Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból"

Átírás

1 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása miatt megjelentettük előző számunkat, amelyben elköszöntünk a vizslási egyházközség tagjától, Sándor Istvántól is. Az egyházban azóta történt változások, XVI. Benedek pápa elköszönése, a nagyböjti előkészület és egyházközségi híreink miatt úgy döntöttünk: nemzeti ünnepünkre összeállítunk egy újabb számot. Reméljük, hogy tartalmas és értékes újságot nyújthatunk át, segítve nagyböjti felkészülésünket. Mire azonban ezt a számot kézbe veszik, várhatóan meglesz az új pápánk. Imádkozzunk a pápaválasztó bíborosokért, a leendő pápáért, hogy erős kézzel tudja majd Szent Péter utódaként kormányozni egyházunk hajóját. Az aktuális evangéliummal és szentírás-magyarázattal mostani számunk 3. oldalán megtalálják az Élő Vizet, melyet bízunk benne örömmel fogadtak. Reméljük, hogy ez az apró változás valóban Krisztustól jövő élő vízként fog közösségünkre hatni. Olvassák szeretettel! A zagyvapálfalvai plébánia Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból Ha az egy évvel ezelőtti újságot elővesszük, amelyet ugyanígy, március 15-én adtunk ki, ott ugyanezen a helyen adtunk hírt először a Magyar Televízió szentmiseközvetítéséről. Mindannyian emlékezhetünk: csodálatos lelki élményben volt részünk tavaly, június 17-én, olyanban, amely csak keveseknek adatik meg. Ezért szüntelenül hálát adtunk a Jóistennek, most pedig a hálaadásunk mellé fohászunkat is csatoljuk, hogy az idei búcsúnk is hasonlóan jól sikerüljön. Az idei év azonban különleges lesz. Amikor január végén írásban kerestük a Magyar Katolikus Rádiót és a Magyar Rádiót azt kértük, hogy a templombúcsúi (június 9-i) misénket közvetítsék. Nem sokkal később, február közepén Kékesi Enikő, a katolikus rádió főmunkatársa telefonon keresett minket, és közölte: örömmel vették jelentkezésünket, azonban ha beleegyezünk két alkalommal közvetítenének szentmisét. Ennek az a kerettörténete, hogy a Magyar Rádióval közös közvetítési időpontok vannak, amelyet a katolikus rádió készít, és átveszi a Magyar Rádió is. Ezért nemcsak a templombúcsúi, június 9-i szentmisét, hanem az előző hetit, a június 2-i, úrnapi szentmisét is tőlünk fogják közvetíteni, mivel az a közös időpont a Magyar Rádióval. Tehát két alkalommal is vendégünk lesz a rádió. Mondjuk el ismerőseinknek is az örömhírt, terjesszük, hogy ismét bekapcsolódhatnak a Salgótarjánból elszármazottak, a közeli és távoli ismerősök hálaadásunkba. Levélben kértük a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot a déli harangszó felvételével kapcsolatban is. Templomunk az idén 80 éves, június 30- án mintegy ötezer ember jelenlétében szentelte fel Pájer János püspöki helynök, putnoki plébános, a csonka Rozsnyói Egyházmegye magyarországi részének vezetője. Erre emlékezünk az idén a templombúcsúkor. Már most szeretettel hívunk és várunk minden kedves zagyvapálfalvai és környékbeli hívőt közös ünnepünkre! A zagyvapálfalvai plébánia A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a hit- és erkölcstan oktatásáról Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Szülők, Hitoktatók, kedves Testvérek! 2013 szeptemberétől, tekintettel a megváltozott állami törvényekre, új helyzet alakul ki az iskolai hitoktatás terén. A bevezetésre kerülő erkölcstanoktatással egyidejűleg lehetőség nyílik arra, hogy a hit- és erkölcstan nevű tantárgy választásával, melyet az előbbi helyett kötelezően választható tárgyként jelöl meg a törvény, órarendi kereten belül részesüljenek a fiatalok megfelelő felekezeti hitoktatásban. Az új tantárgy ez év szeptemberében az általános iskolák első és ötödik évfolyamában kerül bevezetésre. A többi évfolyam tanulói felmenő rendszerben kapcsolódnak majd be, egyelőre azonban a többi osztályokban az eddigi módon kell jelentkezni és az eddigieknek megfelelően folyik a hitoktatás. Felhívjuk a lelkipásztorokat, hogy élve ezzel az új lehetőséggel, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél többen kapcsolódjanak be plébániájuk területén az iskolai hitoktatásba a hit- és erkölcstan nevű tantárgy választásával. Tegyék ezt annak tudatában, hogy a katekézis irányítója és kiváltságos helye továbbra is a plébánia marad, hiszen a plébánia a legjelentősebb hely, ahol formálódik és megnyilvánul a keresztény közösség. Püspöki Konferenciánk az előző hetekben hivatalosan értesített minden állami és önkormányzati általános iskolát arról, hogy a Katolikus Egyház az adott intézményben kész a hit- és erkölcstan oktatásának a megszervezésére. Kérjük azonban a plébános urakat is, hogy keressék fel személyesen vagy megbízottjuk útján a plébánia területén lévő oktatási intézmények vezetőit, és jelezzék a Katolikus Egyház részéről a készséget az iskolai hitoktatás új módjának megindítására. Plébániájukon tekintsék át, hogy milyen módon tudnak megfelelő számú hitoktatót, illetve hittanárt a feladatra javasolni. Ha nem tudnak elegendő hitoktatót, illetve hittanárt ajánlani az egyházmegyei hatóságnak, aki a megbízást kiadja, haladéktalanul jelezzék a helyzetet a hitoktatási felügyelőségnek vagy az egyházmegyei hivatalnak, hogy időben lehessen központilag gondoskodni a megfelelő személyek megbízásáról. Bátorítsák a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és kérjék mielőbb a katolikus hités erkölcstant gyermekeik számára, akik szeptemberben kezdik az 1. vagy 5. osztályt. Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem és főként az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is. A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

2 2 Egyházközségi híreink Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket a húsvéti asszisztenciára. Szolgáljunk együtt a szent három nap alatt! Ugyanígy készüljünk együtt a passióra, a nagyheti külső és belső takarításra! Ez utóbbiak pontos dátumát hirdetjük. A szolgálatokért valamennyiünkre a Jóisten áldását kérjük! A nagyböjti élelmiszergyűjtés húsvétig tart. Várjuk a kedves hívek tartósélelmiszer-felajánlásait, köszönjük az adományokat és a Karitász tagjai segítségét! Isten fizesse meg! Március 5-én, kedden az Aprófalva Óvoda ovis hittanosai, szüleik és az óvónők látogattak templomunkba a hittanóra keretében, amely közös imádsággal kezdődött, majd megtekintették a templomot. Következő számunkban fényképet is mutatunk az emlékezetes látogatásról. Március 10-én volt az elsőáldozók bemutatása. Idén Radics Evelin, Kiss Nikolett, Talpas Veronika, Licskó Henrietta, Beniczky Gabriella készül a Jézussal való találkozásra. Vegyünk egy nevet a hirdetős asztalról, és imádkozzunk értük! Az elsőáldozás májusban lesz. Március 5-én elhunyt Vilezsál György atya, korábbi salgótarjáni káplán, majd mátranováki plébános, Ponyi Artúr atya paptársa, jó barátja. Imádkozzunk lelki üdvéért! NAGYHETI SZERTARTÁSAINK: Március 27. Nagyszerda: Bűnbánó délután Zagyvapálfalván Keresztút, szentségimádás, majd tól szentmise szentbeszéddel, melyet Mihoc Valerián atya mutat be. Végig lehetőség lesz a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Március 28. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja, szentmise tól Zagyvapálfalván, tól igeliturgia Vizsláson. Március 29. Nagypéntek: Jézus szenvedésének és kereszthalálának napja, ezen a napon keresztút, majd csonkamise lesz tól Vizsláson, tól Zagyvapálfalván. Március 30. Nagyszombat: Az egyház ezen a napon nem tart szentmisét. A szentsír látogatására délelőtt lesz mód. Este húsvétéjjeli vigília szertartás (közismert nevén: feltámadási szentmise és körmenet) lesz: tól Vizsláson, tól Zagyvapálfalván. Március 31. Húsvétvasárnap: Jézus feltámadásának ünnepe, az ünnepi szentmise Vizsláson 9.45-től, Zagyvapálfalván tól lesz. Húsvéthétfőn ugyanebben a két időpontban lesz igeliturgia templomainkban. Gyurkó Géza diakónus atya Idén is ajánljuk fel adónk 1%-át! Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával! Ezt az adóbevallással együtt kell beadni. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 A második egy százalék felajánlására figyelmükbe ajánljuk a Katolikus Központi Alapítványt, amely ösztöndíjjal támogatja a nehéz anyagi helyzetben lévő, osztályos, katolikus vallású középiskolás diákok és főiskolai, egyetemi hallgatók tanulmányait. Március 15. Nemzeti ünnepünkre Petőfi Sándor: A nép nevében Még kér a nép, most adjatok neki! Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép, Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? Nem hallottátok Dózsa György hirét? Izzó vastrónon őt elégetétek, De szellemét a tűz nem égeté meg, Mert az maga tűz; úgy vigyázzatok: Ismét pusztíthat e láng rajtatok! S a nép hajdan csak eledelt kívánt, Mivelhogy akkor még állat vala; De az állatból végre ember lett, S emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, emberjogot a népnek! Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg Isten teremtményén, s ki rásüti: isten kezét el nem kerűlheti. S miért vagytok ti kiváltságosok? Miért a jog csupán tinálatok? Apáitok megszerzék a hazát, De rája a nép-izzadás csorog. Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya! Kéz is kell még, mely a földet kihányja, Amíg föltűnik az arany ere... S e kéznek nincsen semmi érdeme? S ti, kik valljátok olyan gőgösen: Mienk a haza és mienk a jog! Hazátokkal mit tennétek vajon, Ha az ellenség ütne rajtatok?... De ezt kérdeznem! engedelmet kérek, Majd elfeledtem győri vitézségtek. Mikor emeltek már emlékszobort A sok hős lábnak, mely ott úgy futott? Jogot a népnek, az emberiség Nagy szent nevében, adjatok jogot, S a hon nevében egyszersmind, amely Eldől, ha nem nyer új védoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiétek, Tövíseit a nép közé vetétek; Ide a rózsa néhány levelét S vegyétek vissza a tövis felét! Még kér a nép, most adjatok neki; Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép, ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? Nem hallottátok Dózsa György hirét? Izzó vastrónon őt elégetétek, De szellemét a tűz nem égeté meg, Mert az maga tűz... úgy vigyázzatok: Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

3 Élo íí Víz Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10) március 17. Nagyböjt 5. vasárnapja Reményteljes jövő Nagyböjt 5. vasárnapján a szentmisében elhangzott bibliai szövegek arra ösztönöznek minket, hogy a bűnös múlton felülemelkedve a jövő felé irányítsuk figyelmünket. Az elmúlt vasárnap evangéliuma a tékozló fiúról szólt, aki azért tudott felemelkedni méltatlan helyzetéből és azért volt képes megtérni, mert beismerte és megbánta a múltban elkövetett bűneit, majd előre tekintve kiutat keresett magának. A reményteli jövő felé fordulás gondolatát folytatják a mai szentírási részletek, amelyek a megtérés forrását nem a múlt bűnein való végtelen kesergésben, hanem a kegyelemre alapozott jövőben látják. Nézzük meg röviden a szövegeket, figyelve közös vonatkozásukra! Az olvasmányban a következőt hallottuk Izajás próféta könyvéből: Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek! Nézzétek: én valami újat viszek végbe, nem látjátok? (Iz 43,18-19) A szentleckében pedig Szent Pál apostol így tanít a filippiekhez írt levélben: Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé (Fil 3,13-14). Az evangéliumban a házasságtörésen ért asszonynak ezt mondja Jézus: Menj, de többé ne vétkezzél! (Jn 8,11) Nem a múltját nézi tehát, hanem a jövőre vonatkozóan mondja neki, hogy ne vétkezzen. Sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy végtelenül sokat keseregjünk múltunk vétkei miatt, és ne bízzunk az új lehetőségeket rejtő jövőben. Isten új jövőt készít nekünk és a ránk váró dolgok felé irányítja figyelmünket. Az irgalomban gazdag Isten új utat mutat nekünk. Feltétel nélkül Jézus irgalommal nézi a bűnöst. Minden szava irgalmasságról tanúskodik. Nem vádolja, nem ítéli el, nem kíváncsi esetleges mentegetőzésére. Az irgalomnak nincs feltétele. Isten feltétel nélkül bocsát meg az embernek. Egyedül a feltétel nélküli szeretet képes az embert szabaddá tenni. Szabaddá tenni, azaz megszabadítani a bűntől, s szabaddá tenni a jó úton való önkéntes elindulásra. A felmentő ítélet, vagy keresztény szóhasználat szerint a megbocsátás Isten feltétel nélküli szeretetéből fakad. E szeretet mutatkozik meg akkor, amikor Jézus vállalja a szenvedést és a kereszthalált, de ez nyilvánul meg abban is, amikor irgalommal fordul a bűnösök felé. Ezzel a feltétel nélküli szeretettel és megbocsátással vár engem is Jézus. Többé ne vétkezz! Uram, Jézus Krisztus! Te egykor így szóltál a bűnös asszonyhoz: Menj és többé ne vétkezz! Szavad azt bizonyítja, hogy a bűnt tartottad rossznak, de nem az embert. Te magát a bűnt ítélted el, de megbocsátottál az embernek. Tudom, hogy csak akkor lehet a bűnökből felemelkedni, ha a bűn elkerülésének szándékával indulok el egy új úton. Taníts engem arra, hogy a te tekinteteddel nézzek minden bűnösre! Segíts engem, hogy ha bűnös emberekkel találkozom, gyakorolni tudjam ezt a tőled tanult és igazi irgalomból fakadó megbocsátást! Segíts, hogy ne ítélkezzek embertársaim felett! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! Nagyböjt 5. vasárnapja Iz 43,16-21 Fil 3,8-14 Jn 8,1-11 Hétfő Dán 13,41c-62 Jn 8,1-11 Kedd, Szent József 2Sám 7,4-5,12-16 Róm 4, Lk 2,41-51a Szerda Dán 3, Jn 8,31-42 Csütörtök Ter 17,3-9 Jn 8,51-59 Péntek Jer 20,10-13 Jn 10,31-42 Szombat Ez 37,21-28 Jn 11,45-57 Virágvasárnap Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Lk 22,14-23,56 ÉLŐ VÍZ - hitéleti kiadvány w Kiadja: Zalalövői Plébánia H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. w Szerkeszti: Horváth István Sándor plébános

4 Nagyböjti készület: Bemutatjuk a Chemin Neuf közösséget és az általuk szervezett lelkigyakorlatot Mindig jó hallani, ha értékes közösségek születnek egyházunkon belül. Ha hírt adhatunk ilyenről, az külön öröm. Az viszont mindezek közül a legjobb, ha közülünk is vannak tagok a közösségben, és ők mondhatják el személyesen élményeiket, ők tehetnek vallomást a közösségről. Kis Domonkos és Kiss Zoltán személyesen vett részt az év végi lelkigyakorlaton, amelyet most beszámoló formájában mutatnak meg nekünk azért, hogy nagyböjti felkészülésünket ezzel is segíthessék. Köszönjük nekik! 4 Kelj fel, mert Téged hív! /Márk 10,49/ Az elmúlt 2012-es év végén a Chemin Neuf közösség ismét megrendezte az éves Jerikó lelkigyakorlatát. Ezúttal új helyszínes a budatétényi Szent Arnoldról nevezett verbita lelkigyakorlatos házban. Erről és a közösség rövid bemutatkozását olvashatnak ebben a cikkben. Közösségről nem is oly röviden: A Chemin Neuf (francia; jelentése Új Út) Közösség egy ökumenikus elhivatottságú katolikus karizmatikus közösség. A közösség tagjai férfiak és nők, házaspárok, és egyedülállók, világiak és papok. A Közösség Loyolai Szent Ignác lelkiségéből és a Katolikus Karizmatikus Megújulás tapasztalatából egyaránt táplálkozik. A közösség elsődleges küldetése a feltámadás örömhírének hirdetése. Továbbá fontosnak tartják a keresztények képzését, hogy azzal segítségükre legyenek az egyházi és társadalmi tevékenységeikben. Ennek konkrét formája a helyi egyházi életben való aktív részvétel, illetve a házaspárok, valamint a fiatalok körében végzett szolgálatok végzése, Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai szerint zajló úgynevezett Szent Ignác-i lelkigyakorlatok szervezése és lebonyolítása. Egész évben mindenféle korosztályból érkező csoportok követik egymást egy hétvégére, egy hétre, egyhónapos lelkigyakorlatra, bibliai előadásokra, hittani képzésre. A közösség Magyarországon Budapesten, Vácott, Neszmélyen és Bodrogolasziban van jelen. Több püspök is plébániát bízott a közösségre, melyeket egy vagy több papból, családokból, szerzetesekből álló kis közösség irányít. A közösség saját munkájából és adományokból él. Tagjai férfiak és nők, házaspárok, és egyedülállók, világiak és papok is lehetnek. A közösség katolikus, ortodox, anglikán, református és evangélikus egyházhoz tartozó tagjai együtt élnek, imádkoznak és evangelizálnak anélkül, hogy lemondanának felekezeti hovatartozásukról és a saját egyházukkal való egységükről. Nemcsak egységben szeretnének maradni egyházaik vezetőivel (püspökökkel, lelkészekkel, pátriárkákkal), hanem beleegyezésüket, hozzájárulásukat is kérik misszióikra. Minden tag testvéri kiscsoportba, úgynevezett fraternitébe tartozik, melynek létszáma 12 fölé nem emelkedhet. A hét folyamán több alkalommal találkoznak közös imádságra, közös zsolozsmára, szentmisére, egy-egy közös étkezésre. A éves fiatalok számára több francia nagyváros egyetemi kollégiumot működtetnek, ahol minden évben folyamatosan bibliai, lelki, teológiai, filozófiai, ökumenikus, művészeti és liturgiai képzések folynak, a tanulmányokat előtérbe helyezve. A kollégiumokban a közösség tagjaival együtt élve tapasztalat szerezhető a közösségi életről is. Emellett Franciaországban, Angliában és Németországban nyelviskoláik vannak, ahol három hónapos francia, angol és német nyelvkurzusokat szerveznek a nyelvet tanulni és a közösségi életet megismerni vágyók számára. Magyarországon rendszeresen szerveznek a fiatalok részére találkozókat, hétvégéket, csendes lelkigyakorlatokat. Franciaországban minden nyáron részt vehetnek egy nemzetközi fesztiválon. Házaspárok és családok részére 1980 óta rendszeresen szerveznek Kána-heteket több mint 40 országban, melyek leggyakrabban az egyházmegyék családpasztorációs programjaiba illeszkednek. Keretében a gyerekek korosztályuknak megfelelő táborokban töltik a hetet. Ezeknek az alkalmaknak, lelkigyakorlatoknak elsődleges célja a családtagok közötti kommunikáció javítása, illetve a mai világban egyre fogyó együtt töltött idő biztosítása. A Kána-hetekből született a Kána Testvériség a házaspárok és családok evangelizációjáért. A Chemin Neuf Közösség szerzetes tagjai szerzetesi ígéretük mellett negyedik fogadalmat is tesznek az egység szolgálatára. Budapesten és több vidéki városban a közösség által 2000-ben alapított Nemzetközi Ökumenikus Testvériség (Net for God) csoportok működnek. Ez a világot átölelő imahálózatot, rendszeres bibliai, teológiai képzéseket és evangelizációt foglal magában. 65 országban több mint tízezer tagja van, akik a keresztények egységéért és a világ békéjéért dolgoznak, misszióikban a kultúrák közötti párbeszéd elősegítésére törekszenek, képezik magukat az evangelizációs munkára. Csoportos imaösszejöveteleket (Net for God-esteket), valamint utcai evangelizációval egybekötött kiengesztelődési alkalmakat rendeznek. A taggá válásnak több fokozata van. A közösséggel való ismerkedés általában valamelyik képzésükön, lelkigyakorlatukon való részvétellel kezdődik. Komolyabb érdeklődés esetén részt lehet venni egy missziós

5 szolgálatban is. Aki elhivatottságot érez, az kérheti a jelöltséget, amit betlehemi időnek hívnak, ez általában egy év. A közösségbe való belépés kezdeti időszakát Názáretnek nevezik, ez két-három évig tart, utána lehet három évre fogadalmat tenni. Ez a fogadalom megújítható. Ötéves elköteleződés után lehetséges örökfogadalmat is tenni. A következő két írásban személyes véleményt olvashatnak a Jerikó lelkigyakorlatról, melyet december 30. és január 5. között rendeztek Budatétényen. Az élménybeszámolt a Zugligeten lakó kollégisták közül írták meg nekünk. Meg kell hagyni, eleinte nehéznek indult a lelkigyakorlat. Vágyni vágytam rá, és örültem, hogy végre eljuthatok a híres Jerikó Lelkigyakorlatra, ugyanakkor nem is készültem rá, hiszen számomra kötelező volt, és tudtam, hogy úgy sincs menekvés. (Mások már írtak a közösségről részletesebben, ezért nem ismételném őket.) Az első két nap igyekeztem elhitetni magammal, hogy milyen jó helyen vagyok. Próbáltam odafigyelni a számomra túlságosan kötöttnek tűnő zsolozsmából, szentmiséből, közös és személyes imából, szentségimádásból, étkezésből, és félig szilenciumból álló napirend pontjaira, igyekeztem összeszedni magam, hogy lelkileg is jelen lehessek az imában. Sajnos eleinte könnyedén elkalandoztam. Volt azonban egy pont, amikor változás történt bennem. Ez a pont a kiengesztelődési est volt. Sajátos keresztutat végeztünk, mely éppen alkalmas volt arra, hogy beszélő jelképeivel felidézzék bennünk a keresztények ősi boldogságát: Krisztus szabaddá tett minket. Éreztem, ahogyan öröm, és szabadságérzet száll meg. Kezdtem megérteni, hogy ez az egész lelkigyakorlat nem arról szól, hogy kiszolgálja az igényeinket, hanem hogy mint egy tisztítókúra felkészítsen az Istennel való találkozásra. Másnap sokkal kiegyensúlyozottabb voltam, szabadságot éreztem. Jó érzés volt együtt énekelni, Istent dicsérni. Este dicsőítő imacsoportot tartottunk, ahol szabadon áldhattuk a Teremtőt a Szentlélek jelenlétében. Csodálatos volt napról napra megtapasztalni, hogy mekkora hatalmas öröm boldognak lenni. De nem a világ szerinti boldogságról beszélek most, hanem arról, amiről az Evangélium is beszámol. Két este is volt, mikor összegyűlve igent mondhattunk arra, hogy Jézus vezesse az életünket. Én már korábban tettem ilyen elhatározást, azt megújítanom pedig minden nap feladat. Öröm volt azonban látni azokat az embereket, akik akkor először adták át életüket mindenestül az Úrnak. Emlékszem, azt éreztem: igen, Isten országa épül, s én ennek szemtanúja lehetek. Kívánom minden olvasónak, hogy szemtanúja lehessen annak, ahogy a Jó Pásztor maga köré gyűjti a juhait, s megadja nekik azt a szerető törődést, ami nélkül a boldogságra teremtett ember sohasem lehet igazán boldog. Kis Domonkos László Eleinte nehezen indultam neki a hétnek, mert nem igazán tudtam, hogy mi vár rám egy ilyen hosszú és csendes lelkigyakorlaton, de ugyanakkor kíváncsi is voltam. Korábban már vettem részt más lelkigyakorlatokon, viszont azok csak egy egy hétvégére szóltak, de ez most más volt. Nagyon jó volt a rohanó és zsúfolt hétköznapokba beilleszteni egy teljes hetet, amit csak az Istennel való kapcsolatomnak az épülésére szánhattam. Az egyik nagy meglepetést a szilveszter okozta. Nem igazán tudtam elképzelni, hogyan lehet Isten is bevonni az új év ünneplésébe. Az éjféli hálaadó mise nagyon tetszett, melynek a végén barátainknak az Ároni áldással kívánhattuk a legjobbakat a következő évre. A mindennapi zsolozsma, Biblia elmélet, személyes imaóra, szentségimádás és szentmise lehetőséget adott arra, hogy a lehető legközelebb kerüljünk Istenhez és ezek által megtapasztaljuk az Ő nagyságát. Az egyik barátnőmmel összeszámoltuk az Istennel töltött aktív időt, pontosan nyolc óra. Mint egy igazi, végig dolgozott munkaidő. A napi nyolc óra által Isten olyannyira betöltötte a szívűnket és elménket, hogy a hét után lehetetlenség lett volna elfelejteni Őt és mindazt, amit tanultunk vagy tapasztaltunk az Ő kegyelme által. Ezek alapján bátran merem állítani, hogy Isten valóságosan is élő Istenné vált számunkra. Hiszen a csendben igazi baráttá, társsá vált, aki meghallgatja minden gondolatunkat, problémánkat, örömünket és válaszol is azokra. Emellett meg kell említenem, hogy sok új embert ismertem meg és jó baráti kapcsolatokat sikerült kovácsolni, amelyekért nagyon hálás vagyok Istennek. A hét valódi célja, az volt, hogy mindannyian megízleljük Isten teljes jelenlétét az életünkben, bátran ki tudjuk mondani az igent arra, hogy továbbra is Ő munkálkodjon a Szentlélek által az életünkben. A Jerikó lelkigyakorlatot minden olyan embernek ajánlom, aki közelebb szeretne kerülni Istenhez, de még nem igazán tudja, hogyan lehetséges ez. Surányi Mónika Összeállította: Kiss Zoltán 5

6 6 Elköszönés XVI. Benedek emeritus (nyugalmazott) pápától Egyszerű zarándok vagyok földi életem utolsó szakaszában február 28-án este 8 órakor véget ért XVI. Benedek pápasága, és megkezdődött a sede vacante időszaka, azaz megüresedett Péter széke. Egyszerű zarándok vagyok földi életem utolsó szakaszában - e szavakkal fordult pápasága utolsó óráiban XVI. Benedek a Castel Gandolfó-i hívekhez, akik ezrével töltötték meg a pápai rezidencia előtti teret. Pontosan 20 órakor a díszegyenruhájukat viselő svájci gárdisták befejezték a palota fa kapuja előtt végzett szolgálatukat, és ettől kezdve a vatikáni csendőrség vette át az emeritus pápa biztonsági felügyeletét. Köszönjük, mindig velünk maradsz, szeretünk téged, szívünkbe zártunk a hívők nemzetközi serege számos nyelven ilyen feliratokkal köszöntötte XVI. Benedeket, kifejezve szeretetüket, viszonozva hálás, köszönő szavait. Mint ismeretes: XVI. Benedek a következő két hónapot Castel Gandolfóban tölti; imával és elmélkedéssel kíséri az egész Egyházzal együtt az új pápa megválasztásának előkészítését, majd a konklávét. Sede Vacante Amikor nincs pápa Amikor egy püspök lemond vagy meghal, s egyházmegyéje első számú vezető nélkül marad, sede vacante állapotról beszélünk. Ha a pápa lemond vagy meghal, nem csupán az Egyház marad vezető nélkül, hanem a római egyházmegye is, melynek székesegyháza a lateráni Szent János-bazilika. A sede vacante avagy interregnum alatt az Egyházat a bíborosok testülete kormányozza. A sede vacante kezdetével a Római Kúria minden tisztségviselője automatikusan elveszti hivatalát, kivéve a camerlengo bíborost, aki a Szentszék vagyonát kezeli ilyenkor, illetve ellátja a miniszterelnöki funkciókat; és a főpenitenciáriust, aki azon három ember közt van, akik a konklávé alatt is kommunikálhatnak a külvilággal, hogy feladatukat ellássák. Jelenleg a camerlengo Tarcisio Bertone bíboros, eddigi államtitkár, a főpenitenciárius pedig Manuel Monteiro de Castro bíboros, akit 2012-ben nevezett ki erre a posztra XVI. Benedek pápa. Ugyancsak továbbra is ellátja feladatát Róma általános helynöke és a Vatikánvárosi Állam általános helynöke (ezek lelkipásztori pozíciók). Az Egyházi Törvénykönyv kimondja, hogy a római szék megüresedése esetén az egyetemes egyház kormányzásában semmit sem szabad újítani. A vatikáni posta speciális sede vacante-bélyegeket bocsát ki a széküresedés időszakára. Ugyancsak megváltozik a Szentszék címere is, Szent Péter kulcsai közt ugyanis nem a pápai tiara, hanem egy esernyő foglal helyet az interregnum alatt. Ez egyszerre jelképezi a pápa hiányát és a camerlengo kormányzását az Egyház világi javai felett. Így a camerlengo bíboros is kiegészíti a széküresedés idejére címerét ezzel a jelképpel. Ez a speciális, átmeneti camerlengo-címer a Vatikán széküresedés alatt kiadott eurós emlékérméin jelenik meg, amelyek legális fizetőeszközök az eurózóna országaiban. A pápaválasztáson minden bíboros részt vehet, aki a széküresedés pillanatában (azaz nem a konklávé kezdetekor) még nem múlt el nyolcvan éves. A sede vacante akkor ér véget, amikor megválasztották az új pápát (pontosabban, amikor ő elfogadta a megválasztását). Az illető megválasztásától kezdve teljes jogú pápa, tehát pápaságát ettől kezdve, nem pedig péteri szolgálata ünnepélyes megkezdésétől (nincs ugyanis beiktatás ), amikor mise keretében a pápa megkapja a pápai jelképeket, a palliumot és a gyűrűt. Ez a szertartás a koronázás helyébe lépett, amelyről I. János Pál mondott le, és ezzel kiment a divatból. VI. Pál a konklávét szabályozó rendelkezésében még megemlítette a koronázást (Romano Pontifici eligendo), II. János Pál azonban az Universi Dominici gregisben már nem említi, szolgálatának ünnepélyes megkezdésekor pedig azt mondta: még nincs itt az idő, hogy visszatérjünk a tévesen a pápák földi hatalmának jelképeként azonosított ceremóniához. Emellett az új pápának, amikor alkalma nyílik, birtokba kell vennie saját püspöki székesegyházát, amely nem a Szent Péter-bazilika, hanem a lateráni Szent János-bazilika. Imádságos életre vonul vissza A szerdai általános kihallgatások alkalmával 2011-ben és 2012-ben is sokat beszélt az imádság fontosságáról. A Vatikáni Rádió olasz nyelvű portálja összefoglalta, amit a katekézisek alkalmával az imádságról mondott. Az egyik alkalommal arról szólt, milyen ritkán imádkoznak napjainkban a keresztények. Hozzátette: az imádság nem olyan tűz, amelyet szükség esetén, parancsszóra fel lehet izzítani, hanem olyan láng, amely akkor ég, növekszik és melegít, ha állhatatosan tápláljuk. Tudjuk jól, hogy az imádság nem lehet a miénk bármikor: meg kell tanulnunk imádkozni, szinte mindig újra el kell sajátítanunk ezt a művészetet; még akik nagyon előre haladtak a spirituális életben, azok is érzik, hogy el kell menniük Jézus iskolájába, hogy megtanuljanak hitelesen imádkozni mondta május 4-én. Heteken, hónapokon keresztül elmélkedett arról, mit mondanak a zsoltárok, a keresztény gondolkodók az ember akár tudatos, akár öntudatlan vágyáról, hogy kapcsolatba akar lépni Istennel. Az emberben teremtése óta szól egy feltartóztathatatlan hang, amely az érzékelhető világon túl keresi a választ kérdéseire. XVI. Benedek pápa ezt úgy hívta: az örökkévalóság iránti vágy. Az ember minden korban imádkozik, mert nem tud élni anélkül, hogy ne keresné a választ létezésének értelmére, amelyet sötét, vigasztalan homály fed mindaddig, amíg nem kerül kapcsolatba Isten misztériumával és a teremtett világra vonatkozó tervével. Az emberi élet a jó és a rossz, a meg nem érdemelt szenvedés és az öröm, a szépség szövedéke, és ez ösztönösen, feltartóztathatatlanul arra vezet, hogy kérjük Istentől azt a belső fényt és erőt, amely segítségünkre van ezen a földön és olyan reményt rejt magába, amely túlmutat a halál küszöbén hangsúlyozta ugyanezen a szerdai katekézisen. Benedek pápa megmagyarázta, hogy mindez a modern kor emberére is igaz, aki az isteni misztérium helyett olyan istent épít fel magának, amely illeszkedik saját elképzeléseihez, terveihez. A május 11-i általános kihallgatáson azt mondta: a digitális kor embere keresi a vallásos tapasztalatot, ugyanúgy mint az ősember tette, hogy felülemelkedjen végességén és megbizonyosodjon róla, hogy földi kalandja ideiglenes. Miután elmondta, hogy az ember vágyik a szeretetre, szüksége van arra a fényre és igazságra, amely az abszolút létező felé irányítja, a 2011 június 15-i katekézis alkalmával feltette a kérdést: Mi az imádság elsődleges célja? Az imádság elsődleges célja a megtérés: Isten tüze átalakítja a szívünket, és képessé tesz arra, hogy meglássuk Istent és így Isten szerint éljünk, a másik emberért éljünk válaszolta. Elmondta azt is, hogy Isten teljességére a hívő embernek a szeretetet teljességével kell válaszolnia, amely egész életét, minden erejét, egész szívét kéri tőle. Benedek pápa visszavonul, hogy egy imádságos szív legyen az Egyház számára. Ez a lépés teljes összhangban van

7 személyiségével és tökéletes antitézise a napjainkra oly jellemző szereplési vágynak. Emlékeztette a hívőket: úgy imádkozzanak, ahogyan a vámos tette a hátul a templomban, lehajtott fővel, és fedezzék fel, milyen szép dolog térdre borulni. Olyan gesztus, amely gyökeres kettőséget hordoz magában. Térdre kényszeríthetnek mások nyomorúságos, szolgai helyzetben, de magamtól is térdre borulhatok, megvallva ezzel korlátaimat és azt, hogy szükségem van valaki másra tanította a május 11-I általános kihallgatáson. Erdő Péter bíboros atya gondolatai (részletek az Új Ember újság interjújából) Bár Magyarországon sajnos nem köszönthettük személyesen a Szentatyát, zarándokként sokan találkozhattunk vele Rómában. Nekünk, magyaroknak mit adott ez a pápaság? Benedek pápának Magyarországhoz, a magyar egyházhoz való viszonya is nagyon értékes és bensőséges volt. Tudta, hol van Magyarország, nem kellett megmutatni neki a térképen Budapestet; ismerte a történelmünket, a magyarországi embereknek a lélektani és külső helyzetét is. A szeretet nyilatkozott meg abban, hogy elrendelte Salkaházi Sára és Meszlényi Zoltán püspök boldoggá avatását. Az sem véletlen, hogy két határon túli vértanú püspököt is az ő rendeletére avattak boldoggá: Scheffler Jánost és Bogdánffy Szilárdot. De ő az, aki gyönyörű levélben fordult hozzánk Árpád-házi Szent Erzsébet születésének évfordulóján is. Ugyanakkor az európai püspököknek is írt ebben a tárgyban, és nagyon fontosnak tartotta azt az üzenetet, amelyet Szent Erzsébet példája hordoz. Ad limina látogatásunkon az egész püspöki kart fogadta, de fogadott minket külön-külön is, és megrendítő volt, hogy milyen jól ismeri a körülményeinket, azt a helyzetet, amiben lelkipásztorként helyt kell állnunk. És bátorított minket, s azt hiszem, pontosan azt tette velünk, magyar püspökökkel is, ami Szent Péternek a küldetése is volt: hogy megerősítse testvéreit a hitben, így az egyházba vetett hitben és a hívő optimizmusban is. Mit tart a legfontosabbnak XVI. Benedek pápa tanításában? Fontos tanúságtétele volt az is, hogy újra és újra fölhívta a figyelmet a központi kérdésekre, tehát a hangsúlyokat érdemes figyelni a tanításában és a munkásságában. Nem véletlen, hogy pápaként sem hagyta abba a hittudósi munkát, hanem háromkötetes könyvet adott ki a Názáreti Jézusról. Mert sokféle téma lehet a hitben, de központi kérdés csak egy van: Jézus Krisztus, mert ezen áll vagy bukik az egész kereszténység. A reményünk forrása nem valamilyen elmélet vagy filozófiai következtetés, hanem Jézus Krisztus személye és a vele való kapcsolat. Az egész új evangelizáció tulajdonképpen erről szól: kapcsolatba kell hoznunk az embereket Jézus Krisztussal. Ez a cél nem csupán valami elméletnek a terjesztése. Azt hiszem, Benedek pápa olyan hangsúlyokat helyezett el, amelyek hosszú időre eligazítanak. Köztük az, hogy teológiai gondolkodásunknak és lelkipásztori munkánknak a lényegre kell irányulnia. Számos részletben lehetnek esztétikai élmények, gyönyörűségek, de a lényegnek a hangsúlyozása a mai kor parancsa. A szinódusok tematikája is nagyon figyelemreméltó volt. Benedek pápa folytatta, megtartotta az elődje által meghirdetett szinódust, majd az isteni igéről volt egy nagy szinódus, amely pápaságának szép mozzanata volt, hiszen a hit tárgya az Isten igéje. Istennek hisszük el azt, ami a hitünk igazsága, és e tekintetben a szinódus utáni apostoli buzdítás is maradandó dokumentuma annak, hogyan tudta ő egyrészt serkenteni és segíteni a püspököket, a világegyházat abban, hogy megfogalmazza a hitét, másrészt pedig pápai tekintéllyel összefoglalni és erővel továbbadni azt. Riccardi: A Pápa lemondása növeli az egyházba vetett bizalmat Andrea Riccardi a Famiglia Cristiana olasz katolikus hetilapban hangsúlyozza: XVI. Benedek döntése nem a hagyományokkal való szakítás, hanem kivétel. Riccardi megjegyzi, mekkora bizonytanság lett úrrá az embereken a Szentatya lemondása kapcsán, mindenki az okokat firtatja. Hiszen a pápák nem szoktak lemondani! II. János Pál bebizonyította, hogy a pápa a kereszten hal meg, nem száll le róla. XVI. Benedek döntése annyira egyedülálló, hogy sokan azt képzelik: súlyos problémák rejtőznek a háttérben, amelyekkel nem tud megküzdeni. A média úgy festi le az Egyházat, mintha viperafészek lenne, ahonnan ez a tiszta ember, a pápa inkább kivonul, lemond. Ám ezt ugyanazok az emberek írják, mint akik néhány évvel ezelőtt Ratzingert korunk inkvizítorának festették le, aki katonai laktanyává változtatja majd az Egyházat. Ugyanezek az újságírók ma Ratzinger pápa szelídségét méltatják, miközben befeketítik az Egyházat. Azért tehetik ezt meg, mert egy emlékezetét veszített világban élünk hangsúlyozza. Persze, az Egyházban vannak megoldandó problémák, de a helyzet nem drámai: problémák mindig voltak, és mindig lesznek, mert az Egyház is emberekből áll. Ám mi, keresztények hisszük, hogy az Egyházban az Úr Szentlelke él. Ezért történnek csodás dolgok, ezért vannak köztünk a karitász és az életszentség különleges példái. Danielle Mitterrand, megrögzött ateista, a volt francia köztársasági elnök felesége egyszer azt kérdezte Riccarditól: Miért van az, hogy amikor elmegyek a világ legsötétebb bugyraiba, mindig találkozom egy szerzetesnővérrel vagy más katolikussal, aki a szerencsétlenek között él? Riccardi megmagyarázza: ez azért van, mert az Egyházban Isten átalakítja, színükben elváltoztatja az embereket. Határozottan kijelenti: nem szégyenkezhetünk az Egyház miatt, amely a hitről beszél, a szegények barátja, a béke tanúságtevője, az életszentség szülője. Ahogy Pál apostol mondja: kincsünket cserépedényben hordozzuk. Porból lettünk, de nagy kincsünk van! Megrendültünk XVI. Benedek lemondásán: ez azt jelenti, hogy Isten népének családtagjai vagyunk, úgy tekintünk a pápára, mint apánkra. Meg kell értenünk ezt a különleges lépést. A péteri szolgálat az Egyház kormányzása és személyes tanúságtétel egyben. II. János Pál életszentségével és lelkipásztori erejével a személyes tanúságtételt tette különleges helyre. Benedek pápa tartózkodó, alázatos lényével nem annyira a személyes tanúságtételre, mint inkább a spirituális kormányzásra helyezte a hangsúlyt. Ő maga elrejtőzött, és a hit üzenetére hívta fel a figyelmet. Bonyolult korban lett pápa, de voltak ennél sokkal nehezebb idők is az Egyház történetében: mint az első világháború vagy a kommunista üldözés időszaka. XVI. Benedek nem az idők nehézsége miatt vonul vissza, hanem mert úgy érzi, nincs elég ereje ahhoz, hogy folytassa ezt a spirituális kormányzást. Talán úgy érzi, már megadta az Egyháznak, amit meg tudott adni. Úgy érzi, egy új pápára van szükség, aki erejével képes az evangélium tanúságtevője lenni és szembe tud nézni az egyházkormányzás új feladataival egy globalizált világban. Ha azt akarjuk tudni, mikor mondott le utoljára egy pápa, V. Celesztin idejére kell visszamenni. Pietro da Morrone 1296-ban halt meg, válságos időben választották meg pápának, szerény, spirituális beállítottságú szerzetes volt. V. Celesztin számára nehéz volt a kormányzás a viharos időkben: lemondott. Dante Alighieri ezt gyávaságnak tartotta, az Egyház azonban szentté avatta Pietro da Morronét. XVI. Benedek pápa tiszteletét tette a sírjánál. XVI. Benedek döntése ahogyan V. Celesztin döntése nincs ellentétben az elődök hordozta hagyománnyal, hanem kivételt jelent. Ezzel a gesztussal Ratzinger pápa megmutatja alázatosságát és azt, hogy nem akarja önmagát a központba helyezni. Az Egyházba vetett mély bizalmáról tesz tanúságot. Hiszi, hogy van, aki jobb lesz nála, aki képes bevezetni az Egyházat a XXI. század mélyébe. Riccardi hangsúlyozza: a hír felett érzett fájdalom után bennünk is éppen az Egyházba vetett bizalomnak kell növekednie. Mindannyiunk dolga, az egyszerű hívőtől a püspökökig és a bíborosokig, hogy közel legyünk a pápához, és kérjük Isten Szentlelkét. A szerző 1950-ben született Rómában, a Sant Egidio közösség alapítója, történész, az olasz szakértői kormány minisztere. A Magyar Kurír írása nyomán Újságunk szerkesztését március 8-án fejeztük be. 7

8 8 Hívom a családokat 2013 márciusában Bíró László püspök levele Levél a családokhoz, a házaspárokhoz, a jegyesekhez és a szerelmesekhez, a családokat szerető szerzetesekhez és paptestvérekhez és mindenkihez, aki a családi élet mellett áll. A statisztikák azt mutatják, hogy egyre kevesebben kötnek házasságot, növekszik a válások száma, fogyatkoznak a jól működő családok. Egyesek ebből azt a következtetést vonják le, hogy a mai világban már nincs szükség a családra, hiszen a családdal csak bajok és problémák járnak. Hasonlít ez az okoskodás annak a kertésznek a gondolkodásmódjára, aki kivágja gyümölcsfáit, mert a jégverés, vagy a kártevők elpusztították rajtuk a gyümölcsöt, és azt mondja: ezek a fák terméketlenek és semmire sem valók. Ugyan a kivágott fákkal többé nem kell bajlódnia, de honnan remélhet majd gyümölcsöt? Tény, hogy a házasságokat és családokat mostanában sokféle jégverés tépázza, mindig újabb és újabb kártevők támadják meg. Hányszor halljuk a vádat: ha a házasságban ketten egymás mellett egy életre elköteleződnek, feladják szabadságukat és nem lesznek képesek önmagukat megvalósítani. Noha a körülmények döntően megváltoztak, még ma is hatnak azok a hamis, régi elméletek, amelyek szerint a család egy rosszul gazdálkodó üzem, ahol a nők férjük rabszolgái, mert a családi otthonban kénytelenek robotolni, és nem vehetnek részt a termelésben, ahol szabadon megvalósíthatnák magukat. A családot hibáztatják azért is, mert úgymond a család konzerválja a nemi sztereotípiákat, a lányokat nőnek, a fiúkat pedig férfinak nevelik, nem lesz mindenki egyenlő, nem válik általánossá a szabadság, nem fejlődik eléggé a gazdaság. A nemiség tagadása lényegében életellenesség. De hogyan is lenne várható az ilyen életellenes családtól, hogy a jövő generációját a társadalom hasznos tagjaivá nevelje? Mennyivel lenne szegényebb világunk, ha a család eltűnne a társadalomból? Az igazságot és az emberi személy méltóságát sokféleképp sértő megnyilatkozások jelennek meg a törvényekben, a művészeti alkotásokban, az oktatás minden szintjén. Ezeket a nézeteket gyakran igen hatásos eszközökkel terjesztik, így az ember szabadságát és tárgyilagos ítéletalkotását komoly veszélybe sodorja a sajtó, a televízió, a rádió, és nem utolsó sorban az internet. A világ sok részén a családok gyakran az élet fenntartásához szükséges elemi javakat mint pl. az élelmet, munkát, lakást, gyógyszereket vagy a szabadság legelemibb formáit is nélkülözik. A gazdagabb országokban pedig a túlzott jólét, valamint a fogyasztói szemlélet melyet paradox módon a jövő iránti bizalmatlanság és félelem kísér fosztja meg a házastársakat attól a reménytől és nagylelkűségtől, mely az új emberi élet világra hozatalához szükséges, s ami nélkül az új életet gyakran nem áldásnak, hanem elhárítandó veszélynek tekintik. Az ilyen világban élő s főleg a tömegkommunikációs eszközök által szinte állandó kísértéseknek kitett - keresztényeket nem hagyta és nem hagyja érintetlenül az alapvető értékek elhomályosodása: nem tudták és nem tudják biztos lelkiismerettel mérlegelni a család lelki kultúráját, s nem tudják megvalósítani mindazt, ami a család eredeti fogalmához tartozik. (FC 6-7) Nem csoda, ha sokakban felmerül a kétség: lehetséges-e posztmodern korunkban egész életre szólóan elköteleződni, és boldog és termékeny családot alapítani? Milyen, az igazságot és az emberi személy méltóságát sértő megnyilvánulásokkal (beszédekkel, plakátokkal, újságcikkekkel, filmekkel, műalkotásokkal, stb.) találkoztatok? Hogyan tudjátok ezek hatását magatoktól, gyerekeitektől távol tartani? Család mindig is volt, és meggyőződésem, hogy mindig is lesz. Isten legkedvesebb teremtményét, az embert megajándékozta a családdal, a gyarló emberi társadalom hiába próbál ez elől az ajándék elől elbújni, hiába igyekszik életét család nélkül berendezni, Isten szeretete legyőzi ellenállását. Az ember szívébe ültetett erős vágy a társ és az élet iránt diadalmaskodni fog. Ahhoz pedig, hogy egy család boldoguljon, rá kell ébrednie: Isten ajándéka minden, ajándék a létünk, ajándékok vagyunk egymásnak, ajándék a férj feleségének és a feleség férjének, ajándék a gyermek szüleinek és a szülő a gyermekeinek, ajándék, hogy egymásért élhetünk, dolgozhatunk, hogy együtt ünnepelhetünk, és együtt áldhatjuk Istent. Az ajándék elfogadása, a megajándékozottság öröme arra késztet, hogy mi is legyünk ajándékozók. Ajándékozzunk időt, munkát, fáradságot, ajándékozzuk el saját magunkat, okozzunk örömet másoknak! Boldogok csak másokkal együtt lehetünk. Az önző, csak magával törődő ember boldogtalanságra van ítélve. A közösség értékéről mondja Eötvös József: S ha netalán napok jönnének, hol szívetek, elfáradva annyi kínzó tapasztalás után, kételkedni kezd; bús napjaitok el fognak múlni; a világ fájdalmát kedveseitek ölelései, kedveseitek sértéseit a világ ki fogja pótolni, csak az önösnek nincs vigasztalása e földön. (A karthausi) Soroljátok fel azokat a legfontosabb ajándékokat, melyeket életetek során kaptatok! Kik azok, akiket ti szeretnétek megajándékozni? A család élete munkával és ünneppel telik. Az ünnep és a munka sok tekintetben összefonódik egymással, mert az ünnep nem jöhet létre munka nélkül, és a munka, a jó munka is sokszor ünneppé magasztosul. A családi munka nincs összefüggésben a munkaerőpiaccal, nem kapcsolódik hozzá munkabér, nincs szabott munkaideje és mérhető teljesítménye. A családi munka nem csak önkéntes, hanem ajándék is. Ez a fajta munka a fogyasztói és pénzvilágban, a piac által szabályozott munka világában ismeretlen. Ajándék a munkahelyéről kimerülten hazatérő házastársnak, az iskolába igyekvő gyereknek, a gondozásra szoruló nagyszülőknek, a leckéjével kínlódó unokának. Ajándék, amelyet a szeretet inspirál, és amelyet csak szeretettel lehet viszonozni. Az ünnep is ajándék, amellyel a családtagok örömet szeretnének egymásnak szerezni. Senki nem remél hasznot belőle, csak örömet akar adni és kapni. A fogyasztói világ, a pénzpiac nem ismeri az ilyen munkát, nem tud mit kezdeni az ilyen ünneppel. Hogyan tudjátok a mai rohanó világban megóvni a családi munkát attól, hogy robottá váljon, és megőrizni ajándék jellegét? Az emberi kapcsolatok a családban alakulnak ki, a viselkedési normákat és egymás javának önkéntes szolgálatát, az ajándékozó lelkületet a családban lehet és kell elsajátítani. Ahhoz, hogy a családi és a családon kívüli munkát és ünnepet összhangba tudjuk hozni, el kell sajátítanunk az ajándékozás logikáját, el kell jutnunk a család, a munka és az ünnep közös alapjához, a szeretethez. Azokban a családokban, amelyekben az ajándékozó lelkület dominál, nem pusztít sem a jégverés, sem a kártevők. Bíró László, a MKPK családreferens püspöke a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke ZAGYVAPÁLFALVAI JÉZUS SZÍVE HÍRLEVÉL A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom ingyenes lapja. Megjelenik: havonta, alkalmanként. Szerkesztette: Veszelovszki Balázs. Felelős kiadó: Gyurkó Géza plébániavezető diakónus. A plébánia elérhetőségei: Zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébánia 3104 Salgótarján, Budapesti út 55. telefonszám: 06/ , Diakónus Atya mobilszáma: , Következő, húsvéti ünnepi számunk Nagycsütörtökön (március 28-án) jelenik meg. Lapzárta: március 22. Keressék templomainkban és a Salgótarjáni Egyházközségek Oldalán: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak.

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak. A zarándoklat A házi dolgozat megírása előtt rövid kutatást végeztem az ismerőseim között. Megkérdeztem 15-20 embert, kinek mi jut elsőre eszébe, ha a zarándoklat szót meghallja. A legnépszerűbb válaszok

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont.

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont. 1 Erdő Péter A nagy misztérium. A család evangéliuma. Az emberség iskolája korunk számára Előadás a Szent István Bazilikában 2016. november 5-én, Andrea Bocelli koncertjének végén Dicsértessék a Jézus

Részletesebben