SZAKÁPOLÁS TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKÁPOLÁS TÁMOP /"

Átírás

1 MÓDSZERTANI FÜZET SZAKÁPOLÁS TÁMOP /

2

3 TARTALOMJEGYZÉK Módszertani Füzet... 1 Tartalomjegyzék... 2 Szakterületi kitekintés, helyzetkép... 3 Alapfogalmak... 3 Az egészségügyi ellátó rendszer felépítése Magyarországon... 4 Alapellátás... 5 Szakellátás... 7 Az egészségügyi ellátórendszer környezeti elemzése Magyarországon... 8 Politikai tényezők... 8 Gazdasági tényezők... 9 Társadalmi tényezők Technológiai tényezők Környezeti tényezők Jogszabályi tényezők Magyar lakosság egészségi állapota Mortalitás Morbiditás HATÁLYOS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Fejlesztési irányok az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási Otthona esetében

4 SZAKTERÜLETI KITEKINTÉS, HELYZETKÉP Alapfogalmak Minden betegnek joga van a jogszabályokban meghatározott keretek között az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan (napi 24 órában) hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Az egészségügyi ellátások igénybevételét az állam különböző feltételek alapján támogatja a központi költségvetésből vagy az Egészségbiztosítási Alapból, azzal, hogy vannak olyan ellátások, amelyek külön térítési vagy kiegészítő térítési díj ellenében vehetők igénybe, még akkor is, ha egyébként biztosítottak vagyunk. Az egészség fogalma többféleképpen értelmezhető. Hagyományosan a betegség hiányára szoktak gondolni. Napjainkban az ún. funkcionális modell ennél szélesebb összefüggésben, az egyén testi, lelki, szociális működésének épségeként definiálja. Beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy. Egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A gyógyító megelőző ellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók összességét egészségügyi ellátó rendszernek hívjuk. Célja: Leegyszerűsítve az élet meghosszabbítása és az életminőség javítása. Egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi tevékenységek összessége. 3

5 Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvényben meghatározott rendszer alapján az Egészségbiztosítási Alapból történik, mely az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) feladata. Az egészségügyi ellátó rendszer felépítése Magyarországon 1990-ben az addig hárompólusúnak nevezett egészségügyi ellátó rendszert (háziorvosi ellátás, járóbeteg szakellátás, fekvőbeteg szakellátás) felváltotta a kétpólusú (alapellátás, szakellátás) egészségügyi ellátó rendszer. A kétpólusú ellátó rendszer tagolódását az alábbi ábra mutatja be. Forrás: 4

6 Alapellátás Az alapellátás az általános megfogalmazás szerint az a lakosság-közeli ellátási forma, amely az általánosan igénybe vett "alap" (nem szak) ellátásokat biztosítja. Az alapellátás hosszú távú, folyamatos, személyes kapcsolaton alapuló, a lakosság által nemre, korra és a betegség természetére tekintet nélkül, a lakos által közvetlenül, a lakóhely-közelben (lehetőleg lakóhelyén), egyenlő eséllyel igénybe vehető, behatárolt szakmai kompetenciájú gyógyító ellátások, és egyes egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott prevenciós, rehabilitációs és gondozó jellegű ellátások összessége. Az alapellátás igénybevétele jellemzően a lakos tartós (nem eseti) választása alapján alapul. Az alapellátás holisztikus szemléletű, a lakos egészségi állapotáért (nem csak a gyógyításáért) felelős. Az alapellátás hagyományosan praxisokra alapozott ellátási forma, de az utóbbi évtizedekben megjelentek a közösségi, az orvosi együttműködésre alapozott formái is. A horizontális integrációt (ahol azonos tudású, feladatú praxisok működnek együtt) nevezzük csoportos praxisnak, a bővített kompetenciájú, a szakellátásból egyszerűbb feladatokat átvevő, eltérő tudású, képzettségű orvosok vertikális integrációjára alapuló együttműködést pedig csoportpraxisnak hívjuk. Háziorvosi ellátás A háziorvosi ellátás feladata a beteg egészségének menedzselése saját kompetenciában végzett gyógyító-megelőző ellátásokon, kért konzíliumokon és 5

7 megszervezett ellátásokon keresztül. A háziorvos az, akit a fogászati és védőnői ellátás kompetenciáján kívül eső problémáikkal elsőnek kell felkeresnünk, és a háziorvos az, akinél az egészségügyi ellátási adataink összegyűlnek, azaz az összes egészségügyi adataink kezelésére törvény által feljogosított. A háziorvosi ellátást alapvetően a kötelező egészségbiztosítás terhére vehetjük igénybe, de a háziorvos egyéb, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott orvos-szakértői feladatot is ellát, pl. látlelet kiadása, orvosi szakvélemény adása jogosítványhoz, fegyverviseléshez, stb. A háziorvos ellátás a településszerkezettől függően szerveződhet a 14 éven aluli lakosok alapellátására ( gyermek körzet), a 14 éven felüli lakosság ellátására (felnőtt körzet), a település teljes lakosságának ellátására, függetlenül a lakos életkorától (vegyes körzet). Foglalkozás egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak főként preventív, megelőző szerepe van. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat elsősorban - a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával - közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában és az egészségkárosodások megelőzésében. Feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése, másrészt hogy javaslatot tegyen arra, milyen módszerekkel lehet ezeket olyan szinten tartani, ami nem károsítja az egészséget. Feladata továbbá a munkavállalók egészségének ellenőrzése. Iskolaorvos A szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, az elsősegélynyújtás, 6

8 részvétel a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében, valamint környezet-egészségügyi feladatok megoldása. Fogorvosi ellátás Egészségbiztosítás keretében a fogorvosi ellátásnak alap és szakellátási szegmense is létezik. A fogorvosi alapellátás feladata a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátása, míg a fogorvosi szakellátás bizonyos többletkompetenciákkal rendelkezik. A fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. A beteget rendelési időben látja el, és szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A munkaidőn túli fogorvosi feladatok ellátása ügyelettel biztosított. Szakellátás Járóbeteg szakellátás Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg lakóhelyének közelében kell biztosítani. A speciális járóbeteg-szakellátás olyan betegségek ellátására szervezett egészségügyi ellátás, amely különleges szaktudást, illetve speciális anyagi, tárgyi és szakmai felkészültséget igényel. A járóbeteg-szakellátás rendelési időben biztosított, ahol az orvos mellett asszisztens, ápoló(nő) is tevékenykedik. A járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmények tevékenységüket önállóan, vagy más intézményekkel együtt, működési engedély alapján végzik. Fekvőbeteg szakellátás 7

9 A fekvőbeteg-szakellátás a betegek fekvőbeteg gyógyintézeti keretek között végzett ellátása, amelyet a betegek betegségük esetén lakóhelyük közelében, a beteg folyamatos ellátását nyújtó orvosa, kezelőorvosa, vagy más arra feljogosított személy beutalása alapján jogosultak igénybe venni. A fekvőbetegszakellátás célja és jellege szerint lehet aktív, krónikus, rehabilitációs illetve ápolási célú, amely igénybevételére klinikán, (szak) kórházban, szakápolási intézményben, valamint országos intézetben van lehetőség. Az egészségügyi ellátórendszer környezeti elemzése Magyarországon Politikai tényezők Az egészségpolitika meghatározása az Unió tagországainak szuverén hatáskörébe tartozik, így Magyarország saját maga döntheti el, hogyan szervezi meg állampolgárai számára az egészségügyi ellátórendszert. A fenti okokból Magyarország politikai szempontból kiváló és történelmileg egyedi helyzetben van ahhoz, hogy rendbetegye az elmúlt 60 év problémáit részben még mindig magán hordó egészségügyet, és biztosítsa az egészségügyi intézményrendszer számára a hosszú távú fenntarthatóságot, polgárai számára pedig a magas színvonalú ellátást. A as évekre vonatkozó Egészségügyi Ágazati Stratégia is ennek megfelelően határozta meg az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésének prioritásait: Az alapellátás megerősítése az alap- és a szak- (azon belül a járóbeteg) ellátás feladatköreinek pontos kialakításával, az ehhez illeszkedő működési feltételek megteremtésével, a betegút menedzsment optimalizálása mentén; A szolgáltatói működés professzionális irányítása és kiszolgálása, a döntéshozatali decentralizáció szintjének jogszabályi környezetének kialakítása; 8

10 Országos és térség szintű kapacitástervezés, betegút menedzsment köré szerveződő, a szükségleteket leképező ellátó rendszer felépítésének és működésének kialakítása; A népegészségügyi szolgáltatások megújítása, középpontban az egészség választását előmozdító ismeretek és készségek fejlesztése. Gazdasági tényezők Az infláció jelenleg alacsony szinten van és a következő években sem várható túlzott mértékű árszínvonal növekedés ben volt ugyan defláció, de annak hosszú távú, negatív hatásait (fogyasztás csökkenése, ezáltal a kínálati árak további csökkenése) sikerült elkerülni. Az államháztartás hiánya évek óta a Maastrichti 3%-os határ alatt van, és az elmúlt években bár lassú ütemben, de az államadóság is csökkenő pályán mozgott. A munkanélküliség folyamatosan csökken, amiben ugyan komoly szerepe van a közmunkaprogramnak, azonban az látható, hogy a versenyszférában is nő a munkakereslet. A fent bemutatott politikai és gazdasági stabilitás kitűnő alapot teremt arra, hogy az egészségügy finanszírozása biztosított legyen. Két elsőre egymással ellentétes kívánalmat azonban mindenképpen szükséges szem előtt tartani a hosszú távú fenntarthatóság érdekében: Az egészségügynek plusz forrásokra van szüksége ahhoz, hogy fejlődni tudjon, és nem utolsó sorban a korábbi évtizedekből fennmaradt hátrányát mérsékelni tudja a fejlett európai országok egészségügyi rendszereinek forrásellátottságához képest; A plusz forrás azonban csak egy hatékony struktúrában eredményezhet folyamatos fejlődést, így kulcsfontosságú, hogy az egészségügyi intézmények működése áttekinthető, teljesítményük objektív módon értékelhető és összehasonlítható legyen. 9

11 Társadalmi tényezők Magyarországon az elmúlt 35 évben folyamatosan a népességfogyás volt a jellemző demográfiai tendencia. A rendszerváltás óta a gyermekszületések száma csökken, a vállalt gyerekek száma családonként mindössze 1,3-1,4 között mozog átlagosan, ami jóval alatta marad a folyamatos reprodukcióhoz szükséges minimum 2 gyereknek. Ezzel szemben viszont egyre többen érik el az időskort, és ez az ellentét komoly hatással van a szociális ellátórendszerekre. Az egészségügyben az idősek arányának növekedése több beteget jelent, ami több forrást igényel, a fiatalok számának csökkenésével viszont csökken a járulékbefizetés. Komoly problémát jelent, hogy nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően rossz a magyar lakosok egészségi állapota. A leggyakoribb halálokok között továbbra is a keringési rendszer betegségei állnak az első helyen, amit a daganatos betegségek, az emésztőrendszer betegségei, végül a légző rendszer betegségei követnek. A fenti betegségek kialakulását nagy arányban tulajdonítják a dohányzásnak, az alkoholfogyasztásnak, a helytelen táplálkozásnak és a kevés testmozgásnak. A megfelelő színvonalú egészségügyi ellátás biztosításában a jelen fontos kérdése az ágazat rossz erőforráshelyzete. A nemzetközi összevetésben kiváló minőségű, jól képzett szakembergárda számára a jelenlegi struktúra nem biztosít a külföldi kórházakkal versenyképes fizetést. Az orvosok átlagéletkora nő, és kevés a nyugdíjba vonuló orvosokat pótolni tudó utánpótlás itthon. Ezen kívül az egészségügyi szakdolgozók bérszínvonalának rendezése is sürgető kérdés. A háziorvosi praxisok az egészségügyi ellátás alappilléreit kell képezzék, azonban az előző kormányok erőfeszítései ellenére még mindig sok a betöltetlen praxis, sok közülük akár már fél évtizede nem talált gazdára. Technológiai tényezők 10

12 Az egészségügy az egyik leginkább technológia-intenzív iparág, ami a modern vizsgálati és gyógyítási módszereket igen drágává teszi. A technológia gyors fejlődése révén egy nehezen áthidalható ellentét alakul ki, ugyanis lehetővé válik a gyógyítás, korábban gyógyíthatatlannak hitt betegségek esetén is, aminek a finanszírozása azonban komoly kihívást jelent. Az egészségügyi technológiai trendeken belül meghatározóak az információs technológiák fejlődésének hatásai, így az elektronikus egészségügyi rendszerek terjedése és a mobil egészségügyi szoftverek és eszközök fejlődése. Ezeknek a területeknek a fejlesztése Magyarország számára is javasolt, mivel relatíve alacsony beruházási költség mellett növelhető általuk az ellátás szervezettsége, hatékonysága. Az szoftverfejlesztés terén Magyarország ráadásul erős emberi erőforrás háttérrel rendelkezik, így tehát célzott kutatás-fejlesztési forrással komoly fejlődési potenciállal bír ez a két terület. Környezeti tényezők A jelenleg tudományosan elfogadott szemlélet szerint emberi környezetszennyezésnek köszönhetően a globális középhőmérséklet mintegy 0,2 C-kal nő évtizedenként, ami számos változást okoz a megszokott klímában, az időjárási viszonyokban, ezek révén pedig az állat- és növényvilágban is. A klímaváltozás közvetett módon az emberi egészségre is hatással van, a kutatók szerint növeli a szív- és érrendszeri-, légzőszervi betegségek, allergia, valamint a pszichológiai zavarok kialakulásának kockázatát. A fertőző betegségek és a mérgezések esetén gyorsabb terjedésre lehet számítani. Mindezek hosszútávon az egészségügyi rendszerre is komoly hatással lesznek, az egyes szakterületek közötti hangsúlyok eltolódására lehet számítani, ami azt jelenti, hogy a kereslet átalakul, amit kínálati oldalon az egészségügyi intézményeknek ki kell tudni elégíteni. Bizonyos területeken a páciensszám a jelenlegihez képest növekedni fog, az ellátáshoz pedig ezeken a területeken többletforrásra és nem utolsó sorban területi együttműködés kialakítása lesz szükség. 11

13 Jogszabályi tényezők A magyar egészségügyet érintő, azt befolyásoló jogszabályok kapcsán érdemes kiemelni, hogy a jogszabályi hierarchia minden szintjén találhatók ilyen keretek. A modern társadalomban folyamatosan nő az az elvárás, hogy adott problémára az egyén egyszerűen és gyorsan kapjon megoldást, ami természetesen igaz az egészségügyre is. Kiemelten fontos a biztonság kérdése (az egészségügyben különösen), azonban az információtechnológia fejlődése révén a két szempont egyre kevésbé ellentétes egymással. Az elektronikus és különösen a központosított és integrált adminisztráció szabályozása összetett és nehéz feladat, amelyeknek az elvégzése azonban az elvárások, technikai lehetőségek és az ország versenyképességének javítása érdekében sürgető feladat. A jogalkotás számára finanszírozás terén természetesen az egészségügy magas költségigénye és a szűkös források közötti ellentét feloldása jelenti a legnagyobb feladatot. Magyar lakosság egészségi állapota Annak ellenére, hogy két évtizede javulás figyelhető meg a magyar lakosság egészségi állapotában, még mindig messze elmarad szinte valamennyi egészségmutató tekintetében az Európai Unió más országaitól - azokban ugyanis gyorsabban javul az ott élők egészségi állapota. A betegségek gyakoribb előfordulása és a kimagasló halandóság miatt a magyarok rosszabb minőségű és rövidebb életre számíthatnak nemcsak a korábbi uniós országok, hanem a velünk együtt csatlakozott Visegrádi országokhoz viszonyítva is. Mortalitás A II. világháborút követően a magyar népesség halandóságának története három jól elkülöníthető időszakra osztható: az 1960-as évek közepéig a halandóság 12

14 csökkent, 1968 és 1993 között nőtt, 1994 óta pedig újra csökken. Az életkilátások lényegében követték a halandóság változásait: a várható élettartam 1949 és 1967 között emelkedett, 1968 és 1993 között valamelyest süllyedt, és az utóbbi években ismét emelkedik A magyar népesség életkilátásival kapcsolatban ma a legsúlyosabb probléma a rendkívül magas arányú idő előtti halálozás, elsősorban a férfiak között. Ez a jelenség komoly népgazdasági veszteséget jelent az emberi egészség tőke tekintetében. Annak valószínűsége, hogy egy férfi megéli a 65. életévét ma Magyarországon csupán 64%, az érettséginél alacsonyabb végzettségű rétegekben 50%-nál is kevesebb. Problémát jelent az is, hogy annak ellenére, hogy a nők esetében az élettartammal nő a betegségben eltöltött évek száma (nők 8 évvel tovább élnek), de betegségben töltött éveik száma 50%-al magasabb, mint a férfiaké. Tehát életminőségük, életkilátásaik előre vetítései rosszabbak. Mivel a férfiak magasabb számban haláloznak el, ez még inkább problémát okoz gazdasági szempontból, ugyanis a foglalkoztatottak közül 54% férfi és 46% nő. Vagyis magasabb a veszélyeztetettebb neműek aránya, akik egyben több kockázatot is hordoznak magukban. 13

15 Morbiditás Magyarország morbiditási adatai a 70-es évekhez képest lényegesen nem változtak, és rosszabbak, mint azt az ország társadalmi gazdasági fejlettsége lehetővé tenné. A vezető halálok 54%-al a szív- és érrendszeri betegségek. Ez a fejlett európai országokban is körülbelül ilyen arányú. Magyarországon az agyi érbetegségek és az infarktusok száma nőtt, és a felnőtt lakosság 20%-a magas vérnyomásban szenved. Sajnos vezetünk az európai országok között a rosszindulatú betegségek tekintetében is, pedig a 1970-es években még csak a 7. helyen álltunk. Ezért elsősorban a rossz életmód a felelős. Minden 3. férfi és minden 4. nő dohányzik. 10% felett van az alkoholizálók arány. Magyarországon négymillió túlsúlyos és kétmillió elhízott ember él. A 14 éven aluliak 40% mozgásszervi zavarban, a népesség 35% allergiában szenved. Egyedüli jó hír, hogy az öngyilkosok száma, ha lassan is, de folyamatosan csökken. (Bár még így is háromszorosa az európai átlagnak. 14

16 HATÁLYOS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról (Eütv.-hez) 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások ellenőrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról (Ebtv.-hez) 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról (Eütv.-hez) 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról (2006. évi XCVIII. törvényhez) 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásáról (361/2006. (XII. 29.) Korm. rendeletet helyezi hatályon kívül) (Eftv.-hez) 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól (2000. évi XXV. törvényhez) 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól (Eütv.-hez) 15

17 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatejkiegészítő tápszerről (Eütv.-hez) 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről (2006. évi XCVIII. törvényhez) 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról (Ebtv.-hez) 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól (2006. évi XCVIII. törvényhez) 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről (2006. évi XCVIII. törvényhez) 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről (Ebtv.-hez) 27/2004 (IV. 24.) ESzCsM rendelet a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 16

18 gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Mentőszolgálatról 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Vérellátó Szolgálatról 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról (Ebtv.-hez) 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 53/2005. (XI. 18.) EüM rendelet a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy termék emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerré történő átminősítésének feltételeiről 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, 17

19 egészségügyi szolgáltatóknál történő elhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról évi III. törvény az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről évi CXVI. törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról 4/2001. (II. 20.) EüM-IM együttes rendelet az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről 18

20 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 112/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet a Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről (Ebtv.-hez) 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről évi CLIV. törvény az egészségügyről 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól 39/2005. (IX. 15.) EüM rendelet a gyógyszerészi oklevéllel végezhető tevékenységekről 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről 19

21 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 19/2004. (III. 31.) ESzCsM rendelet a vércsoport meghatározásra használatos reagensek és a szövettipizáló reagensek csereforgalmáról 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről 9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről 20

22 24/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az örökletes vérzékeny betegek kontrollált otthoni kezeléséről 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet a kórházi felügyelő tanácsról 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról 14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságokról 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról 25/1998. (VI. 17.) NM rendelet a művi meddővétételről 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. A végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet az irányított betegellátási rendszerről 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 21

23 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 50/1997. (XII. 17.) NM rendelet a betegszállításra jogosító kúraszerű kezelésekről 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról 47/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás feltételeiről 46/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 22

24 meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről évi XL. törvény a Magyar Vöröskeresztről évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET ÁPOLÁSI OTTHONA ESETÉBEN Az Ápolási Otthon működését tekintve néhány változtatásra, fejlesztése szorulna, melyek egy része megoldható intézményi kereteken belül más része nem, mert a környezeti hatásokat az intézmény sem tudja kikerülni. Szükséges fejlesztési irányok: 1. Az intézmény belső minőségügyi rendszere fejlesztésre szorul. Az induláskor kialakított MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer elavulttá vált. Új irányt jelenthet az áttérni a kifejezetten egészségügyi intézmények számára kifejlesztett MEES (Magyar Egészségügyi Eljárások és Standardok) minőségügyi irányítási rendszerre. Az új rendszer 23

25 kidolgozását elkezdtük, melynek során folyamatosan születnek meg az újabb és újabb szabályzataink, standardjaink. 2. Az ápolási osztályokat/intézeteket a kormányzat azzal a céllal hozta létre, hogy segítséget nyújtsanak azoknak, akiknek betegségükből kifolyólag rövidebb vagy hosszabb időre rendszeres orvosi felügyelet nélkül folyamatos szakápolásra van szükségük. Magyarországon jelenleg nagy gondot okoz az, hogy a krónikus fekvőbeteg szakellátás és a szociális ellátás között nagyon sok az átfedés. Az állam számára sokkal drágább egészségügyi ellátásban végeznek sok szociális ellátást, míg sokszor a szociális ellátásban pedig szakápolási feladatokat látnak el, holott ennek a feladatnak az elvégzéséhez ott nem elegendő a kapott finanszírozási összeg. Az Ápolási Otthon tekintetében is megjelenik a fent említett problémakör. Intézményünkben az ellátott betegek jelentős része bár felvételkor még szakápolásra szorult, de időközben az állapotában bekövetkezett javulásnak köszönhetően már elhelyezető lenne szociális otthonban. Erre viszont hosszú ideig (több hónap) nem kerül sor, mert a szociális ellátásban nincs elegendő férőhely. Fontos lenne, hogy a problémára megoldás szülessen, mert intézményünk szeretné a valós funkcióját betölteni, azaz ténylegesen szakápolást végezni, hogy segítségére lehessünk azoknak a betegeknek, akik akutan kerülnek olyan egészségi állapotba, hogy erre lenne szükségük. 24

26

27

2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól

2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól Törvények 2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Törvények 2011. április 25. Magyarország Alaptörvénye 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 2003. évi LXXXIV. törvény egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

A Kórház működését szabályozó legfontosabb jogszabályok

A Kórház működését szabályozó legfontosabb jogszabályok A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház működésének elvei 1. A Kórház önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. 2. A Kórház szakmai működését, működési területét és ellátási kötelezettségét

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

Magyarország Alaptörvénye. Törvények

Magyarország Alaptörvénye. Törvények A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök Magyarország Alaptörvénye Törvények

Részletesebben

54/2016. (XII. 30.) EMMI

54/2016. (XII. 30.) EMMI 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról hatályos: 2017.01.01

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

16/2014. (III. 12.) EMMI

16/2014. (III. 12.) EMMI 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 1 Hatályos: 2014.03.15-2014.03.16 Az egészségügyről

Részletesebben

Jogszabályfigyelés november. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 182/2013.

Jogszabályfigyelés november. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 182/2013. november 1 A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 381/ (XI. 4.) 2 Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3538 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere.../2016. (......) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő

Részletesebben

A FELSŐ SZABOLCSI KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

A FELSŐ SZABOLCSI KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE A FELSŐ SZABOLCSI KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE Felső Szabolcsi Kórház H 4600 Kisvárda, Árpád út 26. Tel.: (+36) 45 502 100, Fax: (+36) 45 415 252 Törvények Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

2017. évre érvényes TÖRVÉNYEK, RENDELETEK GYŰJTEMÉNYE

2017. évre érvényes TÖRVÉNYEK, RENDELETEK GYŰJTEMÉNYE 2017. évre érvényes TÖRVÉNYEK, RENDELETEK GYŰJTEMÉNYE Törvények: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

5. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosítása

5. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosítása 5. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosítása Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala. Az ügyintézéshez

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

6.Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése. Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala.

6.Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése. Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala. 6.Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes járási hivatala. Az ügyintézéshez szükséges

Részletesebben

Magyar joganyagok - 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet - az Országos Gyógyszerészeti 2. oldal j) ellátja a kozmetikai termékekkel kapcsolatosan a kozme

Magyar joganyagok - 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet - az Országos Gyógyszerészeti 2. oldal j) ellátja a kozmetikai termékekkel kapcsolatosan a kozme Magyar joganyagok - 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet - az Országos Gyógyszerészeti 1. oldal 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről A Kormány

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január

Jogszabályfigyelés január Jogszabályfigyelés Jogszabály címe Megjelent 1 Hatály Módosított jogszabály Tárgy 1 Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI 1 Magyar Közlöny

Részletesebben

Jogszabályfigyelés 2013. július. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy

Jogszabályfigyelés 2013. július. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy július 1 A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséhez kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1394/ (VII. 2.) Korm. határozat 2 A kiemelt sportlétesítményfejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről Típus Jogszabály száma Kiadás dátuma Kibocsátó Jogszabály címe Rendelet 31/1992. 1992.12.23 NM a magzati élet szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Rendelet 9/1993. 1993.04.02 MN az egészségügyi

Részletesebben

A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYOK TEHERMENTESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYOK TEHERMENTESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYOK TEHERMENTESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI BERÉNYI TAMÁS MEDICINA 2000 Balatonfüred, 2017. szeptember 20-22. NOFINANCIALCONFLICT OFINTEREST DISCLOSURE: I AM AN EMERGENCY PHYSICIAN BERÉNYI TAMÁS

Részletesebben

Törvények. A törvények, rendeletek, határozatok adott napon hatályos állapotáról a http://net.jogtar.hu/ weboldalon tájékozódhatnak.

Törvények. A törvények, rendeletek, határozatok adott napon hatályos állapotáról a http://net.jogtar.hu/ weboldalon tájékozódhatnak. Törvények A törvények, rendeletek, határozatok adott napon hatályos állapotáról a http://net.jogtar.hu/ weboldalon tájékozódhatnak. 2013. évi CCXLIV. Törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Jogszabályfigyelés június. Jogszabály címe Megjel Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 65/2012.

Jogszabályfigyelés június. Jogszabály címe Megjel Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 65/2012. 1 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányek módosításáról szóló 107/ (VI. 1.) Korm. 65/ 1. A a kihirdetése napján 17 órakor lép hatályba. Az 1., a 2. és a 6. július 1-jén lép hatályba. A július 2-án

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1833 1944. OLDAL 2011. május 5. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA DR. TEMESI ALFRÉDA BIOL. TUD. KANDIDÁTUS C.E. DOCENS ETT-ESKI PÁLYÁZATI IRODA IGAZGATÓ FŐBB

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Magyar joganyagok - 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet - az Országos Gyógyszerészeti 2. oldal k) a Kormány által meghatározott élelmezés- és táplálkozá

Magyar joganyagok - 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet - az Országos Gyógyszerészeti 2. oldal k) a Kormány által meghatározott élelmezés- és táplálkozá Magyar joganyagok - 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet - az Országos Gyógyszerészeti 1. oldal 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről A Kormány

Részletesebben

Az egészségügyi jog tematika I. A magyar egészségügyi ellátórendszer szabályozásának általános áttekintése

Az egészségügyi jog tematika I. A magyar egészségügyi ellátórendszer szabályozásának általános áttekintése Az egészségügyi jog tematika I. A magyar egészségügyi ellátórendszer szabályozásának általános áttekintése Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 10. Dr.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi tevékenys 2. oldal 3. (1) Egészségügyi tevékenység végzésére csak az olyan eg

Magyar joganyagok - 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi tevékenys 2. oldal 3. (1) Egészségügyi tevékenység végzésére csak az olyan eg Magyar joganyagok - 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi tevékenys 1. oldal 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 17. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

elfogadásának tapasztalatai

elfogadásának tapasztalatai Az elektronikus vény elfogadásának tapasztalatai Visegrád, 2018.09.21. dr. Bartus György MGYK alelnök Prológus I. A gyógyszerész szakmai elvárások megfogalmazása 2016. első félév. Egyetlen rendszer a támogatás

Részletesebben

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály. Igazságügyi Osztály. Áldozatsegítés

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály. Igazságügyi Osztály. Áldozatsegítés Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. a hozzátartozók

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Magyar joganyagok - 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet - térítési díj ellenében igény 2. oldal (2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében

Magyar joganyagok - 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet - térítési díj ellenében igény 2. oldal (2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében Magyar joganyagok - 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet - térítési díj ellenében igény 1. oldal 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

hatályos_

hatályos_ 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi

Részletesebben

Szakmai irányelvek jelentősége a gyógyszerészi gondozásban

Szakmai irányelvek jelentősége a gyógyszerészi gondozásban a gyógyszerészi gondozásban Dr. Hankó Zoltán 2017. 09.15. FESZ kongresszus Cserkeszőlő 1 2014. szeptember 19. Parádsasvár: Gyógyszerészek és gyógyászati segédeszközök Együttműködési lehetőségek a két szakterület

Részletesebben

Hatályosság: 2011.03.31 - Az ANTSZ, OEP, REP, OTH átszervezésével, feladatváltozásokkal kapcsolatos megnevezések változtak.

Hatályosság: 2011.03.31 - Az ANTSZ, OEP, REP, OTH átszervezésével, feladatváltozásokkal kapcsolatos megnevezések változtak. 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a fıvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos módosításáról

Részletesebben

Támogatott gyógyászati segédeszköz rendelés elektronikus vényen

Támogatott gyógyászati segédeszköz rendelés elektronikus vényen FESZ XVIII. Kongresszus 2018. Szeptember 21. Támogatott gyógyászati segédeszköz rendelés elektronikus vényen Puskás Zsolt Péter (HC expert Kft.) EESZT fejlesztési szakértő, ÁEEK Mi az az EESZT? cca. 200

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról (egységes szerkezetben a 23/2004.(IX.15.), a 8/2006. (IV.06.), a 8/2008.(IV.21.),

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények 1. Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények 2. 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 3. 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

A Népegészségügyi Főosztály tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok:

A Népegészségügyi Főosztály tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok: A tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok: 1. 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 2. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 3. 385/2016.(XII.02.)Korm.

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Tartalom és módosított rendeletek:

Tartalom és módosított rendeletek: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól hatályos: 2016.08.18-2016.12.31

Részletesebben

Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke

Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke 1997. évi LXXXIII törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1996. évi LXXV. Törvény A munkaügyi ellenőrzésről szóló 10/2005 (IV. 12.) EÜM. Rendelet Rendkívüli

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

A segédeszközellátó-rendszer egészségpolitikai haszna

A segédeszközellátó-rendszer egészségpolitikai haszna A segédeszközellátó-rendszer egészségpolitikai haszna 1 Társadalombiztosítás Magyarországon történelmi kitekintés 1854: az osztrák bányatörvény elrendelte, hogy minden bányabirtokos köteles társpénztárat

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Magyar joganyagok - 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet - térítési díj ellenében igény 2. oldal (2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében

Magyar joganyagok - 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet - térítési díj ellenében igény 2. oldal (2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében Magyar joganyagok - 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet - térítési díj ellenében igény 1. oldal 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. )

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. ) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 118. szám 11983 III. Kormányrendeletek A Kormány 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, A L A P Í T Ó O K I R A T módosítása. 21. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, A L A P Í T Ó O K I R A T módosítása. 21. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: X/388/2011. 155/Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T módosítása Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul: 21. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 12-ej ülésének.25. napirendi pontja

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 12-ej ülésének.25. napirendi pontja Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 12-ej ülésének.25. napirendi pontja TárEv: A Paksi Gyógyászati Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Szabó Péter polgármester Véleményező:

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

'22 0 9,1\OE i CIO 1/ ' 444 :vri melléklet

'22 0 9,1\OE i CIO 1/ ' 444 :vri melléklet 4. Okirat száma: M.....12019. '22 0 9,1\OE i CIO 1/ ' 444 :vri melléklet UOELAL Módosító okirat A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

Jogszabályfigyelés szeptember. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 116/2012.

Jogszabályfigyelés szeptember. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 116/2012. 1 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri ek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 21/ (IX. 4.) EMMI 2 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

Jogszabályfigyelés 2012. augusztus. Jogszabály címe Megjel Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 105/2012.

Jogszabályfigyelés 2012. augusztus. Jogszabály címe Megjel Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 105/2012. 1 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII.

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben