az önkormányzati ASP rendszerről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az önkormányzati ASP rendszerről"

Átírás

1 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről /2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 18. tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: 1. alapinfrastruktúra: az önkormányzati ASP rendszer működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra, valamint a szakrendszeri átjárhatóságot és a külső rendszerkapcsolatok kiépítésének lehetőségét biztosító integrációs platformszolgáltatás; 2. alkalmazásüzemeltetés: az alkalmazások elérhetővé tétele és működtetése, jogosultságkezelés, hibakezelés; a rendszertámogatási szerződések megkötése; 3. csatlakozás: a szolgáltatások tényleges használatának megkezdése; 4. interfész: adatok automatizált módon, elektronikus on történő átadását lehetővé tevő kapcsolódási felület; 5. központi szolgáltató: a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) és az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.); 6. önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 114. (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer; 7. rendszertámogatás: a fejlesztési időszakot követő hibajavítás, verziófrissítés, jogszabálykövetés; 8. szakrendszer: az önkormányzati ASP rendszer által nyújtott, igazgatási feladatokat támogató szakalkalmazás; 9. ügyféltámogatás: a működéssel kapcsolatos felhasználói segítségkérelmek megválaszolása. 2. Az önkormányzati ASP rendszer működtetése és elemei 2. (1) A Kormány az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ján működteti. (2) A Kincstár működtetési feladatai: a) a csatlakozás, és szolgáltatás menedzsment ellátása, b) a szolgáltatási szerződések csatlakozó szervezetekkel való megkötése és módosítása, c) ügyfélszolgálat biztosításával a szolgáltatással kapcsolatos ügyfél kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatok ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét, d) a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok elvégzése. 3. (1) Az önkormányzati ASP rendszer elemei: a) szakrendszerek, b) keretrendszer, c) támogató rendszerek és d) az Mötv (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház. (2) Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: a) iratkezelő rendszer, b) önkormányzati települési portál rendszer, c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap szolgáltatást,

2 d) gazdálkodási rendszer, e) ingatlanvagyon kataszter rendszer, f) önkormányzati adórendszer, g) ipar és kereskedelmi rendszer, h) hagyatéki leltár rendszer. (3) A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja. (4) A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások. 3. Az önkormányzati ASP rendszer működtetése (fenntartás, üzemeltetés, rendszertámogatás) 4. (1) A 3. (2) bekezdés a) a) pontja szerinti szakrendszer esetében a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter, b) b) c) pontja szerinti szakrendszer esetében az e közigazgatásért felelős miniszter, c) d) e) pontja szerinti szakrendszer esetében az államháztartásért, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével, d) f) pontja szerinti szakrendszer esetében az adópolitikáért felelős miniszter, e) g) pontja szerinti szakrendszer esetében az iparügyekért felelős miniszter a kereskedelemért felelős miniszter egyetértésével, f) h) pontja szerinti szakrendszer esetében az igazságügyért felelős miniszter ellenőrzi a szakrendszer működését és meghatározza a szakrendszer fejlesztésének irányait. (2) Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereiben tárolt adatokat helyi önkormányzatonként elkülönítve, az átjárhatóság kizárásával kell tárolni. (3) Az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz csak az adatgazda helyi önkormányzat férjen hozzá. (4) A szakrendszerekben tárolt adatok védelméről a Kincstár, a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt. az általuk ellátott feladatok körében gondoskodik. 5. (1) Az önkormányzati ASP rendszer alapinfrastruktúra üzemeltetője a NISZ Zrt. (2) Az önkormányzati ASP rendszer ügyféltámogatói feladatait, valamint az egyes elemei, szakrendszerei alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait a Kincstár és a központi szolgáltató látják el az 1. mellékletben meghatározottak szerint. (3) A központi szolgáltató által ellátott feladatokra vonatkozóan a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. a alapján központi szolgáltatási megállapodást köt, a központi szolgáltató által ellátott feladatok finanszírozása e megállapodás keretein belül történik. Az egyes szolgáltatási szintek részletes tartalmát a központi szolgáltatási szerződés határozza meg. (4) A (3) bekezdés alapján a központi szolgáltató részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, december 20 i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható. 4. Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módja 6. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás) vagy b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok informatikai támogatása mellett az önkormányzati adattárház számára a 3. mellékletben meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás) csatlakozhat. (2) A 3. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szakrendszer igénybevétele a helyi önkormányzat számára nem kötelező.

3 (3) Rendszercsatlakozás esetén a) a keretrendszer és a szakrendszer által támogatott feladatainak informatikai támogatását a helyi önkormányzat a keretrendszer és a szakrendszer ján látja el, b) a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden helyi önkormányzat esetében a szakrendszerek használatának önkormányzatonkénti elkülönítését biztosítani kell, c) az általa használt szakrendszerekben tárolt adatok adatfelelőse a helyi önkormányzat. (4) Interfészes csatlakozás esetén a) az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a helyi önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján, b) az interfész technológiai megfelelőségét a csatlakozás előtt az e közigazgatásért felelős miniszter ellenőrzi. (5) Azon polgármesteri hivatal, illetve közös önkormányzati hivatali székhely esetében, ahol a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítésre kerül, az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás ezen hálózaton keresztül valósul meg. 5. A szolgáltatási szerződés 7. (1) Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt a Kincstárral. (2) A szerződésben a helyi önkormányzat vállalja, hogy a) interfészes csatlakozás esetén az interfész kiépítéséről gondoskodik, b) rendszercsatlakozás esetén a szerződés megkötésétől legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a 2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést, c) a Kincstár ján, a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 44. (2) bekezdésével érintett helyi önkormányzatok esetében a Kincstár közreműködésével gondoskodik az önkormányzati adórendszer esetében a csatlakozási időpontot megelőző, el nem évült adókötelezettségre vonatkozó adatállomány migrálásáról. (3) A szerződésben a Kincstár vállalja, hogy a helyi önkormányzatok szakrendszerekben, valamint az önkormányzati adattárházban tárolt adatai biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat csak a törvényben, valamint az e rendeletben meghatározott szerveknek teszi hozzáférhetővé. (4) A Kincstár és a helyi önkormányzat a szerződésben megállapodhat a helyi önkormányzat iratkezelő rendszerében legfeljebb 5 évre visszamenőleg tárolt adatállománynak az iratkezelő szakrendszerbe történő migrálásáról. Ebben az esetben a migrálást az iratkezelő rendszer szállítója végzi el és ennek költségeit a helyi önkormányzat állja. (5) Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele a helyi önkormányzat számára térítésmentes. 8. (1) A szerződés tartalmazza legalább a) a 2. melléklet szerinti minimumkövetelmények, valamint a folyamatos működés biztosításához szükséges feladatok teljesítésének helyi önkormányzat általi vállalását, b) a helyi önkormányzat által igénybe vett szakrendszereket, ezek szolgáltatási szintjét, és a csatlakozási időpontot szakrendszerenként, c) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, d) a kapcsolattartók adatait, e) az elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésére vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalást, f) az adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint g) a csatlakozáshoz elvégzendő feladatok technikai, informatikai meghatározását. (2) Az interfész kiépítése tekintetében kötött szerződésnek legalább a helyi önkormányzat 7. (2) bekezdés a) pontja szerinti vállalását, valamint az (1) bekezdés a), c) g) pontja szerinti elemeket kell tartalmaznia. 6. Önkormányzati adattárház 9. (1) Az önkormányzati adattárház adattartalma a kormányzati és önkormányzati döntések előkészítését szolgálja.

4 (2) Az önkormányzati adattárház működtetője a Kincstár. (3) Az önkormányzati adattárház adatainak forrása a) a szakrendszerekben képződött, b) a 6. (1) bekezdés b) pontja szerinti interfészen átadott, valamint c) a Kincstár rendszereiben az önkormányzati körre vonatkozóan rendelkezésre álló személyes adatnak és adótitoknak nem minősülő, a 3. mellékletben meghatározott adat. (4) Az interfészen keresztül történő csatlakozás esetén a helyi önkormányzat a csatlakozást követően az önkormányzati adattárházba a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a 3. mellékletben meghatározott adatköröknek megfelelő adatokat köteles feltölteni. (5) Az önkormányzati adattárházba feltöltött adatok adatfelelőse függetlenül attól, hogy interfésszel vagy rendszercsatlakozással csatlakozott az önkormányzati ASP rendszerhez a rá vonatkozó adatok tekintetében a helyi önkormányzat. (6) A Kincstár az önkormányzati adattárházban tárolt adatok tekintetében adatkezelői feladatokat lát el. Ennek keretében a Kincstár a) saját feladatainak ellátásához, b) az érintett helyi önkormányzat számára a saját adatai, valamint a helyi önkormányzat és az önkormányzati érdekszövetség számára a helyi önkormányzatok anonimizált, összehasonlításra és elemzésre alkalmas adatainak vonatkozásában, c) a helyi önkormányzatokért, az adópolitikáért, az államháztartásért, valamint a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a Központi Statisztikai Hivatal és az Állami Számvevőszék számára jogszabályban rögzített feladataik ellátása céljából rendszeres és eseti adatlekérdezést, adatösszegzést és adatszolgáltatást végez. 7. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. (2) 11. (1) Az 5. (3) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, december 20 i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., , 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló december 12 i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 12. (1) január 1 jéig az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adórendszeréhez csatlakoznak a 4. melléklet szerinti helyi önkormányzatok. (2) október 1 jéig az önkormányzati adórendszerhez csatlakozik valamennyi helyi önkormányzat. (3) január 1 jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik interfészes csatlakozás esetén a 3. melléklet szerinti adatok teljes körének átadhatóságát biztosítja az összes helyi önkormányzat. (4) A (2) és (3) bekezdésben megjelölt végső csatlakozási időpontnál korábbi csatlakozásra a Kincstár és a helyi önkormányzat megállapodása alapján van lehetőség. (5) Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz csatlakozott önkormányzatokat e rendelet alkalmazásában csatlakozott önkormányzatnak kell tekinteni. 13. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez az e ban meghatározott kivételekkel rendszercsatlakozással csatlakozik. (2) Az interfészes csatlakozás az e közigazgatásért felelős miniszter nem hatósági jogkörben kiadott egyedi hozzájárulása esetén lehetséges. 14. (1) A 13. (2) bekezdésében foglalt hozzájárulás iránti kérelmet a helyi önkormányzat az e közigazgatásért felelős miniszterhez nyújthatja be. (2) Az e közigazgatásért felelős miniszter a kérelemről 15 napon belül dönt, döntését indokolni nem köteles.

5 (3) Ha valószínűsíthető, hogy az interfész kiépítésével a helyi önkormányzat a csatlakozási határidőre nem készül el, vagy az interfész technikai megvalósítása nem megfelelő, az e közigazgatásért felelős miniszter a 13. (2) bekezdésében foglalt hozzájárulását visszavonja. Ebben az esetben, valamint akkor, ha interfészes csatlakozás iránti kérelmet nem nyújtott be, a helyi önkormányzat rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. 15. (1) Az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez való csatlakozásra január 1 jével köteles önkormányzatok az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdésében, továbbá a 3., az és a mellékletben előírt tartalommal a) december 31 ig a évre vonatkozóan rendelkezésre álló, b) március 31 ig a évre vonatkozó végleges aggregált adataikat az önkormányzati adattárházba feltöltik. (2) Azon önkormányzatok esetében, ahol a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal e rendelet hatálybalépésekor gazdasági társaságnak nem minősülő önkormányzati intézmény számára olyan gazdálkodási feladatot lát el, amelyet az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszere támogatni képes, e feladat ellátását az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszere a csatlakozás után is támogatja. 16. (1) A Htv. 44. a alkalmazásában az önkormányzati ASP rendszer önkormányzati adórendszerét a Kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszernek kell tekinteni. (2) A csatlakozási időpontot megelőző év vonatkozásában a zárási, évváltási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a korábban alkalmazott szoftverrel kell elvégezni. 17. Ha a szerződés a csatlakozási határidőig a helyi önkormányzat mulasztása miatt nem lép hatályba, a Kincstár a mulasztásról a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása érdekében az Mötv (1) bekezdés e) pontjára tekintettel értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak üzemeltetési és rendszertámogatási feladatainak ellátása A B C D Az önkormányzati ASP rendszer eleme ügyféltámogatás szolgáltatási szint alkalmazásüzemeltetés rendszertámogatás 1. iratkezelő rendszer Kincstár NISZ Zrt. NISZ Zrt. 2. önkormányzati települési portál rendszer Kincstár NISZ Zrt. NISZ Zrt. 3. elektronikus ügyintézési portál rendszer, Kincstár NISZ Zrt. NISZ Zrt. ideértve az elektronikus űrlapszolgáltatást 4. gazdálkodási rendszer Kincstár IdomSoft Zrt. IdomSoft Zrt. 5. ingatlanvagyon kataszter rendszer Kincstár Kincstár Kincstár 6. önkormányzati adórendszer Kincstár Kincstár Kincstár 7. ipar és kereskedelmi rendszer Kincstár Kincstár Kincstár 8. támogató rendszerek Kincstár Kincstár Kincstár 9. önkormányzati adattárház Kincstár Kincstár (az adatbetöltő és adatfeldolgozási folyamatok működtetését is beleértve) Kincstár 10. keretrendszer Kincstár Kincstár Kincstár

6 11. hagyatéki leltár rendszer Kincstár Kincstár Kincstár 2. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez Az ö nkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges felhasználói (önkormányzati) munkaállomásokkal szembeni minimális elvárások 1. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan MS Windows környezetben Munkaállomások MS Windows környezetben Szükséges darabszám Minimum hardverkövetelmények min. 1 GHz 32 bites processzor min. 2GB RAM minimális HDD 50 GB min 4db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat Microsoft Operációs rendszer: W7, W8 Az önkormányzati ASP Szövegszerkesztő: Word 2010 vagy újabb szakrendszer felhasználók Táblázatkezelő: Excel 2010 vagy újabb számához és a munkaállomások Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla megoszlásához igazodóan Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF Tűzfal és vírusvédelem 2. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan Linux környezetben Munkaállomások Linux környezetben Szükséges darabszám Minimum hardverkövetelmények min. 1 GHz 32 bites processzor min. 2GB RAM minimális HDD 50 GB min 4db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat Linux Operációs rendszer: Ubuntu Linux Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan 3. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan MS Windows környezetben Laptopok MS Windows környezetben Szükséges darabszám Minimum hardverkövetelmények min. 15" HD kijelző (1366 x 768) min. 1 GHz 32 bites processzor min. 2GB RAM minimális HDD 50 GB min 2db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat Microsoft

7 Operációs rendszer: W7, W8 Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók Szövegszerkesztő: Word 2010 vagy újabb számához és a munkaállomások Táblázatkezelő: Excel 2010 vagy újabb megoszlásához igazodóan Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF 4. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan Linux környezetben Laptop alapkonfiguráció II. Szükséges darabszám Minimum hardverkövetelmények min. 15" HD kijelző (1366 x 768) min. 1 GHz 32 bites processzor min. 2GB RAM minimális HDD 50 GB min 2db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat Linux Operációs rendszer: Ubuntu Linux Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF 5. Az önkormányzati monitorokra vonatkozó alapkonfiguráció Monitor alapkonfiguráció Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan Szükséges darabszám Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók 17" os eszköz, minimum 1024 * 768 felbontású számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan 6. Kártyaolvasó Kártyaolvasó alapkonfiguráció Szükséges darabszám Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók Új típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására számához és a alkalmas eszköz munkaállomások megoszlásához igazodóan 7. Az önkormányzati multifunkciós nyomatkészítő eszközökre vonatkozó alapkonfiguráció Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció Szükséges darabszám Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest méretgazdaságosan üzemeltethető, központi, multifunkcionális (A3 / A4 es szkennelés, fénymásolás, minimum 1 db nyomtatás) nyomtató, amely tértivevények és a készpénzátutalási megbízások nyomtatására is alkalmas. 8. Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott feltételek Informatikai bizonság Hálózati elérés biztosítása Elvárt informatikai biztonsági megfelelés:

8 IT biztonság Sávszélesség és szükséges hálózati eszközök Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ biztonságáról történő megfelelésről szóló évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolás sorolása alapján megállapított információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés. Interneteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, pl. router, switch, kábelek. Minimum feltételek: Lakos szám: ASP minimumelvárás: 500 alatti 4 Mbit/sec névleges sávszélesség között 8 Mbit/sec névleges sávszélesség feletti 30/ Mbit/sec névleges sávszélesség Ajánlott feltételek: A kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban valamennyi településtípus ajánlott sávszélessége minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus sávszélesség. 3. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez Az önkormányzati adattárház forrásai és adatkörei A Adatforrás 1. gazdálkodási rendszer önkormányzati adó rendszer ingatlanvagyon kataszter rendszer 4. iratkezelő rendszer B Adatkör Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdése, továbbá a 3., az és mellékletben előírt aggregált adattartalom. A települési önkormányzatok által nyilvántartott, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: 37/2015 (XII. 28.) NGM rendelet) mellékletei szerinti adatok. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet mellékletei szerint meghatározott adatok. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti hatósági statisztika ügyiratforgalmi adatai. Az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari, és kereskedelmi igazgatási ügyek egyes adatai: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. melléklete

9 5. ipar és kereskedelmi szakrendszer 6. hagyatéki leltárrendszer 7. keretrendszer Kincstár Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartása Kincstár Önkormányzati Előirányzat Gazdálkodási Modul a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelete 1. melléklete a szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. a a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. a a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adatok. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet szerinti Törzsadatok és ASP napló használati adatok. Törzsadatok alatt a helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatait (név, típus, elérhetőségek, azonosító adatok) értjük, valamint az adózók személyes azonosítására nem alkalmas adatait, amennyiben az is a KERET ben van (gazdálkodási formakód, főtevékenység TEÁOR kódja, tevékenység kezdete, állapotkód, stb.). Az ASP szakrendszereket használó dolgozók személyes adatai nem relevánsak, ezeket nem gyűjti majd az adattárház. Ugyanígy nem kerülnek be az egyéb ügyfelek személyes adatai (név, cím, stb.) sem az adattárházba. Az ASP napló használati adatok az egyes szakrendszerek használatának (belépések száma, megoszlása) elemzését szolgálják. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 104. a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/A. a, a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6/A. (1) bekezdése szerinti adatok. Önkormányzatok állami támogatásának nyilvántartó rendszere az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, az Áht. 57. (1) bekezdése és és az mutató az Ávr. 83. (2) bekezdése és a Pályázati Kiírás, a 37/2015 (XII.28.) NGM rendelet szerinti adatok. 4. melléklet a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez január 1. napjával csatlakozásra köteles helyi önkormányzatok Önkormányzat Megye KSH kód PIR szám Alany neve Közöshivatal elnevezés Irányítószám Település Utca, házszám működés jelleg ASP.ADO ASP.GAZD elnevezése

10 VÁSÁROSDOMBÓI ÁG Alkotmány Ág 16 tag ALSÓMOCSOLÁD MÁGOCSI Rákóczi Alsómocsolád 21 tag APÁTVARASD PÉCSVÁRADI I Apátvarasd Fő 56 tag PÉCSUDVARDI ÁTA L Áta 25 tag BABARCI BABARC Babarc Béke 41 székhely MINDSZENTGODISAI BAKÓCA I Rákóczi Bakóca 75 tag KŐVÁGÓSZŐLŐSI BAKONYA Bakonya Fő 19 tag DENCSHÁZAI BÁNFA Bánfa 11 tag DUNASZEKCSŐI BÁR I Bár 62 tag MINDSZENTGODISAI BARANYAJENŐ Baranyajenő 71 tag BARANYASZENTGYÖRGY SÁSDI Baranyaszentgyörgy 5 tag NAGYPETERDI BASAL I Zrínyi Basal 1/A tag BEREMEND BEREMENDI NAGY Beremend tér 1 székhely ROMONYAI BERKESD I Alkotmány Berkesd 40 tag CSÁNYOSZRÓI BESENCE Besence Fő 8 tag

11 NAGYNYÁRÁDI BEZEDEK I 7782 Bezedek L. 77 tag BICSÉRDI BICSÉRD Alkotmány Bicsérd tér 3 székhely EGYHÁZASKOZÁRI BIKAL I Bikal Zrínyi 2 tag PÉCSUDVARDI BIRJÁNI L Birján 14 tag BICSÉRDI BODA Boda 28 tag ROMONYAI BOGÁD L Bogád 86 tag SELLYEI BOGDÁSA L Bogdása 24 tag BOTYKAPETERD NAGYPETERDI L Botykapeterd 24 tag BICSÉRDI BÜKKÖSD I L Bükkösd 48 tag KÉTÚJFALUI BÜRÜS Bürüs Alsó 32 tag CSÁNYOSZRÓI CSÁNYOSZRÓ Csányoszró 64 székhely BICSÉRDI CSERDI Cserdi Fő 59 tag KŐVÁGÓSZŐLŐSI CSERKÚT Alkotmány Cserk 8 tag DENCSHÁZAI DENCSHÁZA I Dencsháza 50 székhely BICSÉRDI DINNYEBERKI Dinnyeberki Fő 32 tag

12 DRÁVAFOK SELLYEI 7967 Drávafok Fő 1 tag DRÁVAIVÁNYI SELLYEI Drávaiványi 31 tag DRÁVASZERDAHELY HARKÁNYI I Lajos Drávaszerdahely 17 tag DUNASZEKCSŐ DUNASZEKCSŐI I L Dunaszekcső 35 székhely EGYHÁZASKOZÁRI EGYHÁZASKOZÁR Egyházaskozár Fő tér 1 székhely ROMONYAI ELLEND I Ellend 37 tag KÉTÚJFALUI ENDRŐC I Endrőc Fő 37 tag HIMESHÁZI ERDŐSMÁROK Ady E Erdősmárok 8 tag ERDŐSMECSKE ERZSÉBETI Erdősmecske 40 tag ERZSÉBETI ERZSÉBET Erzsébet Fő 135 székhely FAZEKASBODA ERZSÉBETI L Fazekasboda 26 tag FELSŐEGERSZEG SÁSDI Felsőegerszeg Fő 7 tag VÁSÁROSDOMBÓI GERÉNYES Gerényes 22 tag ERZSÉBETI GERESDLAK Hunyadi Geresdlak 22 tag CSÁNYOSZRÓI GILVÁNFA Gilvánfa Fő 4 tag

13 GÖDRE SÁSDI 7386 Gödre Béke 4 tag GÖRCSÖNYI GÖRCSÖNY I Rákóczi Görcsöny 1 székhely GÖRCSÖNYDOBOKA SOMBEREKI Csele Görcsönydoboka 43 tag GYÖNGYÖSMELLÉK KÉTÚJFALUI Gyöngyösmellék tér 3 tag HARKÁNYI HARKÁNY VÁROS Sándor Harkány 2 4 székhely EGYHÁZASKOZÁRI HEGYHÁTMARÓC Hunyadi Hegyhátmaróc 71 tag HIMESHÁZI HIMESHÁZA L Himesháza 82 székhely DENCSHÁZAI HOBOL Dobo I Hobol 2 tag LÁNYCSÓKI HOMORÚD I Homorúd Hársfa tér 9 tag HOSSZÚHETÉNY I Hosszúhetény Fő 166 IVÁNBATTYÁN ÚJPETREI Batthyány Ivánbattyán 11 tag NAGYNYÁRÁDI IVÁNDÁRDA I L Ivándárda 22 tag SELLYEI KÁKICS Kákics 2 tag EGYHÁZASKOZÁRI KÁRÁSZ I Sándor Kárász 36 tag BEREMENDI KÁSÁD I L Kásád 31 tag

14 KATÁDFA DENCSHÁZAI 7914 Katádfa Zrínyi tag KÁTOLY ERZSÉBETI Kátoly tag ERZSÉBETI KÉKESD 7661 Kékesd Fő 1 tag KÉTÚJFALUI KÉTÚJFALU Arany János Kétújfalu 11 székhely KISASSZONYFA CSÁNYOSZRÓI Kisasszonyfa 39 tag MINDSZENTGODISAI KISBESZTERCE I L Kisbeszterce 15 tag KÉTÚJFALUI KISDOBSZA Kisdobsza Fő 65 tag MINDSZENTGODISAI KISHAJMÁS I Kishajmás 38 tag ÚJPETREI KISKASSA Kiskassa 80 tag LÁNYCSÓKI KISNYÁRÁD L Kisnyárád 34 tag BEREMENDI KISTAPOLCAI Kistapolca Jókai 4 tag ÚJPETREI KISTÓTFALU Bem Apó Kistótfalu 1 tag VÁSÁROSDOMBÓI KISVASZAR Albert I. tér Kisvaszar 1 tag EGYHÁZASKOZÁRI KÖBLÉNY I tér Köblény 1 tag NAGYNYÁRÁDI KÖLKED II. Lajos Kölked 12 tag

15 KŐVÁGÓSZŐLŐSI KŐVÁGÓSZŐLŐS Rákóczi Kővágószőlős 34 székhely LÁNYCSÓKI LÁNYCSÓK I L Lánycsók 3 székhely NAGYNYÁRÁDI LIPPÓ I L Lippó 84 tag BABARCI LIPTÓD Dobó I Liptód 1 tag PÉCSUDVARDI LOTHÁRDI L Lothárd 36 tag LOVÁSZHETÉNY PÉCSVÁRADI I Engelmann Lovászhetény 9 tag MÁGOCSI MÁGOCS VÁROS Mágocs 39 székhely EGYHÁZASKOZÁRI MAGYAREGREGY L Magyaregregy 73 tag MAGYARMECSKE CSÁNYOSZRÓI Magyarmecske 91 tag MAGYARTELEK CSÁNYOSZRÓI Magyartelek Új sor 1 tag LÁNYCSÓKI MAJS I L Majs 199 tag HIMESHÁZI MARÁZA Maráza Fő 50 tag MÁRFA I HARKÁNYI 7817 Márfa Fő 45 tag MARKÓC SELLYEI 7967 Markóc Fő 24 tag SELLYEI MARÓCSA Marócsa 1 tag

16 MARTONFA PÉCSVÁRADI Köztársaság Martonfa 13 tag EGYHÁZASKOZÁRI MÁZA L Máza 24 tag MÁGOCSI MEKÉNYES Mekényes Fő 115 tag SÁSDI MEZŐD Ságvári Meződ 34 tag MINDSZENTGODISAI MINDSZENTGODISA I L Mindszentgodisa 70 székhely CSÁNYOSZRÓI NAGYCSÁNY Nagycsány Fő 3 tag NAGYHAJMÁS I MÁGOCSI 7343 Nagyhajmás Fő 35 tag NAGYNYÁRÁD NAGYNYÁRÁDI L Nagynyárád 46 székhely ERZSÉBETI NAGYPALL Nagypall 26 tag NAGYPETERDI NAGYPETERD L Nagypeterd 93/A székhely NAGYPETERDI NAGYVÁTY L Nagyváty 41 tag NYUGOTSZENTERZSÉBET NAGYPETERDI Nyugotszenterzsébet 33 tag GÖRCSÖNYI ÓCSÁRD L Ócsárd 25 tag SELLYEI OKORÁG Rákóczi Okorág 71 tag SÁSDI PALÉ Árpád Palé 25 tag

17 PALKONYA ÚJPETREI 7771 Palkonya Fő 40 tag PATAPOKLOSI I NAGYPETERDI Rákóczi Patapoklosi 50 tag PÉCSDEVECSER ÚJPETREI Pécsdevecser Fő 27 tag PÉCSUDVARDI PÉCSUDVARDI Felszabadulás Pécsudvard 47 székhely PÉCSVÁRADI PÉCSVÁRAD VÁROS Szentháromság Pécsvárad tér 3 székhely ROMONYAI PEREKED Pereked Fő 28 tag PETERD ÚJPETREI 7766 Peterd Fő 66 tag VAJSZLÓI PISKÓ I L Piskó 32 tag GÖRCSÖNYI REGENYE Regenye Fő 51 tag ROMONYA ROMONYAI 7743 Romonya Béke 51 székhely NAGYPETERDI RÓZSAFA L Rózsafa 44 tag NAGYNYÁRÁDI SÁROK I Sárok 57 tag SÁSDI Dózsa SÁSD VÁROS György Sásd 32 székhely NAGYNYÁRÁDI SÁTORHELY Várudvar Sátorhely 13 tag SELLYEI SELLYE VÁROS Dózsa Gy Sellye 1 székhely SOMBEREKI SOMBEREK L Somberek 111 székhely

18 SOMOGYAPÁTI NAGYPETERDI Somogyapáti Fő 82 tag SOMOGYHATVAN NAGYPETERDI I Somogyhatvan 46 tag SOMOGYVISZLÓ NAGYPETERDI I Somogyviszló tag SELLYEI SÓSVERTIKE Sósvertike 42 tag MINDSZENTGODISAI SZÁGY I L Szágy 17 tag EGYHÁZASKOZÁRI SZALATNAK I Béke Szalatnak 5 tag EGYHÁZASKOZÁRI SZÁRÁSZ Szárász 20 tag HARKÁNYI SZAVA I L Szava 41 tag SZÉKELYSZABAR HIMESHÁZI Árpád Székelyszabar 53 tag ERZSÉBETI SZELLŐ Szellő Fő 7 tag SZEMELYI PÉCSUDVARDI 7763 Szemely Iskola 8 tag DENCSHÁZAI SZENTEGÁT Almás Szentegát 90/1 tag ROMONYAI SZILÁGY I Pécsváradi Szilágy 2 tag GÖRCSÖNYI SZŐKE Szőke Fő 7 tag PÉCSUDVARDI SZŐKÉD Széchenyi Szőkéd 58 tag

19 SZÖRÉNY KÉTÚJFALUI Dózsa Szörény György tag HIMESHÁZI SZŰR L Szűr 15 tag VÁSÁROSDOMBÓI TARRÓS Ady E. 16/A Tarrós tag VÁSÁROSDOMBÓI TÉKES Tékes 55 tag KÉTÚJFALUI TEKLAFALU I Teklafalu Fő 23 tag EGYHÁZASKOZÁRI TÓFŰ Lajos Tófű 18 tag MINDSZENTGODISAI TORMÁS I Ács József Tormás 5 tag LÁNYCSÓKI UDVAR Udvar Fő 87 tag ÚJPETREI ÚJPETRE L Újpetre 113 székhely VAJSZLÓ VAJSZLÓI NAGY Széchenyi Vajszló 13 székhely KÉTÚJFALUI VÁRAD Várad Fő 3 tag VARGA SÁSDI 7370 Varga Fő 32 tag VÁSÁROSDOMBÓ VÁSÁROSDOMBÓI Vásárosdombó tér 17 székhely SÁSDI VÁZSNOK Római Vázsnok 14 tag

20 VERSEND BABARCI 7752 Versend Templom tér 1 tag ÚJPETREI VOKÁNY Vokány 104 tag KÉTÚJFALUI ZÁDOR Zádor Béke tér 3 tag ZENGŐVÁRKONY PÉCSVÁRADI Ady Endre I Zengővárkony tag BICSÉRDI ZÓK I Arany J Zók 13 tag ÁGASEGYHÁZA Szent István Ágasegyháza tér 1 KATYMÁRI BÁCSBORSÓD I Sándor Bácsborsód 3 tag BÁCSSZENTGYÖRGY GARAI I Lajos Bácsszentgyörgy 15 tag BALLÓSZÖG Rákóczi Ballószög 15 BALOTASZÁLLÁSI BALOTASZÁLLÁS I Ady Endre Balotaszállás 26 székhely BÁTMONOSTOR VASKÚTI Zrínyi I Miklós Bátmonostor 1 tag BÁTYA Lajos Bátya 20 BÓCSAI BÓCSA Rákóczi Bócsa 27 székhely BUGACI BUGAC NAGYI Bugac Béke 10 székhely BUGACPUSZTAHÁZA BUGACI I Számadó Bugacpusztaháza 28 tag Dózsa CSENGŐD György Csengőd 35

21 CSÓLYOSPÁLOS CSÓLYOSPÁLOSI Csólyospálos 62 székhely SZEREMLEI DUNAFALVA I Dunafalva Lajos 4 tag DUNAPATAJ NAGY Sándor Dunapataj 20 DUNASZENTBENEDEK GÉDERLAKI Dunaszentbenedek tag DUNAVECSE VÁROS Dunavecse Fő 43 DUSNOK István király Dusnok 9 ÉRSEKCSANÁD Érsekcsanád Dózsa 77 NEMESNÁDUDVARI ÉRSEKHALMA 6348 Érsekhalma Fő 22 tag KUNSZÁLLÁSI FÜLÖPJAKAB Alkotmány Fülöpjakab 1 tag FÜLÖPSZÁLLÁS I Fülöpszállás Lajos 2 GARAI GARA I Gara 62 székhely PETŐFISZÁLLÁSI GÁTÉR Sándor Gátér 16 tag GÉDERLAKI GÉDERLAK I Géderlak 95 székhely HAJÓSI HAJÓS VÁROS Rákóczi Hajós 12 székhely HOMOKMÉGY HAJÓSI I Homokmégy 16 tag JAKABSZÁLLÁS Sándor Jakabszállás 14

22 JÁSZSZENTLÁSZLÓ JÁSZSZENTLÁSZLÓI Dózsa György Jászszentlászló 8 székhely TABDI KASKANTYÚ Hunyadi Kaskantyú 16 tag KATYMÁRI Sz. István KATYMÁR I király Katymár 27 székhely KELEBIA Ady Endre Kelebia 114 KISSZÁLLÁS Felszabadulás Kisszállás 28 PH CSÓLYOSPÁLOSI KÖMPÖC Kömpöc 10 tag KUNFEHÉRTÓ Kunfehértó tér 8 KUNSZÁLLÁSI Dózsa KUNSZÁLLÁS György Kunszállás 24 székhely JÁSZSZENTLÁSZLÓI MÓRICGÁT Deák Ferenc Móricgát 26/B tag NEMESNÁDUDVARI NEMESNÁDUDVAR Szentháromság Nemesnádudvar tér 1 székhely Dózsa NYÁRLŐRINC I György Nyárlőrinc 34 GÉDERLAKI ORDAS I Ordas 8 tag SZAKMÁRI ÖREGCSERTŐ I Lajos Öregcsertő 141 tag PÁHI PÁHI Páhi Vas 2 székhely PÁLMONOSTORA PETŐFISZÁLLÁSI Posta Pálmonostora 10 tag PETŐFISZÁLLÁS PETŐFISZÁLLÁSI I szállás 6 székhely

23 SOLTSZENTIMRE PÁHI Soltszentimre Hősök tere 1 tag SZAKMÁRI SZAKMÁR Bajcsy Zs Szakmár 24 székhely SZALKSZENTMÁRTON Szalkszentmárton Jókai SZANK I 6131 Szank Béke 33 SZENTKIRÁLY SZENTKIRÁLYI I Lajos Szentkirály székhely SZEREMLEI SZEREMLE I Szeremle 1 székhely TABDI TABDI I Tabdi Lajos 9 székhely KUNBAJAI TATAHÁZA I Lajos Tataháza 60 tag BÓCSAI TÁZLÁR Templom Tázlár köz 2 tag SZENTKIRÁLYI Rákóczi TISZAUG Ferenc Tiszaug 51 tag SZAKMÁRI ÚJTELEK Alkotmány Újtelek 17 tag GÉDERLAKI USZÓD I Uszód Árpád 9 tag VÁROSFÖLD Felszabadulás Városföld 35 VASKÚTI VASKÚT I Lajos Vask 90 székhely BALOTASZÁLLÁSI ZSANA Zsana 3 tag ALMÁSKAMARÁS KUNÁGOTAI Dózsa György

24 Almáskamarás 54 tag BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGY 5561 Békésszentandrás Hősök tere 1 OKÁNYI BIHARUGRA Erzsébet Biharugra 25 tag BUCSAI BUCSA tér Bucsa 6 székhely CSANÁDAPÁCA CSANÁDAPÁCAI Szent Csanádapáca Gellért 31 székhely DOBOZ NAGY tér Doboz 3 DOMBEGYHÁZ NAGY Tavasz Dombegyház 5 GÁDOROS NAGY Gádoros 16 CSANÁDAPÁCAI KARDOSKÚT Március Kardosk tér 3 tag KASZAPERI KASZAPER Szent Kaszaper Gellért tér 1 székhely KERTÉSZSZIGET BUCSAI Kertészsziget 1 tag KÉTEGYHÁZA NAGY Kétegyháza Fő tér KEVERMES NAGY KEVERMESI 5744 Kevermes Jókai 1 székhely KISDOMBEGYHÁZ KEVERMESI Kosssuth Kisdombegyház 77 tag KÖRÖSTARCSA tér Köröstarcsa 7 KUNÁGOTAI KUNÁGOTA Rákóczi Kunágota 9 székhely MAGYARBÁNHEGYES Magyarbánhegyes Jókai 38

25 MAGYARDOMBEGYHÁZ KEVERMESI Zalka Máté Magyardombegyház 61 tag NAGYKAMARÁSI MEDGYESBODZÁS Széchenyi Medgyesbodzás 38 tag MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI Medgyesegyháza Lajos tér 1 MURONYI MURONY Földvári Murony 1 székhely NAGYBÁNHEGYES KASZAPERI Nagybánhegyes tag OKÁNYI OKÁNY Okány 16 székhely PUSZTAFÖLDVÁR CSANÁDAPÁCAI I Rákóczi Pusztaföldvár 66 tag PUSZTAOTTLAKA KUNÁGOTAI Felszabadulás Pusztaottlaka 10 tag SZABADKÍGYÓS tér Szabadkígyós 7 MURONYI TARHOS Tarhos 29 tag KASZAPERI VÉGEGYHÁZA Széchenyi Végegyháza 2 tag BOLDOGKŐVÁRALJAI ABAÚJALPÁR I Sándor Abaújalpár 11 tag BOLDOGKŐVÁRALJAI ABAUJKÉR Rákóczi Abaújkér 26 tag ABAÚJSZÁNTÓI ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS Abaújszántó Béke 51 székhely GÖNCI ABAÚJVÁR Sándor Abaújvár 4 tag

26 AGGTELEK AGGTELEKI 3759 Aggtelek Lajos 8 székhely BERENTEI ALACSKA Alacska Dózsa 7 tag ALSÓTELEKES I RUDABÁNYAI 3735 Alsótelekes Béke 36 tag BOLDOGKŐVÁRALJAI Hunyadi ARKA Mátyás Arka 29 tag ARLÓ NAGY Ady Endre Arló 162 Sándor ARNÓT Arnót SZENDRŐLÁDI BALAJT 3780 Balajt Fő 55 tag SERÉNYFALVAI BÁNRÉVE Lajos Bánréve 24 tag ABAÚJSZÁNTÓI BASKÓ Baskó Fő 43 tag BECSKEHÁZA BÓDVASZILASI 3768 Becskeháza Fő 52 tag BEKECSI BEKECS Honvéd Bekecs 54 székhely BERENTEI BERENTE Esze Tamás Berente 18 székhely SAJÓHÍDVÉGI BERZÉK Sándor Berzék 42 tag BODROGHALOM PÁCINI Bodroghalom 89 tag BÓDVASZILASI BÓDVALENKE Bódvalenke 65 tag BÓDVASZILASI BÓDVASZILAS Bódvaszilas Lajos 21 székhely

27 BOGÁCS Alkotmány Bogács 9 PH BOLDOGKŐVÁRALJAI BOLDOGKŐÚJFALU Boldogkőújfalu 27 tag BOLDOGKŐVÁRALJAI BOLDOGKŐVÁRALJA I Sándor Boldogkőváralja 28 székhely BORSODBÓTAI Széchenyi BORSODBÓTA István Borsodbóta 42 székhely BORSODSZENTGYÖRGY JÁRDÁNHÁZAI Szentgyörgy Borsodszentgyörgy 143 tag BORSODSZIRÁK BORSODSZIRÁKI Borsodszirák Fő 35 székhely BŐCS Bőcs Hősök tere 1 BÜKKARANYOS KISGYŐRI Sándor Bükkaranyos 100 tag BÜKKMOGYORÓSD NEKÉZSENYI Bükkmogyorósd 5 tag BÜKKSZENTKERESZT BÜKKSZENTKERESZTI Bükkszentkereszt 24 székhely KRASZNOKVAJDAI BÜTTÖS Dózsa Gy Büttös 12 tag CIGÁND VÁROS Cigánd Fő 80 KRASZNOKVAJDAI CSENYÉTE Rákóczi Csenyéte 14 tag NEKÉZSENYI CSERNELY I Kissor Csernely 26 tag INÁNCSI CSOBÁD Csobád 35 tag

A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az önkormányzati ASP rendszerről

A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az önkormányzati ASP rendszerről Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az önkormányzati ASP rendszerről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai Megye név Települési/területi nemzetiségi önkormányzat megnevezése Nemzetiség Települési/Területi

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: Egyszerű többség

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. SZEPTEMBER 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1482-3/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I V. N API R E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

a KÖFOP VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázaton történő részvételről

a KÖFOP VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázaton történő részvételről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je JJJQ_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer

Részletesebben

KÖFOP VEKOP-16

KÖFOP VEKOP-16 A felhívás célja Jelen felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő

Részletesebben

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 106. szám A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és terüli nemziségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvési támogatása Megye /Terüli nemziségi önkormányzat megnevezése Település (1) (2) (3) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési a (1) (2) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Budapest 1014 görög 0 érvénytelen

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2007. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs:100 Ft/m2 Beépitetlen épi- 250 Ft/nap 450 Ft/m2 2,0% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard)

RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard) Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év január hónap RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard) Nap Mérés tervezett ideje Január 01. Csütörtök 10.00-12.00 578

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap Június 01. hétfő Június 02. kedd Június 03. szerda Június 04. csütörtök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2006. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs: 50 Ft/m2 Beépitett telek 200 Ft/nap 250 Ft/m2 1,8% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Sz.:677-3/2006. Mell.: 2db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. május 19-i ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari

Részletesebben

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Terület Lakás Lakós/tha Lakás/fő Kecskemét dr. Zombor Gábor 6000 Kossuth tér 1. 85 005 107 267 91 059 31 139

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 706-202 /2009. EK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Kistelepülési pályázati kerete terhére

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2002. (VII.1.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2002. (VII.1.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2002. (VII.1.) rendelete A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI ÉS VÉDNI KÖRZETHATÁROK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 1 Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése Járás Település Létesítmény megnevezése Címe Befogadhatók létszám NAPPAL (fő) Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János 5. 100 100 Bácsalmás Bácsborsód Művelődési Ház Bácsborsód,

Részletesebben

4. számú melléklet. Véleményező szerv

4. számú melléklet. Véleményező szerv 4. számú melléklet Ssz. Véleményező szerv Vélemény Vélemény érkezett-e beérkezésének 2014.02.04- dátuma ig (I/N) 1 Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség I 2014.02.06

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év december hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év december hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2016. év december hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap December 01. csütörtök December 02. péntek December 03. szombat

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési Építmény Építmény Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Építmény Nettó

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2/5 A Fókusz Takarékszövetkezet, mint a TakarékPont hálózat tagja, kölcsönös ügyfélkiszolgálással áll saját, valamint más TakarékPont hálózat tag fori

2/5 A Fókusz Takarékszövetkezet, mint a TakarékPont hálózat tagja, kölcsönös ügyfélkiszolgálással áll saját, valamint más TakarékPont hálózat tag fori Hirdetmény a TakarékPont hálózatán belül a kölcsönös ügyfélkiszolgálás kondícióiról és feltételeiről A hirdetmény módosításának oka: a Lakiteleki, a Nemesnádudvar és Vidéke, valamint a Tompa és Vidéke

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év január hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év január hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2017. év január hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap Január 01. vasárnap Január 02. hétfő Január 03. kedd Január 04.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2016. február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Akasztó Ágasegyháza Baja Ballószög Balotaszállás Bácsalmás Bácsbokod

Részletesebben

Előterjesztés. Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016.szeptember 7-ei rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016.szeptember 7-ei rendkívüli ülésére Recsk Nagyközség Önkormányzata Polgármesterétől 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165. Tel.: 06/36/578-310; Fax: 06/36/478-022 E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 2318-5/2016. Előterjesztés Recsk

Részletesebben

Á ltalános járóbeteg-szakellátáshoz tartozó ellátási területek:

Á ltalános járóbeteg-szakellátáshoz tartozó ellátási területek: Bőrgyógyászat Adorjás Baranyahídvég Harkány Hirics Kemse Kisszentmárton Kórós Lúzsok Páprád Piskó Sámod Vajszló Vejti Zaláta Ortopédia Adorjás Baranyahídvég Besence Bogádmindszent Bogdása Csányoszró Drávafok

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

7634 Pécs, Kodó dűlő 1. II.terem

7634 Pécs, Kodó dűlő 1. II.terem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a

Részletesebben

Új külterületi kábelfektetési technológia

Új külterületi kábelfektetési technológia Új külterületi kábelfektetési technológia EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kancsár László 2014. Szeptember 10-12. Vasad Monor Csévharaszt Pilis Nyáregyháza Albertirsa Tápiószőlős Újszilvás Újlengyel Ceglédbercel

Részletesebben

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 2088 02/031 Budapest_XVIII. Haladás u.-i agyagbányaüreg 1 6,91 7,65 7,65 9,29 7,5 0,94 3,59 7,5 10 1,67 3,25 9,06 8,14 3,42 4,83 8,62 6,25 1 1 1 0,6 8,14 3,42 4,83 5,17 5,39 5,54 1688 02/069 Budapest_XXIII.

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó )

ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó ) ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó ) Helyszín Munkanap Időpont MOHÁCS Felszab.ltp. 07:00 08:20 Horváth K.u.10. - parkoló Radnóti ltp. 08: 30 09:50 I. épület előtti parkoló Széchenyi Iskola

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 5.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 15-én, 17 00 órakor megtartandó ülésére Döntés a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati

Részletesebben

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28.

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Autópálya Alosztály 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett

Részletesebben

Bács-Kiskun

Bács-Kiskun Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

2015. április 29. 4. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK

2015. április 29. 4. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 2015. április 29. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 12/2015. (IV. 16.) Kgy. Beszámoló Baranya megye 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Részletesebben

Irományszáuv, Érkezett 2015 JÚN 2 2,

Irományszáuv, Érkezett 2015 JÚN 2 2, y,zaggyúiés HivMa~' Irományszáuv, X533 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett 2015 JÚN 2 2, Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk (2)

Részletesebben

Szeptember 30. Szerda

Szeptember 30. Szerda Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2015. szeptember havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2017. FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS Az önkormányzati ASP rendszer elemei Keretrendszer

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP Dél-alföld Helyzetkép Bács-Kiskun Békés Csongrád TARTALOMJEGYZÉK Nyilvántartott álláskeresık fontosabb adatai Dél-Alföld...2 Fontosabb

Részletesebben

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT Országos Tisztifóorvosi Hivatal Szent Kereszt Kórház Kalocsa 1. számú melléklet a 3738-15/2012. számú határozathoz Szakma megnevezése: Belgyógyászat Progresszivitás

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP Dél-alföld Helyzetkép Bács-Kiskun Békés Csongrád TARTALOMJEGYZÉK Nyilvántartott álláskeresık fontosabb adatai Dél-alföld...2 Fontosabb

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A gazdasági

Részletesebben

Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök

Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök Megye/főváros Település Szavazókör Szavazókör címe 1 Budapest Budapest I.ker. 005 Budavári Művelődési Ház Bem rkp. 6. kijelölt 2 Budapest

Részletesebben

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája 1. melléklet a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája I.

Részletesebben

Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége

Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége Megyei szövetség tagegyesületének neve Elnök neve, elérhetősége Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető 2 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték. bruttó 300.000 300.000. bruttó 520.000 520.000. nettó 250.000 250.

Az adomány értéke (Ft) könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték. bruttó 300.000 300.000. bruttó 520.000 520.000. nettó 250.000 250. Felsőlajos Község (6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.) leírása Lajosmizse város területén benzinkutat működtető DU-OIL Kft.-nél üzemanyag tankolás értéke (Ft) bruttó 300.000 300.000 Felsőlajos község bel-

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

július 3. szerda Pécs és környéke óráig Görcsöny, Petőfi Sándor utca 30. szám óráig Keresztespuszta, 8 kőszelvény

július 3. szerda Pécs és környéke óráig Görcsöny, Petőfi Sándor utca 30. szám óráig Keresztespuszta, 8 kőszelvény július 3. szerda 06.30-07.45 óráig Görcsöny, Petőfi Sándor utca 30. szám 08.00 09.15 óráig Keresztespuszta, 8 kőszelvény 09.30-10.45 óráig Keszü, Petőfi u. 127. szám 11.00-12.15 óráig Pellérd, Dózsa György

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenység évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Gál Zoltán hivatalvezető

Az egyéni vállalkozói tevékenység évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Gál Zoltán hivatalvezető Az egyéni vállalkozói tevékenység 2016. évi hatósági ellenőrzési terve Jóváhagyta: Dr. Gál Zoltán hivatalvezető 2 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató az ASP rendszerrel kapcsolatban

Tájékoztató az ASP rendszerrel kapcsolatban 1 Tájékoztató az ASP rendszerrel kapcsolatban 2016. augusztus 15. 2 1. Célok I. Előzmények Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Közoktatási Intézmény Neve Város Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola Bordány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Orgovány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Ágasegyházi Általános

Részletesebben

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola ORGOVÁNY Ágasegyháza-Orgovány

Részletesebben

A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám

A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám Megye Tan OM azonosító A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám A feladatellátási hely települése A feladatellátási hely pontos címe Székhely Baranya Komló 027207 Kenderföld-Somági

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől

PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. Pécs, Siklósi út 1. Érvényes: 2014. december 14-től, vasárnaptól ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől az 1504 Szeged

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyről

Részletesebben

Oldal: 1/22 DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairány nyító rendszer Babud Zoltán Benke Gábor MEE 55. Vándorgyűlés Eger 2008 Oldal: 2/22 Szervezeti változások 2006 Műszaki Igazgatóság 1 2007 DÉMÁSZ Partner Kp 1 Főmérnökség

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS DECEMBER 5.

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS DECEMBER 5. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 132. ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2004. DECEMBER 5. Budapest, 2005. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: RYTKÓ EMÍLIA az Országos Választási Iroda vezetője Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

A helyi választási irodák elérhetőségei

A helyi választási irodák elérhetőségei A helyi választási irodák elérhetőségei MEGYE TELEPÜLÉS IRSZ CÍM TELEFON FAX Bács-Kiskun Ágasegyháza 6076 Szent István tér 1. (76) 571-016 Bács-Kiskun Akasztó 6221 Fő u. 40. (78) 451-011 (78) 451-150 Bács-Kiskun

Részletesebben

LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Ssz. Nyertes pályázó neve, megnevezése Jogcím típusa Célterület megnevezése 1. Keleti-Mecsek Egyesület Közösségi célú fejlesztés A vidéki

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben