A Mechanoplast 2007 XV. Mûanyagok mûszaki alkalmazása és feldolgozástechnológiája konferencia elõadásai és programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mechanoplast 2007 XV. Mûanyagok mûszaki alkalmazása és feldolgozástechnológiája konferencia elõadásai és programja"

Átírás

1 A Mechanoplast 2007 XV. Mûanyagok mûszaki alkalmazása és feldolgozástechnológiája konferencia elõadásai és programja Konferencia DR. MACSKÁSI LEVENTE a Mûanyag és Gumi fõszerkesztõje A Gépipari Tudományos Egyesület Mûanyag szakosztálya március 20. és 22. között 15. alkalommal, Gyulán pedig ötödször a Hõforrás hotelben rendezi szakmai fórumát. Közleményünk a bejelentett elõadások rövid kivonatát tartalmazza az elhangzás sorrendjében március 20. délután 1. szekció: Mûanyagipari stratégiák és trendek (1) Kárpáti Sándor, a Beszállító és Tanácsadó Központ vezetõje (ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.): Az ITDH új szolgáltatásai Az ITDH (INVESTMENT TRADE DEVELOPMENT HUN- GARY) 1993-ban alakult, mint a GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKE- DÉSI MINISZTÉRIUM non profit háttérintézménye. Feladatai közé tartozik a külföldi mûködõ tõke beáramlásának elõsegítése, a hazai cégek külpiaci, valamint beszállítói tevékenységének növelése. Kiterjedt tanácsadói hálózattal rendelkezik, mind bel-, mind külföldön, mely hatékonyan segíti az üzleti szféra szereplõit a piacra jutásban. Azokat a hagyományos és új elemeket, programokat mutatjuk be, amelyek hozzájárulhatnak a hazai kis-, és közepes vállalatok megerõsödéséhez, külpiacra jutásához. A közelmúltban elindított Export Klub és Beszállítói Programok a nemzetközi versenyképesség javítását, a termékek, illetve szolgáltatások külpiaci bevezetését célzó eszközök, melyek segítségével már ez idáig is jó néhány vállalat ért el sikereket. Cél, hogy a jövõben minél több hazai kis- és közepes vállalat kerüljön pozícióba és érjen el eredményeket a nemzetközi piacon, valamint képes legyen a nagyvállalati kör stabil, hosszú távú beszállítójává válni. (2) Buzási Lajosné fõmunkatárs (Magyar Mûanyagipari Szövetség): A magyar mûanyagipar helye, szerkezete, különös tekintettel az egészségügyi termékek elõállítására A magyar mûanyagipar statisztikai feldolgozásában még nem jutott el oda, hogy külön mérje az egészségügyi termékek elõállítását, de az nyilvánvaló, hogy a részarány növekszik, egyre több vállalkozás választja tevékenységéül a feldolgozás e szegmensét. A növekedést a hazánkba települt nemzetközi cégek is elõsegítik, amelyek széleskörû ismeretekkel és nagy nemzetközi piacokkal rendelkeznek az egészségügyi ágazatban. Hazánk az egy fõre jutó éves 80 kg körüli mûanyag-felhasználással a jól teljesítõ európai országok közé tartozik. Ezért is fejlõdhet ez az ágazat fõként a nagy nemzetközi cégek termelés-kihelyezése révén, hiszen megtalálható az a mûanyagipari mûszaki kultúra, amely szükséges az orvosi, egészségügyi termékek magas színvonalú, megbízható és az egészségügyi biztonsági követelményeket teljesítõ gyártáshoz. Magyarországon az egészségügyi termékek részaránya ma még a 14%-nyi egyéb kategóriában szerepel. Ismertetjük néhány olyan ország adatait, ahol már nagyobb az orvosi célú mûanyag-felhasználás. (3) Mikula János okleveles villamosmérnök, lízing- és hitel bróker: Miért, hogyan és mivel növeljük az Ön cége versenyképességét? A fejlesztés saját erõbõl, illetve külsõ forrásokkal, utóbbi új tulajdonos bevonásával, illetve tulajdonszerzés nélkül lehetséges. Tulajdonszerzés nélkül új eszközt hitelfelvétellel, pénzügyi- vagy operatív lízinggel szerezhetünk be. Hitel felvételekor a tulajdonszerzés a futamidõ elején, pénzügyi lízing esetén a futamidõ végén történik. Operatív lízing esetén nincs tulajdonszerzés, ekkor a jogi cél a használat és nem a tulajdon megszerzése. A futamidõ végén a korábbi bérlõ ún. kettõs vétellel tud tulajdont szerezni, ha ez érdeke. A pénzügyi- és operatív lízing közötti különbséggel azért fontos tisztában lenni, mert e különbségnek költség-elszámolási következményei vannak. A pályázat és az operatív lízing a valóságban inkább kiegészítik egymást, ugyanis pályázni a közép-magyarországi régióban az eszközérték 25%-ára, egyébként 30%-ára lehet. A pályázó 25% önerõvel kell rendelkezzen és a fennmaradó 50, illetve 45% finanszírozásból, maximálisan két éves pénzügyi lízinggel pótolható, abban az esetben, ha a pénzügyi lízing a pályázat tárgyára vonatkozik. A két éves futamidõre vonatkozó korlátozás úgy iktatható ki, ha a cég tulajdonában levõ termelõ eszközt vagy gépjármûvet eladjuk egy lízing cégnek és ezután fix idõre bérbe vesszük, vagyis visszlízingeljük. A pályázat és az operatív visszlízig kombinációjával likviditási problémáktól mentessé tehetjük cégünk fejlõdését. Ez akkor fordul elõ, amikor egy tõkeerõs cég erõteljesen fejleszt. Nagy árbevételû és nyereségû cégek részére az operatív lízing keretszerzõdés, mely egyszeri bonitásvizsgá évfolyam, 3. szám 97

2 lattal ismétlõdõ eszközbeszerzést tesz lehetõvé, választhatóan HUF, CHF vagy EUR alapon. A lízingcég ekkor a kihelyezhetõ finanszírozott értékre köt szerzõdést. Mikro-, kis és közép vállalkozások esetén egyedi elbírálással lehetséges az operatív lízing. Induló vállalkozásokat a legtöbb lízing cég nem finanszíroz, de erre is van lehetõség, egyedi elbírálással és ingatlan fedezettel. A lízing beszerzési értékekre vonatkozó összeghatárai nettó Ft. 2. szekció: Mûszaki mûanyagok gyártása és alkalmazása (4) Dávidházy Gábor üzletági képviselõ, Janecska Ákos üzletági képviselõ, Komlós Sarolta marketing asszisztens (DuPont Mûszaki Mûanyag Üzletág): DuPont mûszaki mûanyagok a haladás szolgálatában A több mint 200 éves DUPONT termékei az élet számos területén megtalálhatók, az élelmiszer- és textilipartól kezdve a munka- és tûzvédelmen át a legigényesebb ûrtechnológiai és atomenergetikai alkalmazásokig. A fejlett mûanyag-feldolgozói piacon a gyártónak társként kell viselkednie a termék fejlesztésben az ötlettõl kezdve az anyagkiválasztás, tervezés, üzemesítés, minõsítés lépésein át, számos esetben még a piaci bevezetésnél is segítséget kell nyújtania. E láncolat felismerése és gyakorlatban történõ megvalósítása teszi cégünket kiemelt stratégiai partnerré. Alapanyagaink a mûanyag piramis középsõ-felsõ felében helyezkednek el, a mûszaki és nagyteljesítményû specialitás szegmensekben. Az alábbi termékcsaládokat ajánljuk partnereink figyelmébe: Delrin POM poliacetál homopolimer, Crastin kiemelkedõ folyóképességû, jó szigetelõ tulajdonságú PBT, Rynate üvegszál erõsítésû PET, Thermx PCT magas lágyuláspontú poli(ciklohexilén-dimetilén-tereftalát), Zenite LCP folyadékkristályos önerõsítõ poliészter, Zytel, Minlon PA, Zyzel HTN részlegesen aromás poliamid család, Hytrel TEEE hõre lágyuló kopoliészter elasztomer család, DUPONT ETPV (Engineering ThermoPlastic Vulcanisates) fröccsönthetõ változat. (5) Dr. Kalácska Gábor egyetemi docens (Quattroplast Kft.): Átfogó anyagfejlesztési program a Quattroplast Kft-nél A cég rendkívül széles termékválasztékának meghatározó eleme az egyedi tulajdonságú öntött poliamid 6, melynek a Nyugat-Európában gyártott hasonló termékekhez képest nagyobb az ütõmunka értéke és nyúlása (szívósabb az anyag), jobb az abráziós kopásállósága. Külföldön már megjelentek a kompozit változatok is, elsõsorban a mechanikai és tribológiai tulajdonságok módosítása érdekében ban több pályázatot adtunk be anyagfejlesztésre és a kompozit gyártás megalapozására, melyeket a bíráló bizottság támogatott, így két nagy kompozit elõállítási programot indítottunk. Az INNOCSEKK projekt során önkenõ öntött PA 6 kompozit, növelt hõállóságú öntött PA 6 kompozit, égésgátolt öntött PA 6 kompozit, antisztatikus- és/vagy elektromosan vezetõ termék elõállításával foglalkozunk. A GVOP 3.3. program keretében a nanotechnológia vívmányainak hasznosítása a cél, azaz újgenerációs öntött PA 6 termékcsalád (módosított elektromos, illetve tribológiai jellemzõkkel bíró nanokompozitok) és gyártástechnológiájának kifejlesztése a feladat. Mindkét programot konzorcium formájában valósítjuk meg, melynek fõ partnerei: MTA KKKI, BAYATI, SZIE Gödöllõ, BME, KORSZERÛ TECHNOLÓGIÁKÉRT ALAPÍTVÁNY. Az új kompozitok várható piaci megjelenése: 2008 második fele. 3. szekció: Mûanyag-feldolgozó szerszámok 1. rész (6) Zakariás Boldizsár ügyvezetõ igazgató (Z-form Kft.): A Szerszámgyártó Klaszter A Szerszámgyártó Klasztert a MAGYAR SZERSZÁM- GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE és a Z-FORM KFT. alapította 2006 tavaszán, jelenleg 17 jogi tagja van. Értékesítési szövetségként közös kapacitás adatbázis létrehozásával, a kapacitás kihasználás optimalizálásával, egységes piaci megjelenéssel, kül- és belpiaci elemzések készítésével, közös értékesítési és marketing akciók szervezésével, beszerzési szövetségként pedig a klaszter tagok beszerzési adatbázisának létrehozásával, egységes beszerzési tevékenységgel és az alapanyag igény közös tervezésével foglalkozik. Szolgáltatásai: a tagok K+F igényének felmérése, alap- és alkalmazott K+F tevékenység megrendelése, a K+F eredmények hozzáférhetõségének biztosítása. Szakmai képzési programokat szervez, benchmarking klubot mûködtet, a K+F eredmények elterjesztéséhez tréningeket vezet. Egyéb üzleti szolgáltatásai a pályázati tevékenység és pénzügyi szolgáltatások szervezése, külsõ szakértõi adatbázis biztosítása. (7) Varga Károlyné ügyvezetõ (Polopor-98 Kft.): Termikus szerszám- és készüléktisztítás Seghers mini clean (SMC) és Seghers fluid clean (SFC) berendezések alkalmazásával Az erõsen tapadó bevonatok eltávolítása nehéz és a hagyományos eljárások környezetvédelmi, egészségügyi, mûszaki és gazdasági problémákat vetnek fel. Ezek megoldásához fejlesztette ki a KEPPEL SEGHERS BELGIUM cég, a Seghers Mini Clean (SMC) és a Seghers Fluid Clean (SFC) berendezéseket saját szabadalma alapján, melyek leggyakoribb alkalmazási területei a mûanyag-feldolgozó ipar, festés, porlakk-bevonás, gumiipar, fémöntöde, elektromos berendezések mûanyag alkatrészeibõl fémek visszanyerése. Kisebb darabok és kis égetési teljesítmény igény esetén, fõleg a mûanyagfeldolgozó gépek alkatrészeinek tisztítására az SMC berendezések alkalmasak, melyek kétrészes kamrás kemencébõl állnak elektromos fûtésû pirolízis térrel és évfolyam, 3. szám

3 gázfûtésû füstgáz utóégetõvel, az égetendõ anyag tömege max: 1000 g. Nagyobb darabok tisztítására az SFC berendezések javasolhatók, ahol a pirolízis tér C-os forróhomok fluidágy, a füstgáz utánégetõ , max C-os, mindkettõ gázfûtésû. A fluidágy min mm, max mm méretû, a maximálisan elégethetõ tömeg kb. 30 kg. A ciklusidõ átlagosan 1 óra (a gyakorlatban 0,5 1,5 óra). (8) Fülep Andrea ügyfélkapcsolati menedzser, Mayer József ügyvezetõ (CoolClean Ipari Tisztítási Kft.): A szárazjégszórás alkalmazási területei a mûanyagiparban A COOLCLEAN IPARI TISZTÍTÁSI KFT ben alakult. Küldetésének tekinti, hogy a legmegfelelõbb tisztítási megoldást ajánlja ügyfeleinek. Jégszórásnál a tisztítószer rizsszem nagyságú szárazjég ( 79 C-os CO 2 ) továbbításához nagynyomású levegõre (7 12 bar, 5 10 m 3 /perc) van szükség. A hószóráshoz használt saját fejlesztésû berendezés kímélõbb megoldás az érzékenyebb felületekre, kisebb nyomású levegõt (6 10 bar, 2 4 m 3 /perc) igényel. Jó eredmények érhetõk el mûanyag- és gumiipari szerszámok, berendezések tisztításánál; makacs, ráégett szennyezõdések, anyagmaradványok, kiválások eltávolításánál; késztermékek portalanítása, zsírtalanítása, sorjátlanítása továbbá elektronikai panelek, kapcsolószekrények, egyéb érzékeny berendezések, felületek tisztítása során. Mûanyagipari referenciáink: LEGRAND, KALLE HUNGÁRIA, KARSAI EXTRUFORM, ALPINE, egyéb iparágakban: COCACOLA MAGYARORSZÁG, MTV, STRABAG, DUNAPACK, DUNAFERR, TEVA, GE, MAN-ROLAND, KE- MÉNYFÉM, MOL március 21. délelõtt 4. szekció: Mûanyag-feldolgozó gépek perifériái (9) Szabó Kolos területi képviselõ (Piovan Hungary Kereskedelmi Kft.): A Piovan MDP2 volumetrikus adagoló A PIOVAN volumetrikus adagolók legújabb típusa az MDP2, amelyet a fröccsöntés, a fúvás és az extrudálás nagy pontossági és rugalmassági igényeihez terveztek. A mesterkeverék adagolása ferde csigával történik, ez a megoldás a legprecízebb. A két adalékállomással és egy központi gravitációs anyagkeverõvel ellátott MDP2 lehetõvé teszi 3 anyagkomponens pontos összekeverését. A max. 120 kg/óra kapacitású állomások könnyen lecsatlakoztathatók a központi egységrõl, egyszerûen tisztíthatók és karbantarthatók. Kézi vagy automatikus adagolási üzemmód lehetséges. A készülék legegyedibb funkciója a darálék szabályozás, amely tartja a komponensek helyes arányát és optimális keveréket biztosít függetlenül a rendelkezésre álló darálék mennyiségétõl. Az új kezelõfelület alfanumerikus üzeneteket ad és a receptek beprogramozása magától értetõdõ. (10) Alessandro Golino (Moretto S. p. A.), Vágó Pál ügyvezetõ igazgató (Dräger Kft.): Mûanyag-feldolgozó gépek perifériái (munkacím) (11) László Péter értékesítési vezetõ (Wittmann Robottechnikai Kft.): Hogyan válasszunk magunknak szárítót? A mûanyagiparban leggyakrabban alkalmazott szárító berendezések a szárító szekrény, meleg levegõs-, sûrített levegõs-, száraz levegõs- és vákuumszárító. A szárító berendezés fajtájának és nagyságának megállapításához néhány adat ismerete feltétlenül fontos, ezek a szárítandó anyag(ok) (a feldolgozó adja meg), az óránként elvehetõ/szükséges szárított anyag (a feldolgozó adja meg), a szárítási idõ (anyagra jellemzõ, az alapanyaggyártó vagy a feldolgozó adja meg), a térfogatsúly (anyagi jellemzõ, táblázatból), a fajlagos száraz levegõ szükséglet (1 kg anyag szárításához szükséges szárazlevegõ óránként, anyagi jellemzõ, táblázatból). A fenti adatokból két egyszerû összefüggéssel meghatározható a száraz levegõt elõállító egység és a szárító tartály szükséges minimális nagysága, illetve darabszáma. (12) Jobbágy Attila mérnök-üzletkötõ (Wittmann Robottechnikai Kft.): Hogyan automatizálhatjuk a fröccsöntést kiszolgáló folyamatainkat A fröccsöntõ gépre épített pneumatikus manipulátorok napjainkra szervo-meghajtású robotokká fejlõdtek. A terméket és a szerszám beömlésének típusától függõen az enguszt is el kell távolítani a szerszámból, ami történhet: a szerszámból a gép alá ejtve, kézi eltávolítással, robottal, mely rendszerint kisebb nyitási utat igényel (a kézi kivételhez képest) és legtöbbször egyetlen kidobás is elegendõ. Ezért a ciklusidõ kisebb és közel állandó lesz. A termék felügyeleti rendszernek köszönhetõen óvjuk a gyártószerszámot a sérülésektõl, ezáltal csökkenek a javítási és karbantartási költségek. A terméket óvjuk a sérüléstõl, szennyezéstõl, így csökken a selejt mennyisége, valamint megoldható az engusztól való elkülönítés, és annak azonnali újrahasznosítása is. A robot kiválasztásánál figyelembe kell venni a gazdaságossági és rugalmassági (pl. gyakori szerszámcserék) szempontokat is és ezek együttes vizsgálatával kell meghatározni az adott gépre felépítendõ robot típusát és méretét. (13) Demeter Áron mûszaki tanácsadó (Sortex Kft.): Sortex válogatógépek a mûanyagok újrafeldolgozásában Komoly erõfeszítéseket teszünk azért, hogy a mûanyag hulladékból hasznos és használható dolgokat teremtsünk. A legnagyobb nehézséget és költséget a mûanyag szín alapján történõ szétválogatása jelenti. A PVC ablakkereteknél egy másodlagos probléma is jelentkezik, a valaha kézzel könnyen eltávolítható gumitömítés, melyet manapság a kerethez extrudálnak. A tapasztalt újrafeldolgozó üzemek költséges eljárással darabolják fel az ablakkereteket a gumitömítéssel együtt. A PET palack újrafeldolgozása során a palackokat összegyûjtik, évfolyam, 3. szám 99

4 mossák, apró darabokra vágják, a papírt, üveget, alumíniumot, fát, zárókupakokat eltávolítják, illetve a PVC-t szét kell válogatni a PET-tõl. A nagyobb darabok azonosítása és válogatása történhet a mûanyag darabolása elõtt, de a szín szerinti válogatásnak még így is jelentõs szerepe van a folyamatban. E pontnál lépett be a SORTEX a mûanyag-feldolgozó iparba, mely mechanikus válogatóit fejlesztette tovább bonyolult szín szerinti válogató gépekké. Ezek könnyedén azonosítják és visszautasítják a nagy sebességû termék folyamból a legkisebb színeltéréseket is és szétválasztják a végterméket az eltérõ színûtõl. A Z4V válogatógép PET esetén eléri a 3,5 tonna/óra kapacitást. 5. szekció: Mûanyag-feldolgozó szerszámok 2. rész (14) Dr. Herczeg Szabolcs egyetemi adjunktus (BME, Jármûgyártás és -javítás Tanszék): Lézer szinterezett fém mintadarabok tribológiai vizsgálata Lézer szinterezett próbatest és üvegszállal töltött poliamid súrlódó pár esetén a koptatási út függvényében meghatároztuk a súrlódási tényezõt. Mikroszkópos és topográfiai vizsgálatokkal feltártuk, hogy a diagram különbözõ szakaszaira milyen kopási folyamatok jellemzõk. A súrlódási tényezõ és a kopás a szinterezési sebességtõl nem függ jelentõsen, hanem csak azok porozitásától. Állandó terhelésû tribológiai kísérletekkel meghatároztuk a súrlódási tényezõ változását különbözõ súrlódási sebességeknél különbözõ porozitású munkadarabokon, valamint állandó súrlódási sebességnél mértük a súrlódási tényezõt a terhelõ erõ függvényében. A diagramokból adott körülmények esetén elõre megadható a súrlódási tényezõ. Megfigyeltünk egy új jelenséget, amelynek során nagy terhelésnél vagy nagy súrlódási sebességnél a súrlódási hõ hatására az érintkezési felületen a mûanyag koptató ellendarab kilágyul, a kilágyult mûanyag az üvegszál töltéssel együtt beágyazódik a koptatott darab pórusaiba, megnövelve a súrlódási tényezõt. Megvizsgáltuk a koptatott felületeket, melyek minõségébõl és a kopás mértékébõl egyértelmûen megállapítható, hogy a csúszó súrlódás mikor alakul át abrazív kopássá és hogy a kilágyult anyag mikor ágyazódik be a felületen lévõ nyitott pórusokba. A szilárd anyag koptató hatását ismerve a lézerszinterezett fröccsöntõ szerszám prototípusok élettartamára következtethetünk. (15) Farkas Gabriella fõiskolai tanársegéd (Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet): Mûszaki mûanyagok felületi simasága A mûanyagok megmunkálásánál a melegalakításon túl a forgácsolás is nagy szerepet kap. A technológiai jellemzõk értékeit a szakirodalom tág határok között közepes és nagy forgácsolási sebesség, kis és közepes elõtolás adja meg. Az optimális forgácsolási paraméterek tehát a mûanyagok egyes típusainál a felületi simaság vonatkozásában még nem pontosan meghatározottak, ezért a vizsgálati paramétereket ennek megfelelõen választottuk ki. A munkadarabokat hõre lágyuló mûszaki mûanyagokból készítettük: öntött poliamid 6, poli(oximetilén), poli(etilén-tereftalát), poli(éter-éterketon). Forgácsolásnál a megmunkált felületen keletkezõ mikrogeometriai egyenetlenségeket a technológiai paraméterek, a szerszám geometriai jellemzõi valamint a megmunkálási körülmények befolyásolják. Az elõadásban bemutatjuk a forgácsolási kísérletek eredményeit, továbbá értékeljük a mikrogeometriai vizsgálatok jellemzõit. (16) Dr. Mikó Balázs fõiskolai docens (Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet): Mûanyag fröccsöntõ szerszámok gyártási költségbecslésének kutatása Részletes konstrukciós tervezésre és ezek alapján a valóságot jobban közelítõ számításokra a tervezés korai szakaszában nincs mód, mivel a becsült adatok alapján készül a fröccsszerszám árajánlata. Ha a szerszámot nem rendelik meg, akkor a ráfordított munka nem térül meg. Ha viszont nem fordítunk kellõ munkát és figyelmet az árajánlat kidolgozására, vagy túl magas árat határozunk meg és a vevõk más gyártóhoz fordulnak, vagy túl alacsonyat, melynek következtében a megrendelést sikerül ugyan megszerezni, de a tervezés és gyártás veszteséges lesz. A kalkulációs folyamattal szembeni követelmények kettõssége nyilvánvaló: minél kevesebb munkaráfordítással a valóságot minél jobban megközelítõ idõ és költségadatok elõállítása. A probléma megoldására számos módszer létezik, a hagyományos módszerek mellett számos mesterséges intelligencia technika is alkalmazható. Bemutatjuk a feladat megoldásához alkalmazható eljárásokat, valamint a különbözõ módszerek ellenõrzésére kifejlesztett kísérleti keretrendszert. (17) Ungvári György kereskedelmi képviselõ (StaMix- Co Ltd.): Statikus keverõfej homogén ömledék elõállításához fröccsöntésnél A mûanyag fröccsöntõ szakemberek számára ismerõs és visszatérõ probléma, hogy a legkörültekintõbb technológiai beállítás ellenére mesterkeverékek alkalmazásakor a terméken foltok, csíkok és az egyenetlen színeloszlás miatt ún. márványosodás lép fel. Gyakran a technológiai változtatások nem hozzák meg a kívánt eredményt, ekkor a megoldás az SMN keverõfej használata, mely több, egymáshoz képest 90 -kal elforgatott, egymás mögé rendezett SMN keverõelembõl áll. Az ebben kialakuló nyíróerõk és sebességek viszonylag kicsik, ezért szilárd agglomerátumok feldarabolására (színezõ pigmentek, kitöltõ anyagok) nem alkalmas, viszont olyan keverési feladatokra igen, amelyeknél az inhomogenitás térben eltérõ. Tipikus felhasználás a színezõ-, az évfolyam, 3. szám

5 adalék- és a habosító anyagok, valamint a hõmérséklet homogenizálása. A keverõfej beépítése a termékek minõségének javulásán kívül költségmegtakarítást is eredményez. Kevesebb színezõ koncentrátumra, illetve mûanyagra lesz szükség. A ciklusidõ csökkenése a legtöbb esetben lehetõvé teszi a keverõfej gyors megtérülését. A fröccsöntõ gép felhasználási területe kibõvíthetõ, egy új gép beszerzésének ideje kitolható. Az SMN keverõfej a magyar fröccsöntõ iparban már több mint száz különbözõ méretû plasztikáló egységgel felszerelt gépen sikerrel bizonyított. (18) Kiss Zoltán gépészmérnök hallgató, dr. Czigány Tibor egyetemi tanár (BME, Polimertechnika Tanszék): Kavaró dörzshegesztés alkalmazása polimer szerkezeti anyagokra A polimereknél és fémeknél régóta ismertek a mechanikai súrlódásos elven mûködõ hegesztési technikák, a rotációs, vibrációs és ultrahangos hegesztések. A közelmúltban jelent meg a szakirodalomban a kavaró dörzshegesztés (FSW), melyet sikeresen alkalmaztak alumíniumra és ötvözeteire, valamint egyéb könnyûfémekre. Az eljárással termelékenyen lehet akár nagyméretû hegesztett varratokat egyszerûen elkészíteni, mivel a szerszámon kívül csak marógép szükséges. Egy öttengelyes megmunkáló központban akár 3 dimenziós varratok is elõállíthatók. A módszerrel számos szerszámtípus készült, valamint ismeretes a ponthegesztésre kidolgozott (FSSW) megoldás, amit gépjármûgyártó cégek már alkalmaznak is. A polimerek kavaró dörzshegesztése alkalmazhatósági feltételeinek és lehetõségeinek vizsgálata eddig nem történt meg. Bemutatjuk az FSW módszer polimerekre történõ alkalmazhatóságát, feltárjuk a hegesztésnél fellépõ fizikai folyamatokat. Ismertetjük a hegesztett varrat készítési folyamatát és mechanikai tulajdonságait. Beszámolunk a varrat hõhatás övezetében végzett anyagszerkezeti vizsgálatok eredményeirõl március 21. délután 6. szekció: Mûanyagok és mûanyag termékek vizsgálata és minõségbiztosítása (19) Ille Attila laborvezetõ, Kovács Levente, dr. Bezerédi Ákos (MÜKI Labor Mûanyag Vizsgáló és Fejlesztõ Kft.): Vizsgálatok, problémamegoldás és fejlesztés a mûanyagiparban MÜKI Labor Kft. A MÜKI MÛANYAGIPARI KUTATÓINTÉZET alapjaira építve jött létre egy évvel ezelõtt a MÜKI LABOR MÛ- ANYAG VIZSGÁLÓ ÉS FEJLESZTÕ KFT. a mûanyag alapanyagokat és termékeket gyártó/alkalmazó vállalatok munkájának segítésére. Rendelkezünk a szükséges mûszaki felszereltséggel és szaktudással. Várunk életképes mûanyagos ötleteket, amelyeket félüzemi szinten meg lehet valósítani. Tevékenységi területeink: vizsgálatok, problémamegoldások, optimalizálás, fejlesztés, átfogó ipari projektek, piackutatás, marketing, rövid tanfolyamok. Elõnyeink: valódi ipari tapasztalat, rugalmasság, gyorsaság. Elõadásunkban ipari példákat mutatunk be: mûszaki mûanyagból készített autóipari alkatrész meghibásodásának kiderítése, kétkomponensû PUR gyanta tapadása mûszaki mûanyagokhoz, láda-rekesz piac felmérése. (20) Filus Zoltán tudományos ügyintézõ, Pap Gábor, Huszár Helga, dr. Bozóki Zoltán, dr. Szabó Gábor, dr. Katona Tamás (Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék): Lézeres detektáláson alapuló gázáteresztõképesség-mérõ mûszerek, speciális gázok és extrém vizsgálati körülmények Lézeres detektáláson alapuló mûszercsaládunk folyamatosan, mintavételezés nélkül képes membránszerû anyagok gáz-áteresztõképességének vizsgálatára laboratóriumi körülmények között, 1 mikronos hártyáktól közel 1 cm vastag lapokig. A célgázok szén-dioxid, oxigén, metán, vízgõz, valamint a mérgezõ ammónia és a kén-hidrogén a közeli infravörös tartományban üzemelõ lézerekkel gerjeszthetõk.lehetõségünk van a diffúziós folyamatok magas hõmérsékletû tanulmányozására, az ehhez kifejlesztett fûtõ- és hõszigetelõ rendszer 1200 C-ot is képes néhány tized C-os eltéréssel hosszútávon (szükség esetén több hétig is) megtartani. A mûszercsaládhoz tartozik egy nagy nyomáson (1000 bar) mûködõ berendezés is. Ez akár légköri nyomáson is mûködtethetõ, és mivel nem érintkezik a mért közeggel, a mérõközegek, illetve a célgázok egyébként is széles választékát még tovább bõvíti olyan extrém, pl. mérgezõ, savas vagy lúgos közegekkel, amelyek azonnal tönkretennék a mérõrendszert. Összehasonlítjuk a mérõmûszer-család különbözõ tagjait, bemutatjuk a mérhetõ célgázokat, majd részletesen tárgyaljuk a két típus mûködési elvét és gumi minták nagy nyomású metán-áteresztõképességét, valamint a vízgõz- és a kénhidrogén áteresztõképesség hõmérsékletfüggését. (21) Grõb Péter doktorandusz, dr. Marosfalvi János egyetemi docens (BME Gépszerkezettani Intézet Gépelemek Tanszék): Mérõrendszer integrál PUR habosítás vizsgálatához A poliuretán habosítás empirikus technológia és kevés információnk van a termékek valós habosodási folyamatáról, a keletkezõ reakciónyomás- és hõ-eloszlásról, ezért a habosító szerszámok tervezése, különféle szempontú optimalizálása alakváltozásra, nyomásbírásra, költségre stb. elsõsorban gyakorlati tapasztalatokon alapul. Munkánk célja olyan, ipari léptékû mérõrendszer felépítése, amellyel valós, in situ információkat kaphatunk a habosodási folyamatról. Megterveztünk és elkészítettünk egy vizsgáló szerszámot, melyet alkalmassá tettünk a nyomás, a hõmérséklet és az alakválto évfolyam, 3. szám 101

6 zás mérésére. Egyrészt pontosabb információkat kapunk a habosodási folyamatról, másrészt a szerszámok véges elemek módszerrel való elemzését a valóságos terhelésekkel tudjuk elvégezni, majd a modellvizsgálatok alakváltozásra és hõállapotra kapott eredményeit szembesíthetjük a valósággal. (22) Kollár Mariann egyetemi tanársegéd, dr. Marossy Kálmán egyetemi docens (Miskolci Egyetem, Polimermérnöki Tanszék): PVC keverékek vizsgálata A poli(vinil-klorid)ot feldolgozása során töltõanyagokkal, stabilizátorokkal keverik, hogy javítsák mechanikai és reológiai tulajdonságait. A legfontosabb ütésállóságot biztosító adalékok olyan polimerek és kopolimerek, melyek különbözõ mértékben összeférhetõek a PVC-vel. Ekkor nem összeférhetõ, heterogén rendszerrõl beszélünk. A kívánt tulajdonságok elérésének feltétele, hogy az alkotóelemek közötti kölcsönhatás kellõen erõs legyen. A kialakuló szerkezet befolyásolja a polimer keverékek tulajdonságait, a szerkezet a polimerek elegyíthetõségétõl függ. Errõl viszont csak akkor beszélhetünk, ha a keveredés molekuláris szinten is végbemegy. A nem elegyedõ polimerek heterogén szerkezetûek, ami az ütésállóság feltétele. Az elegyíthetõség tehát fontos kérdése a polimerek alkalmazhatóságának. A komponensek között létrejövõ kölcsönhatás befolyásolja az elegyedést, a keletkezõ fázisok számát, a szerkezetet és a mechanikai tulajdonságokat. Különbözõ PVC-polimer blendeken szemléltetjük a heterogén polimer rendszerek változatosságát. (23) Szûcs András tanszéki mérnök, dr. Belina Károly fõiskolai tanár (Kecskeméti Fõiskola, Fém- és Mûanyagfeldolgozó Technológiai Intézet, Mûanyag- és Gumitechnológiai Szakcsoport): Folyóképesség meghatározása kitöltési folyamatban A fröccsöntési technológiában az elmúlt években egyre gyakrabban alkalmazzák a szerszámüregbeli nyomásmérést, mely a technológia pontos beállítását teszi lehetõvé. Abból a feltételezésbõl indultunk ki, hogy két nyomásmérõ alkalmazásával meghatározható a polimer ömledék viszkozitása a kitöltési folyamat során. Mivel az ömledék és a szerszám hõmérséklete nagyon eltérõ, ezért a kitöltés során nem állnak fenn izoterm körülmények. A nagy áramlási sebesség és a polimerek rossz hõvezetõ-képessége miatt azonban elsõ közelítésben izotermnek tekintjük a folyamatot. A szabványos MFI-, valamint üregnyomás méréssel meghatározott PE- és ABSfolyásgörbék követik a hatványtörvényt, a hõmérséklet növelésével a viszkozitás csökken, a hõmérsékletfüggés Arrhenius típusú egyenlettel csak szûk sebességtartományban írható le. A két módszerrel mért adatok gyakorlatilag egybe esnek, ezért a polimer ömledékek reológiai jellemzõi a gyártás körülményei között meghatározhatók, így pontosabb információk szerezhetõk az anyagok folyásáról és a technológiai paraméterek hatásáról. (24) Dr. Ágoston András ügyvezetõ igazgató (Eurotechnika 2000 Kft.), Carraro Andrea, (Electronic Systems Spa), Cornalba Giorgio (Colines Spa): Modern öntött fóliagyártó sorok és a vékony fóliák nagy érzékenységû vizsgáló rendszerei A COLINES HANDROLLEX stretch fólia gyártó sora kis helyigényû, teljesen automata berendezés, 18 s alatt gyártja a kézi- és 180 s alatt a gépi stretch fólia tekercseket. Automatikus fóliavastagság mérõ- és szabályozó rendszerrel szerelték fel, gyakorlatilag veszteségmentes a hulladék újrahasznosítás is. Az Unicast gyártósoron CPP és stretch fólia is készíthetõ. A 3, 5 és 7-rétegû öntött CPP fóliák a Policast gyártósoron állíthatók elõ. Az ELECTRONIC SYSTEMS által víztiszta vékony fóliák minõségellenõrzésére kifejlesztett Flexin 3000 rendszer nagy érzékenységû lineáris CCD felvevõkön alapul és képes a nagy sebességgel (800 m/perc) haladó fólia akár 7 mikron nagyságú felületi hibáját is észlelni, azt helyzete szerint jelezni és dokumentálni. 7. szekció: Mûanyag kompozitok kutatása és alkalmazása (25) Dr. Falussy Lajos okleveles vegyészmérnök (Dr. Falussy Mérnöki Iroda), Varga Csilla okleveles vegyészmérnök (Pannon Egyetem): Szénszál erõsítésû hõre lágyuló mûanyagok alkalmazási lehetõségei Új eljárásunkkal a legtöbb mûanyagba be tudjuk dolgozni a szénszálat. A szénszál erõsítésû mûanyagok elõnye az üvegszál erõsítésû mûanyagokkal szemben a kisebb sûrûség, a nagyobb fajlagos szilárdság, a tárgy egész élettartama alatt antisztatikus, jók a hõvezetési tulajdonságok, bizonyos szénszál koncentráció felett a mûanyag elektromosan vezetõvé válik, a tárgyak felülete még magas szénszál koncentrációknál is teljesen sima, nagyobb a méretpontosság, csökkennek a deformációk és a beszívódások, lényegesen kisebb a kúszási és a feszültségrelaxációs hajlam. Lehetséges alkalmazási területek: fóliák, csövek, lemezek, gép- és gépkocsi alkatrészek, épületgépészet, építõipar, mezõgazdaság, munkavédelmi eszközök, fúvott üreges testek, nagy értékû sporteszközök gyártása. (26) Kajtár Vilmos ügyvezetõ igazgató, Maros József ügyvezetõ mûszaki igazgató (GRP Plasticorr Kft.), Vehofsits Imre szakértõ (MOL Földgázszállító Rt.), Kollár György igazgató, dr. Gara Péter igazgató (GKSoft Bt.), dr. Bácskai János értékesítési vezetõ (GRP Plasticorr Kft.): Új csõjavítási technológia ( acélcsõ javítása mûgyanta üvegszál kompozittal (In memoriam dr. Szilágyi Árpád) A MOL FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RT. és a GRP PLASTICORR évfolyam, 3. szám

7 KFT. három éves kutatás-fejlesztési együttmûködés keretében új, mûgyanta-üvegszál kompozit alapú acélcsõ javítási technológiát fejlesztett ki. A javítási technológia a következõk szerint épül fel: javító kitt a csõfelület hibáinak kitöltésére, prepreg (üvegszálas szövet, telítetlen poliészter gyanta mátrixanyaggal, töltõ- és segédanyagokkal), ragasztóanyag (a csõfalon és a prepreg rétegei között). A képlékeny állapotban feltekercselt javító bandázst a helyszínen keményítjük ki. A bandázs külsõ felületén C-ot elõállítva, a javítás méretétõl függõen kb. 1 óra alatt a bandázs eléri a kívánt szilárdságot. A technológia kulcsa a megfelelõ hõbevitel biztosítása, ezért számítógépes hõtechnikai modellt készítettünk, hogy tökéletes képet kapjunk a javító bandázs rétegeiben kialakuló hõmérsékletrõl. Véges-elemes módszerrel vizsgáltuk a csõben változó nyomás hatását, a fém és kompozit együttmûködését és ennek alapján határoztuk meg az alkalmazott anyagokkal szemben támasztott szilárdsági követelményeket. Mûhibával ellátott csõszakaszokon üzemi javítási kísérleteket végeztünk, melyek során a javított csõszakaszt repesztéses nyomáspróbának vetettük alá. Esetenként a repesztéses kísérletek elõtt nagy ciklusú fárasztásos terhelést is alkalmaztunk. Mûködõ gázvezetékeken 21 jelentõs méretû valós korróziós hibát javítottunk sikeresen az elmúlt két évben. (27) Dr. Ronkay Ferenc egyetemi tanársegéd, dr. Czigány Tibor egyetemi tanár (BME, Polimertechnika Tanszék): Reciklált PET bazalt- és üvegszálas erõsítése A kompozitok teherbírásának kulcskérdése az erõsítõszál és a mátrix között kialakuló kapcsolat és az ezzel összefüggõ kritikus szálhossz, melynek meghatározása nagy jelentõségû, mivel az extrudálás és fröccsöntés jelentõs száltördelõdést okoz. Módszerünk a kompoziton belüli- és a töretfelületbõl kilógó szálhossz-eloszlásokból kiindulva, illetve az azokból származó értékeket öszszehasonlítva határozza meg az adhéziót jellemzõ ún. kritikus szálhosszt, a csepplehúzástól eltérõen a valóságot jobban közelítõ eredményt ad. Az üvegszál erõsítõ hatásához viszonyítva vizsgáltuk a bazaltszál hatását a mechanikai tulajdonságokra és megállapítottuk, hogy a húzó- és hajlító merevség jelentõs növekedése érhetõ el anélkül, hogy a többi tulajdonság romlana. Mivel a bazaltszál ára csak ötöde az üvegszál árának, a reciklált PET bazaltszálas erõsítése megfelelõ irány lehet egy jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezõ szerkezeti anyag kifejlesztésére. (28) Simon Zoltán egyetemi tanársegéd, Hatala Márk tanszéki mérnök (BME, Polimertechnika Tanszék): Kompozit mérleg Alacsony építési magasságú kb. 40 mm magas telepíthetõ, illetve hordozható elektronikus mérleget fejlesztettünk ki. A mérlegtestet szénszál erõsítésû epoxigyantából készítettük, a nemzetközi normáknak megfelelõen ergonomikus formában. A mérlegtest és a digitális kijelzõ közötti kommunikációt kábel nélkül, rádiós adatátvitellel oldottuk meg. Megteremtettük a vákuum injektálásos gyártástechnológia feltételeit és megismertük a befolyásoló paramétereket. A mérleglap feszültség állapotának és a mérõszerkezet konfiguráció paramétereinek tanulmányozásához véges-elemes modellt használtunk és megvizsgáltuk a modellezés pontosságát is március 22. délelõtt 8. szekció: Mûanyagok gyártása és alkalmazása orvosi és gyógyászati célokra (29) Dr. Orbán Sylvia okleveles vegyészmérnök, marketing szakértõ, dr. Macskási Levente fõszerkesztõ (Mûanyag és Gumi): Mûanyagok alkalmazása a gyógyászatban Az orvostechnikai ipar termékeinek világpiaca 184 milliárd eurót, ezen belül az európai piac mintegy 55,2 milliárd eurót (30%) tesz ki, az USA részesedése 43%. Az USA-ban mintegy , Európában kb. 8500, Japánban 1580 cég állít elõ orvosi eszközöket. 21 európai országban (az EU tagországok közül a balti államok, Románia és Bulgária nélkül) a foglalkoztatottak száma kb. 386 ezer fõ, Magyarországon a becsült létszám 4500 fõ, ez az európai összlétszám 1,2%-a. Világszerte évente több mint 3 millió tonna mûanyagot használnak fel orvosi alkalmazásokra, a teljes mennyiségbõl 57%-ot termékek vagy alkatrészek formájában, 47%-ot csomagolóanyagként. Az összes orvosi eszköz és a gyógyszer csomagolás 83%-a a PE, PP, PVC, PS valamelyikébõl készül. Bemutatjuk az orvosi mûanyagok piaci részterületeinek jellemzõit, azaz a mûanyag alkalmazás fõ célját, néhány jellemzõ példát, a felhasznált alapanyagokat és a piaci kilátásokat, majd a teljesség igénye nélkül néhány külföldi és hazai cégrõl adunk információt. (30) Barabás Mihályné, Czagányi Zoltán, Somkuti Piroska (ORKI Orvos- és Kórháztechnikai Intézet): A mûszaki követelmények szerepe az orvostechnikai jogszabályokban Az orvosi célú polimerek többségükben orvostechnikai eszközök anyagául szolgálnak vagy a gyógyszergyártásban kapnak szerepet. Áttekintjük az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel azok mûszaki vonatkozásaira. Ezek megkövetelik, hogy a termék az orvostechnikai eszköz biztonságos és hatékony legyen. Elõírják azokat az alapvetõ követelményeket, amelyeknek minden fajta orvostechnikai eszköznek feltétlenül meg kell felelnie, és azokat a módokat, ahogyan e megfelelést dokumentálni kell. A termékek jelentõs részénél a megfelelõséget harmadik évfolyam, 3. szám 103

8 félnek, ún. kijelölt szervezetnek tanúsítania kell. E jogszabályok minden követelményének való megfelelést a gyártó a CE-jelölés felhelyezésével jelzi a terméken. Mind a megfelelés igazolásában, mind a tanúsítás során segítséget nyújtanak az ún. harmonizált szabványok, amelyek ugyan nem kötelezõek, de megismerésük és figyelembevételük megkönnyíti az utat a termék forgalombahozatalához. (31) Marc Vlug (Nova-Innovene Ltd.), Kormány Irén okleveles közgazda (ICC-Chemol Kft.): A Nova-Innovene cég különleges tulajdonságú sztirol kopolimerjeinek orvostechnikai felhasználása A NOVA-INNOVENE cég speciális tulajdonságú sztirol-metilmetakrilát kopolimer (SMMA) alapú termékcsaládot fejlesztett ki, ami az átlátszóság, a szilárdság és a könnyû, gazdaságos feldolgozhatóság követelményeit egyszerre elégíti ki. A NAS és Zylar elnevezésû termékek mindezek mellett etilénoxidos vagy gamma besugárzás hatására megtartják fizikai tulajdonságaikat, lipidekkel és alkohollal szemben ellenállóak. A termékek megfelelnek az orvosi felhasználást leíró ISO és USP elõírásoknak. Néhány országban már széleskörûen használják ezeket különféle orvostechnikai eszközöknél (pl. vérszûrõ berendezésekben, vér/egyéb folyadékinfúziós konténerek összekötésénél, vér/testfolyadék szállító berendezések szelepeinél, respirátor berendezéseknél, különféle mérõeszközöknél, rövid idõtartamú implantációs eszközöknél. (32) Lengyel Zoltán mérnök üzletkötõ (Biesterfeld Interowa, magyarországi képviselet: Kard és Társai Kft.): Poliszulfonok orvostechnikai alkalmazásai különös tekintettel a Solvay Radel R típusaira Az orvosi eszközöknél használt mûanyagokkal szemben napjainkban az ismételt sterilizációs és szigorú karbantartási igénybevételek miatt rendkívüli követelményeket támaszt ez a gyorsuló ütemben fejlõdõ iparág. A SOLVAY Radel R poli(fenilén-szulfon)jai már bebizonyították, hogy a jelenleg alkalmazott valamennyi sterilizációs technológia, mint gõz, etilénoxid, plazma, vegyi, besugárzási sterilizáció követelményeinek megfelelnek. A rendkívül durva igénybevételekre tervezett polimer felveszi a versenyt nemcsak a konkurens mûanyagokkal, sõt az ilyen alkalmazásoknál szokásos fémekkel is. A Radel R mûanyagokból tervezett sterilizációs konténerek és speciális eszközök fröccsöntéssel, vákuumformázással, adott esetben a hagyományos fémmegmunkálási eljárásokkal is elõállíthatók. A termékek tervezése, méretezése egyszerûbb és olcsóbb lehet a hagyományos fémalkalmazásoknál. Tipikus alkalmazások: orvosi tálcák, sebészeti eszközök fogantyúi, endoszkópos eszközök, aneszteziológiai berendezések elemei, állatkísérletekhez használt ketrecek stb. (33) Nagy Zsombor vegyészmérnök hallgató, Fekete Pál, dr. Anna Péter, dr. Marosi György (BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szerves Kémiai Technológia Tanszék): Biokompozitok az egészség szolgálatában Újfajta polimer kompozitok, nanokompozitok jelentõsége nemcsak szerkezeti anyagként, hanem más területeken, pl. orvostechnikai anyagként is rohamosan növekszik. Ezek hasznos jellemzõi közé tartozik a pára-, illetve gázzáró hatás. A gyógyszerhordozóként alkalmazott nanodiszperz biokompozitok szerkezete a nagy belsõ felület és nagy adszorpciós készség következtében újfajta tulajdonságokat eredményez, pl. módosítja gyógyszerhatóanyagok kioldódását. Kutatócsoportunk a mûanyagipar területérõl indulva, a gyógyszer-technológiában is alkalmaz biokompozitokat. A hatóanyag-eloszlás nanodiszperzzé tételére extruzióval sikerült kifejleszteni új típusú nedvességzáró gyógyszer-filmbevonatot rétegszilikát és a gyógyszeriparban elterjedt poli(vinil-alkohol) mátrix felhasználásával. Montmorillonit lemezes szerkezete segítségével sikerült a diffúziót gátolni, és ezáltal csökkenteni a film nedvesség-áteresztését. (34) Tuba Ferenc gépészmérnök hallgató, Oláh László doktorandusz (BME, Polimertechnika Tanszék): Lebomló polimer alapú csontpótló anyagok fejlesztése Mátrixanyagként két lebomló lineáris alifás poliésztert használtunk, a poli-ε-kaprolaktont és a poli-l-tejsavat. Meghatároztuk az ideális összetételû blendet, majd vizsgáltuk az erõsítõanyagok (kalcium-karbonát és β- trikalcium-foszfát) hatását a mechanikai jellemzõkre. A töltõanyag-tartalom, illetve a porozitás függvényben tanulmányoztuk a nyomási jellemzõket, illetve az elõállított vázanyagok szerkezetét. Az általunk kifejlesztett polimer-kerámia kompozit nyomási jellemzõi jól megközelítik a szivacsos csontállomány nyomó jellemzõit, lehetõvé téve nagyméretû csontpótlások elõállítását. A töltõanyagok felhasználásának másik oka, az erõsítés mellett, a bioaktivitás növelése volt, e területen még folynak a vizsgálatok. (35) Zsoldos Gabriella doktorandusz (Miskolci Egyetem, Polimermérnöki Tanszék), Keresztes Róbert (Szent István Egyetem, Gépipari Technológiai Intézet): A teljes csípõízületi protézis belsõ felszínének erõsítési lehetõségei A teljes csípõízületi endoprotézisek alapanyagaként az ultra nagy molekulatömegû polietilén használatos. Az esetek többségében az egész protézis cseréjének fõ oka az ebbõl készült vápaelem deformációja. Az implantátum élettartamát több hatás együttesen befolyásolja, mint pl. a páciens súlya, aktivitása és az ízesülõ-felszín minõsége, melyen a csípõízületi protézis femúr fejének és a vápa belsõ felszínének egymáson elcsúszó felületét értjük. A legtöbb cég alkalmaz valamilyen erõsítõ eljárást, a leghatékonyabb a térhálósítás. Az ultra nagy mo évfolyam, 3. szám

9 lekulatömegû polietilén felületét különbözõ multifunkcionális monomerekkel pl. triallil-cianuráttal, etilén-glikol-dimetakriláttal kezeltük majd besugároztuk. A vizsgálati eredmények igazolták a térhálósítás hatékonyságát. Az anyag alkalmazhatóságának bizonyítására a biokompatibilitási vizsgálatokat még el kell végezni. (36) Hörl, Thomas okleveles gépészmérnök (Krauss- Maffei Kunststofftechnik GmbH, München), dr. Gosztolya Tibor okleveles gépészmérnök (Krauss-Maffei Magyarországi Képviselet): Tiszta gyártással a sikerhez Cleanform technológia A tisztatér úgy mûködik, hogy a szennyezett külsõ levegõt szûrõ egységen keresztül beszívjuk, ennek ún. HEPA szûrõjével a szennyezõdéseket kivonjuk, a megtisztított levegõt kis sebességgel (~0,45 m/s) befújjuk a tisztatérbe, a levegõt szûkített keresztmetszeten kivezetjük a külsõ környezetbe ezáltal gyenge túlnyomás (kb Pa) keletkezik, így a külsõ levegõ szemcséi a nyílásokon (pl. zsilipek) át nem jutnak be a tisztatérbe. A tisztateres gyártáshoz szükséges készülékeket és emberi erõforrásokat minimumon kell tartani, hogy elkerüljük a nagyobb komplexitást. A mûszaki tisztaterek célja a szennyezõ szemcsék számának, a gyógyászati tisztaterek célja a szennyezõdések és a csírák számának csökkentése. A mûszaki tisztaterek specifikációját és minõségbiztosítását az alkalmazott módszer és a termék tekintetében a gyártó, míg gyógyászati alkalmazásoknál a GMP/FDA szabványok kötelezõen határozzák meg. A tisztatereket 2001 óta Európában az EN ISO alapján osztályozzák. A fröccsöntésnél az 5 9 osztályok kerülhetnek szóba. A KRAUSS-MAFFEI fröccsöntõ gépei a két lapos önhordó záróegységû építési technikának köszönhetõen költséghatékonyan érik el a tisztateres gyártási körülményeket. A tisztateres gyártástechnológiát a kétkomponensû fröccstechnológiával is ötvözhetjük anélkül, hogy a tisztatér irányában kompromisszumokat kellene kötnünk. A bemutatott mûszaki megoldások (tér a térben) illusztrálják a fröccsöntõ technika alkalmazását akár EN ISO 5 osztályú (100-as) tisztatérben, illetve az A/B osztályú tisztatér kiváltja a termékek utólagos sterilizálását. 9. szekció: Mûanyagipari innováció (37) Falk György elnök (Varinex. Rt.): A 3D Printing térhódítása Az összes Rapid Prototyping technológiát megtestesítõ berendezés közül a 3D printerek részaránya ben elérte a 70%-ot, ma évente D printer kerül a megrendelõkhöz a STRATASYS, ZCORP, 3D SYS- TEMS, ENVISIONTEC, SOLIDIMENSION és az OBJET GEO- METRIES gyártmányai közül 2010-re ez a szám várhatóan eléri az évi darabot. Jogosan vetõdik fel a kérdés, melyek azok a tényezõk, amelyek a 3D printerek iránti érdeklõdést ilyen mértékben gerjesztik. A kérdésre nem adható egyszerû válasz, hiszen a különbözõ iparágak különbözõ területein lehet ezek elõnyeit kihasználni. A közös hajtóerõket a 4C jegyében lehet felismerni. A 4C a Compression of Time fejlesztés idejének csökkentése; Cost of error a termék lehetséges költségeinek csökkentése a fejlesztés korai fázisában; Confidentiality a bizalmas fejlesztések házon belül tartása és a Creativity a kreativitás növelése szintén a cégen belül. A 3D nyomtatás térhódításának másik szempontrendszerét a 3F jegyében vizsgálják. A 3F rendre Form forma, Fit illeszkedés és Functionality funkcionalitás. A 3D Printing térhódításának gyakorlati példáit az Objet/PolyJet eljárás részletein keresztül mutatjuk be, kitérve a könnyû kezelhetõségre, a modellek pontosságára az alkalmazott alapanyagok tulajdonságaira valamint az Objet/PolyJet eljárás Rapid Manufacturing alkalmazási lehetõségeire is. (38) Szûcs Balázs fejlesztõ mérnök, Kecskeméthy Géza ügyvezetõ igazgató, Kovácsay István fejlesztõ mérnök (Kompozitor Mûanyagipari Fejlesztõ Kft.): Kompozitok a kéményépítésben A gáz és olajfûtés bevezetésével, a fûtõberendezések folyamatos korszerûsítésével együtt járt a füstgázok hõmérsékletének csökkenése. Minél kisebb a füstgáz hõmérséklete, annál nagyobb mennyiségû savas kondenzátum keletkezik a kémény belsõ felületén. A korrózió okozta károsodás lehetõvé teszi szénmonoxid behatolását a lakóterekbe, évente több halálesetet okozva. A fentiek miatt a gáz és olajfûtésû kazánok kéményeit korrózió- és hõálló, tömör anyaggal bélelni kell. Kéménybélelésre eddig elsõsorban rozsdamentes acélcsöveket használtak, melyek behelyezése többnyire csak a fal bontásával lehetséges. A 90-es években kifejlesztettünk egy új kéménybélelõ anyagot és technológiát, melyet több országban bevezetett. A FuranFlex egy lágy, lapos tömlõ, anyaga hõálló mûgyantával impregnált üvegszövet. Ezt egy adott kéménybe falbontás nélkül is könnyen be lehet húzni, majd a tömlõt gõzzel felfújva azt kikeményítik. A FuranFlexet jelenleg 13 országba exportáljuk. Ismertetjük a termék felépítését, mérettartományát, a beépítés technológiáját; a mechanikai, korrózióállósági, hõállósági tulajdonságokat; a különbözõ beépítési módokat; az alkalmazást különbözõ fûtési rendszereknél; a különbözõ országokban beépített mennyiségeket és az elnyert nemzetközi díjakat. A FuranFlex eljárás nem alkalmazható nagyméretû ipari kéményeknél, erre a célra egy más konstrukciót dolgoztunk ki. Videofilmen bemutatjuk a Polykamin márkanevû, 100%-ban kompozitból készült, közel 50 m magas, 1,25 m belsõ átmérõjû, 12 tonna súlyú önhordó kéményt, melyet a dorogi veszélyes hulladékégetõ mûben állítottunk fel évfolyam, 3. szám 105

Eddigi eredményei További feladatok

Eddigi eredményei További feladatok KÖRNYEZETVÉDELMI FÓRUM Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága és a Refmon Rt között 2002.03.22-én kötött Ú J, K O P Á S Á L L Ó T E R M É K C S AL Á D G Y Á R T Á S Á N AK K I F E J L E S Z T

Részletesebben

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával Projektismertető Konzorcium vezető: K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft Konzorciumi

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Orvostechnikai alkalmazások 1. Egyszer használatos orvosi fecskendő gyártása, sterilezése. 2. Vérvételi szerelék gyártása,

Részletesebben

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16.

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16. Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák Győr, 2008. április 16. Cég történet STA RT 2002 Prototípus építés Mk I 2004 Cég alapítás Corvus Aircraft Kft 2005 Prototípus építés Corvus Corone Mk

Részletesebben

azonnal Szűcs Gyula igazgató Határidő: Felelős:

azonnal Szűcs Gyula igazgató Határidő: Felelős: Kivonat a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2009. november 10-i ülésének jegyzőkönyvéből A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa 107/2009. (XI.10.) számú

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5.

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5. Extrudálás alapjai 1. Műanyagipar helyzete 1.1. Múltja 1.2. Jelen 1.3. Várható tendenciák 2. Műanyag termékgyártás 2.1. Termékkel szembeni elvárások 2.2. Alapanyag kiválasztás 2.3. Termékgyártásra való

Részletesebben

Ügyvezető igazgató Gerber András. ÜZLETFEJLESZTÉSI IG. Fábián Balázs

Ügyvezető igazgató Gerber András. ÜZLETFEJLESZTÉSI IG. Fábián Balázs 1 Ügyvezető igazgató Gerber András TERMELÉSI IGAZGATÓ Nyers József Logisztika Pozsega Zoltán BRAUN ÜZEM Hirsch László DELONGHI ÜZEM Karlovics Péter 8. ÜZEM Toronyi Bálint AKKUMULÁTOR ÜZEM Juhász Tibor

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát TE THENE TECHNOLOGY TE THENE TECHNOLOGY TE Miért válassza a Reoxthene technológiát THENE TECHNOLOGY Miért válassza a Reoxthene technológiát A TECHNOLÓGIA egy forradalmian új technológia, melyet a MAPEI

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK Magyar MÉLYHÚZOTT ELEMEK BEMUTATÓESZKÖZÖK HÓLYAGOS/ HEGESZTETT AKRIL TERMÉKEK MARATÁS SZERSZÁMKÉSZÍTÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK TERMÉKEINEK MEGFELELŐ EGYEDI KIVITELBEN Rossel-Display Műanyag

Részletesebben

Júniusi használtgép akció

Júniusi használtgép akció SG-2436H típusú lassúfordulatú daráló (2 hónapos) Jellemzők: 1. Fogazott vágó henger és vágó kések csoportja biztosítja a legjobb vágási teljesítményt. 2. Különleges ékszíj átvitel a csendes és egyenletes

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y.

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés I n n o c i t y K u t a t á s i é s I n n o v á c i ó s T a n á c s a d ó K f t 2 6 0 0 V á c, P e t ő f i S á n d o r u. 5 5 / A + 3 6 /

Részletesebben

Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata. 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium

Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata. 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Tűzvédő bevonatok készítésének folyamata 1 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Élet A tűz Pusztulás 2 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Az ember szolgálatában 3 2012-11-16 tűzvédelmi szimpózium Veszélyek 4

Részletesebben

raw material partnership know-how

raw material partnership know-how raw material partnership know-how A VALPLAST CZ és VALPLAST SK testvérvállalatok a Közép és Kelet Európai régió műanyagfeldolgozó vállalaltainak alapanyag-ellátását tűzték ki elsődleges feladatuknak. A

Részletesebben

KOZMETIKAI ÜZEM BELSŐÉPÍTESZETI MUNKÁINAK BEMUTATÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

KOZMETIKAI ÜZEM BELSŐÉPÍTESZETI MUNKÁINAK BEMUTATÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE KOZMETIKAI ÜZEM BELSŐÉPÍTESZETI MUNKÁINAK BEMUTATÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE 1. Üzemi bejáratok (teherforgalom és kompresszor helyiség): A jobboldali ajtó a készáru és csomagolóanyag raktár bejárata. A középső

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron KARTONPALLET papír raklap Az ideális raklap a legjobb áron általános termékek Erősített raklapok Szabvány méretű raklapok Keretek Raklap láb Könnyített raklapok Koncepció KARTONPALLET méretpontos, egyedi,

Részletesebben

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T Forgalmazó: Extrémplast Bt 8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/A Tel.:22 784 270, Mobil:70 327 0746 info@extremplast.hu www.extremplast.hu Rosta nélküli darálók SG14/24N/24T Jellemzők Az 14/24 sorozatok

Részletesebben

X = 10 P = Pozitívum. légkezelõ berendezés

X = 10 P = Pozitívum. légkezelõ berendezés XP X = 10 P = Pozitívum légkezelõ berendezés XP = 10 pozitívum I II Építõelemes légkezelõ berendezéseink tervezése és gyártása során a légtechnika szakterületének legmodernebb ismereteit alkalmaztuk és

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

Részletesebben

Gyanta közvetítő öntés Fejlesztések és költséghatékonyság Balaton konferencia 2010. Andreas Doll, WOLFANGEL GmbH

Gyanta közvetítő öntés Fejlesztések és költséghatékonyság Balaton konferencia 2010. Andreas Doll, WOLFANGEL GmbH Gyanta közvetítő öntés Fejlesztések és költséghatékonyság Balaton konferencia 2010 Andreas Doll, WOLFANGEL GmbH Rólunk RTM WOLFANGEL iject touch Költség összevetés nyitott vs. zárt öntési rendszerek Rólunk

Részletesebben

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

EXTRUDÁLT POLISZTIROL EXTRUDÁLT POLISZTIROL A Fibrotermica SpA társaság extrudált polisztirol lemezt gyárt, melynek neve FIBROSTIR. A FIBROSTIR egyrétegû, kiváló hõszigetelõ képességû sárga színû lemez, alkalmazható mind egyéni

Részletesebben

Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél

Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél Az elsődleges felhasználói igényeket......melyek a mélyebb leszúrási műveletek esetén jelentkeznek, az új szerszámok tervezésének korai szakaszában

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Tömegcsökkentés jelentősége az autógyártásban A gépkocsik tömegének csökkentése és az alkatrészek árának, illetve azok összeszerelési költségeinek csökkentése miatt már az elmúlt

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

Padlóhegesztő automata FLOORON. egyszerű gyors biztos

Padlóhegesztő automata FLOORON. egyszerű gyors biztos Padlóhegesztés Kézi hegesztőkészülékek Rion Rion Digital Rion 120 Volt Rion 230 Volt Rion Digital 120 Volt Rion Digital 230 Volt Rendelési szám: 6600077 Rendelési szám: 6600075 Rendelési szám: 6600084

Részletesebben

Liquid steel. Folyékony fém

Liquid steel. Folyékony fém Araldite Liquid Steel (XD 4570 / XD 4571) Két komponensű, gyors kötésű acél tartalmú epoxy ragasztó Főbb jellemzők: Kiváló tapadás a legtöbb műanyag, kompozit és fém felületeken Kiváló ellenállás az üzemanyagok,

Részletesebben

nanotechnológiai alkalmazások Nanotechnika az iparban és az autóiparban

nanotechnológiai alkalmazások Nanotechnika az iparban és az autóiparban Nanotechnika az iparban és az autóiparban SIMO CONSULTING www.simo.at A-7000 Eisenstadt NEMZETKÖZI CÉGTANÁCSADÁS SIMO PROJECT Bt. www.simo.hu H-8500 Pápa IPARI PROJEKTMENEDZSMENT NANO SIMO Kft. H-8500

Részletesebben

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

MB 45 Alumínium ablak

MB 45 Alumínium ablak MB 45 Alumínium ablak Az MB-45 elnevezésű ablak a legkorszerűbb technológiára épülő, hőszigetelést nem igénylő alumínium rendszerű ablakok egyik kiemelkedő tagja. Egyaránt felhasználható kültéri és beltéri

Részletesebben

Kézi készülékek általános felhasználásra:

Kézi készülékek általános felhasználásra: Kézi készülékek általános felhasználásra: - Triac S - Triac BT - Triac AT - Ghibli - Hotjet S Zsugorítás, melegítés: - Electron - Hotwind S - Forte S3 Idegen levegős készülékek: - Diode S - PID - Welding

Részletesebben

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Nemesacél anyagok feldolgozása során rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a felületkezelés szakszerűségére, megfelelő hegesztőanyagok és kötőelemek kiválasztására.

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Általános ipari ragasztók

Általános ipari ragasztók 3M ragasztó üzletág Általános ipari ragasztók és ragasztószalagok Textilhordozós ragasztószalagok Scotch 2902 textilhordozós ragasztószalag (duct tape) Általános textil ragasztószalag, ami olyan alkalmazásokhoz

Részletesebben

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut A jól szellőző kesztyű a vágás elleni védelmet a kényelemmel, a rugalmassággal és a száraz környezetben történő precíz munkavégzéssel kombinálja. 6-féle méretben, 2-féle tenyérrel és 4 vágási szinttel

Részletesebben

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései 92. Gondozza Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrármûszaki Bizottsága Szerkesztô Sembery Péter egyetemi

Részletesebben

Kompetencia a tervezésben és a technológiában AVERMANN. Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta

Kompetencia a tervezésben és a technológiában AVERMANN. Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta AVERMANN Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta AVERMANN AVERMANN Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Osnabrück Németország AVERMANN Laser- und Kant- Zentrum GmbH Amt Wachsenburg Németország

Részletesebben

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Anyagismeret és anyagvizsgálat Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Mit nevezünk anyagvizsgálatnak? "Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált anyagokról minél

Részletesebben

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extruder szerszámok fajtái: Csőszerszámok Lemezszerszámok Profilszerszámok Az extruder szerszámok funkciója: Egyenletes áramlási sebességgel kilépő megfelelő

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

VAKOLT FALFŰTÉS/FALHŰTÉS SystemWand. EasyFlexWand.

VAKOLT FALFŰTÉS/FALHŰTÉS SystemWand. EasyFlexWand. www.variotherm.hu VAKOLT FALFŰTÉS/FALHŰTÉS SystemWand. EasyFlexWand. FŰTÉS. HŰTÉS. KOMFORT. VAKOLT FALFŰTÉS FALHŰTÉS Kiváló komfort? Gyerekjáték! Mint felületfűtések, a SystemWand és az EasyFlexWand rendszerek

Részletesebben

ITDH Euro Info Központ szolgáltatásai dr. Kerekes György EIC háttér Alapította: Európai Bizottság, Vállalkozási Ipari Főigazgatóság Cél: Európai Unió területén működő kkv-k hatékony piaci szereplésének

Részletesebben

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam 2011. Kötelek fajtái és tulajdonságai

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam 2011. Kötelek fajtái és tulajdonságai Kötelek fajtái és tulajdonságai Adatok: Átmérő, Hosszúság, Anyag, Szakítószilárdság, Megtartási rántás, Fajlagos tömeg, Köpenycsúszás, Csomózhatóság, Sokktűrö képesség, Fajsúly, Lágyulási hőmérséklet,

Részletesebben

Anyagismeret a gyakorlatban Implantátumok: az ötlettől a termékig

Anyagismeret a gyakorlatban Implantátumok: az ötlettől a termékig Anyagismeret a gyakorlatban Implantátumok: az ötlettől a termékig 2014. Május 07. Dr. Bognár Eszter Nagy Péter Anyagismeret a gyakorlatban Orvostechnikai célra alkalmas fémek és ötvözetek alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1508/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÜKI LABOR Mûanyag Vizsgáló és Fejlesztõ Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.)

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében

Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is. A projekt

Részletesebben

Műanyagok alkalmazása a gyógyászatban

Műanyagok alkalmazása a gyógyászatban A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA Műanyagok alkalmazása a gyógyászatban Tárgyszavak: gyógyászat; orvosi berendezések; felhasználás; megoszlás; inhalátorok; csövek; poliuretán; PVC; PP; műszaki műanyagok. Műanyagfajták

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Reflecting Excellence

Reflecting Excellence SMG / SMR Hungary Bt. cégismertető Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) Hungary Bt. az SMG (Samvardhana Motherson Groupe) indiai telephelyű cégcsoport tagja. Az SMG világviszonylatban 140 telephellyel

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

Honda filozófiája. Újrahasznosításra tervezve. Különböző technológiákat fejlesztettünk erre:

Honda filozófiája. Újrahasznosításra tervezve. Különböző technológiákat fejlesztettünk erre: Honda filozófiája A Honda évek óta ott található az élvonalban azon vállalatok között, akik tudatossággal művelik a környezetvédelmet. Mint egy világméretű autógyártó cég kellő komolysággal érzi felelősségét

Részletesebben

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat A REFERTIL projekt

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Takarítás erőfeszítés nélkül a ház körül, könnyedén.

Takarítás erőfeszítés nélkül a ház körül, könnyedén. A cselekvés ideje. A szórakozás ideje. Takarítás erőfeszítés nélkül a ház körül, könnyedén. Make it your home. Tegye lakhelyét otthonosabbá az AQT magasnyomású mosó termékcsaláddal. Könnyedén megbirkózik

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei AKTUALITÁSOK A FARAGASZTÁSBAN Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei Dr. habil Csiha Csilla tanszékvezető, egyetemi docens Sopron 2014 szeptember 11. Faanyagok ragasztása a faipari

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő AOS (Advanced Onsite Sensor) funkcióval ellátott indukciós jeladó Kézi mérőeszközök és adatátviteli rendszerek Új! ABS Digimatic Tolómérő Új költséghatékony standard DIGIMATIC

Részletesebben

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK forgalmazása, tervezése, kivitelezése Az építési

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Cégformáló Innováció

Cégformáló Innováció 77 Elektronika Kft Cégformáló Innováció Egy új technológia, ami megváltoztatta a 77 Elektronika életét Bayer Gábor MAFITUD Fejlesztési igazgató 11. Országos találkozó 77 Elektronika Kft 2012. szeptember

Részletesebben

Elszívóasztalok és vágóasztalok

Elszívóasztalok és vágóasztalok Tartalomjegyzék Elszívóasztalok és vágóasztalok Csiszolóasztal elszíváshoz 76 Hegesztőasztal elszíváshoz 77 Tavolex-asztal 78 Oktató-hegesztőasztal 79 Kézi vágóasztal 80 Filter-Table 81 Elszívóasztalok

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 1 Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 10cm-es polisztirol homlokzati szigetelés felhelyezése a teljes homlokzatra (1320m2). Indoklás: Az épület hőveszteségének kb. 30%-a az oldal falakon keresztül

Részletesebben

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE.

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE. VAPLEM 46.43.30 FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE I) AZ ÁRAJÁNLAT TARTALMA : Cellák száma : 1 Modell :VAP LEM 46.43.30 A cella méretei: 1,2 Méretek : L (m) P (m) H (m) Belső 4,6 4,3 3,0 Külső

Részletesebben

Közösen értéket teremtünk

Közösen értéket teremtünk Csomagolófóliák Közösen értéket teremtünk Tartalom: 3 oldal: Cégprofil 4 oldal: Fóliatömlõk 5 oldal: Sík és egyéb fóliák 6 oldal: Konfekcionálás, adalékok és nyomtatás 7 oldal: Termékkínálat Cégprofil

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

műszaki habok Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

műszaki habok Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Hanno -Protecto műszaki habok Protecto Kizárólagos magyarországi forgalmazó: TechFoam Hungary Kft. H-1183 Budapest, Felsőcsatári út 15. Tel: + 36 1 296 08 02 Fax: + 36 1 296 0803 e-mail: info@techfoam.hu

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Kézi forgácsoló műveletek Darabolás (fűrészelés, vágás) Forgácsolás reszelés fúrás (fúrás, süllyesztés) köszörülés menetkészítés Illesztés (csiszolás,

Részletesebben

Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer!

Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer! Fat-O-Meat er II Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer! A Fat-O-Meat er II tulajdonságai: Három évtized alatt több mint 1000 db Fat-O-Meat er-t szereltünk fel a világon.

Részletesebben

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on)

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on) Araldite (AW 2104/HW 2934) Kétkomponensű epoxy ragasztó háztartási és ipari felhasználásra Főbb jellemzők: Nagy tépő és nyíró erő Erős és rugalmas Gyors kikötés Sokféle felület ragasztásához Termék meghatározás:

Részletesebben

Műszaki Füzet TETŐRENDSZEREK

Műszaki Füzet TETŐRENDSZEREK Műszaki Füzet TETŐRENDSZEREK Mapeplan PVC-P quaderno PVC-HU-poly.indd 1 TETŐRENDSZEREK MapEplaN PVC-P quaderno PVC-HU-poly.indd 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 04 Oldal 06 Oldal 08 Oldal 18 Oldal 20 1. Környezetbarát

Részletesebben

4. Pneumatikus útszelepek működése

4. Pneumatikus útszelepek működése 4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér

Részletesebben

I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G

I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G A Molok mélygyűjtésű rendszer a cég alapítójának, Veikko Sallinak innovatív ötletéből alakult ki. Terve egy függőleges szerkezet

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Intrúziós fröccsöntés hatása a termék tulajdonságaira Az intrúzió a fröccsöntés egy különleges módszere, amellyel a gép kapacitásánál nagyobb méretű termék fröccsöntését lehet megoldani.

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS Kolozsvár, 2002. március 22-23. ANYAGLEVÁLASZTÁSI MECHANIZMUSAINAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Polák Helga ABSTRACT Machining (material removal)

Részletesebben

FEI Quanta 3D SEM/FIB. Havancsák Károly 2010. december

FEI Quanta 3D SEM/FIB. Havancsák Károly 2010. december 1 Havancsák Károly 2010. december 2 Időrend A helyiség kialakítás tervezése 2010. május Mágneses tér, vibráció mérése 2010. május A helyiség kialakítása 2010. augusztus 4 22. A berendezés szállítása 2010.

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Sátrak minden alkalomra

Sátrak minden alkalomra Ollós sátrak katalógus 2015 Hexagon Vízálló A sátor burkolata 100% poliészter szövet, egyik oldalán PVC bevonattal és UV védelemmel. A burkolat súlya 300 g/m 2. Teljes egészében alumínium Az ideális, mechanikailag

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Fogászati implantátum rendszer

Fogászati implantátum rendszer P L U S Fogászati implantátum rendszer ORVOSI MÛSZERGYÁRTÓ KFT. 6800 Hódmezõvásárhely, Rákóczi út 2-4. - 6800 Hódmezõvásárhely, Lázár u. 61/A -- Tel./ Fax: 06 (62) 241-609, 248-144 E-mail: protetim@protetim.hu

Részletesebben