5/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet"

Átírás

1 5/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól A Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével - a következõket rendelem: 1. A nyári gyermekétkeztetés támogatása (a továbbiakban: támogatás) a községi, városi önkormányzatot, a fõvárosban a kerületi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) a június 16-ától augusztus 31-éig terjedõ idõszakra illeti meg. 2. (1) A támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalják, hogy az 1. -ban meghatározott idõszakban a (2) bekezdés szerinti gyermekek számára legalább 30 munkanapig folyamatosan napi egyszeri melegétkeztetést biztosítanak. Kivételes esetben, ha a települési önkormányzat a melegétkeztetést nem tudja megszervezni, a támogatás felmelegíthetõ étel biztosítására is fordítható. (2) A támogatásból a települési önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, elsõsorban 10 év alatti gyermekek étkeztetésérõl gondoskodik. (3) A támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 350 forint. 3. A települési önkormányzat által nyári gyermekétkeztetés céljára igénybe vehetõ elvi keretösszeget, valamint a megyénkénti elvi keretösszeget a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a) 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatásban részesülõ gyermekek, és b) 20/B. -ának (4) bekezdése szerinti pótlékra jogosító gyermekek július, valamint november havi együttes létszámadataiból számított átlag 23%-át alapul véve az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) A települési önkormányzat jegyzõje - a gyermekjóléti szolgálat közremûködésével május 23-áig felméri a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. A felmért igények alapján a települési önkormányzat május 30-áig értesíti az illetékes regionális szociális és gyámhivatal megyei területi osztályát, illetve, ha annak illetékességi területéhez tartozik, a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalát (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) arról, hogy a) a települési önkormányzat milyen arányban kívánja igénybe venni az 1. számú mellékletben rá vonatkozóan megállapított elvi keretösszeget, b) a megyében esetlegesen keletkezõ elõirányzat-maradvány esetén mekkora többletigénye van a települési önkormányzatnak. (2) Ha valamelyik települési önkormányzat nem vagy nem teljes egészében igényli meg az 1. számú mellékletben rá vonatkozóan megállapított elvi keretösszeget, a szociális és gyámhivatal a fennmaradó összeget - a megyében bejelentett összes többletigény és az egyes települési önkormányzatok által bejelentett többletigények arányában - szétosztja a többletigényt bejelentõ települési önkormányzatok között. (3) A szociális és gyámhivatal az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján megállapítja az egyes települési önkormányzatokat megilletõ elõirányzat összegét, amelyrõl június 5- éig értesíti a) a települési önkormányzatot, b) a 2. számú melléklet - elektronikusan történõ - megküldésével a Magyar Államkincstár illetékes regionális igazgatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság). (4) Az Igazgatóság június 10-éig a 3. számú melléklet szerinti, elektronikusan összesített adatokat számítógépes hálózaton megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) részére. Az ÖTM az összesített adatokat tájékoztatásul megküldi a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak (a továbbiakban: SZMM).

2 (5) Az ÖTM június 13-áig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 3. számú melléklet szerint igényelt támogatásnak a települési önkormányzatok részére történõ átutalásáról. 5. (1) A települési önkormányzat szeptember 15-éig a 4. számú melléklet szerint elszámol a támogatással az Igazgatóság felé, egyidejûleg gondoskodik a fel nem használt összeg visszautalásáról. (2) Ha a gyermek nem a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által szervezett nyári gyermekétkeztetésben vett részt, a lakóhely szerinti települési önkormányzat az adott gyermekre jutó támogatást átadja a nyári gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatnak. A támogatással a 4. számú melléklet szerint az a települési önkormányzat számol el, amelynek a támogatást folyósították. (3) Az Igazgatóság elektronikusan összesíti a 4. számú melléklet szerinti elszámolásokat és október 15-éig az 5. számú melléklet szerint, megyénként, önkormányzatonkénti bontásban - számítógépes hálózaton - megküldi az ÖTM részére. Az ÖTM az összesített adatokat tájékoztatásul megküldi az SZMM-nek. 6. Az e rendelet szerint igényelt támogatás jogtalan igénybevétele esetén az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64/B. -ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. 1. számú melléklet az 5/2008. (IV. 22.) SZMM rendelethez KSH Önkormányzat neve évi pénzbeli tám. (5000 Ft/fõ) Számítás a évi nyári gyermekétkeztetés támogatásához évi december i pótigény (fõ) Összesen : évi pénzbeli tám. (fõ) évi kieg. gyermekvédelmi tám. (7500 Ft/fõ) évi december i pótigény Összesen : évi kieg. gyermekvédelmi tám. (fõ) évi mindkét jogcím összesen (fõ) Átlag (fõ) (2007. évi mindkét jogcím összesen/ 2) Kerekítés (fõ) Átlag, kerekített fõ 23%-a évi nyári étkeztetésn él figyelemb e vehetõ létszám (a támogatásban részesülõ gyermeke k 23%-a) A évi elõirányzat felosztásán ak összege (30 nap * max. 350 Ft) Ft/fõ XVII. kerület , , II. kerület , , XIX. kerület , IV. kerület , , XX. kerület , XVI. kerület , ,

3 I. kerület , XXII. kerület , X. kerület , XV. kerület , XXI. kerület , , V. kerület , Fõvárosi önkormányzat XI. kerület , , XIV. kerület , VI. kerület , III. kerület , , XIII. kerület , , XII. kerület , VIII. kerület , XVIII. kerület , IX. kerület , , VII. kerület , , XXIII. kerület , Baranya megyei önk KOMLÓI KISTÉRS. TC. Ö. TÁRS MOHÁCSI TCÉLÚ. KISTÉRS. T PÉCSI TÖBBC. KIST. Ö. TÁRS PÉCSVÁRADI TCÉLÚ KIST. T SÁSDI TCÉLÚ KISTÉRS.TÁRS SELLYEI KISTÉRS. TCÉLÚ T SIKLÓSI TCÉLÚ KISTÉRS. T SZENTLPRINCI K.TC.Ö.TÁRS SZIGETVÁR-D-ZS KIST.TC.T Martonfa ,5 7 1, Vásárosdombó ,

4 Sumony , , Nagyharsány , , Geresdlak , Szebény , Kistapolca , Hirics , Ivánbattyán ,5 11 2, Ivándárda ,5 13 2, Mezõd , Kökény ,5 18 4, Ócsárd , Keszü , , Cserkút , , Baksa , , Nagybudmér ,5 33 7, Tófõ , Töttös , , Kacsóta ,5 26 5, Magyartelek , , Udvar , Oroszló , Rózsafa , Feked , Bikal ,5 32 7, Birján , Villánykövesd ,5 11 2, Babarc , , Magyarmecske , Magyarhertelend , Baranyaszentgyörgy , Siklós , , Szörény , Szederkény , , Kisbeszterce ,5 13 2, Vokány , , Kárász , Újpetre , , Ellend ,5 5 1,

5 Kozármisleny , Kákics ,5 37 8, Lapáncsa ,5 26 5, Borjád , Kemse , Hidas , , Mágocs , Kishajmás , Adorjás , , Aranyosgadány , Katádfa ,5 40 9, Kõvágótöttös , Páprád , Vázsnok , Hetvehely , , Palkonya , Szárász , Bürüs , Garé , Bánfa ,5 40 9, Szõkéd ,5 42 9, Merenye , , Dencsháza , , Kórós , , Várad ,5 26 5, Bakonya , Okorvölgy , Szajk ,5 27 6, Kétújfalu , Kisszentmárton , , Siklósnagyfalu , Felsõszentmárton , Szalatnak ,5 40 9, Drávakeresztúr , Dunaszekcsõ , , Szemely ,5 24 5, Márfa ,5 30 6, Kisvaszar , ,

6 Görcsönydoboka ,5 15 3, Babarcszõlõs ,5 36 8, Szentkatalin ,5 23 5, Liptód , Palotabozsok , Kémes , Bogdása ,5 33 7, Kistótfalu ,5 17 3, Pécsvárad , , Nagykozár , , Cun , Kisdér , Szõr , Mecsekpölöske ,5 33 7, Rádfalva , Orfû ,5 24 5, Dinnyeberki ,5 16 3, Zók ,5 19 4, Kistamási ,5 29 6, Drávapiski , Abaliget , Óbánya , Gerde , , Kisjakabfalva , Nagyhajmás , Pereked ,5 8 1, Boldogasszonyfa , , Felsõegerszeg , Bicsérd ,5 37 8, Almamellék , Gerényes , , Botykapeterd , Mecseknádasd , Erzsébet ,5 20 4, Tengeri , Csertõ , Bezedek ,5 27 6, Nagyváty ,5 38 8,

7 Bosta ,5 22 5, Máriakéménd , , Kovácsszénája , Nagynyárád , Matty , Szabadszentkirály , , Marócsa , Pécsdevecser , Szulimán , Basal ,5 16 3, Kõvágószõlõs , , Tarrós , Zengõvárkony ,5 14 3, Szentlõrinc , , Monyoród , Pellérd , , Mindszentgodisa , , Szentlászló , Markóc ,5 9 2, Berkesd , Egyházasharaszti ,5 41 9, Székelyszabar , , Kékesd ,5 17 3, Kisherend , Szellõ ,5 14 3, Helesfa , Pogány , , Alsómocsolád , Drávafok , , Kásád , Liget , , Zádor , Patapoklosi , Fazekasboda ,5 14 3, Kölked , , Sámod , Nagycsány ,5 33 7, Nemeske ,

8 Gyód , Gilvánfa , Vejti ,5 38 8, Olasz ,5 14 3, Túrony ,5 29 6, Ózdfalu , Erdõsmecske , , Lúzsok , Kisasszonyfa , Belvárdgyula , , Kátoly ,5 19 4, Pécs , , Ófalu , Versend , , Szilágy , Nagypall , Csányoszró , Kiskassa , Véménd , , Almáskeresztúr ,5 11 2, Baranyahídvég ,5 37 8, Királyegyháza , , Márok ,5 16 3, Okorág ,5 31 7, Sárok ,5 22 5, Boda , Téseny , Hegyszentmárton , Pécsudvard , Somogyviszló , Pécsbagota ,5 27 6, Harkány , , Csebény , Kislippó , Drávasztára , Old , Bogádmindszent , , Velény ,5 29 6,

9 Szõke , Szalánta , Pócsa ,5 24 5, Bakóca ,5 19 4, Tormás , , Csonkamindszent , Magyarszék ,5 41 9, Gyöngyösmellék , , Drávapalkonya , Kisbudmér , Lippó , Horváthertelend ,5 17 3, Bükkösd , Siklósbodony , Somberek ,5 19 4, Piskó , Magyarlukafa ,5 23 5, Palé , Somogyapáti , Mohács , , Kovácshida , , Bár , Vékény ,5 20 4, Lovászhetény , Szilvás , Baranyajenõ , , Romonya ,5 12 2, Bisse ,5 20 4, Vásárosbéc ,5 24 5, Somogyhatvan , , Zaláta ,5 26 5, Magyarbóly , , Köblény ,5 23 5, Regenye , Ág ,5 43 9, Erdõsmárok ,5 5 1, Cserdi , , Nyugotszenterzsébet , ,

10 Komló , Szigetvár , , Tótszentgyörgy , Kisharsány , , Magyarsarlós ,5 17 3, Nagypeterd , Apátvarasd , Egyházaskozár , , Szágy ,5 16 3, Tékes , Majs , Hásságy ,5 3 0, Hímesháza , Villány , , Drávacsepely ,5 42 9, Endrõc , Gyöngyfa , Varga , Vajszló , Áta ,5 7 1, Drávaszabolcs , Drávacsehi ,5 30 6, Sellye , Egerág ,5 39 8, Nagytótfalu , Somogyhárságy , , Molvány , Mozsgó , Magyaregregy , Pettend ,5 42 9, Maráza , Ipacsfa ,5 22 5, Homorúd , Drávaszerdahely , Besence , Görcsöny , , Mekényes ,5 34 7, Csarnóta ,

11 Hosszúhetény , Hegyhátmaróc ,5 6 1, Szava , Lothárd , Husztót , Sósvertike , , Beremend , Illocska , Szentdénes , , Teklafalu , , Bogád , Sásd , , Diósviszló , Drávaiványi , , Peterd , Tésenfa ,5 35 8, Bodolyabér , Ibafa , Gordisa , Bóly , Kisnyárád ,5 30 6, Gödre , , Alsószentmárton , Lánycsók , , Sátorhely , , Szentegát , , Máza , Szászvár , Nagydobsza , Kisdobsza , Mánfa ,5 12 2, Hobol , , Szaporca , Bács-Kiskun megyei önk BAJAI TÖBBC.KISTÉRS.TÁRS.

12 BÁCSALMÁS KIST.TCÉLÚ.TÁRS KALOCSA KIST. TCÉLÚ. TÁRS KECSKEMÉT ÉS T.TCÉLÚ TÁRS KISKPRÖSI TÖBBC.KIST.TÁRS HALASI TÖBBC. KIST. TÁRS KISKUNMAJSAI TC.KIST.TÁRS FELSP KUNS. ÉS DU.M.TC.K.T JÁNOSHALMI TC. KIST.TÁRS KISKUNFÉLEGYHÁZ A TC.K.T Foktõ , Pálmonostora , , Felsõszentiván , , Fajsz , , Baja , Géderlak , Bátmonostor , Helvécia , Dusnok , Ladánybene , , Kunadacs , , Kunbaja , , Lakitelek , , Kalocsa , , Drágszél ,5 21 4, Dunavecse , Kunbaracs , Dunapataj , , Imrehegy , Bócsa , Harkakötöny ,5 43 9,

13 Jászszentlászló , , Öregcsertõ , Bácsszentgyörgy ,5 9 2, Újsolt , Kiskõrös , Jánoshalma , Bácsbokod , Császártöltés ,5 26 5, Dávod , Városföld , Bácsalmás , Katymár , Dunaszentbenedek , Szank , Érsekcsanád , , Bátya , , Csólyospálos , , Csengõd , , Dunafalva , Hercegszántó , Ballószög , , Kömpöc , , Fülöpszállás , , Tiszaug , Tataháza , , Dunatetétlen , Zsana , , Pirtó , Petõfiszállás , Csikéria , Mélykút , , Ordas , Uszód , , Csávoly , Orgovány , , Lajosmizse , , Ágasegyháza , Jakabszállás ,

14 Kéleshalom , Soltszentimre , Harta , , Páhi , Hajós , , Borota , Szakmár , Kecel , Szalkszentmárton , Soltvadkert , , Kiskunfélegyháza , Tass , , Dunaegyháza , Szentkirály , , Apostag , Sükösd , , Akasztó , Izsák , , Kerekegyháza , , Nyárlõrinc , , Madaras , Kiskunmajsa , Tiszaalpár , Tázlár , Szabadszállás , Tabdi , , Balotaszállás , , Nagybaracska , , Rém , , Gátér , , Csátalja , Kecskemét , , Bácsborsod , , Kelebia , Mátételke , , Homokmégy , , Kunszentmiklós , Kisszállás ,

15 Vaskút , Tompa , Szeremle , , Kunfehértó , Solt , , Bácsszõlõs , , Kaskantyú , Tiszakécske , , Miske , Fülöpháza , Gara , Kunszállás , Kunpeszér , , Kiskunhalas , , Nemesnádudvar , , Bugac , , Érsekhalma ,5 27 6, Felsõlajos , Újtelek , Fülöpjakab , , Bugacpusztaháza Móricgát , Békés megyei önkormányzat BÉKESCSABA TÉRS.TC.Ö.K.T DÉL-BÉKÉSI TC.KIST OROSHÁZI KIST.TC.TÁRS SARKAD ÉS K.TCÉLÚ KIST.T KÖRÖS-SZÖGI K.TC.TÁRS SZEGHALOM KT. TCÉLÚ TÁRS BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSUL GYULA ÉS K. TCÉLÚ

16 KIST.T Újkígyós , , Békésszentandrás , , Kétsoprony , Kétegyháza , Mezõgyán , Nagykamarás , , Kamut , Gyula , , Pusztaföldvár , , Zsadány , , Kötegyán , Gerendás , Nagyszénás , , Ecsegfalva , Gádoros , , Békés , , Kondoros , , Körösnagyharsány , Magyardombegyháza , Körösladány , Mezõhegyes , Murony , , Kardoskút , Füzesgyarmat , Kertészsziget , , Telekgerendás , , Köröstarcsa , Bucsa , Békéscsaba , Kunágota , Tótkomlós , , Geszt , Battonya , Kisdombegyház , Okány , Bélmegyer , , Pusztaottlaka ,

17 Mezõberény , Csanádapáca , , Medgyesbodzás , , Lökösháza , , Szeghalom , , Dombiratos , , Kaszaper , , Orosháza , , Szarvas , Méhkerék , Dombegyház , Újszalonta ,5 29 6, Kardos , , Dévaványa , , Sarkadkeresztúr , Csárdaszállás , Nagybánhegyes , , Békéssámson , Csorvás , , Örménykút ,5 31 7, Magyarbánhegyes , , Sarkad , , Vésztõ , Almáskamarás , , Biharugra , Medgyesegyháza , , Körösújfalu , Mezõkovácsháza , , Végegyháza , Szabadkígyós , Csabacsõd , Kevermes , , Elek , , Tarhos , , Doboz , Hunya , Gyomaendrõd , , Csabaszabadi , ,

18 Borsod-Abaúj-Z. m.-i önk MISKOLCI TCÉLÚ KISTÉRS.T EDELÉNYI TCÉLÚ KISTÉRS.T ENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRS.T KAZINCBARCIKAI TC.KIST.T MEZPKÖVESDI TCÉLÚ.KIST.T ÓZDI TCÉLÚ KISTÉRSÉGIT SÁROSPATAKI TCÉLÚ KT.TÁRS SÁTORALJAÚJHELYI TC.KT.T SZERENCSI TCÉLÚ KIST.TÁR SZIKSZÓI TCÉLÚ KIST.TÁRS TISZAÚJVÁROSI TCÉLÚ KT.T ABAÚJ-HEGYKÖZI TCÉLÚ KT.T BODROGKÖZI TC.KT.TÁRS MEZPCSÁTI TCÉLÚ KIST.TÁRS TOKAJI TCÉLÚ KISTÉRS.TÁRS Martonyi , Muhi , Abaújvár , Hejõkürt , Tiszabábolna , Hegymeg , Fáj ,

19 Abaújlak , Felsõzsolca , , Oszlár , Sáta , Zádorfalva , Sajóhidvég , , Taktaszada , Szuhafõ ,5 29 6, Sajóivánka , Mezõzombor , Sajóbábony , Léh , , Abaújszántó , , Taktabáj , Tiszadorogma ,5 43 9, Gagyvendégi , Kiskinizs ,5 41 9, Arnót , Szakáld , Ároktõ , , Mád , Cigánd , Viszló , Nyomár , Aszaló , , Nyésta , Hejõkeresztúr , , Emõd , Dédestapolcsány , , Sály , , Trizs ,5 19 4, Irota ,5 4 0, Györgytarló , Viss , Sátoraljaújhely , , Nemesbikk , , Bõcs , , Borsodnádasd , ,

20 Csobád , , Kenézlõ , , Gadna , , Nagycsécs , Izsófalva , Harsány , , Egerlövõ , Bódvaszilas , Ragály , , Dövény , Füzérkajata ,5 9 2, Hejõbába , Kazincbarcika , Borsodivánka , Bekecs , , Cserépfalu , , Lénárddaróc , Vadna , , Felsõregmec , , Dámóc , , Kánó , Monok , Szõlõsardó ,5 4 0, Hét , Bükkszentkereszt , , Szendrõ , Ináncs , Sajóörös , Szászfa , Tard , , Felsõberecki , Alsótelekes , Boldva , Regéc ,5 11 2, Szentistvánbaksa , Csenyéte , Tiszapalkonya , , Baskó ,

21 Sajósenye ,5 24 5, Monaj , Révleányvár , , Aggtelek ,5 37 8, Hernádcéce ,5 38 8, Szirmabesenyõ , Gömörszõlõs , Felsõdobsza , , Szemere , , Varbóc Sajógalgóc , , Abod , Füzérradvány , Tornakápolna Detek , Komjáti ,5 23 5, Edelény , Garadna ,5 41 9, Mogyoróska , Tiszavalk , Zsujta , Szuhakálló , , Hangács , , Mezõkeresztes , , Sajónémeti , , Damak , Füzérkomlós , Kisrozvágy ,5 35 8, Szinpetri ,5 39 8, Vilmány , , Legyesbénye , Hidasnémeti , Mezõnyárád , , Meszes , Kurityán , , Kelemér , , Hejõszalonta , , Tállya , ,

22 Pálháza , Pamlény , Kistokaj , Rátka , , Újcsanálos , Fancsal ,5 35 8, Háromhuta , Nyékládháza , , Vilyvitány ,5 27 6, Golop , , Sóstófalva , , Égerszög , Kázsmárk , Bükkábrány , , Telkibánya , Mezõcsát , Tiszakeszi , , Tiszakarád , , Csokvaomány , , Sajókaza , Arló , Bodrogolaszi , Alsógagy , Boldogkõváralja , , Ózd , Kissikátor ,5 31 7, Tardona , , Tomor ,5 20 4, Mályinka ,5 23 5, Vámosújfalu , , Kéked ,5 42 9, Pusztaradvány , , Nagyhuta , Gesztely , , Zalkod , Abaújalpár ,5 8 1, Jósvafõ , Hernádbõd ,

23 Lak Pácin , , Gönc , , Sajómercse ,5 17 3, Sajószentpéter , Borsodgeszt , Rakacaszend , , Szögliget , Komlóska , Imola , Sajópetri , , Szalonna , Hejõpapi , , Borsodszirák , , Tornabarakony Pusztafalu , Keresztéte , Füzér , Hernádszentandrás , , Kiscsécs , Fony , Baktakék , Taktaharkány , , Tokaj , Uppony , Mezõnagymihály , , Sajópálfala ,5 39 8, Göncruszka , , Kupa ,5 25 5, Tornanádaska , Szomolya , , Boldogkõújfalu , , Zubogy , Ricse , Ziliz , , Galvács , Tiszaladány , , Bükkmogyorósd ,

24 Mezõkövesd , , Krasznokvajda , Makkoshotyka , Alsódobsza , Hernádvécse , Jákfalva , Alsóberecki , , Sárazsadány ,5 29 6, Sajóvámos , Csobaj , , Lácacséke , , Szin , , Gibárt ,5 36 8, Alsózsolca , , Vizsoly , Radostyán , , Karcsa , , Homrogd , , Prügy , Szikszó , , Múcsony , , Girincs , Sajókápolna , Tarcal , , Megyaszó , Varbó , , Hernádkércs , , Bánréve Fulókércs , , Szentistván , Hejce ,5 12 2, Sajólászlófalva , Erdõhorváti , , Balajt , Onga , , Ónod , Kisgyõr , , Korlát ,

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai Megye név Települési/területi nemzetiségi önkormányzat megnevezése Nemzetiség Települési/Területi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és terüli nemziségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvési támogatása Megye /Terüli nemziségi önkormányzat megnevezése Település (1) (2) (3) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési a (1) (2) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Budapest 1014 görög 0 érvénytelen

Részletesebben

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 106. szám A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2007. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs:100 Ft/m2 Beépitetlen épi- 250 Ft/nap 450 Ft/m2 2,0% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2006. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs: 50 Ft/m2 Beépitett telek 200 Ft/nap 250 Ft/m2 1,8% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű 4. számú melléklete: Települések 3.1-3.15 sz. melléklet szerinti országos és megyei övezetekkel való sége Mag erdő szántó ek 1. Abaújalpár x x x x x x 2. Abaújkér x x x x x x x 3. Abaújlak x x x x x x

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 706-202 /2009. EK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Kistelepülési pályázati kerete terhére

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a MÁV sztrájk ideje alatt - 2009. május 8.-án üzemkezdettől üzemzárásig - a Borsod Volán Zrt. járatain a vasúti szabadjegyeket, valamint

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési Építmény Építmény Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Építmény Nettó

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 5000

Részletesebben

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége 2. SZÁMÚ : Települések 1.1-1.15 sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége Természetvédelmi, Exlege ek term. 1. Abaújalpár x x madárvédelmi 2. Abaújkér x x x x x 3. Abaújlak x x

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2002.01.01 2 Abaújkér 6000 Ft/év 1995.01.01

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés

A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés No. Önkormányzat Megye Támogatás (Ft) Döntés időpontja Döntéshozó 2 999 650 205 1. Ágasegyháza Bács-Kiskun 1 028 700 2014.

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek térképei utcakeresővel,

Részletesebben

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Terület Lakás Lakós/tha Lakás/fő Kecskemét dr. Zombor Gábor 6000 Kossuth tér 1. 85 005 107 267 91 059 31 139

Részletesebben

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep VÍZSZOLGÁLTATÁS Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep Kapacitás m3/d Nyékládházi Üzemigazgatóság gatóság Emőd térségi Emőd Emőd Adorjántanya 3600 Bükkaranyos Kistokaj Mályi Nyékládháza Emőd-Istvánmajor

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Sz.:677-3/2006. Mell.: 2db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. május 19-i ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari

Részletesebben

Á ltalános járóbeteg-szakellátáshoz tartozó ellátási területek:

Á ltalános járóbeteg-szakellátáshoz tartozó ellátási területek: Bőrgyógyászat Adorjás Baranyahídvég Harkány Hirics Kemse Kisszentmárton Kórós Lúzsok Páprád Piskó Sámod Vajszló Vejti Zaláta Ortopédia Adorjás Baranyahídvég Besence Bogádmindszent Bogdása Csányoszró Drávafok

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1 A 1367 ref. 234/1 ABAÚJKÉR vegyes 1739-1851 176 ref. 234/2 1842-1854 23 ref. 234/3 1852-1895 106 ref. 234/A1 Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) 1746-1810 59 ref.

Részletesebben

Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök

Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök Megye/főváros Település Szavazókör Szavazókör címe 1 Budapest Budapest I.ker. 005 Budavári Művelődési Ház Bem rkp. 6. kijelölt 2 Budapest

Részletesebben

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT Országos Tisztifóorvosi Hivatal Szent Kereszt Kórház Kalocsa 1. számú melléklet a 3738-15/2012. számú határozathoz Szakma megnevezése: Belgyógyászat Progresszivitás

Részletesebben

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében átadás dátuma 2000.03.02. 2000.04.12. 2000.04.12. 2000.04.18. 2000.04.20. 2000.04.26. 2000.04.28. 2000.04.29. 2000.04.29. 2000.05.01. 2000.05.11.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2. számú melléklet - Közút 1

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2. számú melléklet - Közút 1 Közút 6542 összekötő út Baranya Komló 1,671 3 + 953 5 + 550 586 51 13 305 25 5 72 9 3 50 50 50 68,0 65,0 59,4 68,9 6542 összekötő út Baranya Komló 2,328 5 + 550 7 + 919 529 23 11 275 11 4 65 4 2 50 50

Részletesebben

A helyi választási irodák elérhetőségei

A helyi választási irodák elérhetőségei A helyi választási irodák elérhetőségei MEGYE TELEPÜLÉS IRSZ CÍM TELEFON FAX Bács-Kiskun Ágasegyháza 6076 Szent István tér 1. (76) 571-016 Bács-Kiskun Akasztó 6221 Fő u. 40. (78) 451-011 (78) 451-150 Bács-Kiskun

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 2088 02/031 Budapest_XVIII. Haladás u.-i agyagbányaüreg 1 6,91 7,65 7,65 9,29 7,5 0,94 3,59 7,5 10 1,67 3,25 9,06 8,14 3,42 4,83 8,62 6,25 1 1 1 0,6 8,14 3,42 4,83 5,17 5,39 5,54 1688 02/069 Budapest_XXIII.

Részletesebben

az önkormányzati ASP rendszerről

az önkormányzati ASP rendszerről 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről 2016.09.04 2 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bács-Kiskun

Bács-Kiskun Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése Járás Település Létesítmény megnevezése Címe Befogadhatók létszám NAPPAL (fő) Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János 5. 100 100 Bácsalmás Bácsborsód Művelődési Ház Bácsborsód,

Részletesebben

55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet

55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS DECEMBER 5.

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS DECEMBER 5. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 132. ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2004. DECEMBER 5. Budapest, 2005. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: RYTKÓ EMÍLIA az Országos Választási Iroda vezetője Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

Irományszáuv, Érkezett 2015 JÚN 2 2,

Irományszáuv, Érkezett 2015 JÚN 2 2, y,zaggyúiés HivMa~' Irományszáuv, X533 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett 2015 JÚN 2 2, Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk (2)

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap Június 01. hétfő Június 02. kedd Június 03. szerda Június 04. csütörtök

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége

Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége Megyei szövetség tagegyesületének neve Elnök neve, elérhetősége Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com

Részletesebben

55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet

55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

osa Algyő I. Algyő 288/2007. 1967 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 53 95,3 Önkormányzat Algyő I. Algyő Nagyfa 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Csergőtelep 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Farkirét

Részletesebben

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Közoktatási Intézmény Neve Város Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola Bordány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Orgovány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Ágasegyházi Általános

Részletesebben

PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől

PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. Pécs, Siklósi út 1. Érvényes: 2014. december 14-től, vasárnaptól ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől az 1504 Szeged

Részletesebben

Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok

Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok Érv: 2015.09.01-től Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy műszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén előfordulhat, hogy a listában szereplő

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2016. február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Új külterületi kábelfektetési technológia

Új külterületi kábelfektetési technológia Új külterületi kábelfektetési technológia EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kancsár László 2014. Szeptember 10-12. Vasad Monor Csévharaszt Pilis Nyáregyháza Albertirsa Tápiószőlős Újszilvás Újlengyel Ceglédbercel

Részletesebben

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola ORGOVÁNY Ágasegyháza-Orgovány

Részletesebben

45/2016. (X.28.) 27/2013. (VI.24.)

45/2016. (X.28.) 27/2013. (VI.24.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről, valamint a közszolgáltatás díjáról szóló

Részletesebben

RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard)

RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard) Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év január hónap RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard) Nap Mérés tervezett ideje Január 01. Csütörtök 10.00-12.00 578

Részletesebben

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint)

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 266 87 54 43 30 16 387 1,62 0,25 BUDAPEST 02. KER. 698 236 151 83 113 53 173 1,31 0,21 BUDAPEST 03. KER. 1 828 573 380 219 269 83 962 2,18 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Akasztó Ágasegyháza Baja Ballószög Balotaszállás Bácsalmás Bácsbokod

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. baranya megye

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. baranya megye FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában baranya megye Bár Szabadság u. 23. élelmiszer 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-14:00 zárva Beremend

Részletesebben

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94

körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 körzet Catel Kft. Jászszentlászló 77 Kiskunmajsa 77 Szank 77 Gotthárd Tv Csörötnek 94 Magyarlak 94 Rábagyarmat 94 Szentgotthárd 94 Sziti-L Kft Hajdúsámson 52 Nyírábránd 52 Nyíracsád 52 Ártánd 54 Biharkeresztes

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év december hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év december hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2016. év december hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap December 01. csütörtök December 02. péntek December 03. szombat

Részletesebben

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint)

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 214 90 41 46 35 16 405 1,30 0,29 BUDAPEST 02. KER. 610 227 135 104 112 52 589 1,16 0,26 BUDAPEST 03. KER. 1 271 442 251 235 240 83 067 1,53 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint)

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 211 83 40 43 33 16 405 1,29 0,30 BUDAPEST 02. KER. 586 222 129 106 110 52 589 1,11 0,26 BUDAPEST 03. KER. 1 248 428 260 236 229 83 067 1,50 0,35 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint)

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 245 95 40 44 39 16 405 1,49 0,24 BUDAPEST 02. KER. 694 244 155 110 127 52 589 1,32 0,22 BUDAPEST 03. KER. 1 619 480 358 260 294 83 067 1,95 0,32 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

A helyi önkormányzatok évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés

A helyi önkormányzatok évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés A helyi önkormányzatok 2015. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés No. Sorszám Önkormányzat Megye Támogatás (Ft) Döntés időpontja Döntéshozó 2 999 776 836 1. 1. Ágasegyháza Bács-Kiskun 1

Részletesebben

Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Ágasegyházi Általános Iskolája, Ágasegyháza

Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Ágasegyházi Általános Iskolája, Ágasegyháza Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,Orgovány

Részletesebben

Otthoni szakápolás végző szolgáltatók listája Intézet székhelye (település)

Otthoni szakápolás végző szolgáltatók listája Intézet székhelye (település) Baranya ADORJÁS AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT Kft 7960 Sellye Dózsa György u. 1. 73-580044 X X X 7 Baranya BAKSA AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT Kft 7960 Sellye Dózsa György u. 1. 73-580044 X X

Részletesebben

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó Békés Megyei Igazgatóság 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökségi ülésére Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év január hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év január hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2017. év január hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap Január 01. vasárnap Január 02. hétfő Január 03. kedd Január 04.

Részletesebben

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint)

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 218 81 50 41 26 16 405 1,33 0,32 BUDAPEST 02. KER. 538 202 124 104 100 52 589 1,02 0,25 BUDAPEST 03. KER. 1 189 401 270 218 202 83 067 1,43 0,35 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint)

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 191 71 40 38 24 16 482 1,16 0,27 BUDAPEST 02. KER. 480 173 102 95 82 52 308 0,92 0,22 BUDAPEST 03. KER. 1 124 339 293 211 144 83 732 1,34 0,32 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint)

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 178 71 36 36 25 16 405 1,09 0,27 BUDAPEST 02. KER. 455 176 82 95 75 52 589 0,87 0,22 BUDAPEST 03. KER. 1 037 335 273 202 139 83 067 1,25 0,31 BUDAPEST 04. KER. 1

Részletesebben

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint)

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 241 79 39 48 31 16 390 1,47 0,25 BUDAPEST 02. KER. 667 225 128 98 127 52 922 1,26 0,21 BUDAPEST 03. KER. 1 604 484 339 261 251 83 552 1,92 0,32 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint)

NMH 1 T A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként ( i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 183 75 40 36 27 16 405 1,12 0,28 BUDAPEST 02. KER. 487 185 103 95 79 52 589 0,93 0,23 BUDAPEST 03. KER. 1 059 347 283 210 145 83 067 1,27 0,32 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben