2012. I-III. negyedéves jelentése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. I-III. negyedéves jelentése"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság I-III. negyedéves jelentése Takács Krisztián elnök-vezérigazgató november 30.

2 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit I. A Társaság történetének áttekintése, társasági alapadatok A Társaság több mint hat éves történetre tekinthet vissza, ugyanis 2006 novemberében alapította meg három, a távközlés területén évtizedes tapasztalattal rendelkező magánszemély, akik közül két fő jelenleg is aktív szerepet vállal a Társaság működtetésében. A Társaság úgynevezett alternatív távközlési szolgáltató, vagyis egyike a nagy országos távközlési szolgáltatók mellett működő kisebb távközlési cégeknek. Alternatív távközlési szolgáltatóként telefonos hangszolgáltatást, szélessávú internet szolgáltatást, műholdas szolgáltatásokat és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt önkormányzati, üzleti, és magán ügyfelek részére. A Társaságnak jelenleg négy fő üzletága/szolgáltatáscsoportja van: saját mikrohullámú hálózatán működő távközlési szolgáltatások, nem mikrohullámon nyújtott hagyományos távközlési szolgáltatások, és virtuális mobil telekommunikációs szolgáltatások, műholdas televízió- és internet szolgáltatások. A Társaság működése és bővülése szempontjából jelenleg a mikrohullámú- és műholdas üzletág a meghatározó. A másik két üzletág szerepe a saját mikrohullámú hálózaton nyújtott szolgáltatások olyan kiegészítése, melynek révén a Társaság szolgáltatás portfoliója teljessé válik akár a legnagyobb telekom szolgáltatókkal való összevetésben is. Ennek megfelelően a vállalati stratégia alapja a mikrohullámú- és műholdas üzletág bővülési stratégiája. Társasági adatok Cégnév: Rövidített cégnév: Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Business Telecom Nyrt. Székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Cégjegyzékszám: Adószám: Gazdasági tevékenység végzésének kezdete: Székhely szerinti tagállam: A Társaság határozatlan időtartamra alakult Magyarország Telefonszám: (+36) Fax: (+36) Irányadó jog: A Társaság jegyzett tőkéje: magyar ,- Ft, -2-

3 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit 1. Pénzügyi kimutatások 1.1 MÉRLEG A Mérleg/Eszközök (Aktívák) Adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző időszak Tárgyidőszak Index A. Befektetett eszközök ( ) ,91% 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9) ,08% Szellemi termékek ,08% 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17) ,55% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,57% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,56% Beruházások, felújítások ,59% Beruházásokra adott előlegek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25) ,00% Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,00% 11. B. Forgóeszközök ( ) ,95% 12. I. KÉSZLETEK (28-33) ,59% Anyagok ,00% Áruk ,47% 15. II. KÖVETELÉSEK (35-39) ,62% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,51% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,58% Egyéb követelések ,10% 19. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44) ,59% Saját részvények, saját üzletrészek ,00% Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,70% 22. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47) ,21% Pénztár, csekk ,83% Bankbetétek ,44% 25. C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51) ,12% Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,89% Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,26% 28. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) ,74% A mérleg eszköz oldalához kapcsolódó kiegészítések A Társaság mérlegfőösszege több mint 47%-os bővülést mutat a december 31. időpontbeli értékhez képest. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK értéke közel 68%-kal magasabb a bázis időpontbeli értéknél, melyet alapvetően a befejezetlen beruházások, illetve a beruházásra adott előlegek növekedése magyaráz. Beruházásra adott előlegként nagy értékű hálózati elemek, illetve szerver berendezések beszerzésére nyújtott a Társaság előleget. Az immateriális javak esetében a nettó érték növekedése figyelhető meg, ami a tárgyidőszakban megvalósított ügyfél akvizíciókkal kapcsolatos bővülés, illetve az időarányosan elszámolt értékcsökkenés különbözetéből adódik. A FORGÓESZKÖZÖK értéke közel 16%-os növekedést jelez a bázishoz viszonyítva. A készleteken belül az áruk értékének növekedése jelentős, mely elsődlegesen a műholdas televízió- és internet szolgáltatás keretében, továbbértékesítési céllal beszerzett árukhoz kapcsolódik. -3-

4 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit A Társaság vevőköveteléseinek értékében közel 14%-os csökkenés figyelhető meg, ami kedvező változásként értékelhető. A kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelések teljes összege a Társaság 100%-os tulajdonában lévő Marketorg Kft.-vel kapcsolatos. A növekedés oka, hogy I-III. negyedévében a Társaság további eft összegű kölcsönt folyósított a Marketorg Kft.-nek a leányvállalat vesztesége- és működésének finanszírozására. A vállalat alacsony vételárának feltétele volt az adósságállomány rendezése. Az egyéb követelések részletezését az 1. táblázat tartalmazza. Az egyéb követelések értékében több, mint hatszoros növekedés tapasztalható tárgyidőszak végén. Ehhez a bővüléshez jelentős mértékben hozzájárult a Társaság Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szembeni visszaigénylő pozíciójából fakadó követelés jellegű tételek összessége, illetve tőkepiaci ügyletből származó követelésállomány is. Megnevezés Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben fennálló követelés Értékpapír ügyletből származó követelés Szolgáltatásra adott előleg Munkavállalókkal szembeni követelések Helyi adó követelés Különféle egyéb követelés Adott kaució 270 Internet utalványból származó követelés 135 Egyéb követelések táblázat A forgóeszközök között kimutatott eft összegű értékpapírokon belül BÉT részvényeket, valamint diszkont kincstárjegyeket tart nyilván a Társaság, valamint a Társaság saját kibocsátású kötvényekkel is rendelkezik szeptember 30. napon, melyek a következők: BUSINESS TELECOM KÖTVÉNY I., elnevezésű kötvény, illetve BTEL 2015/B elnevezésű átváltoztatható kötvény. A tárgyidőszak végén a pénzeszközök állományának közel 39%-os csökkenése állapítható meg. AZ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK értéke közel háromszorosára növekedett a bázis időpontbeli értékhez képest. Az elhatárolt bevételek összegének abszolút növekedése az adott időszakra vonatkozó, de a tárgyidőszakot követő időszakban kiszámlázott bevételekhez kapcsolódik. -4-

5 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit A Mérleg/Források (Passzívák) Adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző időszak Tárgyidőszak Index D. Saját tőke ( ) ,21% 30. I. JEGYZETT TŐKE ,97% 31. ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK ,93% 35. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,06% 36. E. Céltartalékok (63-65) F. Kötelezettségek ( ) ,80% 38. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79) ,15% Átváltatoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból ,05% Beruházási és fejlesztési hitelek ,64% Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89) ,19% Rövid lejáratú kölcsönök ,42% ebből az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek ,16% Vevőtől kapott előlegek ,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók) ,19% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,69% 50. G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93) ,90% Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,43% Halasztott bevételek ,64% 53. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) ,74% A mérleg forrás oldalához kapcsolódó kiegészítések III. negyedévének végére a SAJÁT TŐKE több, mint 50%-os növekedése valósult meg. A növekedést egyrészt a társaság jegyzett tőkéjének tárgyidőszaki eft értékű emelése okozza. A tőkeemelés egyrészt 100 millió Ft pénzbeli hozzájárulással történő osztalék-elsőbbségi részvények kibocsátásával, másrészt eft összegben törzsrészvények zárt körben történő kibocsátásával értékpapír apport ellenében történt meg. A Társaság az értékpapír apport következtében jelentős tőketartalék növekményt realizálhatott. A saját tőke növekedéséhez a tárgyidőszaki nyereséges gazdálkodás is hozzájárult.. A KÖTELEZETTSÉGEK összege a tárgyidőszakban közel 58%-kal növekedett. A Társaság hátrasorolt kötelezettséggel nem rendelkezik. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke a bázis időponthoz viszonyítva 32%- os növekedést jelez. A bővülés alapvetően a tárgyidőszakban a Társaság által a nyilvános kötvényprogram keretében rábocsátott BTEL 2014/A elnevezésű kötvényekhez, valamint zárt kibocsátású BTEL 2015/B elnevezésű átváltoztatható kötvényekhez kapcsolódik. A Társaság által kibocsátott kötvények adatait a 2. táblázat tartalmazza. Az előző időszakban beruházási és fejlesztési hitelként kimutatott összeg jelentős része átsorolásra került az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek közé, mivel ezen összegek eszközlízinghez kapcsolódnak. -5-

6 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit Elnevezés Kibocsátás napja Lejárat napja Kamatláb Kibocsátás volumene (Ft) Business Telecom Kötvény I ,50 % BTEL 2014/A ,50 % BTEL 2014/B ,50 % BTEL 2013/A ,00 % BTEL 2014/A rábocsátás I ,50 % BTEL 2014/A rábocsátás II ,50 % BTEL 2014/A rábocsátás III ,50 % BTEL 2015/B átváltoztatható kötvény ,50% BTEL 2015/C ,81% táblázat A rövid lejáratú kötelezettségek összességében több, mint kétszeres bővülést mutatkozik A Társaság rövid lejáratú kölcsöneinek teljes összege tagi kölcsönnel kapcsolatos. A szállítók állománya több, mint háromszorosára bővült. Ennek oka, hogy kapcsolódó beszerzések megnövekedtek az ügyfélállomány bővülésével párhuzamosan. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege a bázishoz viszonyítva több,mint négyszeresére bővült. A PASSZÍV IDŐBELI elhatárolások összege közel 34%-os beszűkülést mutat. A költségek passzív időbeli elhatárolásán belül eft a Társaság által kibocsátott kötvényeket terhelő időarányos kamathoz kapcsolódik, míg eft a tárgyidőszakot terhelő működési költség. A halasztott bevételek teljes összege a GOP /A számú pályázathoz kapcsolódik, és a még értékcsökkenés arányában fel nem oldott összeget tartalmazza a következő időszakokra vonatkozóan. -6-

7 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit 1.2 Eredménykimutatás ( A típusú eredménykimutatás összköltség eljárással) Adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése I-III. n.év I-III. n.év Index III. n.év III. n.év Index I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,24% ,69% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek ,56% ,00% - ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség ,95% ,80% 06 Igénybe vett szolgáltatások értéke ,25% ,17% 07 Egyéb szolgáltatások értéke ,60% ,59% 08 Eladott áruk beszerzési értéke ,09% ,19% 09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,87% ,18% IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,68% ,26% 10 Bérköltség ,74% ,40% 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,48% ,39% 12 Bérjárulékok ,93% ,94% V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,83% ,05% VI. Értékcsökkenési leírás ,02% ,96% VII. Egyéb ráfordítások ,19% ,99% - ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,08% ,52% 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét ,67% ,00% - ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,96% ,00% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,93% ,17% 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,29% ,48% - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,65% ,85% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,41% ,48% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.) ,43% ,45% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) ,76% ,79% X. Rendkívüli bevételek ,00% ,00% XI. Rendkívüli ráfordítások ,00% ,00% D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.) ,00% ,00% E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C. +-D.) ,82% ,78% XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY ( +-E. - XII.) ,82% ,78% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F ) ,82% ,78% Az eredményt alakító főbb tényezők elemzésével a 3.4-es A TÁRSASÁG I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ IDŐSZAKÁBAN ELÉRT EREDMÉNYEI ÉS KILÁTÁSAI c. fejezet foglalkozik bővebben. -7-

8 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit 1.3 Cash flow kimutatás A tétel megnevezése Tárgyidőszak I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Korrigált adózás előtti eredmény (+-) Elszámolt amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-) Szállítói kötelezettség változása (+-) Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+-) Passzív időbeli elhatárolások változása (+-) Vevőkövetelés változása (+-) Forgóeszközök változása (vevőköv.és pénzeszk,.nélkül) (+-) Aktív időbeli elhatárolások változása (+-) Fizetett, fizetendő adó (nyereség után (-) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott részesedés, osztalék (+) III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) Kötvény, hitelvisz. megtest.ő értékpapír kibocsátás. bevétele (+) Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú lejáratú kölcsönök, bankbetétek törlesztése, beváltása (+) Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) Véglegesen átadott pénzeszköz (-) Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötel. változ. (+-) IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III)

9 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit 2. Vezetőségi jelentés A vezetőségi jelentés a beszámolót kísérő elemzés, amely bemutatja azokat a fő folyamatokat és tényezőket, amely a jelentés időszakában a Társaság üzleti teljesítményére, fejlődésére és helyzetére hatással voltak, illetve a jövőben hatással lesznek. 2.1 A Társaság üzleti környezete A távközlési piacméret stagnálása továbbra is jellemző. A magyar gazdaság recessziója és távközlési szektort érintő adók terhe mind ezt erősítik. Habár a távközlési különadó január 1-jétől hatályát veszti, már a küszöbön áll az új közműadó. Magyarországon a multinacionális cégek többsége nem proaktív, követő magatartásukkal nem generálják a növekedést. Az idei év eddigi eredményei is jól mutatják a Társaság által 2008-ban felismert irányt, miszerint a költséghatékony több szolgáltatást magában foglaló termékek hódítanak piacot. Ez a Társaság szempontjából komoly előnyt jelent, hiszen az elmúlt években pont erre helyezett nagy hangsúlyt és az alternatív piac egyik legszélesebb szolgáltatási portfolióját hozta létre, a legtöbb termék esetében országos lefedettséget biztosítva. Ez elsősorban az alternatív piac szereplőivel szembeni versenyelőny, de technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a Társaság az inkumbens szolgáltatók kínálataival is versenybe tud szállni. A távközlési szolgáltatások iránti érdeklődés a technológia fejlődésével a válság ellenére is folyamatosan nő, ezzel a Társaság lehetőségeink köre egyre bővül. A gazdasági válság felhasználókat érintő megközelítését nézve, megnőtt az igény, a kedvezőbb árú, szélesebb körű szolgáltatások iránt, így nem csak a távközlési piac szereplőivel való összevetésben erősödött a Társaság piaci helyzete, de az ügyféligények is abba az irányba mutatnak, ahol a Társaság versenyképessége erős. Eltérően a haza távközlési piac meghatározó szereplőitől Társaságunk nem tervez leépítéseket a közeljövőben. 2.2 A jelentést lefedő időszakban elért eredmények, főbb események áprilisában a Társaság jegyzett tőkéjének összege eft összegben megemelésre került. A jegyzett tőke növelése osztalékelsőbbségi és törzsrészvények kibocsátásával valósult meg májusában a Társaság részvényei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde B kategóriájába. A május-június folyamán 423 millió Ft névértében megvalósított kötvény rábocsátással lezárult a Btel egy éves kötvényprogramja I. félévében a Business Telecom Nyrt. és a Nordtelekom Nyrt., valamint a GTS Hungary Kft. között létrejött szerződés értelmében júniusától több, mint előfizető került át a Business Telecom Nyrt. ügyfélállományába júniusától kizárólagos joggal, egyedülálló módon a Btel elindította a műholdas internet szolgáltatását, mellyel az ország egész területén kiváló minőségű, szélessávú internet-hozzáférést képes biztosítani I. félév végén befejeződött a vállalatirányítási rendszer cseréje. Az új rendszer képes biztosítani a vállalat stabil működését, a számlázás, az ügyfélnyilvántartás és a behajtáskezelés professzionális környezetét. A szervezeti hierarchia átalakításra került, amely képes hosszútávon támogatni a dinamikus fejlődést. Az átalakítással új vezetői státuszok nyíltak, melyeket iparági szakértők töltenek be. -9-

10 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit júliusában a Társaság újabb jegyzett tőkeemelést hajtott végre eft összegben törzsrészvények zártkörű kibocsátásával augusztusában a Társaság ügyfél- és ULL hálózati akvizíciós megállapodást írt alá a Drávanet Zrtvel és a Drávanet ADSL Kft.-vel, melynek értelmében októberétől ULL hálózat, valamint összesen közel ügyfél került át a Társaság állományába. 2.3 A Társaság céljai és stratégiája A Társaság fő célja és küldetése hosszútávon változatlan maradt. A Társaság fő célja, küldetése, hogy olyan országosan ismert és elismert alternatív távközlési szolgáltatóvá váljon, amely az ország jelentős részén, saját hálózaton (azaz: nagykereskedelmi hálózatok igénybevétele nélkül) képes minőségi telefonos hang és arra épülő értéknövelő szolgáltatások, szélessávú internet szolgáltatás, TV szolgáltatás, mobilinternet szolgáltatás, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások nyújtására kiterjedt önkormányzati, üzleti és privát ügyfélkör számára. A Vállalat kecskeméti központjából látja el a kis és nagykereskedelmi értékesítési hálózat irányításával, a telekommunikációs infrastruktúra menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat, illetve az általános vállalatvezetési funkciókat. A Társaság az önkormányzati és a nagyvállalati ügyfélkört célzó értékesítést belső értékesítői csapatra alapozza. Az üzleti ügyfélkör felé irányuló értékesítésbe bevonásra kerül a nagy és kiskereskedelmi hálózat is. A privát ügyfélkört pedig meghatározó részben a kis és nagykereskedelmi hálózaton keresztül éri el a Társaság. A telekommunikációs infrastruktúra üzemeltetésével és bővítésével kapcsolatos műszaki feladatok bizonyos részét alvállalkozói, illetve viszonteladói kör bevonásával tervezi végeztetni a Társaság. Ennek oka egyrészt a hálózat földrajzi kiterjedtségében, másrészt pedig az üzleti fókuszban keresendő. Vállalatunk távközlési szolgáltatások nyújtására fókuszál; az ehhez szükséges alap infrastruktúrán végzendő műszaki/szerelési tevékenységeket zömében külső specialistákra bízza mert így kisebb létszámmal képes ellátni a Társaság a szolgáltatási feladatokat. Az alvállalkozók és a szerelést is végző viszonteladók megfelelő felügyelete érdekében természetesen rendelkeznie kell a Társaságnak egy kis létszámú, magasan képzett műszaki szakember gárdával. A szolgáltatások nyújtásához szükséges alap infrastruktúra kulcselemei a műszaki megoldások szempontjából középtávon nem változnak. A településeken létesítendő felhordóhálózat mikrohullámú technológián alapul. A települések központi bázisállomásait pedig kezdetben bérelt vonalakból felépülő gerinchálózat kapcsolja össze a két szolgáltatói főközpont valamelyikével. A bérelt vonalakon alapuló gerinchálózatokat fokozatosan kiváltja a Társaság saját tulajdonú, optikai gerinchálózata. A Társaság a jövőben sem zárkózik el ügyfél-, illetve hálózat akvizíciós megoldásoktól a stratégia megvalósításának érdekében, mivel a múltbeli tapasztalatok alátámasztják, hogy eredményes volt az ilyen jellegű lehetőségek kihasználása. További tervek között szerepel a szolgáltatási portfólió további bővítése, illetve új szolgáltatási területekre történő belépés. 2.4 A Társaság főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok A Társaságot az teszi egyedivé az alternatív távközlési szolgáltatók piacán, hogy olyan technikai megoldásokat is alkalmaz, melyek segítségével képes a szolgáltatásait országosan eljuttatni egészen a végpontig (ügyfélig), más szolgáltatók hálózatának igénybevétele nélkül. Ezen megoldások jelentősen csökkentik a szolgáltatások bekerülési költségeit, és növelik a kínálható alkalmazások számát. -10-

11 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit Saját hálózata segítségével a Társaság a vezetékes távközlési szolgáltatások gyakorlatilag teljes körét kínálja a közszféra és a versenyszféra szereplőinek, valamint privát ügyfeleknek Magyarország egész területén. A versenytársaival szemben a Társaság a következő előnyöket tudhatja magáénak: Az alkalmazott mikrohullámú technológiának köszönhetően a Társaság olyan hasznos kiegészítő szolgáltatásokat tud nyújtani az önkormányzati és üzleti ügyfeleinek, amikre versenytársaik vagy nem képesek, vagy csak drágábban tudják szolgáltatni. Ilyen szolgáltatások: Térmegfigyelő rendszerek adatkapcsolatainak biztosítása WLAN (informatikai rendszerek, hálózatok összeköttetését biztosító szolgáltatás) Wifi (HotSpot) Internet biztosítása (nyilvános tereken, épületekben) Nyilvános vészhívó berendezések biztosítása Közösségi telefon szolgáltatások biztosítása (kollégiumokban, iskolákban stb.) Szolgáltatásait az IP alap mellett szabványos előfizetői vonalként is biztosítja (analóg, ISDN2 pmp, ISDN2 pp, ISDN30), ezáltal a szolgáltatás igénybevétele nem igényel technológiai fejlesztést az ügyfél részéről. A Társaság saját költségén építi ki a hálózati infrastruktúráját. Így az ügyfeleknek nem kell előzetesen befektetni ahhoz, hogy elkezdhessenek megtakarítani. A Társaság biztosítani tudja a számhordozhatóságot, vagyis a meglévő telefonszámok megmaradnak a szolgáltató váltást követően is. Olyan berendezéseket használ, amelyek révén garantálni tudja, hogy a szolgáltató váltás pillanatában (pontosabban a váltás lebonyolítására megadott időablakban) nem következik be szolgáltatás kiesés. Műholdas technológia segítségével az országban egyedülálló módon képes országos lefedettségű szolgáltatásokat kínálni. A fenti előnyök mellett a Társaságnak bizonyos hátrányokkal és kockázatokkal is kell számolnia: Makrogazdasági kockázat: A Társaság működése és jövedelmezősége összefügg a nemzetgazdasági folyamatok alakulásával. Amennyiben a makroökonómiai helyzetben kedvezőtlen előjelű változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, a külső és belső egyensúlyi pozíciók romlanak, akkor az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásától a Társaság sem függetlenítheti magát. Szabályozási kockázat: Kockázatot jelent a gyakran változónak tekinthető hazai jogi szabályozási környezet, melynek változásai jelentős hatást gyakorolhatnak a Társaság üzleti tevékenységére, az elérhető adózás előtti eredményre, a beruházási projektek megvalósulására, azok idejére, költségére. Így pl. a műszaki, technológiai, pénzügyi, önkormányzati finanszírozási, közbeszerzési előírások kedvezőtlen változása a Társaságot hátrányosan érinthetik. Piaci versenyből eredő kockázat: A távközlési iparág számos szegmensében már most is igen erősnek mondható a piaci verseny és a versenyhelyzet várhatóan növekedni fog a jövőben. A piacon megjelenő további szolgáltatók erőfeszítéseik révén erősíthetik a versenyhelyzetet, de az inkumbens vagy már versenyző szolgáltatók is egyelőre pontosan előre nem jelezhető versenyt támaszthatnak a Társaság szolgáltatásaival, amely fejlemények hátrányosan érinthetik a Társaság eredményességét. -11-

12 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit Adózási szabályokkal való kockázatok: A Társaság tevékenységének végzése során számos adófizetési kötelezettsége merül fel. Nem zárható ki, hogy esetleges adójogi változások (például új adónemek kivetése, már létező adónemek kulcsainak emelése, valamely adónem kedvezmény-rendszerének szűkítése vagy az adójogszabályok értelmezési gyakorlatának változása) a Társaság számára hátrányosnak bizonyulnak. A hatályos ún. távközlési különadó, illetve a telefonadó a Társaság eredményességét negatívan befolyásolja. Regionális működési kockázat: A Társaság nem zárja ki, hogy tevékenységét a Magyarországot körülvevő, illetve más közép-kelet-európai országokra is kiterjeszti. Ezen regionális terjeszkedés sikerességét a magyarországitól eltérő politikai-gazdasági környezet (országkockázat) miatt nem lehet a magyarországi tevékenységből kiindulva előre jelezni. Adózási szabályokkal kapcsolatos kockázatok: A Társaság tevékenységének végzése során számos adófizetési kötelezettsége merül fel. Nem zárható ki, hogy esetleges adójogi változások (például új adónemek kivetése, már létező adónemek kulcsainak emelése, valamely adónem kedvezményrendszerének szűkítése vagy az adójogszabályok értelmezési gyakorlatának változása) a Társaság számára hátrányosnak bizonyulnak. Nincs biztosíték arra, hogy az adózásra vonatkozó szabályozás a jövőben a jelenleginél nem változik kedvezőtlenebbre, ami a befektetők (legyenek azok természetes személyek, intézményi befektetők vagy egyéb jogalanyok) befektetéseinek értékét negatívan érintheti. Politikai kockázat: A Társaság szolgáltatásainak egy részét, ami azonban kevesebb mint 10%-át önkormányzati, illetve befolyásuk alatt lévő intézményi ügyfelek részére nyújtja. A települési önkormányzatok, illetve más önkormányzati, állami személyek, (köz)intézmények, mint politikailag sokszor befolyásolt szereplők szerződéses megfontolásai eltérhetnek egy racionális, profitorientált, piaci ügyfél megfontolásaitól, ezért az ilyen ügyfelekkel kötött szerződések teljesítése az ügyfelek részéről e tekintetben kockázatokat hordoz. A települési/regionális önkormányzati struktúra jelenleg átalakulóban van, illetve hazánknak új Alaptörvénye van, új közpénzügyi szabályokkal Mindezen fejlemények, amelyek kimenetele ma még nem prognosztizálható, érinthetik a Társaság állami/önkormányzati/közszféra-beli ügyfeleinek a fizetési képességét, hajlandóságát, feltételeit, beszerzési gyakorlatát. Az ügyfélkör gazdasági pozíciójának negatív változásából eredő kockázat: A Társaság nagyszámú, jelenleg egyenként az árbevétel csak relatíve kis hányadáért felelős ügyféllel rendelkezik. Elképzelhető azonban, hogy a hosszabb távú szerződések futamideje alatt egy vagy több fontosabb ügyfél vagy akár ügyfélszegmens gazdasági pozíciója megromlik. Finanszírozással kapcsolatos kockázatok: A Társaság a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségeit elsődlegesen a Társaság által termelt cash-flow-ból kívánja teljesíteni. A Társaság vezetése azonban jelentős üzleti növekedést eredményező társasági stratégiát tervez megvalósítani. Ennek része lehet az is, hogy adott esetben a Társaság a nettó adósságának a saját tőkéjéhez viszonyított arányát, a gyorsabb üzleti növekedés érdekében vagy más okból, illetve célból a Társaság megnöveli és meglehetősen magas szinten tartja. E növekedési vagy más üzleti stratégia megvalósulása azonban előre nem látható, kalkulálható körülmények következtében bizonytalanságot hordoz magában. -12-

13 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit 2.5 A Társaság a beszámoló tárgyidőszakában elért eredményei és kilátásai Az értékesítés nettó árbevétele több, mint kétszeresére bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az egyes üzletágak bevételeit, operatív költségeit és EBITDA szintű eredményét az 3. táblázat szemlélteti I- III. negyedévre vonatkozóan: Megnevezés Hagyományos üzletág WDSL üzletág MVNO üzletág Műholdas üzletág Egyéb bevételek/ ráfordítások Összesen BEVÉTEL OPERATÍV KÖLTSÉGEK EBITDA EBITDA% 19,62% 23,11% 9,37% 8,03% 57,34% 20,36% 3. táblázat Az EGYÉB BEVÉTELEK I-III. negyedévi, illetve III. negyedévi értékéről is elmondható, hogy jelentős növekedést mutatnak. Ennek elsősorban az ügyfelek által a szolgáltatásra vonatkozóan történő hűségidő előtti felmondás következtében előirányzott kötbérek összege, illetve a költségek ellentételezésére kapott támogatás értékcsökkenés arányában feloldott része a magyarázat. Az ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK értéke a duplájára növekedett. Az I-III. negyedévben a Társaság anyagköltsége mindössze minimális, 7% körüli növekedést mutat az előző időszakhoz képest. Az anyagköltségen belül jelentős tételt képvisel a Társaság gépjárműveihez kapcsolódó üzemanyagköltség. Az üzemanyagköltség növekedése egyrészt a gépjárműpark bővülésének, másrészt a folyamatosan növekvő üzemanyagáraknak köszönhető. Az anyagköltségen belül kerülnek elszámolásra a Társaság bizonyos fix jellegű költségei is (pl.: irodaszer, nyomtatvány, szórólapok, energia díjak, vízdíj, gázdíj), amelyek a vállalat bővüléséhez igazodva növekednek. A Társaság igénybevett szolgáltatásainak értéke több, mint két és félszeresére bővült a bázis időszakhoz képest. A bázis negyedévhez viszonyítva a 2012-es III. negyedévben az igénybevett szolgáltatások több, mint háromszoros értéket jeleznek. Ezen növekedés több tényező együttes hatásaként következett be. Mivel a Társaság a műholdas televízió szolgáltatását II. félévében indította el, így a bázishoz képest 2012-ben a műholdas televízió szolgáltatáshoz kapcsolódó transzponder díj összege jelentősen megnövelte az igénybevett szolgáltatások értékét. Továbbá a Társaság által 2012-ben elindított műholdas internet szolgáltatás tovább emeli az ilyen jellegű költségeket. Az igénybevett szolgáltatások értékében további növekedést eredményezett a telekommunikációs eszközök bérléséből fakadó többletköltség, valamint az ügyfélszolgálattal, call centerrel kapcsolatos költségbővülés. Az ügyfelek professzionális kiszolgálásából fakadóan évben a karbantartásra, javításra is nagyobb hangsúly helyeződött, ezáltal az ezzel kapcsolatos költségek is megnövekedtek. Az egyéb szolgáltatások értékének több, mint kétszeres bővülését a tárgyidőszakban megnövekvő bankköltség okozza. Ennek hátterében elsősorban az értékpapírokkal kapcsolatos műveletek okozta költségnövekedés húzódik. A Társaságnál I-III. negyedévében, nem volt jelentős volumenű áruértékesítés, ezért a bázishoz képest jelentősen beszűkült az eladott áruk beszerzési értéke. Az eladott (közvetített) szolgáltatások közel kétszeres növekedése a megszerzett ügyfelek növekedésével párhuzamosan bővült, mivel az árbevétellel és ügyfélszámmal szoros korrelációt mutat a közvetített szolgáltatások értékének változása. -13-

14 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit A SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összege I-III. negyedévében több, mint 82%-kal növekedett. Emögött egyrészt az állományi létszám folyamatos növekedése, másrészt a munkaerő állomány összetételének változása áll. A munkaerő állomány összetétele eltolódott a magasabb bérkategóriába tartozó, szellemi foglalkozású dolgozók irányába. A szervezeti hiererchia átalakításra került, amely képes hosszútávon támogatni a dinamikus fejlődést. Az átalakítással új vezetői státuszok nyíltak, melyeket iparági szakértők töltenek be. Az előző időszakhoz viszonyítva az ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összege több mint négyszeres értéket mutat a vizsgált időszakban. Ennek magyarázata, hogy a év végén az immateriális javak közé bekerült akvirált ügyfélállományért fizetett ellenérték amortizációjának elszámolása a tárgyidőszak elején indult, ezzel jelentősen megterhelte az adott időszak eredményét. Az értékcsökkenési leírás összegét tovább növelik a folyamatos ügyfél akvizíciókhoz és eszközbeszerzésekhez kapcsolódó amortizációs ráfordítások. Az EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összege közel 30%-os csökkenést mutat bázis időszakról tárgyidőszakra. A beszűkülés mögött elsősorban a késedelmi pótlékok, kötbérek csökkenése áll. A PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEInek (4. táblázat) összege jelentős mértékű és összegű bővülést, valamint átrendeződést mutat bázis időszakról tárgyidőszakra. Ennek hátterében alapvetően intenzívebb tőkepiaci műveletekből származó kamatbevételek és árfolyamnyereségek húzódnak. A pénzügyi bevételeken belül bizonyos tételek átsorolásra kerültek, ami negatív előjelű korrekciót vont maga után. Adatok ezer Ft-ban III III. Megnevezés Index Index I-III. n.év I-III. n.év n.év n.év Kapott járó osztalék Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árf.nyer Forg.eszk-ként kimutatott értékpapírok kamata Realizált árfolyamnyereség ,94% Egyéb kapott kamatok Forgóeszközök kamata ,42% ,64% Anyag- és árubeszerzés árfolyamnyeresége PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ,93% ,17% 4. táblázat A PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (5. táblázat) a tárgyidőszakban jelentősen növekedtek. Ennek hátterében alapvetően a finanszírozási források átrendeződéséből adódó kötvényekkel kapcsolatos kamatráfordítások bővülése húzódik. Adatok ezer Ft-ban III III. Megnevezés Index Index I-III. n.év I-III. n.év n.év n.év Kötvény után fizetendő kamatok ,31% ,83% Egyéb fizetendő kamatok ,86% ,00% Gépkocsik után fizetett kamatok ,43% ,37% Realizált árfolyamveszteség ,44% ,90% Hitelviszonyt megtestesítő ép. árf-veszt Anyag- és árubeszerzés árfolyamvesztesége PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ,41% ,48% 5. táblázat I-III. negyedévében a Társaság eft összegű ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT (nyereséget) ért el, melyből a III. negyedévre jutó nyereség összege eft. -14-

15 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit Az egyes eredménykategóriák alakulását bázis- és tárgyidőszakban jól szemlélteti a 1. ábra. Ezer Ft Eredménykategóriák alakulása I-III. negyedév és I-III. negyedév vonatkozásában EBITDA* EBIT** 1. ábra Szokásos vállalkozási eredmény Mérleg szerinti eredmény I-III. n.év I-III. n.év * EBITDA: üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + értékcsökkenési leírás ** EBIT: üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 2.6 A Társaság komplex értékelése minőségi mutatókkal, kilátások Vagyoni helyzet A Társaság vagyoni helyzetének elemzéséhez használt mutatókat a 6. táblázat tartalmazza. TŐKESZERKEZETI MUTATÓK Tőkeerősség/Tőkeellátottság (Saját tőke/források) Kötelezettségek aránya (Kötelezettségek/Források) Befektetett eszközök fedezettsége (Saját tőke/befektetett eszközök) Tőkemultiplikátor (Források/Saját tőke) 6. táblázat I-III. NEGYEDÉV I-III. NEGYEDÉV INDEX 36,82% 22,05% 59,89% 60,48% 73,76% 121,96% 130,30% 41,47% 31,83% 271,56% 453,56% 167,02% A Társaság tőkeerőssége gyengülést mutat a tárgyidőszakban. A Társaság vezetősége a tőkeerősség javításának érdekében az év hátralévő részében további tőkeemeléseket céloz végrehajtani. A jelzett gyengülés oka, hogy a Társaság kötelezettségei nagyobb mértékben növekedtek, mint ahogy a saját tőkéje bővülni tudott. Ez elsősorban kötvénykibocsátás miatt megnövekedett hosszú lejáratú kötelezettség hatása. -15-

16 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit A kötelezettségek összes forráson belüli aránya növekedést jelez. A mutató állandósága vagy növekedése megfelelő szintű jövedelmezőség esetén nem tekinthető feltétlenül negatív jelenségnek. Megállapítható, hogy csökkent a befektetett eszközök saját tőke által biztosított fedezettsége. A Társaság egységnyi saját tőkével megmozgatott forrásállománya javult Pénzügyi helyzet Az adósságállomány elemzéséhez szükséges mutatókat az 7. táblázat tartalmazza. ADÓSSÁGÁLLOMÁNY MUTATÓI Adósságállomány aránya (Hosszú lejáratú kötelezettségek/(saját tőke+ Hosszú lejáratú kötelezettségek) Saját tőke aránya (Saját tőke/(saját tőke+ Hosszú lejáratú kötelezettségek)) Adósságállomány fedezettsége (Saját tőke/hosszú lejáratú kötelezettségek) Tőkefeszültségi mutató (Kötelezettségek/Saját tőke) Eladósodottság foka (Kötelezettségek/Összes forrás) 7. táblázat I-III. NEGYEDÉV I-III. NEGYEDÉV INDEX 50,07% 69,26% 138,33% 49,93% 30,74% 61,57% 99,72% 44,38% 44,50% 164,24% 334,53% 203,68% 60,48% 73,76% 121,96% A Társaság hosszú lejáratú hitel- és fizetőképességének megítéléséhez az adósságállomány vizsgálata szükséges. A Társaság adósságállományának aránya növekedett a tárgyidőszakban, mellyel párhuzamosan a saját tőke aránya csökkent. Ennek oka, hogy a Társaság kötelezettségeinek állománya nagyobb mértékben növekedett, mint ahogy a saját tőkéje bővülni tudott. Az adósságállomány saját tőke általi fedezettsége csökkent. Az likviditás elemzéséhez szükséges mutatókat az 8. táblázat tartalmazza. LIKVIDITÁSI MUTATÓK Nettó forgőtőke (eft) (Forgóeszközök-Rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási mutató (Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási gyorsráta ((Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek)) Pénzeszköz likviditás (Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek) 8. táblázat I-III. NEGYEDÉV I-III. NEGYEDÉV INDEX ,59% 3,00 1,59 53,00% 2,66 1,54 57,89% 0,47 0,01 2,13% A Nettó forgótőke értékének csökkenése azt jelzi, hogy a Társaságnál csökkent a forgóeszközök azon értéke, melyek hosszú lejáratú forrásokkal kerülnek finanszírozásra. A likviditási mutató értéke mindkét esetben a biztonságosnak tekinthető 1,3-es érték felett alakult. A Társaság azonnali fizetőképessége (pénzeszköz likviditás) romlott. -16-

17 2.6.3 Jövedelmezőség Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit A jövedelmezőség elemzéséhez szükséges mutatókat az 9. táblázat tartalmazza. JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK Hozzáadott termelési érték (eft) (Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját telj. - Anyagjellegű ráfordítások) Nettó termelési érték (Hozzáadott érték - Értékcsökkenési leírás) I-III. NEGYEDÉV I-III. NEGYEDÉV INDEX ,00% ,00% Bevétel arányos üzemi eredmény (Adózás előtti eredmény/üzemi bevételek) 6,95% 11,99% 172,52% Bevétel arányos adózás előtti eredmény (Adózás előtti eredmény/összes bevétel) Hozzáadott termelési érték indexe az árbevételben (Hozzáadott érték / Értékesítés nettó árbevétele) Személyi jellegű ráfordítások aránya a bevételből (Személyi jellegű ráfordítások / (Ért. nettó árbevétele + Aktivált saját telj.) 9. táblázat 4,28% 3,50% 81,78% 27,64% 27,48% 99,42% 10,03% 9,02% 89,93% A Társaság hozzáadott termelési értéke növekedett a vizsgált időszakban. A jövedelmezőségi mutatók minimális csökkenést jeleznek. Az árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatója 4,28%-ról 3,50%-ra esett vissza. Az összemérés az adózás előtti eredményt alkalmazza, amelyet jelentősen mérsékelnek a kötvénykamatok miatt felmerülő ráfordítások, így célszerű az árbevétel arányos üzemi eredményre is tekintettel lenni. Az árbevétel arányos üzemi eredmény esetében jelentős javulás mutatkozik, azaz a tárgyidőszaki érték közel kétszeresére emelkedett a bázisidőszakhoz képest. Az emberi erőforrás gazdálkodásnak köszönhetően csökkent a személyi jellegű ráfordítások bevételhez viszonyított arányszáma. A vizsgált időszakban megtermelt új érték (nettó termelési érték) is közel duplájára növekedett az előző időszak hasonló adatához képest Kilátások A Társaság továbbra is a jól megtervezett stratégiája mentén halad. A stratégia megvalósításául szolgáló egyes célok és eszközök a piaci helyzethez igazodva azonban változhatnak. Alapvetően a saját hálózatok további fejlesztése terén várható további dinamizmus, hiszen az elmúlt években megszerzett tapasztalatok és referenciák, valamint a jól és hatékonyan kialakított szervezeti és üzemeltetési struktúra is ezt hivatott ösztönözni. A költséghatékonyságot, a profitabilitást, valamint az ügyfelek elégedettségi szintjének növelését szem előtt tartva a Társaság törekszik végpontjainak saját hálózat általi kiszolgálási szintjét maximalizálni. A Társaság megpróbálja kihasználni a kisebb szervezetből adódó hatékonyabb, gyorsabb piaci reagálást biztosító működésből származó előnyöket. A Társaság a jövőben is tervezi új, egyedi és hatékony szolgáltatásokkal bővíteni portfólióját, illetve az új szolgáltatási területekre történő belépést. A Társaság a jövőben sem zárkózik el ügyfél-, illetve hálózat akvizíciós megoldásoktól a stratégia megvalósításának érdekében, mivel a múltbeli tapasztalatok alátámasztják, hogy eredményesen történt az ilyen jellegű lehetőségek kihasználása. -17-

18 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit Nyilatkozat A Business Telecom Távközlési Nyrt. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény által előírt kötelezettségének megfelelően kijelenti, hogy a negyedéves jelentés adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Társaságunk egyúttal kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, továbbá a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A Társaság I-III. negyedéves jelentésében közölt adatok könyvvizsgálattal nem alátámasztottak. A negyedéves jelentés nyomtatott formában megtekinthető a Társaság székhelyén (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.). Kecskemét, november 30. Takács Krisztián elnök-vezérigazgató -18-

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Q1 jelentés Takács Krisztián elnök-vezérigazgató május 31.

52 Társaság neve: Business Telecom Távközlési Nyrt. Telefon: (76) Társaság címe: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telefax: (1) Ágazati besorolás: Távközlés Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Szabó Judit I. A Társaság történetének áttekintése, társasági alapadatok A Társaság több mint hat éves történetre tekinthet vissza, ugyanis 2006 novemberében alapította meg három, a távközlés területén évtizedes tapasztalattal rendelkező magánszemély, akik közül két fő jelenleg is aktív szerepet vállal a Társaság működtetésében. A Társaság úgynevezett alternatív távközlési szolgáltató, vagyis egyike a nagy országos távközlési szolgáltatók mellett működő kisebb távközlési cégeknek. Alternatív távközlési szolgáltatóként telefonos hangszolgáltatást, szélessávú internet szolgáltatást, műholdas szolgáltatásokat és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt önkormányzati, üzleti, és magán ügyfelek részére. A Társaságnak jelenleg négy fő üzletága/szolgáltatáscsoportja van: saját mikrohullámú hálózatán működő távközlési szolgáltatások, nem mikrohullámon nyújtott hagyományos távközlési szolgáltatások, és virtuális mobil telekommunikációs szolgáltatások, műholdas televízió- és internet szolgáltatások. A Társaság működése és bővülése szempontjából jelenleg a mikrohullámú- és műholdas üzletág a meghatározó. A másik két üzletág szerepe a saját mikrohullámú hálózaton nyújtott szolgáltatások olyan kiegészítése, melynek révén a Társaság szolgáltatás portfoliója teljessé válik akár a legnagyobb telekom szolgáltatókkal való összevetésben is. Ennek megfelelően a vállalati stratégia alapja a mikrohullámú- és műholdas üzletág bővülési stratégiája. Társasági adatok Cégnév: Rövidített cégnév: Székhely: Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Business Telecom Nyrt Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Cégjegyzékszám: Adószám: Gazdasági tevékenység végzésének kezdete: Székhely szerinti tagállam: A Társaság határozatlan időtartamra alakult Magyarország Telefonszám: (+36) Fax: (+36) Irányadó jog: A Társaság jegyzett tőkéje: magyar ,- Ft, -2-

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

2012. éves jelentése

2012. éves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. éves jelentése Takács Krisztián elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

2013. I-III. negyedéves jelentése

2013. I-III. negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. I-III. negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben