Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ;"

Átírás

1 Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ ; fax: 33/ ; J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12-én megtartott rendkívüli üléséről Sárisáp, szeptember 12.

2 Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ , fax: 33/ ; 5-184/2013 ikt. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12-én órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Sárisápi Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: A képviselő-testület tagjai: Kollár Károly polgármester, Keszthelyi Róbert alpolgármester, Bercsényi László, Huberné Kisgyőri Katalin, Ligetiné Vass Éva, dr. Maradi Attila, Szekeres Tibor képviselők. dr. Szax Márta Veronika jegyző. Jegyzőkönyvvezető: Farkasné Bánhidi Zsuzsanna igazgatási főmunkatárs. Kollár Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert az ülésen a 7 képviselőből 7 fő jelen van. Kollár Károly polgármester elmondta, hogy a mai rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert a Képviselő-testületnek a Csolnok és Környéke Közoktatási Társulás Társulási Megállapodását módosítani kell és ehhez szükséges a társult önkormányzatok döntése, továbbá a Sári Tagóvodában a tagintézményi létszám felülvizsgálata is szükséges. A másik téma a fogorvosi alapellátást érinti. Major doktornő jelezte, hogy a jelenlegi helyettesítési rend megterhelő számára, ezért a helyettesítést egy új fogorvossal szükséges biztosítani október 01-től. Kéri a Képviselő-testületet a napirend elfogadására. A napirenddel összefüggésben a meghívóban szereplő tárgyköröket teszi fel szavazásra. Határozati javaslat: A képviselő-testület a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett javaslatot változtatás nélkül fogadja el. A képviselőknek egyéb javaslata nem volt, egyhangúlag 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozták: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 100/2013. (IX. 12.) önkormányzati határozata a szeptember 12-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról. A Képviselő-testület a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett javaslatot változtatás nélkül elfogadta. 2

3 Határidő: azonnal. Felelős: Kollár Károly polgármester. Határozattal elfogadott napirendi pontok: 1. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde Sári Tagóvodában elfogadott tagintézményi létszám csökkentésére javaslat 2. Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 3. Sárisáp-Annavölgy fogorvosi körzetben a fogorvosi alapellátással összefüggő döntéshozatal 1. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde Sári Tagóvodájában elfogadott tagintézményi létszám csökkentésére javaslat Kollár Károly polgármester ismerteti az előterjesztést. A központi költségvetésből származó bértámogatást csökkentette a köznevelési törvény most elfogadott 2. melléklete. A Sári Tagóvodában jelenleg intézményüzemeltetésen 2 fő, illetve 15 fő szakmai munkatárs közalkalmazott van tervezve a évi társulási költségvetésben. A jelenlegi személyi állomány mellett számolni kell az önkormányzati hozzájárulás összegének a növekedésével, ezért a tagintézmény személyi létszáma és a törvénymódosítás miatt, létszámcsökkentést javasol. Elmondja, hogy álláshelyekben és nem személyekben gondolkodtak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat kialakításakor. Kérdés és észrevétel nem érkezett a Képviselő-testület részéről, ezért ismerteti a határozati javaslatot. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 2. mellékletének módosítására figyelemmel Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde intézmény évi költségvetésének módosítását kéri a Társulási Tanácstól, Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde Sári Tagóvoda tekintetében az alábbiakban meghatározottak szerint: Sári Tagóvodában Intézményüzemeltetésen 2 fő alkalmazotti létszám helyett, szeptember 30-tól 1 fő alkalmazotti létszám tervezését, tekintettel 2013/2014. nevelési évben támogatott segítői létszám módosítására. A testület az elhangzottakkal egyetértett és egyhangúlag 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 101/2013. (IX. 12.) önkormányzati határozata a Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde intézmény évi költségvetés módosításának kéréséről. 3

4 Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 2. mellékletének módosítására figyelemmel Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde intézmény évi költségvetésének módosítását kéri a Társulási Tanácstól, Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde Sári Tagóvoda tekintetében az alábbiakban meghatározottak szerint: Sári Tagóvodában Intézményüzemeltetésen 2 fő alkalmazotti létszám helyett, szeptember 30-tól 1 fő alkalmazotti létszám tervezését, tekintettel 2013/2014. nevelési évben támogatott segítői létszám módosítására. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly polgármester. 2. Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Kollár Károly polgármester elmondja, hogy a Társulási Megállapodás módosítására a Magyar Államkincstár által kibocsátott hiánypótló végzés miatt kerül sor. Felkéri a jegyző asszonyt ismertesse a most módosításra kerülő pontokat. dr. Szax Márta Veronika jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy öt ponton módosul majd a Társulási Megállapodás. Az első módosítás a települések lakosságszámának január 01-ei mutatószámai miatt szükséges, mely a 3. pontban eredményez változást. Csak a január 01-ei időpont miatt van szükség módosításra. A 7. pont kiegészítésre szorul a Társulás által fenntartott intézmények címével, az intézmény alapítójának, és irányító szervének megnevezésével, valamint az alapító és irányítói jogkör megosztásával. A 8. pontban a normatív támogatás helyett, állami támogatás megjelölés miatt kell pontosítani. A 8. pont f) alpontjában a fizetési számlával kapcsolatos rendelkezések épültek be a módosításba. Az utolsó módosítási javaslat pedig arról rendelkezik, hogy a társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja nem releváns. Az előterjesztés ezeket a módosítási javaslatokat részletezi, ez alapján készült el a határozati javaslat. Kollár Károly polgármester kérdezi, hogy a Képviselő-testület részéről milyen észrevételek vannak. Észrevétel, kérdés nem érkezett a Képviselő-testület részéről, ezért ismerteti a határozati javaslatot, és szavazásra teszi fel a Társulási Megállapodás módosítását. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására érkezett javaslatot megtárgyalta, a Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 1. Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 4

5 3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma január 1-i adatok alapján: a. Annavölgy: 965 fő, b. Csolnok: 3407 fő c. Dág: 949 fő d. Sárisáp: 2857 fő e. Úny: 730 fő 2. Társulási Megállapodás 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. Közös fenntartású intézmény megnevezése: Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde, 2521-Csolnok, Kossuth L. u. 4., 2521 Csolnok, Gete u. 4. Tagintézményei: a) Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Aprófalva Egységes Tagóvoda-Bölcsőde, 2529 Annavölgy, Fő utca 1. b) Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Dági Egységes Tagóvoda-Bölcsőde, 2522 Dág, Ady E. u. 3. c) Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Sári Tagóvoda, 2523 Sárisáp, Szent István u. 1. d) Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Únyi Tagóvoda, 2528 Úny, Béke u. 1. Az intézmény alapítója: Csolnok Község Önkormányzata Irányító szerv: Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Az alapító jogokat (átalakítás, alapítás, megszüntetés) Csolnok Község Önkormányzata, az irányító jogokat Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gyakorolja. 3. A Társulási Megállapodás 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos rendelkezések, az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: A közoktatási feladatellátás pénzügyi forrását az utánuk igényelhető állami támogatások, az intézmény saját bevételei és a Társulás tagjainak hozzájárulásai fedezik az alábbi módon: a. Az ingatlanfenntartás költségeit a tulajdonos önkormányzat közvetlenül, vagy az intézménynek nyújtott költségvetési hozzájáruláson keresztül fedezi. b. Az intézmény költségvetése településenként tartalmazza a kiadásokat, és településenkénti gyermeklétszám arányosan bontja a bevételeket. c. A támogatáson felüli bevételeket településenként kell meghatározni. d. A településre eső állami támogatáson és bevételen felüli költségeket az adott település gyermeklétszám arányában nyújtott költségvetési hozzájárulása fedezi. e. A közös fenntartású intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. Az önkormányzati kiegészítő támogatás megállapításához az egyes társközségek képviselő-testületeinek jóváhagyása szükséges, melyről az önkormányzatok a költségvetési rendelet elfogadására előírt határidő előtt, legkésőbb 5 nappal, nyilatkoznak. f. A társult önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást éves költségvetési rendeleteikben előirányzatként biztosítják és havonta előre utalják a nettó finanszírozás megérkezését követő 5

6 napon, de legkésőbb a megelőző hónap 28. napjáig a társulás számlájára. Az utolsó havi utalás összege a befizetett hozzájárulások és a ténylegesen felmerült éves kiadások különbözete. g. A rendes működés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal (fejlesztés, felújítás) kapcsolatos feladatok és kiadások az ingatlantulajdonos önkormányzatot terhelik. h. A rendes működés körét meghaladó eszközbeszerzésekről (fejlesztés) a fenntartott intézmény nyilvántartást vezet, a társulás megszűnése esetén a feladatot ellátó fenntartónak adja át. i. Az 1 fő függetlenített intézményvezető munkabérét és egyéb munkavégzéssel kapcsolatos költségeit a társulásban részt vevő települések gyermeklétszámarányosan finanszírozzák. 4. A Társulási Megállapodás 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás: Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tekintetében nem releváns. 5. A Társulási Megállapodás 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 12. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: A Társulás alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, - A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Bölcsődei ellátás A Társulás illetékessége: Annavölgy, Csolnok, Dág, Sárisáp, Úny községek közigazgatási területe A közös fenntartású intézményben biztosított szolgáltatások tartalmát, helyét és módját az intézmény alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, valamint nevelési programja rögzíti. 6. A Társulási Megállapodás 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 13. Beszámolási kötelezettség: A Társulási Tanácsba delegált képviselők és a polgármesterek évente beszámolnak a Képviselő-testületeik előtt a Társulás működéséről. 6

7 7. A Társulási Megállapodás 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 14. A társulás működésének ellenőrzési rendje: A társulás tagjai a társulás tevékenységét, pénzügyi helyzetét, a társulási cél megvalósulását - települési önkormányzatonként 2-2 fő delegálásával ad hoc bizottság létrehozásával bármikor ellenőrizhetik. 8. A Társulási Megállapodás 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 15. A megállapodás módosításának feltételei, a társulásból történő kiválás és kizárás: a. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. b. A társuláshoz csatlakozni, abból kiválni július 1. augusztus 31. közötti időpontokban lehet. c. A társulásból való kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni és erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. d. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. e. A Társuláshoz csatlakozni kívánó további tagok felvételéhez a Társulást alkotó Önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges. 9. A Társulási Megállapodás 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 16. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja: A társulás megszűnésekor az önkormányzatok által a társulás rendelkezésére bocsátott vagyon az önkormányzat saját vagyona. A működés ideje alatt keletkezett vagyonszaporulat a tagokat a hozzájárulásuk arányában illeti meg. 10. A Társulási Megállapodás az alábbi 17. ponttal egészül ki: 17. Egyéb rendelkezések: a. A társulás tagjai a közösen fenntartott intézmény és tagintézményei működésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló feladatokkal és az intézmények működésével összefüggésben a társult önkormányzatokkal való rendszeres és folyamatos kapcsolattartással a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalt bízzák meg. Fent meghatározott feladatokat a Hivatal 1 ügyintézője végzi. b. A közösen fenntartott intézményt 1 fő függetlenített intézményvezető irányítja. A tagintézményeket az intézményvezető által megbízott 1-1 fő tagintézmény-vezető irányítja. A tagintézmény-vezető személye tekintetében a fekvés szerinti önkormányzat Képviselőtestületének javaslattételi joga van. A tagintézményvezető-helyettesi megbízás lehetőségéről a fekvés szerinti önkormányzat dönt. Az intézményvezető megbízásának lejárta után az intézményvezető álláshelye a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény 20/B. -a, és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szabályai szerint pályázati úton kerül betöltésre. A testület az elhangzottakkal egyetértett és egyhangúlag 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 7

8 Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 102/2013. (IX. 12.) önkormányzati határozata a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására érkezett javaslatot megtárgyalta, a Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 1. Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma január 1-i adatok alapján: a. Annavölgy: 965 fő, b. Csolnok: 3407 fő c. Dág: 949 fő d. Sárisáp: 2857 fő e. Úny: 730 fő 2. Társulási Megállapodás 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. Közös fenntartású intézmény megnevezése: Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda-Bölcsőde, 2521-Csolnok, Kossuth L. u. 4., 2521 Csolnok, Gete u. 4. Tagintézményei: e) Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Aprófalva Egységes Tagóvoda-Bölcsőde, 2529 Annavölgy, Fő utca 1. f) Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Dági Egységes Tagóvoda-Bölcsőde, 2522 Dág, Ady E. u. 3. g) Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Sári Tagóvoda, 2523 Sárisáp, Szent István u. 1. h) Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Únyi Tagóvoda, 2528 Úny, Béke u. 1. Az intézmény alapítója: Csolnok Község Önkormányzata Irányító szerv: Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Az alapító jogokat (átalakítás, alapítás, megszüntetés) Csolnok Község Önkormányzata, az irányító jogokat Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gyakorolja. 3. A Társulási Megállapodás 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos rendelkezések, az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: A közoktatási feladatellátás pénzügyi forrását az utánuk igényelhető állami támogatások, az intézmény saját bevételei és a Társulás tagjainak hozzájárulásai fedezik az alábbi módon: j. Az ingatlanfenntartás költségeit a tulajdonos önkormányzat közvetlenül, vagy az intézménynek nyújtott költségvetési hozzájáruláson keresztül fedezi. k. Az intézmény költségvetése településenként tartalmazza a kiadásokat, és településenkénti gyermeklétszám arányosan bontja a bevételeket. 8

9 l. A támogatáson felüli bevételeket településenként kell meghatározni. m. A településre eső állami támogatáson és bevételen felüli költségeket az adott település gyermeklétszám arányában nyújtott költségvetési hozzájárulása fedezi. n. A közös fenntartású intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. Az önkormányzati kiegészítő támogatás megállapításához az egyes társközségek képviselő-testületeinek jóváhagyása szükséges, melyről az önkormányzatok a költségvetési rendelet elfogadására előírt határidő előtt, legkésőbb 5 nappal, nyilatkoznak. o. A társult önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást éves költségvetési rendeleteikben előirányzatként biztosítják és havonta előre utalják a nettó finanszírozás megérkezését követő napon, de legkésőbb a megelőző hónap 28. napjáig a társulás számlájára. Az utolsó havi utalás összege a befizetett hozzájárulások és a ténylegesen felmerült éves kiadások különbözete. p. A rendes működés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal (fejlesztés, felújítás) kapcsolatos feladatok és kiadások az ingatlantulajdonos önkormányzatot terhelik. q. A rendes működés körét meghaladó eszközbeszerzésekről (fejlesztés) a fenntartott intézmény nyilvántartást vezet, a társulás megszűnése esetén a feladatot ellátó fenntartónak adja át. r. Az 1 fő függetlenített intézményvezető munkabérét és egyéb munkavégzéssel kapcsolatos költségeit a társulásban részt vevő települések gyermeklétszámarányosan finanszírozzák. 4. A Társulási Megállapodás 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás: Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tekintetében nem releváns. 5. A Társulási Megállapodás 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 12. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: A Társulás alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, - A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások 9

10 Bölcsődei ellátás A Társulás illetékessége: Annavölgy, Csolnok, Dág, Sárisáp, Úny községek közigazgatási területe A közös fenntartású intézményben biztosított szolgáltatások tartalmát, helyét és módját az intézmény alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, valamint nevelési programja rögzíti. 6. A Társulási Megállapodás 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 13. Beszámolási kötelezettség: A Társulási Tanácsba delegált képviselők és a polgármesterek évente beszámolnak a Képviselő-testületeik előtt a Társulás működéséről. 7. A Társulási Megállapodás 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 14. A társulás működésének ellenőrzési rendje: A társulás tagjai a társulás tevékenységét, pénzügyi helyzetét, a társulási cél megvalósulását - települési önkormányzatonként 2-2 fő delegálásával ad hoc bizottság létrehozásával bármikor ellenőrizhetik. 8. A Társulási Megállapodás 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 15. A megállapodás módosításának feltételei, a társulásból történő kiválás és kizárás: a. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. b. A társuláshoz csatlakozni, abból kiválni július 1. augusztus 31. közötti időpontokban lehet. c. A társulásból való kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni és erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. d. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. e. A Társuláshoz csatlakozni kívánó további tagok felvételéhez a Társulást alkotó Önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges. 9. A Társulási Megállapodás 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 16. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja: A társulás megszűnésekor az önkormányzatok által a társulás rendelkezésére bocsátott vagyon az önkormányzat saját vagyona. A működés ideje alatt keletkezett vagyonszaporulat a tagokat a hozzájárulásuk arányában illeti meg. 10. A Társulási Megállapodás az alábbi 17. ponttal egészül ki: 17. Egyéb rendelkezések: a. A társulás tagjai a közösen fenntartott intézmény és tagintézményei működésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló feladatokkal és az intézmények működésével összefüggésben a társult önkormányzatokkal való rendszeres és folyamatos kapcsolattartással a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalt bízzák meg. Fent meghatározott feladatokat a Hivatal 1 ügyintézője végzi. 10

11 b. A közösen fenntartott intézményt 1 fő függetlenített intézményvezető irányítja. A tagintézményeket az intézményvezető által megbízott 1-1 fő tagintézmény-vezető irányítja. A tagintézmény-vezető személye tekintetében a fekvés szerinti önkormányzat Képviselőtestületének javaslattételi joga van. A tagintézményvezető-helyettesi megbízás lehetőségéről a fekvés szerinti önkormányzat dönt. Az intézményvezető megbízásának lejárta után az intézményvezető álláshelye a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény 20/B. -a, és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szabályai szerint pályázati úton kerül betöltésre. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly polgármester Melléklet: Egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 3. Sárisáp-Annavölgy fogorvosi körzetben a fogorvosi alapellátással összefüggő döntéshozatal Kollár Károly polgármester elmondja, hogy több sikeres tárgyalást követően az első időben még csak helyettesítés jogcímén, de sikerült dr. Faragó Erik fogorvossal megállapodni a október 01-ei fogorvosi alapellátás biztosításában Sárisáp-Annavölgy körzetben. Előzményként elmondja, hogy dr. Major Ildikó fogorvos asszony körzete nem kicsi és a Sárisáp-Annavölgy vegyes körzet helyettesítése már megterhelő volt számára, ezért kérte, amennyiben lehetséges, minél hamarabb lépjen az önkormányzat, találjon megoldást a helyettesítésre. Senki nem szeretné, hogy megoldatlan legyen a feladatellátás, a dági fogorvos asszony segítségével sikerült kapcsolatba lépni Faragó doktorral. Reméli, hogy a feladatellátással kapcsolatos problémák megoldódnak. Ismerteti a tárgyban előkészített határozati javaslatok megvitatását. Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek észrevétele? A Képviselő-testület részéről nem érkezett kérdés, észrevétel, ezért szavazásra teszi fel Kollár Károly polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 1. a fogászati alapellátás biztosítására, Dr. Major Ildikóval kötött helyettesítési szerződést szeptember 30. napjával felmondja. 2. megköszöni Dr. Major Ildikó fogorvos asszonynak a helyettesítés időtartama alatt végzett munkáját. 3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, a fogorvosi alapellátás helyettesítésével kapcsolatos hatósági eljárás lebonyolítására. A testület az elhangzottakkal egyetértett és egyhangúlag 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 103/2013. (IX. 12.) önkormányzati határozata a fogorvosi helyettesítés felmondásáról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 11

12 1. a fogászati alapellátás biztosítására, Dr. Major Ildikóval kötött helyettesítési szerződést szeptember 30. napjával felmondja. 2. megköszöni Dr. Major Ildikó fogorvos asszonynak a helyettesítés időtartama alatt végzett munkáját. 3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, a fogorvosi alapellátás helyettesítésével kapcsolatos hatósági eljárás lebonyolítására. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly polgármester. Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 1. a fogászati alapellátás biztosítására Dr. Faragó Erikkel helyettesítés jogcímén határozatlan időre október 01. napjával megbízási szerződést köt Sárisáp-Annavölgy községek teljes közigazgatási területének fogászati alapellátás biztosítására. 2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megbízási szerződés aláírására. 3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, a fogorvosi alapellátás helyettesítésével kapcsolatos hatósági eljárás lebonyolítására. A testület az elhangzottakkal egyetértett és egyhangúlag 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő - testületének 104/2013. (IX. 12.) önkormányzati határozata fogászati alapellátás biztosítására helyettesítés jogcímén megbízási szerződés Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 1. a fogászati alapellátás biztosítására Dr. Faragó Erikkel helyettesítés jogcímén határozatlan időre október 01. napjával megbízási szerződést köt Sárisáp-Annavölgy községek teljes közigazgatási területének fogászati alapellátás biztosítására. 2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megbízási szerződés aláírására. 3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, a fogorvosi alapellátás helyettesítésével kapcsolatos hatósági eljárás lebonyolítására. Határidő: azonnal Felelős: Kollár Károly polgármester 12

13 A Képviselő-testület szeptember 12-én megtartott nyílt ülését Kollár Károly polgármester órakor bezárta és megköszönte a Képviselők részvételét. K.m.f. Kollár Károly polgármester dr. Szax Márta Veronika jegyző 13

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácsterme

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ .sz. melléklet ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 357 Alsózsolca, Kossuth L. út 38. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-02 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kővágóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kékkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 08. május -én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 5/08. Kth. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében bölcsődei férőhelybővítés kapcsán Alapító okirat módosítása H a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 4. napján tartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 4. napján tartott üléséről Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24. / 46/390-120 FAX: 46/390-305 korjegyzoseg.bukkszentkereszt@digikabel.hu www.bukkszentkereszt.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. 1. A társulás neve: Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. 1. A társulás neve: Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 1. A társulás neve: Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás A társulás székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1. 2. A társulás tagjai: Neve Székhelye Képviselője Lakosságszám

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Mézeskalács Óvoda alapító okirat módosítása Melléklet: Mézeskalács Óvoda módosító okirat és egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. A 2/2012. (II. 13.) számú

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-43/2014. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 4-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 164-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 40 Püspökladány, Bocskai u.. Előterjesztés a alapító okiratának módosításáról Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7. () bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /556-20/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. október 28 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A alapító okiratának helyesbítése

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1/2010.(I.21.) KT határozata A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT határozatával, illetve 48/2009.(VIII.10.)

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 016. május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: 10/016. Kth. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen benyújtott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 370 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 208. december 4-i ülésén megtárgyalta a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S óvodai nevelést ellátó intézménytársulás létrehozásáról, működéséről amely létrejött Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Kővágóörs, Kossuth u. l.), Kékkút Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Könyvtár Söréd 8072 Söréd Rákóczi u. 54. Jelen vannak: Végh Rudolf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 132/2013. (VII.15.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 132/2013. (VII.15.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚLIUS 15-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 13.416-1/2019 Javaslat a alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A (a továbbiakban: Óvoda) alapító okiratának módosításáról a fenntartó,

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva .../2019. (IV. 25.) XI.ÖK határozat melléklete Okirat száma: XV-40- /2019 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA Szám: 645-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Lesence Völgye Általános Iskola közös fenntartására létrejött Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben