Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból"

Átírás

1 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása miatt megjelentettük előző számunkat, amelyben elköszöntünk a vizslási egyházközség tagjától, Sándor Istvántól is. Az egyházban azóta történt változások, XVI. Benedek pápa elköszönése, a nagyböjti előkészület és egyházközségi híreink miatt úgy döntöttünk: nemzeti ünnepünkre összeállítunk egy újabb számot. Reméljük, hogy tartalmas és értékes újságot nyújthatunk át, segítve nagyböjti felkészülésünket. Mire azonban ezt a számot kézbe veszik, várhatóan meglesz az új pápánk. Imádkozzunk a pápaválasztó bíborosokért, a leendő pápáért, hogy erős kézzel tudja majd Szent Péter utódaként kormányozni egyházunk hajóját. Az aktuális evangéliummal és szentírás-magyarázattal mostani számunk 3. oldalán megtalálják az Élő Vizet, melyet bízunk benne örömmel fogadtak. Reméljük, hogy ez az apró változás valóban Krisztustól jövő élő vízként fog közösségünkre hatni. Olvassák szeretettel! A zagyvapálfalvai plébánia Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból Ha az egy évvel ezelőtti újságot elővesszük, amelyet ugyanígy, március 15-én adtunk ki, ott ugyanezen a helyen adtunk hírt először a Magyar Televízió szentmiseközvetítéséről. Mindannyian emlékezhetünk: csodálatos lelki élményben volt részünk tavaly, június 17-én, olyanban, amely csak keveseknek adatik meg. Ezért szüntelenül hálát adtunk a Jóistennek, most pedig a hálaadásunk mellé fohászunkat is csatoljuk, hogy az idei búcsúnk is hasonlóan jól sikerüljön. Az idei év azonban különleges lesz. Amikor január végén írásban kerestük a Magyar Katolikus Rádiót és a Magyar Rádiót azt kértük, hogy a templombúcsúi (június 9-i) misénket közvetítsék. Nem sokkal később, február közepén Kékesi Enikő, a katolikus rádió főmunkatársa telefonon keresett minket, és közölte: örömmel vették jelentkezésünket, azonban ha beleegyezünk két alkalommal közvetítenének szentmisét. Ennek az a kerettörténete, hogy a Magyar Rádióval közös közvetítési időpontok vannak, amelyet a katolikus rádió készít, és átveszi a Magyar Rádió is. Ezért nemcsak a templombúcsúi, június 9-i szentmisét, hanem az előző hetit, a június 2-i, úrnapi szentmisét is tőlünk fogják közvetíteni, mivel az a közös időpont a Magyar Rádióval. Tehát két alkalommal is vendégünk lesz a rádió. Mondjuk el ismerőseinknek is az örömhírt, terjesszük, hogy ismét bekapcsolódhatnak a Salgótarjánból elszármazottak, a közeli és távoli ismerősök hálaadásunkba. Levélben kértük a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot a déli harangszó felvételével kapcsolatban is. Templomunk az idén 80 éves, június 30- án mintegy ötezer ember jelenlétében szentelte fel Pájer János püspöki helynök, putnoki plébános, a csonka Rozsnyói Egyházmegye magyarországi részének vezetője. Erre emlékezünk az idén a templombúcsúkor. Már most szeretettel hívunk és várunk minden kedves zagyvapálfalvai és környékbeli hívőt közös ünnepünkre! A zagyvapálfalvai plébánia A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a hit- és erkölcstan oktatásáról Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Szülők, Hitoktatók, kedves Testvérek! 2013 szeptemberétől, tekintettel a megváltozott állami törvényekre, új helyzet alakul ki az iskolai hitoktatás terén. A bevezetésre kerülő erkölcstanoktatással egyidejűleg lehetőség nyílik arra, hogy a hit- és erkölcstan nevű tantárgy választásával, melyet az előbbi helyett kötelezően választható tárgyként jelöl meg a törvény, órarendi kereten belül részesüljenek a fiatalok megfelelő felekezeti hitoktatásban. Az új tantárgy ez év szeptemberében az általános iskolák első és ötödik évfolyamában kerül bevezetésre. A többi évfolyam tanulói felmenő rendszerben kapcsolódnak majd be, egyelőre azonban a többi osztályokban az eddigi módon kell jelentkezni és az eddigieknek megfelelően folyik a hitoktatás. Felhívjuk a lelkipásztorokat, hogy élve ezzel az új lehetőséggel, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél többen kapcsolódjanak be plébániájuk területén az iskolai hitoktatásba a hit- és erkölcstan nevű tantárgy választásával. Tegyék ezt annak tudatában, hogy a katekézis irányítója és kiváltságos helye továbbra is a plébánia marad, hiszen a plébánia a legjelentősebb hely, ahol formálódik és megnyilvánul a keresztény közösség. Püspöki Konferenciánk az előző hetekben hivatalosan értesített minden állami és önkormányzati általános iskolát arról, hogy a Katolikus Egyház az adott intézményben kész a hit- és erkölcstan oktatásának a megszervezésére. Kérjük azonban a plébános urakat is, hogy keressék fel személyesen vagy megbízottjuk útján a plébánia területén lévő oktatási intézmények vezetőit, és jelezzék a Katolikus Egyház részéről a készséget az iskolai hitoktatás új módjának megindítására. Plébániájukon tekintsék át, hogy milyen módon tudnak megfelelő számú hitoktatót, illetve hittanárt a feladatra javasolni. Ha nem tudnak elegendő hitoktatót, illetve hittanárt ajánlani az egyházmegyei hatóságnak, aki a megbízást kiadja, haladéktalanul jelezzék a helyzetet a hitoktatási felügyelőségnek vagy az egyházmegyei hivatalnak, hogy időben lehessen központilag gondoskodni a megfelelő személyek megbízásáról. Bátorítsák a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és kérjék mielőbb a katolikus hités erkölcstant gyermekeik számára, akik szeptemberben kezdik az 1. vagy 5. osztályt. Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem és főként az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is. A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

2 2 Egyházközségi híreink Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket a húsvéti asszisztenciára. Szolgáljunk együtt a szent három nap alatt! Ugyanígy készüljünk együtt a passióra, a nagyheti külső és belső takarításra! Ez utóbbiak pontos dátumát hirdetjük. A szolgálatokért valamennyiünkre a Jóisten áldását kérjük! A nagyböjti élelmiszergyűjtés húsvétig tart. Várjuk a kedves hívek tartósélelmiszer-felajánlásait, köszönjük az adományokat és a Karitász tagjai segítségét! Isten fizesse meg! Március 5-én, kedden az Aprófalva Óvoda ovis hittanosai, szüleik és az óvónők látogattak templomunkba a hittanóra keretében, amely közös imádsággal kezdődött, majd megtekintették a templomot. Következő számunkban fényképet is mutatunk az emlékezetes látogatásról. Március 10-én volt az elsőáldozók bemutatása. Idén Radics Evelin, Kiss Nikolett, Talpas Veronika, Licskó Henrietta, Beniczky Gabriella készül a Jézussal való találkozásra. Vegyünk egy nevet a hirdetős asztalról, és imádkozzunk értük! Az elsőáldozás májusban lesz. Március 5-én elhunyt Vilezsál György atya, korábbi salgótarjáni káplán, majd mátranováki plébános, Ponyi Artúr atya paptársa, jó barátja. Imádkozzunk lelki üdvéért! NAGYHETI SZERTARTÁSAINK: Március 27. Nagyszerda: Bűnbánó délután Zagyvapálfalván Keresztút, szentségimádás, majd tól szentmise szentbeszéddel, melyet Mihoc Valerián atya mutat be. Végig lehetőség lesz a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Március 28. Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja, szentmise tól Zagyvapálfalván, tól igeliturgia Vizsláson. Március 29. Nagypéntek: Jézus szenvedésének és kereszthalálának napja, ezen a napon keresztút, majd csonkamise lesz tól Vizsláson, tól Zagyvapálfalván. Március 30. Nagyszombat: Az egyház ezen a napon nem tart szentmisét. A szentsír látogatására délelőtt lesz mód. Este húsvétéjjeli vigília szertartás (közismert nevén: feltámadási szentmise és körmenet) lesz: tól Vizsláson, tól Zagyvapálfalván. Március 31. Húsvétvasárnap: Jézus feltámadásának ünnepe, az ünnepi szentmise Vizsláson 9.45-től, Zagyvapálfalván tól lesz. Húsvéthétfőn ugyanebben a két időpontban lesz igeliturgia templomainkban. Gyurkó Géza diakónus atya Idén is ajánljuk fel adónk 1%-át! Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi szolgálatát adója egyházi 1%-ával! Ezt az adóbevallással együtt kell beadni. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 A második egy százalék felajánlására figyelmükbe ajánljuk a Katolikus Központi Alapítványt, amely ösztöndíjjal támogatja a nehéz anyagi helyzetben lévő, osztályos, katolikus vallású középiskolás diákok és főiskolai, egyetemi hallgatók tanulmányait. Március 15. Nemzeti ünnepünkre Petőfi Sándor: A nép nevében Még kér a nép, most adjatok neki! Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép, Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? Nem hallottátok Dózsa György hirét? Izzó vastrónon őt elégetétek, De szellemét a tűz nem égeté meg, Mert az maga tűz; úgy vigyázzatok: Ismét pusztíthat e láng rajtatok! S a nép hajdan csak eledelt kívánt, Mivelhogy akkor még állat vala; De az állatból végre ember lett, S emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, emberjogot a népnek! Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg Isten teremtményén, s ki rásüti: isten kezét el nem kerűlheti. S miért vagytok ti kiváltságosok? Miért a jog csupán tinálatok? Apáitok megszerzék a hazát, De rája a nép-izzadás csorog. Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya! Kéz is kell még, mely a földet kihányja, Amíg föltűnik az arany ere... S e kéznek nincsen semmi érdeme? S ti, kik valljátok olyan gőgösen: Mienk a haza és mienk a jog! Hazátokkal mit tennétek vajon, Ha az ellenség ütne rajtatok?... De ezt kérdeznem! engedelmet kérek, Majd elfeledtem győri vitézségtek. Mikor emeltek már emlékszobort A sok hős lábnak, mely ott úgy futott? Jogot a népnek, az emberiség Nagy szent nevében, adjatok jogot, S a hon nevében egyszersmind, amely Eldől, ha nem nyer új védoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiétek, Tövíseit a nép közé vetétek; Ide a rózsa néhány levelét S vegyétek vissza a tövis felét! Még kér a nép, most adjatok neki; Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép, ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? Nem hallottátok Dózsa György hirét? Izzó vastrónon őt elégetétek, De szellemét a tűz nem égeté meg, Mert az maga tűz... úgy vigyázzatok: Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

3 Élo íí Víz Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10) március 17. Nagyböjt 5. vasárnapja Reményteljes jövő Nagyböjt 5. vasárnapján a szentmisében elhangzott bibliai szövegek arra ösztönöznek minket, hogy a bűnös múlton felülemelkedve a jövő felé irányítsuk figyelmünket. Az elmúlt vasárnap evangéliuma a tékozló fiúról szólt, aki azért tudott felemelkedni méltatlan helyzetéből és azért volt képes megtérni, mert beismerte és megbánta a múltban elkövetett bűneit, majd előre tekintve kiutat keresett magának. A reményteli jövő felé fordulás gondolatát folytatják a mai szentírási részletek, amelyek a megtérés forrását nem a múlt bűnein való végtelen kesergésben, hanem a kegyelemre alapozott jövőben látják. Nézzük meg röviden a szövegeket, figyelve közös vonatkozásukra! Az olvasmányban a következőt hallottuk Izajás próféta könyvéből: Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek! Nézzétek: én valami újat viszek végbe, nem látjátok? (Iz 43,18-19) A szentleckében pedig Szent Pál apostol így tanít a filippiekhez írt levélben: Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé (Fil 3,13-14). Az evangéliumban a házasságtörésen ért asszonynak ezt mondja Jézus: Menj, de többé ne vétkezzél! (Jn 8,11) Nem a múltját nézi tehát, hanem a jövőre vonatkozóan mondja neki, hogy ne vétkezzen. Sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy végtelenül sokat keseregjünk múltunk vétkei miatt, és ne bízzunk az új lehetőségeket rejtő jövőben. Isten új jövőt készít nekünk és a ránk váró dolgok felé irányítja figyelmünket. Az irgalomban gazdag Isten új utat mutat nekünk. Feltétel nélkül Jézus irgalommal nézi a bűnöst. Minden szava irgalmasságról tanúskodik. Nem vádolja, nem ítéli el, nem kíváncsi esetleges mentegetőzésére. Az irgalomnak nincs feltétele. Isten feltétel nélkül bocsát meg az embernek. Egyedül a feltétel nélküli szeretet képes az embert szabaddá tenni. Szabaddá tenni, azaz megszabadítani a bűntől, s szabaddá tenni a jó úton való önkéntes elindulásra. A felmentő ítélet, vagy keresztény szóhasználat szerint a megbocsátás Isten feltétel nélküli szeretetéből fakad. E szeretet mutatkozik meg akkor, amikor Jézus vállalja a szenvedést és a kereszthalált, de ez nyilvánul meg abban is, amikor irgalommal fordul a bűnösök felé. Ezzel a feltétel nélküli szeretettel és megbocsátással vár engem is Jézus. Többé ne vétkezz! Uram, Jézus Krisztus! Te egykor így szóltál a bűnös asszonyhoz: Menj és többé ne vétkezz! Szavad azt bizonyítja, hogy a bűnt tartottad rossznak, de nem az embert. Te magát a bűnt ítélted el, de megbocsátottál az embernek. Tudom, hogy csak akkor lehet a bűnökből felemelkedni, ha a bűn elkerülésének szándékával indulok el egy új úton. Taníts engem arra, hogy a te tekinteteddel nézzek minden bűnösre! Segíts engem, hogy ha bűnös emberekkel találkozom, gyakorolni tudjam ezt a tőled tanult és igazi irgalomból fakadó megbocsátást! Segíts, hogy ne ítélkezzek embertársaim felett! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! Nagyböjt 5. vasárnapja Iz 43,16-21 Fil 3,8-14 Jn 8,1-11 Hétfő Dán 13,41c-62 Jn 8,1-11 Kedd, Szent József 2Sám 7,4-5,12-16 Róm 4, Lk 2,41-51a Szerda Dán 3, Jn 8,31-42 Csütörtök Ter 17,3-9 Jn 8,51-59 Péntek Jer 20,10-13 Jn 10,31-42 Szombat Ez 37,21-28 Jn 11,45-57 Virágvasárnap Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Lk 22,14-23,56 ÉLŐ VÍZ - hitéleti kiadvány w Kiadja: Zalalövői Plébánia H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. w Szerkeszti: Horváth István Sándor plébános

4 Nagyböjti készület: Bemutatjuk a Chemin Neuf közösséget és az általuk szervezett lelkigyakorlatot Mindig jó hallani, ha értékes közösségek születnek egyházunkon belül. Ha hírt adhatunk ilyenről, az külön öröm. Az viszont mindezek közül a legjobb, ha közülünk is vannak tagok a közösségben, és ők mondhatják el személyesen élményeiket, ők tehetnek vallomást a közösségről. Kis Domonkos és Kiss Zoltán személyesen vett részt az év végi lelkigyakorlaton, amelyet most beszámoló formájában mutatnak meg nekünk azért, hogy nagyböjti felkészülésünket ezzel is segíthessék. Köszönjük nekik! 4 Kelj fel, mert Téged hív! /Márk 10,49/ Az elmúlt 2012-es év végén a Chemin Neuf közösség ismét megrendezte az éves Jerikó lelkigyakorlatát. Ezúttal új helyszínes a budatétényi Szent Arnoldról nevezett verbita lelkigyakorlatos házban. Erről és a közösség rövid bemutatkozását olvashatnak ebben a cikkben. Közösségről nem is oly röviden: A Chemin Neuf (francia; jelentése Új Út) Közösség egy ökumenikus elhivatottságú katolikus karizmatikus közösség. A közösség tagjai férfiak és nők, házaspárok, és egyedülállók, világiak és papok. A Közösség Loyolai Szent Ignác lelkiségéből és a Katolikus Karizmatikus Megújulás tapasztalatából egyaránt táplálkozik. A közösség elsődleges küldetése a feltámadás örömhírének hirdetése. Továbbá fontosnak tartják a keresztények képzését, hogy azzal segítségükre legyenek az egyházi és társadalmi tevékenységeikben. Ennek konkrét formája a helyi egyházi életben való aktív részvétel, illetve a házaspárok, valamint a fiatalok körében végzett szolgálatok végzése, Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai szerint zajló úgynevezett Szent Ignác-i lelkigyakorlatok szervezése és lebonyolítása. Egész évben mindenféle korosztályból érkező csoportok követik egymást egy hétvégére, egy hétre, egyhónapos lelkigyakorlatra, bibliai előadásokra, hittani képzésre. A közösség Magyarországon Budapesten, Vácott, Neszmélyen és Bodrogolasziban van jelen. Több püspök is plébániát bízott a közösségre, melyeket egy vagy több papból, családokból, szerzetesekből álló kis közösség irányít. A közösség saját munkájából és adományokból él. Tagjai férfiak és nők, házaspárok, és egyedülállók, világiak és papok is lehetnek. A közösség katolikus, ortodox, anglikán, református és evangélikus egyházhoz tartozó tagjai együtt élnek, imádkoznak és evangelizálnak anélkül, hogy lemondanának felekezeti hovatartozásukról és a saját egyházukkal való egységükről. Nemcsak egységben szeretnének maradni egyházaik vezetőivel (püspökökkel, lelkészekkel, pátriárkákkal), hanem beleegyezésüket, hozzájárulásukat is kérik misszióikra. Minden tag testvéri kiscsoportba, úgynevezett fraternitébe tartozik, melynek létszáma 12 fölé nem emelkedhet. A hét folyamán több alkalommal találkoznak közös imádságra, közös zsolozsmára, szentmisére, egy-egy közös étkezésre. A éves fiatalok számára több francia nagyváros egyetemi kollégiumot működtetnek, ahol minden évben folyamatosan bibliai, lelki, teológiai, filozófiai, ökumenikus, művészeti és liturgiai képzések folynak, a tanulmányokat előtérbe helyezve. A kollégiumokban a közösség tagjaival együtt élve tapasztalat szerezhető a közösségi életről is. Emellett Franciaországban, Angliában és Németországban nyelviskoláik vannak, ahol három hónapos francia, angol és német nyelvkurzusokat szerveznek a nyelvet tanulni és a közösségi életet megismerni vágyók számára. Magyarországon rendszeresen szerveznek a fiatalok részére találkozókat, hétvégéket, csendes lelkigyakorlatokat. Franciaországban minden nyáron részt vehetnek egy nemzetközi fesztiválon. Házaspárok és családok részére 1980 óta rendszeresen szerveznek Kána-heteket több mint 40 országban, melyek leggyakrabban az egyházmegyék családpasztorációs programjaiba illeszkednek. Keretében a gyerekek korosztályuknak megfelelő táborokban töltik a hetet. Ezeknek az alkalmaknak, lelkigyakorlatoknak elsődleges célja a családtagok közötti kommunikáció javítása, illetve a mai világban egyre fogyó együtt töltött idő biztosítása. A Kána-hetekből született a Kána Testvériség a házaspárok és családok evangelizációjáért. A Chemin Neuf Közösség szerzetes tagjai szerzetesi ígéretük mellett negyedik fogadalmat is tesznek az egység szolgálatára. Budapesten és több vidéki városban a közösség által 2000-ben alapított Nemzetközi Ökumenikus Testvériség (Net for God) csoportok működnek. Ez a világot átölelő imahálózatot, rendszeres bibliai, teológiai képzéseket és evangelizációt foglal magában. 65 országban több mint tízezer tagja van, akik a keresztények egységéért és a világ békéjéért dolgoznak, misszióikban a kultúrák közötti párbeszéd elősegítésére törekszenek, képezik magukat az evangelizációs munkára. Csoportos imaösszejöveteleket (Net for God-esteket), valamint utcai evangelizációval egybekötött kiengesztelődési alkalmakat rendeznek. A taggá válásnak több fokozata van. A közösséggel való ismerkedés általában valamelyik képzésükön, lelkigyakorlatukon való részvétellel kezdődik. Komolyabb érdeklődés esetén részt lehet venni egy missziós

5 szolgálatban is. Aki elhivatottságot érez, az kérheti a jelöltséget, amit betlehemi időnek hívnak, ez általában egy év. A közösségbe való belépés kezdeti időszakát Názáretnek nevezik, ez két-három évig tart, utána lehet három évre fogadalmat tenni. Ez a fogadalom megújítható. Ötéves elköteleződés után lehetséges örökfogadalmat is tenni. A következő két írásban személyes véleményt olvashatnak a Jerikó lelkigyakorlatról, melyet december 30. és január 5. között rendeztek Budatétényen. Az élménybeszámolt a Zugligeten lakó kollégisták közül írták meg nekünk. Meg kell hagyni, eleinte nehéznek indult a lelkigyakorlat. Vágyni vágytam rá, és örültem, hogy végre eljuthatok a híres Jerikó Lelkigyakorlatra, ugyanakkor nem is készültem rá, hiszen számomra kötelező volt, és tudtam, hogy úgy sincs menekvés. (Mások már írtak a közösségről részletesebben, ezért nem ismételném őket.) Az első két nap igyekeztem elhitetni magammal, hogy milyen jó helyen vagyok. Próbáltam odafigyelni a számomra túlságosan kötöttnek tűnő zsolozsmából, szentmiséből, közös és személyes imából, szentségimádásból, étkezésből, és félig szilenciumból álló napirend pontjaira, igyekeztem összeszedni magam, hogy lelkileg is jelen lehessek az imában. Sajnos eleinte könnyedén elkalandoztam. Volt azonban egy pont, amikor változás történt bennem. Ez a pont a kiengesztelődési est volt. Sajátos keresztutat végeztünk, mely éppen alkalmas volt arra, hogy beszélő jelképeivel felidézzék bennünk a keresztények ősi boldogságát: Krisztus szabaddá tett minket. Éreztem, ahogyan öröm, és szabadságérzet száll meg. Kezdtem megérteni, hogy ez az egész lelkigyakorlat nem arról szól, hogy kiszolgálja az igényeinket, hanem hogy mint egy tisztítókúra felkészítsen az Istennel való találkozásra. Másnap sokkal kiegyensúlyozottabb voltam, szabadságot éreztem. Jó érzés volt együtt énekelni, Istent dicsérni. Este dicsőítő imacsoportot tartottunk, ahol szabadon áldhattuk a Teremtőt a Szentlélek jelenlétében. Csodálatos volt napról napra megtapasztalni, hogy mekkora hatalmas öröm boldognak lenni. De nem a világ szerinti boldogságról beszélek most, hanem arról, amiről az Evangélium is beszámol. Két este is volt, mikor összegyűlve igent mondhattunk arra, hogy Jézus vezesse az életünket. Én már korábban tettem ilyen elhatározást, azt megújítanom pedig minden nap feladat. Öröm volt azonban látni azokat az embereket, akik akkor először adták át életüket mindenestül az Úrnak. Emlékszem, azt éreztem: igen, Isten országa épül, s én ennek szemtanúja lehetek. Kívánom minden olvasónak, hogy szemtanúja lehessen annak, ahogy a Jó Pásztor maga köré gyűjti a juhait, s megadja nekik azt a szerető törődést, ami nélkül a boldogságra teremtett ember sohasem lehet igazán boldog. Kis Domonkos László Eleinte nehezen indultam neki a hétnek, mert nem igazán tudtam, hogy mi vár rám egy ilyen hosszú és csendes lelkigyakorlaton, de ugyanakkor kíváncsi is voltam. Korábban már vettem részt más lelkigyakorlatokon, viszont azok csak egy egy hétvégére szóltak, de ez most más volt. Nagyon jó volt a rohanó és zsúfolt hétköznapokba beilleszteni egy teljes hetet, amit csak az Istennel való kapcsolatomnak az épülésére szánhattam. Az egyik nagy meglepetést a szilveszter okozta. Nem igazán tudtam elképzelni, hogyan lehet Isten is bevonni az új év ünneplésébe. Az éjféli hálaadó mise nagyon tetszett, melynek a végén barátainknak az Ároni áldással kívánhattuk a legjobbakat a következő évre. A mindennapi zsolozsma, Biblia elmélet, személyes imaóra, szentségimádás és szentmise lehetőséget adott arra, hogy a lehető legközelebb kerüljünk Istenhez és ezek által megtapasztaljuk az Ő nagyságát. Az egyik barátnőmmel összeszámoltuk az Istennel töltött aktív időt, pontosan nyolc óra. Mint egy igazi, végig dolgozott munkaidő. A napi nyolc óra által Isten olyannyira betöltötte a szívűnket és elménket, hogy a hét után lehetetlenség lett volna elfelejteni Őt és mindazt, amit tanultunk vagy tapasztaltunk az Ő kegyelme által. Ezek alapján bátran merem állítani, hogy Isten valóságosan is élő Istenné vált számunkra. Hiszen a csendben igazi baráttá, társsá vált, aki meghallgatja minden gondolatunkat, problémánkat, örömünket és válaszol is azokra. Emellett meg kell említenem, hogy sok új embert ismertem meg és jó baráti kapcsolatokat sikerült kovácsolni, amelyekért nagyon hálás vagyok Istennek. A hét valódi célja, az volt, hogy mindannyian megízleljük Isten teljes jelenlétét az életünkben, bátran ki tudjuk mondani az igent arra, hogy továbbra is Ő munkálkodjon a Szentlélek által az életünkben. A Jerikó lelkigyakorlatot minden olyan embernek ajánlom, aki közelebb szeretne kerülni Istenhez, de még nem igazán tudja, hogyan lehetséges ez. Surányi Mónika Összeállította: Kiss Zoltán 5

6 6 Elköszönés XVI. Benedek emeritus (nyugalmazott) pápától Egyszerű zarándok vagyok földi életem utolsó szakaszában február 28-án este 8 órakor véget ért XVI. Benedek pápasága, és megkezdődött a sede vacante időszaka, azaz megüresedett Péter széke. Egyszerű zarándok vagyok földi életem utolsó szakaszában - e szavakkal fordult pápasága utolsó óráiban XVI. Benedek a Castel Gandolfó-i hívekhez, akik ezrével töltötték meg a pápai rezidencia előtti teret. Pontosan 20 órakor a díszegyenruhájukat viselő svájci gárdisták befejezték a palota fa kapuja előtt végzett szolgálatukat, és ettől kezdve a vatikáni csendőrség vette át az emeritus pápa biztonsági felügyeletét. Köszönjük, mindig velünk maradsz, szeretünk téged, szívünkbe zártunk a hívők nemzetközi serege számos nyelven ilyen feliratokkal köszöntötte XVI. Benedeket, kifejezve szeretetüket, viszonozva hálás, köszönő szavait. Mint ismeretes: XVI. Benedek a következő két hónapot Castel Gandolfóban tölti; imával és elmélkedéssel kíséri az egész Egyházzal együtt az új pápa megválasztásának előkészítését, majd a konklávét. Sede Vacante Amikor nincs pápa Amikor egy püspök lemond vagy meghal, s egyházmegyéje első számú vezető nélkül marad, sede vacante állapotról beszélünk. Ha a pápa lemond vagy meghal, nem csupán az Egyház marad vezető nélkül, hanem a római egyházmegye is, melynek székesegyháza a lateráni Szent János-bazilika. A sede vacante avagy interregnum alatt az Egyházat a bíborosok testülete kormányozza. A sede vacante kezdetével a Római Kúria minden tisztségviselője automatikusan elveszti hivatalát, kivéve a camerlengo bíborost, aki a Szentszék vagyonát kezeli ilyenkor, illetve ellátja a miniszterelnöki funkciókat; és a főpenitenciáriust, aki azon három ember közt van, akik a konklávé alatt is kommunikálhatnak a külvilággal, hogy feladatukat ellássák. Jelenleg a camerlengo Tarcisio Bertone bíboros, eddigi államtitkár, a főpenitenciárius pedig Manuel Monteiro de Castro bíboros, akit 2012-ben nevezett ki erre a posztra XVI. Benedek pápa. Ugyancsak továbbra is ellátja feladatát Róma általános helynöke és a Vatikánvárosi Állam általános helynöke (ezek lelkipásztori pozíciók). Az Egyházi Törvénykönyv kimondja, hogy a római szék megüresedése esetén az egyetemes egyház kormányzásában semmit sem szabad újítani. A vatikáni posta speciális sede vacante-bélyegeket bocsát ki a széküresedés időszakára. Ugyancsak megváltozik a Szentszék címere is, Szent Péter kulcsai közt ugyanis nem a pápai tiara, hanem egy esernyő foglal helyet az interregnum alatt. Ez egyszerre jelképezi a pápa hiányát és a camerlengo kormányzását az Egyház világi javai felett. Így a camerlengo bíboros is kiegészíti a széküresedés idejére címerét ezzel a jelképpel. Ez a speciális, átmeneti camerlengo-címer a Vatikán széküresedés alatt kiadott eurós emlékérméin jelenik meg, amelyek legális fizetőeszközök az eurózóna országaiban. A pápaválasztáson minden bíboros részt vehet, aki a széküresedés pillanatában (azaz nem a konklávé kezdetekor) még nem múlt el nyolcvan éves. A sede vacante akkor ér véget, amikor megválasztották az új pápát (pontosabban, amikor ő elfogadta a megválasztását). Az illető megválasztásától kezdve teljes jogú pápa, tehát pápaságát ettől kezdve, nem pedig péteri szolgálata ünnepélyes megkezdésétől (nincs ugyanis beiktatás ), amikor mise keretében a pápa megkapja a pápai jelképeket, a palliumot és a gyűrűt. Ez a szertartás a koronázás helyébe lépett, amelyről I. János Pál mondott le, és ezzel kiment a divatból. VI. Pál a konklávét szabályozó rendelkezésében még megemlítette a koronázást (Romano Pontifici eligendo), II. János Pál azonban az Universi Dominici gregisben már nem említi, szolgálatának ünnepélyes megkezdésekor pedig azt mondta: még nincs itt az idő, hogy visszatérjünk a tévesen a pápák földi hatalmának jelképeként azonosított ceremóniához. Emellett az új pápának, amikor alkalma nyílik, birtokba kell vennie saját püspöki székesegyházát, amely nem a Szent Péter-bazilika, hanem a lateráni Szent János-bazilika. Imádságos életre vonul vissza A szerdai általános kihallgatások alkalmával 2011-ben és 2012-ben is sokat beszélt az imádság fontosságáról. A Vatikáni Rádió olasz nyelvű portálja összefoglalta, amit a katekézisek alkalmával az imádságról mondott. Az egyik alkalommal arról szólt, milyen ritkán imádkoznak napjainkban a keresztények. Hozzátette: az imádság nem olyan tűz, amelyet szükség esetén, parancsszóra fel lehet izzítani, hanem olyan láng, amely akkor ég, növekszik és melegít, ha állhatatosan tápláljuk. Tudjuk jól, hogy az imádság nem lehet a miénk bármikor: meg kell tanulnunk imádkozni, szinte mindig újra el kell sajátítanunk ezt a művészetet; még akik nagyon előre haladtak a spirituális életben, azok is érzik, hogy el kell menniük Jézus iskolájába, hogy megtanuljanak hitelesen imádkozni mondta május 4-én. Heteken, hónapokon keresztül elmélkedett arról, mit mondanak a zsoltárok, a keresztény gondolkodók az ember akár tudatos, akár öntudatlan vágyáról, hogy kapcsolatba akar lépni Istennel. Az emberben teremtése óta szól egy feltartóztathatatlan hang, amely az érzékelhető világon túl keresi a választ kérdéseire. XVI. Benedek pápa ezt úgy hívta: az örökkévalóság iránti vágy. Az ember minden korban imádkozik, mert nem tud élni anélkül, hogy ne keresné a választ létezésének értelmére, amelyet sötét, vigasztalan homály fed mindaddig, amíg nem kerül kapcsolatba Isten misztériumával és a teremtett világra vonatkozó tervével. Az emberi élet a jó és a rossz, a meg nem érdemelt szenvedés és az öröm, a szépség szövedéke, és ez ösztönösen, feltartóztathatatlanul arra vezet, hogy kérjük Istentől azt a belső fényt és erőt, amely segítségünkre van ezen a földön és olyan reményt rejt magába, amely túlmutat a halál küszöbén hangsúlyozta ugyanezen a szerdai katekézisen. Benedek pápa megmagyarázta, hogy mindez a modern kor emberére is igaz, aki az isteni misztérium helyett olyan istent épít fel magának, amely illeszkedik saját elképzeléseihez, terveihez. A május 11-i általános kihallgatáson azt mondta: a digitális kor embere keresi a vallásos tapasztalatot, ugyanúgy mint az ősember tette, hogy felülemelkedjen végességén és megbizonyosodjon róla, hogy földi kalandja ideiglenes. Miután elmondta, hogy az ember vágyik a szeretetre, szüksége van arra a fényre és igazságra, amely az abszolút létező felé irányítja, a 2011 június 15-i katekézis alkalmával feltette a kérdést: Mi az imádság elsődleges célja? Az imádság elsődleges célja a megtérés: Isten tüze átalakítja a szívünket, és képessé tesz arra, hogy meglássuk Istent és így Isten szerint éljünk, a másik emberért éljünk válaszolta. Elmondta azt is, hogy Isten teljességére a hívő embernek a szeretetet teljességével kell válaszolnia, amely egész életét, minden erejét, egész szívét kéri tőle. Benedek pápa visszavonul, hogy egy imádságos szív legyen az Egyház számára. Ez a lépés teljes összhangban van

7 személyiségével és tökéletes antitézise a napjainkra oly jellemző szereplési vágynak. Emlékeztette a hívőket: úgy imádkozzanak, ahogyan a vámos tette a hátul a templomban, lehajtott fővel, és fedezzék fel, milyen szép dolog térdre borulni. Olyan gesztus, amely gyökeres kettőséget hordoz magában. Térdre kényszeríthetnek mások nyomorúságos, szolgai helyzetben, de magamtól is térdre borulhatok, megvallva ezzel korlátaimat és azt, hogy szükségem van valaki másra tanította a május 11-I általános kihallgatáson. Erdő Péter bíboros atya gondolatai (részletek az Új Ember újság interjújából) Bár Magyarországon sajnos nem köszönthettük személyesen a Szentatyát, zarándokként sokan találkozhattunk vele Rómában. Nekünk, magyaroknak mit adott ez a pápaság? Benedek pápának Magyarországhoz, a magyar egyházhoz való viszonya is nagyon értékes és bensőséges volt. Tudta, hol van Magyarország, nem kellett megmutatni neki a térképen Budapestet; ismerte a történelmünket, a magyarországi embereknek a lélektani és külső helyzetét is. A szeretet nyilatkozott meg abban, hogy elrendelte Salkaházi Sára és Meszlényi Zoltán püspök boldoggá avatását. Az sem véletlen, hogy két határon túli vértanú püspököt is az ő rendeletére avattak boldoggá: Scheffler Jánost és Bogdánffy Szilárdot. De ő az, aki gyönyörű levélben fordult hozzánk Árpád-házi Szent Erzsébet születésének évfordulóján is. Ugyanakkor az európai püspököknek is írt ebben a tárgyban, és nagyon fontosnak tartotta azt az üzenetet, amelyet Szent Erzsébet példája hordoz. Ad limina látogatásunkon az egész püspöki kart fogadta, de fogadott minket külön-külön is, és megrendítő volt, hogy milyen jól ismeri a körülményeinket, azt a helyzetet, amiben lelkipásztorként helyt kell állnunk. És bátorított minket, s azt hiszem, pontosan azt tette velünk, magyar püspökökkel is, ami Szent Péternek a küldetése is volt: hogy megerősítse testvéreit a hitben, így az egyházba vetett hitben és a hívő optimizmusban is. Mit tart a legfontosabbnak XVI. Benedek pápa tanításában? Fontos tanúságtétele volt az is, hogy újra és újra fölhívta a figyelmet a központi kérdésekre, tehát a hangsúlyokat érdemes figyelni a tanításában és a munkásságában. Nem véletlen, hogy pápaként sem hagyta abba a hittudósi munkát, hanem háromkötetes könyvet adott ki a Názáreti Jézusról. Mert sokféle téma lehet a hitben, de központi kérdés csak egy van: Jézus Krisztus, mert ezen áll vagy bukik az egész kereszténység. A reményünk forrása nem valamilyen elmélet vagy filozófiai következtetés, hanem Jézus Krisztus személye és a vele való kapcsolat. Az egész új evangelizáció tulajdonképpen erről szól: kapcsolatba kell hoznunk az embereket Jézus Krisztussal. Ez a cél nem csupán valami elméletnek a terjesztése. Azt hiszem, Benedek pápa olyan hangsúlyokat helyezett el, amelyek hosszú időre eligazítanak. Köztük az, hogy teológiai gondolkodásunknak és lelkipásztori munkánknak a lényegre kell irányulnia. Számos részletben lehetnek esztétikai élmények, gyönyörűségek, de a lényegnek a hangsúlyozása a mai kor parancsa. A szinódusok tematikája is nagyon figyelemreméltó volt. Benedek pápa folytatta, megtartotta az elődje által meghirdetett szinódust, majd az isteni igéről volt egy nagy szinódus, amely pápaságának szép mozzanata volt, hiszen a hit tárgya az Isten igéje. Istennek hisszük el azt, ami a hitünk igazsága, és e tekintetben a szinódus utáni apostoli buzdítás is maradandó dokumentuma annak, hogyan tudta ő egyrészt serkenteni és segíteni a püspököket, a világegyházat abban, hogy megfogalmazza a hitét, másrészt pedig pápai tekintéllyel összefoglalni és erővel továbbadni azt. Riccardi: A Pápa lemondása növeli az egyházba vetett bizalmat Andrea Riccardi a Famiglia Cristiana olasz katolikus hetilapban hangsúlyozza: XVI. Benedek döntése nem a hagyományokkal való szakítás, hanem kivétel. Riccardi megjegyzi, mekkora bizonytanság lett úrrá az embereken a Szentatya lemondása kapcsán, mindenki az okokat firtatja. Hiszen a pápák nem szoktak lemondani! II. János Pál bebizonyította, hogy a pápa a kereszten hal meg, nem száll le róla. XVI. Benedek döntése annyira egyedülálló, hogy sokan azt képzelik: súlyos problémák rejtőznek a háttérben, amelyekkel nem tud megküzdeni. A média úgy festi le az Egyházat, mintha viperafészek lenne, ahonnan ez a tiszta ember, a pápa inkább kivonul, lemond. Ám ezt ugyanazok az emberek írják, mint akik néhány évvel ezelőtt Ratzingert korunk inkvizítorának festették le, aki katonai laktanyává változtatja majd az Egyházat. Ugyanezek az újságírók ma Ratzinger pápa szelídségét méltatják, miközben befeketítik az Egyházat. Azért tehetik ezt meg, mert egy emlékezetét veszített világban élünk hangsúlyozza. Persze, az Egyházban vannak megoldandó problémák, de a helyzet nem drámai: problémák mindig voltak, és mindig lesznek, mert az Egyház is emberekből áll. Ám mi, keresztények hisszük, hogy az Egyházban az Úr Szentlelke él. Ezért történnek csodás dolgok, ezért vannak köztünk a karitász és az életszentség különleges példái. Danielle Mitterrand, megrögzött ateista, a volt francia köztársasági elnök felesége egyszer azt kérdezte Riccarditól: Miért van az, hogy amikor elmegyek a világ legsötétebb bugyraiba, mindig találkozom egy szerzetesnővérrel vagy más katolikussal, aki a szerencsétlenek között él? Riccardi megmagyarázza: ez azért van, mert az Egyházban Isten átalakítja, színükben elváltoztatja az embereket. Határozottan kijelenti: nem szégyenkezhetünk az Egyház miatt, amely a hitről beszél, a szegények barátja, a béke tanúságtevője, az életszentség szülője. Ahogy Pál apostol mondja: kincsünket cserépedényben hordozzuk. Porból lettünk, de nagy kincsünk van! Megrendültünk XVI. Benedek lemondásán: ez azt jelenti, hogy Isten népének családtagjai vagyunk, úgy tekintünk a pápára, mint apánkra. Meg kell értenünk ezt a különleges lépést. A péteri szolgálat az Egyház kormányzása és személyes tanúságtétel egyben. II. János Pál életszentségével és lelkipásztori erejével a személyes tanúságtételt tette különleges helyre. Benedek pápa tartózkodó, alázatos lényével nem annyira a személyes tanúságtételre, mint inkább a spirituális kormányzásra helyezte a hangsúlyt. Ő maga elrejtőzött, és a hit üzenetére hívta fel a figyelmet. Bonyolult korban lett pápa, de voltak ennél sokkal nehezebb idők is az Egyház történetében: mint az első világháború vagy a kommunista üldözés időszaka. XVI. Benedek nem az idők nehézsége miatt vonul vissza, hanem mert úgy érzi, nincs elég ereje ahhoz, hogy folytassa ezt a spirituális kormányzást. Talán úgy érzi, már megadta az Egyháznak, amit meg tudott adni. Úgy érzi, egy új pápára van szükség, aki erejével képes az evangélium tanúságtevője lenni és szembe tud nézni az egyházkormányzás új feladataival egy globalizált világban. Ha azt akarjuk tudni, mikor mondott le utoljára egy pápa, V. Celesztin idejére kell visszamenni. Pietro da Morrone 1296-ban halt meg, válságos időben választották meg pápának, szerény, spirituális beállítottságú szerzetes volt. V. Celesztin számára nehéz volt a kormányzás a viharos időkben: lemondott. Dante Alighieri ezt gyávaságnak tartotta, az Egyház azonban szentté avatta Pietro da Morronét. XVI. Benedek pápa tiszteletét tette a sírjánál. XVI. Benedek döntése ahogyan V. Celesztin döntése nincs ellentétben az elődök hordozta hagyománnyal, hanem kivételt jelent. Ezzel a gesztussal Ratzinger pápa megmutatja alázatosságát és azt, hogy nem akarja önmagát a központba helyezni. Az Egyházba vetett mély bizalmáról tesz tanúságot. Hiszi, hogy van, aki jobb lesz nála, aki képes bevezetni az Egyházat a XXI. század mélyébe. Riccardi hangsúlyozza: a hír felett érzett fájdalom után bennünk is éppen az Egyházba vetett bizalomnak kell növekednie. Mindannyiunk dolga, az egyszerű hívőtől a püspökökig és a bíborosokig, hogy közel legyünk a pápához, és kérjük Isten Szentlelkét. A szerző 1950-ben született Rómában, a Sant Egidio közösség alapítója, történész, az olasz szakértői kormány minisztere. A Magyar Kurír írása nyomán Újságunk szerkesztését március 8-án fejeztük be. 7

8 8 Hívom a családokat 2013 márciusában Bíró László püspök levele Levél a családokhoz, a házaspárokhoz, a jegyesekhez és a szerelmesekhez, a családokat szerető szerzetesekhez és paptestvérekhez és mindenkihez, aki a családi élet mellett áll. A statisztikák azt mutatják, hogy egyre kevesebben kötnek házasságot, növekszik a válások száma, fogyatkoznak a jól működő családok. Egyesek ebből azt a következtetést vonják le, hogy a mai világban már nincs szükség a családra, hiszen a családdal csak bajok és problémák járnak. Hasonlít ez az okoskodás annak a kertésznek a gondolkodásmódjára, aki kivágja gyümölcsfáit, mert a jégverés, vagy a kártevők elpusztították rajtuk a gyümölcsöt, és azt mondja: ezek a fák terméketlenek és semmire sem valók. Ugyan a kivágott fákkal többé nem kell bajlódnia, de honnan remélhet majd gyümölcsöt? Tény, hogy a házasságokat és családokat mostanában sokféle jégverés tépázza, mindig újabb és újabb kártevők támadják meg. Hányszor halljuk a vádat: ha a házasságban ketten egymás mellett egy életre elköteleződnek, feladják szabadságukat és nem lesznek képesek önmagukat megvalósítani. Noha a körülmények döntően megváltoztak, még ma is hatnak azok a hamis, régi elméletek, amelyek szerint a család egy rosszul gazdálkodó üzem, ahol a nők férjük rabszolgái, mert a családi otthonban kénytelenek robotolni, és nem vehetnek részt a termelésben, ahol szabadon megvalósíthatnák magukat. A családot hibáztatják azért is, mert úgymond a család konzerválja a nemi sztereotípiákat, a lányokat nőnek, a fiúkat pedig férfinak nevelik, nem lesz mindenki egyenlő, nem válik általánossá a szabadság, nem fejlődik eléggé a gazdaság. A nemiség tagadása lényegében életellenesség. De hogyan is lenne várható az ilyen életellenes családtól, hogy a jövő generációját a társadalom hasznos tagjaivá nevelje? Mennyivel lenne szegényebb világunk, ha a család eltűnne a társadalomból? Az igazságot és az emberi személy méltóságát sokféleképp sértő megnyilatkozások jelennek meg a törvényekben, a művészeti alkotásokban, az oktatás minden szintjén. Ezeket a nézeteket gyakran igen hatásos eszközökkel terjesztik, így az ember szabadságát és tárgyilagos ítéletalkotását komoly veszélybe sodorja a sajtó, a televízió, a rádió, és nem utolsó sorban az internet. A világ sok részén a családok gyakran az élet fenntartásához szükséges elemi javakat mint pl. az élelmet, munkát, lakást, gyógyszereket vagy a szabadság legelemibb formáit is nélkülözik. A gazdagabb országokban pedig a túlzott jólét, valamint a fogyasztói szemlélet melyet paradox módon a jövő iránti bizalmatlanság és félelem kísér fosztja meg a házastársakat attól a reménytől és nagylelkűségtől, mely az új emberi élet világra hozatalához szükséges, s ami nélkül az új életet gyakran nem áldásnak, hanem elhárítandó veszélynek tekintik. Az ilyen világban élő s főleg a tömegkommunikációs eszközök által szinte állandó kísértéseknek kitett - keresztényeket nem hagyta és nem hagyja érintetlenül az alapvető értékek elhomályosodása: nem tudták és nem tudják biztos lelkiismerettel mérlegelni a család lelki kultúráját, s nem tudják megvalósítani mindazt, ami a család eredeti fogalmához tartozik. (FC 6-7) Nem csoda, ha sokakban felmerül a kétség: lehetséges-e posztmodern korunkban egész életre szólóan elköteleződni, és boldog és termékeny családot alapítani? Milyen, az igazságot és az emberi személy méltóságát sértő megnyilvánulásokkal (beszédekkel, plakátokkal, újságcikkekkel, filmekkel, műalkotásokkal, stb.) találkoztatok? Hogyan tudjátok ezek hatását magatoktól, gyerekeitektől távol tartani? Család mindig is volt, és meggyőződésem, hogy mindig is lesz. Isten legkedvesebb teremtményét, az embert megajándékozta a családdal, a gyarló emberi társadalom hiába próbál ez elől az ajándék elől elbújni, hiába igyekszik életét család nélkül berendezni, Isten szeretete legyőzi ellenállását. Az ember szívébe ültetett erős vágy a társ és az élet iránt diadalmaskodni fog. Ahhoz pedig, hogy egy család boldoguljon, rá kell ébrednie: Isten ajándéka minden, ajándék a létünk, ajándékok vagyunk egymásnak, ajándék a férj feleségének és a feleség férjének, ajándék a gyermek szüleinek és a szülő a gyermekeinek, ajándék, hogy egymásért élhetünk, dolgozhatunk, hogy együtt ünnepelhetünk, és együtt áldhatjuk Istent. Az ajándék elfogadása, a megajándékozottság öröme arra késztet, hogy mi is legyünk ajándékozók. Ajándékozzunk időt, munkát, fáradságot, ajándékozzuk el saját magunkat, okozzunk örömet másoknak! Boldogok csak másokkal együtt lehetünk. Az önző, csak magával törődő ember boldogtalanságra van ítélve. A közösség értékéről mondja Eötvös József: S ha netalán napok jönnének, hol szívetek, elfáradva annyi kínzó tapasztalás után, kételkedni kezd; bús napjaitok el fognak múlni; a világ fájdalmát kedveseitek ölelései, kedveseitek sértéseit a világ ki fogja pótolni, csak az önösnek nincs vigasztalása e földön. (A karthausi) Soroljátok fel azokat a legfontosabb ajándékokat, melyeket életetek során kaptatok! Kik azok, akiket ti szeretnétek megajándékozni? A család élete munkával és ünneppel telik. Az ünnep és a munka sok tekintetben összefonódik egymással, mert az ünnep nem jöhet létre munka nélkül, és a munka, a jó munka is sokszor ünneppé magasztosul. A családi munka nincs összefüggésben a munkaerőpiaccal, nem kapcsolódik hozzá munkabér, nincs szabott munkaideje és mérhető teljesítménye. A családi munka nem csak önkéntes, hanem ajándék is. Ez a fajta munka a fogyasztói és pénzvilágban, a piac által szabályozott munka világában ismeretlen. Ajándék a munkahelyéről kimerülten hazatérő házastársnak, az iskolába igyekvő gyereknek, a gondozásra szoruló nagyszülőknek, a leckéjével kínlódó unokának. Ajándék, amelyet a szeretet inspirál, és amelyet csak szeretettel lehet viszonozni. Az ünnep is ajándék, amellyel a családtagok örömet szeretnének egymásnak szerezni. Senki nem remél hasznot belőle, csak örömet akar adni és kapni. A fogyasztói világ, a pénzpiac nem ismeri az ilyen munkát, nem tud mit kezdeni az ilyen ünneppel. Hogyan tudjátok a mai rohanó világban megóvni a családi munkát attól, hogy robottá váljon, és megőrizni ajándék jellegét? Az emberi kapcsolatok a családban alakulnak ki, a viselkedési normákat és egymás javának önkéntes szolgálatát, az ajándékozó lelkületet a családban lehet és kell elsajátítani. Ahhoz, hogy a családi és a családon kívüli munkát és ünnepet összhangba tudjuk hozni, el kell sajátítanunk az ajándékozás logikáját, el kell jutnunk a család, a munka és az ünnep közös alapjához, a szeretethez. Azokban a családokban, amelyekben az ajándékozó lelkület dominál, nem pusztít sem a jégverés, sem a kártevők. Bíró László, a MKPK családreferens püspöke a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke ZAGYVAPÁLFALVAI JÉZUS SZÍVE HÍRLEVÉL A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom ingyenes lapja. Megjelenik: havonta, alkalmanként. Szerkesztette: Veszelovszki Balázs. Felelős kiadó: Gyurkó Géza plébániavezető diakónus. A plébánia elérhetőségei: Zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébánia 3104 Salgótarján, Budapesti út 55. telefonszám: 06/ , Diakónus Atya mobilszáma: , Következő, húsvéti ünnepi számunk Nagycsütörtökön (március 28-án) jelenik meg. Lapzárta: március 22. Keressék templomainkban és a Salgótarjáni Egyházközségek Oldalán: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/16 Beszéd a San Marino-Montefeltro Egyházmegye fiataljaihoz, 2011. június. 19 Ezt A hivatások 50. világnapján,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A kisközösség az Egyház személyes arca

A kisközösség az Egyház személyes arca A kisközösség az Egyház személyes arca H ÁLÓ E GYESÜLET 1 KÖZÖSSÉG ÉS EVANGÉLIUM Isten egy, de nem magányos mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy Isten szeretetközösség, ahol az egység nem

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Napirend 1. Visszatekintés 2. A megyés püspök látogatásának tapasztalatai feladatok 3. Az egyházmegyei ifjúsági találkozó előkészítése 4. A következő

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai

4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai 4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai 4/a Hitoktató feladatai A hitoktatás három irányvonalon történik napjainkban. 1. Egyik igen jelentős vonala az egyházi iskolákban folyó hitoktatás (plébániai és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 2/24/2013 Elektronikus változat Írta: Varga Krisztina Ebben az évben, első alkalommal, az egyházközségi farsangi bál a Szent Erzsébet Katolikus Általános

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben Szigorúan véve még a tanév előtt zajlott, de néhány mondatban azért mégis a nyárádszentlászlói európai KÉK-táborral kezdeném, ahol a közösségünk többsége

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben