A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -"

Átírás

1 TÁMOP / " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése február 7. Készítette: Domokos Tamás A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

2 I. A tanulmány háttere A fiatalok iskolából történő átlépését a munka világába egy kötelezően végbemenő folyamatnak is tekinthetjük, mely meghatározó jelentőséggel bír az egyén további életére, a társadalmi beilleszkedésre. A rendszerváltást követően megváltozott a munkaerőpiac, megjelent a munkanélküliség, mely egyre inkább több embert érintett, nem kímélve a fiatalokat sem. Az ifjúsági munkanélküliség ugyanakkor az utóbbi évek alatt még intenzívebben nőtt, és megváltozott a fiatalok attitűdje is a munka irányába. Jelen beszámolóban a gazdasági válság következtében megváltozott gazdasági folyamatoknak az ifjúsági munkaerő-piaci helyzetre gyakorolt hatásait vizsgáljuk a Fejér Megyei Foglalkoztatási Paktum programjának részeként, melyet a konzorcium megbízásából készítettünk el. A TÁMOP / es számú, a Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása elnevezésű program célja, hogy a tagok kidolgozzanak egy új Fejér megyei foglalkoztatáspolitikai akciótervet, amely által növekedhet a résztvevő szervezetek kapacitása, ezáltal javul a hatékonyságuk, így a helyi foglalkoztatási és képzési szint is növekedni fog. A projekt megvalósítását 4 millió forint európai uniós és hazai forrás támogatja, alapvető célja a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság és a foglalkoztathatóság növelése. Ennek érdekében tanácsadásokra, műhelymunkákra, munkaerő-piaci képzésekre, tréningekre is sor kerül, emellett létrejön a Fejér megyei foglalkoztatási információs rendszer, melynek egyik eleme a rendszeres lakossági véleménykutatás is. Jelen elemzésben felhasznált adatok nagy része a Magyar Ifjúság 1 elnevezésű magyarországi nagymintás ifjúságkutatás eredményeit használja fel másodelemzés céljából. A 1. évi nagymintás ifjúságkutatás már negyedik alkalommal került megszervezésre Magyarországon, a 1-9 évesek reprezentatív mintáján, 8000 fő megkérdezésével. A Magyar Ifjúság 1 tanulmánykötetében a magyar fiatalok munkaerő-piaci helyzetét főként a 08 óta bekövetkezett változások tükrében mutatták be. Jelen tanulmányban a közép-dunántúli régió fiataljainak pályaválasztási motivációi, valamint jövőbeni munkavállalásukra vonatkozó elképzeléseik kerülnek előtérbe, összehasonlítva az országos adatokkal, valamint régión belül megyénként, és településtípusonként is bemutatásra kerülnek az adatok.

3 II. A közép- dunántúli fiatalok pályaválasztási motivációi és ideális munkahelyről való vélekedései A Közép-dunántúli régión belül Fejér megye munkavállalási szempontból szerencsés helyzetűnek mondható, régión belül az országoshoz képest alacsony a munkanélküliség. A beruházások, munkahelyteremtések, a főváros közelsége lehetőséget teremt a fiatalok elhelyezkedésére. Bár országos viszonylatban a kedvezőbb helyzetű megyék közé tartozik, a kedvezőtlen gazdasági helyzetet az itt élő fiatalok is megérezhették. Ami a pályaválasztást illeti, a Közép-Dunántúl fiataljai hasonló motivációkkal rendelkeznek, mint a fiatalok szerte az országban. A kérdőívben egy ötfokú skálán kellett értékelniük, hogy mennyire befolyásolták őket bizonyos tényezők. Az így kapott eredményeket egy száz fokú skálára konvertáltuk át annak érdekében, hogy az eredmények jobban elkülönüljenek. Az 0 pont feletti értékek jelzik, hogy az adott szempont befolyással volt a pályaválasztásukra, az ez alatti értékek pedig azt jelzik, hogy nem volt különösebb hatással a döntésükre. Az alábbi táblázatból látható, hogy főként olyan szakmát választanak, amit szeretnek csinálni, ami érdekli őket, de fontos szempont a könnyű elhelyezkedés és hogy biztosan felvegyék az adott iskolába. Jelentős befolyásoló tényező, hogy egyáltalán legyen esélyük bekerülni az adott iskolába, tehát a felvételi tárgyakat is mérlegelik jelentkezéskor. A jó kereseti lehetőség is fontos tényező, országos viszonylatban valamivel kisebb befolyása volt a fiatalok döntésére, mint a régióban. A szülők, rokonok pályájának követése csekély befolyással bír a döntésükre, ezek az arányok országos viszonylatban is jellemzőek (1. táblázat). 1. táblázat: Pályaválasztás motivációi (átlagpontszámok százfokú skálán) Pályaválasztást befolyásoló tényezők Magyarország Közép- Dunántúl Olyat csináljon, ami érdekli 76 8 Olyan foglalkozása legyen, amivel könnyű elhelyezkedni 7 76 Olyan iskolába jelentkezzen, ahova felveszik 68 7 Olyan foglalkozása legyen, amivel sokat lehet keresni Olyan tárgyból kelljen felvételizni, amiből jó volt az iskolában 6 69 Olyan iskolába menjen, ahonnan utána a megfelelő helyen tud továbbtanulni Olyan iskolába jelentkezzen, ahova könnyű bejutni 9 60 Magas presztízsű iskolában tanuljon tovább Szülei foglalkozását kövesse 9 8 Testvére, rokona pályaválasztását kövesse 9 8

4 Egy -es KSH adatfelvétel során is hasonló eredmények jöttek ki. Az adott szakma iránti konkrét érdeklődés volt akkor is a legkézenfekvőbb iskolaválasztási szempont. A szempontok rangsorolását illetően a megkérdezett fiatalok közel 40 százaléka a régóta kialakult érdeklődést, százalékuk a könnyebb elhelyezkedést, 18 százalékuk pedig a szülei, rokonai példáját, illetve ajánlásait jelölte az első helyen legfontosabb szempontként. Az iskolaválasztásban tehát az érdeklődésnek volt a legnagyobb és a viszonylag könnyű bejutási lehetőségnek a legkisebb szerepe, mely számos pozitív hatást gyakorolhat magára a tanulásra is. Mindenesetre úgy tűnik, hogy az orientáció, az érdeklődés hiánya nem jellemzi a fiatalokat, s túlnyomó többségük nem is kívánt a legkisebb ellenállás felé haladni ábra: Iskolaválasztás szempontjai (százalékos megoszlás a KSH 11. októberi elemzése alapján) kialakult érdeklődés 9 jó kilátások az elhelyezkedésre szülei (rokonai) példája 18 intézmény viszonylagos közelsége a viszonylag könnyű bejutási lehetőség 7 egyéb A közép-dunántúli régió megyéinek összehasonlítása során az egyes szempontok befolyásoló ereje nem tér el jelentősen a három megye fiataljainak pályaválasztása során. Mindhárom megye esetén a legfontosabb szempont, hogy a választott szakma érdekelje a fiatalt, majd ezt követi a későbbi könnyű elhelyezkedés. A jó kereseti lehetőséget a Fejér megyei fiatalok választásában megelőzi az iskolába való biztos bejutás, míg a másik két megye fiataljainak esetén ez fordítva van. 1 A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján (KSH, 11. október), 19. oldal 4

5 . táblázat: Pályaválasztás motivációi (átlagpontszámok százfokú skálán megyénként) Fejér Komárom- Veszprém Pályaválasztást befolyásoló tényezők megye Esztergom megye megye Olyat csináljon, ami érdekli Olyan foglalkozása legyen, amivel könnyű elhelyezkedni Olyan iskolába jelentkezzen, ahova felveszik Olyan foglalkozása legyen, amivel sokat lehet keresni Olyan tárgyból kelljen felvételizni, amiből jó volt az iskolában Olyan iskolába menjen, ahonnan utána a megfelelő helyen tud továbbtanulni Olyan iskolába jelentkezzen, ahova könnyű bejutni Magas presztízsű iskolában tanuljon tovább 7 4 Szülei foglalkozását kövesse Testvére, rokona pályaválasztását kövesse Fejér megyén belül iskolai végzettség szerint vizsgálva a kérdést látható, hogy mindegyik végzettségi kategóriánál az elsődleges szempont továbbra is, hogy olyasmit csináljon, ami érdekli, ezt követően azonban vannak eltérések a motivációkban. A maximum érettségivel rendelkezők számára második helyen a könnyű elhelyezkedés áll, míg a magasabb végzettségűek inkább a továbbtanulás lehetőségeit veszik fontolóra.. táblázat: Pályaválasztás motivációi (átlagpontszámok százfokú skálán iskolai végzettség szerint_ Fejér megye) Pályaválasztást befolyásoló tényezők maximum érettségi utáni szakma érettségi 8 általános szakképzés diploma Olyat csináljon, ami érdekli Olyan iskolába menjen, ahonnan utána a megfelelő helyen tud továbbtanulni Olyan tárgyból kelljen felvételizni, amiből jó volt az iskolában Olyan foglalkozása legyen, amivel könnyű elhelyezkedni Magas presztízsű iskolában tanuljon tovább Olyan iskolába jelentkezzen, ahova felveszik Olyan foglalkozása legyen, amivel sokat lehet keresni Olyan iskolába jelentkezzen, ahova könnyű bejutni Testvére, rokona pályaválasztását kövesse Szülei foglalkozását kövesse 4 6

6 A fiatalok szerint mind régiós, mind országos szinten a jó állás megtalálásának feltétele a szaktudás, hozzáértés, a jó kapcsolatok, valamint a megfelelő szakmai gyakorlat (4. táblázat). A jó kapcsolatok megléte főként abban játszik kulcsszerepet, hogy egyáltalán értesüljenek egy adott lehetőségről. A régióban lakó fiatalok szerint minimálisan fontosabb a nyelvtudás, mint a protekció, míg országos viszonylatban ez fordítva van. A családi háttérnek mindkét esetben kevésbé tulajdonítanak nagy szerepet. 4. táblázat: Jó állás megtalálásának feltételei (átlagpontszámok százfokú skálán) Jó állás megtalálásának feltételei Magyarország Közép-Dunántúl Szaktudás, hozzáértés Jó kapcsolatok Szakmai gyakorlat 8 8 Nyelvtudás Protekció Jó iskolai papírok Állandó tanulás, képzések Jó családi háttér Megyék szerinti összehasonlításban (. táblázat) Fejér és Komárom-Esztergom megyében meghatározóbbnak tartják a szakmai gyakorlatot a jó kapcsolatok megléténél, míg Veszprém megyében mind a szaktudás, mind a szakmai gyakorlat és a jó kapcsolatok egyformán fontos helyen szerepelnek. Komárom-Esztergom megye fiataljai az állandó tanulást előrébb sorolták a jó iskolai papírok megléténél, a jó családi hátteret pedig ebben a megyében tartják legkevésbé fontos feltételének a jó állás megtalálásának.. táblázat: Jó állás megtalálásának feltételei (átlagpontszámok százfokú skálán megyénként) Jó állás megtalálásának feltételei Fejér Komárom Veszprém Szaktudás, hozzáértés Szakmai gyakorlat Jó kapcsolatok Nyelvtudás Protekció Jó iskolai papírok Állandó tanulás, képzések Jó családi háttér

7 Fejér megyén belül iskolai végzettség szerint azt lehet látni, hogy a szaktudás, hozzáértés a diplomával nem rendelkezők esetében játszik nagy szerepet a jó állás megtalálásában, míg a nyelvtudás, és a jó kapcsolatok a diplomások szerint a legmérvadóbbak ebben az esetben. 6. táblázat: Jó állás megtalálásának feltétele (átlagpontszámok százfokú skálán iskolai végzettség szerint_fejér megye) Jó állás megtalálásának maximum 8 érettségi utáni szakma érettségi diploma feltételei általános szakképzés Nyelvtudás Jó kapcsolatok Szaktudás, hozzáértés Szakmai gyakorlat Jó iskolai papírok Protekció Állandó tanulás, képzések Jó családi háttér Az ideális munkahellyel kapcsolatban a közép-dunántúli régió fiataljai bizakodóbban tekintenek a jövő felé, 8 százalékuk biztosra veszi, hogy lesz olyan munkája, amilyenre vágyik, szemben az országos adattal, ami százalék (. ábra).. ábra: Ideális munkahely megtalálása ( százalékos megoszlás) biztosan nem valószínűleg n em talán valószínűleg igen biztosan igen már most az van nem tudja Magyarország Közép- Dunántúl 7

8 Megyék szerinti összehasonlításban, Fejér megyében kevésbé bizakodóak a kérdést illetően. Veszprém megyében százalék, Komárom-Esztergom megyében 0 százalék gondolja úgy, hogy biztosan fog találni olyan munkát, amilyet szeretne, míg Fejér megyében mindössze százalék gondolja így (. ábra). Ezzel szemben a Fejér megyei fiatalok 6 százaléka gondolja úgy, hogy valószínűleg nem fog tudni elhelyezkedni, és százalékuk biztosra veszi ugyanezt.. ábra: Ideális munkahely megtalálása (százalékos megoszlás megyénként) biztosan nem valószínűleg nem talán valószínűleg igen biztosan igen már most is az van nem tudja Fejér megye Komárom-Esztergom megye Veszprém megye Településtípusonként is megfigyelhetőek eltérések a régióban, a legpesszimistábbak a megyei jogú városokban élők, 8 százalékuk gondolja úgy, hogy biztosan nem lesz olyan munkája, amilyet szeretne, és csupán 16 százalékuk biztos az ellenkezőjében. Megyeszékhelyek esetén ez az arány 8 százalék, egyéb városok és községek esetén pedig 6 százalék (4. ábra) ábra: Ideális munkahely megtalálása (százalékos megoszlás településtípusonként) 8 1 biztosan nem valószínűleg nem talán valószínűleg igen biztosan igen már most is az van nem tudja Megyeszékhely Megyei jogú város Egyéb város Község 8

9 Fejér megyén belül iskolai végzettség alapján a legjobb helyzetben a diplomával rendelkezők vannak, esetükben 1 százalék már most is ideális munkahelyen dolgozik, ám esetükben a legnagyobb azok aránya is, akik úgy vélik, hogy biztosan nem lesz olyan munkája, ami minden szempontból megfelel számára, szám szerint 8 százalékuk (. ábra). A szakmával rendelkezők hasonlóan borúlátóak, 6 százalékuk véli úgy, hogy biztosan nem lesz ilyen munkahelye, 11 százalékuk pedig valószínűsíti ugyanezt. A legbizakodóbbak az érettségivel rendelkezők, 7 százalékuk biztosra veszi, hogy találni fog megfelelő munkahelyet, akik pedig érettségi utáni szakképzésben vettek részt, 47 százalékuk valószínűnek tartja, hogy fog találni ideális munkát.. ábra: Ideális munkahely megtalálása (százalékos megoszlás iskolai végzettség szerint_fejér megye) biztosan nem valószínűleg nem 18 1 talán valószínűleg igen biztosan igen már most is az van nem tudja maximum 8 általános szakma érettségi érettségi utáni szakképzés diploma Az ideális munkahely esetén a régió fiataljai átlagosan a jó fizetést és biztos munkahelyet tartják a legfontosabb szempontnak, majd ezt követik a jó munkakörülmények. A jó időbeosztás és a szakmai fejlődési lehetőségek szintén előkelő helyen szerepelnek, csakúgy, mint az érdekes munka. Ezek a tendenciák országos szinten is igazak, valamint megyei és településtípus szerinti bontásban is első helyen szerepel a jó fizetés, amit a biztos munkahely követ. A társadalmi hasznosság munka szempontjából mindegyik esetben a fontossági rangsor végére került. Hasonlóan kevésbé fontos a fiataloknak az, hogy a lakóhelyükhöz közel legyen a munkahelyük, valamint a munkáltató/cég hírneve 9

10 sem (6. ábra). Ezek az eredmények összhangban vannak a tanulmány elején bemutatott pályaválasztási motivációkkal is. 6. ábra: Munkahely választási szempontok (átlagpontszámok százfokú skálán, Közép Dunántúl) biztos munkahely jó fizetés jó munkakörülmények jó időbeosztás szakmai fejlődési lehetőségek érdekes munka előrejutási lehetőségek önálló munkavégzés kevés stressz lakóhelyhez közeli munkahely társadalmilag hasznos munka munkáltató/ cég hírneve Azok közül a fiatalok közül, akik jelenleg keresnek munkát a régióban, 1 százalékuk nem tudja, hogy mikor sikerül állást találnia, 19 százalékuk úgy gondolja, hogy 1- hónapon belül el fog tudni helyezkedni (7. ábra). A legpesszimistábbak, akik úgy gondolják, hogy nem fognak tudni elhelyezkedni, illetve a legoptimistábbak, akik úgy gondolják, hogy 1- héten belül találnak majd munkát, egyaránt - százalékot tesznek ki.

11 7. ábra: Jövőbeni elhelyezkedési esély megítélése (százalékos megoszlás) 1- héten belül -4 héten belül 6 1- hónapon belül 19-4 hónapon belül 1-6 hónapon belül 9 csak ennél hosszabb időn belül 14 nem fog tudni elhelyezkedni nem tudja Az országos adatokkal összevetve azt lehet látni, hogy a régió fiataljai optimistábban vélekednek az elhelyezkedési esélyeikről (8. ábra). Országosan százalékuk nem tudja, hogy mikor fog tudni elhelyezkedni, 6 százalékuk nem lát rá esélyt, hogy el tudna helyezkedni, és mindössze a magyar fiatalok 1 százaléka gondolja úgy, hogy 4 hónap, vagy annál rövidebb idő alatt el tudna helyezkedni. 8. ábra: Jövőbeni elhelyezkedési esély megítélése (százalékos megoszlás) 1- héten belül -4 héten belül hónapon belül 1-4 hónapon belül hónapon belül csak ennél hosszabb időn belül nem fog tudni elhelyezkedni 6 nem tudja eldönteni Közép- Dunántúl Magyarország 11

12 A Fejér megyei fiatalok 9 százaléka úgy véli, hogy -4 hónapon belül sikerülni fog elhelyezkednie, 17 százalékuk pedig 1- hónapon belül lát esélyt arra, hogy munkát találjon. A régiós adatokkal összevetve összességében valamivel bizakodóbbak az itt élő fiatalok ebben a kérdésben. 9. ábra: Jövőbeni elhelyezkedési esély megítélése (százalékos megoszlás, Fejér megye) -4 héten belül 1- hónapon belül 17-4 hónapon belül 9-6 hónapon belül csak ennél hosszabb időn belül 14 nem fog tudni elhelyezkedni nem tudja eldönteni Végzettségüket tekintve Fejér megyén belül a diplomások a legoptimistábbak a kérdést illetően, 17 százalékuk véli úgy, hogy -4 héten belül el fog tudni helyezkedni, majd őket követik a szakmával rendelkezők, akiknek többsége úgy érzi, hogy 1- hónapon belül talál majd munkát. Az érettségi utáni szakképzésben részt vevők 0 százaléka bizonytalan a kérdést illetően, 8 százalékuk pedig -4 hónapon belül számít rá, hogy elhelyezkedik. A maximum 8 általánossal, illetve érettségivel rendelkezők véleménye oszlik meg leginkább az elhelyezkedés időtartamát tekintve. 1

13 7. táblázat: Jövőbeni elhelyezkedési esély (százalékos megoszlás iskolai végzettség szerint_fejér megye) Mennyi időbe telik maximum 8 szakma érettségi érettségi utáni szakképzés diploma elhelyezkednie? általános -4 héten belül hónapon belül hónapon belül 8-6 hónapon belül csak ennél hosszabb időn belül nem fog tudni elhelyezkedni nem tudja eldönteni 0 16 Azok a fiatalok, akiknek még nem volt három hónapnál hosszabb munkavállalása, arra a kérdésre, hogy hány éves korukban lesz először ilyen munkájuk, mind régiós viszonylatban, mind Fejér megyét tekintve átlagosan éves korukra tették az első ilyen munkájukat (. ábra). Az országos adatokkal összevetve látható, hogy nincsenek jelentős eltérések a régiós és megyei adatokban, nagyjából ugyanaz a tendencia érvényesül mindhárom esetben, ami az első munkahely megtalálásának időpontját illeti.. ábra: Első munkahely megszerzése (százalékos megoszlás) nincs adat 17 Magyarország Közép- Dunántúl Fejér megye 1

14 III. Összegzés A közép-dunántúli régió fiataljainak munkaerő-piaci helyzete nem sokban tér el az országos átlagtól, valamint a régió megyéi között sincs számottevő különbség a kérdést illetően. Pályaválasztási motivációjuk főként az, hogy olyan munkát végezhessenek, ami érdekli őket, és amit szeretnek, de a könnyű elhelyezkedést is számításba veszik. A szaktudást elengedhetetlennek tartják a jó állás megszerzéséhez, és többségük biztos benne, hogy fog találni olyan munkát, ami legalább megközelíti azt, amire vágyik. Ideális munkahely számukra az, amelyik jól fizet, és biztosnak mondható. A társadalmi hasznosság, vagy a közelség nem szempont számukra egy munkahelynél. A motivációjukat tekintve Fejér megye fiataljai között iskolai végzettség szerint figyelhetőek meg apróbb különbségek. A maximum érettségivel rendelkezők számára második helyen a könnyű elhelyezkedés áll, míg a magasabb végzettségűek inkább a továbbtanulás lehetőségeit veszik fontolóra. Jövőbeni munkavállalásukról a régió fiataljai optimistábban gondolkoznak, a jelenleg munkát keresők nagyobb része gondolja úgy, hogy viszonylag hamar el fog tudni helyezkedni a munkaerőpiacon, régión belül pedig Fejér megye fiataljai szintén kedvezőnek látják elhelyezkedési esélyeiket az országos adatokhoz képest. Azok a fiatalok, akik még nem dolgoztak korábban, átlagosan éves korukra becsülik az első munkába állásuk idejét, ez jellemző a régióban és a megyében élő fiatalokra is. 14

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében

Lakossági véleményfeltárás. Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében Lakossági véleményfeltárás Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében 2013. június 7-9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu 1 A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN

AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN Ercsei Kálmán Országos Neveléstudományi

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

kpárral megyek! Kari esélyegyenl a DPR adatai alapján Domokos Tamás Székesfeh

kpárral megyek! Kari esélyegyenl a DPR adatai alapján Domokos Tamás Székesfeh Egyenlő pályák, egyenlő esélyek én n kerékp kpárral megyek! Kari esélyegyenl lyegyenlő(tlen)ség a Szent István n Egyetemen a DPR adatai alapján Domokos Tamás Székesfeh kesfehérvár, r, 2011. október 24.

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

A PRINT JÖVŐJE A MI JÖVŐNK ÍGY LÁTJÁK ŐK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS OKTATÁSI VITAFÓRUM 2016.

A PRINT JÖVŐJE A MI JÖVŐNK ÍGY LÁTJÁK ŐK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS OKTATÁSI VITAFÓRUM 2016. A PRINT JÖVŐJE A MI JÖVŐNK ÍGY LÁTJÁK ŐK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS OKTATÁSI VITAFÓRUM 2016. ÍGY LÁTJÁK ŐK MINI FELMÉRÉS KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS EGYETEMISTÁK KÖZÖTT RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK: EGRI IQ PONT SZAKKÖZÉPISKOLA,

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Kisgyermekesek a munkaerőpiacon

Kisgyermekesek a munkaerőpiacon Kisgyermekesek a munkaerőpiacon A NÓRA-HÁLÓZAT projekt keretében készült foglalkoztatási helyzetkép Gregor Anikó tanársegéd, ELTE TáTK 1 A foglalkoztatási helyzetkép célja NÓRA-pontok különböző régiókban

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Fehérvári Anikó Tomasz Gábor Fiatalok szakmaszerzés után Ábrák, táblázatok Fehérvári Anikó Tomasz Gábor

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK! EvaSys Első évesek kérdőíve 2014/15 PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve Új egyetemi Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING)

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 1134 Budapest, Váci út 37. Tel.: 477-31-00 KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) 2007. április május Kérdező neve:

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2011. II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Apáczai Csere János Kar - 0 Ez az összesítés az elsőéves

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében Gyorgyovich Miklós Áttekintett kutatások az önkéntesség tükrében Ifjúság2008 gyorsjelentés (2008) A magyar önkéntesek motivációinak kutatása (2009) A NIS első

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Speciális szakiskolások és szakiskolások azonos hiányszakmákban

Speciális szakiskolások és szakiskolások azonos hiányszakmákban 26 Papp Gergő Speciális szakiskolások és szakiskolások azonos hiányszakmákban Az itt következő írás célja, hogy a két különböző programra járt, de azonos szakmákat tanuló diákok hátterét, helyzetét és

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF 2010. TAVASZ AKTÍV HALLGATÓK WJLF TKK KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORT KÉSZÜLT A TÁMOP 4.1.1 PÁLYÁZAT PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013.

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. 1/9 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekt kivitelére létrejött partnerség azzal a céllal alakult, hogy a szállodaipari szakképzés

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

DÁTUM AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan

DÁTUM AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan OLDAL: 1 FELADÓ: CÍMZETT: MÁSOLAT: fischerappelt Julia Lutter-Müller TU Munich DÁTUM TÁRGY: AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan KÉSZÍTETTE: fischerappelt, ü ELLENŐRIZTE: TU Munich

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben