁSI KÓDEXE 3 JCDECAUX a JCDecaux működését meghatározó elvek 4 a JCDecaux beszállítókkal fennálló kapcsolatait

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Kollégáival vállalkozást szeretne indítani. El kell dönteni, hogy a vállalkozási formák és a működési szabályok ismeretében, milyen cég alapítására van lehetőségük. A kérdés eldöntése érdekében

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei Tartalomjegyzék ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél 2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda havonta tájékoztatja

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára 2014. November20. A versenyszabályok betartása Európában a cégek felelőssége Az uniós versenyjogi szabályok

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS COMITE EUROPEEN DES EUROPEAN FEDERATION OF FOOD FABRICANTS DE SUCRE AGRICULTURE AND TOURISM CEFS EFFAT 182, avenue de Tervuren 38,rue Fossé-aux-Loups 1150-Brussels 1000-Brussels A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

GLOBALG.A.P. Szociális gyakorlat rizikóanalízise GRASP - NEMZETI IRÁNYELV - MAGYARORSZÁG. V 1.0 Érvényes: 2013.07.16.

GLOBALG.A.P. Szociális gyakorlat rizikóanalízise GRASP - NEMZETI IRÁNYELV - MAGYARORSZÁG. V 1.0 Érvényes: 2013.07.16. GLOBALG.A.P. Szociális gyakorlat rizikóanalízise GRASP - NEMZETI IRÁNYELV - MAGYARORSZÁG V 1.0 Érvényes: 2013.07.16 Magyar verzió Összeállította: FruitVeB, ellenőrizte: NTWG HUNGARY 1 Van legalább egy

Részletesebben

KÖNIG Kft. Vállalati Társadalmi Felelősség

KÖNIG Kft. Vállalati Társadalmi Felelősség Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés...1 2. König Kft. vezetési szabályzat.... 2 3. Követelmények a König Kft. beszállítói és szerződéses partnerei számára...4 4. Önértékelés.....5 1. Bevezetés König Kft. elkötelezett

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

A BorsodChem Csoport magyarországi Etikai Vonal Szabályzata. 2014. január

A BorsodChem Csoport magyarországi Etikai Vonal Szabályzata. 2014. január A BorsodChem Csoport magyarországi tikai Vonal Szabályzata 2014. január 1. A szabályzat célja A BorsodChem Csoport létrehozta az tikai Vonalat abból a célból, hogy a munkavállalók, a Csoporttal szerződéses

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Az informáci cióbiztonság alapjai Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Tartalom Az információbiztonság fogalma Az információbiztonsági

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE Előszó 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat Atlas Copco Group Üzleti Magatartási Szabályzat Tartalom Atlas Copco Group 1 First in Mind First in Choice 2 Alapvető értékek 3 Kapcsolatrendszerünk 4 Társadalom és környezet 5 Alkalmazottak 6 Ügyfelek

Részletesebben

1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK

1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK 1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK Minőségirányítási referens: A képzés ajánlott mindazon hallgatóknak, akik szeretnének megismerkedni a minőségirányítási ek kiépítésének alapjaival, i ismereteket

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben