A Miniszterelnöki Hivatal európai uniós hírlevele november 30. ******************************************************************** TARTALOM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Miniszterelnöki Hivatal európai uniós hírlevele 2005. november 30. ******************************************************************** TARTALOM:"

Átírás

1 A Miniszterelnöki Hivatal európai uniós hírlevele november 30. ******************************************************************** TARTALOM: I. HÍREK EU VILÁG EU MAGYARORSZÁG II. ESZKÖZTÁR ESEMÉNYEK JOGALKOTÁSI FEJLEMÉNYEK FOGALOMTÁR ********************************************************************** I. HÍREK EU VILÁG Hozzányúlnának a britek az új tagállamok pénzéhez november 28. BruxInfo Kiszivárgott információk szerint a brit elnökség küszöbön álló javaslata a as keretköltségvetésre 10 százalékkal csökkentené az új tagállamoknak juttatott kohéziós támogatásokat. Közben egyre nagyobb nyomás nehezedik Londonra az Európai Bizottság és a közép- és kelet-európai tagállamok részérl. Az európai összjövedelem (GNI) arányában mintegy 3 század százalékponttal kevesebb költségvetési kiadást fog javasolni a brit elnökség a júniusi luxemburgi kompromisszumos javaslathoz képest, éves szinten a GNI 1,03 százalékára, vagyis mintegy 847 milliárd euróra csökkentve az Európai Unió ra tervezett keretköltségvetését értesült a BruxInfo több, egymástól független uniós forrásból. A brit elnökség javaslata, amelyet formálisan december elején terjesztenek a tagállamok elé, a teljes csökkentést úgy finanszírozná, hogy 10 százalékkal kevesebbet juttatna az új tagállamoknak szánt kohéziós programokra. A régi tagállamoknak a vidékfejlesztési kiadásait csökkentenék. Részletek egyelre nem ismeretesek. A luxemburgi csomag, ami a júniusi csúcstalálkozón megbukott, éves szinten 871 milliárd 514 millió euró kiadást tartalmazott, vagyis az EU összjövedelmének 1,06 százalékát (pénzügyi kötelezettségvállalás formájában). Arról egyelre nincsen információ, hogy London javaslata hogyan kezelné az idén 5,4 milliárd eurót ér és a következ hét évben 7,7 milliárd euróra rúgó brit visszatérítést, ami a költségvetési tárgyalások júniusi kudarcának f oka volt. A közösségi agrárpolitika reformjáról egyelre szintén nem tudni a britek eredetileg ehhez kötötték a visszatérítés reformját.

2 Az információ amelyet hivatalosan nem ersítettek meg jól értesült forrásból, de nem közvetlenül a brit elnökség környezetébl származik, írott dokumentumon nincs nyoma. Az értesülésre reagáló, nevük mellzését kér tanácsi diplomaták részérl származó nem hivatalos megersítések nem tekinthetek teljesen biztosnak, annyiban, hogy e források információi elssorban hallomáson alapulnak, amiket a BruxInfo nem tudott teljes bizonyossággal ellenrizni. Dalia Grybauskaite uniós költségvetési biztos pénteken óvatosan csak annyit mondott a büdzsérl puhatolózó újságíróknak, hogy vannak bizonyos jelek arra, hogy a britek dolgoznak a javaslaton. Különösen a javaslat részletei így legalábbis némi fenntartással kezelendek: elképzelhet, hogy a britek részérl felengedett próbalufiról van szó, a várható reakciókat kipuhatolandó. Az új tagállamok a megállapodást sürgetik A 2004 eleje óta tartó uniós költségvetési vita hangulata az elmúlt hónapokban egyre rosszabbra fordult, ahogy a tagállamok a tárgyalások júniusi zátonyra futása után eddig hiába várták, hogy az elnökség elálljon valamilyen javaslattal. A megállapodás céldátuma 2005 vége. A pánik jeleit különösen a közép- és kelet-európai tagállamok körében észlelni, k ugyanis a többieknél jóval többet buknának egy elkésett költségvetéssel. Az újak az elmúlt napokban próbálták is fokozni a nyomást Londonra, egyre hangosabban és formálisabban követelve egy mihamarabbi javaslatot. Az új lengyel miniszterelnök múlt heti brüsszeli látogatásán jelezte, hogy a Tízek levelet készülnek írni a brit vezetésnek, sürgetve Londont, hogy az év végéig hozza tet alá a megállapodást. Az újak izgatottsága érthet, mert ha nem fogadják el az új büdzsét, akkor feltehetleg a jelenleg érvényes számok maradnak érvényben, amelyek viszont számukra jóval kedveztlenebbek, mint a régiek számára. A programok tervezéséhez elég sok idre van szükség, és minél késbb készül el a büdzsé, annál kellemetlenebb a helyzet ezért a decemberi cél, egy évvel a költségvetés hatályba lépte eltt. Egy európai bizottsági dokumentum szerint, amelyet a költségvetési tárca pénteken tett közzé, a büdzsé mintegy felének végrehajtása veszélybe kerül, ha nincs megállapodás. Különösen a strukturális és kohéziós alapokhoz kapcsolódó programok (37 százalék), a bels politikák (oktatás, kutatás és fejlesztés stb. 6 százalék), a vidékfejlesztés (6 százalék), valamint a külpolitikai programok egy része (1 százalék) problémás: ezek együtt a költségvetés mintegy 50 százalékát teszik ki. Az EU adminisztratív költségei (5,5 százalék), a mezgazdaság (37 százalék) és más küls és bels politikák (összesen 4,5 százalék) és egyebek ennél könnyebben tervezhetek a végrehajtási rendeletek jellegébl fakadóan. Barroso is kritizálja a briteket A múlt héten szintén felemelte szavát eddig elször és szokatlanul keményen fogalmazva José Manuel Barroso európai bizottsági elnök, aki egyébként hajlamos nagyon óvatosan kezelni az elvileg szoros politikai szövetségesnek számító brit elnökséget. Barroso azt mondta pénteken a portugál állami tévének, hogy Nagy-Britanniának különösen nagy a felelssége a költségvetési alku tet alá hozásában, és hogy ez lesz a brit elnökség igazi próbája. Hiteltelen úgy beszélni az EU további bvítésérl [ami a britek egyik kedvenc témája a szerk.], hogy közben a meglév 25 tagállam sem bír megállapodni az EU finanszírozásáról. A brit kormánynak meg kell magyaráznia otthoni közvéleményének, hogy van tíz új tagállam, amely sokkal szegényebb, mint Nagy-Britannia, és hogy a bvítés költségeit mindenkinek egyenlen kell viselnie mondta Barroso, utalva rá, hogy az évi 5,4 milliárd eurós brit költségvetési visszatérítés egy részét a kelet-európai tagállamoknak kell fizetniük. Barroso konkrétan néven

3 nevezte a briteket, a svédeket és a hollandokat, mint a megállapodás útjában álló országokat, mondván a többi 22 már gyakorlatilag elfogadta az utolsó érvényes tervet, a júniusi luxemburgi csomagot. A költségvetési biztos szerint London csal Fnökéhez csatlakozva szintén szokatlanul kemény hangú támadást intézett a britek ellen Dalia Grybauskaite uniós költségvetési biztos, aki egyenesen azzal vádolta meg Londont, hogy ügyeskedik a statisztikákkal, hogy nagyobbnak mutassa költségvetési hozzájárulását, mint amekkora valójában, és ezzel nehezíti a megállapodást. A biztos szerint komoly eltérés van a brit befizetés valódi mérete és a London által számított között, méghozzá azért, mert az ország szisztematikusan trükközik a statisztikákkal. A biztos a Rotterdam-effektus néven is ismert jelenséggel magyarázta a különbséget, ami abból adódik, hogy a britek és a hollandok a saját vámbevételükként számolják el a nagy kikötikben beszedett vámokat, holott azoknak a termékeknek a jelents része végeredményben valamelyik kontinentális tagállamba fog megérkezni. Mivel költségvetési hozzájárulásuk jórészt a beszedett vámokon alapul, ezen elszámolás miatt saját részük nagyobbnak tnik, mint amekkora valójában. A britek az út másik oldalán vezetnek és más mértékegységeket használnak, úgy látszik, hogy most már a statisztikákat is máshogy csinálják méltatlankodott Grybauskaite egy csoport újságírónak péntek reggel. Hozzátette, hogy a hozzájárulást az is nagyobbnak láttatja a költségvetési vitában, hogy London kötelezettségvállalásokról, a többiek meg kifizetésekrl beszélnek (a különbség a kett közt körülbelül 10 százalék). A kreatív könyvelés e formáihoz mi nem vagyunk hozzászokva fogalmazott meglep nyíltsággal. Hozzátette azt is, hogy szerinte a valóságban a közös agrárpolitika és brit költségvetési visszatérítés közt nincs is akkora összefüggés, mint a britek állítják. (London azzal próbálja védeni a rabattot, a júniusi csúcs kudarcának f okát, hogy az EU túl sokat költ mezgazdaságra, és ebbl k aránytalanul keveset kapnak.) Ez a téma fel sem merült a júniusi csúcstalálkozón, a britek a sajtótájékoztatójukon vették el, egyszeren azért, mert könnyebb volt a franciákat vádolni mondta. A brit visszatérítés kérdése a legfontosabb buktatója az EU as finanszírozásáról szóló vitának, ami júniusban futott zátonyra, és azóta sem indult igazán újra. Grybauskaite szerint a problémát különösen súlyossá teszi a bvítés, ami mintegy 64 százalékkal, átlagosan évi 7,7 milliárd euróra emeli a brit visszatérítést 2004 és 2013 közt. Számítása szerint a növekedésnek csaknem felét (45 százalékát) az új, szegényebb tagállamoknak kell állniuk. A biztos sürgette a brit elnökséget, hogy mihamarabb álljon el valamilyen költségvetési javaslattal és kalkulálja bele ezt a problémát is. Ha [az EU] meghozta a politikai döntést, hogy kibvül, akkor döntenie kell a költségek elosztásáról is szögezte le. Privát beszélgetéseken egyébként nem igazán optimisták a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottsági illetékesek. Nem látok igazi szándékot [a megállapodásra a britek részérl] borongott egy. Többen megkérdjelezik, hogy lesz-e elég id, valamint hogy a rabatt kapcsán komoly saját érdekekkel rendelkez britek részérl el lehet-e várni az igazságos egyeztetést, ami az elnök szerepe volna. Els kísérletre nem sikerült elfogadni a 2006-os büdzsét november 28. BruxInfo

4 Zátonyra futottak a jöv évi büdzsérl a Tanács és az EP részvételével tartott els egyeztet tárgyalások. A távolság meglehetsen kicsi, de az alkut késleltetheti, hogy a Parlament fél szemmel már a 2007 és 2013 közötti keretköltségvetésre kacsingat. Közel 12 órányi tárgyalást követen az uniós költségvetési szerv két ága, a Tanács és az Európai Parlament küldöttsége péntekre virradóra eredménytelenül zárta a 2006-os büdzsérl tartott els egyeztetési tárgyalásokat. A békéltet eljárás hétfn technikai konzultációkkal folytatódik, a két félnek három hét áll rendelkezésére, hogy nyélbe üsse az alkut. Mivel meglehetsen kicsi, 300 millió euró a távolság az álláspontok között, tagállami diplomaták élnek a gyanúperrel, hogy az Európai Parlament eleve nem a megállapodás céljával jött el az egyeztetésre. A 2006-os év ugyanis az átmenet a következ, 2007-tl induló pénzügyi tervhez, így az EP fél szemmel már utóbbira kacsingat, amikor a jöv évi költségvetésrl tárgyal. Tanácsi források azt is furcsállották, hogy az EP küldöttségének számos tagja már azeltt vette a kalapját, hogy a Tanács utolsó kompromisszumos javaslatát ismertette volna a csütörtök éjszakába nyúló egyeztetésen. Az egyeztet eljárás napjára alapjában három vitás kérdés maradt: a kifizetési elirányzatok nagysága, a mintegy 500 millió eurós rugalmassági eszköz kihasználása és az együttdöntési eljárás alá es közösségi programok keretösszegének meghatározása. Ami a kifizetési elirányzatok nagyságát illeti, az Európai Parlament a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 1,0123 százalékára (112,2 milliárd euróra) tett javaslatot, ami jóval kevesebb az EP els olvasatában elfogadott 1,04 százalékos szintnél. A GNI 1,0123 százaléka lenne az EU-Szerzdés alapján az a maximum, amirl ha az egyeztet tárgyalásokon nem lenne megállapodás az Európai Parlament mint nem kötelez kiadásokról egyedül dönthetne. A Tanács ezt vitatja, és úgy véli, hogy a megállapodás nélkül csak a GNI 0,99 százalékáig mehetne fel az EP. A Tanács végül a nemzeti összjövedelem 1,0098 százalékára tett javaslatot Strasbourgnak, ami majdnem megegyezik a büdzsé els tanácsi olvasatában megjelölt összeggel (1,01 százalék). A második nyitott kérdés a fleg külpolitikai akciókra fordítható rugalmassági eszköz sorsa. Az EP azt indítványozta, hogy ezt 270 millió erejéig használják ki. A Tanács eredetileg nulláról indult, majd 198 millióra módosított, hogy utolsó ajánlatában 250 millió euróig menjen fel. A harmadik vitatott pont azoknak a közösségi programoknak (Socrates, Leonardo stb.) a keretösszege, amelyekrl a Tanács és az EP együttesen döntenek. Az Európai Parlament arra tett javaslatot, hogy a kilenc programból hatnak a keretösszegét 100 millió euróban rögzítsék, amit a Tanács eleinte sokallt, de amire értesülésünk szerint az utolsó ajánlatában rábólintott. Érdekesség, hogy az Európai Parlament a 2006-os büdzsé els olvasatában még a GNI 1,04 százalékának megfelel kifizetési elirányzatról döntött, ami 4 milliárd euróval volt magasabb a Tanács által javasoltnál. A 4 milliárdos emelésbl 3,7 milliárd euró a felzárkóztatási alapokat érintette volna, ám diplomaták szerint errl a mostani egyeztetésen már szó sem volt. Nagyon közel voltunk a megoldáshoz, de nem volt elég idõ mondta másnap reggel Dalia Grybauskaite költségvetési biztos a sajtónak. A tagállamok pozitív hozzáállása esetén már a következ ülésen lehet megállapodás kommentált Fazakas Szabolcs európai parlamenti képvisel, aki tagja volt az EP tárgyalódelegációjának.

5 Ha a tagállamok és az EP nem tudnak megállapodásra jutni a büdzsérl, akkor az EP-nek elvileg módjában áll átvernie a saját verzióját a harmadik olvasatban. De erre még csak kétszer került sor, és mindig nagy politikai probléma lett belle, bírósági eljárással. Különös súlyt ad a kérdésnek, hogy ha nincsen megállapodás a as keretköltségvetésrl, akkor a szabályok szerint a 2006-os évi büdzsé lesz a rákövetkez hét év finanszírozásának alapja. A Parlament számára ezért is van nagy jelentsége a 2006-os büdzsé és a keretköltségvetés összekapcsolásának. Radikális reformok eltt az uniós cukorágazat november 28. BruxInfo Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az uniós cukorpiaci rendtartás radikális reformjáról. Gráf József agrárminiszter szerint bár jobb eredményre törekedett, Magyarország az adott körülmények között jól jött ki a reformból. A tagállamok mezgazdasági miniszterei csütörtökön három napos maratoni tárgyalássorozat végére pontot téve megállapodtak a cukorpiaci rendtartás reformjáról, amit a WTO keretében zajló kereskedelemliberalizációs tárgyalások mellett az is indokolt, hogy az ágazat szabályozása 40 éven át érintetlen maradt. A reform legfontosabb eredménye, hogy a referenciaárak a 2006-tól négy (és nem 2) éven át tartó átmeneti idszakot követen 36 százalékkal csökkenni fognak, ami 3 százalékkal kevesebb az Európai Bizottság által eredetileg javasoltnál. A cukorrépa-termelk cserébe közvetlen jövedelemtámogatások formájában 64,2 százalékos kompenzációt kapnak az így kies jövedelmükért. A Bizottság eredetileg csak 60 százalékos kompenzációt javasolt. Gráf József, az agrártárca vezetje szerint ez azt jelenti, hogy minden magyar termel hektáronként 150 ezer forintos jövedelempótló támogatást fog kapni kárpótlásként az árcsökkentésért. A miniszter úgy vélekedett, hogy az árcsökkentésrl és a kompenzációról folyó alkudozásból Magyarország jól jött ki, bár jobb eredményt szeretett volna elérni. Gráf úgy becsülte, hogy a reform eredményeként 20 százalékosnál nagyobb cukorrépa termterület-csökkenés nem lesz (a jelenlegi 60 ezer hektáros termterületbl 5-10 ezer hektáron sznhet meg a termelés), a termeléssel való tömeges felhagyással nem kell számolni, és az érintett termelk valószínleg gabonatermelésre fognak átváltani. Hazánkban egyébként 3-4 ezer cukorrépa-termelt tartanak nyilván. Az agrárminiszter technikailag annak sem látja akadályát, hogy az 5 hazai cukorgyár közül egyet se kelljen bezárni, jóllehet és az agrártárca is ebbe az irányba tereli a cukoripart a reformban felajánlott szerkezetátalakítási támogatás segítségével egy gyárnak valószínleg bioetanol (üzemanyag) gyártására kellene átállnia. A hazai cukoripar jelenleg 1240 embernek ad munkát. Gráf József megismételte, a magyar delegáció célja az volt a tárgyalásokon, hogy a hazai cukorágazat szerepli a legkisebb veszteségekkel kerüljenek ki a reformból. Többet szerettünk volna elérni, és voltak pillanatok, amikor azt hittem, hogy ez sikerül mondta a sajtónak. Gráf azt is elárulta, hogy százalékos árcsökkentés, illetve százalékos kompenzáció volt az a határ, ameddig hazánk a tárgyalásokon jelezte, hogy el tud menni. A miniszter szerint a reformot több fontos szempontból is sikerült a magyar igények szerint alakítani. Az eredetileg a gyárak számára létrehozandó szerkezetváltási alapból legalább 10 százalékot nemzeti hatáskörben a termelk megsegítésére lehet fordítani. Ez azért fontos, mert ezzel kárpótolni lehetne azokat a gazdákat, akik a csatlakozás után, az akkori

6 cukorrendtartásból kiindulva komoly összegeket áldoztak modern gépsorok vásárlására. A szerkezetátalakítási alapból támogatáshoz juthatnak majd azok a cukorgyárak, amelyek a cukorrépa feldolgozásáról bioetanol gyártására térnek át. Gráf a vívmányok között említette, hogy az átmenet 4 éve alatt fenn fog maradni az intervenció rendszere, és az intervenciós felvásárlási ár a referenciaár 75 százaléka helyett 80 százalék lesz, miközben a felvásárolható mennyiség 600 ezer tonna lesz a Bizottság által javasolt 400 ezer tonna helyett. A reform fontos eleme az is, hogy ha egy gyár mégis bezár, akkor a saját kvótájának 25 százalékát más, az országon belül mköd cukorgyárhoz lehet átcsoportosítani. Ez a módszer azt a célt szolgálja, hogy a külföldi kézben lev gyárak bezárása ne vonja maga után egy-egy ország számára a nemzeti kvóták elvesztését. Budapest azt is üdvözli, hogy ha nem is kvótával, de az EU szigorúbban fog fellépni az importtal kapcsolatos visszaélésekkel szemben, akár olyan áron is, hogy megalapozott gyanú esetén felfüggeszti az importot a vámmentességet élvez országokkal szemben. Ezek a zömében szegény országok ugyanis gyakran a saját helyett olcsón behozott cukrot exportálnak az EU-ba. Gráf miniszter ugyancsak üdvözli, hogy a 3-szor 100 ezer tonnás izoglükóz-kvótaemelés 27 százaléka Magyarországon realizálódik majd, ami becslések szerint évi 300 ezer tonna kukorica felvételére ad majd lehetséget. Ez egy kedvez lehetség a hazai gabonafelesleg csökkentésére. Az édesítszerként használt izoglükóz alapanyaga a kukorica. Az izoglükóz termelknek a cukorgyárak hozzájárulásának csak a felével kell majd beszállniuk abba az alapba, amelybl a szerkezetátalakítást finanszírozzák majd. A reform része, hogy az eredetileg 3 millió tonna C -kvótából ( a legjobb minség cukor) 2 millió tonnát megszüntetnek, a maradék 1 millió tonnából pedig tonnánként 730 millió euró befizetése ellenében a C-kvótát elállító országok cukorgyárai kvótákat vásárolhatnak. A tárgyalásokon ezt a lehetséget további 10 országnak, köztük hazánknak is felajánlották egyenként 10 ezer tonna kvóta erejéig. Így, ha egy gyár nehéz helyzetbe kerül, eddig a mennyiségig kvótát vásárolhat. (A reform része még az eddigi A és B kvóták összevonása). A tonnánként 730 euró kvótaár tartja majd el a szerkezetátalakítási alapot. A most elfogadott cukorreform f kárvallottjai a déli tagállamok, amelyek közül több nemmel is szavazott a megállapodásra. De Lengyelország is hasonlóan cselekedett és nem érte be a felkínált könnyítésekkel. Egyes déli tagállamok, például Görögország a cukorrépa-termelés akár 50 százalékosnál is nagyobb visszaesésével számolhatnak. A várható áldozatokra gondolva a reform lehetvé teszi ezen országok számára, hogy a szociális gondokat enyhítend akár a 100 százalékot is meghaladó mértékben kompenzálják a termeléssel felhagyó termelket. Az egész cukorreform legfontosabb célja a mintegy 7 millió tonnás piaci felesleg felszámolása és a termelés drasztikus visszafogása, illetve ezzel párhuzamosan a világpiaci háromszorosára rúgó bels árak csökkentése és a cukorágazat versenyképességének javítása volt. Vélemények, reakciók Túl drasztikusnak nevezte a cukor referenciaárának 36 százalékos csökkentését Friedrich Graefe zu Bahringdorf, az EP zöldfrakciójának agrárügyekben illetékes szóvivje, aki szerint a reform a cukortermelés néhány európai térségben való koncentrálódásához vezet majd és nem lesz hasznára a fejld országoknak. Arra is emlékeztetett, hogy a Parlament 2006 januárjára halasztotta álláspontjának elfogadását a cukorreformról. Bahringdorf szerint az EUalkotmány és együttdöntési jogkör hiányában a parlamenti álláspont elfogadásának

7 felfüggesztése az egyetlen eszköz az EP kezében, hogy követeléseinek megszívlelésére kényszerítse a Tanácsot és az Európai Bizottságot. Glattfelder Béla néppárti képvisel szerint csalódást okozott a Tanács döntése a cukorreformról. A jelenlegi árak több mint egyharmados csökkenése súlyos veszteségeket fog okozni az európai cukoriparnak és a cukorrépa termel gazdáknak. Jelents számú termel fog felhagyni a cukorrépa-termesztéssel, és nagyszámú gyárbezárásra is sor kerülhet. Ehhez képest a kompenzáció növekedése elenyész mérték. Glattfelder Béla emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament szakbizottságában múlt szerdán megszavazott jelentése jóval kedvezbb feltételeket tartalmaz az európai és így a magyar cukoripar számára. A jelentés 25 százalékos árcsökkentés mellett közel 100 százalékos kompenzációt javasol. A kedvezményes import szabályainak szigorításával ugyanakkor a kisebb árcsökkentés mellett is biztosítható a reform célja, azaz a cukorpiaci egyensúly biztosítása. Csökkentik a régi tagállamokból érkez tolmácsok számát a Bizottságnál november 29. EUvonal Az Európai Bizottság ezentúl kevesebb olasz, spanyol, francia és német tolmácsot szeretne foglalkoztatni, mert nagyobb szükség van az új tagállamokból érkez tolmácsok számának növelésére. Az angol nyelv dominanciája közben egyre növekszik. Az olasz tolmácsok számát várhatóan 86-ról 67-re, a spanyolokét 101-rl 67-re, a franciákét 140-rl 126-ra, a németekét 139-rl 126-ra szeretnék csökkenteni. Az angol tolmácsok száma eggyel 121-rl 122-re nne. Elemzk szerint az angol egyre inkább kiszorítja a francia és a német nyelvet az EU intézményeibl. A bizottsági feljegyzések 60 százaléka angolul, 25 százaléka franciául és mindössze 5 százaléka jelenik meg németül. A francia, a német és az angol az EU úgynevezett munkanyelvei, a bels dokumentumokat ezekre a nyelveken fordítják le. Az EU többi 18 nyelve hivatalos nyelv, amelyeken a jogszabályoknak kell megjelenniük. A régi tagállamok tolmácsait az új tagállamokból érkezkkel tölthetik be, mert a Bizottság tervei szerint 2006 végére szeretnék elérni, hogy minden új hivatalos nyelvre a jelenlegi 50 helyett körülbelül 70 tolmács jusson. Az Európai Bizottság egyébként jövre 1,7 millió oldalnyi fordítással számol, amelyhez még mintegy 70 az új tagállamokból érkez fordítót kell alkalmaznia. A szórakoztatóipar az internetkalózokra is kiterjesztené az adatrzési szabályokat november 29. EUvonal A zenei- és szórakoztatóipar szeretné, ha az EP a terrorizmus elleni, adatrögzítésrl szóló szabályozást kiterjesztené az internetkalózokra is. Az adatrögzítésrl szóló irányelvtervezet, amelynek célja a szervezett bnözés és a terrorizmus megfékezése, az internetet, az eket, valamint a telefonbeszélgetéseket is ellenrizné, és felhasználható lenne a zeneszámokat, filmeket illegálisan az internetrl letöltk ellen is. A Creative and Media Business Alliance (CMBA), amely olyan nagyvállalatokat képvisel, mint a Sony BMG, a Disney, az EMI, az IFPI, a Universal és az

8 MPA, levelet intézett az az Európai Parlamenthez, melyben arra kéri a képviselket, hogy terjesszék ki az irányelv hatályát az internetkalózokra is. Az adatrögzítéssel kapcsolatos szabályozásról azonban egyelre a tagállamok sem tudnak megállapodni. Az adatok megrzésérl a múlt héten szavazott az Európai Parlament, ám brit elnökségi források szerint a tagállamok képviseli majd minden a képviselk által felvetett változtatást elleneznek. A bel- és igazságügyi miniszterek csütörtökön ülnek össze Brüsszelben, hogy véglegesítsék álláspontjukat, ám az is elképzelhet, hogy szabálytervezetbl végül nem lesz irányelv. Bár a brit kormány támogatja az ötletet, emberi jogi szervezetek élesen bírálták a kezdeményezést. EU MAGYARORSZÁG Feltételes bizottsági jóváhagyás az E.ON-Mol fúziónak november 28. BruxInfo Az Európai Bizottság egyelre nem végleges döntése egyre valószínbbé teszi, hogy a német E.ON megvásárolhatja a Mol gázüzletrészét. A fúzióról a döntést többször elhalasztotta az Európai Bizottság, a végs határid elvileg január 12-e. Az uniós jogi esetekre szakosodott mlex.com hírügynökség értesülései szerint, amelyeket a Napi Gazdaság idézett, az eljárás most egy új szakaszba lépett: a Bizottság versenyhatóság a 25 nemzeti szabályozóhatóságnak intézett levelében az egyesülés jóváhagyását javasolta. Az eljárás ezen szakaszában a nemzeti regulátorok melyek csak tanácsadó szereppel rendelkeznek még utoljára ellenvetést tehetnek az üzlet ellen. A formális döntést a Bizottság csak ez után hozza meg. Szakértk ugyanakkor rámutatnak, hogy ha ezen a ponton a Bizottság jóváhagyást ajánl, akkor szinte biztos, hogy a végs döntés szintén pozitív lesz. Az azonban nem derül ki a hírbl, hogy a Bizottság támaszt-e feltételeket, és ha igen, milyen feltételeket, a fúzióval szemben. Az E.ON Ruhrgas International német energiaszolgáltató tavaly novemberben írt alá szerzdést a Mol gázüzletágának részbeni átvételérl. Az Európai Bizottság ami bizonyos, közösségi dimenziójú akvizíciókat és fúziókat hivatalból vizsgál azonnal aggodalmaskodni kezdett, hogy a felvásárlás gyakorlatilag monopolhelyzetbe hozná az E.ON-t a magyar gáz- és áttételesen a villanyárampiacon, mert mind az importált, mind a helyi források az ellenrzése alá kerülnének. Ez korlátozza a versenyt, ezért ellentétes az uniós piaci szabályozással. A Bizottság csütörtökön nem kommentálta a sajtóértesüléseket, de ez a normális gyakorlat folyamatban lév fúziókontrollügyekkel. Brüsszel belenyugszik a magyar filmek magas állami támogatásába november 29. BruxInfo Az Európai Bizottság és a magyar kulturális tárca elzetes megállapodásra jutott a filmtörvény olyan módosításáról, ami lehetvé tenné az arányaiban bkez magyar filmtámogatási rendszer megrzését.

9 Mint arról októberben beszámoltunk, az Európai Bizottság körülbelül egy évvel ezeltt nem hivatalos vizsgálatot kezdett a magyar filmtörvény kapcsán, mert az úgymond túlságosan magas, jellemzen százalék körüli állami támogatást juttatott a magyarországi filmeknek. Az Európai Bizottság kifogása az volt, hogy a magyar filmtörvényben rögzített szabályozás nem volt elég világos azt illeten, hogy mikor kerülhet egy produkció a kedvezményezett (az alapnak beltt 50 százalékosnál magasabb) támogatási sávba, hanem gyakorlatilag válogatás nélkül minden filmet ide helyezett (tavaly majdnem az összes filmet). A BruxInfo úgy értesült, hogy nemrég elzetes megállapodás született a Bizottság és a kulturális tárca közt, melynek eredményeképpen a kormány december közepén a filmtörvény módosítását javasolja az Országgylésnek. Ennek értelmében az alap állami támogatási sáv 50 százalék marad, de a kis költségvetés (maximum félmilliárd forint) és a kulturális szempontból jelents filmek (ennek eldöntésére konkrét kritériumok vannak) támogatása felmehet egészen 90 százalékig. A minisztériumban úgy számítják, hogy ez a rendszer gyakorlatilag az összes tavaly forgatott magyar filmnek ugyanannyi közpénzt juttatna, mint az elz szisztéma, vagyis megrzi a jelenlegi rendszert, de egyúttal jogilag elfogadhatóbbá teszi azt a Bizottság számára. A Bizottság hétfn úgy kommentálta az értesülést, hogy hivatalos döntés eddig nem született. Az EU támogatja a kék vércsét, a gyepeket és a talajvíz arzénmentesítését november 29. EUvonal A kék vércse és a gyepek védelmét támogatja az Európai Unió LIFE elnevezés programjának természetvédelmi intézkedése, míg a környezetvédelemmel foglalkozó alprogram keretében a talajvíz tartós arzén-szennyezettségét csökkentik a délmagyarországi régiókban. Az els LIFE-Nature projekt célja, hogy kedvez körülményeket teremtsen a veszélyeztetett fajként felsorolt (madárvédelmi irányelv I. melléklet) kék vércse (Falco vespertinus) állományának rövidtávú stabilizálásához, mivel e faj egyedszáma a PBR régión belül az ben mért fészkel párról 2003-ra mindössze 925 párra csökkent. A második projekt célja, hogy visszaállítsa a Pannóniai régió belterjes mezgazdaság által veszélyeztetett jellegzetes gyepjeit és sztyeppéit, valamint biztosítsa azok fenntartható mvelését. A két projekt összesen 2,6 millió euró befektetést igényel, melybl a LIFE alapok 1,4 millió euró finanszírozását biztosítják. A LIFE-Environment projektek a környezeti problémák innovatív megoldásaira összpontosítanak. Az új magyar projekt a talajvíz tartós arzén-szennyezettségének problémáját kívánja megoldani az arzénszennyezéstl szenved dél-magyarországi régiókban, fenntartható gazdálkodási tervek kialakításával. A projekt célja továbbá, egy innovatív, e régiók talajvíztípusának kezelésére alkalmas arzén-eltávolítási technológia kidolgozása. A projekt összberuházása mintegy 1,6 millió eurót tesz ki, amelyhez az EU 0,8 millió euróval járul hozzá. Az elmúlt öt év során az EU LIFE 12 természetvédelmi és 15 környezetvédelmi projektet társfinanszírozott Magyarországon, ezáltal az ország természetvédelméhez 8,6 millió euróval, illetve a környezetvédelmi problémák rendezését szolgáló innovatív megoldások kialakításához 8,7 millió euróval járult hozzá.

10 Az Európai Bizottság által a LIFE-Nature és LIFE-Environment programok keretében társfinanszírozott projekteket több száz, szerte Európából beérkezett pályázat közül választották ki. II. ESZKÖZTÁR Mire használjuk az EU-tagságot hogyan használhatnánk jobban?! Újabb EU-képzés magyarországi újságíróknak A Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fosztálya kezdeményezésére uniós képzés indul a magyarországi nyomtatott és elektronikus média munkatársai számára. A tervek szerint Kaposváron, Miskolcon, Szolnokon, Szegeden és Budapesten kerül majd sor az egyegy teljes napot felölel képzésre november vége és december közepe között. A program során a résztvevk egyrészt háttér-információkat, gyakorlati módszereket kapnak az EU-tagsággal napi szinten együtt járó, hétköznapi életet érint uniós fejlemények tudósításához, különösen nagy figyelmet szentelve annak, hogy mi mindenre használható fel az uniós tagság, illetve milyen napi feltételeket és lehetségeket kínál a magyar szereplk számára is adottságként körülvev egységes piac; milyen technikai, tárgyszer tudást, megközelítésbeli figyelmet igényel az ilyen témák kiszrése és feldolgozása, illetve hol találhatóak kisegít információk ezek fellelésére. További fontos téma lesz országosan ismert szakértk, politikusok bevonásával a magyar tagság (és általában a lehetséges EUjöv) felvázolása, különös tekintettel az alkotmányos szerzdés francia és holland leszavazása után kialakult helyzetre, a szóba jöhet jövbeli EU-modellekre, valamint a közeljöv olyan aktuális kérdéseire, mint a 2006 után esedékes közös költségvetés elfogadásának az esélyei. Szó esik majd a leend magyar euró-tagságról, és az ezt célzó elkészületek állásáról, vagy például a tartósan magas olajárból következ, várható fejldési irányokról. A képzést neves, nagy uniós tapasztalattal rendelkez újságírók vezetik. A helyszíneken mód nyílik majd szakérdekldés szerint is választani, például környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, vagy energetikai orientációt követve. A részvétel a magyarországi sajtó munkatársai számára ingyenes lesz. A jelenlegi tervek szerint az alábbi menetrend szerint alakulnak majd a programok: December 8. (csütörtök): Miskolc, december 9. (péntek) Szolnok, december 10. (szombat): Budapest, december 12. (hétf): Szeged, december 14. (szerda): Kaposvár. Jelentkezni lehet a Europe Direct európai információs pontok irodáiban (http://www.meh.hu/szervezet/kormkommkozp/eukommunikacio/tajekoztato/eip ht ml, illetve illetve a MeH EU Kommunikációs Fosztályán Fehér Zsuzsánál

A Miniszterelnöki Hivatal európai uniós hírlevele 2006. január 18. ******************************************************************** TARTALOM:

A Miniszterelnöki Hivatal európai uniós hírlevele 2006. január 18. ******************************************************************** TARTALOM: A Miniszterelnöki Hivatal európai uniós hírlevele 2006. január 18. ******************************************************************** TARTALOM: I. HÍREK EU VILÁG EU MAGYARORSZÁG II. ESZKÖZTÁR ESEMÉNYEK

Részletesebben

Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása

Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása A HÓNAP TÉMÁJA UNIÓS ÉRTESÍTÕ 1 Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása Pozitív hangvételû kormányzati nyilatkozatok, és az ezzel szembeforduló szakmai, vagy ellenzéki bírálatok láttak napvilágot

Részletesebben

Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán

Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán Borkó Tamás Fodor Krisztina Oszlay András Munkafüzet 20. 2007. június 30. 1 Törésvonalak

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

Átiktatva: J/238. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

Átiktatva: J/238. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Átiktatva: J/238 J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6.

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6. HÍRLEVÉL 2010. Július 5. - Július 16. Tartalom Kiemelt Hírek: Tabajdi Csaba uniós fellépést sürgetett a média szabadságának biztosítására; Több uniós tagállamban veszélyben van a sajtószabadság - Strasbourg,

Részletesebben

Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele - 2009. január 30.

Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele - 2009. január 30. Az EU Tájékoztató Szolgálat hírlevele - 2009. január 30. TARTALOM 1. HÍREK Folytatódik a jobb szabályozás program Milliárdokat spórolhatnának az e-számlázással a cégek Fekete bank létrehozását fontolgatják

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA. c. könyvéhez

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA. c. könyvéhez Farkas Beáta Pelle Anita Somosi Sarolta Várnay Ernő: KIEGÉSZÍTÉS 1 Farkas Beáta Várnay Ernő BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA c. könyvéhez Szeged, 2008. július 1 A kiegészítés fejezetszámozása

Részletesebben

Öt év az Európai Unióban

Öt év az Európai Unióban Öt év az Európai Unióban 2009 Öt év az Európai Unióban 2009 Kiadja: Külügyminisztérium, Kommunikációs és Közkapcsolati Fõosztály, EU Tájékoztató Szolgálat, 2009 2 Az Európai Unió értékei 9 A Lisszaboni

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA BELSŐ PIAC

AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA BELSŐ PIAC E U R Ó P A 2 0 0 6 - J a n u á r - MGYOSZ Brüsszeli Képviseleti Iroda havi információs lapja 2006 TARTALOMJEGYZEK 1. EU INTÉZMÉNYEK AKTUÁLIS HÍREI, STATISZTIKÁK, ÉRDEKESSÉGEK...3 Az Európai Bizottság,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' (Perspectives in Rural Development Supports between 2007-2013)

KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' (Perspectives in Rural Development Supports between 2007-2013) Tér és Társadalom 18. évf. 2004/4. 95-115. p. Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 4: 95-148 KITEKINT Ő A VIDÉKFEJLESZTÉS VÁRHATÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE 2007-2013 KÖZÖTT' Kulcsszavak: (Perspectives in Rural

Részletesebben

A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK?

A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK? a www.euoldal.hu elektronikus hírlevele II. évfolyam II. szám 2004. február-március A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK? Magyarország európai uniós csatlakozásának közeledtével

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZEMSZÖGÉBL 1988. ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS KÖZÖTTI IDSZAKBAN

SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZEMSZÖGÉBL 1988. ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS KÖZÖTTI IDSZAKBAN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM SZÁMVITELI ÉS ADÓPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK MAGYARORSZÁGON A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

TARTALOM - 1 - Leszámolhat az EU a banktitokkal. Leszámolhat az EU a banktitokkal. Portré: Rui Tavares

TARTALOM - 1 - Leszámolhat az EU a banktitokkal. Leszámolhat az EU a banktitokkal. Portré: Rui Tavares E u r ó p a i K u t a t á s i K ö z p o n t EU-NAVIGÁTOR H e t i E U h í r e k r ö v i d e n TARTALOM Leszámolhat az EU a banktitokkal Terítéken Magyarország: tárgyaltak az EP-ben a magyar jelentés munka-

Részletesebben

2007. márciusi hírek

2007. márciusi hírek 2007. márciusi hírek Cégbejegyzés egy óra alatt Új uniós pályázati feltételekre lenne szükség Kevés magyar k+f pályázat A következő EMVA pályázatok nyílnak meg várhatóan április elején Érik az EPER - elindult

Részletesebben

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. október 20.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. október 20.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. október 20.)

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010.

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010. SZAKDOLGOZAT Géczi Bernadett 2010. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY MAGYARORSZÁG AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERE

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben