Permetlé készítés Permetezıgép karbantartás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Permetlé készítés Permetezıgép karbantartás"

Átírás

1 Permetlé készítés Permetezıgép karbantartás

2 Permetlé készítés alapjai A növényvédelmi beavatkozás leggyakoribb formája a permetezés. Ekkor vízben feloldva juttatjuk ki a szert a szükséges helyre: általában a védendı növény felületére. A permetezési munka megtervezéséhez ki kell választani a kártevk rtevı,, kórokozk rokozó ellen hatásos szert, kiszámolni a szüks kséges szermennyiségét. Nehézséget jelenthet annak megállapítása, hogy a védendı fákhoz, bokrokhoz vagy veteményes ágyáshoz hány liter permetlé szüks kséges, mennyi permetlevet érdemes keverni.

3 Permetlé készítés alapjai A permetezés akkor hatásos, ha a permetcseppek egymáshoz érve egyenletesen bevonják k a növény n ny felület letét, t, védı réteget képeznek rajta.

4 Permetlé készítés alapjai A permetezı gép cseppmérete döntıen befolyásolja a szükséges permetlé mennyiségét: a finom, apró cseppeket képezı permetezı gépnél kevesebb lé, míg a durvább, nagyobb cseppek esetében a védı permetlé bevonathoz több folyadék szükséges. A megvédendı fák koronájának mérete a fák korától és a fakorona típusától függıen eltérı, a permetlé mennyiség meghatározása általában tapasztalati úton lehetséges. Általában: 1. bokrokhoz 1-2 liter, 2. fiatal fákhoz 2-4 liter, 3. míg a kifejlett lombozatú fákhoz 5-10 liter permetlé szükséges.

5 Permetlé készítés alapjai Permetlé töménység és az oldat készítése 1. A növényvédı szerek hatását az elıírás szerinti töménység garantálja. 2. A szabadforgalmú szerek egy részét olyan kis kiszerelésben forgalmazzák, melyek teljes mennyiségét 10 liter vízben kell feloldani. Szobai növényekhez, 1-1 cserép virághoz ml-es permetlé is elegendı lehet: ilyen kis mennyiségő permetlé készítésének a nehézsége, hogy a parányi mennyiségő növényvédı szer kiméréséhez nagy érzékenységő mérleg szüks kséges, mely a háztartásokban nem található.

6 Permetlé készítés módjai Elıször törzsoldat készítés (25-40 %-os) vagy injektoros bemosatás Permetlé készítés: kézi keverés: a törzsoldatot a vízzel félig telt tartályba töltjük, utána teljesen feltöltjük (a keveredés nem tökéletes) permetlékeverı torony: a gépek a toronynál töltenek, tartálykocsis kiszállítás mobil permetlékeverı: Törzsoldat készítés, majd permetezıgép feltöltés (törzsoldatot a higítóvízhez injektáljuk) permetezıgépre szerelt injektoros (vízsugárszivattyús) bemosó berendezés: a permetlétartályba bemosott vegyszert a kiszórás elıtt intenzíven össze kell keverni (5-10 perc), kisnyomású keverés )

7 1. Olyan kertekhez, ahol évente többszöri vagy rendszeres permetezés is szükséges, nagyobb kiszereléső (500 gr, 200 ml) növényvédı szert érdemes vásárolni. 2. Ezekbıl viszont alkalmazásonként ki kell mérni a szükséges mennyiséget. 3. A növényvédı szerek többségénél 0,1 %-os% töménységet ajánlanak a gyártók. Por esetén: Ez azt jelenti,hogy 1 liter vízbe v 1 gr szert, illetve 10 liter vízbe v 10 gr(1 dkg) szert kell adagolni. A folyékony, emulzió formájában kiszerelt szereknél a 0,1%-os töménység eléréséhez 1 liter permetléhez 1 ml, 10 literhez pedig 10 ml-t t kell feloldani.

8 Permetlé készítés alapjai Por alakú vagy folyékony növényvédı szert válasszunk? A folyékony halmazállapotú növényvédı szerek oldatba vitele és pontos kimérése egyszerőbb a szilárd halmazállapotú szereknél. A kiméréséhez gyógyszertárakban vásárolható mőanyag orvosi fecskendı eredményesen használható. A 0,1 ml-es beosztású adagolóval 100 ml, tehát 1 dl permetlevet is készíthetünk. A fecskendık a tápoldatok pontos adagolására is alkalmasak. Ha sem mérıhenger, sem fecskendı nem áll rendelkezésre, kis mennyiségő permetléhez cseppentıvel is kimérhetjük a folyadékot. Hozzávet vetıleg 1 csepp oldat 20 mikroliter jelent. 100 ml 0,1 %-os% permetlé oldat készítéséhez 5 csepp elegendı a szerbıl

9 tartály (1), Permetezıgép vázlata szivattyú (2) szívószőrı (3) csap (4), visszavezetı csı (5) légüst (6) visszaáramló folyadékmennyiséget szeleppel (7) keverıszerkezet (8) Beöntı nyílás (9) nyomószőrı (10), nyomásszabályzó (11) nyomásmérı óra (12) szakaszolószelepek (13) szórófejekhez (14). szórószerkezethez (15),

10

11 Szórófej szóráskép típusok

12 A kiürült növényvédı szeres göngyölegek kezelése és ártalmatlanítása A kiürült növényvédı szeres göngyölegek kezelésérıl rendelet intézkedik. A megüresedett csomagoló burkolatok veszélyes hulladéknak minısülnek és ezért összegyőjtésükrıl, elszállításukról, majd ártalmatlanításukról megfelelıen gondoskodni kell. Az ilyen göngyölegek kezelésénél elengedhetetlen teendı a megfelelı tisztítás, amelyet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell elvégezni. A kiürült növényvédı szeres göngyölegeket - az alkalmazott technológiától függetlenül minden esetben legalább háromszor, az őrtartalom 10%-ának megfelelı vízmennyiséggel ki kell öblíteni, és a folyadékot a permetlé készítéséhez kell felhasználni. A korszerő típusokon vannak göngyöleg ürítı-mosó berendezések

13 CSEBER Kht. A növényvédı szeres csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható. A tisztított göngyölegeket a biztonsági elıírásoknak megfelelıen elzárva kell győjteni, de legfeljebb 1 évig szabad tárolni. A jogszabály szerint a göngyölegek összegyőjtésérıl és újrahasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a kibocsátók, tehát a növényszer gyártók illetve forgalmazók kötelesek gondoskodni. Ezek a vállalatok erre a célra létrehozták a CSEBER Kht-t, amely a kiürült csomagolóeszközök összegyőjtését bonyolítja. A növényvédı szer felhasználója köteles a kiürített és tisztított göngyölegeket az adott feladatra engedéllyel rendelkezı átvevınek átadni.

14 Karbantartás, Üzemen kívül helyezés A háti h permetezı tisztítása: sa: A háti permetezıt minden használat után ki kell tisztítani Nyomja meg a kézi szelepet a permetezı fogantyún, hogy a nyomás a permetezı csövön át leeressze A tartály tetejét csavarja le és külsı szennyezıdés esetén a menetet, annak környékét és az O-győrőt gondosan tisztítsa meg A bemeneti szőrıt és a fedelet tiszta vízzel tisztítsa meg Ürítse ki a tartályt és tiszta (esetleg mosogatószeres) vízzel töltse fel Permetezze ki, a tartályban lévı folyadékot. ezáltal a szelepek és a fúvóka megtisztulnak Hagyja nyitott állapotban száradni a háti permetezıt. A maradékot ne öntse a csatornahálózatba. Kövesse a város veszélyes hulladékkezelési irányelveit. A háti h permetezı tárolása: Gyermekektıl elzárt helyen kell a háti permetezıt tárolni. A tároláskor vegye le a tartály fedelét és tisztítsa meg a permetezıt Fagymentes helyen tárolja

15

16 Karbantartás, Üzemen kívül helyezés Legjobb helyszín Az üres permetezıgép külsı és belsı felületén lerakódott növényvédı szer maradékokat, a legutolsó felhasználás helyszínén célszerő eltávolítani/ lemosni. Olyan helyen kell ezt a mőveletet elvégezni, ahol nem szennyezi sem a felszíni, sem a felszín alatti vizeket. A permetezıgép mosásával nem léphetı túl a felhasználásra engedélyezett területi dózis. A mosással eltávolított növényvédı szer maradékokat a talajban levı mikroorganizmusok bontják le. Ne tisztítsa a permetezıgépet a gazdaság udvarán olyan helyen, ahol a mosóvíz nem győjthetı össze, illetve ahol nincs biológiai kezelésre alkalmas aktív talaj, amely képes a kimosott maradékok lebontására.

17 A kezelés helyén történı tisztítás a jobb A kezelés s helyén n törtt rténı tisztítás s elınyei: valamennyi növényvédı szer az engedélyezett felhasználási területen kerül kijuttatásra kisebb az eszközök mozgatásával járó kockázat kevesebb gond a hulladékgyőjtéssel, szállítással és kezeléssel Belsı tisztítás s : Akkor kell elvégezni, ha a kijuttatott permetlé a következı kezelésre kerülı növényt veszélyeztetné, illetve ha a gépet nem használjuk, ha az tárolásra kerül.

18 A kezelés helyén történı tisztítás a jobb A maradék permetlé hígításakor a három részletben történı hígítás sokkal hatékonyabb, mintha egyszerre használnánk fel az összes mosóvizet. Háromszori mosás után a permetlétartály teknıjében maradt felhígult permetlevet a mozgó gépbıl, a kezelés helyén a földre lehet kiengedni.

19 Külsı tisztítás Növényvédı szer maradékok könnyen lerakódhatnak a permetezıgép, illetve a vontató eszköz külsı felületeire. A szántóföldi gépeken a legnagyobb lerakódások a szórófejekhez közeli helyeken fordulhatnak elı, amelyet a finom permetléképzés tovább növelhet. Így leginkább a szórókeret középsı része és a permetlétartály hátsó része lehet a legszennyezettebb. A permetezıgépet lehetıleg az utolsó használat után, a napi használatot követıen kell megtisztítani. Szennyezett permetezıgépet tárolni kockázatos, például szabadban történı tárolásnál az esı a szennyezett felületeket lemossa, és így a növényvédı szer közvetlenül a környezetbe jut. Tisztítsa meg a permetezıgép külsı felületeit a kezelés helyszínén vagy bioágy felett, vagy egy erre a célra kialakított füves területen, illetve ahol a mosóvizet össze lehet győjteni. Ha lehetséges használjon nagy nyomású mosóberendezést és/vagy tisztító keféket. Ne tisztítsa a permetezıgépet olyan helyen, ahol felszíni- vagy talajvíz szennyezéseket okozhat.

20

21

22

23

24 Köszönöm a figyelmet!

HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500

HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŐ PERMETEZİGÉPEK IS400-IS1500 KEZELÉSI-, ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Armatúrák Alapgépek Permetszer tartó Öblítıvíz tároló IF4 gyors nyomásszabályozással Töltızsilip Mérıedény Permetszer-öblítı

Részletesebben

ÚSZÓMEDENCE VÍTISZTÍTÓ VÍZFORGATÓ KEZELÉSI UTASÍTÁSA

ÚSZÓMEDENCE VÍTISZTÍTÓ VÍZFORGATÓ KEZELÉSI UTASÍTÁSA ÚSZÓMEDENCE VÍTISZTÍTÓ VÍZFORGATÓ BERENDEZÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA Szaktervezı: György László Okl. vegyipari gépész Üzemmérnök Vízgépész szaktervezı TARTALOM 1. Általános elıírások 2. A rendszer feltöltése

Részletesebben

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben

Útmutató bemutatókhoz

Útmutató bemutatókhoz El zze meg a vizek pontszer szennyezéseit Útmutató bemutatókhoz TOPPS A TOPPS az Unió 15 tagállamának részvételével, három évre tervezett program. A szó jelentése = Training the Operators to prevent Pollution

Részletesebben

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek 1 1. Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek Az égés legáltalánosabb értelemben oxidáció (tőzvédelmi szempontból a levegı oxigénjével történı egyesülés). Minden tőz égés, de nem minden

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT HU A mosógép rendeltetésszerû használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket

Részletesebben

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik?

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik? Mit kell tudnia, ha a Szentendreiszigeten gazdálkodik? Különleges adottság, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete található a Szentendreiszigeten. A sziget parti

Részletesebben

DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A

DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ Fogászati kezelőegység DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A TARTALOM 1. RENDELTETÉS

Részletesebben

ROTEX KFT. Cím: 8600 Siófok, Fı u. 174-176 Tel.: 84/769-032 http://www.rotexkft.hu KATALÓGUS POKER KONCENTRÁLT MOSÓSZER

ROTEX KFT. Cím: 8600 Siófok, Fı u. 174-176 Tel.: 84/769-032 http://www.rotexkft.hu KATALÓGUS POKER KONCENTRÁLT MOSÓSZER 1. TERMÉK KATALÓGUS KÜLSİMOSÁS ANYAGAI: POKER KONCENTRÁLT MOSÓSZER Magas koncentrációjú mosószer, gyorsan és mélyen tisztítja a legmakacsabb szennyezıdéseket is, kiváló zsíroldó hatásának köszönhetıen.

Részletesebben

Vetômag védelem 2013

Vetômag védelem 2013 Vetômag védelem 2013 A vetômag érték A vetômag tartalmazza mindazt a genetikai információt, ami növényeink fejlôdéséhez elengedhetetlen. Ugyanakkor viszonylag nagy mennyiségben találhatók benne olyan -

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral HU A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a gép biztonságos üzemelését biztosítani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

A víz vegyszerezése. 1. oldal Play Pool Uszodatechnikai Kft. Tel: (00) 3614010640 1162 Budapest, Hermina út 79. Fax: (00) 3614020660

A víz vegyszerezése. 1. oldal Play Pool Uszodatechnikai Kft. Tel: (00) 3614010640 1162 Budapest, Hermina út 79. Fax: (00) 3614020660 A víz vegyszerezése 1.1. Vegyszerezésről általában A medence vizét vegyszerekkel is tisztítani kell ahhoz, hogy a medence bakteriológiai szempontból is tiszta legyen. A megfelelő vízminőség eléréséhez

Részletesebben

MrPanda Inhalátor Használati útmutató

MrPanda Inhalátor Használati útmutató Inhalátor Használati útmutató Használati útmutató Kedves vásárló! Köszönjük, hogy a Pic Solution Mr Panda aeroszol terápiás készüléket választotta, amely a legfejlettebb technológiával készült. Az egyszerűbb

Részletesebben

Tárgyév Hordozható elem, illetve akkumulátor begyőjtési aránya (K) 2008 18% 2009 19% 2010 21% 2011 23% 2012 25% 2013 30% 2014 35% 2015 40% 2016 45%

Tárgyév Hordozható elem, illetve akkumulátor begyőjtési aránya (K) 2008 18% 2009 19% 2010 21% 2011 23% 2012 25% 2013 30% 2014 35% 2015 40% 2016 45% 445/2012. (XII.29.) Kormány rendelet (7 ) / A GYÁRTÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE: Értelmezı rendelkezések: elem, illetve akkumulátor: elektromos áramforrás mely kémiai energiát közvetlenül elektromos

Részletesebben

Csatornaszag, elviselhetetlen büdös van a fürdőszobában vagy a lakás bármely pontján?

Csatornaszag, elviselhetetlen büdös van a fürdőszobában vagy a lakás bármely pontján? Csatornaszag, elviselhetetlen büdös van a fürdőszobában vagy a lakás bármely pontján? Mostanság panaszkodnak, hogy csatornaszag, elviselhetetlen bűz van a fürdőszobában, WCben, de rosszabb esetekben akár

Részletesebben

A KÖZÚTI VESZÉLYES ANYAG SZÁLLÍTÁSI BALESETEK FELSZÁMOLÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS ESZKÖZEI 1. BEVEZETÉS

A KÖZÚTI VESZÉLYES ANYAG SZÁLLÍTÁSI BALESETEK FELSZÁMOLÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS ESZKÖZEI 1. BEVEZETÉS A KÖZÚTI VESZÉLYES ANYAG SZÁLLÍTÁSI BALESETEK FELSZÁMOLÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS ESZKÖZEI 1. BEVEZETÉS A veszélyes anyagok szállításával, tárolásával kapcsolatos balesetek számának növekedése egyre komolyabb

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben