Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámlaszáma: Kapcsolattartó: Kolozsi Márta cím: telefon: mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató ), és üzleti partnere (a továbbiakban: Partner ; adatai a Megrendelésben) közötti, a Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program (a továbbiakban: Hűségprogram ) keretében megvalósuló Jónő hálózathoz való csatlakozásának együttműködését a következő általános szerződési feltételek szabályozzák: I. Az ÁSZF tárgya 1.1. Jelen ÁSZF tárgya a Szolgáltató által megszervezett Hogyan legyek Jó nő? Hűségprogramban való Jónő hálózathoz (továbbiakban: Jónő hálózat ) való csatlakozás Partneri részvétel feltételeinek megállapítása A Jónő hálózat keretében a Szolgáltató a Partner részére reklámmegjelenítési lehetőséget biztosít a Partner, illetve szolgáltatásai népszerűsítése céljából az 1.4. pontban foglaltak szerint (a továbbiakban: Szolgáltatás ) A Partner a Jónő hálózat keretében a Hogyan legyek jó nő? hűségkártyával (a továbbiakban: Hűségkártya ) rendelkező 3. személyek (a továbbiakban: Kártyatulajdonos ) részére kedvezményes ajánlatokat, vásárlási lehetőségeket vagy egyéb előnyt (a továbbiakban: Ajánlat ) biztosít az együttműködés ideje alatt A Jónő hálózathoz való csatlakozás ingyenes, amely az alábbi Szolgáltatásokat tartalmazza: - Hűségkártya weboldalán, a való megjelenés (1 éven át) - A partner programhoz való csatlakozásakor kommunikáció a Hogyan legyek jó nő? Facebook oldalon, https://www.facebook.com/hogyanlegyekjono 1.5. Szolgáltató külön díjazás fejében lehetővé teszi, hogy igény esetén az 1.4. pontban foglaltakon túl egyéb kedvezményes megjelenéssel, illetve kiemelt megjelenéssel éljen a Partner a Hűségprogram és a Jónő hálózat kommunikációs felületein és eseményein (további információért lásd: 1. sz. melléklet). Partner tudomásul veszi, hogy az egyéb kedvezményes megjelenésekre, illetve kiemelésekre az általa tervezett Ajánlat ideje alatt akkor van lehetősége, amikor van szabad hely a kiemelt pozíciókban. A jelen pontban foglalt megjelenések díjait a Felek Megrendelésben rögzítik.

2 II. Csatlakozás a Hűségprogramon belül megvalósult Jónő hálozathoz 2.1. Partner a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező megrendelőlapon juttathatja el cégszerűen aláírt megrendelését (a továbbiakban: Megrendelés ) postai úton, illetve megrendelését online a weboldalon található regisztrációs felület kitöltésével küldheti el A Partnernek ajónő hálózatban való részvételhez vállalnia kell, hogy az egy éves együttműködés alatt a Kártyabirtokosok által legalább összesen 1 hónapig igénybe vehető Ajánlatot nyújt. A Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató az éves együttműködés alatt legfeljebb havi 3 alkalommal teszi lehetővé a Hűségprogram weboldalán az Ajánlatok módosítását Amennyiben Szolgáltató elfogadja a Partner Ajánlatát, a Megrendelést aláírásával jóváhagyva a Partner részére megküldi. Partner és Szolgáltató közötti együttműködést a Megrendelések és jelen ÁSZF rendelkezései együttesen szabályozzák A Megrendelés visszaigazolását követően a Partner elkészíti a Hűségprogramon belül megvalósult Jónő hálózatban való megjelenéshez szükséges kreatív anyagokat, és megküldi a Szolgáltató részére az Ajánlat kreatívját JPEG formátumban, illetve a megrendelt Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges további anyagokat az címre az együttműködés Megrendelésben rögzített indítási dátuma előtt legkésőbb 5 munkanappal Szolgáltató elindítja a Szolgáltatást a Megrendelésben rögzített indulási napon, amennyiben: Szolgáltató a Megrendelést jóváhagyta, és Partner időben eljuttatta Szolgáltatóhoz a Hűségprogram keretén belül megvalósult Jónő hálózat rendszerében való megjelenítéséhez szükséges kreatívo(ka)t Szolgáltató mindaddig nyújtja Szolgáltatásait a Megrendelő részére a hálózat felületén, amíg: Partner kedvezményes ajánlatot biztosít Az együttműködési időszak befejezési dátuma el nem érkezett, Partner írásban nem kérte Szolgáltatótól valamely Szolgáltatás leállítását, vagy Az együttműködés felmondásra nem került. III. Felek jogai és kötelezettségei 3.1. Partner vállalja és szavatolja, hogy a Jónő hálózat keretén belül a Kártyabirtokosoknak a Megrendelés alapján a Szolgáltatóval előre egyeztetett és elfogadott feltételek szerint Ajánlatot nyújt. Partner vállalja és szavatolja, hogy az Ajánlatban valós szolgáltatást, és valós kedvezményt(minimum 15%) vagy egyéb előnyt hirdet. Ha a Kártyatulajdonos a Hűségkártya bemutatását követően a kedvezményt vagy egyéb előnyt igénybe kívánja venni a Hűségprogram weboldalán keresztül, a Partner üzletében vagy webáruházában, a Partner köteles a meghirdetett szolgáltatást az Ajánlatban feltüntetett kedvezménnyel csökkentve neki eladni vagy az egyéb előnyt számára biztosítani A Felek kizárólag a Szolgáltatások, illetve az Ajánlatok teljesítése érdekében, illetve a jelen ÁSZF céljának megfelelően, annak tartama alatt, előre egyeztetett formában és alkalommal, valamint a másik Fél kifejezett hozzájárulásával jogosultak a másik Fél, illetve bármely közvetett vagy közvetlen tulajdonosa, partnervállalata védjegyének, egyéb megjelöléseknek, illetve más szellemi tulajdonának a használatára. Partner a Megrendelés és a kreatív anyagok elküldésével hozzájárulását adja a Szolgáltató részére bármely, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott tartalom, szöveg, logó, cégnév, védjegy, kép, bármely más szellemi tulajdon vagy ahhoz hasonló jogosultság közzétételéhez és a Szolgáltatás, illetve a Hűségprogram során történő felhasználásához, abban a formában és módon, ahogy azt a Szolgáltatás Megrendelésében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta. A jelen pontban foglaltakon túlmenően a Felek egyike sem használhatja fel a másik Fél védjegyét, illetve egyéb megjelölését a jogosult kifejezett és írásos engedélye nélkül, sem közvetlen, sem pedig közvetett módon és a jelen ÁSZF keretein túlmenően.

3 3.3. A felelősség a Partner által szolgáltatott anyagok tartalma vonatkozásában - amelyekre a Szolgáltató által készített és a Hűségprogram során használt reklámanyagok üzenetei képben és szóban épülnek -, a Partnert terheli. A Partner felelős minden olyan anyagi vagy jogi hibáért, amelyet a Partner által a Szolgáltató részére átadott anyag tartalmaz, és köteles közvetlenül helytállni harmadik személyekkel, illetőleg hatóságokkal szemben, amennyiben azok a Partner által szolgáltatott anyagok tartalmával összefüggésben a Szolgáltató ellen bármilyen igényt érvényesítenek Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partner által rendelkezésre bocsátott anyagokban foglalt információk valóságtartamáért, az információk esetleges hibáért vagy hiányosságáért, valamint azok jogi megfelelőségéért sem, így a Szolgáltatót e körben felelősség nem terheli. Partner kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott logók és más szerzői és / vagy védjegyjog által védett, vagy egyébként szellemi alkotásnak minősülő anyagoknak a Partner a jogosultja vagy egyébként jogosult ezeket a jelen szerződés szerint felhasználni, így a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése céljából a felhasználást engedélyezni, továbbá szavatolja, hogy ezen jogok nem ütköznek harmadik személyek szellemi alkotásához fűződő vagy egyéb jogába. Hasonlóképpen, Partner garantálja, hogy az általa átadott anyagok nem tartalmaznak jogszabálysértően megszerzett adatokat vagy üzleti titkokat, megtévesztő jellegű alkotóelemeket. Ezen felül a felelősség a termékek, ígéretek vonatkozásában a Partnert terheli A Felek vállalják, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítése során, illetve az ezzel kapcsolatban általuk megkötött szerződéses jogviszonyokban minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a másik fél üzleti jó hírneve ne sérüljön, és cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, ízléstelen, sértő vagy bármely, a másik félre vagy bármely közvetett vagy közvetlen tulajdonosára hátrányos módon vagy összefüggésben Szolgáltató jogosult arra, hogy a Partnert és Ajánlatait saját reklámanyagaiban szerepeltesse, valamint a szolgáltatásai, és tevékenysége iránt érdeklődő leendő partnerei számára készített referencia anyagban szerepeltesse Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a megrendelésben fogalt szolgáltatások teljesítésére jogosult alvállalkozót igénybe venni, amelynek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. IV. Fizetési feltételek 4.1. A Regisztrációs díj, mely klubkártya tulajdonra jogosítja a szerződött partnert, 3000Ft+áfa (+postázási költség) melyet a Szolgáltató által a Megrendelés visszaigazolását követően partnernek 72 órán belül online felületen történő fizetéssel teljesítenie kell. Szolgáltató köteles a regisztrációs díj megfizetését követően Partner saját tulajdonát képező hűségkártyát 5 munkanapon belül postai úton megküldeni Minden, a Csatlakozási díjban foglaltakon felül igénybevett egyéb kedvezményes megjelenés, kiemelés teljesítésének megkezdését követően a Szolgáltató számlát állít ki a Szolgáltatásokról a Megrendelésben részletezett egyedi díjazási feltételek szerint Partner köteles a pozitív elbírálás után 3 munkanappal a regisztrációs díjat megfizetni Szolgáltatónak. Az összeg azon a napon tekintendő rendezettnek, amikor az Szolgáltató számláján jóváírásra kerül. V. A Felek nyilatkozatai 5.1. Partner kijelenti és szavatolja, hogy a) a magyar jog szerint törvényesen létrehozott és bejegyzett gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó; b) megfelelő feltételek és források állnak rendelkezésére a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak teljesítésére, melynek aláírásával érvényes és végrehajtható kötelezettségei keletkeznek;

4 c) a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak teljesítése során az általa szervezett vagy biztosított összes szolgáltatás teljes mértékben és minden tekintetben megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak; d) rendelkezik a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak teljesítéséhez szükséges szaktudással, megfelelő eszközökkel és szakemberekkel Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a) a magyar jog szerint törvényesen létrehozott és bejegyzett gazdasági társaság; b) rendelkezik a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak itt szabályozott tartalommal történő megkötéséhez szükséges valamennyi engedéllyel és felhatalmazással; c) megfelelő források állnak rendelkezésére a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak teljesítésére, melynek aláírásával érvényes és végrehajtható kötelezettségei keletkeznek; d) rendelkezik a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak teljesítéséhez szükséges szaktudással, megfelelő eszközökkel és szakemberekkel. VI. Az együttműködés időtartama, meghosszabbítása és megszűnése 6.1. Felek között a jogviszony a Megrendelés visszaigazolását követően, regisztrációs díj megfizetésével és ÁSZF elfogadásával jön létre! 6.2. A Partner az egy éves szerződéses időtartam lejárta előtt legalább egy hónappal jelezheti a Szolgáltató felé szándékát az együttműködés meghosszabbítására további egy évvel A Felek között létrejött együttműködést a Felek bármelyike jogosult a másik Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül minden, jelen ÁSZF, illetve a Megrendelés teljesítése, valamint a Felek együttműködése szempontjából alapvető kötelezettség megszegése, különös tekintettel az alábbi 6.4 és 6.5. pontban foglaltakra Amennyiben Partner Szolgáltató teljesítése során hibát észlel, úgy köteles azt Szolgáltató felé bejelenteni. Szolgáltató köteles a bejelentést, ill. észlelést követő 12 munkaórán belül a Szolgáltatást átvizsgálni, valamint az észlelt hibák javítását megkezdeni. Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az észlelt és bejelentetett hiba ésszerű határidőn belül, lehetőleg 3 munkanapon belül elhárításra kerüljön. Amennyiben a Szolgáltató a hibát a kitűzött határidőig sem állítja helyre, a Partner jogosult az együttműködést azonnali hatállyal felmondani Felek rögzítik, hogy amennyiben a Partner a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésben foglaltak teljesítéséhez szükséges külső feltételeket nem biztosítja szerződésszerűen, vagy valamely vállalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt más módon megszegi és a szerződésszerű állapotot a Szolgáltató írásbeli felszólításában meghatározott póthatáridőig sem állítja helyre, a Szolgáltató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani. A Partner terhére esik mindazon személyek mulasztása, vagy tevékenysége, akik magatartásáért jogszabály, vagy megállapodás alapján felelősséggel tartozik Azonnali hatállyal megszűnik az együttműködés, ha a Felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik, vagy ha ellene csőd-, felszámolási- végelszámolási-, vagy kényszertörlési eljárás indul Amennyiben a jelen ÁSZF szerinti együttműködés azonnali hatályú felmondással szűnik meg, a Partner a regisztrációs díj visszatérítésére nem jogosult Az 1.5. pont szerinti egyéb kedvezményes megjelenési lehetőségek, kiemelések tekintetében, ha a jelen ÁSZF szerinti együttműködés azonnali hatályú felmondására - a Szolgáltatónak felróható okból kerül sor, úgy a Partner a már megfizetett díjak időarányos részének visszatérítésére jogosult, - a Partnernek felróható okból kerül sor, úgy a Partner a már megfizetett díjak időarányos részének visszatérítésére nem jogosult Az együttműködés bármely okból történő felmondása esetén a Felek kötelesek a felmondástól számított 8 (nyolc) napon belül elszámolni.

5 VII. Felelősségkorlátozás 7.1. Szolgáltató nem vállal felelősséget elmaradt haszon, közvetett vagy közvetlen veszteség, kár, egyéb költség, illetve adat- és más nem anyagi tulajdon felhasználása által okozott semmilyen kárért, vagy olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Szolgáltatás igénybevétele vagy nem lehetséges igénybevétele, vagy jogosulatlan hozzáférés következményeként keletkezett. VIII. Kártérítés 8.1. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak, tulajdonosainak, leányvállalatainak, testvérvállalatainak vagy alkalmazottainak okozott bármely, a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó vagy abból eredő, a jelen ÁSZF, illetve a Megrendelések rendelkezései megszegésével okozott kárt megtéríti. 8.2 Partner köteles mentesíteni és kártalanítani Szolgáltatót minden igazolt kárért, és bármely harmadik féltől származó kárigénnyel vagy követeléssel szemben, amennyiben a kárt, kárigényt, vagy követelést a Partner gondatlansága vagy mulasztása, vagy jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben meghatározott kötelezettségeinek megszegése okozott. Partner kifejezetten mentesíti és kártalanítja Szolgáltatót minden kárért, és bármely harmadik féltől származó kárigénnyel vagy követeléssel szemben abban az esetben, amikor a Partner által az Ajánlatban hirdetett kedvezmények, egyéb előnyök, termékek, szolgáltások már nem elérhetőek valamely Kártyatulajdonos számára (pl. mert a készlet elfogyott), aki ezért kárigénnyel lép fel. IX. Titoktartás 9.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelés tartalmát, továbbá az együttműködésük keretei között folytatandó tevékenységüket teljes körűen, továbbá a jelen együttműködés keretei között akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon átadott műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot ideértve de nem csak erre korlátozva know-how-t, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat, hirdetői ügyfélkör és szerzők, szakemberek listáit, adatait bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem reprodukálják, kivéve, ha ahhoz a másik fél előzetesen írásban hozzájárult. A Felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, partnereik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is - úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. A jelen pontban írt titoktartási kötelezettség az együttműködés megszűnése után is korlátlan ideig terheli a Feleket. A titoktartási kötelezettségek megszegéséből eredő károkért az azt megszegő fél közvetlen és korlátlan felelősséggel tartozik a másik féllel, vagy a károsult harmadik személlyel szemben. X. Adatkezelés A Kártyabirtokosoknak a Hűségprogramban való regisztráció során megadott személyes adatait a Szolgáltató mint adatkezelő a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerint szigorúan bizalmasan kezeli, nem publikálja és a Partner, illetve harmadik fél számára sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgáltatja ki. XI. Az ÁSZF módosítása A Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja az ÁSZF-t az alábbi esetekben: a) ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés indokolja; b) ha azt a Szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változtatás (pl. díjakra, az együttműködés időtartamára, a megszüntetés jogkövetkezményeire, a szolgáltatás minőségi értékeire vonatkozó módosítás) indokolja;

6 c) ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag a Partner számára előnyös módon változnak meg, illetve ha nem lényegi kérdésekben történik módosítás A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Megrendelésben kapcsolattartóként megadott kapcsolattartó személy részére küldött ben értesíti a Partnert, az ÁSZF módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal A Partner köteles a jogszabályváltozásból adódó feltételváltozást tudomásul venni Az ÁSZF olyan b) pont szerinti egyoldalú, lényeges módosítása esetén, amely a Partner részére többletterhet eredményezne, a Partner kifejezett hozzájárulására van szükség A pontban foglaltak kivételével az ÁSZF módosítás hatályba lépéséhez a Partner külön hozzájáruló nyilatkozatára nincs szükség Amennyiben a b) pont szerinti módosítás a Partner számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, a Partner jogosult az együttműködés azonnali hatályú felmondására a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 15 napon belül. XII. Záró Rendelkezések Jelen ÁSZF január 01.-én lép hatályba és visszavonásig hatályos A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók A Felek megállapodnak abban, hogy jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezetne, úgy a Felek kikötik - hatáskörtől függően - a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Pp. szerinti törvényszék kizárólagos illetékességét Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az az egész ÁSZF-et nem teszi automatikusan érvénytelenné. Az ÁSZF részbeni érvénytelensége esetén az ÁSZF csak akkor minősül érvénytelennek, ha a Felek az érvénytelen rész nélkül azt nem kötötték volna meg. Budapest,

7 1. számú melléklet: Egyéb kedvezményes megjelenési lehetőségek Az ÁSZF-ben foglalt határozott idejű együttműködés ideje alatt az ÁSZF 1.4. pontjában foglalt Szolgáltatásokon túl a Szolgáltató a Megrendelőben megjelölt díj megfizetése ellenében a lentebb felsorolt felületeken biztosítja a Partner Hogyan legyek jó Nő? Hűségkártyához tartozó Jónő Hálózat egyéb kedvezményes megjelenését, illetve kiemelését:

8 2. számú melléklet: Megrendelés sablon Too Good Kft. Székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Kapcsolattartó: Kolozsi Márta cím: Telefon: Megrendelő neve:... Cím:... Adószám:... Cégjegyzékszám:... Bankszámlaszám:... Kapcsolattartó:... cím:... Telefonszám:... Megrendelő jelen Megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a Too Good Kft. Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-jét megismerte, és szerződéses feltételeit elfogadta. Budapest, Too Good kft. részéről jóváhagyta: Megrendelő: ph. ph. Budapest,

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására A jelen szerződési feltételek alapján a Portfolio-Teletrader Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban "Kiadó") Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére

A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban Kiadó) Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban "Kiadó") Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályozzák

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben