A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV"

Átírás

1 A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság, Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság április

2 alegység VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság és Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Elérhetőségek: Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság (VKKI) Cím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/c-d Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Cím: 6720 Szeged, Stefánia u. 4. Hnlapk: (a VKKI intézményi hnlapja) ( a vízgyűjtő-gazdálkdási tervek és a tervezés hnlapja) (az EU VKI szakmai dkumentumainak és a jelentések hnlapja) (az ATI-KÖVIZIG hnlapja) Közpnti cím: Közpnti telefnszám:

3 TARTALOM BEVEZETŐ VÍZGYŰJTŐK ÉS VÍZTESTEK JELLEMZÉSE Természeti környezet Dmbrzat, éghajlat Földtan, talajtakaró Vízföldtan Vízrajz Élővilág Társadalmi és gazdasági visznyk Településhálózat, népességföldrajz Területhasználat Gazdaságföldrajz A vízgyűjtő-gazdálkdási tervezés szereplői Hatáskörrel rendelkező hatóság A tervezést végző szervezetek Határvízi kapcslatk Érintettek Víztestek jellemzése Vízflyás víztestek Állóvíz víztestek Erősen módsíttt és mesterséges víztestek Felszín alatti víztestek EMBERI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ TERHELÉSEK ÉS HATÁSOK Pntszerű szennyezőfrrásk Települési szennyezőfrrásk Ipari szennyezőfrrásk, szennyezett területek Mezőgazdasági szennyezőfrrásk Balesetszerű szennyezések Diffúz szennyezőfrrásk Települések Mezőgazdasági tevékenység A természetes állaptt beflyásló hidrmrflógiai beavatkzásk Keresztirányú műtárgyak, duzzasztásk Vízjárást módsító beavatkzásk, vízkrmányzás Fenntartási tevékenységek Vízkivételek Vízkivétel felszíni vizekből Vízkivételek felszín alatti vizekből Egyéb terhelések Belvízelvezetés Közlekedés Rekreáció Halászat Éghajlatváltzás Az éghajlatváltzás várható hatásai Az éghajlatváltzás kezelése a vízgyűjtő-gazdálkdási tervben VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK Ivóvízkivételek védőterületei...53

4 3.1.1 Felszíni ivóvízbázisk Felszín alatti ivóvízbázisk Ivóvízbázisk védőterületeinek nyilvántartása és kijelölése Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek Tápanyag-érzékeny területek Nitrátérzékeny területek Természetes fürdőhelyek Természetes fürdőhelyek kijelölésével érintett víztestek Természeti értékei miatt védett területek A halak életfeltételeinek biztsítására kijelölt felszíni vizek MONITORING HÁLÓZATOK ÉS PROGRAMOK Felszíni vizek Felszín alatti vizek Védett területek A VIZEK ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE, JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK AZONOSÍTÁSA Felszíni vizek állaptának minősítése Vízflyás víztestek öklógiai és kémiai állaptának minősítése Állóvíz víztestek öklógiai és kémiai állaptának minősítése Felszín alatti víztestek állaptának minősítése Felszín alatti víztestek mennyiségi állaptának minősítése Felszín alatti víztestek kémiai állaptának minősítése Védelem alatt álló területek állaptának értékelése Tápanyag- és nitrátérzékeny területek Természetes fürdőhelyek Védett természeti területek A víztestek állaptával kapcslats jelentős prblémák Vízflyásk, állóvizek Felszín alatti víztestek KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK Mentességi vizsgálatk Döntési priritásk Környezeti célkitűzések elérésének ütemezése VÍZHASZNÁLATOK GAZDASÁGI ELEMZÉSE Közüzemi vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségmegtérülésének értékelése Mezőgazdasági vízszlgáltatásk pénzügyi költségmegtérülésének értékelése A vízszlgáltatásk külső költségeinek jelenlegi megfizettetésének helyzete INTÉZKEDÉSI PROGRAM Tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó intézkedések Településekről összegyűjtött kmmunális szennyvizek elvezetése, tisztítása, elhelyezése Településekről származó egyéb szennyezésekkel kapcslats intézkedések Ipari frrásból származó közvetlen szennyezések Mezőgazdasági tevékenységből származó tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentése, illetve környezetfenntartó szerepének növelése Jó halászati és hrgászati gyakrlat kialakítása és elterjesztése A tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó intézkedések alkalmazása Egyéb szennyezések megelőzése, illetve szennyezések kárelhárítása, kármentesítése...138

5 8.3 Vízflyásk és állóvizek hidrmrflógiai állaptát javító intézkedések Vízflyásk és állóvizek medrét érintő intézkedések Vízflyásk árterére vagy hullámterére, valamint az állóvizek parti sávjára vnatkzó intézkedések A hidrmrflógai visznykat jelentősen beflyásló vízhasználatk módsítása A vízflyásk és állóvizek hidrmrflógiai állaptát javító intézkedések alkalmazása Fenntartható vízhasználatk a vizek mennyiségi védelme érdekében Megfelelő ivóvízminőséget biztsító intézkedések Vizes élőhelyekre és természeti értékei miatt védett területre vnatkzó egyedi intézkedések Vizes élőhelyekre és természeti értékei miatt védett területekre vnatkzó intézkedések Vizes élőhelyekre és természeti értékei miatt védett területekre vnatkzó intézkedések alkalmazása A halak életfeltételeinek biztsítására kijelölt felszíni vizekre vnatkzó intézkedések Természetes fürdőhelyekre vnatkzó speciális intézkedések Finanszírzási igény Alap- és tvábbi alapintézkedések rszágs szinten Kiegészítő intézkedések KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSI PROGRAMOK ÉS TERVEK A KÖZVÉLEMÉNY BEVONÁSA A társadalm benásának flyamata A társadalm bevnásának hatása a terv tartalmára A társadalm bevnásáhz kapcslódó anyagk elérhetősége KÉSZÍTETTÉK...170

6 Ábrák 1-1. ábra Tervezési terület Kurca alegység áttekintő térképe ábra Jellemző felszín közeli kőzetkifejlődés részarányai az alegység területén ábra Az alegységre jellemző talajtípusk területi százaléks aránya ábra: Belvízzel veszélyeztetett területek ábra: Az éghajlati vízhiány területi elszlása ábra: A területhasználat alegységre jellemző átlagértékei ábra Összes fszfr (TP) emisszó a térségben ábra A vízkivételek megszlása az alegység területén között ábra: A felszíni vizekre vnatkzó minősítési rendszer sémája ábra: Vízflyás víztestek öklógiai minősítése a víztestek száma és hssza szerinti megszlásban ábra: Víztestek számának megszlása a bilógiai elemekre kaptt sztályba srlás szerint, élőlény együttesenként ábra: Víztestek számának megszlása a fizikai-kémiai minősítésre kaptt sztályba srlás szerint ábra: Vízflyásk hidrmrflógiai minősítésnek eredményei, kategóriák szerinti felbntásban ábra: Állóvizek öklógiai sztályai a víztestek száma és felülete szerinti megszlásban ábra: Felszín alatti vizek minősítésének módszere ábra: A felszín alatti víztestek mennyiségi állaptának összesített minősítése, víztest típusnként ábra: Felszín alatti víztestek kémiai állaptának összesített minősítése, víztest típusnként ábra: Víztestekre vnatkzó célkitűzések megvalósulása (az adtt időszakban megfelelővé vált víztestek száma az összes víztest %-ban) ábra: A VGT célfája Táblázatk 1-1. táblázat Az alegységre jellemző magassági értékek táblázat Jellemző felszín közeli kőzetkifejlődés Magyarrszág, a Tisza részvízgyűjtő és az alegység területén táblázat Jellemző talajtípusk az alegység területén táblázat Terület és főbb népességadatk régiónként, január táblázat Az alegység terv társadalmi vitájába bevnt szervezetek táblázat Vízflyás típusk meghatárzási szempntjai táblázat A vízflyásk típusai az alegységen táblázat Az alegységen található vízflyás víztestek típusai táblázat A természetes eredetű állóvíz víztestekre vnatkzó tiplógia szempntjai táblázat Az alegységen található állóvíz víztestek típusai táblázat Az erősen módsíttt és mesterséges vízflyásk funkciói táblázat Az alegység vízflyás víztesteinek jellemző adatai táblázat Az alegység állóvíz víztesteinek jellemző adatai táblázat Az alegységen található felszín alatti víztestek típusai táblázat Közvetlen ipari kibcsátók az alegység területén táblázat Az alegység szennyezett területei a FAVI-KÁRINFO adatbázis alapján táblázat Belterületi nitrgénszennyezés táblázat: A mrflógiai visznykat és a vízjárást jelentősen beflyásló emberi beavatkzásk természetes vízflyásk és állóvizek esetén táblázat A felszíni vízkivételek alakulása az alegység területén táblázat: Felszíni vízkivételek a használatk szerint alegységenként (2006) táblázat: Felszíni vízkivételek hatásának minősítése és a hasznsítható készlet jellemzői alegységenként (2006) táblázat Védőterülettel rendelkező felszín alatti vízbázisk az alegység területén táblázat A védőterületek és védőidmk méretezése és feladata táblázat: Önálló víztestként nem kijelölt, fürdővíz használat miatt védett viz táblázat: VKI vízflyás víztestek (5) természeti értékei miatt védett területtel való érintettsége (meder szerint)... 57

7 3-5. táblázat: VKI állóvíz víztestek (1) természeti értékei miatt védett területtel való érintettsége (meder szerint) táblázat: A bilógiát támgató hidrmrflógiai vizsgálatk táblázat: A bilógiát támgató fizikai-kémiai elemek vizsgálata táblázat: A felszíni víztestek mnitring prgramjai és a mérési gyakriságk táblázat: A felszín alatt vizek kémiai és mennyiségi mnitring pntjai az alegység területén táblázat: Mnitring pntk a Kurca alegység területén a védett területeken táblázat: Víztestek minősítésének összefglaló jellemzői táblázat: Vízflyás víztestek öklógiai minősítésének eredményei minőségi elemenként és összesítve, a víztestek darabszáma szerint táblázat: Vízflyás víztestek öklógiai minősítésének eredményei a különböző kategóriákban táblázat: A bilógiai elemek szerinti minősítés eredményeinek megszlása élőlény együttesenként táblázat: A bilógiai minősítés eredménye víztest kategóriánként táblázat: A támgató fizikai és kémiai jellemzők szerint végzett vízminősítés eredménye elem csprtnként táblázat: Vízflyásk hidrmrflógiai minősítésének eredményei a különböző víztípusk és használat jellege függvényében táblázat: Állóvíz víztestek öklógiai minősítésének eredményei minőségi elemenként és összesítve, a víztestek darabszáma szerint táblázat: Felszín alatti víztestek mennyiségi állaptának minősítése tesztenként és víztest típusnként táblázat: Süllyedés teszt szerint gyenge állaptú termálvíztestek táblázat: Felszín alatti víztestek kémiai minősítése tesztenként és víztest típusnként táblázat: A nitrát-szennyezettségi arányk víztest-típusnként táblázat: Természetes fürdőhely kijelölése miatt érintett, víztestként nem kijelölt felszíni vizek állapta a fürdővíz minőségi követelmények szempntjából táblázat: A víztől függő élőhely típusk és jellemző kársdási jelenségek táblázat: A mentességi vizsgálatk eredményei (az k előfrdulása a mentességet igénylő víztestek %-ában) táblázat: A célkitűzést elért víztestek száma időszaknként, a víztestek típusa szerint táblázat: Pénzügyi megtérülési mutató az elszámlt költségek alapján (nettó bevétel/üzemi ráfrdítás) (%) táblázat: Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések alkalmazása a vízflyás víztesteknél a víztestek %-ban táblázat: Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések alkalmazása az állóvíz víztesteknél a víztestek %-ban táblázat: Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések alkalmazása a felszín alatti víztesteknél a víztestek %-ban táblázat: Az egyéb szennyezések megelőzése, kárelhárítása, kármentesítése érdekében tett intézkedések alkalmazása a vízflyás víztesteknél a víztestek %-ban táblázat: Az egyéb szennyezések megelőzése, kárelhárítása, kármentesítése érdekében tett intézkedések alkalmazása a felszín alatti víztesteknél a víztestek %-ban táblázat: Vízflyásk hidrmrflógiai állaptát javító intézkedések alkalmazása a víztestek %-ban táblázat: Állóvizek hidrmrflógiai állaptát javító intézkedések alkalmazása a víztestek %-ban táblázat: A fenntartható vízhasználatkra vnatkzó intézkedések alkalmazása vízflyás víztesteknél a víztestek %- ban táblázat: A fenntartható vízhasználatkra vnatkzó intézkedések alkalmazása az állóvíz víztesteknél táblázat: A fenntartható vízhasználatkra vnatkzó intézkedések alkalmazása a felszín alatti víztesteknél a víztestek %-ban táblázat Védett természeti területekre vnatkzó intézkedések táblázat: A vizes élőhelyekre vnatkzó intézkedések alkalmazása a vízflyás víztesteknél a víztestek %-ban táblázat: A vizes élőhelyekre vnatkzó intézkedések alkalmazása az állóvíz víztesteknél a víztestek %-ban táblázat: A vizes élőhelyekre vnatkzó intézkedések alkalmazása a felszín alatti víztesteknél a víztestek %- ban táblázat: Az alapintézkedések beruházási költsége, Mrd Ft táblázat: Előkészítő és átfgó intézkedések költségei, Mrd Ft táblázat: A beruházási, fejlesztési jellegű kiegészítő intézkedések költsége, Mrd Ft táblázat: A beruházási, fejlesztési jellegű kiegészítő intézkedések költsége, 2-19, Kurca alegységre vnatkzóan, Mrd Ft

8 Mellékletek jegyzéke (mellékelt lemezen találhatók) 1.1. Népesség statisztika 1.3. Települések besrlása 1.4. Vízflyás referencia jellemzői 1.6. Állóvíz referencia jellemzői 1.8. Erősen módsíttt vízflyás 2.1. Szennyvízterhelés 2.3. Hulladékgazdálkdás 2.6. Felszín alatti terhelések KARINFO 2.7. Állattartó telepek 2.8. Halászat, hrgászat 2.9. Balesetszerű szennyezések Diffúz terhelés Hidrmrflógiai beavatkzásk Felszíni vízkészlet vízkivétel Felszínalatti vízkivételek Közlekedés Rekreáció 3.1. Közcélú vízbázisk 3.3. Nitrát, tápanyag érzékeny területek 3.4. A 78/2008 (IV.3.) Krm. Rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája 3.5. Védett területek 4.1. FEV mnitring 4.2. FAV mnitring 4.3. Védett terület mnitring 4.4. Jgszabályk 4.5. Terepi jegyzőkönyvek 4.6. Terepi jegyzőkönyvek 5.1. Felszíni állapt 5.2. FAV mennyiség 5.3. Háttér küszöbértékek 5.4. Nitrát szennyezett területek aránya 5.5. FAV kémiai minősítés 5.6. Vízbázisk veszélyeztetettsége 6.1. Mentességek indklása 6.2. Célk intézkedések 6.3. Védett intézkedések 8.1. Alapintézkedések

9 8.2. Kiegészítő intézkedés 8.3. Műszaki intézkedés 8.4. Nemzetközi intézkedések 9.1. Kurca alegységen flyamatban lévő prgramk Alegységi fórum emlékeztetők 1.1. Népesség statisztika 1.3. Települések besrlása 1.4. Vízflyás referencia jellemzői 1.6. Állóvíz referencia jellemzői 1.8. Erősen módsíttt vízflyás 2.1. Szennyvízterhelés 2.3. Hulladékgazdálkdás 2.6. Felszín alatti terhelések KARINFO 2.7. Állattartó telepek 2.8. Halászat, hrgászat 2.9. Balesetszerű szennyezések Diffúz terhelés Térképek jegyzéke (mellékelt lemezen találhatók) 1.1. Átnézeti térkép 1.2. Területhasználat 1.3. Vízflyás víztestek kategóriái 1.4. Vízflyás víztestek típusai 1.5. Állóvíz víztestek kategóriái 1.6. Állóvíz víztestek típusai 1.7. FAV víztestek, sekély prózus és sekély hegyvidéki 1.8. FAV víztestek, prózus és hegyvidéki 1.9. FAV víztestek, prózus termál FAV vízestek karszt és termálkarszt 2.1. Kmmunális és ipari szennyvízbevezetések 2.2. Hulladékgazdálkdás 2.3. Szennyezett területek 2.4. IPPC és SEVESO üzemek, káresemények 2.5. Diffúz fszfrterhelés 2.6. Diffúz nitrátterhelés, állattartó telepek 2.7. Völgyzáró gátak, fenékküszöbök, tárzók, töltések 2.8. Hidrmrflógiai beflyásltság 2.9. Vízkivételek felszíni vizekből Vízkivételek felszín alatti vizekből, sekély prózus és sekély hegyvidéki Vízkivételek felszín alatti vizekből, prózus és hegyvidéki Vízkivételek felszín alatti vizekből, prózus termál Közlekedés

10 2.15. Rekreáció 3.1. Ivóvízkivételek védőterületei 3.2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek 3.3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek 3.4. Védett természeti területek 3.5. Natura 2000 és egyéb védett területek 4.1. Felszíni vizek mnitringja 4.2. FAV-k mnitringja, sekély prózus és sekély hegyvidéki 4.3. FAV-k mnitringja, prózus és hegyvidéki 4.4. FAV-k mnitringja, prózustermál 4.6. Védett területek mnitringja 5.1. Felsiívi víztestek öklógiai minősítése 5.2. Felszíni víztestek sztályzása bilógiai elemek 5.3. Felszíni víztestek sztályzása fizikai-kémiai elemek 5.4. Felszíni vztestek sztályzása hidrmrflógiai elemek 5.5. Felszíni víztestek kémiai minősítése 5.6. FAV mennyiségi állapta, sekély prózus és sekély hegyvidéki 5.7. FAV mennyiségi állapta, prózus és hegyvidéki 5.8. FAV mennyiségi állapta, prózus termál FAV kémiai állapta, sekély prózus és sekély hegyvidéki FAV kémiai állapta, prózus és hegyvidéki FAV kémiai állapta, prózus termál Nitrátérzékeny és szennyezett területek Természetes fürdőhelyek és fürdővizek Az rszágs és a vnatkzó vízgyűjtő terv a mellékelt CD-n található. Rövidítések jegyzéke A AAS AGROTOPO AKG ÁMÖ ÁNTSZ AOX BAT BTEX CEN CIS CORINE DDT DDT DRBM Alapintézkedések Atmabszrpciós spektrszkópia (Atmic Absrptin Spectrscpy) Agrtpgráfiai Adatbázis agrár-környezetgazdálkdás Általáns Mezőgazdasági Összeírás Állami Népegészségügyi és Tisztirvsi Szlgálat AAdszrbeálható szerves halgénvegyületek legjbb elérhető technlógia (Best Available Techniques) illékny mnarmás szénhidrgének összefglaló rövidítése (Benzl, Tlul, Etil-benzl, Xill) nemzetközi szabvány típus számítógépes infrmációs rendszer (Cmputer Infrmatin System) Európa környezeti infrmációs rendszere (Cmmunity-wide Crdinatin f Infrmatin n the Envirnment ) diklór-difenil-triklóretán diklór-difenil-triklóretán Duna Vízgyűjtőkerület Menedzsment (Danube River Basin Management)

11 ECOSTAT Krmányzati Gazdaság- és Társadalm-stratégiai Kutató Intézet EGK Európai Gazdasági Közösség EGT Európai Gazdasági Térség EIONET Európai Környezeti Infrmációs és Megfigyelő Hálózat EKHE egységes környezethasználati engedély EMVA Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap ENSZ EGB Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizttsága EPER Európai Szennyező Anyagk Kibcsátási Regisztere (Eurpean Pllutant Emissin Register ) EQR környezetminőségi arány (Envirnmental Quality Rati) EQS Környezetminőségi határérték ESPON Európai Tervezési Megfigyelő Hálózat (Eurpean Observatin Netwrk) ETE európai területi együttműködés EU Európai Unió EURATOM Európai Atmenergia Közösség EüM Egészségügyi minisztérium FAV felszín alatti vizek FAVI Felszín Alatti Víz és a Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszere FAVÖKO felszín alatti víztől függő ökszisztéma FÖMI Földmérési és Távérzékelési Intézet FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium GDP bruttó hazai termék GF glmerulus filtráció GIS Térinfrmatikai rendszer (Gegraphical Infrmatin System) GKI Gazdaságkutató Intézet GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram GWP Föld Felmelegítési Képesség (Glbal Warming Ptential) HCH lindán (hexachlrciclhexan) HIR Hulladékgazdálkdási Infrmációs Rendszer HM Hnvédelmi Minisztérium HMGy Helyes Mezőgazdasági Gyakrlat HMKÁ helyes mezőgazdasági és környezeti állapt ICPDR Duna Védelmi Nemzetközi Bizttság (Internatinal Cmmissin fr the Prtectin f the Danube River) INTERREG IVC Interreginális Együttműködési Prgram IPCC Intergvernmental Panel n Climate Change IPPC Integrált Szennyezés Megelőzés és Ellenőrzés (Integrated Pllutin Preventin and Cntrl) IPPC egységes környezethasználati engedélyezés ISO nemzetközi szabvány típus ISPA Strukturális Felzárkózást Segítő Eszköz (Instrument fr Structural Prgrammes fr pre-accessin) JVK összegyűjtött prbléma K kiegészítő intézkedések K+F Kutatás és Fejlesztés K+F kutatás-fejlesztés KÁRINFO Országs Kármentesítési Prgram adatbázisa KEOP Környezet és Energia peratív prgram KHEM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium KHVM Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

12 KöM KÖTEVIFE KöViM KÖVIZIG KÖZOP KSH KTVF KvVM LE LKV LLL LNV LSZK MÁFI MAKE MAVÍZ MePAR MgSzH MME MSZ MTA MW MWh NATO NBmR NCA NDS NEEAP NÉS NÉS NFFS NFGM NFÜ NGO NHST NKTH NPI NTS OECD OGY OHT OKIR OKKP OKTFV OSAP OTK Környezetvédelmi Minisztérium Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelet Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Közlekedés Operatív Prgram Közpnti Statisztikai Hivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium laksegyenérték legkisebb víz életen át tartó tanulás (Life Lng Learning) legnagybb víz lgisztikai szlgáltató közpntk (szövetsége) Magyar Állami Földtani Intézet Magyar Agrárközgazdasági Egyesület Magyar Vízközmű Szövetség Mezőgazdasági Parcella Aznsító Rendszer Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület magyar szabvány Magyar Tudmánys Akadémia megawatt Megawattóra (Megawatthur) Észak-atlanti Szerződés Szervezete (Nrth Atlantic Treaty Organizatin) Nemzeti Bidiverzitás-mnitrzó Rendszer Nemzeti Civil Alapprgram Naftalindiszulfnát Nemzeti Energiahatéknysági Cselekvési Terv Nemzeti Éghajlatváltzási Stratégia Nemzeti Éghajlatváltzási Stratégia és Prgram Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiának Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem-krmányzati szervezet, civil szervezet (nn-gvernmental rganizatin) Nemzeti Halászati Stratégiai Terve Nemzeti Kutatási és Technlógiai Hivatal Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organizatin fr Ecnmic Cperatin and Develpment) Országgyűlés Országs Hulladékgazdálkdási Terv Országs Környezetvédelmi Infrmációs Rendszer Országs Környezeti Kármentesítési Prgram Országs Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság Országs Statisztikai Adatgyűjtési Prgram Országs Területfejlesztési Kncepció

13 OTrT OVGT OVT ÖM ÖTM P PAH PCB PCDD ph PM PRTR PRUDENCE REACH ROP RSD RVGT Rvgy RVT SKV TA TAKI TEN-T TESZIR TFH TIKEVIR TIR TNT TOC TPH TSZH TTI TVT ÚMVP URBACT VAHAVA VÁTI VGT VGT VIKÁR VITUKI VIZIR VKI VKJ VKKI VKSKTB Országs Területrendezési Terv Országs Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv Az Országs Vízgazdálkdási Tanács Önkrmányzati Minisztérium Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium pótlólags intézkedések plicikluss armás szénhidrgének (plycyclic armatic hydrcarbns) pliklórztt bifenil Pliklórztt Dibenz-p Dixink Hidrgénkitevő (pndus Hydrgenii) Pénzügyminisztérium Szennyező Anyagk Kibcsátási és Transzfer Regisztere (Pllutin Release and Transfer Register) Predicting f Reginal Scenaris fr Uncertainties fr Defining Eurpean Climate Risks and Effects vegyi anyagk regisztrációja, kiértékelése és engedélyezése (Registratin Evaluatin and Authrizatin Chemicals) Reginális Operatív Prgram Ráckevei (Srksári) Duna-ág Reginális Vízgyűjtő Gazdálkdási Terv részvízgyűjtő Részvízgyűjtő Vízgazdálkdási Tanács stratégiai környezeti vizsgálat tvábbi alapintézkedések Talajtani és Agrkémiai Kutatóintézet Transz-Európai Közlekedési Hálózat Települési szennyvíz infrmációs rendszer Települési flyékny hulladék Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkdási Természetvédelmi Infrmációs Rendszer TriNitr-Tlul rbbanóanyag összes szerves szén (ttal rganic carbn) összes ásványlaj szénhidrgén (ttal petrleum hydrcarbns) települési szilárd hulladék Tudmány, technlógia és innváció Területi Vízgazdálkdási Tanács Új Magyarrszág Vidékfejlesztési Prgram vársfejlesztési hálózati prgram (Urban Develpment Netwrk) Prgramme Váltzás Hatás Válaszadás (MTA prjekt) Vársépítési Tudmánys és Tervező Intézet vízgyűjtő-gazdálkdási terv Vízgazdálkdási Társulat Vízminőségi Káresemények Vízgazdálkdási Tudmánys Kutató Intézet Rt. Vízgazdálkdási Infrmációs Rendszer Víz Keretirányelvnek (2000/60/EK irányelve) Vízkészletjárulék Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság Vízgazdálkdási Keretirányelv Stratégiai Krdinációs Tárcaközi Bizttságt

14 VOC VTD VTT illékny rganikus vegyületek (vlatile rganic cmpunds) vízterhelési díj Vásárhelyi Terv Tvábbfejlesztése

15 Bevezető A víz életünk nélkülözhetetlen feltétele. A vizek, különösen az édesvizek léte, állapta és használata életünk egyik legfntsabb tényezője. Miután a víz nem krlátlanul áll rendelkezésünkre, ezért ahhz, hgy a jövőben is mindenkinek jussn tiszta ivóvíz, és a flyók, tavak tájaink, életünk meghatárzó elemei maradhassanak, erőfeszítéseket kell tennünk a felszíni és a felszín alatti vizek megóvásáért, állaptuk javításáért. A víz használata költségekkel is jár. A flyók, patakk, tavak vize, valamint a felszín alatti víz nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági értékeket is hrdz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetőségeket kínál. Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízplitikájának, a Víz Keretirányelvnek (2000/60/EK irányelve, tvábbiakban VKI) kidlgzásáhz, mely december 22-én lépett hatályba az EU tagrszágaiban. Az Európai Unióhz való csatlakzásunk óta Magyarrszágra nézve is kötelező az ebben előírt feladatk végrehajtása, Magyarrszág - elhelyezkedése miatt alapvetően érdekelt abban, hgy a Duna nemzetközi vízgyűjtőkerületben mielőbb teljesüljenek a VKI célkitűzései. A Víz Keretirányelv célja, hgy 2015-re a felszíni (flyók, patakk, tavak) és felszín alatti víztestek jó állaptba 1 kerüljenek. A keretirányelv szerint a jó állapt nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állaptát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. Amennyiben a természeti vagy a gazdasági lehetőségek nem teszik lehetővé a jó állapt megvalósítását 2015-ig, úgy a határidők a VKI által felkínált mentességek megalapztt indklásával 2021-re, illetve 2027-re kitlhatók. Ezek az időpntk képezik egyben a vízgyűjtőgazdálkdási tervezés másdik és harmadik ciklusát. A Víz Keretirányelv általáns célkitűzései a következők: a vizekkel kapcslatban lévő élőhelyek védelme, állaptuk javítása, a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznsítható vízkészletek hsszú távú védelmével, a vízminőség javítása a szennyezőanyagk kibcsátásának csökkentésével, a felszín alatti vizek szennyezésének fkzats csökkentése, és tvábbi szennyezésük megakadályzása, az árvizeknek és aszályknak a vizek állaptára gyakrlt kedvezőtlen hatásainak mérséklése. A jó állapt eléréséhez szükséges beavatkzáskkal aznban össze kell hanglni az árvízi vagy belvízi védekezést, a településfejlesztési elképzeléseket, legyen szó szennyvízkezelésről, ivóvízellátásról, vagy a vízi közlekedés fejlesztéséről. A különböző elképzelések 1 Jó állapt: A vizek VKI szerinti jó állapta egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökszisztémák állaptából indul ki. Akkr tekinthetők a vizek jó állaptúnak, ha az ivóvízellátásra, vagy egyéb használatkra (rekreáció, öntözés) használt vizek minősége megfelel a használat által szabtt követelményeknek, illetve a vizektől függő természetes élőhelyek működését nem zavarják az ember által kztt váltzásk. Vízflyásk és állóvizek esetén a jó öklógiai és kémiai (vízminőségi) állapt, felszín alatti vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapt elérése a cél 2015-ig. Ettől az általáns környezeti célkitűzéstől csak részletes trsadalmi és gazdasági elemzések alapján lehet eltérni. A határidő indklt esetben 2021-re vagy 2027-re kitlható, vagy esetleg enyhébb célkitűzések tehetők. Bevezető 1

16 összehanglásáhz elengedhetetlen, hgy az érintett területen működő érdekcsprtk (gazdák, ipari termelők, hrgászk, turizmusból élők, erdészek, természetvédők, fürdők működtetői, stb.), valamint a laksság és annak szervezetei (pl. önkrmányzatk) részt vegyenek a vízgyűjtő-gazdálkdási tervezési flyamatban. A kitűzött cél, vagyis a vízflyásk, állóvizek jó öklógiai, vízminőségi és mennyiségi, valamint a felszín alatti vizek jó minőségi és mennyiségi állaptának elérése összetett és hsszú flyamat. E célk eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkdási terv fglalja össze, amely egy gnds és kiterjedt tervezési flyamat eredményeként született meg. A vízgyűjtő-gazdálkdási terv tartalmazza az összes szükséges infrmációt, amely a víztestekről rendelkezésre áll, az állaptértékelések eredményét, azt, hgy milyen prblémák jelentkeznek a tervezési területen és ezek kait, tvábbá, hgy milyen környezeti célkat tűzhetünk ki, és ezek eléréséhez milyen műszaki és szabályzási intézkedésekre, illetve pénzügyi támgatáskra, ösztönzőkre van szükség. A vízgyűjtő-gazdálkdási tervezés srán meghatárzó jelentőséget kaptt a társadalmi párbeszéd, amelynek első lépése rszágs szinten a tervezés ütemtervének és munkarendjének megvitatása vlt december és június között. Másdik lépésként, már nem csak rszágs, hanem helyi szinten is, a jelentős vízgazdálkdási kérdések knzultációja zajltt. Ez a flyamat 2007 decemberében kezdődött, és a véleményezők részvételével tarttt fórumn, szeptember 22- én zárult le. A harmadik lépés, a kidlgztt tervezet véleményezése december 22-én kezdődött és nvember 18-ig tarttt. Ezen idő alatt a hnlapn közzétett dkumentum tervezetekkel kapcslatsan lehetett véleményeket megfgalmazni elektrnikus és pstai útn, a szakmai és a területi fórumkn pedig szóbeli észrevételeket lehetett tenni. Száms esetben az intézkedések megvalósíthatósága az érintettek kmprmisszum készségén is múlik. A végleges vízgyűjtő-gazdálkdási terv ezért flyamats, nyílt tervezés és a társadalmi vélemények beépítése eredményeképpen készült el. A különböző érdekeltek közötti, illetve a tervezőkkel és az rszágs vízgyűjtő-gazdálkdási terv stratégiai környezeti vizsgálat végzőivel flytattt knzultáció elengedhetetlen vlt ahhz, hgy az elkészült terv lyan intézkedéseket tartalmazzn, amelyek jelentősen javítanak a vizek állaptán, finanszírzásuk megldható, és az érintettek is elfgadják azkat, sőt később részt is vesznek a megvalósításban. A vízgyűjtő-gazdálkdási terv és az alapját képező valamennyi dkumentum megtalálható a hnlapn a Dkumentumtárban. A Víz Keretirányelvről és a végrehajtás európai gyakrlatáról még több infrmáció érhető el a ldaln, vagy a infrmatin hnlapn. Bevezető 2

17 A vízgyűjtő-gazdálkdási tervezés területei Az egész rszágra kiterjedő vízgyűjtő-gazdálkdási terv a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányításával, más minisztériumkkal együttműködve készült el a vízflyásk, az állóvizek és a felszín alatti vizek állaptának javítása, illetve megőrzése érdekében. Magyarrszág, mivel teljes területe a Duna-medencébe tartzik, így, ellentétben a legtöbb EU tagállammal, csak egy vízgyűjtőkerület a Duna vízgyűjtőkerület - vízgyűjtő-gazdálkdási tervének elkészítésére kötelezett. Ennek kidlgzása szrs együttműködésben történt a többi érintett tagrszággal, a munkát a Duna Védelmi Nemzetközi Bizttság (ICPDR) fgta össze. Magyarrszág, a Duna-medencén belül, hárm nemzetközi részvízgyűjtőn (a Duna közvetlen, a Tisza, és a Dráva) sztzik a szmszéds rszágkkal. Ezek Magyarrszágra eső területei adják az ún. részvízgyűjtő tervezési területeket, valamint a Duna részvízgyűjtőjéből jelentősége miatt kiemelendő a Balatn részvízgyűjtője, így ez az rszágs tervezés negyedik részvízgyűjtője. A nemzetközi, valamint a hazai előírásk kielégítése és a hatékny társadalmi véleményezés érdekében a tervezés hazánkban több szinten valósult meg: rszágs szinten az rszágs vízgyűjtő-gazdálkdási terv, részvízgyűjtő - Duna-közvetlen, Tisza, Dráva, Balatn - szinten (4 részvízgyűjtő terv), tervezési alegységek szintjén (összesen 42 alegységi terv) víztestek szintjén (a VKI előírásai szerint a tervezés legkisebb egysége a víztest, amely a VKI előírásai alapján egyértelműen lehatárlt 869 vízflyás szakaszt, 213 állóvizet, 185 felszín alatti víztestet jelent). Igazgatóságunk működési területén a 42 tervezési alegységből 3 helyezkedik el, a 2-19-es számú Kurca alegység, 2-20-as számú Alsó-Tisza jbb part alegység és a 2-21-es számú Mars alegység. Jelen terv a 2-19-es számú Kurca alegység vízgyűjtő-gazdálkdási terve. Bevezető 1

18 1. térkép: Magyarrszág és a Duna vízgyűjtőkerület 2. térkép: Magyarrszág részvízgyűjtő területei Bevezető 2

19 3. térkép: Magyarrszág vízgyűjtő-gazdálkdási tervezési alegységei Felelősök: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata a stratégiai irányítás, az Európai Unió intézményeivel való kapcslattartás, közreműködés a Duna vízgyűjtőkerület nemzetközi tervének összeállításában, és a VKI végrehajtásáról szóló jelentések elkészítése. Operatív feladatk végrehajtása az alábbi munkamegsztás szerint flyt: rszágs terv elkészítése és a tervezés rszágs krdinációja: Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság (VKKI), Budapest részvízgyűjtő tervek elkészítése és a részvízgyűjtőn belül a tervezés krdinációja: Duna részvízgyűjtő: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Győr Tisza részvízgyűjtő: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szlnk Dráva részvízgyűjtő: Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs Balatn részvízgyűjtő: Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár alegységi tervek elkészítése és helyi szinten az érdekeltek bevnása: területileg illetékes 12 környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, együttműködve a nemzeti park igazgatóságkkal, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségekkel. A VKI gyökeres szemléletváltzást jelent a vízgazdálkdás területén, hiszen száms műszaki jellegű, jgi, gazdasági, intézményi, szervezeti intézkedés krdinált végrehajtását igényli. A vízgyűjtő-gazdálkdási terv (tvábbiakban VGT) elsősrban azknak a szabályzásknak és prgramknak az összefglalása, amelyek biztsítják a környezeti célkitűzések elérését (azaz a jó öklógiai, kémiai és mennyiségi állapt elérését). A VGT sajáts terv, mely a környezeti célkitűzések és a társadalmi-gazdasági igények összehanglása mellett tartalmazza a műszaki és gazdasági, társadalmi megvalósíthatóság (költségek, finanszírzhatóság, társadalmi Bevezető 3

20 támgatttság stb.) elemzését is, ugyanakkr nem jelenti a beavatkzásk knkrét műszaki terveinek részletes kimunkálását. A VGT szrs kapcslatban van a terület- és településfejlesztési, illetve egyéb ágazati tervekkel: a vizek állaptának javítását szlgáló célkitűzések elérése érdekében lyan intézkedéseket javasl, amelyek kapcslódnak a településekhez, a földhasználatkhz, az ipari tevékenységekhez, a turizmushz. A VGT tehát nem egy hagymánys vízgazdálkdási terv. Sk tekintetben a vízgazdálkdás témakörébe tartzó intézkedéseket határz meg (vízminőségvédelem, a vizek állaptának értékelése, vízhasználatk szabályzása), miközben követelményeket támaszt száms más vízügyi szakmai tevékenységgel szemben (például árvízvédelem, vízkárelhárítás, öntözés, hajózás, vízi energia-hasznsítás, vízi infrastruktúrák építése és működtetése stb.) is, sőt más ágazatk együttműködését is igényli. A VGT nem kiviteli terv, hanem a vizek állaptát feltáró és annak jó állapt -ba hzását megalapzó kncepcinális és stratégiai terv. Célja az ptimális intézkedési váltzatk átfgó (műszaki, szabályzási és gazdasági-társadalmi szempntú) ismertetése, amely meghatárzza az intézményi feladatkat, és amely alapján flytathatók, illetve elindíthatók a megvalósítást szlgáló prgramk (az intézkedések első csmagjának 2012-ig kell működésbe lépnie). A tervezés módszertani elemei A VKI tervezési flyamata többlépcsős, iteratív jellegű, ennek srán össze kellett hanglni az öklógiai, műszaki, társadalmi és gazdasági szempntkat. A tervezés legfntsabb lépéseit mutatja a következő szerkezeti ábra. Bevezető 4

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Víz az élet gondozzuk közösen

Víz az élet gondozzuk közösen Víz az élet gondozzuk közösen Víz Keretirányelv Az Európai Parlament és a Tanács 2000.október 23-i 2000/60/EK Irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén

Részletesebben

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT A DUNA-VÍZGYŐJTİ MAGYARORSZÁGI RÉSZE közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2009. augusztus TARTALOM 1 VÍZGYŰJTŐK

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-1 Felső-Tisza A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

VGT intézkedések végrehajtása 2010-2012

VGT intézkedések végrehajtása 2010-2012 VGT intézkedések végrehajtása 2010-2012 Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet 2013. január A Víz Keretirányelv és a vizes projektek A 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírja, hogy 2015-re (ill. 2021-re,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 4-1. jelű, Zala vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

I. A megküldött tervhez érkezett szakhatósági állásfoglalások és önkormányzati válaszok:

I. A megküldött tervhez érkezett szakhatósági állásfoglalások és önkormányzati válaszok: Herend Várs Településrendezési tervének felülvizsgálata 2010. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ HEREND TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉRKEZETT ÉTV. 9. (3) PONT SZERINTI KÖZBENSŐ VÉLEMÉNY - SZAKMAI VÉLEMÉNYEKRE

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Egyeztetési váltzat 2014. június Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv közbenső jelentés kirendeltségi munkarésze elkészítésének eredménye, tapasztalatai

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv közbenső jelentés kirendeltségi munkarésze elkészítésének eredménye, tapasztalatai A vízgyűjtő-gazdálkodási terv közbenső jelentés kirendeltségi munkarésze elkészítésének eredménye, tapasztalatai Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége KDT TVT tanácsülés 2013.05.07.

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: X. tározó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkrmányzata Schulcz József plgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-3/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban

Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban Hegyi Róbert Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. NeKI VgyFo felszín alatti vizes feladatai Vízgyűjtő-tervezési

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Memó/jegyzet 2013.11.08.

Memó/jegyzet 2013.11.08. Memó/jegyzet 2013.11.08. Értekezlet a vízgyűjtő-gazdálkdási tervezés tapasztalatairól, a következő tervezési időszak menetrendjéről, intézkedések pénzügyi támgatásáról - Az értekezlet a Nrvég Civil Alap

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015 VITAANYAG

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015 VITAANYAG A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015 VITAANYAG A VITAANYAGOT A KORMÁNY NEM TÁRGYALTA NEM TÜKRÖZI A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT 2015. június 5. VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015 VITAANYAG

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Deák József, GWIS Kft. Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Podmaniczky

Részletesebben

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Internatinal Tax Review Eurpean Tax Awards 2013 HírAdó Extra 2013. szeptember 4. Tartalmjegyzék Hatéknyabb

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 1-3. jelű, Rába vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről 2012. március 27-28, Siófok. Simonffy Zoltán BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszék

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről 2012. március 27-28, Siófok. Simonffy Zoltán BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszék Simonffy Zoltán BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszék Alapkérdések: Jelenlegi és jövőben várható vízigények? A megújuló vízkészlet és használatának korlátai? Ha az igény > a készlet, hogyan lehet az

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Fővárs XV. kerület Rákspalta, Pestújhely, Újpalta Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Prjektmenedzsment szabályzat Budapest, 2009. któber 9. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Observatory Hírlevél. 2009. szeptember. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek, rendezvények Cedefop hírek Cedefop rendezvények

Observatory Hírlevél. 2009. szeptember. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek, rendezvények Cedefop hírek Cedefop rendezvények Observatry Hírlevél 2009. szeptember 1. Előtérben Előtérben: Szakképzés és gazdasági válság A témáhz kapcslódó tvábbi prtálk, tanulmányk és infrmációfrrásk 2. Observatry hírek Prjektek Termékek 3. Cedefp

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben