Irányítástechnika Elıadás. PLC-k programozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irányítástechnika 1. 10. Elıadás. PLC-k programozása"

Átírás

1 rányítástechnika Elıadás PLC-k programozása rodalom - Helmich József: rányítástechnika, Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Jancskárné Anweiler ldikó: PLC programozás az EC szabvány szerint, Klöckner-Möller PS3 és PRG3 felhasználói kézikönyv - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet, 2005

2 Vezérlési projekt felépítése az EC szabvány szerint

3 A konfiguráció összetevıi A PLC-rendszer valós összetevıi: - konfiguráció: a PLC-rendszer, mint egy keretbe épített, akár több (elosztott) központi egységgel bíró, folyamatközeli (gépegység szintő) irányítórendszer; - erıforrás: (esetleg multitaskingot lehetıvé tevı) CPU; - feladat (taszk): a programok és program típusú függvényblokkok futási sajátosságai (A PLC program egyediesítése) ; - futó program: a programból ill. függvényblokkból és a TASK-ból képzett egység. Egy erıforrás, egyetlen task esetén a konfiguráció szerepét teljesen átveheti a fıprogram (tartalmazza a globális változók, közvetlen leképezéső és szimbolikus változók deklarálását). A futási tulajdonságokat a PLC paraméterei (implicit) beállítják.

4 CONFGURATON jellemzıi CONFGURATON konfiguráció-név Típusdefiníciók Globális deklarációk RESOURCE-deklaráció ACCESS-deklaráció END_CONFGURATON A konfigurációk közötti adatcserét a VAR_ACCESS valósítja meg. CONFGURATON PLC_gep1 VAR_GLOBAL END_VAR RESOURCE CPU_szallitoszalag ON CPU_001 END_RESOURCE RESUORCE CPU_henger ON CPU_002 END_RESOURCE VAR_ACCESS END_VAR

5 RESOURCE jellemzıi RESOURCE erıforrás-név ON erıforrás Globális deklarációk TASK-deklaráció END_ RESOURCE RESOURCE CPU_szallitoszalag ON CPU_001 TASK PROGRAM WTH END_RESOURCE RESOURCE CPU_henger ON CPU_002 TASK PROGRAM WTH END_RESOURCE

6 TASK jellemzıi TASK task-név (task-tulajdonságok) PROGRAM program-név WTH task-név : progr-név (PROGRAM csatlakoztatás) - futásidejő program neve: program-név; - típusa: progr-név; - PROGRAM csatlakoztatás: a formális paramétereknek megfelelı aktuális paraméterek listája. TASK T_gyors (NTERVAL:=t#8ms, PRORTY:=1); PROGRAM berendezes WTH T_gyors : progra(szabpar:=%mw3,szabert:=hibakod) TASK T_megszakit (SNGLE := trigger, PRORTY:=1); PROGRAM berendezes WTH T_megszakit : progrb

7 Függvények hívása Függvények hívása utasításlistában: a függvénynév megadásával; Az elsıként deklarált bemeneti változót beírjuk az akkumulátorba; A többi változót a függvény hívási sorában, a függvénynév után, vesszıvel elválasztva kell megadni; A függvények érvényességi területe globális; Egy függvénynek pontosan egy kimeneti paramétere van. A függvény deklarálása: FUNCTON felhasznaloi : NT VAR_NPUT fgvpar1, fgvpar2, fgvpar3: NT; END_VAR LD fgvpar1 ADD fgvpar2 ADD fgvpar3 ST felhasznaloi (*visszatérési érték*) END_FUNCTON A függvény hívása: VAR par1: NT :=10; par2: NT :=20; par3: NT :=30; eredm: NT; END_VAR LD par1 felhasznaloi par2, par3 (*második hívás*) felhasznaloi par2, par3 ST eredm

8 Függvényblokk hívása CAL vagy a CALC/CALCN (feltételes/negált feltételes hívás) paranccsal Hívásmódok: a bemeneti paraméterek zárójelbe zárt listájával; hívás elıtt a bemeneti paramétereknek a megfelelı címre tárolásával; implicit hívás a bemeneti paraméterek, mint operátorok felhasználásával.

9 Példa: bekapcsolás-késleltetéses idızítı: Deklarálás: VAR indit, ki : BOOL :=0; (*indit: futásengedélyezı input, ki: kimenet*) idozito1: TON; (*standard FB TON deklarálás egyedi néven*) ertek: TME; (*idı adatttípusú változó*) END_VAR kimeneti paraméterek kiértékelése: LD idozito1.q ST ki LD idozito1.et ST ertek

10 Felhasználói függvényblokk hívása FUNCTON_BLOCK Fblokk VAR_NPUT par1: TME; par2: WORD; par3: NT; END_VAR..(*utasítások sorozata*) END_FUNCTON_BLOCK Hívás: CAL fgvblk1(par1:= t#20ms, par2:=be, par3:=globvalt) vagy: CAL fgvblk1(par1:= t#20ms, par2:=be) (par3 aktuális értéke az elsı híváskor a kezdeti érték, késıbbiekben az utolsó hívás értéke.) PROGRAM progr1 VAR_GLOBAL fgvblk1: Fblokk; globvalt : NT; END_VAR VAR BE: WORD AT %W4; END_VAR. END_PROGRAM vagy: LD t#20ms ST fgvblk1.par1 LD BE ST fgvblk1.par2 LD globvalt ST fgvblk1.par3 CAL fgvblk1

11 Standard függvények

12 Standard függvények

13 Standard függvények

14 Standard függvények

15 Követıvezérlés v < 2 v = 2 v > 2 PZ S Z P = = =

16 Követıvezérlés - létradiagram

17 Követıvezérlés - funkciódiagram

18 Követıvezérlés - utasításlista PROGRAM SZELLOZ VAR 1 AT % : BOOL; 2 AT % : BOOL; 3 AT % : BOOL; 4 AT % : BOOL; PROS AT %Q : BOOL; SARGA AT %Q : BOOL; ZOLD AT %Q : BOOL; END_VAR LDN 1 ANDN 2 ANDN 3 OR( 1 NOT ANDN 2 ANDN 4 ) OR( 1 NOT ANDN 3 ANDN 4 ) OR( 2 NOT ANDN 3 ANDN 4 ) ST PROS LD 1 AND 2 AND 3 OR( 1 AND 2 AND 4 ) OR( 1 AND 3 AND 4 ) OR( 2 AND 3 AND 4 ) ST ZOLD LDN PROS ANDN ZOLD ST SARGA END_PROGRAM

19 Ütemvezérelt lefutóvezérlés: közlekedési lámpa Ciklus szerkezete: -2 idıegységig piros; - 1 idıegységig piros és sárga; - 4 idıegységig zöld; - 1 idıegységig sárga. dıegység hossza: 5 s.

20 Ütemvezérelt lefutóvezérlés: közlekedési lámpa PROGRAM KZLAMPA VAR S0 AT % : BOOL; PROS AT %Q : BOOL; SARGA AT %Q : BOOL; ZOLD AT %Q : BOOL; SZAMLALO: CTU; UTEM_MAX: NT := 8; T1: TON; UTEMDO: TME := t#5s; M1: BOOL; M2: BOOL; M3: BOOL; M4: BOOL; M5: BOOL; M6: BOOL; M7: BOOL; M8: BOOL; UTEM: BOOL; USZAM: NT; END_VAR

21 Ütemvezérelt lefutóvezérlés: közlekedési lámpa

22 Követıvezérlés impulzus idızítıvel kétkezi reteszelés A prés csak akkor engedhetı le, ha a kezelı az S1 és S2 nyomógombot adott idın belül (0,1s) egyszerre nyomja le. Nem engedélyezhetı a présmővelet, ha az egyik vagy a másik nyomógomb folyamatosan be van nyomva. Az excenter feletti nyomás azonnal megszőnik, ha abbahagyják a nyomógombok mőködtetését. Egy préselési mővelet után a prés a kiindulási (felsı) helyzetbe kerül és ott is marad, csak a két nyomógomb újbóli, 0,1s-on belüli lenyomása eredményez újabb mőveletet. Ha az idızítı kimenete úgy vált 0-ról 1-re, hogy valamelyik gomb nincs benyomva, P1 értéke 0 lesz.

23 Követıvezérlés impulzus idızítıvel PROGRAM ketkeziret VAR S1 AT %0.1 : BOOL ; S2 AT %0.2 : BOOL ; P1 AT %Q0.1 : BOOL ; END_VAR VAR T1 : TP ; M0 : BOOL ; END_VAR VAR CONSTANT T11 : TME := T#0.1S ; END_VAR LD S1 OR S2 ST T1.N LD T11 ST T1.PT CAL T1 LD T1.Q ST M0 LD M0 OR P1 AND S1 AND S2 ST P1 END_PROGRAM

24 Átmeneti tároló vezérlése fel-le számlálóval Ha a tárolóban lévı munkadarabok száma eléri a maximumot (30 db), le kell állítani a bejövı szalag motorját. Ha a munkadarabok száma a tárolóban 10 alá csökken, (alsó határérték), a vezérlés bekapcsolja a jelzılámpát.

25 Átmeneti tároló vezérlése fel-le számlálóval PROGRAM mdtarol VAR START AT % : BOOL; torlo AT % : BOOL; OPT1 AT % : BOOL; OPT2 AT % : BOOL; Mot AT %Q : BOOL; JELZES AT %Q : BOOL; SZAMLALO: CTUD; MD_MAX: NT := 30; MD_MN: NT := 10; END_VAR (*SZÁMLÁLÓ*) LD OPT1 ST SZAMLALO.CU LD OPT2 ST SZAMLALO.CD LD torlo ST SZAMLALO.RESET CAL SZAMLALO (*ÖSSZEHASONLÍTÁS <30*) LD SZAMLALO.CV LT MD_MAX AND START ST Mot (*ÖSSZEHASONLÍTÁS <=10*) LD SZAMLALO.CV LE MD_MN AND START ST JELZES END_PROGRAM

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >>

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >> I. Alapok Interaktív shell-ben vagy shell-scriptben megadott karaktersorozat feldolgozásakor az első lépés a szavakra tördelés. A szavakra tördelés a következő metakarakterek mentén zajlik: & ; ( ) < >

Részletesebben

TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ver. 1.0 1 Tartalomjegyzék I. A TC-PRO482 univerzális számláló, időzítő, tachométer 1. Jellemző paraméterek 3. oldal 2. Típushatározó 3. oldal

Részletesebben

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A táblázatkezelık feladata, alkalmazása A táblázatok minden mőszaki, gazdasági számítási mővelet nélkülözhetetlen kellékei. Jellemzı rájuk, hogy sorokból és oszlopokból

Részletesebben

2. A PIC MIKROVEZÉRLİK FELÉPÍTÉSE, FEJLİDÉSE

2. A PIC MIKROVEZÉRLİK FELÉPÍTÉSE, FEJLİDÉSE 2. A PIC MIKROVEZÉRLİK FELÉPÍTÉSE, FEJLİDÉSE A következıkben összefoglaljuk a PIC mikrovezérlık felépítését, ami az ismétlésben már bemutatott részekbıl áll: CPU Programmemória Adatmemória Perifériák A

Részletesebben

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom Vacon Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom 5 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 5.1 Általános bevezetı 5-2 5.2 Vezérlı I/O.

Részletesebben

Alkalmazási segédlet a PC - PLC közötti kapcsolat létrehozásához

Alkalmazási segédlet a PC - PLC közötti kapcsolat létrehozásához Alkalmazási segédlet a PC - PLC közötti kapcsolat létrehozásához - RS232 interfészen keresztül - Etherneten keresztül - A CANopen hálózaton keresztül (Routing) Tartalom 1 Bevezetés...3 2 Kapcsolat RS232

Részletesebben

7. Fejezet A processzor és a memória

7. Fejezet A processzor és a memória 7. Fejezet A processzor és a memória The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3rd Edition, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley

Részletesebben

HARDVER SZOFTVER. Tápfeszültség. Motor bekötés. Fázisáram állítás. Áttekintés. Referencia kapcsoló. Emelőmágnes választás plotter üzemmódhoz

HARDVER SZOFTVER. Tápfeszültség. Motor bekötés. Fázisáram állítás. Áttekintés. Referencia kapcsoló. Emelőmágnes választás plotter üzemmódhoz Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588 Léptető motor vezérlés, SMC 800/SMC 1500 Rend.sz.: 967599, 967785 Az SMC 800/SMC 1500 vezérlő kártya kis- és közepes teljesítményű léptető

Részletesebben

Hasonlítsa össze a soros és párhuzamos port felépítését és mőködését

Hasonlítsa össze a soros és párhuzamos port felépítését és mőködését Az állományokhoz több jellemzı (attribútum) tartozik, ismertesse, hogy melyek a legfontosabbak! az állomány neve hossza típusa tulajdonosa létrehozásának a dátuma hozzáférési jogkörök Hasonlítsa össze

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

A C programozási nyelv

A C programozási nyelv A C programozási nyelv Készítette: Burián Ágnes fiskolai adjunktus 2005. BMF SZGTI 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 A C nyelv kialakulása...4 A C programok szerkezete...4 A C változó típusai...6 Input

Részletesebben

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés Cat. No. W07E-HU-01A CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - AZ ELSŐ LÉPÉSEK Rövid áttekintés 17 Rendszertervezés 25 Felszerelés és bekötés 35 Programok készítése 75 Programok letöltése

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Pentium 4 utasításformái (4 ábra) Több generáción keresztül kialakult architektúra Csak egy operandus lehet memória cím Prefix, escape (bővítésre), MOD, SIB (Scale Index Base) 0- prefix - művkód 6 utasítás

Részletesebben

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Inheritance beállítás Ez egy olyan beállítás, amely a modell alapján

Részletesebben

PID Espressuino vezérlő (Doc_v1.5)

PID Espressuino vezérlő (Doc_v1.5) PID Espressuino vezérlő (Doc_v1.5) Amennyiben nem tudod miért ez a nagy felhajtás, akkor előbb itt érdemes olvasgatni: http://www.eszpresszo.com/ 1) Controller PID Espressuino + LCD 2) SSR Heater + SSR

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. SPIN Mérési útmutató. Készítette: Jávorszky Judit

BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. SPIN Mérési útmutató. Készítette: Jávorszky Judit BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék SPIN Mérési útmutató Készítette: Jávorszky Judit Tartalomjegyzék 1. Bevezetés. 2 1.1. Általános leírás. 2 1.2. Módszertan. 3 1.3.

Részletesebben

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Standard alkalmazás program 7.x Programozói kézikönyv 3AFE 64527592 REV B HU ÉRVÉNYES: 10.03.2002 2002 ABB Kft. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Q20S Programóra. (Ver.: T05/P09)

Q20S Programóra. (Ver.: T05/P09) Q20S Programóra (Ver.: T05/P09) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A programóra rövid ismertetése... 3 A programóra memória felosztása... 3 Harang memória... 3 Emlékharang memória... 3 Egyéb kapcsoló

Részletesebben

MINISCAN 12. DMX512 Controller. Kezelési útmutató

MINISCAN 12. DMX512 Controller. Kezelési útmutató MINISCAN 12 DMX512 Controller Kezelési útmutató ISMERTETÉS: A vezérlő alkalmas 12 darab, egyenként maximum 16 csatornás, bármilyen típusú DMX-512-es egység vezérlésére (scanner, moving head, stroboszkóp),

Részletesebben

COLIBRI II. Repülést rögzítő és navigációs műszer. 1.7-es változat

COLIBRI II. Repülést rögzítő és navigációs műszer. 1.7-es változat COLIBRI II Repülést rögzítő és navigációs műszer 1.7-es változat LX navigation d.o.o., Tkalska 10 SLO 3000 Celje, tel: + 386 3 490 46 70, fax: + 386 3 490 46 71 support@lxnavigation.si, http://www.lxnavigation.si

Részletesebben

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv SATEL CA10 LCD billentyuzettel Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK JANCSKÁRNÉ ANWEILER ILDIKÓ Főiskolai docens 2004. SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK... Számítógépes folyamatirányító rendszerek... 5 Az irányított folyamat... 5 A számítógépes

Részletesebben

38. A gráfalgoritmusok alkalmazása

38. A gráfalgoritmusok alkalmazása 38. A gráfalgoritmusok alkalmazása Állapotok és átmenetek A gráf adattípus nagyon sokféle feladat megoldásánál alkalmazható. Rejtvények, játékok, közlekedési és szállítási problémák, stratégiai feladatok

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése. Guard Control Kft 1112 Budapest Repülőtéri u. 2. Telefon+3612037557 Fax+3612033742 http://szemelykivalaszto.hu TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában

Részletesebben

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ INSTATPLUS868-R 2. Hogyan helyezzünk be illetve cseréljünk elemet (2db AA, 1,5V Alkaline) PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT RÁDIÓS JELÁTVITELLEL Az elemek kimerüléseinek

Részletesebben

MemoStangOne RENDSZER

MemoStangOne RENDSZER MemoStangOne RENDSZER KEZELÉSI LEÍRÁS A MemoStangOne fantázia nevű (EL-04/MB típusú) őrjárat, vagy egyéb munkafolyamat ellenőrző rendszer, ember által kiváltott villamos érintkezés alapján csekkol. Ennek

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

A készülékben Lithium-Ion akkumulátor van. Tilos kitenni magas. A készüléket TILOS más töltıvel - ez vonatkozik autós töltıre is használni

A készülékben Lithium-Ion akkumulátor van. Tilos kitenni magas. A készüléket TILOS más töltıvel - ez vonatkozik autós töltıre is használni Satlink WS-6902 Antenna Beállító Mőszer Kezelési Útmutató Kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót mielıtt a mőszert használatba venné. Fontos: az akkumulátor hosszú élettartamának megırzése

Részletesebben