Pedig még nincs is karácsony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedig még nincs is karácsony"

Átírás

1 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 2 Pedig még nincs is karácsony Ti régi-régi népi imádságok: milyen egyszerûek, s mégis milyen gazdagok voltatok. Fal végén van egy kis házikó, Abba nézék, S rengô bölcsôt láték. S ez a mosolygós gyönyörû fiatal csapat, mindnyánkat magával ragadott. Még a lelketlen dolgok is megszólaltak körülöttünk: cipôk dobolása, ak dobbanása követte a hangszerek csodálatos dallamait Ennek így kellett lennie, hiszen a zene az égbôl származik, s összefûzi az emberi szíveket. Igen, szinte hallhatóan dobbantak együtt a szívek, s lettek részei az egyetemes emberi karácsonyi várakozásnak, örömnek. Aldál el Istennek báránya, Szeretetbôl Jöttél a világra. Szerény köntöseitekben évrôl- évre ismételtétek, erôsítettétek, nyomatékosítottátok ôseinkben a tdást mi is a közelgô ünnep tartalma. Ma is minden novemberben szükségünk van erre a felidézésre: erre való az adventi készülôdés idee, mert bizony kell, hogy ünneplôbe öltöztessük a lelkünket is. De egyedül is kell készülnöd. A családdal való ráhangolódást se mlaszd el. S ha akad közösség, amely lelkedet díszíti az ünnep elôtt, fogadd el aándékl, hogy gazdagabb lehess általa. Pedig még nincs is karácsony, de vasárnap este olyan aándékot kaptnk, amely ráirányította figyelmünket a közelgô ünnep lényegére.. Úgy igazán, önzetlenül. Lelkünk legmélyebb régióit virágozta fel ez a koncert A közös lelkes énekek, a zene, mely hétköznapi világnk felett mûvészi varázslatként terült szét. Pedig még nincs is karácsony, de a mi láthatatlan karácsonyfánk akkor este fényesen ragyogott ócselekedet-angyalkák, öröm-szalonckrok voltak rata. Természetesen a köszönet elsôsorban a szervezôké, szereplôké: de láthatatlan kezek is dolgoztak ezen a koncerten évek, évtizedek óta. Ugye nem lehet ba egy olyan országban, ahol a övôt ezen bátor, örülni tdó, önzetlen fiatalok alakíták mad. Köszönet évtizedes mnkákért szüleiknek, nevelôiknek, lelki építôiknek egyaránt. Álda meg érte ôket a Jóisten! Üdvözlettel: Kissné Sz. Zs. Veled és feléd 2 Veled és feléd 3

2 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 4 Szenteste a családban Karácsonyt sokan úgy ismerik, úgy emlegetik, mint a szeretet ünnepét. Akkor legyen a szeretet ünnepe! Ünnepelük meg, hogy tdk egymást szeretni. Persze ó, ha nemcsak Karácsony este... A szeretet ünnepén a keresztény ember nem valamit, hanem Valakit ünnepel. Magát a Szeretetet, a közénk ött Istent, Jézst. Tehát nagyon figyelünk arra, nehogy a lényeg - Ô - maradon ki esténkbôl, családnkból, a karácsonynkból! Miközben egymást szeretük, figyelünk rá is, Jézsra. Aánlatos egy kicsit elcsendesednünk (akár gyertyafénynél), és a csendbôl születhet egy kis "szertartás" is. Pl.: Családkonferencia Nem elég, ha a házasság ó, a házasságnak szépnek is kell lennie ekezdhetük a legismertebb karácsonyi énekkel: Mennybôl az angyal (imakönyvben a 25-ös számú ének). emad a Szentírásból kikereshetük Jézs születésének történetét a Lkács evangélimból (Lk 2,8-17)... ismét egy kis csend, folytatva ilyen vagy hasonló gondolatokkal (imával): Jézsnk! Köszönük, hogy közénk öttél és itt élsz velünk. Segíts úgy élnünk, úgy szeretnünk egymást, hogy mindig ól érezd magad családnkban... A pásztorok elindltak, kerestek és megtaláltak Téged. Segíts, hogy mi is rád találnk a hétköznapok forgatagában... Jézsnk! Te az aándékozó életet hoztad közénk. Segíts bennünket, hogy ezt ne csak karácsonykor gyakorolk, hanem mindig szeressük egymást! (Lehet folytatni még... felsorolva a család szükségleteit, élô és meghalt hozzátartozóinkra is gondolva, stb) eaz imádság tán ismét ének következhet, pl. a Dicsôség (21-es). esok, szép karácsonyi vers és történet is van, érdemes ezekbôl is elôvenni egy párat..., vagy visszatekinthetünk adventünkre, mesélhetünk egymásnak Kriszts-várásnkról, a Jézssal való találkozásainkról... eezek tán átnyúthatk egymásnak aándékainkat, mad folytatódhat az ünnep: közös vacsora, áték, beszélgetés, folytatva a többi karácsonyi énekkel (TV-t nem kötelezô nézni!)... esetleg mad az éféli mise... "A kis Jézs megszületett, örvendünk...!" Ez a mondat ragadott meg leginkább a X. Jbilemi Családkonferencián. A novemberi, máriabesnyôi találkozó házigazdáa idén is Bíró László püspök volt, tôle az idézet. Az ország minden tááról érkeztek házaspárok, hogy együtt elmélkedünk házasságról, hûségrôl, családról, nemzedékek közti konfliktsokról, s ezt 8-10 remek elôadás, s néhány kiscsoportos beszélgetés segítette. Az elôadások mindegyikérôl érdemes lenne egy-egy részletes beszámolót írni, most azonban csak néhány gondolatot villantok fel, hogy ily módon Ti is részesülhessetek az ott elhangzottakból. A találkozó központi gondolata a hûség volt. Mit elent, miért nehéz, miért könnyebb, mint a hûtlenség. Megrázó volt számomra elkötelezett keresztény házaspárokról hallani, akik házassága hosszú, boldog évek tán egyszercsak zátonyra ftott. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ez a bibliaia idézet tott eszembe, s a kötelesség, hogy a házasságomat nap mint nap ápolam. Veled és feléd 4 Veled és feléd 5

3 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 6 A házasság olyan híd, melyet naponta úra kell építeni, lehetôleg mindkét oldalról. - mondta Lkács László professzor, a hûséget veszélyeztetô tényezôkrôl tartott elôadásában. Kiemelte, hogy az esküvôn kimondott igen nemcsak arra a szép, kedves, fiatalra vonatkozik, aki akkor mellettünk áll, hanem arra az öreg, beteg, megfáradt emberre is, akivé párnk idôvel válni fog. Ezt elenti a hûség. S ez az, amihez Isten segítsége kell. Hitvese csak annak lehet, akinek hite is van. Felmérések bizonyíták, hogy a hûségben, kiegyensúlyozott családi háttérrel élôk mnkahelyi telesítménye elentôsen obb, mint a rendezetlen otthonból mnkába érkezôké. Tehát a társadalom érdeke is a hûség, család lenne, mégis ezzel ellentétes maniplációban részesülünk a médiákon át. Vegyük fel a harcot, mert a mi feladatnk, hogy a társadalmat és a hatalmat családbaráttá alakítsk. Ebben segít egyébként a nemrég megalaklt Magyar Katoliks Családegyesület /MAKACS/, mely vára katoliks házaspárok elentkezését. Információhoz interneten, ill. papaitoknál thattok. A szünetekben Sillye Jenô és Borka Zsolt személyesen tanítgatták nekünk az erre az alkalomra születet család-dalkat, s a résztvevôket szemlélve hihetôbbnek tûnt, amit Dr Farkas Pétertôl hallhattnk: A család intézménye nincs válságban. A társadalom válsága elenik meg a családokban, illetve a meg nem születô családokban /együttélés/. A nemzedékek közti kapcsolatról is több elôadást hallhattnk. A generációk párbeszéde minden korban problémás volt, manapság azonban a gyors technikai felôdés külön veszélyt ret. Az nokák taníták nagyszüleiket a video, mobiltelefon és egyéb háztartási berendezések használatára - hogy a számítógéprôl ne is beszélünk - ahelyett, hogy az ifúság tanlná az öregektôl a ház körüli mnkák fortélyait. Ez a körülmény alááshata az idôsek tekintélyét. Legyünk tehát elôvigyázatosak, s cselekedünk annak tdatában öregeinkkel, hogy egykor mi is ezt fogk visszakapni - a példát most tanló - gyermekeinktôl. Fontos, hogy ha nem is élünk együtt a nagyszülôkkel, legalább ne hagyk elfogyni a kommnikácót. Tarsk velük a kapcsolatot telefonon, hívk meg ôket, s adnk nekik feladatokat, hogy fontosnak érezhessék magkat, s ne csorblon önbecsülésük. A panellakás-korszak tdatosan rombolta a nagycsaládot hallhattk az egyik elôadásban -, hisz az 52 nm 2 -be nem fért be a nagymama, s így könnyebben megvalósítható volt az oszd meg és ralkod elve. Ma a nagyszülôk magányosan, nalmkban romboló TV-mûsorokat nézve élnek, az nokákra pedig pénzért, bébiszitter vigyáz. Szembesülhettünk a kedvezôtlen demográfiai képpel is. Az tóbbi években gyan valamelyest pótolták a magyarországi lakosság fogyását a határokon túlról betelepülô magyarok, a születések száma azonban elkeserítô. Minden családban 1 gyermekkel kellene többnek születnie ahhoz, hogy megtartsk a 10 millió körüli létszámnkat. Ha a elenlegi születési szám nem változik, 50 év múlva 25%-kal kevesebben leszünk, s az akkori lakosság fele ötven éven felüli lesz. Ez nem csak nemzeti, hanem súlyos gazdasági problémákat is okoz mad. Az eggyel több gyermek persze nem feltétlenül a elenlévôkre vonatkozott, hiszen ott alig volt háromnál kevesebb gyermeket nevelô házaspár, voltak viszont szép számmal igazi nagycsaládosok. Élményt elentett számomra az egészségesek mellett fogyatékos gyermekeket is nevelô édesanyákkal egy szobában laknom, s hallani kitartáskat és örömeiket, de gyanilyen öröm volt a 7, ill. 9-gyermekes házaspárokkal együtt ebédelni. Igazi csodálattal tekintek rák, s a gondviselésrôl szóló történeteiket hallgatva bebizonyosodik: aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be -Jézs. Kedves Jézs! Segíts, hogy megszülessenek gyermekeink, s általk Te is családainkban, s add, hogy évek múltán is úgy tekintsünk párnkra, ahogyan esküvônk napán. Hiszen - ahogy Dosztoevszki mondta - ha valakit szeretünk, akkor úgy látk ôt, ahogyan Isten elgondolta. Ali Erika Veled és feléd 6 Veled és feléd 7

4 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 8 Mit elentett számomra a zarándoklat? Csodaszép együttlétet, szeretet-egységet, közösséget mindenkivel, akivel együtt taztnk, vagy közös szobában aldtnk, vagy egy asztalnál reggeliztünk, vacsoráztnk. Természetesen a legértékesebb egységünk a Szentmisében valóslt meg. Nagy kérésem volt a Szûzanyához egy vállalkozásommal kapcsolatban. Most már konkrét elei is vannak a Szûzanya pártfogásának, segítségének. Több csoda is történt tnkon. Egyik szobatársam megkérdezte: miért hoztál ilyen nehéz bôröndöt? Mert ezt el tdom húzni, de mindig van valaki, aki segít! És ha nem lesz, aki segítsen, akkor mit csinálsz? Nekem mindig van segítségem mondtam. Indltam volna a bszhoz reggel Kalwarian, de alighogy az atón lenyomtam a kilincset, megelent az atóban egy férfi rózsafüzér társlatom egyik tagának a fére - és mondta: öttem segíteni. Én ennyire tdok bízni Isten szeretô gondviselésében, és ô nem hagy magamra, ha valamiben hiányt szenvedek. Másik csoda, hogy Krakkóban a Rynek-Glówni téren álló posztóházban Károly Atyának gyapú plóvert szerettem volna venni. Összesereglett a bszon tazók nagy része, és hiába vette fel az Atya egyik plóvert a másik tán, mindig volt valaki, akinek valami nem tetszett. Akkor azt mondtam: Ha a Szûzanya azt akara, hogy az Atyának legyen plóvere, akkor oda foga hozni a plóvert a bszhoz. Már a zakopanei piacot is megártk, de nem találtk meg azt a helyet, ahol megfelelô plóvert tdtnk volna venni. Mikor visszaértem a bszhoz, akkor látom, hogy egy öreg néni nagy szatyrokkal áll a bsz mellett és szebbnélszebb plóvereket árl. Ott aztán tdtam elég szép plóvert venni Atyának és még a családom számára is. Hálát adok Istennek, hogy plébániánkon ilyen szép szeretetközösség van. Sok szép zarándoklaton vettem részt, amit egyházközségünk szervezett. Megköszöntem egyik útitársamnak, hogy olyan kedves, figyelmes és szeretô szívû volt irántam. Azt mondta: Veled szemben csak így lehet viselkedeni! Én is szeretnék mindenkivel szemben kedves, figyelmes és melegszívû lenni. Kérem ezért a Mennyei Atya segítségét. Nem volt a bszon olyan ember, akit ne ismertem volna, vagy olyan, akit ne tdtam volna szeretni. A ó Isten aándékának tladonítom a lengyel zarándok tamat. 25 évvel ezelôtt voltam a czestochovai Szûzanya kegyképénél. Akkor 400 zarándok szállt le a vonatról, és zászlókkal, énekekkel indltnk rendezett sorban az állomásról. A kommnista rendszerben, a pártház elôtt menve integettek nekünk. A rendôrök megértôen irányítottak bennünket. Jó volt látni a fiatal, mosolygós apácákat az tcán. Éreztük, hogy más világba csöppentünk! A templom elôtt fehér rhás szerzetesek fogadtak bennünket. Sírva énekeltük, hogy Magyarországról, édes hazánkról, ne feletkezzél el, szegény magyarokról! Négy nap táni búcsúzáskor éreztem, hogy ha a ó Isten engedi, még egyszer itt leszek! Úgy, ahogy a magyarl beszélô szerzetes mondta: Itt nem történnek csodák, de mégis özönlik a nép a kegyképhez. A hitbôl, a lelkünk mélyébôl ön ez! Ez a csoda! A Szûzanyánál könnyes szemmel köszöntem meg nagy betegségembôl való gyógylásomat, kéréseimet, hálámat. Látva ott a rengeteg fiatalt, akik egész éel virrasztanak, imádkozznk, sokat imádkozznk a magyar fiatalainkért, hogy ôk is közelebb ssanak a ó Istenhez. Hálás szívvel köszönöm meg a ó Istennek és a Szûzanyának, no meg a Károly Atyának, hogy ott lehettem, és hogy sok-sok kegyelmekkel térhettem haza, amibôl hátralévô életem végéig táplálkozhatok. Wadowice, Czestochova és Krakkó, valamint Zakopanéról! A Pápa szülôvárosa, múzema igen mély hatást tett rám! II. János Pál Pápa 25 éves bilemát az üzletek, a középületek mindmind hirdették nagy tiszteletüket a hazákból választott, drága Pápa iránt, hála Istennek ogosan. A virágok színe, díszítés is csodaszép volt! Czestochovában már a Jasna-Gora, a hatalmas templom óriási magas tornyával, csodálatos látvány volt. A Fekete Madonna a kis Jézskáával kimondhatatlan nagy hatással volt rám. Különös és csodálatos volt a zene, amellyel az esti képzárást végezték. Nagyon szépérzéssel néztem végig, amikor a lengyel fiatalok olyan sokan vettek részt az északai rózsafûzér imádságokon és gyönyörûen énekeltek. Veled és feléd 8 Veled és feléd 9

5 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 10 Kár, hogy filmre nem került rá, hogy mily nagy hatással volt a lengyel kispapokra, hívekre, amikor Erzsike vezetésével Bettike, én és a többiek elénekeltük a Czestochováról szóló szép himnszt amikor az tolsó este búcsúztnk a várostól! Nagyon csodálatos volt a faragott padok, faragott keretben, Fatimai Szûzanya temploma! A készülô magyar kápolna szenteinkkel hasonlít kicsiben a Feszti-körképhez. Zakopanéba igazi lengyel piac a satvásár, a koszorúk a szép virágból, sírcsokrok, amelyekbôl vásároltnk is. lat, hogy magyar zászlót kellene vinni magnkkal. Nagy meglepetésemre egyik zarándoktársnk egy magyar zászlót adott a kezembe, amikor felszálltnk a bszra, hogy rakam ki egy ól látható helyre, ami aztán végig kísérte az egész zarándoklatot. Nagyon szép volt a négy nap együtt! Bszvezetônk csodálatos ügyes lavírozásai Krakkó szûk tcáiban, sikátoraiban. Nagy dolog, hogy végig baleset nélkül hozott haza bennünket a sok hibás táékozódás mellett is! Károly Atyának! hálás szeretettel köszönünk mindent! TOTUS-TUUS = Telesen a tiéd Uram!!! MÁR MAJDNEM JÓ KATOLIKUS VAGYOK Boldog várakozás elôzte meg a zarándoktat. Szinte az tolsó pillanatban tdtk meg, hogy mégis résztvevôi lehetünk ennek az útnak. A másik nagy öröm számomra, hogy az idén már a feleségemmel, mint ú házasok mehettünk. Én, személy szerint a 70-es évek végén, mint fiatal, nem hívô ártam Lengyelországban egy hétig. Rossz száízzel emlékszem vissza azokra az idôkre. A mostani út viszont cspa-cspa kellemes meglepetést tartogatott a számomra. Megvallom ôszintén, az én feemben is megfordlt a gondo- Wadovice-t nem is lengyelországi városnak hittük, és nem tdtk, hogy az volt a pápa születésének helye. Már akkor éreztem, hogy valami fantasztiks isteni vibrálás van a levegôben. Mély hatással volt rám a múzem és a templom, ahol a pápát megkeresztelték. Még az emlékezetemben vannak annak a barna haú kislánynak a nagy barna szemei, aki a templom lépcsôén állt és a kezében egy dobozt tartva nézett rám. Pár zlotyt dobtam a dobozba, de hálás tekintetét azóta is a szívemben ôrzöm. Út közben derült ki, hogy Nowa Htán (elentése: Ú kohó) is megállnk. Errôl az ipari városról csak a 80-as években, mint a Szolidaritás egyik fellegvára hallottam. Az ú és monmentális templom a modern keresztúti képekkel, a kereszten lévô és feltámadt Jézssal, valamint a holdkôzetbôl készült tabernáklmmal ámlatba etett. Csesztohovában a Jasna Gora-i zarándokhelyre érve és ott árva éreztem, hogy valóban szent helyen vagynk, és a Fekete Madonna kegyképe elôtt tartott esti szentmise alkalmával tottam annak tdatára Isten szent lelke által, hogy igenis van értelme a Szûzanyához imádkozni, mert közvetítôként sokat tehet értünk. Hálát adok Istennek, hogy ott lehettünk. Köszönet Károly Atyának és a többi szervezônek. Boros Zoltán Veled és feléd 10 Veled és feléd 11

6 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 12 Hogyan élük az Igét? HOGYAN ÉLJÜK AZ IGÉT? I.) Bevezetésül Jézs Igéi lélek és élet " (Jn 6,3). ô az Út, az Igazság és az Élet." János monda: Az élet igéit hirdetük Nektek" 1 Jn 1,1 Aki csak hallgata tanításomat, de tettekre nem válta, hasonlít az emberhez, aki házát homokra építette... Mt 7,24 stb. Legyetek megvalósítói az igének, ne csak hallgatói" Jk. 1,22 Lényegileg egész kereszténységünk az Igére épül. Isten igéének életre váltását minden keresztény, minden kispap gyakorola. De, bár általában így van ez, életünknek nagyon sok pillanata van, amikor az igével ellentétesen cselekszünk. Bármit szóltok vagy tesztek, mindent Isten dicsôségére tegyetek." Akár esztek, akár isztok, tegyetek mindent Isten dicsôségére!" Adatok hálát mindenért" stb. A Szentírásnak vagy Jézsnak ezek a meghívásai az Istennel folyamatosan egyesült életre, a folyamatos hálaadásra stb. nehéznek tûnnek. Egy intenzív igeélés tapasztalatom szerint a pap a hívek, fiatalok életében nagyon segít, hogy Jézssal, Istennel a kicsiny cselekedetekben is - egyesült életet élünk. Az ige élésének gyakorlata arra hív, hogy minél többször idézzük eszünkbe egy-egy igét, s próbálk azt életre váltani. Szerencsés dolog kiválasztani egy-egy igét egy hónapra? kérdezheti valaki. Nem túl szûk ez? Ha elkezdük élni az igéket, azt tapasztalk, hogy Istennek, Jézsnak minden igée valamiképp tartalmazza a többit. A havi igemagyarázatok segítenek abban, hogy erre rámtassanak. Vö. pl. a novemberi igemagyarázatot: amely ismét példáa, hogy valamilyen szempontból szinte az egész keresztény élet benne van (Boldogok a lélekben sze- gények!). Ha tehát egy igét ól élünk, kiderül, hogy valamiképp az összeset élük, s mégis az isteni tanítás egy-egy saátos szempontát húzzk alá; Isten gazdagságának egy-egy saátos szemponta elevenedik meg bennünk, II.) Hogyan élük az igét? Mi ennek gyakorlata? Én magam reggeli imámban átelmélkedem, hogy ez az ige, hogyan lesz nagyszerû lámpás lábam elé" (119. zs) a nap különbözô helyzeteiben, saátosan pl. nehézségeiben. Ha kicsit mélyebben megelmélkedem, azt látom (idôvel öttem rá erre) hogy madnem minden ige képes életem minden cselekedetéhez egy isteni fényt adni az Istennel való egyesülésre (a Vele egyesült cselekvésre) hívni. Napi megállásaimban (egy-egy imaóra elimádkozásakor, vagy egy-egy cselekedet elôtt) igyekszem átgondolni: vaon most mit elent számomra ez az ige, most milyen fényt ad következô órámhoz, cselekedetemhez? A mostani ige: Boldogok a lélekben szegények... mindig úra meghív, hogy csak Jézs töltse be lelkemet. Épp ma délben éreztem, hogy eléggé lever, hogy elvégzendô feladataimnak a felét sem végeztem el. Néhány percet elmélkedtem az igérôl, s megerôsített, hogy elég Jézsra figyelnem lelki szegénységben, amelyben csak ô a gazdagságom s enyém már most a mennyek országa... S békével tdtam folytatni a napot. Ha az ember elôrehalad az Ige folyamatos élésében: az Istennel való egyesülésnek egyik úta lehet. Számomra telesen az. A gyakorlatban, hogyan élük tehát az igét? 1) Elôször legalább annyit határozznk el, hogy minden nap (pl. a reggeli imában) próbálk átimádkozni, hogy ez az ige ma hogyan alakíthata át életünket. Mad tervezzünk el legalább egy-egy cselekedetet, ahol ez az ige konkretizálódik a felebaráti szeretetben is. (Isten abban él, aki szeret! Amit egynek tettetek...) 2) Az ige-élésének egy fontos próba-mondata: MIT TETTÉL ma, az ige indítására? Mit tettél Isten iránti szeretetbôl, s mit tettél a felebarát iránti szeretetbôl? 3) Az igébôl fakadó cselekedet mindig Isten-szeretetet és ember-szere- Veled és feléd 12 Veled és feléd 13

7 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 14 tetet elent. - Az Ige Isten felé irányít és mindig a felebarát felé is. Azt elenti: hogy amikor élem az igét" ebben a cselekedetben valamiképp találkozok Istennel. S iránta való szeretetbôl cselekszem illetve teszek valamit felebarátomnak. Jézs tanítása ismételten errôl szól. Ezt fogalmazza meg János apostol 1. levele: ha szereted Istent, szeresd embertársadat!... Chiara Lbich legtöbb igemagyarázata nagyon praktiksan meghív erre. 4) Az igébôl való cselekvés örömöt elent: éppen mert találkozás Istennel. (Lehet ez a legnagyobb fádalom mélyén is: Isten elenlétének felcsillanása: az iránta kimondott szeretet) 5) Az igébôl való cselekvés gyakran gyümölcsöt terem. a)az elsô gyümölcs ami valamiképp mindig elen van,maga a találkozás benne Jézssal, vagy maga a szeretet tette. b) A másik gyümölcs lehet: ha az igébôl fakadó cselekvés valamilyen saátos, kegyelmi meglepetést okoz önmagamnak. c) És Isten aándéka lehet még egy gyümölcs: hogy az igébôl fakadó (Istennel egyesült) cselekvés valóban rendkívüli gyümölcsöt terem a felebarátban vagy a körülményekben. III.) A tapasztalatcsere: Amikor megosztk tapasztalatainkat az ige élésével kapcsolatban, ennek lehetnek hibái. Példál, ha érzelmeinkrôl, hllámzásainkról, vagy saát telesítményünkrôl beszélgetünk; ha elsôsorban azt hangsúlyozzk, hogy mekkora fádalmat, nehézséget gyôztünk le, s nem azt: hogy hogyan találkoztnk ebben Istennel. - Az ilyen beszélgetés rövidesen személyeskedôvé, nalmassá, kellemetlenné, üressé válik. Mit mondnk el tehát, amikor tapasztalatot" mondnk? 1.) Egyrészt elmondk: Isten igée (maga a Lélek) milyen tettre indított. Mit tettem az Ige szellemében, az Ige indítására? Mit tettem a felebaráti iránti szeretetben? 2) Nem lesz ez öndicséret - kérdezhetük? Ha helyesen alakl a beszélgetés: akkor Isten-dicséretté, hálaadássá válik. Hálaadás azért, hogy Isten, és az ô igée, môködött bennem; pl. oly módon, hogy Isten igée hívott arra, hogy ne csak hallgatóa legyek, hanem tettekre váltóa. Azt a tapasztalatomat mondom el, hogy Isten igée valóban élô-cselekvô! És szól bennem, és irányít. 3.) A tapasztalatokban elmondom azt is, ha az igébôl fakadó cselekedet önmagamban vagy másban valamilyen isteni gyümölcsöt termett. Ez is hálaadás Istennek, azért mert a szeretet, amelyet (az ige indítására) én közvetítettem mások felé, gyümölcsöt hozott. S ezt különös hálaadással mondhatom el: miközben mindig tdom hogy az igazi cselekvô maga Isten... Az ige élésérôl szóló tapasztalatcserében tehát beszélünk: a) Isten Igéének hatékonyságáról és életre válthatóságáról, b) a Vele való találkozás megtapasztalásáról, és ennek örömérôl, c) vagy az igébôl és hitbôl fakadó cselekedetek gyümölcseinek megtapasztalásáról. Az ige élésérôl folytatott tapasztalatcsere így egyfata hálaadás: tanúságtétel Isten nagyságáról és az ô Igéérôl, amely mûködött, mûködik bennem. Kívánok szeretettel ó igeélést Nektek s próbálom én is. Egy kis tapasztalat: Az tóbbi napokban többször éreztem, hogy agyonnyom a sok mnka, néha egy-egy sikertelenség vagy szeretetlenség. Az ige különösen hívott e napokban, hogy lélekben szegény" legyek, azaz ne a sikert, a telesítményt, vagy saát fáradságomat vagy kedvetlenségemet tartsam a fontosnak. Az ige hatott be többször az Oltáriszentség elé, hogy térdelek le, s kérem a lelki szegénységet, szabadságot", hogy csak Jézs töltsön be. Nagyon tapasztaltam ismételten Jézs válaszát... és a békét, a mennyet, ami már itt elkezdôdik, ha Vele élünk. (Tomka Ferenc) Veled és feléd 14 Veled és feléd 15

8 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 16 Gyalogtúra - kirándlás. Szentmisével kezdtük, többen részt vettek rata, aztán irány a hegyekbe! Nagyon fontos, hogy lelki egészségünk mellett törôdünk testi egészségünkkel is. Sôt, a kettô összefügg! Ezért öröm, hogy ó pár család megragadta az alkalmat, hogy gyermekestôl öhetnek. - Persze ilyenkor felmerül a kérdés: hol vannak a többiek? Fiatalok, családok... milyen remek alkalom együtt lenni, ismerkedni egymással, építeni közösségünket! Már a vonaton elkezdôdött: mirôl is szólt a mai evangélim? mirôl szólt a prédikáció? - A világvégérôl! Mi lesz a világvégén? Jézs úra elön, tolsó itélet... teles átalaklás, "ú ég, ú föld"... Hogyan készülünk? Összeszedtük: imádság, szentmise, bûnbánat (szentgyónás), a szeretet tettei... Nagymaroson leszálltnk és nekivágtnk a hegynek, az ôszi erdônek... De ó levegô van! - sóhatottnk fel egy párszor. Hamar megálltnk pihenni is. Jó alkalom volt az ismerkedésre és a "világvégi készület" tdatosításának, hogy így folytassk a napot... Menet közben több csoporttal is találkoztnk, meglepetésre ismerôsökkel is! - A következô megállónál elhangzott "Isten levele" (mellékelük is!), melyre - ött az ötlet - illik válaszolni is... Jó gondolatokat hallottnk válaszl a gyermekektôl is! Gyorsan, vidáman telt az idô és Zebegényben találtk magnkat, ahol "villámkereszttat" is végeztünk - hegyremenet, a templomba is benéztünk, mad a vonaton sikerült megpihennünk, hogy máris kóstolgassnk egy kis izomlázat... Köszönük Istenünk, hogy szeretsz minket és szerethettük egymást! Isten levele Figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél és reméltem, hogy beszélni fogsz hozzám. Ha csak néhány szóban is, de megkérdeznéd a véleményemet vagy megköszönnéd azt a ót, ami tegnap történt veled. De észrevettem, hogy nagyon leköt, mit vegyél fel. Amikor kapkodva készülôdtél, tdtam, hogy lenne néhány perced köszönni, de túl elfoglalt voltál. Egyszer egy ideig várnod kellett, 15 percig tétlenül üldögéltél. Aztán láttam, amint felpattantál. Azt hittem, beszélni akarsz velem, de te ehelyett a telefonhoz rohantál és felhívtad egy barátod, hogy megtárgyalátok a legúabb pletykákat. Egész nap türelmesen néztelek. Végsô soron azt hiszem, több dolgod volt annál, mintsem hogy szakítani tdtál volna rám egy kis idôt. Észrevettem, hogy ebéd elôtt körülnéztél. Talán kínosnak érezted, hogy hozzám szól, ezért nem hatottad meg a feed. Mikor három vagy négy asztallal odébb néztél, láttad, amint néhány barátos röviden beszélt hozzám, mielôtt enni kezdett. Te nem tetted. Rendben. De még mindig van idô és remélem, hogy egyszer mad fogsz velem beszélni. Hazamentél. Úgy tûnt, sok dolgod van. Mitán néhányat elvégeztél, bekapcsoltad a TV-t. Nem tdom, szereted-e a TV-t vagy sem, de bármi megy benne, te csak ülsz és gondolatok nélkül nézed a mûsort. Ismét türelmesen vártam, míg TV-zés közben megvacsoráztál, de most sem szóltál hozzám. Lefekvéskor túl fáradtnak látszottál. Jó ét kívántál a családodnak, mad bezhantál az ágyba és pillanatok alatt elaldtál. Ez érthetô, mert talán fel sem tdod fogni, hogy én mindig ott vagyok melletted. Türelmesebb vagyok, mint gondolnád. Meg akarlak tanítani arra, hogy te is légy türelmes másokkal. Nagyon szeretlek téged és minden nap várok egy febólintásra, egy imára vagy a szíved egy hálatelt részére. Nagyon nehéz egyoldalúan beszélgetni. Nos, te ismét felkelsz, és én ismét várni fogok rád a szeretetemmel. Remélem, ma szánsz rám egy kevés idôt. Legyen szép napod! Barátod: Isten Ui.: Remélem, annyi idôd még van, hogy ezt a levelet megoszd valakivel. Veled és feléd 16 Veled és feléd 17

9 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 18 New Age... NEW AGE, ASZTROLÓGIA, HOROSZKÓP, REINKARNÁCIÓ, TÁLTOSOK, AGYKONTROLL, INGÁZÁS, JÓGA) címmel meghirdetett elôadás volt plébániánkon november 15-én. Aki errôl beszélt, Aranka, átélte mindazt, ami a címben meghirdetve volt. Hosszú éveken keresztül élt az okkltizms mélységeiben, természetgyógyász rendelôében kezelte a betegeket. Talpmasszírozás, bioenergia átadás mindennapaihoz tartozott. Egyre több és több tréningen vett részt. Ördög csapdáa volt, hogy úabb és úabb krzsokra ment, ahol továbbképezték. Lassan egy szobát be lehetett volna tölteni az okleveleivel, amik arról szóltak, hogy milyen beavatásokon vett részt. Belemerült a New Age, agykontroll, reinkarnáció, bddhizms, stb. mélységeibe. Két órán keresztül mesélte életét és szabadlását, hogy talált rá a katoliks keresztény hitre, és tért meg 39 évesen. Az ember vagy az Istenhez tartozik, vagy máshoz. Közbeesô lehetôség nincs. Vannak olyan dolgok a természetgyógyászatban, amiket nygodt szívvel lehet használni. Isten adta ezeket. Pl.: gyógynövények, nap, sósvizes ülôfürdô, gyógyvizek, iszappakolás; ezek Isten aándékai. A természetgyógyászat hol válik okkltizmssá? Ott, amikor már bizonyos szellemi erôkkel akarsz együttmûködni, energiát akarsz átadni a betegnek, ezzel akarod pénzért gyógyítani. Az akpnktúra alapa kínai filozófia, ezért összeegyeztethetetlen a katoliks hittel. Szellemsebészet: alapa a fekete mágia kézikönyve, hogyan lehet megölni embert szellemi úton, gyanaz a technika, mint az agykontroll. Irányított meditáció. New Age = Ú Kor Vízöntô Kora A New Age-csoportok programai, melyeknek alapvetô témáa gyakran az egészséges életvezetés, betnak a gazdaságba, a különbözô társadalmi rétegekbe, sôt a keresztény körökbe is. Többnyire a következô pontokat tartalmazzák, amelyek a keleti okklt technikák különbözô formái: meditáció óga és feszültségoldó terápiák hipnózis természetfeletti gyógyítási módszerek látások és az ún. pozitív gondolkodás, pszichotréning és a meditáció minden árnyalata, bio-boltok, ökológia, stb. Vigyázat Testvérek! New Age és a kereszténység viszonyában Jézs Kriszts életének és elentôségének teles átfogalmazása folyik! Aranka aánlott egy könyvet: Jézs Kriszts, az élô víz hordozóa. Keresztény reflexió a New Age-rôl (a kltúra pápai tanácsa a vallásközi párbeszéd pápai tanácsa), a Szent István Társlat adta ki. Minden családnak merem aánlani. J. A.: Ahhoz, hogy az Isten engem megszólítson, nincs szükség semmiféle technikára. Ha ô meg akar engem szólítani a lelkemben legbelül, akkor mindenfata technika nélkül is megszólít, anélkül, hogy én különbözô pózokat vennék fel. Ne higgye senki, hogy 3, 5 vagy 10 ezer forintos krzsokon megkapa Isten ereét ( Ingyen kaptátok, ingyen adátok. ) Isten ereét mindenki megkaphata, ingyen odaada magát a Szentostya formáában. A kis közösségekben olyan mértékben lehet az Istent megtapasztalni, hogy az ember azt monda, hogy ez igen, ebbôl a következô találkozásig tdok töltekezni és tdok táplálkozni. Agykontroll: minden alkalommal keresni kell egy szellemi tanácsadót, akivel dolgoznk. Mágia, olyan gondolkodást sgall, szggerál bele az emberekbe, ami telesen eltávolít a hittôl. Agykontroll lényege: látnoki képesség végtelen vagy, örökkévaló vagy, mindentdó vagy, mindenható vagy. Beössz ide mint egyszerû ember, s kimész, mint a mindenható.??? Veled és feléd 18 Nincs szükségem Rata kívül semmire! B. M. M. Veled és feléd 19

10 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 20 Tapasztalat Nem alkohol problémám, hanem Isten problémám volt október 15-én este 7 órakor a plébánia hittantermében Szenvedélybetegségek megelôzése a családban címmel tartott elôadást Dr. Bodor György pszichiáter. Engem, személy szerint, azért érdekelt az elôadás, hogy megtdam, milyen alternatívát tdnak mondani, vagy esetleg irányt mtatni fôleg a fiataloknak, de bárkinek a családban. Nekem személyes tapasztalataim voltak az alkohol és a cigaretta romboló mnkááról, de immár 10 éve, hogy az alkoholtól megszabadított az Úr, az ô kegyelme által, és 3 éve lesz, hogy a cigarettától is szabad vagyok. Úgy érzem, mikor az Úr Jézst befogadtam a szívembe, és az ô parancsolatai szerint próbáltam élni, egy más és boldogabb élet tárlkozott ki elôttem. A magam ereébôl voltak már korábban is próbálkozásaim, de ezek mind kdarcot vallottak, mivel nem Istentôl öttek, hanem saát akaratomban bíztam. Az életem folyása zsáktcába ftott minden területen. Mnkahelyemet elvesztettem, a házasságom felbomlott, kdarc, kdarc tán ért, és nem láttam más kitat, csak az alkoholt. Akkor senki nem mtatta meg nekem az Istenhez vezetô tat, de tdom, hogy Isten már akkor is keresett, de nem válaszoltam a hívó szóra. Mad egy kórházi kezelés tán tottam el egy keresztény közösségbe, ahol Isten élô igée szólt, és ez nagyon mélyen megérintett. Az énekek és az igehirdetés alapán a Bibliából szinte megelevenedett elôttem a történet, amit hallottam, és mindez a szívemig hatolt. Nem sokra rá én is ki mertem mondani, hogy az Úr Jézs Kriszts az én megváltóm, akkor a következô igét kaptam: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és visszatekint, az nem alkalmas Isten országára (Lkács evangélima). Ez gyökeres változást hozott az életembe, és ezzel ú értelmet kapott az életem, az értékrendek megváltoztak, és attól kezdve boldog, teles életet élek. (x.) Hit, tdás emberiség A minap, tazás közben a metró mozgólépcsôén állva fedeztem fel a falra feltett egyik plakáton ezt a három szót. Alatta a feladó": Magyar Katoliks Egyház. Elsô reakcióm mely a meglepôdés volt percek alatt eltûnt és nagy örömmé változott. Amellett, hogy elkezdtem gondolkodni e három szó értelmén és egymásmellettiségén, valami hasonló fogalmazódott meg bennem: Na végre, ez az, de ó, ez már nagyon, de nagyon hiányzott!!!" Ebben a mai, finoman fogalmazva is érdekes világban, amikor annyira kell vigyázni " nehogy valakinek a szabadságát bármilyen szempontból sérülés ére, pont ezeknek a valódi ÉRTÉKEKNEK a megelenése hiányzott! Mert sanos mindig, mindenhol csak az egyik oldallal találkoznk, legalábbis az tcát figyelembe véve. Láthatk, hogy amerre nézünk, az tcai plakátok, hirdetések mindenféle ocsmánysággal vannak tele, melynek egyértelmû céla a lélek, a szellem és a test rombolása. Nem kell idôznöd elôtte, elég, ha ránézel, elkapsz egy szót a mondanivalóából (bár lenne ) és máris azon a vágányon vagy melyet ôk készítettek! Pontosan ezek miatt örülök nagyon és üdvözlöm az Egyháznak ezt a lépését, mert úgy érzem, ez is egy nagyon fontos szegmense annak a mindig aktális kérdésnek: Hogyan tegyünk tanúságot Istenôl, a hitünkrôl? A szóban forgó plakáton fiatalok ókedvûen együtt vannak egy helyiségben a falon egy feszület valamint egy térkép látható. Bár természetesen mindenki magáénak érezheti ezt az üzenetet, ám azt hiszem, az Egyház ezzel a megelenéssel és sokat mondó címmel nagyon helyesen leginkább a mostani fiatalokat szeretné megszólítani. Erre manapság nagy szükség is van, hisz azon kívül, hogy nyer!, élvezd és fogyaszd, mert megérdemled" nem igazán találkozhatnk olyan üzenettel, melyek valódi tartalommal rendelkeznének, értéket képviselnének, tisztelet a nagyon kevés kivételnek. Itt azonban végre felbkkant három szó. Hit, tdás, emberség. Több kérdés is megfogalmazódott bennem ezzel kapcsolatban, melyek közül talán a legfontosabb: ezekre hogyan tehetnek szert a mai fiatalok? Mint mindig, azt gondolom elôször is célszerû önvizsgálatot tartannk, vaon mi, akik keresztényeknek mondk magnkat, hol is állnk. Veled és feléd 20 Veled és feléd 21

11 mest120fekete 12/15/03 8:20 AM Page 22 Nyilván nem véletlen, ha a mostani állapotokat vesszük figyelembe, máris szembesülhetünk az elsô szócskával: van-e értelme belevágni, hiszünk/hiszek-e benne, hogy Isten segítségével elôbbre thatnk? Egyértelmû azonban, hogy nekünk ezeket az értékeket kell képviselnünk szóban és tettben megalkvás nélkül, mert tdomásl kell vennünk, hogy fiatal testvéreink, akik körülöttünk vannak, nem lehetetlen, hogy figyelnek bennünket, és még azt is megnézik, milyen úságokat veszünk a kezünkbe, és megkérdezik láttk-e a Mónika-show-t! Épp ezért óriási a felelôsségünk, mert amellett, hogy szép, bizony nagyon nehéz a ránk bízott feladat! De azért hará, ne adk fel, és tegyük a ót, amíg tehetük! K. P. KARITÁSZ HIRDETÉS Idestova 14 éve kezdtük el a régi hittanteremben a használt rhanemûk és háztartási felszerelések begyûtését és rászorltság szerinti elosztását. Éreztük ennek szükségességét és hasznosságát. Csak a Jóisten tda, micsoda töménytelen mennyiség fordlt meg ebben a kicsiny helyiségben, hányan hoztak, hányan vittek, az önkéntes mnkatársak hány száz órát áldoztak szabadideükbôl a folyamatos mûködtetésre. Köszönet mnkákért. Köszönet a Jóistentôl kapott erôért, kegyelmekért, amit az adás, elfogadás folyamatában megtapasztalhattnk. Az évek során letisztltak bennünk bizonyos gondolatok. Példál, hogy a legszegényebb ember is tiszta és viszonylag ó minôségû rhát szeretne. Ezért kérük az adományozókat, legyenek ôk is önkéntes mnkatársak, és kiválogatva, csak tiszta és ó állapotú rhát hozzanak be. A mérce legyen az a kérdés: én fölvenném-e? Ha így történne az adakozás, sok fáradtságtól kímélhetnénk meg egymást, és szeretetszolgálatnk is hatékonyabb lehetne. Most, a téli hónapokban szívesen fogadnk csak téli és ó minôségû rhanemût, az elhangzottak szellemében. Fôleg férfi rhákra van szükség! Isten fizessen meg minden ó szándékot! Hírek A 173. sz. Kemény Zsigmond Cserkészcsapat úlis ig részt szeretne venni a "Tatracor 2004" Közép- és Kelet-erópai Nemzetközi Cserkésztáboron. Várhatóan 2000 fôs lesz, melybôl 250 cserkész Magyarországot képviseli. A tábor helyszíne Szlovákia, Tátralomnic. A 12 napos táborozás cserkészenként Ft-ba fog kerülni. Ebbôl adódóan szeretnénk kérni, segítsd a 173-as csapatot adományoddal, hogy több cserkészünk, olcsóbban kithasson! Bôvebb információ a címen, vagy Sztrakay Ferenc Balázsnál a mobiltelefonszámon. A bankszámlaszám ("Közhasznú!"): NAGYON FONTOS, hogy írd be a "Közlemény"-be, hogy "173". Az adószámodat is beírhatod, ha az összeg x %-át le akarod vonni az adóból! Elôre is köszönük! 173. sz. Kemény Zsigmond Cserkészcsapat < % ADÓSZÁMUNK AZ 1 %-HOZ: Örömmel és köszönettel közölük, hogy az adózók személyi övedelemadók egyszázalékának felaánlásából a Szent László Plébánia Templom Alapítvány Ft-ot kapott. Az összeget családaink megsegítésére, illetve templomnk költségeire fordítk. Isten fizesse meg! Veled és feléd 22 Veled és feléd 23

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 Oázis A Magyar Schönstatt Család és Ifjúság lapja 1 Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 2 Örömvadászat Számoljuk

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk,

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk, Ébredj ember mély álmodból.. Mindannyian ismerjük a rorátés hajnalok hangulatát. Az álmos felkelést, amikor az ember a hideg és a sötét elöl legszívesebben visszabújna a takaró alá, erre még egy órával

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben