I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció"

Átírás

1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek 1.5. KA-VOSZ Zrt Hitelintézetek 1.7. Garantiqa Hitelgarancia Zrt Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 1.9 EMVK Zrt. 2. A Széchenyi Kártya igénybevételének feltételei 2.1. Személyi feltételek 2.2. A működés időtartama 2.3. Szervezeti tagság 2.4. Hiteligénylés 2.5. Kizáró feltételek 2.6. Kapcsolt Vállalkozások 2.7. A Széchenyi Kártyához tartozó pénzforgalmi bankszámla 2.8. A bankkártya 2.9. Készpénzfelvételi és vásárlási limit A hitelszerződés feltételei A hitelszerződés biztosítékai Állami támogatás, támogatási jogviszony Nyilvánosságra hozatal III. A KA-VOSZ Zrt. tevékenysége 1. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) és előminősítés 1.1. A Széchenyi Kártya igénylési eljárás 1.2. A Széchenyi Kártya ismételt igénylése 1.3. A hitelkeret futamidejének meghosszabbítása, a hitelkeret összegének módosítása (újraminősítés) 2. A Vállalkozások és kezes(ek) adatainak kezelése és továbbítása 3. Támogatási jogviszony létrejötte 4. A KA-VOSZ Zrt. kezességvállalása 5. A KA-VOSZ Zrt. egyéb tevékenységei IV. Felelősségi szabályok és díjazás V. Vegyes rendelkezések Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. A Garantiqa mindenkori hatályos Üzletszabályzata 3. A közvetett tulajdon kiszámítása 4. A támogatások mértéke 5. A Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott de minimis támogatás összege és számítási módja 6. Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére (bankspecifikus oldallal együtt) 6.a Széchenyi Kártya Egyszerűsített Igénylési Lap Egyéni Vállalkozók részére 6.b Széchenyi Kártya Egyszerűsített Igénylési Lap EVA-s Egyéni Vállalkozók részére 7. Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozók részére (bankspecifikus oldallal együtt) 7.a Széchenyi Kártya Egyszerűsített Igénylési Lap Társas Vállalkozók részére 7.b Széchenyi Kártya Egyszerűsített Igénylési Lap EVA-s Társas Vállalkozók részére 8. Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez 9. Pótlap a Széchenyi Kártya igénylési laphoz Egyéni Vállalkozó részére Kiegészítő lapok Egyéni vállalkozók felülvizsgálati kérelméhez 10. Pótlap a Széchenyi Kártya igénylési laphoz Társas Vállalkozások részére Kiegészítő lapok Társas vállalkozók felülvizsgálati kérelméhez 11. A Bankok által felszámítható kártyadíj ill. szerződéskötési díj összege 12. A Garantiqa részére fizetendő garanciadíjak, a Vállalkozások által fizetendő rész és az állami garanciadíj támogatás összege 13. Szubjektív profil 14. APEH adóigazoláson az adózó kérelmére igazolandó adatok felsorolása 15. Közzétételi szabályzat kivonata I. Bevezetés A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagjaik, illetve a Széchenyi Kártya programhoz csatlakozó vállalkozásokat tömörítő országos munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjai számára kezdeményezték a hazai hitelintézeteknél olyan vállalkozói bankkártya kibocsátását, amelynek segítségével a kis- és középvállalkozások egyszerű eljárással, gyorsan és olcsón juthatnak kedvezményes hitelhez. A kezdeményezés támogatására a Magyar Köztársaság Kormánya a 1011/2002. (II.18.) Korm. határozattal az eredményesen működő, megfelelő múlttal rendelkező kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók átmeneti likviditási gondjainak enyhítésére döntött a Széchenyi Hitelkártya bevezetéséről és meghirdette az ehhez kapcsolódó vállalkozási hitelprogramot, amelynek keretében nyújtandó kedvezményes hitelhez a Magyar Állam kamat- és garanciadíj támogatást biztosít. A fentiek alapján kidolgozott, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott elemekből álló és feltételeket tartalmazó, államilag támogatott banki termék a Széchenyi Kártya2 Konstrukció (a továbbiakban ezen dokumentumban ill. mellékleteiben: Széchenyi Kártya Konstrukció vagy Konstrukció). II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek A Széchenyi Kártya Konstrukcióban az alábbi szervezetek vesznek részt (a továbbiakban: a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek): 1.1. Regisztráló Szervezetek Regisztráló Szervezet a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz csatlakozó területi kereskedelmi és iparkamarák. A Regisztráló Szervezetek a Széchenyi Kártyával kapcsolatos ügyintézés céljából saját szervezetükön belül a KA-VOSZ Zrt-vel kötött külön megállapodás alapján Irodákat állítanak fel. A Regisztráló Szervezetek lehetőség szerint legalább minden megyeszékhelyen egy Irodát működtetnek Területi kereskedelmi és iparkamarák A területi kereskedelmi és iparkamarák a Széchenyi Kártyával kapcsolatos ügyintézés céljából a KA-VOSZ Zrt-vel kötött megállapodásban szabályozott keretek között Irodákat és információs központokat működtethetnek VOSZ A VOSZ a KA-VOSZ Zrt-vel kötött megállapodásban szabályozott keretek között Irodákat és információs központokat működtethet a Széchenyi Kártyával kapcsolatos ügyintézés céljából Iroda A Regisztráló Szervezetek minimum minden megyében - lehetőség szerint a megyeszékhelyeken - egy helyen saját hivatalos helyiségeikben Irodákat állítanak fel és üzemeltetnek. Ezeken felül a KA-VOSZ Zrt. saját telephelyén Széchenyi Kártyát igénylő ügyfelek és a pontban írt Corporate ügyfelek fogadására valamint a reklamációk kezelésére központi ügyfélszolgálati irodát is üzemeltet. Az üzemeltető Regisztráló Szervezetek megnevezését és az Irodák mindenkor hatályos adatait a KA-VOSZ Zrt. honlapja tartalmazza

2 Az Irodákban folyik a Széchenyi Kártya igényléssel kapcsolatos ügyintézés és tényleges ügyfélforgalom, amelyet az Irodák a Regisztráló Szervezetek és a KA-VOSZ Zrt. között létrejött megállapodásban foglaltak és a KA-VOSZ Zrt. által kialakított, a Széchenyi Kártya ügyintézés rendje című dokumentumban foglalt ügyrend alapján bonyolítanak le. Az irodák által végzett regisztrációs tevékenység ellenértékeként a Vállalkozás a jelen Üzletszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott mértékű regisztrációs díjat köteles fizetni Információs szolgálatok A Regisztráló Szervezetek az Irodákon kívül korlátlan számban tarthatnak fent információs szolgálatot. A jelen Üzletszabályzat III. fejezet 1-3. pontjában írott tevékenység folytatására az Információs szolgálatok nem jogosultak Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az Irodák működésének jogi feltételeit kialakítja, a területi kereskedelmi és iparkamarák által üzemeltetett Irodák tevékenységét folyamatosan koordinálja és felettük a Széchenyi Kártyával kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében ellenőrzést gyakorol Társult Szervezetek Az előre rögzített csatlakozási feltételek elfogadása és teljesítése esetén a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz egyéb vállalkozásokat tömörítő országos munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, a hivatásrendi kamarák is társulhatnak. A társulásról a KA-VOSZ Zrt. állapodik meg az adott Társult Szervezettel társulási szerződés aláírásával. A Társult Szervezetek a Széchenyi Kártya Konstrukcióról a tagjaik részére tájékoztatást adhatnak, és az Irodák elfogadják az általuk kiállított, a tagdíjhátralék nem létéről, vagy az esetleges tagdíjhátralékról, valamint a tagságról szóló igazolást és ajánlást. Ezen igazolás birtokában a hiteligénylők a hitel felvétele és a Széchenyi Kártya igénylése érdekében a Regisztráló Szervezetek által üzemeltetett Irodákhoz fordulhatnak. A Társult Szervezetek felsorolását a KA-VOSZ Zrt. honlapja tartalmazza A VOSZ tagszervezetek A KA-VOSZ Zrt. honlapján felsorolt szervezetek a VOSZ tagjai. A VOSZ-tagszervezetek vállalkozó tagjai a VOSZ ajánlásával és VOSZ tagként, a VOSZ tagokkal azonos feltételekkel vehetnek részt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban KA-VOSZ Zrt A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 3., cégjegyzékszáma: ) (a továbbiakban: KA-VOSZ Zrt. vagy Társaság) részvénytársasági formában működő gazdasági társaság, amely az alábbi tevékenységeket végzi: a) TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, amelynek keretében a pénzügyi közvetítés máshova nem sorolt kiegészítő tevékenységet, ezen belül is kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. (1) bekezdés h) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) tevékenységet végzi a Htv. 2. számú melléklete 12. pontjának b) alpontjában meghatározott módon, b) TEÁOR Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás. A KA-VOSZ Zrt. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal kötött Közreműködői megállapodás értelmében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közreműködő szervezete. Közreműködő szervezetként a KA-VOSZ Zrt. tevékenységének célja a Széchenyi Kártya Konstrukció működtetése, továbbá a Konstrukcióban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot terhelő egyes kötelezettségek ellátása. A KA-VOSZ Zrt. honlapja a oldal (továbbiakban honlap) A KA-VOSZ Zrt. a fent megjelölt tevékenységei körében a) a Konstrukció feltételeinek megfelelő Vállalkozásokat közvetít a Konstrukcióban résztvevő Bankokhoz a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételeket tartalmazó hitel- és bankkártya szerződés megkötése céljából, amelynek érdekében - a Konstrukcióban részt vevő hitelintézetek egyetértésével meghatározott módon - előminősítést végez (a továbbiakban: ügynöki tevékenység), b) kezeli és továbbítja a Vállalkozások adatait a Konstrukcióban résztvevő Bankoknak és a köztartozások figyelemmel kísérése céljából - a jogszabályokban és a jelen Üzletszabályzatban megjelölt szervezeteknek, c) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium helyett és nevében kamat- és garanciadíj támogatási jogviszonyt létesít a Vállalkozással, amennyiben ezt jogszabály előírja vagy szerződés alapján ezt vállalta, d) a Bankokkal kötött megállapodás alapján kezességet vállal az állami kamattámogatásnak a Garantiqa kezességvállalásával nem biztosított összegének a Bankok részére történő megfizetéséért, e) ellátja a Széchenyi Kártya Konstrukcióval kapcsolatban jogszabály vagy megállapodás alapján ráruházott egyéb feladatokat. A KA-VOSZ Zrt. tevékenységének részletes szabályait az Üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza Hitelintézetek A Széchenyi Kártya Konstrukció keretében azok a hitelintézetek bocsátják ki a bankkártyát és folyósítják az ahhoz kapcsolódó hitelt, amelyekkel a KA-VOSZ Zrt. erre vonatkozóan együttműködési megállapodást kötött (a továbbiakban: Bank vagy Bankok). A Széchenyi Kártya igénylése során a Vállalkozások szabadon választhatnak a Konstrukcióban résztvevő Bankok közül atekintetben, melyik Bankhoz kérik a Széchenyi Kártya igénylésüket továbbíttatni. A hitel bírálata és folyósítása az adott Bank által meghatározott - bankfiókban történik, melyek mindenkori hatályos listája a KA-VOSZ Zrt. honlapján kerül közzétételre. A Bank jogosult a saját Ügyfeléről és köteles az általa előszűrés vagy egyéb banki szempontok alapján - Széchenyi Kártya kérelem beadására javasolt Vállalkozásról szubjektív profil kitöltésére, melynek az igénylési laphoz történő csatolásával biztosítható, hogy a Regisztráló Szervezetek az Ügyfél igénylését a jellemzést kiállító Bank felé továbbítsák. A szubjektív profil adattartalmát a jelen Üzletszabályzat 13. számú melléklete tartalmazza Garantiqa Hitelgarancia Zrt. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a Fővárosi Bíróság által cégjegyzékszámon bejegyzett Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2.) (jelen Üzletszabályzatban ill. mellékleteiben rövidítve: Garantiqa). A Garantiqa készfizető kezességvállalása a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz kapcsolódó hitel egyik fontos biztosítékát képezi. A Garantiqa készfizető kezességvállalásának feltételeit a Garantiqa és a Bankok között létrejött, külön együttműködési megállapodás szabályozza. A Garantiqa a Bankokkal kötött külön együttműködési megállapodás és a mindenkori üzletszabályzata alapján vállal kezességet a Vállalkozások Bankokkal szemben fennálló tartozásáért. A Garantiqa mindenkori hatályos üzletszabályzata jelen Üzletszabályzat 2. számú mellékletét képezi. A Garantiqa a Széchenyi Kártya Konstrukcióval kapcsolatban informatikai rendszert működtet, amely a Bankok és a Garantiqa között online adatforgalmat tesz lehetővé Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a

3 továbbiakban: NFGM) a Széchenyi Kártyát igénybevevő Vállalkozások részére kamat- és/vagy garanciadíj támogatást nyújt a Kormány határozata illetve a NFGM és a Bankok között létrejött támogatási keretszerződések alapján. A NFGM a Széchenyi Kártyával kapcsolatos feladatait a KA-VOSZ Zrt. közreműködésével látja el a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint. 1.9 EMVK Zrt. Az EMVK Zrt, a Széchenyi Kártyához kapcsolódó kereskedelmi jogok hasznosítására kizárólagosan jogosult szervezet, a Széchenyi Kártya Klub működését koordinálja. 2. A Széchenyi Kártya igénybevételének feltételei 2.1. Személyi feltételek A Széchenyi Kártya Konstrukcióban a évi XXXIV. Kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerint meghatározott egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság és szövetkezet vehet részt. A Széchenyi Kártya Konstrukcióban továbbá részt vehetnek olyan társas vállalkozások, amelyek a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény alapján közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formában működő gazdasági társaságok (a továbbiakban: Gazdasági Társaság), valamint az új szövetkezetekről szóló évi CXLI. törvény valamint a évi X. törvény alapján szövetkezeti formában működő gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Szövetkezet) (a Gazdasági Társaság és a Szövetkezet a továbbiakban együtt: Társas Vállalkozás). Nem tartozik a 2.1. pont szerinti alanyi körbe az egyéni ügyvéd és az ügyvédi iroda, mivel ezen vállalkozási formák nem tartoznak sem a gazdasági társaságokról, sem az egyéni vállalkozásról szóló törvények hatálya alá. A jelen Üzletszabályzat alkalmazása során az Egyéni Vállalkozó, az Egyéni cég és a Társas Vállalkozás a továbbiakban együttesen: Vállalkozás A működés időtartama A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon Vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó a vállalkozási formához igazodó éves, egyszerűsített éves vagy egyszerűsített beszámolóval vagy legalább egy lezárt, teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó egyéni vállalkozói működést igazoló személyi jövedelemadó bevallással (vagy EVA bevallással). Az egy éves gazdálkodási múltba a jogelőd működési ideje is beszámítható, az előtársasági időszaké viszont nem. Kivételt képeznek fenti feltétel alól a Ft közötti hiteligénylések, mely esetekben két lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlt (és azokra vonatkozó végleges beszámoló ill. személyi jövedelemadó / EVA bevallás megléte) a hiteligénylés benyújtásának feltétele Szervezeti tagság A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azok a Vállalkozások is részt vehetnek, amelyek nem rendelkeznek szervezeti tagsággal. A szervezeti tagság azt jelenti, hogy a Vállalkozás tagja vagy a Széchenyi Kártya igénylésével egy időben tagjává válik valamely területi kereskedelmi és iparkamarának vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vagy egyéb, a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz társult érdekképviseleti szervezetnek (Társult Szervezet). Szervezeti tagság esetében a Regisztráló Szervezet vagy a Társult Szervezet igazolást és ajánlást (szubjektív profil) állít ki a Vállalkozásról, amelyet a KA-VOSZ Zrt. a hitelkérelemhez szükséges dokumentumokhoz csatol és továbbít a Bankhoz. Szervezeti tag Vállalkozások részére a Regisztráló Szervezetek regisztrációs díjkedvezményt adnak. A nem szervezeti tag Vállalkozások regisztrációs díjkedvezményt nem kapnak Hiteligénylés A Széchenyi Kártya igénybevételének feltétele, hogy a vállalkozás által benyújtott igénylést az Ügyfél által kiválasztott Bank minősítési eljárása során pozitívan értékelje, azaz a Vállalkozást hitelképesnek találja és az ügylet megfeleljen a Garantiqa feltételeinek. a) A 6-10 MFt összegű Széchenyi Kártya hitel igénylésének speciális feltételei: Az igényelt hitelkeret min. háromszorosát elérő előző évi számlaforgalomról szóló igazolás csatolása az igénylőlaphoz (amennyiben nem a számlavezető Bankhoz kerül a Széchenyi Kártya kérelem benyújtásra). (A 6-10 MFt közötti hitelkeretek esetén a háromszoros számlaforgalom Széchenyi Kártyát folyósító Banknál történő - teljesítése a szerződés meghosszabbításának ill. a keretcsökkentésnek kötelező feltétele, ez utóbbi esetben akkor, ha az igényelt hitelkeret összege eléri a 6 millió forintot.) b) 6-10 MFt összegű hitelkeret igénylésének további feltétele egy az egyéni vállalkozó vagy az ügylet kezese min. 50 %-os tulajdonában lévő ingatlan (az ingatlan biztosítékként nem kerül bevonásra). Az elfogadható ingatlanok körére, az ingatlannal kapcsolatos, el nem fogadható jogok, tények, bejegyzések, feljegyzések körére vonatkozóan a Bank jogosult további előírásokat megállapítani. Az ingatlan meglétéről és adatairól az Ügyfél nyilatkozik, melyet a Bank jogosult ellenőrizni. A MFt összegű Széchenyi Kártya igénylésének speciális feltételei: a) Az igényelt hitelkeret min. ötszörösét elérő előző 12 havi számlaforgalomról szóló igazolás csatolása az igénylőlaphoz (amennyiben nem a számlavezető Bankhoz kerül a Széchenyi Kártya kérelem benyújtásra). (A MFt közötti hitelkeretek esetén az ötszörös számlaforgalom Széchenyi Kártyát folyósító Banknál történő - teljesítése a szerződés meghosszabbításának ill. a keretcsökkentésnek kötelező feltétele, ez utóbbi esetben akkor, ha az igényelt hitelkeret összege eléri a 11 millió forintot), és b) Legalább két lezárt, teljes naptári (2x365 nap) éves gazdálkodói múlt és azokra vonatkozó végleges beszámoló ill. személyi jövedelemadó bevallás (EVA bevallás) megléte és c) az Ügyfél által az igénylőlapon feltüntetett egy az egyéni vállalkozó vagy az ügylet kezese min. 50 %-os tulajdonában lévő ingatlan. Az elfogadható ingatlanok körére, az ingatlannal kapcsolatos, el nem fogadható jogok, tények, bejegyzések, feljegyzések körére vonatkozóan a Bank jogosult további előírásokat megállapítani. Az ingatlan meglétéről és adatairól az Ügyfél nyilatkozik, melyet a Bank jogosult ellenőrizni. d) A Bankok az a)-c) pontokban foglaltakon túl - saját döntésük szerint ingatlan bevonását írhatják elő (az ingatlan az ügylet során biztosítékként bevonásra kerül a Bank által a hitelszerződésben meghatározott módon). A keretbiztosítéki jelzálogszerződés közokiratba foglalásának költsége a Vállalkozást terheli. A keretemelés feltétele 6-10 MFt hitelkeretig az igényelt emelt összegű - hitelkeret háromszoros összegére ill MFt közötti hitelkeretek esetén az igényelt hitelkeret ötszörösére vonatkozó előző évi számlaforgalom teljesítése annál a Banknál, ahol a korábbi Széchenyi Kártya fennáll Kizáró feltételek A Vállalkozás ill. a magánszemély készfizető kezes - nem vehet részt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban és kérelmét a KA-VOSZ Zrt. nem fogadja be, illetve elutasítja, ill. a Bank a hitelkérelmet nem hagyja jóvá, a Garantiqa nem vállal kezességet, ha a Széchenyi Kártya Igénylési Lap", valamint mellékletei (továbbiakban: kártyaigénylés) és az azokban foglalt adatok, azok ellenőrzése ill. a Vállalkozás nyilatkozata alapján, valamint a Garantiqa által meghatározott, a II pontban feltüntetett ill. az alábbiakban felsorolt kizáró feltételek valamelyike áll fenn: a) a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényben foglalt kiegészítésekkel együtt, ha a Vállalkozás összes foglalkoztatotti létszáma több mint

4 249 fő és a Vállalkozás éves nettó árbevétele nagyobb mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurónak megfelelő forintösszeget, az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése a Vállalkozásban tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot, b) a Vállalkozás devizakülföldi, vagy új ill. ismételt igénylés esetén, ha a Vállalkozás közvetlen tulajdonosa(i) között off shore cég(ek) szerepel(nek), c) a Vállalkozásnak lejárt köztartozása van, (kivéve átütemezett adótartozás -, ekkor befogadható a kérelem, amennyiben az Ügyfél eredetiben bemutatja és másolatban benyújtja az APEH határozatát, a tartozás átütemezéséről), d) a Társas Vállalkozás ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás folyik, e) a Vállalkozás ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, (kivéve ha azt az APEH jegyeztette be és rendelkezésre áll az APEH vonatkozó határozata is a tartozás átütemezéséről) f) a Vállalkozás nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt hatósági engedélyekkel, g) a Társas Vállalkozást a cégnyilvántartásba nem jegyezték be vagy onnan törölték, h) a Vállalkozásnak ill. a hitelkérő egyéni vállalkozónak és - gazdálkodási formától függetlenül - az ügylet mögötti magánszemély készfizető kezesnek természetes személyként lejárt hitel-, kölcsönszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása áll fenn, és emiatt vagy egyéb mulasztások miatt szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben ill. annak alrendszereiben, i) a VOSZ vagy valamelyik területi kamara etikai eljárást folytatott és elmarasztaló határozatot hozott a Vállalkozás ellen, és az elmarasztalt állapotot vagy tevékenységet a Vállalkozás nem korrigálta, j) a Vállalkozás megszegte a Széchenyi Kártya igénylését megelőző három éven belül kötött pályázati vagy egyéb költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó támogatási szerződés valamely rendelkezését, k) a Vállalkozás az alábbi tevékenységek bármelyikét folytatja főtevékenységként: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540), katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200),, növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás ill. halászat, halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02, 03), olaj gyártása (TEÁOR 1041), szőlőbor termelése (TEÁOR 1102), valamint szénbányászat (TEÁOR 05). l) a Vállalkozás kizárólag exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végez, m) a KA-VOSZ Zrt. a Vállalkozás Széchenyi Kártya igénylését az újabb igénylés benyújtását megelőző 12 hónap folyamán elutasította, n) a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukcióban hitelfelvevőként vagy kezesként az igénylés benyújtásának időpontjában már részt vesz, kivéve ha a hitelfelvevő Vállalkozás a hitelkeret összegének módosítása vagy futamidejének meghosszabbítása céljából adja be igénylését, o) ha a Vállalkozás és/vagy magánszemély készfizető kezese a Széchenyi Kártya Konstrukcióból hitelfelvevőként és készfizető kezesként is - a korábbi Széchenyi Kártya hitelszerződésből eredő tartozás maradéktalan visszafizetését követő 5 évig ki van zárva, amennyiben a Széchenyi Kártya Konstrukcióban a hitelkérelem benyújtását megelőzően hitelfelvevőként vagy készfizető kezesként korábban részt vett, és a Bank a hitelt felmondta illetve ha az ilyen hitel lejárt és a lejáratot vagy felmondást követő 30. napig a tartozás összege a Bank részére nem térült meg, p) ha a kártyaigénylést megelőző 6 hónapon belül a Vállalkozás üzletrészeinek (részvény, törzsbetét, vagy egyéb tag által biztosított vagyoni hozzájárulás), vagy az ehhez kapcsolódó szavazati jognak legalább 50 %-nál nagyobb részét érintő tulajdonos-váltásra került sor, kivéve ha a hitelfelvevő Vállalkozás a futamidő meghosszabbítása / keretcsökkentés céljából adja be igénylését, vagy ha a tulajdonosváltásra a korábbi tulajdonos elhalálozása miatt került sor. Nem tekintendő tulajdonosváltásnak ebből a szempontból, ha nem került be 50 %-nál nagyobb mértékű új tulajdonos a cégbe és a változás előtt az összesen legalább 50%-os tulajdonosi részesedést birtokló tulajdonosok tulajdoni részesedése a változás után sem csökkent 50% alá. 6 hónapon belüli pontosan 50 %-os tulajdonosváltás esetén kötelező a korábbi 50 %-os tulajdonos(ok) készfizető kezesként történő bevonása. 6 hónapon belüli tulajdonosváltás esetén a meghosszabbítási / keretcsökkentési kérelem beadásának feltétele, hogy a tulajdonosváltozás hatályba lépjen. q) a vállalkozás által bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - a jelen Széchenyi Kártya kérelemhez kapcsolódó támogatást figyelembe véve - három pénzügyi év vonatkozásában meghaladja a eurónak, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintösszeget, valamint ugyanezen időpontra vonatkoztatva meghaladja a 2,5 millió euró készfizető kezességvállalást a Garantiqánál, r) a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában a Vállalkozás nem felel meg a Garantiqa üzletszabályzatának, s) a vállalkozás vezető tisztségviselő, ügyvezetői posztjában el nem bírált változás van, t) a Vállalkozás nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok mindenkori hatályos jogszabályban, jelenleg évi XXXVIII. törvény 15. -ban meghatározott feltételeinek, u) illetve a támogatás nem vehető igénybe az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, továbbá a kereskedelmi fuvarozás területén működő vállalkozások esetében a teherszállító járművek megvásárlására ill. egyéb bányászati szolgáltatások (TEÁOR 0990) tevékenységet folytató vállalkozásoknál fekete-vagy barnaszén bányászathoz kapcsolódó tevékenységekre. A Vállalkozás a Széchenyi Kártya igénylés benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben. Amennyiben az ügylet a Vállalkozás kizáró feltételek vonatkozásában tett - valótlan nyilatkozata miatt mégis létrejött, az a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül. Ez esetben a vonatkozó - mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni és a Vállalkozás köteles az általa okozott károk és költségeket megtéríteni. A KA-VOSZ Zrt. a benyújtott nyilatkozatok és dokumentumok alapján, a területi kamarák és a VOSZ nyilvántartásában, valamint a saját adatbázisában ellenőrzi, hogy a kizáró feltételek ténylegesen nem állnak fenn a Vállalkozással szemben. A KA- VOSZ Zrt. kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bankok részére csak azon Vállalkozások kérelmét továbbítja, amelyekkel szemben az ellenőrzés alapján a kizáró feltételek nem állnak fenn. Ha a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében valamely Bank elutasította a Vállalkozás kártyaigénylését, az elutasítás tényét és időpontját a KA-VOSZ Zrt. rögzíti a számítástechnikai rendszerében. Amennyiben a Vállalkozás új kártyaigénylést nyújt be a KA-VOSZ Zrt-hez, az új kérelemben a KA-VOSZ Zrt. tájékoztatja a hitelező Bankot a korábbi elutasítás tényéről és időpontjáról Kapcsolt Vállalkozások A KA-VOSZ Zrt., a Bankok és a tulajdonosok tekintetében a Garantiqa a hitelbírálat, illetve a készfizető kezességvállalás

5 feltételeinek ellenőrzése során figyelembe veszik a Kapcsolt Vállalkozásokkal kapcsolatos korábbi tapasztalataikat, a rendelkezésükre álló információkat, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerből elérhető adatokat, amelyek alapján a hitelkérelmet elutasíthatják Kapcsolt vállalkozásnak minősül a) az a személy/vállalkozás, aki a hiteligénylő Társas Vállalkozásban közvetlen tulajdoni részesedéssel rendelkezik (Kapcsolt Vállalkozás I), b) a Szövetkezetek esetében a Résztvevő Szervezetek az öt legnagyobb tulajdoni részesedéssel rendelkező személyt/vállalkozást vizsgálják. Ha a Szövetkezet tulajdonosai közül mindegyik tulajdonos egyenlő tulajdoni részesedéssel rendelkezik, a Regisztráló Szervezetek a Szövetkezet bármely öt tagját vizsgálják. c) az a harmadik vállalkozás, amelyben az a) pontban meghatározott személyek és vállalkozások közül (Kapcsolt Vállalkozás I.) az 50%-nál nagyobb részesedéssel rendelkezők ugyancsak többségi irányítást biztosító befolyással rendelkeznek, tehát ugyanaz a személy vagy vállalkozás mind a hitelfelvevő Vállalkozásban, mind a Kapcsolt Vállalkozás II-ben többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik (Kapcsolt Vállalkozás II), d) az a gazdasági társaság vagy szövetkezet, amelyben a hiteligénylő Vállalkozás rendelkezik többségi irányítást biztosító befolyással (Kapcsolt Vállalkozás III) A tulajdoni részesedés meghatározásakor a tulajdonosoknak a Gazdasági Társaságban fennálló szavazatszámának az összes szavazatszámhoz mért aránya, vagy a Gazdasági Társaságban lévő vagyoni hozzájárulásának a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya közül a nagyobbat kell figyelembe venni. A szövetkezetekről szóló évi I. törvény alapján működő Szövetkezet esetében a tulajdonos részjegyének és/vagy üzletrészének névértékét kell a részjegytőke és az üzletrésztőke összegéhez viszonyítani. Az új szövetkezetekről szóló évi CXLI. törvény alapján működő Szövetkezetek esetében a tulajdonos részjegyének értékét kell a teljes részjegytőkéhez viszonyítani Többségi irányítást biztosító befolyásnak minősül, ha egy személy közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedése az adott vállalkozásban nagyobb mint 50%, illetve e nélkül is, ha jogosult a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására A Széchenyi Kártyához tartozó pénzforgalmi bankszámla A Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitel és a Széchenyi Kártyával bonyolított banki tranzakciók nyilvántartása érdekében a Bank pénzforgalmi bankszámlát nyit a hitelfelvevő Vállalkozás részére A Bank jogosult a Széchenyi Kártya keretében nyújtott hitel és a Széchenyi Kártyával bonyolított számlaforgalom nyilvántartására a Vállalkozás nála vezetett, korábban nyitott pénzforgalmi bankszámláját felhasználni Ezen számlához kapcsolódóan a Bank nem jogosult a Széchenyi Kártyán kívül más bankkártyát kibocsátani a Vállalkozás részére A Széchenyi Kártyához kapcsolódó pénzforgalmi számláról átutalás teljesíthető és a bankfiókban készpénz vehető fel, a Széchenyi Kártyával a számla terhére pénzkiadó automatából készpénz vehető fel és vásárlás ellenértéke egyenlíthető ki, a számlára készpénz fizethető be és a Vállalkozás részére érkező átutalás írható jóvá, illetve a számla egyenlege vagy a hitelkeret egyéb módon felhasználható A bankszámla fenntartásával, vezetésével, esetleg banki terminálon vagy Interneten keresztüli használatával, terhelési, jóváírási forgalom vagy egyéb a saját ATM-ből illetve bankfiókból történő készpénzfelvétel kivételével - műveletek bonyolításával kapcsolatos díjakat, jutalékokat és költségeket a Bank az egyéb, vállalkozások részére vezetett bankszámlák díjazásához hasonlóan állapítja meg A bankkártya A Bankok a Vállalkozások részére megnyitott hitelkeret igénybevétele céljából bankkártyát kötelesek kibocsátani (a továbbiakban: Széchenyi Kártya vagy Kártya) A Széchenyi Kártya egységes, önálló arculatú, de a kibocsátó Bank logójával ellátott MasterCard Standard típusú nemzetközi debit-kártya. Az ,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő hitelkeretek esetén bronz színű Széchenyi Kártya kapcsolódik a hitelkerethez Egy számlához kapcsolódóan több Széchenyi Kártyát lehet kibocsátani Az első Kártya tulajdonosa Egyéni Vállalkozók esetében az Egyéni Vállalkozó maga. A további (társ) Kártya tulajdonosa az Egyéni Vállalkozó családtagja vagy alkalmazottja lehet. Társas Vállalkozások esetén minden kártyabirtokos a Vállalkozás vezető tisztségviselője (üzletvezető, képviselő, ügyvezető, igazgatósági tag, ügyvezető elnök, ügyvezető igazgató, vezérigazgató) vagy a Vállalkozás közvetlen tulajdonosa, illetve alkalmazottja lehet Pozitív hitelbírálat esetén a Bank a kártya legyártását a hitelszerződés hatályba lépése előtt is megrendelheti. A hitelszerződés hatályba lépését követően a Bank megnyitja a hitelkeretet, és amennyiben erre korábban nem került sor - a kártya legyártását (megszemélyesítését) megrendeli A kártyaszerződés a szerződésben meghatározott időpontban lép hatályba A kártya érvényességi ideje 1 év, de a Bankoknak lehetőségük van 2 éves érvényességi idejű kártya kibocsátására. A Kártya lejárata a Kártyán feltüntetett érvényességi dátumban (év/hó) megjelölt hónap utolsó napja. A Bank a Kártyát a hitel lejáratakor letilthatja A kibocsátó Bankot a Széchenyi Kártya hitelkeret biztosításának ellenértékeként kártyadíj illeti meg. A "kártyadíj" alatt alapesetben a hitel bírálatának, a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának ill. felülvizsgálatának jutaléka, továbbá az első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díja értendő, kivéve ha a Bank a Vállalkozással kötött szerződésében ettől eltérően nem rendelkezett. A Bankot további kártya (társkártya) igénylése esetén megilleti a társkártya rendelkezésre bocsátásának díja ( kártya-kibocsátási díj ). A Bankok által felszámítható kártyadíj (társkártya esetén kártya-kibocsátási díj ) összegét a jelen Üzletszabályzat 11. számú melléklete tartalmazza. A kártyadíj ill. társkártya esetén a kártya-kibocsátási díj megfizetése a hitelkeret megnyílásának napján ill. felülvizsgálati kérelem jóváhagyása esetén a hitelszerződés második évre történő meghosszabbításakor esedékes, amennyiben a Bank és a Vállalkozás közötti szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. A kártyadíj ill. a kártya-kibocsátási díj összegével a Bank a Vállalkozás bankszámláját megterheli A Bankok az előző pont szerint meghatározott kártyadíj ill. kártya-kibocsátási díj tekintetében jogosultak más elnevezés(eke)t illetve jogcíme(ke)t használni a Vállalkozás és a Bank közötti szerződésben A kártyadíjon ( kártyakibocsátási díjon ) felül a Kártyához kapcsolódó egyéb díjakat a Bank mindenkori hatályos kondíciós listája/hirdetménye szerint jogosult felszámítani Készpénzfelvételi és vásárlási limit A Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyitott bankszámlájáról a bankfiók pénztárában POS terminálon vagy ATM-en keresztül maximum a Bank kondíciós listájában/hirdetményében foglalt feltételek szerint meghatározott összeget jogosult egy napon belül felvenni A vásárlásnak alsó értékhatára nincs. Vásárlásra az

6 engedélyezett hitelkeret és a számla követel egyenlegének összege mértékéig van lehetőség minden MasterCard logoval ellátott elfogadó helyen A hitelszerződés feltételei A Bankok a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében az alábbi főbb feltételekkel kötnek hitelszerződést a Vállalkozásokkal: A hitelkeret összege A Széchenyi Kártyához kapcsolódó rulírozó hitelkeret a Vállalkozás választása és a KA-VOSZ Zrt. előminősítése illetve a hitelező Bank ügyfélminősítése alapján (ötszázezer) vagy (egymillió) és ,- (huszonötmillió) forint között egymilliónként emelkedő összegű lehet. A Vállalkozás a Széchenyi Kártyával történő vásárláshoz, készpénzfelvételhez vagy más módon történő számlaterheléshez szükséges bármilyen összeget igénybe vehet a rendelkezésre álló egyenleg és szabad hitelkeret összegén belül, de a rendelkezésre álló szabad hitelkeretet egy tranzakcióhoz is felhasználhatja a Bank ill. az Ügyfél által meghatározott limitek figyelembevételével. Amennyiben a számlára időközben jóváírás érkezik, a nap végén az összes tranzakció (terhelés, jóváírás) végeredményeként fennmaradó folyószámla egyenlegből a hitel összege automatikusan visszatörlesztődik A hitel rulírozó hitelként működik, a Bank csak a ténylegesen fennálló hiteltartozás mértéke után számol fel kamatot. A kamatszámítás az igénybe vett hitel napi állománya alapján történik A hitel célja, felhasználása A hitelkeret célja a Vállalkozás átmeneti likviditási problémáinak áthidalása. A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeret minden, a vállalkozás érdekében felmerülő és az adó és számviteli jogszabályok szerint elszámolható kiadásra felhasználható, vásárlás, készpénzfelvétel, átutalás, inkasszó útján vagy egyéb módon A hitel futamideje A hitelkeret a hitelszerződés hatályba lépését ill. a folyósítási feltételek teljesítését követő 3 munkanapon belül nyílik meg és a hitelszerződésben meghatározott napon jár le. A Széchenyi Kártya2 Konstrukcióban ún. 1+1 éves futamidejű hitelszerződés kerül megkötésre, melyben a hitel futamideje egy évben kerül meghatározásra. A hitel futamideje nem haladhatja meg a 365 napot. A hitelkeret egy év után (a hitelszerződésben meghatározott napon) lejár, kivéve ha az ügyfél benyújtotta a hitelkeret meghosszabbítási ( felülvizsgálati ) igényét a regisztráló irodában és a Bank pozitív hiteldöntést hozott és arról az ügyfelet értesítette. A lejárat tehát további egy év időtartamra meghosszabbodik, amennyiben az ügyfél benyújtotta a hitelkeret meghosszabbítási ( felülvizsgálati ) igényét a regisztráló irodában, az ismételt ügyfélminősítéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a lejárat előtt legkésőbb 30 nappal a Regisztráló Szervezetnek hiánytalanul átadta, és a Bank a felülvizsgálati kérelmet pozitívan bírálta el. A felülvizsgálati kérelem jóváhagyása esetén nincs szükség új hitelszerződés megkötésére. A Széchenyi Kártya Konstrukció keretében kibocsátott bankkártya lejárata nem egyezik meg a hitelkeret lejáratával A hitel futamideje ( 1+1 éves futamidejű szerződés második éves lejáratát megelőzően) ismételt ügyfélminősítést követően a Bank pozitív hitelbírálata esetén - meghosszabbítható ill. hitelkerete módosítható oly módon, hogy a Bank új hitelszerződést köt a Vállalkozással vagy a korábbi hitelszerződést meghosszabbítja. Amennyiben a Vállalkozás az ismételt ügyfélminősítéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a lejárat előtt legkésőbb 30 nappal a Regisztráló Szervezetnek átadja, a Bank a hitelbírálatot legkésőbb a lejárat napjáig elvégzi és pozitív döntés esetén a szükséges szerződés dokumentumait aláírásra előkészíti A Bank a korábbi SZK hitel teljes vagy részleges csökkentését technikailag oly módon megoldhatja, hogy az Ügyféllel kötendő Széchenyi Kártya hitelszerződésben naptári negyedévenként vagy havonként csökkenő keretösszeget határoz meg Hiteldíj A hiteldíj alapkamatból (kamatbázis), kamatfelárból és kamat módjára számítandó kezelési költségből áll. Az alapkamatláb (kamatbázis) az első kamatperiódusban a hitelszerződésben meghatározott napon jegyzett 1 havi BUBOR mértékével egyezik meg. A Bankok jogosultak az alapkamatláb (kamatbázis) mértékét kamatperióduson (negyedéven) belül havonta, a hitelszerződésben vagy a Bank Hirdetményében vagy Kondíciós Listájában meghatározott napra jegyzett 1 havi BUBOR értékének megfelelően módosítani. A kamatfelár mértéke: évi 4 %. A kamat módjára számítandó kezelési költség mértéke: évi 0,8%. Amennyiben a Bank ütemezett visszafizetésre vonatkozó, csökkenő keretösszeg melletti Széchenyi Kártya hitelszerződést köt az Ügyféllel, keretnyitáskor egyszeri szerződéskötési díjat számít fel, melynek mértéke a lecsökkentésre kerülő hitelrész 3 %-a.) A szerződésben vállalt kötelező számlaforgalom nemteljesítése esetén a Banknak jogában áll a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve különdíjat felszámítani. A különdíj mértéke 1 % A Bankok a késedelmi kamat és a garanciadíj kivételével nem számítanak fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a hitel folyósításával, rendelkezésre tartásával, törlesztésével kapcsolatban Corporate projekt A Corporate Ügyfelek esetében a Bankok a standardtól eltérő, kedvezményes kondíciókat alkalmaznak. Corporate Ügyfeleknek nevezzük a jelentős taglétszámmal rendelkező hálózatokat, pl. bolthálózatokat, beszerzési társulásokat illetve franchise rendszerben működő Vállalkozásokat. Jelentős a legalább 100 millió forint összes forgalmat bonyolító, vagy minimum 50 taggal rendelkező hálózat Hiteldíj ill. egyéb költségek fizetésének esedékessége A hiteldíj ill. a pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódó egyéb költségek megfizetése negyedévente, a naptári negyedév végén, a hitelező Bank által alkalmazott zárlati vagy kamatterhelési napon ill. a véglejárat vagy a hitelszerződés megszüntetése napján esedékes. A Bank a hiteldíj ill. egyéb esedékes költségek összegével az esedékesség napján a Vállalkozás bankszámláját megterheli. A Bank a negyedéves zárlatról bankszámla kivonatot küld a Vállalkozásnak. A Bank a bankköltségekről, kamatokról külön számlát is küldhet. A kamatés díjfizetési kötelezettség nemteljesítése felmondási oknak minősül Lejáratkori törlesztés A hitelszerződés lejárata előtt elvégzett, ismételt ügyfélminősítés alapján lehetőség van arra, hogy a Bank a hitelszerződés futamidejét meghosszabbítsa, amely technikailag új hitelszerződés megkötését jelenti (a továbbiakban: új szerződés). A Bank a lejáró szerződés alapján fennálló tőketartozást, a kamatot és a kapcsolódó járulékokat a lejárat napján esedékessé teszi, amelyeket a Vállalkozás köteles a Bank részére megfizetni. A lejáró szerződés alapján fennálló tőketartozás kiegyenlítésére az új szerződés alapján fennálló szabad hitelkeretet fel lehet használni, de csak és kizárólag abban az esetben, amennyiben az új hitelszerződés a korábbi szerződés véglejáratát követő 30 naptári napon belül megkötésre kerül Amennyiben a Vállalkozás hosszabbítási kérelmet (új hitelkérelmet) nyújtott be, de az új hitelszerződés legkésőbb a lejárat napján nem lépett hatályba, vagy a Vállalkozás nem nyújtott be hosszabbítási kérelmet, vagy a hitelszerződést a Bank a hitelbírálat alapján nem kötötte meg, a Vállalkozásnak a lejárat napján a teljes tartozás összegét törlesztenie kell. Teljes tartozás alatt a tőke, a kamat, a kezelési költség és a szerződés

7 szerint a Vállalkozást terhelő valamennyi egyéb járulék együttes összege értendő Ha új hitelszerződés nem lépett hatályba és a Vállalkozásnak tartozása áll fenn a Bankkal szemben, a lejáratot követő napon a Bank a Vállalkozáshoz fizetési felszólítást intéz és a magánszemély készfizető kezest felszólítja a teljesítésre, a Vállalkozás egyéb, nála nyitott pénzforgalmi bankszámláit követelésével megterheli és azonnali beszedési megbízást nyújt be a Vállalkozás más hitelintézetnél nyitott pénzforgalmi bankszámlái ellen Késedelmi kamat A Bank az esedékes kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a hirdetményben közzétett vagy a hitelszerződésben meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult Kötelező bankszámlaforgalom A hitelt folyósító Bank előírja, hogy a Vállalkozás a Banknál nyitott pénzforgalmi bankszámláján a részére megítélt hitelkeret legalább háromszorosának, MFt közötti hitelkeretek esetén pedig ötszörösének megfelelő összegű éves forgalmat bonyolítson le. A kötelező számlaforgalom teljesítése a szerződés meghosszabbításának, valamint a keretelemelési kérelmek jóváhagyásának kötelező feltétele lehet. Éves számlaforgalom: az Ügyfél Széchenyi Kártyát folyósító Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámlájára a hitel futamideje alatt beérkező (jóváírt) tételek összege, amely nem tartalmazza a további hitelek folyósításából eredő jóváírásokat. Futamidő alatt történő hitelkeret módosítás esetén lehetőség van az előírt bankszámlaforgalom arányosítással történő megállapítására Egyéb feltételek A Bank a NFGM helyett és nevében eljáró KA- VOSZ Zrt., valamint a Vállalkozás között létrejött támogatási jogviszony alapján járó kamattámogatás összegét a Vállalkozás részére megelőlegezi és a Vállalkozástól ún. nettó kamatot szed be A Bank a NFGM helyett és nevében eljáró KA- VOSZ Zrt., valamint a Vállalkozás között létrejött támogatási jogviszony alapján járó garanciadíj támogatás összegét a Vállalkozás részére megelőlegezi. A Vállalkozástól csak a garanciadíj fennmaradó részét szedi be Amennyiben a Vállalkozás részére járó támogatás összegét a NFGM bármilyen okból a Banknak nem utalja át (a támogatás folyósításának felfüggesztése, visszatartása, a támogatási jogviszonytól való elállás esetén) a Bank a Vállalkozás számláját - a NFGM ezirányú értesítése kézhezvételének napján - megterheli a támogatás összegével A hitelszerződés biztosítékai Magánszemély(ek) készfizető kezessége Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvételhez a hitelszerződés megkötéséhez nagykorú magyar állampolgár vagy nagykorú Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező Európai Unió tagállam-állampolgár vagy kettős illetve több állampolgárságú magánszemély készfizető kezességvállalása szükséges. A kettős vagy több állampolgárságú magánszemély esetében legalább az egyik állampolgárságnak magyar, vagy Európai Unió tagállam állampolgárnak kell lennie. Egyéni cég esetén az egyéni cég tagjától (alapítójától) különböző, fenti feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezessége szükséges. A Széchenyi Kártya igénylésekor a rendelkezésre álló dokumentumok, információk és saját adatbázisa alapján a KA- VOSZ Zrt. megvizsgálja, hogy a készfizető kezessel szemben nem áll-e fenn a Konstrukcióban történő részvételt kizáró bármely ok, illetve, hogy a készfizető kezes megfelel-e a Konstrukcióban történő részvételhez szükséges feltételeknek. Amennyiben a készfizető kezes vagy kezesek nem felelnek meg a Konstrukcióban rögzített feltételeknek, a Vállalkozás nem vehet részt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban, kérelmét a KA- VOSZ Zrt. elutasítja. A Bankok a hitelbírálat során kötelezően figyelembe veszik a készfizető kezessel kapcsolatos korábbi tapasztalataikat, a rendelkezésükre álló információkat, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerben elérhető adatokat, amelyek alapján a hitelkérelmet elutasíthatják. Amennyiben a Vállalkozás a KA-VOSZ Zrt., a Bankok illetve a Garantiqa számára elfogadható magánszemély készfizető kezest állítani nem tud, a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukcióban nem vehet részt Egy kezes egy időben csak egy hitelfelvevő Vállalkozás tartozásáért vállalhat készfizető kezességet. Nem lehet kezes az a személy, aki ugyanebben az időben hitelfelvevő Egyéni Vállalkozóként rendelkezik Széchényi Kártyával Nem lehet készfizető kezes az a magánszemély sem, akinek (akár mint egyéni vállalkozónak) bármely ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqánál készfizető kezességvállalás beváltására vonatkozó kérelem elbírálása van folyamatban, továbbá a Széchenyi Kártya Konstrukció keretén belül benyújtott készfizető kezességvállalási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül készfizető kezesség beváltására került sor a Garantiqa-nél, illetve ha a Garantiqa készfizető kezességvállalását korábban igénybe vette és a kérelemhez kapcsolódóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tett Amennyiben lejáratkor vagy felmondást követően a tartozás összege a Vállalkozástól vagy a magánszemély készfizető kezestől a lejárat napján, de legkésőbb a lejárat vagy a felmondás napjától számított 30. napig megtérült, a kezes ismét vállalhat készfizető kezességet és lehet hitelfelvevő is (mint Egyéni Vállalkozó). Amennyiben lejáratot vagy felmondást követően a tartozás összege a Vállalkozástól vagy a magánszemély készfizető kezestől legkésőbb a lejárat vagy felmondás napjától számított 30. napig nem térült meg, sem a Vállalkozás, sem a kezes a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében a jövőben hitelfelvevő vagy készfizető kezes nem lehet Egyéni Vállalkozók esetében egy nagykorú egyéni vállalkozótól különböző - magyar állampolgár vagy Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú Európai Unió tagállam állampolgár vagy ilyen kettős illetve több állampolgárságú magánszemély kezessége szükséges. Gazdasági Társaság esetén a készfizető kezesnek annak vagy azoknak a közvetett vagy közvetlen tulajdonos, nagykorú magyar állampolgár vagy Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú Európai Unió tagállamállampolgár vagy kettős illetve több állampolgárságú magánszemélyeknek kell lenniük, akik a Gazdasági Társaságban egyedül vagy együttesen legalább 50%-os közvetett vagy közvetlen részesedéssel rendelkeznek. A kettős vagy több állampolgárságú magánszemély esetében legalább az egyik állampolgárságnak magyar vagy Európai Unió tagállam állampolgárságnak kell lennie. Amennyiben egy személynek van 50%-os vagy annál nagyobb részesedése, elegendő ezen személy készfizető kezességvállalása. Ha a Gazdasági Társaság tagjai közül egyiknek sincs 50% mértékű részesesedése, vagy van ilyen személy, de a Gazdasági Társaság döntése alapján nem ő, vagy nem csak ő vállal kezességet, olyan magánszemélyek készfizető kezességvállalása szükséges, akiknek a részesedése együttesen éri el az 50%-ot a hitelfelvevő Gazdasági Társaságban. Betéti társaság esetén, a fenti két bekezdésben meghatározott szabályt azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy ha a

8 készfizető kezességet vállaló, 50%-os vagy azt meghaladó tulajdonrésszel rendelkező tag(ok) beltag(ok), akkor legalább egy kültag készfizető kezességvállalása is szükséges. Részvénytársaságok esetén amennyiben nincs legfeljebb 5 részvényesnek együttesen 50%-os tulajdoni részesedése, vagy a Részvénytársaság így dönt, az igazgatóság elnöke vagy a vezérigazgató lesz a magánszemély készfizető kezes. Szövetkezet esetén a készfizető kezesnek annak vagy azoknak a közvetett vagy közvetlen tag, nagykorú magyar állampolgár vagy Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú Európai Unió tagállam-állampolgár vagy ilyen kettős illetve több állampolgárságú magánszemélyeknek kell lenniük, akik a Szövetkezetben a legnagyobb, de legalább 10%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. Amennyiben nincs egy tagnak legalább 10%-os tulajdoni részesedése, akkor több, de legfeljebb öt olyan személy készfizető kezességvállalása szükséges, akiknek együttesen van legalább 10%-os tulajdoni részesedése. Amennyiben nincs legfeljebb öt tagnak 10%-os tulajdoni részesedése, vagy a Szövetkezet így dönt, az igazgatóság elnöke vagy az ügyvezető elnök lesz a magánszemély készfizető kezes. Indokolt esetben lehetőség van további (pl. nem tulajdonos ügyvezető) kezesek bevonására A tulajdoni részesedés meghatározásakor a tulajdonosoknak a Gazdasági Társaságban fennálló szavazatszámának az összes szavazatszámhoz mért aránya vagy a Gazdasági Társaságban lévő vagyoni hozzájárulásának a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya közül a nagyobbat kell figyelembe venni. A szövetkezetekről szóló évi I. törvény alapján működő Szövetkezet esetében a tulajdonos részjegyének és/vagy üzletrészének névértékét kell a részjegytőke és az üzletrésztőke összegéhez viszonyítani. Az új szövetkezetekről szóló CXLI. törvény alapján működő Szövetkezetek esetében a tulajdonos részjegyének értékét kell a teljes részjegytőkéhez viszonyítani. Közvetett a magánszemély részesedése a hitelfelvevő Társas Vállalkozásban, ha az adott magánszemély a Társas Vállalkozás Gazdasági Társaság vagy Szövetkezet formájában működő tagjának (köztes vállalkozás) a közvetett vagy közvetlen tulajdonosa. Az adott magánszemély és a hitelfelvevő Társas Vállalkozás között több köztes vállalkozás is lehet. A közvetett tulajdoni részesedés arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedését (tulajdoni hányad vagy szavazati jog közül a nagyobbal) meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a hitelfelvevő Társas Vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedésével. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad bármelyike az 50%-ot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A közvetett tulajdon kiszámítására a jelen Üzletszabályzat 3. számú mellékletében található példa A Vállalkozás akkor is állíthat több kezest, ha egy személy is rendelkezik 50%-os tulajdoni részesedéssel, de a Vállalkozás vagy tulajdonosai így döntenek. Több kezes esetén a kezesek felelőssége egyetemleges A készfizető kezes a Vállalkozásnak a Széchenyi Kártya Konstrukció alapján a hitelező Bankkal szemben fennálló összes tartozásáért (tőke, kamat, járulékok, állami támogatás) vállal készfizető kezességet A készfizető kezes a hitelező Bank első felszólítása alapján - az alapjogviszony vizsgálata nélkül - mindaddig helytállni köteles, amíg a Vállalkozás által igénybevett hitel alapján bármely jogcímen tartozás áll fenn. Amennyiben a Széchenyi Kártya futamideje alatt a hitelfelvevő társas vállalkozásban tulajdonosváltás történt, ez nem jelenti a hitelszerződés megszüntetésének kötelezettségét, és nem vonja maga után az ügylet magánszemély készfizető kezese(i)nek a cseréjét. Ebben az esetben az eredeti kezes(ek)kel kötött készfizető kezességvállalási szerződés(ek) marad(nak) hatályban, amennyiben lehetséges az új tulajdonos(ok) készfizető kezességvállalásának bevonása mellett. Az eredeti készfizető kezes csak és kizárólag abban az esetben mentesül kezesi kötelezettsége alól, amennyiben a Vállalkozás a Széchenyi kártya hitelszerződésből eredő valamennyi tartozást maradéktalanul kiegyenlítette. Új ill. ismételt Széchenyi Kártya igénylésére ebben az esetben viszont jelen Üzletszabályzat 2.5 p) pontjában foglaltakkal összhangban kerülhet sor Bankszámla terhelési jog A Bank a hitelszerződésben kiköti, hogy a Vállalkozás összes (nemcsak a Széchenyi Kártyához tartozó), nála nyitott pénzforgalmi bankszámláját esedékes, illetve lejárt követeléseivel megterhelheti Hitelkeret zárolására vonatkozó jog Ha a NFGM a Vállalkozás vonatkozásában a garanciadíj és/vagy kamattámogatás összegét bármely okból nem utalja át (a támogatás folyósításának felfüggesztése vagy visszatartása), a Bank a NFGM-től meg nem kapott támogatás összegével a Vállalkozás számláját megterheli. Amennyiben a Vállalkozás számláján nincs elegendő fedezet az összeg leemeléséhez, a Bank a NFGM értesítésének kézhezvétele napján felszólítást küld a Vállalkozás részére. A felszólítás keltétől számított 10. naptári napon a Bank a Vállalkozásnak ismételten felszólítást küld és a hitelkeretet zárolja. Ha az ismételt felszólítás keltétől számított 15. naptári napig nem folyik be a Vállalkozástól a támogatás alapján fennálló banki követelés, a második felszólítás keltétől számított 16. napon a hitel- és bankkártya szerződést a Bank azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a Bank követelésének megfelelő összeg a bankszámlára a második felszólítás keltétől számított 16. napig befolyik, a Bank a zárolást megszünteti Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására vonatkozó jog A hitelező Bank a Vállalkozás más hitelintézetnél vezetett, ismert pénzforgalmi számláira azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogot köt ki. Az azonnali beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazó nyilatkozat nyomtatványát a Vállalkozás a regisztráció során a Regisztráló Szervezettől megkaphatja. A felhatalmazó nyilatkozatot a Vállalkozás a hitelszerződés megkötésekor kitöltve, a bejelentett módon aláírva és az adott számlavezető hitelintézet által a nyilvántartásba vételt igazoló aláírással ellátott módon adja át a hitelező Banknak A Bank a más hitelintézetnél nyitott pénzforgalmi számla ellen akkor nyújtja be az azonnali beszedési megbízást, ha a törlesztés elmulasztása miatt vagy más okból a hitelszerződést felmondta, illetve ha a hitelszerződés lejárt és a lejárat napjáig a Vállalkozás Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását nem rendezte A Garantiqa készfizető kezességvállalása A Garantiqa készfizető kezességet vállal a Vállalkozásnak a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében a hitelező Bankkal szemben fennálló tartozásának 80%-áért. A tartozás egyenlő a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében kötött hitel- és bankkártya szerződésnek a fizetési kötelezettségek elmulasztása (kamat-és díjfizetés, támogatás felfüggesztése, visszatartása) miatt történt azonnali hatályú felmondásától számított 20. lezárt naptári napon illetve a hitelszerződés futamidejének lejártától vagy a hitelszerződés egyéb okból történt felmondásától számított 30. lezárt naptári napon meghatározott, a Széchenyi Kártya Konstrukció kapcsán fennálló tőke, - hitelszerződés szerint számolt - bruttó kamat és kamat módjára számítandó kezelési költség együttes

9 összegével A Garantiqa a hitelszerződés lejáratáig, de legfeljebb 365 napra vállal készfizető kezességet. A kezességvállalás kezdő napja a Bank és a Garantiqa között az adott Vállalkozás vonatkozásában létrejött készfizető kezességvállalási szerződés kelte A készfizető kezességvállalási szerződés megkötésének feltételei: A Vállalkozás a) megfelel a Garantiqa Üzletszabályzatában és a Bankokkal kötött együttműködési megállapodásban meghatározott feltételeknek, b) korábbi ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizető kezességének beváltásra nem került sor, vagy beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban; c) ha egyéni vállalkozás, ideértve az egyéni céget is, akkor magánszemélyként nem (volt) készfizető kezese olyan Széchenyi Kártya vagy kártya-típusú ügyletnek, amelyhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizető kezességének beváltására került sor, vagy erre irányuló kérelem elbírálása van folyamatban; d) ha egyéni vállalkozás, ideértve az egyéni céget is, akkor magánszemélyként nem készfizető kezese Széchenyi Kártyának vagy kártya-típusú ügyletnek; e) ügyletéhez a Garantiqa által vállalt készfizető kezesség együttes összege - az új kérelemmel együtt - nem haladja meg a Garantiqa Üzletszabályzatában meghatározott összeget; f) Széchenyi Kártya és kártya típusú ügyleteihez - az új kérelemmel együtt - a Garantiqa készfizető kezessége összesen maximum 25 millió Ft hitelösszegű szerződés(ek)hez kapcsolódik; g) nem rendelkezik másik Széchenyi Kártya hitellel; h) ügylete/i nem került/ek felmondásra, i) hozzájárul a hitelkérelem mellékleteként benyújtott iratoknak a Garantiqához való továbbításához, illetve ahhoz, hogy a finanszírozó pénzügyi intézménnyel közölt, üzleti titoknak és banktitoknak minősülő adatokat a Garantiqa megismerhesse és kezelhesse; j) hozzájárul ahhoz, hogy a Garantiqa, a Magyar Államkincstár munkatársai és megbízottai, valamint díjtámogatás esetén a támogatás ellenőrzésére jogosult szervezet képviselői az üzleti könyveibe betekinthessenek, a helyszínen ellenőrzést folytassanak; k) hozzájárul ahhoz, hogy a Garantiqa a Bankot tájékoztassa arról, hogy a Garantiqa által vállalt készfizető kezesség összege figyelemmel az igényelt készfizető kezességvállalás összegére a Garantiqa Üzletszabályzatában meghatározott összeget nem haladja meg, ill. mennyi a szabad garanciakerete; adósként mekkora hitelösszegű hitelszerződése áll fenn Széchenyi Kártya és kártya-típusú ügyletekben a Vállalkozásnak volt-e beváltott kezessége ill. van-e folyamatban beváltási eljárás bármely ügyletéhez kapcsolódóan, a Vállalkozásnak van-e olyan ügylete, amely felmondás alatt áll, és ha igen, milyen összegben egyéni vállalkozás esetén (ideértve az egyéni céget is) magánszemélyként készfizető kezese-e más Széchenyi Kártya ill. kártya-típusú ügyletnek egyéni vállalkozás esetén (ideértve az egyéni céget is) magánszemélyként kezese-e vagy kezese volt-e olyan ügylethez kapcsolódóan, amely beváltásra került, vagy beváltási kérelem elbírálása van-e folyamatban. rendelkezik-e más Széchenyi Kártya hitellel. Kártya-típusú ügylet: egy meghatározott standard termékről szóló, együttműködési megállapodás keretében nyújtott hitel, amelyhez biztosítékként a Polgári Törvénykönyv XXIII. fejezetében meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül alapesetben csak készfizető kezesség kapcsolódik (részletesen lsd. Garantiqa Hirdetményében). Készfizető kezesség beváltása alatt az e kérelem benyújtását megelőző 5 éven belüli beváltást kell érteni. A kizáró feltételekre a Garantiqa nyilvántartása a mérvadó. l) az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek teljes körűen megfelel. m) tudomásul veszi, hogy a Garantiqa csak akkor vállal készfizető kezességet, ha a Vállalkozás magánszemély készfizető kezese a nem vállalt olyan Széchenyi Kártya vagy kártya-típusú ügylethez kezességet, amelyhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizető kezessége beváltására került, vagy beváltási kérelem elbírálása folyamatban van; b ezen konstrukcióban egyidejűleg csak egy hitelhez vállal készfizető kezességet; c egyéni vállalkozásával (ideértve az egyéni céget is) nem hiteladósa Széchenyi Kártya vagy kártya-típusú ügyletnek, d egyéni vállalkozásával (ideértve az egyéni céget is) nem hiteladósa felmondott ügyletnek, e kezességvállalása Széchenyi Kártya és kártya típusú ügyletekhez - az új kérelemmel együtt - összesen maximum 25 millió Ft hitelösszegű szerződés(ek)hez kapcsolódik. n) a Vállalkozás az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek teljeskörűen megfelel. o) a központi hitelinformációs rendszerben a Vállalkozásnak ill. az ügylet kezesé(ei)nek élő ügylet kapcsán nincs rögzített lejárt hiteltartozása (egyéni vállalkozó esetén természetes személyként sem) és erről a Bank a hitelbírálat során meggyőződik A Garantiqa a pont c-e bekezdéseiben meghatározott feltételek fennállását a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában vizsgálja. Ha ezen időpontban a feltételek nem teljesülnek, a Garantiqa készfizető kezességet nem vállal A Vállalkozásnak a Széchenyi Kártya igénylésekor nyilatkoznia kell arról, hogy a fenti feltételeknek megfelel. Amennyiben a Nyilatkozat valótlan adatot tartalmaz, a későbbiekben a Garantiqa az ügyleteihez kapcsolódó készfizető kezességet nem vállal A Garantiqával kötendő készfizető kezességi szerződés megkötése érdekében a Bank köteles eljárni A Garantiqa a készfizető kezességvállalás díjaként a hitelszerződésben meghatározott hitelkeret 80%-ára vetítve a Garantiqa mindenkori hatályos Hirdetményében meghatározott mértékű készfizető kezességvállalási díjat (garanciadíj) számít fel. A készfizető kezességvállalási díj (garanciadíj) 100%-ának a Garantiqa részére történő megfizetésére a Bankok kötelesek a Garantiqa és a Bankok között létrejövő készfizető kezességvállalási szerződések alapján A garanciadíj állami támogatást meghaladó összegét a Vállalkozás tartozik megfizetni a Bank részére oly módon, hogy annak összegével a Bank a Vállalkozás pénzforgalmi bankszámláját a hitelkeret megnyitásával egy időben megterheli. Garanciadíjat a Vállalkozás csak akkor tartozik fizetni, ha a hitelszerződés érvényesen létrejött és hatályba lépett A Garantiqa részére fizetendő garanciadíjak, a Vállalkozások által fizetendő rész és az állami garanciadíj támogatás összegét a jelen Üzletszabályzat 12. számú melléklete tartalmazza A Garantiqa által vállalt készfizető kezesség beváltására vonatkozó részletes szabályokat a Garantiqa üzletszabályzata és a Garantiqa, valamint a Bankok között létrejövő megállapodás (készfizető kezességvállalási szerződés) tartalmazza

10 A KA-VOSZ Zrt. kezességvállalása Amennyiben a Bank a Vállalkozással szemben az állami támogatás tekintetében nettó kamatelszámolást alkalmaz, a KA- VOSZ Zrt. a Bankkal kötött megállapodás alapján sortartó kezességet vállal a Bank részére meg nem térült kamattámogatás összegére. A kezességvállalás maximális összege az állami kamattámogatás összegének 20%-a Ingatlan jelzálogjog MFt hitelösszeg esetén a Bankok ingatlan bevonását (jelzálogjoggal való terhelését) írhatják elő. Az ingatlanfedezet szükségességéről és módjáról a bankok nyilatkoznak az ügyfélnek. Amennyiben a Bank az Ügyféllel kötendő Széchenyi Kártya hitelszerződésben csökkenő keretösszeget határoz meg, azaz ütemezett visszafizetésre vonatkozó lehetőséget biztosít, a Bank jogosult a fentiekben leírt rendelkezésekben foglaltakon túl plusz biztosítékot bevonni Állami támogatás, támogatási jogviszony Az állami támogatás mértéke A Magyar Állam a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitelekhez a NFGM útján - meghatározott szervezetek közreműködésével meghatározott célelőirányzatokból kamat- és/vagy garanciadíj támogatással, valamint a Garantiqát biztosító állami viszontgarancia nyújtásával (a továbbiakban együtt: támogatás) állami támogatást biztosít a Vállalkozások részére, amennyiben erre a fedezet rendelkezésre áll A NFGM a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitelekhez kormányhatározat alapján - a folyósított hitelek napi állományát alapul véve, a hitelkeret összege szerint százalékpontban meghatározott kamattámogatást, és a Garantiqa részére fizetendő garanciadíjhoz garanciadíj támogatást biztosít a Vállalkozások részére. A támogatások konkrét mértékét a jelen Üzletszabályzat 4. számú melléklete tartalmazza A Széchenyi Kártya Konstrukcióban nyújtott állami kamat- és garanciadíj támogatás és a Garantiqa kezességvállalásával nyújtott állami támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A vállalkozás számára az adott évben megítélt de minimis támogatás mennyisége a megítélt hitelkeretre eső kamat- és garanciadíj-támogatás, valamint a Garantiqa készfizető kezességvállalásával nyújtott állami támogatás összege. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintösszeget, valamint ugyanezen időpontra vonatkoztatva nem haladhatja meg a 2,5 millió euró készfizető kezességvállalást a Garantiqánál. A hiteligénylőnek a készfizető kezességvállalási kérelembenyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a Széchenyi Kártya hitel támogatástartalmát is figyelembe véve az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatások összege nem haladja meg a december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott összeget. A téves adatszolgáltatásból eredő minden kockázat és kár a nyilatkozattevőt terheli. A Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott de minimis támogatás összegét illetve számításának módját a jelen Üzletszabályzat 5. számú melléklete tartalmazza A támogatás igénybevételének feltételei Nem nyújtható támogatás olyan Vállalkozásnak, amelyet a mindenkori hatályos jogszabályok kizárnak, jelenleg többek között azon Vállalkozásnak, a) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, b) amely a támogatásigénylés benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási jogviszony alapján vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette, c) amelynek 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű, nem vitatott vagy jogerős bírósági ítélettel megállapított adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság részére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, d) amelyet a támogatás igénylés benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy - annak bírósági felülvizsgálata esetén - a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett, e) amely a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, f) a II. fejezet pontban megjelölt ok fennáll, a továbbiakban együttesen: támogatás folyósítását kizáró okok A Vállalkozás a támogatásigénylés benyújtásakor írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a támogatás folyósíthatóságát kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. A Vállalkozás haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a KA- VOSZ Zrt-nek is, ha a támogatási jogviszony fennállása alatt vele szemben a fenti kizáró okok bármelyike bekövetkezik A Vállalkozás a támogatás igénylésekor írásbeli nyilatkozatában kijelenti, tudomásul veszi, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a) a támogatás igénylését tartalmazó dokumentumban foglalt adatok, információk, valamint az igényléshez csatolt dokumentumok okiratok teljeskörűek, valódiak és hitelesek, és jelen tárgyban támogatási igényt korábban - az esetlegesen fennálló Széchenyi Kártya hitelügyletét kivéve - nem nyújtott be, azaz folyamatban lévő el nem bírált támogatási igénnyel nem rendelkezik, b) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a Vállalkozást a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás folyósítása a köztartozás megfizetéséig kötelezően felfüggesztésre kerül, illetve a köztartozások megfizetése érdekében jogszabályban meghatározott esetben és módon visszatartásra kerülhet, kivéve ha az államháztartásról szóló jelenleg évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint a költségvetésből nyújtott támogatás köztartozás esetén is folyósítható; c) a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát vagy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a támogatás folyósítója ill. annak nyújtásában közreműködő szervezetek és a Magyart Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, d) a Vállalkozás neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege a jogszabályokban meghatározott módon nyilvánosságra hozható, e) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, f) a támogatási igény szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban és a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szervek közöttük a NFGM képviseletében eljáró MAG Zrt. vagy a KA-VOSZ Zrt., a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Bank által történő ellenőrzéséhez hozzájárul, g) a támogatást nyújtó NFGM ill. a KA-VOSZ Zrt. felé is haladéktalanul a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban köteles bejelenteni, ha adataiban, vagy a támogatás

11 egyéb a támogatási igényben ismertetett, vagy a támogatási jogviszonyra vonatkozó dokumentumokban rögzített feltételeiben változás következik be vagy a vonatkozó, az államháztartás működési rendjéről szóló mindenkori jogszabályban rögzített bármely a támogatási jogviszonytól való elállásra, felmondására okot adó feltételek bármelyike bekövetkezik; ill. ha a támogatás igénylés benyújtását követően vagy a támogatási jogviszony fennállásának tartama alatt ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul, h) a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű monitoring rendszerben, az Államkincstár keretében működő alapvetően pénzügyi szemléletű rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti adataihoz jogszabályban meghatározott módon jogosultak (pl. döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) valamint a támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek, i) a Magyar Államkincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Vállalkozás nevére (megnevezésére), lakhelyére (székhelyére), az adószámára, adóazonosító jelére és társadalombiztosítási azonosító jelére, valamint a társadalombiztosítási folyószámla számára vonatkozó adatokat elektronikus úton megküldi az állami adóhatóság, a vámhatóság, továbbá az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv (a továbbiakban együttesen: adóhatóságok) részére, j) az adóhatóságok a Magyar Államkincstár i) pont szerinti tájékoztatása alapján adatot szolgáltatnak az utalványozónak (NFGM-nek) és a Magyar Államkincstárnak, ha a Vállalkozásnak az adatszolgáltatást megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása illetve behajthatatlanság miatt törölt köztartozása van i, megjelölve a köztartozás jogcímét, összegét, illetve azt is, ha a köztartozást megfizették, vagy arra a Vállalkozás időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott, k) a Vállalkozás nem végzi főtevékenységként: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 25.40), katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 30.40), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 92.00), növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás ill. halászat, halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02, 03), olaj gyártása (TEÁOR 1041), szőlőbor termelése (TEÁOR 1102), valamint szénbányászat (TEÁOR 05), l) egy vállalkozásnak, bármely forrásból, a Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételre vonatkozó nyilatkozat aláírásának évében, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet HL L sorozat 379/ alapján odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalma nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintösszeget, valamint ugyanezen időpontra vonatkoztatva meghaladja a 2,5 millió euró készfizető kezességvállalást a Garantiqánál, m) a Vállalkozás nem használhatja a Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeretet export tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenység, az Európai közösséget létrehozó Szerződés 1.sz. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységek, valamint a fuvarozás területén működő vállalkozások esetében a teherszállító járművek megvásárlása érdekében, valamint egyéb bányászati szolgáltatások (TEÁOR 0990) tevékenységet folytató vállalkozásoknál fekete-vagy barnaszén bányászathoz kapcsolódó tevékenységekre. n) A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályban foglalt esetekben a Támogatás nyújtója által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az államháztartás működési rendjéről szóló mindenkori hatályos rendeletben foglaltak szerint visszafizeti A támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából köztartozásnak minősülnek az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik (adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek, APEH vagy szervei, az illetékhivatal, a VPOP vagy szervei, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által jogerős határozattal előírt fizetési kötelezettségek). Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti A támogatás folyósítása A támogatás összegét a Bankokkal kötött támogatási keretszerződésben foglalt feltételekkel a NFGM azon Bank közreműködésével folyósítja a Vállalkozás részére, amellyel a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében hitelszerződést köt. A Bank a támogatás összegét oly módon folyósítja a Vállalkozás részére, hogy a Vállalkozástól az állami támogatásnak megfelelő összegű garanciadíjat és kamatot nem szedi be, annak összegével a Vállalkozás számláját nem terheli meg. A Bank jogosult a Vállalkozástól az állami támogatásnak megfelelő összegű garanciadíjat és kamatot beszedni, ha a Vállalkozás részére járó támogatási összeget a NFGM bármely okból nem folyósítja A támogatás folyósításának felfüggesztése A j) pontban foglalt adatszolgáltatás alapján a Vállalkozás 60 napon túli köztartozása esetén a köztartozás fennállásáig - a NFGM a támogatás folyósítását köteles felfüggeszteni Amennyiben a Vállalkozás részére járó támogatás összegét a NFGM felfüggeszti vagy visszatartja, a Bank a Vállalkozás számláját a NFGM erre vonatkozó értesítése kézhezvételének napján megterheli a Bank által megelőlegezett támogatás összegével. Amennyiben a Vállalkozás számláján nincs elegendő fedezet az összeg leemeléséhez, a Bank a NFGM értesítésének kézhezvétele napján felszólítást küld a Vállalkozás részére a támogatási összeg Bank részére történő megfizetése érdekében. Amennyiben a Vállalkozás a felszólításban megjelölt határidőig nem fizeti meg a visszatartott támogatás összegét a Bank részére, a Bank a fizetési kötelezettség elmulasztásának a hitelszerződésben rögzített szabályai szerint jár el, végső esetben a hitelszerződés azonnali hatállyal történő felmondási jogát gyakorolhatja A támogatás visszatartása Amennyiben a támogatás pont szerinti felfüggesztésére már legalább három esetben sor került, a NFGM a Vállalkozást terhelő köztartozások erejéig a támogatás visszatartására jogosult. Ha a NFGM a támogatást visszatartja, a Vállalkozást a támogatás visszatartásának tényéről írásban értesíti. A NFGM a visszatartott támogatás összegéből nyolc napon belül utalja át a köztartozás jogosultjának a Vállalkozással szemben fennálló követelését. Ha a folyósítandó támogatás összege a Vállalkozást terhelő köztartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt a NFGM a köztartozások arányos teljesítésének megfelelően utalja át az

12 egyes jogosultak részére A Bank a támogatás NFGM által elrendelt visszatartása esetén a II. fejezet pontja szerint jár el A támogatás visszatartása a Vállalkozásnak a támogatási jogviszonyra vonatkozó kötelezettségeit nem érinti A támogatási jogviszony létrejötte és tartama A támogatás Egyéni Vállalkozó esetében a jelen Üzletszabályzat 6. számú, Társas Vállalkozó esetében a jelen Üzletszabályzat 7. számú mellékletét képező Széchenyi Kártya igénylési lap kitöltésével igényelhető. Az igénylő lap kizárólag a jelen Üzletszabályzat 8. számú mellékletét képező Nyilatkozat szabályszerűen aláírt példányával együtt érvényes Amennyiben a) a támogatást igénylő Vállalkozással szemben a támogatás folyósítását kizáró okok nem állnak fenn, b) a Vállalkozás a 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot megadja, c) a Vállalkozás a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit írásbeli nyilatkozatával magára nézve kötelezőnek elfogadja, d) a Vállalkozással valamely, a Konstrukcióban résztvevő Bank hitelszerződést köt ill. a hitelszerződést felülvizsgálatkor meghosszabbítja és e) a NFGM a támogatás igénylését jóváhagyja, a Vállalkozás, valamint a KA-VOSZ Zrt. között minden további intézkedés és jognyilatkozat nélkül a jelen Üzletszabályzatban rögzített tartalommal támogatási jogviszony jön létre. A támogatási jogviszony létrejöttéhez az a)-e) pontban foglalt valamennyi feltételnek együttesen kell teljesülnie A támogatási jogviszony a Bank és a Vállalkozás között kötendő hitelszerződés hatályba lépésének napján lép jön létre és a hitelszerződés lejáratának napján szűnik meg A támogatási jogviszony visszaható hatályú megszüntetése A KA-VOSZ Zrt. a támogatási jogviszonyt létrejöttének napjára visszaható hatállyal megszünteti, ha a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylésekor a pontban foglalt kizáró okok bármelyike fennállt a Vállalkozással szemben, és erre vonatkozóan valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve a pont alapján ilyen nyilatkozatot tett, b) a a-m) pontra vonatkozóan tett bármely nyilatkozatát visszavonja, ill. a Vállalkozás neki felróható okból megszegi a támogatási jogviszonyra vonatkozó ill. más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének; c) a pontban megjelölt kizáró okok bármelyikének a támogatási jogviszony fennállása alatt történő bekövetkezését - a pontban foglaltak szerint - a KA- VOSZ Zrt. részére elmulasztja bejelenteni. Ebben az esetben a Vállalkozás a már folyósított támogatás teljes összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben és a támogatás folyósításától a teljes összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve köteles visszafizetni. A visszafizetés módjára a támogatás folyósítása felfüggesztésének pontban rögzített szabályai irányadók A támogatási jogviszony megszűnése A támogatási jogviszony megszűnik a) a hitelszerződés megszűnésével egyidejűleg, b) a KA-VOSZ Zrt. elállása esetén, c) ha a támogatás folyósítására az állami költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet. Amennyiben a hitelszerződés a Bank felmondása miatt szűnik meg - de a felmondás oka nem a támogatási jogviszony b) pontban írt módon történő megszűnésével összefüggő fizetési kötelezettség elmulasztása - a kamattámogatás a hitelszerződés felmondásának napjáig jár. Amennyiben a támogatási jogviszony nem a hitelszerződés megszűnése, illetve nem a pontban foglaltak szerint szűnik meg, kerül hatályon kívül, akkor a hitelszerződés támogatás nélkül, továbbra is a Széchenyi Kártya konstrukcióba tartozónak minősül Kötbér A Vállalkozás köteles a Támogató részére kötbért fizetni abban az esetben, ha ellenőrzéstűrési kötelezettségének nem tesz eleget és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé. A kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező költségvetésből nyújtott támogatás 10 %- ának 1/365-öd része. A kötbér alapja az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett költségvetésből nyújtott támogatás összege. A kötbérfizetés kezdő időpontja az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap Nyilvánosságra hozatal Amennyiben a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében igénybevett hitelhez kapcsolódó állami kamattámogatás felfüggesztése vagy visszatartása miatt, a hitelszerződés bármely okból történő felmondása esetén vagy lejáratkor legalább ,- Ft (ötvenezer forint) forint összeggel 30 napot meghaladóan adós marad annak ellenére, hogy a Bank az esedékes összegek megfizetésére írásban felszólította, a Bank erről a tényről a KA-VOSZ Zrt-t értesíti. Az értesítés legkorábbi időpontja a támogatás felfüggesztése (visszatartása) miatti felmondás esetén a felmondást követő 21. nap, lejárat vagy egyéb okból történő felmondás esetén a lejárat napját követő 31. nap A KA-VOSZ Zrt. az adósság tényét jogosult a név (cégnév), a lakcímből (székhelyből/fióktelepből) a város, a foglalkozás (tevékenységi kör), a tartozás összege megjelölésével nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra hozatalra egyebekben a KA-VOSZ Zrt. A nemfizető Széchenyi Kártyás ügyfelek közzétételi eljárási rendjének alapelvei című szabályzata ( Közzétételi szabályzat ) az irányadó. A nyilvánosságra hozatal helye székhely vagy fióktelep szerinti helyi és országos terjesztésű lap, a VOSZ, az MKIK ill. a Kamarák illetve a konstrukcióhoz társult egyéb szervezetek hivatalos lapjai, ezen szervezetek és a KA-VOSZ Zrt. honlapja, illetve a helyi jegyző ill. az irodák hirdetőtáblája lehet. A KA- VOSZ Zrt. jogosult a nyilvánosságra hozatalt a fent megjelölt valamennyi fórumon együttesen és ismételten is foganatosítani A pont szerinti esetben a VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara - a hatályos alapszabálya és egyéb szabályzatai alapján - a Vállalkozást tagjai sorából kizárhatja A pontban foglaltaknak megfelelő ügyfelek nyilvánosságra hozataluktól való eltekintést a KA-VOSZ Zrt-nél kezdeményezhetnek, annak igazolásával, hogy a tartozást visszafizették a Bank és/vagy a Garantiqa és/vagy a követeléskezelő részére vagy a visszafizetésre vonatkozóan megállapodást kötöttek a tartozás jogosultjával. III. A KA-VOSZ Zrt. tevékenysége 1. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) és előminősítés A KA-VOSZ Zrt. a Konstrukció feltételeinek megfelelő Vállalkozásokat közvetít a Bankokhoz a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvétel, ezen belül a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételeket tartalmazó hitel- és bankkártya szerződés megkötése céljából, amelyhez ún. igénylési eljárást kell lefolytatni az alábbiak szerint A Széchenyi Kártya igénylési eljárás A Széchenyi Kártya az I. fejezet pontja szerint működtetett Irodában igényelhető. Új igényléseket csak a vállalkozás székhelye vagy fióktelepe szerinti VOSZ, Kamarai ill

13 KA-VOSZ Irodában lehet beadni. Ezen feltételtől eltérni csak indokolt esetben lehetséges A Széchenyi Kártya igényléséhez az Irodában az alábbi dokumentumokat kell benyújtani, illetve bemutatni: Az Ügyfél köteles az eredeti dokumentumokat bemutatni és ahol nem az eredeti példány benyújtása elvárt, ott az eredeti dokumentumok fénymásolati példányát benyújtani (kivéve pont f) és k), valamint az j) és n) pontjaiban megjelölt dokumentumok, melyek esetében elegendő azok bemutatása) Egyéni Vállalkozó ill. egyéni cég esetében a) Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez (a jelen Üzletszabályzat 8. számú melléklete), b) Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére (a jelen Üzletszabályzat 6. számú melléklete), szükség esetén pótlapok (9. számú melléklet), ba) felülvizsgálat, meghosszabbítás vagy keretmódosítás esetén Egyszerűsített Igénylési Lap Egyéni Vállalkozók részére (a jelen Üzletszabályzat 6/a. b számú melléklete), szükség esetén Kiegészítő lap ( számú melléklet), c) Kifejezetten Széchenyi Kártya igényléshez az APEH által kiállított - 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás* eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása, és az adózó kérelmére tartalmazza az SZJA vagy EVA bevallás Üzletszabályzat melléklete szerinti adatait, d) Társult Szervezet igazolása, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozás a Társult Szervezet tagja, amennyiben az Egyéni Vállalkozó társult szervezeti tagsággal rendelkezik, de nem tagja valamely területi kereskedelmi és iparkamarának vagy a VOSZ-nak, e) Érdekvédelmi tagság esetén az érdekvédelmi szervezet igazolása a tagságról (amennyiben nem az adott érdekvédelmi szervezet irodájában adja be az Ügyfél az igénylését), f) Az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata(i), adókártyája, g) Vállalkozói igazolvány (ennek hiányában a évi CXV. Törvény 9. -ban meghatározott igazolás) vagy egyéb a működésre feljogosító igazolvány, egyéni cég esetén alapító okirat és 30 napnál nem régebbi cégkivonat h) 30 napnál nem régebbi legutóbbi teljes hónapra vonatkozó - pénzforgalmi bankszámla kivonat (ha nem a számlavezető Bankba kerül a kérelem továbbításra), i) Személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás az utolsó két lezárt**, teljes üzleti évről, (amennyiben van 2 éves gazdálkodói múlt), egyéni cég esetén az utolsó lezárt évre vonatkozó szabályozás ill. azon belüli a cég döntése szerint személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás vagy beszámoló. j) A magánszemély készfizető kezes személyazonosító okirata(i), adókártyája (vagy ezek fénymásolata, ha a kezes nincs jelen az ügyintézésnél), k) A 6-10M forintos Széchenyi Kártya hitelkeret esetén min. az igényelt hitelkeret háromszoros MFt-os Széchenyi Kártya igénylés esetén pedig az igényelt hitelkeret ötszörös összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás (új ill. ismételt igénylés esetén, amennyiben nem a számlavezető Bankhoz kerül a kérelem benyújtásra), l) Banki szubjektív profil (a jelen Üzletszabályzat II.1.6. pontja szerint), m) Ingatlan fedezettel jóváhagyott MFt közötti meghosszabbítási vagy keretmódosítási kérelem benyújtásakor tulajdoni lap beadása is szükséges, n) Osztatlan közös tulajdonú ingatlan igénylőlapon való feltüntetése esetén Földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés vagy használati megosztási szerződés Társas Vállalkozás esetében a) Nyilatkozat a Széchenyi Kártya konstrukcióban való részvételhez (a jelen Üzletszabályzat 8. számú melléklete), b) Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére (a jelen Üzletszabályzat 7. számú melléklete), szükség esetén pótlapok (10. számú melléklet) ba) felülvizsgálat, meghosszabbítás vagy keretmódosítás esetén Egyszerűsített Igénylési Lap Társas Vállalkozások részére (a jelen Üzletszabályzat 7/a, b számú melléklete), szükség esetén Kiegészítő lap ( számú melléklet), c) A legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat (és azok módosítása, ha nem került egységes szerkezetbe foglalásra az alapszerződéssel ill. taggyűlési határozat, amennyiben ezen dokumentumok azt a hitelfelvételhez előírják, Rt. esetén részvénykönyv, amennyiben a kezes személye ez alapján állapítható meg) d) El nem bírált cégbírósági kérelmek és a kapcsolódó dokumentumok. Meghosszabbítás / keretcsökkentés ill. futamidő végén történő keretemelés esetén befogadható a kérelem el nem bírált cégbírósági kérelemmel, kivéve, ha a változásbejegyzés tulajdonosváltozással kapcsolatos (ez esetben meg kell várni a változás elbírálását és hatálybalépését). Kizárt az igénylés befogadása abban az esetben is, ha a változás vezető tisztségviselői, ügyvezetői posztjával kapcsolatos. Új vagy ismételt igénylés ill. futamidő közbeni keretemelés esetén nem fogadható be igénylés el nem bírált cégbírósági kérelemmel, e) az a), b) pontban megjelölt dokumentumokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya(i). f) Kifejezetten Széchenyi Kártya igényléshez az APEH által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolás* eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása, és az adózó kérelmére tartalmazza továbbá a társasági adóbevallás vagy EVA bevallás Üzletszabályzat melléklete szerinti adatait, g) 30 napnál nem régebbi cégkivonat, (A cégkivonat kedvezményesen beszerezhető a Regisztráló Irodában. Mindenképpen szükség van az Iroda által lehívott IM online cégkivonat csatolására is, tehát költségtakarékossági okokból célszerű csak az Irodában beszerezni ezt a dokumentumot.) h) Társult Szervezet igazolása, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozás a Társult Szervezet tagja, amennyiben a Társas Vállalkozás társult szervezeti tagsággal rendelkezik, de nem tagja valamely területi kereskedelmi és iparkamarának vagy a VOSZ-nak, i) Érdekvédelmi tagság esetén az érdekvédelmi szervezet igazolása a tagságról (amennyiben nem az adott érdekvédelmi szervezet irodájában adja be az Ügyfél az igénylését), j) az a), b) pontban megjelölt dokumentumokat aláíró személy(ek) személyazonosító okirata(i) és adókártyája, k) 30 napnál nem régebbi legutóbbi teljes hónapra vonatkozó - pénzforgalmi bankszámla kivonat (ha nem a számlavezető Bankba kerül a kérelem továbbításra), l) az utolsó lezárt** év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet ill. amennyiben előírás a könyvvizsgáló jelentés) - kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások), és az azt alátámasztó cégszerűen aláírt főkönyvi kivonat ill. EVA bevallás, m) a tárgynegyedév cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások), n) A magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okirata(i), adókártyája (vagy ezek fénymásolata, ha a kezes(ek) nincs(ek) jelen az ügyintézésnél), o) A 6-10M forintos Széchenyi Kártya hitelkeret esetén min. az igényelt hitelkeret háromszoros MFt-os Széchenyi Kártya igénylés esetén pedig az igényelt hitelkeret ötszörös összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás (új ill. ismételt igénylés esetén, amennyiben nem a számlavezető Bankhoz kerül a kérelem benyújtásra), p) Banki szubjektív profil (a jelen Üzletszabályzat II.1.6. pontja szerint), q) Ingatlan fedezettel jóváhagyott MFt közötti meghosszabbítási vagy keretmódosítási kérelem benyújtásakor tulajdoni lap beadása is szükséges. r) Amennyiben az ügylet kezese a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki, a kapcsolt vállalkozás

14 cégkivonata. (Kedvezményesen beszerezhető a Regisztráló Irodában. Mindenképpen szükség van az Iroda által lehívott IM online cégkivonat csatolására is, tehát költségtakarékossági okokból célszerű csak az Irodában beszerezni ezt a dokumentumot.) s) Osztatlan közös tulajdonú ingatlan igénylőlapon való feltüntetése esetén Földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés vagy használati megosztási szerződés. Felülvizsgálat, meghosszabbítás / keretmódosítás esetén el lehet tekinteni az alább felsorolt dokumentumok benyújtásától: Egyéni vállalkozók esetén: adókártya másolata, 30 napnál nem régebbi pénzforgalmi bankszámla kivonat Bázisévi SZJA bevallás (azt ugyanis előző igénylésekor csatolta előző lezárt évként adatsora viszont rögzítésre kerül az előző igényléskor rögzített adatsor átemelésével) Társas vállalkozások esetén: a legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat - amennyiben az aktuális cégkivonat alapján az előző igénylés beadása óta nem történt változás, aláírási címpéldány (ha nem változott az aláíró személye az előző igénylés óta), 30 napnál nem régebbi pénzforgalmi bankszámla kivonat. * Értelmezés: 30 napnál nem régebbi dátumú adóigazolásnak akkor tekintendő egy igazolás, ha az igénylés beadásának napja és az igazoláson szereplő azon nap között, melyre a nemleges adóigazolás vonatkozik nem telt el 30 napnál több. ** Utolsó lezárt évként elfogadható SZJA bevallás / beszámoló igazolására vonatkozó szabályok: Minden évben a TAO / SZJA / EVA bevallás APEH-hez történő leadásának határidejét követően csak az előző évre vonatkozó bevallás fogadható el utolsó lezárt évként. Az APEH a bővített nullás igazoláson (az ügyfél kérésére) feltűnteti a leadott és feldolgozott utolsó lezárt évre vonatkozó bevallás adatait. Legkésőbb a bevallások leadásának határidejét követő 30. napig amennyiben a fent írt előző éves bevallás adatokat tartalmazó bővített adóigazolás bármilyen okból nem áll rendelkezésre az alábbi dokumentumok fogadhatók el (a tartozást nem jelző a legutolsó feldolgozott TAO/SZJA/EVA bevallás adatait tartalmazó adóigazolás egyidejű benyújtása mellett): a bevallás APEH-hez benyújtott és az átvétel igazolását jelző APEH pecséttel ellátott példánya vagy elektronikus úton benyújtott bevallás esetén az APEH ebev nyugtáját és a bevallás Ügyfél által kinyomtatott példánya, vagy társas vállalkozások esetén a Cégbíróság által érkeztetett beszámoló. A Vállalkozásnak a jelen Üzletszabályzat 8. számú mellékleteként csatolt Nyilatkozatokban foglalt valamennyi nyilatkozatot és hozzájárulást meg kell adnia (kivéve a személyazonosító okmányokról készített másolathoz történő hozzájárulást), ennek hiányában a Konstrukcióban történő részvételi kérelme elutasításra kerül A Társas Vállalkozás kártyaigényléséhez szükséges egy a Vállalkozás költségére az Irodában, az IM-ON LINE Céginformációs Szolgáltatás igénybevételével lehívott aktuális cégkivonat a kizáró feltételek ellenőrzése céljából A kártya igényléséhez szükséges, az pontban felsorolt dokumentumokat hiánytalanul telefonon előre egyeztetett időpontban a Vállalkozás képviseletére jogosult személynek Egyéni Vállalkozó esetében az Egyéni Vállalkozónak magának, Társas Vállalkozás esetében a társasági szerződés/alapító okirat rendelkezése szerint a képviseletre jogosult személy(ek)nek) személyesen kell benyújtania/benyújtaniuk, illetve bemutatnia/bemutatniuk az Irodában Az a), b) az a), b) pontban megjelölt dokumentumokat a Vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek)nek az Irodában, az ügyintéző előtt kell aláírnia/aláírniuk. A Nyilatkozat kezesi záradék részét a magánszemély kezes(ek)nek abban az esetben kötelező az Irodában, az ügyintéző előtt aláírni, amennyiben a Kezesi záradék kitöltésekor nem járultak hozzá ahhoz, hogy személyazonosító okmányaikról fénymásolat készüljön A KA-VOSZ Zrt. a rendelkezésre álló dokumentumok és információk alapján ellenőrzi, hogy a Konstrukcióban történő részvételt kizáró körülmények nem állnak-e fenn a Vállalkozással és a készfizető kezessel vagy kezesekkel szemben (előzetes ellenőrzés) Amennyiben a számítógépes program által lefolytatott azonnali ellenőrzés alapján - kiderül, hogy a Konstrukcióban történő részvételt kizáró ok áll fenn, a kizáró körülményt lehetőség szerint ki kell küszöbölni A kizáró körülmény kiküszöbölésére akkor van mód, ha a kizáró körülmény a kezessel vagy kezesekkel kapcsolatban merül fel és a Vállalkozás a Konstrukció feltételeinek megfelelő másik kezes vagy kezesek állításáról a mellékletként csatolt dokumentumok érvényességi ideje alatt, de legfeljebb 30 napon belül gondoskodik. Ebben az esetben az igénylési eljárás legfeljebb 30 napra felfüggesztésre kerül, és ha a kizáró ok a fenti határidőben nem kerül kiküszöbölésre, az igénylés elutasításra kerül. Amennyiben a kizáró ok kiküszöbölése nem lehetséges, a dokumentumok átvételére nem kerül sor, és a KA- VOSZ Zrt. a további előminősítés elvégzése nélkül a Vállalkozásnak a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvételi kérelmét elutasítja. A kizáró körülmény megszűnésekor újabb igénylés indítható Amennyiben az előzetes ellenőrzés alapján megállapításra kerül, hogy kizáró körülmény az igénylővel szemben nem áll fenn, sor kerül az iratok átvételére. Az d)-k) és az c)-e) és h)-o) pontban felsorolt, eredetiben bemutatott dokumentumokról a Vállalkozásnak fénymásolati példányt kell benyújtania, amelyet az Iroda belső szabályzatában foglaltaknak megfelelő hitelesítéssel lát el Az a)-c), l) és az a), b), f), g), p), r) pontban megjelölt dokumentumok egy eredeti példányát, valamint az pontban megjelölt dokumentumok egy-egy hitelesített, fénymásolati példányát az Iroda átvételi elismervény ellenében veszi át a Vállalkozástól Az pontban foglaltak szerint rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Vállalkozás adatai a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvétel céljából számítógépes nyilvántartásban rögzítésre kerülnek. A Vállalkozás a dokumentumokban foglalt adatok megváltozását haladéktalanul köteles bejelenteni a KA-VOSZ Zrt. és a hitelező Bank részére A rögzített összes adat és a benyújtott dokumentumok részletes vizsgálata alapján, valamint a területi kamarák és a VOSZ nyilvántartásában, és saját adatbázisában a KA-VOSZ Zrt. ellenőrzi, hogy a Konstrukcióban történő részvételt kizáró más körülmények nem állnak-e fenn A KA-VOSZ Zrt. a Bankok részére csak azon Vállalkozások kérelmét továbbítja, amelyekkel szemben a Konstrukcióban résztvevő szervezetekkel közösen megállapított feltételrendszer alapján lefolytatott ellenőrzés (előminősítés) alapján egyetlen kizáró feltétel sem áll fenn, ellenkező esetben a Vállalkozás részvételi kérelmét elutasítja. A KA-VOSZ Zrt. által elvégzett előminősítés már a banki hitelbírálat első lépcsőjének

15 minősül A KA-VOSZ Zrt. az igénylési eljárás eredményéről elutasítás esetén ajánlott postai küldeményben értesíti a Vállalkozást, kivéve az pontban szabályozott esetet, amikor az Irodában személyesen megjelent Egyéni Vállalkozóval, a Vállalkozás képviselőjével közlik az igénylés elutasításának tényét Amennyiben az igénylést a KA-VOSZ Zrt. elfogadta, az és pont szerint átvett dokumentumokat tértivevényes postai küldeményként vagy kézbesítő útján megküldi a Vállalkozás által megjelölt Banknak, illetve bankfióknak, amely a tényleges hitelbírálatot elvégzi, és annak eredményétől függően a hitel- és bankkártya szerződés megkötésre kerül A Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvételi feltételeknek (a kizárási okok fenn nem állásának) a részvételhez szükséges dokumentumok pont szerinti hiánytalan átvételének időpontjában kell megfelelni, és a határidők számításánál ezt a napot kell kiinduló időpontként figyelembe venni A Széchenyi Kártya igénylési eljárás az és pontban megjelölt intézkedésekkel véget ér, azonban a Bank a hitelkeret megnyitásáról, vagy az igénylés elutasításáról a KA-VOSZ Zrt-t értesíti. A Bank abban az esetben is értesíti a KA-VOSZ Zrt-t, ha a Vállalkozás a II. fejezet pontja szerinti szerződésszegő magatartást tanúsít, amelynek következtében a KA-VOSZ Zrt. a II. fejezet pontja szerinti eljárásra jogosult (nyilvánosságra hozatal) A Széchenyi Kártya ismételt igénylése Ha a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvétel érdekében korábban igénylést nyújtott be, azonban kérelme bármely okból elutasításra került, a Konstrukcióban történő részvétel céljából újabb igénylési eljárást kezdeményezhet (ismételt igénylési eljárás). Az ismételt igénylési eljárásra az igénylési eljárás 1.1. pontban meghatározott szabályait kell alkalmazni A hitelkeret futamidejének meghosszabbítása, a hitelkeret összegének módosítása (újraminősítés), felülvizsgálat A Széchenyi Kártya2 Konstrukcióban ún. 1+1 éves futamidejű hitelszerződés kerül megkötésre, melyben a hitel futamideje egy évben kerül meghatározásra. A hitel futamideje nem haladhatja meg a 365 napot. Amennyiben a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukcióban a hitelszerződésben eredetileg meghatározott egy éves lejáratot követően is részt kíván venni, a lejáratot megelőző legkésőbb 30. napig be kell nyújtani a hitelkeret meghosszabbítási ( felülvizsgálati ) igényét a regisztráló irodában az ismételt ügyfélminősítéshez szükséges adatokkal és dokumentumokkal együtt. A felülvizsgálati kérelem kapcsán a KA-VOSZ Zrt. elvégzi az előminősítést, s annak rendbenléte esetén továbbítja a kérelmet a Bankba. A felülvizsgálati kérelem Bank általi jóváhagyása esetén a hitel lejárata automatikusan további egy év időtartamra meghosszabbodik, nincs szükség új hitel-, bankkártya- és készfizető kezességvállalási szerződés megkötésére. A hitel egy év után lejár (azaz nem kerül automatikusan meghosszabbításra), ha - az Ügyfél nem adott be felülvizsgálati kérelmet vagy - azt benyújtotta, de a Bank a lejárat időpontjáig nem hozott pozitív hiteldöntést és arról az ügyfelet nem értesítette, Az értesítés telefax vagy levél útján is történhet. Amennyiben a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukcióban a hitelszerződés (1+1 éves) lejáratát követően is részt kíván venni, és/vagy a hitelkeret összegét kívánja módosítani, új igénylést kell benyújtania, amely alapján a KA-VOSZ Zrt. által lefolytatott újabb előminősítési eljárás és a Bank által lefolytatott újabb hitelbírálat (újraminősítés) eredményének függvényében a Bankkal új hitel-, bankkártya- és készfizető kezességvállalási szerződés köthető, továbbá a Garantiqa és a Bank között új kezességvállalási szerződés, valamint a KA-VOSZ Zrt. közreműködésével új támogatási jogviszony jöhet létre (a továbbiakban együttesen: új szerződés) A Vállalkozás felülvizsgálat ill. új szerződés megkötése esetén is köteles megfizetni az igénylési eljárással, a hitel- és készfizető kezességvállalási szerződés megkötésével (annak felülvizsgálatával, meghosszabbításával) kapcsolatos, az egyes hitelkeretekre vonatkozóan a jelen Üzletszabályzatban megállapított díjakat A Széchenyi Kártya Konstrukcióban egy Vállalkozás egyidejűleg csak egy hatályos hitelszerződéssel rendelkezhet. Amennyiben a Bank új hitelszerződést köt a Vállalkozással a még hatályos szerződés lejárata előtt, a régi szerződést legkésőbb az új szerződés hatályba lépésének napján meg kell szüntetni A Bank a lejáró vagy megszüntetésre kerülő régi szerződés alapján fennálló tőketartozást, kamatot és kapcsolódó járulékokat a lejárat, illetve a megszüntetés napján esedékessé teszi. Az esedékes tőketartozás kiegyenlítésére az új szerződés alapján fennálló szabad hitelkeretet fel lehet használni, amennyiben az új hitelszerződés a korábbi véglejáratát követő 30 naptári napon belül megkötésre kerül A KA-VOSZ Zrt. a hitelszerződés lejáratának időpontját figyelemmel kíséri, és legkésőbb a Bank által küldött, a szerződés hatályba lépésének dátumától számított 300. napon a Vállalkozást tájékoztatja a hitel lejáratáról és az új szerződés megkötésének lehetőségéről. A tájékoztatási kötelezettségét a KA-VOSZ Zrt. a Vállalkozás székhelyére (levelezési címére) küldött postai küldemény vagy a Vállalkozás illetve az Igénylési lapon megadott operatív irányítást végző vezető tisztségviselő mobiltelefon számára küldött SMS vagy címére küldött elektronikus levél útján teljesíti Az pontban meghatározott, az újraminősítési igénylési / felülvizsgálati eljáráshoz szükséges valamennyi dokumentumot hiánytalanul a hitelszerződés lejáratának napját legalább 30 nappal megelőzően kell az Irodában benyújtani Amennyiben a Vállalkozás az újraminősítéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a lejárat előtt legkésőbb 30 nappal az Irodának hiánytalanul átadja, a Bank a hitelbírálatot legkésőbb a lejárat napjáig elvégzi Az újraminősítési igénylési / felülvizsgálati eljárásra egyebekben a Széchenyi Kártya igénylési eljárás 1.1. fejezetben meghatározott szabályai irányadók. 2. A Vállalkozások és kezes(ek) adatainak kezelése és továbbítása 2.1. A KA-VOSZ Zrt. a III. fejezet 1. pontjában szabályozott ügynöki tevékenysége körében a Vállalkozásokról és a kezes(ek)ről tudomására jutott információkat, tényeket és adatokat a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvétel céljából kezeli, és a Konstrukcióban Résztvevő Szervezeteknek, valamint - az állami támogatás igénybe vehetőségének, folyósíthatóságának ellenőrzése és a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a jogszabályban meghatározott szervezeteknek továbbítja és a Konstrukcióban való részvételük végétől (azaz a Széchenyi Kártya szerződésből eredő tartozás maradéktalan visszafizetésétől vagy amennyiben a beadott kérelem nem került elfogadásra, a kérelem lezárásától) számított további 5 évig megőrzi A III. fejezet 1. pontjában szabályozott ügynöki tevékenysége körében a KA-VOSZ Zrt. tudomására jutott információk, tények és adatok a Htv a szerinti banktitoknak, illetve üzleti titoknak minősülnek, így a KA-VOSZ Zrt. tevékenységére a banktitokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései értelemszerűen irányadók. A KA- VOSZ Zrt. adatkezelési és továbbítási tevékenysége során

16 köteles betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseit is A KA-VOSZ Zrt. gondoskodik az egyes Vállalkozások és kezes(ek) adatainak egymástól elkülönített, biztonságos kezeléséről, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozatal (kivéve jelen Üzletszabályzat II.2.13 pontja szerinti nyilvánosságra hozatalt), törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról. A Vállalkozás és a kezes a nyilvántartott adatait helyesbítheti, továbbá azokról bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhet, illetve a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetekkel fennálló üzleti kapcsolata megszűnését követően a jogszabályok keretei között kérheti adatai törlését A KA-VOSZ Zrt. az igénylési eljárásban benyújtott, illetve bemutatott dokumentumokban foglaltakon túlmenően a Vállalkozásról, a kezesről illetve a kapcsolt vállalkozásairól további információkat szerezhet be, tőlük tájékoztatást kérhet az igényléscsomaggal, valamint a benyújtás azon körülményeivel kapcsolatban, amelyek szükségesek lehetnek a kártyaigénylés és hitelkérelem elbírálásához, ill. a szervezeten belüli monitoring tevékenység elvégzéséhez A KA-VOSZ Zrt. a Vállalkozásra vonatkozó banktitkot és üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni és csak akkor adhatja ki harmadik személynek, ha a Vállalkozás a rá vonatkozó kiszolgáltatható bank- és üzleti titokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad, törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, a Vállalkozással vagy a kezessel szemben fennálló követelés eladásához vagy követelés érvényesítéséhez ez szükséges A KA-VOSZ Zrt. a 2.5. a) pont alapján mentesül a banktitok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól a jelen Üzletszabályzat 8. számú mellékleteként csatolt, a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvételről szóló Nyilatkozat 8-16., 17. és 21. pontjában, valamint a kezesi záradékban foglalt felhatalmazás alapján, az ott megjelölt titokkörre vonatkozóan és módon Az Üzletszabályzat 8. számú mellékleteként csatolt, a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvételről szóló Nyilatkozat 21. pontjában hivatkozott titoktartás alóli mentesség megadását mint az állami támogatás igénybe vételének előfeltételét - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A.. (4) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 113. (2) bekezdése kötelezően írja elő a Vállalkozás számára Tekintettel arra, hogy a Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvételhez szükséges kártyaigénylési eljárás a Vállalkozás kérelmére indul, a Vállalkozás és a kezes részéről a Konstrukcióban történő részvételhez szükséges adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a KA-VOSZ Zrt. külön erre felhatalmazó nyilatkozat megadása nélkül is - vélelmezi A 2.1. pont szerinti cél érdekében, Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a hiteligénylést követően amennyiben tartozása keletkezik a Bankkal szemben, a Bank és/vagy a Garantiqa a Vállalkozás szükséges azonosító adatait és a tartozására vonatkozó adatokat kiadja a KA-VOSZ Zrt. részére annak érdekében, hogy a KA-VOSZ Zrt. a Regisztráló Szervezeteken keresztül felhívja a Vállalkozást a tartozás megfizetésére, valamint a 2.5. pont c) része alapján követelés érvényesítése érdekében. 3. Támogatási jogviszony létrejötte A KA-VOSZ Zrt. a II. fejezet pontjában részletesen leírt szabályok alapján a NFGM közreműködő szervezeteként eljár a Konstrukcióhoz biztosított állami kamat- és garanciadíj támogatásra vonatkozó támogatási jogviszony létrejötte érdekében. A támogatási jogviszony létrejöttéhez szükséges igénylési eljárás a kártyaigénylési eljárás keretében történik, amelyre a III. fejezet 1. pontjának szabályai irányadók. 4. A KA-VOSZ Zrt. kezességvállalása Amennyiben a Bank a Vállalkozással szemben az állami támogatás tekintetében nettó kamatelszámolást alkalmaz, a KA- VOSZ Zrt. a Bankkal kötött megállapodás alapján - a II. fejezet pontja szerint kezességet vállal a Bank részére meg nem térült kamattámogatás összegére. Amennyiben a KA-VOSZ Zrt. a Vállalkozásnak a Bankkal szemben fennálló tartozásáért helytáll, a követelés az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt reá száll, és a követelését a Vállalkozással szemben érvényesítheti. 5. A KA-VOSZ Zrt. egyéb tevékenységei A KA-VOSZ Zrt. a jelen Üzletszabályzatban részletesen szabályozott tevékenységein túlmenően koordinálja a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek együttműködését, folyamatos kapcsolatot tart fenn és konzultál a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek képviselőivel a Konstrukció minél hatékonyabb működésének biztosítása érdekében, tárgyalásokat folytat a leendő Társult Szervezetekkel a Konstrukcióban résztvevő Vállalkozások körének bővítése érdekében, és ellátja a jogszabályokban vagy egyedi megállapodás alapján ráruházott feladatokat. Az EMVK Zrt-vel a KA-VOSZ Zrt. közösen működteti a Széchenyi Kártya Klubot és részt vesz a Széchenyi Kártya tulajdonosok informálásában, és a regisztráló irodahálózaton keresztül a kereskedelmi ajánlatok továbbításában. 6. Ügyfélreklamációk kivizsgálása A KA-VOSZ Zrt. a hozzá beérkező ügyfélreklamációkat kivizsgálja, megválaszolja az esetlegesen érintett szervezetektől történő hivatalos álláspontok, vélemények bekérését követően. IV. Felelősségi szabályok és díjazás 1. A KA-VOSZ Zrt. a jelen Üzletszabályzat III. fejezetének 1. pontja szerinti tevékenysége (pénzügyi szolgáltatás közvetítése és előminősítés) során a Bank ügynökeként jár el annak érdekében, hogy a Vállalkozás a Konstrukcióban résztvevő, de a Vállalkozás által kiválasztott Bankkal a Széchenyi Kártya Konstrukció II. fejezetben rögzített feltételeivel hitel- és bankkártya szerződést kössön. A KA-VOSZ Zrt. nem vállal felelősséget azért, hogy a Bank és a Vállalkozás között a hitelés bankkártya szerződés ténylegesen létrejön. 2. A KA-VOSZ Zrt. a III. fejezet 2. pontja szerinti tevékenysége (adatkezelés és továbbítás) során felelősséggel tartozik a bank-, üzleti- és személyi titoknak a jelen Üzletszabályzatban rögzített módon történő kezeléséért, megtartásáért és továbbításáért. 3. A KA-VOSZ Zrt. az 1. és 2. pont szerinti tevékenységéhez az Irodák közreműködését veszi igénybe. 4. A KA-VOSZ Zrt. a III. fejezetben foglalt tevékenységéért a Vállalkozásokkal szemben díjazást nem számít fel. A Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek a velük kötött külön megállapodás alapján kötelesek díjat fizetni a KA-VOSZ Zrt. részére. V. Vegyes rendelkezések 1. Az Üzletszabályzat hatálya Időbeli hatály: Jelen Üzletszabályzat közzétételekor lép hatályba. A kártyadíj (ill. a kártya-kibocsátási díj ) jogcímére ill. elnevezésére vonatkozó II ill pont szerinti rendelkezés újonnan megkötött Széchenyi Kártyás ügyletek esetén a Bankok által meghatározott esedékességi

17 időpontokban, de legkorábban november 2-án lépett hatályba, ill. aa kártyadíj a II pontban meghatározott tartalommal alkalmazandó a jelen Üzletszabályzat hatályba lépése előtt megkötött Széchenyi Kártya szerződésekre vonatkozóan is. A jelen Üzletszabályzatot a Társaság határozatlan időre adja ki. Személyi hatály: A jelen Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetekre, a Vállalkozásokra és a magánszemély kezes(ek)re. Tárgyi hatály: A jelen Üzletszabályzat rendelkezései a KA-VOSZ Zrt. III. fejezetben részletesen írt a II. és III. fejezetben foglalt feltételekkel folytatott tevékenységeire, illetve ennek keretében a Vállalkozásokkal létrejött szolgáltatásokra, üzleti kapcsolatokra vonatkozik. 2. A jelen Üzletszabályzat nyilvános, a Társaság székhelyén és a Regisztráló Szervezetek ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben (az Irodákban) megtekinthető vagy elvihető ill. a KA-VOSZ Zrt. honlapjáról letölthető. 3. A jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó ügyekben keletkezett jogviták elbírálására értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes. 4. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a jogszabályok rendelkezései irányadók. Budapest, április 1. KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1062 Budapest, Váci út 3. Tel:(36) Fax: (36) Cégjegyzékszám: Adószám:

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től)

TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től) TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től) A Széchenyi Kártya továbbra is a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására. A Széchenyi Kártya

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL 1

SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL 1 SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL 1 A Széchenyi Forgóeszközhitel igénylésére a 2004. évi XXXIV. Kis- és Középvállalkozásokról szóló törvény szerint az alábbi feltételeknek megfelelő vállalkozások jogosultak:

Részletesebben

A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Üzletszabályzata április 1. Tartalomjegyzék

A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Üzletszabályzata április 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Üzletszabályzata november 1.

A KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Széchenyi Kártya Üzletszabályzata november 1. Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Hatályos: 2016. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2014. február 28. napjától

Részletesebben

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Érvényes: 2017. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus forint átutalási

Részletesebben

A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Üzletszabályzata

A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Üzletszabályzata KA-VOSZ Rt. Üzletszabályzata 2002.08.28. A KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság Üzletszabályzata 2002. augusztus 28. KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Részvénytársaság

Részletesebben

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016.04.06.

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016.04.06. 2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek Frissítve: 2016.04.06. 2 Tartalom Országos Mikrohitel Program... 3 Budapest Kisvállalkozói Hitel Program... 8 Széchenyi Folyószámlahitel...

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Indoklás: A Takarékszövetkezet a vállalkozói hiteleket tartalmazó Aktív üzletági hirdetményében - 2014. augusztus 25.-i hatállyal - közzéteszi hogy a Bankpénztári POS

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2016. december 2-ától I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + Kezelési költség, kamat módjára számítandó 0,8% (évi) Állami

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Bankkártya hirdetménye Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bankkártya hirdetménye Érvényes: 2013. szeptember 16tól Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLALKOZÓI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI H I R D E T M É N Y Vállalkozói hitelek kondíciói

Részletesebben

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

12-24 hónap (éves felülvizsgálattal) 1 havi BUBOR + 4 % 10 000 000 Ft-ig kamattámogatás mértéke 1% Kamat állami támogatás nélkül (évi)

12-24 hónap (éves felülvizsgálattal) 1 havi BUBOR + 4 % 10 000 000 Ft-ig kamattámogatás mértéke 1% Kamat állami támogatás nélkül (évi) Széchenyi Kártya Folyószámla hitel Hitel összege: Futamidő Kamat állami támogatás nélkül (évi) Kamattámogatás (évi) 1 000 000 Ft 25 000 000 Ft 12-24 hónap (éves felülvizsgálattal) 1 havi BUBOR + 4 % 10

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. március 21-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes.

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes. A már működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció, amely a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2017. január 1-től Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke 1 5 % vetítve 2 vetítve, Ügyfél által fizetendő

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére).

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére). 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 6994/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. október 15-től A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve:

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek Frissítve: 2016.11.14. 2 Tartalom Széchenyi Folyószámlahitel... 4 Széchenyi Forgóeszközhitel... 11 Széchenyi Beruházási Hitel...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2015. augusztus 18-tól Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke (a futamidő első 3 évére) 1 5 % vetítve

Részletesebben

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Széchenyi Kártya Program termékei Érvényes: 2013. szeptember 12.-től Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Éven belüli finanszírozási igényeit könnyen, gyorsan szeretné megoldani? Igényelje

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: szeptember 08-tól

Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: szeptember 08-tól 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. szeptember 08-tól A módosítás oka: A TakarékHitel

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Kártya2 Hitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: március 01

HIRDETMÉNY. Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: március 01 HIRDETMÉNY Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2017. március 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. KORONA ÁLTALÁNOSAN IGÉNYELHETŐ HITELKONSTRUKCIÓI, VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ HITELEK (Jogi személyiségű

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

A kamara várja az Ügyfeleket a Gazdaság Házába Széchenyi Kártya igényük (új igénylés / meghosszabbítás) regisztrációjára.

A kamara várja az Ügyfeleket a Gazdaság Házába Széchenyi Kártya igényük (új igénylés / meghosszabbítás) regisztrációjára. A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció. Célja, hogy a - pályájuk kezdetén lévő, - de legalább

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: március 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. március 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Érvényes: március 01. -től

H I R D E T M É N Y Érvényes: március 01. -től Ikt.sz.: 1864/2017. A módosítás oka: Új termék bevezetése. I. Vállalkozói hitelkihelyezések kondíciói H I R D E T M É N Y Érvényes: 2017. március 01. -től éves kamat kez. költség(egyszeri) 1./ Éven belüli

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-től Hatályos: 2015. október

Részletesebben