MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek"

Átírás

1 MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus /398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az Európai Közösségek Parlamentjének és Tanácsának 96/84/EK és 1999/41/EK irányelveivel módosított, az Európai Közösségek Tanácsa 89/398/EGK irányelve alapján készült. This Regulation is equivalent in technical content to Council Directive 89/398/EEC as amended by European Parliament and Council Directives 96/84/EC and 1999/41/EC. Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, (Első kiadás) Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, (Második, módosított kiadás)

2 A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak hatályára vonatkozó rendelkezéseket az élelmiszerekről szóló évi XC. törvény és a végrehajtására kiadott 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM rendelet tartalmazza. Ez a 2., módosított kiadás hatályon kívül helyezi az 1995-ben kiadott előírást. A Magyar Élelmiszerkönyv előírásait az Európai Unió gyakorlatát követve folyamatosan igazítják a fogyasztói igények változásaihoz, a tudomány és technika újabb eredményeihez. Ezért ezen előírás alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy a szöveg időközben nem változott-e. A változásokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő közli. Az előírásokat az MSZT Szabványbolt (Budapest IX., Üllői út 25., levélcím: Budapest, Pf. 24, 1450) árusítja.

3 Magyar Élelmiszerkönyv Codex Alimentarius Hungaricus /398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ez az előírás a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre és tápszerekre (a továbbiakban együttesen: termékek) vonatkozik. 2. (a) Különleges táplálkozási igényeket elégítenek ki azok az élelmiszerek, valamint tápszerek, amelyek speciális összetételük vagy az előállításuk során alkalmazott különleges eljárások következtében világosan megkülönböztethetők az általános fogyasztásra használt élelmiszerektől, meghatározott táplálkozási céloknak megfelelnek, és jelölésük erre felhívja a fogyasztók figyelmét. (b) Különleges táplálkozási célnak minősül (i) a normálistól eltérő emésztésű vagy anyagcseréjű személyek, (ii) a speciális élettani állapotuk miatt bizonyos anyagok ellenőrzött fogyasztása révén előnyökhöz jutó személyek, valamint (iii) az egészséges csecsemők és kisgyermekek különleges táplálkozási igényeinek kielégítése Diétás élelmiszereknek az (b) pontjának belüli (i) és (ii) bekezdésében szereplő személyek különleges táplálkozási igényeit kielégítő élelmiszereket lehet nevezni. 2. Az általános fogyasztásra készült élelmiszerek jelölésén, illetve bemutatása vagy hirdetése során tilos (a) a diétás szót önmagában vagy más szavakkal összekapcsolva használni, (b) bármilyen egyéb olyan jelölést alkalmazni, ami arra utalhat, hogy a termék az 1. hatálya alá tartozik. 3. Ha az általános fogyasztásra készült termék alkalmas bizonyos különleges táplálkozási cél kielégítésére is, erre a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet (továbbiakban: OKK OÉTI) hozzájárulásával utalni lehet Az 1. szerinti termékek összetételének és jellegének minden tekintetben meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a meghatározott különleges táplálkozási igényeket kielégítsék. 3

4 2. Az 1. szerinti termékeknek meg kell felelniük az általános fogyasztásra készült élelmiszerekre vonatkozó előírásoknak is, kivéve, ha azoktól éppen a különleges táplálkozási cél elérése érdekében tértek el A mellékletben felsorolt termékekre speciális előírások is vonatkoznak, amelyek tartalmazzák (a) a termék összetételére és jellegére vonatkozó alapvető követelményeket, (b) a nyersanyagokkal szemben támasztott minőségi követelményeket, (c) a higiéniai követelményeket, (d) a 3. értelmében megengedett eltéréseket, (e) az adalékanyagok listáját, (f) a termék jelölésére, bemutatására és hirdetésére vonatkozó szabályokat, valamint (g) a felsorolt előírásoknak való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges mintavételi eljárásokat és analitikai módszereket. 2. Annak érdekében, hogy a tudományos és technikai haladás révén különleges táplálkozási célra kifejlesztett élelmiszerek gyorsan forgalomba kerülhessenek az Európai Közösségek Bizottsága az Élelmiszertudományi Bizottsággal folytatott konzultáció után a vonatkozó EU-eljárásrendnek megfelelően kétéves időtartamra engedélyezheti az olyan élelmiszerek forgalomba hozatalát, amelyek nem felelnek meg a mellékletben felsorolt élelmiszerekkel kapcsolatos speciális szabályoknak A nátriumszegény, illetve nátriummentes, valamint gluténmentes termékekre vonatkozó meghatározás használatának szabályozását az élelmiszerekről szóló évi XC. törvény (a továbbiakban: Ét.) végrehajtási rendelete tartalmazza. 6. A szénhidrát-anyagcserezavarban szenvedők számára készült diabetikus termékekre külön előírást kell kiadni az Ét. végrehajtási rendeletének 8. mellékletében foglaltak figyelembevételével Az 1. szerinti termékek jelölésén, illetve bemutatásuk vagy hirdetésük során tilos a terméknek betegséget megelőző, gyógyító hatást tulajdonítani, vagy arra utalni, hogy a termék önmagában alkalmas betegségek kezelésére. 2. Az 1. bekezdés rendelkezései nem tiltják a termékekkel kapcsolatos hasznos információk és ajánlások terjesztését, ha azok címzettjei kizárólag orvosok, táplálkozási szakemberek vagy gyógyszerészek. 1 A pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. 4

5 8. 1. Az élelmiszerek jelölésére, bemutatására és hirdetésére vonatkozó szabályok érvényesek az 1. szerinti termékekre is. 2. A jelölésnek a hatályos jogszabályokban rögzítetteken túl tartalmaznia kell a termék speciális jellemzőit és azt is, hogy fogyasztását milyen különleges táplálkozási cél elérése érdekében ajánlják. 3. Azon termékek jelölésén, amelyekre vonatkozóan még nem készült a 4. szerinti külön előírás, az előzőeken kívül a következőket is fel kell tüntetni: (a) azoknak az összetevőknek a minőségét és mennyiségét vagy annak az eljárásnak a leírását, amely a termék különleges tulajdonságait biztosítja, (b) az energiatartalmat kilojoule-ban (kj) és kilokalóriában (kcal), a fehérje, a szénhidrát és a zsír mennyiségét 100 gramm (g) vagy 100 milliliter (ml) árusított termékben, illetve ha egy adott mennyiség elfogyasztása ajánlott egy étkezésre, akkor egy adagra vonatkoztatva is. Ha az energiatartalom kisebb, mint 50 kj (12 kcal) 100 gramm vagy 100 milliliter árusításra kerülő termékben, az energiatartalom számszerű megadása helyettesíthető a következő kifejezések valamelyikével: az energiatartalom kisebb, mint 50 kj (12 kcal) 100 gramm termékben vagy az energiatartalom kisebb, mint 50 kj (12 kcal) 100 milliliter termékben Az 1. -ban felsorolt termékeket az előállító köteles a fogyasztók számára csomagolni. A csomagolásnak teljes mértékben be kell fednie a terméket. 2. Az OKK OÉTI indokolt esetben felmentést adhat az előre csomagolási kötelezettség alól A különleges táplálkozási igényeket kielégítő hazai vagy import élelmiszerek forgalomba hozatalának feltételeit az Élelmiszertörvény végrehajtására kiadott 1/1996 (I. 9.) FVM-EüM-GM együttes rendelet, ezen előírás mellékletének 1. és 4. pontjában felsorolt termékek forgalomba hozatalának feltételeit az egészségügyi miniszter 17/2000. (VI. 20.) EüM rendelete és módosítása szabályozza. 2. A termékek gyártását import esetén a termék behozatalát megelőzően az OKK OÉTI az előállítótól, illetve az importőrtől bekérheti azokat az adatokat és tudományos dokumentációkat, amelyek igazolják, hogy az élelmiszer alkalmas az pontja szerinti célokra való felhasználásra, valamint bekérheti a pontjában (a) bekezdésében foglalt információkat. Ha az eredményeket tudományos folyóiratokban közölték, a hivatkozott tanulmányok benyújtása is elegendő. 5

6 11. Ha az ellenőrzésre jogosult szerv megalapozott véleménye szerint a mellékletben felsorolt, különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszer nem felel meg az 1. -ban meghatározott követelményeknek, vagy veszélyezteti a fogyasztók egészségét, és ennek ellenére forgalomban van, az ellenőrző hatóság ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja a termék forgalmazását. Erről köteles értesíteni az országos hatáskörű szerveket. Ha az országos hatáskörű szervnek tudomása van arról, hogy valamely más egyéb országban is forgalomban van a kifogásolt termék, haladéktalanul értesítenie kell az illető ország(ok) egészségügyi hatóságát Ezen előírás - a pont kivételével július 1-jén lép hatályba. 2. A pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. 6

7 MELLÉKLET Különleges táplálkozási igényeket kielégítő termékek 1. Egészséges csecsemők számára készült (anyatejet pótló és kiegészítő) tápszerek Csecsemők és kisgyermekek számára készült bébiételek és feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek A testtömeg csökkentése céljára előállított csökkentett energiatartalmú élelmiszerek Speciális orvosi célokra szolgáló diétás élelmiszerek Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak, testépítőknek, nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszerek Szénhidrát-anyagcserezavarokban szenvedők (cukorbetegek) számára készült diabetikus élelmiszerek 4. - VÉGE - 1 A követelményeket az egészségügyi miniszter 17/2000. (VI. 20.) EüM számú rendelete és módosítása tartalmazza. 2 Magyar Élelmiszerkönyv /5 számú előírása. 3 Magyar Élelmiszerkönyv /8 számú előírása évi XC. törvény végrehajtására kiadott 1/1996 (I. 9.) FVM-EüM-GM rendelet. 7

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9.

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9. Egyéb termékek (Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, kozmetikumok, orvostechnikai eszközök, speciális gyógyászati célra szánt- tápszerek és étrend-kiegészítők) Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám

90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám 90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám 2. Hatályát veszti a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK

ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 10. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2013. Bevezetés Az élelmiszerek ipari méretű előállítása és

Részletesebben

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.)

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.) EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE (2004. március 31.) az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Budapest, 2011. augusztus 01.

Budapest, 2011. augusztus 01. Országos Tisztifőorvosi Hivatal ikt. szám: A RENDSZERES ÉTKEZÉST BIZTOSÍTÓ, SZERVEZETT ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI AJÁNLÁS KÖZÉTKEZTETŐK SZÁMÁRA Az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-3/81-1 számú előírás Egyes kenyerek és péksütemények. Certain bread and bakery products

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-3/81-1 számú előírás Egyes kenyerek és péksütemények. Certain bread and bakery products MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-3/81-1 számú előírás Egyes kenyerek és péksütemények Certain bread and bakery products Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2004. A Magyar

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához

ÚTMUTATÓ. Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI FŐOSZTÁLY ÚTMUTATÓ Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet alkalmazásához 1. kiadás 2012. december

Részletesebben

Kozmetikumok, orvostechnikai eszközök és étrend-kiegészítők

Kozmetikumok, orvostechnikai eszközök és étrend-kiegészítők Kozmetikumok, orvostechnikai eszközök és étrend-kiegészítők Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu 2012. szeptember 22. Miért érdekesek a gyógyszerészek számára a kozmetikumok, étrend-kiegészítők és

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE 2005.4.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/13 A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 -

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - 2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - Tartalom: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda 75. szám Tartalomjegyzék 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 26/2010. (V. 12.) EüM rendelet 27/2010.

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben