Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2005. október"

Átírás

1 50

2 BEVEZETÉS Bevezetés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése október 27-én tartott ülésén tárgyalt a távhőellátás helyzetéről, feladatairól, rövid és hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről. A közgyűlés elfogadta a távhőellátás helyzetéről, feladatairól, fejlesztési lehetőségeiről készített tájékoztatót. Egyúttal felkérte a GYŐRHŐ Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy városrészenként készíttessen vizsgálatot annak megállapítására, milyen műszaki megoldásokkal lehet a távfűtéses lakások fűtését szabályozni és az elhasznált hőenergiát lakásonként mérni, továbbá ezen műszaki megoldások milyen költséggel járnak (358/2005. (X. 27.) Kgy. sz. határozat 3. pontja). Az 1995 után épült épületek fűtési rendszereivel nem foglalkoztunk, mert azok korszerűek, lakásonkénti vízszintes elosztású fűtési rendszerekkel szereltek. Saját hőközponttal és lakásonkénti hőmennyiségmérővel rendelkeznek. Jelen anyagban csak a távfűtött lakóépületek fűtési rendszereinek korszerűsítésével foglalkozunk, és nem térünk ki a szolgáltató tulajdonában lévő hőközpontokra, hőfogadókra, mivel ezek korszerűsítése a szolgáltató feladata. Ugyancsak nem vizsgáljuk a használati melegvíz-fogyasztás lakásonkénti mérését, mivel azt megoldottnak tekintjük. A közgyűlési határozatnak megfelelően városrészenkénti bontásban összegyűjtöttük a távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakóépületek adatait és azok fűtési rendszereinek típusát. Az adatbázisban szereplő fűtési rendszerek korszerűsítésére dolgoztunk ki műszaki megoldást, és elvégeztük az átalakítási költségek kalkulációját. 1

3 Fogalommeghatározások Felhasználó: a távhővel ellátott épületnek, építménynek a tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége. Csatlakozási pont: a szolgáltatói és a felhasználói (régebben fogyasztói) berendezés határán, találkozási pontján beépített elzáró szerelvénynek a felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a felhasználási helyet magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa. Felhasználói berendezés: a felhasználói hőközpont, a hőfogadó állomás, a felhasználói vezetékhálózat, a hőleadó készülékek, a felhasználó által felszerelt fűtési és használati melegvíz-mérők, költségmegosztók. Felhasználói vezetékhálózat: az a csővezetékrendszer, amely a hőnek hőhordozó közeg által, a csatlakozási ponttól a felhasználói berendezésekhez történő továbbítását szolgálja. Szolgáltatói berendezés: a távhőtermelő létesítmény, a távhővezeték-hálózat, a szolgáltatói hőközpont, az elszámolás alapjául szolgáló, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz, a hőközpont primer oldali főelzárói és mennyiségszabályozói. 2

4 Meglévő fűtési rendszerek ismertetése A fűtési rendszereket, attól függően, hogy a lakásokban elhelyezett fűtőtestek kapcsolása milyen, egycsöves vagy kétcsöves fűtési rendszernek nevezzük. egycsöves fűtés kétcsöves fűtés A fűtési rendszerek, attól függően, hogy az azokat összekötő csővezeték hogyan helyezkedik el, függőleges vagy vízszintes elrendezésűek lehetnek. függőleges elrendezésű fűtés vízszintes elrendezésű fűtés 3

5 A legegyszerűbb kialakítású egycsöves fűtések úgynevezett átfolyós rendszerűek, melyeknél nincs radiátorszelep, így a felhasználók fűtési hőfelhasználásukat nem szabályozhatják. egycsöves, átfolyós fűtés Az egycsöves fűtések fejlesztett változata az átkötőszakaszos kialakítás, ahol már megjelennek a radiátorszelepek. egycsöves, átkötőszakaszos fűtés 4

6 Meglévő fűtési rendszerek korszerűsítése A fűtési rendszerek korszerűsítésével szembeni felhasználói elvárások: a fűtési rendszerek szabályozhatóvá tétele úgy, hogy mások zavarása nélkül, igényének megfelelően szabályozhassa fűtését, ha takarékoskodni akar, azt megtehesse, ha magasabb belső hőmérsékletet akar, azt is elérhesse, ellenőrizhesse beavatkozásának eredményét, és tudja mérni fogyasztását, a fűtési rendszer minden üzemállapotban megfelelően működjön. A fűtési rendszerek korszerűsítése alapvetően kétféle módon történhet: 1. A fűtési rendszer részleges felújításával; a lakások fűtésének helyi szabályozásával és fűtési hőfogyasztással arányos költségmegosztás alkalmazásával. 2. A fűtési rendszer teljes átalakításával; a lakások fűtésének helyi szabályozásával és a lakásonkénti fűtési hőfogyasztás mérésével. 5

7 1. A fűtési rendszer részleges felújítása helyi szabályozás kialakításával Leginkább az egycsöves, átfolyós fűtési rendszerek szorulnak átalakításra. A fűtési rendszereket egycsöves, átkötőszakaszossá alakítjuk át. Minden fűtőtesthez átkötőszakaszt és termosztatikus radiátorszelepet kell beépíteni, amit célszerűen ki kell egészíteni a radiátoronkénti költségmegosztók felszerelésével. A rendszer megfelelő működéséhez szükséges még a felszálló vezetékekben lévő strangszabályozók és elzárók cseréje. Általában a radiátorok cseréjére nincs szükség, ha csak az állapotuk azt indokolttá nem teszi. 1. egycsöves, alsó elosztású, átfolyós, fordított U-rendszerű fűtés 2. egycsöves, felső elosztású, átfolyós fűtés 6

8 Egycsöves, átkötőszakaszos fűtési rendszerek esetén minden fűtőtestnél a régi radiátorszelepet termosztatikus radiátorszelepre kell cserélni, amit célszerűen ki kell egészíteni radiátoronkénti költségmegosztók felszerelésével. A rendszer megfelelő működéséhez szükséges még a felszálló vezetékekben lévő strangszabályozók és elzárók cseréje. A radiátorok cseréjére nincs szükség, ha csak az állapotuk azt indokolttá nem teszi. 3. egycsöves, felső elosztású, átkötőszakaszos fűtés 7

9 Kétcsöves fűtési rendszer esetén ugyancsak minden fűtőtestnél a régi radiátorszelepet termosztatikus radiátorszelepre kell cserélni, amit célszerűen ki kell egészíteni radiátoronkénti költségmegosztók felszerelésével. A termosztatikus radiátorszelepek beépítése szükségessé teszi a hidraulikai egyensúly biztosítása érdekében a felszálló vezetékekbe nyomáskülönbség-szabályozók beépítését a meglévő szerelvények helyett. Nem szükséges a radiátorok cseréje, ha csak az állapotuk nem indokolja. 4. kétcsöves, alsó elosztású fűtés 5. kétcsöves, felső elosztású fűtés 8

10 Ezek az átalakítások lehetővé teszik a helyi (radiátoronkénti) szabályozást, ezzel biztosítva, hogy a lakók egyéni igényük szerint alakítsák fűtésüket, esetleg csökkentsék hőfogyasztásukat. Költségmegosztók felszerelésével az elfogyasztott hőenergia lakásonkénti fogyasztásarányos szétosztása is megvalósítható, ami a lakókat takarékoskodásra ösztönözheti. Ezzel a megoldással a lakóközösségek viszonylag alacsony ráfordítással növelhetik fűtési komfortjukat. 2. A fűtési rendszer teljes átalakítása, a lakásonkénti fűtési hőfogyasztás mérésének megvalósításával A lakásonkénti fűtési hőfogyasztás mérésének megvalósítása az épületek fűtési rendszereinek teljes átalakításával jár. A meglévő függőleges elosztású fűtési rendszereket szinte teljes egészében el kell bontani és új, lakásonkénti kétcsöves, vízszintes elosztású fűtési rendszereket kell kialakítani. Minden lakás önálló fűtésbekötést kap, hőmennyiségmérővel, szakaszoló és szabályozó szerelvényekkel, radiátoronkénti termosztatikus szeleppel, új csővezetékrendszerrel. 6. kétcsöves, vízszintes elosztású új fűtési rendszer 9

11 Egycsöves fűtési rendszerek átalakításakor a radiátorok cseréje mindenképpen szükséges. Kétcsöves fűtési rendszerek átalakítása esetén nincs szükség a radiátorok cseréjére, ha csak azt állapotuk nem indokolja. A lakásonként kialakított fűtési rendszerek ellátására a lépcsőházakban vagy más alkalmas helyen kell kialakítani a fűtési felszálló vezetékpárt, a hőfogadókból kiindulva. Ez a korszerűsítési mód ugyan a jelenleg ismert legjobb megoldás, de egyben a legköltségesebb is, ezért a meglévő épületek fűtési rendszereinek korszerűsítése tekintetében nem javasoljuk. Az így kialakított új fűtési rendszerek csővezetékei szabadon szereltek, a lakásokban, illetve a lépcsőházban való megjelenésük esztétikai szempontból nem elfogadható, berendezett lakásokban nem megvalósítható. Megjegyezzük, hogy az újonnan létesített, távhőellátásra kerülő épületek fűtési rendszerei már az előzőekben ismertetett módon kerülhetnek megtervezésre és kivitelezésre. Új épületekben a fűtési és használati meleg víz ellátására kezd elterjedni az ún. lakáskészülék is. lakáskészülékkel korszerűsített fűtés és használati melegvíz-ellátás A lakáskészülék lehetővé teszi távfűtéses épületeknél a lakásonkénti önálló fűtést és használati melegvíz-készítést, miközben biztosított a lakások különálló működtetése, önálló összes hőfogyasztásának mérésével. A lakáskészülékek alkalmazását meglévő fűtési rendszerek korszerűsítése tekintetében szintén irreálisnak tartjuk, a vízszintes elosztású fűtési rendszereknél már ismertetett okokból. 10

12 Győr város távfűtött lakóépületeiben lévő fűtési rendszerek főbb típusai 11

13 A fűtési rendszerek korszerűsítési költségei Az előzőekben leírtak alapján meghatároztuk a jellemzően előforduló fűtési rendszerek főbb típusainak korszerűsítési költségeit, egy lakásra vetítve. A költségek számításánál a FÉMIR munkaidőnormáit alkalmaztuk, Ft óradíj figyelembevételével. A költségek a lakások fűtéskorszerűsítéséhez közvetlenül szükséges (az előzőekben részletezett) szerelvények és csővezetékek nettó anyagárait és munkadíját tartalmazzák, valamint a tervezési díjat, a fűtési rendszer egyszeri ürítését, töltését és légtelenítését, az új szerelvények beszabályozását és a próbafűtést. A költségek nem tartalmazzák a többi épületrész (lépcsőház, üzlet, egyéb helyiség, garázs) fűtésének, illetve a fűtési rendszer egyéb elemeinek (pl. légtelenítés) korszerűsítési költségeit. A költségek számításánál előre nem lehet figyelembe venni az esetlegesen szükségessé váló radiátorcserék költségét, továbbá a burkolatok bontási, helyreállítási és a leszerelt anyagok elszállítási költségeit. Egy lakásra jutó átlagos fűtéskorszerűsítési költség: Egycsöves, átfolyós (lsd. 6. oldal) fűtési rendszer részleges korszerűsítése a radiátorok számától és az alkalmazott anyagok minőségétől függően, átkötőszakaszok kialakítása, termosztatikus radiátorszelepek, strangszabályozók beépítése, költségmegosztók felszerelése. Egycsöves, átkötőszakaszos (lsd. 7. oldal) fűtési rendszer részleges korszerűsítése a radiátorok számától és az alkalmazott anyagok minőségétől függően, termosztatikus radiá-torszelepek, strangszabályozók beépítése, költségmegosztók felszerelése. Kétcsöves (lsd. 8. oldal) fűtési rendszer részleges korszerűsítése a radiátorok számától és az alkalmazott anyagok minőségétől függően, termosztatikus radiátorszelepek, strangszabályozók beépítése, költségmegosztók felszerelése. Egycsöves (lsd. 9. oldal) fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési rendszer teljes átépítésével vízszintes elosztású kétcsöves fűtési rendszerré a radiátorok számától és az alkalmazott anyagok minőségétől függően, új radiátorok beépítése. Kétcsöves (lsd. 9. oldal) fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési rendszer teljes átépítésével vízszintes elosztású kétcsöves fűtési rendszerré a radiátorok számától és az alkalmazott anyagok minőségétől függően, radiátorcsere nem szükséges E Ft + áfa E Ft + áfa E Ft + áfa E Ft + áfa E Ft + áfa 12

14 Mi kell még a fűtési rendszerek korszerűsítéséhez? Egy-egy épület fűtési rendszerének korszerűsítését csak abban az esetben lehet elvégezni, ha az épület (hőmennyiségmérővel rendelkező felhasználói egység) összes épületrészében megvalósul a korszerűsítés. A fűtési rendszerek korszerűsítését, átalakítását épületgépész szaktervezővel meg kell terveztetni és a GYŐRHŐ Kft.-vel jóváhagyatni! A GYŐRHŐ Kft. a kivitelezés szervezését nem vállalja, de a fűtéskorszerűsítéshez szakmai segítséget nyújt. Az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó felújítások (pl. ablakcserék) nem tartoznak a fűtési rendszerek korszerűsítéséhez, de a fűtési rendszerek korszerűsítésével együtt történő megvalósítását tartjuk optimálisnak. Javaslatunk! Figyelembe véve a lakosság tehervállaló képességét, bár fenntartásaink vannak a fűtési költségmegosztók alapján történő elszámolással kapcsolatban, mégis a fűtési rendszerek helyi szabályozásának kialakításával történő részleges felújításával értünk egyet. Tudjuk, ez nem egyenértékű a lakásonkénti hőmenynyiségméréssel, de reálisan ez a megoldás jöhet szóba. Természetesen a fűtési rendszer teljes átépítését választó felhasználóink is megvalósíthatják elképzeléseiket. 13

15 Összefoglalás Az előzőekben részletezett költségekkel számolva, Győr város távfűtött lakóépületeinek várható korszerűsítési költségei a fűtési rendszer részleges korszerűsítési költségeivel számolva, városrészek szerinti bontásban: 14

16 Városrész megnevezése Lakóép. Lakások Fűtési rendszer típusa lakásokban össz. panel össz. panel Költség M Ft Adyváros Belváros Gyárváros József A.-ltp Marcalváros I Marcalváros II Nádorváros Sziget Összesen A város távfűtött lakóépületeiről városrészek szerinti bontásban listákat készítettünk (1 8. sz. mellékletek), hogy minden épület fűtési rendszere beazonosítható legyen, és a fűtéskorszerűsítés várható költségei könnyen, akár épületenként is meghatározhatók legyenek. Összefoglalva! Győr távfűtött lakóépületeinek várható fűtéskorszerűsítési költsége a meglévő fűtési rendszerek részleges felújítási költségeivel számolva M Ft + áfa. Készült: Győr, március 31. Győri Hőszolgáltató Kft. 15

17 16

18 Mellékletek jegyzéke Távfűtött lakóépületek listái 1. sz. melléklet Adyváros oldal 2. sz. melléklet Belváros oldal 3. sz. melléklet József Attila-lakótelep oldal 4. sz. melléklet Marcalváros I oldal 5. sz. melléklet Marcalváros II oldal 6. sz. melléklet Nádorváros oldal 7. sz. melléklet Sziget 43. oldal 8. sz. melléklet Gyárváros 45. oldal 17

19 18 Jegyzet

20 ADYVÁROS Távfűtött lakóépületek listája 1. sz. melléklet HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Ipar u Ipar u Ipar u Ipar u Ipar u Ipar u Ipar u Ipar u Ipar u Ipar u Ipar u Ipar u Bán A. út 3 5. Bán A. út Bán A. út 3 5. Bán A. út Bán A. út 3 5. Bán A. út Bán A. út 3 5. Bán A. út Ifjúság krt. 69. Ifjúság krt Ifjúság krt. 69. Ifjúság krt Földes G. u. 32. Földes G. u Földes G. u. 32. Földes G. u Földes G. u. 32. Földes G. u Földes G. u. 32. Földes G. u Földes G. u. 32. Földes G. u Magyar u. 23. Magyar u Magyar u. 23. Magyar u Magyar u. 23. Magyar u Magyar u. 23. Magyar u Magyar u. 23. Tihanyi Á. út Magyar u. 23. Tihanyi Á. út Kassák L. u. 13. Kassák L Kassák L. u. 13. Kassák L. u Kassák L. u. 13. Kassák L. u Kassák L. u. 13. Kassák L. u Ifjúság krt Kassák L. u Ifjúság krt Kassák L. u Ifjúság krt Kassák L. u Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt Ifjúság krt. 91. Ifjúság krt Ifjúság krt. 91. Ifjúság krt Ifjúság krt. 91. Ifjúság krt Ifjúság krt. 91. Ifjúság krt Ifjúság krt. 91. Ifjúság krt Tihanyi Á. út 72. Tihanyi Á. út * Bán A. út 3 5. Bán A. út Bán A. út 3 5. Bán A. út Bán A. út 3 5. Bán A. út

21 20 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Bán A. út 3 5. Bán A. út Bán A. út 3 5. Bán A. út Szent Imre út 9. Szent Imre út Szent Imre út 9. Szent Imre út Szent Imre út 9. Szent Imre út Március 15. u Március 15. u Március 15. u Szigethy A. út Március 15. u Szigethy A. út Március 15. u Március 15. u Március 15. u Szigethy A. út Március 15. u Szigethy A. út Szigethy A. út 78. Szigethy A. út Szigethy A. út 78. Szigethy A. út Szigethy A. út 78. Szigethy A. út Szigethy A. út 78. Szigethy A. út 78/a 78/b Szigethy A. út 78. Tihanyi Á. út Szigethy A. út 78. Tihanyi Á. út Kodály Z. u. 49. Kodály Z. u Kodály Z. u. 49. Kodály Z. u Kodály Z. u. 49. Kodály Z. u Kodály Z. u. 49. Kodály Z. u Kodály Z. u. 49. Kodály Z. u Földes Gábor u. 8. Földes G. u. 8/a Földes Gábor u. 8. Földes G. u. 8/b Földes Gábor u. 8. Földes G. u. 6/b Földes Gábor u. 8. Földes G. u. 6/a Földes Gábor u. 4. Földes G. u. 4/a Földes Gábor u. 4. Földes G. u. 4/b Földes Gábor u. 4. Földes G. u. 2/b Földes Gábor u. 4. Földes G. u. 2/a Földes G. u. 31/a Földes G. u. 31/a Földes G. u. 31/a Földes G. u. 31/b Földes G. u. 31/a Földes G. u. 29/b Földes G. u. 31/a Földes G. u. 29/a Földes G. u. 35/a Földes G. u. 35/a Földes G. u. 35/a Földes G. u. 35/b Földes G. u. 35/a Földes G. u. 33/b Földes G. u. 35/a Földes G. u. 33/a Tihanyi Á. út 57/a Tihanyi Á. út 57/a Tihanyi Á. út 57/a Tihanyi Á. út 57/b Tihanyi Á. út 57/a Tihanyi Á. út 55/b Tihanyi Á. út 57/a Tihanyi Á. út 55/a Szent Imre út 9. Somogyi B. u Szigethy A. út 88. Szigethy A. út Szigethy A. út 88. Szigethy A. út Szigethy A. út 88. Szigethy A. út Szigethy A. út 100. Szigethy A. út Szigethy A. út 100. Szigethy A. út

22 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Szigethy A. út 100. Szigethy A. út Szigethy A. út 100. Szigethy A. út Szigethy A. út 100. Szigethy A. út Szigethy A. út 100. Szigethy A. út 90/a Garzon Kodály Z. u. 36. Kodály Z. u Kodály Z. u. 36. Kodály Z. u Kodály Z. u. 36. Kodály Z. u Földes Gábor u. 23. Földes G. u hkp Földes Gábor u. 23. Földes G. u Földes Gábor u. 23. Földes G. u Földes Gábor u. 23. Földes G. u Ifjúság krt. 8. Ifjúság krt Ifjúság krt. 8. Ifjúság krt Ifjúság krt. 8. Ifjúság krt Ifjúság krt. 8. Ifjúság krt Ifjúság krt. 8. Ifjúság krt Ifjúság krt. 8. Ifjúság krt Ifjúság krt. 8. Ifjúság krt Ifjúság krt. 8. Ifjúság krt Ifjúság krt. 8. Ifjúság krt Ifjúság krt. 8. Ifjúság krt Ifjúság krt. 8. Földes G. u Ifjúság krt. 8. Földes G. u Ifjúság krt. 34. Ifjúság krt Ifjúság krt. 35. Ifjúság krt Ifjúság krt. 35. Ifjúság krt Ifjúság krt. 35. Ifjúság krt Ifjúság krt. 35. Ifjúság krt Ifjúság krt. 35. Ifjúság krt Ifjúság krt. 35. Ifjúság krt Ifjúság krt. 35. Ifjúság krt Ifjúság krt. 35. Ifjúság krt Ifjúság krt. 35. Ifjúság krt Ifjúság krt. 35. Ifjúság krt Ifjúság krt. 50. Ifjúság krt Ifjúság krt. 50. Ifjúság krt Ifjúság krt. 50. Ifjúság krt Ifjúság krt. 50. Ifjúság krt Ifjúság krt. 50. Ifjúság krt Ifjúság krt. 50. Ifjúság krt Ifjúság krt. 69. Ifjúság krt Ifjúság krt. 69. Ifjúság krt Ifjúság krt. 69. Ifjúság krt Tihanyi Á. út 61. Tihanyi Á. út Tihanyi Á. út 61. Tihanyi Á. út Tihanyi Á. út 67. Tihanyi Á. út Tihanyi Á. út 67. Tihanyi Á. út Tihanyi Á. út 73. Tihanyi Á. út

23 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Tihanyi Á. út 73. Tihanyi Á. út Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Kodály Z. u. 15. Kodály Z. u Tihanyi Á. út 85. Tihanyi Á. út Tihanyi Á. út 85. Tihanyi Á. út Tihanyi Á. út 85. Tihanyi Á. út Ifjúság krt. 76. Ifjúság krt Ifjúság krt. 76. Ifjúság krt Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u. 2/D Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u. 2/C Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u. 2/B Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u. 2/A Kodály Z. u. 2/E Ifjúság krt Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 2/E Kodály Z. u Kodály Z. u. 33. Kodály Z. u Kodály Z. u. 33. Kodály Z. u Kodály Z. u. 33. Kodály Z. u Kodály Z. u. 33. Kodály Z. u

24 Fűtési rendszer megnevezése lakóépület lépcsőház lakás típus egycsöves, alsó elosztású, átfolyós, fordított U-rendszerű fűtés egycsöves, felső elosztású, átfolyós fűtés egycsöves, felső elosztású, átkötőszakaszos fűtés kétcsöves, alsó elosztású fűtés kétcsöves, felső elosztású fűtés kétcsöves, vízszintes elosztású fűtés

25 24 Jegyzet

26 Belváros Távfűtött lakóépületek listája 2. sz. melléklet HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Szent István út Szent István út Szent István út Lukács S. u Gárdonyi G. u. 10. Gárdonyi G. u Árpád út 50. Szent István út Árpád út 50. Árpád út Árpád út 55. Árpád út Árpád út 51/b Árpád út 51/b Teleki L. u Teleki L. u Teleki L. u Árpád út Teleki L. u Teleki L. u Teleki L. u Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út 43. Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út 43. Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út 43. Pálffy u Bajcsy-Zs. út 43. Pálffy u. 2. Lakások Pálffy u. 6. Pálffy u Pálffy u. 6. Batthyány tér Pálffy u. 5. Pálffy u Pálffy u. 5. Pálffy u hőfogadó Pálffy u. 5. Pálffy u hőfogadó Pálffy u. 5. Liszt F. u Pálffy u. 5. Liszt F. u Pálffy u. 5. Liszt F. u Pálffy u. 5. Saru köz Pálffy u. 5. Liszt F. u Pálffy u. 5. Pálffy u Pálffy u. 5. Liszt F. u Pálffy u. 5. Pálffy u Pálffy u. 5. Újvilág u Pálffy u. 5. Újvilág u Pálffy u. 5. Újvilág u Pálffy u. 5. Liszt F. u Pálffy u. 5. Liszt F. u Újvilág u. 3. Szent István út 35. Újvilág u. 1 3., Batthyány tér , Liszt F. u. 30. Árpád út 38/a b, 40., Czuczor G. u * * Szent István út 35. Szent István út Czuczor G. u. 15. Czuczor G. u Czuczor G. u. 26. Bajcsy-Zs. út 33. Baross G. út 21/a b, 23. 1* Czuczor G. u. 36. Czuczor G. u. 36. Lakások Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Aradi vértanúk útja 16. Árpád út Aradi vértanúk útja 16. Aradi vértanúk útja

27 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Bajcsy-Zs. út 27. Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út 27. Aradi vértanúk útja 15/a b Bajcsy-Zs. út 27. Baross G. út Arany J. u Bajcsy-Zs. út 27. Arany J. u Bajcsy-Zs. út 27. Arany J. u Baross G. út 4. Kazinczy u. 3., * Aradi vértanúk útja 22. Aradi vértanúk útja Aradi vértanúk útja 22. Aradi vértanúk útja Városház tér 3. Szent István út Szent István út Szent István út , Jókai u * Árpád út 14. Árpád út Munkácsy u Munkácsy u Munkácsy u Bajcsy-Zs. út Munkácsy u Bajcsy-Zs. út Munkácsy u Árpád út Bajcsy-Zs. út 42. Bajcsy-Zs. út 42. Lakások Bajcsy-Zs. út 42. Baross G. út 27. Lakások Bajcsy-Zs. út 42. Baross G. út 29. Lakások Bajcsy-Zs. út 42. Baross G. út 31. Lakások Fűtési rendszer megnevezése lakóépület lépcsőház lakás típus egycsöves, alsó elosztású, átfolyós, fordított U-rendszerű fűtés egycsöves, felső elosztású, átfolyós fűtés egycsöves, felső elosztású, átkötőszakaszos fűtés kétcsöves, alsó elosztású fűtés kétcsöves, felső elosztású fűtés kétcsöves, vízszintes elosztású fűtés

28 József Attila-lakótelep Távfűtött lakóépületek listája 3. sz. melléklet HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Jereváni út 17. Jereváni út Jereváni út 17. Jereváni út Jereváni út 17. Lepke u Jereváni út 17. Lepke u Jereváni út 17. Jereváni út Jereváni út 17. Jereváni út Jereváni út 17. Jereváni út Jereváni út 17. Jereváni út Jereváni út 24. Jereváni út Jereváni út 24. Jereváni út Jereváni út 24. Jereváni út Jereváni út 24. Jereváni út Jereváni út 24. Jereváni út Jereváni út 24. Jereváni út Soproni út 1. Soproni út Soproni út 1. Soproni út Soproni út 1. Soproni út Soproni út 1. Soproni út Soproni út 1. Soproni út Soproni út 1. Soproni út Jereváni út 25. Jereváni út Jereváni út 25. Jereváni út Jereváni út 25. Jereváni út Jereváni út 25. Jereváni út Jereváni út 25. Jereváni út Jereváni út 25. Lepke u Jereváni út 35. Jereváni út Jereváni út 35. Jereváni út Jereváni út 35. Konini u Erfurti út 1. Erfurti út Erfurti út 1. Erfurti út Erfurti út 1. Erfurti út Erfurti út 1. Jereváni út Erfurti út 1. Jereváni út Erfurti út 1. Erfurti út Erfurti út 1. Erfurti út Erfurti út 27. Erfurti út Erfurti út 27. Erfurti út Erfurti út 27. Erfurti út Erfurti út 27. Erfurti út Erfurti út 27. Erfurti út Erfurti út 27. Erfurti út Erfurti út 27. Erfurti út Erfurti út 27. Erfurti út Erfurti út 27. Erfurti út

29 28 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Erfurti út 22. Erfurti út Erfurti út 22. Erfurti út Erfurti út 22. Erfurti út Erfurti út 22. Erfurti út Erfurti út 22. Erfurti út Erfurti út 22. Erfurti út Erfurti út 22. Erfurti út Erfurti út 22. Erfurti út Erfurti út 22. Erfurti út Erfurti út 22. Erfurti út Erfurti út 22. Erfurti út Soproni út 12. Soproni út Soproni út 12. Soproni út Soproni út 12. Soproni út Soproni út 12. Soproni út Soproni út 12. Soproni út Soproni út 12. Soproni út Soproni út 12. Soproni út Soproni út 12. Soproni út Soproni út 12. Soproni út Soproni út 12. Soproni út Szőnyi M. u. 12. Szőnyi M. u Szőnyi M. u. 12. Szőnyi M. u Szőnyi M. u. 12. Soproni út Szőnyi M. u. 12. Soproni út Szőnyi M. u. 12. Soproni út Szőnyi M. u. 12. Soproni út Szőnyi M. u. 12. Szőnyi M. u Szőnyi M. u. 12. Szőnyi M. u Szőnyi M. u. 12. Szőnyi M. u Szőnyi M. u. 12. Szőnyi M. u Szőnyi M. u. 12. Zöld u Szőnyi M. u. 12. Zöld u Szőnyi M. u. 12. Zöld u Szőnyi M. u. 12. Zöld u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Erfurti út Szőnyi M. u. (kih.) Erfurti út Szőnyi M. u. (kih.) Erfurti út Szőnyi M. u. (kih.) Erfurti út Szőnyi M. u. (kih.) Erfurti út Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u

30 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Szőnyi M. u. (kih.) Szőnyi M. u Zöld u. 1. Zöld u Fűtési rendszer megnevezése lakóépület lépcsőház lakás típus egycsöves, alsó elosztású, átfolyós, fordított U-rendszerű fűtés egycsöves, felső elosztású, átfolyós fűtés egycsöves, felső elosztású, átkötőszakaszos fűtés kétcsöves, alsó elosztású fűtés kétcsöves, felső elosztású fűtés kétcsöves, vízszintes elosztású fűtés

31 30 Jegyzet

32 Marcalváros I. Távfűtött lakóépületek listája 4. sz. melléklet HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Lajta u. 2. Lajta u Lajta u. 2. Lajta u VQ üzl. ép-ben + VQ üzlet lepény ép Lajta u. 2. Lajta u üzl Lajta u. 2. Cuha u Lajta u. 2. Cuha u Lajta u. 2. Cuha u Lajta u. 2. Cuha u Lajta u. 2. Cuha u Lajta u. 2. Cuha u Lajta u. 2. Cuha u Lajta u. 2. Cuha u Lajta u. 2. Cuha u Lajta u. 2. Cuha u Lajta u. 12. Lajta u Lajta u. 12. Lajta u üzl Lajta u. 12. Lajta u üzl Lajta u. 12. Répce u Lajta u. 12. Répce u Lajta u. 12. Répce u Lajta u. 12. Répce u Lajta u. 12. Répce u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 1. Lajta u Lajta u. 1. Lajta u MATÁVcom, UnikerTech Lajta u. 1. Lajta u Lajta u. 1. Cuha u Lajta u. 11. Répce u Lajta u. 11. Répce u Lajta u. 11. Répce u Lajta u. 11. Répce u Lajta u. 11. Répce u

33 32 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Lajta u. 11. Répce u Lajta u. 11. Répce u Lajta u. 11. Lajta u Lajta u. 11. Lajta u Lajta u. 11. Lajta u Lajta u. 16. Lajta u Lajta u. 16. Lajta u Lajta u. 16. Lajta u Lajta u. 16. Répce u Lajta u. 16. Répce u Lajta u. 16. Répce u Lajta u. 16. Répce u Lajta u. 16. Répce u Lajta u. 16. Répce u Lajta u. 16. Répce u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Ikva u Lajta u. 26. Lajta u Lajta u. 26. Lajta u cipőbolt Lajta u. 26. Lajta u ruházati bolt Lajta u. 15. Lajta u Lajta u. 15. Lajta u Lajta u. 15. Lajta u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 15. Répce u Lajta u. 25. Ikva u Lajta u. 25. Ikva u Lajta u. 25. Ikva u

34 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Lajta u. 25. Ikva u Lajta u. 25. Ikva u Lajta u. 25. Ikva u Lajta u. 25. Ikva u Lajta u. 25. Lajta u Lajta u. 25. Lajta u Lajta u. 25. Lajta u Lajta u. 28. Lajta u Lajta u. 28. Lajta u Lajta u. 28. Lajta u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u Lajta u. 28. Ikva u. 30/A Lajta u. 28. Ikva u. 30/B Lajta u. 29. Lajta u Lajta u. 29. Lajta u Lajta u. 29. Lajta u Lajta u. 29. Ikva u Lajta u. 29. Ikva u Lajta u. 29. Ikva u Ikva u. 68. Ikva u Ikva u. 68. Ikva u Ikva u. 68. Ikva u Ikva u. 68. Ikva u Ikva u. 68. Gerence u Ikva u. 68. Gerence u Ikva u. 68. Gerence u

35 Fűtési rendszer megnevezése lakóépület lépcsőház lakás típus egycsöves, alsó elosztású, átfolyós, fordított U-rendszerű fűtés egycsöves, felső elosztású, átfolyós fűtés egycsöves, felső elosztású, átkötőszakaszos fűtés kétcsöves, alsó elosztású fűtés kétcsöves, felső elosztású fűtés kétcsöves, vízszintes elosztású fűtés

36 Marcalváros II. Távfűtött lakóépületek listája 5. sz. melléklet HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Déry T. u. 20. Déry T. u Déry T. u. 20. Déry T. u Déry T. u. 20. Örkény I. u Déry T. u. 20. Déry T. u Déry T. u. 20. Déry T. u Déry T. u. 20. Déry T. u Déry T. u. 20. Déry T. u Déry T. u. 20. Illyés Gy. u Déry T. u. 20. Illyés Gy. u Déry T. u. 20. Illyés Gy. u Déry T. u. 20. Illyés Gy. u Illyés Gy. u. 1. Illyés Gy. u Illyés Gy. u. 1. Illyés Gy. u Illyés Gy. u. 1. Illyés Gy. u Illyés Gy. u. 1. Déry T. u Illyés Gy. u. 1. Déry T. u Illyés Gy. u. 1. Déry T. u Illyés Gy. u. 1. Déry T. u Illyés Gy. u. 1. Déry T. u Illyés Gy. u. 1. Déry T. u Illyés Gy. u. 1. Illyés Gy. u Illyés Gy. u. 1. Illyés Gy. u Illyés Gy. u. 1. Illyés Gy. u Illyés Gy. u. 1. Illyés Gy. u Illyés Gy. u. 1. Illyés Gy. u Borsos M. u. 11. Borsos M. u Borsos M. u. 11. Borsos M. u Borsos M. u. 11. Borsos M. u Borsos M. u. 11. Borsos M. u Borsos M. u. 11. Borsos M. u Borsos M. u. 11. Borsos M. u Borsos M. u. 11. Borsos M. u Borsos M. u. 11. Borsos M. u Borsos M. u. 11. Borsos M. u Kovács M. u. 3. Kovács M. u Kovács M. u. 3. Kovács M. u Kovács M. u. 3. Mécs L. u Kovács M. u. 3. Mécs L. u Kovács M. u. 3. Kovács M. u Kovács M. u. 3. Kovács M. u Kovács M. u. 3. Kovács M. u Kovács M. u. 3. Kovács M. u Kovács M. u. 3. Kovács M. u Kovács M. u. 3. Kovács M. u

37 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Kovács M. u. 3. Kovács M. u Kovács M. u. 3. Kovács M. u Kovács M. u. 3. Kovács M. u Mécs L. u. 18. Mécs L. u Mécs L. u. 18. Mécs L. u Mécs L. u. 18. Mécs L. u Mécs L. u. 18. Mécs L. u Mécs L. u. 18. Mécs L. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Kormos I. u. 4. Örkény I. u Kormos I. u. 4. Örkény I. u Kormos I. u. 4. Kormos I. u Kormos I. u. 4. Kormos I. u Kormos I. u. 4. Örkény I. u Kormos I. u. 4. Örkény I. u Kormos I. u. 4. Kormos I. u Kormos I. u. 4. Örkény I. u Kormos I. u. 4. Örkény I. u Kormos I. u. 4. Kormos I. u Kormos I. u. 4. Örkény I. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u Mécs L. u. 18. Pátzay P. u

38 Fűtési rendszer megnevezése lakóépület lépcsőház lakás típus egycsöves, alsó elosztású, átfolyós, fordított U-rendszerű fűtés egycsöves, felső elosztású, átfolyós fűtés egycsöves, felső elosztású, átkötőszakaszos fűtés kétcsöves, alsó elosztású fűtés kétcsöves, felső elosztású fűtés kétcsöves, vízszintes elosztású fűtés

39 38 Jegyzet

40 Nádorváros Távfűtött lakóépületek listája 6. sz. melléklet HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Mester u. 36. Mester u Mester u. 36. Mester u Mester u. 36. Mester u Mester u. 36. Mészáros L. u Szabolcska u. 14. Szabolcska u Szabolcska u. 14. Szabolcska u Szabolcska u. 14. Szabolcska u Szabolcska u. 15. Szabolcska u Szabolcska u. 15. Szabolcska u Szabolcska u. 15. Szabolcska u Szabolcska u. 27. Szabolcska u Szabolcska u. 27. Szabolcska u Szabolcska u. 27. Szabolcska u Szabolcska u. 27. Szabolcska u Szabolcska u. 27. Török István u Szabolcska u. 27. Török István u Szabolcska u. 27. Török István u Szabolcska u. 24. Szigethy Attila út Török István u. 34. fűtési blokk I. Török István u Török István u. 34. Török István u Török István u. 22. Török István u Török István u. 22. Török István u Török István u. 22. Török István u Szabolcska u. 24. fűtési blokk II. Szabolcska u Török István u. 22. Török István u Török István u. 22. Szigethy A. út Török István u. 22. Szigethy A. út Török István u. 22. Szigethy A. út 75/a 75/b Tihanyi Á. út 47. Tihanyi Á. út Tihanyi Á. út 47. Tihanyi Á. út Tihanyi Á. út 47. Török István u Tihanyi Á. út 47. Török István u Tihanyi Á. út 47. Tihanyi Á. út 47. Szigethy A. út 67/a 67/b 69/a 69/b Szigethy A. út 71/a 71/b 73/a 73/b Tihanyi Á. út 39/c Tihanyi Á. út 39/a 39/b 39/c Tihanyi Á. út 39/c Tihanyi Á. út Tihanyi Á. út 39/c Tihanyi Á. út 31 31/a 31/b 31/c 31/d 31/e Tihanyi Á. út 44. Tihanyi Árpád út Tihanyi Á. út 44. Tihanyi Árpád út Tihanyi Á. út 44. Tihanyi Á. út 34 36/a 36/b

41 40 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Tihanyi Á. út 44. Herman Ottó u Tihanyi Á. út 29. Mester u Tihanyi Á. út 29. Sport u. 3/b Tihanyi Á. út 29. Sport u. 3/a Tihanyi Á. út 29. Mester u Tihanyi Á. út 29. Mester u Tihanyi Á. út 29. Sport u. 5/b Tihanyi Á. út 29. Sport u. 5/a Tihanyi Á. út 29. Mester u Tihanyi Á. út 29. Sport u. 7/b Tihanyi Á. út 29. Sport u. 7/a + gy. orv. rend Tihanyi Á. út 29. Mester u Tihanyi Á. út 29. Mester u , Sport u. 9/b 9/a + f. orv. rend. Tihanyi Á. út 29. Mester u Sport u. 11/b 11/a + könyvtár Tihanyi Á. út 29. Tihanyi Á. út Baross G. út Petz L. u. 18. Bartók B. út 26/a 26/b Petz L. u. 18. Bartók B. út 24/a 24/b Petz L. u. 18. Bartók B. út 22/a 22/b Petz L. u. 18. Roosevelt u Petz L. u. 18. Liezen-Mayer u Petz L. u. 18. Bartók B. út Petz L. u. 18. Bartók B. út 18/a 18/b Petz L. u. 18. Bartók B. út Petz L. u. 18. Wesselényi u. 1/a 1/b Petz L. u. 18. Petz L. u Petz L. u. 18. Bartók B. út Petz L. u. 18. Bartók B. út 39/a 39/b Petz L. u. 18. Bartók B. út 32/a 32/b Petz L. u. 18. Bartók B. út Petz L. u. 18. Bartók B. út 36/a 36/b Petz L. u. 18. Bartók B. út Petz L. u. 18. Bartók B. út 40/a 40/b Petz L. u. 18. Bartók B. út Bartók B. út 33. Bartók B. út 21/a 21/b Bartók B. út 33. Bartók B. út Bartók B. út 33. Buda u Bartók B. út 33. Bartók B. út 35/a 35/b Bartók B. út 33. Bartók B. út Bartók B. út 33. Bartók B. út Bartók B. út 33. Álmos u Bartók B. út 33. Álmos u Bartók B. út 33. Álmos u Mészáros L. u. 10. Mészáros L. u Csaba u. 6. Csaba u Csaba u. 6. Csaba u Csaba u. 7/b Csaba u. 7/b

42 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Bem tér Bem tér Bem tér Babits M. u Bem tér Lachner Gy. u Hunyadi u. 7/a Hunyadi u. 7/a b c Hunyadi u. 7/a Hunyadi u. 5/c Hunyadi u. 7/a Zrínyi u Hunyadi u. 7/a Eszperantó u Mónus I. u. 35. Mónus I. u Mónus I. u. 35. Zrínyi u Mónus I. u. 35. Zrínyi u Mónus I. u. 35. Zrínyi u Mónus I. u. 35. Lomnic u Mónus I. u. 35. Lomnic u Mónus I. u. 35. Mónus Illés u Zrínyi u. 41. Zrínyi u Zrínyi u. 41. Zrínyi u Zrínyi u. 41. Mónus I. u Zrínyi u. 41. Nagy Imre u Szigethy A. út Szigethy A. út Szigethy A. út Szigethy A. út Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szigethy A. út Nádor u Szent Imre út 24. Szent Imre út Szent Imre út 24. Szent Imre út Szent Imre út 24. Szent Imre út Szent Imre út 24. Szent Imre út Szent Imre út 24. Szent Imre út Szent Imre út 24. Szent Imre út Szigethy A. út 63. Szigethy A. út Szigethy A. út 63. Szigethy A. út Szigethy A. út 63. Szigethy A. út Szigethy A. út 63. Szigethy A. út Verseny u. 11. Verseny u Verseny u. 11. Verseny u Verseny u. 11. Verseny u Verseny u. 11. Verseny u Verseny u. 11. Verseny u

43 HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Verseny u. 11. Herman O. u Verseny u. 11. Herman O. u Bartók B. út 56. Bartók B. út Bartók B. út 56. Bartók B. út Bartók B. út 56. Bartók B. út Bartók B. út 56. Szigethy A. út Bartók B. út 56. Szigethy A. út Bartók B. út 53/a Bartók B. út 53/a 53/b Lehel u. 6. Lehel u Lehel u. 6. Lehel u Lehel u. 6. Bartók B. út Lehel u. 6. Herman O. u Lehel u. 6. Herman O. u Lehel u. 6. Herman O. u Fűtési rendszer megnevezése lakóépület lépcsőház lakás típus egycsöves, alsó elosztású, átfolyós, fordított U-rendszerű fűtés egycsöves, felső elosztású, átfolyós fűtés egycsöves, felső elosztású, átkötőszakaszos fűtés kétcsöves, alsó elosztású fűtés kétcsöves, felső elosztású fűtés kétcsöves, vízszintes elosztású fűtés

44 Sziget Távfűtött lakóépületek listája 7. sz. melléklet HŐKÖZPONTCÍM LAKÓÉPÜLET lakóépület lépcsőház lakás Fűtési rendszer típus Simor J. püspök tere Márvány u Simor J. püspök tere Márvány u. 7 9.! Simor J. püspök tere Köztelek u Simor J. püspök tere Köztelek u Simor J. püspök tere Márvány u Simor J. püspök tere Botond u Simor J. püspök tere Botond u Simor J. püspök tere Botond u Simor J. püspök tere Botond u Simor J. püspök tere Hársfa u Simor J. püspök tere Hársfa u Simor J. püspök tere Köztelek u. 1/a 1/b Simor J. püspök tere Köztelek u. 3/a 3/b Simor J. püspök tere Köztelek u. 3/c 3/d Köztelek u. 7. Köztelek u Köztelek u. 7. Köztelek u. 5/a 5/b Köztelek u. 7. Kígyó u Köztelek u. 7. Köztelek u Köztelek u. 7. Radnóti u Köztelek u. 7. Radnóti u Köztelek u. 7. Radnóti u Köztelek u. 7. Radnóti u. 35/a 35/b Köztelek u. 7. Radnóti u Köztelek u. 7. Radnóti u. 30/a 30/b Köztelek u. 7. Köztelek u Fűtési rendszer megnevezése lakóépület lépcsőház lakás típus egycsöves, alsó elosztású, átfolyós, fordított U-rendszerű fűtés egycsöves, felső elosztású, átfolyós fűtés egycsöves, felső elosztású, átkötőszakaszos fűtés kétcsöves, alsó elosztású fűtés kétcsöves, felső elosztású fűtés kétcsöves, vízszintes elosztású fűtés

TÁVFÛTÖTT ÉPÜLETEK FÛTÉSKORSZERÛSÍTÉSI KONCEPCIÓJA TISZAÚJVÁROS 2008.

TÁVFÛTÖTT ÉPÜLETEK FÛTÉSKORSZERÛSÍTÉSI KONCEPCIÓJA TISZAÚJVÁROS 2008. TÁVFÛTÖTT ÉPÜLETEK FÛTÉSKORSZERÛSÍTÉSI KONCEPCIÓJA TISZAÚJVÁROS 2008. I. Bevezetés Távfûtési rendszeren energia megtakarítási és költségcsökkentési lehetõségek: 1. Az önálló termelõvel olyan üzemvitelben

Részletesebben

Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi

Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi Hőszolgáltató Kft. Cégtörténelem 1949. augusztus 15. - 1991.

Részletesebben

Tóth Illés. Nyírtávhő Kft.

Tóth Illés. Nyírtávhő Kft. Tóth Illés műszaki igazgató Nyírtávhő Kft. Társaságunkról Lakásszám 15 647 db Közületi fogyasztó 1 003 db A fűtött légtérfogat g A melegvíz mennyiség 3 951 ezer lm 3 505 ezer m 3 /év A forró víz hőszállító

Részletesebben

RIMER. rendszereinek korszerűsítése. Lakóépületek fűtési PRIMER. PRIMER Ajkai Távhõszolgáltatási Korlátolt Felelõsségû Társaság

RIMER. rendszereinek korszerűsítése. Lakóépületek fűtési PRIMER. PRIMER Ajkai Távhõszolgáltatási Korlátolt Felelõsségû Társaság Ajkai Távhõszolgáltatási Korlátolt Felelõsségû Társaság 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. telefon & fax.: 88 / 312-394, 312-989, 210-602 e-mail: primer@ajkanet.hu RIMER Lakóépületek fűtési rendszereinek korszerűsítése

Részletesebben

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep SZ1 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út SZ3 Likócs SZ6 Pinnyéd Sziget Révfalu Gyárváros Újváros Eszperantó út, autóbusz-állomás

Részletesebben

FŐTÁV-KOMFORT Kft. A FŐTÁV-KOMFORT által kínált fűtéskorszerűsítési lehetőségek. Közmű Akadémia Budapest, 2014.06.17.

FŐTÁV-KOMFORT Kft. A FŐTÁV-KOMFORT által kínált fűtéskorszerűsítési lehetőségek. Közmű Akadémia Budapest, 2014.06.17. FŐTÁV-KOMFORT Kft. A FŐTÁV-KOMFORT által kínált fűtéskorszerűsítési lehetőségek Közmű Akadémia Budapest,. A felújított fűtési rendszer az épület jelentős értéknövelő tényezője OTP Ingatlanpont, 2014.01.17:

Részletesebben

2 RÉVAI MIKLÓS UTCA ZRÍNYI UTCA ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA. Megállóhelyek

2 RÉVAI MIKLÓS UTCA ZRÍNYI UTCA ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA. Megállóhelyek 2 RÉVAI MIKLÓS UTCA ZRÍNYI UTCA ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA ( 2 B ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA ZRÍNYI UTCA SZIGET SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI HÍD RÉVAI MIKLÓS UTCA ) Megállóhelyek 2* 2 2 2* 2B

Részletesebben

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek 2016. augusztus Tartalom 1. Ádánd... 2 2. Babarcszőlős... 2 3. Balatonszárszó... 2 4. Beled... 3 5. Csorna... 3 6. Dunakiliti... 4 7. Gönyű...

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre.

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2008. (III. 28.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

Az egységes szolgáltatási terjedelem lehetséges irányai a távhőszektorban

Az egységes szolgáltatási terjedelem lehetséges irányai a távhőszektorban Az egységes szolgáltatási terjedelem lehetséges irányai a távhőszektorban XI. REGIONÁLIS TÁVHŐKONFERENCIA Nyíregyháza, 2015. június 5. Orbán Tibor - elnök Előzmények Reál-Energo Kft. TIGRES Zrt. Tanulmány

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Energetikai korszerűsítések és pályázatok. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tapasztalatai 2013. április 18.

Energetikai korszerűsítések és pályázatok. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tapasztalatai 2013. április 18. Energetikai korszerűsítések és pályázatok Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tapasztalatai 2013. április 18. Gyertyás Já beruházási csoportve Energetikai korszerűsítések és pályázatok Győr Megyei

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG. 2009. OKTÓBER 15-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG. 2009. OKTÓBER 15-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 2009. OKTÓBER 15-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE Cím: Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Ügyiratszám:

Részletesebben

1. Felek a felhasználási helyként a Felhasználó.. szám alatti épületét (.. nevű felhasználási hely) jelölik meg.

1. Felek a felhasználási helyként a Felhasználó.. szám alatti épületét (.. nevű felhasználási hely) jelölik meg. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Komáromi Távhőszolgáltató Kft. (székhely: 2900 Komárom, Csokonai u. 2. adószám: 11183855-2-11), mint távhőszolgáltató (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ),

Részletesebben

ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI (LAKÁSONKÉNTI) HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI ELSZÁMOLÁS RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS MŰSZAKI FELTÉTELEI

ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI (LAKÁSONKÉNTI) HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI ELSZÁMOLÁS RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS MŰSZAKI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI (LAKÁSONKÉNTI) HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI ELSZÁMOLÁS RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS MŰSZAKI FELTÉTELEI 1 1. AZ ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 1.1 Az épületrészenkénti

Részletesebben

1/2016. (VII.01.) Igazgatói utasítás A Szegedi Távfűtő Kft. által alkalmazott távhőszolgáltatási díjakról

1/2016. (VII.01.) Igazgatói utasítás A Szegedi Távfűtő Kft. által alkalmazott távhőszolgáltatási díjakról ÜSz/9 1/2016. (VII.01.) Igazgatói utasítás A Szegedi Távfűtő Kft. által alkalmazott távhőszolgáltatási díjakról 2016. július 1.-től a Szegedi Távfűtő Kft. (SZETÁV Kft.) végzi a távhőszolgáltatással kapcsolatos

Részletesebben

1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról

1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról 1998. évi XVIII. sz. törvény a távhőszolgáltatásról 1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 [A vastag betűs szedés az 1998. évi XVIII. törvény ( Tszt. ), a normál betűs szedés a végrehajtásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700)

GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) www.enykk.hu Információs telefonszámok: Diszpécserközpont: Győr, Ipar utca 99. 96/327-474 96/413-438 20/566-1890 20/566-2100 1 Gyirmót Ménfőcsanak Marcalváros Kálvária utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Hőközpont azonosító : Iktatási szám :./2013. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Távhő mérés szerinti szolgáltatására mely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

Részletesebben

Szekunder oldali fűtésszabályozás és költségmegosztás

Szekunder oldali fűtésszabályozás és költségmegosztás Szekunder oldali fűtésszabályozás és költségmegosztás Csoknyai Zoltán, Techem Kft. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Energiahatékonysági rendezvény, 2013. május 16., Győr A Techem Magyarországon

Részletesebben

Üzemeltetési és karbantartási szerződés

Üzemeltetési és karbantartási szerződés 16. sz. (5. sz.) melléklet Üzemeltetési és karbantartási szerződés Ügyintéző: Szerz. sz.: Jele: /20... T./20... Melyet a... (3700 Kazincbarcika,...) mint Megrendelő és a TIMPANON Kft (Kazincbarcika, Eszperantó

Részletesebben

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep 906 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út 931 901 Pinnyéd Újváros Révfalu Zechmeister utca, Bécsi kapu tér 901 906 922 931

Részletesebben

Győr- Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Energia- hatékonysági Műhely

Győr- Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Energia- hatékonysági Műhely Győr- Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Energia- hatékonysági Műhely ESCO projektek energiamegtakarítási eredményeinek értékelése Enrique Grosser Lagos Győr, 2012. április 25. 1 10 év tapasztalatai

Részletesebben

NYÁRNYITÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE

NYÁRNYITÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE NYÁRNYITÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep 906 901 Pinnyéd Újváros Sárás Kisbácsa Révfalu Likócs 906 901 906 Körtöltés utca 907 917 922 931 Dunakapu tér Gyárváros Győrszentiván,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL A Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény /továbbiakban Tszt./ 60.

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról. Általános rendelkezések

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról. Általános rendelkezések Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND GYŐR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: a Baross Gábor híd felújítása idején (várhatóan 2014. május 5-től) GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) www.kisalfoldvolan.hu Információs telefonszámok:

Részletesebben

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió Drexler Péter mérnök üzletkötő Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió 1139 Budapest, Váci út. 91. Tel.: (+36) 1 450 2531/102 Fax: (+36) 1 450 2539 Mobil: (+36) 20 9325 179 E-mail: peter.drexler@danfoss.com

Részletesebben

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep 906 Sárás Révfalu Kisbácsa Likócs 906 Körtöltés utca Győrszentiván, Kálmán Imre út 931 901 Pinnyéd Újváros 901 906 Eszperantó út,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (III.12.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (III.12.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (III.12.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése támogatásának

Részletesebben

KÖZÖS KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ április. Közös képviselői tájékoztató

KÖZÖS KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ április. Közös képviselői tájékoztató KÖZÖS KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ 2015. április TÁJÉKOZTATÓ TÉMÁI Tájékoztatás a fűtési költségosztással kapcsolatos jogszabályi változás következményeiről, az elszámolási időszak módosításáról Fűtési költségmegosztók

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (X. 26.) rendelete. a távhőszolgáltatásról

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (X. 26.) rendelete. a távhőszolgáltatásról Egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2015. december 1. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (X. 26.) rendelete a távhőszolgáltatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

20% Fontos tájékoztató a fűtési díj csökkentéséről! átlagosan. energia-megtakarítás

20% Fontos tájékoztató a fűtési díj csökkentéséről! átlagosan. energia-megtakarítás MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fontos tájékoztató a fűtési díj csökkentéséről! Jelen tájékoztató füzetünkben megmutatjuk, hogy a Danfoss modern épületgépészeti berendezései hogyan járulhatnak hozzá, az

Részletesebben

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei.

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei. Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei. Építők 105 Lakásszövetkezet 9024 Győr, Bartók B. út 44-56. Előadó:Csiszár Lajosné lakásszövetkezeti elnök Rudics András Lakásfenntartók

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2010. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2010. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2010. (III.10.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése támogatásának

Részletesebben

AUTÓBUSZ-MENETREND GY R KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE. Érvényes: 2013. augusztus 1-t l

AUTÓBUSZ-MENETREND GY R KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE. Érvényes: 2013. augusztus 1-t l AUTÓBUSZ-MENETREND GY R KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2013. augusztus 1-t l TISZTELT UTASUNK! E menetrendi tájékoztatóban Gy r város helyi autóbuszjáratainak közlekedésér l adunk felvilágosítást.

Részletesebben

GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA 2007. A Győri Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 4 Előszó 4 1. Az üzletszabályzat tárgya, hatálya, hatálybalépése, módosítása

Részletesebben

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÜSz/4 Szerződés száma: FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Szegedi Távfűtő Kft. székhelye: 6724 Szeged, Vág u. 4. levelezési címe: 6724 Szeged, Vág u. 4. számlavezető pénzintézete:

Részletesebben

Távhőszolgáltatási tevékenység. Árképzési Szabályzat

Távhőszolgáltatási tevékenység. Árképzési Szabályzat ALFA-NOVA Kft. Távhőszolgáltatási tevékenység Árképzési Szabályzat 2016. január 01-től Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén A szabályzatban foglaltak alkalmazását 2016. január 01-től elrendelem.

Részletesebben

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÜSz/5 Szerződés száma: FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Szegedi Távfűtő Kft. székhelye: 6724 Szeged, Vág u. 4. levelezési címe: 6724 Szeged, Vág u. 4. számlavezető pénzintézete:

Részletesebben

19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet jogtar.gyor.eu/ 2016-06-24 19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet A távhőszolgáltatásról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Győri szelektív hulladékszállítási rend.

Győri szelektív hulladékszállítási rend. 132 a Győr Ady E. u. 5-7 előtt Hétfő, Szerda, Péntek Kedd, Csütörtök, Szombat Kedd Hétfő 110 Győr Akác tér 14. Hétfő, Szerda, Péntek Kedd, Csütörtök, Szombat Kedd Hétfő 115 Győr Aradi út - Czehmeister

Részletesebben

Oldal : 1. Megállóhelyek listája betűrendben. Megnevezés

Oldal : 1. Megállóhelyek listája betűrendben. Megnevezés Oldal : 1 14-es út, Árkád üzletház 81-es út, Zöld utca 83-as út, gyirmóti elágazás 83-as út, horgásztó 83-as út, Szentlélek templom 83-as út, TESCO áruház Aba Sámuel utca Agroker Aradi vértanúk útja, Megyeháza

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény (továbbiakban Tszt.) 60. (3) bekezdésében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 9/2 ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS fűtési távhő és használati melegvíz-mérés alapján történő szolgáltatására háztartási célú _felhasználó részére Szerződés száma: 1. Szolgáltató adatai: 2. Felhasználó adatai:

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (TERVEZET)

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (TERVEZET) SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2005.(.) rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (TERVEZET) Az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. sz. törvényben, valamint a

Részletesebben

KISALFÖLD VOLÁN Zrt. Győr, Ipar utca 99. MENETRENDI ÉRTESÍTŐ

KISALFÖLD VOLÁN Zrt. Győr, Ipar utca 99. MENETRENDI ÉRTESÍTŐ KISALFÖLD VOLÁN Zrt. Győr, Ipar utca 99. MENETRENDI ÉRTESÍTŐ Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében 2009. február 2-től hétfőtől kezdődően új autóbusz-menetrend

Részletesebben

4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése

4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése 4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése Pályázati konstrukció: KEOP-5.4.0/12-2013-0031 A projekt a belvárosi körzet szomszédságában,

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Előkészítő: Végh Endréné T Á J É K O Z T A T Ó Tájékoztató a szociálisan rászoruló családok 2006.

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T Melléklet P a k s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 1 2 / 2 0 0 6. ( I V. 2 8. ) s z á m ú r e n d e l e t e a l a p j á n N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

I. Mérés. Hőhordozó közeg: Maximum 90 C előremenő, - a külső hőmérséklet függvényében szabályozott - hőmérsékletű melegített víz.

I. Mérés. Hőhordozó közeg: Maximum 90 C előremenő, - a külső hőmérséklet függvényében szabályozott - hőmérsékletű melegített víz. SZOLGÁLTATÓI HŐKÖZPONTRÓL ELLÁTOTT LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft (8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26.), mint (statisztikai

Részletesebben

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése NYÍLÁSZÁRÓK Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése Főbb célkitűzéseink: A minőségi és környezetvédelmi követelményeknek folyamatos figyelemmel kísérése a feladatrendszer

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND GYŐR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2013. október 10-től (a Likócsi híd lezárása idején) GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) www.kisalfoldvolan.hu Információs telefonszámok: Diszpécserközpont:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND GYŐR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2015. február 1-től GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) www.enykk.hu Információs telefonszámok: Diszpécserközpont: Győr, Ipar utca 99. 96/327-474 96/413-438

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2001.(II.09.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2001.(II.09.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2001.(II.09.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben) (Módosította: 42/2005. (XII.16.) sz. rendelet) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló

Részletesebben

Adatközzététel 2012-2013

Adatközzététel 2012-2013 Adatközzététel 2012-2013 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ÜSz/33 ÁTALÁNYDÍJAS JAVÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyfelől az másrészről a Szegedi Távfűtő Kft. Székhely: 6724 Szeged, Vág u. 4. Adószám.: 25571642-2-06 Bankszámlaszám: 120001008-0150212-00100000

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés Tartalom: Épületfűtések szabályozása A primer szabályozás eszközei Energiafogyasztás mérése Monitoring, távfelügyelet

Részletesebben

Kiadási főcsoport bontásban Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 0 2 Családsegítő Szolgálat 4.248 3.239 788 221 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 0 4 Egyesített

Részletesebben

Távhőszolgáltatási üzletszabályzat

Távhőszolgáltatási üzletszabályzat Távhőszolgáltatási üzletszabályzat Készítette: Ellenőrizte: Polhammer Kálmán Dátum Hőszolgáltatási igazgató Enyedi Andrea Dátum Gazdasági igazgató Oldalak száma: 101 Jóváhagyta: Mellékletek száma: 4 Göttlinger

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 4. számú melléklet 157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet alapján Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 2013 év I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

Adatközzététel

Adatközzététel Adatközzététel 2013-2014 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon 2016.06.01 2016.06.02 2016.06.03 2016.06.04 2016.06.05 2016.06.06 2016.06.07 2016.06.08 2016.06.09 2016.06.10 Alma Fehér Holló Bartók B. u. 3/a. Templom u. 96/593-095 17:00-22:00 17:00-22:00 17:00-22:00

Részletesebben

ista Magyarország Kft.

ista Magyarország Kft. ista Magyarország Kft. Együttműködés a távhőszolgáltatókkal (Ügyfélszolgálati kérdések és feladatok a fűtési költségmegosztásban) 2014. Május 14-15-16., Budapest - XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA Üdvözlöm

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A TÁVHŐVEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA /ÖKO-PROGRAM/

Részletesebben

VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZEMEGYSÉG ÜZLETSZABÁLYZAT Mosonmagyaróvár, 2009. november 1. Jóváhagyta:... Mosonmagyaróvár Város jegyzője TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 ELŐSZÓ...

Részletesebben

Fûtéskorszerûsített panelépületek fûtési energiafogyasztása és költségosztása

Fûtéskorszerûsített panelépületek fûtési energiafogyasztása és költségosztása Fûtéskorszerûsített panelépületek fûtési energiafogyasztása és költségosztása Krémer Péter 1 Bevezetés Sikeres ÖKO-pályázat után, 2010 nyarán sor került az Õrmezõi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezethez

Részletesebben

KÖZÖS KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ május 19. Közös képviselői tájékoztató

KÖZÖS KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ május 19. Közös képviselői tájékoztató KÖZÖS KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ 2016. május 19. A témái: Elszámolással és költségosztással kapcsolatos tájékoztatás (a tapasztalatok alapján) A 2015/2016-os fűtési időszak értékelése, tájékoztatás Tájékoztatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

Költségvetés Összesítı ÖKO felújításról október 7.

Költségvetés Összesítı ÖKO felújításról október 7. İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet Költségvetés Összesítı ÖKO felújításról 2010. október 7. Cím Tervezés Anyagk. Munkadíj Nem támogatható Összesen Neszmélyi u. 22-29 200 000,- 4 912 000,- 1 924

Részletesebben

Ü ZL E T S ZA B Á L Y ZA T

Ü ZL E T S ZA B Á L Y ZA T K I S V Á R D A I K Ö Z MŰSZOLGÁLTATÓ KFT. 4600 Kisvárda P i a c u. 5. Ü ZL E T S ZA B Á L Y ZA T K i s v á r d a, 2 0 1 2. j ú n i u s K é s z í t e t t e : B r a v i c s E n d r e ü g y v e z e tő i

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Vác Város Önkormányzat 41/2005.(XII. 19.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről A távhőszolgáltatásról szóló 2005.

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Konferencia 2014. Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft.

Távhőszolgáltatási Konferencia 2014. Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft. Távhőszolgáltatási Konferencia 2014 Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft. kínálatában Távhő fejlesztési lehetőségek - Fűtőművek, kazánházak rekonstrukciója,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (VI.8.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének június 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének június 25-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA. 2013.03. Fűtés gyakorlati kapcsolások Honeywell tervezési segédlete alapján

Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás EA. 2013.03. Fűtés gyakorlati kapcsolások Honeywell tervezési segédlete alapján Mechatronikai Mérnök BSc nappali MFEPA31R03 Dr. Szemes Péter Tamás EA. 2013.03. Fűtés gyakorlati kapcsolások Honeywell tervezési segédlete alapján Tartalom Radiátor bekötések Kompakt radiátor bekötése

Részletesebben

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 2013. december 13 Balog Róbert FŐTÁV Zrt. Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató FŐTÁV stratégiai célkitűzések a szolgáltatás színvonalának emelése, a fogyasztói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 27/1997. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 27/1997. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 27/1997. (IV.1.) számú r e n d e l e t e a távhõszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2005.(X.27.) KGY r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a 157/2005.(VIII. 15.) sz. Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND GYŐR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2015. szeptember 1-től, a Kálóczy tér felújításának idején GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) www.enykk.hu Információs telefonszámok: Diszpécserközpont:

Részletesebben

Általános közszolgálati hőszolgáltatási szerződés

Általános közszolgálati hőszolgáltatási szerződés 15. sz. melléklet Általános közszolgálati hőszolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Távhőszolgáltató Divízió Postacíme: 9400 Sopron, Verő József u. 1. Székhelye:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az üzletszabályzat tárgya, illetékességi területe,hatálya... 4. 3. általános szabályok... 8

TARTALOMJEGYZÉK. Az üzletszabályzat tárgya, illetékességi területe,hatálya... 4. 3. általános szabályok... 8 TARTALOMJEGYZÉK Az üzletszabályzat tárgya, illetékességi területe,hatálya 4 1 A hőszolgáltató ismertetése 4 2 Fogalom meghatározások a távhőszolgáltatásban 6 3 általános szabályok 8 4 Fogyasztási helyek

Részletesebben

Danfoss Termix lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia

Danfoss Termix lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia Danfoss Termix lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia Drexler Péter 1 Danfoss Heating Segment District Energy Division Fűtési rendszerek - Lakásonként kombi gázkészülék - Központi kazánház HMV

Részletesebben