Magyar nyelvi óra. Az igenevek. főnévi melléknévi. határozói. folyamatos befejezett. beálló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar nyelvi óra. Az igenevek. főnévi melléknévi. határozói. folyamatos befejezett. beálló"

Átírás

1 Magyar nyelvi óra A témakör címe: Az igenevek A tematikus egység: Az alapszófajok Az osztály: 9. osztály A tanítás időpontja: április 27. A tanárjelölt neve: Danka Adrienn Az intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Az óra célja, feladata: Az igenevek fajtáinak, jellemzőinek megfogalmazása; felismerésük gyakorlása; közlésbeli szerepük feltárása; alkalmazásuk kommunikációs gyakorlatokban. Az óra típusa: ismeretbővítő és készségfejlesztő óra Az eszközök: kép, füzet, tábla, fénymásolatok, hangfelvétel, magnó, feladatkártyák Idő Az óra menete Didaktikai feladat Képrejtvény Találjátok ki, hogy melyik szófaj nevét rejti a kép! (igenév) Nézzetek a képre! Ma erről a kétarcú szófajról fogtok tanulni. Hogy miért kétarcú, azt később megtudjátok Fürtábra Kíváncsi vagyok arra, mire emlékeztek az igenevekkel kapcsolatban. Töltsétek ki a hiányos ábrát a táblán! Rajzoljátok le ti is az ábrát a füzetbe! ráhangolás az előzetes ismeretek felelevenítése Munkaformák, módszerek, eszközök PIKTOGRAM Az igenevek főnévi melléknévi határozói folyamatos befejezett beálló

2 Egyetértés párban a) Szeretnélek megismerni benneteket. Ez a feladat segít ebben. Egészítsétek ki a hiányos mondatokat egy-egy igenévvel! Beszéljétek meg párokban, és olyan mondatot írjatok, amely mindkettőtök véleményét tükrözi! (2 percet kaptok a munkára.) (L. 1. sz. melléklet) b) Hallgassunk meg néhány megoldást! Írjatok fel egy-egy példát a táblára és a füzetbe! (a fürtábra folytatása) páros írásbeli és szóbeli munka KÁRTYÁK Az ábra kiegészítése a) Hol hiányzik példa az ábrán? Képezzetek igenevet a készít és az olvas igékből! b) Valami még mindig hiányzik az ábránkról. Hallgassátok meg a példát! Figyeljétek meg, milyen igenevek rejtőznek ezekben a sorokban! Mi a képzőjük? (határozói, -ván/-vén) c) Találjátok ki, honnan származik az idézet! (Arany János: Toldi) Hosszan, egyenesen tartja félkezével, Mutatván az utat, hol Budára tér el. Összeszedte magát s fölegyenesedvén, Valahogy erőt vett rínivaló kedvén. gyakorlás, készségfejlesztés Igenévboncolás Bontsátok szóelemekre a táblára felírt igeneveket! Nevezzétek meg a szóelemek fajtáit! Milyen szófajú a szótő? Karikázzátok be a képzőket! (ige a szótő; -ni; -ó/-ő, -t/-tt, -andó/-endő; -va/-ve, -ván/-vén a képzők) Az igenevek jelentése a) Figyeljük meg a felírt mondatokban az igenevek kétarcúságát! Milyen szófajú szóból képezzük mindig az igenevet? (igéből) b) Az igei alapszó miatt mindhárom típusú igenév őriz valamit az ige jelentéséből is. Így a jelentése hozzátartozik az igei arcához. Kezdjünk el egy új vázlatot!, gyakorlás (egyéni munka) IGE NÉV jelentés

3 Az igenevek jelentése másképpen a) Helyettesítsétek a főnévi igenevet más szófajú szóval úgy, hogy ne változzon a mondat tartalma! (Egy példa elemzése a tábláról. Tanulság: a főnévi igenév ebben a mondatban helyettesíthető -ás/-és képzős főnévvel.) b) Nevezzétek meg, milyen szófajú szavakkal fejezhetünk még ki a melléknévi igenevekéhez hasonló jelentéstartalmat! Mondjátok más szóval a. melléknévi igenév jelentését! (Egy példa elemzése a tábláról. Tanulság: a melléknévi igenév ebben a mondatban helyettesíthető rokon jelentésű melléknévvel.) c) A határozói igeneves példát még nem elemeztük. Hallgassátok meg az én mondatom! A barátommal szeretünk táncolva énekelni. Mondjátok másképpen ezt a mondatot! (Pl.: Szeretünk táncolás közben énekelni. Mi a szófaja a táncolás közben kifejezésnek? Névutós főnév.) d) E három példa alapján egészítsük ki közösen a vázlatot! (Az igenevek jelentéstartalma tehát egyrészt az igék jelentésével, másrészt a névszók jelentésével rokon. A jelentésük az igenevek mindkét arcához hozzátartozik, tehát valóban kétarcú szófaj.) IGE NÉV jelentés jelentés Az igenevek mondatbeli szerepe a) Remélem, egy kicsit tudtok mondatot elemezni. Ki a legjobb mondatelemző az osztályban? Mondjátok a nevét! Kinek ítélitek ezt a címet? (A fő mondatelemző kihívása.) Elemezd a Szeretünk kezdetű mondatokat mondatrészek szerint! A főnévi igenév ebben a mondatban tárgy. (Később majd megtanuljátok, átismétlitek, hogy lehet más mondatrész is a főnévi igenév.) Milyen szófajú szóval fejezzük ki gyakran a tárgyat a mondatban? (tárgyragos főnévvel) A melléknévi igenév minőségjelző. Milyen szófajú szóval fejezzük ki gyakran a minőségjelzőt a mondatban? (melléknévvel) A határozói igenév állapothatározó/módhatározó ebben a mondatban. Milyen szófajú szóval fejezzük ki a határozókat a mondatban? (Pl. határozószóval, névutós vagy határozóragos főnévvel) egyéni munka b) Egészítsük ki a vázlatot! Tehát a mondatbeli szerepük az igeneveknek inkább a névszói arcukhoz tartozik. IGE NÉV jelentés jelentés mondatbeli szerep

4 rogyó: folyamatos melléknévi igenév suttogva: határozói igenév (jót-akaróm: folyamatos melléknévi igenév alkalmilag főnévi szerepben) könyörögnöm: főnévi igenév Mi a neve a toldaléknak? A főnévi igenév személyragja. Kifejez számot és személyt is, ahogy az igealakokon. De a szerepe hasonlít a főnevek birtokos személyjelének a szerepéhez is (dalom, dalod stb.). Ennek az az oka, hogy közös az eredetük. Emiatt a nyelvészek sem tudnak megegyezni abban, hogy a főnévi igenév toldalékolása inkább az igei vagy inkább a névszói arcához tartozik-e. Írjuk mi is mindkettőhöz! üdíteni: főnévi igenév gyötrődve: határozói igenév hanyatlón: Mi a neve ennek a toldaléknak? Határozórag. Milyen szófajú szavakhoz szoktunk ilyen -n ragot kapcsolni? Gondoljatok arra: szépen, okosan! hüvelyezve: határozói igenév zavartan: befejezett melléknévi igenév Melyik igenévre emlékeztet a toldalékolása? (hanyatlón) Tehát a melléknevekre jellemző toldalékot kapta ez az igenév is. kotorászva: határozói igenév Igenevek hallás után a) Hallottátok, szeretem a táncot és a zenét. Hallgassunk meg egy dalt közösen! (Kaláka együttes, Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal) A dalszövegben 9 igenév van. Találjatok meg ebből minél többet, és jegyezzétek fel őket a füzetbe! b) Aki a legtöbbet találta, az olvassa fel a megoldását! Egészítsétek ki olyan alakokkal, amelyek még nem hangoztak el! Ellenőrizzük, hogy jót írtatok-e! c) Olvassátok el a verset magatokban, és a párotokkal húzzátok alá az igeneveket a versben! (L. 2. sz. melléklet) d) Nézzük meg sorban, hogy milyen igeneveket találtatok! Olvassátok fel egymás után azokat a verssorokat, amelyekben találtatok igeneveket! Nevezzétek meg az igenevet is! gyakorlás e) Ma nem minden szót úgy írunk, ahogyan azt Kosztolányi Dezső írta a versben. Melyek ezek a szavak? Hogyan írjuk mi készségfejlesztés őket? (A költői szabadság engedi, és a vers ritmusa kívánja. Mi így írjuk: jószívű, vígan, tea. A jót-akaróm és a ködkép kötőjeles írása a szóösszetétel alkalmi voltának a jele.) f) Mondjátok el, mit gondoltok, miért ez a vers címe! (Rövid vélemények meghallgatása) egyéni írásbeli munka MAGNÓ páros munka FÉNYMÁSOLAT IGE NÉV jelentés jelentés mondatbeli szerep toldalékolás toldalékolás

5 Színes villámfeladatok a) Alakítsatok 4-4 fős csoportokat! Forduljanak hátra a párok! Húzzatok egy-egy színes kártyát! Oldjátok meg a villámfeladatot csoportokban! (L. 3. sz. melléklet) Piros feladat: Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyek eredetileg igenevek voltak, ma azonban már más szófajú szavak. Pl.: tanító (főnévvé vált), pörkölt (főnévvé vált), beképzelt (melléknévvé vált), múlva (névutóvá vált). Zöld feladat: Írjatok kétsoros verset! A rímek igenevek legyenek! A címe: Boldog, szomorú dal. Az előbb meghallgattuk, hogyan vall Kosztolányi Dezső a boldogság és a szomorúság kettős érzéséről. Írjatok olyan verset, amelyben az egyik sor a szomorúságról, a másik a boldogságról szól! b) Hallgassuk meg a csoportok megoldásait! Olvassatok fel főnévvé/melléknévvé stb. vált igeneveket! c) Olvassátok fel a ti boldog, szomorú dalotokat! Házi feladat Gyűjtsetek minél több áligenevet! Pl.: zokni, árva. + a tartalék feladat Összefoglalás Mutatkozzatok be az igenevek nevében! (Letörlöm a táblát, a diákok becsukják a füzeteket.) Mondjatok el magatokról minél többet! Ha megakadnak az igenevek, segítsetek nekik! Kérdezzétek őket! Mire vagytok kíváncsiak? Tartalék feladat Egészítsétek ki a verssorokat olyan igenevekkel, amelyek szerintetek illenek a versbe! Képezzetek a szövegbe illő igeneveket a vers zárójelbe tett igéiből! Több megoldás is lehetséges. (L. 4. sz. melléklet) 1. sz. melléklet Szeretünk. (főnévi igenév). Nem szeretünk...(főnévi igenév). Szeretjük a/az. (melléknévi igenév) embert. Nem szeretjük a/az (melléknévi igenév) embert. Szeretünk (határozói igenév) énekelni. Nem szeretünk (határozói igenév) énekelni. 3. sz. melléklet Piros feladat: Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyek eredetileg igenevek voltak, ma azonban már más szófajú szavak! Zöld feladat: Írjatok kétsoros verset! A rímek igenevek legyenek! A címe: Boldog, szomorú dal SZÍNES FEL- ADATKÁRTYÁK képességfejlesztés összefoglalás képességfejlesztés, gyakorlás gyakorlás, képességfejlesztés írásbeli és szóbeli differenciált csoportmunka egyéni írásbeli feladat egyéni írásbeli feladat FÉNYMÁSOLAT

6 2. sz. melléklet 6 Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam? Van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra és benn a dió, mogyoró, mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű, jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó-szivű jót-akaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori köd-kép, részegje a ködnek, a könnynek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vigan illan, szájamban öreg pipa füstöl. Fürdő van, üdíteni testem, langy téa beteg idegemnek, ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orcát és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve, zavartan,

7 kezem kotorászva keresgél, hogy, jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban s már nem vagyok otthon az égben sz. melléklet Képezz a szövegbe illő igeneveket a vers zárójelbe tett igéiből! Melyik verssort emelnéd ki a mű címének? Indokold meg a véleményedet! Kellemes lenne-e még ez az (elhull) nyári szellő, ez a (leszakad) felhő kellemes lenne-e még? Ez a (lehajlik) deres fő, hajtincset (ereszt) boltív, kellemes lenne-e még a könnyeresztő holtig? Kellemes lenne-e még édes esőben a só, mindenkit (kimos) édes esőben a só? Tiszta vásznakra (gondol) engem beléjük (álmodik), kellemes lenne-e még ez az (elhull) nyári szellő?

8 Az eredeti szöveg: Ágh István Kellemes lenne-e még? 8 Kellemes lenne-e még ez az elhullott nyári szellő, ez a leszakadt felhő kellemes lenne-e még? Ez a lehajló deres fő, hajtincset eresztő boltív, kellemes lenne-e még a könnyeresztő holtig? Kellemes lenne-e még édes esőben a só, mindenkit kimosó édes esőben a só? Tiszta vásznakra gondoló engem beléjük álmodó, kellemes lenne-e még ez az elhullott nyári szellő? Kiegészítő kérdések, feladatok: a) Mi határozza meg a szövegben, hogy milyen igeneveket lehet alkotni az adott igékből? (a rím, a ritmus, az ige jelentése, mondatbeli szerepe, a szövegkörnyezet) b) Hasonlítsd össze az utolsó versszak többféleképpen kiegészített változatait! Milyen érzelmi, jelentésbeli többletet adnak a szövegnek az igenevek?

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

Szófajtan és morfológia

Szófajtan és morfológia Csernicskó István Karmacsi Zoltán Szófajtan és morfológia Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Dolores Ready: Imádság. (munkafüzet és tanári kézikönyv)

Dolores Ready: Imádság. (munkafüzet és tanári kézikönyv) Dolores Ready: Imádság (munkafüzet és tanári kézikönyv) Ezt a füzet Fogassy Judit nővértől kaptuk meg angolul. Unokatestvéremnek, Csobai Ildikónak hála van magyar fordítása. Ezt most itt lényegében változatlanul

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

A VALÓ SZÓFAJI MIVOLTÁRÓL

A VALÓ SZÓFAJI MIVOLTÁRÓL A VALÓ SZÓFAJI MIVOLTÁRÓL Ács Károly verseiből való példákkal CSEH MÁRTA Pusztán a szóalak alapján a szó szófaji értékéről határozni sohasem tanácsos. A szó szófaji értékét a használati értéke határozza

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása

Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása Matematika A 2. évfolyam Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása 43. modul Készítette: Szitányi Judit MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése Ha mindig csak azokkal beszélgetünk, akik olyanok, mint mi, akkor nagyon keveset fogunk tudni a világról. Köszönet a borsodnádasdi

Részletesebben

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás Matematika A 1. évfolyam Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás 50. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 50. modul számolási eljárások: számok bontása és

Részletesebben

Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel

Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel 57 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan vagytok! A kör közepén legyen egy gyertya, egy Szentírás és lehet más díszítés is, amit a mai naphoz illőnek

Részletesebben

Kommunikációs készséget fejlesztő feladatok, játékok

Kommunikációs készséget fejlesztő feladatok, játékok Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

A családok örökkévalóak

A családok örökkévalóak A közös foglalkozás 2014-es vázlata A családok örökkévalóak És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (Malakiás 4:6). Irányelvek a közös foglalkozáshoz és a gyermekek úrvacsorai

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész M O N I T O R 2004 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2004 Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész B változat Ez a teszt magyar tannyelvű gimnáziumokban érettségiző diákok számára szól.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Szivárvány Óvodában

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Szivárvány Óvodában TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Szivárvány Óvodában Az idő, az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Készítette: Füzi Otília Szivárvány Óvoda Algyő 2010. 1 Bevezetés Interaktív tábla az óvodában Kell-e interaktív

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

több, kevesebb, ugyanannyi

több, kevesebb, ugyanannyi Matematika A 1. évfolyam több, kevesebb, ugyanannyi 5. modul Készítette: c. neményi eszter matematika A 1. ÉVFOLYAM 2. modul több, kevesebb, ugyanannyi MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0522 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A szövegértési

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet

Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet Minden népnek, törzsnek, nemzetnek, csoportnak, mely azonos szokásokat, kultúrát, nyelvet vall sajátjának, csak akkor van tartós jövője,

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET NYELVÉBEN ÉL A NEMZET Ezt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam, hanem mert az alábbiakban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása

MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása MELLÉKLET Ebben a fejezetben néhány konkrét eljárást mutatunk be kollégáinknak az ötletadás, a megoldás keresésére késztetés szándékával abból a gyakorlati munkából, amelyet Tánczos Ibolya gyakorlatvezető

Részletesebben