A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 MUSTRA kulturális melléklet Képviselõ-jelöltek az áprilisi országgyûlési választáson Március 19-én lezárult az az idõszak, amely alatt a pártok képviselõ-jelölteket állíthattak az április 11-én és április 25- én tartandó országgyûlési választásra, feltéve, ha az általuk jelölt személyek összegyûjtöttek 750 érvényes ajánló szelvényt. Lapzártánk után a Helyi Választási Irodától a következõ tájékoztatást kaptuk: A 30-as országgyûlési egyéni választókerületben Borbély Lénárd, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt, Nagy Ferenc, a Jobbik Magyarországért Mozgalom- Párt, Podolák György, a Magyar Szocialista Párt jelöltje szerezte meg a választáson történõ induláshoz szükséges számú ajánlást. A 31-es országgyûlési egyéni választókerületben a képviselõ-jelöltséghez szükséges számú ajánlást dr. Avarkeszi Dezsõ, a Magyar Szocialista Párt, Hegedûs Tamás Mihály, a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt, Hudák János, a Lehet Más a Politika és Németh Szilárd, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje kapta meg. A Helyi Választási Iroda tájékoztatásakor a lista még nem volt véglegesnek tekinthetõ, mivel egy (a fenti névsorban nem szereplõ) jelölt esetében a jelölti nyilvántartásba vétel elutasítása ellen fellebbezéssel éltek. A teljesen végleges jelölti listát következõ számunkban ismertetjük. Addig a legfrissebb választási információk elérhetõk az önkormányzat honlapjáról a Választáselnevezésû menüpontnál. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Seregszemle képekkel, hangokkal, táncokkal, szavalatokkal Ha tavasz, akkor Csepeli Mûvészeti Szemle. A tehetséges kerületi fiatalok fórumának több évtizedes hagyománya ezúttal március között kínál bemutatkozási lehetõséget az önkormányzati általános és középiskolák diákjainak hat mûvészeti ágban, azaz képzõmûvészet, hangszeres zene, szóló és csoportos ének, mozgásmûvészet és vers-próza kategóriákban. A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény rendezvénysorozatának megnyitóján, a kis képzõmûvészek díjkiosztóján jártunk a Kék Iskola Galériában, március 17-én. A kiállítás elsõ látogatói Az eredményhirdetés Illyés Gábor galériavezetõ köszöntõjével kezdõdött, amelyben üdvözölte a megjelent önkormányzati tisztségviselõket, iskolai intézményvezetõket, szülõket és a délután fõszereplõit, az egybegyûlt, várakozó szemû gyerekeket. Vass Pál Petra negyedik osztályos kölcseys tanuló mûdaléneklését Tóth Mihály polgármester megnyitóbeszéde követte, amelyben Schopenhauer német metafizikus gondolatát idézte: Már gyermekéveinkben kialakul világnézetünk szilárd alapja, s vele együtt annak sekély vagy mély részei is: késõbb kiképzõdik és befejezõdik, de lényegében meg nem változik.. A polgármester hangot adott meggyõzõdésének, hogy a gyermekéletben meghatározó a családi és iskolai környezet mellett a mûvészeti nevelés a tanórákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon. A képzõmûvészeti kategóriába érkezett pályamûveket méltatni a szakmai zsûri képviseletében Pálffy Katalin kerületi szobrászmûvész emelkedett szóra. (Társa, Málik Irén textilmûvész távol maradni kényszerült az eseményrõl.) A szakember lelki gondolatokkal, a zene (Folytatás a 6. oldalon) LXII. évfolyam 12. szám március 26. Megjelenik példányban, legközelebb április 2-án. Az újság díjtalan. ÓVODÁSOK VERSENYE A Csepel SC Alapítvány Sportcsarnokában március 17.-én rendezte meg a csepeli önkormányzat OMISÁ Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sportirodája valamint CSISE (Csepeli Ifjúmunkás Sportegyesület) a kerületi óvodás vetélkedõt. Az izgalmas versenyekben 17 kerületi óvodából 136 gyerek vett részt. A döntõ mezõnye 4 csoportküzdelem és egy vigaszági (a második helyezettek részére rendezett) verseny után alakult ki. Az öt csapatos döntõ végeredménye: 1. Népmûvészeti és Kézmûves Óvoda, 2. Festõ U. Óvoda, 3. Játéksziget-Bordás u. Óvoda, Napsugár Óvoda, Kossuth 140. Óvoda. Így a márciusi végi budapesti döntõn a gyõztes Népmûvészeti és Kézmûves Óvoda mellett a 2. helyezett Festõ U. Óvoda képviselheti a kerületet. Minden résztvevõ a Sportirodától ajándék labdát kapott. FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Dr. Avarkeszi Dezsõ segítette a csepeli fejlesztéseket Podolák György képviselõi munkájának köszönhetõen országszerte és Csepelen is 20 százalékkal csökkent a távfûtés díja

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG március 26., CSEPEL A Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete eredményesen tevékenykedik A Nagycsaládosok Csepeli Egyesületének alapvetõ célja: az érdekvédelem, a személyes példamutatással a család és nagycsalád értékeinek felmutatása az egész társadalom számára. Mindezek mellett a családok közösségeinek építése, egymás segítése, családi napok és közös programok szervezése. Az egyesület elnöke 1995 óta Staszkiv István, de munkáját maximálisan segíti felesége, Katalin, aki kiváló szervezõ. Most is ketten számolnak be az egyesület elmúlt évekbeli legjelentõsebb eseményeirõl. Évek óta igyekszünk programjainkat úgy összeállítani, hogy a gyermekek, fiatalok számára a szabadidõ aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, az egészséges életmódra nevelést, a közösségi élmény kialakítását segítse elõ mondja Staszkiv István, majd így folytatja: Az elmúlt évek során rengeteg kulturális programja volt egyesületünknek a szabadidõ hasznos és tudatos eltöltésére. A vezetõség és a tagság egyetértett azzal a megállapítással, hogy a színházhoz, múzeumhoz, könyvekhez szoktatott gyerekek, kevésbé agresszívak, mint azok a társaik, akik ezekbõl kimaradnak. Egy UNICEF-állásfoglalás szerint Európában minden gyereknek évente legalább kétszer el kellene jutnia színházba. Vajon Magyarországon mikor jutunk el odáig, hogy egyszer legalább eljussanak?! Az egyesület közremûködésével, pályázati úton elnyert támogatással a csepeli nagycsaládosok gyermekei (ha kell, szülõi kísérettel) akár többször is eljuthattak színházba. Próbálják tudatosítani: szellemi és lelki táplálék nélkül is éhezik a szervezet, és betegséget produkál. Ezért programjaikat úgy állítják össze, hogy térítésmentesen vagy kedvezményesen látogathassák a kulturális rendezvényeket. Azon munkálkodnak, hogy a családi színházba járás hagyományait visszaállíthassák. Mint mondják, a gyerekek érdeklõdésére számot tartó elõadások felkutatása, a szervezés, a tagok értesítése, esetlegesen a gyerekek kíséretének megszervezése nem kis feladat, rengeteg energiát, munkát igényel, de úgy érezik, megéri, hisz elsõsorban a jövõ generációjáról van szó. Általánosságban elmondható, hogy jó hangulatban, sok gyermek részvételével zajlik egyegy rendezvény kapcsolódik a beszélgetésbe Katalin, aki így folytatja: Egész napos tartalmas programot nyújtottunk kicsiknek, nagyoknak egyaránt évente 2-3 alkalommal, többnyire tavasszal, nyáron és kora õszszel. Így például tehetséges csepeli gyermekek színpadi fellépése mellett kézmûves foglalkozá- FOTÓK: MIZIK ZSUZSA A március 6-ai rendezvény pillanatai sok várják az érdeklõdõket szabadtéri rendezvényeinken. A hagyományos technikákat kézmûves mesterek tanítják az érdeklõdõknek, akik nemcsak bepillantást nyerhetnek a mesterség alapjaiba, hanem elkészített munkáikat haza is vihetik minden alkalommal. A legkisebbek az egyesület drótkötélhintáján szórakoznak ezeken a rendezvényeken ingyenesen, gondtalanul. A többgyermekes családból származó segítõ ifjak fegyelmezett és felelõsségteljes munkája nagyban hozzájárul a rendezvény sikeréhez. A kulturális programjaink mellett nem feledkeztünk meg a közös ünnepekrõl (mikulás, karácsony, farsang, gyermeknap) sem mondja Katalin asszony. Ilyenkor mindenki felszabadultabban szórakozhat. A kerületben mûködik több olyan civil szervezet, amelyek szintén a gyerekekért tevékenykednek. Ezek közül két szervezettel a Csepeli Gyermekbarátokkal és a Csikó sétány 4H klubbal már közösen szerveztük a mindenki szabad programját is, ahol a bogrács fõzõverseny mellett játékos ügyességi feladatok, egyéb versenyek is voltak. A gyermeknapi rendezvényeken is a gondtalan kikapcsolódáson kívül célunk a hagyományõrzés, értékfelmutatás. Legutóbb, március 6-án tartottuk a Rákóczi Kertben a farsangi, illetve tavaszköszöntõ rendezvényünket két civilszervezettel közösen. Ez alkalommal nemcsak a gyerekek, de a felnõttek is bõvelkedtek programokban. (Többségükrõl a Csepel újság részletesen beszámolt A szerk.) A felnõttek számára viszont az energiatakarékos izzócsere jelentette a legtöbbet. Egyesületünk nyert a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium izzócsere pályázatán és így nagyon sok nagycsaládosnak tudtunk segíteni, hogy takarékoskodni tudjanak az energiával és így kevesebb villanyszámlát kelljen fizetniük. Terveink az alapító okiratban foglaltaknak megfelelõen családjaink és gyermekeik javára kívánnak szolgálni folytatja Staszkiv István. A kulturális programjainkat szeretnénk folytatni, kirándulásokat, színházlátogatásokat és más közös rendezvényeket szervezni. Gyerekeink egy részének a fent felsorolt programok, illetve az egyesület bedegkéri tanyaházában töltött néhány nap az egyetlen lehetõsége a lakásból való kimozdulásra. A kulturális programjainkon résztvevõk többsége többszörösen hátrányos helyzetû családokból kerül ki, akik a mai árakat nem tudnák megfizetni, támogatás nélkül nem jutnának el. Folytatjuk eddigi sikeres együttmûködésünket a kerületi civil szervezetekkel és más tagegyesületekkel. Szeretnénk továbbra is különbözõ pályázatokon részt venni, habár ez rengeteg munkával, utánajárással, adminisztrációval jár ben a csepeli önkormányzatnál nem pályáztunk, ugyanakkor a polgármesteri keretbõl karácsonyra forint támogatásban részesült az egyesületünk. Folytatni kívánjuk eddigi tevékenységeink között a különbözõ természetbeni adományok szervezését és juttatását tagjaink és az arra rászoruló kerületi lakosok számára ben is szeretnénk megkezdett programjainkat folytatni. Ehhez kérjük minden kedves csepeli lakos, intézményvezetõ, civilszervezet támogatását. Úgy is nyújthatnak az egyesületnek támogatást, hogy közben a támogatónak az egy fillérjébe sem kerül, ha személyi jövedelemadója 1%-át felajánlja szervezetünknek. Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete. Az egyesület adószáma: Számlaszám: OTP Bank Segítségét elõre is köszönjük! Deák Attila CSEPEL FEJLÕDÉSE Április 8-án, délután fél háromkor Széchenyire emlékezünk Több köztéri szoborral, mûtárggyal gazdagodott kerületünk: II. világháborús emlékmû, 56-os emlékmû, szökõkút, Deák Ferenc és József Attila mellszobrok, Radnóti Miklós mellszobra a Radnóti Miklós Mûvelõdési Házban, Üzenet a jövõbe c. millenniumi emlékhely, Árpád, Aradi vértanúk, Táncsics Mihály, Bajcsy-Zsilinszky Endre-, Ady Endreemléktáblák stb. Felújítottuk a két Kossuth Lajos utcai üzletsort; az ifjúsági tábort; díszkivilágítást kaptak a csepeli templomok; intézményeink akadálymentesítésére 63,4 mft-ot; a közlekedés biztonságával kapcsolatos beruházásokra (jelzõlámpák, körforgalmak kiépítésére) 123 mft-ot, a térfigyelõ rendszer kiépítésére több mint 73 mft-ot fordítottunk. A fentiekben felsorolt, közel 20 mdft értékû felújítási, fejlesztési feladatok megvalósításához 5,3 mdft európai uniós pályázati összeget, illetve fõvárosi támogatást nyertünk el, azaz a megvalósított beruházások, felújítások 27 százalékát pályázatokkal biztosítottuk. Emléktáblakoszorúzás Tóth Mihály polgármester Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében tisztelettel meghívja Önt gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából rendezendõ emléktábla-koszorúzásra. Megemlékezõ beszédet mond: Török Ildikó, a gróf Széchenyi István Kéttannyelvû és Általános Iskola igazgatója. A koszorúzás helye: Budapest XXI. kerület Széchenyi István és Táncsics Mihály utca saroképület. A koszorúzás idõpontja: április óra. Tények és adatok 19 milliárd 618 millió 453 ezer forint értékû felújítás, fejlesztés valósult meg a kerületi önkormányzat beruházásában: Csatornák, szilárd útburkolatok, új út (Csepeli út) épültek, összesen 5 milliárd 835 millió 266 ezer forint értékben. 281 mft-ot fordítottunk járdaépítésre; 181 mft-ot parkolók építésére; 545 mft-ot a játszóterek teljes felújítására; 106 mft-ot parképítésre, például az Áruház tér, a Szent Imre tér egy részének felújítására; 156 mft-ot a Karácsony Sándor utcai Sétáló utca kialakítására, 422 mft-ot a lakó és pihenõövezetek (Erdõsor utcai, Simon Bolivár, Szent László utcai, Királymajor lakótelepek) felújítására. 2,2 mdft-ot fordítottunk lakásfelújításokra új lakások építésére, a Széchenyi Terv keretében megépült, II. Rákóczi F. utcai, 116 lakásos lakótelepre. 591 mft-os pályázati támogatást kaptak a csepeli társasházak (10917 lakás) rehabilitációs kéményfelújítási, panel-, illetve az ÖKO programmal kapcsolatos terveik megvalósításához. Új csepeli piacot építettünk, közel 1 mdft-os költséggel. 2,9 mdft-ot kapott a kerületi egészségügy: újjáépült az SZTK, új háziorvosi rendelõk épültek, új otthont kaptak a védõnõk, mintegy 40 mft-os önkormányzati támogatással új mentõállomás épült a kerületben, több száz millió forintot fordítottunk új orvosi mûszerek beszerzésére; Közel 2,7 mdft-ot fordítottunk Csepel oktatási, mûvelõdési, sport- és ifjúsági intézményeinek felújítására, fejlesztésére. Ebbõl 118 mft a bölcsõdék, 457 mft az óvodák, 1,3 mdft az általános iskolák, 199 mft a középiskolák, 282 mft a mûvelõdési intézmények (többek között a Csepeli Galéria és a Helytörténeti Múzeum) megújulását szolgálta. 97 mft jutott a csepeli szociális intézmények (családsegítõ szolgálat, nappali szociális ellátás, gondozói központok) felújítására. Részvétnyilvánítás Az önkormányzat Fidesz-KDNP képviselõcsoportja Németh Szilárd képviselõ és Borbély Lénárd frakcióvezetõ aláírásával részvétközleményt juttatott el szerkesztõségünkbe, mely így szól: Megdöbbenve értesültünk arról, hogy Mehrl János, a csepeli MSZP frakciójának tagja váratlanul elhunyt. A Fidesz-KDNP csepeli frakciója nevében õszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki az elhunyt családtagjainak, barátainak, munkatársainak és az MSZP frakciónak. Ibiza Lakópark civil aggályok Zubor Tamásnak, a Csepeliek a Zöld Kis-Dunapartért Közhasznú Civil Egyesület elnökének aláírásával eljutott szerkesztõségünkbe is annak a levélnek a szövege, melyet a szomszédos kerület, Pesterzsébet címzetes fõjegyzõjének küldött az egyesület a csepeli Ibiza Lakópark engedélyezési eljárásának témájában. Az egyesület a levélben észrevételeit és aggályait fejezte ki az újraindított engedélyezési eljárás kapcsán. Nem tartják elfogadhatónak, hogy a pesterzsébeti építési hatóságot jelölték ki az eljárás lefolytatására. Nehezményezik, hogy az elvi engedélyezési eljárás és az építési engedélyezési eljárás egymással párhuzamosan, egyidejûleg zajlik. Leszögezik, hogy a beruházást több szempontból is aggályosnak tartják, s kérik, hogy a döntéshozatalnál vegyék figyelembe az egyesület felvetéseit, melyeket a levélíró szerint hétezer csepeli polgár, civil szervezetek és politikai szereplõk is támogatnak az egyesület tagsága mellett. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, március 26. KÖZÉLET, GAZDASÁG KÖZÖTT FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Fõvárosi felújítások, fejlesztések a kerületben A fõvárosi önkormányzat felújította: a Csepeli HÉV vonalat, a megállókat, végállomásokat; a Kvassay és a Gubacsi hidat; a központi vízkezelõ mûvet; a Csepeli Mûszaki Szakiskola és Szakközépiskolát; a Dél-Pesti Jahn Ferenc Kórház Csepeli Telephelyén mûködõ rehabilitációs részleget, közel 200 mft értékben. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár új fiókot nyitott a II. Rákóczi Ferenc úton, s a fõváros jelentõsen fejlesztette a csepeli strandfürdõ szolgáltatásait. A tömegközlekedési útvonalak tervezett felújítási programjából a fõvárosi önkormányzat Csepelen megvalósított projektjei: Szabadkikötõ út, Kossuth Lajos u., II. Rákóczi Ferenc út, Erdõalja u., Kölcsey u., Vénusz u., Szabadság u., Ady Endre út, Hollandi út, Szentmiklósi út, Völgy u, Katona József u., Erdõsor u., Széchenyi u., Koltói Anna u. részleges vagy teljes felújítása. A fõvárosi önkormányzat 1,2 mdft-tal járult hozzá a kerületi SZTK újjáépítéséhez, több száz millióval a panelházak felújításához. Csepelen valósul meg a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep, Közép-Európa legnagyobb környezetvédelmi beruházása. Vállalkozói tõkébõl, magánerõbõl megvalósult beruházások: Közel 750 családi ház épült a kerületben; vállalkozói beruházásban több mint 1000 új lakással nõtt a kerület lakásállománya. Új egységekkel bõvült a kerület kereskedelmi hálózata: Csepel Plaza, Kaisers, Spar, BAUMAX, TESCO, McDonalds, Corso üzletház, Csikó sétányi üzletsor, Match, Penny Market, viztorony melletti üzletház, Jisk, Diego stb., de a kerületi határ mellett épült Auchan és Bauhaus is szolgálja a csepelieket. Több gyógyszertárral bõvült a kerület egészségügyi szolgáltatása. Új, alapítványi fenntartású iskolák kezdték meg mûködésüket a kerületben: Csepel-sziget Általános és Szakképzõ Iskola, az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakiskola, Montessori Kétnyelvû Óvoda és Bölcsõde, Génius Általános Iskola, és új oktatási épületeket adott át az ADU Oktatási Kft. Templomot építettek a csepeli görög katolikusok, amelyhez az önkormányzat is hozzájárult. Több bank, biztosító nyitott fiókot a kerületben: Raiffeisen, Citybank, MKB, Budapest Bank, K&H, Erste Bank, CIB Bank, Unicredit, Allianz stb. Autószalonokkal, új, autókereskedelemmel foglalkozó telepekkel, szervizekkel bõvült az autópiac, a csepeli lakosok által használt autók száma elérte a et, 6 új benzinkúttal gyarapodott a kerület. Az elmúlt 15 évben tehát sokat változott, fejlõdött Csepel, a csepeliek élete. A tények mögött azonban rengeteg emberi erõfeszítés van. A csepeli emberek, vállalkozók hozták létre, viselték el a változásokat. Munkájuk gyümölcse látható a számok mögötti valóságban, érezhetõ a jobb életkörülményekben, a lakhatóbb környezetben, a csepeliek mindennapjaiban. A csepeli önkormányzat mindehhez feladatának megfelelõen, megteremtette, szervezte a feltételeket, ösztönözte a fejlõdést, szolgálta sok csepeli támogatásával együtt a csepelieket. Tóth Mihály Mindenki fontos, mindenki számít Kevés olyan klubról vagy társas összejövetelrõl hallani, ahol nem csupán nõnapot ünnepelnek március elején, hanem férfinapot is! A csepeli nyugdíjas klub tagjai idén sem feledkeztek meg errõl a hagyományról, és a szokásos csütörtöki klubdélutánt egy kis ünnepléssel is megszínesítették. Minden adott volt a jó hangulathoz, amit a vendégek ki is használtak. A vidám és lelket melengetõ pillanatokban bõvelkedõ rendezvényre március 4-én került sor a Rákóczi Kertben. Talán mindenki egyetért azzal, hogy a nyugdíjas egyesületek szinte a második családja a nyugdíjasoknak, ahol aktív társadalmi élet folyik, s ahol a tagok megbizonyosodhatnak arról, hogy mindenki fontos, hogy mindenki számít. A mostani klubdélutánon közel hetven klubtag volt jelen: ettek, táncoltak, beszélgettek, majd ajándékként mindenki nõk és férfiak is színes tálcát kaptak ajándékba a szervezõktõl. S egy kis érdekesség a Nemzetközi Férfinapról: Magyarországon 2009-ben ünnepelték elõször hivatalosan, a célja többek között az, hogy a fiúk és férfiak egészségére fókuszáljon, elõtérbe helyezze a nemek közötti egyenlõséget, az ellenük szóló diszkriminációt, megünnepli az elért eredményeiket és hozzájárulásukat, különös tekintettel a közösség, család, házasság és a gyerekekkel való törõdés területén. A Nemzetközi Férfinapot egyébként még Trinidad és Tobago-ban, Jamaicában, Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Pakisztánban, Haitin, Szingapúrban, Máltán, Dél-Afrikában, Kínában és az Egyesült Királyságban is megünneplik. Fenyvesi E. CSEPEL POLGÁRMESTERÉNEK KÖZLEMÉNYE A kormány adó- és pénzügyi intézkedéseit követõen 2010 márciusában több olyan információ jutott tudomásomra, mely szerint az alacsonyabb jövedelmû közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselõk február havi jövedelme érzékelhetõ módon csökkent. A kialakult helyzet megismerésére, a probléma elemzésére vizsgálat lefolytatását rendeltem el annak tisztázása érdekében, hogy van-e az önkormányzatnak lehetõsége a feszültség csökkentésére. Azonnali intézkedésként vezetõi egyeztetésen felhívtam munkatársaim figyelmét, tájékoztassák a munkavállalókat arról, hogy az alacsonyabb jövedelmûek a március havi munkabérükhöz az idén másodszor (elsõ alkalommal januári bérhez kapcsolták) kapnak a központi költségvetéstõl forintot (a 13. havi illetmény kompenzációjaként), illetve arról, hogy az adójóváírás igénylésének lehetõségével mielõbb éljenek. A vizsgálat eredményérõl a képviselõ-testületet és a helyi nyilvánosságot tájékoztatom. Tóth Mihály polgármester Jókedv és tangóharmonikaszó Nevetés és tangóharmonikaszó hallatszott március nyolcadikán a Nyugdíjasok Munkásotthoni klubhelyiségébõl. A jókedvet csak fokozta dr. Avarkeszi Dezsõ parlamenti képviselõ, Szenteczky János, a CSEVAK Zrt. vezérigazgatója és Nagy József, az intézmény igazgatója, akik Nõnap alkalmából köszöntötték az idõs hölgyeket. A hagyományokhoz híven egyegy szál piros szegfût kapott mindenki, ezen felül pedig meghívót a március huszadikai Interoperett elõadásra. Virág Mihályné, a klub vezetõje és segítõi pedig finom szendvicsekkel és süteményekkel készültek, így a délután jó kedvvel, valamint ének- és muzsikaszóval folytatódott Fancsek Károly tangóharmonikajátékának köszönhetõen. F. T. Lakásszövetkezetek klubdélutánja A csepeli lakásszövetkezetek rendszeresen szerveznek klubdélutánokat annak érdekében, hogy a lakásfenntartó szövetkezetek, társasházak vezetõinek és tisztségviselõinek lehetõséget biztosítsanak kötetlen formában az információcserére. A március 4-ei klubdélután különösen érdekesnek ígérkezett, hiszen az áramszolgáltató váltásának és a tömbházakban az áramszolgáltatás technikai feltételeit beszélhették volna meg az Elmû szakemberével. Õ azonban külföldi útja miatt nem jelent meg a La Guna étteremben Téma azonban így is volt, közülük a legfontosabb talán a felgyülemlett hátralékok kezelése. A Táncsics Mihály Lakásfenntartó Szövetkezetben például a év végi kétmillióról 2009 végére 3,6 millió forintra emelkedett a be nem fizetett közös költség összege, a Petõfi szövetkezetben nyolcról tízmillióra. Ellenpélda is akad: a Sallai Imre Lakásszövetkezetben kilencszázezerrõl egy év alatt a felére csökkent a kinnlevõség. Az eddigi tapasztalatok szerint a nem fizetõk megregulázására a bíróságra benyújtott fizetési meghagyás a leghatékonyabb megoldás. A jelzálogjognál azért jobb, mert abból a közösségnek nem lesz pénze. A résztvevõk beszámoltak arról, hogy a csepeli bíróság rendkívül gyors más bíróságokhoz képest, a körülményektõl függõen az elmúlt idõszakban három hét és fél év közötti idõtartam alatt hozott ítéletet ilyen ügyekben. Szabó József, a Táncsics szövetkezet felügyelõbizottságának elnöke elmondta, hogy a válság miatt tavaly nem indítottak eljárást a nem fizetõkkel szemben, ám az idén már kénytelen voltak, különben ellehetetlenül a gazdálkodásuk. A Sallai szövetkezet vezetõje, Nógrádi László arról számolt be, hogy tízévenként ajánlatos a fûtési rendszer kitisztítása. Jó ideig keresték a megoldást, mivel sokan panaszkodtak az utóbbi idõben, hogy a radiátoruk nem melegedett kellõ mértékben. Több lehetõséget is FOTÓ: MIZIK ZSUZSA FOTÓ: MIZIK ZSUZSA megvizsgáltak, az egyik drágább volt, mint a másik, ráadásul sok kosszal is járt a lakásokban. Aki keres, az talál, mondja a közmondás, és a szövetkezet eljutott egy vállalkozóhoz, amely a mosóberendezésével a pincébõl strangonként kitisztítja a radiátorokat, majd az egész rendszert korrózióvédõ folyadékkal tölti föl. A beavatkozást követõen a lakók túlfûtésre panaszkodtak, így kérésre a Fõtáv csökkentette a szivattyúk teljesítményét. Az akció forintosított haszna a késõbbiek során állapítható meg. Weller Lajos, a Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet igazgatóságának elnöke szóvá tette a száraz tûzi vízvezetékekkel kapcsolatos gondokat. A rendszert évente kétszer nyomáspróbának kell alávetni tetemes pénzösszegért, ám Csepelen ilyen rendszert még egyszer sem használtak a tûzoltók annak lassú bevethetõsége miatt. Tûz esetén egy tízemeletes épületben a lánglovagok a saját fecskendõiket sokkal gyorsabban használatba vehetik, mintha feltöltenék vízzel a vezetékrendszert. A fém alkatrészeket rendszeresen ellopják, a lakásszövetkezet fizet a pótlásukért, tûz esetén pedig senkinek eszébe sem jut használni. Az interneten találtak fórumot a problémával kapcsolatban: a tûzoltók véleménye is negatív az egészrõl. Véleménye szerint a tûzoltóság egy visszamaradt törvény miatt büntet alkalmasint. Ez ügyben a LÉTÉSZ-hez fordul a lakásszövetkezet. Mucsi Ferenc

4 4 ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS március 26., CSEPEL Interoperett gála nyugdíjasoknak Az MSZP csepeli szervezetének két országgyûlési képviselõje és az április 11-ei választásokon induló két képviselõjelöltje, dr. Avarkeszi Dezsõ és Podolák György meghívására az Interoperett társulata tartott elõadást a Csepeli Munkásotthonban március 20-án. A koncert kezdete elõtt dr. Avarkeszi Dezsõ a színpadra lépve mondta el a kampánytámogató gála létrejöttének elõzményeit, majd Podolák György bejelentette, hogy nem fognak énekelni, ami meglehetõs derût keltett a nézõtéren. A képviselõk tolmácsolták az Interoperett Kft. vezetõje és rendezõje, Kovács József, jókívánságait, majd kellemes szórakozást kívántak a meghívottaknak. A karmester, Farkas Pál intésére ifj. Johann Strauss Éljen a magyar címû mûvével indult a mûsor, majd sorra csendültek Podolák György és dr. Avarkeszi Dezsõ nyitotta meg az estet fel a jól ismert melódiák. A hallgatóság szívesen fogadta Strauss, Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Ábrahám Pál örökzöld FOTÓK: MIZIK ZSUZSA TISZTELT KÉPVISELÕ- JELÖLTEK! A pártok egyetértésével a Csepel újság a választási kampányban három alkalommal biztosít ingyenes bemutatkozási lehetõséget. A kampány-idõszak harmadik, ingyenes bemutatkozási lehetõségét a kellõ számú ajánlószelvényt összegyûjtött jelölteknek a CSEPEL 2010/13. számában vehetik igénybe. Anyagterjedelem: 1800 karakter + fotó + logó (összesen egynegyed újságoldal személyenként). Leadási határidõ: március 29., hétfõ, reggel 8 óra. Megjelenés: április 2. Kérjük a határidõ betartását. Köszönettel: a szerkesztõség. VERSENYFELHÍVÁS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata MÛFÜVES SZABADTÉRI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGA A tavaszi és õszi idõszakban sportolási lehetõséget biztosítunk fõs kispályás focicsapatok részére. A bajnokság a Jedlik Ányos Gimnázium világítással ellátott új mûfüves kispályáin (Bp. XXI., Táncsics M. u. 92.) kerül megrendezésre órai kezdettel csütörtöki napokon. Lebonyolítás rendje: Tavaszi-õszi, vagy tavaszi + rájátszás (a jelentkezõ csapatok létszámának függvényében.) A tavaszi forduló április 15-tõl, az õszi forduló augusztus 26-tól indul. A verseny lebonyolítására a külön kiadott Versenyszabályzatban foglaltak lesznek mérvadóak. Az I III. helyezett ÉREM + OKLEVÉL díjazásban részesül. Az I. helyezett egy KUPÁT is kap. Nevezési díj: Ft/csapat, melyet a sorsolás idõpontjáig kell befizetni, mely magában foglalja a játékvezetõi díjat, a díjazást, pályahasználati díjat. Nevezni április 8. (csütörtök) óráig lehet az Önkormányzat Sport Irodánál, (Bajcsy-Zs. u. 59/A.) Pergel László vagy Kiss Istvánné munkatársaknál. Tel.: Jó sportolást kívánunk: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a XXI. kerületi Labdarúgó Szakbizottság dallamait. A magyaros, pattogó ütemû zeneszámokat és a táncosok magyaros ruháit mindannyiszor vastaps jutalmazta. Nem csak klasszikus magyar és osztrák operettrészletek, táncdalok is szerepeltek a mûsorban, kezdve a múlt század 20- as, 30-as éveiben keletkezettektõl a 60-as évekbeliig, volt shimmy, rock n roll, charleston, vidámmá varázsolva a délutánt. A közönség számára ingyenes volt az elõadás, s a társulat gázsit sem kért a fellépésért, sõt, Kovács József a mûsor után kis állófogadás keretében süteménnyel és üdítõvel vendégelte meg a nagyérdemû közönséget... Az elõadást követõen dr. Avarkeszi Dezsõ a következõket mondta lapunknak: Az Interoperett megint szenzációs volt, a vendégek nagyon jól érezték magukat, sokan megköszönték az élményt, kiemelve: máskor is szívesen eljönnek. Podolák György: A régi csepeliek emlékezhettek a régi Kovács Jóskára, aki a csepeli gyárból mint fiatal gyerek énekelni kezdett, késõbb országos és nemzetközi karriert befutva. Az elõadással viszonozta a csepelieknek, hogy itt nõhetett föl. Gyönyörû mûsort adott, ami emlékezetes marad mindnyájunk számára. Mucsi Ferenc Lépésrõl lépésre a reménység útján A történelmi egyházak közül Csepelen is az evangélikus egyház a legkisebb. A közösség négy-ötszáz címen tartja nyilván azokat, akik a körébe tartoznak. Ez a kis gyülekezet azonban teljes szívvel szereti egyházát, templomát, és mindent megtesz azért, hogy fenntartsa és továbbvigye az evangélikus hagyományt a kerületünkben. Lapunk fölkereste Zólyomi Mátyás evangélikus lelkészt a sétáló utcai templomban, és arról érdeklõdött, mi történt a gyülekezetben az elmúlt évben, és milyen tervei vannak erre az esztendõre? Valahol olvastam, hogy ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat nagy szeretettel mondja. Ránk éppen illõ megállapítás. Ha a múltunk öröksége a Szentíráshoz kötött tanítványság, akkor a jelenünk és a jövõnk az ebbõl folyó tevékeny szeretet. Miben nyilvánul ez meg? Templomunk imádságra és Isten elõtti csendre hívogat. Lehetõség kínálkozik egy-egy beszélgetés- Zólyomi Mátyás FOTÓ: MUCSI FERENC re a lelkésszel. Nyitottak vagyunk, ha valaki szolgálatot kér, legyen az keresztelés, esketés vagy a vigasztalás szolgálata ravatal mellett. Bár ezeknek a szolgálatoknak vannak feltételei, nemigen kérdezzük, hogy ki milyen háttérbõl jött és fordult hozzánk, hiszen ma már unokái vannak azoknak, akik maguk sem jártak hittanra. Istenünk mindenkit szeretettel vár. Erõs vár a mi Istenünk áll a templom homlokzatán az ötszáz éves lutheri jelmondat. Az elmúlt évben kifizettük a templomrenoválás utolsó számláját. A felújítás sokba került. Miért áldoztunk rá? Azért, hogy a templom létével is Istenünkhöz hívogasson. Tavaly egy gyermekcsoportban elkezdtük újra a hittanórákat. Nagyszerû dolog, ha arra gondolunk, hogy a szülõk és a gyerekek közelebb kerülnek az igazsághoz. Fiatal felnõttek jönnek össze szombatonként, hogy együtt kérdezzék: mit üzen Isten igéjén keresztül? Nincsenek sokan, de a szívükben, az életükben ott a menynyei világosság. Lesznek-e többen? Megmaradnak-e a hitben? Isten tudja, de ez is egy lépés a jövõ felé. Nem tudunk nagy dolgokat tenni, csak kis dolgokat, nagy szeretettel. A csepeli evangélikusságot megtizedelte a történelem. Az egykori egyházközség elsõ szétszóratása a második világháború idején volt, azután a püspökség elcsatolta a gyülekezettõl a sziget szórványfalvait, ahol pedig sok hûséges hívünk volt, végül a hetvenesnyolcvanas évek nagy építkezései és az ahhoz kapcsolódó szanálások megadták a kegyelemdöfést az itteni õslakos gyülekezetnek. Bizony alig maradtunk. Arra biztatunk minden embert, hogy tegyen egy kis lépést Isten felé, mert akkor meg fogja látni, hogy Isten sokkal nagyobb lépést tesz õfelé. Életünk, szeretteink élete, magyar népünk sorsa nem fog egy varázsütésre megjobbulni, csak lépésrõl lépésre, kezünket egyenként Jézusnak nyújtva. Újra meg újra elindulva Isten felé, aki a jövõ. M. F.

Országgyûlési képviselõk általános választása

Országgyûlési képviselõk általános választása KIKELET tavaszi melléklet A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 14. szám 2010. április 7. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 16-án. Az újság díjtalan. KÖZLEMÉNY Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

A Nemzeti Színház újkori sikertörténete

A Nemzeti Színház újkori sikertörténete LXI. évfolyam 12. szám 2009. március 27. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 3-án. FOTÓ: GORDON ESZTER A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA A Nemzeti Színház újkori sikertörténete Beszélgetés Alföldi

Részletesebben

Dr. Avarkeszi Dezsõ azt akarja, hogy legyen olimpia Csepelen! Podolák György kétmilliárd forinttal segítette a csepeli a fejlesztéseket

Dr. Avarkeszi Dezsõ azt akarja, hogy legyen olimpia Csepelen! Podolák György kétmilliárd forinttal segítette a csepeli a fejlesztéseket KÉPVISELÕ- JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA SZOLÁRPARABOLA A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 13. szám 2010. április 2. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 7-én. Az újság díjtalan. Jövõ vasárnap

Részletesebben

Projektfelülvizsgálat

Projektfelülvizsgálat LXI. évfolyam 8. szám 2009. február 27. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 6-án. Együttnevelési módszerek Március 4-én immár tizenötödik alkalommal szervezi meg a kerületi önkormányzat és

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. fognak zenélni. 2008-ban készítették

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. fognak zenélni. 2008-ban készítették ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010 A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 11. szám 2010. március 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 26-án. Az újság díjtalan. Huszonnyolc javaslat alapján

Részletesebben

Egész napos táncõrület Csepelen

Egész napos táncõrület Csepelen LX. évfolyam 20. szám 2008. május 16. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 23-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. CSEPEL SZÍNHÁZ Május 28-án, szerdán, 19 órakor: MI VAN A SZOKNYA

Részletesebben

Gyerek mesterek, kerekekkel

Gyerek mesterek, kerekekkel LXII. évfolyam 18. szám 2010. május 7. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 14-én. Gyerek mesterek, kerekekkel A Nagy Imre ÁMK Alapfokú Mûvészeti Iskola aulájában április 28-án nyílt meg a Csepelsziget

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. mindig magával ragadja hallgatóságát. Generációk nõttek fel dalain, melyek a népszerû zene. nemzetközi kultúra

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. mindig magával ragadja hallgatóságát. Generációk nõttek fel dalain, melyek a népszerû zene. nemzetközi kultúra LXI. évfolyam 19. szám 2009. május 15. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 22-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS A 8. OLDALON! Generációk nõttek fel dalain

Részletesebben

Nyitott ajtók: az együttnevelés Csepelen

Nyitott ajtók: az együttnevelés Csepelen LXII. évfolyam 10. szám 2010. március 12. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 19-én. A CSEPELÉRT-DÍJAK ÁTADÁSA: 2010. március 12. 14 órakor, a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében. A Botosánka

Részletesebben

CSEPEL FUTÁS, SPORTTOBORZÓ

CSEPEL FUTÁS, SPORTTOBORZÓ LX. évfolyam 32. szám 2008. szeptember 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb szeptember 26-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Szeptember 20-án Csepel-szigeti kerékpáros találkozó Budapest

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA KERÜLETÜNK A VÁLSÁG ELLENÉRE IS FEJLÕDIK. Milliárdos fejlesztés. az Ady lakótelepen

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA KERÜLETÜNK A VÁLSÁG ELLENÉRE IS FEJLÕDIK. Milliárdos fejlesztés. az Ady lakótelepen LOKÁLPATRIÓTA melléklet A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXI. évfolyam 28. szám 2009. augusztus 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb szeptember 4-én. Az újság díjtalan. Csepeli Õsz Szeptember 25 27. Részletes

Részletesebben

Ne felejtsünk el rá szavazni!

Ne felejtsünk el rá szavazni! CSEPEREDÕ IFJÚSÁGI ÉS SPORT MELLÉKLET FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Radnóti-megemlékezést tartott november 14-én, egy csendes, borongós õszi szombaton, kora délután a csepeli Fidesz-frakció a Csillagtelepen. Képünkön

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA CSEPELI ÕSZ 2010.

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA CSEPELI ÕSZ 2010. Bemutatkoznak az önkormányzati képviselõ-jelöltek 8 20. oldal A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 32. szám 2010. szeptember 24. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 1-jén. Az újság díjtalan.

Részletesebben

Finisben a szennyvíztisztító kivitelezése

Finisben a szennyvíztisztító kivitelezése LXI. évfolyam 13. szám 2009. április 3. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 10-én. Június 7-én lesznek az európai parlamenti választások Június 7-ére írta ki a magyarországi európai parlamenti

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 23. szám 2010. június 11. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb június 18-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Támogatásokról döntöttek a képviselõk Június 2-án folytatódott

Részletesebben

Budapesti Óvodás Vetélkedõ

Budapesti Óvodás Vetélkedõ LXII. évfolyam 21. szám 2010. május 28. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb június 4-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Budapesti Óvodás Vetélkedõ A Budapesti Óvodások Versenyét 17.

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Gárday Balázs gyõzött az idõközi önkormányzati választáson

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Gárday Balázs gyõzött az idõközi önkormányzati választáson LXI. évfolyam 17. szám 2009. április 30. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 8-án. MIZIK ZSUZSA FELVÉTELE A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Gárday Balázs gyõzött az idõközi önkormányzati választáson

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA ASZTALOS ÜZEMÜNK KÍNÁLATA LAPSZABÁSZAT ÉLZÁRÁS RÖVID HATÁRIDÕ! RENDELÉSRE: barkács anyagok puha- és keményfából

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA ASZTALOS ÜZEMÜNK KÍNÁLATA LAPSZABÁSZAT ÉLZÁRÁS RÖVID HATÁRIDÕ! RENDELÉSRE: barkács anyagok puha- és keményfából LXI. évfolyam 5. szám 2009. február 6. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb február 13-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Isten veled, Baracsi Imre! VEGSO BUCSU Január utolsó napján a

Részletesebben

Harminc éves a Kádár Katalin Óvoda

Harminc éves a Kádár Katalin Óvoda LXI. évfolyam 42. szám 2009. december 4. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb december 11-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. A Csepeli Nívódíj idei kitüntetettjei a kerületi képviselõ-testület

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LIX. évfolyam 12. szám 2007. március 30. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 6-án. Csepeli Mûvészeti Szemle A Csepeli Mûvészeti Szemle rendezvénysorozatát a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXI. évfolyam 9. szám 2009. március 6. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 13-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Jelöltségre pályázók A 3. egyéni választó-kerületben április

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÁRVÍZI és 48/49-ES ÉVFORDULÓS MELLÉKLETEK A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LX. évfolyam 11. szám 2008. március 14. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 21-én. Az újság díjtalan. A PSZSZI szervezésében:

Részletesebben

Egészségsziget a testi-szellemi jólétért

Egészségsziget a testi-szellemi jólétért NÉGY ÉV SZÁMVETÉSE MELLÉKLET Képviselõk fogadóórái Podolák György (MSZP), a 30-as választókerület országgyûlési képviselõje fogadóóráját 2006. szeptember 28-án, csütörtökön 16 és 17 óra között tartja az

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. szeptember 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. szeptember 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Augusztus 20-át ünnepeltük Augusztus 20-át több helyszínen, több eseményen is ünnepelték a csepeliek. A Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepén a központi ünnepségek megtekintése

Részletesebben

Sztárpalánták Csepelen

Sztárpalánták Csepelen ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010 Sztárpalánták Csepelen A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 8. szám 2010. február 26. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 5-én. Az újság díjtalan. Palcsó Tamás

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXI. évfolyam 6. szám 2009. február 13. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb február 20-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. A csepeli pártok véleménye a költségvetés tervezetérõl Lapunk

Részletesebben

Teljes körû gasztroenterológiai ellátás a szakrendelõben

Teljes körû gasztroenterológiai ellátás a szakrendelõben 45 éves a Tamási Lajos Olvasó Munkásklub MEGHÍVÓ A csepeli Ruszin Önkormányzat és a csepeli Görög-katolikus Egyházközösség tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2007. december 2-án, vasárnap, 11.30

Részletesebben

Átadták a Csepelért-díjakat

Átadták a Csepelért-díjakat LXI. évfolyam 11. szám 2009. március 20. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 27-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Március 23., hétfõ 14 óra, polgármesteri hivatal A Környezetvédelmi

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. ott az érvényes jogszabályok alapján a területileg illetékes kerületi

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. ott az érvényes jogszabályok alapján a területileg illetékes kerületi LXII. évfolyam 4. szám 2010. január 29. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb február 5-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Síkosságmentesítés A téli idõjárás miatt kialakuló

Részletesebben

Ismét lesz elsõ osztályú röplabda Csepelen

Ismét lesz elsõ osztályú röplabda Csepelen Ülést tartott a képviselõtestület Május 16-ai ülésén a csepeli önkormányzat képviselõtestülete más témák mellett tudomásul vette a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság XX XXI. és XXIII. kerületi Parancsnokságának

Részletesebben