Turizmus társadalmigazdasági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turizmus társadalmigazdasági"

Átírás

1 Turizmus társadalmigazdasági alapjai 1. téma: A turizmus rendszere, környezete, turizmus fogalma, fajtái 1 A nemzetközi turistaérkezések száma,

2 A turizmus gazdasági jelentısége Magyarországon ( ) 100 munkahelybıl 12 közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolatban van a turizmussal 3 Magyarország

3 A téma vázlata A turizmus rendszere, alrendszerei, környezete, kereslet és kínálat, A turizmus fogalma több értelmezésben és a fogalom fejlıdése. A turizmus fajtái és formái motiváció és turizmus alanya és környezete szerint. A szabadidı és a turizmus kapcsolata Példák a fogalom változására, az egyes alrendszerekre és elemekre 5 A turizmus rendszere, alrendszerei, környezete, kereslet és kínálat A turizmus rendszerének elemei: Közvetlen szereplık és befolyásoló környezet Szereplık: - A turista (a turizmus alanya) - A turizmus helye - A turisztikai vállalatok - Intézmények és szervezetek A környezet: Természeti Társadalmi Kulturális, mővészeti Gazdasági Technológiai, tudományos Politikai 6 3

4 A turizmus rendszerének felépítése (Kaspar- Fekete, ill. Lengyel M alapján) Gazdasági környezet A TURIZMUS RENDSZERE Társadalmi, kulturális környezet A turizmus tárgya, intézményi alrendszer A turizmus alanya HELY Szervezetek Természeti környezet vállalkozások Techológiai környezet Politikai környezet 7 A turizmus rendszere (Lengyel M. alapján) KERESLET: A turista: Motiváció Szabadidı Szabad rendelkezéső (diszkrecionális) jövedelem Küldı piac utazás közvetítık marketing KÍNÁLAT Turisztikai Termék Vonzerı Közlekedés, infrastruktőra Szállás, étkezés, szórakoztatás, szolgáltatások Biztonság, higiénia Vendégszeretet Desztináció 8 4

5 A turizmus fogalma a fogalom fejlıdése Glücksmann (1929): A turizmus személyek utazása egy olyan helyre, ahol nincs állandó lakásuk. Schwink ( ): Oly személyek áramlása, akik állandó lakhelyüket bármilyen szellemi, testi vagy szakmai motivációtól vezérelve ideiglenesen hagyják el. Norwal (1936): A turista olyan személy, aki ideiglenes jelleggel idegen országba látogat, azaz ott nem telepszik le állandó jelleggel és nem folytat rendszeres üzleti tevékenységet, az adott országban máshol megkeresett jövedelmet költ el. Népszövetség (1937): A turizmus minden olyan személyre vonatkozik, aki 24 órát, vagy annál többet utazik bármely állandó lakóhelyén kívüli országba. Hunziker Krapf (1942) ill. AIEST (Assoc. Internat. d'experts scientifiques du tourisme 1951): A turizmus az emberek lakóhelyén kívüli utazásából és tartózkodásából eredı kapcsolatok és jelenségek összessége feltéve, hogy az utazást és a tartózkodást nem letelepedési szándék, illetve nem jövedelmezı tevékenység motiválta. dr. Kolacsek András (Bp. Kgtud Egy, kb. 1980): A turizmus önkéntes és békés célú rendszeres utazási forgalom, melynek ke retében az utasok, mint fogyasztók, szolgáltatásokat vesznek igénybe és átmenetileg tartózkodnak a meglátogatott helyen. 9 A turizmus fogalma a fogalom fejlıdése/2 ENSZ konferencia, Róma: látogató: minden olyan személy, aki állandó lakóhelyén kívüli más országba látogat bármely más célból, kivéve, hogy ott keres foglalkozást végezzen. turista: olyan idıszakos látogató, aki legalább 24 órát tölt a meglátogatott országban és utazásának célja szabadidı eltöltése, vagy üzlet, család, kiküldetés, értekezlet. kiránduló: az az idıszakos látogató, aki nem tölt 24 órát a meglátogatott országban, beleértve a körutazásokon résztvevıket is. Leiper(1981): A turizmus egy öt elembıl álló és a szélesebb környezettel kölcsönhatásban lévı nyílt rendszer, amelynek elemei: dinamikus emberi elem: a turisták; akiknek az utazása bizonyos mértékig szabadidın alapul és otthonuktól távoli idıleges, legalább egy éjszakás tartózkodással jár. három földrajzi elem; a kibocsátó terület, a tranzit út és a fogadóterület gazdasági elem: a turizmus szektor. Az egyes elemek funkcionálisan és térbelileg rendezettek, fizikai, technológiai, társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai tényezıkkel kölcsönhatásban állnak. Korábbi összefoglaló jellegő definíció: A turizmus önkéntes, tömeges, rendszeres és békés személyforgalom, melynek alanyai ideiglenesen utaznak el állandó lakóhelyükrıl máshová nem keresı tevékenység céljából, és ott pénzüket költik. 10 5

6 A turizmus fogalma az új turizmus szemlélet szerint Probléma a régi definíciókkal: üzleti és kongresszusi turizmus! Lényeg: Helyváltoztatás, idegen helyen való tartózkodás v.ö. munkába járás, ingázás, illetve saját hétvégi házban való tartózkodás! Máshol szerzett jövedelem elköltése v.ö. vendégmunkások Szabadidıben és munkaidıben is történhet Manilai Nyilatkozat (1980) - Az Idegenforgalmi Világszervezet (WTO) konferencia: A turizmus Alapvetı tevékenység a nemzetek életében, közvetlen hatást gyakorol a társadalmi, kulturális és gazdasági életre, nemzetközi kapcsolatokra. Fejlıdése összefügg a társadalmi és gazdasági haladással - jog az aktív pihenéshez, az utazáshoz, a szabad idıhöz. Gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális és nevelési tényezı, környezeti hatásai és alapvetı szerepe van az életminıség alakulásában. Feltétele: a tartós béke, ennek megteremtéséhez a turizmusnak is hozzá kell járulnia. A belföldi turizmus és ezen belül az ifjúsági, a senior- és a szociálturizmus, valamint a mozgáskorlátozottak turizmusának fontossága a turizmus fejlesztésében a gazdaságosság nem lehet az egyetlen szempont. A turisztikai igények kielégítése ugyanakkor nem csorbíthatja, a helyi lakosság társadalmi és gazdasági érdekeit, nem károsíthatja a környezetet, a történelmi és a kulturális emlékeket.. 11 Új turizmus - definíciók Lengyel Márton (1986): Turizmus alatt egyrészt az ember állandó életvitelén és munkarendjén (lakásán és munkahelyén) kívüli valamennyi helyváltoztatását és tevékenységét értjük, bármi legyen azok konkrét indítéka, idıtartama és célterülete. A turizmus másrészt az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi-technikai és szervezeti feltételek, valamint szolgáltatások együttese. Két fajtája van: hivatásturizmus: a foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatások során végzett szakmai és szabadidıs tevékenységek együttese. szabadidı turizmus: az állandó lakáson kívül szabadidıben végzett és szabadon választott tevékenységek összessége, amelyeket az ember változatosság igénye motivál; önkéntes, tömeges, rendszeres és békés személyforgalom, melynek alanyai ideiglenesen utaznak el állandó lakóhelyükrıl máshová nem keresı tevékenység céljából, és ott pénzüket költik. Hágai Nyilatkozat (1989) (WTO): A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredı szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat. 12 6

7 A turizmus fajtái: motiváció és környezet alapján (Bernecker) Pihenési célú turizmus: közeli pihenés és nyaralás (szabadság) fizikai és pszichikai regenerálódás céljából, gyógyüdülés, természeti gyógyító tényezıkkel történı pszichikai és testi gyógyulás (víz, gázok, klíma), Kulturális célú turizmus: tanulmányi célú turizmus alternatív turizmus (más kultúrák, szokások, hagyományok; mások életének, életvitelének megismerése), vallási turizmus (zarándoklatok, búcsúk és más egyházi események, szent helyek felkeresése) Társadalmi célú turizmus: rokonlátogatás, klubturizmus az üdülı vendégek (nyaralók) tudatos csoportosítása kifejezetten szórakoztató program céljából, Sportturizmus: az aktív és passzív sport turizmusa, Gazdasági célú turizmus:(mice) üzleti turizmus, incentív turizmus (vállalkozások jutalomútjai), kongresszusi turizmus, kiállítási és vásári turizmus, Politikaorientált turizmus: diplomata- és konferenciaturizmus, politikai rendezvényekkel kapcsolatos turizmus. 13 Eredet Turizmusformák - A turizmus alanyának ismérvei szerint A turizmusban résztvevık száma Résztvevık életkora Évszakok szerint Belföldi turizmus Külföldi turizmus Egyéni turizmus (szervezett v. szervezett) Kollektív turizmus (többnyire szervezett) Csoportos vagy társas turizmus Klubturizmus Tömegturizmus Családi turizmus Ifjúsági (15-24) Senior (60 feletti) Nyári turizmus - Téli turizmus Fıszezoni - Szezonon kívüli turizmus 14 7

8 A tartózkodás idıtartama Turizmusformák/2 Rövid idejő turizmus átutazó vagy tranzitturizmus (a tartózkodási helyre való visszatérés nélkül) egynapos kiránduló turizmus (szállás nélkül) rövid idejő, fıleg hét közbeni üzleti turrizmus hétvégi turizmus (1-3 vendégéjszakával) Hosszú idejő turizmus nyaralási (szabadság) turizmus négynél több vendégéjszakával gyógyturizmus (orvosi tapasztalatok szerint kb. 3 hét) Szállodai turizmus Szállodán kívüli turizmus Bungalow- vagy appartement-turizmus Hétvégi ház turizmus Kemping- vagy lakókocsi-turizmus 15 Igénybe vett közlekedési eszköz Hatása a fizetési mérlegre Szállásforma Finanszírozás módja Turizmusformák /3 Vasúti turizmus Autós turizmus Hajóturizmus Repülıs turizmus (legújabban: diszkont vagy fapados ) Aktív turizmus (külföldiek beutazó turizmusa belföldre, fogadott turizmus) Passzív turizmus (kimenı turizmus, a belföldiek idegenforgalma külföldön) Szociálturizmus (gyenge fizetı képességgel rendelkezı lakossági rétegek részvétele a turizmusban) Turizmus elı - vagy utófinanszírozással (hitelkártya) 16 8

9 Utazási forma (utazás szervezés módja) Utazási magatartás Szociológiai tartalom Turizmusformák /4 Egyéni turizmus (utazási iroda szervezésében vagy anélkül) Átlagáras turizmus (az utazásszervez által kínált csomag, ami átalányáron tartalmazza az utazással és tartózkodással kapcsolatos szolgáltatásokat: teljes vagy részleges átalánydíjas utak, illetve rendezı által szervezett utak, csomagutak ) Intelligens turizmus Kedvtelésbıl folytatott turizmus Luxus és exkluzív turizmus Hagyományos turizmus (az egyéni utak és szállodai tartózkodások turisztikai jellegének hangsúlyozása a modern turizmus kezdeti éveiben) Ifjúsági turizmus Felnıtt turizmus Szociálturizmus Szelíd turizmus 17 A szabadidı és a turizmus kapcsolata A szabadidı fogalma (Dumazedier): mindazon elfoglaltságok összessége, amelyekkel az egyén tetszése szerint foglalkozhat - pihenés, szórakozás, szabadon választott képzés - amely társadalmi helyzetét javítja oly módon, hogy munkahelyi, családi és társadalmi kötelezettségektıl általa mentesül. A szabadidı felhasználásának három szakasza (Opaschowski): A háborúk után és még az ötvenes években is a pihenés-orientált szabadidı A hatvanas és a hetvenes éveket a fogyasztásorientált szabadidı jellemezte a nyolcvanas évektıl jelentkezik erıteljesebben az élményorientált szabadidı-fázis (kulturált szabadidı életstílus) - a nem anyagi természető életértékek Az idegenforgalom jelentısége a szabadidı eltöltésében növekszik Tendenciák: Lakosság számának stagnálása fokozott elöregedés mellett Az együttélés formáinak változása A munka és a szabadidı újraértékelése A hagyományos munkaidı -struktúrák felbomlása A saját munka jelentıségének növekedése A nemekrıl alkotott kép változása Növekvı képzettségi szint Fokozott környezet- érzékenység Növekvı motorizáció Gazdasági növekedés a termelékenység növekedése mellett Fokozott városiasodás A második lakhelyek elterjedése 18 9

10 Példák a fogalom változására, az egyes alrendszerekre és elemekre 19 Magyarország 20 10

11 A Balaton imázsa: Magyar Turizmus Bulletin, A Balaton imázsa/2 : Magyar Turizmus Bulletin,

12 A Balaton imázsa/3: Magyar Turizmus Bulletin,

13 Mennyi a túl sok turista? A 60-as években népszerő úti cél Fejlesztések hatására 20%-os csökkenés a turisták számában!!

14 Jellemezze a turizmus alanyát,, illetve a turizmus intézm zményi alrendszerét az alábbi képeken k láthatl tható desztináci ciókban: Szempont 1. úticél 2. úti cél Motiváció Életkor Szezon Utazási forma és eszköz Tartózkodás idıtartama Szálláshely Étkezés Szórakozás

15

16

17

A turizmuselmélettől a gyakorlatig

A turizmuselmélettől a gyakorlatig HÉTKÖZNAPI TURIZMUS A turizmuselmélettől a gyakorlatig Írta: dr. Fekete Mátyás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SOPRON 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 2. A TURIZMUS ALAPJAI...

Részletesebben

A turizmus rendszere. Idegenforgalmi ismeretek. A turizmus és környezete

A turizmus rendszere. Idegenforgalmi ismeretek. A turizmus és környezete 3. Idegenforgalmi ismeretek A turizmus rendszere Előadók: Dr. habil Kocsondi József egyetemi tanár, tanszékvezető Tóth Éva tanársegéd Készítette: Tóth Éva, tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Turisztikai ismeretek Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kardos Zoltánné Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: ha van kiadó, vagy bármilyen együttműködő

Részletesebben

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 1. MODUL

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 1. MODUL SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 1. MODUL Gasztronómiai, vendéglátási és idegenforgalmi alapismeretek Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

A turizmus rendszere 1. p-marketing

A turizmus rendszere 1. p-marketing A turizmus rendszere 1. A turizmus alapfogalmai, modellje Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing Egy kis turizmus fejlődéstörténet Napjaink modern turizmusának gyökerei messze nyúlnak, hosszú

Részletesebben

MUHELYTANULMÁNYOK A TURIZMUS VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZOK. - muhelytanulmány -

MUHELYTANULMÁNYOK A TURIZMUS VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZOK. - muhelytanulmány - MUHELYTANULMÁNYOK DR. LENGYEL MÁRTON A TURIZMUS VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZOK - muhelytanulmány - A tanulmánysorozat 16. Kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan tanszék

Részletesebben

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Grotte Judit Okleveles Közgazdász Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012.

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012. Szakdolgozat Topfer Éva 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Balatonboglár helye és szerepe a balatoni turizmus történetében Belső konzulens: Dr. Urbán László Tudományos főmunkatárs

Részletesebben

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Projekt menedzser szakirányú továbbképzési szak. Készítette:

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Projekt menedzser szakirányú továbbképzési szak. Készítette: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Projekt menedzser szakirányú továbbképzési szak Turisztikai adatbázis létrehozása és webes prezentálása a Letenyei statisztikai kistérségben, valamint a térség turizmusának

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Horváth Zoltán

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Horváth Zoltán DOKTORI ÉRTEKEZÉS Horváth Zoltán Pécs, 2011 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Horváth Zoltán A konferenciaturizmus fejlesztése a Balaton régióban

Részletesebben

Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai. 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai.

Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai. 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai. Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai 6. téma: A turizmus gazdasági hatásai. A táblázatok és grafikonok forrása: Központi Statisztikai Hivatal (2008): Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményérıl. www.ksh.hu

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS Szerző: Dr. Könyves Erika Hekliné dr. Herbály Katalin Lektor:

Részletesebben

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Vállalkozók Európában 1 A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Szerző: Dr.Tasnádi József 2 A turizmus az EU-ban és Magyarországon Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...6 1. A turizmus

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági Turizmus társadalmigazdasági alapjai 2. téma: A TURIZMUS FEJLİDÉSTÖRTÉNETE A TURIZMUS KIALAKULÁSÁNAK FELTÉTELEI Utazás célja: Szabadidı eltöltése, pihenés, üdülés Rokonok, barátok látogatása Üzlet, hivatás

Részletesebben

A turizmus és a környezet kölcsönhatásai

A turizmus és a környezet kölcsönhatásai Dr. Muhi B. Béla A turizmus és a környezet kölcsönhatásai Bevezető A turizmus az egyik legjelentősebb és leggyorsabban fejlődő ágazata napjaink világgazdaságának. Az 1950-es évektől folyamatos növekedésének

Részletesebben

A turizmus rendszere 3.

A turizmus rendszere 3. A turizmus rendszere 3. UTAZÁSI TRENDEK A SZOKÁSOK ÉS A KERESLET VÁLTOZÁSAI Dr. Piskóti István Marketing Intézet A turizmus-rendszere 3 1 1. 2. 3. 4. 5. Stonhenge Salzburg Barcelona Diósgyőri vár Werfen

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Parragh Fruzsina Mariann 2006.

SZAKDOLGOZAT. Parragh Fruzsina Mariann 2006. SZAKDOLGOZAT Parragh Fruzsina Mariann 2006. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány AZ UTAZÁSI IRODÁK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN

FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET GYULA FIZIOTERÁPIA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN oktatási segédlet 2010. SZERZİK: Hojcska Ágnes Erzsébet gyógytornász Gyulai Várfürdı Kft.,

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági Turizmus társadalmigazdasági alapjai 3. téma: A turizmus környezete 1 A turizmus rendszerének felépítése Gazdasági környezet A TURIZMUS RENDSZERE Társadalmi, kulturális környezet A turizmus tárgya, intézményi

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Bevezetés a desztináció menedzsmentbe Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Panyor Ágota, Győriné Kiss Erika, Gulyás László Egyetemi tankönyv Megjegyzés

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági Turizmus társadalmigazdasági alapjai 5. téma: A turizmus tárgya alrendszer 1 Mirıl lesz szó: A turizmus tárgya a turisztikai kínálat (eredeti, származtatott, infrastruktúra és szuprastruktúra), desztináció,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.3. Szállodavezetés gazdálkodási környezete. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.3. Szállodavezetés gazdálkodási környezete. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet I.3. Szállodavezetés gazdálkodási környezete Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 1987, 2005, 2010, 2015 Dr. Juhász László

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE

A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE 1 Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Péter Erzsébet A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE A kiskereskedelmi- és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város. Turisztikai koncepciója 2010-2015

Dunaújváros Megyei Jogú Város. Turisztikai koncepciója 2010-2015 Dunaújváros Megyei Jogú Város Turisztikai koncepciója 2010-2015 Készítette: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából Dunaújvárosi Kistérségi

Részletesebben