Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége. Dombi József, Szendrő Péter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége. Dombi József, Szendrő Péter"

Átírás

1 Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége Dombi József, Szendrő Péter Országos Tudományos Diákköri Tanács Budapest, 2013

2 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár Országos Tudományos Diákköri Tanács Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1055 Budapest, Szalay utca Tel./Fax: 06 (1) Nyomtatás: Szerif Készült 500 példányban

3 Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége Előzmények, célkitűzés A felsőoktatási tehetséggondozás egyik legfőbb letéteményese a tudományos diákköri (TDK) tevékenység. Az intézményi TDK-konferencián a legjobb pályamunkák készítői a kétévente megrendezett 2013-ban már a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) mutatják be és mérik össze más felsőoktatási intézmények hallgatóival tudományos eredményeiket. A legjobbak I., II. és III. helyezést, a kiválóak pedig Pro Scientia Aranyérmet szerezhetnek. Az OTDK ma már szigorúan minőségbiztosított tudományos fórum, ugyanakkor verseny is, de nem az intézmények, hanem a legtehetségesebb egyetemisták és főiskolások tudományos teljesítményének összemérése. Az OTDK eredményeit azonban felhasználták és felhasználják a rangsorok készítői az egyetemek és főiskolák, valamint ezek karainak minősítésében, mivel ezek az eredmények rendkívül megbízhatóak. Tekintettel arra, hogy az eddig alkalmazott módszerek eltérőek, és nem tükrözik hűen a TDK-ban elért eredményeket, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elhatározta, hogy kidolgozza azt az eljárást és módszert, amely hitelesen minősíti a felsőoktatási intézmények és karaik tudományos diákköri munkában való sikerességét. Ez különösen lényeges napjainkban, amikor örvendetes módon megnőtt a tehetséggondozás, a TDK ázsiója az egyetemek és főiskolák megítélésében. 1

4 Bevezetés A társadalom szereplői állandóan választás elé kerülnek, amikor több alternatíva közül kell meghatározniuk a számukra megfelelőbbet. A döntés nem egyszerű, mivel nagyon sok szempontot kell egyidejűleg fi gyelembe venni. Ezt a feladatot különböző intézmények vállalják magukra, ezzel segítve a döntéshozókat. Ezért a tárgyak, intézmények, személyek rangsorolása korunkban egyre inkább előtérbe kerül. Így például a Google keresőrendszer is a rangsor bevezetésének köszönheti térnyerését, mert találataiban az információkat fontosságuk sorrendjében jeleníti meg. A mindennapi életben a vásárlásokat segítik a független értékelő fórumok. A sorrendek felállítása a dolgok eddigi minőségét nem változtatja meg, de a későbbiekben hatással lehet rá, azaz a hátrább soroltak helyzetük javításáért mindent megtesznek, a rangsorbeli pozíciójuk a minőség javítására ösztönzi őket, a győztesek pedig arra törekednek, hogy előnyös pozíciójukat a későbbiekben is megőrizzék. A rangsorolás eljárása tehát hatással van a rangsoroltakra. A rangsorok előnye egyszerűségükben rejlik, mivel csak alá-fölérendeltségi viszonyokat határoznak meg. Büszkeséget és szégyent indukálnak, objektivitást sugallnak. A rangsor azonban a világ sokszínűségét egydimenzióssá redukálja. Ezért a döntéshozóknak nem egyetlen rangsor alapján kell ítéletet hozniuk, hanem többet is fi gyelembe kell venniük. A valóságban nem egyetlen lehetséges rangsor létezik, párhuzamosan többnek is lehet létjogosultsága. A mutatók szerinti értékelésekkel rangsorokat generálhatunk. A rangsorok értékét meghatározza, hogy a rangsorkészítés algoritmusa mennyire és mennyiben független a rangsoroltaktól. A rangsorolás egyik alapelve, hogy a független szervezetek által végzett rangsorolások relevánsabbak. Az alábbiakban felsoroljuk a rangsorolásra vonatkozó szabályokat: Az értékelők és értékeltek függetlensége. Az értékelés szempontjai előre meghatározottak. Az értékelés elemeinek egymáshoz viszonyított relatív fontossága előre meghatározott. Az értékelés elkészítésének eljárása előre meghatározott. Az értékelés elméleti szempontból megalapozott, azaz a matematikai konzisztencia-feltételeknek eleget tesz. 2

5 A rangsor gyakorlati szempontból ellenőrzött, azaz a rangsorban előbb lévők idővel bizonyítják megelőlegezett értékelésüket. A rangsor stabil az értékelésben, azaz az értékelési szempontok alapján való kis változásra érzéketlen. A rangsor időben stabil, azaz az értékelési sorrendek az időben lassan változnak. A rangsorok hátránya, hogy változékonyak, a valóságot redukálják, az értékelésben való eltérések nagyságára érzéketlenek. Két alternatíva értékelése közt akár minimális, akár maximális a különbség, a rangsorban ez csak egyetlen pozíciót jelent. Ezért a gyakorlatban az objektumokat kategorizálni kell. Ez legalább olyan mértékben hatékony segítség a döntéshozónak, mint a rangsorok alkalmazása. A kategorizálás a felhasználó saját (szubjektív) szempontjainak fi gyelembe vételét is megköveteli. Rangsorok és a felsőoktatás A felsőoktatás piacosodása előtérbe helyezte a rangsorok készítését. A továbbtanulási döntések esetében a rangsorok hatással vannak a hallgatókra és az őket támogató szülőkre. A rangsorok konzekvenciáit azonban az intézmények állami támogatásánál is egyre inkább fi gyelembe veszik. A felsőoktatás esetében is a rangsor mindig egy komplex rendszer egydimenziós projekciója, vagyis a szervezet komplexitását, minőségét leegyszerűsítve kommunikálja, ezért itt is célszerű a minősítési kategóriák bevezetése. A minősítési kategóriák ugyanakkor mindig a rangsorok alapján készülnek. Ha a rangsorok azonban csak egy vagy két kritériumot vesznek fi gyelembe, az egyes résztvevők csak ezekre kritériumokra fektetik a hangsúlyt, hogy pozíciójukat javítsák. Így például ha az intézmény publikációs tevékenysége határozza meg a rangsort, akkor lehet, hogy egyes intézmények a neves kutatók megszerzésére törekednek, azonban az oktatás pedagógiai oldalát elhanyagolják, és ugyanígy a kutatások végzése is háttérbe szorulhat. Így ha a felsőoktatási intézmények csupán a tudományos teljesítményre koncentrálnak, akkor tudásgyárakká válnak és nem pedig oktatási centrumokká. Ha csak az oktatási teljesítményt veszik fi gyelembe, akkor az egyetem oktatói a tudomány új tendenciáit nem tudják fi gyelembe venni, és a tananyag elavul. 3

6 A rangsorolások fi gyelembe vételével óvatosan kell bánni, mert a rangsorok pozitív visszacsatolást generálnak, azaz önbeteljesítő próféciaként funkcionálnak, tehát egy jó intézménybe a jobb diákok nyernek felvételt és ettől az intézmény még jobbá válik. A TDK minősítő mérőszám Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által november 4-5-én Kecskeméten TDK Felsőoktatás Minőség címmel rendezett országos fórumon kialakuló elhatározás, és a március 2-i OTDT ülésen elfogadott elvek szerint működő OTDT elnöki munkacsoport tevékenysége alapján véglegessé vált TDK-eredményességi mutató mind a tudományos, mind az oktatói teljesítményt fi gyelembe veszi, így egy összetett szemléletű, a tehetséggondozás eredményességét minősítő eljárás jött létre. Az elemzés az utolsó négy OTDK (XXVIII., XXIX., XXX., XXXI.) eredményeit vette fi gyelembe. Itt rendelkezésre álltak a bemutatott pályamunkák, az első, a második és harmadik helyezettek, illetve a Pro Scientia Aranyérmesek száma karonként. A kutatás későbbi fázisában az intézményi, kari hallgatói létszámok is rendelkezésünkre álltak. Először megvizsgáltuk, hogy az OTDK-ra nevezettek létszámát fi gyelembe kell-e venni a rangsorkészítésnél. Az elvégzett matematikai vizsgálatok azt mutatták, hogy e tényező fi gyelembe vétele a rangsort torzítja, ezért azt nem alkalmaztuk a rangsorok kialakításánál. A rendelkezésünkre álló négy OTDK súlyozását egyformának vettük. Ennek indoka, hogy feltételeztük, hogy a rangsor időben lassan változik. Amennyiben a későbbi OTDK-k nagyobb súllyal szerepelnének, a változások felnagyítva jelentkeznének és ezek is torzuláshoz vezetnek. A későbbi, hosszabb időszak (például 10 OTDK) vizsgálatánál azonban érdemes lehet az egyenlő súlyokon módosítani. A rangsor megállapításához a leggyakrabban használt és legelfogadottabb döntési modellt alkalmaztuk, ami a pontozásos rendszeren alapul. A pontozási rendszer célja a karok TDK teljesítményének meghatározása, erre a lexikografi kus döntési eljárások felelnek meg legjobban. Így a Pro Scientia Aranyérmes 8 pontot, az első helyezett 4 pontot, a második helyezett 2 pontot, a harmadik helyezett 1 pontot kapott. Az így kialakult sorrend a súlyozás kis változására is nagy stabilitást mutatott. Az OTDK-n 4

7 összesen 175 kar szerepelt, a legjobb intézmény teljesítménye közel 300 pontos. A sorrendben a harmincadik (az intézmények számának egyhatoda), ennek tizedét érte el, azaz 30 pontot. Ez azt jelenti, hogy a kiemelkedő karok száma kevés. A stabilitás növelésének érdekében kategorizálást vezettünk be. Összesen öt kategóriába soroltuk a karokat: kiváló, eredményes, támogatandó, fejlesztendő és értékelhetetlen. Az adatelemzés során ahol a pontszámok változásai között nagyobb ugrásokat fi gyelhettünk meg, azokat választottuk kategóriahatároknak. Az adatsorok ilyen jellegű kategóriába sorolását diszkretizációnak nevezzük, egydimenziós klaszterezésként foghatjuk fel. Hatékony eljárás, ha a folytonos logika diszjunkciós műveletét alkalmazzuk az adatokra, és az így kapott függvény szélsőértékeit választjuk határoknak. A kategóriákban történő besoroláson túl sorrendet nem képeztünk, ezt hangsúlyozza az alfabetikus besorolás. Ezzel is demonstráljuk, hogy az OTDK-n nem az intézmények, hanem a pályamunkák készítői versenyeznek. Az intézményi tehetséggondozás eredményességének autentikus leképezése a kategóriákba sorolás. Az intézmények létszámát is gyelembe vevő rangsor Ha a rangsorokat abszolút módon, az elért eredmények alapján hozzuk létre, akkor a kisméretű, de fajlagosan eredményes intézmények nem érnek el jó helyezést. Egy intézmény jóságát a létszámhoz viszonyított eredményesség jobban jellemezheti, mint a teljes pontszám szerinti eredményesség. Az olimpiai hasonlat alapján egy ország eredményességét jól mutatja az érmek száma, azonban az ország lakosságához viszonyított teljesítménye jobban jellemzi az ország sportban elért eredményét (Kína több milliárd lakosa kisebb eredményt mutatna így fel, mint egész Európa Magyarország ebből a szempontból az élmezőnyben szerepelne). Ezek alapján elkészítettük az intézmények hallgatói létszáma szerinti eredményességi mutatóit. Itt ugyanazt az eljárást követtük, mint a korábbi, abszolút pontozási rendszerben, és így az intézmények pontozása mellett kategóriákba való sorolást végeztünk. 5

8 OTDK szekciónkénti elemzése Ha az OTDK versenyt nem intézmények szerint vizsgáljuk, hanem az OTDK szekcióban elért eredményességük alapján, egy újabb rangsort kaphatunk. Így elvégeztük az OTDK összes szekciójára nézve az intézményi rangsorolást. Ezeket szintén kategóriákba soroltuk. Természetesen itt is érdekes lett volna a létszámarányos teljesítménymérés, azonban ilyen jellegű létszámadatok nem álltak rendelkezésünkre. Ennek nem csak az az oka, hogy a nyilvántartásokat nem kaptuk meg, hanem az is, hogy az OTDK szekcióhoz való létszám hozzárendelés egyértelműen nem megvalósítható. Például, ha egy matematikus eredményei a földrajztudományhoz inkább tartoznak, dolgozatát oda sorolják be, ekkor nem egyértelmű, hogy milyen létszámot kellene fi gyelembe venni, ezért az ilyen jellegű vizsgálatokat el kellett hagynunk. Versenyhelyzet és értékelés Az intézmények értékelésénél fi gyelembe kell venni a verseny intenzitását, azaz hogy egy OTDK szekcióban hány különböző intézmény vesz részt. Ilyen szempontból vannak olyan szekciók, ahol nagyon sok intézmény vetélkedik, és van olyan is, ahol csak egy vagy két intézmény indul, így természetes módon a helyezéseken ez a két intézmény osztozik. Az ilyen esetekben a minősítés rangját csökkenteni kell, így az Rendőrtiszti Főiskola és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem az eredményes intézmények közé került (2012. január 1-től e két intézmény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem két kara lett). A Pro Scientia Aranyérem kérdése A Pro Scientia Aranyéremmel kapcsolatos problematika elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy ez inkább a hallgatónak szóló elismerés a kiváló teljesítményért, ezért a karok értékelési szempontjai közül ki kell venni. 6

9 Intézményi sorrend értékpontozás szerint a Pro Scientia Aranyérem pontok fi gyelembe vételével Intézményi sorrend értékpontozás szerint a Pro Scientia Aranyérem pontok fi gyelembe vétele nélkül 1 ELTE TTK 1 ELTE TTK 2 SZTE TTIK 2 SZTE TTIK 3 ELTE BTK 3 ELTE BTK 4 SZTE BTK 4 SZTE BTK 5 DE BTK 5 PTE BTK 6 PTE BTK 6 DE BTK 7 BME VIK 7 DE TTK 8 DE TTK 8 BME VIK Látható, hogy ez a pontozásváltoztatás is stabil abban az értelemben, hogy Pro Scientia Aranyérem nulla pontértéke mellett az első 8 helyezett ugyanazokat az intézményeket tartalmazza, vagyis a legkiválóbb hallgatók a legjobb egyetemekre jelentkeznek. Ezt a következtetést támasztják alá az alábbi leíró statisztikai adatok is a XXVIII-XXXI. OTDK eredményei alapján. Összesen a karok egyharmada indított olyan hallgatót, akit Pro Scientia Aranyéremmel tüntettek ki. A legkiemelkedőbb intézmény, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy az ELTE hallgatói a kiosztható Pro Scientia Aranyérmek egyötödét kapták meg. Kari bontásban az ELTE Természettudományi Karának hallgatói 19 Aranyérmet kaptak, vagyis körülbelül az Aranyérmek 14%-át. Ez körülbelül másfélszer annyi, mint a többi hasonló profi lú kar hallgatói által elnyert Pro Scientia Aranyérmek száma. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának hallgatói 10 Aranyérmet szereztek, körülbelül az összes Aranyérem 7%-át. 7

10 A kari minősítési eljárás tulajdonságai Az eljárás adatelemzésen alapul. A határok dinamikusan változhatnak. Robosztus (véletlen jellegű folyamatok nem befolyásolják). Nem sorrend a végeredmény, hanem kategóriába való sorolás, ami a megbízhatóságot növeli. Matematikai módszerek biztosítják a validitást. Intézményi összesítés Az intézmények mérésére három különböző kategóriát állítottunk fel, az abszolút pontozási rendszert, a létszámra vetített teljesítményt, illetve az OTDK szekcióban való teljesítmény szerinti minősítést. E három rangsorból egyetlen rangsort állítottunk össze, ahol is a rangsor alatt kategóriába való sorolást kell érteni. Azon intézmények, amelyek legalább egyik minősítése kiváló, és egy másik eredményük legalább eredményes, kiváló minősítést kaptak. Eredményesek azok, akik legalább egyik minősítés szerint eredményesek. Az eredmények azt mutatják, hogy kiváló minősítést 24, eredményes minősítést 42 intézmény szerzett (150-nél több kar vett részt az értékelésben). Kiváló karok (alfabetikus sorrendben) Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 8

11 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Eredményes karok (alfabetikus sorrendben) Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 9

12 10 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Magyar Képzőművészeti Egyetem Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Pannon Egyetem Mérnöki Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Rendőrtiszti Főiskola (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) Zsigmond Király Főiskola

13 Az egyetemek és főiskolák minősítése A kiváló és eredményes minősítést szerzett egyetemek és főiskolák száma 17. A kiváló és eredményes címekkel rendelkező egyetemeket és főiskolákat az alábbi táblázat tartalmazza. Egyetem/főiskola Kiváló karok száma Eredményes karok száma Összesen Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Kaposvári Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Miskolci Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szent István Egyetem Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola

14 A Rendőrtiszti Főiskola és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem korábban elért eredményeit jogutódjuk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyesíti. A nulla komponensű (hiányzó eredmény, valamely versenyen nem indult stb.) intézményeket nem szerepeltettük az elemzésben. Zárszó és köszönetnyilvánítás E tanulmány egy nagyobb elemzés összefoglalója, amely az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) felkérésére készült. Az OTDKeredményeségi mutató közreadásával az OTDT reális megítélést, elismerést és biztatást kíván nyújtani mindazoknak, akik tevékenységükkel szolgálják a tudományos diákköri munkát (TDK), a felsőoktatási tehetséggondozást, vagy érdeklődnek annak intézményi eredményei iránt. Tanulmányunknak nem célja a rangsorkészítés, hiszen az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) nem az intézmények, hanem a fi atalok versenye. A három minősítő paraméter (abszolút helyezések, hallgatószámra vetített eredmények, szekció eredményesség) alapján ugyanakkor kiemelkedő karok, intézmények példaként szolgálhatnak. Ez a kiemelés nem jelenti azt, hogy másutt nem folyik eredményes tehetséggondozás. Közöljük ezért számszerűen az alábbi oszlopdiagramban azokat a kategóriákat, amelyek a kiváló és az eredményes minősítést követő OTDK teljesítmények tekintetében ugyancsak jól elhatárolhatók. Kategóriák arányai 12

15

16

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési eredmények a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszéken. Dombi József

Kutatás-fejlesztési eredmények a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszéken. Dombi József Kutatás-fejlesztési eredmények a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszéken Dombi József Mesterséges intelligencia Klasszikus megközelítés (A*, kétszemélyes játékok, automatikus tételbizonyítás,

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Egyetemi és fõiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsõoktatási intézmények TDK-eredményessége

Egyetemi és fõiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsõoktatási intézmények TDK-eredményessége Egyetemi és fõiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsõoktatási intézmények TDK-eredményessége Országos Tudományos Diákköri Tanács, 2012 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrõ Péter egyetemi tanár Országos

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei. a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei. a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és TÉMAVEZETŐIK Bajusz Dávid Kémiai és Vegyipari Szekció

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o k DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK A debreceni bölcsészek leginkább az oktatókkal elégedettek. Kiemelkedően jó színvonalúnak ítélik az infrastruktúra

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Tanulás- és Tanításmódszertani-

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora határozott időre szóló, kiemelkedő teljesítményért járó különdíjra

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! végül 4603-at mutattak be szerzőik.

Tisztelt Olvasó! végül 4603-at mutattak be szerzőik. Tisztelt Olvasó! A tudományos diákköri tevékenység és az Országos Tudományos Diákköri Konferencia több mint 60 éve része a magyarországi felsőoktatásnak: 1955-ben, több mint hatvan évvel ezelőtt rendezték

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Jelen kiadványunk célja, hogy az OTDK elmúlt tíz évét részletesen felidézze. Ez elsősorban a 16 tudományterületi

Tisztelt Olvasó! Jelen kiadványunk célja, hogy az OTDK elmúlt tíz évét részletesen felidézze. Ez elsősorban a 16 tudományterületi Tisztelt Olvasó! A tudományos diákkörök (TDK) -ben jubileumot ünnepelnek: 1955-ben, hatvan évvel ezelőtt rendezték meg az első országos TDK-konferenciát, akkor még Tudományos Diákkörök első Országos Konferenciája

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Testnevelés- és Sporttudományi

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017 tavasza Segédlet a tudományos diákköri munka készítéséhez Megyeriné dr. Runyó Anna megyerine@avkf.hu OTDK - Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága

Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága Budapest, 2010, február Tartalom A kutatási programról... 3 Felsıoktatási intézmények értékelése... 4 A presztízsrangsorokról... 4 A preferencia rangsorról...

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény

Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 2009 Férfi döntő végeredmény Strandröplabda Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 9 Férfi döntő végeredmény Hely Csapatnév Játékos Intézmény 1. Dudás Tamás Kovács Zoltán. Horváth - Szabados Horváth András Szabados István Eszterházy

Részletesebben

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe. EvaSys Educatio NYME 2011. tavasz Válasz megjelölése: Javítás: 1. 2. BEVEZETŐ Kedves Végzett Hallgatónk! A Diplomás Pályakövetési Programban összegyűjtjük az egykori hallgatók tapasztalatait, hogy hasznosíthassuk

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖE ÉS INFASTUKTÚÁJA 2005 2006 Jelen összefoglaló a Felsőoktatási (ANKING) kutatás keretében az elmúlt két évben vizsgált eket hasonlítja össze öt változó alapján. Az eket

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza A felhívás az OTDT 2006. január 20-án tartott ülésén került elfogadásra OTDT K 2006/001 Az Országos Tudományos

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe. EvaSys Educatio SZIE 2011. tavasz Válasz megjelölése: Javítás: 1. 2. BEVEZETŐ Kedves Végzett Hallgatónk! A Diplomás Pályakövetési Programban összegyűjtjük az egykori hallgatók tapasztalatait, hogy hasznosíthassuk

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2013 tavasza

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2013 tavasza FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2013 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével,

Részletesebben

Pályázat az Óbudai Egyetem hallgatóinak OTDK részvételének támogatására

Pályázat az Óbudai Egyetem hallgatóinak OTDK részvételének támogatására Pályázat az Óbudai Egyetem hallgatóinak OTDK részvételének támogatására NTP-OTDKR-14-0027 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának szakmai beszámolója

A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának szakmai beszámolója ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Helyszín: Szeged Időpont: 2013. március 25-27. Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szakmai Bizottság elnöke: A Szekció ügyvezető elnöke:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása Prof. Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 23. TÁMOP-4.2.2/B-1/1-21-24 projekt nyitórendezvény TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat

Részletesebben

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1 A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-1/1 Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 9. TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat Konstrukció neve Támogatás célja Nyerhetı összeg Projekt futamideje

Részletesebben

NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN

NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN CAMPUS MUNDI PROGRAM TPF SZEREPE A NEMZETKÖZIESEDÉS TÁMOGATÁSÁBAN I. II. Kapcsolódó módszertani fejlesztések III. PLA jellegű szakmai

Részletesebben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben SELMECZY IVÁN TÓTH ISTVÁN JÁNOS Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben A Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007-ben végzett kutatásában a diplomás pályakezdők foglalkoztatásának

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

21. BOSCH Szarvasűzők Csapatváltó

21. BOSCH Szarvasűzők Csapatváltó 1 2 3 4 5 6 Csapatnév:9 Pajzánmajális - Szegedi Tudományegyetem Csapatidő: 04:43:57 91 Eger - Szilvásvárad 01:44:17 92 Szilvásvárad - Nagymező 01:05:50 93 Nagymező - Királyasztal 01:07:35 94 Miskolc -

Részletesebben

A hazai FOI-k és az MTA teljesítménye a makrodiszciplínák nemzetközi rendszerében,

A hazai FOI-k és az MTA teljesítménye a makrodiszciplínák nemzetközi rendszerében, A hazai FOI-k és az MTA teljesítménye a makrodiszciplínák nemzetközi rendszerében, 2010 2014 Háttéranyag az EMMI koordinálta Intézményfejlesztési Tervek elkészítéséhez Készült az EMMI Felsőoktatásért Felelős

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek 198x 2007 2007. április 26. Makay Árpád, Szegedi Tudományegyetem 1 A fejlődés motorjai Technikai előfeltételek A felsőoktatási intézmények tartalmi igényei

Részletesebben

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési

Részletesebben

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Balogh László Dr. Győri Ferenc Dr. Molnár Andor javított - átdolgozott kiadás Készült a

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Javaslatok a Kutató kar minősítés odaítélésére február 5.

Javaslatok a Kutató kar minősítés odaítélésére február 5. Javaslatok a Kutató kar minősítés odaítélésére 2013. február 5. JAVASLAT Kutató Kar minősítésre javasolt karok: 1. Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar (Gödöllő) 2. Szent István

Részletesebben

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez Függelék Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez 1. táblázat: ok értékelései és helyezései Értékelés Helyezés ANNYE 32 61,59%

Részletesebben

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése Tóth István János, PhD ügyvezető Előadás a Felsőoktatási Kerekasztal

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Helyszín: Időpont: Rendező intézmény: Szakmai bizottsági elnök: Szekció ügyvezető elnök: Helyszín: Időpont: Rendező intézmény:

Helyszín: Időpont: Rendező intézmény: Szakmai bizottsági elnök: Szekció ügyvezető elnök: Helyszín: Időpont: Rendező intézmény: FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Hol terem a magyar statisztikus?

Hol terem a magyar statisztikus? Hol terem a magyar statisztikus? 90 éves az MST jubileumi konferencia Balatonőszöd, 2012. november 15-16. Rappai Gábor PTE KTK Ki a statisztikus? Értelmező Szótár Statisztikával foglalkozó szakember. Etikai

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember Tartalomjegyzék A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 A TDK célja... 3 Részvételi feltételek

Részletesebben

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés 1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: 2010. tavaszi on-line felmérés Módszertan Az aktív hallgatók felmérése Vizsgálati populáció: a Szent István Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,

Részletesebben

tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R K Iktatószám : 10388/2014/PARL Hiv. szám: K/3068. Ikotity István Országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön

Részletesebben

A Pro Scientia Aranyérem Szabályzata

A Pro Scientia Aranyérem Szabályzata A Pro Scientia Aranyérem Szabályzata INDOKLÁS Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban elhatározta, hogy az egyetemisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

EREDMÉNYEK. Budapest, november 11. Helyezés Név Intézmény Időeredmény Pontszám 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p

EREDMÉNYEK. Budapest, november 11. Helyezés Név Intézmény Időeredmény Pontszám 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p EREDMÉNYEK Budapest, 2007. november 11. 50 m férfi gyorsúszás 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p Takács Krisztián Dunaújvárosi Főiskola 24,11 5 p 3. Molnár Dávid Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék 2014 Verseny felhívás: A Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Fizikai Intézet, Villamosmérnöki

Részletesebben

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Beszédes Nimród Attiláné Békéscsabai Regionális Képző Központ Képzési igazgatóhelyettes 2007. november 28-30. A jogszabályi háttérről 2001. évi CI. törvény 24/2004.

Részletesebben

Zöld Egyetem Rangsor 2011.

Zöld Egyetem Rangsor 2011. Zöld Egyetem Rangsor 2011. 2010-es évhez hasonlóan Az University of Indonesia 2011 megismételte az úgynevezett UI Green Metric Ranking of World Universities 2011"-es felmérést, azaz a világ egyetemeinek

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke

A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke INTÉZMÉNY KAR VÁROS KÓD Adventista Teológiai Fıiskola Pécel ATF Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Vác AVKF Általános Vállalkozási Fıiskola

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS jog.qxd 2005.12.12. 18:02 Page 90 JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? A jogi és igazgatási szakterületen kilenc intézményben, hét egyetemi jogtudományi karon és további

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program. 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola (Vezető: Dr. Szabolcs Éva PhD egyetemi tanár) Pedagógiatörténeti PhD-Program (Vezető: Dr. Németh András CSc

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben