20. előadás A RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ IPARÁGI EGYENSÚLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. előadás A RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ IPARÁGI EGYENSÚLY"

Átírás

1 20. előadás A RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ IPARÁGI EGYENSÚLY Kertesi Gábor Világi Balázs Varian 23. fejezete alapján

2 20.1 Rövid távú piaci (iparági) egyensúly A múlt órán megmutattuk, hogy miként lehet az egyéni kínálati görbékből a piaci (vagy iparági) kínálati görbét meghatározni. A piaci (iparági) egyensúly megtalálásához vegyük az előbbiekben meghatározott piaci kínálati görbét, és keressük meg a piaci keresleti görbével való metszéspontját. Így megkapjuk a p * egyensúlyi árat fólia Ha adott az egyensúlyi ár, akkor visszatérhetünk az egyedi vállalathoz a vállalati kibocsátási szint és a profit meghatározása céljából. A ábrán három vállalatot (A, B, C) látunk egy tipikus elrendeződésben. A három vállalat költségviszonyai különböznek. A vállalat éppen az átlagköltségen termel, profitja ennek megfelelően zérus; B vállalat átlagköltsége a piac ár alatt van, így a rövid távú egyensúlyi pontban pozitív nyereséget könyvelhet el; C vállalat átlagköltsége meghaladja a piaci árat, profitja negatív, vagyis veszteséget termel. Az egyensúlyi piaci ár mellett tehát lehetséges, hogy bizonyos termelők profitja pozitív, másoké negatív. A múlt órán beszéltünk arról, hogy rövid távon nem mond ellen a profitmaximalizás elvének a negatív profit. Ha az átlagos változóköltséget fedezi az ár, akkor a vállalatnak rövid távon folytatnia kell a termelést: a veszteség még mindig kevesebb, mint zérus kibocsátás mellett. A termelői többlet az a mérőszám, ami soha nem lehet ezen elv alapján negatív. Hosszú távon azonban mikor valamennyi tényező felhasználása szabadon változtatható már a profit sem lehet negatív. Ezért hosszú távon a piaci ár is megváltozik, ha az adott ár mellett a termelők egy részének a profitja negatív Hosszú távú piaci (iparági) egyensúly Ha egy iparágban bizonyos termelőknek negatív a profitja, akkor két dolgot tehetnek: 1. Megváltoztatják az üzemméretüket, az állóeszközeiket vagy akármi mást annak érdekében, hogy veszteségüket ledolgozzák. Elemzési szempontból ez az eset annyit tesz, hogy a vállalati reakciók leírásakor a rövid távú vállalati kínálati görbéről áttérünk a hosszú távú vállalati kínálati görbére. 2. Megjelenhet azonban egy pótlólagos hosszú távú hatás is: ha a vállalat hosszú távon is veszteséges, akkor nincs értelme, hogy az iparágban maradjon. Az ilyen vállalatok előbb vagy utóbb beszüntetik a termelésüket, és elhagyják az iparágat, ily módon nullára csökkenthetik a veszteségüket. Mi lesz ennek a következménye? Tekintsük a következő ábrát! 20.2 fólia Az ábra egy hipotetikus piacot ábrázol, ahol D a piaci keresleti görbe, míg S 1 a piaci kínálati görbét mutatja, abban a feltételezett esetben, ha csak egy termelő van jelen a piacon, S 2 akkor, ha kettő, S 3 akkor, ha három, S 4 akkor, ha négy. A 2

3 vállalati szintű kínálati görbék horizontális összegzésének elvéből következik, hogy minél több termelő van jelen a piacon, annál kisebb az aggregált kínálati görbe meredeksége. Induljunk ki abból az esetből, hogy három termelő van jelen a piacon, és az egyensúlyi ár a D és az S 3 metszéspontjánál meghatározott p ár! Ha emellett az ár mellett valamelyik termelő profitja hosszú távon is negatív, akkor az kilép a piacról, és az új egyensúlyi ár az előző p egyensúlyi árnál magasabb értéken, a D és az S 2 görbék metszéspontjánál lesz. Ha még ekkor is van a piacon olyan termelő, amelynek a profitja negatív, akkor az is el fogja hagyni a piacot, melynek következtében az egyensúlyi ár még magasabbra emelkedik: az új egyenensúlyi ár a D és az S 1 görbék metszéspontjánál lesz. Összegezve: ha egy piacról a termelők egy része távozik, akkor az egyensúlyi ár növekedni fog. Gondoljuk végig az ellenkező irányú folyamatot. Tegyük fel, hogy az adott iparágba való belépést semmi sem korlátozza! (A valóságban ez nincs mindig így. Nem egy esetben előfordulhat, hogy jogi előírások 1 vagy más később tárgyalandó gazdasági természetű okok miatt a belépés egy adott iparágba korlátokba ütközik.) Induljunk ki most is abból az esetből, hogy három termelő van jelen a piacon, és az egyensúlyi ár p! De most tegyük föl azt, hogy van olyan vállalkozó az adott termék piacán kívül, aki új üzletet nyitván, pozitív profitra lenne képes szert tenni ebben az iparágban az adott p ár mellett. Ez a vállalakozó új termelőként nyilván be fog lépni a szóban forgó termék piacára. Az aggregált piaci kínálati görbe az S 4 görbe lesz, és az egyensúlyi ár a korábbi p ár szintje alá csökken. További termelők belépésével a piaci ár tovább csökken. Összegezve: ha egy piacra új termelők lépnek be, akkor a piaci ár csökkenni fog. Van-e valamilyen közgazdasági korlátja az új belépéseknek? Jelölje p* azt a minimális árat, amely a fennálló technológiák mellett még nem negatív profitot biztosít a termelőknek 2. Ez esetben adott piacon még három termelő működése elképzelhető, négyé azonban már nem, hiszen negatív profit reményében senki sem fog belépni az adott piacra. Tehát mindaddig, amíg egy piacon pozitív profitra lehet szert tenni, lesznek új belépők. De ez csökkenteni fogja a piaci árat. Az ár addig fog csökkenni, amíg már nem lesz érdemes újaknak belépni, mivel egy újabb belépés mellett már annyira lecsökkenne az ár, hogy az már csak negatív profitot hozna. Még hosszabb távon mindez változhat, hiszen létezhetnek olyan innovációk (technológiai újítások), amelyek csökkentik a költségeket, és alacsonyabb költségek mellett egy adott piacon több vállalat számára biztosítanak helyet a piacon. Adott iparági technológia mellett azonban mindig létezik egy maximális vállalatszám, amelynél a profit még egyik szereplő számára sem negatív. 1 A középkori céhek ennek tipikus példái. A modern kapitalizmus egyik lényeges vívmánya ezen korlátozások zömének az eltörlése, de még mai napig is megfigyelhetők nem kevés esetben különböző belépési korlátok: tiltó előírások, engedélyek, kvóták, vizsgakövetelmények stb. 2 p* minimális ár nyilvánvalóan az átlagköltséggörbe minimumértékével egyenlő: p* = AC(y*) 3

4 Ezen alapelvek tisztázása után szerkesszük meg a hosszú távú iparági kínálati görbét. A hosszú távú iparági kínálati görbe a különböző számú termelő esetében érvényes S 1, S 2,, S n iparági kínálati görbék azon pontjaiból szerkeszthető meg, amelyek közgazdaságilag értelmezhető egyensúlyi helyzeteknek felelnek meg. Térjünk vissza a 20.2 ábrához. Ha adott technológia mellett a p* alatti árak már negatív profitot eredményeznek, akkor természetesen az S 1, S 2,, S 4 kínálati görbék p* alatti részeit kizárhatjuk. De bizonyos p* fölötti pontokat is ki kell zárnunk. Például: lehetséges-e hosszú távú egyensúlyként az S 3 és D metszéspontjaként adódó A pont? Nem, hiszen a D keresleti görbe, nemcsak S 3 -at, hanem S 4 -et is metszi a p* felett. Vagyis, ha rövid távon A pontban van a piaci egyensúly, akkor még érdemes egy újabb termelőnek belépni a piacra, hiszen az új belépés mellett még pozitív marad az iparági profit. A probléma persze az, hogy miként szerkesszük meg a hosszú távú iparági kínálati görbét, ha nem ismerjük pontosan a keresleti görbét, illetve annak a meredekségét. A megoldás az, hogy ilyenkor a lehető legmeredekebb keresleti görbékkel a függőleges egyenesekkel számolunk. Egy adott S i kínálati görbe egy pontja akkor lesz része a hosszú távú kínálati görbének, ha az adott ponton átmenő függőleges egyenes a p* ár alatt metszi a következő azaz S i+1 görbét. Ezt mutatja a következő ábra: 20.3 fólia A mennyiségek növekedésével egyre laposabb hosszú távú görbét kapunk. Vajon miért? Gondoljuk meg: ha csak egy vállalat van a piacon, és az ár dp mértékben emelkedik, ez a vállalat dy mennyiséggel többet fog termelni 3. Ha n vállalat van a piacon és az ár dp mértékben emelkedik, akkor mindegyik vállalat 4 többet termel dy mennyiséggel, azaz a termelés aggregált szinten ndy mennyiséggel lesz több. Az aggregált kínálati görbe a vállalatok számának növekedésével egyre laposabbá válik, mivel az output kínálata egyre érzékenyebb lesz az árra. Ha a vállalatok száma elég nagy, a kínálati görbe lejtése is elég kicsi lesz. Határértékben ( n esetben) vízszintes lesz. Ezért a hosszú távú iparági kínálati görbét gyakran a p*- hoz tartozó vízszintes egyenessel közelítjük. Ha hosszú távon a vállalatok száma elég nagy, az egyensúlyi ár nem lehet messze a minimális átlagköltségtől. Mindezek lényeges következménye, hogy a szabad belépésű versenyző iparágban a profit nem eshet messze a zérustól. Ha egy szabad belépésű iparágban jelentős profitok vannak, az új vállalatokat ösztönöz a belépésre, ami az kínálatot növeli és az árat lenyomja, ami által a profitszint a zérus felé tolódik. A hosszú távú vállalati kínálati görbék tárgyalása során már találkoztunk a vízszintes egyenessel, mint kínálati görbével. Ügyeljünk rá, hogy ne keverjük össze az ott és a most tárgyalt mechanizmust. A vállalati hosszú távú kínálati görbe azért vízszintes, mert hosszú távon a technológiák konstans mérethozadékkal közelíthetőek. A mai órán viszont azt látjuk: a csökkenő méret- 3 dy/dp a (lineáris) vállalati kínálati görbe meredeksége 4 A tökéletes verseny feltevéséből adódóan mindegyik vállalat egyforma méretű (azonos kínálati görbével jellemezhető), és a piac méretéhez képest kicsi. 4

5 hozadékú technológiákhoz tartozó pozitív meredekségű kínálatok aggregálása vezet vízszintes iparági hosszú távú kínálati görbéhez. A gyakorlatban mindkét mechanizmus része a hosszú távú alkalmazkodásnak. Azt mindig csak a konkrét iparág vizsgálata alapján tudjuk eldönteni, hogy adott esetben és időtávon melyik típusú alkalmazkodás a releváns. Ennek a résznek a lezárásaként tekintsük a következő ábrát, ahol egy adóemelés rövid és hosszú távú hatásait demonstráljuk: 20.4 fólia Rövid távon állandó vállalatszám mellett az iparági kínálati görbe pozitív meredekségű, ezért az adóteher egy része a fogyasztókra, a másik fele termelőkre hárul. Hosszú távon az iparági kínálati görbe vízszintes, így a teljes adóterhet a fogyasztó viseli A zérus profit értelmezése A szabad belépésű iparágban az új belépők a profitot zérus felé terelik: ha a profit pozitív, ez ösztönzést jelent egy új vállalatnak arra, hogy belépjen, és megszerezzen valamit ebből a profitból. Ha a profit zérus, az nem jelenti azt, hogy az iparág megszűnt; csak annyit jelent, hogy megszűnt növekedni, mivel már nincs több motiváció a belépésre. A zérus profittal jellemzett hosszú távú egyensúlyban minden termelési tényezőt a piaci áron fizetnek meg ugyanazon az áron, amit ezek a tényezők bárhol másutt elérhetnének. A vállalat tulajdonosa megkapja munkájának ellenértékét, és megkapja azt az összeget is, amit a vállalatba befektetett. Ugyanez áll a többi termelési tényezőre. Mindazt a pénzt, amit a vállalat hoz, ki kell fizetni a felhasznált ráfordításokra. Minden termelési tényező ugyanazt keresi meg az iparágban, amit bárhol másutt megkeresne. Vagyis: nincs extra jutalom, nincs tiszta profit, amely új termelési tényezőket vonzana az iparágba. A hosszú távon zérus profitot realizáló iparágak megállapodott, érett iparágak, nem a róluk szóló hírekkel lesz tele az üzleti sajtó, de ők alkotják a gazdaság gerincét. A gazdasági profit jelenléte egy iparágban a lehető legmegfelelőbb jelzés arra nézve, hogy a szóban forgó tevékenységet bővíteni kell. Ha egy iparág pozitív profitot realizál, akkor ez azt jelenti, hogy az emberek az iparág termékét többre értékelik, mint amennyi ráfordítások értéke. Ugye van értelme annak, hogy minél több ilyen terméket előállító vállalatunk legyen? 20.4 Állandó tényezők és gazdasági járadék Az eddigiek során láttuk, hogy egy szabad belépésű iparágban a termelők hosszú távon zérus profithoz jutnak, mivel mindaddig lesznek új belépők, amíg pozitív profitra lehet szert tenni. Ugyanakkor vannak iparágak ahová csak korlátozottan léphetnek be termelők. Ennek lehetnek állami szabályozással összefüggő okai. 5

6 Egyes önkormányzatok ilyen például például New York város önkormányzata csak korlátozott számú taxiengedélyt adnak ki. De korlátozhatja a belépést valamely termelési tényező természet adta szűkössége is. Ilyenek bizonyos természeti erőforrások, ennek tipikus példái a különösen kedvező adottságú termőföld vagy a különlegesen kedvező adottságú nyersanyaglelőhely. Egy kicsit különlegesebb példa a tehetség vagy bizonyos ritka képesség. Csak bizonyos számú embernek van megfelelő tehetsége ahhoz, hogy élsportoló, operaénekes, hegedűművész vagy feltaláló legyen. Ezek a termelési tényezők a gazdasági egésze számára még hosszú távon is állandók. Ha belépés jogi vagy természetes akadályok miatt korlátozott, akkor az iparág termelői pozitív profitot realizálhatnak hosszú távon is. A belépési korlátok miatti pozitív profitot gazdasági járadéknak (economic rent) nevezzük. Fontos észrevennünk, hogy ilyen esetben is hatnak az iparágat a zérus profit felé terelő erők fólia Amennyiben a gazdasági járadék forrásául szolgáló természeti erőforrások vagy engedélyek szabad adásvétel tárgyai, ezeknek az erőforrásoknak az ára éppen meg fog egyezni a hozzájuk kapcsolódó járadékkal. Gondoljunk bele: senki nem fog többet ajánlani egy földterületért vagy egy taxiengedélyért, mint amennyi profitra lehet szert tenni általuk. Ennél kevesebbért pedig a föld tulajdonosa vagy az engedély gazdája nem lesz hajlandó megválni tőlük. Vagyis végső soron itt is teljesül a zérus profit feltétel, hiszen a járadékot megtestesítő jószágért éppen annyit kell fizetni, mint amennyi profitra szert lehet tenni vele. Gyakran előfordul azonban, hogy az ilyen jellegű erőforrások adásvétele jogi akadályokba ütközik. Magyarországon például jelenleg a földforgalom jelentősen korlátozott, de vannak példák arra is, hogy a taxi- vagy más hasonló engedélyeket nem piaci módon például árveréssel értékesítik, hanem adminisztratív elosztás útján. A szűkös erőforráshoz adminisztratív módon hozzájutó vállalkozó pozitív profitra tehet szert. A versenymechanizmus egy sajátos formája azonban ezeket a járadékokat is kikezdheti. A szabályozási előnyök (engedélyek, termelési kvóták stb.) megszerzésére, illetve átcsoportosítására komoly pénzeszközöket áldozhatnak a gazdaság szereplői. Ezek az erőfeszítések ölthetik a törvényhozási lobbizás formáját, de a közönséges korrupció formáját is. A szabályozási előnyök megszerzésére és megtartására irányuló versenyt járadékvadászatnak (rent seeking) nevezik a közgazdászok. Ami e helyütt számunkra elméleti tanulságként érdekes, az az, hogy a gazdaság szereplői részéről lobbizásra vagy megvesztegetésre költött pénz összege a hosszú távú egyensúly állapotában meg kell hogy egyezzen a szóban forgó előnyökkel járó gazdasági járadék nagyságával. Végső soron ilyenkor is érvényesül a zérus profit feltétel. Végezetül még egyszer felhívjuk a figyelmet arra hogy a piaci ár határozza meg a gazdasági járadékot a realizálható profiton keresztül. Nem a fordítottja az igaz: a járadék nagysága nem megváltoztathatatlan adottság, ami meghatározná a piaci 6

7 árat. Ezt az összefüggést sokáig félreértették a közgazdaságtanban, és laikusok még gyakran ma is fólia 20.7 fólia 7

8 20. előadás A RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ IPARÁGI EGYENSÚLY MELLÉKLET Kertesi Gábor Világi Balázs 8

9 20.1 Rövid távú iparági egyensúly 9

10 20.2 Iparági kínálati görbék szabad belépés esetén 10

11 20.3 A hosszú távú kínálati görbe 11

12 20.4 Adózás rövid és hosszú távon 12

13 20.5 A föld gazdasági járadéka 13

14 20.6 A benzin kínálati görbéje 14

15 20.7 A jogosultsági program 15

23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN

23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN 23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN Kertesi Gábor Varian 30. fejezete átdolgozva 23.1 Bevezető A második félévi anyag gerincét képező termelés-, illetve kínálatelméleti blokk végére értünk.

Részletesebben

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS 3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS Kertesi Gábor Varian 1. fejezete alapján 3.1 Bevezető A mikroökonómiával való ismerkedést a közgazdasági elemzés egy példájával kezdjük. Az elméletet

Részletesebben

26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA

26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA 26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA Kertesi Gábor Reiff Ádám Varian 6. fejezete helyett 26.1 Bevezető Mikroökonómiai tanulmányaink során eddig a legtöbb időt a versenyzői piac legalapvetőbb modelljének,

Részletesebben

27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK

27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK 27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK Kertesi Gábor Világi Balázs Varian 32. fejezete erősen átdolgozva 27.1 Bevezetés Egy közgazdasági probléma vizsgálata során akkor beszélünk externáliáról vagy externális

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

25. előadás: BIZONYTALANSÁG

25. előadás: BIZONYTALANSÁG 25. előadás: BIZONYTALANSÁG Kertesi Gábor Muraközy Balázs Varró László Varian 12. fejezete átdolgozva 25.1 Bevezető A bizonytalanság az élet velejárója. A jövő nem látható előre. Gazdasági döntéseinket

Részletesebben

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Hálózati hatások * Ebben

Részletesebben

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció Közgazdaságtan: Gazdaság: Szükséglet: Hasznosság: Termelés: Termelési 1. A közgazdaságtan fogalma, területei, alapkérdései. A gazdaság alapfogalmai. A termelési lehet ségek határgörbéje. A gazdaságkoordinációs

Részletesebben

2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 27

2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 27 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 27 28 HITELINTÉZETI SZEMLE SZABÓ MIKLÓS AZ ADÓTEHER-ELOSZLÁS KÖZGAZDASÁGTANA: ALAPFOGALMAK ÉS ELMÉLETI MODELLEK * Kik fizetik az adókat? Amikor a kormányzat egy új adóreform-koncepción

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

1. előadás A KÖZGAZDASÁGTAN NÉHÁNY FONTOS ALAPELVE

1. előadás A KÖZGAZDASÁGTAN NÉHÁNY FONTOS ALAPELVE 1. előadás A KÖZGAZDASÁGTAN NÉHÁNY FONTOS ALAPELVE Kertesi Gábor Telegdy Álmos D. Friedman: Price Theory an intermediate text (1986); G. Mankiw: Principles of Economics (2002), valamint P. Heyne et al:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Általánosan elterjedt jelenség, hogy az egyes országok saját nemzeti fizetőeszközzel rendelkeznek. A saját valuta gyakorta mint a nemzeti

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés: jogesetek és közgazdasági elmélet

Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés: jogesetek és közgazdasági elmélet MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2011/21 Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés: jogesetek és közgazdasági elmélet VALENTINY PÁL INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES BUDAPEST,

Részletesebben

Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22

Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22 Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22 Absztrakt A társadalmi hálózatok és az azokon keresztül terjedő információ egyéni cselekvésre gyakorolt hatása napjainkban a

Részletesebben

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés ERDŐS TIBOR A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés 1. Bevezetés Az 1930-as évek éles választóvonalat alkotnak a közgazdasági gondolkodásban. Eddig, vagyis a közgazdaság-tudomány megszületésétől

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

Oskar Lange. A szocializmus gazdaságelméletéről. Oskar Lange: Economic Theory and Market Socialism (részlet, 1 3 fejezet).

Oskar Lange. A szocializmus gazdaságelméletéről. Oskar Lange: Economic Theory and Market Socialism (részlet, 1 3 fejezet). Oskar Lange A szocializmus gazdaságelméletéről Oskar Lange: Economic Theory and Market Socialism (részlet, 1 3 fejezet). A vita jelenlegi állása A szocialistáknak minden bizonnyal jó okuk van arra, hogy

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

A valós értékelés új keretrendszere a nemzetközi pénzügyi beszámolásban 1

A valós értékelés új keretrendszere a nemzetközi pénzügyi beszámolásban 1 2012. TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM 2. SZÁM 161 K OVÁCS DÁNIEL MÁTÉ A valós értékelés új keretrendszere a nemzetközi pénzügyi beszámolásban 1 A számviteli szabályozás klasszikusan a bekerülési értékek (múltbeli

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben