A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A"

Átírás

1 A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, február 27., péntek 21. szám I. kötet Ára: 1127, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2004. (II. 27.) FVM r. A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról* /2004. (II. 27.) FVM r. A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény végrehajtására kiadott 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet, valamint a takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendõ díjakról szóló 26/1997. (IV. 18.) FM rendelet módosításáról /2004. (II. 27.) FVM r. A fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet módosításáról /2004. (II. 27.) GKM r. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól /2004. (II. 27.) GKM r. A kõolaj és kõolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról /2004. (II. 27.) GKM r. A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet módosításáról /2004. (II. 27.) GKM r. Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról /2004. (II. 27.) IM r. A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet és a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyéb igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról /2004. (II. 27.) NKÖM r. A helyi önkormányzatok részére állat- és növénykertek, vadasparkok fenntartására adható támogatások igénybevételének rendjérõl /2004. (II. 27.) OM r. Az egyes társadalomtudományi és bölcsészettudományi szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl /2004. (II. 27.) OM r. Az egyes szakfordítói és tolmács szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl /2004. (II. 27.) OM r. Az egészségügyi felsõoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeirõl /2004. (II. 27.) ME h. Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentésérõl és új tag megbízásáról Az oktatási miniszter közleménye bizonyítványok érvénytelenségérõl Oldal * A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny évi 21. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak (telefon: /237 és 238 mellék; fax: ; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

2 1826 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/21. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 20/2004. (II. 27.) FVM rendelete a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról* A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény 18. -ának e) és n) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának (2) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki: [(2) A Magyar Takarmánykódex (Codex Pabularis Hungaricus) I. kötetének kötelezõ elõírásait e rendelet következõ mellékleteiben adom ki:],,n) az állatok fehérje ellátásának javítására használható egyes (bizonyos) termékekrõl és azok minõsítésének elveirõl szóló 14. számú melléklet. 2. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdetõ évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek következõ jogszabályaival összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz: 1. a Tanács 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról, valamint az azt módosító, a Tanács 84/587/EGK, 96/51/EK irányelve, 2. a Bizottság 71/250/EGK irányelve a takarmányok hatósági ellenõrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról, * A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny évi 21. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak (telefon: /237 és 238 mellék; fax: ; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357). 3. a Bizottság 72/199/EGK harmadik irányelve a takarmányok hatósági ellenõrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról, 4. a Bizottság 78/633/EGK nyolcadik irányelve a takarmányok hatósági ellenõrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról, 5. a Bizottság 81/715/EGK kilencedik irányelve a takarmányok hatósági ellenõrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról, 6. a Tanács 83/228/EGK irányelve a fehérje ellátásban alkalmazott bizonyos termékek értékelésére vonatkozó iránymutatások meghatározásáról, 7. a Bizottság 84/4/EGK irányelve a takarmányok hatósági ellenõrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról szóló 71/393/EGK, 72/199/EGK és 78/633/EGK irányelvek módosításáról, 8. a Bizottság 84/425/EGK tizedik irányelve a takarmányok hatósági ellenõrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról, 9. a Tanács 87/153/EGK irányelve a takarmányokban lévõ adalékanyagok értékelésére vonatkozó iránymutatások meghatározásáról, valamint az azt módosító, a Bizottság 94/40EK, 95/11/EK irányelve, 10. a Bizottság 93/117/EK tizenkettedik irányelve a takarmányok hatósági ellenõrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról, 11. a Tanács 2001/102/EK irányelve a takarmányban elõforduló nemkívánatos anyagokról és termékekrõl szóló 1999/29/EK irányelv módosításáról, 12. a Bizottság 2002/1/EK irányelve a 94/39/EK irányelvnek a krónikus májelégtelenség esetén a májmûködést segítõ takarmányozás tekintetében történõ módosításáról, 13. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve a takarmányban elõforduló nemkívánatos anyagokról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2003/100/EK irányelve, 14. a Bizottság 2002/70/EK irányelve a takarmányok dioxin- és dioxinjellegû PCB-tartalmának meghatározására vonatkozó követelmények megállapításáról, 15. a Bizottság 256/2002/EK rendelete új takarmányadalékanyagok ideiglenes engedélyezésérõl, egy takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyének meghosszabbításáról és egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezésérõl, 16. a Bizottság 1041/2002/EK rendelete egy új takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyezésérõl, 17. a Bizottság 1252/2002/EK rendelete egy új takarmány-adalékanyag ideiglenes engedélyezésérõl, 18. az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi elõírások megállapításáról, 19. a Bizottság 1876/2002/EK rendelete egy takarmányadalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezésérõl,

3 2004/21. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y a Bizottság 2188/2002/EK rendelete takarmányadalékanyagok új alkalmazásainak ideiglenes engedélyezésérõl, 21. a Bizottság 2003/7/EK irányelve a takarmányokban a kantaxanthin engedélyezési feltételeinek módosításáról, a 70/524/EGK tanácsi irányelvvel összhangban, 22. a Bizottság 2003/104/EK irányelve a metionin-hidroxi-analóg izopropil észterének engedélyezésérõl, 23. a Bizottság 162/2003/EK rendelete egy takarmányadalékanyag engedélyezésérõl, 24. a Bizottság 261/2003/EK rendelete takarmány-adalékanyagok új használatának ideiglenes engedélyezésérõl, 25. a Bizottság 316/2003/EK rendelete takarmány-adalékanyag állandó engedélyezésérõl, és engedélyezett takarmány-adalékanyag új használatának ideiglenes engedélyezésérõl, 26. a Bizottság 666/2003/EK rendelete egyes mikroorganizmusok takarmányokban való használatának ideiglenes engedélyezésérõl, 27. a Bizottság 668/2003/EK rendelete takarmány-adalékanyag állandó engedélyezésérõl, 28. a Bizottság 871/2003/EK rendelete a takarmányokban a mangano-mangán-oxid új adalékanyag állandó engedélyezésérõl, 29. a Bizottság 877/2003/EK rendelete a benzol-sav savasság szabályozó használatának ideiglenes engedélyezésérõl, 30. a Bizottság 1334/2003/EK rendelete a nyomelemek csoportjába tartozó számos takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról. 3. (1) Az R. 1., 2., 4., 5., 6., 10., 11. és 13. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. (2) Az R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 14. számú melléklettel egészül ki. 4. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba, egyidejûleg az R. 4. számú melléklete II. fejezete 6.1. pontja harmadik sorában az,,e 161g H Kantaxantin alpont sor és az R. 4. számú melléklete II. fejezetének 16. Az állatok fehérje ellátásának javítására használható egyes termékekrõl szóló alfejezete hatályát veszti. (2) Az 1. számú melléklet III. fejezetének 13. pontja, valamint az R. e rendelet 2. számú mellékletével megállapított 14. számú mellékletének I. fejezete a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. (3) Az R. 2. számú mellékletének II. táblázata a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti. (4) Az R. e rendelet 1. számú melléklete II. fejezetével és III. fejezetének pontjával módosított elõírásainak nem megfelelõ termékek április 30-ig forgalmazhatóak. Dr. Németh Imre s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 21/2004. (II. 27.) FVM rendelete a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény végrehajtására kiadott 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet, valamint a takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendõ díjakról szóló 26/1997. (IV. 18.) FM rendelet módosításáról A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 18. -ának a) l) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a b) pont esetében a gazdasági és közlekedési miniszterrel, a c) pont esetében az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, a p) pont esetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. (1) A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény végrehajtására kiadott 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:,,5. Kedvtelésbõl tartott állat: a prémes állatok kivételével olyan fajhoz tartozó állat, amely faj egyedeit az ember táplálja és tartja, de nem fogyasztja. (2) Az R. 1. -a a következõ 22. ponttal egészül ki:,,22. Állat: olyan fajhoz tartozó állat, amely faj egyedeit az ember táplálja, tartja vagy fogyasztja. (3) Az R. 1. -a a következõ 23. ponttal egészül ki:,,23. Genetikailag módosított takarmány: a genetikailag módosított élelmiszerekrõl és takarmányokról szóló, az

4 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/21. szám Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (a továbbiakban: 1829/2003/EK rendelet) 2. cikkének 7. pontja szerint genetikailag módosított takarmány. 2. Az R. 7. -a a következõ (8) (11) bekezdéssel egészül ki:,,(8) Az Európai Unión kívüli országokból (a továbbiakban: harmadik ország) a Takarmánykódex 6. számú melléklete A. részének I.1., II.1., III.1., IV.1., V.1. a) c) pontjában felsorolt takarmány-adalékanyag, állatok fehérje ellátásának javítására használható egyes termék, elõkeverék és takarmánykeverék akkor hozható be Magyarországra, ha az azt elõállító üzem rendelkezik Magyarországon a behozatalért felelõs képviselõvel. (9) A magyarországi képviselõnek március 20-ig kell bejelenteni a székhelye szerint illetékes Állomás részére a takarmány-elõállító üzem nevét, címét, és a takarmány-elõállító üzemnek a Takarmánykódex 6. számú melléklete C. részének (2) lábjegyzete szerinti tevékenységét. Az ezt követõen tevékenységét megkezdõ képviselõnek az elsõ behozatalt megelõzõ legkésõbb 14 nappal kell az Állomásnak a kért adatokat megadni. Az Állomás ezen adatokat az ÁOGYTI-nek 14 napon belül megküldi. Az ÁOGYTI a képviselõkrõl nyilvántartást vezet. E nyilvántartást a minisztériummal egyeztetve megküldi az Európai Unió Bizottságának és azokat évente a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hivatalos Lapjában közzéteszi. (10) A (9) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejûleg a képviselõnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a) vállalják annak biztosítását, hogy a harmadik ország takarmány-elõállító üzeme megfelel a Takarmánykódex 6. számú mellékletében foglalt követelményeknek, b) vezetik az általuk képviselt takarmány-elõállító üzemek által Magyarországra behozott takarmányoknak a 6. számú melléklet szerinti nyilvántartásait. (11) Az Állomás megtiltja azon harmadik országban mûködõ takarmány-elõállító üzemek termékeinek forgalomba hozatalát és felhasználását, amely képviselõje nem teljesíti a (8) és (9) bekezdésben foglaltakat. 3. Az R. 8. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(2) Kizárólag a) a Takarmánykódex 1. és 14. számú melléklete szerinti, valamint az Európai Unió bármely tagállamában jogszerûen elõállított, illetve forgalomba hozott takarmány-alapanyag, b) a Takarmánykódex 4. számú melléklete szerinti takarmány-adalékanyag, továbbá c) a 19. (1) bekezdése szerint eseti jelleggel engedélyezett takarmány-alapanyag és -adalékanyag állítható elõ, a 19. (1) bekezdésének a) pontja kivételével hozható forgalomba és használható fel. 4. Az R. 9. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:,,(3) A részben vagy teljesen géntechnológiával módosított szervezetekbõl származó takarmányok nyomon követhetõségére a genetikailag módosított szervezetek nyomon követhetõségérõl és jelölésérõl, és a genetikailag módosított szervezetekbõl származó élelmiszerek és takarmányok nyomon követhetõségérõl, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendeletének elõírásait alkalmazni kell. 5. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,11. (1) Az állati eredetû fehérjék takarmányozási célú felhasználására a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A kérõdzõ állatok takarmányainak elõállítását az Állomásnak meg kell tiltania az olyan takarmány-elõállító üzem esetében, amely az (1) bekezdés szerinti rendelet elõírásai közül megszegi a) a kérõdzõ állatok takarmányának a nem kérõdzõ élelmiszertermelõ állatok takarmányaitól elkülönült gyártására vonatkozó rendelkezéseket, illetve b) a kérõdzõ állatok takarmányainak az üzem által végeztetett tételes laboratóriumi vizsgálatára vonatkozó rendelkezést, ha kérõdzõ és nem kérõdzõ élelmiszertermelõ állatok takarmányának elõállítása ugyanabban az üzemben történik. (3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti laboratóriumi vizsgálat kedvezõ eredménye alapján az üzem által forgalomba hozatalra vagy felhasználásra felszabadított tételbõl a hatósági ellenõrzés során vett minta laboratóriumi vizsgálata tiltott állati eredetû fehérjét mutat ki, akkor az Állomásnak a tétel kérõdzõkkel való felhasználásának megtiltása mellett a kérõdzõ állatok takarmányainak gyártását meg kell tiltania és az esetet ki kell vizsgálnia. A vizsgálatnak minden esetben ki kell terjednie az üzem alapanyag és gyártás-technológiai nyilvántartásának ellenõrzésre, valamint az alapanyagok laboratóriumi vizsgálatára. (4) Az Állomás a kérõdzõ állatok takarmányainak gyártására vonatkozó tilalmat visszavonja, ha a) a (2) bekezdés a) pontjában említett rendelkezéseknek az üzem újra megfelel, illetve írásban nyilatkozik arról, hogy a b) pont rendelkezéseit is betartja, továbbá bemutatja a vizsgálatok végzésére jogosult laboratóriummal meg-

5 2004/21. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1829 kötött megállapodást, kivéve, ha az üzem saját laboratóriuma is jogosult a vizsgálatok elvégzésére, vagy b) az Állomás által a (3) bekezdés alapján végzett vizsgálat kimutatja, hogy a tiltott állati eredetû fehérjével való szennyezõdés veszélye nem áll fenn. (5) Az (1) bekezdés szerinti rendeletnek az élelmiszertermelõ állatok takarmányainak a nem élelmiszer termelõ állatok takarmányaitól elkülönült elõállítására vonatkozó elõírásai megszegése esetén az élelmiszer-termelõ állatok takarmányainak elõállítását az Állomásnak meg kell tiltania. Az Állomás a tilalmat akkor vonja vissza, ha az üzem újra megfelel az (1) bekezdés szerinti rendelet elõírásainak. (6) Ha a takarmány-elõállító üzem az Állomásnak a (2), (3) vagy (5) bekezdés alapján hozott tiltása ellenére továbbra is elõállít kérõdzõknek, illetve élelmiszertermelõ állatoknak szánt takarmányt, akkor az Állomás a 38. (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jár el. (7) Új takarmány-elõállító üzemnek mûködési engedély csak akkor adható, ha a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl szóló jogszabály elõírásainak a létesítendõ üzem megfelel. 6. Az R. a következõ 11/A. -sal egészül ki:,,11/a. (1) Az Állomás a kizárólag kérõdzõ állatok takarmányaiban megengedett állati eredetû fehérjét felhasználó takarmány-elõállító üzemek kivételével nyilvántartásba veszi azokat a takarmány-elõállító üzemeket, amelyekben állati eredetû fehérjék élelmiszertermelõ állatok takarmányaiban való felhasználását engedélyezte. (2) A takarmány-elõállító üzemek az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás elkészítése és vezetése során kötelesek a nyilvántartásban foglalt adataik változásáról történõ haladéktalan értesítésre is kiterjedõen együttmûködni az Állomással. (3) Az Állomás a nyilvántartás változásáról az ÁOGYTI-t haladéktalanul értesíti, amely a változást az országos nyilvántartásban átvezeti. (4) Az ÁOGYTI a takarmány-elõállító üzemek országos nyilvántartásáról és annak változásairól a minisztériumot folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja. (5) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartást az ÁOGYTI a minisztérium jóváhagyását követõen küldi meg az Európai Unió Bizottsága és az Európai Unió többi tagállama részére. 7. Az R ának (2) (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:,,(2) Amennyiben a nemkívánatos anyagot a megengedettnél nagyobb mértékben tartalmazó takarmányt az Állomás részére az (1) bekezdés alapján bejelentik, illetve az Állomás ellenõrzése során valamely takarmányról azt állapítja meg, hogy az nemkívánatos anyagot a megengedettnél nagyobb mértékben tartalmaz, a takarmány felhasználhatóságáról az Állomás a takarmánybiztonság szempontjainak figyelembevételével az (1) bekezdésben foglalt tilalom bevezetését követõ 30 napon belül dönt. (3) A nemkívánatos anyagot a megengedettnél nagyobb mértékben tartalmazó takarmány esetén az Állomás meghatározza a (4) bekezdésre is figyelemmel a felhasználás módját, helyét, amellyel biztosítható, hogy a takarmány nemkívánatos anyag tartalma a megengedett mértéken belül maradjon. Amennyiben ez nem lehetséges, az Állomás elrendeli a takarmány megsemmisítését, a környezetvédelmi elõírások figyelembevételével. Az ezekhez kapcsolódó szállítást az Állomás engedélyezi. (4) A megengedettnél nagyobb mértékben nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmányt tilos hígítási célból összekeverni ugyanolyan vagy más takarmánnyal. 8. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,18. (1) Nem minõsül új takarmánynak az Európai Unió valamely tagállamában jogszerûen elõállított, illetve forgalomba hozott takarmány-alapanyag. (2) Állatok fehérje ellátásának javítására használható bizonyos terméknek a Takarmánykódex 14. számú mellékletének II. fejezetébe való felvétele érdekében a Takarmánykódex 14. számú mellékletének I. fejezete szerinti dokumentációt kell benyújtani. (3) A takarmány-adalékanyagok engedélyezésére és nyilvántartásba vételére a Takarmánykódex 4. számú melléklete III. fejezetének elõírásait kell alkalmazni. (4) Ha az engedélyezett adalékanyagok felhasználásával elõállított takarmányoknál új élettani hatások lépnek fel, az Állomás ideiglenesen megtiltja a takarmány felhasználását és beszerzi az OMMI véleményét. Az OMMI az Állomástól és a takarmány elõállítójától beszerzett információk és a rendelkezésre álló szakmai dokumentumok, laboratóriumi vizsgálatok, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján nyilvánít véleményt a kérdéses takarmány felhasználhatóságáról. Az Állomás ennek figyelembevételével megteszi a szükséges intézkedéseket. (5) Az OMMI (4) bekezdés szerinti vizsgálatai díjkötelesek, a díjak mértékét külön jogszabály tartalmazza. 9. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,19. (1) Az új takarmánynak a Tv. 8. -a szerinti eseti jellegû elõállítását, felhasználását, illetve behozatalát az OMMI a) kísérleti célra, illetve b) az állatok takarmány-ellátását fenyegetõ szükséghelyzet esetén, közvetlenül az állat, illetve közvetve az ember egészségének veszélyeztetése nélkül, engedélyezheti.

6 1830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/21. szám (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti új takarmány forgalomba nem hozható. (3) Az (1) bekezdés szerinti új takarmány kísérleti célú elõállítása és felhasználása csak a kísérleti engedélyben meghatározott a) idõpontig, de legfeljebb egy évig, b) helye(ke)n, mennyiségben és minõségben, c) elõállítási, felhasználási és ellenõrzési feltételek betartásával történhet. (4) A kísérleti engedély egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. (5) Az OMMI a kísérleti engedély iránti kérelmet elutasítja, a már megadott kísérleti engedélyt visszavonja vagy az abban engedélyezett tevékenység végzését felfüggeszti, ha a) a benyújtott dokumentáció nem felel meg a valóságnak, b) az engedélyezési kérelemben leírt takarmányozásélettani hatást a takarmány nem éri el, c) a vizsgálati eredmények nem felelnek meg a garantált értékeknek, d) a takarmány vizsgálata során a dokumentációban nem megjelölt, azonosíthatatlan, ismeretlen anyag jelenléte állapítható meg, e) a toxikológiai, kihasználási, illetve az állatetetési kísérletek során káros élettani hatást mutat, f) komponensei között, valamint más takarmány-alapanyagokkal, illetve más takarmány-adalékanyagokkal összeférhetetlenség mutatható ki. (6) Az OMMI a kísérleti engedély iránti kérelmet akkor is elutasítja, ha a) a termék vizsgálatára nincs hitelt érdemlõ, pontos és megismételhetõ analitikai módszer, b) a takarmány vizsgálata során megállapítható, hogy tiltott anyagot tartalmaz, illetve a nemkívánatos anyagok mennyisége meghaladja a jogszabályban elõírt legmagasabb értéket. (7) A kísérleti célra engedélyezett, a kísérleti engedély érvényességi ideje alatt fel nem használt takarmányt a környezetvédelmi elõírások betartásával meg kell semmisíteni. Az Európai Unió tagállamain kívüli országból behozott takarmányt vissza kell szállítani abba az országba, ahonnan behozták, ha ez nem lehetséges, a takarmányt a környezetvédelmi elõírások betartásával meg kell semmisíteni. A megsemmisítés, illetve a visszaszállítás költségei az engedélyest terhelik. 10. Az R.-nek a Tv. 7. és 8. -ához tartozó fejezete a következõ 19/A. -sal egészül ki:,,19/a. (1) Azokat a takarmány-adalékanyagokat, illetve állatok fehérje ellátásának javítására használható bizonyos termékeket, amelyek a Takarmánykódex 4. számú mellékletében nincsenek felsorolva, de Magyarországon elõállítási, forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkeznek, az engedélyesnek az OMMI részére március 20-ig be kell jelenteni. (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a takarmány-adalékanyag, illetve az állatok fehérje ellátásának javítására használható bizonyos termék nevét, az elõállítására jogosult(ak) körét, a termék összetételét, garantált beltartalmát, az engedély számát és keltét, valamint a termék felhasználásának körét és feltételeit. (3) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeket az OMMI jelenti be az Európai Bizottság részére. (4) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeket a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától a kísérleti engedéllyel rendelkezõ termékeken kívül tilos Magyarországon forgalomba hozni és felhasználni, kivéve, ha azok az Európai Unióban engedélyezésre kerültek. (5) A (4) bekezdés szerinti engedély megszerzése érdekében a közösségi engedély megadásához szükséges dokumentációkat (Takarmánykódex 4., illetve 14. számú melléklete) magyar és angol nyelven kell benyújtani az OMMI-nél mûködõ nemzeti referens részére. A nemzeti referens szükség esetén hiánypótlást kérhet. A nemzeti referens megküldi az engedély iránti kérelmet az Európai Bizottság részére. Az Európai Bizottság megállapításairól a nemzeti referens a kérelmezõt haladéktalanul értesíti. 11. (1) Az R a (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) A takarmány-elõállító üzemben elõállított takarmányok kivéve a takarmány-adalékanyagokat forgalomba hozatala esetén a következõ jelölési elõírásokat kell betartani: (2) Az R a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(1) A takarmány-elõállító üzemben elõállított takarmányok forgalomba hozatala esetén a következõ jelölési elõírásokat kell betartani:],,c) a takarmányok megnevezésénél a törvényben, illetve e rendeletben leírt fogalmakat, a Takarmánykódex 1. és 14. számú mellékletében felsorolt, illetve az engedélyben feltüntetett elnevezéseket kell alkalmazni, (3) Az R a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(1) A takarmány-elõállító üzemben elõállított takarmányok forgalomba hozatala esetén a következõ jelölési elõírásokat kell betartani:],,e) a takarmány-alapanyagok kötelezõen garantált és feltüntetendõ beltartalmi értékeit a Takarmánykódex 1. és 14. számú melléklete, a többi takarmány kötelezõen garantált és feltüntetendõ beltartalmi értékeit e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza, 12. Az R ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

7 2004/21. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1831,,(4) A géntechnológiával módosított takarmányok jelölésére alkalmazni kell az 1829/2003/EK rendelet elõírásait is. 13. (1) Az R ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) Az Állomás a takarmány-elõállító üzem mûködési engedélyét felfüggesztheti, ha az ellenõrzés a mûködési engedélyben foglaltaktól eltérést állapít meg, az elõállított takarmányok rossz minõségûek vagy veszélyeztetik az állatok, illetve az állati terméket fogyasztó emberek egészségét, továbbá, ha a takarmány-elõállító üzem a 4. számú melléklet szerinti nyilvántartásokat nem, vagy nem megfelelõen vezeti. Egy üzemben elõállított takarmányok akkor tekinthetõk rossz minõségûeknek, ha az azokból 6 hónap alatt vett, minimum 10 hatósági minta 60%-a a vizsgálatok értékelése során bármilyen okból kifogásolt, értékcsökkentett vagy bírságolt. (2) A Vhr a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(3) A takarmány-elõállító üzem mûködési engedélyét az Állomás visszavonja, ha],,c) a 11. (6) bekezdésében foglalt eset következik be. (3) Az R a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(4) Az Állomás a takarmányt etetésre alkalmatlannak nyilvánítja, ha],,b) a megengedettnél nagyobb mértékben nemkívánatos anyagot tartalmaz, és ez a 15. (3) bekezdésében foglaltak alapján nem szüntethetõ meg, 14. Az R ának (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki: [(1) Az Állomás a takarmány-elõállítást, tárolást, forgalmazást, felhasználást, szállítást, exportot, importot és az illetékességi területen való átszállítást felfüggeszti, ha],,e) a takarmány-elõállító üzem a 33. szerinti ellenõrzés során nem tesz eleget a 33. (7) bekezdésében foglalt kötelezettségének, illetve az ellenõrzést bármely módon akadályozza. 15. Az R a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:,,(5) A takarmányban nem megengedett, illetve nem garantált állatgyógyászati készítmény jelenléte 61 hibapontot jelent. 16. Az R ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(4) A 12. (2) bekezdése, a 36., valamint a számú melléklet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti. 17. Az R. 1., 14., 17., 18., 20., 21. és 22. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul. 18. A takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendõ díjakról szóló 26/1997. (IV. 18.) FM rendelet 2. számú melléklete a következõ 179. ponttal egészül ki: [Kód Vizsgálat neve Módszer Ár (Ft) Egyéb fel nem sorolt vizsgálatok díjai],,179. Az állati eredetû fehérjetartalom fénymikroszkópos vizsgálata Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdetõ évi I. törvény 3. -ával összhangban szabályozása tárgykörében a következõ közösségi jogszabályokkal összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz: a) a takarmánykeverékek forgalmazásáról szóló, a Tanács 79/373/EGK irányelve, b) a takarmány-adalékanyagokról szóló 70/524/EGK irányelv módosításáról szóló 84/587/EGK irányelv, c) a takarmányozási ágazatban mûködõ egyes létesítmények és közvetítõk engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló, a Tanács 95/69/EK irányelv végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról szóló, a Bizottság 98/51/EK irányelve, d) a nyomelemek csoportjához tartozó takarmány-adalékanyagok engedélyezési feltételeinek módosításáról szóló, a Bizottság 1334/2003/EK rendelete. 20. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba azzal,

8 1832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/21. szám hogy az abban foglaltakat a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) E rendelet 1. -ának (3) bekezdése, az R.-nek a 2. -sal beiktatott 7. (8) és (11) bekezdése, e rendelet 3. és 4. -a, az R.-nek a 6. -sal beiktatott 11/A. (5) bekezdése, e rendelet 8. és 9. -a, 11. és 12. -a, továbbá a melléklet 2. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 5. -a (1) bekezdésének b) pontja hatályát veszti. Az R. 22. számú melléklete táblázatának A. része a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti. (4) Az R. 11/A. -ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartást az Állomás elsõ ízben március 20-ig köteles megküldeni az ÁOGYTI-nek. Az ÁOGYTI az Állomások nyilvántartásai alapján, a minisztérium útmutatása szerint április 1-jéig készíti el a takarmány-elõállító üzemek országos nyilvántartását. Dr. Németh Imre s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Melléklet a 21/2004. (II. 27.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének,,i. A takarmány-elõállító üzem pontja a következõ g) alponttal egészül ki, egyidejûleg a g) m) alpont számozása h) n) pontra változik:,,g) homogenizáló berendezés megnevezése, típusa, hasznos térfogata 2. Az R. 14. számú mellékletének,,i. Takarmányok, a takarmány-alapanyagok és az elõkeverékek kivételével címû táblázata helyébe a következõ rendelkezés lép:,,i. A teljes értékû és a kiegészítõ takarmányok jelölési elõírásai Takarmány neve Beltartalmi értékek A jelölés kötelezõ Állatfajok A jelölés fakultatív Teljes értékû takarmányok Nyersfehérje Nyersolajok és zsírok Nyersrost Nyershamu Állatok, kivéve a macska és a kutya kivételével a kedvtelésbõl tartott állatokat A kedvtelésbõl tartott állatok, kivéve a macskát és a kutyát Lizin Sertés Állatok, a sertést kivéve Metionin Baromfi Állatok, a baromfit kivéve Cisztin Treonin Triptofán Energiaérték Keményítõ Összes cukor, szacharózban kifejezve Összes cukor + keményítõ Kálcium Nátrium Magnézium Baromfi Sertés és kérõdzõ

9 2004/21. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1833 Takarmány neve Beltartalmi értékek A jelölés kötelezõ Állatfajok A jelölés fakultatív Kálium Foszfor Halak a díszhalak kivételével Kiegészítõ takarmányok ásványi takarmányok Nyersfehérje Nyersrost Nyers hamu Nyersolajok és zsírok Lizin Metionin Cisztin Treonin Triptofán Kálcium Foszfor Nátrium Állatok, a halak kivételével (a díszhalakon kívül) Magnézium Kérõdzõk Állatok, a kérõdzõket kivéve Kálium Kiegészítõ takarmányok melaszos takarmányok Nyersfehérje Kiegészítõ takarmányok egyéb Nyersrost Összes cukor, szacharózban kifejezve Nyershamu Nyersolajok és zsírok Kálcium Foszfor Nátrium Kálium Magnézium 0,5% Kérõdzõk, a kérõdzõk kivételével < 0,5% Nyersfehérje Nyersolajok és zsírok Nyersrost Nyershamu Állatok, kivéve a macska és a kutya kivételével a kedvtelésbõl tartott állatokat Kedvtelésbõl tartott állatok, a macska és a kutya kivételével

10 1834 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/21. szám Takarmány neve Beltartalmi értékek A jelölés kötelezõ Állatfajok A jelölés fakultatív Kálcium 0,5% <0,5% Foszfor 2% <2% Magnézium 0,5% <0,5% Nátrium Állatok, kivéve a kedvtelésbõl tartott állatokat Állatok, kivéve a kedvtelésbõl tartott állatokat Kérõdzõk Kedvtelésbõl tartott állatok Kedvtelésbõl tartott állatok Állatok, a kérõdzõk kivételével Kálium Energiaszint Baromfi, sertés, kérõdzõk Lizin Sertés Állatok, a sertés kivételével Metionin Baromfi Állatok, a baromfi kivételével Cisztin Treonin Triptofán Keményítõ Összes cukor, szacharózban kifejezve Összes cukor + keményítõ 3. Az R. 17. számú melléklete I. fejezete,,ca és,,p oszlopának 2. sorában a,,többlet szó helyébe a,,többlet/hiány kifejezés lép. 4. Az R. 18. számú melléklete I. fejezete 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:,,2. A takarmányok nedvességtartalmát fel kell tüntetni, amennyiben az meghaladja a következõ értékeket: a) 7% tejpótló takarmányok és egyéb olyan takarmánykeverékek esetében, melyek 40%-ot meghaladó mennyiségû tejterméket tartalmaznak, b) 5% ásványi takarmányokban, melyek szerves anyagokat nem tartalmaznak, c) 10% ásványi takarmányokban, melyek szerves anyagokat tartalmaznak, d) 14% egyéb takarmánykeverékek esetén. A nedvességtartalmat abban az esetben is fel lehet tüntetni, ha az nem haladja meg a fenti értékeket a takarmánykeverékekben. 5. Az R. 18. számú melléklete II. fejezete,,kálcium, Foszfor sora helyébe a következõ rendelkezés lép:,,kálcium, Foszfor 1,00% ± 0,30 A% 1,00 2,00% ± 30,00 R% 2,00 5,00% 5,00% ± 0,60 A% ± 12,00 R% 6. Az R. 20. számú mellékletének 2. pontjában a,,clostridium perfingens (hõkezelt takarmányokban) kifejezés helyébe a,,clostridium perfingens (csak hõkezelt takarmányokban) kifejezés lép.

11 2004/21. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Az R. 20. számú melléklete 3. pontjának 1. oszlopa helyébe a következõ rendelkezés lép:,,mezofil aerob mikrobaszám csak granulált takarmányokban (a probiotikumot tartalmazó készítmények és takarmányok nem vizsgálandók) Enterobacteriaceae sp. (csak hõkezelt takarmányok esetében) 8. Az R. 21. számú mellékletében a,, :1999 szövegrész helyébe a,, MSZ :1999 szövegrész lép. 9. Az R. 22. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:,,22. számú melléklet a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez A mikroelemek teljes értékû takarmányra vetített maximális mennyiségei Maximális elem-mennyiség teljes értékû takarmány kg-onként (a mindenkori szárazanyag tartalom egy napra vonatkozóan, mg/kg-ra vetítve) A. 1. Vas* nem kérõdzõ fajok (összesen) 500 mg/kg kedvtelésbõl tartott állatok 1250 mg/kg malacok a választást megelõzõ 1 hetes korig 250 mg/kg egyéb állatfajok (összesen) 750 mg/kg 2. Kobalt minden állatfaj (összesen) 2 mg/kg 3. Réz malacok: 12 hetes korig (összesen) 170 mg/kg többi malac (összesen) 25 mg/kg szarvasmarhák: 1. a kérõdzés beindulásáig tejpótlók (összesen) 15 mg/kg egyéb teljes értékû takarmány (összesen) 15 mg/kg 2. kérõdzõ szarvasmarhák (összesen) 35 mg/kg juhok (összesen) 15 mg/kg halak (összesen) 25 mg/kg rákfélék (összesen) 50 mg/kg egyéb fajok (összesen) 25 mg/kg 4. Mangán halak (összesen) 100 mg/kg egyéb állatfajok (összesen) 150 mg/kg 5. Cink kedvtelésbõl tartott állatok (összesen) 250 mg/kg halak (összesen) 200 mg/kg tejpótló készítmények (összesen) 200 mg/kg egyéb állatfajok (összesen) 150 mg/kg B. 1. Jód lófélék (összesen) 4 mg/kg halak (összesen) 20 mg/kg egyéb állatfajok (összesen) 10 mg/kg

12 1836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/21. szám Maximális elem-mennyiség teljes értékû takarmány kg-onként (a mindenkori szárazanyag tartalom egy napra vonatkozóan, mg/kg-ra vetítve) 2. Molibdén minden állatfaj (összesen) 2,5 mg/kg 3. Szelén minden állatfaj (összesen) 0,5 mg/kg * 1. Szopós malacok esetében a napi takarmányadag vastartalma 7 mg/kg, és testtömeg kg-onként 21 mg Fe tartalom szükséges. 2. A tenyészkocák tejének átlagosan 1 mg/l vasat kell tartalmaznia. Ezért a szoptatási idõben a kizárólagos tejtáplálás esetén a malacok részére a kiegészítõ takarmányokban az emeltszintû Fe pótlás elengedhetetlen. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 22/2004. (II. 27.) FVM rendelete a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet módosításáról Az állategészségügyrõl szóló évi XCI. törvény 45. -ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. A fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésérõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) Ez a rendelet meghatározza az állatokban elõforduló fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak (transzmissibilis spongiform encephalopathia) megelõzésére, az ellenük való védekezésre, illetve leküzdésükre vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelõen e betegségekre fogékony bármely állatfaj egyedeinek tartása, takarmányozása és tenyésztése, valamint az ilyen állatokból származó termékek elõállítása és forgalmazása során e rendeletben foglaltakat az egyes állatfajokra meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Az állatok takarmányozására vonatkozó szabályokat a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzése érdekében az e betegségek iránt nem fogékony fajok esetében is be kell tartani. 2. Az R a (7) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [(7) Az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet az alábbiak szerint vesz részt a keresztszennyezõdések megelõzését szolgáló laboratóriumi vizsgálatok végrehajtásában:],,a) fõ feladata a takarmányfelügyelõ, illetve a hatósági állatorvos által vett mintából tiltott alkotórészek (csontdarabkák, izomrostok stb.) jelenlétét kimutatni vagy kizárni a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 10. számú mellékletének I. fejezete szerinti fénymikroszkópos módszer (a továbbiakban: mikroszkópos módszer) segítségével; 3. Az R a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:,,bejelentési és nyilvántartási kötelezettség 19. (1) Az állattartó, illetve az állatok felvásárlásával foglalkozó személy az Áeü. 5. -a (1) bekezdésének c) és e) pontjaiban foglaltak végrehajtása során köteles: a) a TSE gyanúját az állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni, ha a tulajdonát képezõ vagy az általa gondozott, illetve szállított állat idegrendszeri tüneteket, viselkedészavart, illetve az idegrendszer bántalmazottságával összefüggésbe hozható fokozatosan súlyosbodó kondícióromlást mutat; b) a szarvasmarha, juh vagy kecske elhullását tekintet nélkül az elhullás elõtt tapasztalt tünetekre haladéktalanul jelenteni az állatorvosnak; c) az állatorvos rendelkezéseinek megfelelõen eljárni és munkáját mindenben elõsegíteni, valamint az elrendelt intézkedéseket és beavatkozásokat tûrni. (2) Az az állattartó, aki legalább a) 20 olyan szarvasmarhát tart, amely a 24 hónapos kort elérte vagy meghaladta, b) 50 olyan juhot vagy kecskét tart, amely a 18 hónapos kort elérte vagy meghaladta, köteles a 2. számú melléklet C) Fejezetében meghatározottaknak megfelelõ, folyamatos nyilvántartást vezetni, és azt az állategészségügyi hatóság kérésére bemutatni. 4. Az R ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

13 2004/21. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1837,,(3) A kizárólag területi illetékességgel mûködõ állategészségügyi intézetek megnevezését a 10. számú melléklet A) Fejezete II. pontja sorolja fel. 5. Az R ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(4) Az intézet az általa végzett TSE-re irányuló vizsgálatokról havonta, de legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig köteles a minisztériumnak és az állat származási állománya szerint illetékes állomásnak összesített jelentést küldeni, a minisztérium által elõírt szempontok szerint. 6. Az R. 3. számú melléklete elsõ bekezdésének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [E melléklet szerint:],,4. Állateledel: kutyák, macskák vagy egyéb kedvtelésbõl tartott állatok etetésére szolgáló takarmány, amelyet, vagy amelynek állati eredetû alapanyagát, az állati hulladékok kezelésére vonatkozó külön jogszabály szerint állítottak elõ. 7. Az R. 3. számú melléklete 2.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 3. számú melléklet a következõ ponttal egészül ki:,,2.2. A nem kérõdzõ élelmiszer-termelõ állatokkal is tilos feldolgozott állati eredetû fehérjét, illetve állati eredetû fehérje tartalmú takarmányt feletetni, kivéve a hallisztet, a bevonó anyagként használt nem kérõdzõ eredetû alapanyagból készült zselatint, a csont eredetû dikalciumés trikalciumfoszfátot (a továbbiakban együtt: dikalciumfoszfát), a hidrolizált fehérjét, valamint a kérõdzõk esetében is engedélyezett tejet, tejtermékeket, a tojást és tojásból készült termékeket. A halakkal azonban feletethetõ még a nem kérõdzõ állatok vérébõl elõállított vérliszt és egyéb vértermék is, ha azokat az állati hulladékok kezelésére vonatkozó külön rendeletben foglaltaknak megfelelõen állítottak elõ, továbbá ha a pontban elõírtak teljesülnek Halakkal feletethetõ vérliszt és egyéb vértermék alapanyagául csak olyan nem kérõdzõ eredetû vér szolgálhat, amely olyan vágóhídról származik, ahol kérõdzõ állatokat nem vágnak, vagy ahol a kérõdzõ és nem kérõdzõ állatok vágása térben elkülönül. A nem kérõdzõ állatok vérének gyûjtését, tárolását, szállítását, illetve esetleges csomagolását, valamint a vérliszt és egyéb vértermék elõállítását, tárolását és szállítását a kérõdzõ állatok vérétõl elkülönítve kell végezni, továbbá a nem kérõdzõ állatok vérébõl rendszeresen mintát kell venni a kérõdzõ állatok vére esetleges jelenlétének kimutatására. A nem kérõdzõ eredetû vérliszt vagy vértermék elõállítása csak olyan üzemben történhet, ahol kérõdzõ állat vérét nem dolgozzák fel, kivéve, ha a nem kérõdzõ állat vérének feldolgozása beleértve az alapanyagok beszállítását és tárolását, illetve a késztermékek tárolását, csomagolását és kiszállítását is fizikailag elkülönül a kérõdzõ állat vérének feldolgozásától. Ha az üzemben kérõdzõ állat vérét is feldolgozzák, akkor a vérlisztet és az egyéb vérterméket rendszeres laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni a kérõdzõ eredetû fehérjék esetleges jelenlétének kimutatására. A nem kérõdzõ eredetû vérlisztet és egyéb vérterméket csak olyan takarmány-elõállító üzemben lehet a halaknak szánt takarmányok gyártása során felhasználni, ahol ezt az illetékes állomás engedélyezte. Az állomás az engedélyt akkor adja meg, ha az üzemben egyéb élelmiszer-termelõ állatnak nem gyártanak takarmányt. A nem kérõdzõ eredetû vérlisztet vagy egyéb vérterméket tartalmazó, halaknak szánt takarmány csomagolásán fel kell tüntetni, hogy,,vérterméket tartalmaz kizárólag halak takarmányozására. Az ilyen vérlisztet, vérterméket tartalmazó takarmányt csak olyan telepen lehet felhasználni, ahol halakon kívül más élelmiszer-termelõ állatot nem tartanak. 8. Az R. 3. számú mellékletének pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:,, Az elõállító köteles a kérõdzõknek szánt takarmányból rendszeresen, de legalább kéthetenkénti gyakorisággal mintát venni, és azt saját költségére laboratóriumi vizsgálatnak alávetni, annak megállapítására, hogy az nem tartalmaz tiltott állati eredetû fehérjét. A megmintázott tétel csak akkor hozható forgalomba, illetve használható fel saját célra, ha a tételbõl vett minta vizsgálati eredménye a tiltott állati eredetû fehérje jelenlétét kizárja. A vizsgálatok során a pontban meghatározott módszerek egyikét kell alkalmazni, de halliszt jelenlétének kizárására csak a mikroszkópos vizsgálat vagy a minisztérium által jóváhagyott egyéb alkalmas módszer fogadható el. 9. Az R. 3. számú mellékletének pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:,,2.10. Az állomásnak szúrópróbaszerû laboratóriumi vizsgálatokkal kell ellenõriznie az élelmiszer-termelõ állatoknak szánt takarmány-alapanyagokat, koncentrátumokat és takarmánykeverékeket a feldolgozott állati eredetû fehérjék esetleges jelenlétének kimutatása, illetve kizárása céljából, kivéve az importált hallisztet, amelyre a pontban foglaltak az irányadók. A takarmány-elõállító üzemekben, takarmányforgalmazóknál az állomás éves mintavételi terve alapján a takarmányfelügyelõ, illetve a

14 1838 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/21. szám hatósági állatorvos mintát vesz, különösen az olyan üzemek esetében, ahol az állomás engedélyével kérõdzõknek szánt és hallisztet, csonteredetû dikalcium-foszfátot vagy hidrolizált fehérjét tartalmazó takarmányt egyaránt gyártanak. A mintavételt úgy kell ütemezni, hogy az véletlenszerûen és ne elõre kiszámítható módon történjen. A takarmány-elõállító üzemben megmintázott tétel addig nem szállítható el, illetve nem használható fel, amíg a tiltott állati eredetû fehérje jelenléte a laboratóriumi vizsgálat alapján ki nem zárható. Az állattartó telepeken mintát kell venni, ha felmerül annak gyanúja, hogy a feldolgozott állati eredetû fehérjék takarmányozási célú felhasználására vonatkozó tilalmat megszegik, vagy a takarmány keresztszennyezõdése következik be. A vizsgálatokat ELISA, mikroszkópos vagy szükség esetén egyéb alkalmas a minisztérium által jóváhagyott vizsgálati módszerrel kell végrehajtani. Az ELISA és a mikroszkópos módszert közel azonos gyakorisággal kell alkalmazni. Mindkét módszer egyidejû alkalmazásának ugyanazon tétel esetében csak kérõdzõ állatoknak szánt takarmány vizsgálata során van helye. Halliszt esetleges jelenlétének kizárására a mikroszkópos módszert vagy a minisztérium által jóváhagyott egyéb alkalmas eljárást kell alkalmazni. 10. Az R. 3. számú mellékletének és pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:,,2.12. Halliszt, csonteredetû dikalcium-foszfát, hidrolizált fehérje, a halaknak szánt vérliszt vagy egyéb vértermék (beleértve ezek alapanyagát, a vért is), valamint nem élelmiszer-termelõ állatoknak szánt állati eredetû fehérje szállítására használt jármûvön más takarmány, illetve takarmány-alapanyag egyidejûleg nem szállítható. A szállítás elõtt és után a jármûvet tisztítószer felhasználásával ki kell takarítani. A jármû üzemeltetõje a használat elõtt ennek megtörténtét köteles ellenõrizni. A takarítás megtörténtét és annak ellenõrzését a jármû üzemeltetõjének igazolnia kell, és a dokumentációt a takarmányfelügyelõnek vagy a hatósági állatorvosnak kérésére be kell mutatni A pontban foglaltakat értelemszerûen alkalmazni kell a hallisztet, hidrolizált fehérjét, a halaknak szánt vérlisztet vagy egyéb vérterméket, valamint a nem élelmiszer-termelõ állatoknak szánt állati eredetû fehérjét tartalmazó ömlesztett takarmányokra is. 11. Az R. 3. számú mellékletének pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:,,2.20. Minden egyes tétel importált hallisztet laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni az egyéb feldolgozott állati eredetû fehérjék jelenlétének kizárása céljából. A vizsgálatokat ELISA vagy mikroszkópos módszerrel kell végrehajtani, figyelemmel e módszerek közel azonos gyakoriságú alkalmazására. A vizsgálati eredmények statisztikai elemzése alapján a minisztérium dönthet úgy is, hogy az egyik módszert elõnyben részesíti a másikkal szemben. A tétel addig nem szállítható el, illetve élelmiszer-termelõ állat takarmányozására nem használható fel, amíg az egyéb feldolgozott állati eredetû fehérjék jelenléte a vizsgálat alapján ki nem zárható. A mintavételrõl az elsõ tárolás helye szerint illetékes állomás intézkedik, a vizsgálatok költségét a halliszt tulajdonosa viseli. A kedvezõtlen vizsgálati eredmény miatt zárolt tétel nem élelmiszer-termelõ állatok takarmányozására való felhasználására az állomás engedélyt adhat. 12. Az R. 3. számú mellékletének pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:,,2.22. A takarmány-elõállító által csomagolt, közvetlen felhasználásra szánt állateledel behozatala, illetve kivitele esetén nem kell alkalmazni a 2.16., és pontokban foglaltakat. Import esetén a terméknek olyan üzembõl kell származnia, amelyik rendelkezik az exportáló ország állategészségügyi hatósága állateledel gyártására vonatkozó jóváhagyásával. 13. Az R. 4. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:,,1. A következõ állati szervek, illetve testrészek SRMnek minõsülnek: a) szarvasmarha esetében a 12 hónaposnál idõsebb korú egyed koponyája az állkapocs nélkül, beleértve az agyat és a szemeket, a 12 hónaposnál idõsebb korú egyed gerincoszlopa (kivéve a farkcsigolyákat, az ágyékcsigolyák és a hátcsigolyák harántnyúlványait, valamint a keresztcsont szárnyát), beleértve azonban a dorsalis gyökér idegdúcot és a gerincvelõt, a belek (az epésbéltõl a végbélig), a bélfodor és a mandulák tekintet nélkül az állat korára; b) juh és kecske esetében a koponya, beleértve az agyat, szemeket és a mandulákat is, a 12 hónaposnál idõsebb korú, illetve olyan egyedek esetén, amelyek állandó metszõfoga áttört az ínyen, a gerincvelõ a 12 hónaposnál idõsebb korú, illetve olyan egyedek esetén, amelyek állandó metszõfoga áttört az ínyen, a lép és a csípõbél, tekintet nélkül az állat korára. 14. Az R. 4. számú melléklete a következõ 17. ponttal egészül ki:,,17. Az adott területre teljes körû ártalmatlanítási kötelezettséget vállalt állati hulladék-feldolgozó üzem, valamint az SRM feldolgozására kijelölt állati hulladék-feldol-

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 11. (OR. en) 13182/16 AGRILEG 147 VETER 97 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. október 11. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

2001. évi CXIX. törvény. a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról. Bevezető rendelkezések

2001. évi CXIX. törvény. a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról. Bevezető rendelkezések 2001. évi CXIX. törvény a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a takarmány biztosítsa az állatok korcsoportjának és hasznosítási

Részletesebben

Baby Gold malactápszer 99-3010

Baby Gold malactápszer 99-3010 Baby Gold malactápszer 99-3010 Szopós malacok részére, a megszületést követı naptól 8-9 kg-os élıtömeg eléréséig Hıkezelt tejtermék, növényi fehérje, szerves savak, növényizsír, vitaminok, ásványi anyagok,

Részletesebben

2001. évi CXIX. törvény. a takarmányok eloállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról

2001. évi CXIX. törvény. a takarmányok eloállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról 2001. évi CXIX. törvény a takarmányok eloállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról Az Országgyulés annak érdekében, hogy a takarmány biztosítsa az állatok korcsoportjának és hasznosítási

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.5.6. HU Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/25 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. május 5.) a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet. a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet. a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 99/5

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 99/5 2005.4.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 99/5 A BIZOTTSÁG 600/2005/EK RENDELETE (2005. április 18.) egy kokcidiosztatikum takarmány-adalékanyagként történő, újabb tíz évre szóló engedélyezéséről, egy

Részletesebben

Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő, március

Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő, március Ami az étrend-kiegészítőket érintő szabályozásból még hátra van avagy milyen változásokra számíthatunk az elkövetkező években Dr. Horányi Tamás Béres Gyógyszergyár Zrt. Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő,

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 26. (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. január 20. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet

43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény végrehajtásáról A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

Baby Top prestarter E 10

Baby Top prestarter E 10 Baby Top prestarter E 10 Késztakarmány szopós malacoknak, a fialást követö 3. naptól 42-45 napos korig. Növényi zsír, szója, tejpor, búza, kukorica, korpa, foszfor forrás, vitaminok, nyomelemek, takarmány

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28.

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. április 21.) a fotózselatin behozatalát illetően a 2004/407/EK bizottsági rendelet módosításáról (az értesítés a C(2006)

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv /2203 előírása az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról. A rész

A Magyar Élelmiszerkönyv /2203 előírása az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról. A rész 9. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2015/2203 előírása az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról A rész 1. Ez az előírás a B és C részben meghatározott,

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 11. (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 9. Címzett: Biz. dok. sz.: D032598/06 Tárgy: Uwe CORSEPIUS,

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM

148/2007. (XII. 8.) FVM 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 17.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből,

Részletesebben

L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 213/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. július 30.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelvnek a bejelentési kötelezettség

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29. MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29. TÁJÉKOZTATÓ SOVÁNY TEJ ÉS SOVÁNY TEJPOR ÁLLATI TAKARMÁNYBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2004/2005. Tisztelt Olvasó! Az Európai

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN Dr. Márton Lázár osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012. november 19. Miért kell külön szabályozni ezeket a Hgtv által

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 318/19

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 318/19 2005.12.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 318/19 A BIZOTTSÁG 2005/87/EK IRÁNYELVE (2005. december 5.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Részletesebben

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 24610 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 178. szám A belügyminiszter 68/2014. (XII. 17.) BM rendelete az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított

Részletesebben

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének

Részletesebben

88/2004. (V. 15.) FVM rendelet. az állatgyógyászati készítményekről

88/2004. (V. 15.) FVM rendelet. az állatgyógyászati készítményekről 88/2004. (V. 15.) FVM rendelet az állatgyógyászati készítményekről módosította: 97/2005. (X. 28.) FVM rendelet - barna háttérrel és fehér betűkkel /50. (2)/ a szövegben! Az állategészségügyről szóló 1995.

Részletesebben

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet. Általános rendelkezések 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete

A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről

10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -ának

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 14. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 14. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 14. (OR. en) 6300/17 ADD 1 AGRILEG 43 VETER 17 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. február 13. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 33. szám 5679 1. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról

28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.

Részletesebben

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK Baromfitakarmányok Central intenzív brojler indító 5% komplett premix kokcidiosztatikummal Kiegészítő takarmány Cikkszám: 412-115-01 Nettó súly: 25kg tak.mész, búzatak.liszt,

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2008. november 19. (OR. en) 2007/0102 (COD) LEX 954 PE-CONS 3667/1/08 REV 1 AGRILEG 137 CODEC 989 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EGYES

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 1. oldal 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2013. október 15. Tej

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 86. szám 54033 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei

Részletesebben

/2008. ( ) FVM rendelete

/2008. ( ) FVM rendelete 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-88/344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek Extraction solvents used in the production of foodstuffs

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2004. (VII. 26.) számú rendelettel módosított, 11/2002. (III. 28.

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2004. (VII. 26.) számú rendelettel módosított, 11/2002. (III. 28. Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / (VII ) számú rendelettel módosított, / (III ) számú rendelete Az állatok tartásáról Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állattartás helyi

Részletesebben

A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, augusztus 12.

A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, augusztus 12. A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, 2016. augusztus 12. Kistermelői termék előállítás és értékesítése Jogszabályi háttér: 52/2010.

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet.

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Kísérlet céljára állat felhasználásának engedélyezése Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Jogszabályban meghatározott

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Minisztérium A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmányozásban Budapest, 2013. július 8. A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK A mai rohanó világban egyre gyakrabban érkezik el az a pillanat, amikor összefut a nyál a szánkban és a nagymamáink által elkészített,

Részletesebben

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 Hatály: közlönyállapot (2015.XII.22.) 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 1. (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/114 számú előírás. (2. kiadás 2006.)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/114 számú előírás. (2. kiadás 2006.) Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 45. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/114 számú előírás (2. kiadás 2006.) Részben vagy teljesen dehidratált,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 14. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 14. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 14. (OR. en) 6300/17 AGRILEG 43 VETER 17 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. február 13. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet. a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet. a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről Hatályos: 2010.1.1-2011.12.31. 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (11) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben