A Mechanoplast 2007 XV. Mûanyagok mûszaki alkalmazása és feldolgozástechnológiája konferencia elõadásai és programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mechanoplast 2007 XV. Mûanyagok mûszaki alkalmazása és feldolgozástechnológiája konferencia elõadásai és programja"

Átírás

1 A Mechanoplast 2007 XV. Mûanyagok mûszaki alkalmazása és feldolgozástechnológiája konferencia elõadásai és programja Konferencia DR. MACSKÁSI LEVENTE a Mûanyag és Gumi fõszerkesztõje A Gépipari Tudományos Egyesület Mûanyag szakosztálya március 20. és 22. között 15. alkalommal, Gyulán pedig ötödször a Hõforrás hotelben rendezi szakmai fórumát. Közleményünk a bejelentett elõadások rövid kivonatát tartalmazza az elhangzás sorrendjében március 20. délután 1. szekció: Mûanyagipari stratégiák és trendek (1) Kárpáti Sándor, a Beszállító és Tanácsadó Központ vezetõje (ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.): Az ITDH új szolgáltatásai Az ITDH (INVESTMENT TRADE DEVELOPMENT HUN- GARY) 1993-ban alakult, mint a GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKE- DÉSI MINISZTÉRIUM non profit háttérintézménye. Feladatai közé tartozik a külföldi mûködõ tõke beáramlásának elõsegítése, a hazai cégek külpiaci, valamint beszállítói tevékenységének növelése. Kiterjedt tanácsadói hálózattal rendelkezik, mind bel-, mind külföldön, mely hatékonyan segíti az üzleti szféra szereplõit a piacra jutásban. Azokat a hagyományos és új elemeket, programokat mutatjuk be, amelyek hozzájárulhatnak a hazai kis-, és közepes vállalatok megerõsödéséhez, külpiacra jutásához. A közelmúltban elindított Export Klub és Beszállítói Programok a nemzetközi versenyképesség javítását, a termékek, illetve szolgáltatások külpiaci bevezetését célzó eszközök, melyek segítségével már ez idáig is jó néhány vállalat ért el sikereket. Cél, hogy a jövõben minél több hazai kis- és közepes vállalat kerüljön pozícióba és érjen el eredményeket a nemzetközi piacon, valamint képes legyen a nagyvállalati kör stabil, hosszú távú beszállítójává válni. (2) Buzási Lajosné fõmunkatárs (Magyar Mûanyagipari Szövetség): A magyar mûanyagipar helye, szerkezete, különös tekintettel az egészségügyi termékek elõállítására A magyar mûanyagipar statisztikai feldolgozásában még nem jutott el oda, hogy külön mérje az egészségügyi termékek elõállítását, de az nyilvánvaló, hogy a részarány növekszik, egyre több vállalkozás választja tevékenységéül a feldolgozás e szegmensét. A növekedést a hazánkba települt nemzetközi cégek is elõsegítik, amelyek széleskörû ismeretekkel és nagy nemzetközi piacokkal rendelkeznek az egészségügyi ágazatban. Hazánk az egy fõre jutó éves 80 kg körüli mûanyag-felhasználással a jól teljesítõ európai országok közé tartozik. Ezért is fejlõdhet ez az ágazat fõként a nagy nemzetközi cégek termelés-kihelyezése révén, hiszen megtalálható az a mûanyagipari mûszaki kultúra, amely szükséges az orvosi, egészségügyi termékek magas színvonalú, megbízható és az egészségügyi biztonsági követelményeket teljesítõ gyártáshoz. Magyarországon az egészségügyi termékek részaránya ma még a 14%-nyi egyéb kategóriában szerepel. Ismertetjük néhány olyan ország adatait, ahol már nagyobb az orvosi célú mûanyag-felhasználás. (3) Mikula János okleveles villamosmérnök, lízing- és hitel bróker: Miért, hogyan és mivel növeljük az Ön cége versenyképességét? A fejlesztés saját erõbõl, illetve külsõ forrásokkal, utóbbi új tulajdonos bevonásával, illetve tulajdonszerzés nélkül lehetséges. Tulajdonszerzés nélkül új eszközt hitelfelvétellel, pénzügyi- vagy operatív lízinggel szerezhetünk be. Hitel felvételekor a tulajdonszerzés a futamidõ elején, pénzügyi lízing esetén a futamidõ végén történik. Operatív lízing esetén nincs tulajdonszerzés, ekkor a jogi cél a használat és nem a tulajdon megszerzése. A futamidõ végén a korábbi bérlõ ún. kettõs vétellel tud tulajdont szerezni, ha ez érdeke. A pénzügyi- és operatív lízing közötti különbséggel azért fontos tisztában lenni, mert e különbségnek költség-elszámolási következményei vannak. A pályázat és az operatív lízing a valóságban inkább kiegészítik egymást, ugyanis pályázni a közép-magyarországi régióban az eszközérték 25%-ára, egyébként 30%-ára lehet. A pályázó 25% önerõvel kell rendelkezzen és a fennmaradó 50, illetve 45% finanszírozásból, maximálisan két éves pénzügyi lízinggel pótolható, abban az esetben, ha a pénzügyi lízing a pályázat tárgyára vonatkozik. A két éves futamidõre vonatkozó korlátozás úgy iktatható ki, ha a cég tulajdonában levõ termelõ eszközt vagy gépjármûvet eladjuk egy lízing cégnek és ezután fix idõre bérbe vesszük, vagyis visszlízingeljük. A pályázat és az operatív visszlízig kombinációjával likviditási problémáktól mentessé tehetjük cégünk fejlõdését. Ez akkor fordul elõ, amikor egy tõkeerõs cég erõteljesen fejleszt. Nagy árbevételû és nyereségû cégek részére az operatív lízing keretszerzõdés, mely egyszeri bonitásvizsgá évfolyam, 3. szám 97

2 lattal ismétlõdõ eszközbeszerzést tesz lehetõvé, választhatóan HUF, CHF vagy EUR alapon. A lízingcég ekkor a kihelyezhetõ finanszírozott értékre köt szerzõdést. Mikro-, kis és közép vállalkozások esetén egyedi elbírálással lehetséges az operatív lízing. Induló vállalkozásokat a legtöbb lízing cég nem finanszíroz, de erre is van lehetõség, egyedi elbírálással és ingatlan fedezettel. A lízing beszerzési értékekre vonatkozó összeghatárai nettó Ft. 2. szekció: Mûszaki mûanyagok gyártása és alkalmazása (4) Dávidházy Gábor üzletági képviselõ, Janecska Ákos üzletági képviselõ, Komlós Sarolta marketing asszisztens (DuPont Mûszaki Mûanyag Üzletág): DuPont mûszaki mûanyagok a haladás szolgálatában A több mint 200 éves DUPONT termékei az élet számos területén megtalálhatók, az élelmiszer- és textilipartól kezdve a munka- és tûzvédelmen át a legigényesebb ûrtechnológiai és atomenergetikai alkalmazásokig. A fejlett mûanyag-feldolgozói piacon a gyártónak társként kell viselkednie a termék fejlesztésben az ötlettõl kezdve az anyagkiválasztás, tervezés, üzemesítés, minõsítés lépésein át, számos esetben még a piaci bevezetésnél is segítséget kell nyújtania. E láncolat felismerése és gyakorlatban történõ megvalósítása teszi cégünket kiemelt stratégiai partnerré. Alapanyagaink a mûanyag piramis középsõ-felsõ felében helyezkednek el, a mûszaki és nagyteljesítményû specialitás szegmensekben. Az alábbi termékcsaládokat ajánljuk partnereink figyelmébe: Delrin POM poliacetál homopolimer, Crastin kiemelkedõ folyóképességû, jó szigetelõ tulajdonságú PBT, Rynate üvegszál erõsítésû PET, Thermx PCT magas lágyuláspontú poli(ciklohexilén-dimetilén-tereftalát), Zenite LCP folyadékkristályos önerõsítõ poliészter, Zytel, Minlon PA, Zyzel HTN részlegesen aromás poliamid család, Hytrel TEEE hõre lágyuló kopoliészter elasztomer család, DUPONT ETPV (Engineering ThermoPlastic Vulcanisates) fröccsönthetõ változat. (5) Dr. Kalácska Gábor egyetemi docens (Quattroplast Kft.): Átfogó anyagfejlesztési program a Quattroplast Kft-nél A cég rendkívül széles termékválasztékának meghatározó eleme az egyedi tulajdonságú öntött poliamid 6, melynek a Nyugat-Európában gyártott hasonló termékekhez képest nagyobb az ütõmunka értéke és nyúlása (szívósabb az anyag), jobb az abráziós kopásállósága. Külföldön már megjelentek a kompozit változatok is, elsõsorban a mechanikai és tribológiai tulajdonságok módosítása érdekében ban több pályázatot adtunk be anyagfejlesztésre és a kompozit gyártás megalapozására, melyeket a bíráló bizottság támogatott, így két nagy kompozit elõállítási programot indítottunk. Az INNOCSEKK projekt során önkenõ öntött PA 6 kompozit, növelt hõállóságú öntött PA 6 kompozit, égésgátolt öntött PA 6 kompozit, antisztatikus- és/vagy elektromosan vezetõ termék elõállításával foglalkozunk. A GVOP 3.3. program keretében a nanotechnológia vívmányainak hasznosítása a cél, azaz újgenerációs öntött PA 6 termékcsalád (módosított elektromos, illetve tribológiai jellemzõkkel bíró nanokompozitok) és gyártástechnológiájának kifejlesztése a feladat. Mindkét programot konzorcium formájában valósítjuk meg, melynek fõ partnerei: MTA KKKI, BAYATI, SZIE Gödöllõ, BME, KORSZERÛ TECHNOLÓGIÁKÉRT ALAPÍTVÁNY. Az új kompozitok várható piaci megjelenése: 2008 második fele. 3. szekció: Mûanyag-feldolgozó szerszámok 1. rész (6) Zakariás Boldizsár ügyvezetõ igazgató (Z-form Kft.): A Szerszámgyártó Klaszter A Szerszámgyártó Klasztert a MAGYAR SZERSZÁM- GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE és a Z-FORM KFT. alapította 2006 tavaszán, jelenleg 17 jogi tagja van. Értékesítési szövetségként közös kapacitás adatbázis létrehozásával, a kapacitás kihasználás optimalizálásával, egységes piaci megjelenéssel, kül- és belpiaci elemzések készítésével, közös értékesítési és marketing akciók szervezésével, beszerzési szövetségként pedig a klaszter tagok beszerzési adatbázisának létrehozásával, egységes beszerzési tevékenységgel és az alapanyag igény közös tervezésével foglalkozik. Szolgáltatásai: a tagok K+F igényének felmérése, alap- és alkalmazott K+F tevékenység megrendelése, a K+F eredmények hozzáférhetõségének biztosítása. Szakmai képzési programokat szervez, benchmarking klubot mûködtet, a K+F eredmények elterjesztéséhez tréningeket vezet. Egyéb üzleti szolgáltatásai a pályázati tevékenység és pénzügyi szolgáltatások szervezése, külsõ szakértõi adatbázis biztosítása. (7) Varga Károlyné ügyvezetõ (Polopor-98 Kft.): Termikus szerszám- és készüléktisztítás Seghers mini clean (SMC) és Seghers fluid clean (SFC) berendezések alkalmazásával Az erõsen tapadó bevonatok eltávolítása nehéz és a hagyományos eljárások környezetvédelmi, egészségügyi, mûszaki és gazdasági problémákat vetnek fel. Ezek megoldásához fejlesztette ki a KEPPEL SEGHERS BELGIUM cég, a Seghers Mini Clean (SMC) és a Seghers Fluid Clean (SFC) berendezéseket saját szabadalma alapján, melyek leggyakoribb alkalmazási területei a mûanyag-feldolgozó ipar, festés, porlakk-bevonás, gumiipar, fémöntöde, elektromos berendezések mûanyag alkatrészeibõl fémek visszanyerése. Kisebb darabok és kis égetési teljesítmény igény esetén, fõleg a mûanyagfeldolgozó gépek alkatrészeinek tisztítására az SMC berendezések alkalmasak, melyek kétrészes kamrás kemencébõl állnak elektromos fûtésû pirolízis térrel és évfolyam, 3. szám

3 gázfûtésû füstgáz utóégetõvel, az égetendõ anyag tömege max: 1000 g. Nagyobb darabok tisztítására az SFC berendezések javasolhatók, ahol a pirolízis tér C-os forróhomok fluidágy, a füstgáz utánégetõ , max C-os, mindkettõ gázfûtésû. A fluidágy min mm, max mm méretû, a maximálisan elégethetõ tömeg kb. 30 kg. A ciklusidõ átlagosan 1 óra (a gyakorlatban 0,5 1,5 óra). (8) Fülep Andrea ügyfélkapcsolati menedzser, Mayer József ügyvezetõ (CoolClean Ipari Tisztítási Kft.): A szárazjégszórás alkalmazási területei a mûanyagiparban A COOLCLEAN IPARI TISZTÍTÁSI KFT ben alakult. Küldetésének tekinti, hogy a legmegfelelõbb tisztítási megoldást ajánlja ügyfeleinek. Jégszórásnál a tisztítószer rizsszem nagyságú szárazjég ( 79 C-os CO 2 ) továbbításához nagynyomású levegõre (7 12 bar, 5 10 m 3 /perc) van szükség. A hószóráshoz használt saját fejlesztésû berendezés kímélõbb megoldás az érzékenyebb felületekre, kisebb nyomású levegõt (6 10 bar, 2 4 m 3 /perc) igényel. Jó eredmények érhetõk el mûanyag- és gumiipari szerszámok, berendezések tisztításánál; makacs, ráégett szennyezõdések, anyagmaradványok, kiválások eltávolításánál; késztermékek portalanítása, zsírtalanítása, sorjátlanítása továbbá elektronikai panelek, kapcsolószekrények, egyéb érzékeny berendezések, felületek tisztítása során. Mûanyagipari referenciáink: LEGRAND, KALLE HUNGÁRIA, KARSAI EXTRUFORM, ALPINE, egyéb iparágakban: COCACOLA MAGYARORSZÁG, MTV, STRABAG, DUNAPACK, DUNAFERR, TEVA, GE, MAN-ROLAND, KE- MÉNYFÉM, MOL március 21. délelõtt 4. szekció: Mûanyag-feldolgozó gépek perifériái (9) Szabó Kolos területi képviselõ (Piovan Hungary Kereskedelmi Kft.): A Piovan MDP2 volumetrikus adagoló A PIOVAN volumetrikus adagolók legújabb típusa az MDP2, amelyet a fröccsöntés, a fúvás és az extrudálás nagy pontossági és rugalmassági igényeihez terveztek. A mesterkeverék adagolása ferde csigával történik, ez a megoldás a legprecízebb. A két adalékállomással és egy központi gravitációs anyagkeverõvel ellátott MDP2 lehetõvé teszi 3 anyagkomponens pontos összekeverését. A max. 120 kg/óra kapacitású állomások könnyen lecsatlakoztathatók a központi egységrõl, egyszerûen tisztíthatók és karbantarthatók. Kézi vagy automatikus adagolási üzemmód lehetséges. A készülék legegyedibb funkciója a darálék szabályozás, amely tartja a komponensek helyes arányát és optimális keveréket biztosít függetlenül a rendelkezésre álló darálék mennyiségétõl. Az új kezelõfelület alfanumerikus üzeneteket ad és a receptek beprogramozása magától értetõdõ. (10) Alessandro Golino (Moretto S. p. A.), Vágó Pál ügyvezetõ igazgató (Dräger Kft.): Mûanyag-feldolgozó gépek perifériái (munkacím) (11) László Péter értékesítési vezetõ (Wittmann Robottechnikai Kft.): Hogyan válasszunk magunknak szárítót? A mûanyagiparban leggyakrabban alkalmazott szárító berendezések a szárító szekrény, meleg levegõs-, sûrített levegõs-, száraz levegõs- és vákuumszárító. A szárító berendezés fajtájának és nagyságának megállapításához néhány adat ismerete feltétlenül fontos, ezek a szárítandó anyag(ok) (a feldolgozó adja meg), az óránként elvehetõ/szükséges szárított anyag (a feldolgozó adja meg), a szárítási idõ (anyagra jellemzõ, az alapanyaggyártó vagy a feldolgozó adja meg), a térfogatsúly (anyagi jellemzõ, táblázatból), a fajlagos száraz levegõ szükséglet (1 kg anyag szárításához szükséges szárazlevegõ óránként, anyagi jellemzõ, táblázatból). A fenti adatokból két egyszerû összefüggéssel meghatározható a száraz levegõt elõállító egység és a szárító tartály szükséges minimális nagysága, illetve darabszáma. (12) Jobbágy Attila mérnök-üzletkötõ (Wittmann Robottechnikai Kft.): Hogyan automatizálhatjuk a fröccsöntést kiszolgáló folyamatainkat A fröccsöntõ gépre épített pneumatikus manipulátorok napjainkra szervo-meghajtású robotokká fejlõdtek. A terméket és a szerszám beömlésének típusától függõen az enguszt is el kell távolítani a szerszámból, ami történhet: a szerszámból a gép alá ejtve, kézi eltávolítással, robottal, mely rendszerint kisebb nyitási utat igényel (a kézi kivételhez képest) és legtöbbször egyetlen kidobás is elegendõ. Ezért a ciklusidõ kisebb és közel állandó lesz. A termék felügyeleti rendszernek köszönhetõen óvjuk a gyártószerszámot a sérülésektõl, ezáltal csökkenek a javítási és karbantartási költségek. A terméket óvjuk a sérüléstõl, szennyezéstõl, így csökken a selejt mennyisége, valamint megoldható az engusztól való elkülönítés, és annak azonnali újrahasznosítása is. A robot kiválasztásánál figyelembe kell venni a gazdaságossági és rugalmassági (pl. gyakori szerszámcserék) szempontokat is és ezek együttes vizsgálatával kell meghatározni az adott gépre felépítendõ robot típusát és méretét. (13) Demeter Áron mûszaki tanácsadó (Sortex Kft.): Sortex válogatógépek a mûanyagok újrafeldolgozásában Komoly erõfeszítéseket teszünk azért, hogy a mûanyag hulladékból hasznos és használható dolgokat teremtsünk. A legnagyobb nehézséget és költséget a mûanyag szín alapján történõ szétválogatása jelenti. A PVC ablakkereteknél egy másodlagos probléma is jelentkezik, a valaha kézzel könnyen eltávolítható gumitömítés, melyet manapság a kerethez extrudálnak. A tapasztalt újrafeldolgozó üzemek költséges eljárással darabolják fel az ablakkereteket a gumitömítéssel együtt. A PET palack újrafeldolgozása során a palackokat összegyûjtik, évfolyam, 3. szám 99

4 mossák, apró darabokra vágják, a papírt, üveget, alumíniumot, fát, zárókupakokat eltávolítják, illetve a PVC-t szét kell válogatni a PET-tõl. A nagyobb darabok azonosítása és válogatása történhet a mûanyag darabolása elõtt, de a szín szerinti válogatásnak még így is jelentõs szerepe van a folyamatban. E pontnál lépett be a SORTEX a mûanyag-feldolgozó iparba, mely mechanikus válogatóit fejlesztette tovább bonyolult szín szerinti válogató gépekké. Ezek könnyedén azonosítják és visszautasítják a nagy sebességû termék folyamból a legkisebb színeltéréseket is és szétválasztják a végterméket az eltérõ színûtõl. A Z4V válogatógép PET esetén eléri a 3,5 tonna/óra kapacitást. 5. szekció: Mûanyag-feldolgozó szerszámok 2. rész (14) Dr. Herczeg Szabolcs egyetemi adjunktus (BME, Jármûgyártás és -javítás Tanszék): Lézer szinterezett fém mintadarabok tribológiai vizsgálata Lézer szinterezett próbatest és üvegszállal töltött poliamid súrlódó pár esetén a koptatási út függvényében meghatároztuk a súrlódási tényezõt. Mikroszkópos és topográfiai vizsgálatokkal feltártuk, hogy a diagram különbözõ szakaszaira milyen kopási folyamatok jellemzõk. A súrlódási tényezõ és a kopás a szinterezési sebességtõl nem függ jelentõsen, hanem csak azok porozitásától. Állandó terhelésû tribológiai kísérletekkel meghatároztuk a súrlódási tényezõ változását különbözõ súrlódási sebességeknél különbözõ porozitású munkadarabokon, valamint állandó súrlódási sebességnél mértük a súrlódási tényezõt a terhelõ erõ függvényében. A diagramokból adott körülmények esetén elõre megadható a súrlódási tényezõ. Megfigyeltünk egy új jelenséget, amelynek során nagy terhelésnél vagy nagy súrlódási sebességnél a súrlódási hõ hatására az érintkezési felületen a mûanyag koptató ellendarab kilágyul, a kilágyult mûanyag az üvegszál töltéssel együtt beágyazódik a koptatott darab pórusaiba, megnövelve a súrlódási tényezõt. Megvizsgáltuk a koptatott felületeket, melyek minõségébõl és a kopás mértékébõl egyértelmûen megállapítható, hogy a csúszó súrlódás mikor alakul át abrazív kopássá és hogy a kilágyult anyag mikor ágyazódik be a felületen lévõ nyitott pórusokba. A szilárd anyag koptató hatását ismerve a lézerszinterezett fröccsöntõ szerszám prototípusok élettartamára következtethetünk. (15) Farkas Gabriella fõiskolai tanársegéd (Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet): Mûszaki mûanyagok felületi simasága A mûanyagok megmunkálásánál a melegalakításon túl a forgácsolás is nagy szerepet kap. A technológiai jellemzõk értékeit a szakirodalom tág határok között közepes és nagy forgácsolási sebesség, kis és közepes elõtolás adja meg. Az optimális forgácsolási paraméterek tehát a mûanyagok egyes típusainál a felületi simaság vonatkozásában még nem pontosan meghatározottak, ezért a vizsgálati paramétereket ennek megfelelõen választottuk ki. A munkadarabokat hõre lágyuló mûszaki mûanyagokból készítettük: öntött poliamid 6, poli(oximetilén), poli(etilén-tereftalát), poli(éter-éterketon). Forgácsolásnál a megmunkált felületen keletkezõ mikrogeometriai egyenetlenségeket a technológiai paraméterek, a szerszám geometriai jellemzõi valamint a megmunkálási körülmények befolyásolják. Az elõadásban bemutatjuk a forgácsolási kísérletek eredményeit, továbbá értékeljük a mikrogeometriai vizsgálatok jellemzõit. (16) Dr. Mikó Balázs fõiskolai docens (Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet): Mûanyag fröccsöntõ szerszámok gyártási költségbecslésének kutatása Részletes konstrukciós tervezésre és ezek alapján a valóságot jobban közelítõ számításokra a tervezés korai szakaszában nincs mód, mivel a becsült adatok alapján készül a fröccsszerszám árajánlata. Ha a szerszámot nem rendelik meg, akkor a ráfordított munka nem térül meg. Ha viszont nem fordítunk kellõ munkát és figyelmet az árajánlat kidolgozására, vagy túl magas árat határozunk meg és a vevõk más gyártóhoz fordulnak, vagy túl alacsonyat, melynek következtében a megrendelést sikerül ugyan megszerezni, de a tervezés és gyártás veszteséges lesz. A kalkulációs folyamattal szembeni követelmények kettõssége nyilvánvaló: minél kevesebb munkaráfordítással a valóságot minél jobban megközelítõ idõ és költségadatok elõállítása. A probléma megoldására számos módszer létezik, a hagyományos módszerek mellett számos mesterséges intelligencia technika is alkalmazható. Bemutatjuk a feladat megoldásához alkalmazható eljárásokat, valamint a különbözõ módszerek ellenõrzésére kifejlesztett kísérleti keretrendszert. (17) Ungvári György kereskedelmi képviselõ (StaMix- Co Ltd.): Statikus keverõfej homogén ömledék elõállításához fröccsöntésnél A mûanyag fröccsöntõ szakemberek számára ismerõs és visszatérõ probléma, hogy a legkörültekintõbb technológiai beállítás ellenére mesterkeverékek alkalmazásakor a terméken foltok, csíkok és az egyenetlen színeloszlás miatt ún. márványosodás lép fel. Gyakran a technológiai változtatások nem hozzák meg a kívánt eredményt, ekkor a megoldás az SMN keverõfej használata, mely több, egymáshoz képest 90 -kal elforgatott, egymás mögé rendezett SMN keverõelembõl áll. Az ebben kialakuló nyíróerõk és sebességek viszonylag kicsik, ezért szilárd agglomerátumok feldarabolására (színezõ pigmentek, kitöltõ anyagok) nem alkalmas, viszont olyan keverési feladatokra igen, amelyeknél az inhomogenitás térben eltérõ. Tipikus felhasználás a színezõ-, az évfolyam, 3. szám

5 adalék- és a habosító anyagok, valamint a hõmérséklet homogenizálása. A keverõfej beépítése a termékek minõségének javulásán kívül költségmegtakarítást is eredményez. Kevesebb színezõ koncentrátumra, illetve mûanyagra lesz szükség. A ciklusidõ csökkenése a legtöbb esetben lehetõvé teszi a keverõfej gyors megtérülését. A fröccsöntõ gép felhasználási területe kibõvíthetõ, egy új gép beszerzésének ideje kitolható. Az SMN keverõfej a magyar fröccsöntõ iparban már több mint száz különbözõ méretû plasztikáló egységgel felszerelt gépen sikerrel bizonyított. (18) Kiss Zoltán gépészmérnök hallgató, dr. Czigány Tibor egyetemi tanár (BME, Polimertechnika Tanszék): Kavaró dörzshegesztés alkalmazása polimer szerkezeti anyagokra A polimereknél és fémeknél régóta ismertek a mechanikai súrlódásos elven mûködõ hegesztési technikák, a rotációs, vibrációs és ultrahangos hegesztések. A közelmúltban jelent meg a szakirodalomban a kavaró dörzshegesztés (FSW), melyet sikeresen alkalmaztak alumíniumra és ötvözeteire, valamint egyéb könnyûfémekre. Az eljárással termelékenyen lehet akár nagyméretû hegesztett varratokat egyszerûen elkészíteni, mivel a szerszámon kívül csak marógép szükséges. Egy öttengelyes megmunkáló központban akár 3 dimenziós varratok is elõállíthatók. A módszerrel számos szerszámtípus készült, valamint ismeretes a ponthegesztésre kidolgozott (FSSW) megoldás, amit gépjármûgyártó cégek már alkalmaznak is. A polimerek kavaró dörzshegesztése alkalmazhatósági feltételeinek és lehetõségeinek vizsgálata eddig nem történt meg. Bemutatjuk az FSW módszer polimerekre történõ alkalmazhatóságát, feltárjuk a hegesztésnél fellépõ fizikai folyamatokat. Ismertetjük a hegesztett varrat készítési folyamatát és mechanikai tulajdonságait. Beszámolunk a varrat hõhatás övezetében végzett anyagszerkezeti vizsgálatok eredményeirõl március 21. délután 6. szekció: Mûanyagok és mûanyag termékek vizsgálata és minõségbiztosítása (19) Ille Attila laborvezetõ, Kovács Levente, dr. Bezerédi Ákos (MÜKI Labor Mûanyag Vizsgáló és Fejlesztõ Kft.): Vizsgálatok, problémamegoldás és fejlesztés a mûanyagiparban MÜKI Labor Kft. A MÜKI MÛANYAGIPARI KUTATÓINTÉZET alapjaira építve jött létre egy évvel ezelõtt a MÜKI LABOR MÛ- ANYAG VIZSGÁLÓ ÉS FEJLESZTÕ KFT. a mûanyag alapanyagokat és termékeket gyártó/alkalmazó vállalatok munkájának segítésére. Rendelkezünk a szükséges mûszaki felszereltséggel és szaktudással. Várunk életképes mûanyagos ötleteket, amelyeket félüzemi szinten meg lehet valósítani. Tevékenységi területeink: vizsgálatok, problémamegoldások, optimalizálás, fejlesztés, átfogó ipari projektek, piackutatás, marketing, rövid tanfolyamok. Elõnyeink: valódi ipari tapasztalat, rugalmasság, gyorsaság. Elõadásunkban ipari példákat mutatunk be: mûszaki mûanyagból készített autóipari alkatrész meghibásodásának kiderítése, kétkomponensû PUR gyanta tapadása mûszaki mûanyagokhoz, láda-rekesz piac felmérése. (20) Filus Zoltán tudományos ügyintézõ, Pap Gábor, Huszár Helga, dr. Bozóki Zoltán, dr. Szabó Gábor, dr. Katona Tamás (Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék): Lézeres detektáláson alapuló gázáteresztõképesség-mérõ mûszerek, speciális gázok és extrém vizsgálati körülmények Lézeres detektáláson alapuló mûszercsaládunk folyamatosan, mintavételezés nélkül képes membránszerû anyagok gáz-áteresztõképességének vizsgálatára laboratóriumi körülmények között, 1 mikronos hártyáktól közel 1 cm vastag lapokig. A célgázok szén-dioxid, oxigén, metán, vízgõz, valamint a mérgezõ ammónia és a kén-hidrogén a közeli infravörös tartományban üzemelõ lézerekkel gerjeszthetõk.lehetõségünk van a diffúziós folyamatok magas hõmérsékletû tanulmányozására, az ehhez kifejlesztett fûtõ- és hõszigetelõ rendszer 1200 C-ot is képes néhány tized C-os eltéréssel hosszútávon (szükség esetén több hétig is) megtartani. A mûszercsaládhoz tartozik egy nagy nyomáson (1000 bar) mûködõ berendezés is. Ez akár légköri nyomáson is mûködtethetõ, és mivel nem érintkezik a mért közeggel, a mérõközegek, illetve a célgázok egyébként is széles választékát még tovább bõvíti olyan extrém, pl. mérgezõ, savas vagy lúgos közegekkel, amelyek azonnal tönkretennék a mérõrendszert. Összehasonlítjuk a mérõmûszer-család különbözõ tagjait, bemutatjuk a mérhetõ célgázokat, majd részletesen tárgyaljuk a két típus mûködési elvét és gumi minták nagy nyomású metán-áteresztõképességét, valamint a vízgõz- és a kénhidrogén áteresztõképesség hõmérsékletfüggését. (21) Grõb Péter doktorandusz, dr. Marosfalvi János egyetemi docens (BME Gépszerkezettani Intézet Gépelemek Tanszék): Mérõrendszer integrál PUR habosítás vizsgálatához A poliuretán habosítás empirikus technológia és kevés információnk van a termékek valós habosodási folyamatáról, a keletkezõ reakciónyomás- és hõ-eloszlásról, ezért a habosító szerszámok tervezése, különféle szempontú optimalizálása alakváltozásra, nyomásbírásra, költségre stb. elsõsorban gyakorlati tapasztalatokon alapul. Munkánk célja olyan, ipari léptékû mérõrendszer felépítése, amellyel valós, in situ információkat kaphatunk a habosodási folyamatról. Megterveztünk és elkészítettünk egy vizsgáló szerszámot, melyet alkalmassá tettünk a nyomás, a hõmérséklet és az alakválto évfolyam, 3. szám 101

6 zás mérésére. Egyrészt pontosabb információkat kapunk a habosodási folyamatról, másrészt a szerszámok véges elemek módszerrel való elemzését a valóságos terhelésekkel tudjuk elvégezni, majd a modellvizsgálatok alakváltozásra és hõállapotra kapott eredményeit szembesíthetjük a valósággal. (22) Kollár Mariann egyetemi tanársegéd, dr. Marossy Kálmán egyetemi docens (Miskolci Egyetem, Polimermérnöki Tanszék): PVC keverékek vizsgálata A poli(vinil-klorid)ot feldolgozása során töltõanyagokkal, stabilizátorokkal keverik, hogy javítsák mechanikai és reológiai tulajdonságait. A legfontosabb ütésállóságot biztosító adalékok olyan polimerek és kopolimerek, melyek különbözõ mértékben összeférhetõek a PVC-vel. Ekkor nem összeférhetõ, heterogén rendszerrõl beszélünk. A kívánt tulajdonságok elérésének feltétele, hogy az alkotóelemek közötti kölcsönhatás kellõen erõs legyen. A kialakuló szerkezet befolyásolja a polimer keverékek tulajdonságait, a szerkezet a polimerek elegyíthetõségétõl függ. Errõl viszont csak akkor beszélhetünk, ha a keveredés molekuláris szinten is végbemegy. A nem elegyedõ polimerek heterogén szerkezetûek, ami az ütésállóság feltétele. Az elegyíthetõség tehát fontos kérdése a polimerek alkalmazhatóságának. A komponensek között létrejövõ kölcsönhatás befolyásolja az elegyedést, a keletkezõ fázisok számát, a szerkezetet és a mechanikai tulajdonságokat. Különbözõ PVC-polimer blendeken szemléltetjük a heterogén polimer rendszerek változatosságát. (23) Szûcs András tanszéki mérnök, dr. Belina Károly fõiskolai tanár (Kecskeméti Fõiskola, Fém- és Mûanyagfeldolgozó Technológiai Intézet, Mûanyag- és Gumitechnológiai Szakcsoport): Folyóképesség meghatározása kitöltési folyamatban A fröccsöntési technológiában az elmúlt években egyre gyakrabban alkalmazzák a szerszámüregbeli nyomásmérést, mely a technológia pontos beállítását teszi lehetõvé. Abból a feltételezésbõl indultunk ki, hogy két nyomásmérõ alkalmazásával meghatározható a polimer ömledék viszkozitása a kitöltési folyamat során. Mivel az ömledék és a szerszám hõmérséklete nagyon eltérõ, ezért a kitöltés során nem állnak fenn izoterm körülmények. A nagy áramlási sebesség és a polimerek rossz hõvezetõ-képessége miatt azonban elsõ közelítésben izotermnek tekintjük a folyamatot. A szabványos MFI-, valamint üregnyomás méréssel meghatározott PE- és ABSfolyásgörbék követik a hatványtörvényt, a hõmérséklet növelésével a viszkozitás csökken, a hõmérsékletfüggés Arrhenius típusú egyenlettel csak szûk sebességtartományban írható le. A két módszerrel mért adatok gyakorlatilag egybe esnek, ezért a polimer ömledékek reológiai jellemzõi a gyártás körülményei között meghatározhatók, így pontosabb információk szerezhetõk az anyagok folyásáról és a technológiai paraméterek hatásáról. (24) Dr. Ágoston András ügyvezetõ igazgató (Eurotechnika 2000 Kft.), Carraro Andrea, (Electronic Systems Spa), Cornalba Giorgio (Colines Spa): Modern öntött fóliagyártó sorok és a vékony fóliák nagy érzékenységû vizsgáló rendszerei A COLINES HANDROLLEX stretch fólia gyártó sora kis helyigényû, teljesen automata berendezés, 18 s alatt gyártja a kézi- és 180 s alatt a gépi stretch fólia tekercseket. Automatikus fóliavastagság mérõ- és szabályozó rendszerrel szerelték fel, gyakorlatilag veszteségmentes a hulladék újrahasznosítás is. Az Unicast gyártósoron CPP és stretch fólia is készíthetõ. A 3, 5 és 7-rétegû öntött CPP fóliák a Policast gyártósoron állíthatók elõ. Az ELECTRONIC SYSTEMS által víztiszta vékony fóliák minõségellenõrzésére kifejlesztett Flexin 3000 rendszer nagy érzékenységû lineáris CCD felvevõkön alapul és képes a nagy sebességgel (800 m/perc) haladó fólia akár 7 mikron nagyságú felületi hibáját is észlelni, azt helyzete szerint jelezni és dokumentálni. 7. szekció: Mûanyag kompozitok kutatása és alkalmazása (25) Dr. Falussy Lajos okleveles vegyészmérnök (Dr. Falussy Mérnöki Iroda), Varga Csilla okleveles vegyészmérnök (Pannon Egyetem): Szénszál erõsítésû hõre lágyuló mûanyagok alkalmazási lehetõségei Új eljárásunkkal a legtöbb mûanyagba be tudjuk dolgozni a szénszálat. A szénszál erõsítésû mûanyagok elõnye az üvegszál erõsítésû mûanyagokkal szemben a kisebb sûrûség, a nagyobb fajlagos szilárdság, a tárgy egész élettartama alatt antisztatikus, jók a hõvezetési tulajdonságok, bizonyos szénszál koncentráció felett a mûanyag elektromosan vezetõvé válik, a tárgyak felülete még magas szénszál koncentrációknál is teljesen sima, nagyobb a méretpontosság, csökkennek a deformációk és a beszívódások, lényegesen kisebb a kúszási és a feszültségrelaxációs hajlam. Lehetséges alkalmazási területek: fóliák, csövek, lemezek, gép- és gépkocsi alkatrészek, épületgépészet, építõipar, mezõgazdaság, munkavédelmi eszközök, fúvott üreges testek, nagy értékû sporteszközök gyártása. (26) Kajtár Vilmos ügyvezetõ igazgató, Maros József ügyvezetõ mûszaki igazgató (GRP Plasticorr Kft.), Vehofsits Imre szakértõ (MOL Földgázszállító Rt.), Kollár György igazgató, dr. Gara Péter igazgató (GKSoft Bt.), dr. Bácskai János értékesítési vezetõ (GRP Plasticorr Kft.): Új csõjavítási technológia ( acélcsõ javítása mûgyanta üvegszál kompozittal (In memoriam dr. Szilágyi Árpád) A MOL FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RT. és a GRP PLASTICORR évfolyam, 3. szám

7 KFT. három éves kutatás-fejlesztési együttmûködés keretében új, mûgyanta-üvegszál kompozit alapú acélcsõ javítási technológiát fejlesztett ki. A javítási technológia a következõk szerint épül fel: javító kitt a csõfelület hibáinak kitöltésére, prepreg (üvegszálas szövet, telítetlen poliészter gyanta mátrixanyaggal, töltõ- és segédanyagokkal), ragasztóanyag (a csõfalon és a prepreg rétegei között). A képlékeny állapotban feltekercselt javító bandázst a helyszínen keményítjük ki. A bandázs külsõ felületén C-ot elõállítva, a javítás méretétõl függõen kb. 1 óra alatt a bandázs eléri a kívánt szilárdságot. A technológia kulcsa a megfelelõ hõbevitel biztosítása, ezért számítógépes hõtechnikai modellt készítettünk, hogy tökéletes képet kapjunk a javító bandázs rétegeiben kialakuló hõmérsékletrõl. Véges-elemes módszerrel vizsgáltuk a csõben változó nyomás hatását, a fém és kompozit együttmûködését és ennek alapján határoztuk meg az alkalmazott anyagokkal szemben támasztott szilárdsági követelményeket. Mûhibával ellátott csõszakaszokon üzemi javítási kísérleteket végeztünk, melyek során a javított csõszakaszt repesztéses nyomáspróbának vetettük alá. Esetenként a repesztéses kísérletek elõtt nagy ciklusú fárasztásos terhelést is alkalmaztunk. Mûködõ gázvezetékeken 21 jelentõs méretû valós korróziós hibát javítottunk sikeresen az elmúlt két évben. (27) Dr. Ronkay Ferenc egyetemi tanársegéd, dr. Czigány Tibor egyetemi tanár (BME, Polimertechnika Tanszék): Reciklált PET bazalt- és üvegszálas erõsítése A kompozitok teherbírásának kulcskérdése az erõsítõszál és a mátrix között kialakuló kapcsolat és az ezzel összefüggõ kritikus szálhossz, melynek meghatározása nagy jelentõségû, mivel az extrudálás és fröccsöntés jelentõs száltördelõdést okoz. Módszerünk a kompoziton belüli- és a töretfelületbõl kilógó szálhossz-eloszlásokból kiindulva, illetve az azokból származó értékeket öszszehasonlítva határozza meg az adhéziót jellemzõ ún. kritikus szálhosszt, a csepplehúzástól eltérõen a valóságot jobban közelítõ eredményt ad. Az üvegszál erõsítõ hatásához viszonyítva vizsgáltuk a bazaltszál hatását a mechanikai tulajdonságokra és megállapítottuk, hogy a húzó- és hajlító merevség jelentõs növekedése érhetõ el anélkül, hogy a többi tulajdonság romlana. Mivel a bazaltszál ára csak ötöde az üvegszál árának, a reciklált PET bazaltszálas erõsítése megfelelõ irány lehet egy jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezõ szerkezeti anyag kifejlesztésére. (28) Simon Zoltán egyetemi tanársegéd, Hatala Márk tanszéki mérnök (BME, Polimertechnika Tanszék): Kompozit mérleg Alacsony építési magasságú kb. 40 mm magas telepíthetõ, illetve hordozható elektronikus mérleget fejlesztettünk ki. A mérlegtestet szénszál erõsítésû epoxigyantából készítettük, a nemzetközi normáknak megfelelõen ergonomikus formában. A mérlegtest és a digitális kijelzõ közötti kommunikációt kábel nélkül, rádiós adatátvitellel oldottuk meg. Megteremtettük a vákuum injektálásos gyártástechnológia feltételeit és megismertük a befolyásoló paramétereket. A mérleglap feszültség állapotának és a mérõszerkezet konfiguráció paramétereinek tanulmányozásához véges-elemes modellt használtunk és megvizsgáltuk a modellezés pontosságát is március 22. délelõtt 8. szekció: Mûanyagok gyártása és alkalmazása orvosi és gyógyászati célokra (29) Dr. Orbán Sylvia okleveles vegyészmérnök, marketing szakértõ, dr. Macskási Levente fõszerkesztõ (Mûanyag és Gumi): Mûanyagok alkalmazása a gyógyászatban Az orvostechnikai ipar termékeinek világpiaca 184 milliárd eurót, ezen belül az európai piac mintegy 55,2 milliárd eurót (30%) tesz ki, az USA részesedése 43%. Az USA-ban mintegy , Európában kb. 8500, Japánban 1580 cég állít elõ orvosi eszközöket. 21 európai országban (az EU tagországok közül a balti államok, Románia és Bulgária nélkül) a foglalkoztatottak száma kb. 386 ezer fõ, Magyarországon a becsült létszám 4500 fõ, ez az európai összlétszám 1,2%-a. Világszerte évente több mint 3 millió tonna mûanyagot használnak fel orvosi alkalmazásokra, a teljes mennyiségbõl 57%-ot termékek vagy alkatrészek formájában, 47%-ot csomagolóanyagként. Az összes orvosi eszköz és a gyógyszer csomagolás 83%-a a PE, PP, PVC, PS valamelyikébõl készül. Bemutatjuk az orvosi mûanyagok piaci részterületeinek jellemzõit, azaz a mûanyag alkalmazás fõ célját, néhány jellemzõ példát, a felhasznált alapanyagokat és a piaci kilátásokat, majd a teljesség igénye nélkül néhány külföldi és hazai cégrõl adunk információt. (30) Barabás Mihályné, Czagányi Zoltán, Somkuti Piroska (ORKI Orvos- és Kórháztechnikai Intézet): A mûszaki követelmények szerepe az orvostechnikai jogszabályokban Az orvosi célú polimerek többségükben orvostechnikai eszközök anyagául szolgálnak vagy a gyógyszergyártásban kapnak szerepet. Áttekintjük az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel azok mûszaki vonatkozásaira. Ezek megkövetelik, hogy a termék az orvostechnikai eszköz biztonságos és hatékony legyen. Elõírják azokat az alapvetõ követelményeket, amelyeknek minden fajta orvostechnikai eszköznek feltétlenül meg kell felelnie, és azokat a módokat, ahogyan e megfelelést dokumentálni kell. A termékek jelentõs részénél a megfelelõséget harmadik évfolyam, 3. szám 103

8 félnek, ún. kijelölt szervezetnek tanúsítania kell. E jogszabályok minden követelményének való megfelelést a gyártó a CE-jelölés felhelyezésével jelzi a terméken. Mind a megfelelés igazolásában, mind a tanúsítás során segítséget nyújtanak az ún. harmonizált szabványok, amelyek ugyan nem kötelezõek, de megismerésük és figyelembevételük megkönnyíti az utat a termék forgalombahozatalához. (31) Marc Vlug (Nova-Innovene Ltd.), Kormány Irén okleveles közgazda (ICC-Chemol Kft.): A Nova-Innovene cég különleges tulajdonságú sztirol kopolimerjeinek orvostechnikai felhasználása A NOVA-INNOVENE cég speciális tulajdonságú sztirol-metilmetakrilát kopolimer (SMMA) alapú termékcsaládot fejlesztett ki, ami az átlátszóság, a szilárdság és a könnyû, gazdaságos feldolgozhatóság követelményeit egyszerre elégíti ki. A NAS és Zylar elnevezésû termékek mindezek mellett etilénoxidos vagy gamma besugárzás hatására megtartják fizikai tulajdonságaikat, lipidekkel és alkohollal szemben ellenállóak. A termékek megfelelnek az orvosi felhasználást leíró ISO és USP elõírásoknak. Néhány országban már széleskörûen használják ezeket különféle orvostechnikai eszközöknél (pl. vérszûrõ berendezésekben, vér/egyéb folyadékinfúziós konténerek összekötésénél, vér/testfolyadék szállító berendezések szelepeinél, respirátor berendezéseknél, különféle mérõeszközöknél, rövid idõtartamú implantációs eszközöknél. (32) Lengyel Zoltán mérnök üzletkötõ (Biesterfeld Interowa, magyarországi képviselet: Kard és Társai Kft.): Poliszulfonok orvostechnikai alkalmazásai különös tekintettel a Solvay Radel R típusaira Az orvosi eszközöknél használt mûanyagokkal szemben napjainkban az ismételt sterilizációs és szigorú karbantartási igénybevételek miatt rendkívüli követelményeket támaszt ez a gyorsuló ütemben fejlõdõ iparág. A SOLVAY Radel R poli(fenilén-szulfon)jai már bebizonyították, hogy a jelenleg alkalmazott valamennyi sterilizációs technológia, mint gõz, etilénoxid, plazma, vegyi, besugárzási sterilizáció követelményeinek megfelelnek. A rendkívül durva igénybevételekre tervezett polimer felveszi a versenyt nemcsak a konkurens mûanyagokkal, sõt az ilyen alkalmazásoknál szokásos fémekkel is. A Radel R mûanyagokból tervezett sterilizációs konténerek és speciális eszközök fröccsöntéssel, vákuumformázással, adott esetben a hagyományos fémmegmunkálási eljárásokkal is elõállíthatók. A termékek tervezése, méretezése egyszerûbb és olcsóbb lehet a hagyományos fémalkalmazásoknál. Tipikus alkalmazások: orvosi tálcák, sebészeti eszközök fogantyúi, endoszkópos eszközök, aneszteziológiai berendezések elemei, állatkísérletekhez használt ketrecek stb. (33) Nagy Zsombor vegyészmérnök hallgató, Fekete Pál, dr. Anna Péter, dr. Marosi György (BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szerves Kémiai Technológia Tanszék): Biokompozitok az egészség szolgálatában Újfajta polimer kompozitok, nanokompozitok jelentõsége nemcsak szerkezeti anyagként, hanem más területeken, pl. orvostechnikai anyagként is rohamosan növekszik. Ezek hasznos jellemzõi közé tartozik a pára-, illetve gázzáró hatás. A gyógyszerhordozóként alkalmazott nanodiszperz biokompozitok szerkezete a nagy belsõ felület és nagy adszorpciós készség következtében újfajta tulajdonságokat eredményez, pl. módosítja gyógyszerhatóanyagok kioldódását. Kutatócsoportunk a mûanyagipar területérõl indulva, a gyógyszer-technológiában is alkalmaz biokompozitokat. A hatóanyag-eloszlás nanodiszperzzé tételére extruzióval sikerült kifejleszteni új típusú nedvességzáró gyógyszer-filmbevonatot rétegszilikát és a gyógyszeriparban elterjedt poli(vinil-alkohol) mátrix felhasználásával. Montmorillonit lemezes szerkezete segítségével sikerült a diffúziót gátolni, és ezáltal csökkenteni a film nedvesség-áteresztését. (34) Tuba Ferenc gépészmérnök hallgató, Oláh László doktorandusz (BME, Polimertechnika Tanszék): Lebomló polimer alapú csontpótló anyagok fejlesztése Mátrixanyagként két lebomló lineáris alifás poliésztert használtunk, a poli-ε-kaprolaktont és a poli-l-tejsavat. Meghatároztuk az ideális összetételû blendet, majd vizsgáltuk az erõsítõanyagok (kalcium-karbonát és β- trikalcium-foszfát) hatását a mechanikai jellemzõkre. A töltõanyag-tartalom, illetve a porozitás függvényben tanulmányoztuk a nyomási jellemzõket, illetve az elõállított vázanyagok szerkezetét. Az általunk kifejlesztett polimer-kerámia kompozit nyomási jellemzõi jól megközelítik a szivacsos csontállomány nyomó jellemzõit, lehetõvé téve nagyméretû csontpótlások elõállítását. A töltõanyagok felhasználásának másik oka, az erõsítés mellett, a bioaktivitás növelése volt, e területen még folynak a vizsgálatok. (35) Zsoldos Gabriella doktorandusz (Miskolci Egyetem, Polimermérnöki Tanszék), Keresztes Róbert (Szent István Egyetem, Gépipari Technológiai Intézet): A teljes csípõízületi protézis belsõ felszínének erõsítési lehetõségei A teljes csípõízületi endoprotézisek alapanyagaként az ultra nagy molekulatömegû polietilén használatos. Az esetek többségében az egész protézis cseréjének fõ oka az ebbõl készült vápaelem deformációja. Az implantátum élettartamát több hatás együttesen befolyásolja, mint pl. a páciens súlya, aktivitása és az ízesülõ-felszín minõsége, melyen a csípõízületi protézis femúr fejének és a vápa belsõ felszínének egymáson elcsúszó felületét értjük. A legtöbb cég alkalmaz valamilyen erõsítõ eljárást, a leghatékonyabb a térhálósítás. Az ultra nagy mo évfolyam, 3. szám

9 lekulatömegû polietilén felületét különbözõ multifunkcionális monomerekkel pl. triallil-cianuráttal, etilén-glikol-dimetakriláttal kezeltük majd besugároztuk. A vizsgálati eredmények igazolták a térhálósítás hatékonyságát. Az anyag alkalmazhatóságának bizonyítására a biokompatibilitási vizsgálatokat még el kell végezni. (36) Hörl, Thomas okleveles gépészmérnök (Krauss- Maffei Kunststofftechnik GmbH, München), dr. Gosztolya Tibor okleveles gépészmérnök (Krauss-Maffei Magyarországi Képviselet): Tiszta gyártással a sikerhez Cleanform technológia A tisztatér úgy mûködik, hogy a szennyezett külsõ levegõt szûrõ egységen keresztül beszívjuk, ennek ún. HEPA szûrõjével a szennyezõdéseket kivonjuk, a megtisztított levegõt kis sebességgel (~0,45 m/s) befújjuk a tisztatérbe, a levegõt szûkített keresztmetszeten kivezetjük a külsõ környezetbe ezáltal gyenge túlnyomás (kb Pa) keletkezik, így a külsõ levegõ szemcséi a nyílásokon (pl. zsilipek) át nem jutnak be a tisztatérbe. A tisztateres gyártáshoz szükséges készülékeket és emberi erõforrásokat minimumon kell tartani, hogy elkerüljük a nagyobb komplexitást. A mûszaki tisztaterek célja a szennyezõ szemcsék számának, a gyógyászati tisztaterek célja a szennyezõdések és a csírák számának csökkentése. A mûszaki tisztaterek specifikációját és minõségbiztosítását az alkalmazott módszer és a termék tekintetében a gyártó, míg gyógyászati alkalmazásoknál a GMP/FDA szabványok kötelezõen határozzák meg. A tisztatereket 2001 óta Európában az EN ISO alapján osztályozzák. A fröccsöntésnél az 5 9 osztályok kerülhetnek szóba. A KRAUSS-MAFFEI fröccsöntõ gépei a két lapos önhordó záróegységû építési technikának köszönhetõen költséghatékonyan érik el a tisztateres gyártási körülményeket. A tisztateres gyártástechnológiát a kétkomponensû fröccstechnológiával is ötvözhetjük anélkül, hogy a tisztatér irányában kompromisszumokat kellene kötnünk. A bemutatott mûszaki megoldások (tér a térben) illusztrálják a fröccsöntõ technika alkalmazását akár EN ISO 5 osztályú (100-as) tisztatérben, illetve az A/B osztályú tisztatér kiváltja a termékek utólagos sterilizálását. 9. szekció: Mûanyagipari innováció (37) Falk György elnök (Varinex. Rt.): A 3D Printing térhódítása Az összes Rapid Prototyping technológiát megtestesítõ berendezés közül a 3D printerek részaránya ben elérte a 70%-ot, ma évente D printer kerül a megrendelõkhöz a STRATASYS, ZCORP, 3D SYS- TEMS, ENVISIONTEC, SOLIDIMENSION és az OBJET GEO- METRIES gyártmányai közül 2010-re ez a szám várhatóan eléri az évi darabot. Jogosan vetõdik fel a kérdés, melyek azok a tényezõk, amelyek a 3D printerek iránti érdeklõdést ilyen mértékben gerjesztik. A kérdésre nem adható egyszerû válasz, hiszen a különbözõ iparágak különbözõ területein lehet ezek elõnyeit kihasználni. A közös hajtóerõket a 4C jegyében lehet felismerni. A 4C a Compression of Time fejlesztés idejének csökkentése; Cost of error a termék lehetséges költségeinek csökkentése a fejlesztés korai fázisában; Confidentiality a bizalmas fejlesztések házon belül tartása és a Creativity a kreativitás növelése szintén a cégen belül. A 3D nyomtatás térhódításának másik szempontrendszerét a 3F jegyében vizsgálják. A 3F rendre Form forma, Fit illeszkedés és Functionality funkcionalitás. A 3D Printing térhódításának gyakorlati példáit az Objet/PolyJet eljárás részletein keresztül mutatjuk be, kitérve a könnyû kezelhetõségre, a modellek pontosságára az alkalmazott alapanyagok tulajdonságaira valamint az Objet/PolyJet eljárás Rapid Manufacturing alkalmazási lehetõségeire is. (38) Szûcs Balázs fejlesztõ mérnök, Kecskeméthy Géza ügyvezetõ igazgató, Kovácsay István fejlesztõ mérnök (Kompozitor Mûanyagipari Fejlesztõ Kft.): Kompozitok a kéményépítésben A gáz és olajfûtés bevezetésével, a fûtõberendezések folyamatos korszerûsítésével együtt járt a füstgázok hõmérsékletének csökkenése. Minél kisebb a füstgáz hõmérséklete, annál nagyobb mennyiségû savas kondenzátum keletkezik a kémény belsõ felületén. A korrózió okozta károsodás lehetõvé teszi szénmonoxid behatolását a lakóterekbe, évente több halálesetet okozva. A fentiek miatt a gáz és olajfûtésû kazánok kéményeit korrózió- és hõálló, tömör anyaggal bélelni kell. Kéménybélelésre eddig elsõsorban rozsdamentes acélcsöveket használtak, melyek behelyezése többnyire csak a fal bontásával lehetséges. A 90-es években kifejlesztettünk egy új kéménybélelõ anyagot és technológiát, melyet több országban bevezetett. A FuranFlex egy lágy, lapos tömlõ, anyaga hõálló mûgyantával impregnált üvegszövet. Ezt egy adott kéménybe falbontás nélkül is könnyen be lehet húzni, majd a tömlõt gõzzel felfújva azt kikeményítik. A FuranFlexet jelenleg 13 országba exportáljuk. Ismertetjük a termék felépítését, mérettartományát, a beépítés technológiáját; a mechanikai, korrózióállósági, hõállósági tulajdonságokat; a különbözõ beépítési módokat; az alkalmazást különbözõ fûtési rendszereknél; a különbözõ országokban beépített mennyiségeket és az elnyert nemzetközi díjakat. A FuranFlex eljárás nem alkalmazható nagyméretû ipari kéményeknél, erre a célra egy más konstrukciót dolgoztunk ki. Videofilmen bemutatjuk a Polykamin márkanevû, 100%-ban kompozitból készült, közel 50 m magas, 1,25 m belsõ átmérõjû, 12 tonna súlyú önhordó kéményt, melyet a dorogi veszélyes hulladékégetõ mûben állítottunk fel évfolyam, 3. szám 105