Az OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 10. számú kiegészítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 10. számú kiegészítése"

Átírás

1 Az OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 10. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be nem vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. A jelen Alaptájékoztató egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 809/2004/EK Rendelet szerinti összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a kibocsátási program leírását, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek formátumát. A kiegészítés dátuma: április 30. Az Alaptájékoztató 10. számú kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a május 10-én kelt H-KE-III-286/2013. számú határozatával engedélyezte.

2 Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: , a továbbiakban "Bank" vagy "Kibocsátó"), mint kibocsátó az (ötszázmilliárd) forint keretösszegű, OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a augusztus 1-jén kelt PSZÁF H-KE-III-341/2012. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki. 1. Az OTP Bank Nyrt április 26-án megtartott évi rendes közgyűlésén a Közgyűlés a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 66. (3) bekezdése alapján a Társaság évi, számviteli törvény előírásainak megfelelő egyedi Éves beszámolójának, valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (000083, 1068 Budapest, Dózsa Gy. út. 84/c.) választotta meg a május 1-jétől április 30-ig terjedő időtartamra. Ezért az Alaptájékoztató II./2. BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK fejezete az alábbiról: 2. BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK A Kibocsátó könyvvizsgálójának neve és címe a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Budapest, Dózsa Gy. út. 84/c., cégjegyzékszáma: A könyvvizsgálatért felelős személy: Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna (könyvvizsgálói igazolvány-száma: ) (an.: Barók Zsuzsanna) 1149 Budapest, Beczkó u A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. korlátozó záradék nélkül auditálta a Kibocsátó konszolidált, évre vonatkozó pénzügyi beszámolóit. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 66. (3) bekezdése alapján a Kibocsátó évi, a számviteli törvény előírásainak megfelelő nem konszolidált Éves beszámolójának, valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (000083, 1068 Budapest, Dózsa Gy. u. 84/c.) választotta meg a május 1-jétől április 30-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés hozzájárult a könyvvizsgálatért felelős személyként Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna, számon bejegyzett könyvvizsgáló kijelöléséhez. Arra az esetre, ha olyan körülmény következik be, amely véglegesen kizárja Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna, mint kijelölt személy e minőségében való tevékenységét, a közgyűlés hozzájárult Nagy Zoltán, számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért felelős személy kijelöléséhez. A Könyvvizsgálónak semmilyen lényeges érdekeltsége nincsen a Kibocsátóban. 2

3 az alábbira változik: 2. BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK A Kibocsátó könyvvizsgálójának neve és címe a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakban: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Budapest, Dózsa Gy. út. 84/c., cégjegyzékszáma: A könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Hruby Attila (könyvvizsgálói igazolvány-száma: ). A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. korlátozó záradék nélkül auditálta a Kibocsátó konszolidált, évre vonatkozó pénzügyi beszámolóit. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 66. (3) bekezdése alapján a Társaság évi, számviteli törvény előírásainak megfelelő egyedi Éves beszámolójának, valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (000083, 1068 Budapest, Dózsa Gy. út. 84/c.) választja meg a május 1-jétől április 30-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés hozzájárul a könyvvizsgálatért felelős személyként dr. Hruby Attila, számon bejegyzett könyvvizsgáló kijelöléséhez. Arra az esetre, ha olyan körülmény következik be, amely véglegesen kizárja dr. Hruby Attila, mint kijelölt személy e minőségében való tevékenységét, a közgyűlés hozzájárul Nagy Zoltán, számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért felelős személy kijelöléséhez. A Könyvvizsgálónak semmilyen lényeges érdekeltsége nincsen a Kibocsátóban. 2. Tekintettel arra, hogy az OTP Bank Nyrt április 26-án megtartott évi rendes közgyűlésén sor került Dominique Uzel úr Felügyelő Bizottság taggá választására, valamint, hogy a Közgyűlés elfogadta az OTP Bank Nyrt évi Felelős Társaságirányítási Jelentését, az Alaptájékoztató II./ A Felügyelő Bizottság működésének összefoglalása valamint a II./ Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjai fejezetei az alábbiról A Felügyelő Bizottság működésének összefoglalása A Bankban a kettős irányítási struktúrát követve, a Kibocsátó ügyvezetésének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el. Emiatt a törvényi előírásokkal összhangban a Felügyelő Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének elve. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk három évre szól. A független felügyelő bizottsági tagok (3 fő) aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára (5 fő) vetítve 60%. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a Közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság tagjává az Igazgatóság tagjait és azok közeli hozzátartozóit. A Felügyelő Bizottság dolgozói tagjának jelölésével, visszahívásával kapcsolatos szabályokat a Kibocsátónál működő Üzemi Tanács határozza meg, e tagokat a Kibocsátó nem tekinti függetlennek. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Kibocsátó belső ellenőrzési szervezetének a Hpt. által meghatározott keretek közötti irányítása a Felügyelő Bizottság feladata. A Felügyelő Bizottság előzetes egyetértési jogot gyakorol a belső ellenőrzési szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, díjazásuk megállapításával kapcsolatos döntéseknél. Az OTP Banknál a Felügyelő Bizottság látja el a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ( Gt. ) és a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ) szerinti audit bizottság feladatait. 3

4 2011. évben 8 alkalommal ülésezett a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság legfőbb feladata gondoskodni arról, hogy a Kibocsátó rendelkezzen átfogó és eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel. Üléseinek napirendjén szerepelt többek között az éves rendes közgyűlés elé kerülő dokumentumok vizsgálata, jelentés az éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, a Bank éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, javaslattétel a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására. A belső ellenőrzési szervezet irányításával kapcsolatos feladatok a Bankcsoport szintű ellenőrzési terv elfogadása, Bankcsoport szintű beszámoló az ellenőrzési szervezetek vizsgálatairól, valamint a Bankcsoport szintű ellenőrzési feladatok teljesítéséről szóló jelentés megtárgyalása. További témák a Hpt. előírásainak betartása, az Egységes Belső Ellenőrzési Rendszer csoportszintű implementálásának helyzete és a rendszer továbbfejlesztése, a hatósági vizsgálatokat lezáró határozatok teljesítésének vizsgálata, a minősített követelésállomány nagyságának és összetételének alakulása, az értékvesztés valamint a kockázati céltartalék-képzési kötelezettség változása, jelentés a compliance tevékenységről, stb Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjai Tolnay Tibor elnök-vezérigazgató Magyar Építő Zrt. Tolnay Tibor (60) építőmérnökként, majd gazdasági mérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemi diplomáját, mint szakközgazdász szerezte ben kinevezték a Magyar Építő Rt. elnök-vezérigazgatójává óta az OTP Bank Felügyelő Bizottságának elnöke április 27. és április 29. között pedig az Audit Bizottság tagja. Dr. Horváth Gábor ügyvéd Dr. Horváth Gábor (55) Budapesten, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.1983-tól az Állami Fejlesztési Banknál dolgozott tól ügyvéd től saját ügyvédi irodát vezet. Fő tevékenységi köre a vállalatfinanszírozás és a corporate governance óta az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának, 1999 óta pedig tagja a MOL Nyrt. Igazgatóságának április 27-től az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottság alelnöke április 27. és április 29. között az Audit Bizottságának elnöke. Kovács Antal felügyelő bizottsági tag vezérigazgató-helyettes, Retail Divízió Kovács Antal (58) 1985-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Szakmai pályafutását 1990-ben a Kereskedelmi és Hitelbank nagyatádi fiókjában kezdte, ahol ig fiókigazgatóként dolgozott től az OTP Bank munkatársa, előbb megyei igazgató, majd 1998-tól az OTP Bank Dél-dunántúli Régiójának ügyvezető igazgatója július 1-jétől az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Szakmai ismereteit a Nemzetközi Bankárképző Központ, illetve a World Trade Institute tanfolyamain bővítette től tagja az OTP Bank Felügyelő Bizottságának. 4

5 Michnai András ügyvezető igazgató Michnai András (56) az OTP Bank alkalmazottainak képviselője, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát óta a Bank alkalmazottja és 1981-ig a fiókhálózatában dolgozott különböző beosztásokban től a központi hálózatirányítási területen majd a hálózatban végzett vezetői munkát től ügyvezető igazgató helyettesként a hálózati terület központi irányításában működött közre óta a Bank Compliance Önálló Főosztályát vezeti. Szakmai ismereteit a PSZF másoddiplomájával bővítette, bejegyzett adószakértő április 25-étől tagja az OTP Felügyelő Bizottságának. Dr. Vági Márton Gellért főtitkár Magyar Labdarúgó Szövetség Dr. Vági Márton Gellért (49) 1987-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, külgazdasági szakán, ahol 1994-ben doktori címet is szerzett között az ÁPV Zrt. ügyvezető igazgatójaként, vezérigazgató-helyetteseként, majd vezérigazgatójaként dolgozott között az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke júliusától január 1-jéig az FHB Nyrt. igazgatósági tagja, ezen időszak alatt 4 évig az Igazgatóság elnöki tisztét is betöltötte től a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára. Több mint 80 tanulmány, cikk és szakkönyv szerzője, társszerzője április 29- étől tagja az OTP Felügyelő Bizottságának. az alábbira változik: A Felügyelő Bizottság működésének összefoglalása A Bankban a kettős irányítási struktúrát követve, a Társaság ügyvezetésének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el. Emiatt a törvényi előírásokkal összhangban a Felügyelő Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének elve. A bizottsági tagokat a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk három évre szól. A független felügyelő bizottsági tagok (4 fő) aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára (6 fő) vetítve 66,66%. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a Közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság tagjává az Igazgatóság tagjait és azok közeli hozzátartozóit. A Felügyelő Bizottság dolgozói tagjának jelölésével, visszahívásával kapcsolatos szabályokat a Társaságnál működő Üzemi Tanács határozza meg, e tagokat a Társaság nem tekinti függetlennek. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Társaság belső ellenőrzési szervezetének a Hpt. által meghatározott keretek közötti irányítása a Felügyelő Bizottság feladata. A Felügyelő Bizottság előzetes egyetértési jogot gyakorol a belső ellenőrzési szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, díjazásuk megállapításával kapcsolatos döntéseknél ben 7 alkalommal ülésezett a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság legfőbb feladata gondoskodni arról, hogy a bank rendelkezzen átfogó és eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel. Üléseinek napirendjén szerepelt többek között az éves rendes közgyűlés elé kerülő dokumentumok vizsgálata, jelentés az éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, a Bank éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, javaslattétel a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására. A belső ellenőrzési szervezet irányításával kapcsolatos feladatok a bankcsoport szintű ellenőrzési terv elfogadása, bankcsoport szintű beszámoló az ellenőrzési szervezetek vizsgálatairól, valamint a bankcsoport szintű ellenőrzési feladatok teljesítéséről szóló jelentés megtárgyalása. További témák a Hpt. előírásainak betartása, az Egységes Belső Ellenőrzési Rendszer csoportszintű implementálásának helyzete és a rendszer továbbfejlesztése, a hatósági vizsgálatokat lezáró határozatok teljesítésének vizsgálata, a minősített követelésállomány nagyságának és összetételének alakulása, az értékvesztés valamint a kockázati céltartalék-képzési kötelezettség változása, jelentés a compliance tevékenységről,stb. 5

6 Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjai Tolnay Tibor elnök-vezérigazgató Magyar Építő Zrt. Tolnay Tibor (60) építőmérnökként, majd gazdasági mérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemi diplomáját, mint szakközgazdász szerezte ben kinevezték a Magyar Építő Rt. elnök-vezérigazgatójává óta az OTP Bank Felügyelő Bizottságának elnöke április 27. és április 29. között pedig az Audit Bizottság tagja. Dr. Horváth Gábor ügyvéd Dr. Horváth Gábor (55) Budapesten, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.1983-tól az Állami Fejlesztési Banknál dolgozott tól ügyvéd től saját ügyvédi irodát vezet. Fő tevékenységi köre a vállalatfinanszírozás és a corporate governance óta az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának, 1999 óta pedig tagja a MOL Nyrt. Igazgatóságának április 27-től az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottság alelnöke április 27. és április 29. között az Audit Bizottságának elnöke. Kovács Antal felügyelő bizottsági tag vezérigazgató-helyettes, Retail Divízió Kovács Antal (58) 1985-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Szakmai pályafutását 1990-ben a Kereskedelmi és Hitelbank nagyatádi fiókjában kezdte, ahol ig fiókigazgatóként dolgozott től az OTP Bank munkatársa, előbb megyei igazgató, majd 1998-tól az OTP Bank Dél-dunántúli Régiójának ügyvezető igazgatója július 1-jétől az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Szakmai ismereteit a Nemzetközi Bankárképző Központ, illetve a World Trade Institute tanfolyamain bővítette től tagja az OTP Bank Felügyelő Bizottságának. Michnai András ügyvezető igazgató Michnai András (56) az OTP Bank alkalmazottainak képviselője, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát óta a Bank alkalmazottja és 1981-ig a fiókhálózatában dolgozott különböző beosztásokban től a központi hálózatirányítási területen majd a hálózatban végzett vezetői munkát től ügyvezető igazgató helyettesként a hálózati terület központi irányításában működött közre óta a Bank Compliance Önálló Főosztályát vezeti. Szakmai ismereteit a PSZF másoddiplomájával bővítette, bejegyzett adószakértő április 25-étől tagja az OTP Felügyelő Bizottságának. Dr. Vági Márton Gellért főtitkár Magyar Labdarúgó Szövetség Dr. Vági Márton Gellért (49) 1987-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, külgazdasági szakán, ahol 1994-ben doktori címet is szerzett között az ÁPV Zrt. ügyvezető igazgatójaként, vezérigazgató-helyetteseként, majd vezérigazgatójaként dolgozott között az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke júliusától január 1-jéig az FHB Nyrt. igazgatósági tagja, ezen időszak alatt 4 évig az Igazgatóság elnöki tisztét is betöltötte től a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára. Több mint 80 tanulmány, cikk és szakkönyv szerzője, társszerzője április 29- étől tagja az OTP Felügyelő Bizottságának. 6

7 Dominique Uzel műveleti igazgató Groupama S.A. Dominique Uzel (45) mezőgazdasági fejlesztőmérnökként végzett, majd az ESSEC üzleti iskola mezőgazdasági és élelmiszeripari menedzsment szakán szerzett Master fokozatot. A Ganhoz 1991-ben csatlakozott a mezőgazdasági terület vezetőjeként. Öt évvel később Franciaországot elhagyva a Gan España munkatársa lett, ahol a leányvállalat tervezésért és auditért felelős osztályát vezette, majd az újonnan létrejött Groupama Seguros technikai igazgatója lett ban biztosítási vezérigazgatóvá nevezték ki, és ebbéli minőségében tevékenyen hozzájárult a spanyolországi biztosítási piac közvetlen értékesítési eszközének, a Click Segurosnak az elindításához és kiteljesítéséhez júliusában közvetlen biztosítási igazgatóként csatlakozott a Groupama S.A. nemzetközi igazgatóságához, de mindeközben továbbra is felelős maradt a spanyolországi és lengyelországi közvetlen biztosítási ágazat irányításáért október 1-je óta műveleti igazgatóként dolgozik. 3. Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés elfogadta az Igazgatóságnak a Bank évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a évi éves a magyar számviteli szabályok szerinti anyavállalati és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült konszolidált beszámolókról szóló előterjesztését, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, illetve a fentiekre vonatkozóan a Kibocsátó április 26-án közzétételeket jelentetett meg, ezért az Alaptájékoztató II./17. Megtekinthető Dokumentumok fejezete az alábbiról: 17. Megtekinthető Dokumentumok A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy a PSZÁF-hoz benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők. Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya; Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.); Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.); és Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a első negyedéves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a március 31-ével zárult negyedévről); Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentése a első féléves eredményről (a első féléves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a június 30-ával zárult félévről); Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a első kilenc havi eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről); Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a évi eredményről; Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója a december 31-ével zárult évről; 7

8 Az OTP Bank Nyrt évi rendes közgyűlésének határozatai; Az OTP Bank Nyrt évi Éves Jelentése; Az OTP Bank Nyrt évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói; Az OTP Bank Nyrt évi Felelős Társaságirányítási Jelentése; Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója első negyedéves eredmény; Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a március 31-ével zárult negyedévről; Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés első féléves eredmény; Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a június 30-ával zárult félévről; Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló első kilenc havi eredmény; Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről; Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a évi eredményről; Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a december 31-ével zárult évről. A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a címen elérhetők és a Kibocsátó székhelyén megtekinthetők. az alábbira változik: 17. Megtekinthető Dokumentumok A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy a PSZÁF-hoz benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők. Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya; Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.); Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.); és Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a első negyedéves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a március 31-ével zárult negyedévről); Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentése a első féléves eredményről (a első féléves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a június 30-ával zárult félévről); Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a első kilenc havi eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről); Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a évi eredményről; Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója a december 31-ével zárult évről; 8

9 Az OTP Bank Nyrt évi rendes közgyűlésének határozatai; Az OTP Bank Nyrt évi Éves Jelentése; Az OTP Bank Nyrt évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói; Az OTP Bank Nyrt évi Felelős Társaságirányítási Jelentése; Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója első negyedéves eredmény; Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a március 31-ével zárult negyedévről; Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés első féléves eredmény; Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a június 30-ával zárult félévről; Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló első kilenc havi eredmény; Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről; Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a évi eredményről; Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a december 31-ével zárult évről. Az OTP Bank Nyrt évi rendes közgyűlésének határozatai. Az OTP Bank Nyrt évi Éves Jelentése. Az OTP Bank Nyrt évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói. Az OTP Bank Nyrt évi Felelős Társaságirányítási Jelentése. A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a címen elérhetők és a Kibocsátó székhelyén megtekinthetők. 4. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó április 25-én az alábbi közzétételt jelentette meg: Rendkívüli tájékoztatás Tőkeemelés az OTP Ingatlan Zrt-ben az Alaptájékoztató II./7.2. fejezetében szereplő táblázat és szöveg az alábbiról: KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban) án (kivéve a 44. sort, ahol január 11-i rendkívüli tájékoztatásnak és a 76. sort, ahol a január 21-i rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően) Név Deviza Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett Szavazati arány Besorolás 1 1. Air-Invest Vagyonkezelö Kft. HUF ,00 100,00 L 2. Bajor-Polár Center Zrt. HUF ,00 100,00 L 3. Bank Center No. 1. Kft. HUF ,00 100,00 L 4. CIL Babér Kft. HUF ,00 100,00 L 5. Crnogorska Komercijalna Banka a.d. EUR ,00 100,00 L 6. DSK Auto Leasing EOOD BGN ,00 100,00 L 7. DSK Bank EAD BGN ,00 100,00 L 8. DSK Leasing AD BGN ,00 100,00 L 9. DSK Leasing Insurance Broker EOOD BGN ,00 100,00 L 10. DSK Tours EOOD BGN ,00 100,00 L 11. DSK Trans Security EOOD BGN ,00 100,00 L 12. Hungarian International Financial Ltd. GBP ,00 100,00 L 13. INGA KETTŐ Kft. HUF ,00 100,00 L 14. Immovable R.E. d.o.o., Novi Sad RSD ,00 100,00 L 15. Kratos nekretnine d.o.o. HRK ,00 100,00 L 16. LLC AMC OTP Capital UAH ,00 100,00 L 17. LLC OTP Credit UAH ,00 100,00 L 9

10 Név Deviza Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett Szavazati arány Besorolás LLC OTP Leasing UAH ,00 100,00 L 19. MONICOMP Zrt. HUF ,00 100,00 L 20. Merkantil Bank Zrt. HUF ,00 100,00 L 21. Merkantil Bérlet Kft. HUF ,00 100,00 L 22. Merkantil Car Zrt. HUF ,00 100,00 L 23. Merkantil Ingatlan Lizing Zrt. HUF ,00 100,00 L 24. Miskolci Diákotthon Kft. HUF ,00 100,00 L 25. NIMO 2002 Ker. és Szolgáltató Kft. HUF ,00 100,00 L 26. OTP Alapkezelö Zrt. HUF ,00 100,00 L 27. OTP Asset Management SAI S.A. RON ,00 100,00 L 28. OTP Aventin d.o.o. HRK ,00 100,00 L 29. OTP Bank JSC UAH ,00 100,00 L 30. OTP Bank Romania S.A. RON ,00 100,00 L 31. OTP Banka Hrvatska d.d. HRK ,00 100,00 L 32. OTP Factoring Bulgaria LLC BGN ,00 100,00 L 33. OTP Factoring Montenegro d.o.o. EUR 1 100,00 100,00 L 34. OTP Factoring SRL RON ,00 100,00 L 35. OTP Factoring Serbia d.o.o. EUR ,00 100,00 L 36. OTP Factoring Slovensko s.r.o. EUR ,00 100,00 L 37. OTP Factoring Ukraine LLC UAH ,00 100,00 L 38. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft HUF ,00 100,00 L 39. OTP Faktoring Zrt. HUF ,00 100,00 L 40. OTP Financing Cyprus Company Limited EUR ,00 100,00 L 41. OTP Financing Netherlands B.V. EUR ,00 100,00 L 42. OTP Financing Solutions B.V. EUR ,00 100,00 L 43. OTP Holding Ltd. EUR ,00 100,00 L 44. OTP Ingatlan Zrt. HUF ,00 100,00 L 45. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetitő Kft. HUF ,00 100,00 L 46. OTP Invest d.o.o. HRK ,00 100,00 L 47. OTP Investments d.o.o. Novi Sad RSD ,00 100,00 L 48. OTP Jelzálogbank Zrt. HUF ,00 100,00 L 49. OTP Kártyagyártó és Szolgáltató Kft. HUF ,00 100,00 L 50. OTP Lakáslízing Zrt. HUF ,00 100,00 L 51. OTP Lakástakarékpénztár Zrt. HUF ,00 100,00 L 52. OTP Leasing d.d. HRK ,00 100,00 L 53. OTP Leasing d.o.o. Novi Sad RSD ,00 100,00 L 54. OTP Nekretnine d.o.o. HRK ,00 100,00 L 55. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. HUF ,00 100,00 L 56. OTP Real Slovensko s.r.o. EUR ,00 100,00 L 57. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt. HUF ,00 100,00 L Projekt Ingatlan Befektető és Fejlesztő Kft. Projekt 3. Ingatlanforglamazó és Kereskedelmi Kft. HUF ,00 100,00 L HUF ,00 100,00 L 60. R.E. Four d.o.o., Novi Sad RSD ,00 100,00 L 61. SPLC Vagyonkezelő Kft. HUF ,00 100,00 L 10

11 SPLC-B Név Deviza Törzs-/Alaptőke Ingatlanfejlesztő, SPLC-C Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft SPLC-N SPLC-P SPLC-S SPLC-T1 Ingatlanfejleszt, Ingatlanfejlesztő, Ingatlanfejlesztő, Ingatlanfejlesztő, Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett Szavazati arány Besorolás 1 HUF ,00 100,00 L 68. Sasad-Beregszász Ingatlanforgalmazó Kft. HUF ,00 100,00 L 69. Szalamandra Ingatlanforgalmazó Kft. 70. Velvin Ventures Ltd. USD ,00 100,00 L 71. OTP Leasing Romania IFN S.A. RON ,00 100,00 L 72. OTP Buildings s.r.o. EUR ,00 100,00 L 73. POK DSK-Rodina AD BGN ,75 99,75 L 74. OTP Banka Slovensko a.s. EUR ,94 98,94 L 75. OAO OTP Bank RUB ,77 97,77 L 76. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad RSD ,79 96,79 L 77. OPUS Securities S.A. EUR ,00 51,00 L 1 Teljeskörűen bevont -L A 44. sorban az OTP Ingatlan Zrt. vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte az OTP Bank Nyrt. magyar leányvállalatánál történt tőkeemelést december 20-i hatállyal az OTP Ingatlan Zrt.-ben ázsiós tőkeemelést hajtott végre az egyik tulajdonos, az OTP Bank Nyrt. A jegyzett tőke forintról forintra növekedett. A tulajdonosok részesedési aránya az alábbiakra változott a tőkeemelés után: OTP Bank Nyrt. (22,15%), OTP Holding Ltd. (57,25%), BankCenter No. 1 Kft. (20,60%). A 76. sorban az OTP banka Srbija a.d. vonatkozásában a szerb Cégbíróság január 17-én bejegyezte az OTP Bank Nyrt. szerb leánybankjánál történt, RSD összegű tőkeemelést. A Társaság jegyzett tőke összege RSD összegről RSD összegre változott, az OTP Bank Nyrt. tulajdoni részesedése jelenleg 96,79%. Az alábbira változik: KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban) án (kivéve a 44. sort, ahol április 25-i rendkívüli tájékoztatásnak és a 75. sort, ahol a január 21-i rendkívüli tájékoztatásnak megfelelően) Név Deviza Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett Szavazati arány Besorolás 1 1. Air-Invest Vagyonkezelö Kft. HUF ,00 100,00 L 2. Bajor-Polár Center Zrt. HUF ,00 100,00 L 3. Bank Center No. 1. Kft. HUF ,00 100,00 L 11

12 Név Deviza Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett Szavazati arány Besorolás 1 4. CIL Babér Kft. HUF ,00 100,00 L 5. Crnogorska Komercijalna Banka a.d. EUR ,00 100,00 L 6. DSK Auto Leasing EOOD BGN ,00 100,00 L 7. DSK Bank EAD BGN ,00 100,00 L 8. DSK Leasing AD BGN ,00 100,00 L 9. DSK Leasing Insurance Broker EOOD BGN ,00 100,00 L 10. DSK Tours EOOD BGN ,00 100,00 L 11. DSK Trans Security EOOD BGN ,00 100,00 L 12. Hungarian International Financial Ltd. GBP ,00 100,00 L 13. INGA KETTŐ Kft. HUF ,00 100,00 L 14. Immovable R.E. d.o.o., Novi Sad RSD ,00 100,00 L 15. Kratos nekretnine d.o.o. HRK ,00 100,00 L 16. LLC AMC OTP Capital UAH ,00 100,00 L 17. LLC OTP Credit UAH ,00 100,00 L 18. LLC OTP Leasing UAH ,00 100,00 L 19. MONICOMP Zrt. HUF ,00 100,00 L 20. Merkantil Bank Zrt. HUF ,00 100,00 L 21. Merkantil Bérlet Kft. HUF ,00 100,00 L 22. Merkantil Car Zrt. HUF ,00 100,00 L 23. Merkantil Ingatlan Lizing Zrt. HUF ,00 100,00 L 24. Miskolci Diákotthon Kft. HUF ,00 100,00 L 25. NIMO 2002 Ker. és Szolgáltató Kft. HUF ,00 100,00 L 26. OTP Alapkezelö Zrt. HUF ,00 100,00 L 27. OTP Asset Management SAI S.A. RON ,00 100,00 L 28. OTP Aventin d.o.o. HRK ,00 100,00 L 29. OTP Bank JSC UAH ,00 100,00 L 30. OTP Bank Romania S.A. RON ,00 100,00 L 31. OTP Banka Hrvatska d.d. HRK ,00 100,00 L 32. OTP Factoring Bulgaria LLC BGN ,00 100,00 L 33. OTP Factoring Montenegro d.o.o. EUR 1 100,00 100,00 L 34. OTP Factoring SRL RON ,00 100,00 L 35. OTP Factoring Serbia d.o.o. EUR ,00 100,00 L 36. OTP Factoring Slovensko s.r.o. EUR ,00 100,00 L 37. OTP Factoring Ukraine LLC UAH ,00 100,00 L 38. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft HUF ,00 100,00 L 39. OTP Faktoring Zrt. HUF ,00 100,00 L 40. OTP Financing Cyprus Company Limited EUR ,00 100,00 L 41. OTP Financing Netherlands B.V. EUR ,00 100,00 L 42. OTP Financing Solutions B.V. EUR ,00 100,00 L 43. OTP Holding Ltd. EUR ,00 100,00 L 12

13 Név Deviza Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett Szavazati arány Besorolás OTP Ingatlan Zrt. HUF ,00 100,00 L 45. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetitő Kft. HUF ,00 100,00 L 46. OTP Invest d.o.o. HRK ,00 100,00 L 47. OTP Investments d.o.o. Novi Sad RSD ,00 100,00 L 48. OTP Jelzálogbank Zrt. HUF ,00 100,00 L 49. OTP Kártyagyártó és Szolgáltató Kft. HUF ,00 100,00 L 50. OTP Lakáslízing Zrt. HUF ,00 100,00 L 51. OTP Lakástakarékpénztár Zrt. HUF ,00 100,00 L 52. OTP Leasing d.d. HRK ,00 100,00 L 53. OTP Nekretnine d.o.o. HRK ,00 100,00 L 54. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. HUF ,00 100,00 L 55. OTP Real Slovensko s.r.o. EUR ,00 100,00 L 56. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt. HUF ,00 100,00 L Projekt Ingatlan Befektető és Fejlesztő Kft. Projekt 3. Ingatlanforglamazó és Kereskedelmi Kft. HUF ,00 100,00 L HUF ,00 100,00 L 59. R.E. Four d.o.o., Novi Sad RSD ,00 100,00 L 60. SPLC Vagyonkezelő Kft. HUF ,00 100,00 L SPLC-B Ingatlanfejlesztő, SPLC-C Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft SPLC-N SPLC-P SPLC-T1 Ingatlanfejleszt, Ingatlanfejlesztő, Ingatlanfejlesztő, HUF ,00 100,00 L 67. Sasad-Beregszász Ingatlanforgalmazó Kft. HUF ,00 100,00 L 68. Szalamandra Ingatlanforgalmazó Kft. 69. Velvin Ventures Ltd. USD ,00 100,00 L 70. OTP Leasing Romania IFN S.A. RON ,00 100,00 L 71. OTP Buildings s.r.o. EUR ,00 100,00 L 72. POK DSK-Rodina AD BGN ,75 99,75 L 73. OTP Banka Slovensko a.s. EUR ,94 98,94 L 74. OAO OTP Bank RUB ,78 97,78 L 75. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad RSD ,79 96,79 L 76. OPUS Securities S.A. EUR ,00 51,00 L 77. BALANSZ Zártkörű Nyíltvégű Ingatlan ,00 100,00 L Teljeskörűen bevont -L 13

14 A 44. sorban az OTP Ingatlan Zrt. vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte az OTP Bank Nyrt. magyar leányvállalatánál történt tőkeemelést február 20-i hatállyal az OTP Ingatlan Zrt.-ben tőkeemelést hajtott végre az egyik tulajdonos, az OTP Bank Nyrt. A jegyzett tőke forintról forintra növekedett. A tulajdonosok részesedési aránya az alábbiakra változott a tőkeemelés után: OTP Bank Nyrt. (49,89%), OTP Holding Ltd. (36,85%), BankCenter No. 1 Kft. (13,26%). A 75. sorban az OTP banka Srbija a.d. vonatkozásában a szerb Cégbíróság január 17-én bejegyezte az OTP Bank Nyrt. szerb leánybankjánál történt, RSD összegű tőkeemelést. A Társaság jegyzett tőke összege RSD összegről RSD összegre változott, az OTP Bank Nyrt. tulajdoni részesedése jelenleg 96,79%. Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott. FELELŐS SZEMÉLYEK FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT Az Alaptájékoztató 10. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: ) tartozik felelősséggel. A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen Alaptájékoztató 10. sz. kiegészítése megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti. Budapest, április 30. OTP Bank Nyrt. 14

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 4. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 4. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 4. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 0/06. évi 00.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2016/2017. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2012/2013. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 7. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 7. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 7. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 8. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 8. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 8. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 9. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2015/2016. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 9. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI.4) Kormányrendelet alapján. Budapest, 2010. május 14.

OTP Bank Nyrt. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI.4) Kormányrendelet alapján. Budapest, 2010. május 14. OTP Bank Nyrt. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (I.4) Kormányrendelet alapján Budapest, 2010. május 14. TARTALOMJEGYZÉK BANKCSOPORT... 3 KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK... 3 PRUDENCIÁLIS

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 7. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 7. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 7. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az OTP Bank Nyrt évre vonatkozó Összefoglaló jelentése

Rendkívüli tájékoztatás. Az OTP Bank Nyrt évre vonatkozó Összefoglaló jelentése Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok Hivatkozási szám: BK-057/2008 Rendkívüli tájékoztatás Az OTP Bank Nyrt. 2007. évre vonatkozó Összefoglaló jelentése (a 2001. évi CXX. törvény 53. -a

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 1. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2011/2012. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2011/2012. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 9. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2011/2012. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 9. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 4. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 7. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi. 500.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 7. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 7. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Alaptájékoztató 1. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató 1. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató 1. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi 45.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenötmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező,

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2009. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 3. sz. Kiegészítése 2009. május 6. 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS az FHB Nyrt. 200.000.000.000,-

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az OTP Bank Nyrt évre vonatkozó Összefoglaló jelentése

Rendkívüli tájékoztatás. Az OTP Bank Nyrt évre vonatkozó Összefoglaló jelentése Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-128/2014 Rendkívüli tájékoztatás Az OTP Bank Nyrt. 2013. évre vonatkozó Összefoglaló jelentése (a 2001.

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 11. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 7. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 2. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató 2. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen 2008-2009. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen 2008-2009. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2008-2009. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése 2008. szeptember 1.

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2008-2009. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése 2008. június 30. A

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2007-2008. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése 2008. április 7. A

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2009-2010. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatójának 1. számú kiegészítése A PSZÁF az Alaptájékoztató

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS május

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS május CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2014. május A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857; továbbiakban Társaság )

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. összefoglaló jelentése

A Danubius Hotels Nyrt. összefoglaló jelentése A Danubius Hotels Nyrt. összefoglaló jelentése A Danubius Hotels Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban teszi közzé a 2012. év során, valamint a 2013. évben az eddig

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2008-2009. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatójának 1. számú kiegészítése 2008. június 30. A

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata 1/2010. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés 2/2011. számú határozat melléklete Bevezetés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az OTP Bank Nyrt. kiemelkedő jelentőségűnek tartja a hazai és nemzetközi elvárásoknak megfelelő, magas szintű társaságirányítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Befektetői kapcsolattartó :

Befektetői kapcsolattartó : Társaság címe 1051 Budapest, Szent István tér Telefax 889 4005 Ágazati 5511-114 E-mail cím investor.relations@danubiusgroup.c időszak I. félév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857; továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Féléves jelentés 2015

Féléves jelentés 2015 Féléves jelentés 2015 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2015. 2014. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 35.616 42.658-16,51%

Részletesebben

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db. K Ö Z Z É T É T E L A Waberer s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-041375; a továbbiakban: Kibocsátó ) ezúton közzéteszi

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 6. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi. 200.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 6. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2015/2016. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 6. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2015. évi rendes közgyűlésének határozatai

Az OTP Bank Nyrt. 2015. évi rendes közgyűlésének határozatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-070/2015 Az OTP Bank Nyrt. 2015. évi rendes közgyűlésének határozatai 1/2015. sz. határozat: A Közgyűlés

Részletesebben

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27. A Synergon Informatika Nyrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014. évi rendes közgyűlésének határozatai

Az OTP Bank Nyrt. 2014. évi rendes közgyűlésének határozatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-125/2014 Az OTP Bank Nyrt. 2014. évi rendes közgyűlésének határozatai 1/2014. sz. határozat: A Közgyűlés

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 9. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 9. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 9. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

MKB BANK ZRT. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2014/2015 ALAPTÁJÉKOZTATÓ. 2. sz.

MKB BANK ZRT. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2014/2015 ALAPTÁJÉKOZTATÓ. 2. sz. MKB BANK ZRT. 250.000.000.000 forint együttes keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2014/2015 ALAPTÁJÉKOZTATÓ 2. sz. KIEGÉSZÍTÉS A Kiegészítés közzétételét engedélyező MNB határozat száma és kelte:

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Féléves jelentés 2012

Féléves jelentés 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Féléves jelentés 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált,

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. tájékoztatása A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy I. döntésének eredményét

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Az MKB Bank összefoglaló jelentése az elmúlt 12 hónap során közzétett társasági információkról

Az MKB Bank összefoglaló jelentése az elmúlt 12 hónap során közzétett társasági információkról Az MKB Bank összefoglaló jelentése az elmúlt 12 hónap során közzétett társasági információkról Az MKB Bank Nyrt (1056 Budapest Váci u. 38) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52/A. (1) bekezdésében

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 5. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 3. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt. 1048. Budapest Megyeri út 202. Nyrt Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4, 2015. I negyedév mérleg

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. Összefoglaló jelentése az elmúlt 12 hónap során közzétett társasági információkról

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. Összefoglaló jelentése az elmúlt 12 hónap során közzétett társasági információkról Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. Összefoglaló jelentése az elmúlt 12 hónap során közzétett társasági információkról Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú Kiegészítés a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített Alaptájékoztatóhoz

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt évi rendes közgyűlésének határozatai

Az OTP Bank Nyrt évi rendes közgyűlésének határozatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-192/2012 Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi rendes közgyűlésének határozatai 1/2012. sz. határozat: A Közgyűlés

Részletesebben

Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben