A Miniszterelnöki Hivatal európai uniós hírlevele november 30. ******************************************************************** TARTALOM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Miniszterelnöki Hivatal európai uniós hírlevele 2005. november 30. ******************************************************************** TARTALOM:"

Átírás

1 A Miniszterelnöki Hivatal európai uniós hírlevele november 30. ******************************************************************** TARTALOM: I. HÍREK EU VILÁG EU MAGYARORSZÁG II. ESZKÖZTÁR ESEMÉNYEK JOGALKOTÁSI FEJLEMÉNYEK FOGALOMTÁR ********************************************************************** I. HÍREK EU VILÁG Hozzányúlnának a britek az új tagállamok pénzéhez november 28. BruxInfo Kiszivárgott információk szerint a brit elnökség küszöbön álló javaslata a as keretköltségvetésre 10 százalékkal csökkentené az új tagállamoknak juttatott kohéziós támogatásokat. Közben egyre nagyobb nyomás nehezedik Londonra az Európai Bizottság és a közép- és kelet-európai tagállamok részérl. Az európai összjövedelem (GNI) arányában mintegy 3 század százalékponttal kevesebb költségvetési kiadást fog javasolni a brit elnökség a júniusi luxemburgi kompromisszumos javaslathoz képest, éves szinten a GNI 1,03 százalékára, vagyis mintegy 847 milliárd euróra csökkentve az Európai Unió ra tervezett keretköltségvetését értesült a BruxInfo több, egymástól független uniós forrásból. A brit elnökség javaslata, amelyet formálisan december elején terjesztenek a tagállamok elé, a teljes csökkentést úgy finanszírozná, hogy 10 százalékkal kevesebbet juttatna az új tagállamoknak szánt kohéziós programokra. A régi tagállamoknak a vidékfejlesztési kiadásait csökkentenék. Részletek egyelre nem ismeretesek. A luxemburgi csomag, ami a júniusi csúcstalálkozón megbukott, éves szinten 871 milliárd 514 millió euró kiadást tartalmazott, vagyis az EU összjövedelmének 1,06 százalékát (pénzügyi kötelezettségvállalás formájában). Arról egyelre nincsen információ, hogy London javaslata hogyan kezelné az idén 5,4 milliárd eurót ér és a következ hét évben 7,7 milliárd euróra rúgó brit visszatérítést, ami a költségvetési tárgyalások júniusi kudarcának f oka volt. A közösségi agrárpolitika reformjáról egyelre szintén nem tudni a britek eredetileg ehhez kötötték a visszatérítés reformját.

2 Az információ amelyet hivatalosan nem ersítettek meg jól értesült forrásból, de nem közvetlenül a brit elnökség környezetébl származik, írott dokumentumon nincs nyoma. Az értesülésre reagáló, nevük mellzését kér tanácsi diplomaták részérl származó nem hivatalos megersítések nem tekinthetek teljesen biztosnak, annyiban, hogy e források információi elssorban hallomáson alapulnak, amiket a BruxInfo nem tudott teljes bizonyossággal ellenrizni. Dalia Grybauskaite uniós költségvetési biztos pénteken óvatosan csak annyit mondott a büdzsérl puhatolózó újságíróknak, hogy vannak bizonyos jelek arra, hogy a britek dolgoznak a javaslaton. Különösen a javaslat részletei így legalábbis némi fenntartással kezelendek: elképzelhet, hogy a britek részérl felengedett próbalufiról van szó, a várható reakciókat kipuhatolandó. Az új tagállamok a megállapodást sürgetik A 2004 eleje óta tartó uniós költségvetési vita hangulata az elmúlt hónapokban egyre rosszabbra fordult, ahogy a tagállamok a tárgyalások júniusi zátonyra futása után eddig hiába várták, hogy az elnökség elálljon valamilyen javaslattal. A megállapodás céldátuma 2005 vége. A pánik jeleit különösen a közép- és kelet-európai tagállamok körében észlelni, k ugyanis a többieknél jóval többet buknának egy elkésett költségvetéssel. Az újak az elmúlt napokban próbálták is fokozni a nyomást Londonra, egyre hangosabban és formálisabban követelve egy mihamarabbi javaslatot. Az új lengyel miniszterelnök múlt heti brüsszeli látogatásán jelezte, hogy a Tízek levelet készülnek írni a brit vezetésnek, sürgetve Londont, hogy az év végéig hozza tet alá a megállapodást. Az újak izgatottsága érthet, mert ha nem fogadják el az új büdzsét, akkor feltehetleg a jelenleg érvényes számok maradnak érvényben, amelyek viszont számukra jóval kedveztlenebbek, mint a régiek számára. A programok tervezéséhez elég sok idre van szükség, és minél késbb készül el a büdzsé, annál kellemetlenebb a helyzet ezért a decemberi cél, egy évvel a költségvetés hatályba lépte eltt. Egy európai bizottsági dokumentum szerint, amelyet a költségvetési tárca pénteken tett közzé, a büdzsé mintegy felének végrehajtása veszélybe kerül, ha nincs megállapodás. Különösen a strukturális és kohéziós alapokhoz kapcsolódó programok (37 százalék), a bels politikák (oktatás, kutatás és fejlesztés stb. 6 százalék), a vidékfejlesztés (6 százalék), valamint a külpolitikai programok egy része (1 százalék) problémás: ezek együtt a költségvetés mintegy 50 százalékát teszik ki. Az EU adminisztratív költségei (5,5 százalék), a mezgazdaság (37 százalék) és más küls és bels politikák (összesen 4,5 százalék) és egyebek ennél könnyebben tervezhetek a végrehajtási rendeletek jellegébl fakadóan. Barroso is kritizálja a briteket A múlt héten szintén felemelte szavát eddig elször és szokatlanul keményen fogalmazva José Manuel Barroso európai bizottsági elnök, aki egyébként hajlamos nagyon óvatosan kezelni az elvileg szoros politikai szövetségesnek számító brit elnökséget. Barroso azt mondta pénteken a portugál állami tévének, hogy Nagy-Britanniának különösen nagy a felelssége a költségvetési alku tet alá hozásában, és hogy ez lesz a brit elnökség igazi próbája. Hiteltelen úgy beszélni az EU további bvítésérl [ami a britek egyik kedvenc témája a szerk.], hogy közben a meglév 25 tagállam sem bír megállapodni az EU finanszírozásáról. A brit kormánynak meg kell magyaráznia otthoni közvéleményének, hogy van tíz új tagállam, amely sokkal szegényebb, mint Nagy-Britannia, és hogy a bvítés költségeit mindenkinek egyenlen kell viselnie mondta Barroso, utalva rá, hogy az évi 5,4 milliárd eurós brit költségvetési visszatérítés egy részét a kelet-európai tagállamoknak kell fizetniük. Barroso konkrétan néven

3 nevezte a briteket, a svédeket és a hollandokat, mint a megállapodás útjában álló országokat, mondván a többi 22 már gyakorlatilag elfogadta az utolsó érvényes tervet, a júniusi luxemburgi csomagot. A költségvetési biztos szerint London csal Fnökéhez csatlakozva szintén szokatlanul kemény hangú támadást intézett a britek ellen Dalia Grybauskaite uniós költségvetési biztos, aki egyenesen azzal vádolta meg Londont, hogy ügyeskedik a statisztikákkal, hogy nagyobbnak mutassa költségvetési hozzájárulását, mint amekkora valójában, és ezzel nehezíti a megállapodást. A biztos szerint komoly eltérés van a brit befizetés valódi mérete és a London által számított között, méghozzá azért, mert az ország szisztematikusan trükközik a statisztikákkal. A biztos a Rotterdam-effektus néven is ismert jelenséggel magyarázta a különbséget, ami abból adódik, hogy a britek és a hollandok a saját vámbevételükként számolják el a nagy kikötikben beszedett vámokat, holott azoknak a termékeknek a jelents része végeredményben valamelyik kontinentális tagállamba fog megérkezni. Mivel költségvetési hozzájárulásuk jórészt a beszedett vámokon alapul, ezen elszámolás miatt saját részük nagyobbnak tnik, mint amekkora valójában. A britek az út másik oldalán vezetnek és más mértékegységeket használnak, úgy látszik, hogy most már a statisztikákat is máshogy csinálják méltatlankodott Grybauskaite egy csoport újságírónak péntek reggel. Hozzátette, hogy a hozzájárulást az is nagyobbnak láttatja a költségvetési vitában, hogy London kötelezettségvállalásokról, a többiek meg kifizetésekrl beszélnek (a különbség a kett közt körülbelül 10 százalék). A kreatív könyvelés e formáihoz mi nem vagyunk hozzászokva fogalmazott meglep nyíltsággal. Hozzátette azt is, hogy szerinte a valóságban a közös agrárpolitika és brit költségvetési visszatérítés közt nincs is akkora összefüggés, mint a britek állítják. (London azzal próbálja védeni a rabattot, a júniusi csúcs kudarcának f okát, hogy az EU túl sokat költ mezgazdaságra, és ebbl k aránytalanul keveset kapnak.) Ez a téma fel sem merült a júniusi csúcstalálkozón, a britek a sajtótájékoztatójukon vették el, egyszeren azért, mert könnyebb volt a franciákat vádolni mondta. A brit visszatérítés kérdése a legfontosabb buktatója az EU as finanszírozásáról szóló vitának, ami júniusban futott zátonyra, és azóta sem indult igazán újra. Grybauskaite szerint a problémát különösen súlyossá teszi a bvítés, ami mintegy 64 százalékkal, átlagosan évi 7,7 milliárd euróra emeli a brit visszatérítést 2004 és 2013 közt. Számítása szerint a növekedésnek csaknem felét (45 százalékát) az új, szegényebb tagállamoknak kell állniuk. A biztos sürgette a brit elnökséget, hogy mihamarabb álljon el valamilyen költségvetési javaslattal és kalkulálja bele ezt a problémát is. Ha [az EU] meghozta a politikai döntést, hogy kibvül, akkor döntenie kell a költségek elosztásáról is szögezte le. Privát beszélgetéseken egyébként nem igazán optimisták a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottsági illetékesek. Nem látok igazi szándékot [a megállapodásra a britek részérl] borongott egy. Többen megkérdjelezik, hogy lesz-e elég id, valamint hogy a rabatt kapcsán komoly saját érdekekkel rendelkez britek részérl el lehet-e várni az igazságos egyeztetést, ami az elnök szerepe volna. Els kísérletre nem sikerült elfogadni a 2006-os büdzsét november 28. BruxInfo

4 Zátonyra futottak a jöv évi büdzsérl a Tanács és az EP részvételével tartott els egyeztet tárgyalások. A távolság meglehetsen kicsi, de az alkut késleltetheti, hogy a Parlament fél szemmel már a 2007 és 2013 közötti keretköltségvetésre kacsingat. Közel 12 órányi tárgyalást követen az uniós költségvetési szerv két ága, a Tanács és az Európai Parlament küldöttsége péntekre virradóra eredménytelenül zárta a 2006-os büdzsérl tartott els egyeztetési tárgyalásokat. A békéltet eljárás hétfn technikai konzultációkkal folytatódik, a két félnek három hét áll rendelkezésére, hogy nyélbe üsse az alkut. Mivel meglehetsen kicsi, 300 millió euró a távolság az álláspontok között, tagállami diplomaták élnek a gyanúperrel, hogy az Európai Parlament eleve nem a megállapodás céljával jött el az egyeztetésre. A 2006-os év ugyanis az átmenet a következ, 2007-tl induló pénzügyi tervhez, így az EP fél szemmel már utóbbira kacsingat, amikor a jöv évi költségvetésrl tárgyal. Tanácsi források azt is furcsállották, hogy az EP küldöttségének számos tagja már azeltt vette a kalapját, hogy a Tanács utolsó kompromisszumos javaslatát ismertette volna a csütörtök éjszakába nyúló egyeztetésen. Az egyeztet eljárás napjára alapjában három vitás kérdés maradt: a kifizetési elirányzatok nagysága, a mintegy 500 millió eurós rugalmassági eszköz kihasználása és az együttdöntési eljárás alá es közösségi programok keretösszegének meghatározása. Ami a kifizetési elirányzatok nagyságát illeti, az Európai Parlament a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 1,0123 százalékára (112,2 milliárd euróra) tett javaslatot, ami jóval kevesebb az EP els olvasatában elfogadott 1,04 százalékos szintnél. A GNI 1,0123 százaléka lenne az EU-Szerzdés alapján az a maximum, amirl ha az egyeztet tárgyalásokon nem lenne megállapodás az Európai Parlament mint nem kötelez kiadásokról egyedül dönthetne. A Tanács ezt vitatja, és úgy véli, hogy a megállapodás nélkül csak a GNI 0,99 százalékáig mehetne fel az EP. A Tanács végül a nemzeti összjövedelem 1,0098 százalékára tett javaslatot Strasbourgnak, ami majdnem megegyezik a büdzsé els tanácsi olvasatában megjelölt összeggel (1,01 százalék). A második nyitott kérdés a fleg külpolitikai akciókra fordítható rugalmassági eszköz sorsa. Az EP azt indítványozta, hogy ezt 270 millió erejéig használják ki. A Tanács eredetileg nulláról indult, majd 198 millióra módosított, hogy utolsó ajánlatában 250 millió euróig menjen fel. A harmadik vitatott pont azoknak a közösségi programoknak (Socrates, Leonardo stb.) a keretösszege, amelyekrl a Tanács és az EP együttesen döntenek. Az Európai Parlament arra tett javaslatot, hogy a kilenc programból hatnak a keretösszegét 100 millió euróban rögzítsék, amit a Tanács eleinte sokallt, de amire értesülésünk szerint az utolsó ajánlatában rábólintott. Érdekesség, hogy az Európai Parlament a 2006-os büdzsé els olvasatában még a GNI 1,04 százalékának megfelel kifizetési elirányzatról döntött, ami 4 milliárd euróval volt magasabb a Tanács által javasoltnál. A 4 milliárdos emelésbl 3,7 milliárd euró a felzárkóztatási alapokat érintette volna, ám diplomaták szerint errl a mostani egyeztetésen már szó sem volt. Nagyon közel voltunk a megoldáshoz, de nem volt elég idõ mondta másnap reggel Dalia Grybauskaite költségvetési biztos a sajtónak. A tagállamok pozitív hozzáállása esetén már a következ ülésen lehet megállapodás kommentált Fazakas Szabolcs európai parlamenti képvisel, aki tagja volt az EP tárgyalódelegációjának.

5 Ha a tagállamok és az EP nem tudnak megállapodásra jutni a büdzsérl, akkor az EP-nek elvileg módjában áll átvernie a saját verzióját a harmadik olvasatban. De erre még csak kétszer került sor, és mindig nagy politikai probléma lett belle, bírósági eljárással. Különös súlyt ad a kérdésnek, hogy ha nincsen megállapodás a as keretköltségvetésrl, akkor a szabályok szerint a 2006-os évi büdzsé lesz a rákövetkez hét év finanszírozásának alapja. A Parlament számára ezért is van nagy jelentsége a 2006-os büdzsé és a keretköltségvetés összekapcsolásának. Radikális reformok eltt az uniós cukorágazat november 28. BruxInfo Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az uniós cukorpiaci rendtartás radikális reformjáról. Gráf József agrárminiszter szerint bár jobb eredményre törekedett, Magyarország az adott körülmények között jól jött ki a reformból. A tagállamok mezgazdasági miniszterei csütörtökön három napos maratoni tárgyalássorozat végére pontot téve megállapodtak a cukorpiaci rendtartás reformjáról, amit a WTO keretében zajló kereskedelemliberalizációs tárgyalások mellett az is indokolt, hogy az ágazat szabályozása 40 éven át érintetlen maradt. A reform legfontosabb eredménye, hogy a referenciaárak a 2006-tól négy (és nem 2) éven át tartó átmeneti idszakot követen 36 százalékkal csökkenni fognak, ami 3 százalékkal kevesebb az Európai Bizottság által eredetileg javasoltnál. A cukorrépa-termelk cserébe közvetlen jövedelemtámogatások formájában 64,2 százalékos kompenzációt kapnak az így kies jövedelmükért. A Bizottság eredetileg csak 60 százalékos kompenzációt javasolt. Gráf József, az agrártárca vezetje szerint ez azt jelenti, hogy minden magyar termel hektáronként 150 ezer forintos jövedelempótló támogatást fog kapni kárpótlásként az árcsökkentésért. A miniszter úgy vélekedett, hogy az árcsökkentésrl és a kompenzációról folyó alkudozásból Magyarország jól jött ki, bár jobb eredményt szeretett volna elérni. Gráf úgy becsülte, hogy a reform eredményeként 20 százalékosnál nagyobb cukorrépa termterület-csökkenés nem lesz (a jelenlegi 60 ezer hektáros termterületbl 5-10 ezer hektáron sznhet meg a termelés), a termeléssel való tömeges felhagyással nem kell számolni, és az érintett termelk valószínleg gabonatermelésre fognak átváltani. Hazánkban egyébként 3-4 ezer cukorrépa-termelt tartanak nyilván. Az agrárminiszter technikailag annak sem látja akadályát, hogy az 5 hazai cukorgyár közül egyet se kelljen bezárni, jóllehet és az agrártárca is ebbe az irányba tereli a cukoripart a reformban felajánlott szerkezetátalakítási támogatás segítségével egy gyárnak valószínleg bioetanol (üzemanyag) gyártására kellene átállnia. A hazai cukoripar jelenleg 1240 embernek ad munkát. Gráf József megismételte, a magyar delegáció célja az volt a tárgyalásokon, hogy a hazai cukorágazat szerepli a legkisebb veszteségekkel kerüljenek ki a reformból. Többet szerettünk volna elérni, és voltak pillanatok, amikor azt hittem, hogy ez sikerül mondta a sajtónak. Gráf azt is elárulta, hogy százalékos árcsökkentés, illetve százalékos kompenzáció volt az a határ, ameddig hazánk a tárgyalásokon jelezte, hogy el tud menni. A miniszter szerint a reformot több fontos szempontból is sikerült a magyar igények szerint alakítani. Az eredetileg a gyárak számára létrehozandó szerkezetváltási alapból legalább 10 százalékot nemzeti hatáskörben a termelk megsegítésére lehet fordítani. Ez azért fontos, mert ezzel kárpótolni lehetne azokat a gazdákat, akik a csatlakozás után, az akkori

6 cukorrendtartásból kiindulva komoly összegeket áldoztak modern gépsorok vásárlására. A szerkezetátalakítási alapból támogatáshoz juthatnak majd azok a cukorgyárak, amelyek a cukorrépa feldolgozásáról bioetanol gyártására térnek át. Gráf a vívmányok között említette, hogy az átmenet 4 éve alatt fenn fog maradni az intervenció rendszere, és az intervenciós felvásárlási ár a referenciaár 75 százaléka helyett 80 százalék lesz, miközben a felvásárolható mennyiség 600 ezer tonna lesz a Bizottság által javasolt 400 ezer tonna helyett. A reform fontos eleme az is, hogy ha egy gyár mégis bezár, akkor a saját kvótájának 25 százalékát más, az országon belül mköd cukorgyárhoz lehet átcsoportosítani. Ez a módszer azt a célt szolgálja, hogy a külföldi kézben lev gyárak bezárása ne vonja maga után egy-egy ország számára a nemzeti kvóták elvesztését. Budapest azt is üdvözli, hogy ha nem is kvótával, de az EU szigorúbban fog fellépni az importtal kapcsolatos visszaélésekkel szemben, akár olyan áron is, hogy megalapozott gyanú esetén felfüggeszti az importot a vámmentességet élvez országokkal szemben. Ezek a zömében szegény országok ugyanis gyakran a saját helyett olcsón behozott cukrot exportálnak az EU-ba. Gráf miniszter ugyancsak üdvözli, hogy a 3-szor 100 ezer tonnás izoglükóz-kvótaemelés 27 százaléka Magyarországon realizálódik majd, ami becslések szerint évi 300 ezer tonna kukorica felvételére ad majd lehetséget. Ez egy kedvez lehetség a hazai gabonafelesleg csökkentésére. Az édesítszerként használt izoglükóz alapanyaga a kukorica. Az izoglükóz termelknek a cukorgyárak hozzájárulásának csak a felével kell majd beszállniuk abba az alapba, amelybl a szerkezetátalakítást finanszírozzák majd. A reform része, hogy az eredetileg 3 millió tonna C -kvótából ( a legjobb minség cukor) 2 millió tonnát megszüntetnek, a maradék 1 millió tonnából pedig tonnánként 730 millió euró befizetése ellenében a C-kvótát elállító országok cukorgyárai kvótákat vásárolhatnak. A tárgyalásokon ezt a lehetséget további 10 országnak, köztük hazánknak is felajánlották egyenként 10 ezer tonna kvóta erejéig. Így, ha egy gyár nehéz helyzetbe kerül, eddig a mennyiségig kvótát vásárolhat. (A reform része még az eddigi A és B kvóták összevonása). A tonnánként 730 euró kvótaár tartja majd el a szerkezetátalakítási alapot. A most elfogadott cukorreform f kárvallottjai a déli tagállamok, amelyek közül több nemmel is szavazott a megállapodásra. De Lengyelország is hasonlóan cselekedett és nem érte be a felkínált könnyítésekkel. Egyes déli tagállamok, például Görögország a cukorrépa-termelés akár 50 százalékosnál is nagyobb visszaesésével számolhatnak. A várható áldozatokra gondolva a reform lehetvé teszi ezen országok számára, hogy a szociális gondokat enyhítend akár a 100 százalékot is meghaladó mértékben kompenzálják a termeléssel felhagyó termelket. Az egész cukorreform legfontosabb célja a mintegy 7 millió tonnás piaci felesleg felszámolása és a termelés drasztikus visszafogása, illetve ezzel párhuzamosan a világpiaci háromszorosára rúgó bels árak csökkentése és a cukorágazat versenyképességének javítása volt. Vélemények, reakciók Túl drasztikusnak nevezte a cukor referenciaárának 36 százalékos csökkentését Friedrich Graefe zu Bahringdorf, az EP zöldfrakciójának agrárügyekben illetékes szóvivje, aki szerint a reform a cukortermelés néhány európai térségben való koncentrálódásához vezet majd és nem lesz hasznára a fejld országoknak. Arra is emlékeztetett, hogy a Parlament 2006 januárjára halasztotta álláspontjának elfogadását a cukorreformról. Bahringdorf szerint az EUalkotmány és együttdöntési jogkör hiányában a parlamenti álláspont elfogadásának

7 felfüggesztése az egyetlen eszköz az EP kezében, hogy követeléseinek megszívlelésére kényszerítse a Tanácsot és az Európai Bizottságot. Glattfelder Béla néppárti képvisel szerint csalódást okozott a Tanács döntése a cukorreformról. A jelenlegi árak több mint egyharmados csökkenése súlyos veszteségeket fog okozni az európai cukoriparnak és a cukorrépa termel gazdáknak. Jelents számú termel fog felhagyni a cukorrépa-termesztéssel, és nagyszámú gyárbezárásra is sor kerülhet. Ehhez képest a kompenzáció növekedése elenyész mérték. Glattfelder Béla emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament szakbizottságában múlt szerdán megszavazott jelentése jóval kedvezbb feltételeket tartalmaz az európai és így a magyar cukoripar számára. A jelentés 25 százalékos árcsökkentés mellett közel 100 százalékos kompenzációt javasol. A kedvezményes import szabályainak szigorításával ugyanakkor a kisebb árcsökkentés mellett is biztosítható a reform célja, azaz a cukorpiaci egyensúly biztosítása. Csökkentik a régi tagállamokból érkez tolmácsok számát a Bizottságnál november 29. EUvonal Az Európai Bizottság ezentúl kevesebb olasz, spanyol, francia és német tolmácsot szeretne foglalkoztatni, mert nagyobb szükség van az új tagállamokból érkez tolmácsok számának növelésére. Az angol nyelv dominanciája közben egyre növekszik. Az olasz tolmácsok számát várhatóan 86-ról 67-re, a spanyolokét 101-rl 67-re, a franciákét 140-rl 126-ra, a németekét 139-rl 126-ra szeretnék csökkenteni. Az angol tolmácsok száma eggyel 121-rl 122-re nne. Elemzk szerint az angol egyre inkább kiszorítja a francia és a német nyelvet az EU intézményeibl. A bizottsági feljegyzések 60 százaléka angolul, 25 százaléka franciául és mindössze 5 százaléka jelenik meg németül. A francia, a német és az angol az EU úgynevezett munkanyelvei, a bels dokumentumokat ezekre a nyelveken fordítják le. Az EU többi 18 nyelve hivatalos nyelv, amelyeken a jogszabályoknak kell megjelenniük. A régi tagállamok tolmácsait az új tagállamokból érkezkkel tölthetik be, mert a Bizottság tervei szerint 2006 végére szeretnék elérni, hogy minden új hivatalos nyelvre a jelenlegi 50 helyett körülbelül 70 tolmács jusson. Az Európai Bizottság egyébként jövre 1,7 millió oldalnyi fordítással számol, amelyhez még mintegy 70 az új tagállamokból érkez fordítót kell alkalmaznia. A szórakoztatóipar az internetkalózokra is kiterjesztené az adatrzési szabályokat november 29. EUvonal A zenei- és szórakoztatóipar szeretné, ha az EP a terrorizmus elleni, adatrögzítésrl szóló szabályozást kiterjesztené az internetkalózokra is. Az adatrögzítésrl szóló irányelvtervezet, amelynek célja a szervezett bnözés és a terrorizmus megfékezése, az internetet, az eket, valamint a telefonbeszélgetéseket is ellenrizné, és felhasználható lenne a zeneszámokat, filmeket illegálisan az internetrl letöltk ellen is. A Creative and Media Business Alliance (CMBA), amely olyan nagyvállalatokat képvisel, mint a Sony BMG, a Disney, az EMI, az IFPI, a Universal és az

8 MPA, levelet intézett az az Európai Parlamenthez, melyben arra kéri a képviselket, hogy terjesszék ki az irányelv hatályát az internetkalózokra is. Az adatrögzítéssel kapcsolatos szabályozásról azonban egyelre a tagállamok sem tudnak megállapodni. Az adatok megrzésérl a múlt héten szavazott az Európai Parlament, ám brit elnökségi források szerint a tagállamok képviseli majd minden a képviselk által felvetett változtatást elleneznek. A bel- és igazságügyi miniszterek csütörtökön ülnek össze Brüsszelben, hogy véglegesítsék álláspontjukat, ám az is elképzelhet, hogy szabálytervezetbl végül nem lesz irányelv. Bár a brit kormány támogatja az ötletet, emberi jogi szervezetek élesen bírálták a kezdeményezést. EU MAGYARORSZÁG Feltételes bizottsági jóváhagyás az E.ON-Mol fúziónak november 28. BruxInfo Az Európai Bizottság egyelre nem végleges döntése egyre valószínbbé teszi, hogy a német E.ON megvásárolhatja a Mol gázüzletrészét. A fúzióról a döntést többször elhalasztotta az Európai Bizottság, a végs határid elvileg január 12-e. Az uniós jogi esetekre szakosodott mlex.com hírügynökség értesülései szerint, amelyeket a Napi Gazdaság idézett, az eljárás most egy új szakaszba lépett: a Bizottság versenyhatóság a 25 nemzeti szabályozóhatóságnak intézett levelében az egyesülés jóváhagyását javasolta. Az eljárás ezen szakaszában a nemzeti regulátorok melyek csak tanácsadó szereppel rendelkeznek még utoljára ellenvetést tehetnek az üzlet ellen. A formális döntést a Bizottság csak ez után hozza meg. Szakértk ugyanakkor rámutatnak, hogy ha ezen a ponton a Bizottság jóváhagyást ajánl, akkor szinte biztos, hogy a végs döntés szintén pozitív lesz. Az azonban nem derül ki a hírbl, hogy a Bizottság támaszt-e feltételeket, és ha igen, milyen feltételeket, a fúzióval szemben. Az E.ON Ruhrgas International német energiaszolgáltató tavaly novemberben írt alá szerzdést a Mol gázüzletágának részbeni átvételérl. Az Európai Bizottság ami bizonyos, közösségi dimenziójú akvizíciókat és fúziókat hivatalból vizsgál azonnal aggodalmaskodni kezdett, hogy a felvásárlás gyakorlatilag monopolhelyzetbe hozná az E.ON-t a magyar gáz- és áttételesen a villanyárampiacon, mert mind az importált, mind a helyi források az ellenrzése alá kerülnének. Ez korlátozza a versenyt, ezért ellentétes az uniós piaci szabályozással. A Bizottság csütörtökön nem kommentálta a sajtóértesüléseket, de ez a normális gyakorlat folyamatban lév fúziókontrollügyekkel. Brüsszel belenyugszik a magyar filmek magas állami támogatásába november 29. BruxInfo Az Európai Bizottság és a magyar kulturális tárca elzetes megállapodásra jutott a filmtörvény olyan módosításáról, ami lehetvé tenné az arányaiban bkez magyar filmtámogatási rendszer megrzését.

9 Mint arról októberben beszámoltunk, az Európai Bizottság körülbelül egy évvel ezeltt nem hivatalos vizsgálatot kezdett a magyar filmtörvény kapcsán, mert az úgymond túlságosan magas, jellemzen százalék körüli állami támogatást juttatott a magyarországi filmeknek. Az Európai Bizottság kifogása az volt, hogy a magyar filmtörvényben rögzített szabályozás nem volt elég világos azt illeten, hogy mikor kerülhet egy produkció a kedvezményezett (az alapnak beltt 50 százalékosnál magasabb) támogatási sávba, hanem gyakorlatilag válogatás nélkül minden filmet ide helyezett (tavaly majdnem az összes filmet). A BruxInfo úgy értesült, hogy nemrég elzetes megállapodás született a Bizottság és a kulturális tárca közt, melynek eredményeképpen a kormány december közepén a filmtörvény módosítását javasolja az Országgylésnek. Ennek értelmében az alap állami támogatási sáv 50 százalék marad, de a kis költségvetés (maximum félmilliárd forint) és a kulturális szempontból jelents filmek (ennek eldöntésére konkrét kritériumok vannak) támogatása felmehet egészen 90 százalékig. A minisztériumban úgy számítják, hogy ez a rendszer gyakorlatilag az összes tavaly forgatott magyar filmnek ugyanannyi közpénzt juttatna, mint az elz szisztéma, vagyis megrzi a jelenlegi rendszert, de egyúttal jogilag elfogadhatóbbá teszi azt a Bizottság számára. A Bizottság hétfn úgy kommentálta az értesülést, hogy hivatalos döntés eddig nem született. Az EU támogatja a kék vércsét, a gyepeket és a talajvíz arzénmentesítését november 29. EUvonal A kék vércse és a gyepek védelmét támogatja az Európai Unió LIFE elnevezés programjának természetvédelmi intézkedése, míg a környezetvédelemmel foglalkozó alprogram keretében a talajvíz tartós arzén-szennyezettségét csökkentik a délmagyarországi régiókban. Az els LIFE-Nature projekt célja, hogy kedvez körülményeket teremtsen a veszélyeztetett fajként felsorolt (madárvédelmi irányelv I. melléklet) kék vércse (Falco vespertinus) állományának rövidtávú stabilizálásához, mivel e faj egyedszáma a PBR régión belül az ben mért fészkel párról 2003-ra mindössze 925 párra csökkent. A második projekt célja, hogy visszaállítsa a Pannóniai régió belterjes mezgazdaság által veszélyeztetett jellegzetes gyepjeit és sztyeppéit, valamint biztosítsa azok fenntartható mvelését. A két projekt összesen 2,6 millió euró befektetést igényel, melybl a LIFE alapok 1,4 millió euró finanszírozását biztosítják. A LIFE-Environment projektek a környezeti problémák innovatív megoldásaira összpontosítanak. Az új magyar projekt a talajvíz tartós arzén-szennyezettségének problémáját kívánja megoldani az arzénszennyezéstl szenved dél-magyarországi régiókban, fenntartható gazdálkodási tervek kialakításával. A projekt célja továbbá, egy innovatív, e régiók talajvíztípusának kezelésére alkalmas arzén-eltávolítási technológia kidolgozása. A projekt összberuházása mintegy 1,6 millió eurót tesz ki, amelyhez az EU 0,8 millió euróval járul hozzá. Az elmúlt öt év során az EU LIFE 12 természetvédelmi és 15 környezetvédelmi projektet társfinanszírozott Magyarországon, ezáltal az ország természetvédelméhez 8,6 millió euróval, illetve a környezetvédelmi problémák rendezését szolgáló innovatív megoldások kialakításához 8,7 millió euróval járult hozzá.

10 Az Európai Bizottság által a LIFE-Nature és LIFE-Environment programok keretében társfinanszírozott projekteket több száz, szerte Európából beérkezett pályázat közül választották ki. II. ESZKÖZTÁR Mire használjuk az EU-tagságot hogyan használhatnánk jobban?! Újabb EU-képzés magyarországi újságíróknak A Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fosztálya kezdeményezésére uniós képzés indul a magyarországi nyomtatott és elektronikus média munkatársai számára. A tervek szerint Kaposváron, Miskolcon, Szolnokon, Szegeden és Budapesten kerül majd sor az egyegy teljes napot felölel képzésre november vége és december közepe között. A program során a résztvevk egyrészt háttér-információkat, gyakorlati módszereket kapnak az EU-tagsággal napi szinten együtt járó, hétköznapi életet érint uniós fejlemények tudósításához, különösen nagy figyelmet szentelve annak, hogy mi mindenre használható fel az uniós tagság, illetve milyen napi feltételeket és lehetségeket kínál a magyar szereplk számára is adottságként körülvev egységes piac; milyen technikai, tárgyszer tudást, megközelítésbeli figyelmet igényel az ilyen témák kiszrése és feldolgozása, illetve hol találhatóak kisegít információk ezek fellelésére. További fontos téma lesz országosan ismert szakértk, politikusok bevonásával a magyar tagság (és általában a lehetséges EUjöv) felvázolása, különös tekintettel az alkotmányos szerzdés francia és holland leszavazása után kialakult helyzetre, a szóba jöhet jövbeli EU-modellekre, valamint a közeljöv olyan aktuális kérdéseire, mint a 2006 után esedékes közös költségvetés elfogadásának az esélyei. Szó esik majd a leend magyar euró-tagságról, és az ezt célzó elkészületek állásáról, vagy például a tartósan magas olajárból következ, várható fejldési irányokról. A képzést neves, nagy uniós tapasztalattal rendelkez újságírók vezetik. A helyszíneken mód nyílik majd szakérdekldés szerint is választani, például környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, vagy energetikai orientációt követve. A részvétel a magyarországi sajtó munkatársai számára ingyenes lesz. A jelenlegi tervek szerint az alábbi menetrend szerint alakulnak majd a programok: December 8. (csütörtök): Miskolc, december 9. (péntek) Szolnok, december 10. (szombat): Budapest, december 12. (hétf): Szeged, december 14. (szerda): Kaposvár. Jelentkezni lehet a Europe Direct európai információs pontok irodáiban (http://www.meh.hu/szervezet/kormkommkozp/eukommunikacio/tajekoztato/eip ht ml, illetve illetve a MeH EU Kommunikációs Fosztályán Fehér Zsuzsánál

11 A miskolci, a budapesti és a szolnoki eladások tervezett programja a következ: Miskolc (dec. 8. csütörtök) Az állampolgár az EUsított piacon tl érkezés, regisztráció, kávé Az Egységes Piac és Mi. Mitl hír, hol érint sajtót és közembert egyaránt, miért fontos, hogyan lehet a legkönnyebben írni róla? Bevezet eladás- Fóris György újságíró Kérdések, hozzászólások Magyar vállalat, magyar polgár az (EU) piacon. Kiszolgáltatottság, vagy nagyobb jogvédelem? Tényleg védi-e jogainkat a fogyasztóvédelem? Miben, mivel, hogyan? Példák. - Garai István, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület ügyvezet elnöke Kérdések, hozzászólások Kávészünet Mikor lehetünk euró-tagok, mennyibe kerül ez a polgárnak és az országnak? Kilábalás a költségvetési hiányból? - Vojnits Tamás, az OTP elemzje Kérdések, hozzászólások Ebéd EU-milliárdok elviekben, magyar valóság a gyakorlatban. El tudjuk-e költeni? Mikor, hogyan, miért igen, miért nem? Várható fejlemények - Egyed Géza, a GKM államtitkár-helyettese Kérdések, hozzászólások Merre megy az EU, merre megy a tagság? Súlyos dilemmák eltt az Unió: brit Európa, német Európa, vagy Francia Európa? Alkotmánnyal, vagy anélkül? Új büdzsével, vagy anélkül? Integrálódva, fellazulva? Tendenciák - Szemlér Tamás, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének tudományos fmunkatársa Kérdések, hozzászólások Kurzus-zárás, rövid értékelés. Kérjük, amennyiben részt kíván venni az eseményen, december 5-ig az alábbi címen regisztráltassa magát: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Európai Információs Pont, Tel: 06(46) , Fax: 06(46) , Szolnok (dec. 9., péntek) Életfeltételek az EU hétköznapokban tl érkezés, regisztráció, kávé Az Egységes Piac és Mi. Mitl hír, hol érint sajtót és közembert egyaránt, miért fontos, hogyan lehet a legkönnyebben írni róla? Bevezet eladás - Fóris György újságíró Kérdések, hozzászólások EU-tagság tisztább Magyarország? Tényleg segít a tagság? Tisztul-e a leveg, a víz, a környezet? Ha nem, miért? Ha igen, mikortól, hol, mitl? Példák - Csobod Éva, Közép- és Kelet-európai Regionális Környezetvédelmi Iroda igazgatója Kérdések, hozzászólások

12 Kávészünet Van-e energia az olaj után? Csökkenhet valaha is az energia ára? Segít, vagy nehezít a liberális EU-piac? Francia áram és német villany Magyarországon? - Hegeds Miklós, a GKI Energiakutató Rt. igazgatója Kérdések, hozzászólások Ebéd EU-milliárdok elviekben, magyar valóság a gyakorlatban. El tudjuk-e költeni? Mikor, hogyan, miért igen, miért nem? Helyzetkép. Várható fejlemények - Halm Tamás, az NFH elnökhelyettese Kérdések, hozzászólások Merre megy az EU, merre megy a tagság? Súlyos dilemmák eltt az Unió: brit Európa, német Európa, vagy Francia Európa? Alkotmánnyal, vagy anélkül? Új büdzsével, vagy anélkül? Integrálódva, fellazulva? Tendenciák - Györkös Péter, Európai Ügyek Hivatala elnökhelyettese Kérdések, hozzászólások Kurzus-zárás, rövid értékelés. Kérjük, amennyiben részt kíván venni az eseményen, december 5-ig az alábbi címen regisztráltassa magát: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Európai Információs Pont, Tel: 06(56) , Fax: 06(56) , Budapest (dec.10., szombat) EU-lét a gyarkorlatban, EU-jöv a tervekben és a valóságban tl érkezés, regisztráció, kávé Az Egységes Piac és Mi. Mitl hír, hol érint sajtót és közembert egyaránt, miért fontos, hogyan lehet a legkönnyebben írni róla? Bevezet eladás Fóris György újságíró Kérdések, hozzászólások Van-e energia az olaj után? Csökkenhet valaha is az energia ára? Segít, vagy nehezít a liberális EU-piac? Francia áram és német villany Magyarországon? Hegeds Miklós (GKI Energiakutató Rt. Igazgatója) Kérdések, hozzászólások Kávészünet Mikor lehetünk euró-tagok, mennyibe kerül ez a polgárnak és az országnak? Kilábalás a költségvetési hiányból? Forián Szabó Gergely, (a BA-CA elemzje) Kérdések, hozzászólások Ebéd EU-milliárdok elviekben, magyar valóság a gyakorlatban. El tudjuk-e költeni? Mikor, hogyan, miért igen, miért nem? Helyzetkép. Várható fejlemények Baráth Etele, az európai ügyekért felels tárca nélküli miniszter Kérdések, hozzászólások Merre megy az EU, merre megy a tagság? Súlyos dilemmák eltt az Unió: Brit Európa, német Európa, vagy Francia Európa? Alkotmánnyal, vagy anélkül? Új büdzsével, vagy anélkül? Integrálódva, fellazulva? Tendenciák

13 Balázs Péter (volt EU-biztos, a CEU EU-bvítési tanulmányokért felels igazgatója) Kérdések, hozzászólások Kurzus-zárás, rövid értékelés. Kérjük, amennyiben részt kíván venni az eseményen, december 5-ig az alábbi címen regisztráltassa magát: Pest Megyei Európai Információs Pont, Tel: 06(1) , Fax: 06(1) , ESEMÉNYEK A hét fontosabb eseményei, elrejelzések A versenyképességi tanács november én ült össze: a megvitatott témák között a hetedik kutatási keretprogram, a REACH néven emlegetett vegyipari reform és a szolgáltatások liberalizációjáról szóló irányelvtervezet szerepelt. November 29-én az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 31 európai ország környezetvédelmi szempontú értékelésének eredményeit ismertette. November 30-én és december 1-jén az Európai Parlament miniplenáris ülést tart Brüsszelben, ahol egyebek között a madárinfluenzával, az elektronikus kommunikációval és a közelg WTO-találkozóval foglalkoznak a képviselk. A plenáris ülés eltt kerül sor a mezgazdasági bizottság és Mariann Fischer Boel agrárügyi biztos találkozójára, amelyen a múlt héten elfogadott cukorreform kerül terítékre. A gazdasági bizottság november 29-én Jean-Claude Junckert, az euróövezet elnökét hallgatta meg a magas infláció lehetséges következményeirl. A Parlament költségvetési bizottsága biztosokkal és a Számvevszék képviselivel találkozott a 2004-es költségvetés jóváhagyása ügyében. A külügyi bizottság november 29-én szavazott a Törökországgal és Horvátországgal, valamint a balkáni országokkal folytatandó tárgyalások jövjérl. November 29-én José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke Pascal Lamyval, a WTO ftitkárával tárgyalt. A bel- és igazságügyi tanács ülését december 1-2-án tartják, a találkozón egyebek között a rendrségek közötti adatcserét, a terrorizmus elleni fellépést és a készül adatrögzítési szabályozást vitatják meg. José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke december 2-án Madridban José Zapatero spanyol kormányfvel tárgyal. Az EU-költségvetési tárgyalások elmozdítása érdekében Tony Blair brit miniszterelnök látogatást tesz több új tagállamban, köztük Magyarországon is, ahol a f téma az EU pénzügyi perspektíváiról szóló elnökségi javaslat lesz. Blair december 1-jén a balti államokba látogat,

14 december 2-án pedig Budapesten találkozik a visegrádi országok vezetivel. London várhatóan december 7-én teszi majd közzé költségvetési javaslatát. Forrás: JOGALKOTÁSI FEJLEMÉNYEK A Bizottság 1911/2005/EK rendelete az állati eredet élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a flugeszton-acetát tekintetében történ módosításáról: Az Európai Parlament és a Tanács 2005/59/EK irányelve az egyes veszélyes anyagok és készítmények foralomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésérl szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv 28. módosításáról: Az EK-Szerzdés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást: Az EK-Szerzdés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást: FOGALOMTÁR Rendez-vous záradék: Az EU vezetinek fontos jogi szövegrl folytatott tárgyalása során elfordul, hogy egy adott kérdésben nem tudnak megállapodni. Ilyenkor úgy határozhatnak, hogy a kérdésre egy késbbi idpontban térnek vissza. Döntésük azáltal válik hivatalossá, hogy ezt írásban, záradék formájában beillesztik a megbeszélés tárgyát képez jogi szövegbe. Az ilyen típusú záradékokat olykor rendez-vous záradéknak nevezik.

15 Szubszidiaritás: A szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy az EU döntéseit mindig a lehet legalacsonyabb szinten, az érintettekhez a lehet legközelebb kell meghozni. Vagyis az Unió egy adott kérdésben csak akkor cselekszik (kivéve természetesen azokat az ügyeket, amelyekért egyedül az Unió felel), ha az EU-intézkedés hatékonyabb, mint a nemzeti, regionális vagy helyi szinten hozott intézkedés. Teljesítménymérés (benchmarking): Annak felmérése, hogy egy adott ország, vállalat, iparág stb. más országokhoz, vállalatokhoz, iparágakhoz stb. képest milyen teljesítményt nyújt. Az irányadó szint (benchmark) az a szabvány, amely alapján a teljesítményt megítélik. A teljesítménymérés a lisszaboni stratégiában alkalmazott egyik módszer. A hírlevél a következ internetcímrl is elérhet: A hírlevél anyagai az EU Kommunikációs Fosztály tulajdonát képezik. Az anyagok a forrás megjelölésével nem kereskedelmi célokra felhasználhatóak, ha erre vonatkozó egyéb utalást a szöveg nem tartalmaz.

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal 06 A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2009. NOVEMBER 2-5. Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2.oldal

Részletesebben

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Egyezmény a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Preambulum: Európa szívében fekszik az a 14 002 km 2 kiterjedés terület 1 503 899 lakossal, amely

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály Az EU vidékfejlesztési politikája 2007 és 2013 között volt a témája annak a háttérbeszélgetésnek, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fosztálya szervezett újságíróknak 2005. június 29-én.

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 10.3.2011 2011/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2012-es pénzügyi évre I. szakasz Parlament (2011/2018(BUD))

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2014/2147(INI) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1. oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2. oldal A Konsilo Kft. és

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#!

!#$%#&'(&%)*&+,)-#! 2!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(01!-%)2" % ).!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(034$)#5&" !"#$%&' BEVEZET 4. oldal I. FEJEZET 7. oldal Szakmai alapvetések 7. oldal Nemzeti Fejlesztési Terv bemutatása 2007-2013

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

Bevezet...5 1. A Választási Információs Szolgálat célja és feladatai...7 2. A választási információs szolgálat által nyújtott információk köre...

Bevezet...5 1. A Választási Információs Szolgálat célja és feladatai...7 2. A választási információs szolgálat által nyújtott információk köre... T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezet...5 1. A Választási Információs Szolgálat célja és feladatai...7 2. A választási információs szolgálat által nyújtott információk köre...9 2.1. A választással összefügg

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés

Részletesebben

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Az EU költségvetése Előadás vázlata Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Általános jellemzők Az országok közötti erőforrás-újraelosztási rendszer legfontosabb fóruma a közösségi költségvetés.

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

News Flash. Július, es Uniós Hozzáadottérték-adó cselekvési terv

News Flash. Július, es Uniós Hozzáadottérték-adó cselekvési terv News Flash Július, 2016 2017-es Uniós Hozzáadottérték-adó cselekvési terv 2017-es Uniós Hozzáadottérték-adó cselekvési terv Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyekért, illetve az adó- és vámügyekért

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYAZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYAZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.12.2004 COM(2004) 801 végleges 2002/0259 COD BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYAZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának.

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 16120/1/14

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása EURÓPAI PARLAMENT 2004 Költségvetési Bizottság 2009 28.9.2005 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása Mellékeljük a 2005-ös pénzügyi év C22-es

Részletesebben

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLL GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (PhD) értekezés A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet bevezetése Maga a rendelet nem igényel hazai átültetést,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

Az EP plenáris ülése: 2009. május 4 7., Strasbourg

Az EP plenáris ülése: 2009. május 4 7., Strasbourg Az EP plenáris ülése: 2009. május 4 7., Strasbourg A 2004 2009-es ciklus utolsó plenáris ülését tartotta az Európai Parlament Strasbourgban. A plenárison vitáztak a munkaidőről szóló irányelv részleteiről,

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10166/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 328 AGRIFIN 68 AGRIORG 51 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Előzmények A Partnerségi Megállapodás (PM) tervezése az NGM koordinálásával

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE)

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7801/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 177 AGRIFIN 34 AGRIORG 28 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

Menekülés el)re. A finn kormány intézkedései a versenyképesség meg)rzésére. Grosschmid Péter TéT-attasé Helsinki

Menekülés el)re. A finn kormány intézkedései a versenyképesség meg)rzésére. Grosschmid Péter TéT-attasé Helsinki Menekülés el)re A finn kormány intézkedései a versenyképesség meg)rzésére Grosschmid Péter TéT-attasé Helsinki El)zmények Global Competitiveness Report 2004-2005 1. Finnország 2. USA 3. Svédország 4. Tajvan

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben