(:J f. szám ú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(:J f. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je (:J f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntések alapján az alábbi lejárt határidejű I. visszavonásra javasolt, II. végrehajtott, III. folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról tájékoztatom a tisztelt Képviselőtestületet. Az előterjesztés 5. melléklete a visszavonásra javasolt, a 6. melléklet a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 7. melléklete azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban van. Az előterjesztés 8. mellékletében a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató olvasható. II. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1-4. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, november 7. l

2 J. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (X. 17.) KÖKT határozata a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség átadásáról és a közüzemi díjak fedezetének biztosításáról szóló 921/2011. (X. 20.) KÖKT határozat és a 1017/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat visszavonásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda céljára biztosított helyiség átadásáról és a közüzemi díjak fedezetének biztosításáról szóló 921/2011. (X. 20.) KÖKT határozat és a 1017/2011. (XII. 15.) KÖKT határozatokat visszavonja. 2. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (X. 17.) KÖKT határozata a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között ingó és ingatlan vagyon működtetése tárgyában kötendő megállapodásról szóló 86/2013. (III. 21.) KÖKT határozat visszavonásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között ingó és ingatlan vagyon működtetése tárgyában kötendő megállapodásról szóló 86/2013. (III. 21.) KÖKT határozatot visszavonja. 3. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2013. (X. 17.) KÖKT határozata a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megállapodásról szóló 87/2013. (III. 21.) KÖKT határozat visszavonásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megállapodásról szóló 87/2013. (III. 21.) KÖKT határozatot visszavonja. 2

3 4. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (X. 17.) KÖKT határozata az önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről szóló 198/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 2. pontjában szereplő táblázat 2., 3. és 7. sorának törléséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről szóló 198/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 2. pontjában szereplő táblázat 2., 3. és 7. sorát törli. I. VISSZAVONÁSRAJA VASOLT HAT ÁROZATOK 5. melléklet az előterjesztéshez (X. 20.) KÖKT határozat (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz.: 42309/27), 47 m 2 alapterületű földszintes helyiséget a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja körzeti megbízotti iroda céljára. 2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni. 20 ll. november l. gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője és 1017/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat (17 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 921/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait április 30-áig a Kőbányai Vagyonkezelő fizeti meg.". 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a évi költségvetés készítésekor a Kőbányai Vagyonkezelő -hez terveztesse be a közüzemi díjak fedezetét évi költségvetés készítése a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója 3

4 A visszavonás indokolása: A Képviselő-testület 369/2012. (IX. 20.) KÖKT határozata alapján - amely más feltételekkel adta használatba a KMB irodát - a (X. 20.) KÖKT határozat és a 1017/2011. (XII.15.) KÖKT határozat okafogyottá vált. 86/2013. (III. 21.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között ingó és ingatlan vagyon működtetése tárgyában kötendő megállapodásról (14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között ingó és ingatlan vagyon működtetése tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. a gazdasági és fejlesztési területért felelős a Jogi Csoport A visszavonás indokolása: A Képviselő-testület a tárgyban készített szerződést - az aláírások elmaradására tekintettel - a 426/2013. (IX. 19.) KÖKT határozatával módosította, ezzel a 86/2013. (III. 21.) KÖKT határozat végrehajtása okafogyottá vált. 87/2013. (III. 21.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megállapodásról (14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület az l. pont szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges 25 OOO eft összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont sorai (önkormányzat jogi személy dologi kiadásai) terhére biztosítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert a megállapodás aláírására. a gazdasági és fejlesztési területért felelős a Jogi Csoport A visszavonás indokolása: A Képviselő-testület a tárgyban készített szerződést - az aláírások elmaradására tekintettel - a 427/2013. (IX. 19.) KÖKT határozatával módosította, ezzel a 87/2013. (III. 21.) KÖKT határozat végrehajtása okafogyottá vált. 4

5 198/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat az önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről (15 igen, l ellenszavazattal) (... ) 2. A Képviselő-testület hozzájárul az alább felsorolt üres lakások pályázati úton történő értékesítéséhez, a forgalmi érték megjelölt százalékában meghatározott kikiáltási áron. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t, hogy az üres lakásokra vonatkozóan készítse el az értékbecslési szakvéleményeket Vételár a forgalmi Sorsz. Helyrajzi szám Cím érték %-ában l /122/A/62 Gyakorló utca 13. X. emelet /7/A/2 Harmat utca 16/ a fszt /58/ A/4 Szárnyas utca 16/a fszt (... ) A határozat teljes terjedelmében a 20. oldalon olvasható! A visszavonás indokolása: A 2. sorszámmal jelzett ingatlaura vonatkozóan bérlökijelölési jog áll fenn, és a bérbeadás már megtörtént. A 3. sorszám alatt szereplő ingatlan kapcsán statikai problémák merültek fel, mely alapján az értékesítés nem lehetséges, a hasznosításra vonatkozóan új előterjesztés kerül majd a Képviselő-testület elé. A 7. sorszámmal jelzett üres lakás pedig a LÉLEK-program keretében kerül majd hasznosításra. Így mindhárom esetben az értékesítés okafogyottá vált. II. 6. melléklet az előterjesztéshez LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK Főépítészi Csoport 191/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Gottmann-tó hasznosításáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat tulajdonában álló, a Budapest X., 42360/l hrsz.-ú közterületi ingatlanon található Guttmann- 5

6 tónak az Újhegyi Horgász Egyesület részére december 15-éig történő haszonbérbe adásával az alábbi tartalommal: Az Újhegyi Horgász Egyesület feladatát képezi a) a tó fenntartásával kapcsolatos költségek viselése, b) a vízterület biológiai védelme, a halak védelme, valamint a területen élő más állatfajok védelmének biztosítása, betegségük esetszerű gyógyszeres kezelése, c) a halászati felügyelet által megszabott feladatok elvégzése (pl. a vízterületre csak magyar őshonos hal telepíthető), d) a tó területének tisztán tartása, a víz minőségének megőrzése, annak rendszeres mérése, amintáknak időben a hatóságokhoz történő eljuttatása,a vízállás rendszeres jelentése, e) a tó területén lévő nádas kezelése, karbantartása, a téli nádaratás elvégzése, t) a téli időszakban a halak megfelelő levegőhöz juttatása lékeléses technológiával, g) a területen lévő építmények (stégek) állapotának megőrzése, a szükséges javítások elvégzése, a szükségessé váló felújítások elvégzése, h) a vízrendszer téli valamint nyári átállásának előkészítése és elvégzése és i) az algásodás és iszaposodás megakadályozása. A Horgász Egyesület a feladatok ellátása érdekében szabadon használhatja fel a tó hasznosításával (pl. napi horgászjegyek ára) kapcsolatban keletkezett bevételeit, továbbá az Egyesület korlátozás nélkül használhatja a tó partján található szivattyúházat, amelyet a megállapodás aláírásával egyidejűleg kezelésbe kap az ÖnkormányzattóL Az Egyesület vállalja, hogy egy naptári évben, előzetes egyeztetés és erre irányuló felkérés esetén maximum l 00 kg élő hallal támogatja az Önkormányzat rendezvényeit. A megállapodás december 30-áig szól azzal, hogy a szerződő feleknek fél évvel a megszabott határidő leteltét megelőzően egyeztetést kell kezdeményezniük a megállapodás l O évvel történő meghosszabbítása érdekében. Az Egyesületnek együtt kell működnie az Önkormányzattal vagy az Önkormányzat bármely cégével, szervezetével, a tó fejlesztésére vonatkozó pályázatokat pedig támogatnia kell. Az Egyesület vállalja, hogy tevékenyen részt vesz minden olyan kezdeményezésben, amely elősegíti, hogy a kerületben tanuló diákok jobban megismerjék a természetet, a tó élővilágát 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást készíttesse el és azt az Önkormányzat képviseletében írja alá május l. a fejlesztési szakterületért és a külkapcsolatokért felelős a Főépítészi Csoport vezetője Intézkedés: A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Horgászegyesület és a Kőbányai Önkormányzat háromoldalú megállapodásban rendezte a Guttmann-tó használatának jogi kérdéseit, mely értelmében a horgászati jog Önkormányzatunkat illeti, a tó hasznosítására pedig haszonbérlet formájában a Horgászegyesület jogosult. Gazdasági és Pénzügyi Iroda 444/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat az államháztartáson kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint jogi személy részére jóváhagyja- a Kis- 6

7 Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja projekt évi támogatásának elszámolása eredményeként- akókert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Ft összegű támogatásának visszavételét. A fenti összeget a Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 14. sorára (bevételi kiesés miatt képzett céltartalék) helyezi. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgáridestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valarnint költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős Intézkedés: augusztus 6-án befolyt a Ft, az előirányzat-módosítás V/19/10/2013. ügyiratszámon megtörtént. a 445/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a védőnők jogszabályon alapuló díjazása fedezetének biztosításáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnők jogszabályorr alapuló díjazására Ft összegű fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartalék) terhére, amely összeggel a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat finanszírozását megemeli. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valarnint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V/18/94/2013. ügyiratszámon megtörtént. 446/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentéséről és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségvetési előirányzatok módosításáról (15 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámát szeptember 30-ai hatállyal 14 fővel csökkenti. 2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatait az l. melléklet alapján módosítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgáridestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valarnint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a további szükséges intézkedések megtételére. 7

8 a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője Intézkedés: Az előirányzat-módosítás a V/09/11/2013. ügyiratszámon megtörtént. A létszámcsökkentés a évi költségvetési rendeleten átvezetésre került. Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 392/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat az 1102 Budapest, Liget u szám alatti lakás tulajdonjoga és az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 9. 5/23. szám alatti önkormányzati lakás bérleti joga cseréjéről (18 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Balatoni József és Balatoni Józsefné sz.: Juhász Andrea az arányú tulajdonukban álló 1102 Budapest, Liget u szám alatti (hrsz.: 39106/0/A/25) ingatlan tulajdonjogát a lakásra bejegyzett Ft összegű jelzálogjoggal együtt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út szám alatti háromszobás, 68 m 2 alapterületű, összkomfortos lakás határozatlan időre szóló bérleti jogára cserélje. 2. A Képviselő-testület az ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 9. 5/23. szám alatti háromszobás, 68 m 2 alapterületű, összkomfortos lakást a csere folytán Balaton József és Balaton Józsefné sz.: Juhász Andrea számára határozatlan időre, szociális alapon bérbe adja. 3. A Képviselő-testület az 1102 Budapest, Liget u szám alatti lakásra bejegyzett jelzálogjoggal biztosított l Ft bankkölcsönt és Ft önkormányzati kölcsönt átvállalja, a bankkölcsönt a Magyar Külkereskedelmi Bank részére megfizeti, az önkormányzati kölcsön pedig megszűnik. A Képviselő-testület a bankkölcsön kiegyenlítéséhez l Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalék) terhére. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére szeptember 30. a humán szakterületért felelős a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a bankkölcsön fedezetére a V/18/82/2013. ügyiratszámon megtörtént. A megállapodás megkötésre, a bankkölcsön összege átutalásra került október 14-én a Magyar Külkereskedelmi Bank részére. Az önkormányzati kölcsöntartozás törlése megtörtént. A Kőbányai Vagyonkezelő a Liget u. 26. szám alatti lakást a tulajdonosoktól átvette, akik ezt követően a Kőrösi Csoma Sándor út 9. szám alatti lakást birtokba vették. 8

9 449/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat vállalkozó háziorvossal feladatellátási szerződés kötéséről (16 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- dr. Bogdán Ákos személyes közreműködését kikötve - hozzájárul a as számú területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis vállalkozói formában történő működtetéséhez, és ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. a humán szakterületért felelős a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője Intézkedés: A feladatellátási szerződés aláírása megtörtént. Humán Iroda Oktatási, Kolturális és Civil Csoport 194/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat Gion Nándor író, újságíró részére emléktábla állításáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete emléktáblát állít Gion Nándor író, újságíró részére a Budapest X. Körösi Csoma sétány 3. szám alatt, melynek költségéta polgármester általános tartalékkerete terhére biztosítja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. a humán szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője l. melléklet a 194/2013. (IV. 18.) KÖKT határozathoz Az emléktábla felirata: Ebben a házban élt és alkotott 1994-től haláiggion Nándor ( ) József Attila-díjas író, újságíró, forgatókönyvíró, színházigazgató, az Újvidéki Rádió magyar főszerkesztője. Állíttatta: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013" Intézkedés: Az emléktábla elkészült, október 18-án ünnepi megemlékezéssel és Gion Nándor kiállítás megnyitásával egybekötve felavatásra került. 345/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat a Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok Sportegyesülete és a Kőbánya Sport Club támogatásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Törekvés Sportegyesület vívószakosztálya részére 3 millió forint, b) a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület részére l,5 millió forint, c) a Kőbányai Diákok Sportegyesület részére l,5 millió forint, d) a Kőbánya Sport Club úszószakosztálya részére 5 millió forint, melynek terhére a KSC ügyviteli költségei is elszámolhatók, valamint 9

10 e) a Kőbánya Sport Club birkózó, öttusa, sakk és ökölvívó szakosztálya részére 2 millió forint összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. során meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a támogatási szerződések megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V/18/62/2013. ügyiratszámon megtörtént A megállapodások elkészültek, aláírásuk megtörtént, az összegeket a támogatott egyesületek megkapták. 430/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a White Sharks Hockey Clubbal kötött megállapodás módosításáról (15 igen, l ellenszavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a White Sharks Hockey Clubbal az Ihász utcai Sportközpont területén lévő jégpálya üzemeltetéséről szóló megállapodást módosítja a határozat l. melléklete szerinti tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 3. módosításának az aláírására. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője Intézkedés: A megállapodás 3. módosításának aláírása október 15-én megtörtént, az egységes szerkezetbe foglalás elkészült. 434/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat az iskolai intézményi tanácsokba delegált tagokról (14 igen szavazattal, l tartózkodással) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolák intézményi tanácsába a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73. (4) bekezdése alapján az l. mellékletben meghatározott tagokat delegálja szeptember 30. a humán szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil csoport vezetője Intézkedés: A döntésről az intézmények vezetőit szeptember 30-án írásban táj ékoztattuk. 10

11 436/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a Kőbányai Sportszövetség évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóról ( 16 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportszövetség évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. és a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 437/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat Kőbányai Torna Club évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról (16 igen, egyhangú szavazattal) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Torna Club évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. és a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 438/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a Törekvés Sportegyesület évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről beszámolóról (16 igen, egyhangú szavazattal) szóló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Sportegyesület évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. és a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 439/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóról (16 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője ll

12 és 440/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a Kőbányai Diákok Sportegyesülete évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóról (16 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Diákok Sportegyesülete évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője és 441/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a Kőbánya Sport Club évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóról (16 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport Club évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője Intézkedés: A határozatokról a sportegyesületek kiértesítése megtörtént Jegyző i Iroda Városüzemeltetési Csoport 339/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat a KMOP azonosítószámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázaton történő részvételről (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP azonosítószámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című konstrukcióra pályázatot nyújt be a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (1108 Újhegyi sétány 1-3., helyrajzi szám: 42309/11 O) épületének energetikai korszerűsítése céljából. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtétel ére. a kerületfejlesztési és külkapcsolati a Városüzemeltetési Csoport vezetője szakterületért felelős Intézkedés: A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Támogatási Szerződés október 31-én megkötésre került. 12

13 Jogi Csoport 463/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat a Térfigyelő Központ év első felének működéséről szóló beszámolóról (15 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti Rendőr-fókapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságának a Térfigyelő Központ év első félévének működéséről szóló beszámolóját nem fogadja el. 2. A Képviselő-testület felkéri dr. Gyetvai tibor kapitányságvezetőt, hogy a soron következő októberi ülésre a Térfigyelő Központ működéséről szóló évi beszámolóját pótlólag, valamit a év l. félévének átdolgozott beszámolóját ismételten nyújtsa be október 17. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős az aljegyző a Jogi Csoport Intézkedés: Dr. Gyetvai Tibor kapitányságvezető úr az átdolgozott beszámolót az októberi képviselő-testületi ülésre benyújtotta, amelyet a Képviselő-testület a 469/2013. (X.17.) KÖKT határozatával elfogadott. Kőbányai Vagyonkezelő 199/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Kápolna utca 13. szám alatti ingatlan elidegenítéséről (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kápolna utca 13. szám alatti, 41510/6/A/292 helyrajzi számú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát OOO Ft összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t az ajánlati felhívás jogosult részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére június 30. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: A bérlő tájékoztatása megtörtént, aki azonban azt nyilatkozta, hogy nem kívánja megvásárolni az ingatlant. 201/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 40. szám alatti lakás piaci bérbeadásáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában álló Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 40. szám alatti, 39186/1/A/97 helyrajzi számú lakás piaci alapon történő bérbeadásához, az alábbi feltételekkel: 13

14 a) A lakás piaci alapú bérleti díja 50 OOO Ftlhó. A Bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti díj KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével megegyező nagyságú, egyoldalú nyilatkozattal történő emelésére. b) A Bérlő a bérleti díj on felül köteles a közüzemi díjakat megfizetni. c) A bérbeadás határozott időtartamra, maximum két évre történhet, a szerződésben biztosítva mind a bérlő, mind pedig a bérbeadó részére a kettő hónapos, rendes felmondás lehetőségét is. d) A bérbeadás feltétele, hogy a lakás, illetve a berendezési tárgyak nem rendeltetésszerű használatából adódó javítási és felújítási munkáinak, illetve cseréjének költségeit a bérlő köteles megfizetni. e) A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt a bérlő háromhavi bérleti díjnak megfelelő óvadékot köteles megfizetni. t) A bérleti szerződés hatályba lépésnek feltétele, hogy a bérlő átadja az egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát a lakás - felmondás esetén vagy a bérleti jogviszony lejártát követő - önkéntes kiürítésével kapcsolatban. 2. A Képviselő-testület április 30. napjáig- új bérbeadásesetén-hozzájárul a lakás l. pontban rögzített feltételekkel történő bérbeadásához. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakás piaci alap ú bérbeadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg május 31. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: október 30-án a 215/2013. (VIII. 27.) NB határozat alapján a kijelölt bérlőkkel a szerződéskötés megtörtént. 353/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Takarék utca 14. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről ( 15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 14. szám alatti, 42428/8/G/80 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t, hogy a bentlakó bérlőt tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről szeptember 30. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: Az értékbecslés elkészült, melyről a Képviselő-testület döntést hozott, azonban a Budapest X. kerület, Takarék utca 14. fszt szám alatti lakás elidegenítéséről szóló 455/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat az 513/2013. (X. 17.) KÖKT határozattal visszavonásra került. 14

15 354/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 7. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 7. szám alatti, 41464/9/A/206 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t, hogy a bentlakó bérlőt tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről szeptember 30. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek, az elidegenítésre a 456/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat alapján várhatóan november 30-án kerül sor. 355/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 27. szám alatti lakás pályázati úton történő elidegenítéséről (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 27. szám alatti, 41464/9/A/622 helyrajzi számú lakás pályázati úton történő elidegenítéséhez. 2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát OOO Ft összegben határozza meg. A Vevő a licitáláson megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni szeptember 30. Intézkedés: A pályázat eredményesen lezárult, a szerződés aláírásra került. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója szeptember 16-án 356/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Hatház utca 9. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hatház utca 9. szám alatti, /8/E/33 helyrajzi szám ú lakást elidegenítésrejelöli ki. 2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t, hogy a bentlakó bérlőt tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről szeptember 30. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója 15

16 Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek, a lakás értékesítésére a 457/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat alapján várhatóan november 30-án kerül sor. 397/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Kada utca 19. fszt. 6. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről (17 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kada utca 19. fszt. 6. szám alatti, 41614/0/A/7 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 2. A Képviselö-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t, hogy a bentlakó bérlöket tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről október 15. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős al polgármester a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek, az 507/2013. (X. 17.) KÖKT határozat alapján az árajánlat megküldése történik. 398/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 77. fszt szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről (17 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 77. fszt szám alatti, 42428/3/D/25 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 2. A Képviselö-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t, hogy a bentlakó bérlőt tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről október 15. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek, az 506/2013. (X. 17.) KÖKT határozat alapján az árajánlat megküldése történik. 16

17 A végrehajtott határozatok száma időrendi sorrendben összegezve: (IV. 18.) 356/2013. (VI. 27.) 439/2013. (IX. 19.) 194/213. (IV. 18.) 392/2013. (VIII. 29.) 440/2013. (IX. 19.) 199/213. (IV. 18.) 397/2013. (VIII. 29.) (IX. 19.) (IV. 18.) 398/2013. (VIII. 29.) 444/2013. (IX. 19.) 339/2013. (VI. 27.) 430/2013. (IX. 19.) 445/2013. (IX. 19.) 345/2013. (VI. 27.) 434/2013. (IX. 19.) 446/2013. (IX. 19.) 353/2013. (VI. 27.) 436/2013. (IX. 19.) 449/2013. (IX. 19.) 354/2013. (VI. 27.) 437/2013. (IX. 19.) 463/2013. (IX. 19.) 355/2013. (VI. 27.) 438/2013. (IX. 19.) III. 7. melléklet az előterjesztéshez FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 46/2013. (II. 21.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Hatház utca szám alatti társasház volt óvóhelyei értékesítéséről (17 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hatház utca szám alatti társasházban lévő, volt óvóhelyek pályázati úton történő elidegenítéséhez. 2. A Képviselő-testület az ingatlanok kikiáltási árát l OOO Ft/m 2 összegben határozza meg. A Vevő a licitálásorr megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni május 31. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: A pályázat kiírására még nem került sor, a társasházi közgyűlésen elhangzottak alapján a társasház egésze már nem kívánja megvásárolni az óvó helyeket. 70/2013. (II. 28.) KÖKT határozat a kiemelten támogatott sportegyesület (FTC) támogatásáról szóló megállapodás felülvizsgálatáról (14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Ferencvárosi Torna Club között támogatás tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 17

18 2013. március 15. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője Intézkedés: A szerződéskötés még nem történt meg a Ferencvárosi Torna Clubbal, az utaláshoz szükséges Országos Bírósági Hivatalhoz leadott igazolást nem mutatta be. A fedezet rendelkezésre áll a évi költségvetésben. 117/2013. (III. 21.) KÖKT határozat a magántulajdonban lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló garázsok értékesítéséről (17 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi garázs albetéteket elidegenítésrejelöli ki: l.) Füzér u ) Füzér u ) Füzér u ) Füzér u ) Füzér u ) Füzér u ) Füzér u ) Füzér u. 54/a 9.) Gergely u ) Gergely u (Kada u. 43.) ll.) Gergely u (Kada u. 43.) 12.) Gergely u (Kada u. 43.) 13.) Gergely u (Kada u. 43.) 14.) Gyömrői út ) Harmat u. 26/a 16.) Harmat u. 26/a 17.) Harmat u ) Harmat u ) Hatház u ) Hatház u ) Hatház u ) Hatház u ) Hatház u ) Hatház u ) Hatház u ) Hölgy u ) Kada u ) Kelemen u ) Kelemen u ) Kelemen u ) Korponai u ) Korponai u ) Ónodi köz ) Petrőczy u /0/B/l O, 39074/0/B/11, 39074/0/B/12, 39074/0/B/13, 39074/0/B/14, /0/B/15' /0/B/16, 38977/3/B/1, 41751/0/A/2, /D/86, 41671/9/E/92, 41671/9/E/94, 41671/9/F/95, 42206/0/A/12, 41332/5/B/6, 41332/5/B/9, 41301/2/A/16, 41301/2/A/17, /8/H/2, /8/H/4, 39210/8/H/5, /8/H/6, /8/I/2, /8/I/5, 39210/8/I/7, 38985/2/B/8, /5/B/3, 41549/0/ A/6, 41549/0/A/7' 41549/0/ A/8, 38945/0/D/1, 38945/0/D/2, 39164/0/C/1, 41985/0/ A/2, 18

19 35.) Petrőczy u /0/A/3, 36.) Román u /0/C/54, 37.) Román u /0/C/55, 38.) Salamon u /0/B/12, 39.) Salamon u /0/B/14, 40.) Salamon u /0/B/15, 41.) Salamon u /0/B/18, 42.) Salamon u /0/B/8, 43.) Salamon u /0/B/9. 2. A Képviselő-testület az l. pontban kijelölt ingatlanok vételárát az albetéthez tartozó telekterület forgalmi értékével megegyező értékben határozza meg, amely az ingatlan kerületen belüli elhelyezkedésétől fiiggően l O OOO - 15 OOO Ft/m 2 közötti mértékben kerülhet meghatározásra. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t az ajánlati felhívás jogosultak részére történő kiküldésre és az adásvételi szerződés megkötésére szeptember 30. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: Az 1., 2., 3., 6., 21., 25. és 42. sorszám alatti garázsokra az adásvételi szerződés szeptember-október hónapban megkötésre került. A 7. sorszám alatti garázst részletre vásárolják meg, a 18. és 41. garázsra a szerződéskötésre ezután kerül sor. A többi címre vonatkozó árajánlatokra nem érkezett visszajelzés. 132/2013. (Ill. 21.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Népliget, 38440/52, 38330/53 és 38440/54 helyrajzi számú, Vajda Péter utcai sportlétesítmény tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről (14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13. -a, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Budapest X. kerület, 38440/52, 38440/53 és 38440/54 helyrajzi számú, természetben a Vajda Péter utcában fekvő népligeti sporttelep tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja és a segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott kerületi sport és szabadidősport támogatása, valamint a sportról szóló évi I. törvény 55. (l) és (2) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladat. 2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését 3. Az l. pontban meghatározott ingatlanok műemlékek, a Képviselő-testület vállalja a műemléki minőséghez kapcsolódó kötelezettségeket. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések és egyéb okiratok aláírására. 19

20 a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős al polgármester a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős Intézkedés: Az MNV -nél kezdeményeztük az ingatlanok tulajdonba adását, döntés várhatóan 2014-ben születik. A Képviselő-testület (14 igen szavazattal, l tartózkodással) zárt ülésen hozott 135/2013. (III. 21.) KÖKT határozatában döntött a Budapest X. kerület, Fehér út- Gyakorló utca Kereszttúri út - MÁV terület által határolt terület Kerületi építési szabályzatának és Szabályozási tervének elfogadásával kapcsolatban kötendő településrendezési szerződésről. Intézkedés: A Településrendezési szerződés fervezete megküldésre került a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft. reszere, akik a közelmúltban válaszoltak megkeresésünkre. Az általuk módosított tervezetet jelenleg véleményezzük, illetve folytatjuk az egyeztetéseket a végleges szerződés előkészítése céljából. 160/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat a KMOP-5.1.1/AA-09-2f azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt Támogatási szerződésének módosításáról ( 16 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgártnestert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [(1077 Budapest, Wesselényi u ) mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft, mint közreműködő szervezet] és a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (mint a Konzorcium képviseletében eljáró kedvezményezett) között évben a KMOP 5.1.1/A-09-2f azonosító számú, "Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" megnevezésű projekt tárgyában megkötött Támogatási Szerződés és mellékleteinek módosítására, és felhatalmazza a Támogatási Szerződés módosításának aláírására. a gazdasági és fejlesztési területért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: A műszaki tartalomváltozás tekintetében a szerződésmódosítás megtörtént, a Támogatási Szerződés l. számú módosítása augusztus 22-ei keltezéssel aláírásra került. A konzorciumi tagok közötti költségátcsoportosítások vonatkozásában a Támogatási Szerződés módosítás kérelme - figyelembe véve az aláírt l. számú módosítást is - még nem került aláírásra. 198/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről ( 15 igen, l ellenszavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 20

21 alább felsorolt lakások bérlő részére történő értékesítéséhez, a forgalmi érték megjelölt százalékának megfelelő vételáron. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t, hogy a lakás bérlőj ét, illetve bérlőit tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségeiről és annak feltételeiről. Vételár a forgalmi Sorsz. Helyrajzi szám Cím érték %-ában l /25/A/119 Agyagfejtő utca l O. VII. emelet /28/ A/50 Agyagfejtő utca 20. l. emelet /12/A/2 Bihari utca 7 lb fszt /31/A/2 Bihari utca 14/a fszt /0/A/9 Cserkesz utca 17. fszt könyv szerinti /85/A/139 Csertő utca V. emelet 139. nettó érték /3/ A/ll Dombtető utca 6. l. emelet /63/A/2 Gergely utca 35/e félemelet könyv szerinti /0/A/11 Gergely utca 37. fszt. 10. nettó érték /123/A/41 Gyakorló utca 15. VII. emelet ll /125/A/44 Gyakorló utca 17. VII. emelet /0/A/6 Gyömrői út 45. fszt /23/A/77 Harmat utca 78. III. emelet /0/A/4 Hölgy utca 26. fszt /4/A/l Kápolna tér 3. fszt /96/A/4 Kelemen utca 1/c alagsor 2/a /0/A/1 Kelemen utca 32. fszt. l /1/A/2 Kelemen utca 34/a fszt. l /32/A/34 Kéknyelű utca 9. II. lépcsőház IV. emelet Körösi Csoma Sándor út VII. emelet /19/A/ /1/A/26 Körösi Csoma Sándor út 41. VI. emelet /3/A/71 Lavotta utca 3. VII. emelet /2/A/84 Lavotta utca ll. X. emelet /0/A/l Liget utca 32. fszt. l /A/6 Liget utca 38. fszt /54/A/4 Luca köz 2. fszt Mádi utca III. lépcsőház III. emelet /21/A/ /0/A/l Márga utca 18. alagsor l /2/A/49 Medveszőlő utca 6. II. emelet /69/A/2 Mongol utca 25. alagsor /0/A/8 Noszlopy utca 32. fszt /61/A/130 Oltó utca 6. X. emelet /62/ A/62 Oltó utca 12. IV. emelet

22 /18/A/11 Ónodi köz 2. III. emelet /21/A/6 Ónodi köz 5. félemelet /0/A/1 Sörgyár utca 35. I. lépcsőház fszt. l /1/C/1 Sörgyár utca 54. fszt. l /22/A/l Szállás utca 28. fszt. l /1/A/2 Száva utca 20. fszt /42/A/102 Újlak utca 104. IV. emelet /70/A/62 Üllői út 130. III. lépcsőház III. emelet /76/A/1 Üllői út 138. I. lépcsőház fszt. l /92/A/2 Vasláb utca 3. fszt /12/ A/20 Veszprémi utca 8. II. emelet /48/A/16 Vécs köz 2. II. lépcsőház II. emelet /18/A/1 Vörösdinka utca 3. fszt. l /17/A/4 Vörösdinka utca 7. I. lépcsőház I. emelet Vörösdinka utca 9. II. lépcsőház III. emelet /20/A/29 ll /47/A/32 Zágrábi utca 9. III. emelet /53/A/39 Zágrábi utca 19. III. emelet A Képviselő-testület hozzájárul az alább felsorolt üres lakások pályázati úton történő értékesítéséhez, a forgalmi érték megjelölt százalékában meghatározott kikiáltási áron. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t, hogy az üres lakásokra vonatkozóan készítse el az értékbecslési szakvéleményeket V étejár a forgalmi Sorsz. Helyrajzi szám Cím érték %-ában l /4/A/41 Dombtető utca 10. IX. emelet /122/A/62 Gyakorló utca 13. X. emelet /7/A/2 Harmat utca 16/a fszt könyv szerinti /6/A/144 Havanna utca 58/c V. emelet 25. nettó érték /29/A/ /0/A/ /58/ A/4 Neptun utca 110. IV. emelet 19. Sörgyár utca 59. fszt. 10. Szárnyas utca 16/a fszt A Képviselő-testület hozzájárul a 42309/55/A/95 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. emelet 8. szám alatti lakás 1/2-ed tulajdoni hányadának a társtulajdonos részére történő értékesítéséhez, illetve eredménytelen értékesítés esetén a tulajdonközösség peres úton történő megszüntetéséhez. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő -t, hogy az ingatlan tulajdoni hányadára készítse el az értékbecslési szakvéleményt június

23 a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: A határozat l. pontjában szereplő táblázatban az l. és a 19. sorszám alatti lakásokra az értékbecslés elkészült, a 8. és a 33. sorszám alatti lakásokra a szerződéskötésre még nem került sor. A 44. sorszám alatti lakásra az 508/2013. (X. 17.) KÖKT határozat alapján az árajánlat kiküldését előkészítettük. A többi címre vonatkozó árajánlatokra nem érkeztek visszajelzés ek. A határozat 2. pontjában szereplő táblázat l. és 5. sorában szerepelő üres lakásra vonatkozóan a pályázati kiírás megtörtént, a bontásra november 4-én került sor, eredményesen zárult, az adásvételi szerződés előkészítése zajlik. A 4. sorszám alatt szereplő lakás vonatkozásában a pályázat kiírása megtörtént, a bontás október 28-án volt, érvényes ajánlat nem érkezett be. A 6. sorszám alatt szereplő Sörgyár u. 59. fszt. 10. lakás pályázati kiírása megtörtént, október 28-án volt a bontás, a lakás értékesítése megtörtént A 2., 3. és 7. sorszám alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozó törlési javaslat szerepel az előterjesztés 3. mellékletében. A határozat 3. pontjába foglalt Bányató utca 26. I. emelet 9. szám alatti lakás tulajdoni lapján az Önkormányzat tulajdonrésze a Magyar Állam nevén van bejegyezve, melynek ingatlan-nyilvántartási rendezése megkezdődött. 305/2013. (V. 28.) KÖKT határozat a "KMOP-5.1.1/A-09-2f azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt Támogatási szerződése részként a Konzorciumi megállapodás módosításáról ( 18 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP A-09-2f l azonosító szám ú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" megnevezésű projekt részeként felújításra kerülő közvilágítási rendszer megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződés 8. számú mellékletét képező Konzorciumi megállapodás módosításával összefiiggésben, amelynek eredményeként Budapest Főváros Önkormányzata új konzorciumi partnerként (tagként) a projekthe belép, a Projekt részeként megvalósuló közvilágítási rendszer felújításához szükséges Ft összegű önerőt Budapest Főváros Önkormányzata számára pénzeszköz átadásával biztosítja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Konzorciumi megállapodás módosításának a Fővárosi Közgyűlés döntésének fiiggvényében, illetve megtörténtét követően a jelen előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal történő aláírására. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Kőbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója Intézkedés: A Konzorciumi megállapodás módosításának tervezetét, továbbá a projekt részeként megvalósuló közvilágítási rendszer felújításához szükséges Ft összegű önerő pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást 23

i}~ számú előterjesztés

i}~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i}~ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Gottmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ a Gazdasági Bizottság 2011. szeptember 15-én (csütörtök) 10 0 órai kezdettel tartandó ülés ére, a Polgármesteri

Részletesebben

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni.

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére biztosított helyiség közüzemi díjainak és internethasználatának biztosításáról I. Tartalmi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je. I. Tartalmi összefoglaló. '1 ;-. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je. I. Tartalmi összefoglaló. '1 ;-. számú előterjesztés '1 ;-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

SQG. számú előterjesztés

SQG. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere SQG. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJA _(_~ _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság 2014. évi munkatervéről

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII., Bercsényi u. 17.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. október 30. 14. szám H A T Á R O Z A T O K 541/2014. (X.30.) közgyűlési hat. - tól 544/2014. (X.30.) közgyűlési hat. az Agria Humán Közhasznú

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

_... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19.

_... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere X. krriílet K()bányai r'~ispviselg-tcstülct ülése _... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_,.- 2011 MÁJ 19. c &kstjc i\ Tárgy: J avaslat az Önkormányzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére

a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Tel.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-29/2016. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. vezető-tanácsos

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. vezető-tanácsos Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szentesi Judit vezető-tanácsos Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Szolg Kft. közötti ingatlanok cseréje és a Kazincbarcika,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _..- ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére Budapest Főváros X. kerület Kőbánya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság január 19.-ei üléséről. 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság január 19.-ei üléséről. 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 02/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja az alábbi módosítással: Leveszi a zárt ülésre megjelölt: 5. Bp.,

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vagyongazdálkodási Bizottsága 2016. február 08-i nyílt és zárt ülésén

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 2747-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ a Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 27-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülésére, a Budapest Főváros X.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

.flj_. számú előterjesztés

.flj_. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je.flj_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető Napirendek: Napirend 1. pontja: (184. sz. előterjesztés) Javaslat a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére Előterjesztő: 297/2016. (IX.08.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról ...l..:j.:j_ Ul et szamu ' ' e lőt erjesz t' es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁ vllf~kö~má.~yzát i. KÉPVISELŐ-TESTÜLET NÉPJÓLÉTI BIZOTTS A Készült a Népjóléti Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013.

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja J.J;J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési

Részletesebben

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-228/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. november 19-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 224/2015. (XI. 19.) XI.ÖK határozat 21 igen szavazattal,

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

~8. szám ú előterjesztés

~8. szám ú előterjesztés ~8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Budapest X. kerület,

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

~- számú előterjesztés

~- számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~- számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról,

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 23-AI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1650-11/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB XI. NAPIREND Tárgy: Borbás

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

/ll.. számú előterjesztés

/ll.. számú előterjesztés BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJA /ll.. számú előterjesztés Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság részére a Bizottság 2014. évi munkatervéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia és Vargáné Fodor Rita

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben