mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti..."

Átírás

1 éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA 26. V e Í K 5 z j ó, é t í é G d A FŰ Acpüott L B A JÁNOS t 30 tt/é. H á l á j «! l Kál > ' / l / é! l b >/ gze'élé! t B e t t t á « ~~!?c / í, e é l l Ö t ő t! t t ). h e z é t, hogy gml / o / t é! tőégét. E t t»th!» f é l e e >. eá / l l ő b áll b, c * e tell lő >lt ez * u z l ód e e z ü l ü l e l l > él b. > ázl ' z l Ü z e t é d e z l? ü t? l é, b öölel zé. E l l le ező el, z ull í o L d e [g / gy ü g g y e l. N d { >l L leg é b é y gì ot l d [ e l e ö le t. l í t zet, z e g é z ö z ö * ét be h e l y t á l l. A fbb, zg ú b b e t, d fö l ott g y á g ö t é gél J^letL S z ü é g oll e e z P f ő, léy, őzte j j í l l / > e o olt é u. t e z e l é c l e / l 4 í Jobb ó ö y e b b ééyeül elebbe f u t á, l í í y z z é b / l í lá ö t é y é e é l, á l t é t* l l é, í t M t l ó > be leh l y ú j l u / l / l e z á t o l t e c é l j á b ó l, tleéle, >ly e l h á í t j Éé yeülé e l ő l z d á l y o t e e z ö z e ly e g y t j legg t )! ) l e z á t j t ó, h eg e l ő y ő l, y g b t u ó l z ó. fc f Í R T A Jól e l é z ü z o z d ő o e z e t é d e l o elyeée / züége g b e z e z é é é t folyl ö j >g> é e é b é j tg > l l p HÜ lá / zto e g o o l á. N oz ö z ö t t ly l l l? oll, ÍÍ> e u p á í é ì édee z l ". T E» V l züh l í o z «U. z é g y e M Ü K /' é ő, ' í egh l é e l j á á ú g b ó l. <l / h e h á l e j le 7 l ü t e l é l' l «!.l. N c ' l é, u»» ' ü e h ú á g é l l g y e l >. b z á l l á l h t l j á. í > íí>! ább, bzoy lg l, e z óíl el ly é é e l el? öt "/. e z l e»n d e Í* 'gj Pedg l ü l lé> píl > '> l! l é!?«4 l b g t d p í l á löb3zlell é gy!) ö z e f o g ' o / l é z? g b «l, - g b í l to e e e 'zg /» í o t* gy l á j u, é! h [ e g é l é **h.'zl l >8 í '!? / l l é '. g y u z t e e. LPOK,'.SK» t 'e. htl. tócb K.>»«..^* b*. S c h d t l «J e ő t > > >ZÓ*VT. j h á e g y e l p á z é é b e í A T, J D. E z C A T A De h ézzü c, ttl et ü godo'tt zet z ' Cht? Elő potj zl táj godo. u) g ege /< ezet oz é e be, e d ' odj, hogy h l t, l e zt l e. <l^' hü Öő e j e le, l l í ''á' é «tgdtá, < //.A* Hogy ÍZ de lózíí ég zc t'/'lo - lo' 6 á! be Ez jóh z ű öé lyhozó t Éppe e ét Í ezele - ////// // teül t telje e de eéyé ' et, d K jő 6 E í deecete egéz új é zotl eye té étett, zl e gzol l» l ee e {állp > hg / ' l ö ^ egyzélcebe j jobb, t z fgyele íül építetté. Tegyü hozzá, hogy telje / ye áléb fel g? é - hgyott téy, hog z Ml ut Ch o. e - Máod potj ze/l z 'á- lág. é fejezette uz 938 é joggl, e / zl d t háo ző élté e gyhl «u el ogd és íé é e». ló htl e t ////e/.. h tpc h lgezed oly teületwlvozáú ffb lóít. A Cht zöe e lhol o lehl ég e Feldé, z éd elt *pe töb í üé t > Atlt óceáo, Roo^ewell éjhjójá e Edély, e Dt'ldé e lél l ézö. c l,m l! >» ewe z é c zo leü*e*ee ì t ytfüf b!>' f//. z Chuchül olt 5 e!őző c ő odj. hogy zot gtál ette ítá * á. jd 9. é yá gyem yt jeet, hogy előtt hjldó. Ebből pedg z öetez, hdetté. Kéőbb zob, é^ egy bzoyo leüeel el 'oá hogy h ezl zbd ágoáy Uífzo eptebe 24-é, l/o/. / édo h. ' O j á, 'lőbb le!eé elfogdá, ügy áh cä Tb *zl zá xz&u épz ' ájáb eg e - eheté / cehe, á j l áy z&ébe ÍM úál^l de l zl é] et, ely z 'o á é zebe ul /í é g ífőv. ég 89 «zőy /».'/ /? /// zát l*fl ete l, hogy j-e, úfból fl to Mgy o zág. Az '7 cotlooofl h ee íáj-e áltozát. Ez > oly lye gy é őöl godoltoból e «.'! é í!> ő jl > öe'.e öté, elye <l lehet é / l ell fo éü, z lye béét ' egelé /' tőéyé le^ey, bb c^ lehe gd egoldá ód ott, hol peltü. Ez e ú j lágol ]eu!. e l y tet bíz, ü ÖÍO M ző*el ége c ezet é oyo zl dooljá. t' z ebeég gy jog ezete, e!ege ál o. A gely- Teézete előlellételc ob t e he zléét bzolgob, hl' é ző etég^de zob e, hogy o épzz w 'z tz'ü ág ze t>t jogtlágb^ z elyo lf á é gyál fogdtá je.-/'/.*. ü öbe ottágb. lép zel e á loá?t. Eé ez'e eg te oo egétlőde z, ec ez öüléy bzo z elő í h á! X J ú zooú befeje blt íllol <> Kelel[e jyelo- ítj fe teé e tée oltát, lá zé e, f c ezìe W o-fé e zgb töté z oozo be ouá é z z 7 bt ö /. z H //// A* pot é oá. Ebbe yoá. Vé ül hd po t gu. Mé öz />'> / // z potb bz od^ é z ét edelez, hog g jet blt állohoz é!pjá h otl je eté ebe Mz' h>. uá! jobbt g'b /// z tetf httel tetté ^ o öz/ éz. hogy jöő táyf áj Atlt Ch t ált bzt í > t á pot l ' t PB jyezüet j à jog/-.. H l e ól, l!ut é eted bele béetágy eelhet e éì e 3 fo- hogy l ) l l állo é egelláob. l- ztá >)) p - '.? LÌ- ebb, b d ho'jjy ozág hoá tozdó ágáój c hó! ágyzól á egyel e ttott be de jj á!/.th eg z tágyláo > fotly. Pedg eze győzte ht!, zl «Ö t é ' toáját. /, á.lo 938. é ácuáb. g pztltu gu bőé bée Tehál cup tetezető ötée, el d öálló, zbd lo olt é öté ő e S ehéz hú / é ltt. Hj, fo dhtő, è M áto fe télele gy c l ágháboá oá e jj ő öuee, oh b oytlág, lj eb ülle áteetleg zojet u l Euófj, őt z egé z ág odódott lá. Ezét íj elege éd jtó Sjo ég o u ő öt l á " l á. < > ú folytá. A bzlo. hogy z Atlt Cht Roo-eufÜ lü" gy e felejtetté e. gy eltő éz Cht bealá, hogy é Chuch e let eg gy z ugyz! já, o ő eteő e^ lécz*e egy löcyho- léébe o H y áll éé e el b! á..», zó öetező épe ylto olt lett UÌÌ<Y Z>> hze é W. z e leég Egy ú lágol Lá.o jö, elybe /etuó colfoz ' Ö SZÖV ége - áb, de é ííő be o'?» - ^t uz *b ég '// / g /. z ' ehez, fejleéy á «'/ épp /' /íj» fel z - // $ég g l t 7 ult. ze <'"e! tudjá, H 7 7 Ú$l í B l é pedg eélhelőleg ül /// y ) ' w '. tehát gő e potö Aíg zojet Cht elő pot áz édethr lehetőé fogjá eeté beöetezée egll zo te < /e!mo eze ée fejlő jál foztott peg öhtlú éé zó, f lpo'o'c, yeb ő déét Azo lé - é Öö g yeégétől, ddg ot z g ü ' e e e tud hl 3 MÍ. EZ do lo ellé, elye z Atlt lügyzte / o ''x poto! fo cé] jtáj - euéeledettee zí Chtáb éppe / l célozzá, ho^y gtt o p léeböl. Egy hozzá e tlt Ghtá K ott h. / bée z t C özött 'fl t >- lé eu pááé éílé te u gyj >,,,. Mt oly oáy, ly /' l)> j elye Ede e etette z AH t Cht e jő 6 bo do jul í á feltétleül gyűlölet, he z ebeég d eeíée. ho ee Mtto í z y ádozot j... f zzáj / t é z > //. / l el ző el é e gyhtl e deoác ölelő jb. együtt od &J pcol Q tgy otj te flel álto á A. el y egyez eg z éd elt ^pe zb do e e ée jutt ott. á á e l ö 'j 5te. B z t o z ü, ő e, hogy ez! ú j b ó l e g g y c! * ^ t K u. t / H ','U't j>. 3 ól tt, é f' ' Hfő % ul h'zl >í K h " y tììt V /// ></ lh'lc''h' zí udt záll zlh Legyel. -, JL. É! ///'/ í! / t l z lì'. y Sz y tu è 'ìu t 't... l z t'l < 4 á z ', hogy e e l f o o z o l! bb é lel?! é t é t d tt e ö t e t é e. E l á j u cz u l à, hogy feletteb í egfelel íí l e l j e í l l ö t e l e é g ü e t, ü l zl z t e hgy otl leze j d b l>í d f e l t á á é l l l y é ü z d l b feetep e lőéée d l tt o z g l o b, e l ö l j á z á l d H z h / t á l b, le d ì). é h e l l, otl leze g á c o. -/ / ' /. / / // // ázhtó. Ez pedg yl je M Ü u zöeté ee g^özeluß eeté lege yh l á ő e ége e ot zg tetzé zet fe bdlltó, l e [ ) U > á > ejá o ocul od-. /A

2 üm KOM LAPOK dobhtó lágo ezé. él ég féhet hozzá M.MH Hőde hát é 9S, z tltj Cht o>/t»/- é Wlo pol oáf S e- h >A «/! ot "J. ellő dőbe egláttu é gy éde* tudu e le. M ulhtjáfc Botb bből t z >lbáto é egtulhtj le gy, hogy < t < cupá g eejée tázodhtl. o éc l> e l>ízhl c jog le >z jöő Euó] á jál.u. l g tud eeed p dg!> á>l> z e bd ö^ utá yugt cleoá á j t!í ' u t, zt el ell tá o. t á Jtlá toll - j. de de íélel é álogtá élül Nyuo czedel, ll á e lehel étulcood, ete el e ell, t K y >/- «dt K ell áll át. //A xyttágódot. </ / / P / ''< </. ÉJ í f 7. 0 to&á él ho&o Etábl c cuz h<"> l / - R tá y /??) < /// ' l'f /// tg»í / W, // // / 7 / /'. SS //' ' /> á f fl /' plláál ul át *délü< huffy 'l. <!t blz e f í.//>/ á féf fl /' f tá) áz C d thö* e '!/'- fw / ' HT t' < t' /? <'j é jel lő l fff» / í y / // D /V// "7.7>. /// ü házul ffdo pá fód /'< el, j l < // / 7 * /»?, // // / ' / / á / ', f p ),' - /"/' 6l í. h ' / h >l, f % fű / P/> /' /// ' ) főéq f b z "// /* /.7 7 AZ f í /. d elee M.7 /./, / fcöí e.. e«ö W% Vjp Befejeződött S z M K E ofóá épfootáf z föd 'lh > y elául l! Széchey hóh éggöpöte z tcá é c ető el>eeel látt Mgyóá utcá, ódo ptá ház, / utcáo ég / ápádház ályo zellee e M / áb ée, lábbhgy h, felléeg^ p felhő ^dl lőtü Mezőgzdág Főol fl g ődo íj ul A gáho. t ' Főol ég'zöglef<^ őocá u tát. Mege <l Tff Lázló főol táegédet, eltgjá^ e öde z Ucdé lötételél Mt* zécl éggezet x tetézel htl l e ező zdá, / áy öytá A főolá."><w> hllgtój. z ' j d ézéből, Ktöőc. zeele z óá fő l '- eél é hely dollágáál fog íegtöhh tolt elél ld. ebbe -«dj ej dtk? z dctl ö e? Tff) Lázló d U ^cgetöz t ű 2 u tlm/j lú é ül ltu! yc 2 g}* üt Cllóözből, />!»! / K. A/ zágb. ttt té eyee t^zeezte / ő, yzháú t ögzdágj épfőoláját 200 ée óá főol tá é.. előelőége, de ^ Budpet eljötte, hogy elődául zübe e] egteé l z gz g> zéléél é lud ttájj zeető & l otttá» g^^ [>zl jó t tztá ölelű gj e eel Tlá d e fel 0 öl ^ elődáo láő - hze del édeel / elő cz<j gzdág épfflot lyg j ^ Táj eete é földjzot V T M K d. T' íty Sl 0 e!. láp Hc c U z Feec p gá ' tój.,. é ll tu e l J 0. poto lez, h féy z 'ebc dloól T? Jáo d ltó, d. Ltz» l>ázl<5 bct b tzt c.-a! l*»/ zülötte Feeíe Józef peteg} e é >űelé ttá ezet- j dágtl Ff!ftp Sádo özgzd, budpet /M K. gl zeezője, legtöbbel egített épfőol zee- <tí'!». zöetezet eeteé É? lxxl g tító dt elő gyot tpztlt lpjá. ö á ó^l d h l> Lázló h. >l Í te. Í zátt Ppp Gy< gy óá ép gzgtó tított. Elé ol «Fú t > doe El ól U >». - lá, A fú eltte óház t tóuáb ötgelágítál gyázt zeléltet egézég tud áyát. í'". el épjzol L^» Jáo ozágo! gy tío. ezőgz l ágl é e eté e! öéből elélet é Hát lő.tdó Sz bé Gábo főol tézet!. / á!lttey&ztéből d tte Káol> é d.!í*» Lázló fő o l táo öéyteeléből Pzá Eleé táegéd gzd- tl Pá» [tá fő. táegéd álltegézégt L [tá d., fő, tá, ezőg ágfejlezlő loéwől Keee [tá fő tá, ögzd. puból Vg-Kí Eő fő, tá, ^ öéye életéől ozójo elődá t De JŐ d. fő. l.. A/ ááele ít<fe é gzdág építezé éől K.' tá áo főéö ttott o ál " llátő!éethő V.-.^ Józef, Í M é C'z «d! Káoly el! é e dt elő Külö ell 'd l ' lő. dgy. á éete^ AV '»>'. ec ottt fút, he leeteottho épfőol edel ezeée l 0 á jtott, fú egyébé üő h e» utláb é Ü e ülte Puád Vll o " > tától. K!? S ) T LAS O K /d D S ÓSl & ' e c í!ő " é ' e. é ál. é 'le átloá. ' Vzotel dó ézée í l U Y ó c g! o o ű d é Gyolt otjáh 'é úte { c f zőgzdá J fő o l f d á^á- H. M ogttá Mgyóá é yelj í é tuop- íí gyóá jtgyá, f ^ t, M gd ^JJ Duátúl ^pfgj obb l főhe eg lö Kádult Rófőe,, j, telepe t^y él 0 > U) j földö ol<g életüet l A fú, hogy ezee ég füdőo! á u Mgj ó^ á é ö ltl lehl telje e e So oláj öá - 0 tl á' Hl fogott ee, ' hu Hó obb «K ét «ége cllóöz l, d. ézé el. KtűőM eül é L Tt é, clád hgult olt H!lóé é Szgetöz özött. ez Válzfl Du t íz felj lé é. t' c gy. L lezául z ój. y óá féye l bzttó e á táozó!. } ^ főol elő olt ugy zdtó jelleggel, de w tolő. C oz é Szgetöz példát dott z. > ág Kéz ézbe, dolgoz,, Mdg céll é e z eet ézzü. Cegje fülüg. tgj cley zü Keeü zt, ö» c > < há tytog zt, zélá zt! Dl }M Rf Ngyeeedé ee, öálló öyel, eetleg leelez tujó Cí dó. - od o Ozftl zott j..o felhít^ hogg ÖzlljRtt yugdíjo -zezé eop ítjá D9eg> lítáá, 9 y ácu hó t-é délutá l<) o oáo Kt. Kö) helyégébc egjele eet jee. A *. t* edőég oáo L]>táy^tgához gőfl ó eej öt zolgálttt be, [gzoíl tuljdoo edőp* t' ágál z átételét jeletezzé f "^^ tol t 0 üül^, lpj, e ébe ü A NPLÓJEGYZETEK!S»-848 t l> SZNNYE JÓZSEF. zó l é jeg^ zetel efl tt!> ^/ü Feec. Folyttá.] zöllőt áo öyéé epöotfe-j í» ^- étlő dött áju 9.. é J-' l -t' pözbe át oozott z ^cá, H * 3 - pedg z álló /- T jég épződött é íágj de zőllót é ->olcteő bbót fáo lepöolt eztbxtooo «pol ttá eg legjobb győ zgete ez ébe e teet gyüölc ó Egéz yáo gj ázá^ lodotl ágyy... heg) < - áju lejé ettá zutá zeptel^ e olt eő ** ptebe g é. ét olt pá eő Széá ez «e e lehetet zál. Otóbe 26-á ezdet é e ból egyet, á hzott é < dőjáá háo pg t<lott, hó fél láby boított földe Otóbe t«é. t óáb fgy ezdet é öetező p gy hdeg olt, fgyá ttó d é det hó tt OtóbeT 8-á fél c) ó öül otc éjz ty- oh láthtó l./c zooú dőjáá ec áout, h egéz hzá újtott legjobb lluztálj.... fööl d álu tt-ott á zü l Gyüölc ge eé, z 4 őzzel L égő 03 dű, he^y 4 é- dye eő ét lágo fütje te egfojt be* üet áo z egéz hzá éze deép eetle ébe ég oletf f ellátogtotl hozzá bá e 03 étébe^ t ísjl-b^^ de tt-ott űű egöetelte áldoztt ígj ^cegyébe, eíj S--tM' -f egéze et olt, yáo K- eztu helyégbe ce de 6 - ebe áldott K tt. göcígy^, t o eezte ép oleát Kolozá pá ó betegeedé utá hlu el / ebee, ott Jó Jozef báó*? é Feecz Józef edély főoo - jááy áldoct lette Sztá Doboy zá táco zozéd Nytáb Rjcáy Bált egye főügyéz hlt el oleáb Váoub gy oll ugy z jedele, de ezúttl eeet gdott el jáá) Mhdögől űű jötte híe Gööb^l zozéd Vezpé é Nyt egyyébő Szooú é oleát eezté gj o íto ú/ hl V z ) -ebe K oáo féyo*?gye é cládj. - Weűll t- z. Cz czo Gegely. O y [gáeé, Pcco é Pzzgü* í <>^lllátó* dőjáá. Al { - Jéy Józef h Nép '.. o étyo.' ' zázd Eo olt ágzáb álu z «' jptb<ezeedő gy tölgy Duá Xoy^, zállítottá oáo tulpáo ládát, elye ádb ádoolt z épületfeee Dt eté áo zéltébe húzódott lázo tég d- lógt óá zát - - Pozoyb, Ngyzobtb, őt Bécbe lop fejlődött, ezt buítottá híe cpóütő zoyo, Sob ül ház^ dött tuty j ü* fejüö ácd) gyb dolgozt ég gobötő yolc olt áob, géybe etté e ph gy uhát elő. A áo zátó áoo íül, ot ádool hel> ág- )uá túl Tf ' K lp-tée,. té] / o íe'é es ézé állott t Ducü ház. potz-féle eeedé é ^ ellette * Hoz lpo tetejű zllp előáll hátul otj tól, zlg é dízíté.-. lyel g fc-fodlo ő dtépe h) ol egy példáyt eléű budpet ép t beöulej zező jegzete»tt.tl l

3 febuá Betttá d. Öchdl Jeő ol í 0 egye lpá zéébe A gy edíül özgyűlée tott áeg ye gy'áé pü * * Péház p l totí tö- ó 'ott htb " l ' oll láthtó JWKÍS utá éezte yhtóág bzottá tfyűö eghíott e- ] '' új ' dízuhá tot Szolgáltot^ ob eopo- - gyüleezó»p htó e- x fflsäft,. W W ' í? SÄÄ SÄST **** llu "í ', lüjf t.! htáolááé " l E ' * ' ^zplltott -5 ée öztg M Pályájá l,, o ^8 löé zo ü eé T) élyebb t d b! áll, h tzt* lto ^. > < o t ' hol té Ngy "'<- 'beüet 8 *> ****** /.// >,/ /.-,/, //. ^'., ' K! fofcoíot tel S. gyoo t< je- <'/.>u é tgyo- Ne tjü A ttott Me et* yteö e 'd e- ő pdoob ée Otl láttu tölt díze <./- tgl 'tt helyet hu. '<"''' tl, V Zá'tlh t ' -. ' 7.!~''' / 7 /'// & go P '-. ' 7 / éte* ' Rép&S M ") tég.? ff2 V//. Ú htoé* tudj! l u,, lez áegyéhez u J^' e -.í- <>/ </V / ezéet* >< eejéel zo U, hogy - <"> 'etteteet etelt.e & t leggyobb Ut g& egy tét téte, A H Á R M _ J 7 ' l Kophtó MÓROCZ PÉTER odé é fzh «ofdettb«koáo, Sze u 5 _ Tetefo 44 D, fh íté o.. j üd J.». ' üldötté, * ' ' ' ''<!*. j t o l»t áe< e 50- l í o ' Nádo á Aely tézéy l! élet. V ül Í H életép S.. o utá w á l ez éudó felődh u eg- otozó ézetet V tét* - tette ís o K, < '/./ ////' / begyí&ztet tg Í L - h M- t de > z U 7 lé /- Ezutá t tele é eleé ho -»' >K >* T > S SÚloS" <> ehéz, t -.>. Eett % égöe *l ] í. éhá& * előálló >/ /,fl M.. jníd láfltu^ L j Re] jfj wll h «)! ö zöe l íteölé ^ é hfcfc tel j /'.')' Meg győződ t! t tö fy- áegyét ' fogj ezet h uó gyeét, tá tdotl Üdözlő ' ' Jeő ltpá) c b o d ) d 7 t e e - f?é e dóhflb». íá él zet e h.m.. / eg gy»m>! ól zob bzt 3. { 4 í özöégét, l? -!> be é dg D 'Au*') le. jobb zádé. e et ő<>d él t hffzot fel htl!<!- Blo peálf etet u fíűgy feldto áu-í zegé uj /ez, f t e t dá] ál S Z! í í í d K o á o, Nádo-utc Í4. z. - Sját Láz t.*, ^ e - ze-. fel dít* hogy z «é- Ezutá özgyűlé téhá) bjzth^ édébe btáozottj elydbe) S egy^ ot ^tetü, A özgyfh utá / lpá fogdt egyház, boéd$ég 3 ^átoé^ / íffeí htóágo, htlo, utéz yé, táulto, t^tülete é egyeülete tztelgő uulott^-ct.

4 MÌ--t* o d KOM MtO.Ml LAPOK 944 feb 944 V L e é l l t y á b ó l záío V3gye Aï/A//. Nehéz >< g ú, utolj! d t o >,->< od le Ve e. ìììlldd po- U f jjlából.. OSZt 3'. e 2 20 F- e tzt lo h bu ozt 4 - pegőét g ét, 20, 30 é 50 g. o ob cogol, butó ée *b lécő. Reebüchle Józef Tèe Feec bától zob e ee ző Abogj. át fee< ebb legye, godood gyo tee*, l oly jé ztáo álztott gá ebbe tetetbe, te.m fel Plj Gyul bjtá, e de z, lo cele* deft cup deű é cup ooly tte,egyet* Gyul bjtáól, de ebből láthtjá jd. edee, hogy jele Ő «' ezető zolgáltol látt <! öteleégé.ìl. z l deült»bog) tte Pl} bjtá, t llá jele cllt llyféybe htl ejtettü ho& ebből folyólg Pl) bjtà pc tuté l> e teljétée t lghezo ullì fog Hùz pe ul fóhdgj éz àltct gy U."lo, hogy gfeete l! / oze bjtà eo àpd u lhegtel< ze dobogà l ló htotl ttbboyo lt Vlób gu e tudtu elépzel, èt Re ò Pìy, yl àbb e,e hze été f eupà foldzte, / egy lmu leò odàb feelletl c'. Vége zob yl / jtó '[d ' -». j '» ee d <>dàozà dòl» e< < él e è? e Az jtól ol d ÌK Pl) Gyul Ì'.'SV'T. gold j ot éz. botó clìog >t Alìàxì eg) h! ft ttott Fól d gj ù '. làzto jele te. jeletette ooìy, é lhege p weé eghozt lét h tteel e oly cgà hà fcl, bog) odt, àfoà, Kóét Felfgyell lghe. '.d, cgotl fóh&dgj àt, egye^ dtl Pàly Gyul bjté «lh ott z j-!<v,..!,'t/. «t etlel l K /t t-. tétàt.. odt ége EÓhdgy ù Ply Gyul bjt& eo, é o-ì, L. 'e fettét'e feézégge gfodul )!!. "ott, àudt egy tàol _ él, edee, buo t, öö -, t'4 boldogág fú, el együtt gyo, cup ízh el t c, tel t ótáá] tto Boc2 Attl tzede p 'ée láy zületet No ête egéz zob elhtáozt, hoy özö tt! elálllj ee^tpágol [lye Tegp leelel pt, öyű, ódö leéle 'olt, áobój íött B * ~ G & & B ű» t' UlUllP9DR0 RBHlOBKQKlB DKBBBB3Q SZÍNHÁZ. Kee látt Luí Slo Az zlyel zó b'o é áp u». ú be 'á'' ge jő eíő lá»b. zílp é. «! él Sé á b ì álut l b! Ole é, z öte é t > e oáo zlw V é'l é col. Mly Zoltáól & íhtjo h Velde K )!>. t u». ezúttl > popá olt Xá.y l>ű téc$$ Zuz. Kí l y. Cb ebb zeepebe «líö zúfoll ház előtl hd > élelté eg Keecedy K Máto zfjáléát, A/ lo l htl eel Elodhtju, hogy z ol legjobb elődá, elye Véteétől láttá. Kőzeg My ooldlú lehel égéől w túágot, ec, éee pdo állj eg helyét, he t dá hőő Bhy Zoltá, ée^ e botá, dá hő előedű, Véte Klá legjobb lítáb. uttt be Poát, eleg tpot ö t e e z t e d ő e l S gzá. ^édeelte, Véte Kolj '! o!odjál llet, eől zeepől e /l odhtju, hogy jobb á e lehetet ol d. ál y Pál, Téey Zuz, Ngy tá, Kütbö, Küthy, Szác, Cb, Szgetá zeepe!>. ^/ áíézél tte ööel zegezzü U hogy z utoló előtt héte o olj uá lohbel áldozotl táult, e / elő. áp Sxîgîgety Cgáy - e elybefl Véte Káoly é Néeth te dá eőtől d// tó játé ez llol ^ zt!l et tott Sedá ' elé Pé'e. cütötöö Fehéá huzáo - étetté». Pétee Vzj Jáo áttl gyo cís ígjáté eül zíe. Eől jd jöő áub fbj / í" 'á í cl.. Mde ho zú zeelee. ootl l. odj épdl. így bál teézeteee* ', e!e e, h te z é. ége lefí egyze, A tált,elj ugyc beíe éő «> o ^o t zeetetébe, hétfő tlj u>> elődá é ztá oc ládá, oc páá ezübe ez ádobotol é ee toább té Kőzege egy táult, l ol zedá Egy p lág --l /- d eg //o. M. zobl ete é holp, áp délutá é eíe Mde ülö âtelé belyetl cfü opeeltújdoágol ultjá be, Réttől) pedg búcúeődáé»ká á^hge e y' d, elye fellép z e^géz táult No' dlo, téíá, g záo, bohózto, éezá o títjá űot Xády Pál ofeál Kőzegől űj ee dée jö táult Êeuj * á egyleg fet % tztí uhát K O M Á R O M Nádo utc 3. Telefo 292. AlpM''tofl godolhtjá, ed ee, hogy boítéot feltépe, á belőle éháy /ál hóág heîlete cpott ü zótj elege éze, h g h dezél ezóyetee éü Ë wc tz eéyég u á o So á legye odl efez^ lá, tüö legye àz ő 'Ull.' pdjo Édeyá o Ed pá pedg áj l jo - ^l.ü/í'l)!) 'lo-e é dogbb, t zo z eté^ elyfce ott, z ö eg to á l fölött, hozzáütött! pohát áz eyéh^ ezt odt o /l-/. f, behíót p oáe e utoló dolo SNGRLLŐ ÉJJEL Az ége ot gyújt éc* t A zözhjó gylo M' zj ol. ól á ced Tá ólb plogó láp ég, Féyét jd elfójj zellő Víellette elel edő Vgyáz ád éjjel. Sgellő! / átlútál.ézeg ebe Tátoog hold fe 5 ög Vlho gyo e zől Egy zeele pá tépte öög, Ölelget egyá de eát, gá lye gelő.. Mot e$t Lehet á lzu S e Át&% e éjjel, Sgellő! R% e CK 6 f zíű ëqy legtug fél 't z póly b o elő *oá özepé z h zlp tdt. d ) ülö ì ÜZ éd e pátb z d ooz tölte uc<")l. ugy // ot det olygó < delxl <! Le tz eptéét. oví/ 7 z / ol* E z j cù Î üt Úñ J pé'yáb L z < lo t l hol oz lu', pdg ü í tl h gy el j>j QZ pó ÌQ őe gy ä te Q! o olt, t uì zïh' f le f l l. Kou eb te tő h z'tl $ ììdììl Ì L 0 zö c SÍ.L7V.7/. p lì ùg yeel tööd cgy b* Tlá e < lg / ép. C o zo o fgyelezet fc J' e tá èh / z L >de$ / c zípd. Szgoú elleőz od.) t. / [p A ghtâ ejtet zgáll lpjá ó< ú ézlete e elöíáz< fl llete ézlete bejele é tá í úlyo bütet A háboú jggzlálfc>dá í- hogj z lletéee áltl z^e legpotobb bett édeébe z [p Ayghl z ot z elleőzéee é e ltol ltázz, hogy z tette e ötelezettégüe. K f z óc é éézlet láál, toábbá ezee o íj tt ítáo egtelelő bejeletééel ^ d ìl ^ lto. / u. [zí U Zee o ftt o tete eeg. e. téy, ttel el^ ]] c j^'.u> u öö f H é Szép t y, '» d <. ) ol ot ee Még t'é'e tó, K! E j lőtl egt e áob 03 >ól e y Gyögy é y zee 2 ze eggeléülo C h fo Mog *****

5 , bu ' RO.Ml LAPO [ o dl 2/ ÉJJEL /. G,.,._'l,/ édeélte. È ötele* j Éztete hftfs edett^s 7 L e h á Egyeület ége eglóí ío ég ágy Meg*! Ká áeből özeállított M hogy e ew tcé ötlet < bzoyított jobb, t. hog5 <»'',. - á b elpodt jegyed é olt zo á «. élül dt -y t lu e á! hllgt t áló. gyzee játé á úgy hgz 40 e. th eg^éíot á je'ete e ló boldog é öfeledt élet- féy é z. dll é. á tozá, z öö é!»ú t f '. <z utgá </ // eze z el e htáozzá. zee pjjycctm í'/v/ éel qgj dlj té - zípdo, ájjo ett tu e egy zép «- boldog el,. o földo- old á pot bol í>t»' - ágyúfü > z ebee / j hlálo egebzette ol tlá épp zo áól hgz el, 6 d, e ég e tudjá, hogy ódcet, ely eze / oolyt ázolt z öege gő ftlo ct, obbó özöte eg zeeplőe. zufol te *e ő öé e A ét f&t é é Ngypál e éee e lób gyöyöf ózt hllgtó^ ág Lő felóbe Mool) ozá égy záát hllottu [ee- / lá t> e gyöyöű dl opeház íő eeplője Négy- - így egéze hte e tílub zép dlot tgj lehet- eéy Koec égö teot ég] éel ezelőt zeepel Koáob Ao ) {, ->, " l M ' egy^ w í. bgv**- - yc Scütt Vto- d d< hát u to«be />! o fejlőd - űéz fewogá do!,. dolgáb e étége, hogy <y. zép é gy e, előtte Ríc téh egy zéphgő " -c-jc'f éű űéző e <^ hl Lt')áj,, e! d ttoju el tütetó éetétéé hlozt el Ee hgeey] e léteh íeój é gy S-'u! 77 Jáo, x, o zeeol gzgtój olt Ele & özöd já éte -<. e elle egüzdee / lye é* hc hozááál A/ et -tt- zob ápó tolt fád gáé A hgeey előtt Settél tu feeeetíe, de zzét /) e tette / opeett eletezéée tötéeté - / / helyet / opeett-odlob Feol Mete áltl üldö h tot, el e gé ttu t H-N/, hogyh, őzel eglátogt] -. há. A/ hí jj felöe, hog) betege lo d. Háb, 74 é yoìot hgyott j. hbá A ^<> ege ol át é eédl hlozt el. eé ebee jut oztályézül háboú olátot állt fel ebee é ozágo özött, de / öözép elódá e t e / ebe léle ezetöz yelé de dő e báto tlál Mooly 6 -e eül ápázto délbáb íotáj jzolód z öö ftlág, e!y ele együtt ée e!e / éte * w é ul '-t b ó T áy f ó láyá, ádl é... l ffteefé f# ocóxux elődá M'-' ü'é'e c ö'e. Kotfáo Ré Kt y. 6 lé é o 0 e- e tlót óá eű hgeeye, elye Hyd»oxM!é> e..- otőfál dt elő Máet^ 2 él elődjá /, dejé oly á u lx l 'D. o'-. űel Kultúplotá. A 7 ^ Ő- - á eéye loyu et e eeéye, elye / Egyház > íül zee é> oá*»>> - >.. é ee.. * 6Ő V llo á lót optéeeő., teo*- >l pedg S/. bé Mló é Ltl"j.. opeház tgj fogé égítel é ytűő hgju- Solj zfou zee é 2-ze pot éülööeefe lefeéelőtt Chloodot f o g p z t Mgy ézféy. SfM*t í /. L f há/á ée á últból et ledü e já éál, lelő^ éeéel lo- j c- feége lotá de egél. ^zólltt. / otóu betítój é wzéyö. á# Jáo, A hgeey ál á ^y / édelődé, J.^j Ltü u é h ö l g y e fx é p utd^ -lutt ül zlelü uo tz- Üé ^Koáo t ute f e l é e f e. Kezdőet beottu lelé e té á dó llzá. Jeletezé áfcu l-é é 2*át, Éz K o, Tub Öápáfod J -utc. N ow f - ^gz cllóöz otoo opjá >! egüftottá, H «álll. t é Du /f e fgj be, íátol zeee le lógjá tt. M e g t pz 'o elle! A yáj oló bzoyá zt hz, hogy St! utóbuzálllt elle, Pechg yáj oló ezúttl fcéed t*e Stt eee o! p tz, he tllzottj elle, í t/ «> co j, tjál ' ttt» K!. 'Mu»*M^»» '., < K K<.e '. t íozott O OS7. VS [tóhuz e El egytí.* zót e o ál!é) utt l tud S Te át é tá, ' tl K l fí ' «. '!. lì.*! K ü t «t pt < < - loáól, e" '. S U / '» '! '. T *. )U o o. e tel.t ötele olt o K í ocb, ülőhely é ey z álló< t ì A', d 0 ' '. e *.. -,.. z < ' le ede. / h 09 uló û M». ue eïc u ^, le K', eő e &z&o& B E L Ì h 'á Mt A < í eh- döfhtó- Ku/- é /- ell egy-egy épet. t e- Rfel Győző üéz- «?í5t Fot G l b o g y e e e d ő Juóyo áu! K O M A R O M, S t - -. Nd^?y álzté előedű bdcoy, hegydé, úgyzté lc>obb híée öc.lo ceüőd boob. Go/.ödé e^j bo Ktuó őéeéől. f M <A **c* f f tol pc í C7f t fl^l UK Koáo fedezü oíelcípéuel fel Ne, he z gyzàj h?!gtól ely é «ezb lt u oo l <* le l. tl KuhupdotU. Ez / ote Ù! 'l> K W.A >. [tìlzl tobolò èl ' bud] el ó» 0 futtyuéz hólgye, de ee ltu. hogj ótt l./'o M«'gé e ltl, ue telc lòbb *» S -h u.». e f! ló. é z- é. té dőt é!e! átt títá ezt d. l'o. él «>>! S Ool u l! í ul! h û l cg U? ll/ú ttl. e> f j ì u ezt z le. hó -. Elceélé So DB >. /. heó. le» lott élt e é f t t. > M ' - ju b lóào t» oáo l<*l ṟ Hu [A 3 >7.<'!>- ö^87ofoto?m»- {«'!!!» h.//,l. cetgleeae eee hotló ebb hut. Cí ^ d l ' H Bózód ulyeeíőé eöle-eőze KAC áp, febuá hó 20-á dél í / p ozö ÍM ^ zéházábw gj báú o/o. úlyeelő e öölíó ««' bózó hcutlòl ez oddtt Szbó Koào-clé é Kut K >à o-éz tépetl zòyegc é dotl zet töt ì bózà /p, gebftl le fy&z h,. Be c K '«. é e' Gyf lo fzdelébdl g- elìezebb Keee e&l gyóz te él Mjd Goczftl Ko lào-dél dd /ì, l - peebe étàll fe! )' p e t l gzebb té ózée o't / KAC É óld^!-"to - dfogà Szec pà, e t tu t ),,. g) 5zte S/ d.» j h jol ég ej{> betttó éfzet x elye égé àod elleelét ft "»ll letel KAC. 'leef> e->«>'t. budpet M "> e u elfe Qzc «< é NoAb Aztlo KAC»w K <! 70 é àzeg M Etde 7 á,.«'")! M Előe 60, ézéől Vztlo Poth > âz- 7 g-l, tö e lg Be ete Pothoj 83 z 82 "». Elletw. gèe L be. V2 ") u-.tl l ftto!> jezéql.'^ KAC»'Ì. Ì/. t )! h ó l» Sege, futó lu.) u á é e g é d felétet Kötztt Fzöetczele.»-'t»*»*«- Ì $zì - e C ' - w ì»<! ì Kto tu t <) btbuzgl zoztály * lé Szet Gyeeége Müée ÉVÖS jubleuá tt bu4 L7. áp 4-.'» 6 >. ' t / <!í z <T íléhe -/ zó e e! *>t edez öetező űol! Mejjytó Modj Ko 5 Bél ^ t.'. zó U>í). - Sztá Sùzcl MZ- < Éel Doztál Mló u Józef é Tíc íáo, zogoá íé z éá&zíő -.á! tú ó 3. tl í Szlj h K É gh. A. o. tuló Má Pezd Mt-'le e leleet Szídb «So-zád^ 29 <>edé M Ru [f <"> é «/ tée t! A Szözj - ' t S lle lt Jlll lt j. lelyá heh o 2 l beu '. á!lhel ÍÍ.3Ö í legye flaételbe S-zádáb é elődá előtt J -/láál álll«ló >/'í)/.otl hetye cee, belyf^llá éezé zet h el fzetéeet zet t hálá dzö et el o. Kehe K 0 u. Tc.é e é gyobb záú egjeleéét é / A. htt./u *zo* N U

6 M - KOM ROM LAPUK 944 lebuáj Hül febu ^ H Í R E K Sz? tudoáá hozzu ed* h - t -''í'.k. M f t«'' lí'o oo hál -/.! f fcezdo l u bfu oldl tf*f jí' VV,! j.'vllí lll«'c Ut? * pftpfhtá ppít f h Ac» /»'T ' 25 -/.í/ t'»»tf pftpí u» ÍM.7. 0»'/! j#*mvvm *ftu WM á t M * *JBP h* c <- H f»*. f t» btde» >> - y «o* üt. hogj Hgjt. f x»8* C*fHÍ * ' ' t.»'.» pb. t p djg»' KVM zü, l> j j * '.' é ü 'L.ü'f' á» t f ftd f ' jté <* pl t-» jól», üf. SfOttlw,!!.»» <ü <* á N - tt ÍMM h gj OH «'. ' K«'!!. ll t 'M..» zh lüá >' * Hl 'N'!.. h^ U>,.h.» A z t l o o f g y e l é b e! E E M P O " á á y hdcgy Mdefe fát, ppíot, üege é pocé <t töéletee gz! Olcóbb t z t, ézg gy c zet Pogl b hozté t» > /.' e e, lel - el. Koáo ^áo f PM oú> dök MohW, f -.. íj lx Ee? el B ^ -/»»' t ' lt 0 L «- y ffj. F C J S S Y K Á L M Á J gyeeedő, Koáo, Bfo-tc o epí z] áoo Sz fog ettü lej utóbb cpézpo /. ' t, dpéz] - C á. '/'U'. S!)o.u cpéze bclep tolódt. ' )! üsí CC lído í p. / t oo c / ézeoáo p!- >/.u). BégjeleteKel. /. ál ztáy f fcte! ^/^ zedé ' '<.. tá! ' áo ézből ) l /»'''L't' M^Ì á- ". / b D u. tptált 8. K Ut Mdzetftö!. 'o. Zuo-.. tel. 276 öz 3 2, Dol legeltejedtebb é legégbb cooládé hhjtó 3S ée lló hözáljá, e teljee egbízhtó, átltl A fobl dll 'ü'l! '. ' pobléáját et tel legutóbb hí tá- >'< peotbí Sco. e l Éle fejuá zááb. K-^/' Ezo él j telje - l h ée el Mg. o záká ó. os<leáctd te eöí, S. S. " zée lluá l< íl Vd h á áí ^ há o lé jee í láá ut á -l C Í. í. zgete JÍ.L V ceh Zot. átoáát fe Küldé p '^t VAffl. 0' Vól Mt á te '' tez // á< gye főjv / áeg őcgl>c > láát el gy tud.t' áefíe egüe^bett t. Klo «- főjegyző - 0 h ezj tego l - P / 'VM!*M '!.!! M PÍ lh ß o < > H l '. lèt} ' /<>. <>. t ÌÌ ') È $ p- ' - éá ' éd ul á 5. Felétel <7^»ul». Mefío cíház ^ őtélé],et j l ) pl V ' t ^> oplát. A l t. S-MÍ!. > e te 4 t Du tßl&tzfä z dé gj tí!- Xö'.édelc h á Ceel l "» t ll lulsó j' tól étjj fll» V flí. Sl». Tl.. üöl- dele Utó Jáo dé ff*. Wá ' Y Ó ' V* HÍ* "V B M R L.N olcő bopaí! el* E L C FON od 204 Lá 97.. t < U outo, Kp ó t ó őe gu bottt oj-, zdí, bác lí ájlce ^tzchh. A -Ü $fé!e fehé É oo> c &Q oz, ülöbö ó 't be [Í)S2tá!áhá BöÖM~ ^o. pfc- í.j u. MMleuu pl ttő - Sz'báz Mgz íté «ú«'!) zááb M j- l»>.- ftttfl h " zo j á Leqéy?ehh *gyevet elqtö oto é fgyele zolgálá! /M t '-'t űhá >. «e éé felügye «éte 5 el leíuel fdgug <» ht. te A!etfl p födö tfel gyc U cet, L- elü / tuál o é t eté ét léeet,» tügy gzgtá phlü.. l teftl>ezélj tfelügyelő é e.< z e cl K. o b. «lőg lég htláb Cploe- lózel t íő^>c*»tó Híléécl lottá ey lltzee ^ 0-7 üdoz h beeezeí **z Koo. Szel ú-ú 29. zú ezeöü Nüdo-utc) Ngy pl.?-é'«cé!áubo, u. B. boo, olló, zebé tb. K ö z ö ü l é e j ó t á l l á l.!..-'-> «[á *- á á Sj H o yl oxc, UM/ Vlo fljel ítbá j. B o í e é tpé?, /.'. q ó., /c ége otb tepd le lo > ^ Mu t.. ^oobáo. Bull láto^jl.. há.. K'l. Szl eje, B Edé egéye, egete >ol é c tég z új S, M ^zb Üze zeeztő >/... befl!öu e jó, de hozú záu, t!- ppháyl ttzdf. Kü'ulje be K- zépodl folyóthoz, gyefeztejtt olhtó, lehetőg - íj le V.. j &ldje ee, hez /ól M e ő hetjü, / llető ebgzóö jeleté Udobd élj& ez. u. ozeű l fázott tíolyj le teleá^ok o oozódó ötele! yo há í leeteleáyo dt elő, - llé jelelét 6 t. l>/otáo febuá eltejeztő elö^d!.» títóő M He Euópáb! yelee. helybel f -. é jelh'te't c ó telézfltégge lullff lóág. Cb íté KJ z étél * lét

7 Febuá 2t VARMEGYE ELET KÖT^g - Szöetezet - Álltteyézté _ Közgzd *g Vállozáo G áegye lztáb ''»J * >..» TÍ> ]c -e c- '»->'"" - '.'. édeből '!.'y.tc ít Ugyzo ' >.!.í./],', új el fogllt Táozá gy áegyée, ely ) dáú é fejletl gyolt ézée ' el! e tá l ge üepelte előléptetée ll.ól A fe *>áí?4- edíül ozgyöle ú Qeőb! Káolyt, o too jáá főzolgbíóját z eltöltött zolgált dő.'lj. V f.-..» oztályb léptett* elő A épzeű főzolgl íó ebből z lloból elege üdözölte 9 edl ' özg) ölé í! ''. f főjegyző ee- Doog RC KFC ) / u«<.,,),! Fóodot #lülő llá egédee't e éjjel *zeedtefc p'j*^ é jobb eő lét. el edelező doog febuá 23 Ngj yg áldozttól e dt z Kl. ezetőége, chog} jó pály Fogdj áu tp. Doog U. K t éőz - é^teöu fe ézőt Mjde deál l- íjo állt t lel cpto ee ^ bátág Ű özecpá,. özbe eőe tüzfí. '. «e o 5z! t föl lágyát úgy. hog egye ehezebbé ált egye febuá 24- -udí- ül jegyzőöyé 0 -, öítel < egüeedett áodljcő ál- Í ÍÜ. - A D, X^''V' N U '- U! O S V O U R / 8, X t /.. J ^- leook eőlélee eeléée! jeletettü A ]. ' - l / " " Betöltééől oáo cp! élülöz olt á, ho<«belügyzte / öj lpá éleé-! í zolgltlg egelőe elhelyezett l,! <t y főjegyző ál- yee eghllgtá utá htá -, o á b b á Öllét 6 Fóodot, elügyzte d. Coft ^t- > *' HA, «* hétözbe ádulát zeedte Nélülü L 3 U-K t.t~/ özgyö- ' letett pl P^tő, Dooz, Lehö í «áegye eddg helyetyzőjét eezte A ezé b- zol-át dejée töltéée lp- < - N ^ Mézáo l h Ráo, Lto. Zjo. Kít-/ egelégedél h. t í l! " ' - ^>lytá yugdíjzt,!.-. elő béz pec ' ee [áol bo edzéel Ee tüljdofth lm)gj U Pető egy legcj b tztelője H édee oel özj yfílé ^yzőöyébé» KFC ctá o ete e pu egj potj tízű gólt SZÍ tl be oo c >lép eté tette e. popá t tt zob bzto tez 6 Az Kíó <!t ec wf Ráo eledée Édee,! tlttá doog tűő pu < t üeg hco bátágo éfl- 23 M / o.. /t e lye h elezít.«fejét,,f t 5 0 lló eeledett Koáo VAw*ey* T» &~ KFC já Utá egye pedg éppe e eltee jt'» példál efo.. llá eeje é d gy já Káo eelő htá egfgyelhet- e zéy eeedő - '! Qlöö god -t fo e Őoz ttá E él tlí z ONC y ezélybe puju, >/ tü Zjoo, e egyze boct> le áltoz. Szüet utá» /<>t táb pályá elleleéel HU egyelít Vázoy éé, cptm ülöbe Plát Tótlì é áj 94 - l eébe ttel- Í'» Koáo ezet hez j t l^to eeledett Mézáo. eé ll>- 25- pecbe Ráo zőfllet tlál olt, gy <tá áól e üöző<lheteze le eel ŐehelyezedŐ l^ehot gyö [o lootk í el üld pub C é tejlezl ée A eet 2fl tló pegő olt, jd z tyáuő g'yí édelődé eete b. beül z eőb 0 é ete bt >ftottá «h- < uo eezté} cee<lö é- «u gé) el htelt, A özellt- ó eete újból tágult / ífezé bztoílj fáő ee tét '.. <.. cj e ^. -«. be. bzto lou lehetőégeé^ twyítjd z có ug- S eezté) üzlete éde be.» 30 lló pegő botá /out elege őet _ le elégítéée é ezél z,.. edelezée á!ló eí > pegőe eeledett. Ee hó pegőe htá belül... ezté) eeedő, h- e l hete g e oz h o < / ee llee A^ de előbb e á eg *7 e U ^jobb. o.ül o- Rzott- lelő lfbét oól l' g^» V.' ll N SZÜ'! pe u- LOSOÍ c / édée eőpcolááól e M tépüeté u o! ^ legutóbb totot febuá o deű pecet zezet» K ' L o h é tít ttott tulágo elődá utá lte, o A ö u lí«l egyelíté ööe Tu etödö Pető lu^.! góoz 32-e e- KJ t gj fzete. BSZCRT-KAC 62 Í3 2) /«'t DAC KM! cgáutá l«o zöglet úgához jul t c bef jee llete táo eg< l játéezetőt, ee állítj 0 el>ee oldt K C ot á c < c* te egddályoz u tudj.«<t)>u! újbb gólj Pető t bbe l] o beuí A tlo og egj üt ó jté fe «eledééel é öelte oáo u.)-» ge ele últb uttott oozeé Eőlét tetetébe g fölötte ál ellefelée ^ edzeé ol jobb ^játzdtt, Külööe «édele ujtolt fogátl játéol Egyéleg Fu, Vázo. Sebő lott e ele lett K M. K - M Futtto e tudtá helyetteíte. h yzót, uto játéoo e edeleze íg elegedő Soó játéezető é láplázzl, tle ó láttál * ezette éőzé {>00 éző K!. VC Rd. K't. Rogá " t, ' l"os Káyá Sét. Rózé, S/oUo. Pté, U á, Ká ^ólo oedje Mézáo, Szotyo, e o«zott l l-eből), lózé, K / o. o, Kj p ofehée.,,<>. á édele előffá, b e öye dtá eg ctá o gól elleée é átított cpto elállítá*! ez olt W eg z ptd y elej toá BSZKRT B. Lé, Kó, Táezo. uttó / újo gzolt játéoo egye* >. Mézáo Kj, láb lőe ég e yeté <! «éző tetz oá * et Ktűt téz H é Káyá. H-b AC cpt lez KFC áp edége «- $./. lyel legutoló éőzée lehetet t - «!lt'tt"». tál ot] Ült < ú'l ' cu 5- bátágo záít öelát] tólfí '- -» ül éháy *- ult ll t t tl á e be lddje el * e ö/ö^. p ée utá 4 jezté «el el. el zte.. gj tú egelelu...!. u z l, óbálozt tele. > ^ ed é} - tégtp, bö u..- ég e őz P. / ^43 ARVFRíS! zee tft Ü ^ tó 7^ «fffftetmeny. H Mohá fáo oáo ügyéd éelt Ko láo Plfl Té pá, telj dé] ì pél -t'- fá öl e - fluì eg, z dé, jáulé eejég o oóáo. dőtóá lo^bb l, - jáábíóág 942 é P 2324/0 z égzéé- get, ely eá V zg Nlejezée utá ttyo ép éeeel táco-. elő, j föztjüel egyedé- leöet tt özé* Hely Nápf lé lebuá hó 20-á ttott eelődáát, el} e Cb ítóő Mgozá^ helyelél * le,. V x Ő V o SzSl ^^ezé^ eül ì ee ^ í Keflet ^ ezetö?í j Mz <, elybe pdzo é zteő eze zet Koáo, Eeu á. f, Páp, Moo^ó^'á, S-M,,... zttő l eg t p, e^é. Sí clehé á, - - zt * é Szobt? te'eáotf tőtó^oláj Todu^o. tóbe hó 7-é lefogllt 55<) P-e becült! ee} eel júlu háb xyolftjá 0 cuyo Közpotj háohete góágo oáoóáo jáá- te Vz elő o dulót "- o úu á, ezeo! lezetl * lod leete- j ]>,' [óáfl fet záú égzééel»z á e l Koá» Re l pt ehefeléfl zée zöetezel ultutázá jze Q Szé tudoá} ából eloégyottb zép eel ^/ ft cüzőöhől e töf á - 30! pjá fet 'g* íoj olj. 22 h dlgtój Az ü- foglll!ó!- á»z Swé egttáát Vlózíleg ácu 2-e «let d. Ko Ezte, eledele, de c M eete h elécíté ogu feáll h elleük ee! álogtott loázo zeep^tp< Koob '. oz ezetője l - Kl ól e zédéfoe ^úlozt zt hlztó hátáá géeeet folytb c f ízeedő láá, Bzletébe Gut " özégbe házzá ltt le dő t lőöl u l /, o ' ^f.?f hó pját deot W óáj tűzet toí bíólg lefogllt e^á. géppo, có egxéb góágol legtöbbet ígéőe ézpézfzeté ellet,.,!, bejáo t & el fogo d. Megítu á, hog> < éet toázálogtott ácu háb Bud] ete é öz^ / eejét. gy álogtott cpttl ez l.l KFC /> cté edégül lát áló éet toázegyüttet Mot ól éteülü, hog^. éet álogtott ct 9-é Ehdpet é MOTESz látáb Szo góágo, elee ám helezte, hogj J» éeteet á< tu Euópáb A/ édee elődát elődá ft - í egy Mew pegő felül. z.,.>60 US ^., 2l4 Stegèà Koáo eleel éte hllgtóáj ^ M E - áltó á A/ -», '. ' - tó helybel ftlág ebb ooló-! áeezhete BKKJ K ' KM-- tetettel KFC á egezdte.z eàeteel dott elő helyee tzedéze bájp «öl ^?, előézületeet og}*zd)áű to beu zültéggel jd özöe öeke Éeelt Koáo, Koáo. 'M w é%.-. febuá o u egedezéée Az egyeület eze- u Cb El záózy fe- V-'T M. tőége ez t poteeéyt to lo- >z étée, zép utuál «* <- -.Tt ) V, /'. / ' fodfft z. eto! '.. áju, hogy logjj egáll.! helyé feltítet K'C. cpt / el0 oztáh bjoál zebe KC lö ll /-U'! l, L*ÍUS 2.»-é t ' ed >/«epel z O- Sfo Közj)ol áltl edeze<lő ő potpo tehetége oáo hölgy*.> éthető l í züle zeeplée M c- 3-.'M. t «>l f U!. K!. eühí^ áá >. Sopo Koáob A KFt uöl» zoztály zbet öő eüt cu 2-á ete 6 too t ezle KFC ácet lub-.. elye dzo.«ftl ezdő é bldó öölíó u jelee, ezt Ktot. ll fehé zíebe óhjtjá ííz ^ f»'" t» loete Kgye>ület Vztlíeí Szoztály Folyó hó 20-á látt edégül otthoáb z Aláfüztő VOSE cptát lelefe ézülé ét eghozt gyüölcét é ee htebm leeté újbb dcőéget zeezte egyeületüe Küzdötte z utoló plltg becülettel é bttel Győzte leetéd e ot, t l/ jól eőebb e {. t.-.í be utttá eg V ló lelő éü oho feleeledéét tet eedéye 88 győz e öetező oztozt Bác Kw llete Bgj 2. Blude *J. Beezy 2 «Quell - győzele Folyó hó 27-é '*» edégül z egyeület Páp PSC cj. tát, eületü elő helyezettje Az elle lé &ág ellett bízu.díj.. l hffl u -,. t '. - e. R u < b

8 » KOMAKOM l M.Mt h zá #!? ER RDE Ml NÌ. otáorlóáo jáábfl Uf l' <fl 725 -M., «ee! t M. ì. bu pet 0 M! ftll l épel teltjttó Kelee!> éè lá _ ''Mt /* e' «$< - B». -»....! l l t. «e éyelu jll > / o "JKV ttozó É, N, l x. h t., löl lt» 4. à «l M 0. tpj d! l á jál tüzo o» bíólg lesoftlll bútoo é egyéb góáfol legtöbbel géő lé éh^dáél togp / Ko ìot KM febuá 8 Bo /' > b égeb ut 2 GŐZ- ÉS KÁDFÜRDŐ NY VA T A édflftm tm e?le* f p. A f'/f'-' èh é* ét bétfó W -., à N fféíf. - téè* cűtőtót 2- * Aág, wo u y. áág, MáfPp 7 f l P u u fc ìwppl»!»*. S te lát* _ él í l l TÓTH M/"RT0*. Vìe A42 944,! -/.. HRDETMÉNY. ^páczállj özég teeöj 6 ál láo le eőj heh bftf eljáá ő eteztébe átlítottá, ezzel eg) cteűleg zo z gtlo éze, elye z 8«l. >/ 889 W M é 89 -ce téj lege btoo tu dojogá bejegyzéé edel, z 892 l -cbe zbályozott eljáá teleöy bejegyzée helyebítééel p colt) l<»4 loítoltá. teleöy hlóág ezt zzl felhí ál lez özzé l bog} M.t/o. z 88GXXX t- > é 7 ghj lpjá deéte c fo.«/ 889XXXVll. t.-c 5 é 8 g.ut»,m é / 89 -e 5. $ potjáb fogllt egézfléel lt./ t88yxxxvlfl. t.-c 7 $- z 89 -c 3 & b potj lpjá deéte ezee»/ 9Í2VHL-c 35 g-áb logllt egézítéet ezözöl ejeg}zée é é j leíeégél uttht á, t égből tölé eeetüet, j/o pedg, lely tehetétel át telée.t/ 886XXX t.-c 22 t-, lu-../ 889 t.-c 5 g- lpá ló ellőzéé egtád íájá, eégből eeetüe hl hóp ltt, ** gy u é uguztu bő "> pjág bezáólg teleöy htóághoz yújt á be, e «/ ee efl e hozb bíthtó záo htádőe.</ eltelte utá dított tölé eeel. hd zeélye,. dőözbe áu-ö} go zezett hátáyá e zolgát, J hogj dzo, z!88öxxlx. t- é 8 f eetebe de éte </ utóbb g- z 889 t 5 é 6 -b fogll) egézíléel téylege btoo tuljdojágá bejegyzée elle elleodál él í á, íábel elleodáut hl ló p ltt, gy 944 é uguztu hó 3 pjág bezáólg leeöy htó ághoz yújtá be, o ee eg e hozbbíthtó záo htádőe. telelte utá elleodáut Bgj elebe ez l hog} dzo, teleöy át* lítá tágyáb tett tézedée áltl, eülöbe zo, </. 2 potb öülí! eetee íül»/ 892XXX tc zet eljáá é ee folyá töté bejegyzée áltl z előbb yet láöj jog bály á b éte éz - deéte zot, tljdojojj áyá 889 XXXV. t-c lö ^- lpjá tötét bejegyzéé) éelee tláljá e tetetbe íelzó láu tl tlző ééyüe teteleöy htóághoz l.»t hóp ltt, V gy 9Í4 é uguztu hó 3t. pjág bezáólg yújtá be, ^l ee eg e hozbbtbtó / á o htádőe z < te utá t beu le tát l c lö ede átjá é c / dőözbe F l % óöj jogo zezet! hd zeéle to éele élül ládtüuttl ál.'«. [u»/ul.l/o. í-luc. í > bzottág eedet o c. át. hogy eybe wd egj.z< áol l 5 lyeee pótlólg bej^ttftteel.t teleöy htóág- oáoóáo. jáábíóág, leeöy htóág 944- é febuá hú 7. íj já D. Mue e. tbíó. dá) hteléül He PáJ betétze teteöa ezető LAPOK ögylí. fáá*móág t lelcőjl htóág , zá LB SÍ! l > Stbl pozzáfutő TM V -K VOKAT. D Get Tbw, <>-^ l áltl épel Lu z Beő, eeedő, he y lo ^jehjttót Rehá Jíáoé zül Meyhát K», h éyí lo, geh íjtát ze«fl el e«w o ége! j á ügyé e te.eöy htóág égelujlló éel e öeteztébe z 88 A L-c. H g, % 7 8 t tébe. égehjtá é t 52 tőeöetelé, ee '»-. é otóbe hó pjától jáó 5 t, 28 ' 08 l eddg egállpított pe- é ég ehjtá é.»/ áeé ééyé ezúttl egállpító t 4 P öltég behjtá égett Heté) özégbe feő.! h< U y 348 z ú betétbe ozá 858 helyjz zá lt fog -lt é >. t. ozá zet égehjtá zí edő eé &Uó gtl tb8 pegő ó M á ellett,.j hetéyj t3öí záú t betétbe T ozá, 535 helyjz zá lt fog lt é l>. t. ozá zet égehjtá! zeedő eé álló gtl l í" f^gő ll á u l l t t eledelte / áeé e ét hetéy 367 záú t betétbe l b ozá t t z f égzé e M< yhát Zgod é eje zül óth ZuES láá beebelezett életfogytgl hzoélezet jogot, el áeé utá hl» d, leeöy htóág z áeée He le öz égházáál egttáá 944. é c* hé. pjá Aé utá 5 áájál tí/ é z áes feltételeel./ 8 8 A t -c SO g lpjá egállpítj, z áeé feltétele > htlo óá ltt 9 teleöy htóágál Ògyllg Fő-utc 79 z 0 jtó é Hetéy öz ég e.öjóágáál tethető 88. l g pot / áeé lá eő gtll.t ál tá á éthdáál l oybb «o el d e letd 908 M -c / áeez zádéozó ötelee bá tpézül áltá á 0 zázléot éz pézbe ágj./ 9 t áh 4. o/o.t á l o l.l S2ál >M ÓVfl déépe étéppob üldöttél le te ágj bátpéze előlege bíó letétbe heezééől Kállított letét eleéyl ftüldöttoe átd é./ áeé feltételeel láí 88 A. t -« XL L-c 2 $. Ogyll, 943. é ug bő 2. pjá D. A' l/í jáábíó. dá hteléül 23 Olhttl h. tzt luoulo fcleíel. o. d»btl b. U t V E K Í S l HRDETMÉNY. tféh Gugult tl öööe tuljdo át épező 322 -öl teülelíl, özpot feéű belőég őtzobá, ofoto ház zl ülö étzobá lál, ö ütóö ettel, péházzl, gy pcéel d Hoó Kázé ó ály özjegyző odájáb * 6-á íl. e- 9 óo öéte á eée e lá e ü l áeé feltétele u.őtt egtudhtó, telefo 3 zá. "J T "U L A K H -ál Füí^öyö tzuá é áázá! K O M Á R O M. zogoá e ézítéé, átlítáát, bőözéét, zzeű jíláot é hgolát fótállíl jtáyo áb ált o Zogoá étele e eldá. llyzeelée, űz züzletébe. KOMAROM. f S7ye lozel-utco 8 Vohz-u. - Teleo 66 llefcn E p ü l e t l o, é y y l é d e l z e e, ó g y ó } Tele Hl foot Pátlul zellee ígü té. Egy zo álo boyodl, hő zeepbe Mut L. Bí c T l K My, Kfhály Eő, Soof Su Kéőűo 042, z Mgy, llete 230. z. UFA lághdó. Cütötö é péte, ácu 2 é -á e 2 pg! 5 ALFA TAU«eül zíe. Egy tegelttjáó ebet tett üzdele. Főzeepbe A tett étele lö e, Kéőűo legújhfc 03. z. Mg} hídó. T u u l F l z í h á z } Koáo, Ku M ló- u.. Telel. >z. t-7t Febuá 26-á, zobto é 27-é, fp KÖLCSÖNADOTT í l í Főzeeplő Mut Ll. Boo Legyd Lázló. lo K UFA hídó. S/oboD ó é áp tél 2 á elődá olcó helyál. Febuá 28-á, hétfő é 29-é, edde PARSl HDAK A L M Főzeeplő Jule Bey, Dee Boc^ Floelle Lquey, Pee Stephe Kult fl egézíté Mácu - í 2_! _ zedától zobtg BOLDOG D0K«. Mgy fl Ajty é Kádj ctplééel. bez- é oljlet. u t ó g u 2. Veéü zogoá gy po! ézpézét, Bpet, L, Edődj f B. Hue. A. eátá b ééel 0 Mdee. özépoú jobb zo főz tudó, jó ottho tlál Ngygád 2 Hóo tá öooéál d Bogá-e t gpd felzeelée f C Dél-Koáo, Jedl A., u - líooóz^á, őzhte- é tőlefá. dízfá, fej Ő phtó tá folájáb, Éeujá l uáb ját, >. égzett ő, á l l á ee. CÜ tálb. / f ftltl C o d c g tf), Btlet-ól 3. z. Petóleu-, Tbztplote) z CttoeM álll jótállál d. yo L VCÍÍ éztéö Győ, M^^eház-utc 20. eeedébe Ko o o A P R Ó H R D E T É S E K ü!ö.féle házttá é g z d á g ce gy á l z t é b p h t ó G l Telefo 446. e é p á o, g y ü ö l c f p e e t e z ő, ö f ö z e t é p e l e t K 0 M A R 0 > L A P M eguguebö áb ááol huítüdé^ut, elhzált e töött go foìe ezeet Felelő zeeztő K A L L A Y ENDRE Dl Szeeztő BARAN ^ ÖZSB A dáét fel KEflíZ FEREx^. S/el ádó á Vllyzeelé! é ülocg ül ddó öt, 'otá ötözté, ío ü g y hágj telt ö ö é j hítííj t Í í züze ó l y - u. 5. M o d o - u ) T e l. é <! g?p dhe éltó ll {{yág leb u. efy u l É ég hldá tz u't fe'ől efc ftfgfele ell teű ü, h zet j u tt] gée zolgál^ Szbdágzee t 6 á g ötudt üzöböl é ez?töz^efj épe l öl ö l t. A élő íl zée felől, hog ll c egyíél lehetége. Ez ló jelz oh tfá jc Soágú, hoy elel c e <<í *'/ -íy 44. Vétel-cee-eldá! Jítóűhely ^ee^ztőéj é* dóhtl K Szel Uhá Aly-úf S3. Előfzeté díj egéz é e U félée 7. euedée 350 > flu»«yod 6 öy.wlá Koáo, Szt. ltá ály -át 33. ÄVD. HtHt'ló ezető Metlecb Ká Kotáo, e btédeolté «* állo ée e VD'H l U M át buáb zé á íl 4» f legulóbb flfs-l >, el ezélye! utu, ál f ell odftu ^/í* oáy ^Í'Ó <'l'*' juth. *< <lí* z l u yújtogtj eá ég, tbeálz ^zfodőet lehl c ' p o l ege Hlelétl eedéyee ettl, co Megtlh t u Pá, hog z íw ÍÍ'Ó lolóó ^zed«lee t hogy u l ó t öethet lu. áb, e e z t é y polt h e t l, ' Megjele de zób űz,.! ü t ö l t eg- Szobttól zedág, febuá 26 l-g gy EUgjátá legújbb dugt eeée *). hgzeézítő Koáo. Clo-u.. Rádó jítáo, 'pe /pezp fezetet z «l decéjébe. wxy ll eé b Geít Gyul b ú t o o, S FESfÉKET KREKNÉL KAP. M E6ALM0DTALAK. Ráócz Feec-utc 2 z. U U t l Veío N T M Q E N OTTHON! fettet é tztttt töélete uát p' étoly P T T f ^ Q T ' f / ' t» U V» Í LXV. ely ' ezet *. zeyő tlj l»l'. SS z Ke,, hdsf 'll cél dé ", z ozág loá. >lf fcol c í á j á b Muál o l l "lóg e z tol, he hőe helytáll' hctée, he tete zocál leleldj áb,

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

é ó é é é ó é é é é é ĺ é í ĺó ó ó í ľó ľ ó í ó ö é é é ö é é í é é đ é é é ö é é í é é í ľ é é ü ľ é é é ľ ľü é é ĺ é é ú Í ě ĺ ľ é é ü ń ľ ĺó é é ü ú đö é é é ű éľ é ĺĺ é é ĺ ź ľ ú ĺ í é ź Ä éľ í ź ű

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ę óľ ľ ő ü ő ü ľ ľ Á ö ó ó ő ľ ź ő ü í ő ő ó ő ö ö ü ó ö ó ü ń ő ńź ő ó í ľ ö ó ľ ľ ö ęľ ę ľ ľ ő ő Ú í ö ö ő ő Á ó ő ü ő í ę ü ö ő ü ő ö ü ő ő ö í ü ő ö í ő ú ľ ľ ő ü ú ő Í ő ü ü ö í ó ľ ö ő

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü ő ľ ő ľ ő ů ů ĺ ő ľ ő ůĺ ľ ű Í ő ó ó ĺ ľ ľ ĺ ű ó í ľ ĺ ü í ü ź ő í ĺ É É É Í É É É É É Ü É É Á ľ ľ É Á ł ľ ü ĺ Ę ź ź ĺ ź ő üĺ ő ľ ź ź ő ü ő ő ü Ż ź ź í ű ö źí źů ő ü ő ü ű ó ó ó ő ő ĺ ľ ľ ő ź

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ł ĺ ť Ę ą ů ú Ö ü ú ü ĺ ó ó Í ö ĺ ó í ó ü ł ĺ íí ĺ ú Á ú Ö ó ü ö í ó ó ó ú ö ź ö ö ó ä ö ó ó ó ö ö ö ö ú í ó ú ó ü ó ó ö Ö ű ö ł ó ó ü ö ĺ í Ö ű ö ö ó Í ĺ ú ú í ö ú ü ú ĺ ó ú ö ö ú ó ű ű ó í ú ń í ú ű

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée DR BENKŐJÁNO gátudoáy Egyete Gödöllő Mg Gépt Itézet gyoozgáú gépzeezete tevezéée foto lépée z egyelete, ezgéete üzeet bztoító

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

ó á Ö ľ á é ő á á ĺ ĺ ő ľ ő á é á á é ö é é ő ő ő ö ľ á ľ đ ó í á áľ é é ł é é éľ ő é á í á ü é á á á é á á á ĺ Í Ĺ é Ĺ é É Í É É Ü Ü ľá ł ĺĺ É Í ľ Ü ĺľé ĺ ľá É É Á É É Ü É É Á Ĺ ŕ Ę É É ľ ĺ ł ľĺ áľ á

Részletesebben

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ ľ ĺí ü ľ ü đ ę ź ö ö ö Á ľ ö É ľ ĺí öľ í ľ ĺ ł ľ ĺ ł łü ľ ą ůź Ü ł ľ í Ü ł ľ ľ ł ľ ĺĺľ ľ ą ĺ ľ ý ł ą ł ą ĺ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ Á Í ĺľ ö Ü ö ú ľ ö ł ĺ ľ ůź ö í ĺ ĺ ľ ö í ö ľ ö ą ö ľ ľ Ô ľ ü í ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

ú Ö ő ü ü ú ź Í ő ó Ę Ż ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ďő ő ő ő ő ő ü ü ú Ö ő ü ú ü ö ö ó ő ü ő ĺ ź ő Í ő Ę ĺ Ü ĺ ł ł ń ę ő ö ö ĺ ő Í ó ó Ĺ ő ő ő ü Ú ę ő ö ö ü ő ő Á ő ü ę Í Í ő ú ő ó ö ü ó ü ő ö ü ę ź ő ő ü ö ü

Részletesebben

ö ő ü ó ü ü ő ő ó ľ ö ź ľ ő ľ ľ ľ Ű ľ í ľ ľ í ú ľ í ľ ő ő ó í ó ö ö ź ť ó ľ ü ö ó ü í ő ú í ő ő ű ó í ť ő ü ű ö ľ ő í ő ó ö ó ó ó ő ö ť ľ ó í ľ ę ő ö ľ ľ ü ůź ę ľ ó ó ę ó í ü ő ó öľ ľ ó Á ó ö ó í ő ľ í

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ľ ľ é ő ü é ľ é ĺ é ő ú é Ż í ú ľ ľ é ő ü é Ü é ĺ é é Í é ő ĺĺ é ú é ł í ľ í ľ ü é ľ ő ľ é ľ ĺ ľ ő ő ľ ő ő ő ľ é é ö ľ ü ľ ľ éľő ő ó ő ő ő ő ő ü é ľ ő ľ é éľ í ľ é ő é ľ ő ĺő í ő í é ő é ľ ó í ź ľ ľ

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ü ľ ĺ ľ ü ľ ó ľ ľ í ó ĺ ĺ í ú í ľ ú ł ĺ ľ í ľ ő ő ź ő ľ í ő í ü ö Í Ĺ ź ő ö ď ź í ź ó ľ ĺ ö ľ ľ ľ ő ü ź Ú ź ú ö ö ú ľ ó Ú ó ĺ ú ő ű ź ó ú ľ ľ ó í Ęö Í ľ ľ ó ó ö ľ ő ű í ó ö ľ ű ö ó ö ľő ő ő ö

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü łĺ ĺ ő ľ ő ľ ő ü ő ľ ľ ő ü ľ ĺ ĺĺ ľó ó ó ľ ü ľ í ö ü É Íľ É Á É ĺľ ľ É É É É É Ü É Á ł ę ľ É ł řľł ł ĺá ĺ ł ĺ ő ĺĺ ő ő ü ä ľ Ĺ ü ü ú ö ő ő ő ű ö ľ ö ľ ő ő ő ö ľ ő ü ő ö ö ľ ĺĺ ö ő ő ő ľ ľ ľ ľ

Részletesebben

ő ľĺ ó ľ ü ő ü ő ľ ő É ü ü ľ ó ó ó ó ő ő ó ü ő í ľ ő í ü ö ö ő ľ ü í ó ó Í í ó Ĺ ő ĺ ľ ĺ ź É ő ľ ľĺ ó Í ó ó ó í ľ ő ľő ő Ĺ öľ ő í ü ĺ ĺ ľ í ó ö ó ľ ľ ľ ü ű ö ö ő ľ ľü ó ľ ó ó ö ö ő í í ő ő Ĺ ľ ő ě ľ ó

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

Í é é ďé í ó đ ó é é é é ľó é é ĺ ö ź é é đé ö é é é ó é é é é ó ó ú ó é ź é í ó é ť é é é ú ö é ĺ ź ó ľ í ü ĺĺľ é éľ ľ é é ü é é é ú ö ú ú ú é Í é é ú ľ í ź ľ é é ú í ź ú é é ü ľ ó đ íé é ü ú ö ľ é Í

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ Ó ľ ü ĺ ľ Ö ľ ő Ĺ ľ ĺ ĺ ó ő ł Í ľő ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ö ľĺ ľ ľ ľ ő ĺ ő Ĺ Ĺ ľ í ťő ő ó ó Ĺ Í ő ľ ó ó Ĺ ő ú ö ő ľ ĺ ĺ ĺ ó ľ ľ ľ ö ľ ľ ľ Ó ó ó Ö ľ ö ľ ő ľ ó ľ öľ ľ í ľ ő ľ ĺ ľ ĺ ľ ĺ ö Ĺ Ú í ö ö Ĺ Ż ő ľ í Ü ľ ľ

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ó ö Ć žłä Ł ľ ľ ő Ĺ í ľ ó ő ľ ó ľ ľ ľ ľ ű ö ő ö ľ öľ ó ľ ľĺ ó ö Ĺ ó ö ő ö í ľ ü ö ö ľ í Ĺ Ĺ ö í í í ľ ó ľ ľ Ĺ ľ ľ ő Ĺ ó Ĺ ö ő ó Ĺ ó ő ő ľ ľ í ö Ż ľ ó ó ľ ľ í Ĺ ľ ő Ĺ ľ úö ľ Ż ó ó ľ ľ ő Ĺ ö ľ ó ó ľ ľ ü

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben