E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2009. EK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Kistelepülési pályázati kerete terhére beérkezett i igények elbírálása ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Aladics-Nagy Annamária, a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Fejlesztési és Projekt Csoport csoportvezetője a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Fejlesztési és Projekt Csoport területfejlesztési ügyintézője MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság A Költségvetési Bizottság A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság A Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: A Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: szeptember 7. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: szeptember 7. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése fontosnak tartja a megye településeinek, különösen a kistelepülések fejlesztését, és súlyos problémaként kezeli a kevés fejlesztési forrással bíró ok helyzetét. Ennek érdekében a Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendeletében Baranya megye településeinek fejlesztésére, kiemelten a hátrányos helyzetű kistelepülések hazai és közösségi pályázataihoz kapcsolódó önerő biztosítására 75 millió forintot különített el azzal, hogy a Kistelepülési pályázati keret csak pályázat útján használható fel. A pályázat célja Baranya megye településeinek fejlesztése, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű kistelepülésekre. A formája a település- és térségfejlesztéshez kapcsolódó hazai és közösségi (európai uniós) pályázatokhoz saját erő kiegészítésére vissza nem térítendő. A pályázatot a települési ok által évben benyújtott illetve évben benyújtandó pályázatok (eredeti pályázat) saját erejének kiegészítésére lehetett benyújtani. A évben benyújtott pályázatok esetén is csak a évre, illetve azt követő évekre esedékes önerő (igazoltan, még ki nem fizetett) kiegészítésére lehetett a t igényelni. Ez esetben további feltétel volt, hogy a projekt megvalósítása szeptember 30-ig még nem zárult le. Pályázatot nyújthattak be: a) Baranya megye területén működő települési ok ahol a település lakónépessége az főt nem éri el. b) Baranya megye területén működő települési ok, ahol a település lakónépessége az főt eléri, illetve meghaladja, de a települési mikrotérséget szolgáló fejlesztés megvalósításához igényli a t, feltéve, hogy a térségi fejlesztésről az érintett települések fejlesztési megállapodást kötöttek. A települési ok az általuk benyújtott pályázat (eredeti pályázat) megjelölt önerő legfeljebb 50 %-ig vissza nem térítendő részesülhetnek. A vissza nem térítendő összege az a) pont szerinti települési ok esetén legfeljebb Ft. A pályázatok benyújtási határideje július 31-ig volt. A fenti határidőig 191 db pályázat érkezett be, melyek összi igénye Ft. A pályázatok hiánypótlási határideje volt. A megadott határidőre 4 nem-, illetve nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak. Volt olyan, amely a kiírás ellenére kettő vagy három db i igényt nyújtott be.

3 A odaítélésekor követett döntési elvek: 3 1. azok az ok, akik 2 vagy 3 i igényt nyújtottak be, a legnagyobb igényük kerüljön ra (7 db) 2. azok az ok, akik nem részesültek az eredeti pályázatuk esetén, igényük kerüljön elutasításra (1 db) 3. azok az ok, akik nem megfelelően, vagy nem tettek eleget a hiánypótlási felszólításnak, ne részesüljenek (4 db) 4. azok az ok, akik az MVH évi Falubusz beszerzése tárgy nyújtottak be i igényt, egységesen kerüljenek elutasításra (13 db) 5. összesítve a pályázati igények átlagát az egy ra jutó i igény Ft. Ezt figyelembe véve három i javaslat-változat került kidolgozásra: A. verzió azok az ok, amelyek igénye nagyobb, mint Ft, egységesen Ft részesüljenek (26 db), így Sellye Önkormányzatának Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása tárgyú pályázata Ft részesülhet. B. verzió azok az ok, amelyek igénye nagyobb, mint Ft, egységesen Ft részesüljenek (33 db), így Sellye Önkormányzatának Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása tárgyú pályázata Ft részesülhet. C. verzió azok az ok, amelyek igénye nagyobb, mint Ft, egységesen Ft részesüljenek (37 db), így Sellye Önkormányzatának Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása tárgyú pályázata Ft részesülhet. A Pályázati felhívás Egyéb tudnivalók 1. pontja értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága javaslata alapján a nyertes pályázatokról és a összegéről a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt. A Közgyűlés döntése ellen jogorvoslattal nem lehet élni. A Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság szeptember 8-i ülésén a döntési elvek 1-4. pontját egyhangúan elfogadta, az 5. pont három i javaslat-változata közül az A verzió elfogadását támogatta. Tisztelt Közgyűlés! A fentieket figyelembe véve javaslom a Kistelepülési pályázati keret terhére beérkezett i igények elfogadását, az előterjesztés mellékletében szereplő i javaslat alapján.

4 4 III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága javaslata alapján - a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének speciális célú ai között szereplő 75 millió forint Kistelepülési pályázati keret terhére a határozat melléklete szerint dönt a odaítéléséről. Felkéri a Közgyűlés Elnökét a i szerződések megkötésére, valamint a nyilvánosságának biztosítására. Határidő: Felelős: folyamatos dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke Pécs, szeptember 7. dr. Hargitai János

5 Javasolt %- max. 750e Ft Abaliget Pécsi Egycsoportos óvoda kialakítása CÉDE ,00% Adorjás Sellyei Közösségi hozzáférési pont épületének felújítása LEKI ,00% Ág Sásdi Járdafelújítás I. ütem LEKI ,00% Almamellék Szigetvári Belterületi járdák felújítása III. ütem LEKI ,00% Almáskeresztúr Szigetvári Temetői út felújítása TEKI ,00% Aranyosgadány Pécsi Járdafelújítás TEKI ,00% Babarc Mohácsi Járdafelújítás TEKI ,39% Bakonya Pécsi Kossuth Lajos u. burkolat felújítása TEUT ,00% Baksa Pécsi ÁMK lapostető szigetelés CÉDE ,00% Bár Mohácsi Helyi közterületek és közvilágítás korszerűsítés TEKI ,00% Baranyahídvég Sellyei Belvízvezető árok burkolása LEKI ,00% Baranyajenő Sásdi Tűzoltószertár és irattár felújítása LEKI ,00% 0 Baranyajenő Sásdi Fűkaszák és motoros fűrész beszerzése CÉDE ,00% Baranyaszentgyörgy Sásdi Fűnyíró traktor, fűkasza és alkatrészek, valamint egyéb eszközök beszerzése LEKI ,00% Belvárdgyula Mohácsi utcatáblák, hirdetőtáblák, köszöntőtáblák és térképes tábla kihelyezése TEKI ,00% Berkesd Pécsváradi Vízvezeték építése Berkesd, Dióvölgy lakóinak egészséges ivóvízzel való ellátása céljából CÉDE ,02% Besence Sellyei Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz/akadálymentesítés DDOP ,00% 0 Bezedek Mohácsi Járdafelújítás I. ütem TEKI ,00% Bicsérd Szentlőrinci Bicsérdi területfejlesztési koncepció IV. üteme, Bicsérd, Ady Endre utcai járda szakaszolt felújítása TEKI ,00% Bikal Sásdi Park építés Szabadság u- II. ütem LEKI ,79% Birján Pécsi Művelődési ház felújítása, térburkolat készítése CÉDE ,91% /1

6 Javasolt %- max. 750e Ft Bisse Siklósi Temető kerítés építése III. ütem CÉDE ,00% Boda Szentlőrinci Faluház és vizesblokk felújítása CÉDE ,00% Bodolyabér Komlói Járda és útfelújítás TEKI ,00% Bogádmindszent Sellyei Útfelújítás TEUT ,00% Boldogasszonyfa Szigetvári Járdafelújítás LEKI ,00% Borjád Mohácsi Borjádi játszótér felújítása, pihenőhely kialakítása MVH ,97% Botykapeterd Szigetvári Kisgépek beszerzése TEKI ,00% Bükkösd Szentlőrinci Közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítására járda felújítás TEKI ,65% Bürüs Szigetvári Belterületi árok burkolása és tisztítása LEKI ,00% Cun Siklósi Kultúrház tetőfelújítása CÉDE ,00% Csányoszró Sellyei Körjegyzőség külső felújítása MVH ,38% Csebény Szigetvári Községház felújítása LEKI ,00% Cserdi Szentlőrinci Térfigyelő rendszer kialakítása TEKI ,00% Cserkút Pécsi Cserkút, Külterületi utak felújítása, jókarba helyezése CÉDE ,00% Csonkamindszent Szentlőrinci Ravatalozó felújítása CÉDE ,03% Dinnyeberki Szentlőrinci Polgármesteri hivatal külső felújítása CÉDE ,00% Diósviszló Siklósi Orvosi rendelő és lakás külső felújítása CÉDE ,00% Drávacsehi Siklósi Útburkolat felújítás TEUT ,06% Drávaiványi Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Drávapalkonya Siklósi Járdafelújítás CÉDE ,00% Drávapiski Siklósi Önkormányzati tulajdon lévő ingatlan felújítás CÉDE ,00% /2

7 Javasolt %- max. 750e Ft Drávascsepely Siklósi Faluközpont fejlesztés MVH ,00% Drávaszabolcs Siklósi Közterületi ügyfélforgalmi parkoló felújítása CÉDE ,66% Drávaszerdahely Siklósi Szabadidős park részben fedett pihenő építése CÉDE ,00% Drávasztára Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Egyházasharaszti Siklósi Zöldövezetei park felújítás II. ütem TEKI ,00% Egyházaskozár Komlói Az iskola és a tornaterem nyílászáróinak cseréje CÉDE ,00% Ellend Pécsi Csapadékvíz elvezető árok felújítása CÉDE ,97% Erdősmárok Mohácsi Járdafelújítás TEKI ,93% Erdősmecske Pécsváradi Játszóház külső- és belső felújítása TEKI ,93% Erzsébet Pécsváradi Erzsébeti polgármesteri hivatal homlokzat felújítási és szigetelési munkái CÉDE ,00% Feked Mohácsi Kerékpár depó építése 2008-TU-DDT ,21% 0 Feked Mohácsi Feked, a magyarországi német építészet gyöngyszeme II. forduló Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány ,00% Gerde Szentlőrinci Buszváró, buszöböl és járda fejlesztése TEKI ,00% Geresdlak Mohácsi Kofán Károly emlékmúzeum és tájház kialakítása Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány ,17% Gilvánfa Sellyei Belterületi járdák felújítása LEKI ,00% Gordisa Siklósi Buszváró építése, térkövezés CÉDE ,93% Görcsöny Pécsi Falugondnoki busz beszerzés MVH ,00% 0 Görcsönydoboka Mohácsi Útburkolat felújítás TEKI ,00% Gyód Pécsi Ifjúság út burkolat felújítási munkái TEUT ,00% Gyöngyfa Szentlőrinci Polgármesteri hivatal felújítása CÉDE ,00% Gyöngyösmellék Szigetvári Gyorsforgalmi út felújítása LEKI ,00% /3

8 Javasolt %- max. 750e Ft Hegyhátmaróc Komlói Sportpálya burkolatfelújítása CÉDE ,00% Hegyszentmárton Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Helesfa Szentlőrinci Helesfa külterületi bejáró TEKI ,00% Hetvehely Szentlőrinci Traktor és fűkasza beszerzés CÉDE ,84% Himesháza Mohácsi Csapadékvíz főgyűjtő rendszer felújítása ág CÉDE ,15% Hobol Szigetvári Információs pont kialakítása LEKI ,23% Horváthertelend Szigetvári Ravatalozó bővítése LEKI ,00% Husztót Pécsi Csapadékvíz elvezető árok burkolása CÉDE ,25% Ibafa Szigetvári Akadálymentesítés DDOP ,00% Ipacsfa Siklósi Műtárgyak felújítása, cseréje CÉDE ,00% Ivándárda Mohácsi Járdafelújítás TEKI ,00% Kákics Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Kárász Komlói Járdafelújítás a Fürdő utcá CÉDE ,00% Kásád Siklósi Polgármesteri hivatal felújítása CÉDE ,00% Kátoly Pécsváradi Csapadékvíz elvezető árok felújítása a Szabadság utcá III. ütem TEKI ,94% Kékesd Pécsváradi Járdaépítés és felújítás Kékesden TEKI ,99% Kémes Siklósi Óvoda tetőszerkezetének felújítása ÖM, a bölcsődék és közoktatási intézmények ,00% 0 Kémes Siklósi Járdafelújítás, és ároklefedés TEKI ,00% Keszü Pécsi Keszü, Petőfi u. burkolatfelújítási munkái II. ütem TEUT ,00% Kétújfalu Szigetvári Buszmegálló építése LEKI ,94% Királyegyháza Szentlőrinci Térfigyelő rendszer kialakítása TEKI ,00% /4

9 Javasolt %- max. 750e Ft Kisbeszterce Sásdi Falubusz beszerzés MVH ,25% 0 Kisbudmér Mohácsi Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Kisdér Siklósi Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés CÉDE ,00% Kishajmás Sásdi Falubusz beszerzés MVH ,44% 0 Kiskassa Siklósi Fűnyíró gépek vásárlása CÉDE ,70% Kistapolca Siklósi Ravatalozó épületének külső-belső felújítása TEKI ,00% Kistótfalu Siklósi Buszváró felújítása CÉDE ,00% Kisszentmárton Sellyei Temetőhöz vezető út aszfaltozása TEUT ,00% Kovácshida Siklósi Új játszótér építése MVH ,00% Kovácsszénája Pécsi Gazdasági épület helyreállítása TEKI ,97% Köblény Komlói Partfalveszély elhárítási munkák II. CÉDE ,00% Kökény Pécsi Útfelújítás TEUT ,00% Kölked Mohácsi Traktor és tartozékai beszerzése a közmunkaprogram hatékonyságának növelése érdekében CÉDE ,00% Kővágótöttös Pécsi Burkolat felújítás és vízelvezető rendszer kartartás TEUT ,00% Liget Komlói Köztéri bútorok kihelyezése, gyalogoshíd készítése TEKI ,97% Lippó Mohácsi Idősek szociális garzonlakásának kialakítása I. ütem TEKI ,52% Liptód Mohácsi Járdafelújítás CÉDE ,00% Lothárd Pécsi Közpark megújítása CÉDE ,00% Lovászhetény Pécsváradi Temetőben kolombárium építése, térkövezés TEKI ,00% Magyarbóly Siklósi A Magyarbólyi általános iskola infrastrukturális fejlesztése ÖM, a bölcsődék és közoktatási intézmények ,00% Magyarhertelend Komlói Helyiség átalakítás eszközbeszerzéssel TEKI ,00% /5

10 Javasolt %- max. 750e Ft Magyarhertelend Komlói Településrendezési terv készítése TEKI ,00% 0 Magyarhertelend Komlói Fűnyíró traktor vásárlása CÉDE ,00% Magyarmecske Sellyei Egészségház kerítés építése LEKI ,00% Magyarsarlós Pécsi Kultúrház külső környezetének kiépítése CÉDE ,99% Magyarszék Komlói Petőfi és Hársfa utcák járdafelújítása TEKI ,95% Majs Mohácsi Burkolatfelújítás I.. Ütem TEKI ,00% Mánfa Komlói Orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzés CÉDE ,00% Maráza Mohácsi Tájház udvarának felújítása CÉDE ,00% Márfa Siklósi Vízelvezető rendszerek fejlesztése CÉDE ,00% Marócsa Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Martonfa Pécsváradi A művelődési ház körülötti terek és kerítés felújítása, belső burkolat cseréje CÉDE ,00% Martonfa Pécsváradi A köztársaság utca egyik szakaszának burkolatcseréje TEUT ,00% 0 Matty Siklósi Ravatalozó felújítása CÉDE ,00% Máza Komlói Kossuth u. járda felújítása TEKI ,00% Mecsekpölöske Komlói Kommunális gépbeszerzés TEKI ,91% Mekényes Sásdi Útburkolat felújítás TEUT ,00% Mindszentgodisa Sásdi Közterületek Infrastrukturális Fejlesztése LEKI ,00% Molvány Szigetvári Múzeum épület kialakítása I. ütem TEKI ,00% 0 Mozsgó Szigetvári Szőlőhegyi út felújítása LEKI ,00% Nagycsány Sellyei Járda és térburkolat felújításának I. üteme LEKI ,00% Nagydobsza Szigetvári ravatalozó épület átalakítása I. ütem LEKI ,92% /6

11 Javasolt %- max. 750e Ft Nagyhajmás Sásdi Útburkolat felújítás TEUT ,00% Nagynyárád Mohácsi Átjárók felújítása, parkolók kialakítása TEKI ,00% Nagypall Pécsváradi Nagypall, Petőfi u. útburkolatának felújítása I.ütem TEUT ,74% Nagypeterd Szigetvári Közösségi tér kialakítása LEKI ,00% Nagyváty Szigetvári Területek fejlesztése (parkosítás) LEKI ,00% Nemeske Szigetvári Járdafelújítás II. ütem LEKI ,00% Ócsárd Pécsi Falugondnoki gépjárműbeszerzés MVH ,93% 0 Ófalu Pécsváradi Meszesvölgy u. felújítása TEUT ,00% Okorvölgy Szentlőrinci Faluház külső-belső felújítása, nyílászárók cseréje CÉDE ,96% Old Siklósi Járdafelújítás TEKI ,00% Oroszló Sásdi Magas partnál földfeltöltés és rézsű kialakítása CÉDE ,00% 0 Oroszló Sásdi Kápolna felújítása LEKI ,00% Ózdfalu Sellyei Szociális földprogram továbbfejlesztése, traktor beszerzése LEKI ,00% Pécsbagota Szentlőrinci Járdafelújítás TEKI ,00% Pécsdevecser Siklósi Többcélú épület felújítása CÉDE ,95% Pécsudvard Pécsi Podberek közpark megújítása CÉDE ,00% Pereked Pécsváradi Belterületi árok burkolása II.ütem TEKI ,00% Peterd Siklósi Községháza felújítása II. ütem CÉDE ,78% Pettend Szigetvári Temető kerítés kialakítása, ravatalozó felújítása LEKI ,00% Pogány Pécsi Járdafelújítás CÉDE ,00% Regenye Pécsi Temető kerítés felújítása TEKI ,00% /7

12 Javasolt %- max. 750e Ft Romonya Pécsi Falubusz beszerzés MVH ,33% 0 Sámod Sellyei Autóbuszváró építése LEKI ,00% Sátorhely Mohácsi Faluház tetőfelújítása CÉDE ,00% Sellye Sellyei Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása TIOP-2.1.2/07/ ,00% Siklósbodony Siklósi Gázfűtés bevezetése a Művelődési Házba és az Orvosi rendelőbe CÉDE ,90% Siklósnagyfalu Siklósi Új buszváró építése, térburkolat kialakítása CÉDE ,00% Somogyhárságy Szigetvári Kishárságy utca felújítása TEUT ,96% Sósvertike Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,31% 0 Sumony Szentlőrinci Kultúrház felújítása CÉDE ,00% Szabadszentkirály Szentlőrinci Temetői út felújítása TEUT ,43% Szágy Sásdi Csapadékvíz elvezető feletti átjáró útburkolat felújítása LEKI ,00% Szalánta Pécsi Orvosi rendelő és lakás felújítása CÉDE ,00% Szaporca Siklósi Önkormányzati fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés CÉDE ,00% Szárász Komlói Árokburkolat felújítása CÉDE ,00% Szászvár Komlói A közúti közlekedés biztonságának fejlesztése Szászváron DDOP /C ,95% Székelyszabar Mohácsi Járdafelújítás TEKI ,92% Szellő Pécsváradi Temető körbekerítés, kolombárium építése TEKI ,96% Szemely Pécsi Garázs és bejáró építése CÉDE ,00% Szentkatalin Szentlőrinci Fedett falufórum építése TEKI ,96% Szentlászló Szigetvári Közösségi hozzáférési pont kialakítása a Szentlászlói községháza épületében LEKI ,00% Szilágy Pécsváradi Szabadidőpark rekreációs célú felújítása CÉDE ,93% /8

13 Javasolt %- max. 750e Ft Szőke Pécsi Járdafelújítás TEKI ,00% Szőkéd Pécsi Művelődési ház nyílászáróinak cseréje CÉDE ,00% Szörény Szigetvári Buszváró építése LEKI ,00% Szulimán Szigetvári Kultúrház tetőfelújítása LEKI ,00% Szűr Mohácsi Kistraktor-pótkocsi, fűkasza-szárhúzó vásárlás CÉDE ,06% Tarrós Sásdi Nyílászáró csere a közösségi házon CÉDE ,00% Tékes Sásdi Köztéri padok és ülőgarnitúrák beszerzése LEKI ,00% Tengeri Pécsi Járdaépítés TEKI ,00% Tésenfa Siklósi Buszváró építése CÉDE ,00% Téseny Pécsi Falubusz beszerzés MVH ,02% 0 Tófű Komlói Két buszmegálló felújítása CÉDE ,00% Tormás Sásdi Járdafelújítás LEKI ,00% Tótszentgyörgy Szigetvári Kultúrház kialakítása I. ütem LEKI ,00% Turony Siklósi Önkormányzati épület részleges felújítása III ütem CÉDE ,00% Újpetre Siklósi Községháza felújítása II. ütem TEKI ,95% Várad Szigetvári Kultúrház felújítása TEKI ,00% Vásárosdombó Sásdi burkolat felújítás II. ütem TEUT ,00% Vékény Komlói Vékény község vízbázis tervének elkészítése CÉDE ,00% Velény Szentlőrinci Pince tömedékelése és partfal építése Vis maior ,99% Vokány Siklósi Öregek napközi otthona akadálymentesítése Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért ,00% 0 Zádor Szigetvári Sportöltöző tetőfelújítása LEKI ,00% /9

14 Javasolt %- max. 750e Ft Zengővárkony Pécsváradi Pécsvárad-Zengővárkony összekötőút felújítása TEUT ,00% Zók Szentlőrinci Zók község közterületeinek felzárkóztatásának III. üteme, a Zók 83. hrsz-ú járda burkolatának szakaszolt cseréje TEKI ,00% en /10

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága Pénzügyi Bizottsága Módosító indítvány A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Kistelepülési pályázati kerete terhére beérkezett i igények elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága a szeptember 8-i ülésén megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntési elv szerint javasolja módosítani a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság javaslatát: Azok az ok, amelyek igénye nagyobb, mint Ft, egységesen Ft részesüljenek (33 db), így Sellye Önkormányzatának Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása tárgyú pályázata Ft részesülhet. A fentieket figyelembe véve a Kistelepülési pályázati keret terhére beérkezett igények a mellékletben szereplő részesülnek. Pécs, 2009.szeptember 9. Nagy Attila s.k. Pénzügyi Bizottság elnöke dr. Csörnyei László s.k. Költségvetési Bizottság elnöke

16 Javasolt %- max. 700e Ft Abaliget Pécsi Egycsoportos óvoda kialakítása CÉDE ,00% Adorjás Sellyei Közösségi hozzáférési pont épületének felújítása LEKI ,00% Ág Sásdi Járdafelújítás I. ütem LEKI ,00% Almamellék Szigetvári Belterületi járdák felújítása III. ütem LEKI ,00% Almáskeresztúr Szigetvári Temetői út felújítása TEKI ,00% Aranyosgadány Pécsi Járdafelújítás TEKI ,00% Babarc Mohácsi Járdafelújítás TEKI ,39% Bakonya Pécsi Kossuth Lajos u. burkolat felújítása TEUT ,00% Baksa Pécsi ÁMK lapostető szigetelés CÉDE ,00% Bár Mohácsi Helyi közterületek és közvilágítás korszerűsítés TEKI ,00% Baranyahídvég Sellyei Belvízvezető árok burkolása LEKI ,00% Baranyajenő Sásdi Tűzoltószertár és irattár felújítása LEKI ,00% 0 Baranyajenő Sásdi Fűkaszák és motoros fűrész beszerzése CÉDE ,00% Baranyaszentgyörgy Sásdi Fűnyíró traktor, fűkasza és alkatrészek, valamint egyéb eszközök beszerzése LEKI ,00% Belvárdgyula Mohácsi utcatáblák, hirdetőtáblák, köszöntőtáblák és térképes tábla kihelyezése TEKI ,00% Berkesd Pécsváradi Vízvezeték építése Berkesd, Dióvölgy lakóinak egészséges ivóvízzel való ellátása céljából CÉDE ,02% Besence Sellyei Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz/akadálymentesítés DDOP ,00% 0 Bezedek Mohácsi Járdafelújítás I. ütem TEKI ,00% Bicsérd Szentlőrinci Bicsérdi területfejlesztési koncepció IV. üteme, Bicsérd, Ady Endre utcai járda szakaszolt felújítása TEKI ,00% Bikal Sásdi Park építés Szabadság u- II. ütem LEKI ,79% Birján Pécsi Művelődési ház felújítása, térburkolat készítése CÉDE ,91% /1

17 Javasolt %- max. 700e Ft Bisse Siklósi Temető kerítés építése III. ütem CÉDE ,00% Boda Szentlőrinci Faluház és vizesblokk felújítása CÉDE ,00% Bodolyabér Komlói Járda és útfelújítás TEKI ,00% Bogádmindszent Sellyei Útfelújítás TEUT ,00% Boldogasszonyfa Szigetvári Járdafelújítás LEKI ,00% Borjád Mohácsi Borjádi játszótér felújítása, pihenőhely kialakítása MVH ,97% Botykapeterd Szigetvári Kisgépek beszerzése TEKI ,00% Bükkösd Szentlőrinci Közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítására járda felújítás TEKI ,65% Bürüs Szigetvári Belterületi árok burkolása és tisztítása LEKI ,00% Cun Siklósi Kultúrház tetőfelújítása CÉDE ,00% Csányoszró Sellyei Körjegyzőség külső felújítása MVH ,38% Csebény Szigetvári Községház felújítása LEKI ,00% Cserdi Szentlőrinci Térfigyelő rendszer kialakítása TEKI ,00% Cserkút Pécsi Cserkút, Külterületi utak felújítása, jókarba helyezése CÉDE ,00% Csonkamindszent Szentlőrinci Ravatalozó felújítása CÉDE ,03% Dinnyeberki Szentlőrinci Polgármesteri hivatal külső felújítása CÉDE ,00% Diósviszló Siklósi Orvosi rendelő és lakás külső felújítása CÉDE ,00% Drávacsehi Siklósi Útburkolat felújítás TEUT ,06% Drávaiványi Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Drávapalkonya Siklósi Járdafelújítás CÉDE ,00% Drávapiski Siklósi Önkormányzati tulajdon lévő ingatlan felújítás CÉDE ,00% /2

18 Javasolt %- max. 700e Ft Drávascsepely Siklósi Faluközpont fejlesztés MVH ,00% Drávaszabolcs Siklósi Közterületi ügyfélforgalmi parkoló felújítása CÉDE ,66% Drávaszerdahely Siklósi Szabadidős park részben fedett pihenő építése CÉDE ,00% Drávasztára Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Egyházasharaszti Siklósi Zöldövezetei park felújítás II. ütem TEKI ,00% Egyházaskozár Komlói Az iskola és a tornaterem nyílászáróinak cseréje CÉDE ,00% Ellend Pécsi Csapadékvíz elvezető árok felújítása CÉDE ,97% Erdősmárok Mohácsi Járdafelújítás TEKI ,93% Erdősmecske Pécsváradi Játszóház külső- és belső felújítása TEKI ,93% Erzsébet Pécsváradi Erzsébeti polgármesteri hivatal homlokzat felújítási és szigetelési munkái CÉDE ,00% Feked Mohácsi Kerékpár depó építése 2008-TU-DDT ,21% 0 Feked Mohácsi Feked, a magyarországi német építészet gyöngyszeme II. forduló Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány ,00% Gerde Szentlőrinci Buszváró, buszöböl és járda fejlesztése TEKI ,00% Geresdlak Mohácsi Kofán Károly emlékmúzeum és tájház kialakítása Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány ,17% Gilvánfa Sellyei Belterületi járdák felújítása LEKI ,00% Gordisa Siklósi Buszváró építése, térkövezés CÉDE ,93% Görcsöny Pécsi Falugondnoki busz beszerzés MVH ,00% 0 Görcsönydoboka Mohácsi Útburkolat felújítás TEKI ,00% Gyód Pécsi Ifjúság út burkolat felújítási munkái TEUT ,00% Gyöngyfa Szentlőrinci Polgármesteri hivatal felújítása CÉDE ,00% Gyöngyösmellék Szigetvári Gyorsforgalmi út felújítása LEKI ,00% /3

19 Javasolt %- max. 700e Ft Hegyhátmaróc Komlói Sportpálya burkolatfelújítása CÉDE ,00% Hegyszentmárton Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Helesfa Szentlőrinci Helesfa külterületi bejáró TEKI ,00% Hetvehely Szentlőrinci Traktor és fűkasza beszerzés CÉDE ,84% Himesháza Mohácsi Csapadékvíz főgyűjtő rendszer felújítása ág CÉDE ,15% Hobol Szigetvári Információs pont kialakítása LEKI ,23% Horváthertelend Szigetvári Ravatalozó bővítése LEKI ,00% Husztót Pécsi Csapadékvíz elvezető árok burkolása CÉDE ,25% Ibafa Szigetvári Akadálymentesítés DDOP ,00% Ipacsfa Siklósi Műtárgyak felújítása, cseréje CÉDE ,00% Ivándárda Mohácsi Járdafelújítás TEKI ,00% Kákics Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Kárász Komlói Járdafelújítás a Fürdő utcá CÉDE ,00% Kásád Siklósi Polgármesteri hivatal felújítása CÉDE ,00% Kátoly Pécsváradi Csapadékvíz elvezető árok felújítása a Szabadság utcá III. ütem TEKI ,94% Kékesd Pécsváradi Járdaépítés és felújítás Kékesden TEKI ,99% Kémes Siklósi Óvoda tetőszerkezetének felújítása ÖM, a bölcsődék és közoktatási intézmények ,00% 0 Kémes Siklósi Járdafelújítás, és ároklefedés TEKI ,00% Keszü Pécsi Keszü, Petőfi u. burkolatfelújítási munkái II. ütem TEUT ,00% Kétújfalu Szigetvári Buszmegálló építése LEKI ,94% Királyegyháza Szentlőrinci Térfigyelő rendszer kialakítása TEKI ,00% /4

20 Javasolt %- max. 700e Ft Kisbeszterce Sásdi Falubusz beszerzés MVH ,25% 0 Kisbudmér Mohácsi Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Kisdér Siklósi Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés CÉDE ,00% Kishajmás Sásdi Falubusz beszerzés MVH ,44% 0 Kiskassa Siklósi Fűnyíró gépek vásárlása CÉDE ,70% Kistapolca Siklósi Ravatalozó épületének külső-belső felújítása TEKI ,00% Kistótfalu Siklósi Buszváró felújítása CÉDE ,00% Kisszentmárton Sellyei Temetőhöz vezető út aszfaltozása TEUT ,00% Kovácshida Siklósi Új játszótér építése MVH ,00% Kovácsszénája Pécsi Gazdasági épület helyreállítása TEKI ,97% Köblény Komlói Partfalveszély elhárítási munkák II. CÉDE ,00% Kökény Pécsi Útfelújítás TEUT ,00% Kölked Mohácsi Traktor és tartozékai beszerzése a közmunkaprogram hatékonyságának növelése érdekében CÉDE ,00% Kővágótöttös Pécsi Burkolat felújítás és vízelvezető rendszer kartartás TEUT ,00% Liget Komlói Köztéri bútorok kihelyezése, gyalogoshíd készítése TEKI ,97% Lippó Mohácsi Idősek szociális garzonlakásának kialakítása I. ütem TEKI ,52% Liptód Mohácsi Járdafelújítás CÉDE ,00% Lothárd Pécsi Közpark megújítása CÉDE ,00% Lovászhetény Pécsváradi Temetőben kolombárium építése, térkövezés TEKI ,00% Magyarbóly Siklósi A Magyarbólyi általános iskola infrastrukturális fejlesztése ÖM, a bölcsődék és közoktatási intézmények ,00% Magyarhertelend Komlói Helyiség átalakítás eszközbeszerzéssel TEKI ,00% /5

21 Javasolt %- max. 700e Ft Magyarhertelend Komlói Településrendezési terv készítése TEKI ,00% 0 Magyarhertelend Komlói Fűnyíró traktor vásárlása CÉDE ,00% Magyarmecske Sellyei Egészségház kerítés építése LEKI ,00% Magyarsarlós Pécsi Kultúrház külső környezetének kiépítése CÉDE ,99% Magyarszék Komlói Petőfi és Hársfa utcák járdafelújítása TEKI ,95% Majs Mohácsi Burkolatfelújítás I.. Ütem TEKI ,00% Mánfa Komlói Orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzés CÉDE ,00% Maráza Mohácsi Tájház udvarának felújítása CÉDE ,00% Márfa Siklósi Vízelvezető rendszerek fejlesztése CÉDE ,00% Marócsa Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,00% 0 Martonfa Pécsváradi A művelődési ház körülötti terek és kerítés felújítása, belső burkolat cseréje CÉDE ,00% Martonfa Pécsváradi A köztársaság utca egyik szakaszának burkolatcseréje TEUT ,00% 0 Matty Siklósi Ravatalozó felújítása CÉDE ,00% Máza Komlói Kossuth u. járda felújítása TEKI ,00% Mecsekpölöske Komlói Kommunális gépbeszerzés TEKI ,91% Mekényes Sásdi Útburkolat felújítás TEUT ,00% Mindszentgodisa Sásdi Közterületek Infrastrukturális Fejlesztése LEKI ,00% Molvány Szigetvári Múzeum épület kialakítása I. ütem TEKI ,00% 0 Mozsgó Szigetvári Szőlőhegyi út felújítása LEKI ,00% Nagycsány Sellyei Járda és térburkolat felújításának I. üteme LEKI ,00% Nagydobsza Szigetvári ravatalozó épület átalakítása I. ütem LEKI ,92% /6

22 Javasolt %- max. 700e Ft Nagyhajmás Sásdi Útburkolat felújítás TEUT ,00% Nagynyárád Mohácsi Átjárók felújítása, parkolók kialakítása TEKI ,00% Nagypall Pécsváradi Nagypall, Petőfi u. útburkolatának felújítása I.ütem TEUT ,74% Nagypeterd Szigetvári Közösségi tér kialakítása LEKI ,00% Nagyváty Szigetvári Területek fejlesztése (parkosítás) LEKI ,00% Nemeske Szigetvári Járdafelújítás II. ütem LEKI ,00% Ócsárd Pécsi Falugondnoki gépjárműbeszerzés MVH ,93% 0 Ófalu Pécsváradi Meszesvölgy u. felújítása TEUT ,00% Okorvölgy Szentlőrinci Faluház külső-belső felújítása, nyílászárók cseréje CÉDE ,96% Old Siklósi Járdafelújítás TEKI ,00% Oroszló Sásdi Magas partnál földfeltöltés és rézsű kialakítása CÉDE ,00% 0 Oroszló Sásdi Kápolna felújítása LEKI ,00% Ózdfalu Sellyei Szociális földprogram továbbfejlesztése, traktor beszerzése LEKI ,00% Pécsbagota Szentlőrinci Járdafelújítás TEKI ,00% Pécsdevecser Siklósi Többcélú épület felújítása CÉDE ,95% Pécsudvard Pécsi Podberek közpark megújítása CÉDE ,00% Pereked Pécsváradi Belterületi árok burkolása II.ütem TEKI ,00% Peterd Siklósi Községháza felújítása II. ütem CÉDE ,78% Pettend Szigetvári Temető kerítés kialakítása, ravatalozó felújítása LEKI ,00% Pogány Pécsi Járdafelújítás CÉDE ,00% Regenye Pécsi Temető kerítés felújítása TEKI ,00% /7

23 Javasolt %- max. 700e Ft Romonya Pécsi Falubusz beszerzés MVH ,33% 0 Sámod Sellyei Autóbuszváró építése LEKI ,00% Sátorhely Mohácsi Faluház tetőfelújítása CÉDE ,00% Sellye Sellyei Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása TIOP-2.1.2/07/ ,00% Siklósbodony Siklósi Gázfűtés bevezetése a Művelődési Házba és az Orvosi rendelőbe CÉDE ,90% Siklósnagyfalu Siklósi Új buszváró építése, térburkolat kialakítása CÉDE ,00% Somogyhárságy Szigetvári Kishárságy utca felújítása TEUT ,96% Sósvertike Sellyei Falubusz beszerzés MVH ,31% 0 Sumony Szentlőrinci Kultúrház felújítása CÉDE ,00% Szabadszentkirály Szentlőrinci Temetői út felújítása TEUT ,43% Szágy Sásdi Csapadékvíz elvezető feletti átjáró útburkolat felújítása LEKI ,00% Szalánta Pécsi Orvosi rendelő és lakás felújítása CÉDE ,00% Szaporca Siklósi Önkormányzati fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés CÉDE ,00% Szárász Komlói Árokburkolat felújítása CÉDE ,00% Szászvár Komlói A közúti közlekedés biztonságának fejlesztése Szászváron DDOP /C ,95% Székelyszabar Mohácsi Járdafelújítás TEKI ,92% Szellő Pécsváradi Temető körbekerítés, kolombárium építése TEKI ,96% Szemely Pécsi Garázs és bejáró építése CÉDE ,00% Szentkatalin Szentlőrinci Fedett falufórum építése TEKI ,96% Szentlászló Szigetvári Közösségi hozzáférési pont kialakítása a Szentlászlói községháza épületében LEKI ,00% Szilágy Pécsváradi Szabadidőpark rekreációs célú felújítása CÉDE ,93% /8

24 Javasolt %- max. 700e Ft Szőke Pécsi Járdafelújítás TEKI ,00% Szőkéd Pécsi Művelődési ház nyílászáróinak cseréje CÉDE ,00% Szörény Szigetvári Buszváró építése LEKI ,00% Szulimán Szigetvári Kultúrház tetőfelújítása LEKI ,00% Szűr Mohácsi Kistraktor-pótkocsi, fűkasza-szárhúzó vásárlás CÉDE ,06% Tarrós Sásdi Nyílászáró csere a közösségi házon CÉDE ,00% Tékes Sásdi Köztéri padok és ülőgarnitúrák beszerzése LEKI ,00% Tengeri Pécsi Járdaépítés TEKI ,00% Tésenfa Siklósi Buszváró építése CÉDE ,00% Téseny Pécsi Falubusz beszerzés MVH ,02% 0 Tófű Komlói Két buszmegálló felújítása CÉDE ,00% Tormás Sásdi Járdafelújítás LEKI ,00% Tótszentgyörgy Szigetvári Kultúrház kialakítása I. ütem LEKI ,00% Turony Siklósi Önkormányzati épület részleges felújítása III ütem CÉDE ,00% Újpetre Siklósi Községháza felújítása II. ütem TEKI ,95% Várad Szigetvári Kultúrház felújítása TEKI ,00% Vásárosdombó Sásdi burkolat felújítás II. ütem TEUT ,00% Vékény Komlói Vékény község vízbázis tervének elkészítése CÉDE ,00% Velény Szentlőrinci Pince tömedékelése és partfal építése Vis maior ,99% Vokány Siklósi Öregek napközi otthona akadálymentesítése Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért ,00% 0 Zádor Szigetvári Sportöltöző tetőfelújítása LEKI ,00% /9

25 Javasolt %- max. 700e Ft Zengővárkony Pécsváradi Pécsvárad-Zengővárkony összekötőút felújítása TEUT ,00% Zók Szentlőrinci Zók község közterületeinek felzárkóztatásának III. üteme, a Zók 83. hrsz-ú járda burkolatának szakaszolt cseréje TEKI ,00% en /10

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

2015. április 29. 4. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK

2015. április 29. 4. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 2015. április 29. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 12/2015. (IV. 16.) Kgy. Beszámoló Baranya megye 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai Megye név Települési/területi nemzetiségi önkormányzat megnevezése Nemzetiség Települési/Területi

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 17-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 17-i ülésének éből Tárgy: Muraköz megye és Baranya megye közötti együttműködési megállapodás előkészítése 35/2015. (IX. 17.) Kgy. Határozat

Részletesebben

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2007. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs:100 Ft/m2 Beépitetlen épi- 250 Ft/nap 450 Ft/m2 2,0% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2006. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs: 50 Ft/m2 Beépitett telek 200 Ft/nap 250 Ft/m2 1,8% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény

83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat

Részletesebben

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Sz.:677-3/2006. Mell.: 2db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. május 19-i ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési Építmény Építmény Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Építmény Nettó

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-i ülésének éből Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap Június 01. hétfő Június 02. kedd Június 03. szerda Június 04. csütörtök

Részletesebben

Á ltalános járóbeteg-szakellátáshoz tartozó ellátási területek:

Á ltalános járóbeteg-szakellátáshoz tartozó ellátási területek: Bőrgyógyászat Adorjás Baranyahídvég Harkány Hirics Kemse Kisszentmárton Kórós Lúzsok Páprád Piskó Sámod Vajszló Vejti Zaláta Ortopédia Adorjás Baranyahídvég Besence Bogádmindszent Bogdása Csányoszró Drávafok

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év január hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év január hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2017. év január hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap Január 01. vasárnap Január 02. hétfő Január 03. kedd Január 04.

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év december hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve év december hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2016. év december hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap December 01. csütörtök December 02. péntek December 03. szombat

Részletesebben

Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége

Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége Megyei szövetség tagegyesületének neve Elnök neve, elérhetősége Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége Tóth Tibor 7622. Pécs, Vargha D. u. 1. 30/560-3981; 72/227-827 toth.tibor.endre@gmail.com

Részletesebben

K I V O N A T. A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala

K I V O N A T. A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2014. (V.15.) sz. határozata A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó )

ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó ) ÁRUSÍTÁSI HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK ( I-es tejes autó ) Helyszín Munkanap Időpont MOHÁCS Felszab.ltp. 07:00 08:20 Horváth K.u.10. - parkoló Radnóti ltp. 08: 30 09:50 I. épület előtti parkoló Széchenyi Iskola

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE A TUBES

ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE A TUBES FODOR JÓZSEF ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Országos Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE A TUBES HEGYEN TELEPÍTENDO 3D

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi feladatalapú költségvetési a (1) (2) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Budapest 1014 görög 0 érvénytelen

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatása A települési és terüli nemziségi önkormányzatok 2014. évi feladatalapú költségvési támogatása Megye /Terüli nemziségi önkormányzat megnevezése Település (1) (2) (3) Budapest BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI

Részletesebben

RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard)

RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard) Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év január hónap RFK Autópálya Alosztály (Pécsudvard) Nap Mérés tervezett ideje Január 01. Csütörtök 10.00-12.00 578

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2016. (III. 30.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2016. (III. 30.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2016. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2016. (III. 30.) sz. határozata Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati

Részletesebben

2013. február 26. 3. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK

2013. február 26. 3. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 2013. február 26. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 1/2013. (II. 14.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

Irományszáuv, Érkezett 2015 JÚN 2 2,

Irományszáuv, Érkezett 2015 JÚN 2 2, y,zaggyúiés HivMa~' Irományszáuv, X533 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett 2015 JÚN 2 2, Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk (2)

Részletesebben

Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök

Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök Az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök Megye/főváros Település Szavazókör Szavazókör címe 1 Budapest Budapest I.ker. 005 Budavári Művelődési Ház Bem rkp. 6. kijelölt 2 Budapest

Részletesebben

PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől

PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. Pécs, Siklósi út 1. Érvényes: 2014. december 14-től, vasárnaptól ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől az 1504 Szeged

Részletesebben

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS DECEMBER 5.

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS DECEMBER 5. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 132. ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2004. DECEMBER 5. Budapest, 2005. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: RYTKÓ EMÍLIA az Országos Választási Iroda vezetője Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL PÉCSI IGAZGATÓSÁG A GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLON Száma: 22/2005 PÉCS 2005. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2005 ISBN

Részletesebben

1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállításának vagy piacra juttatásának támogatása

1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállításának vagy piacra juttatásának támogatása LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Szinergia Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében. oldal 1 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe

A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és a megye intézményeinek bevonása a Baranya Paktum tevékenységébe 2009. április TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS... 4 II. JOGTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

4. számú melléklet. Véleményező szerv

4. számú melléklet. Véleményező szerv 4. számú melléklet Ssz. Véleményező szerv Vélemény Vélemény érkezett-e beérkezésének 2014.02.04- dátuma ig (I/N) 1 Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség I 2014.02.06

Részletesebben

45/2016. (X.28.) 27/2013. (VI.24.)

45/2016. (X.28.) 27/2013. (VI.24.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről, valamint a közszolgáltatás díjáról szóló

Részletesebben

7634 Pécs, Kodó dűlő 1. II.terem

7634 Pécs, Kodó dűlő 1. II.terem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó 2009. évi CÉDE pályázatban

Részletesebben

július 3. szerda Pécs és környéke óráig Görcsöny, Petőfi Sándor utca 30. szám óráig Keresztespuszta, 8 kőszelvény

július 3. szerda Pécs és környéke óráig Görcsöny, Petőfi Sándor utca 30. szám óráig Keresztespuszta, 8 kőszelvény július 3. szerda 06.30-07.45 óráig Görcsöny, Petőfi Sándor utca 30. szám 08.00 09.15 óráig Keresztespuszta, 8 kőszelvény 09.30-10.45 óráig Keszü, Petőfi u. 127. szám 11.00-12.15 óráig Pellérd, Dózsa György

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás 2012.

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület LEADER nyertes pályázatok, 2012 Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Ssz. Nyertes pályázó neve, megnevezése Jogcím típusa Célterület megnevezése 1. Keleti-Mecsek Egyesület Közösségi célú fejlesztés A vidéki

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 139-2/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés (a fogászati ügyeleti feladat ellátása tárgyában)

Feladat-ellátási szerződés (a fogászati ügyeleti feladat ellátása tárgyában) Ügyszám: 07-7/1810-6/2015. Feladat-ellátási szerződés (a fogászati ügyeleti feladat ellátása tárgyában) amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2013. június 21. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról 1. Általános értékelés Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról A Társulás tagjainak létszáma alig változott. Az év folyamán 2 önkormányzat - Nemeske,

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

Sportöltöző felújítása, sportpálya korszerűsítése EMVA III Falumegújítás Épületfelújítás 15000000 Ft Önkormányzat

Sportöltöző felújítása, sportpálya korszerűsítése EMVA III Falumegújítás Épületfelújítás 15000000 Ft Önkormányzat Templom és harangláb díszkivilágítása EMVA III Falumegújítás Parképítés 2 000 000 Ft Egyházközség Kilátó létesítése EMVA III Falumegújítás Parképítés 5000000 Ft Önkormányzat Sportöltöző felújítása, sportpálya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közmunka pályázatban részvétel Iktatószám: 11224/2011. Melléklet:

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A gazdasági

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Iktatószám: III. 1959-10/2016. 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu

Részletesebben

18/2014. (08.29) számú Megyei Hivatalos Értesítő

18/2014. (08.29) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-312-433 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 80 80

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 80 80 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 005 783 Helyi Akciócsoport: DélBaranya Határmenti Települések Egyesület Jogcím: Tervek és tanulmányok Célterület megnevezése: térségi arculat, védjegy elkészítése

Részletesebben

Székhely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Iroda: 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Levelezési cím: 7801 Siklós, Pf Weboldal:

Székhely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Iroda: 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Levelezési cím: 7801 Siklós, Pf Weboldal: 1.sz. melléklet LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.

Részletesebben

11/2015. (05.08) számú Megyei Hivatalos Értesítő

11/2015. (05.08) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

17/2015. (08.14) számú Megyei Hivatalos Értesítő

17/2015. (08.14) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: baranya.mlsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT 11-15/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 00/2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015.

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

Baranyai magyar gyermekjátékok

Baranyai magyar gyermekjátékok Baranyai magyar gyermekjátékok készítette: Bánfi Rita PTE-BTK angol-néprajz konzulens: Dr. Andrásfalvy Bertalan professor emeritus PTE-BTK Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék A témaválasztásról a néphagyomány

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területe

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területe SZMSZ 2. számú melléklet Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területe Székhelye: 7621 Pécs, Király u. 46. Illetékességi területe: Dél-dunántúli Régió (Baranya megye, Somogy megye,

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés

A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés No. Önkormányzat Megye Támogatás (Ft) Döntés időpontja Döntéshozó 2 999 650 205 1. Ágasegyháza Bács-Kiskun 1 028 700 2014.

Részletesebben

Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóság

Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóság Postacím Bevétel Mintavétel helye Minősítés ph Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóság Vízminőségi paraméterek 2015. III. negyedév Kémiai ox.igény /ps/ Össz. keménység CaO Határérték 6,9-8,5 5 50-350 2500

Részletesebben

A helyi választási irodák elérhetőségei

A helyi választási irodák elérhetőségei A helyi választási irodák elérhetőségei MEGYE TELEPÜLÉS IRSZ CÍM TELEFON FAX Bács-Kiskun Ágasegyháza 6076 Szent István tér 1. (76) 571-016 Bács-Kiskun Akasztó 6221 Fő u. 40. (78) 451-011 (78) 451-150 Bács-Kiskun

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A pécsi kistérség. Husztót. Kovácsszénája Hetvehely. Szentkatalin. Orfű. Abaliget. Pereked Cserdi. Berkesd Csonkamindszent

A pécsi kistérség. Husztót. Kovácsszénája Hetvehely. Szentkatalin. Orfű. Abaliget. Pereked Cserdi. Berkesd Csonkamindszent A pécsi kistérség Magyarország megyéi Az 1000 főre jutó működő vállalkozások száma a pécsi kistérség településein Baranya megye Husztót Kovácsszénája Hetvehely Szentkatalin Okorvölgy Abaliget Bükkösd Dinnyeberki

Részletesebben

22/2014. (09.26) számú Megyei Hivatalos Értesítő

22/2014. (09.26) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-312-433 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. május

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/377-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

2/2015. (03.06) számú Megyei Hivatalos Értesítő

2/2015. (03.06) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-312-433 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28. Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Közgyűlés 2013. február 28.-i ülésére Tárgy: A Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (IV) Előterjesztő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése január 1-ji hatállyal az alábbi módosított alapító okiratot adja ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése január 1-ji hatállyal az alábbi módosított alapító okiratot adja ki. Ügyszám: 07-7/185- /2010. ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. január 1-ji hatállyal az alábbi módosított alapító okiratot adja ki. 1. Az intézmény neve: Életminőség-fejlesztő

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, november 17., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, november 17., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. november 17., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. november 17., hétfő 6.

Részletesebben

az önkormányzati ASP rendszerről

az önkormányzati ASP rendszerről 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről 2016.09.04 2 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:752-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,

Részletesebben

12/2015. (05.15) számú Megyei Hivatalos Értesítő

12/2015. (05.15) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

25/2015. (10.09) számú Megyei Hivatalos Értesítő

25/2015. (10.09) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: baranya.mlsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 369 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A hazai finanszírozású

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

PÉCS* Mûködési adatok Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Osztály

PÉCS* Mûködési adatok Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Osztály BARANYA MEGYE PÉCS* Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Osztály Az intézmény címe: 7623 Pécs, Rákóczi út 2. K épület Az intézmény levelezési címe: 7623 Pécs,

Részletesebben

26/2014. (10.24) számú Megyei Hivatalos Értesíto

26/2014. (10.24) számú Megyei Hivatalos Értesíto MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-312-433 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

Előterjesztés a szeptember 10-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

Előterjesztés a szeptember 10-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés a 2009. szeptember 10-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati miniszter 19/2009.

Részletesebben