Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámlaszáma: Kapcsolattartó: Kolozsi Márta cím: telefon: mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató ), és üzleti partnere (a továbbiakban: Partner ; adatai a Megrendelésben) közötti, a Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program (a továbbiakban: Hűségprogram ) keretében megvalósuló Jónő hálózathoz való csatlakozásának együttműködését a következő általános szerződési feltételek szabályozzák: I. Az ÁSZF tárgya 1.1. Jelen ÁSZF tárgya a Szolgáltató által megszervezett Hogyan legyek Jó nő? Hűségprogramban való Jónő hálózathoz (továbbiakban: Jónő hálózat ) való csatlakozás Partneri részvétel feltételeinek megállapítása A Jónő hálózat keretében a Szolgáltató a Partner részére reklámmegjelenítési lehetőséget biztosít a Partner, illetve szolgáltatásai népszerűsítése céljából az 1.4. pontban foglaltak szerint (a továbbiakban: Szolgáltatás ) A Partner a Jónő hálózat keretében a Hogyan legyek jó nő? hűségkártyával (a továbbiakban: Hűségkártya ) rendelkező 3. személyek (a továbbiakban: Kártyatulajdonos ) részére kedvezményes ajánlatokat, vásárlási lehetőségeket vagy egyéb előnyt (a továbbiakban: Ajánlat ) biztosít az együttműködés ideje alatt A Jónő hálózathoz való csatlakozás ingyenes, amely az alábbi Szolgáltatásokat tartalmazza: - Hűségkártya weboldalán, a való megjelenés (1 éven át) - A partner programhoz való csatlakozásakor kommunikáció a Hogyan legyek jó nő? Facebook oldalon, https://www.facebook.com/hogyanlegyekjono 1.5. Szolgáltató külön díjazás fejében lehetővé teszi, hogy igény esetén az 1.4. pontban foglaltakon túl egyéb kedvezményes megjelenéssel, illetve kiemelt megjelenéssel éljen a Partner a Hűségprogram és a Jónő hálózat kommunikációs felületein és eseményein (további információért lásd: 1. sz. melléklet). Partner tudomásul veszi, hogy az egyéb kedvezményes megjelenésekre, illetve kiemelésekre az általa tervezett Ajánlat ideje alatt akkor van lehetősége, amikor van szabad hely a kiemelt pozíciókban. A jelen pontban foglalt megjelenések díjait a Felek Megrendelésben rögzítik.

2 II. Csatlakozás a Hűségprogramon belül megvalósult Jónő hálozathoz 2.1. Partner a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező megrendelőlapon juttathatja el cégszerűen aláírt megrendelését (a továbbiakban: Megrendelés ) postai úton, illetve megrendelését online a weboldalon található regisztrációs felület kitöltésével küldheti el A Partnernek ajónő hálózatban való részvételhez vállalnia kell, hogy az egy éves együttműködés alatt a Kártyabirtokosok által legalább összesen 1 hónapig igénybe vehető Ajánlatot nyújt. A Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató az éves együttműködés alatt legfeljebb havi 3 alkalommal teszi lehetővé a Hűségprogram weboldalán az Ajánlatok módosítását Amennyiben Szolgáltató elfogadja a Partner Ajánlatát, a Megrendelést aláírásával jóváhagyva a Partner részére megküldi. Partner és Szolgáltató közötti együttműködést a Megrendelések és jelen ÁSZF rendelkezései együttesen szabályozzák A Megrendelés visszaigazolását követően a Partner elkészíti a Hűségprogramon belül megvalósult Jónő hálózatban való megjelenéshez szükséges kreatív anyagokat, és megküldi a Szolgáltató részére az Ajánlat kreatívját JPEG formátumban, illetve a megrendelt Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges további anyagokat az címre az együttműködés Megrendelésben rögzített indítási dátuma előtt legkésőbb 5 munkanappal Szolgáltató elindítja a Szolgáltatást a Megrendelésben rögzített indulási napon, amennyiben: Szolgáltató a Megrendelést jóváhagyta, és Partner időben eljuttatta Szolgáltatóhoz a Hűségprogram keretén belül megvalósult Jónő hálózat rendszerében való megjelenítéséhez szükséges kreatívo(ka)t Szolgáltató mindaddig nyújtja Szolgáltatásait a Megrendelő részére a hálózat felületén, amíg: Partner kedvezményes ajánlatot biztosít Az együttműködési időszak befejezési dátuma el nem érkezett, Partner írásban nem kérte Szolgáltatótól valamely Szolgáltatás leállítását, vagy Az együttműködés felmondásra nem került. III. Felek jogai és kötelezettségei 3.1. Partner vállalja és szavatolja, hogy a Jónő hálózat keretén belül a Kártyabirtokosoknak a Megrendelés alapján a Szolgáltatóval előre egyeztetett és elfogadott feltételek szerint Ajánlatot nyújt. Partner vállalja és szavatolja, hogy az Ajánlatban valós szolgáltatást, és valós kedvezményt(minimum 15%) vagy egyéb előnyt hirdet. Ha a Kártyatulajdonos a Hűségkártya bemutatását követően a kedvezményt vagy egyéb előnyt igénybe kívánja venni a Hűségprogram weboldalán keresztül, a Partner üzletében vagy webáruházában, a Partner köteles a meghirdetett szolgáltatást az Ajánlatban feltüntetett kedvezménnyel csökkentve neki eladni vagy az egyéb előnyt számára biztosítani A Felek kizárólag a Szolgáltatások, illetve az Ajánlatok teljesítése érdekében, illetve a jelen ÁSZF céljának megfelelően, annak tartama alatt, előre egyeztetett formában és alkalommal, valamint a másik Fél kifejezett hozzájárulásával jogosultak a másik Fél, illetve bármely közvetett vagy közvetlen tulajdonosa, partnervállalata védjegyének, egyéb megjelöléseknek, illetve más szellemi tulajdonának a használatára. Partner a Megrendelés és a kreatív anyagok elküldésével hozzájárulását adja a Szolgáltató részére bármely, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott tartalom, szöveg, logó, cégnév, védjegy, kép, bármely más szellemi tulajdon vagy ahhoz hasonló jogosultság közzétételéhez és a Szolgáltatás, illetve a Hűségprogram során történő felhasználásához, abban a formában és módon, ahogy azt a Szolgáltatás Megrendelésében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta. A jelen pontban foglaltakon túlmenően a Felek egyike sem használhatja fel a másik Fél védjegyét, illetve egyéb megjelölését a jogosult kifejezett és írásos engedélye nélkül, sem közvetlen, sem pedig közvetett módon és a jelen ÁSZF keretein túlmenően.

3 3.3. A felelősség a Partner által szolgáltatott anyagok tartalma vonatkozásában - amelyekre a Szolgáltató által készített és a Hűségprogram során használt reklámanyagok üzenetei képben és szóban épülnek -, a Partnert terheli. A Partner felelős minden olyan anyagi vagy jogi hibáért, amelyet a Partner által a Szolgáltató részére átadott anyag tartalmaz, és köteles közvetlenül helytállni harmadik személyekkel, illetőleg hatóságokkal szemben, amennyiben azok a Partner által szolgáltatott anyagok tartalmával összefüggésben a Szolgáltató ellen bármilyen igényt érvényesítenek Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partner által rendelkezésre bocsátott anyagokban foglalt információk valóságtartamáért, az információk esetleges hibáért vagy hiányosságáért, valamint azok jogi megfelelőségéért sem, így a Szolgáltatót e körben felelősség nem terheli. Partner kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott logók és más szerzői és / vagy védjegyjog által védett, vagy egyébként szellemi alkotásnak minősülő anyagoknak a Partner a jogosultja vagy egyébként jogosult ezeket a jelen szerződés szerint felhasználni, így a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése céljából a felhasználást engedélyezni, továbbá szavatolja, hogy ezen jogok nem ütköznek harmadik személyek szellemi alkotásához fűződő vagy egyéb jogába. Hasonlóképpen, Partner garantálja, hogy az általa átadott anyagok nem tartalmaznak jogszabálysértően megszerzett adatokat vagy üzleti titkokat, megtévesztő jellegű alkotóelemeket. Ezen felül a felelősség a termékek, ígéretek vonatkozásában a Partnert terheli A Felek vállalják, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítése során, illetve az ezzel kapcsolatban általuk megkötött szerződéses jogviszonyokban minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a másik fél üzleti jó hírneve ne sérüljön, és cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, ízléstelen, sértő vagy bármely, a másik félre vagy bármely közvetett vagy közvetlen tulajdonosára hátrányos módon vagy összefüggésben Szolgáltató jogosult arra, hogy a Partnert és Ajánlatait saját reklámanyagaiban szerepeltesse, valamint a szolgáltatásai, és tevékenysége iránt érdeklődő leendő partnerei számára készített referencia anyagban szerepeltesse Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a megrendelésben fogalt szolgáltatások teljesítésére jogosult alvállalkozót igénybe venni, amelynek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. IV. Fizetési feltételek 4.1. A Regisztrációs díj, mely klubkártya tulajdonra jogosítja a szerződött partnert, 3000Ft+áfa (+postázási költség) melyet a Szolgáltató által a Megrendelés visszaigazolását követően partnernek 72 órán belül online felületen történő fizetéssel teljesítenie kell. Szolgáltató köteles a regisztrációs díj megfizetését követően Partner saját tulajdonát képező hűségkártyát 5 munkanapon belül postai úton megküldeni Minden, a Csatlakozási díjban foglaltakon felül igénybevett egyéb kedvezményes megjelenés, kiemelés teljesítésének megkezdését követően a Szolgáltató számlát állít ki a Szolgáltatásokról a Megrendelésben részletezett egyedi díjazási feltételek szerint Partner köteles a pozitív elbírálás után 3 munkanappal a regisztrációs díjat megfizetni Szolgáltatónak. Az összeg azon a napon tekintendő rendezettnek, amikor az Szolgáltató számláján jóváírásra kerül. V. A Felek nyilatkozatai 5.1. Partner kijelenti és szavatolja, hogy a) a magyar jog szerint törvényesen létrehozott és bejegyzett gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó; b) megfelelő feltételek és források állnak rendelkezésére a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak teljesítésére, melynek aláírásával érvényes és végrehajtható kötelezettségei keletkeznek;

4 c) a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak teljesítése során az általa szervezett vagy biztosított összes szolgáltatás teljes mértékben és minden tekintetben megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak; d) rendelkezik a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak teljesítéséhez szükséges szaktudással, megfelelő eszközökkel és szakemberekkel Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a) a magyar jog szerint törvényesen létrehozott és bejegyzett gazdasági társaság; b) rendelkezik a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak itt szabályozott tartalommal történő megkötéséhez szükséges valamennyi engedéllyel és felhatalmazással; c) megfelelő források állnak rendelkezésére a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak teljesítésére, melynek aláírásával érvényes és végrehajtható kötelezettségei keletkeznek; d) rendelkezik a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben foglaltak teljesítéséhez szükséges szaktudással, megfelelő eszközökkel és szakemberekkel. VI. Az együttműködés időtartama, meghosszabbítása és megszűnése 6.1. Felek között a jogviszony a Megrendelés visszaigazolását követően, regisztrációs díj megfizetésével és ÁSZF elfogadásával jön létre! 6.2. A Partner az egy éves szerződéses időtartam lejárta előtt legalább egy hónappal jelezheti a Szolgáltató felé szándékát az együttműködés meghosszabbítására további egy évvel A Felek között létrejött együttműködést a Felek bármelyike jogosult a másik Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül minden, jelen ÁSZF, illetve a Megrendelés teljesítése, valamint a Felek együttműködése szempontjából alapvető kötelezettség megszegése, különös tekintettel az alábbi 6.4 és 6.5. pontban foglaltakra Amennyiben Partner Szolgáltató teljesítése során hibát észlel, úgy köteles azt Szolgáltató felé bejelenteni. Szolgáltató köteles a bejelentést, ill. észlelést követő 12 munkaórán belül a Szolgáltatást átvizsgálni, valamint az észlelt hibák javítását megkezdeni. Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az észlelt és bejelentetett hiba ésszerű határidőn belül, lehetőleg 3 munkanapon belül elhárításra kerüljön. Amennyiben a Szolgáltató a hibát a kitűzött határidőig sem állítja helyre, a Partner jogosult az együttműködést azonnali hatállyal felmondani Felek rögzítik, hogy amennyiben a Partner a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésben foglaltak teljesítéséhez szükséges külső feltételeket nem biztosítja szerződésszerűen, vagy valamely vállalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt más módon megszegi és a szerződésszerű állapotot a Szolgáltató írásbeli felszólításában meghatározott póthatáridőig sem állítja helyre, a Szolgáltató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani. A Partner terhére esik mindazon személyek mulasztása, vagy tevékenysége, akik magatartásáért jogszabály, vagy megállapodás alapján felelősséggel tartozik Azonnali hatállyal megszűnik az együttműködés, ha a Felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik, vagy ha ellene csőd-, felszámolási- végelszámolási-, vagy kényszertörlési eljárás indul Amennyiben a jelen ÁSZF szerinti együttműködés azonnali hatályú felmondással szűnik meg, a Partner a regisztrációs díj visszatérítésére nem jogosult Az 1.5. pont szerinti egyéb kedvezményes megjelenési lehetőségek, kiemelések tekintetében, ha a jelen ÁSZF szerinti együttműködés azonnali hatályú felmondására - a Szolgáltatónak felróható okból kerül sor, úgy a Partner a már megfizetett díjak időarányos részének visszatérítésére jogosult, - a Partnernek felróható okból kerül sor, úgy a Partner a már megfizetett díjak időarányos részének visszatérítésére nem jogosult Az együttműködés bármely okból történő felmondása esetén a Felek kötelesek a felmondástól számított 8 (nyolc) napon belül elszámolni.

5 VII. Felelősségkorlátozás 7.1. Szolgáltató nem vállal felelősséget elmaradt haszon, közvetett vagy közvetlen veszteség, kár, egyéb költség, illetve adat- és más nem anyagi tulajdon felhasználása által okozott semmilyen kárért, vagy olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Szolgáltatás igénybevétele vagy nem lehetséges igénybevétele, vagy jogosulatlan hozzáférés következményeként keletkezett. VIII. Kártérítés 8.1. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak, tulajdonosainak, leányvállalatainak, testvérvállalatainak vagy alkalmazottainak okozott bármely, a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó vagy abból eredő, a jelen ÁSZF, illetve a Megrendelések rendelkezései megszegésével okozott kárt megtéríti. 8.2 Partner köteles mentesíteni és kártalanítani Szolgáltatót minden igazolt kárért, és bármely harmadik féltől származó kárigénnyel vagy követeléssel szemben, amennyiben a kárt, kárigényt, vagy követelést a Partner gondatlansága vagy mulasztása, vagy jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelésekben meghatározott kötelezettségeinek megszegése okozott. Partner kifejezetten mentesíti és kártalanítja Szolgáltatót minden kárért, és bármely harmadik féltől származó kárigénnyel vagy követeléssel szemben abban az esetben, amikor a Partner által az Ajánlatban hirdetett kedvezmények, egyéb előnyök, termékek, szolgáltások már nem elérhetőek valamely Kártyatulajdonos számára (pl. mert a készlet elfogyott), aki ezért kárigénnyel lép fel. IX. Titoktartás 9.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelés tartalmát, továbbá az együttműködésük keretei között folytatandó tevékenységüket teljes körűen, továbbá a jelen együttműködés keretei között akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon átadott műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot ideértve de nem csak erre korlátozva know-how-t, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat, hirdetői ügyfélkör és szerzők, szakemberek listáit, adatait bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem reprodukálják, kivéve, ha ahhoz a másik fél előzetesen írásban hozzájárult. A Felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, partnereik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is - úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. A jelen pontban írt titoktartási kötelezettség az együttműködés megszűnése után is korlátlan ideig terheli a Feleket. A titoktartási kötelezettségek megszegéséből eredő károkért az azt megszegő fél közvetlen és korlátlan felelősséggel tartozik a másik féllel, vagy a károsult harmadik személlyel szemben. X. Adatkezelés A Kártyabirtokosoknak a Hűségprogramban való regisztráció során megadott személyes adatait a Szolgáltató mint adatkezelő a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerint szigorúan bizalmasan kezeli, nem publikálja és a Partner, illetve harmadik fél számára sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgáltatja ki. XI. Az ÁSZF módosítása A Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja az ÁSZF-t az alábbi esetekben: a) ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés indokolja; b) ha azt a Szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változtatás (pl. díjakra, az együttműködés időtartamára, a megszüntetés jogkövetkezményeire, a szolgáltatás minőségi értékeire vonatkozó módosítás) indokolja;

6 c) ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag a Partner számára előnyös módon változnak meg, illetve ha nem lényegi kérdésekben történik módosítás A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Megrendelésben kapcsolattartóként megadott kapcsolattartó személy részére küldött ben értesíti a Partnert, az ÁSZF módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal A Partner köteles a jogszabályváltozásból adódó feltételváltozást tudomásul venni Az ÁSZF olyan b) pont szerinti egyoldalú, lényeges módosítása esetén, amely a Partner részére többletterhet eredményezne, a Partner kifejezett hozzájárulására van szükség A pontban foglaltak kivételével az ÁSZF módosítás hatályba lépéséhez a Partner külön hozzájáruló nyilatkozatára nincs szükség Amennyiben a b) pont szerinti módosítás a Partner számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, a Partner jogosult az együttműködés azonnali hatályú felmondására a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 15 napon belül. XII. Záró Rendelkezések Jelen ÁSZF január 01.-én lép hatályba és visszavonásig hatályos A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók A Felek megállapodnak abban, hogy jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezetne, úgy a Felek kikötik - hatáskörtől függően - a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Pp. szerinti törvényszék kizárólagos illetékességét Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az az egész ÁSZF-et nem teszi automatikusan érvénytelenné. Az ÁSZF részbeni érvénytelensége esetén az ÁSZF csak akkor minősül érvénytelennek, ha a Felek az érvénytelen rész nélkül azt nem kötötték volna meg. Budapest,

7 1. számú melléklet: Egyéb kedvezményes megjelenési lehetőségek Az ÁSZF-ben foglalt határozott idejű együttműködés ideje alatt az ÁSZF 1.4. pontjában foglalt Szolgáltatásokon túl a Szolgáltató a Megrendelőben megjelölt díj megfizetése ellenében a lentebb felsorolt felületeken biztosítja a Partner Hogyan legyek jó Nő? Hűségkártyához tartozó Jónő Hálózat egyéb kedvezményes megjelenését, illetve kiemelését:

8 2. számú melléklet: Megrendelés sablon Too Good Kft. Székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Kapcsolattartó: Kolozsi Márta cím: Telefon: Megrendelő neve:... Cím:... Adószám:... Cégjegyzékszám:... Bankszámlaszám:... Kapcsolattartó:... cím:... Telefonszám:... Megrendelő jelen Megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a Too Good Kft. Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-jét megismerte, és szerződéses feltételeit elfogadta. Budapest, Too Good kft. részéről jóváhagyta: Megrendelő: ph. ph. Budapest,

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: a Balaton Média és Információs Központ kapcsolattartó: telefonszáma: e-mail címe: székhely: Veszprém, Virág Benedek u.4. telefon: +36 88-326-619 tel/fax:

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a New Wave Media Kft.-t (Cg. 01-09- 189828), mint reklámszolgáltatót

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek képzési szolgáltatás nyújtására ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek Ferenczi Team Kft. - Sikercentrum.hu - Székhely:1073 Budapest, Erzsébet körút 16. Fsz.3. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben