Turizmus társadalmigazdasági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turizmus társadalmigazdasági"

Átírás

1 Turizmus társadalmigazdasági alapjai 5. téma: A turizmus tárgya alrendszer 1 Mirıl lesz szó: A turizmus tárgya a turisztikai kínálat (eredeti, származtatott, infrastruktúra és szuprastruktúra), desztináció, település, vállalkozások, együttmőködés A turizmus intézményei 2 1

2 Emlékeztetı: A turizmus rendszere Mi jellemzi a Helyet Vállalkozásokat Szervezeteket? 3 A TURIZMUS TÁRGYA, INTÉZMÉNYEI Intézményi alrendszer: 1. turisztikai település 2. turisztikai létesítmények (vállalkozások) a primer, közvetlen szolgáltatási területeken a másodlagos, közvetett szolgáltatási területeken 3. turisztikai szervezetek Eredeti kínálat: mindazon tényezık, amelyek lényegüket tekintve nem vonatkoznak közvetlenül az idegenforgalomra, de vonzerejük következtében a turizmusnak irányt adnak és alakítják; Származtatott kínálat minden olyan szolgáltatás, amelyet turisztikai felhasználás céljából készenlétben tartanak. 4 2

3 A turisztikai kínálat Az eredeti kínálathoz sorolhatók (alcsoportok is képezhetık) : természeti adottságok (földrajzi fekvés, egyes geológiai képzıdmények, geomorfológiai, vízrajzi formációk, klíma, topográfia, domborzat, táj, növényzet, állatvilág); társadalmi-kulturális viszonyok, mint kultúra, vallási és világi építmények, hagyományok, nyelv, mentalitás, vendégszeretet, népszokások; általános infrastruktúra, amely lehetıvé teszi átfogó gazdasági és társadalmi tevékenységek kibontakozását.» Alapinfrastruktúra (ivóvíz, szennyvíz, energia, közlekedés ) 5 A származtatott kínálat a helyváltoztatást szolgáló létesítmények a tartózkodást szolgáló létesítmények, azaz a szálláshelyek, ellátást és szórakozást, illetve pihenés jellegő, rekreációs sport- tevékenységet szolgáló létesítmények, gazdasági tevékenységet szolgáló létesítmények (kongresszus és tanfolyam lehetıségek, bevásárlási lehetıségek stb.) közvetítési létesítmények, amelyek szolgáltatásokat és információkat egyaránt közvetíthetnek (utazási ügynökségek, turisztikai egyesület ill. szövetség, Tourinform). Az általános infrastruktúra, mivel nem speciálisan turisztikai felhasználású, az eredeti kínálat része, míg a turisztikai infra- és szuprastruktúra a származtatott kínálathoz tartozik. 6 3

4 Turisztikai infrastruktúra turisztikai közlekedési szállítóeszközök (speciális közlekedési eszközök) pl. függı - és fogaskerekő vasutak; a helyi turizmus létesítményei, azaz a vendégek pihenését és szabadidıs tevékenységét szolgáló létesítmények, gyógyhelyi létesítmények, azaz a természeti tényezıknek gyógyászati eszközként történı felhasználását szolgáló létesítmények, gyógyfürdık, klimatikus gyógyhelyek; szórakozóhelyek kongresszusi központok; ellátási és információs szolgálatok. Turisztikai szuprastruktúra szálláshelyek: szállodák, panziók, apartman-szállók, egyéb szállások, apartmanok üdülıházak, kemping- és lakókocsi-helyek, tömegszállások, ellátást biztosító helyek: éttermek, vendéglık, snack- és önkiszolgáló létesítmények, szabadidıs vagy a hivatásturizmus, továbbá a rendezvényturizmus programszolgáltató létesítményei és helyszínei 7 A kínálat elemei és hordozói Akik alakítják Kik ık? Forrás: Kaspar-Fekete 8 4

5 A kínálat elemei és hordozói Forrás: Kaspar-Fekete 9 A turisztikai desztináció HELY A turisztikai település, kistérség, atraktív táj és objektum a turisztikai események kikristályosodásának középpontjai. Desztinációként rendelkeznek vonzerıvel, a szükséges fogadási feltételekkel, a látogathatóság kritériumaival mind szervezeti háttér, mind pedig szolgáltatások és a marketing vonatkozásában. Hosszú távon csak az a turisztikai desztináció számíthat a turisztikai «túlkínálat» versenyében maradandó sikerre, amely mint turisztikai márka összetéveszthetetlen, más desztinációval nem helyettesíthetı turisztikai márkaterméke(ke)t kínál, megjelenésében vonzerıt sugároz, érzelmeket közvetít és megfelelı szintő ismertséget tud felmutatni. Ismérvei: 1. egy földrajzi terület: resort, hely (kistérség, település stb.), régió, ország, kontinens, 2. amelyet a vendég, ill. a vendégek egy szegmense (preferenciái alapján) mint utazási célt, célterületet kiválaszt, 3. és amely tartalmazza a tartózkodáshoz elengedhetetlen turisztikai célú szolgáltatásokat, mint szállás, ellátás, valamint a kikapcsolódás és/vagy a munkavégzés feltételeit. 4. A desztinációk ily módon az incoming-turizmus (beutaztatás) legfontosabb verseny- egységei, amelyeket, mint stratégiai üzletegységet kell vezetni. 10 5

6 HELY Turisztikai desztináció-menedzsment A TDM azon tevékenységek összessége, amelyek egy adott földrajzi térség számára ahhoz szükségesek, hogy látogatókat vonzzon, és számukra ottani tartózkodásuk során tökéletes utazási élményt nyújtson, tehát a térség turisztikai fogadóterületté - desztinációvá - váljon. A desztinációmenedzsment, és a desztináció-márkásítás haszna: A turista számára: A desztináció azonosíthatóvá válik számára. A desztináció speciális fogyasztói igények kielégítésére alkalmas egyedi, megbízható, és kiszámítható turisztikai termékké válik. A kínálati oldal számára : A marketingeszközök célirányosabban és eredményesebben alkalmazhatók. A termékfejlesztési politika a turisztikai kereslet igényeihez való tudatosabb alkalmazkodást és célirányos, speciális fejlesztéseket tesz lehetıvé. A turisztikai márkatermék egyszerő helyettesíthetısége és kicserélhetısége megszőnik. A desztináció a turisztikai piacon egyedi arculatot kap, felismerhetıvé válik, a vevık hatékonyabb megtartását eredményezheti. Egy desztináció más-más célcsoportok számára mást jelenthet, de az üzenetek ne keveredjenek!! 11 Feladat: fogalmazzon meg az alábbi desztinációk számára egy vagy két fı üzenetet kik a célcsoportok, mikor jönnek?

7 HELY A turisztikai település Magyarországon a települések négy csoportja: 1. kiemelt üdülıkörzetekhez tartozó (pl. Sopron- Kıszeghegyalja, Balaton, Tisza-tó stb.); 2. üdülıkörzetekhez tartozó (Mecsek-Villány, Szigetköz, Aggtelek és környéke stb.); 3. üdülıkörzeten kívüli, üdülés-idegenforgalmi adottságokkal rendelkezı és 4. nem üdülıhely jellegő települések. Kategorizálás az alábbiak szerint: Természeti tényezık Közlekedési fekvés Rendezvények és létesítmények 13 Turisztikai települések típusai HELY 14 7

8 Turisztikai vállalkozások VÁLLALKOZÁS Céljuk tárgyi és személyi vonatkozású szolgáltatások elıkészítése, elıállítása és értékesítése a a turizmus keretében. Feladatuk többé- kevésbé kizárólag dologi és személyi vonatkozású idegenforgalmi szolgáltatások elıállítása Jelentıségük a turizmus tárgya alrendszerben különbözı primer (elsıdleges szolgáltatású) turisztikai vállalkozások: kizárólag vagy túlnyomórészt az idegenforgalmat szolgálják, ez a fıtevékenységi profil Szekunder (másodlagos szolgáltatású), vagy közvetett turisztikai vállalkozások: a turizmus szolgálatában áll, de nem ebbıl származik a fı bevétele A primer turisztikai vállalkozások csoportosítása: az adott turisztikai vállalkozás elsıdleges kapcsolati rendszere alapján: tárgyi vonatkozású turisztikai vállalkozások a turisztikai településhez kapcsolódnak (szálláshelyek, gyógyászati létesítmények, turisztikai közlekedési létesítmények) alanyi vonatkozású turisztikai vállalkozások a turizmus alanya körül tevékenykednek (idegenforgalmi információs iroda, reklámügynökség, utazási biztosító, utazásfinanszírozó) kapcsolatteremtı turisztikai vállalkozások utazásközvetítık, utazási irodák; a tárgyi és alanyi vállalkozások közt kapcsolatot teremtenek. 15 Szálláshelyek típusai nemzetközi osztályozás SZÁLLODÁK: Ellátási lehetıség szerint: Teljes szálloda Garni szálló A vendég tartózkodási idıtartama szerint: Üdülı és családi Tranzit A vendég tartózkodási célja szerint: Gyógyszálló Fürdıszálló Sportszálló Üzletemberek szállodája Reprezentációs szálloda Helyszín szerint Városi Hegyi Strandszálló Közlekedéssel való kapcsolat szerint: Pályaudvari Postaszálló VÁLLALKOZÁS MOTEL ÉS APPARTEMENT-HOTEL: Motel: Autós vendégek számára Parkoló, közeli szervíz Appartement-hotel (apart-hotel): Lakásokból, vagy Fızési lehetıséggel felszerelt szobákból áll Szállodai kiszolgálás igényelhetı TIME SHARING: a lakóegységet nem, csak az üdülési jogot adják el, évente néhány hétre Örökölhetı, eladható a jog Panzió, fogadó A szállodánál egyszerőbb komfort, egyszerőbb étkezések, korlátozottabb szolgáltatások Egyéb szálláshelyek Egyszerőbb, az alacsonyabb jövedelmő fogyasztót kiszolgáló lehetıségek 16 8

9 VÁLLALKOZÁS Szálláshelyek osztályozása Magyarországon (45/1998 IKIM rendelet, és 54/2003. (VIII.29.) GKM rendelet ) Szálloda osztályba sorolás: 1-5 csillagos (garni: 1-4 csillagos, gyógyszálloda: 2-5 csillagos, wellness szálloda: 3-5 csillagos) Szálloda felszereltsége: fogadóhelyiség, szobaméret, szobák berendezése, vizesblokk, vendégek számára információs anyag, lift, parkoló, külön vendég és személyzeti bejáró Kötelezı szolgáltatások: recepció, textilváltás, étel és italkínálat, felszolgálás, csomagmegırzés, ébresztés, Fakultatív szolgáltatások Panzió, fogadó: 1-3 csillagos Kemping:1-4 csillagos Üdülıház: 1-3 osztály illetve lakosztály Turistaszálló: A, B kategória Ifjúsági szálló: A,B,C kategória Fizetıvendéglátó szálláshely: 1-3 csillagos, illetve apartman, apartman de luxe Falusi szálláshely: vendégszoba, üdülılakrész, üdülıház, sátorozó hely (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos, összkomfortos) 1-4 napraforgó 17 VÁLLALKOZÁS Kapcsolatteremtı turisztikai vállalkozások 18 9

10 VÁLLALKOZÁS A szekunder vagy közvetett turisztikai vállalkozás a turisztikai kereslet szolgálatában áll anélkül, hogy az döntıen érintené, a tevékenységi fı profilja lenne, illetve eltartaná. Az egyes vállalkozások primer vagy szekunder jellege a helyszíntıl függ: vendéglátóhely, mint ellátást nyújtó vállalkozás - a helyszín döntıen meghatározza a besorolást, a vendégkör révén. Étterem, vendéglı, pizzéria, kávézó, teázó, bár, borozó, sörözı, snack-bár, önkiszolgáló étterem közlekedési vállalkozások hasonlóan, milyen forgalomból származik a profit nagy része termelı és kereskedelmi vállalkozások: szoros kapcsolat a turizmussal, közvetve haszonélvezık! 19 A turisztikai szervezetek: civilek és nem civilek SZERVEZET - INTÉZMÉNY Feladatuk: a turisztikai szervezetek és a turisztikai települések részfunkcióit koordinálják Politikai-közigazgatási szervezetek, non-profit szervezetek Svájc: helyi turisztikai egyesületek Németország, Ausztria: idegenforgalmi hivatalok, községi közigazgatás Magyarország: önkormányzatok információs irodái (Tourinform), idegenforgalmi bizottságok Civil szervezetek: a közigazgatási, vállalkozási és lakossági érdekek érvényesítése, szervezése Turisztikai szövetségek: helyi és regionális idegenforgalmi feladatok (politika kidolgozása), közigazgatási feladatok (információs pontok, útmutatók, panaszok kezelése, minısítések), turisztikai kínálat alakítása (koordinálás, létesítmények mőködtetése), PR, rendezvényszervezés 20 10

11 Turisztikai szövetség kapcsolatrendszere Utazásszervezık Nyilvános média SZERVEZET - INTÉZMÉNY Egyéni vendégek Szállítási vállalkozások Turisztikai szövetség Község/régió Szállodák Szabadidıs programok szervezıi Hazai, helyi vállalkozások Együttmőködés kényszere az érintettek, települések között: a turisztikai desztináció fejlesztéséhez szükséges Felülrıl induló együttmőködés: a projektek forrásszerzéséhez Alulról induló együttmőködés: a helyi lehetıségek kihasználására 21 Egy település következı szereplıit csoportosítsa Vállalkozások Primer Tárgyi vonatkozású Alanyi vonatkozású Kapcsolatteremtı Szekunder Eredeti kínálatot képviselik Származtatott kínálatot képviselik 1. Élelmiszerbolt 2. Kisvendéglı 3. Volán-vállalat 4. Ibusz iroda 5. Uszoda 6. Mozi 7. Pizzéria 8. Kocsma 9. Strandbüfé 10. Tekepálya 11. Bankfiók 12. Múzeum 13.Tourinform iroda 14. Kemping 15.Gyógyfürdı és reumakórház 16. Wellness-panzió 17. Kaszinó 18. Topless-bár 19. Gulya-csárda 22 11

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai. 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai.

Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai. 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai. Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai. A táblázatok és grafikonok forrása: Központi Statisztikai Hivatal (2008): Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményérıl. www.ksh.hu

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE

A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Képzés Levelező Tagozat Public Relations Szakirány A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE Készítette:

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági Turizmus társadalmigazdasági alapjai 7. téma: Az idegenforgalom statisztikai mérése Turizmus szatellit számlák 1 Mirıl lesz szó? Turizmus statisztikai mérése Hagyományos statisztikák, kérdıíves megkérdezések,

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei. Dr.

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei. Dr. Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet III.13. Szállodák szabadidős turisztikai bevételei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD.

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005-2010 - 2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai

Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai 2010. június. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Az egészségturizmus megváltozott szerepe...6 2.1. Az egészségturizmus területei,

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.9. Szállodák szobaára. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.9. Szállodák szobaára Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VÁROSLIGET ZRT. 2014. június 20. 0 Korlátozó feltételek A KPMG Tanácsadó Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN

FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET GYULA FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN oktatási segédlet 2010. SZERZİK: Hojcska Ágnes Erzsébet gyógytornász Gyulai Várfürdı Kft.,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE BOROS SZILVIA- MONDOK ANITA- VÁRHELYI TAMÁS AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szolnoki Főiskola 2012 AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szerkesztette: Dr.Kóródi Márta,

Részletesebben

Mi a régió? A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára

Mi a régió? A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) A régiókat olyan különleges jellemzık szerint különböztethetjük meg, mint: Fizikai jellemzık:

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 16. évfolyam 2008/1. szám HAZÁNKBAN TARTOTTÁK A III. NEMZETKÖZI EUROGITES FALUSI TURIZMUS KONFERENCIÁT A kiadvány a

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 2007-2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Háttér... 3 1. Lehetőségek és adottságok a kerékpározás fejlesztése területén... 5 1.1. Kerékpáros közlekedés...

Részletesebben