A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Üzletszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Üzletszabályzata"

Átírás

1 KA-VOSZ Rt. Üzletszabályzata A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Üzletszabályzata augusztus 28. KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Székhelye: 1062 Budapest, Váci út 3. Tel:(36) Fax: (36) Cégjegyzékszám: Adószám:

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. A Széchenyi Kártya Konstrukció Résztvevő szervezetek Regisztráló Szervezetek Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Társult Szervezetek KA-VOSZ Rt Hitelintézetek Hitelgarancia Rt Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A Széchenyi Kártya igénybevételének feltételei Személyi feltételek A működés időtartama Szervezeti tagság Kizáró feltételek Kapcsolt Vállalkozások A Széchenyi Kártyához tartozó pénzforgalmi bankszámla A bankkártya Készpénzfelvételi és vásárlási limit A hitelszerződés feltételei A hitelszerződés biztosítékai Állami támogatás, támogatási szerződés Nyilvánosságra hozatal...18 III. A KA-VOSZ Rt. tevékenysége Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) és előminősítés A Vállalkozások adatainak kezelése és továbbítása Támogatási szerződés megkötése A KA-VOSZ Rt. kezességvállalása A KA-VOSZ Rt. egyéb tevékenységei...22 IV. Felelősségi szabályok és díjazás...23 V. Vegyes rendelkezések...23 Az Üzletszabályzat mellékletei 1

3 I. Bevezetés A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elhatározták, hogy tagjaik, illetve a Széchenyi Kártya programjához csatlakozó vállalkozásokat tömörítő országos munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjai számára kezdeményezik a hazai hitelintézeteknél olyan vállalkozói bankkártya kibocsátását, amelynek segítségével a kis- és középvállalkozások egyszerű eljárással, gyorsan és olcsón juthatnak kedvezményes hitelhez. A kezdeményezés támogatására a Magyar Köztársaság Kormánya a 1011/2002. (II.18.) Korm. határozattal az eredményesen működő, megfelelő múlttal rendelkező kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók átmeneti likviditási gondjainak enyhítésére döntött a Széchenyi Hitelkártya bevezetéséről és meghirdette az ehhez kapcsolódó vállalkozási hitelprogramot, amelynek keretében nyújtandó kedvezményes hitelhez a Magyar Állam kamat- és garanciadíj támogatást biztosít. A fentiek alapján kidolgozott, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott elemekből álló és feltételeket tartalmazó, államilag támogatott banki termék a Széchenyi Kártya Konstrukció (a továbbiakban: Széchenyi Kártya Konstrukció vagy Konstrukció). II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek A Széchenyi Kártya Konstrukcióban az alábbi szervezetek vesznek részt (a továbbiakban: a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek): 1.1. Regisztráló Szervezetek Regisztráló Szervezet a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz csatlakozó területi kereskedelmi és iparkamarák. A Regisztráló Szervezetek a Széchenyi Kártyával kapcsolatos ügyintézés céljából saját szervezetükön belül a KA-VOSZ Rt.-vel kötött külön megállapodás alapján Irodákat működtetnek Területi kereskedelmi és iparkamarák Megyeszékhelyenként és a megyeszékhelyeken kívüli megyei jogú városokban Budapest, illetve Pest megye kivételével - városonként egy területi kereskedelmi és iparkamara, Budapesten két területi kereskedelmi és iparkamara - összesen legfeljebb 25 helyszínen - a Széchenyi Kártyával kapcsolatos ügyintézés céljából Irodát üzemeltet VOSZ A VOSZ megyeszékhelyeken egy-egy, Budapesten két irodában, összesen 21 helyszínen a Széchenyi Kártyával kapcsolatos ügyintézés céljából Irodát üzemeltet. A későbbiek során a VOSZ jogosult a megyeszékhelyen kívüli városokban is és Budapesten további Irodákat nyitni. A VOSZ összesen legfeljebb 25 Irodát jogosult felállítani Iroda A Regisztráló Szervezetek a fentiekben megjelölt helyeken és számban - de összesen legfeljebb 50 helyen - saját hivatalos helyiségeikben Irodákat állítanak fel és üzemeltetnek. Az üzemeltető Regisztráló Szervezetek megnevezését és az Irodák adatait tartalmazó lista a jelen Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képezi. Az Irodákban folyik a Széchenyi Kártya igényléssel kapcsolatos ügyintézés és tényleges ügyfélforgalom, amelyet az Irodák a Regisztráló Szervezetek és a KA-VOSZ Rt. között létrejött megállapodásban foglaltak és a KA-VOSZ Rt. által kialakított, a Széchenyi Kártya ügyintézés rendje című dokumentumban foglalt ügyrend alapján bonyolítanak le Információs szolgálatok A Regisztráló Szervezetek az Irodákon kívül korlátlan számban tarthatnak fent információs 2

4 szolgálatokat Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az Irodák működésének jogi feltételeit kialakítja, a területi kereskedelmi és iparkamarák által üzemeltetett Irodák tevékenységét folyamatosan koordinálja és felettük a Széchenyi Kártyával kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében ellenőrzést gyakorol Társult Szervezetek Az előre rögzített csatlakozási feltételek elfogadása és teljesítése esetén a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz egyéb vállalkozásokat tömörítő országos munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, a hivatásrendi kamarák és az agrárkamarák is társulhatnak. A társulásról a KA-VOSZ Rt. állapodik meg az adott Társult Szervezettel az MKIK és a VOSZ által elfogadott, előre rögzített tartalmú társulási szerződés aláírásával. A Társult Szervezetek a Széchenyi Kártya Konstrukcióról a tagjaik részére tájékoztatást adhatnak, és az Irodák elfogadják az általuk kiállított, a tagságról, valamint a tagdíjhátralék nem létéről szóló igazolást és ajánlást. Ezen igazolások birtokában a hiteligénylők a hitel felvétele és a Széchenyi Kártya igénylése érdekében a Regisztráló Szervezetek által üzemeltetett Irodákhoz fordulhatnak KA-VOSZ Rt A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 3., cégjegyzékszáma: ) (a továbbiakban: KA-VOSZ Rt. vagy Társaság) részvénytársasági formában működő gazdasági társaság, amely az alábbi tevékenységeket végzi: a) TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, amelynek keretében a pénzügyi közvetítés máshova nem sorolt kiegészítő tevékenységet, ezen belül is kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. (1) bekezdés h) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) tevékenységet végzi a Htv. 2. számú melléklete 12. pontjának b) alpontjában meghatározott módon, b) TEÁOR Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás. A KA-VOSZ Rt. az 1/2001. (I.5.) GM rendelet 6.. (5) bekezdése értelmében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közreműködő szervezete. Közreműködő szervezetként a KA-VOSZ Rt. tevékenységének célja a Széchenyi Kártya Konstrukció kialakítása, megvalósítása, továbbá a konstrukcióban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot terhelő egyes kötelezettségek ellátása A KA-VOSZ Rt. a fent megjelölt tevékenységei körében a) a Konstrukció feltételeinek megfelelő Vállalkozásokat közvetít a Konstrukcióban résztvevő Bankokhoz a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételeket tartalmazó hitel- és bankkártya szerződés megkötése céljából, amelynek érdekében a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon - előminősítést végez (a továbbiakban: ügynöki tevékenység), b) kezeli és továbbítja a Vállalkozások adatait a Konstrukcióban résztvevő Bankoknak és a köztartozások figyelemmel kísérése céljából - a jogszabályokban és a jelen Üzletszabályzatban megjelölt szervezeteknek, c) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyett és nevében kamat- és garanciadíj támogatási szerződést köt a Vállalkozással, amennyiben ezt jogszabály előírja vagy szerződés alapján ezt vállalta, d) a Bankokkal kötött megállapodás alapján kezességet vállal az állami kamattámogatásnak a Hitelgarancia Rt. kezességvállalásával nem biztosított összegének a Bankok részére történő megfizetéséért, e) ellátja a Széchenyi Kártya Konstrukcióval kapcsolatban jogszabály vagy megállapodás alapján ráruházott egyéb feladatokat. A KA-VOSZ Rt. tevékenységének részletes szabályait az Üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza. 3

5 1.5. Hitelintézetek A Széchenyi Kártya Konstrukció keretében azok a hitelintézetek bocsátják ki a bankkártyát és folyósítják az ahhoz kapcsolódó hitelt, amelyekkel a KA-VOSZ Rt. erre vonatkozóan együttműködési megállapodást kötött (a továbbiakban: Bank vagy Bankok). A Széchenyi Kártya igénylése során a Vállalkozások szabadon választhatnak a Konstrukcióban résztvevő Bankok közül. A hitel bírálata és folyósítása több bankfiókban történik. A konstrukcióban résztvevő Bankok, illetve ügyintéző fiókjaik felsorolását a jelen Üzletszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza Hitelgarancia Rt. A Hitelgarancia Rt. a Fővárosi Bíróság által cégjegyzékszámon bejegyzett Hitelgarancia Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2.). A Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalása a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz kapcsolódó hitel egyik fontos biztosítékát képezi. A Hitelgarancia Rt. a készfizető kezességvállalás feltételeiről külön együttműködési megállapodást köt a Bankokkal. A Hitelgarancia Rt. a Bankokkal kötött külön együttműködési megállapodás és a mindenkori üzletszabályzata alapján vállal kezességet a Vállalkozások Bankokkal szemben fennálló tartozásáért. A Hitelgarancia Rt. hatályos üzletszabályzata a jelen Üzletszabályzat 3. számú mellékletét képezi. A Hitelgarancia Rt. a Széchenyi Kártya Konstrukcióval kapcsolatban informatikai rendszert működtet, amely a Bankok és a Hitelgarancia Rt. között on-line lekérdezést és adatforgalmat tesz lehetővé Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM) a Széchenyi Kártyát igénybevevő Vállalkozások részére kamat- és garanciadíj támogatást nyújt a Kormány 1011/2002. (II.18.) számú határozata alapján. A GKM feladatait a KA-VOSZ Rt. közreműködésével látja el a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint. 2. A Széchenyi Kártya igénybevételének feltételei 2.1. Személyi feltételek A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon személyek vehetnek részt, a) akik a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény alapján egyéni vállalkozónak (a továbbiakban: Egyéni Vállalkozó) minősülnek, azaz minden olyan magánszemély, aki egyéni vállalkozói igazolványa alapján vállalkozási tevékenységet végez, vagy olyan magánszemély, aki külön jogszabály alapján egészségügyi és szociális vállalkozást, egyéni vállalkozó orvosi, klinikai szakpszichológusi, továbbá magán-állatorvosi, illetve egyéb egészségügyi, szociális vagy gyógyszerészi magántevékenységet folytat, vagy az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek minősül, valamint magánszemélyként jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üzemeltet, vagy ügyvéd, illetve egyéni szabadalmi ügyvivő, vagy közjegyző, vagy a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti önálló bírósági végrehajtó, b) amelyek a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény alapján közkereseti társaság, betéti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaságok (a továbbiakban: Társas Vállalkozás). A jelen Üzletszabályzat alkalmazása során az Egyéni Vállalkozó és a Társas Vállalkozás a továbbiakban együttesen: Vállalkozás A működés időtartama A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon Vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek 4

6 legalább egy lezárt, teljes (365 nap) naptári (üzleti) évre vonatkozó a vállalkozási formához igazodó éves, egyszerűsített éves vagy egyszerűsített beszámolóval vagy legalább egy lezárt, teljes (365 nap) naptári (üzleti) évre vonatkozó egyéni vállalkozói működést igazoló személyi jövedelemadó bevallással Szervezeti tagság A Széchenyi Kártya Konstrukcióban csak azok a Vállalkozások vehetnek részt, amelyek szervezeti tagsággal rendelkeznek. A szervezeti tagság azt jelenti, hogy a Vállalkozás tagja vagy a Széchenyi Kártya igénylésével egy időben tagjává válik valamely területi kereskedelmi és iparkamarának vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vagy egyéb, a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz társult érdekképviseleti szervezetnek (Társult Szervezet). Az érdekképviseleti szervezetek listáját a jelen Üzletszabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben az adott érdekképviseleti szervezet a Vállalkozás esetében tagdíjhátralékot tart nyilván, a hátralékot a Széchenyi Kártya igénylés leadásáig egyösszegű megfizetéssel vagy részletfizetésről történő megállapodással rendezni kell. Ellenkező esetben az adott Vállalkozás a Széchenyi Kártyára nem jogosult Kizáró feltételek A Vállalkozás nem vehet részt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban és kérelmét a KA-VOSZ Rt. nem fogadja be, illetve elutasítja, ha a Széchenyi Kártya Igénylési Lap", valamint mellékletei (továbbiakban: kártyaigénylés) benyújtásának időpontjában a) a Vállalkozás több mint 250 főt foglalkoztat teljes munkaidőben, b) a Vállalkozás éves nettó árbevétele a kártyaigénylés benyújtásának időpontjában vagy az azt megelőző évben nagyobb mint 4000 millió forint, vagy mérlegfőösszege meghaladja a 2700 millió forint összeget, c) az állam, az önkormányzat vagy olyan vállalkozás, amely a fenti két feltételnek megfelel (azaz nem kis- és középvállalkozás) tulajdoni részesedése a jelen nyilatkozatot aláíró Vállalkozásban - tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot, d) a Vállalkozás devizakülföldi, e) a Vállalkozásnak 30 napon túl lejárt köztartozása van, f) a Társas Vállalkozás ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás folyik, g) a Vállalkozás ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, h) a Vállalkozás nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt hatósági engedélyekkel, i) a Társas Vállalkozást a cégnyilvántartásba nem jegyezték be vagy onnan törölték, j) a Vállalkozásnak lejárt hitel-, kölcsönszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása áll fenn, k) a VOSZ vagy valamelyik területi kamara etikai eljárást folytatott és elmarasztaló határozatot hozott a Vállalkozás ellen, és az elmarasztalt állapotot vagy tevékenységet a Vállalkozás nem korrigálta, l) a Vállalkozásnak Regisztráló Szervezettel vagy Társult Szervezettel szemben lejárt tagdíjfizetési kötelezettsége áll fenn és tartozását legkésőbb a Széchenyi Kártya igénylésekor egy összegben vagy a részletfizetésről történő megállapodással nem rendezi, m) a Vállalkozás megszegte a Széchenyi Kártya igénylését megelőző három éven belül kötött pályázati vagy egyéb költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó támogatási szerződés valamely rendelkezését, n) a Vállalkozás az alábbi tevékenységek bármelyikét folytatja: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2960), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9271), pénzügyi tevékenység (TEÁOR 65-67). o) ha a Széchenyi Kártya Konstrukcióban hitelfelvevőként vagy kezesként az igénylés benyújtásának időpontjában már részt vesz, p) ha valamely Bank vagy a KA-VOSZ Rt. a Széchenyi Kártya igénylését az újabb igénylés benyújtását megelőző 12 hónap folyamán elutasította, q) ha az igénylés benyújtását megelőző 12 hónapban valamely Bank a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében kötött hitelszerződését nemfizetés miatt felmondta és a tartozás összege a felmondástól számított 20. napig visszafizetésre került, 5

7 r) ha az igénylés benyújtását megelőző 12 hónapban valamely Bank által a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitele lejárt vagy a hitelszerződést a Bank nem nemfizetés miatti egyéb okból felmondta és a tartozás összege a lejárattól számított 30. napig visszafizetésre került, s) ha a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukcióban hitelfelvevőként vagy készfizető kezesként korábban részt vett, és a Bank a hitelt felmondta, és a tartozás összege a felmondást követő 20. napig nem térült meg, illetve ha az ilyen hitel lejárt vagy a Bank a hitelszerződést nem nemfizetés miatti egyéb okból felmondta és a lejáratot követő 30. napig a tartozás összege a Bank részére nem térült meg, t) ha a Vállalkozás a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában nem felel meg a Hitelgarancia Rt. üzletszabályzatának, u) az államháztartás alrendszereiből a Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételre vonatkozó nyilatkozat aláírásának évében és az azt megelőző két naptári évben - a Széchenyi Kártya Konstrukcióban nyújtott állami kamat- és garanciadíj támogatást is figyelembe véve a Vállalkozás által igénybe vett, a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 40. (4) bekezdésében meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülő támogatások jelenértéke összesen meghaladja a Korm. rendelet 40. (4) bekezdésében meghatározott maximális összeget. A Vállalkozás a Széchenyi Kártya igénylés benyújtásakor köteles nyilatkozni arról, hogy a kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben. A KA-VOSZ Rt. a benyújtott nyilatkozatok és dokumentumok alapján, a területi kamarák és a VOSZ nyilvántartásában, valamint a saját adatbázisában ellenőrzi, hogy a kizáró feltételek ténylegesen nem állnak fenn a Vállalkozással szemben (előminősítés). A KA-VOSZ Rt. kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bankok részére csak azon Vállalkozások kérelmét továbbítja, amelyekkel szemben az ellenőrzés alapján a kizáró feltételek nem állnak fenn Kapcsolt Vállalkozások A KA-VOSZ Rt., a Bankok és a tulajdonosok tekintetében a Hitelgarancia Rt. a hitelbírálat, illetve a készfizető kezességvállalás feltételeinek ellenőrzése során figyelembe veszik a Kapcsolt Vállalkozásokkal kapcsolatos korábbi tapasztalataikat, a rendelkezésükre álló információkat, illetve a Bankközi Hitelinformációs Rendszerből elérhető adatokat, amelyek alapján a hitelkérelmet elutasíthatják Kapcsolt vállalkozásnak minősül a) az a személy/vállalkozás, aki a hiteligénylő Vállalkozásban közvetlen tulajdoni részesedéssel rendelkezik (Kapcsolt Vállalkozás I), b) az a harmadik vállalkozás, amelyben az a) pontban meghatározott személyek és vállalkozások közül (Kapcsolt Vállalkozás I.) az 50%-nál nagyobb részesedéssel rendelkezők ugyancsak többségi irányítást biztosító befolyással rendelkeznek, tehát ugyanaz a személy vagy vállalkozás mind a hitelfelvevő Vállalkozásban, mind a Kapcsolt Vállalkozás II-ben 50%-nál nagyobb közvetlen részesedéssel rendelkezik (Kapcsolt Vállalkozás II), c) az a gazdasági társaság, amelyben a hiteligénylő Vállalkozás rendelkezik többségi irányítást biztosító befolyással (Kapcsolt Vállalkozás III) A tulajdoni hányad meghatározásakor betéti társaság és közkereseti társaság esetén a Vállalkozás vagy tulajdonosa vagyoni hozzájárulásának a jegyzett tőkéhez viszonyított arányát, korlátolt felelősségű társaság esetén a Vállalkozás vagy tulajdonosa szavazatszámának a törzstőke egészét megtestesítő összes szavazat számához mért arányát kell figyelembe venni Többségi irányítást biztosító befolyásnak minősül, ha egy személy közvetlenül rendelkezik az adott vállalkozásban a vagyoni hozzájárulás (törzsbetét, törzstőke, alaptőke) vagy a szavazatok több mint 50%-ával, illetve e nélkül is, ha jogosult a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására. 6

8 2.6. A Széchenyi Kártyához tartozó pénzforgalmi bankszámla A Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitel és a Széchenyi Kártyával bonyolított banki tranzakciók nyilvántartása érdekében a Bank pénzforgalmi számlát nyit a hitelfelvevő Vállalkozás részére A Bank jogosult a Széchenyi Kártya keretében nyújtott hitel és a Széchenyi Kártyával bonyolított számlaforgalom nyilvántartására a Vállalkozás nála vezetett, korábban nyitott pénzforgalmi bankszámláját felhasználni Ezen számlához kapcsolódóan a Bank nem jogosult a Széchenyi Kártyán kívül más bankkártyát kibocsátani a Vállalkozás részére A Széchenyi Kártyához kapcsolódó pénzforgalmi számláról átutalás teljesíthető és a bankfiókban készpénz vehető fel, a Széchenyi Kártyával a számla terhére pénzkiadó automatából készpénz vehető fel és vásárlás ellenértéke egyenlíthető ki, a számlára készpénz fizethető be és a Vállalkozás részére érkező átutalás írható jóvá, illetve a számla egyenlege vagy a hitelkeret egyéb módon felhasználható A bankszámla fenntartásával, vezetésével, esetleg banki terminálon vagy Interneten keresztüli használatával, terhelési, jóváírási forgalom vagy egyéb a saját ATM-ből illetve bankfiókból történő készpénzfelvétel kivételével - műveletek bonyolításával kapcsolatos díjakat, jutalékokat és költségeket a Bank az egyéb, vállalkozások részére vezetett bankszámlák díjazásához hasonlóan állapítja meg A bankkártya A Bankok a Vállalkozások részére megnyitott hitelkeret igénybevétele céljából bankkártyát kötelesek kibocsátani (a továbbiakban: Széchenyi Kártya vagy Kártya) A Széchenyi Kártya egységes, önálló arculatú, de a kibocsátó Bank lógójával ellátott EC/MC típusú standard, nemzetközi debit-kártya. A Széchényi Kártya arculatterve a KA-VOSZ Rt. tulajdonát képezi Egy számlához kapcsolódóan két darab azonos megjelenésű Széchenyi Kártyát lehet kibocsátani Az első Kártya tulajdonosa Egyéni Vállalkozók esetében az Egyéni Vállalkozó maga. A második (társ-) Kártya tulajdonosa az Egyéni Vállalkozó családtagja vagy alkalmazottja lehet. Társas Vállalkozások esetén mindkét kártyabirtokos a Vállalkozás vezető tisztségviselője (üzletvezető, képviselő, ügyvezető) vagy a Vállalkozás közvetlen tulajdonosa, illetve alkalmazottja lehet A hitelszerződés hatályba lépését követően a Bank megnyitja a hitelkeretet és a kártya legyártását (megszemélyesítését) megrendeli. Pozitív hitelbírálat esetén a Bank a kártya legyártását a hitelszerződés hatályba lépése előtt is megrendelheti. A Vállalkozás a Széchenyi Kártya igénylőlapon előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Bank a kártyagyártás érdekében felhasználhassa és ahhoz, hogy a legyártott Kártya díját a Bank a megnyitásra kerülő bankszámlán a hitelkeret terhére számolja el A kártyaszerződés a Kártyának a Vállalkozás részére történő átadásával egy időben lép hatályba A Kártya lejárata a nemzetközi standardok alapján a kibocsátás (előállítás) hónapját követő 12. hónap utolsó napja. A Bank a Kártyát a hitel lejáratakor letilthatja A Vállalkozás éves kártyadíjat tartozik fizetni a kibocsátó Bank részére, amelynek összege ,- Ft (egymillió forint) összegű hitelkeret esetén Kártyánként ,- Ft (huszonkettőezer forint), ,- Ft (ötszázezer forint) hitelkeret esetén ,- Ft (tizenötezer forint)/kártya. Az éves kártyadíjak megfizetése a hitelkeret megnyílásának vagy a bankkártya elkészültének napján esedékes. A kártyadíj összegével a Bank a Vállalkozás bankszámláját megterheli. 7

9 A kártyadíjon felül a Kártyához kapcsolódó egyéb díjakat a Bank hirdetménye szerint jogosult felszámítani, de a bankfiókban történő készpénzfelvétel díja nem lehet több, mint 450,- Ft (négyszázötven forint)/alkalom, a Bank saját ATM-jéből történő készpénzfelvétel díja nem lehet több mint 550,- Ft (ötszázötven forint)/alkalom Készpénzfelvételi és vásárlási limit A Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyitott bankszámlájáról a bankfiók pénztárában POS terminálon vagy ATM-en keresztül maximum összesen ,- Ft (egyszázezer forint) összeget jogosult egy napon belül felvenni A vásárlásnak alsó értékhatára nincs. Vásárlásra az engedélyezett hitelkeret és a számla követel egyenlegének összege mértékéig van lehetőség minden EC/MC lógóval ellátott elfogadó helyen A hitelszerződés feltételei A Bankok a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében az alábbi főbb feltételekkel kötnek hitelszerződést a Vállalkozásokkal: A hitelkeret összege A Széchenyi Kártyához kapcsolódó rulírozó hitelkeret a Vállalkozás választása és a KA-VOSZ Rt., illetve a hitelező Bank ügyfélminősítése alapján ,- Ft (ötszázezer forint) vagy ,- Ft (egymillió forint) összegű lehet. A Vállalkozás a Széchenyi Kártyával történő vásárláshoz, készpénzfelvételhez vagy más módon történő számlaterheléshez szükséges bármilyen összeget igénybe vehet a rendelkezésre álló egyenleg és szabad hitelkeret összegén belül, de a rendelkezésre álló szabad hitelkeretet egy tranzakcióhoz is felhasználhatja a készpénzfelvételi limit figyelembevételével. Amennyiben a számlára időközben jóváírás érkezik, a nap végén az összes tranzakció (terhelés, jóváírás) végeredményeként fennmaradó folyószámla egyenlegből a hitel összege automatikusan visszatörlesztődik A hitel rulírozó hitelként működik, a Bank csak a ténylegesen fennálló hiteltartozás mértéke után számol fel kamatot. A kamatszámítás az igénybe vett hitel napi állománya alapján történik A hitel célja, felhasználása A hitelkeret célja a Vállalkozás átmeneti likviditási problémáinak áthidalása. A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeret minden, a vállalkozás érdekében felmerülő és az adó és számviteli jogszabályok szerint elszámolható kiadásra felhasználható, vásárlás, készpénzfelvétel, átutalás, inkasszó útján vagy egyéb módon A hitel futamideje A hitelkeret a hitelszerződés hatálybalépésének napján nyílik meg és a hitelszerződés keltétől számított 365. napon jár le. A Széchenyi Kártya lejárata nem egyezik meg a hitelkeret lejáratával A hitel futamideje ismételt ügyfélminősítést követően meghosszabbítható oly módon, hogy a Bank új hitelszerződést köt a Vállalkozással vagy a korábbi hitelszerződést meghosszabbítja. Amennyiben a Vállalkozás az ismételt ügyfélminősítéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a lejárat előtt legkésőbb 30 munkanappal a Regisztráló Szervezetnek átadja, a Bank a lejárat előtt számított 15. napig a hitelbírálatot elvégzi és a szükséges szerződésmódosítás dokumentumait aláírásra előkészíti oly módon, hogy a szerződés a lejárat napján hatályba léphessen Hiteldíj A Bankok kamatperiódusonként változó mértékű hiteldíjat számítanak fel. A hiteldíj mértéke egy kamatperióduson belül nem változik. A hiteldíj alapkamatból (kamatbázis), kamatfelárból és kamat 8

10 módjára számítandó kezelési költségből áll. Az alapkamatláb (kamatbázis) az első kamatperiódusban a hitelszerződésben meghatározott napon jegyzett 3 havi BUBOR mértékével egyezik meg. A Bankok jogosultak az alapkamatláb (kamatbázis) mértékét minden kamatperiódusban (negyedévben), az új kamatperiódus kezdőnapjára jegyzett 3 havi BUBOR értékének megfelelően módosítani. A kamatfelár mértéke: 5% p.a. A kamat módjára számítandó kezelési költség mértéke: 1% p.a A hiteldíj megfizetése negyedévente, a naptári negyedév végén esedékes, a hitelező Bank által alkalmazott zárlati vagy kamatterhelési napon. A Bank a hiteldíj összegével az esedékesség napján a Vállalkozás bankszámláját megterheli. A Bank a negyedéves zárlatról bankszámla kivonatot küld a Vállalkozásnak, és a bankköltségekről, kamatokról külön számlát is küldhet A Bankok a késedelmi kamat kivételével nem számítanak fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban A hitel törlesztése a negyedév végén A negyedéves zárlatról készült értesítőben szerepel az igénybe vett hitelkeret egyenlege a zárlat napján, amely magában foglalhatja a hiteldíj terhelést is. Amennyiben az igénybevett hitel összege a zárlat napján nem haladja meg a Vállalkozás részére megítélt hitelkeret 50%-át, a Vállalkozásnak a lezárt negyedévhez kapcsolódóan nincs törlesztési kötelezettsége Amennyiben az igénybevett hitelkeret a zárlat napján meghaladja a Vállalkozás részére megítélt hitelkeret 50%-át a Vállalkozásnak törlesztési kötelezettsége keletkezik, amelyet a negyedéves zárás napját követő 15 naptári napon belül kell teljesítenie. A törlesztés napja a negyedéves zárás napját követő 15 naptári nap bármelyike lehet A Vállalkozásnak olyan összeget kell törlesztenie, hogy a törlesztés napján a fennálló igénybevett hitelállomány záró egyenlege ne legyen nagyobb, mint a Vállalkozás részére megítélt hitelkeret 50%-a A törlesztést követő napon a teljes szabad hitelkeretet, azaz a visszatörlesztett összeget is ismét igénybe lehet venni Ha a Bank által előírt törlesztési kötelezettségének a Vállalkozás a naptári negyedéves zárás napjától számított 15 naptári napon belül nem tesz eleget, a Bank a hitelkeretet a negyedéves zárás napjától számított 16. naptári napon zárolja és felszólítást küld a Vállalkozásnak, amelyben tájékoztatja arról, hogy amennyiben a Vállalkozás a negyedéves zárás napjától számított 30. naptári napig a pontban meghatározott feltételnek megfelelő összegű törlesztést nem teljesíti, a Bank a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondja és a teljes tartozás összege az igénybevett hitel teljes összege és összes járuléka - a felmondás napján esedékessé válik Ha a negyedéves zárás napjától számított 30. naptári napig nem érkezik meg a törlesztés összege a Bankhoz, azaz a negyedéves zárás napját követő 30. naptári nap napzárásig egyszer sem csökken a záró egyenleg a hitelkeret 50%-ára vagy az alá, a Bank a negyedéves zárás napjától számított 31. napon a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondja, a Vállalkozás egyéb, nála nyitott pénzforgalmi bankszámláit követelésével megterheli, a Vállalkozás más banknál nyitott pénzforgalmi bankszámlája ellen azonnali beszedési megbízást nyújt be és a magánszemély készfizető kezeseket a teljesítésre felszólítja Lejáratkori törlesztés A hitelszerződés lejárata előtt elvégzett, ismételt ügyfélminősítés alapján lehetőség van arra, hogy a Bank a hitelszerződés lejáratát meghosszabbítsa, amely technikailag új hitelszerződés megkötését vagy a régi szerződés módosítását jelenti. Amennyiben a hitelszerződés módosítása vagy az új hitelszerződés a lejárat napjáig hatályba lép, a lejárat napján a Vállalkozásnak nincs tőketörlesztési kötelezettsége, de a lejárat napját követő negyedéves záráskor ismételten van negyedéves törlesztési kötelezettsége. A Bank a tőketartozáson kívül a kamatot és a kapcsolódó járulékokat a lejárat napján esedékessé teszi, amelyeket a Vállalkozás köteles a Bank részére megfizetni, amennyiben azokra a szabad hitelkeret nem nyújt fedezetet. Ennek megfizetése a hitelszerződés meghosszabbításának feltétele Amennyiben a Vállalkozás hosszabbítási kérelmet (új hitelkérelmet) nyújtott be, de az új hitelszerződés 9

11 vagy a módosítás legkésőbb a lejárat napján nem lépett hatályba, vagy a Vállalkozás nem nyújtott be hosszabbítási kérelmet, vagy a hitelszerződést a Bank az ügyfélminősítés alapján nem kötötte meg a Vállalkozásnak a lejárat napján a teljes tartozás összegét törlesztenie kell. Teljes tartozás alatt a tőke, a kamat, a kezelési költség és a szerződés szerint a Vállalkozást terhelő valamennyi egyéb járulék együttes összege értendő Ha új hitelszerződés nem lépett hatályba és a Vállalkozásnak tartozása áll fenn a Bankkal szemben, a lejáratot követő napon a Bank a Vállalkozáshoz fizetési felszólítást intéz és a magánszemély készfizető kezest felszólítja a teljesítésre, a Vállalkozás egyéb, nála nyitott pénzforgalmi bankszámláit követelésével megterheli és azonnali beszedési megbízást nyújt be a Vállalkozás más hitelintézetnél nyitott pénzforgalmi bankszámlái ellen Késedelmi kamat A Bank az esedékes kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a hirdetményben közzétett vagy a hitelszerződésben meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult Egyéb feltételek A Bank a GKM helyett és nevében eljáró KA-VOSZ Rt., valamint a Vállalkozás által megkötött támogatási szerződés alapján járó kamattámogatás összegét a Vállalkozás részére megelőlegezi és a Vállalkozástól ún. nettó kamatot szed be A Bank a GKM helyett és nevében eljáró KA-VOSZ Rt., valamint a Vállalkozás által megkötött támogatási szerződés alapján járó 1% garanciadíj támogatás összegét a Vállalkozás részére megelőlegezi, a garancia díj 1%-át pedig a Vállalkozás helyett megfizeti. A Vállalkozástól csak a garanciadíj fennmaradó részét szedi be, amennyiben az a hitelkeret 73%-ának 2%-át meghaladja Amennyiben a Vállalkozás részére járó támogatás összegét a GKM bármilyen okból a Banknak nem utalja át (a támogatás folyósításának felfüggesztése, visszatartása, a támogatási szerződéstől elállás esetén) a Bank a Vállalkozás számláját - a GKM ezirányú értesítése kézhezvételének napján - megterheli a támogatás összegével A hitelszerződés biztosítékai Magánszemély(ek) készfizető kezessége Mind az Egyéni Vállalkozók, mind a Társas Vállalkozások esetén a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvételhez a hitelszerződés megkötéséhez - nagykorú magyar állampolgár vagy magyar munkavállalói engedéllyel rendelkező nagykorú magánszemély készfizető kezességvállalása szükséges. A Széchenyi Kártya igénylésekor a rendelkezésre álló dokumentumok, információk és - saját adatbázisa alapján - a KA-VOSZ Rt. megvizsgálja, hogy a készfizető kezessel szemben nem áll-e fenn a Konstrukcióban történő részvételt kizáró bármely ok, illetve, hogy a készfizető kezes megfelel-e a Konstrukcióban történő részvételhez szükséges feltételeknek. Amennyiben a készfizető kezes vagy kezesek nem felelnek meg a Konstrukcióban rögzített feltételeknek, a Vállalkozás nem vehet részt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban, kérelmét a KA-VOSZ Rt. elutasítja. A Bankok a hitelbírálat során figyelembe veszik a készfizető kezessel kapcsolatos korábbi tapasztalataikat, a rendelkezésükre álló információkat, illetve a Bankközi Hitelinformációs Rendszerből elérhető adatokat, amelyek alapján a hitelkérelmet elutasíthatják. Amennyiben a Vállalkozás a KA-VOSZ Rt., a Bankok illetve a Hitelgarancia Rt. számára elfogadható magánszemély készfizető kezest állítani nem tud, a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukcióban nem vehet részt Egy kezes egy időben csak egy hitelfelvevő Vállalkozás tartozásáért vállalhat készfizető kezességet. Nem lehet kezes az a személy, aki ugyanebben az időben hitelfelvevő Egyéni Vállalkozóként rendelkezik Széchényi Kártyával. 10

12 Nem lehet készfizető kezes az a magánszemély sem, akinek (akár mint egyéni vállalkozónak) bármely ügyletéhez kapcsolódóan a Hitelgarancia Rt-nél készfizető kezességvállalás beváltására vonatkozó kérelem elbírálása van folyamatban, továbbá a Széchenyi Kártya Konstrukció keretén belül benyújtott készfizető kezességvállalási kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül készfizető kezesség beváltására került sor a Hitelgarancia Rt.-nél, illetve ha a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalását korábban igénybe vette és a kérelemhez kapcsolódóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tett Amennyiben a hitelszerződést a Bank nemfizetés (a negyedéves törlesztés elmulasztása vagy az állami támogatás folyósításának felfüggesztése) miatt felmondta, és a tartozás összege a Vállalkozástól vagy a magánszemély készfizető kezestől a felmondástól számított 20. napig megtérült, a kezes ismét vállalhat készfizető kezességet és lehet hitelfelvevő is (mint Egyéni Vállalkozó). A hitelfelvevő Vállalkozás viszont a felmondástól számított 380. napig a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nem lehet újra hitelfelvevő vagy magánszemélyként készfizető kezes. Amennyiben a hitelszerződést a Bank nemfizetés (a negyedéves törlesztés elmulasztása vagy az állami támogatás folyósításának felfüggesztése) miatt felmondta, és a tartozás összege a Vállalkozástól vagy a magánszemély készfizető kezestől a felmondástól számított 20. napig nem térült meg, sem a Vállalkozás, sem a kezes a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében a jövőben hitelfelvevő vagy készfizető kezes nem lehet Amennyiben lejáratkor a tartozás összege a Vállalkozástól vagy a magánszemély készfizető kezestől a lejárat napján, de legkésőbb a lejárat napjától vagy a fizetési kötelezettség elmulasztásán kívüli egyéb okból történt felmondástól számított 30. napig megtérült, a kezes ismét vállalhat készfizető kezességet és lehet hitelfelvevő is (mint Egyéni Vállalkozó). A hitelfelvevő Vállalkozás viszont a lejárattól számított 380. napig a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nem lehet újra hitelfelvevő vagy magánszemélyként készfizető kezes. Amennyiben lejáratkor a tartozás összege a Vállalkozástól vagy a magánszemély készfizető kezestől a lejárat napján, de legkésőbb a lejárat napjától vagy a fizetési kötelezettség elmulasztásán kívüli egyéb okból történt felmondástól számított 30. napig nem térült meg, sem a Vállalkozás, sem a kezes a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében a jövőben hitelfelvevő vagy készfizető kezes nem lehet Egyéni Vállalkozók esetében egy nagykorú magyar állampolgár vagy magyar munkavállalói engedéllyel rendelkező nagykorú magánszemély kezessége elegendő Társas Vállalkozás esetén a készfizető kezesnek annak vagy azoknak a közvetett vagy közvetlen tulajdonos, devizabelföldi magánszemélyeknek kell lenniük, akik a Társas Vállalkozásban egyedül vagy együttesen legalább 50%-os közvetett vagy közvetlen részesedéssel rendelkeznek. Amennyiben egy személynek van 50%-os vagy annál nagyobb részesedése, elegendő ezen személy készfizető kezességvállalása. Ha a Társas Vállalkozás tagjai közül egyiknek sincs 50% mértékű részesesedése, vagy van ilyen személy, de a Társas Vállalkozás döntése alapján nem ő, vagy nem csak ő vállal kezességet, olyan magánszemélyek készfizető kezességvállalása szükséges, akiknek a részesedése együttesen éri el az 50%-ot a hitelfelvevő Társas Vállalkozásban. A tulajdoni részesedés meghatározásakor betéti társaság és közkereseti társaság esetén a kezes vagy a köztes vállalkozás vagyoni hozzájárulásának a jegyzett tőkéhez viszonyított arányát, korlátolt felelősségű társaság esetén a kezes vagy a köztes vállalkozás szavazatszámának a törzstőke egészét megtestesítő összes szavazat számához mért arányát kell figyelembe venni. Közvetett a magánszemély részesedése a hitelfelvevő Társas Vállalkozásban, ha az adott magánszemély a Társas Vállalkozás gazdasági társaság formájában működő tagjának (köztes vállalkozás) a közvetett vagy közvetlen tulajdonosa. Az adott magánszemély és a hitelfelvevő Társas Vállalkozás között több köztes vállalkozás is lehet. A közvetett tulajdoni részesedés arányának megállapításához a köztes vállalkozásokban fennálló tulajdoni részesedést meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a hitelfelvevő Társas Vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedésével. A Vállalkozás akkor is állíthat több kezest, ha egy személy is rendelkezik 50%-os tulajdoni részesedéssel, de a Vállalkozás vagy tulajdonosai így döntenek. Több kezes esetén a kezesek felelőssége egyetemleges. Betéti társaság esetén mind a beltag, mind a kültag lehet kezes. 11

13 A készfizető kezes a Vállalkozásnak a Széchenyi Kártya Konstrukció alapján a hitelező Bankkal szemben fennálló összes tartozásáért (tőke, kamat, járulékok, állami támogatás) vállal készfizető kezességet A készfizető kezes a hitelező Bank első felszólítása alapján - az alapjogviszony vizsgálata nélkül - mindaddig helytállni köteles, amíg a Vállalkozás által igénybevett hitel alapján bármely jogcímen tartozás áll fenn Bankszámla terhelési jog A Bank a hitelszerződésben kiköti, hogy a Vállalkozás összes (nemcsak a Széchenyi Kártyához tartozó), nála nyitott pénzforgalmi bankszámláját esedékes, illetve lejárt követeléseivel megterhelheti Bankszámla zárolására vonatkozó jog Amennyiben a Vállalkozás a szerződés szerinti törlesztési kötelezettségét nem teljesítette, a Bank jogosult a negyedéves zárást követő 16. naptári napon a Vállalkozás Széchenyi Kártyához tartozó hitelkeretét zárolni. A zárolást követően a bankszámlára érkezhetnek jóváírások, készpénzbefizetések, korábbi kártyahasználat miatti terhelések, de a hitelkeret terhére a negyedéves zárást követő 16. naptári naptól kezdődően készpénzfelvétel, kártyás vásárlás nem történhet, és új átutalás nem indítható. Amennyiben a Vállalkozó a negyedéves zárást követő 16. és a 31. nap között az előírt törlesztést teljesíti, azaz a hitelkeret záró egyenlege a hitelkeret 50%-át nem haladja meg, a Bank az ily módon történő teljesítést követő napon a hitelkeretet felszabadítja Ha a GKM a Vállalkozás vonatkozásában a garanciadíj és/vagy kamattámogatás összegét bármely okból nem utalja át (a támogatás folyósításának felfüggesztése, visszatartás), a Bank a GKM-től meg nem kapott támogatás összegével a Vállalkozás számláját megterheli. Amennyiben a Vállalkozás számláján nincs elegendő fedezet az összeg leemeléséhez, a Bank a GKM értesítésének kézhezvétele napján felszólítást küld a Vállalkozás részére. A felszólítás keltétől számított 10. naptári napon a Bank a Vállalkozásnak ismételten felszólítást küld, és a hitelkeretet zárolja. Ha az ismételt felszólítás keltétől számított 15. naptári napig nem folyik be a Vállalkozástól a támogatás alapján fennálló banki követelés, a második felszólítás keltétől számított 16. napon a hitel- és bankkártya szerződést a Bank azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben a Bank követelésének megfelelő összeg a bankszámlára a második felszólítás keltétől számított 16. napig befolyik, a Bank a zárolást megszünteti Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására vonatkozó jog A Bank a Vállalkozás más hitelintézetnél vezetett, a Széchenyi Kártya igénylési lapon a Vállalkozás által megadott számú pénzforgalmi számláira azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogot köt ki. Az azonnali beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazó nyilatkozat nyomtatványát a Vállalkozás a regisztráció során a Regisztráló Szervezettől megkapja. A felhatalmazó nyilatkozatot a Vállalkozás a hitelszerződés megkötésekor kitöltve, a bejelentett módon aláírva és az adott számlavezető hitelintézet által a nyilvántartásba vételt igazoló aláírással ellátott módon adja át a hitelező Banknak A Bank a más hitelintézetnél nyitott pénzforgalmi számla ellen akkor nyújtja be az azonnali beszedési megbízást, ha a törlesztés elmulasztása miatt vagy más okból a hitelszerződést felmondta, illetve ha a hitelszerződés lejárt és a lejárat napjáig a Vállalkozás Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását nem rendezte A Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalása A Hitelgarancia Rt. készfizető kezességet vállal a Vállalkozásnak a Széchenyi Kártya Konstrukció keretben a hitelező Bankkal szemben fennálló tartozásának 73%-áért azzal, hogy a készfizető kezességvállalás összege nem haladhatja meg ,- Ft (ötszázezer forint) összegű hitelkeret esetén a ,- Ft-ot (háromszázkilencvenötezer forintot), ,- Ft (egymillió forint) összegű 12

14 hitelkeret esetén a ,- Ft-ot (hétszázkilencvenezer forintot). A tartozás egyenlő a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében kötött hitel- és bankkártya szerződésnek a fizetési kötelezettségek elmulasztása (negyedéves törlesztés, támogatás felfüggesztése) miatt történt azonnali hatályú felmondásától számított 20. lezárt naptári napon illetve a hitelszerződés futamidejének lejártától vagy a hitelszerződés egyéb okból történt felmondásától számított 30. lezárt naptári napon meghatározott, a Széchenyi Kártya Konstrukció kapcsán fennálló tőke, bruttó kamat (BUBOR+5%) és kamat módjára számítandó kezelési költség (1%) együttes összegével A Hitelgarancia Rt. a hitelszerződés lejáratáig, de legfeljebb 365 napra vállal készfizető kezességet. A kezességvállalás kezdő napja a Bank és a Hitelgarancia Rt. között az adott Vállalkozás vonatkozásában létrejött készfizető kezességvállalási szerződés kelte A készfizető kezességvállalási szerződés megkötésének feltételei: a) a Vállalkozás a Hitelgarancia Rt. Üzletszabályzata 2.2. pontjában meghatározott feltételeknek teljes körűen megfelel, azaz a Vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül és az általa teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg a 250 főt, b) a Hitelgarancia Rt. Üzletszabályzata 2.4 pontjában meghatározott kizáró körülmények nem állnak fenn, azaz a Vállalkozás nem áll csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt; a Cégnyilvántartásba bejegyezték feltéve, hogy a megalakuláshoz a bejegyzés szükséges; félévnél régebbi lejárt, hitelszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása nem áll fenn; nincs 60 napon túl lejárt adó-, vám- és társadalombiztosítási tartozása; hitelét a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalásán kívül más biztosíték is biztosítja; az alábbi tevékenységek egyikét sem folytatja: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2960), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9271), pénzügyi tevékenység (TEÁOR 65-67). c) a Vállalkozás Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalását korábban nem igényelte, illetve ha igen, az ügyletéhez kapcsolódóan beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban, továbbá a készfizető kezesség beváltására nem került sor; d) a Vállalkozás 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel, ennek hiányában a legnagyobb tulajdoni részesedéssel rendelkező tulajdonosainak ügyletéhez kapcsolódóan beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban, továbbá készfizető kezesség beváltására sem került sor; e) a Vállalkozás korábban nem vállalt készfizető kezességet olyan ügylethez, amelyhez kapcsolódóan a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességének beváltására került sor, vagy erre irányuló kérelem elbírálása van folyamatban, f) hozzájárul a hitelkérelem mellékleteként benyújtott iratoknak a Hitelgarancia Rt-hez való továbbításához, illetve ahhoz, hogy a finanszírozó pénzügyi intézménnyel közölt, üzleti titoknak és banktitoknak minősülő adatokat a Hitelgarancia Rt. megismerhesse. g) a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalása esetén hozzájárul, hogy az Rt. a Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet munkatársai és megbízottai, valamint díjtámogatás esetén a támogatás ellenőrzésére jogosult szervezet képviselői az üzleti könyveibe betekinthessenek, a helyszínen ellenőrzést folytassanak. Készfizető kezesség beváltása alatt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvételi Nyilatkozat és kérelem benyújtását megelőző 3 éven belüli beváltást kell érteni A Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalásának további feltétele, hogy a természetes személy készfizető kezes ügyletéhez kapcsolódóan beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban, továbbá a Széchenyi Kártya Konstrukcióval kapcsolatos készfizető kezességvállalási kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül készfizető kezesség beváltására nem került sor, a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében benyújtott kérelem elfogadása esetén a Hitelgarancia Rt. által a Vállalkozással szemben a különböző hitelekhez és bankgaranciákhoz kapcsolódóan vállalt készfizető kezességének összege nem haladja meg a 600 millió forintot, 13

15 a természetes személy készfizető kezes a Széchenyi Kártya Konstrukcióban egyidejűleg csak egy hitelhez vállal készfizető kezességet A Hitelgarancia Rt. a fentiekben meghatározott feltételek fennállását a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában vizsgálja. Ha ezen időpontban a feltételek nem teljesülnek, a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességet nem vállal A Vállalkozásnak a Széchenyi Kártya igénylésekor nyilatkoznia kell arról, hogy a fenti feltételeknek megfelel. Amennyiben a nyilatkozat valótlan adatot tartalmaz, a későbbiekben a Hitelgarancia Rt. az ügyleteihez kapcsolódó készfizető kezességet nem vállal A Hitelgarancia Rt-vel kötendő készfizető kezességi szerződés megkötése érdekében a Bank köteles eljárni A Hitelgarancia Rt. a készfizető kezességvállalás díjaként a hitelszerződésben meghatározott hitelkeret 73%-ára vetítve 2%-os mértékű készfizető kezességvállalási díjat (garanciadíj) számít fel. A készfizető kezességvállalási díj (garanciadíj) 100%-ának a Hitelgarancia Rt. részére történő megfizetésére a Bankok kötelesek a Hitelgarancia Rt. és a Bankok között létrejövő készfizető kezességvállalási szerződések alapján A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség beváltására vonatkozó részletes szabályokat a Hitelgarancia Rt. üzletszabályzata és a Hitelgarancia Rt., valamint a Bankok között létrejövő megállapodás (készfizető kezességvállalási szerződés) tartalmazza A KA-VOSZ Rt. kezességvállalása Amennyiben a Bank a Vállalkozással szemben az állami támogatás tekintetében nettó kamatelszámolást alkalmaz, a KA-VOSZ Rt. a Bankkal kötött megállapodás alapján kezességet vállal a Bank részére meg nem térült kamattámogatás összegére. A kezességvállalás maximális összege az állami kamattámogatás összegének 27%-a Állami támogatás, támogatási szerződés Az állami támogatás mértéke A Magyar Állam a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitelekhez a GKM útján jogszabályban meghatározott szervezetek közreműködésével - jogszabályban meghatározott célelőirányzatokból kamat- és garanciadíj támogatást (a továbbiakban együtt: támogatás) biztosít a Vállalkozások részére, amennyiben erre a fedezet rendelkezésre áll A évben a kamattámogatás mértéke a folyósított hitel napi állományának alapul vételével évi 5%, a garanciadíj támogatás mértéke a Hitelgarancia Rt. részére fizetendő, a hitelkeret 73%-ára vetített 2%-os garanciadíj 50%-a (1%) január 1-től a kamattámogatás mértéke évi 3%, a garanciadíj támogatás mértéke a Hitelgarancia Rt. részére fizetendő garanciadíj 50%-a (1%), amennyiben a évben az erre a szükséges fedezet rendelkezésre áll vagy a Kormányzat másként nem dönt A Széchenyi Kártya Konstrukcióban nyújtott állami kamat- és garanciadíj támogatás a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 40. (4) bekezdésében meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Az államháztartás alrendszereiből három év alatt ilyen jogcímen kapott támogatások jelenértéke összesen nem haladhatja meg a Korm. rendelet 40. (4) bekezdésében meghatározott összeget. Amennyiben a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvételre vonatkozó nyilatkozat aláírásának évében - az előző két naptári évben ilyen jogcímen kapott támogatások összegét figyelembe véve - a támogatás összege a Korm. rendelet 40. (4) bekezdésében meghatározott összeget meghaladja, a Vállalkozás az adott évben további de minimis támogatás így a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott támogatások - igénybevételére nem jogosult A támogatás igénybevételének feltételei 14

16 Nem nyújtható támogatás olyan Vállalkozásnak, a) amely csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, b) amely a támogatásigénylés benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette, c) amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó, nem vitatott vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság részére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, d) amelyet a támogatás igénylés benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy - annak bírósági felülvizsgálata esetén - a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett, e) amely a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, f) a II. fejezet pontban megjelölt ok fennáll, a továbbiakban együttesen: támogatás folyósítását kizáró okok A Vállalkozás a támogatásigénylés benyújtásakor írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a támogatás folyósíthatóságát kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. A Vállalkozás haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a KA-VOSZ Rt-nek, ha a támogatási szerződés tartama alatt vele szemben a fenti kizáró okok bármelyike bekövetkezik A Vállalkozás a támogatás igénylésekor írásbeli nyilatkozatában kijelenti, tudomásul veszi, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a) a támogatás igénylését tartalmazó dokumentumban foglalt adatok, információk, valamint az igényléshez csatolt okiratok teljeskörűek, valódiak és hitelesek, b) 60 napon túli köztartozás esetén a Vállalkozást a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás folyósítása a köztartozás megfizetéséig kötelezően felfüggesztésre kerül, illetve a köztartozások megfizetése érdekében jogszabályban meghatározott esetben és módon visszatartásra kerülhet, c) a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát vagy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát az Államháztartási Hivatal, illetve a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, d) a Vállalkozás neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege amennyiben jogszabály így rendelkezik - jogszabályban meghatározott módon nyilvánosságra hozható, e) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, f) a támogatás szabályszerű felhasználásának jogszabályban és a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szervek közöttük a GKM képviseletében eljáró Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Bank által történő ellenőrzéséhez hozzájárul, g) a KA-VOSZ Rt. felé haladéktalanul írásban köteles bejelenteni, ha a támogatás igénylés benyújtását követően vagy a támogatási szerződés fennállásának tartama alatt ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, h) az Államháztartási Hivatal keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az OTMR jogszabályban meghatározott módon jogosultak (döntéshozók, előirányzatkezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosítson a pénzügyi adatbázishoz, i) az Államháztartási Hivatal a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Vállalkozás nevére (megnevezésére), lakhelyére (székhelyére), az adószámára, adóazonosító jelére és társadalombiztosítási azonosító jelére, valamint a társadalombiztosítási folyószámla számára vonatkozó adatokat elektronikus úton megküldi az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), valamint az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet (ONYF), illetve azok szervei (a továbbiakban együttesen: adóhatóságok) részére, 15

17 j) az adóhatóságok - az Államháztartási Hivatal i) pont szerinti tájékoztatása alapján - adatot szolgáltatnak az utalványozónak (GKM-nek) és az Államháztartási Hivatalnak (OTMR-nek), ha a Vállalkozásnak 60 napot meghaladó, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása alakult ki, megjelölve a köztartozás jogcímét, összegét, illetve azt is, ha a köztartozást megfizették, vagy arra a Vállalkozás időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott, k) az államháztartás alrendszereiből a Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételre vonatkozó nyilatkozat aláírásának évében és az azt megelőző két naptári évben - a Széchenyi Kártya Konstrukcióban nyújtott állami kamat- és garanciadíj támogatást is figyelembe véve a Vállalkozás által igénybe vett, a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 40. (4) bekezdésében meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülő támogatások jelenértéke összesen nem haladja meg a Korm. rendelet 40. (4) bekezdésében meghatározott maximális összeget A támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából köztartozásnak minősülnek az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik (adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek, APEH vagy szervei, az illetékhivatal, a VPOP vagy szervei, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által jogerős határozattal előírt fizetési kötelezettségek). Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti A támogatás folyósítása A támogatás összegét - a Bankokkal kötött támogatási keretszerződésben foglalt feltételekkel a GKM azon Bank közreműködésével folyósítja a Vállalkozás részére, amellyel a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében hitelszerződést köt. A Bank a támogatás összegét oly módon folyósítja a Vállalkozás részére, hogy a Vállalkozástól az állami támogatásnak megfelelő összegű garanciadíjat és kamatot nem szedi be, annak összegével a Vállalkozás számláját nem terheli meg. A Bank jogosult a Vállalkozástól az állami támogatásnak megfelelő összegű garanciadíjat és kamatot beszedni, ha a Vállalkozás részére járó támogatási összeget a GKM bármely okból nem folyósítja A támogatás folyósításának felfüggesztése A j) pontban foglalt adatszolgáltatás alapján a Vállalkozás 60 napon túli köztartozása esetén a köztartozás fennállásáig - a GKM a támogatás folyósítását köteles felfüggeszteni Amennyiben a Vállalkozás részére járó támogatás összegét a GKM felfüggeszti, a Bank a Vállalkozás számláját - a GKM erre vonatkozó értesítése kézhezvételének napján - megterheli a Bank által megelőlegezett támogatás összegével. Amennyiben a Vállalkozás számláján nincs elegendő fedezet az összeg leemeléséhez, a Bank a GKM értesítésének kézhezvétele napján felszólítást küld a Vállalkozás részére a támogatási összeg Bank részére történő megfizetése érdekében. Amennyiben a Vállalkozás a felszólításban megjelölt határidőig nem fizeti meg a visszatartott támogatás összegét a Bank részére, a Bank a fizetési kötelezettség elmulasztásának a hitelszerződésben rögzített szabályai szerint jár el, végső esetben a hitelszerződés azonnali hatállyal történő felmondási jogát gyakorolhatja A támogatás visszatartása Amennyiben a támogatás pont szerinti felfüggesztésére már legalább három esetben sor került, a GKM a Vállalkozást terhelő köztartozások erejéig a támogatás visszatartására jogosult. Ha a GKM a támogatást visszatartja, a Vállalkozást a támogatás visszatartásának tényéről írásban értesíti. A GKM a visszatartott támogatás összegéből nyolc napon belül utalja át a köztartozás jogosultjának a Vállalkozással szemben fennálló követelését. Ha a folyósítandó támogatás összege a Vállalkozást terhelő köztartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt a GKM a köztartozások arányos teljesítésének megfelelően utalja át az egyes jogosultak részére A Bank a támogatás GKM által elrendelt visszatartása esetén a II. fejezet pontja szerint jár el. 16

18 A támogatás visszatartása a Vállalkozásnak a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit nem érinti A támogatási szerződés létrejötte és tartama A támogatás Egyéni Vállalkozó esetében a jelen Üzletszabályzat 6. számú, Társas Vállalkozó esetében a jelen Üzletszabályzat 7. számú mellékletét képező Széchenyi Kártya igénylési lap kitöltésével igényelhető. Az igénylő lap kizárólag a jelen Üzletszabályzat 5. számú mellékletét képező Nyilatkozat szabályszerűen aláírt példányával együtt érvényes Amennyiben a) a támogatást igénylő Vállalkozással szemben a támogatás folyósítását kizáró okok nem állnak fenn, b) a Vállalkozás az 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatot megadja, c) a Vállalkozás a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit írásbeli nyilatkozatával magára nézve kötelezőnek elfogadja, d) a Vállalkozással valamely, a Konstrukcióban résztvevő Bank hitelszerződést köt és e) a GKM a támogatás igénylését jóváhagyja, a Vállalkozás, valamint a KA-VOSZ Rt. között minden további intézkedés és jognyilatkozat nélkül - a jelen Üzletszabályzatban rögzített tartalommal - támogatási szerződés jön létre. A támogatási szerződés létrejöttéhez az a)-e) pontban foglalt valamennyi feltételnek együttesen kell teljesülnie A támogatási szerződés a Bank és a Vállalkozás között kötendő hitelszerződés hatályba lépésének napján a megkötés évének december 31. napjáig szóló határozott időre - kerül megkötésre. A támogatási szerződés így a évben megkötött támogatási szerződés is - automatikusan meghosszabbodik a hitelszerződés lejáratának napjáig, ha a következő naptári évben a támogatáshoz szükséges fedezet a GKM rendelkezésére áll. A Vállalkozásokat a KA-VOSZ Rt. a támogatási szerződés meghosszabbodásáról értesíti Elállás a támogatási szerződéstől A KA-VOSZ Rt. elállhat a támogatási szerződéstől, ha a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylésekor a pontban foglalt kizáró okok bármelyike fennállt a Vállalkozással szemben, és erre vonatkozóan valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, illetve a pont alapján valótlan vagy hamis nyilatkozatot tett, b) a a-k) pontra vonatkozóan tett bármely nyilatkozatát visszavonja, c) a pontban megjelölt kizáró okok bármelyikének a támogatási szerződés fennállása alatt történő bekövetkezését - a pontban foglaltak szerint - a KA-VOSZ Rt. részére elmulasztja bejelenteni A KA-VOSZ Rt pont alapján történt elállása a támogatási szerződést létrejöttének napjára visszaható hatállyal megszünteti. Ebben az esetben a Vállalkozás a már folyósított támogatás teljes összegét a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű és a támogatás teljes összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve köteles visszafizetni. A visszafizetés módjára a támogatás folyósítása felfüggesztésének pontban rögzített szabályai irányadók A támogatási szerződés megszűnése A támogatási szerződés megszűnik a) a hitelszerződés megszűnésével egyidejűleg, b) a KA-VOSZ Rt. elállása esetén, c) ha a támogatás folyósítására az állami költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet Amennyiben a hitelszerződés a Bank felmondása miatt szűnik meg - de a felmondás oka nem a támogatási szerződés b) pontban írt módon történő megszűnésével összefüggő fizetési kötelezettség elmulasztása - a kamattámogatás a hitelszerződés felmondásának napjáig jár. 17

19 2.12. Nyilvánosságra hozatal Amennyiben a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében igénybevett hitel negyedévente esedékes törlesztése során, az állami kamattámogatás felfüggesztése (visszatartása) miatt, a hitelszerződés bármely okból történő felmondása esetén vagy lejáratkor legalább ,- Ft (ötvenezer forint) forint összeggel 30 napot meghaladóan adós marad annak ellenére, hogy a Bank az esedékes összegek megfizetésére írásban felszólította, a Bank erről a tényről a KA-VOSZ Rt-t értesíti. Az értesítés időpontja a negyedéves törlesztés elmulasztása miatt vagy a támogatás felfüggesztése (visszatartása) miatti felmondás esetén a felmondást követő 21. nap, lejárat vagy egyéb okból történő felmondás esetén a lejárat napját követő 31. nap A KA-VOSZ Rt. az adósság tényét jogosult a név (cégnév), a lakcímből/székhelyből a város, a foglalkozás (tevékenységi kör), a tartozás összege megjelölésével nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra hozatalt - a Bank fizetési felszólításán túlmenően - a KA-VOSZ Rt. részéről semmilyen egyéb, a tartozás behajtását célzó végrehajtási vagy egyéb cselekménynek nem kell megelőznie. A nyilvánosságra hozatal helye helyi terjesztésű lap, a VOSZ, az MKIK illetve a konstrukcióhoz társult egyéb szervezetek hivatalos lapja, ezen szervezetek és a KA-VOSZ Rt. honlapja, illetve a helyi jegyző hirdetőtáblája lehet. A Társaság jogosult a nyilvánosságra hozatalt a fent megjelölt valamennyi fórumon együttesen és ismételten is foganatosítani A pont szerinti esetben a VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara - a hatályos alapszabálya és egyéb szabályzatai alapján - a Vállalkozást tagjai sorából kizárhatja. 18

20 III. A KA-VOSZ Rt. tevékenysége 1. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) és előminősítés A KA-VOSZ Rt. a Konstrukció feltételeinek megfelelő Vállalkozásokat közvetít a Bankokhoz a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvétel, ezen belül a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételeket tartalmazó hitel- és bankkártya szerződés megkötése céljából, amelyhez ún. igénylési eljárást kell lefolytatni az alábbiak szerint A Széchenyi Kártya igénylési eljárás A Széchenyi Kártya az I. fejezet pontja szerint működtetett Irodában igényelhető A Széchenyi Kártya igényléséhez az Irodában az alábbi dokumentumokat kell benyújtani, illetve bemutatni: Egyéni Vállalkozó esetében a) Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez (a jelen Üzletszabályzat 5. számú melléklete), b) Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére (a jelen Üzletszabályzat 6. számú melléklete), szükség esetén pótlapok (8. számú melléklet) c) Az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata vagy annak közjegyző által hitelesített másolata (Meghatalmazott eljárása esetén), d) vállalkozói igazolvány vagy egyéb a működésre feljogosító igazolvány, e) vállalkozói adószámot igazoló okmány (bejelentkezési lap vagy a legutolsó adatmódosító lap), f) 30 napnál nem régebbi pénzforgalmi bankszámla kivonat, g) személyi jövedelemadó bevallás az utolsó lezárt, teljes üzleti évről, h) APEH igazolás, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs 30 napon túl lejárt köztartozása, i) helyi adóhatósági igazolás, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs 30 napon túl lejárt köztartozása, j) 60 napnál nem régebbi, a székhely címére szóló vezetékes telefonszámla vagy közüzemi díj számla, k) Társult Szervezet igazolása, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs tagdíjhátraléka (ha a Vállalkozás nem valamely területi kereskedelmi és iparkamara vagy a VOSZ tagja), Társas Vállalkozás esetében a) Nyilatkozat a Széchenyi Kártya konstrukcióban való részvételhez (a jelen Üzletszabályzat 5. számú melléklete), b) Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére (a jelen Üzletszabályzat 7. számú melléklete), szükség esetén pótlapok (9. számú melléklet) c) A legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat, d) 30 napnál nem régebbi cégkivonat, e) el nem bírált cégbírósági kérelmek és a kapcsolódó dokumentumok, f) adószámot igazoló okmány (bejelentkezési lap vagy a legutolsó adatmódosító lap), g) 30 napnál nem régebbi pénzforgalmi bankszámla kivonat h) az utolsó két (de legalább 1) év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredménykimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet), i) APEH igazolás, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincsen 30 napon túl lejárt köztartozása, j) helyi adóhatósági igazolás, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs 30 napon túl lejárt köztartozása, k) Társult Szervezet igazolása, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs tagdíjhátraléka (ha a Vállalkozás nem valamely területi kereskedelmi és iparkamara vagy a VOSZ tagja), 19

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Üzletszabályzata november 1.

A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Üzletszabályzata november 1. Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Hatályos: 2016. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Érvényes: 2017. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus forint átutalási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2014. február 28. napjától

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Indoklás: A Takarékszövetkezet a vállalkozói hiteleket tartalmazó Aktív üzletági hirdetményében - 2014. augusztus 25.-i hatállyal - közzéteszi hogy a Bankpénztári POS

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI H I R D E T M É N Y Vállalkozói hitelek kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Üzletszabályzata április 1. Tartalomjegyzék

A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Üzletszabályzata április 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bankkártya hirdetménye Érvényes: 2013. szeptember 16tól Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től)

TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től) TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től) A Széchenyi Kártya továbbra is a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására. A Széchenyi Kártya

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL 1

SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL 1 SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL 1 A Széchenyi Forgóeszközhitel igénylésére a 2004. évi XXXIV. Kis- és Középvállalkozásokról szóló törvény szerint az alábbi feltételeknek megfelelő vállalkozások jogosultak:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016.04.06.

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016.04.06. 2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek Frissítve: 2016.04.06. 2 Tartalom Országos Mikrohitel Program... 3 Budapest Kisvállalkozói Hitel Program... 8 Széchenyi Folyószámlahitel...

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. március 21-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes.

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes. A már működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció, amely a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére).

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére). 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 6994/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. október 15-től A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

Hatályos: 2014. január 01-től

Hatályos: 2014. január 01-től Hatályos: 2014. január 01-től II. GAZDÁLKODÓ SZERVEK HITELEI (HUF): 1. Éven belüli és éven túli lejárat ( maximum 3 év) esetén kamat évi 10,00-15,00 kamat megállapítás: Cenzúra Bizottsági (+,-) döntés

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2016. december 2-ától I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + Kezelési költség, kamat módjára számítandó 0,8% (évi) Állami

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: szeptember 08-tól

Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: szeptember 08-tól 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. szeptember 08-tól A módosítás oka: A TakarékHitel

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

12-24 hónap (éves felülvizsgálattal) 1 havi BUBOR + 4 % 10 000 000 Ft-ig kamattámogatás mértéke 1% Kamat állami támogatás nélkül (évi)

12-24 hónap (éves felülvizsgálattal) 1 havi BUBOR + 4 % 10 000 000 Ft-ig kamattámogatás mértéke 1% Kamat állami támogatás nélkül (évi) Széchenyi Kártya Folyószámla hitel Hitel összege: Futamidő Kamat állami támogatás nélkül (évi) Kamattámogatás (évi) 1 000 000 Ft 25 000 000 Ft 12-24 hónap (éves felülvizsgálattal) 1 havi BUBOR + 4 % 10

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben