LELLEI ÓVODA MADARAK FÁK NAPJA. .évente egy nap szenteltessék a madarak és a fák védelmében. Hermann Ottó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELLEI ÓVODA MADARAK FÁK NAPJA. .évente egy nap szenteltessék a madarak és a fák védelmében. Hermann Ottó"

Átírás

1 LELLEI ÓVODA MADARAK FÁK NAPJA.évente egy nap szenteltessék a madarak és a fák védelmében Hermann Ottó 2010

2 MADARAK, FÁK NAPJA Projekt címe: Madarak, fák napja A téma eredete: Madarak fák napja Projekt helyszíne: és a hozzá kapcsolódó helyszínek Projektben részt vevők száma: óvoda dolgozói óvodás gyerekek (3-7 éves korig) Projekt kiemelt célja: Alakuljon ki a gyermekekben a madarak és fák iránti pozitív beállítódás Általános célok: A különböző megfigyelési helyszíneken tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával a gyerekek egyéni ismeretei bővüljenek Szeressék, becsüljék, védjék az őket körülvevő és az általuk megismert környezet értékeit Bővüljön szókincsük és fejlődjön kérdéskultúrájuk a madarak, fák napja témakörében. A gyerekek képesek lesznek: Életkoruknak megfelelően képesek lesznek a madarak és fák megóvására, védelmére. Felnőtt segítséggel hozzájárulni a madarak és a fák gondozásához. Tervezett időtartam: 1 nap Időpont: Madarak, fák napja, május 10 Közvetlen előzmények: Egész évben a fák, madarak folyamatos megfigyelése (az óvoda udvarán, Balatonparton, Parkerdőben) a KMN alapján Aktívan rész vettek a téli madárvédelemben, ehhez kapcsolódó tevékenységekben

3 A téma vázlata: mit szeretnénk megismerni, felfedezni Miért fontos a madarak és fák védelme? Melyek a fák, madarak jellemző jegyei, tulajdonságai? Módszertani tevékenység: - források felkutatása, összegyűjtése (folyóiratok, módszertani könyvek) - műhelymunka - feladategyeztetés - szervezés - koordinálás - önképzés - 3 -

4 A projekt térképe - 4 -

5 Munka jellegű tevékenységek Külső világ tevékeny megismerése PROJEKT - TERV - MADARAK, FÁK NAPJA Gyakorlati tevékenység Játék Eszközigény Szervezési feladatok Módszer A megfigyelési helyszíneken a fák, madarak megfigyelése, felismerése, megnevezése. Beszélgetés tulajdonságaikról, életmódjukról Levelek, egyéb növényi részek gyűjtése, válogatása amit a természet elenged Fejlesztő játékok 4-5 éves: Fülelő éves: Milyen madár vagyok? Kincses dobozok, távcső, nagyító, bogárnéző Utazás, séta megszervezése Eszköz előkészítése, Időjárásnak megfelelő öltözködés a sétához Beszélgetés, magyarázat Megfigyelés Tapasztaltatás Önálló tevékenykedés Felismerés, Megnevezés Gyűjtőmunka Összegyűjtött anyagok Kincses doboz Eszközök biztosítása Időjárásnak megfelelő öltözködés biztosítása Megfigyelés Gyűjtögetés Beszélgetés, magyarázat

6 Rajzolás, mintázás Gyurma madár készítése kicsik Kavicsmadár rajza, kirakása középsősök Kéregnyomat készítése - nagyok Lisztgyurma, gyurmatábla Bot a rajzoláshoz Kavics Rajzlap, zsírkréta Eszközök előkészítése Kavicsgyűjtés Időjárásnak megfelelő öltözködés biztosítása Bemutatás Magyarázat Gyakorlás Segítségadás Beszélgetés, Rakosgatás

7 Ének-zene, énekes játékok A madarak hangjának megfigyelése a természetben 3-4 évesek: Ugráljunk, Csip, csip csóka 4-5 évesek: Gólya bácsi, gólya Madarak voltunk évesek: Hopp mókuska, Dalos játékok, mondókák Szállítható hanghordozó Zenehallgatás eszközeinek biztosítása Beszélgetés, gyakorlás, ellenőrzés Egyszer egy erdőben Ajánlott zenei anyag: Kis kacsa fürdik, Gólya viszi a fiát, Fecskét látok, Eresz alól fecskefia, De jó a dió Gryllus dalok hallgatózás

8 Mozgás Mese, vers Mondókák gyakorlása, Figyelmes mesehallgatás szókincsbővítés, beszédkészség fejlesztése Irodalmi anyag kiválasztása a függelékből Bemutatás, beszélgetés, gyakorlás Gondolkodás fejlesztése találós kérdésekkel ellenőrzés magyarázat éves: Mese a kismadárról.. hibajavítás 4-5 éves: Vadgesztenyevirág Ajánlott mesék: Kié a fecskefészek, A büszke tölgyfa Madarak mozgásának utánzása Mozgásfejlesztés, sorversenyek, futások 3-4 éves: Fecskék a dróton 4-5 éves: A gyűjtött növényi részek Hely kialakítása a játékhoz Magyarázat, Bemutatás Értékelés Csibék és a héja Ellenőrzés éves: Felismerősversenyjáték Csapatok összeállítása

9 Játékgyűjtemény Milyen madár vagyok? Az óvónő egy állatképet tűz az egyik gyerek hátára úgy, hogy a kiválasztott gyermek ne lássa azt. A gyermek háttal fordul a csoportnak, hogy mindenki lássa, hogy milyen állat lett belőle. Kérdéseket tesz fel a többieknek, hogy kitalálhassa, hogy milyen állat ő. A többi gyermek csak igennel, nemmel és talánnal válaszolhat Fülelő A gyermekek feküdjenek hanyatt a fűben, csöndesedjenek el, csukják be a szemüket. Aki először madárhangot hall, emelje fel a kezét. Fecskék a dróton Az óvónő egy hosszú vonalat karcol a földre bottal vagy kővel. A gyerekek a játéktéren futkároznak, jelre a vonalra állnak. Az a legügyesebb kisfecske, aki elsőnek áll a vonalra. Csibék és a héja A gyermekek a játéktéren egy - egy bokor vagy fa mellé állnak. Ez a ház. A fogó a héja egy magasabb helyről, pl. fatönkről, kőről figyel és a házak között futkározó csibékből igyekszik egyet-egyet elkapni. Áldozatait a fészkébe gyűjti. Felismerős versenyjáték Alakítsunk két egyforma létszámú csapatot. A csapatok álljanak fel egymással szemben, néhány méter távolságban. A tagok mindkét csapatban számozzák meg magukat 1-től kezdve. A kirándulás során gyűjtött növényi részeket a két csapat közé középre elhelyezzük. A játékvezető kiáltja egy fa, vagy növényi rész nevét, mely szerepel a gyűjteményben, majd egy számot mond. (pl. makk és 3. Amikor a 3-as számot kapott gyerekek meghallják a számukat, középre szaladnak a makkért) Az a csapat győz, amelyik több helyesen kiválasztott dolgot gyűjt össmesetár

10 Mesék A kismadárról, amelyik nem akart énekelni (Dryszkiewicz) Hát így történt: A ház ablaka előtt nőtt egy fa. Se kicsi, se nagy, ágait pedig úgy nyújtogatta fel a magasba, mintha karjai lettek volna. Körülötte nem volt se tél, se nyár, de piros almás ősz sem, csak olyan télutó, tavaszelő. Nem fenyegette a fagy, de nem esett még az eső. Vándorúton járt a nap, nedves volt a föld, lágyan lengette a nyitott ablak függönyét a szél Egy vékonyka ágra pici tollgombolyag telepedett. Egy kismadár. Ugrált az ágon, csőrével kopogtatta, farkát mozgatta, s hol erről, hol arról az oldalról kukucskált lefelé. Nem volt ez a madár se kék, se zöld, sárgának se lehet mondani egyszerű kis szürke jószág volt, fekete szemekkel. Üldögélt a fán és így csivitelt magában: - Ugyan mit csináljak?. Énekelni nem fogok, nem akarok, nem szeretek, de hát akkor mit csináljak valami mást?.. Moziba nem mehetek nem engednek be. Csokoládét nem ehetek, - mert ki veszi meg nekem? Kakaót nem ihatok mert azt sem tudom, mi fán terem. Korcsolyázni sem mehetek mert nincs korcsolyám, jég sincs, és a madarak nem is szoktak korcsolyázni igazán nevetséges lenne egy korcsolyázó kismadár.. Fejecskéjét csóválta és tovább morfondírozott: - De hát mit csinálja, ha nem akarok, nem szeretek és nem is fogok énekelni? Fürödhetek a csermelyben vagy a homokban. Röpködhetek a levegőben, és úgy tehetek, mintha kis repülőgép lennék. Felcsipegethetem a magvakat, amiket a gyerekek szórnak nekem. Fészket is rakhatok itt, ezen a vékonyka ágon.

11 Ez az utóbbi ötlet nagyon megtetszett a kismadárnak. - Jó gondolat csivitelte, és mindjárt munkához is látott. Összeszedett mindenféle szalmaszálat, gallyacskát, füvecskét, papírkát és dél felé már készen is volt a fészek. És akkor a szürke kismadár kényelmesen elhelyezkedett a saját fészkében (éppúgy, mint mi a szobánkban), berzenkedett, tollászkodott egy kicsit, aztán csőrét a szárnya alá dugta, szemét becsukta és így szólt: Most pedig aludni fogok. Meghallotta ezt a fa és rámondta: - Jól van, hadd aludjon. És vékony ágacskáin kibontotta az apró, élénkzöld selyempuha és selyemfényű leveleket. És a zöld levelekből tetőt hajtott a fészek fölé. Meghallotta a szél és ő is rámondta: - Jól van, hadd aludjon. És a levelek közé ezüstös rügyeket fújt, melyek tapadósak voltak, mint a mézcukor. Ezekből a rügyekből lett a kerítés a fészek körül. Meghallotta az eső is. Mint nedves madár, hullott a fára, és előcsalta a rügyekből a virágokat. Nagy, sima, tavaszillatú, rózsás fehér szirmokat. És a virágok szépen feldíszítették a fészket. S hát a nappal mi történt? Vándorolt, vándorolt az égen az óriási, forró nap, mígnem végül megállt a fészek fölött. És ekkor, a kis meseféle végén felsusogott zöld lombjaival a fa, illatozni kezdett, rózsaszín virágba borult, zümmögő méhraj körülcsengettyűzte és ekkor az egyszerű és teljesen szürke kismadár elkezdett énekelni.

12 Kié a fecskefészek? (Bába Mihály) Ősszel, amikor már hűvös szelek kergetőztek a határban, összegyűltek a fecskék és melegebb vidékre költöztek. Csak most, tavasszal tértek vissza régi fészkükre. Ám az egyik frakkos házaspárt nagy meglepetés érte. Kis lakásukban, az eresz alatt verébhad tanyázott. Ősszel, amikor elmentek, egy verébcsalád nyomban beköltözött, és most hallani sem akartak arról, hogy visszaadják a fecskepárnak a kényelmes kis lakot. Olyan hangos veszekedést csaptak az eresz szélén, hogy a kíváncsi madarak hetedhét határból is odaröppentek. Az egyik a fecske pártját fogta, a másik a verébét, a harmadik meg kacagott mindkettőn. A szarka volt a leghangosabb, de ő sem tudott igazságot tenni. Ekkor a cinke elrepült a bagolyért Nagyon kérlek, tudós madár, gyere és tégy közöttük igazságot, mert hallgatni is rossz a szörnyű veszekedést. A bagoly nyomban odaröppent és meghallgatta a fecskét i, meg a verebet is. - Két esztendeje raktam ezt a fészket a párommal, olyan erős, hogy még három nyarat is eltölthetünk benne szólt a fecske. - Igaz, igaz, - mondták a fecskepártiak. - Ketten hordtuk a tollat a párommal csicseregte a veréb -, hogy meleg fészkünk legyen a télen.. Benne laktunk, mindenki tudja, aki ismer minket. És most zek a vándormadarak ki akarnak zavarni bennünket a lakásunkból. - Úgy van, úgy van helyeseltek a verébpártiak. Nagy gondban volt a bagoly, nem volt könnyű igazságot tenni. Gondolkozott, töprengett egy ideig, aztán így szólt a két veszekedőhöz: - Mind a ketten azt mondjátok, hogy a ti fészketek, hogy ti csináltátok Hát majd most kiderül, hogy ki ilyen ügyes fészekrakó Látjátok az ajtó mellett letörött egy darabka, aki előbb és ügyesebben kijavítja, csak az csinálhatta a fészket. Rajta, kezdjetek hozzá!

13 A fecskepár nyomban felkerekedett, elröppent a közeli tó szélére, sarat gyúrt, beletett egy szalmaszálat és már röppent is vissza vele a fészekre. A verébpár viszont nagyon meglepődött, csak ugrált, csicsergett, bosszankodott, de amikor látták, hogy a fecskék már másodszor fordulnak, kénytelen-kelletlen ők is elröppentek a tó partjára, összecsipegettek egy kis sarat és repültek vissza. De olyan ügyetlenül dolgoztak, hogy mire a fészekhez értek, minden kihullott a csőrükből. Még borzas tolluk is sáros lett Amikor a madarak meglátták a két kis sáros verebet, olyan hangosan csipogtak, csicseregtek, kelepeltek, fütyültek, hogy még a bagoly is befogta a fülét, a szarka meg felröppent, hogy szomszédjának ő mondja el elsőnek a hírt. A fecskepár nem törődött a nagy lármával, csak hordta a sarat és javította a fészket. A borzas verebek ekkor megint felröppentek, úgy, mintha megint vissza akarnának menni a tó partjára, de útközben másfelé szálltak. Egy udvaron a vályú szélére röppentek, lemosták sáros csőrüket, aztán elmentek másik fészket keresni. Azóta ne is látták őket még az eresz közelében sem. A bagoly is elrepült, mert tudta, hogy itt ár nem kell neki igazságot tenni. A fecskék meg boldogan rendezgették fészküket, hogy őszig felneveljék a kicsinyeiket.

14 A büszke tölgyfa (Fésűs Éva) Volt egyszer a Köröskörül erdőben egy sudár, fiatal tölgyfa. Kék ég felé nyújtózkodott, lombjain át arany napfényt szitálgatott és erős gyökerével a föld minden erejét magába szívta. Ő volt a legszebb az erdőn A madarak vágyakozva nézték erős ágai hajlását, védelmező lombját. Szerettek volna rá fészket rakni, de a tölgyfa dölyfösen rázta magát. - Hess innen, hangos népség! Nem leszek fészektartó! Szép koronám nem ilyenre termett. Hess, hess! Még a pihenő madárkát sem tűrte meg az ága hegyén és ha olykor egy-egy tudatlan kis jövevény mégis megpróbálkozott rajta a fészekrakással, a büszke tölgy lerázta magáról a félig elkészült madárfészket. Őszidőben a mókusok vidáman felkapaszkodtak a derekára és szépen kérték: - Olyan éhesen vagyunk! Adj egy kis makkot! A tölgyfa akkorát reccsent mérgében, hogy a mókuskák ijedtükben majdnem lepotyogtak róla. Csak a hízelgő szél tudott befurakodni a lombjai közé. Annak a duruzsolását hallgatta reggeltől estig. Lassan mindenki elkerülte. Már az őz sem mert a kérgéhez törleszkedni. Igazán mondom, egyszer a saját szememmel láttam mellette kibújni egy gombát a földből, de amint észrevette, hogy hol van, gyorsan kalapot emelt és elgyalogolt máshová. Képzeljétek! már az árnyéka sem kellett senkinek! Egy darabig így is megvolt a tölgyfa. Hanem idővel az évgyűrűk vastagítani kezdték a derekát és tetszett, vagy nem tetszett belebújt a kukac.

15 Hosszú éjszakákon át kegyetlenül rágta. A tölgyfa hasogató fájdalmakra ébredt. Tavasz volt akkoriban. Minden fa boldogan érezte magában az új nedvek keringését, csak a tölgyfa állt rosszkedvűen, magányosan, szárazon. A féreg egyre jobban gyötörte. - Ó, jaj nekem sóhajtotta -, elpusztulok! Keserves nyögését meghallotta a közelben tanyázó mókusasszonyka. Tüstént abbahagyta fiacskái mosdatását Miért nem szóltál, hogy beteg vagy? kérdezte sajnálkozva. - Mindjárt idehívom Harkály doktort! - Nem kell! Nem kell! hadonászott a fa - Biztosan bosszút állna rajtam és összevagdalna a csőrével, amiért nem engedtem be az odúmba. - Ugyan, mit képzelsz? csóválta fejét a mókus és azért is elfutott a harkályért. Harkály doktor tüstént ott termett. Még pici, piros sapkáját sem vette le a fejéből. Nem sokat törődött a tölgyfa nyögésével. Végigkúszott rajta, körbekopogtatta, azután egy helyen megállt és erős csőrét mélyen a kéregbe ütötte. - Megvagy, mihaszna férge! Ügyesen kiemelte és volt, nincs! már el is tüntette éhes kis begyében. A tölgyfa felsóhajtott: - Jobban vagyok! Körös-körül őzek, mókusok leskelődtek, madarak figyelték, hogy mi lesz. Mindenki örült, amikor a doktor bekapta a kukacot. A tölgyfa pedig csodálkozva kérdezte: - Miért segítettél rajtam? Hiszen énrám mindenki haragszik! Erre a körülállók kacagni kezdtek és a harangvirágok összekoccantották a fejecskéjüket. - Ó, te tölgyfa!... Senki sem haragszik rád, hanem te haragudtál az egész világra! Harkály doktor hozzátette: - Beteg voltál, de most már meggyógyulsz. Orvosságot is rendeltem: sok vidámságra, madárdalra van szükséged. - Meglesz! Meglesz! kiáltották az állatok és mindjárt körültáncolták. A tölgyfa nagyon sokáig nem tudott szólni, csak állt közöttük, szégyenkezve.

16 Aztán egyszer csak gondolt egyet és kitárta ág-karjait a madarak felé: - Gyertek ide, hozzám! Azok nyomban odasereglette és örömükben olyan vidáman kezdtek csivitelni, füttyögetni, énekelni, mintha mi sem történt volna

17 Vadgesztenyevirág (Szekeres Ilona) A vén vadgesztenyefa ott állott a Duna partján. Kegyetlen, zord február végi nap volt: a nagy folyó még jégtáblákat sodort, s a szél vadul, zabolátlanul nyargalászott, amerre csak kedve tartotta. - Süvíthetsz már, nyargalászhatsz, úgyis rövid az időd! bólogatott bölcsen a vadgesztenyefa, s a dolga után látott. Megüzente minden ágának: Készülődjetek, nyújtózkodjatok, elég volt a szunyókálásból! A kis rügyek is sorba álltak, hogy meghallgassák Fa anyó utasításait: - Te a harmadik ágam hegyében leszel te gyönge vagy, beljebb kell kerülnöd nézzelek csak.- vizsgálgatta az egyik rügyecskét -, úgy látom, elég erős vagy, hogy a koronámra tűzzelek.. Minden kis rügy megkapta a kijelölt helyét, s már indultak is felfelé, hanem az egyik rügyecske váltig elégedetlenkedett: - Én nem akarok a negyedik ágadra kerülni, s hozzá még legbelül hiszen ott nem lát meg senki! Fa anyó megcsóválta a fejét? - Ej, hát hová akarsz menni? kérdezte haragosan. - Fel, fel a koronádra, s annak is a leghegyibe. Senki se legyen körülöttem, sem mellettem. Azt akarom, hogy mindenki csak alattam legyen! - Az az én dolgom, hogy kit engedek fel oda! mondta a vadgesztenyefa. Aztán csöndesen hozzátette: - jobban tudom, mint te, hogy ki való a koronámra - Pedig én csak azért is ott leszek! feleselt a kis rügy, s meg sem várta Fa anyó válaszát, elindult felfelé. Aki előtte járt, azt félrelökte, aki mellette jött, azt megelőzte, s nem is állt meg, amíg fel nem ért a gesztenyefa koronájára, annak is a legisleghegyibe. Kicsit szédült idefent, de azért boldog volt, hogy sikerült a dolog!

18 Jött aztán egy másik rügy, akit Fa anyó küldött fel ide; de a nagyravágyó rügyecske gorombán elkergette: - Én voltam itt előbb, te keress magadnak más helyet! Most már nyugodtan szunyókált, csak néha kukkantott ki: - Tavasz van-e már? És mert fázott még, hát magára húzta a ragacsos, bolyhos dunnácskát, s álmodozott - Milyen szép is lesz idefent, ha majd melegen süt a nap. Enyém lesz a legislegszebb gesztenyevirág. Az emberek pedig megállnak a fa alatt és egészen külön csodálnak engem Mert, hogy odafent mindenki észrevesz, az bizonyos! Jött aztán az első, langyos napsugár. Körülcsókolgatta a rügyeket, de talán a legtöbb jutott belőle Rügyecskének ott, a fa leghegyiben. Most örvendezett csak igazán! Úgy ragyogott a barna-vöröses fejecskéje, mintha fényesre törölgették volna! Másnap friss szél fújdogált, s játékosan hintáztatta a rügyeket. - Ebből is több jut nekem, - örvendezett magában. Éjszaka azonban hideg volt még; a kis rügyek borzongva bújtak az ágak alá, meg a fa derekához. Védelmet, segítséget kértek Fa anyótól. Mi tagadás, Rügyecske is didergett odafent, de aztán arra gondolt, hogy ő a legszebb, a legerősebb, hát csak nem ijed meg egy kis hidegtől. S keményen állta a sarat. Valahogy azért elmúltak a zord, kora tavaszi napok, a hideg, viharos éjszakák. A tél végleg elköltözött a Duna partjáról, s a napsugárkövetek mind sűrűbben érkeztek a földre. Ébredt, éledt az egész világ! A kicsi rügyecskék ujjongva pattantak fel: apró, gyűrött ruhájú, zöld levelekkel öltöztették a vén gesztenyefát. A levelek között pedig karcsúbimbók fürödtek a napsugárban. Rügyecske odafent ugyancsak igyekezett. Gyönyörű leveleket bontott ki, s boldogbüszkén dajkálgatta bimbóját: - Te leszel a legislegszebb gesztenyevirág - dalolta neki harmatos hajnalokon A budai hegyekben csodálatos májusi dalt csilingeltek a gyöngyvirág harangocskák azon a hajnalon, amelyen kinyíltak a gesztenyefa virágai. Mint a karácsonyfa gyertyácskái, úgy

19 álltak szép sorjában az ágakon. Tiszták, fehérek voltak, s minden kis szirom belsejében pici, rózsaszínű szív ékeskedett. Odafent, a fa hegyébe is virággá nyílt a bimbó. Gesztenyevirág valóban mintha egy kicsivel pompásabb lett volna a többinél. Fehér volt, mint a frissen hullott hó, s szívecskéje pirosan dobogott. Napfény csókolgatta, szellő elringatta, rózsaszínű hajnalokon friss harmat mosdatta. A szép virág boldog volt; csak néha nézett le a többire Egyszer aztán elbújt a nap, s úgy elbújt, hogy nem is látszott ki a sűrű fekete felhők mögül. Először csak a szél fújt, de aztán átadta helyét a viharnak. Az pedig zúgva, bőgve nyargalt végig a Duna partján, csavargatta, recsegtette a fákat, az ágakat. Sűrű, hideg sőt is hozott magával, s Gesztenyeanyó levelei gyűrötten, tépetten csüngtek alá; de még így is óvták, vigyázták a gyenge, hófehér virágokat. Csak Gesztenyevirágot nem védte meg senki. Hiszen olyan magasan volt, hogy még a saját levelei sem értek fel hozzá. Vihar pedig nekiment, tépte, cibálta, piros színű patyolatszirmait rendre lesodorta. Gesztenyevirág hajladozott, ingadozott; a vihar erősebb volt nála. Letörte, s Gesztenyevirág aléltan hullott a Fa anyó ölébe. Az pedig magához ölelte engedetlen, szép gyermekét és csendesen elringatta

20 Találós kérdések Hosszú törzse, kopasz feje, nap anyóka ígéretű Hogyha eljő az idő, levélruha rajta nő Fa Fúr-farag de mégse ács, Kopog, mint a kalapács, Fák doktora, orvosa, Erdőben az otthona Harkály Tó vizében lépeget, békák veszedelme, Békát fog és messze néz, fél lábon merengve Gólya Szálfák sűrűjében, rengeteg csendjében, Kipi-kop, kipi-kop! Ki kopog? Mi kopog? Jaj tinéktek kukacok! Harkály Fák és bokrok katonásan egymás mellett sorakoznak, Kismadarak csicseregnek, mókusfiak szórakoznak Erdő Sziklaszirten tanyázik, levegőben vadászik. Csőre horgas, karma nagy, magas égből le-lecsap. Szeme éles, nincs hibája, ő a madarak királya Sas Szólások és közmondások Szabad, mint a madár = független

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Bemutatkozás 3 1.1. Természeti környezetünk 3 1.2. Társadalmi környezetünk 4 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

ARÁTAINK AZ ÁLLATOK B

ARÁTAINK AZ ÁLLATOK B B ARÁTAINK AZ ÁLLATOK Állatok hete A projekt címe: Állatok hete Barátaink az állatok A téma eredete: Állatok Világnapja (október 4) - 2 - Projekt helyszíne: és a hozzá kapcsolódó helyszínek Projektben

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Ébredő természet. mindenütt jó, de legjobb otthon TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0248

LELLEI ÓVODA. Ébredő természet. mindenütt jó, de legjobb otthon TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0248 LELLEI ÓVODA Ébredő természet mindenütt jó, de legjobb otthon 2010 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0248 ÉBREDŐ TERMÉSZET A projekt címe: Ébredő természet mindenütt jó, de legjobb otthon A téma eredete: Téli madárvédelem

Részletesebben

Helstáb Ákos 12 HÓNAP

Helstáb Ákos 12 HÓNAP Helstáb Ákos 12 HÓNAP Január Táncot járt a hópelyhekkel a szél, miközben végigsimogatta a kis faluvégi házat, melynek kéményéből szürke füst gomolygott fölfelé. A ház előtt álló öreg körtefa ágait vattacsomóként

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Megvalósítás időszaka: 2010. november 8.-12.

Megvalósítás időszaka: 2010. november 8.-12. MÁRTON LÚDJA TÉMAHÉT 2010. november 8.-12. Márton-napi legenda és a hozzá kapcsolódó szokások felelevenítése és ismételt átélése az óvodában. SZONEK BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYE 2010.

Részletesebben

különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám

különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám különszám Regionális Közösségi lap VI. ÉvfolYam - 2. szám különszám Gyerekvers Főváros 2010 irodalmi pályázat Gyerekvers Főváros 2010 címmel a Nevelők Háza Egyesület Vers-és Prózamondó Pedagógusok Műhelye

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet Pomáz, 2002 A könyv megjelentetése idején a Kráter Műhely Egyesület kiadói tervét és munkáját támogatta a Nemzeti Kulturáli

Részletesebben

Ősz szele zizzen, hullik a lomb TÉMAHÉT. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós

Ősz szele zizzen, hullik a lomb TÉMAHÉT. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós Ősz szele zizzen, hullik a lomb TÉMAHÉT Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós Ősz szele zizzen, hullik a lomb Ősz témahét anyaga 1. osztályok részére Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

NNCL1485-51Fv1.0 FEKETE ISTVÁN CSÍ MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KAROLY RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN JOGUTÓDJA, 1974

NNCL1485-51Fv1.0 FEKETE ISTVÁN CSÍ MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KAROLY RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN JOGUTÓDJA, 1974 NNCL1485-51Fv1.0 FEKETE ISTVÁN CSÍ MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KAROLY RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN JOGUTÓDJA, 1974 NEMZETKÖZI GYERMEKÉV, 1979 HÉT ÉVEN FELÜLIEKNEK ISBN 963 11 1683 2 MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

Kelemen Zoltánné. Áhítatok óvodások számára IV. Bárányka. Baranyka fuzetek IV_belivek.indd 1 2013.09.23. 12:33:22

Kelemen Zoltánné. Áhítatok óvodások számára IV. Bárányka. Baranyka fuzetek IV_belivek.indd 1 2013.09.23. 12:33:22 Kelemen Zoltánné Áhítatok óvodások számára Bárányka füzetek IV. 2013 Baranyka fuzetek IV_belivek.indd 1 2013.09.23. 12:33:22 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

RUDYARD KIPLING A DZSUNGEL KÖNYVE. Benedek Marcell fordítása TARTALOM

RUDYARD KIPLING A DZSUNGEL KÖNYVE. Benedek Marcell fordítása TARTALOM RUDYARD KIPLING A DZSUNGEL KÖNYVE Benedek Marcell fordítása TARTALOM MAUGLI TESTVÉREI KÁ VADÁSZATA HOGYAN SZÜLETETT A FÉLELEM TIGRIS! TIGRIS! A KIRÁLY ANKUSA RÁTOK SZABADÍTOM A DZSUNGELT A VÖRÖS KUTYÁK

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA

SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA Tudjátok-e, hogy a Mikulás csakugyan élt, sok száz esztendővel ezelőtt? Myra városában lakott, amely ma Törökországban található. Püspök volt, és valójában Miklós volt a neve, Szent

Részletesebben

Ted Clever. A repülő kutya. mesék

Ted Clever. A repülő kutya. mesék Ted Clever A repülő kutya mesék TARTALOM A bátor vitézek és a félős sárkány A király és a királyka A pórul járt birkatolvajok A hétmérföldet lépő pata Az unatkozó pásztorfiú Az ármánykodó banya Az ördög

Részletesebben

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek PPEK 158 Nagy István: A Jóisten állatai Nagy István A Jóisten állatai Állatmesék felnőtt embereknek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Lényegkiemelés. 1. feladatlap

Lényegkiemelés. 1. feladatlap 1. feladatlap. - Több mint ezren vannak! - kiált fel Klári, amikor meglátja a villanydróton ülő kecses fecskék hosszú sorát. - Ugyan már, nincsenek százan se! - állítja a bátyja, Márk. - Hát jó, legyen

Részletesebben

Gyarmathy Zsigáné: A REMETE

Gyarmathy Zsigáné: A REMETE Gyarmathy Zsigáné: A REMETE I. Azt már tudjátok, hogy Antal gazda a fejébe vette volt, amit egy naptárból olvasott: az üstökös jő és elsöpri a világot! Erre megrémült, egy hordóba telepedett, a hordót

Részletesebben

Tiszta vízzel az egészséges életért Innováció

Tiszta vízzel az egészséges életért Innováció TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0202 Tiszta vízzel az egészséges életért Innováció Az innováció kidolgozói és megvalósítói: Ádám Annamária Szabó Balázsné Az innováció gyakorlati megvalósításának intézménye: Lestár

Részletesebben

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KOVÁCS ÁGNES TARTALOM KISCSOPORTOSOK MESÉI ICINKE-PICINKE A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR HOL VOLTÁL, BÁRÁNYKÁM? A

Részletesebben

Főszereplők: Tüneményes Tünde az iskola jó tündére. Vigyázó szárnyai alatt minden gyermek biztonságban érzi magát.

Főszereplők: Tüneményes Tünde az iskola jó tündére. Vigyázó szárnyai alatt minden gyermek biztonságban érzi magát. Erdőváros meséi Kántor ezredes Erdőváros rendőrkapitánya. Őséhez, a bátor és legismertebb nyomozókutyához Kántorhoz méltóan ő is a rend és az erdőlakók védelmének szenteli életét. Sikeres munkájának köszönhető,

Részletesebben

63. évfolyam 2015. január Ára 50 dinár

63. évfolyam 2015. január Ára 50 dinár 63. évfolyam 2015. január Ára 50 dinár Új év köszöntött ránk. Az új esztendő kezdetét ősidők óta a világon mindenhol megünneplik. Az új év rengeteg meglepetést tartogat mindenki számára. Ilyenkor sokan

Részletesebben

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY C. S. LEWIS NNCL1392-509v1.0 A mű eredeti címe: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE C. S. LEWIS 1970 by Macmillan Publishing Company, New York, COLLIER BOOKS FORDÍTOTTA: K. NAGY ERZSÉBET A RAJZOKAT KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Óvodai dohányzás megelőzési program. Mesék gyűjteménye

Óvodai dohányzás megelőzési program. Mesék gyűjteménye Óvodai dohányzás megelőzési program Mesék gyűjteménye Csukás István : Csiszta mókus négy élete Szepes Mária :Titkos varázsszerszám Horvátné Tóth Ibolya, Pércsiné Marosán Andrea: Napsugár Papp Zsófia :Harmónia

Részletesebben