.flj_. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".flj_. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je.flj_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatóról A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntések alapján az alábbi I. lejárt határidejű végrehajtott és II. a folyamatban lévő végrehajtásokról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Az előterjesztés l. melléklete a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 2. melléklet azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban van. Budapest, december"{(' l

2 I. l. melléklet az előterjesztéshez LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 502/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat a Budapest Főváros Közgyűlése által kiírt "Műemléki Keret 2014" pályázathoz forrás biztosításáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros Közgyűlése által kiírt "Műemléki Keret 2014" pályázat keretében a Szent László Plébániatemplom (Budapest X., Szent László tér 34., hrsz.: 39124) bejárati lépcsője burkolatának felújítására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sorának (Képviselő-testület általános tartalék) terhére 2 OOO OOO Ft összegű önrészt biztosít. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/37. ügyiratszámon megtörtént. A Szent László Plébániatemplom bejárati lépcsőjének felújítása előreláthatólag december 23-áig befejeződik. 290/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadásáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az "Általános felhasználás ú villamos energia beszerzése Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 3. A Képviselő-testület az "Általános felhasználás ú villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú uniós értékhatárt elérő - elektronikus árlejtéssei lefolytatandó - nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. az aljegyző és 2

3 387/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a Magyar Áramszolgáltató Kft., a MET Magyarország Kft., az EDF DÉMÁSZ Zrt. és az MVM Partner Zrt. ajánlata érvényes, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére, és nem állnak kizáró ok hatálya alatt. 2. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 3. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. (székhelye: l 031 Budapest, Szentendrei út , cégjegyzékszáma: Cg.Ol , adószáma: ) ajánlattevőt hirdeti ki tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlattevők közül ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró ok hatálya alatt, és az ajánlata az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi fedezeten belül van. A nettó ajánlati ár- a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból származó energia (KÁT) nélkül- 14,10 Ft/kWh. 4. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert és az érintett intézmények vezetőit, hogy kössenek szerződést az MVM Partner Zrt.-vel. az aljegyző Intézkedés: A szerződések aláírásra kerültek. 298/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala részére helyiség ingyenes használatba adásáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Havas Ignác utca l. (Martinovics tér, Kápolna utca 16.) szám alatti, 58m 2 alapterületű földszinti helyiséget (helyrajzi szám: 41460/9) - a helyiség bérleti jogának megvásárlását követően- a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala bövítése érdekében a Magyar Állam ingyenes használatába adja. 2. A helyiség térítésmentesen kerül használatba adásra azzal, hogy a használat során felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni. A használó köteles elvégezni a helyiség karbantartását saját költségén. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiség átadásával kapcsolatos megállapodás aláírására, és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására október 31. 3

4 Intézkedés: A helyiség Kormányhivatal részére történő átadása december 8-án megtörtént. 302/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat a Budapesti-rendőrfőkapitányság részére személygépjármű ingyenes használatba adásáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő NGB-309 forgalmi rendszámú Suzuki SX4 S-Cross 1.6 GL típusú személygépjárművet a Budapesti Rendőr-főkapitányság ingyenes használatba adja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 25. (2) bekezdés a) pontja alapján. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti használatba adásáról szóló szerződés aláírására. az aljegyző a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője Intézkedés: A használatba adási szerződés aláírásra került. 361/2015. (X. 22.) határozata a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításáról ( 15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal április 23. napján megkötött évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület a Pongrác u. 17. Feltámadt Krisztus Templom tetőszigetelésére, a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésére, valamint a MÁV telep átvétele és üzemeltetése során felmerülő költségek fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. soráról (MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka) összesen bruttó eft összeget biztosít. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására október 31. 4

5 Intézkedés: A évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. módosítása november 5-én aláírásra került. Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/38. ügyiratszámon megtörtént 362/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződésről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötendő Közszolgáltatási Keretszerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására november 30. Intézkedés: A Közszolgáltatási Keretszerződés november 5-én aláírásra került. 366/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti és Ihász utcai tornatermének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére történő térítésmentes használatba adásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező, a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló a) hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Ihász u. 24. szám alatt lévő, valamint a b) 41090/3 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út szám alatt lévő, tornatermet az öltözőkkel együtt ingyenes használatba adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére a 2015/2016. tanévre testnevelés órák tartása céljából. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződések l. és 2. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására október 31. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője Intézkedés: Az ingyenes használatba adási szerződések aláírásra kerültek. 367/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Kőbányai Szent László Általános Iskola épületében található 12. számú tanterem Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére történő térítésmentes használatba adásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Muzsikáló Kőbánya Egyesület (székhelye: 1106 Budapest, Pogány u. 7/b, bírósági bejegyzés száma: ll.pk /2011, adószáma: , bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt ) részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 39051/2 helyrajzi számú, Budapest X. kerület, Szent László tér l. szám alatti ingatlanon található 12. számú tanterem megnevezésű helyiséget

6 november 3. napjától december 31. napjáig keddenként és óra közötti időtartamban a Tutta Forza Zenekar Smalto csoportja próbája céljára térítésmentesen használatba adja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza ajegyzőt a használati szerződés megkötésére. az aljegyző a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője Intézkedés: A használati szerződés október 30-án aláírásra került. 368/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Kőbányai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője Intézkedés: A Kőbányai Szociális Szolgáltatási Koncepció a szociális intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal részére megküldésre került. 369/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a)a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 400 OOO Ft, b)az Összefogva az iskoláért Alapítványnak (1103 Budapest, Kada utca ) Ft, c)az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) l 500 OOO Ft, d)az Újhegy 2000 Alapítványnak (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ev1 költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont l O., 12., 13. és 15. sora terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/39. ügyiratszámon megtörtént. A támogatási szerződések novemberben aláírásra kerültek. 6

7 370/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a klímaváltozással kapcsolatos ÉLŐ BOLY GÓ NK akcióhoz történő csatlakozásról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az ÉLÖ BOL YGÓNK kezdeményezést abból a célból, hogy új globális éghajlatvédelmi megállapodás létrehozása érdekében a világ vezetőit egységre és cselekvésre ösztönözze. 2. A Képviselő-testület a minél szélesebb körű támogatás érdekében felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Kőbánya lakosságát az ÉLÖ BOLYGÓNK kezdeményezésről október 31. a J egyzői Főosztály V árasüzemeltetési Osztály vezető j e Intézkedés: Az ÉLŐ BOLY GÓ NK kezdeményezésről szóló tájékoztatás október 29-én felkerült az Önkormányzat honlapjára. 377/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Petrőczy utca 39. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség vételárára részletfizetés engedélyezéséről ( 15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Demeter Csaba bérlő részére engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Petrőczy utca 39. szám alatti, 41928/0/A/13 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése során a OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 2. A Vevő az l. pontban meghatározott vételár 30%-át Ft összeget - a szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét tizenkét havi egyenlő Ft/hó- részletben köteles megfizetni. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az adásvételi szerződést kösse meg november 30. Intézkedés: Az adásvételi szerződés november 18-án megkötésre került. 378/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Korponai utca 7. fszt. 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség vételárára részletfizetés engedélyezéséről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az FRF-NEON osztrák-magyar reklámstúdió Kft. részére engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Korponai utca 7. fszt. 3. szám alatti, 38962/0/A/3 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése során a Ft összegű vételár 70%-ának, azaz Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 2. A Vevő az l. pontban meghatározott vételár 30%-át Ft összeget - a szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét tizenkét havi egyenlő Ft/hó- részletben köteles megfizetni. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az adásvételi szerződést kösse meg. 7

8 2015. november 30. Intézkedés: Az adásvételi szerződés november 24-én megkötésre került. 379/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő 2. emelet 9. számú helyiség térítésmentes használatba adásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti épületben lévő 2. emelet 9. számú, 52 m 2 alapterületű helyiséget (helyrajzi száma: 41411) Zsemlye Ildikó (okmányazonosító száma: HA) részére műterem és raktár céljára november l. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével térítésmentes használatba adja azzal, hogy a közüzemi díjakat köteles megfizetni, továbbá az általa eddig használt Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 37. épületben lévő 32. és 33. számú helyiséget jelenlegi állapotában, a használati szerződés megkötését követő 15 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja. 2. A Képviselő-testület a helyiség ingyenes használatáért cserében elfogadja a szobrászművész által felajánlott évi egy portré vagy portré dombormű vagy emlékplakett Önkormányzat részére történő átadását, és a kőbányai óvodások és iskolások részére bemutató előadások tartását, amelyrőlminden évben külön megállapodás rendelkezik. 3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét l O OOO Ft összegben állapítja meg. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére október 31. Intézkedés: A szerződés november 13-án aláírásra került, a Bánya utca 35. szám alatti helyiségeket november 30-án a Zsemlye Ildikó visszaadta. II. 2. melléklet az előterjesztéshez TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HAT ÁROZATOK 10/2014. (I. 23.) KÖKT határozat a Budapest X., Kozma utca 42518/41 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról (18 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Kozma utca 42518/41 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az adott ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosításának lehetőségét és a vizsgálat eredményének ismeretében készítsen hasznosítási javaslatot (pályázati kiírást) a Képviselő-testület részére. 8

9 2014. május l. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Főépítészi Csoport vezetője Intézkedés: A pályázat eredménytelenné nyilvánításáról levélben tájékoztattuk a pályázót. A terület energiaparkként történő hasznosításával kapcsolatban folyamatos az egyeztetés a tulajdonostársakkal és a Fővárosi Önkormányzattal, megnyíló pályázat esetén tudunk majd pályázatot benyújtani. 556/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat határozott idejű bérlőkijelölési jog biztosításáról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére ( 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Maglódi út 38. I. ép. fszt. 2. szám alatti lakásingatlaura 10 éves határozott időtartamra bérlökijelölési jogot biztosít a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága számára. 2. A Képviselő-testület a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával a Budapest X., Kozma u. ll. szám alatti Őri Szálló épületeinek bontása miatt keletkezett kár enyhítése céljából megkötött megállapodás módosítását jóváhagyja akként, hogy a szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "4. A 3. pontban felsorolt lakásokon kívül az Önkormányzat a Budapest X., Maglódi út 38. I. ép. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozóan is bérlökijelölési jogot biztosít az Országos Parancsnokság részére l O év határozott időre." 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon a 2. pontban meghatározott szerződésmódosítással érintett lakás állagával kapcsolatos részletekről, valamint a szerződésmódosítás aláírására. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője Intézkedés: A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Önkormányzat között kötendő megállapodáshoz tartozó lakás ügyének a rendezése várhatóan január hónapban kerül a Képviselő-testület elé (VI. 25.) KÖKT határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal december 14-én kötött megállapodás módosításáról (14 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal december 14-én a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról kötött megállapodás kerületi úszásoktatásra vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló szerződést aláírja. 9

10 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodást kössön a kerületi úszásoktatás támogatása tárgyában az l. melléklet szerinti tartalommal. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője és 252/2015. (VI. 25.) határozata a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának biztosításáról ( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának biztosításáról kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője Intézkedés: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részéről a megállapodások aláírása nem történt meg. Írásbeli megkeresésünkre nem érkezett válasz. 259/2015. (VI. 25.) KÖKT határozat Kőbánya-Kertvárosban forgalmi rend változtatásának kezdeményezéséről (13 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az l. melléklet szerinti lakossági észrevételeket továbbítsa a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. felé annak érdekében, hogy Budapest X. kerület Kőbánya Kertvárosban a forgalmi rend a lakossági javaslatoknak megfelelőerr változzék meg. Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője J. melléklet a 259/2015. (VI 25.) KÖKT határozathoz Indítvány Budapest X. kerület Kőbánya-Kertvárosban a forgalmi rend megváltoztatására l. A Hárslevelű utcában a forgalmi rend legyen egyirányú a Szellőrózsa és a Legényrózsa utca között a Legényrózsa utca irányában. 2. A Rézvirág utca forgalmi iránya kerüljön megváltoztatásra a Jászberényi út felé. 3. A Hárslevelű utca és a Zöldpálya utca teljes hosszában, minden keresztutca teljes keresztmetszetében forgalomcsillapító küszöb kerüljön létesítésre, illetve meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy más forgalomtechnikai eszköz is alkalmazható-e forgalomcsillapításra, valamint a mellékutcai forgalomcsillapító küszöbök kerüljenek elbontásra. 10

11 Intézkedés: A Budapest X. kerület Kőbánya - Kertváros forgalmi rendjének módosítására vonatkozó kérelmet július 17-én megküldtük a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nek. A Budapesti Közlekedési Központ augusztusi válaszlevelében vállalta a kért Hárslevelű utca egyirányúsításához és a Rézvirág utcában a közlekedés irányának megváltoztatásához szükséges forgalomtechnikai munkák elvégzését. Információink szerint a forgalomtechnikai munkákat még ebben az évben elvégzik. A Hárslevelű és Zöldpálya utcai forgalomtechnikai küszöbök kiépítését az Önkormányzatnak kell elvégezni, amelyre várhatóan a jövő évi költségvetés biztosíthat pénzügyi fedezetet. 360/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további fizetőparkolási övezetek kijelöléséről (14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Budapest Főváros Közgyűlésénél a fizetőparkolási övezetek kijelölését a a) Körösi Csoma Sándor út - Kolozsvári utca - Bánya utca - Liget utca - Halom utca - Szent László tér- Állomás utca - Korpanai utca - Liget tér - Körösi Csoma Sándor út - Halom utca - Ászok utca - Bánya utca - Körösi Csoma Sándor út által határolt területen, b) Kőbányai út- Monori utca- Jegenye utca- Bihari út- Horog utca- Fokos utca Szállás utca - Szállás köz - Szállás utca - Kőbányai út által határolt területen, valamint c) Maglódi út- Szentimrey utca- Sörgyár utca- Lavotta utca által határolt területen. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését küldje meg a főpolgármester részére a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelenjárművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítása céljából. 3. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további fizetőparkolási övezetek kijelöléséről 153/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatát visszavonja. a Főépítészi Osztály vezetője Intézkedés: A javított tanulmánytervet a tervező a BKK képviselőjével egyezteti, ezt követően küldjük meg a végleges tervet és a határozatot a Fővárosi Önkormányzatnak (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Takarék utca 14. fszt szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről ( 15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 14. fszt szám alatti, 42428/8/G/74 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő összegben határozza meg. ll

12 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről november 30. Intézkedés: A bérlő a vételi szándékának megerősítéséről november 23-án nyilatkozott, a lakás elidegenítése a Képviselő-testület decemberi ülésének tervezett napirendjén szerepel. 372/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Pongrác út 17 /a III. lépcsőház fszt. 20. szám alatti lakás elidegenítéséről (14 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Pongrác út 17 /a III. lépcsőház fszt. 20. szám alatti, 38924/67/A/23 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát Ft összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére november 30. és 373/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Ihász utca 5. II. emelet 14. szám alatti lakás elidegenítéséről ( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Ihász utca 5. Il. emelet 14. szám alatti, 41744/0/A/49 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát Ft összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére november 30. Intézkedés: Jelenleg az adásvételi szerződések előkészítése zajlik. 374/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Szállás utca ll/c fszt. l. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás utca ll/c fszt. l. szám alatti, 38431/3/A/3 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget elidegenítésrejelöli ki. 12

13 2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a nem lakás céljára szolgáló helyiség megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről november 30. Intézkedés: A Képviselő-testület a 411/2015. (XI. 19.) KÖKT határozatában döntött a lakás elidegenítéséről, a bérlő vételi nyilatkozatáról a következő jelentésben adunk tájékoztatást. 375/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkorm~nyzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, AHomás utca 13. szám alatti, 39016/9/ A/328 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlő részére elidegeníti. 2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát OOO Ft összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére november 30. Intézkedés: Jelenleg az adásvételi szerződések előkészítése történik. 376/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Liget utca 42. alagsor 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Liget utca 42. alagsor 2. szám alatti, 39178/0/A/2 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlő részére elidegeníti. 2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát OOO Ft összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére november 30. Intézkedés: A bérlő vételi nyilatkozatot még nem tett. 13

14 380/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Halom utca 37/b szám alatti irodaházban lévő, 14m 2 alapterületű iroda bérbeadásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Halom utca 37/b szám alatti irodaházban lévő, 14m 2 alapterületű helyiséget (helyrajzi száma: ) az Országgyűlés Hivatala (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., adószáma: , képviseli: Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes) részére iroda céljára, november l. napjától határozatlan időre, legkésőbb Révész Máriusz országgyűlési képviselői megbízatásának megszűnéséig bérbe adja. 2. A Képviselő-testület a helyiség bérleti díját 13 OOO Ft/hó összegben határozza meg, amely mentes az általános forgalmi adó alól. 3. A Képviselő-testület a helyiség használatával kapcsolatban fizetendő közüzemi díjak mértékét Ft/hó összegben határozza meg. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés aláírására október 31. a Jegyző Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője ( Intézkedés: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részéről november 24-én aláírt irodabérleti szerződést postáztuk további ügyintézés céljából az FHB Ingatlan Zrt. Projekt és Kereskedelmi Ingatlan Értékesítési Osztály részére. 14

SQG. számú előterjesztés

SQG. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere SQG. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

483. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője

483. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője 483. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni.

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére biztosított helyiség közüzemi díjainak és internethasználatának biztosításáról I. Tartalmi

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/11/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén meghozott

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _..- ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére Budapest Főváros X. kerület Kőbánya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ a Gazdasági Bizottság 2011. szeptember 15-én (csütörtök) 10 0 órai kezdettel tartandó ülés ére, a Polgármesteri

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-228/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. november 19-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 224/2015. (XI. 19.) XI.ÖK határozat 21 igen szavazattal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága június 30-án (csütörtök) 16.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága június 30-án (csütörtök) 16. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: /2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ a Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 27-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülésére, a Budapest Főváros X.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

_... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19.

_... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere X. krriílet K()bányai r'~ispviselg-tcstülct ülése _... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_,.- 2011 MÁJ 19. c &kstjc i\ Tárgy: J avaslat az Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 60/2014. (III. 26.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az ÖKO- DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek értékeléséről szóló határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 125/2016. (09.07.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 7-i rendes ülés meghívó szerinti napirendi pontjait. 126/2016. (09.07.) JÜK határozat elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek ne éljen elővásárlási

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

J0 (. számú előterjesztés

J0 (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J0 (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 178/2016. (12.14.) JÜK határozat 5 egyhangú igen szavazattal a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK: 1. Az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Terv módosításának

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

(:J f. szám ú előterjesztés

(:J f. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je (:J f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete július 17-i ülésén hozott határozatokról

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete július 17-i ülésén hozott határozatokról Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. július 17-i ülésén hozott határozatokról Hat. száma Tartalom Nyílt: 225/2012 Forgalmi rend változás ügyében döntés (Üdülő sor) 226/2012

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/9/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető Napirendek: Napirend 1. pontja: (184. sz. előterjesztés) Javaslat a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére Előterjesztő: 297/2016. (IX.08.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

Z-Ff.. számú előterjesztés

Z-Ff.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Z-Ff.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. április 23-án 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. B E S Z Á M O L Ó Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 27. napján tartandó együttes testületi ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Csanádpalota

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁ vllf~kö~má.~yzát i. KÉPVISELŐ-TESTÜLET NÉPJÓLÉTI BIZOTTS A Készült a Népjóléti Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2010. június 3-án megtartott zárt ülésének könyvéből 385/2010. (VI. 03.) határozata: 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2010. (III.25.) sz. határozatát visszavonja. 2. Balatonkenese

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 49/2012.(III.07.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a lakásfenntartási támogatás természetben való nyújtására vonatkozóan az E-on Energiaszolgáltató Kft-vel

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 66/2012. (V. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde alpolgármestert és Száger Gyula

Részletesebben

~- számú előterjesztés

~- számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~- számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

1 :f. S! 0 számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

1 :f. S! 0 számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője S! 0 számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

jj l. számú előterjesztés

jj l. számú előterjesztés l -~r" jj l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJA _(_~ _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság 2014. évi munkatervéről

Részletesebben

1 }_. szám ú előterjesztés

1 }_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -- 1 }_. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben