A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 MUSTRA kulturális melléklet Képviselõ-jelöltek az áprilisi országgyûlési választáson Március 19-én lezárult az az idõszak, amely alatt a pártok képviselõ-jelölteket állíthattak az április 11-én és április 25- én tartandó országgyûlési választásra, feltéve, ha az általuk jelölt személyek összegyûjtöttek 750 érvényes ajánló szelvényt. Lapzártánk után a Helyi Választási Irodától a következõ tájékoztatást kaptuk: A 30-as országgyûlési egyéni választókerületben Borbély Lénárd, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt, Nagy Ferenc, a Jobbik Magyarországért Mozgalom- Párt, Podolák György, a Magyar Szocialista Párt jelöltje szerezte meg a választáson történõ induláshoz szükséges számú ajánlást. A 31-es országgyûlési egyéni választókerületben a képviselõ-jelöltséghez szükséges számú ajánlást dr. Avarkeszi Dezsõ, a Magyar Szocialista Párt, Hegedûs Tamás Mihály, a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt, Hudák János, a Lehet Más a Politika és Németh Szilárd, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje kapta meg. A Helyi Választási Iroda tájékoztatásakor a lista még nem volt véglegesnek tekinthetõ, mivel egy (a fenti névsorban nem szereplõ) jelölt esetében a jelölti nyilvántartásba vétel elutasítása ellen fellebbezéssel éltek. A teljesen végleges jelölti listát következõ számunkban ismertetjük. Addig a legfrissebb választási információk elérhetõk az önkormányzat honlapjáról a Választáselnevezésû menüpontnál. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Seregszemle képekkel, hangokkal, táncokkal, szavalatokkal Ha tavasz, akkor Csepeli Mûvészeti Szemle. A tehetséges kerületi fiatalok fórumának több évtizedes hagyománya ezúttal március között kínál bemutatkozási lehetõséget az önkormányzati általános és középiskolák diákjainak hat mûvészeti ágban, azaz képzõmûvészet, hangszeres zene, szóló és csoportos ének, mozgásmûvészet és vers-próza kategóriákban. A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény rendezvénysorozatának megnyitóján, a kis képzõmûvészek díjkiosztóján jártunk a Kék Iskola Galériában, március 17-én. A kiállítás elsõ látogatói Az eredményhirdetés Illyés Gábor galériavezetõ köszöntõjével kezdõdött, amelyben üdvözölte a megjelent önkormányzati tisztségviselõket, iskolai intézményvezetõket, szülõket és a délután fõszereplõit, az egybegyûlt, várakozó szemû gyerekeket. Vass Pál Petra negyedik osztályos kölcseys tanuló mûdaléneklését Tóth Mihály polgármester megnyitóbeszéde követte, amelyben Schopenhauer német metafizikus gondolatát idézte: Már gyermekéveinkben kialakul világnézetünk szilárd alapja, s vele együtt annak sekély vagy mély részei is: késõbb kiképzõdik és befejezõdik, de lényegében meg nem változik.. A polgármester hangot adott meggyõzõdésének, hogy a gyermekéletben meghatározó a családi és iskolai környezet mellett a mûvészeti nevelés a tanórákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon. A képzõmûvészeti kategóriába érkezett pályamûveket méltatni a szakmai zsûri képviseletében Pálffy Katalin kerületi szobrászmûvész emelkedett szóra. (Társa, Málik Irén textilmûvész távol maradni kényszerült az eseményrõl.) A szakember lelki gondolatokkal, a zene (Folytatás a 6. oldalon) LXII. évfolyam 12. szám március 26. Megjelenik példányban, legközelebb április 2-án. Az újság díjtalan. ÓVODÁSOK VERSENYE A Csepel SC Alapítvány Sportcsarnokában március 17.-én rendezte meg a csepeli önkormányzat OMISÁ Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sportirodája valamint CSISE (Csepeli Ifjúmunkás Sportegyesület) a kerületi óvodás vetélkedõt. Az izgalmas versenyekben 17 kerületi óvodából 136 gyerek vett részt. A döntõ mezõnye 4 csoportküzdelem és egy vigaszági (a második helyezettek részére rendezett) verseny után alakult ki. Az öt csapatos döntõ végeredménye: 1. Népmûvészeti és Kézmûves Óvoda, 2. Festõ U. Óvoda, 3. Játéksziget-Bordás u. Óvoda, Napsugár Óvoda, Kossuth 140. Óvoda. Így a márciusi végi budapesti döntõn a gyõztes Népmûvészeti és Kézmûves Óvoda mellett a 2. helyezett Festõ U. Óvoda képviselheti a kerületet. Minden résztvevõ a Sportirodától ajándék labdát kapott. FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Dr. Avarkeszi Dezsõ segítette a csepeli fejlesztéseket Podolák György képviselõi munkájának köszönhetõen országszerte és Csepelen is 20 százalékkal csökkent a távfûtés díja

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG március 26., CSEPEL A Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete eredményesen tevékenykedik A Nagycsaládosok Csepeli Egyesületének alapvetõ célja: az érdekvédelem, a személyes példamutatással a család és nagycsalád értékeinek felmutatása az egész társadalom számára. Mindezek mellett a családok közösségeinek építése, egymás segítése, családi napok és közös programok szervezése. Az egyesület elnöke 1995 óta Staszkiv István, de munkáját maximálisan segíti felesége, Katalin, aki kiváló szervezõ. Most is ketten számolnak be az egyesület elmúlt évekbeli legjelentõsebb eseményeirõl. Évek óta igyekszünk programjainkat úgy összeállítani, hogy a gyermekek, fiatalok számára a szabadidõ aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, az egészséges életmódra nevelést, a közösségi élmény kialakítását segítse elõ mondja Staszkiv István, majd így folytatja: Az elmúlt évek során rengeteg kulturális programja volt egyesületünknek a szabadidõ hasznos és tudatos eltöltésére. A vezetõség és a tagság egyetértett azzal a megállapítással, hogy a színházhoz, múzeumhoz, könyvekhez szoktatott gyerekek, kevésbé agresszívak, mint azok a társaik, akik ezekbõl kimaradnak. Egy UNICEF-állásfoglalás szerint Európában minden gyereknek évente legalább kétszer el kellene jutnia színházba. Vajon Magyarországon mikor jutunk el odáig, hogy egyszer legalább eljussanak?! Az egyesület közremûködésével, pályázati úton elnyert támogatással a csepeli nagycsaládosok gyermekei (ha kell, szülõi kísérettel) akár többször is eljuthattak színházba. Próbálják tudatosítani: szellemi és lelki táplálék nélkül is éhezik a szervezet, és betegséget produkál. Ezért programjaikat úgy állítják össze, hogy térítésmentesen vagy kedvezményesen látogathassák a kulturális rendezvényeket. Azon munkálkodnak, hogy a családi színházba járás hagyományait visszaállíthassák. Mint mondják, a gyerekek érdeklõdésére számot tartó elõadások felkutatása, a szervezés, a tagok értesítése, esetlegesen a gyerekek kíséretének megszervezése nem kis feladat, rengeteg energiát, munkát igényel, de úgy érezik, megéri, hisz elsõsorban a jövõ generációjáról van szó. Általánosságban elmondható, hogy jó hangulatban, sok gyermek részvételével zajlik egyegy rendezvény kapcsolódik a beszélgetésbe Katalin, aki így folytatja: Egész napos tartalmas programot nyújtottunk kicsiknek, nagyoknak egyaránt évente 2-3 alkalommal, többnyire tavasszal, nyáron és kora õszszel. Így például tehetséges csepeli gyermekek színpadi fellépése mellett kézmûves foglalkozá- FOTÓK: MIZIK ZSUZSA A március 6-ai rendezvény pillanatai sok várják az érdeklõdõket szabadtéri rendezvényeinken. A hagyományos technikákat kézmûves mesterek tanítják az érdeklõdõknek, akik nemcsak bepillantást nyerhetnek a mesterség alapjaiba, hanem elkészített munkáikat haza is vihetik minden alkalommal. A legkisebbek az egyesület drótkötélhintáján szórakoznak ezeken a rendezvényeken ingyenesen, gondtalanul. A többgyermekes családból származó segítõ ifjak fegyelmezett és felelõsségteljes munkája nagyban hozzájárul a rendezvény sikeréhez. A kulturális programjaink mellett nem feledkeztünk meg a közös ünnepekrõl (mikulás, karácsony, farsang, gyermeknap) sem mondja Katalin asszony. Ilyenkor mindenki felszabadultabban szórakozhat. A kerületben mûködik több olyan civil szervezet, amelyek szintén a gyerekekért tevékenykednek. Ezek közül két szervezettel a Csepeli Gyermekbarátokkal és a Csikó sétány 4H klubbal már közösen szerveztük a mindenki szabad programját is, ahol a bogrács fõzõverseny mellett játékos ügyességi feladatok, egyéb versenyek is voltak. A gyermeknapi rendezvényeken is a gondtalan kikapcsolódáson kívül célunk a hagyományõrzés, értékfelmutatás. Legutóbb, március 6-án tartottuk a Rákóczi Kertben a farsangi, illetve tavaszköszöntõ rendezvényünket két civilszervezettel közösen. Ez alkalommal nemcsak a gyerekek, de a felnõttek is bõvelkedtek programokban. (Többségükrõl a Csepel újság részletesen beszámolt A szerk.) A felnõttek számára viszont az energiatakarékos izzócsere jelentette a legtöbbet. Egyesületünk nyert a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium izzócsere pályázatán és így nagyon sok nagycsaládosnak tudtunk segíteni, hogy takarékoskodni tudjanak az energiával és így kevesebb villanyszámlát kelljen fizetniük. Terveink az alapító okiratban foglaltaknak megfelelõen családjaink és gyermekeik javára kívánnak szolgálni folytatja Staszkiv István. A kulturális programjainkat szeretnénk folytatni, kirándulásokat, színházlátogatásokat és más közös rendezvényeket szervezni. Gyerekeink egy részének a fent felsorolt programok, illetve az egyesület bedegkéri tanyaházában töltött néhány nap az egyetlen lehetõsége a lakásból való kimozdulásra. A kulturális programjainkon résztvevõk többsége többszörösen hátrányos helyzetû családokból kerül ki, akik a mai árakat nem tudnák megfizetni, támogatás nélkül nem jutnának el. Folytatjuk eddigi sikeres együttmûködésünket a kerületi civil szervezetekkel és más tagegyesületekkel. Szeretnénk továbbra is különbözõ pályázatokon részt venni, habár ez rengeteg munkával, utánajárással, adminisztrációval jár ben a csepeli önkormányzatnál nem pályáztunk, ugyanakkor a polgármesteri keretbõl karácsonyra forint támogatásban részesült az egyesületünk. Folytatni kívánjuk eddigi tevékenységeink között a különbözõ természetbeni adományok szervezését és juttatását tagjaink és az arra rászoruló kerületi lakosok számára ben is szeretnénk megkezdett programjainkat folytatni. Ehhez kérjük minden kedves csepeli lakos, intézményvezetõ, civilszervezet támogatását. Úgy is nyújthatnak az egyesületnek támogatást, hogy közben a támogatónak az egy fillérjébe sem kerül, ha személyi jövedelemadója 1%-át felajánlja szervezetünknek. Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete. Az egyesület adószáma: Számlaszám: OTP Bank Segítségét elõre is köszönjük! Deák Attila CSEPEL FEJLÕDÉSE Április 8-án, délután fél háromkor Széchenyire emlékezünk Több köztéri szoborral, mûtárggyal gazdagodott kerületünk: II. világháborús emlékmû, 56-os emlékmû, szökõkút, Deák Ferenc és József Attila mellszobrok, Radnóti Miklós mellszobra a Radnóti Miklós Mûvelõdési Házban, Üzenet a jövõbe c. millenniumi emlékhely, Árpád, Aradi vértanúk, Táncsics Mihály, Bajcsy-Zsilinszky Endre-, Ady Endreemléktáblák stb. Felújítottuk a két Kossuth Lajos utcai üzletsort; az ifjúsági tábort; díszkivilágítást kaptak a csepeli templomok; intézményeink akadálymentesítésére 63,4 mft-ot; a közlekedés biztonságával kapcsolatos beruházásokra (jelzõlámpák, körforgalmak kiépítésére) 123 mft-ot, a térfigyelõ rendszer kiépítésére több mint 73 mft-ot fordítottunk. A fentiekben felsorolt, közel 20 mdft értékû felújítási, fejlesztési feladatok megvalósításához 5,3 mdft európai uniós pályázati összeget, illetve fõvárosi támogatást nyertünk el, azaz a megvalósított beruházások, felújítások 27 százalékát pályázatokkal biztosítottuk. Emléktáblakoszorúzás Tóth Mihály polgármester Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében tisztelettel meghívja Önt gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából rendezendõ emléktábla-koszorúzásra. Megemlékezõ beszédet mond: Török Ildikó, a gróf Széchenyi István Kéttannyelvû és Általános Iskola igazgatója. A koszorúzás helye: Budapest XXI. kerület Széchenyi István és Táncsics Mihály utca saroképület. A koszorúzás idõpontja: április óra. Tények és adatok 19 milliárd 618 millió 453 ezer forint értékû felújítás, fejlesztés valósult meg a kerületi önkormányzat beruházásában: Csatornák, szilárd útburkolatok, új út (Csepeli út) épültek, összesen 5 milliárd 835 millió 266 ezer forint értékben. 281 mft-ot fordítottunk járdaépítésre; 181 mft-ot parkolók építésére; 545 mft-ot a játszóterek teljes felújítására; 106 mft-ot parképítésre, például az Áruház tér, a Szent Imre tér egy részének felújítására; 156 mft-ot a Karácsony Sándor utcai Sétáló utca kialakítására, 422 mft-ot a lakó és pihenõövezetek (Erdõsor utcai, Simon Bolivár, Szent László utcai, Királymajor lakótelepek) felújítására. 2,2 mdft-ot fordítottunk lakásfelújításokra új lakások építésére, a Széchenyi Terv keretében megépült, II. Rákóczi F. utcai, 116 lakásos lakótelepre. 591 mft-os pályázati támogatást kaptak a csepeli társasházak (10917 lakás) rehabilitációs kéményfelújítási, panel-, illetve az ÖKO programmal kapcsolatos terveik megvalósításához. Új csepeli piacot építettünk, közel 1 mdft-os költséggel. 2,9 mdft-ot kapott a kerületi egészségügy: újjáépült az SZTK, új háziorvosi rendelõk épültek, új otthont kaptak a védõnõk, mintegy 40 mft-os önkormányzati támogatással új mentõállomás épült a kerületben, több száz millió forintot fordítottunk új orvosi mûszerek beszerzésére; Közel 2,7 mdft-ot fordítottunk Csepel oktatási, mûvelõdési, sport- és ifjúsági intézményeinek felújítására, fejlesztésére. Ebbõl 118 mft a bölcsõdék, 457 mft az óvodák, 1,3 mdft az általános iskolák, 199 mft a középiskolák, 282 mft a mûvelõdési intézmények (többek között a Csepeli Galéria és a Helytörténeti Múzeum) megújulását szolgálta. 97 mft jutott a csepeli szociális intézmények (családsegítõ szolgálat, nappali szociális ellátás, gondozói központok) felújítására. Részvétnyilvánítás Az önkormányzat Fidesz-KDNP képviselõcsoportja Németh Szilárd képviselõ és Borbély Lénárd frakcióvezetõ aláírásával részvétközleményt juttatott el szerkesztõségünkbe, mely így szól: Megdöbbenve értesültünk arról, hogy Mehrl János, a csepeli MSZP frakciójának tagja váratlanul elhunyt. A Fidesz-KDNP csepeli frakciója nevében õszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki az elhunyt családtagjainak, barátainak, munkatársainak és az MSZP frakciónak. Ibiza Lakópark civil aggályok Zubor Tamásnak, a Csepeliek a Zöld Kis-Dunapartért Közhasznú Civil Egyesület elnökének aláírásával eljutott szerkesztõségünkbe is annak a levélnek a szövege, melyet a szomszédos kerület, Pesterzsébet címzetes fõjegyzõjének küldött az egyesület a csepeli Ibiza Lakópark engedélyezési eljárásának témájában. Az egyesület a levélben észrevételeit és aggályait fejezte ki az újraindított engedélyezési eljárás kapcsán. Nem tartják elfogadhatónak, hogy a pesterzsébeti építési hatóságot jelölték ki az eljárás lefolytatására. Nehezményezik, hogy az elvi engedélyezési eljárás és az építési engedélyezési eljárás egymással párhuzamosan, egyidejûleg zajlik. Leszögezik, hogy a beruházást több szempontból is aggályosnak tartják, s kérik, hogy a döntéshozatalnál vegyék figyelembe az egyesület felvetéseit, melyeket a levélíró szerint hétezer csepeli polgár, civil szervezetek és politikai szereplõk is támogatnak az egyesület tagsága mellett. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, március 26. KÖZÉLET, GAZDASÁG KÖZÖTT FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Fõvárosi felújítások, fejlesztések a kerületben A fõvárosi önkormányzat felújította: a Csepeli HÉV vonalat, a megállókat, végállomásokat; a Kvassay és a Gubacsi hidat; a központi vízkezelõ mûvet; a Csepeli Mûszaki Szakiskola és Szakközépiskolát; a Dél-Pesti Jahn Ferenc Kórház Csepeli Telephelyén mûködõ rehabilitációs részleget, közel 200 mft értékben. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár új fiókot nyitott a II. Rákóczi Ferenc úton, s a fõváros jelentõsen fejlesztette a csepeli strandfürdõ szolgáltatásait. A tömegközlekedési útvonalak tervezett felújítási programjából a fõvárosi önkormányzat Csepelen megvalósított projektjei: Szabadkikötõ út, Kossuth Lajos u., II. Rákóczi Ferenc út, Erdõalja u., Kölcsey u., Vénusz u., Szabadság u., Ady Endre út, Hollandi út, Szentmiklósi út, Völgy u, Katona József u., Erdõsor u., Széchenyi u., Koltói Anna u. részleges vagy teljes felújítása. A fõvárosi önkormányzat 1,2 mdft-tal járult hozzá a kerületi SZTK újjáépítéséhez, több száz millióval a panelházak felújításához. Csepelen valósul meg a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep, Közép-Európa legnagyobb környezetvédelmi beruházása. Vállalkozói tõkébõl, magánerõbõl megvalósult beruházások: Közel 750 családi ház épült a kerületben; vállalkozói beruházásban több mint 1000 új lakással nõtt a kerület lakásállománya. Új egységekkel bõvült a kerület kereskedelmi hálózata: Csepel Plaza, Kaisers, Spar, BAUMAX, TESCO, McDonalds, Corso üzletház, Csikó sétányi üzletsor, Match, Penny Market, viztorony melletti üzletház, Jisk, Diego stb., de a kerületi határ mellett épült Auchan és Bauhaus is szolgálja a csepelieket. Több gyógyszertárral bõvült a kerület egészségügyi szolgáltatása. Új, alapítványi fenntartású iskolák kezdték meg mûködésüket a kerületben: Csepel-sziget Általános és Szakképzõ Iskola, az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakiskola, Montessori Kétnyelvû Óvoda és Bölcsõde, Génius Általános Iskola, és új oktatási épületeket adott át az ADU Oktatási Kft. Templomot építettek a csepeli görög katolikusok, amelyhez az önkormányzat is hozzájárult. Több bank, biztosító nyitott fiókot a kerületben: Raiffeisen, Citybank, MKB, Budapest Bank, K&H, Erste Bank, CIB Bank, Unicredit, Allianz stb. Autószalonokkal, új, autókereskedelemmel foglalkozó telepekkel, szervizekkel bõvült az autópiac, a csepeli lakosok által használt autók száma elérte a et, 6 új benzinkúttal gyarapodott a kerület. Az elmúlt 15 évben tehát sokat változott, fejlõdött Csepel, a csepeliek élete. A tények mögött azonban rengeteg emberi erõfeszítés van. A csepeli emberek, vállalkozók hozták létre, viselték el a változásokat. Munkájuk gyümölcse látható a számok mögötti valóságban, érezhetõ a jobb életkörülményekben, a lakhatóbb környezetben, a csepeliek mindennapjaiban. A csepeli önkormányzat mindehhez feladatának megfelelõen, megteremtette, szervezte a feltételeket, ösztönözte a fejlõdést, szolgálta sok csepeli támogatásával együtt a csepelieket. Tóth Mihály Mindenki fontos, mindenki számít Kevés olyan klubról vagy társas összejövetelrõl hallani, ahol nem csupán nõnapot ünnepelnek március elején, hanem férfinapot is! A csepeli nyugdíjas klub tagjai idén sem feledkeztek meg errõl a hagyományról, és a szokásos csütörtöki klubdélutánt egy kis ünnepléssel is megszínesítették. Minden adott volt a jó hangulathoz, amit a vendégek ki is használtak. A vidám és lelket melengetõ pillanatokban bõvelkedõ rendezvényre március 4-én került sor a Rákóczi Kertben. Talán mindenki egyetért azzal, hogy a nyugdíjas egyesületek szinte a második családja a nyugdíjasoknak, ahol aktív társadalmi élet folyik, s ahol a tagok megbizonyosodhatnak arról, hogy mindenki fontos, hogy mindenki számít. A mostani klubdélutánon közel hetven klubtag volt jelen: ettek, táncoltak, beszélgettek, majd ajándékként mindenki nõk és férfiak is színes tálcát kaptak ajándékba a szervezõktõl. S egy kis érdekesség a Nemzetközi Férfinapról: Magyarországon 2009-ben ünnepelték elõször hivatalosan, a célja többek között az, hogy a fiúk és férfiak egészségére fókuszáljon, elõtérbe helyezze a nemek közötti egyenlõséget, az ellenük szóló diszkriminációt, megünnepli az elért eredményeiket és hozzájárulásukat, különös tekintettel a közösség, család, házasság és a gyerekekkel való törõdés területén. A Nemzetközi Férfinapot egyébként még Trinidad és Tobago-ban, Jamaicában, Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Pakisztánban, Haitin, Szingapúrban, Máltán, Dél-Afrikában, Kínában és az Egyesült Királyságban is megünneplik. Fenyvesi E. CSEPEL POLGÁRMESTERÉNEK KÖZLEMÉNYE A kormány adó- és pénzügyi intézkedéseit követõen 2010 márciusában több olyan információ jutott tudomásomra, mely szerint az alacsonyabb jövedelmû közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselõk február havi jövedelme érzékelhetõ módon csökkent. A kialakult helyzet megismerésére, a probléma elemzésére vizsgálat lefolytatását rendeltem el annak tisztázása érdekében, hogy van-e az önkormányzatnak lehetõsége a feszültség csökkentésére. Azonnali intézkedésként vezetõi egyeztetésen felhívtam munkatársaim figyelmét, tájékoztassák a munkavállalókat arról, hogy az alacsonyabb jövedelmûek a március havi munkabérükhöz az idén másodszor (elsõ alkalommal januári bérhez kapcsolták) kapnak a központi költségvetéstõl forintot (a 13. havi illetmény kompenzációjaként), illetve arról, hogy az adójóváírás igénylésének lehetõségével mielõbb éljenek. A vizsgálat eredményérõl a képviselõ-testületet és a helyi nyilvánosságot tájékoztatom. Tóth Mihály polgármester Jókedv és tangóharmonikaszó Nevetés és tangóharmonikaszó hallatszott március nyolcadikán a Nyugdíjasok Munkásotthoni klubhelyiségébõl. A jókedvet csak fokozta dr. Avarkeszi Dezsõ parlamenti képviselõ, Szenteczky János, a CSEVAK Zrt. vezérigazgatója és Nagy József, az intézmény igazgatója, akik Nõnap alkalmából köszöntötték az idõs hölgyeket. A hagyományokhoz híven egyegy szál piros szegfût kapott mindenki, ezen felül pedig meghívót a március huszadikai Interoperett elõadásra. Virág Mihályné, a klub vezetõje és segítõi pedig finom szendvicsekkel és süteményekkel készültek, így a délután jó kedvvel, valamint ének- és muzsikaszóval folytatódott Fancsek Károly tangóharmonikajátékának köszönhetõen. F. T. Lakásszövetkezetek klubdélutánja A csepeli lakásszövetkezetek rendszeresen szerveznek klubdélutánokat annak érdekében, hogy a lakásfenntartó szövetkezetek, társasházak vezetõinek és tisztségviselõinek lehetõséget biztosítsanak kötetlen formában az információcserére. A március 4-ei klubdélután különösen érdekesnek ígérkezett, hiszen az áramszolgáltató váltásának és a tömbházakban az áramszolgáltatás technikai feltételeit beszélhették volna meg az Elmû szakemberével. Õ azonban külföldi útja miatt nem jelent meg a La Guna étteremben Téma azonban így is volt, közülük a legfontosabb talán a felgyülemlett hátralékok kezelése. A Táncsics Mihály Lakásfenntartó Szövetkezetben például a év végi kétmillióról 2009 végére 3,6 millió forintra emelkedett a be nem fizetett közös költség összege, a Petõfi szövetkezetben nyolcról tízmillióra. Ellenpélda is akad: a Sallai Imre Lakásszövetkezetben kilencszázezerrõl egy év alatt a felére csökkent a kinnlevõség. Az eddigi tapasztalatok szerint a nem fizetõk megregulázására a bíróságra benyújtott fizetési meghagyás a leghatékonyabb megoldás. A jelzálogjognál azért jobb, mert abból a közösségnek nem lesz pénze. A résztvevõk beszámoltak arról, hogy a csepeli bíróság rendkívül gyors más bíróságokhoz képest, a körülményektõl függõen az elmúlt idõszakban három hét és fél év közötti idõtartam alatt hozott ítéletet ilyen ügyekben. Szabó József, a Táncsics szövetkezet felügyelõbizottságának elnöke elmondta, hogy a válság miatt tavaly nem indítottak eljárást a nem fizetõkkel szemben, ám az idén már kénytelen voltak, különben ellehetetlenül a gazdálkodásuk. A Sallai szövetkezet vezetõje, Nógrádi László arról számolt be, hogy tízévenként ajánlatos a fûtési rendszer kitisztítása. Jó ideig keresték a megoldást, mivel sokan panaszkodtak az utóbbi idõben, hogy a radiátoruk nem melegedett kellõ mértékben. Több lehetõséget is FOTÓ: MIZIK ZSUZSA FOTÓ: MIZIK ZSUZSA megvizsgáltak, az egyik drágább volt, mint a másik, ráadásul sok kosszal is járt a lakásokban. Aki keres, az talál, mondja a közmondás, és a szövetkezet eljutott egy vállalkozóhoz, amely a mosóberendezésével a pincébõl strangonként kitisztítja a radiátorokat, majd az egész rendszert korrózióvédõ folyadékkal tölti föl. A beavatkozást követõen a lakók túlfûtésre panaszkodtak, így kérésre a Fõtáv csökkentette a szivattyúk teljesítményét. Az akció forintosított haszna a késõbbiek során állapítható meg. Weller Lajos, a Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet igazgatóságának elnöke szóvá tette a száraz tûzi vízvezetékekkel kapcsolatos gondokat. A rendszert évente kétszer nyomáspróbának kell alávetni tetemes pénzösszegért, ám Csepelen ilyen rendszert még egyszer sem használtak a tûzoltók annak lassú bevethetõsége miatt. Tûz esetén egy tízemeletes épületben a lánglovagok a saját fecskendõiket sokkal gyorsabban használatba vehetik, mintha feltöltenék vízzel a vezetékrendszert. A fém alkatrészeket rendszeresen ellopják, a lakásszövetkezet fizet a pótlásukért, tûz esetén pedig senkinek eszébe sem jut használni. Az interneten találtak fórumot a problémával kapcsolatban: a tûzoltók véleménye is negatív az egészrõl. Véleménye szerint a tûzoltóság egy visszamaradt törvény miatt büntet alkalmasint. Ez ügyben a LÉTÉSZ-hez fordul a lakásszövetkezet. Mucsi Ferenc

4 4 ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS március 26., CSEPEL Interoperett gála nyugdíjasoknak Az MSZP csepeli szervezetének két országgyûlési képviselõje és az április 11-ei választásokon induló két képviselõjelöltje, dr. Avarkeszi Dezsõ és Podolák György meghívására az Interoperett társulata tartott elõadást a Csepeli Munkásotthonban március 20-án. A koncert kezdete elõtt dr. Avarkeszi Dezsõ a színpadra lépve mondta el a kampánytámogató gála létrejöttének elõzményeit, majd Podolák György bejelentette, hogy nem fognak énekelni, ami meglehetõs derût keltett a nézõtéren. A képviselõk tolmácsolták az Interoperett Kft. vezetõje és rendezõje, Kovács József, jókívánságait, majd kellemes szórakozást kívántak a meghívottaknak. A karmester, Farkas Pál intésére ifj. Johann Strauss Éljen a magyar címû mûvével indult a mûsor, majd sorra csendültek Podolák György és dr. Avarkeszi Dezsõ nyitotta meg az estet fel a jól ismert melódiák. A hallgatóság szívesen fogadta Strauss, Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Ábrahám Pál örökzöld FOTÓK: MIZIK ZSUZSA TISZTELT KÉPVISELÕ- JELÖLTEK! A pártok egyetértésével a Csepel újság a választási kampányban három alkalommal biztosít ingyenes bemutatkozási lehetõséget. A kampány-idõszak harmadik, ingyenes bemutatkozási lehetõségét a kellõ számú ajánlószelvényt összegyûjtött jelölteknek a CSEPEL 2010/13. számában vehetik igénybe. Anyagterjedelem: 1800 karakter + fotó + logó (összesen egynegyed újságoldal személyenként). Leadási határidõ: március 29., hétfõ, reggel 8 óra. Megjelenés: április 2. Kérjük a határidõ betartását. Köszönettel: a szerkesztõség. VERSENYFELHÍVÁS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata MÛFÜVES SZABADTÉRI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGA A tavaszi és õszi idõszakban sportolási lehetõséget biztosítunk fõs kispályás focicsapatok részére. A bajnokság a Jedlik Ányos Gimnázium világítással ellátott új mûfüves kispályáin (Bp. XXI., Táncsics M. u. 92.) kerül megrendezésre órai kezdettel csütörtöki napokon. Lebonyolítás rendje: Tavaszi-õszi, vagy tavaszi + rájátszás (a jelentkezõ csapatok létszámának függvényében.) A tavaszi forduló április 15-tõl, az õszi forduló augusztus 26-tól indul. A verseny lebonyolítására a külön kiadott Versenyszabályzatban foglaltak lesznek mérvadóak. Az I III. helyezett ÉREM + OKLEVÉL díjazásban részesül. Az I. helyezett egy KUPÁT is kap. Nevezési díj: Ft/csapat, melyet a sorsolás idõpontjáig kell befizetni, mely magában foglalja a játékvezetõi díjat, a díjazást, pályahasználati díjat. Nevezni április 8. (csütörtök) óráig lehet az Önkormányzat Sport Irodánál, (Bajcsy-Zs. u. 59/A.) Pergel László vagy Kiss Istvánné munkatársaknál. Tel.: Jó sportolást kívánunk: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a XXI. kerületi Labdarúgó Szakbizottság dallamait. A magyaros, pattogó ütemû zeneszámokat és a táncosok magyaros ruháit mindannyiszor vastaps jutalmazta. Nem csak klasszikus magyar és osztrák operettrészletek, táncdalok is szerepeltek a mûsorban, kezdve a múlt század 20- as, 30-as éveiben keletkezettektõl a 60-as évekbeliig, volt shimmy, rock n roll, charleston, vidámmá varázsolva a délutánt. A közönség számára ingyenes volt az elõadás, s a társulat gázsit sem kért a fellépésért, sõt, Kovács József a mûsor után kis állófogadás keretében süteménnyel és üdítõvel vendégelte meg a nagyérdemû közönséget... Az elõadást követõen dr. Avarkeszi Dezsõ a következõket mondta lapunknak: Az Interoperett megint szenzációs volt, a vendégek nagyon jól érezték magukat, sokan megköszönték az élményt, kiemelve: máskor is szívesen eljönnek. Podolák György: A régi csepeliek emlékezhettek a régi Kovács Jóskára, aki a csepeli gyárból mint fiatal gyerek énekelni kezdett, késõbb országos és nemzetközi karriert befutva. Az elõadással viszonozta a csepelieknek, hogy itt nõhetett föl. Gyönyörû mûsort adott, ami emlékezetes marad mindnyájunk számára. Mucsi Ferenc Lépésrõl lépésre a reménység útján A történelmi egyházak közül Csepelen is az evangélikus egyház a legkisebb. A közösség négy-ötszáz címen tartja nyilván azokat, akik a körébe tartoznak. Ez a kis gyülekezet azonban teljes szívvel szereti egyházát, templomát, és mindent megtesz azért, hogy fenntartsa és továbbvigye az evangélikus hagyományt a kerületünkben. Lapunk fölkereste Zólyomi Mátyás evangélikus lelkészt a sétáló utcai templomban, és arról érdeklõdött, mi történt a gyülekezetben az elmúlt évben, és milyen tervei vannak erre az esztendõre? Valahol olvastam, hogy ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat nagy szeretettel mondja. Ránk éppen illõ megállapítás. Ha a múltunk öröksége a Szentíráshoz kötött tanítványság, akkor a jelenünk és a jövõnk az ebbõl folyó tevékeny szeretet. Miben nyilvánul ez meg? Templomunk imádságra és Isten elõtti csendre hívogat. Lehetõség kínálkozik egy-egy beszélgetés- Zólyomi Mátyás FOTÓ: MUCSI FERENC re a lelkésszel. Nyitottak vagyunk, ha valaki szolgálatot kér, legyen az keresztelés, esketés vagy a vigasztalás szolgálata ravatal mellett. Bár ezeknek a szolgálatoknak vannak feltételei, nemigen kérdezzük, hogy ki milyen háttérbõl jött és fordult hozzánk, hiszen ma már unokái vannak azoknak, akik maguk sem jártak hittanra. Istenünk mindenkit szeretettel vár. Erõs vár a mi Istenünk áll a templom homlokzatán az ötszáz éves lutheri jelmondat. Az elmúlt évben kifizettük a templomrenoválás utolsó számláját. A felújítás sokba került. Miért áldoztunk rá? Azért, hogy a templom létével is Istenünkhöz hívogasson. Tavaly egy gyermekcsoportban elkezdtük újra a hittanórákat. Nagyszerû dolog, ha arra gondolunk, hogy a szülõk és a gyerekek közelebb kerülnek az igazsághoz. Fiatal felnõttek jönnek össze szombatonként, hogy együtt kérdezzék: mit üzen Isten igéjén keresztül? Nincsenek sokan, de a szívükben, az életükben ott a menynyei világosság. Lesznek-e többen? Megmaradnak-e a hitben? Isten tudja, de ez is egy lépés a jövõ felé. Nem tudunk nagy dolgokat tenni, csak kis dolgokat, nagy szeretettel. A csepeli evangélikusságot megtizedelte a történelem. Az egykori egyházközség elsõ szétszóratása a második világháború idején volt, azután a püspökség elcsatolta a gyülekezettõl a sziget szórványfalvait, ahol pedig sok hûséges hívünk volt, végül a hetvenesnyolcvanas évek nagy építkezései és az ahhoz kapcsolódó szanálások megadták a kegyelemdöfést az itteni õslakos gyülekezetnek. Bizony alig maradtunk. Arra biztatunk minden embert, hogy tegyen egy kis lépést Isten felé, mert akkor meg fogja látni, hogy Isten sokkal nagyobb lépést tesz õfelé. Életünk, szeretteink élete, magyar népünk sorsa nem fog egy varázsütésre megjobbulni, csak lépésrõl lépésre, kezünket egyenként Jézusnak nyújtva. Újra meg újra elindulva Isten felé, aki a jövõ. M. F.

5 CSEPEL, március 26. MELLÉKLET 5 Családi történelemóra avagy a pengõk zizzenése A nagyi télikabátja Tízéves gyermekem gyakran elõvesz egy, a lakásban könnyen elérhetõ helyrõl valamit. Olyasvalamit, ami mára családi relikviává nõtte ki magát a nagyi télikabátját. Ilyenkor leülünk az asztalhoz és emlékezünk azokra az idõkre, amelybe ez az ereklye visszavezet sajnos évek óta már a nagyi nélkül... Ténylegesen nem is a szóban forgó kabát, hanem annak ellenértéke vagy még inkább: ellenértéktelensége az, ami e beszélgetések alkalmával terítékre kerül. Csemetém ugyanis egy réges-régi pénztárcát halász ilyenkor elõ, benne papírpengõkkel sok ezer, tíz- és százezer, sõt mill-, bill-, meg kit tudja, milyen pengõkkel. A nagyi ezért a pénzért dolgozott éjt nappallá téve a második világháború utáni Budapesten meséli ilyenkor nejem a minden érdekességre fogékony gyermekünknek, de mire összejött annyi, hogy megvehette volna a télikabátot, a pénz már fabatkát sem ért. Szüleim is beszéltek nekem azokról az idõkrõl éppen úgy tízéves korom táján. Tõlük tudom, hogy az infláció akkoriban az egekbe szökött. A sebtében nyomott, s naponta többször kibocsátott bankókban bokáig gázoltak KÉPZÉSEINK Nyolc évfolyamos Gimnázium (4+4) Általános iskola 5. osztályától középiskola 12. osztályáig Humán tagozat: Nyelv: Emelt szintû angol, német Informatika: Emelt szintû informatikai Magyar nyelv és irodalom: Emelt szintû magyar nyelv és irodalom Ének-zene: Emelt szintû ének-zene Zenei tagozat: Klasszikus zenész: Jazz-zenész: az utcán a pestiek és utcaseprõk által használt fûzfa-alkalmatossággal seperték össze a hasznavehetetlenné vált szemetet. A két mese között eltelt csaknem fél évszázad. Hogy a gyermekem kezében játékszerként és a múlt mementójaként meg-megzizzenõ pengõ-milliárdok most mit érnek, nem tudom. Meg kellene egyszer kérdezni egy numizmatikust merül fel olykor bennem, de azonnal el is hessegetem magamtól a gondolatot. Nem lehetetlen ugyanis, hogy a szakember akkora összeget mond, amitõl kísértésbe esnék. De tudom, sosem tenném meg. A nagyi télikabátja ugyanis nem eladó. Még olyan forintok millióiért sem, amelyet augusztus 1-jén vezettek be hazánkban, hogy letörjék a már emlegetett hiperinflációt. A nagyi télikabátja nekünk ugyanis minden pénzt megér Fehér György Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Öt évfolyamos Zenemûvészeti Szakközepiskola (4+1) Középiskola 9. osztálytól 13. osztályig Klasszikus zenész: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ Jazz-zenész: jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Négy évfolyamos Gimnázium (4) Középiskola 9. osztálytól 12. osztályig Humán tagozat: Nyelv: Emelt szintû angol, német Informatika: Emelt szintû informatikai Magyar nyelv és irodalom: Emelt szintû magyar nyelv és irodalom Érettségi utáni 3 éves zenész szakképzés (3) Középiskola 13. osztálytól 15. osztályig Klasszikus zenész: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, zongora, gitár, ének, hegedû, cselló, bõgõ, ütõ Jazz-zenész: jazz-zongora, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazzdob, jazzének, jazztrombita, jazzharsona Érdeklõdni: 1211 Bp., II. Rákóczi F. út 121. Tel.: 06 (1) Web: MUSTRA A CSEPEL KULTURÁLIS MELLÉKLETE 90 éves a Munkásotthon Majd egy évszázada már, hogy a csepeliek szolgálatában áll e sokoldalú intézmény. Ez idõ alatt generációk nõttek fel, akik mind erõs szálakkal kötõdnek e házhoz. E hosszú, tartalmas évek pillanatképeibõl és színházi plakátjaiból nyílt kiállítás a Galéria 21- ben, március tizenkettedikén, amikor is gála mûsorral ünnepeltük e szép évfordulót. A kiállításmegnyitón a Csepp Csepel táncegyüttes énekelt régi népdalokat, majd Nagy József, a munkásotthon igazgatója emlékezett meg az eltelt esztendõkrõl. Különleges ez a mûvelõdési ház, mert a kerület lakóinak kezdeményezésére indult meg az építkezés; téglajegyek vásárlásával segítették elkészültét, de A miniszteri elismerõ oklevél átadása Március 30-án: Vöröskeresztes játékvásár! FIGYELEM! A Magyar Vöröskereszt XXI. ker. Szervezete egésznapos játékvásárt szervez március 30-án (kedden), ig, a vöröskeresztes székházban (Ady Endre út 61. megközelíthetõ a 148, 151, 36-os autóbuszokkal, a papírgyári megállónál.) Használt, és új, jó minõségû játékot kínálunk igen kedvezõ áron. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy aki érvényes évi vöröskeresztes tagság, ill. véradó igazolvánnyal rendelkezik, 10% kedvezményt kap. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt! FOTÓK: MIZIK ZSUZSA támogatást adtak többek között a Weiss Manfréd gyár és a Szociáldemokraták is. A szándék és az akarat intézménye ez, amelynek ma is 772 állandó tagja van, s számos klub és szakkör mûködik benne ma is. Mannsfeld Péter Galéria Kõrösy Attila kiállítása Kõrösy Attila festõmûvész kiállítását a Mannsfeld Péter Galériában március 29- én, 14 órakor nyitja meg Keppel Márton mûvészettörténész hallgató. Közremûködik Cziránkú Sándor gitármûvész, kétnyakú magyar gitáron és Csík István ütõs hangszeren. A vendégeket Keppel Gyula, a galéria mûvészeti vezetõje köszönti. A gálamûsor Tiszai Balázs szavalatával vette kezdetét: Vörösmarty Mihály A Guttenberg albumba c. versét hallhattuk, majd Erkel Ferenc Ünnepi nyitánya következett. A fúvósok után Tüske István, a Réti Pál Fotóklub vezetõjének Tavaszi Horgász Szakkör Ingyenes Ifjúsági Horgász Szakkör kezdõdik a Csepel Horgász Egyesület klubjában. Az elsõ elõadás március 30-án, kedden, órakor lesz, a Hollandi út 240. szám alatti horgásztanyánkon. A szakkör témái: Alapvetõ horgászismeretek, víztípusok, RSD fogható halai, védett halaink, spiccbotos horgászat, feeder horgászat, ponty horgászata, folyóvízi és tavi horgászat, versenyhorgászat. régi felvételekbõl készült vetítését nézhettük meg. Természetesen Csepel és a munkásotthon büszkeségei, a néptáncegyüttesek is felléptek. Valamennyi korosztály a legkisebbektõl az Öreg Táncosokig megmutatta, miért is olyan különleges hely ez az intézmény. A zenét a Zagyva Banda szolgáltatta. Köszöntõ beszédében dr. Avarkeszi Dezsõ kiemelte, ez még csak az elsõ kilencven év, hiszen ezek a csodálatos mûsorok is bizonyítják, hogy van jövõje a Csepeli Munkásotthonnak. Büszkék lehetünk az itt folyó munkákra, a színházteremre és az ide kötõdõ sok-sok emlékre. Meglepetésként pedig egy Miniszteri Elismerõ Oklevelet adott át Nagy József igazgatónak, melyet Hiller István oktatási és kulturális miniszter adományozott az elmúlt kiemelkedõ évekért. Nagy József meghatódva mondott köszönetet az intézmény egykori és jelenlegi dolgozóinak és a szakköröknek, akik éltetik ezt a házat. Kívánom, hogy a munkásotthon az elkövetkezendõ kilencven évben is szolgálja a lakosokat. S köszönetet mondott minden segítségért, melyet az évek során kaptak, többek között a csepeli és a fõvárosi önkormányzatnak és az oktatási tárcának. A gálamûsor után finom töltött káposzta, népzene és tánctanítás várta a vendégeket. Ferentzi Tünde A Sétáló utcai könyvtárban március 29, hétfõtõl új kiállítás látható! Innen-onnan címmel a Budaörsi Sásdi László Fotómûhely tagjainak fényképeibõl rendezett kiállítást Kovács Bea nyitja meg, hétfõn 18 órakor. Megtekinthetõ május 8-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében. A FILMTÖRTÉNETI SORO- ZATBAN április 1-jén, csütörtökön, kor kezdõdik a vetítés a Csepel Galéria Mûvészetek Házában (Csete Balázs utca 15. Árpád utca felõl megközelítve): JACQUES TATI Hulot úr nyaral címû filmje (1953, vígjáték) lesz mûsoron. Horgász Környezetvédelmi Napot tart a Csepel Horgász Egyesület március 27-én, szombaton. Találkozás reggel fél nyolctól a Hollandi úti horgásztanyán.

6 FOTÓK: MIZIK ZSUZSA 6 MUSTRA március 26., CSEPEL Seregszemle képekkel, hangokkal, táncokkal (Folytatás az 1. oldalról) õsi motívumának ószövetségi történetével indította értékelését, hiszen a feladat az volt, hogy az iskolások Hang kép, kép hang témamegjelöléssel keressenek asszociációs kapcsolatot a hangok, zenék, zörejek képi megjelenítésére. A felkészítõ pedagógusok által elõzsûrizett és beküldött, közel négyszáz alkotásból a kiállítótér szûkössége folytán százat mutat be a Kék Iskola Galéria. (A többi is megmérettetik majd a Csepel-sziget Ifjú Tehetségei képzõ- és iparmûvészeti versenyen.) A bírálók szerint a megadott témán belül jellemzõen a zenét, a harmonikus hangok sorozatát ábrázolták a gyerekek, értelemszerûen nagy különbséggel az alsó és felsõ tagozatosok. A szobrászmûvész azt is megjegyezte, hogy a tárlatra jól Rajzfilmtábor gyerekeknek A Magyar Rajzfilm Kft. idén is megrendezi Húsvéti táborát április 2-án, pénteken és 6-án, kedden. A tábor 9-16 óráig tart. A gyerekek rajzfilmet készítenek kedvenc figurájukkal. A kész jeleneteket CD-n hazavihetik. Filmvetítés! Gyermekszeretõ, gyakorlott kollégánk egyénileg foglalkozik a résztvevõkkel. További felvilágosítást adunk a 06 (1) , 06 (1) Szívesen látjuk a gyerekeket szombatonként rajzfilmes szakkörünkben is a tanév alatt. Felnõtteknek animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzést indít a Magyar Rajzfilm Kft. Iskolája. A képzési idõ: 8 hónap, heti 2 alkalommal. Választhat a délelõtti vagy az esti csoport között. Nyílt nap! Beiratkozás elõtt betekinthet a most folyó képzésbe. Felvételizõknek is ajánljuk. Tudását hasznosíthatja rajzfilmstúdiókban és számítógépes munkáknál is. T.: 06 (1) , 06 (1) láthatóan rányomja a bélyegét egy-egy felkészítõ tanár útmutatása. A program fénypontja a díjkiosztás volt. Illyés Gábor elmondta, hogy a zsûri érdeklõdés hiányában, a kiírástól eltérõen egybeolvasztotta a grafikák és a színes munkák eredetileg külön kiírt kategóriáit, de így is szétválasztva értékeltek minden évfolyamot korosztályonként három fokozattal: arany, ezüst és bronz oklevelekkel. Volt, ahol megosztott helyezést hirdettek, máshol csak ezüst díjjal jutalmaztak. Az iparmûvészeti munkák közül kettõt talált díjazásra érdemesnek a bírálóbizottság, mindkettõ arany minõsítést kapott. A felkészítõk felsorolása után a dicsérõ okleveleket elnyertek iskolánkénti névsorát is felolvasta a galériavezetõ. A közzétett nyertesek egy szentendrei hajókiránduláson is részt vehetnek a közeljövõben. A tárlat a tavaszi szünetig, április 1-jéig látogatható a Kék Általános Iskola földszinti kiállítóterében, hétköznaponként 8 18 óra között. Az okleveles alkotásokat a Királyerdei Mûvelõdési Házban, június 10-én, a kerületi pedagógusnap alkalmából rendezett kiállításon is megtekintheti a közönség. Varga Violetta További szemleprogramok Hangszeres zene: III , 13.30, Fasang Árpád Zeneiskola Mozgásmûvészet: III. 31., 13.00, Radnóti Miklós Mûvelõdési Ház Európai Szaxofonverseny Szlovénia: Harmadik lett az Egressy-növendék Az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola növendéke, Klacsák Balázs egybõl a rivaldafény közepébe került, amikor a Szlovéniában nemrég rendezett Nemzetközi Szaxofonversenyen a harmadik díjat szerezte meg! A fiú négy évvel ezelõtt vette elõször kezébe a hangszert. Klacsák Balázs neve minden bizonnyal ismerõsen cseng lapunk olvasóinak fülében. Õ az, aki húgával, Zsófiával, az utóbbi idõben többször is szerepelt egy-egy kiállítás megnyitón például decemberben a Király- Erdei-Mûhelyben, majd nem sokkal késõbb, egy, az ÁMK-ban rendezett eseményen. És most már nemzetközileg is jegyzik nevét! Bármilyen verseny döntõjébe pláne európai döntõjébe bekerülni nem kis teljesítmény. Ha pedig valaki nagyon magas szakmai pontszámmal jut be, akkor nagy durranás várható. Így is történt, hiszen világraszóló eredményként könyvelhetjük el, hogy az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola növendéke, a VI. osztályos Klacsák Balázs a Szlovéniában rendezett nemzetközi szaxofonversenyen harmadik lett tudtuk meg a fiú szaxofon-tanárától, Balogh Gábor fõigazgatótól, aki hozzátette: ez a nagyszerû eredmény amelynek részese a zongorán közremûködött Mudranyinetz Arina is Csepelnek és az iskolánknak újabb dicsõséget szerzett! F. Gy. Pályázati felhívás Az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támogatása (kódszám: LFP-2009-LA-7) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata pályázatot ír ki az Önkormányzati Miniszter által meghirdetett az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támogatására. A támogatás célja: A támogatás célja a lakóépületek üzemelõ, fûtõ- és/vagy vízmelegítõ berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyûjtõkéményeinek (a továbbiakban: termofor kémények) biztonságtechnikai felújítása. Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és a lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik termofor kéményeinek biztonságtechnikai felújításának elõsegítésére (továbbiakban pályázók). Felújítási támogatást igényelhet az a társasház vagy lakásszövetkezet, amely a) a kerület közigazgatási határán belül fekvõ, legalább 8 lakásos lakóépület, amelyben a meglévõ kettõsfalú, illetve egyesített falú gyûjtõkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási munkálataira igényelhetõ a támogatás, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelõberendezések által elõállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történõ és az életbiztonságot veszélyetetõ visszaáramlásának megakadályozása. Az egyéb, nem lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítási költségeihez a támogatás nem vehetõ igénybe. A felújítás során az épületben lévõ valamennyi használatban lévõ termofor kéményt fel kell újítani. b) és amely közgyûlése megszavazta a tervezett munkákat, a várható költségekkel és a pénzügyi forrással együtt, és ezt határozatban rögzítette. Illyés Gábor és Pálffy Katalin A munkanélküliség helyzete Csepelen és a kezelésével kapcsolatos programok Csepelen ma 2400 regisztrált munkanélkülit tartanak nyilván. A munkanélküliség (az ellátórendszerben megjelentek száma) tavaly (2009-ben) több mint kétszeresére növekedett. Az önkormányzati ellátó rendszerben 2010 februárjában rendszeres szociális segélyben 160 nem-foglalkoztatott részesült, rendelkezésre állási támogatásban pedig 409 fõ. A 2008-ban önkormányzati ellátásban részesültek számához (360 fõ) képest több mint másfélszeres a növekedés egy év alatt. Az önkormányzat a közfoglalkoztatást 2009-ben bõvítette, 130 férõhelyen több mint 150 fõ számára biztosított közfoglalkozatást ben további 20 százalékos bõvítésre kerül a közfoglalkoztatás, az elfogadott terv szerint 150 férõhelyen mintegy 190 személyt foglalkoztatunk. A közfoglalkoztatás szervezését az önkormányzattal kötött szerzõdés alapján a Budapest Esély Kft. biztosítja. A foglalkoztatási problémák enyhítése érdekében az önkormányzat a Budapest Esély Kft.-vel (róluk elõzõ számunkban közöltünk írást a szerk.) együttmûködve az elmúlt évben elindított egy programot Révkalauz néven, a kerületi vállalkozások és a munkanélküliség kezelésében résztvevõ szervezetek között kapcsolatok fejlesztésére. A kerület részt vesz öt dél-pesti kerület által létrehozott Öt muskétás foglalkoztatási paktumban, amelynek célja a térség foglalkoztatási helyzetének javítása. A Csepeli Szociális Szolgálat családsegítõ feladatainak keretében több típusú együttmûködési program mûködik, amelyek részben a rendszeres szociális segélyre jogosult nem foglalkoztatható aktív korú személyek élethelyzetének javítására, részben pedig azoknak a rendelkezésre állási támogatásra jogosult de átmenetileg élethelyzetük miatt nem foglalkoztatható aktív korúak foglalkoztathatóságának elõsegítésre irányul. Az említett körön kívül az intézmény fogadja azokat a munka nélkül lévõ személyeket is, akik valamilyen oknál fogva nem jogosultak munkanélküli, illetve szociális ellátásra. Az elmúlt évben mintegy 400 személy volt, aki munkanélküliséggel összefüggõ problémákkal kereste meg az intézményt. Lombos Antal Klacsák Balázs c) és amely lakásszövetkezetnek/társasháznak az Önkormányzattal szemben lejárt határidejû tartozása nincs. Az önkormányzati támogatás mértéke: a bekerülési költség legfeljebb 20%-a, azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg lakásonként a Ft vissza nem térítendõ támogatási összeget. A pályázónak a bekerülési költség minimum 40%-ával rendelkeznie kell, melyet elkülönített bankszámlán igazol, vagy bank által kiállított hitelígérvényt nyújt be erre az összegre. A szétosztható pályázati keretösszeg 35 millió forint. Amennyiben a beérkezett pályázatok által igényelt összeg meghaladja a költségvetésben elõirányzott pénzügyi keretet, úgy a támogatások nyújtásánál a pályázatok beérkezési sorrendje a mérvadó. A lakóközösség által az Önkormányzat felé benyújtott pályázatot a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselõ-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a pályázat leadási határidejétõl számított 30 napon belül. A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság döntésérõl pályázót a CSEVAK Zrt. értesíti. Az önkormányzati döntést követõen az önkormányzat által is támogatott pályázatokat az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve a pályázók továbbítják az Önkormányzati Minisztérium felé. A pályázat a Minisztérium által kiírt Pályázati útmutató és a hozzá kapcsolódó mellékletek szerint nyújtandó be. A Pályázati felhívás, a pályázati útmutató és mellékletei a Minisztérium internetes honlapjáról a és az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról továbbá a és a honlapokról tölthetõ le. Pályázat benyújtásának helye, formája és határideje: A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat lebonyolítója, a CSEVAK Zrt. felé a teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban és 2 példány hiteles másolatban, zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következõ címre kell beküldeni, vagy személyesen behozni: CSE- VAK Zrt Budapest, Katona J. u A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (LFP-2009-LA- 7), a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét. 1 eredeti példányt az önkormányzati döntés után a CSEVAK Zrt. visszajuttat a pályázó részére, a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság határozatával kiegészítve. A pályázatok beérkezésének határideje: április 19., óra. Amennyiben a pályázat a pályázati felhívásban szereplõ dokumentumok valamelyikét nem, illetve hiányosan tartalmazza, úgy a hiánypótlási felhívás kézhezvételétõl számított 8 napon belül egyszeri alkalommal pótolható. Felhívjuk a Tisztelt pályázati bonyolítók figyelmét, hogy a helyi önkormányzat nem értesül az önkormányzati miniszter döntésérõl, tehát a bonyolítók felelõssége, hogy a miniszteri döntés birtokában a helyi önkormányzatnál haladéktalanul kezdeményezzék a Támogatási Szerzõdés megkötését! A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatást a CSEVAK Zrt. munkatársától Devecseriné Bauer Évától kaphatnak a , vagy a /187-es telefonszámon, vagy a címen. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselõ-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága

7 CSEPEL, március 26. MUSTRA 7 DUNATÜKÖR A Dunatükör címû irodalmi, mûvészeti és kulturális folyóirat idei elsõ számának gazdag, színvonalas anyagának bemutatóját március 17-én 17 órakor tartották a Petõfi Irodalmi Múzeumban. A Dunatükör olvasói, a folyóirat aktuális számaira kíváncsi közönség már megszokta, hogy ezek a találkozások élményszámba mennek. Így volt ez most is: P. Papp Zoltán fõszerkesztõ segítségére volt Havasi Judit elõadómûvész, az est háziasszonya, aki a helyszínt, a Petõfi Irodalmi Múzeumot is bemutatta. Barbinek Péter színmûvész a tõle megszokott átéléssel, hûen tolmácsolta a folyóiratban megjelent mûveket. A zenét Bolla Gábor (szaxofon) és az igazoltan távollevõ Orbán György helyett Peczek Lakatos Krisztián (bõgõ) szolgáltatta. A Dunatükör idei elsõ számában több csepeli kötõdésû író, költõ, mûvész is szerepel, akik a bemutatón is megjelentek. Külön említést érdemel Kirják Miklós festõ, grafikus, akinek mûveibõl a mostani számba illusztrációként Erdei Éva válogatott. (A mûvész januárban a Hricsovinyi Galériában állított ki, melyrõl a Csepel újság is beszámolt.) Ismét az est egyik kedves színfoltja volt a már megszokottá váló vetélkedõ: a kötet szerzõi otthoni könyvtárukból ajánlottak fel könyveket. Most a természettudományi kérdések kerültek fókuszba, ennek ellenére a fõképp humán érdeklõdésû közönség is jól szerepelt, és volt, aki több könyvvel is gazdagodott. Deák Attila Mosolygóvíz rajzpályázat gyermekeknek A víz világnapjához közeledve általános iskolásoknak szóló rajzpályázat indul, ami a tiszta víz fontosságára hívja fel a figyelmet. A Mosolygóvíz Program számos lépést tett már annak érdekében, hogy hangsúlyozza a tiszta ivóvíz jelentõségét. Az errõl szóló ismereteket azonban már gyermekkorban meg kell alapozni. Így a víz világnapjához kapcsolódóan rajzpályázatot írnak ki általános iskolásoknak. A gyerekeknek az lesz a feladatuk, hogy rajzolják le: nekik mit jelent a tiszta, vagyis a mosolygó víz. A természet tiszteletére a gyermekek figyelmét már kicsi korban fel kell hívni, és jelentõs hangsúlyt kell fektetni a témára nevelésük során. Így beépül a gondolkodásukba, a mindennapjaik részévé válik a környezetvédelem, és ha ehhez kapcsolódó feladatot kapnak, akkor még jobban belegondolnak, miért is fontos ez. A Mosolygóvíz Program rajzpályázatában azt várjuk a gyerekektõl, hogy rajzolják le, mit jelent számukra a tiszta víz! A gyõztes rajz készítõjének igen nagy dicsõségben lesz része, hiszen az értékes nyeremények mellett a mûve vagy annak egy motívuma, a tiszta víz tárolására alkalmas kulacsokon fog viszszaköszönni, ami több tízezer emberhez jut majd el mondja Kornis Anita, a Mosolygóvíz Program vezetõje. A pályázatra általános iskolás, 6-14 év közötti gyermekek jelentkezhetnek, egyénileg és csoportosan egyaránt. A munkák tetszõleges technikával, A/4-es méretben készülhetnek, amelyek közvetítik a mosolygó víz üzenetét. Beküldési határidõ: április 13. A legjobb pályamûvek a Játéksziget játékáruház kiállításán és a weboldalon is megtekinthetõk. További információ: Pályázati felhívás A távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására /ÖKO-PROGRAM/ Kódszám: LFP-2009-LA-9. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselõ-testülete Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága a többlakásos lakóépületek magánerõs felújításához nyerhetõ pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008. (IV. 17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete alapján pályázatot ír ki kapcsolódó pályázatként az Önkormányzati Miniszter által meghirdetett pályázathoz a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására. (továbbiakban: ÖKO-program) A támogatás célja: A távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése. Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és a lakásszövetkezetek saját tulajdonú, távhõvel ellátott épületeik lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére (továbbiakban: pályázók). Felújítási támogatás igényelhetõ: Az LFP-2009-LA-9 kódszámú Minisztériumi pályázati kiírásban meghatározott támogatható tevékenységek körére, feltéve, hogy a) a tervezett munkákat a közgyûlés megszavazta és döntött a várható pénzügyi költségek mértékérõl és forrásáról, b) a lakásszövetkezetnek/társasháznak egyéb hiteltartozása, továbbá kiegyenlítetlen közmûtartozása nincsen, valamint a lakástulajdonosoknak részletre vásárolt lakás esetén törlesztõ részletet érintõ fizetési hátraléka nincs az Önkormányzattal szemben. Az önkormányzati támogatás mértéke: a bekerülési költség legfeljebb 15%-a, azzal, hogy a támogatás összege lakásonként legfeljebb Ft. Tavaszköszöntõ vásár a Rákóczi Kertben Hazai termelõk és kézmûvesek sokaságával szervezett tavaszköszöntõ vásárt március 20-án a Magyarok Szövetsége, együttmûködésben a Nincs Határ Csepeli Ifjúsági Sport és Szabadidõs Egyesülettel, a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Házzal, a Sekrestye Színpaddal és a Zöldalma Egyesülettel. A kínálatban ruhák, fajátékok, ajándék- és dísztárgyak, szõttesek, íjak, kerámiák, kovácsoltvas és fatárgyak mellett gazdag gasztronómiai kínálatból válogathatott délelõtt 10 óra és este 18 óra között a szép számú közönség. Házi rétes, szörp és lekvár, tejtermékek, kenyérlángos, mangalicából készített húskészítmények, borok, pálinkák egyaránt fellehetõk voltak. A szervezõk nem feledkeztek el a sportról sem: lehetett lovagolni a kicsiknek, íjászkodhatott is, akinek kedve volt. A házban a kicsik kézmûves foglalkozáson vehettek részt, a nagyobbak megismerkedhettek a rovásírással, játékok készítésével gipszbõl, papírból, csuhéból. Fellépett a Tönköly zenekar, a Kromaticanto énekegyüttes, valamint a Sekrestye Színpad. A táncházat Nagy Zoltán József néptáncos elõadómûvész vezette Bese Botond magyardudás kíséretével. Aki megéhezett, az válogathatott a helyben készült magyaros ételek között. A kertben felállított jurtában fotókiállítás mutatta be a magyar történelem legfontosabb eseményeit. Az elsõ alkalommal rendezett eseményrõl Csaba László és Pallinger Ferenc szervezõk elmondták, hogy azt szerették volna, hogy a tavaszi napfordulót követõen a családok kimozduljanak a szabadba, amit a kedvezõ idõjárás is segített. A rendezvény ingyenes volt, minden korosztálynak szólt. A rendõrök, tûzoltók és mentõk is kilátogattak a szervezõk kérésére, hogy úgymond békeidõben megmutassák felszereléseiket. Volt is nagy sikerük, elsõsorban a gyerekek között. Reményeik szerint mind a látogatók, mind a vásározók szempontjából jól sikerült rendezvény részesei lehettek. M. F. I. Authentica Néptánc Találkozó április 10-én, 13 órakor a Csepeli Munkásotthonban ifjúsági és felnõtt együttesek részvételével A programot a Csepel Néptánc Alapítvány, a Néptáncosok Kellékboltja és a Csepeli Munkásotthon Alapítvány közösen szervezi. A találkozót egy vacsorával egybekötött, jó hangulatú, hajnalig tartó táncházzal zárják, ahol a Zagyva Banda húzza a talpalávalót. Az önkormányzati támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. A szétosztható pályázati keretösszeg: 11 millió forint. A pályázónak a bekerülési költség minimum 35%-ával rendelkeznie kell, melyet elkülönített bankszámlán igazol, vagy bank által kiállított hitelígérvényt nyújt be erre az összegre. A pályázatok a rendelkezésre álló keret erejéig a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra. A lakóközösség által az Önkormányzat felé benyújtott pályázatot a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselõ-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a benyújtásra rendelkezésre álló határidõ leteltét követõ 30 napon belül. A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság döntésérõl a döntés meghozatalát követõ 15 napon belül a pályázat adminisztrációját ellátó CSEVAK Zrt. értesíti a pályázót. Az önkormányzati döntést követõen a támogatott pályázatokat az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve a pályázók továbbítják az Önkormányzati Minisztérium felé. A pályázaton elnyert vissza nem térítendõ önkormányzati támogatás figyelemmel a pályázat csatlakozó jellegére csak abban az esetben folyósítható, ha a Minisztérium a pályázó lakóépületet támogatásban részesíti. A pályázat a minisztérium által kiírt Pályázati útmutató és a hozzá kapcsolódó mellékletek szerint nyújtható be. A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei az Önkormányzati Minisztérium internetes honlapjáról a és az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról továbbá a és a honlapokról tölthetõk le. Lírába foglalt dinamizmus Szijjártó Árpád emlékkiállítása A Hricsovinyi Galériában Szijjártó Árpád festõmûvész akvarell képeibõl nyílt kiállítás március 18-án (megtekinthetõ április 13-áig). Megnyitó beszédében Feledy Balázs mûvészeti író elmondta, hogy a mûvész 1942-ben született Kecskeméten, és fiatalon, 2009-ben halt meg Csepelen. Ifjúkorában sokat lakott Budaörsön, majd 1956-ban fölvették a budapesti Képzõ- és Iparmûvészeti Gimnáziumba, ahol 1960-ban érettségizett. Nagyon korán kezdett akvarelleket festeni, egészen magas színvonalon, ami a kiállításon is látható. Kiváló tanárai és osztálytársai voltak az iskolában, nevük nagyon jól cseng az alkotómûvészek között. Az élete és a pályája egy kis törést szenvedett, mert nem került fõiskolára: figurafestõ lett a Hollóházi Porcelángyárban, majd alkalmazott grafikával és moziplakát-festéssel foglalkozott. Budapesten 1981-tõl élt, Csepelre 1984-ben költözött feleségével, Varga Irénnel, aki szintén festõ. Harmonikus házasságukat 1963-ban kötötték. Szijjártó Árpád mindig festett, ám igazán fölívelõ pályát tulajdonképpen élete utolsó húsz évében futott be. Mûvészetét két felfogás jellemzi: olajtechnikával elvont, konstruktivista képeket készített, akvarellel pedig a természetben fogant, de mégis látomásos, kiváló technikai alkalmazókészséget mutató mûveket alkotott. Jellemzõ rá, hogy akvarelljein, amelyeken egyébként az érzelem nagyon kifejezõ, õ a lírát, a költészetet egyfajta dinamizmussal, erõteljes fogalmazásmóddal hozta össze, kitûnõen. Nem csak képzõmûvésznek volt kiemelkedõ, kitûnõ zenész is volt. Gimnáziumi társai úgy emlékeznek rá, mint aki nagyon jól harmonikázott és zongorázott. Nyilvánvalóan abból is ered, hogy minden munkájára alapvetõen jellemzõ a ritmus és a nagyon jó kompozíciós készség. Barátainak, tisztelõinek nagy öröm, hogy élete utolsó tizenöt évében a hivatásos magyar képzõmûvészek befogadták, 1998-ban tagja lett a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, 2004-ben a Magyar Festõk Társaságának. Tulajdonképpen többre hivatott, mint amit életében elért, ezzel együtt nagyon értékes életmû az övé, amirõl még biztosan megemlékezik a szakma. A megnyitót M. Hajtun Zsuzsanna zongoramûvész játéka színesítette. Hricsovinyi István, a galéria tulajdonosa lapunknak elmondta, hogy 1998-ban találkozott elõször Szijjártó Árpáddal egy aukción, a Csegartban. Segítõ szándékkal több mûvész vitte el és ajánlotta fel alkotását, õ pedig egy nagyon tetszetõs akvarellt pillantott meg, amelyrõl kiderült, hogy Szijjártó Árpád alkotása. Arra a képre licitált, és meg is vette. Azt követõen többször találkoztak, és Hricsovinyi István tervbe vette, hogy kiállítást rendez az akvarelljeibõl. Sajnos a tervbõl a halála utáni emlékkiállítás lett. Mucsi Ferenc Pályázat benyújtásának helye, formája és határideje: A CSEVAK Zrt. mint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által megbízott lebonyolító felé a teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti és 2 hiteles másolatban, zárt borítékban ajánlott küldeményként a következõ címre kell beküldeni, vagy személyesen behozni: CSEVAK Zrt., 1215 Budapest, Katona József u A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (LFP-2009-La-9), a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét. Az eredeti példányt az önkormányzati döntés után a CSEVAK Zrt. visszajuttatja a pályázó részére, az önkormányzati dokumentumokkal kiegészítve. A pályázatok beérkezési határideje: április 19. napja óra. Amennyiben a pályázat a pályázati felhívásban szereplõ dokumentumok valamelyikét nem, illetve hiányosan tartalmazza, úgy a hiánypótlási felhívás kézhezvételétõl számított 8 napon belül egyszeri alkalommal pótolható. Felhívjuk a Tisztelt pályázati bonyolítók figyelmét, hogy a helyi önkormányzat nem értesül az önkormányzati miniszter döntésérõl, tehát a bonyolítók felelõssége, hogy a miniszteri döntés birtokában a helyi önkormányzatnál haladéktalanul kezdeményezzék a Támogatási Szerzõdés megkötését! A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatást a CSEVAK Zrt. munkatársától Devecseriné Bauer Évától kaphatnak a , vagy a /187-es telefonszánon, vagy a címen. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselõ-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága FOTÓ: MIZIK ZSUZSA

8 8 MUSTRA március 26., CSEPEL Gyócsi László a jubiláló Tátika óvodában A pedagógus szakszervezet nyugdíjas tagozatának csepeli csoportja minden hónapban találkozót tart a Tátika Óvodában. Toldi Lászlóné, az óvoda vezetõje lapunknak elmondta, hogy a nyugdíjasok között sokan az óvodában dolgoztak, ezért is szívesen látja õket. Az intézmény a megalapításának harmincadik évfordulóját ünnepelte, amelyre közösen emlékeztek a nyugdíjas és az aktív kollégák. Az ünnepségsorozat befejezéseként március 17-én író-olvasó találkozót rendezett az óvoda, a vendég Gyócsi László író, újságíró volt. Gyócsi László 1947-ben született Öreglakon. Húsz évig dolgozott újságíróként, majd a rendszerváltás után, tizenhat éve könyvek írásába fogott. Érdemes megemlíteni, hogy a hajdan üzemi lapként megjelent Csepel újság munkatársa is volt. Eddig harminchárom kötetet írt Erdélyrõl és kedvenc témájáról, Somogyvárról. Erdélyrõl hét kötete jelent meg, így felkérésre Vendégváró fenyvesek címmel tartott elõadást a megjelent mintegy negyven nyugdíjasnak. Erdély különben is a szíve egyik csücske: harmincegyszer járt ott, Csíksomlyón és Szentegyházán egyaránt otthon érzi magát. Csíksomlyón talán már nincs is búcsú nélküle. Szentegyháza a pünkösdi fõhadiszállása. Találkozik az olvasókkal, és elbarangol a meseszép, vendégváró fenyvesekkel teli tájakon. Elmondta, hogy könyveihez úgy gyûjtött anyagot, hogy a falusi turizmus lehetõségeit kihasználva együtt kelt és együtt feküdt az ottani lakosokkal, így olyan információkhoz jutott, amilyenhez másképpen nem is sikerült volna. Élvezetesen beszélt a hegyekrõl, a fenyvesekrõl, az üdülõhelyekrõl, az ezeréves határról és az ottani látogatásról, a fellendülõ turizmusról, a kegyhelyekrõl. A fellendülõ turizmus mellett egy nem túl szívderítõ adat: az 1960-as években még hárommilliós erdélyi magyar lakosság mára másfél millióra csökkent. Az elvándorlás óriási méreteket öltött. A találkozó második felében szóba került a korai magyar történelem, amely írói munkásságnak másik szíve csücske. Említette Attilát, akinek neve Etele volt, a fiát, Csabát, a bátyját, Budát, a hun birodalom fénykorát és bukását. Érdekesség: a székely himnuszban a hun Csaba királyfi szerepel Erdélyhez kötõdõ tény: Kolozsvárott szülte Szilágyi Erzsébet Hunyadi Mátyást, Méhfi Jakab szõlõsgazda házában. Török Bálint is szóba került, akit a törökök letartóztattak, Konstantinápolyba vitték a Héttoronyba, ott is hunyt el rabságban. Elfogásának és fogva tartásának igazi oka ma is rejtély. A találkozót könyvbemutató követte. A két legnépszerûbb mû az író Attiláról és Csabáról szóló könyve volt. Mucsi Ferenc FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Az író és alkotásai Csepeli Szabó Béla: Egy vén almafánkról Máriának házasságunk 65. évfordulóján Az Idõ párás üvegén át, ma is látom még azt a szép, almáktól terhes almafát, mely egykor ránk hajolt Kéken ragyogó este volt, mély, nehéz csendben állt a táj, s a kert végi dombhajlatán, az Ég a Földdel összeforrt, az Ég a Földdel s én Veled, s azóta sem eresztelek, de úgy ölellek át kedvesem., mint gyönyörû lángot a szél életem parazsa felett, jó 65 éve már! Ó, régi, Égi-Földi nyár! De fáj, hogy remek, pirosló almafánk, ma már csak árny. Már nem él De nézd és lássad kedvesem, Íme, tollam kék hegyén, s emlékeink dombhajlatán újra és újra új, szép életre kél! S a szeretet és szerelem jegyében, az éjí égbolt csillagos tükrébõl lám ma is le-le hajolgat ránk, legyõzve a komor földi halált, a mi megifjúlt élõ almafánk!... Csepel, VESZÍTS EL EGY KÖNYVET! VILÁGJÁTÉK A Nagy Könyvelvesztõ Nap A nemzetközi játék magyarországi megkezdésének kétéves évfordulójára, a kezdeményezõ orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár tizenkilenc másik könyvtárral összefogva, országos könyvelhagyó napot szervezett március 25-ére. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában meghirdetett nyertes pályázatának keretében kapcsolódik a Veszíts el egy könyvet! programhoz, elõsegítve az olvasás népszerûsítését és az olvasási kultúra terjesztését mint pályázati célt. A világjáték szabályainak megfelelõen március 25-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársai Budapest egész területén 50 szépirodalmi könyvet veszítettek el, remélve, hogy értõ olvasójukra találnak. A könyvet megtaláló jutalma az élményen túl az a lehetõség, hogy megtalálóból könyvelvesztõ lehessen. Vagyis a könyvet elolvasás után valahol ismét el kell veszítenie, esélyt adva ezzel egy másik ! megtalálónak az olvasásra! Csepelen, a Plaza gyermekjátszóterén és a Csepel 1. számú postán veszítettünk el 1-1 könyvet. Tudnivalók a játékról: bookcrossing.com és konyvtar.hu és A veszítõ a nyerõ Mindenki lehet megtaláló, olvasó és nem olvasó, felnõtt és gyermek, diák és tanár, nyugdíjas és aktív dolgozó. Mert játékunk a lakosság minden rétegének és életkori csoportjának tagjait szeretné elérni azzal az üzenettel, hogy olvasni izgalmas és érdekes élmény. A könyvet kedvelõket változatos jelzõkkel illeti a közvélemény: olvasó, könyvmoly, könyvfaló, könyvbarát, könyvkukac vagy könyvdühönc. Õ az, aki szenvedélyesen gyûjti a könyveket. A könyvdühöncöt nem érdekli, mi van a könyvében, a ritkaságra, különösségre vagy a mennyiségre pályázik. A történelem leghíresebb könyvdühönce Richard Hebber ( ) volt, aki maga és ügynökei révén félmillió könyvet szerzett meg, de sosem olvasta õket írta Ráth-Végh István A könyv komédiája címû mûvében. Lelõhelyek és vesztõhelyek Mi olvasásra ajánljuk, azért veszítjük el a könyveket! Az elsõ napon a könyvtárosok által elhagyott könyvek vesztõhelyeit egy honlapunkon (www.fszek.hu) közzétett térképrõl ismerhetik meg az érdeklõdõk. A játék során eddig elhíresült vesztõhelyek: a Kisföldalatti, a Kossuth utcai lottózó, ELTE elõadóterem, otthon a hallban, a székesfehérvári vasútállomás peronja, a piactéri hentesüzlet, a bokor és a Fõ utcai telefonfülke. Kosztolányi Dezsõ ( ) VÍZSZINTES: 1. Tág. 2. Így kezdõdik egy Kosztolányi vers címe. 9. Névelõ. 11. Nép. 12. Ilyen idõ is van. 13. David Ojsztrah monogramja. 15. Kimondott betû. 16. Baskíria fõvárosa. 18. Latin és. 19. Kambodzsai és urugay-i autójelzések. 20. Helység Fejér megyében. 21. Utitársak. 25. Kosztolányi vers címe. 26. Ilyen ház is van. 28. Gusztus. 29. Vissza: helység B.A.Z. megyében. 30. Van ilyen együttes is. 32. Oxigén és einsteinium vegyjele. 33. György (1936-): színész (Y-I). 34. Sipos Tamás monogramja. 35. plé, három darabból álló nõi ruha. 37. Égitest. 38. Személyes névmás. 39. Fõzeléket elõzi meg. 41. Nem alsó. 43. Új népesség Kosztolányi versének elsõ sora. 46. Kémiai elem. 47. Ilyen hirdetés van a templomban. 48. Éva, színmûvésznõ. 49. E nap. 52. Herend közelében eredõ patak. 55. Angliai város. 57. Tisztító eszközök. 59. Fordított férfinév. 61. Járás páratlan betûi. 62. Itt született Jókai Mór is. 64. Szélesre nyit. 65. Oxigén és jód vegyjele. 66. Egyforma betûk. 67. Apostolok egyike. 69. Új év magánhangzói. 70. Kosztolányi versének címe. Lapunkat rendszeresen szemlézi az OBSERVER Médiafigyelõ FÜGGÕLEGES: 1. Esti Kornél rímei alatt ezen a címen van Kosztolányi verse. 2. Évszak. 3. Romániai helység. 4. Zoltai Tibor monogramja. 5. A Szegény kisgyermek panaszai alatt írt Kosztolányi versének kezdõ sora. 6. Japán és spanyolországi autójelzések. 7. Kutyák. 8. Folyadékot. 10. Kosztolányi Dezsõ 1933-ban írt versének címe. 14. Régi italt. 16. sportoló. 17. A hézag. 19. Harcoló. 21. Kan keverve. 23. Egyforma betûk. 24. Elõd. 25. Számnév. 27. Csavarja. 29. Két szó: emberek, ilyen tár is létezik. 31. Van ilyen torna is. 33. Város Moszkvától délnyugatra. 36. Van ilyen könyv is. 37. Ilyen gondozó is van. 39. Lantán kémiai jele. 40. Kettõs betû. 41. Fluor és jód vegyjele. 42. Azonos a 24. függõlegessel. 43. Portugáliai és norvégiai autójelzések. 44. Kosztolányi Dezsõ ezen a címen is írt egy négysoros verset. 50. Ugyancsak Kosztolányi vers kezdõ sora. 51. Kis csapategység. 52. Tagadószó. 53. Csapadék. 54. Pest megyei helység. 56. Fordított ítélethozó. 57. Keverve Áron. 58. Vadászó eb. 60. Megelégel. 62. Fürdõszoba kellék. 63. Márton egyik fele. 66. Két magánhangzó. 68. Lesothói autójelzés. Mokos István Felhívás rajzpályázatra A Csepel Horgász Egyesület rajzpályázatot hirdet általános iskolások részére. I. csoport: 1 4. osztályosok; II. csoport: 5 8. osztályosok. Téma: Élet a vízparton. A rajzok bármilyen technikával és A4 méretben készülhetnek. A mû hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, életkorát (osztály), iskoláját, a felkészítõ pedagógus nevét, elérhetõségét. A legjobb 100 rajzot kiállítjuk! Csoportonként díjat adunk ki. A mûalkotást kérjük leadni: április 13- ig, a Csepel Horgász Egyesületnél (1213 Budapest, Hollandi út 240.). Az ünnepélyes díjkiosztó május 8-án, 9.00 órakor a Királyerdei Mûvelõdési Házban lesz.

9 CSEPEL, március 26. KULTÚRA, MÛVÉSZET 9 Kick-boksz Dragon Team. Edzések ideje: hétfõ, szerda és péntek , Kezdõknek: Edzõ: Szõke Attila (I. dan) mester és Földi Miklós (II. dan mester) Nyugdíjas Klub. 50 éves kortól ajánljuk! Klubfoglalkozások: minden pénteken A DIABÉTESZ (cukorbeteg) KLUB folytatódik kéthavonta. Következõ idõpont: áprilisban. Érdeklõdni és jelentkezni lehet Márton Zoltánné Évánál. Tel.: 06 (70) Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ 1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4 8. Tel.: Gábor masszázs. Próbálja ki, a masszázs ideje kb. 15 perc hétfõnként között: ingyenes! Könyvtár nyitva tartás: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Szombat: Tel.: / fre .hu ( kötetes könyvállomány, Internet hozzáférés, Információs kiadványok, Zenei anyagok hallgatása helyben. emagyarország pont, ingyenes tanácsadás kezdõ internetezõknek.) Csepeli Ifjúsági Információs Pont. Nyitva tartás: Hétköznap: Tel.: (Szeretettel várunk, ha információra, címekre, telefonszámokra, útbaigazításra, programajánlatokra van szükséged, barátaiddal be akarsz ülni valahová egy kis beszélgetésre. Ingyenes Internet használat minden nap!) PROGRAM: MUSICAL találkozik MOZARTTAL március 28-án (vasárnap) 17 órakor az ÁMK-ban. A Csepeliek Mûvelõdéséért Közalapítvány támogatásával fiatal, kezdõ énekesek mutatják be, mit tanultak a 4 hónapos kemény munka után. Népdaltól kezdve, musicalon (Elizabeth, Operaház fantomja..stb.) és filmzenén keresztül (Zorro, Arielle) W. A. Mozart Varázsfuvolájából is adunk ízelítõt öszszehasonlítva Kunze-Lévay: Mozart musicaljával. A belépés díjtalan! Betanította K. Halász Mária opera és hangverseny énekes. Zongorán kísér: M. Hajtun Zsuzsa mûvésznõ. Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: Web: (levelet küldhet) CSEPEL SZÍNHÁZ: Április 14-én, szerdán, 19 órakor ZORÁN koncert. Március 27-én, vasárnap, 10 órakor HÉTVÉGI MATINÉ. A Fogi Színház elõadása. Húsvéti készülõdés a Százholdas Pagonyban. Húsvéti zenés mesejáték. Április 22-én, csütörtökön, 10 órakor Óvodás bérleti elõadás a Brass in the five elõadásában: Brass Cirkusz. Fergeteges cirkuszi elõadás egy minden lében kanál porondmester irányításával. Ápr. 22-én, csütörtökön, 14-kor Kisiskolás bérleti elõadás a Brass in the five elõadásában: Irány Rió. Hat utcazenész egy véletlen folytán a nagyvárosi forgatagban egymásra talál MÛSOROK: Márc. 30-án, kedden, kor HÚSVÉTI MUZSIKA. A Csepeli Munkásotthon Koncert Fúvószenekarának hangversenye gyermekeknek. Közremûködnek a Herman Ottó Ált. Isk. és az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékei. Vezényel: Péntek János karnagy. Márc. 30-án, kedden, 17-kor, a Tamási Lajos OMK-ban Kõvári Tibor verseinek bemutatója Semes Bogya Eszter és Kóródi György zenéivel. Május 23-án, 15 órakor Magyarnóta mûsor. EGYÉB: Április 24-én, szombaton és 25-én, vasárnap 9 17 óráig Ékszer és gyöngy kiállítás és vásár. A belépés díjtalan! OKTATÁS: TÁRSASTÁNC oktatás minden pénteken 18 órától. KAYA KALP jóga minden csütörtökön ig. OKJ-s GYERMEKGONDOZÓ és DAJ- KA, gyógypedagógia asszisztens szakképzés a Munkásotthonban. T.: Minden kedden és csütörtökön SPORT LEUNG TING WING TSUN KUNG-FU. Az egyik leghatékonyabb önvédelmi rendszer. 6 éves kortól elkezdhetõ a gyengébb fizikumúaknak és a hölgyeknek is! Tréningek ideje: kedd, csütörtök Meghívó Jubileumi Horgászbálra A háromnegyed évszázados születésnapját ünneplõ Csepel Horgász Egyesület vezetõsége tisztelettel meghívja Önt Jubileumi Horgászbáljára, a Királyerdei Mûvelõdési Házba (Szent István út 230.), május 8-án, 19 órára. Belépõjegyek (melyek magukban foglalják a vacsora árát is) vásárolhatók a CSHE Hollandi úti Horgásztanyáján. A DélUtán ingyenesen hívható lelki segélyszolgálat a 06 (80) os telefonszámon támaszadó beszélgetésekkel, orvosi, jogi, betegjogi tanácsadással várja a 45 éven felettiek hívásait, ezen a számon kérhetõ személyes pszichológiai, jogi, konfliktuskezelõ segítség is. Ki barkácsolja a világ leghosszabb Raupe-ját? ( Wer bastelt die längste Raupe Nimmersatt der Welt? ) címû pályázatról A csepeli Népmûvészeti és Kézmûves Óvoda testülete, gyermekei és szüleik készítették el a harmadik leghosszabb Raupe-t (kishernyót) zokniból kitömve, melynek hosszúsága 225 méter volt. A németországi meseíró Eric Carle 80. születésnapja és a Die Kleine Raupe Nimmersatt A falánk hernyócska c. mesekönyv megjelenésének 40. évfordulója alkalmából a Hilderbeimi Gerstenberg Kiadó pályázatot hirdetett gyermekintézmények részére. Az elsõ 3 díj egy-egy 300 (euró) értékû Lesekiste Könyv és módszertani munkacsomag, amelyben a gyönyörû mesekönyvek mellett verses, énekes könyvek, CD, barkács útmutatók, báb, fejdíszek is megtalálhatóak. A február 19-ei, Fõvárosi Német Önkormányzatban tartott pályázati eredményhirdetésen óvodánknak gratulált az Oktatási Minisztérium fõtanácsosa, Kerner Anna, a Fõvárosi Német Önkormányzat elnöke, Bajtainé Mayer Éva és a Német Óvoda és Iskola Egyesület alelnöke, Láng Ferencné. A Raupen party ünnepséget december 10-én tartottuk óvodánkban, ahol a német nemzetiségi csoportok gyermekei elõadták az óvodásoknak a kis hernyó meséjét, majd következett egy kis arcfestés, jó hangulat, sütemények, majd a kis Raupe megsétáltatása tette BO-MAN Bútorgyártó Kft. MINTATEREM színessé, felejthetetlenné a délelõttöt. Gránit sírkõ 1-es síremlék: Ft 2-es síremlék: Ft többféle színben és formában 1214 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 185. Szelepcsényi Tamás: T.: 06 (30) Ülõgarnitúrák, fotelok, heverõk, franciaágyak KB. 300 FÉLE SZÖVETMINTÁBÓL MÉRETRE IS, Egyedi konyha és szobabútorok, gardróbok, étkezõk HEVERÕ Ft-tól. FRANCIAÁGY Ft-tól. SAROKÜLÕGARNITÚRA Ft-tól. Csepelen április hónapban ingyenes házig szállítás. Cím: Bp. XXI., Szent I. tér, Csepel Mûvek fõkapuján belül, rögtön jobbra. T.: , 06 (70) , 06 (20) Nyitva: H P-ig 7 17-ig, Szo óráig.

10 10 REJTVÉNY március 26., CSEPEL SZEMTANÚ Helyezze el az alább megadott szavakat, kifejezéseket az ábrában, s a kiemelt sorokban Izsák Jenõ karikatúrájának szövegét olvashatja, ha helyesen oldotta meg a feladatot. Jó fejtörést, kellemes idõtöltést kívánok! Mezey László A BALERINA, A CIPÕ, A PER, ABODY BÉLA, AC, AD, ALA, ALES, ÁTABOTA, ÁTEMEL, ATER, ATS, BA, BE- KECS, BENÕ, BÓR, ÉL, ÉLETLEN, ÉV, ER, GEREBE- NEZ, GITÁR, GUT, HÁBORÚ VAGY BÉKE, HE, HÓ- PELYHEK, IKT, ÍROGAT, ISA, IVÓVÍZ, KALAF, KANA- DA, KÉ, KIÉ, KILO, KIMENET, KLÁRA, KOLA, KONT, KUKACOS, LE, LEL, LEV, LORINA, ME, MELI, NENA, NEVET, OBI, ÓBOR, ODALE, ÓKÚT, OLÁH, OMO, PIKKEL, RE, RÉ, RK, RK, ROSS, SUGAR, SZABÁS, SZÍR, TT, UTAZÓ, VA, VAT, YVES, ZIZI. Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A február 26-ai keresztrejtvény megfejtése: NE AGGÓDJON, NEM LESZ GÁZ. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Cserteg Tiborné 1214 Erdõsor u., Molnár Józsefné 1214 Nyuszi stny., Mózes Melinda 1213 Repkény u., Orosz Tibor Csaba 1214 Bánya u., Pintér Zoltán 1214 Erdõsor u., Zakar László 1212 Szabadkai u. E számunk megfejtését április 7-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre: FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Középpontban a nõk mû verset mondta el, Borsány Bence fagottozott, Csáky László József Attila Mikor az utcán átment a kedves címû versét, majd Arthur Madsen A nõ címû rövid írását mondta el. Podolák György a pártvezetõség nevében a munkásotthonba invitálta március 20-ára a jelenlévõket, amelyre húsz jegyet osztott ki, majd a férfiak egy-egy szál szegfûvel kedveskedtek a hölgyeknek. A férfiak mûsorát Balogh Ilona, a nõtagozat vezetõje köszönte meg, majd látta vendégül a hölgyek által készített elemózsiára és a férfiak által vitt italokra a megjelenteket. Mucsi Ferenc Ünnepi beszámolónk kiegészítése A Csepel újság március 12-i számában örömmel számoltunk be az óvodánkban lezajlott ünnepi eseményrõl. Rövid beszámolóval, fényképekkel mutattuk meg az újság olvasóinak, hogy készültünk március 15-ére, s hogy zajlott az ünnep óvodánkban. Sajnálatos módon írásunkból kimaradt, s ez úton szeretnénk pótolni egy nagyon fontos információt: Az ünnepi mûsor finanszírozása pályázati forrásból valósult meg ( Ft), melyet a Fõvárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány biztosított számunkra. Utólagos kiegészítésünk ellenére is köszönettel tartozunk érte: Szivárvány Óvoda pedagógus közössége A nõnapi megemlékezések sorában Podolák György, a 30. országos egyéni választókerület szocialista jelöltje március 8-án délután a kerületi MSZP képviselõi irodájában látta vendégül a párt nõtagozatának tagjait. Jelen volt dr. Avarkeszi Dezsõ, a 31. OEVK jelöltje is. Podolák György A csepeli érdekek és értékek képviselõje, míg dr. Avarkeszi Dezsõ Rendet, biztonságot a fejlõdõ Csepelen jelmondattal üdvözölte a megjelent mintegy ötven fõt. A vendégeket Csáky László elnökségi tag köszöntötte, ünnepi beszédét Szenteczky János alelnök egy kedves kistörténet elmondásával színesítette Amikor az Isten a nõt teremtette címmel, nagy derültséget kiváltva a hallgatóságból. A mûsor további részében Nagy József, a Csepeli Munkásotthon igazgatója a Nõnapra cí- Kedves állattulajdonosok! Kellemes környezetben, Csepel központjában, mindenhonnan jól megközelíthetõ helyeken, európai színvonalon várjuk Önöket állatorvosi rendelõnkben (szolgáltatásaink: belgyógyászat, sebészet, szemészet és szülészet, kedvtelésbõl tartott különleges állatok, állatútlevél, mikrochip, ultrahangos fogkõ-eltávolítás, digitális EKG, színes doppler UH, digitális állatmérleg, laboratóriumi vizsgálatok, állattápok, állatgyógyszerek stb.) és állatkozmetikánkban! Csepel központi állatorvosi rendelõ Dr. Horváth Dávid állatorvos, Dr. Bíró Zoltán állatorvos, 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 33. (Koltói Anna utca sarok) Telefon: (rendelési idõben) Mobiltelefon: 06 (20) (rendelési idõn kívül) Rendelési idõ: H P: 9 13 óra és óra, Szo: óra Csepel központi állatkozmetika Telefon: (nyitvatartási idõben), Mobiltelefon: 06 (30) (nyitvatartási idõn kívül) Nyitvatartási idõ: H P: óra és igény szerint bármikor

11 CSEPEL, március 26. CIVIL SZFÉRA 11 T i s z t e l t S z e r k e s z t õ s é g! Az autólopásokról szóló hírek sajnos mindennaposak, jómagam is áldozattá váltam Csillagtelepen. Karácsony óta a család birtokában van egy hatéves Volkswagen Polo, amelylyel az utcán parkoltunk. A március 15-ét megelõzõ hétvégén feltörték a vezetõ oldali zárját, de a kocsiból nem vittek el semmit. A kerületi rendõrség helyszínelt, 10-én reggelre a kocsit ellopták. A rendõrségnek bejelentettük, nekik ezúttal is köszönetet mondok, mert 13- án megtalálták Csillagtelepen. Baráti segítségként egy családi ház udvarába parkoltunk a következõ éjjel, ám reggel hûlt helye volt a Polonak, a kapu zárja feltörve, a lakat levágva Azóta a JDT-372 rendszámú autónak se híre, se hamva. A környéket átfésültük, az eredmény nulla. Kérem, ha valaki találkozik ilyen rendszámmal, értesítsen! Az is foglalkoztat: mit lehet tenni a lopások ellen? Tisztelettel: Füleki László , 06/ Versenytárgyalási felhívás Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselõ-testülete a pályázati úton elnyert állami támogatás felhasználásával megvalósított, nem szociális bérlakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeirõl szóló, többször módosított 7/2006. (III. 21.) Kt. sz. önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján a Budapest, XXI. ker. II. Rákóczi F. út szám alatti, 2 db önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerése céljából versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyalási ajánlatok benyújtási határideje: április óra. A versenytárgyalási ajánlatok elbírálásának határideje: április óra. A versenytárgyalási felhívás teljes szövege és a pályázati adatlap beszerezhetõ CSEVAK Zrt.-nél (Bp. XXI. ker., Katona J. u ), illetve letölthetõ a internetes oldalról. Lángész, Hungary IZSÁK JENÕ KARIKATÚRÁJA Tisztelt Kornélia Nõvér, Drága Nelli Néni! Másodszor is hosszú útra indultál, s nem búcsúztál el lánykáidtól, az osztályodtól, akiket ig oly nagy gonddal, odaadással tanítottál, nevelgettél, készítettél az életre a csepeli Dózsa iskolában. Most mi búcsúzunk! Négy éven át fáradhatatlanul formáltad 50 lányod jellemét, a körültekintõen megtervezett, minden témára kiterjedõ osztályfõnöki órákon, hogy életre szóló, szilárd erkölcsi alapok birtokában engedhess el minket: õszinteségre, becsületességre, igazságosságra, gerincességre, önzetlenségre, odaadásra, tapintatra, következetességre neveltél eredményesen, hiszen a pedagógiai módszerek teljes tárházának birtokában voltál. Hányszor gondolkodtam saját pedagógiai tevékenységem során vajon a Párvy ezt a problémát hogyan oldaná meg? Szigorral, szemvillanással, simogatással, négyszemközti vagy osztály elõtti beszélgetéssel, elintézné egy kokival, talán a humorát hívná segítségül? Késõbbre halasztaná? Tanítás utáni beszélgetésre, vagy a fõzõ szakkörre, a filmklubra, a múzeum- vagy színházlátogatásra, vagy egy kirándulásra, melybõl minden évben több naposat is szervezett, hogy megszerettesse velünk hazánk földrajzi tájegységeit, és megismertesse épített örökségünket. Istenre, a Bibliára nem hivatkozhattál, hiszen akkor nem taníthattál volna. Így is elérted, hogy betartsuk a tízparancsolatot. Csak késõbb mesélted, hogy a veszélyt vállalva, azokban az idõkben is, titokban, családoknál hirdetted Isten igéit. Négy év nem sok idõ az egész élethez képest, de a mi életünket az az együtt töltött négy esztendõ meghatározta. A magyar és történelem óráid is lenyûgözõk voltak! Felejthetetlenek. Egy életre megtanítottad a nyelvtant, a helyesírást, és megtanítottál bennünket önálló ismeretszerzésre: sikeres életutunkat ennek köszönhetjük. Egy lélekkel ápolt terv Ellenállhatatlan erõ mondta Széchenyi. S, ahogy elbocsátottad osztályodat, megérett benned a Te lélekkel ápolt terved, hogyan tudsz hû maradni hitedhez és egyszersmind hivatásodhoz is. És volt erõd a megvalósításához: elhagytad szeretett hazádat, s Olaszországon keresztül, néhány Spanyolországban töltött év után, Argentínában kezdted újra az életed, ott nevelted a gyermekeket értékes felnõttekké. A Te erõd bennünk megsokszorozódott! Amikor elõször hazalátogattál Argentínából, osztályod örömmel üdvözölt, Te pedig boldog voltál szeretett lánykáid sikerei láttán. Mégis, siettél vissza, ápolni megöregedett apácáidat, ahogyan mondtad. S amikor õk mind meghaltak, s Te is túl idõs lettél a pedagógus hivatás gyakorlásához, szülõhazádat választottad. Gyermekeinket unokáidnak nevezted, s családjainkat saját családodként szeretted. Terveid voltak! Örömmel jártál Szigetszentmiklósra, ahol szeretetet adhattál, s ahol megbecsülték bölcsességedet, tudásodat, tapasztalatodat. Nem voltál elégedett a munkabírásoddal, a lendületeddel Türelemmel, alázattal viselted, hogy nem javult az elkerülhetetlen mûtét után az állapotod, s végül, váratlanul elveszítettünk. Fáj, hogy nem tudjuk viszonozni gondoskodásod, odafigyelésed, szereteted. Búcsúzunk! Örökre megõrizzük tanításaidat, emlékedet. Az OSZTÁLYOD (Elhangzott március 12-én, a Belvárosi Szent Mihály templomban, Párvy Kornélia, a Dózsa iskola volt tanára végsõ búcsúztatásán.) Április 8-án, a Vöröskeresztnél: Ingyenes ruhaosztás Ingyenes ruhaosztást tart a csepeli vöröskeresztes szervezet április 8-án, csütörtökön, 9.00 és óra között saját székházában (XXI. ker., Ady Endre út 61.). Csak vöröskeresztes tagsági igazolvánnyal! A helyszínen lehetõség van a tagsági igazolvány megvásárlására! MVK XXI. ker. Szervezete Köszöntõ a Nyugdíjas klubban A Királyerdei Mûvelõdési Házban kellemes zene szólt március tizedikén délután. A Nyugdíjas klub összejövetelén sok nevetés és tánc fogadta a Nõnap alkalmából köszöntõ dr. Avarkeszi Dezsõt. A kedves idõs hölgyek egy-egy szál piros szegfût kaptak, és meghívót a március huszadikai Interoperett elõadásra. Kovács Paládi Barnabásné, a klub vezetõje a tagok nevében köszönetét fejezte ki a kedves figyelmességért. A tánc közben megéhezetteket finom zsíros kenyér várta. -efté- Állandó és változó gyûjtemény Bár a Csepeli Mûvelõdési Központ Helytörténeti Gyûjteményének otthont adó Királyerdei Mûvelõdési Ház jelenleg átfogó felújítás alatt áll, ám a gyûjtemény mûködése, mint mondani szokás, az építkezés ideje alatt is zavartalan. Kivétel ez alól a Weiss Manfréd életét bemutató állandó kiállítás, melynek termében most a kultúrház irodája mûködik, ám a többi állandó tárlatot (melyek Csepel régészeti történetét, az 1838-as árvíz utáni újjáépítést, egy jellegzetes sváb szobát, egy régi csepeli cipészmûhelyt, valamint id. és ifj. Kopár Ferenc órásmesterek egykori mûhelyét mutatják be) napjainkban is nyugodtan látogathatják az érdeklõdõk. Május végéig megtekinthetõ továbbá egy idõszaki kiállítás keretében, a Csepeli mesterek sorozat részeként Ersching József mászáros Lóhúsüzeme is. (A gyûjtemény kedden és csütörtökön óráig, szerdán és pénteken óráig várja az érdeklõdõket.) A kerületünk patinás iparos-dinasztiáit, a Csepeli mestereket bemutató kiállítássorozat idén is folytatódik majd tájékoztat Maár Katalin muzeológus, a Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje. A tervek szerint idén a Terlethféle, egykori szódás mûhely bemutatásával kívánnak tisztelegni az õscsepeli Terlethcsalád, illetve általában is a messze földön híres csepeli szikvízgyártó-mesterek emléke elõtt. Továbbá, felhasználva a Királyerdei Mûvelõdési Ház színháztermében máig mûködõképes állapotban lévõ filmvetítõberendezés kínálta lehetõségeket, be kívánják mutatni itt a Csepel Mûvek történetében oly jelentõs szerepet játszott Korbuly-családról készült dokumentumfilmet. (Péterffy András alkotását, melynek pontos címe: Mozgóképregény a Korbuly-család XX. százada, e hónap elején, a 41. Magyar Filmszemlén láthatta elõször a közönség.) Maár Katalin és munkatársai (Sallay Tibor és Zémann István) a programkínálat színesítése, s az állandó, illetve idõszakos kiállítások gondozása mellett tárgyi kincseiket is folyamatosan gyarapítják. A nem oly régen beszerzett, gyönyörû kovácsoltvas kapu, valamint a kis múzeum különlegesen gazdag vaskályhagyûjteménye éppen a mûvelõdési ház tereit kitágító és fénybe borító jelenlegi átépítés kapcsán kerülhetnek majd méltó helyükre D. Április 13-án, a Vöröskeresztnél: Egész napos ruhavásár FIGYELEM! A Magyar Vöröskereszt XXI. ker., Szervezete egész napos RUHAVÁSÁRT SZERVEZ április 13-án, kedden, 9.00 és óra között saját székházában (XXI. ker., Ady Endre út 61. Megközelíthetõ: 148, 151, 36-os autóbusszal, a Papírgyári megállónál.) Használt, jó minõségû gyermek, nõi, férfi ruhanemût, cipõt, játékot, tésztát kínálunk igen kedvezõ áron. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy aki érvényes évi vöröskeresztes tagsági, illetve véradó igazolványnyal rendelkezik, a ruhanemûnél 10% kedvezményt kap. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt! XXI. ker. Vöröskereszt Szervezet Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdõalja u. 12. Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0015 CSÚCS 91 (Tanusítványszám: ) Képzéseket indít az alábbi szakmákban: Biztonsági õr Beton- és vasbeton-készítõ* Emelõgépkezelõ Élelmezésvezetõ Élelmiszer és vegyiáru eladó Étkezdés Hegesztõ Hidegburkoló* Kereskedõ, boltvezetõ Kisteljesítményû kazánfûtõ Kõmûves* Minõsített hegesztõ Pénzügyi-számviteli ügyintézõ* Ruházati eladó Targoncavezetõ Tûzvédelmi vizsga Vízvezeték- és vízkészülék szerelõ* Önerõs képzések esetén kamatmentes kedvezményt adunk! A *-gal jelölt képzésünk esetében munkanélküliek képzésük támogatásának lehetõségeirõl és mértékérõl a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. Munkáltatók a tanfolyami költséget szakképzési alap terhére elszámolhatják. Szállodai szolgáltatás nagy AKCIÓVAL Várjuk jelentkezését! Érdeklõdni: Tel./fax: , Tel.: , , Internetcím:www.csucs91.hu 1212 Budapest, Erdõalja u. 12. Az Állattartók és Állatbarátok Közhasznú Alapítványa és a CSEPELI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CENTRUM MÁRCIUS 31-ig MACSKA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓT hirdet 1212 Budapest, Szent István út 69. Rendelés: Hétfõ Péntek: 8 12, és 14 20, Szombat: 9 12, Vasárnap: A tulajdonos által fizetendõ kedvezményes díjak kedvezmény nélküli díjak kandúr macska ivartalanítás: Ft Ft nõstény macska ivartalanítás: Ft Ft petefészek és vemhes* méh eltávolítása: Ft Ft Bejelentkezés és idõpont egyeztetés: 06 (20) , 06 (1) A különbözetet az Állattartók és Állatbarátok Közhasznú Alapítványa a rendelõ részére megtéríti. A beavatkozást minimum 7-8 hónapos, de legfeljebb 8 éves, egészséges állatokon végezzük csak el. * Amennyiben a nem vemhes állatnál a méhben kóros elváltozás található, azt mindenképpen szükséges eltávolítani! MIKROCHIP BEÜLTETÉSI AKCIÓ! MÁRCIUS 31-ig a mikrochip + beültetés akciós ára csak 4000 Ft! ÁLLATPATIKA NYITVA TARTÁS: H P: 9 19, Szombat: Tel.: 06 (20) , 06 (1) bõvebb információ: NÁLUNK BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!!

12 12 HIRDETÉSEK március 26., CSEPEL HIRDETMÉNY Minõségi oktatás Pesterzsébet Önkormányzata sportosztályt indít Kedves Szülõk és Gyerekek! A Stromfeld Aurél Általános Iskola (Bp. XX., Mártírok útja 205.) a 2010/2011-es tanévtõl fõvárosi beiskolázású birkózó osztályt indít elsõ osztályosoknak. Szeretettel várunk minden jövendõ iskolást, aki szeret mozogni és sportolni. Iskolánkban egy összetartó csapat tagjává válva egészséges, szép testalkatú, fegyelmezett, mûvelt fiatallá serdülhet. Mesteredzõk vezetésével az edzések az iskolaotthonos napirendhez igazodnak. A tanulók tehetségének kibontakozását biztosítják a kiváló pedagógusok, a gyerekbarát környezet, a tanterembe telepített számítógéppark, interaktív tábla, mindennapos angol nyelvoktatás, és a tanulmányi teljesítményhez kötött ösztöndíjrendszer is. Részletes információt Kliment László edzõtõl a 06-30/ es vagy Kruj Iván mesteredzõtõl a 06-30/ es telefonszámon, illetve az címen kaphatnak. Bemutató edzések megtekinthetõek az iskolában minden kedden és óráig. Te is lehetsz OLIMPIKON! Gyõzzön az ész és az erõ! Losonczi Ottó ESMTK birkózó szakosztály vezetõje Zöldebben és olcsóbban a multik árnyékában A dél-pesti régióban vonzó, versenyképes árakat kínáló, nonstop üzemanyag-töltõállomás és korszerû technológiás szárazmosó nõtt ki a földbõl tavaly év végén közel ötven nap alatt, a Csepel Mûvek egykori gyártelep I-es kapuja mellett, kerítésen belül. A hazai beruházású sikertörténetrõl és a vállalkozás szolgáltatási központtá fejlõdésének terveirõl Lenhardt Tibor ügyvezetõ igazgató beszélt lapunknak. A tavaly december eleji nyitás óta a forgalom folyamatosan nõ a kilenc benzin- és gázolaj-töltõhelyen, amelyek közül az egyik nagyteljesítményû gázolajtöltési lehetõséggel kamionokat is fogad. Határozott árpolitikával a beszerzési költséghez közeli árszinten tartva kínáljuk az üzemanyagot ügyfeleinknek, ami a beszállítók gondos kiválasztása révén egyáltalán nem megy a minõség rovására sorolta Lenhardt Tibor a versenyelõnyöket, hangsúlyozva azt a meggyõzõdését, hogy a multicégek árnyékában is lehet életképesen és ügyfélbarát módon mûködnie egy vállalkozásnak. A versenyképességünk másik záloga a töltõállomáson elérhetõ mosószolgáltatás. Az EZ Wash-hálózat 2006 óta a környezetvédõ autómosók úttörõje Magyarországon, jelenleg is piacvezetõ a gõzös kézi autómosás területén. A korszerû technológia alkalmazása során a karosszéria az autómosó elhagyása után is folt- és cseppmentes lesz, az autók környezete pedig tiszta és száraz marad, mert nem kerül semmilyen víz a földre. Az alacsony vízfelhasználás (a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felmérése szerint pont annyi, mint egy átlagos fogmosás során elhasznált vízmennyiség, azaz autónként mindössze 4-5 liter) mellett kizárólag a legjobb minõségû, biológiailag lebomló ápolószerekkel kezeljük az autókat. A gõz karcmentesen és magas minõségben tisztít; a karcolások esélye a hagyományos autómosókénál 50%-kal kisebb. A nanobevonatos kezelés a szélvédõn drámaian jobb kilátást biztosít esõben, akár ablaktörlõ használata nélkül is részletezte az üzletember, majd a közeljövõ terveit osztotta meg: Elképzeléseink között a szolgáltatások bõvítése szerepel; jelenleg például egy gázpalack-beszállítóval tárgyalunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a szomszédos területen lévõ csarnoképületben is van lehetõség továbbfejlõdni: az elkövetkezõ hónapokban egyfajta szolgáltatási központot szeretnénk létesíteni itt autóvillamossági, gumis, esetleg autószerelõ üzemmel, nem csak a gyártelepi jármûvek részére. Az együttmûködésre kész, a sikertörténetünk részévé válni kívánó partnereket folyamatosan keressük terveink megvalósításához tette hozzá az ügyvezetõ igazgató. (X)

13 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 12. SZÁM március 26. Szerhasználati szokások Csepelen - 2. Tíz évvel ezelőtt azt mondták, hogy Csepelen nincsenek drogosok, ha mégis, azok bejárók. Innen jutottunk odáig, hogy ma minden iskolában van drogprevenciós program hangzott el február 17-én, a Csepeli Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves munkatervében meghatározottak szerinti szakmai napon, a Rákóczi Kert nagytermében. A három előadásból és csapatmunkából álló tanácskozás közel félszáz helyi szociális szakembert és gyermekvédelemmel foglalkozó pedagógust vonzott, valamint részt vett rajta Nagy András kerületi rendőrkapitány is. (Az előző számunkban kezdett tudósítás befejező részét közöljük most.) A tiltott szerek (alkohol és drog) fogyasztását feltérképező felmérés során 450 kiosztott kérdőívből 90-et töltöttek ki az áprilistól augusztusig megszólított, év közötti fiatalok, amelyekből 77 volt értékelhető. Egy intézmény, a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium három osztályának bevonása során az előadó szerint a gyerekek ki voltak éhezve a tájékoztatásra. A kérdőív tartalmilag nem adott alkalmat árnyalt kép rajzolására, de a szakemberek ha felszínesen is betekintést nyerhettek a kerületben élő vagy idejáró fiatalok szerhasználati szokásaira. Maradtak rejtett csoportok, például a heroint használók. Az országos eredményekhez hasonlóan Csepelen is a marihuána-fogyasztás és a füvezés a legelterjedtebb, de egyre aggasztóbb méreteket ölt a gyógyszerek és alkohol együttes fogyasztása is. A legtöbben baráti társaságban élnek a tiltott szerekkel. A folytatásban Pap Ágota pszichológus, a VII. kerületi Gyermekjóléti Központ addiktológiai konzultánsa a különböző függőségek kialakulásának hátterében álló okokat tekintette át, szempontokat és gyakorlati helyzeteket felvillantva. Megtartó erőként hangsúlyozta a biztonságos, támogató kapcsolatrendszer fontosságát, amely nem feltétlenül a család, hanem a korcsoportból egy-egy baráti társaság vagy külső segítő forrás is lehet. Az érzelmi nevelés és társas hatás mellett a drogmegelőzési technikák között a szakemberek információközlését említette, amelyben kiemelt jelentőséggel bír a drogszleng ismerete ELADÓ M0-HOZ KÖZEL SZIGETSZENTMIKLÓSON, KERESKEDELMI IPARI PARKBAN JELENLEG IS MÛKÖDÕ 2565 NM TERÜLETÛ TELEPHELY, ÚJ ÉPÍTÉSÛ IRODA- ÉS RAKTÁRÉPÜLETTEL, PORTÁVAL. ÉRDEKLÕDÉSÉT A KÖVETKEZÕ CÍMEN VÁRJUK: T.: További tervezett drogfórumok Idén a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium együttműködésével a Csepeli Szociális Szolgálat munka-társai négy előadásból álló sorozatban kívánnak a fiatalokhoz köz-vetlenül szólni. A havi egyszeri alkalmak közül februárban már közel harminc diák vett részt a beszélgetésen, amely mindkét fél számára hasznosnak bizonyult. A második előadás márciusban az emberi sorsok nézőpontjából közelíti meg a drogproblémát. Ezen kívül májusban az Ady-projekt keretében családi napot szervez a csepeli szociális intézmény, amelyen szintén lehetőség lesz meg-szólítani és tájékoztatni az utca emberét. V. V. A záróelőadásban Szalai Erzsébet, a CsSzSz munkatársa a régi és új ( as időszakra megfogalmazott) Nemzeti Drogstratégiát hasonlította össze, majd az utóbbiról szólt részletesen. Gyakorlati tapasztalatként elmondta: leginkább a megelőzésben valósultak meg a kitűzött célok. Újabban már nemcsak arra kell törekedni, hogy minél kevesebben, hanem hogy minél későbbi életkorban próbálják ki a tiltott szereket. Az előadó saját szívügyeként említette meg az észak-európai modellt, ahol nem emelik ki a problémás gyermeket, és nemcsak neki segítenek, hanem egységként kezelve a családnak próbálnak megoldást nyújtani az egészséges boldogulásra. Varga Violetta KÉRJÜK, AJÁNLJA FEL ADÓJÁNAK 1 %-ÁT EGYESÜLETÜNKNEK. CSEPELI DIÁK ATLÉTIKAI CLUB ADÓSZÁM: FELAJÁNLÁSÁT KÖSZÖNJÜK!

14 II. Csepp március 26. Csepel Ingatlan 1970-ben épült 92 nm alapterületű, teljesen alápincézett (szuterén) családi ház nagy telekkel (912 nm) Csepel központjában eladó. I.ár: 27 mft. Érdeklődni: 06 (30) Apostagon összközműves, jó állapotú ház eladó. T.: 06 (30) Új építésű, 4 lakásos sorházban 98 nm lakások kulcsrakészen eladók extrákkal, novemberi átadással a királyerdei részen. I.ár: 25,5 mft. T.: 06 (20) Halásztelken az Ilona u.-ban a Spar Szupermarket mögött, egy kiváló, csendes építési telek eladó. Víz, villany, gáz illetve csatorna be van vezetve, amelyre építkezési engedély, illetve kész tervrajz van. Telek: 708 nm. I.ár: 11 mft. T.: 06 (20) Kapisztrán u.-ban 85 nm-es ikerház-fél 24,5 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Csepelen 3 szobás, amerikai konyhás, kétbeállós garázs, mosókonyhás családi ház eladó. 36 mft. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson új építésű önálló- és ikerházak eladók 10,2 mft-tól különböző méretekben. T.: 06 (30) Királyerdő elején 280 nm-es, 70 %-os készültségű, új mediterrán típusú ház 280 nöl telken eladó. I.ár: 60 mft. T.: 06 (30) Csepel kertvárosában 130 nm családi ház eladó. I.ár: 36 mft. T.: 06 (30) Soroksár Haraszti út, 1300 nm telken három egyszobás lakással, garázzsal, 28 nm utcai fronttal. Telephelynek, üzleti tevékenységnek kiváló (társasház építésére). I.ár: 29,9 mft. T.: 06 (30) Tanácsház u.-ban 54 nm-es ház 656 nm-es telekkel eladó. T.: 06 (30) Kertváros és Királyerdő határán eladók új építésű, szép kivitelezésű, sor-, és ikerházak önálló kerttel, gépkocsi-beállóval. Nappali + 4 lakóhelyiség, dupla komfort (2 fürdő), kamra, nagy terasz. Szerkezetkész i.ár: 19,9 mft. T.: 06(20) Vadrózsa lakóparkban nm-es ikerházi lakások leköthetők mft. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson 2 szintes családi ház Duna közelében eladó. I.ár: 26 mft. T.: (70) , (70) Eladó Szigethalom központjában 684 nm összközműves telekkel 94 nm tégla családi ház új műanyag nyílászárókkal. Felújított konyha és fürdőszoba, dupla fűtésű rendszer. I.ár: 16,9 mft. T.: 06 (24) , 06 (30) Szentmiklósi u.-nál másfélszobás ikerház-fél 460 nm-es telken 9,9 mft. T.: 06 (30) Szent L. ltp.-nél, csendes utcában, 2005-ben épült, mediterrán stílusú, 2+1 félszobás, 80 nm-es ház kis kerttel, kocsibeállóval eladó. I.ár: 22.5 mft T.: 06 (30) Eladó Csepel kertvárosban 180 nöl telken 98 nm-es 2 sz. hallos téglaépítésű cs. ház. Bővíthető. I.ár: 24 mft. T.: , 06 (30) Szigetszentmiklóson kétgenerációs ház 60 nm-es alsó lakása udvarral, kocsi-beállóval eladó 13,5 mft-ért. Ugyanitt a felső lakás, 60 nm-es, kocsi-beállóval 11,5 mft-ért eladó, sok extrával. T.: 06 (20) Eladó Csepelen, Damjanich u. félikerház. 55 nm gázfűtéses lakást beszámítunk. 16,5 mft. T.: 06 (30) Lakihegyen, újszerű, hőszigetelt, 98 nm-es, 3 szoba nappali, amerikai konyhás, kétszintes ikerház 100 nöl összközműves telekkel 16,9 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben, 2003-ben épült, 2 generáció számára is alkalmas, 4+2 félszobás, 170 nm-es ház 540 nm-es telken, kocsibeállóval eladó. I.ár: 36.8 mft. T.: 06 (30) Sürgősen eladó kertvárosban 180 nöl építési telek melléképülettel. Kettő négylakásos ház építésére alkalmas. I.ár: 22 mft. T.: , 06 (30) Királyerdőben 4 lakásos társasházban 80 nm-es, 3 hálószobás, kertkapcsolattal + 12 nm mélygarázzsal, 1 kocsi-beállóval eladó. 24 mft. T.: 06 (70) Királyerdőben, 110 nm-es, 3 szobás, felújított ház 270 nm-es telken, garázzsal, melléképülettel eladó. I.ár: 25.5 mft. T.: 06 (30) Ráckevén 4402 nm-es tanya és 70 nm felújított lakóépület tulajdonostól eladó. Azonnal költözhető. Budapesti ingatlant beszámítunk. I.ár: 11,5 mft. T.: 06 (20) Szent L. u.-nál 60 nm-es családi ház: 16,5 mft. 100 nm-es, 3 szobás, felújított: 26,9 mft. T.: 06 (30) Tihanyi lakóparkban, 225 nm-es 4 szoba nappalis extra, újszerű ikerház, 180 nöl gondozott telekkel 45 mft. T.: 06 (30) ÚJ ÉPÍTÉSŰ 80 nettó nm-es, 2+2 félszobás lakás eladó a Mária királyné útján. Ár: 20,9 mft. T.: 06 (20) DR. MAKKOS INGATLAN CENTRUM CSEPEL 1214 Bp. Akácfa u. 5. Tel/Fax: Mobil: weboldal: ingatlandoktor.com Eladó/Kiadó ingatlanok közvetítése. Vevőknek ingyenes közvetítés, eladóknak ingyenes regisztráció és értékbecslés. Most érdemes nálunk vásárolni, mert a teljes ügyvédi költséget mi álljuk Ön helyett. Akció!!! Új építésű társasházi lakások egyedi gázfűtéssel eladók 249 eft/ nm áron eladók 41 nm-től 83 nm-ig. Kisebb értékű ingatlanbeszámítás is lehetséges Eladó Csepelen a Kiss János Alt. u.-ban egy 54 nm-es 1+2 félszobás felújított lakás. I.ár: 8,29 mft Azonosító: Csepelen eladó a Templom u.-ban egy 54 nm-es, téglaépítésű, kétszobás lakás. I.ár: 10,5 mft Azonosító: Csepelen a Széchenyi I. u.-ban eladó egy 100 nm-es felújított ház, 400- nm-es telken. I.ár: 27,6 mft Azonosító: 8486 Eladó Csepelen, a Majori lakótelepen egy 58 nm-es, 1+2 félszobás lakás. I.ár: 8 mft Azonosító: Halásztelken, 1995-ben épült, 2+2 félszobás, 100 nm-es, teljesen felújított ház, garázzsal, melléképülettel, 720 nm-es telken eladó. I.ár: 29.9 mft. T.: 06 (30) Csepelen, 4 lakásos társasházban, 118 nm-es lakás saját kerttel, novemberi átadással, OTP ügyintézéssel eladó. 350 eft/nm. T.: 06 (20) Bp.-től 55 km-re, Tolmácson, 300 nm-es ház 1200 nm-es telken eladó vagy csepeli ingatlanra cserélhető. 32 mft. T.: 06 (30) Szent I. tér közelben, csendes u.- ban, felújított, 26 nm-es garzonlakás, kis kerttel eladó. I.ár: 6.9 mft. T.: 06 (30) Tolna megyében 9000 nm föld sok gyümölcsfával, öreg házzal, benne víz, villany, fürdő 1,5 mftért eladó. T.: 06 (30) Lakás Csepelen, Bánya u.-ban 1+2 félszobás lakás eladó. I.ár: 11 mft. T.: 06 (30) Lakás eladó Csepelen, Királymajorban. 58 nm, 1+2 félszobás, erkélyes, Dunára néző, felújított. Olasz fürdőszoba, Ikea konyha, álmennyezet. 8,9 mft. T.: 06 (20) Csepeli hévtől nem messze, 4 emeletes házban, teljesen felújított, 3+1 félszobás, 86 nm-es lakás eladó. I.ár: 11.9 mft. T.: 06 (30) Csepelen, az Ady telepen eladó egy felújított 1+1 félszobás, 48 nm-es panellakás. (sarokkád, gardrób) I.ár: 7,5 mft Azonosító: Csepelen eladó egy 225 nm-es, szigetelt és műszakilag felújított, két generációs ház, 400 nm-es telken. I.ár: 22 mft Azonosító: Szigethalmon eladó egy 1+3 félszobás 81 nm-es családi ház, 190 nm-es telken.ár: 19,5 mft Azonosító: Lakihegyen eladó egy 123 nm-es, 4+1 félszobás ház 970 nm-es telken. I.ár: 18,5 mft Azonosító: Eladó Csepelen a Zrínyi u.-ban egy 56 nm-es, 1+2 félszobás lakás. I.ár: 8,3 mft Azonosító: Csepelen, a sétányokon eladó egy cirkófűtéses, 62 nm-es, 1+2 félszobás, felújított lakás. I.ár: 11,3 mft. Azonosító:12793 MAKKOS INGATLAN CENTRUM ZRT. Gimnázium mellett, 1,5 szobás lakás eladó, költözhető. T.: 06 (20) XXI. Petz F. u., 2000-ben épült, téglaépítésű házban, 58 nm-es, 1+2 félszobás, belső kertre néző kitűnő állapotú lakás garázzsal magánszemélytől eladó. 16,4 mft. + garázs. T.: +36 (30) Eladó sürgős. Sétányokon, 64 nm, 2+1, szépen felújított, cirkós, tulajdonostól. I.ár: 14,299 mft. T.: +36 (20) XXI. ker. Kis-Duna parti ltp.-en 58 nm, 1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó. T.: 06 (30) Csepelen a Csikó stny.-on, 1+ félszobás, 49 nm-es, részben felújított, gázkonvektoros lakás eladó. I.ár: 11 mft. T.: 06 (30) Nyírfa u.-ban I. em.-i, erkélyes, 1 szobás, tündéri kis lakás 2 percre a Hévtől eladó. I.ár: 6,85 mft. T.: 06 (30) Kolozsvári u.-ban, csendes kertvárosi környezetben, rendezett házban, 47 nm-es, 1,5 szobás, III. em.-i, erkélyes, egyedi gázfűtéses, teljes körűen különös gondossággal felújított, azonnal beköltözhető lakás gépesített konyhával, beépített bútorokkal, tulajdonostól eladó. T.: 06 (30)

15 2010. március 26. Csepp III. Csepel Csepelen, Csillagtelepen a Jupiter u.-ban, csendes, 56 nm-es, két szobás, amerikai konyhás, felújított, gázfűtéses, I. em.-i napfényes lakás parkra nyíló ablakokkal, erkéllyel 14,5 mft-os i.áron eladó! A lakáshoz tároló is tartozik. T.: 06 (20) Csepelen 3 szobás II. em.-i téglalakás eladó. I.ár: 12,9 mft. T.: 06 (30) délután. Eladó! Ív u.-i lakóparkban újszerű, téglaépítésű, 83 nm-es, 2+2 félszobás, jó elosztású lakásunk. A lakás gázcirkós, klímás, beépített konyhabútor, saját pincerész, zárt udvarban parkoló, játszótér van. I.ár: 17,4 mft. T.: 06 (30) Hatalmas lakás jó áron! Csepelen 129 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás lakás eladó a Szent I. tér közelében. Irodának, rendelőnek kiválóan alkalmas! I.ár: 18 mft. T.: 06 (30) XX. ker. Attila u.-ban 38 nm-es, kívül-belül felújított gázfűtéses téglalakás eladó. Ár: 8,8 mft. T.: 06 (30) Alkalmi vétel! Örököstől eladó felújításra szoruló, tehermentes, I. em.-i, 1+2 félszobás, erkélyes panel öröklakás Csepel központjában. Műanyag nyílászárók és ajtórács van. I.ár: 8,4 mft. T.: 06 (20) Eladó tulajdonostól 53 nm-es 2 szobás, gázkonvektoros, felújított, IV. em.-i tehermentes öröklakás. I.ár: 10,5 mft. T.: 06 (30) Ingatlanközvetítők kérem, ne hívjanak. Csepelen a Vízmű ltp.-en eladó lakás. Déli fekvésű, III. em.-i, 1+2 félszobás, 54 nm-es. 11 mft. Érdeklődni egész nap. T.: 06 (20) , 06 (30) Csepel központjában, egyéni fűtésmérős 46 nm-es, másfélszobás, teljes körűen felújított lakás 8,3 mft, kétszobás, I. em.-i, extrán felújított, négyemeletes házban 10,1 mft. T.: 06 (30) emeletes házban 2 szobás felújított lakás eladó. I.ár: 8,7 mft. T.: 06 (20) Bánya u.-ban 33 nm nagyerkélyes felújítandó garzon ár alatt eladó. 5,8 mft. T.: 06 (70) Zárt kertben lévő társasházban, a tulajdonostól eladó 39 nm lakás. Nem panel, gázfűtéses. Érdeklődni: 06 (30) ,5 szobás, I. em.-i gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 9,1 mft. T.: 06 (20) ,5 szobás felújított lakás 4 emeletes házban beépített bútorokkal. I.ár: 10,5 mft. T.: 06 (20) Csepelen a Krizantém u.-ban extra lakások: I. em.-i, 63 nm-es, 2 + félszobás, 11 mft, 85 nm 3+ félszobás 14,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Szabadság u.-ban II. em.-i, kétszobás, gázfűtésű téglalakás teljesen felújítva, új műanyag ablakokkal, saját pincerésszel 10,9 mft-ért azonnal beköltözhetően eladó. T.: 06 (30) Csepelen, sétányokon, cirkófűtéses, IV. em.-i jó állapotú lakás új nyílászárókkal: 11,9 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen, téglaépületben, III. em.-i 53 nm-es 2 szobás, étkezőkonyhás, erkélyes, gázfűtéses lakás eladó tulajdonostól. I.ár: 11,5 mft. T.: , 06 (20) Erdősor u. elején, 2 szobás, 55 nm-es hangulatos III. em.-i lakás eladó. I.ár: 8 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen, 2 szobás és 1 szobás tégla, gázfűtéses lakások, eladók. T.: 06 (30) Központban 56 nm-es felújítandó panellakás új nyílászárókkal, 7 mft. T.: 06 (70) Csepelen, a sétányokon cirkófűtéses lakások: 70 nm-es 2+2 félszobás, II. em.-i lakás 12,9 mft, II. em.-i 12,9 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepi 1,5 szobás felújított lakásom nagyobbra cserélném értékegyeztetéssel, vagy eladnám. T.: 06 (70) Hétköznap 17 óra után. Ár alatt sürgősen eladó 37 nm gázkonvektoros téglalakás. 6,5 mft. T.: 06 (70) Csepelen a központban 1,5 szobás, 52 nm, magasfszt.-i, amerikai konyhás, teljesen felújított lakás eladó. Ár: 9,4 mft. T.: 06 (70) szobás gázfűtéses lakás eladó Csepel kedvelt helyén. I.ár: 10,9 mft. T.: 06 (20) Igényesen felújított, III. em.-i, 63 nm-es, két szobássá alakított, parkra néző, parkettás, erkélyes, mapfényes lakás Csepelen a Krizantém u.-ban jó közlekedéssel 11,9 mft. T.: , + 36 (30) Bánya u.-ban I. em.-i 33 nm, erkélyes, 6,9 mft. T.: 06 (30) Csepel belvárosában (tégla) 42 nm-es 1 sz. am. konyhás lakás. I.ár: 9,3 mft. T.: , 06 (30) Csillagtelepen, Szabadság u.- ban téglaépítésű, I. em.-i erkélyes 36 nm-es 1 szobás, nagykonyhás, gázkonvektoros, felújított lakás 9,5 mft i.áron tulajdonostól eladó. T.: 06 (30) Csepelen a Nyuszi stny.-on újszerű lakóparkban, 105 nm-es, 3 szoba nappalis, kétszintes lakás beépített konyhabútorral, gépkocsi-beállóval 23,9 mft. T.: 06 (30) DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Ügyfeleinknek keresünk csepeli öröklakásokat, családi házakat. Lakása, háza, telke eladásáig minden költség minket terhel. Állandóan hívható: 06 (70) Telefon/fax: Eladó 80 nm-es söröző bérleti joga Csepel központjában, teljes berendezéssel ft-ért! KIADÓ 06 (70) Gázfűtéses 2+2 szobás, lakás Ft-ért 1+2-es felújított panellakás 55 eft-ért Kertvárosban 2 szobás ház Ft-ért Szent Imre téren, csendes utcában, 56 nm-es, erkélyes, tégla, 2 szobás lakás, új nyílászárókkal eladó. I.ár: 8.5 mft. T.: 06 (30) Kétgenerációs, két bejáratú, 98 nm-es, teljesen felújított lakás a Délinél eladó. Rendelőnek, irodának is alkalmas. I.ár: 35,5 mft. T.: 06 (20) Csepelen, a Béke téren, I. em.-i, téglaházban 2 szobás gázkonvektoros szép lakás 9,9 mft. T.: 06 (30) Csere Csillagtelep legszebb legcsendesebb részén, két parkra néző, K-Ny tájolású, erkélyes, 64 nm-es I. em.-i, tehermentes lakásunkat, csepeli kertes házra cserélném, értékegyeztetéssel. T.: 06 (20) , 06 (70) Halásztelken állattartásra alkalmas 800 nöl-es gyümölcsössel 70 nm lakás eladó elcserélhető. T.: 06 (20) Elcserélném Csepelen 53 nm, 2 szobás, III. em.-i lakásomat nagyobbra, II. em.-ig. Ráfizetek! T.: 06 (20) , Kiadó 35 nm-es önálló kertes komfortos ház kiadó. (Csepelen). T.: 06 (30) Eladó Csepel, Nyírfa u.-ban csendes helyen, 33 nm-es, erkélyes I. em.-i garzon. Azonnal beköltözhető. Kp. 6,6 mft. T.: 06 (30) Csepel Királyerdőben, különálló, bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba kiadó. 40 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (20) Csillagtelepen 1 szoba összkomfortos lakás hosszútávra kiadó. 40 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (70) Kiadó Csepelen II. em.-i, 1+2 félszobás, bútorozott, légkondicionált lakás a Hév végállomásához közel. 55 eft + rezsi/hó, 2 hó kaució. T.: 06 (30) ELADÓ (06) ,5 szobás, 76 nm-es, erkélyes, Völgy utcai négyemeletesben 10,5 mft-ért Csepelen kétlakásos ház 14.9 mftért. 1 szobás konvektoros lakás 7.4 mft-ért DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Csillagtelepen zöldövezeti környezetben eladó 50 nm-es, 2 szobás, tehermentes öröklakás, alacsony rezsijű, szép konyhával, tulajdonostól. T.: 06 (70) , Csillagtelepi, gázkonvektoros, bútorozatlan, III. em.-i garzonlakás kiadó. 45 eft + rezsi. 2 hónap kaució. T.: 06 (30) Kiadó zöldövezeti, 32 nm-es, egyszobás, összkomfortos, gázkonvektoros, I. em.-i bútorozott lakás a Gubacsi lakóparkban. I.ár: 50 eft + rezsi. T.: +36 (30) , +36 (30) Csepelen, kertes házban, külön-bejáratú 2 szoba összkomfort, 65 nm-es lakás 65 eft/hó kocsi-beállással kiadó. T.: 06 (30) , 06 (30) Csepelen, kertes ház alsó részében, külön-bejáratú 2 szoba összkomfort, 65 nm, (60 eft/hó + rezsi, 2 havi kaució) kiadó. T.: 06 (30) , 06 (30) Csepelen, világos, amerikai konyhás 35 nm-es bútorozatlan garzonlakás kiadó a Szent I. téri hév megállóhoz közel. Bérleti díj: 45 eft + 2 havi kaució. T.: 0036 (30) Csepel központjában (hévtől 2 perc) igen szép 1 szoba összkomfortos garzonlakás 46 eft/hó kiadó. T.: 06 (20) Bútorozott lakás 36 eft/hó. T.: +36 (30) Csepelen bútorozott szoba kiadó. T.: 06 (20) Zöldövezetben, közüzemi mérőórákkal, egyedi 2 szoba összkomfortos lakás kizárólag helyszíni ármegállapodással, hosszútávra kiadó. T.: 06 (30) Kiadó: külön-bejáratú szoba, konyha, fürdőszoba-használattal. T.: , este.

16 IV. Csepp Csepel március 26. Kertvárosban 60 nm-es összkomfortos családi ház önállóan v. telekkel, kisállat nélkül kiadó. T.: 06 (70) , 06 (70) Kiadó Soroksáron 40 nm 1 szobás, komfortos lakás azonnal, bútorozottan. 40 eft + 1,5 havi kaució. T.: 06 (30) (gépkocsi beállással). Egyedülállónak bútorozott szoba kiadó Csepelen. T.: 06 (30) Erdősor úti ltp.-en, Cirmos stny, I. em.-i, 50 nm-es felújított lakás kiadó. T.: 06 (30) ig. Csillagtelepen, felújított, bútorozott, gázkonvektoros, egyszobás lakás hosszútávra kiadó. 45 eft/hó + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (70) , 06 (20) Csepel határában gázfűtéses kis ház önálló telken 55 eft + rezsi + kaució. T.: 06 (70) Bérbeadó 2010 ápr. 1-től Csepel legjobb helyén hosszútávra, kétszobás, üres lakás. 55 eft/hó + rezsi, kéthavi kaució. T.: , 06 (20) Másfélszobás panellakás kiadó az Árpád u.-ban 40 eft-ért. T.: 06 (20) Szabadság u.-ban 2,5 szobás, konvektoros lakás kiadó. T.: 06 (30) Kiadó a Csepeli Baumax közelében, 2 szobás, kertes családi ház. T.: +36 (30) Kiadó Csepel központjában 1+2 félszobás, felújított lakás. 50 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: +36 (20) Kiadó egyedi fűtésű 1 sz. lakás. Kaució szükséges. 45 eft/hó. T.: , 06 (30) Csepelen családi házban önálló összkomfortos lakások brigádoknak kiadók kocsibeállási lehetőséggel. 600 Ft / főtől. T.: 06 (30) Csepelen, családi házas övezetben 1+ félszobás, bútorozott, kábel TV-s utcáról külön-bejáratú lakás kiadó internet lehetőséggel. 45 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: +36 (30) Tel/fax: ,5 szobás, bútorozatlan, gázfűtéses lakás kiadó 50 eft-ért. 2 havi kaució + rezsi ktg. T.: 06 (30) Csepelen Lakásszövetkezet kiadja 56 nm-es lakását cégnek (Bt. Kft.), irodának, hosszútávra. T.: 06 (20) Csepelen, Csillagtelepen, téglaházban egyszobás, gázfűtéses lakás hosszútávra kiadó. 45 eft/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. T.: 06 (30) Kiadó csepeli, Kapos u.-i, 54 nm üres lakás hosszútávra. 60 eft + rezsi + kaució. T.: 06 (20) Buszmegállóban (151-es) 1 szoba összkomfort berendezve, családi házban, külön bejárattal 40 eft-ért kiadó. Kaució 2 hét. T.: Kiadó Erdősor u.-ban IV. em.-i 2 szobás gázfűtéses lakás. Bérleti díj: 50 eft, 2 havi kaució szükséges. T.: 06 (30) Kiadó Pesterzsébeten, városközpontban lébvő I. em.-i, parkra néző, másfélszobás gázfűtéses lakás. Bérleti díj: 50 eft, 2 havi kaució szükséges. T.: 06 (30) Csepel, Szabadság u.-i 35 nm fszt.-i, K-i fekvésű, teljesen felújított és berendezett albérlet kiadó hosszútávra, nem dohányzóknak. Ár: 50 eft/hó + 2 havi kaucióval. T.: Egész nap. Eladó vagy kiadó udvari kis ház 30 eft/hó 1 hó kaucióval. T.: 06 (20) Családi ház bútorozva kiadó, 85 nm, csepeli stadionnál, 1 maximum 2 fő részére. T.: 0036 (20) Szigetszentmiklós Lakihegyen 35 nm-es gázfűtéses lakás a kék busz vonalán kiadó. 50 eft + rezsi. T.: 06 (30) Kiadó 55 nm bútorozatlan 1+2 félszobás lakás. 55 eft + rezsi. 2 hó kaució. T.: 06 (70) Csepelen, Erdősor u.-ban 2 szobás gázkonvektoros lakás kiadó. T.: +36 (30) A csepeli strandnál háromszobás családi ház kiadó, cirkófűtéses, kocsibeálló, garázs. T.: 06 (30) , 06 (30) Csepel központjában 84 nm-es, 2,5 szoba + ebédlő összkomfortos lakás kiadó. T.: , 17 óra után. Garázs Garázs eladó a temető melletti garázssoron. T.: 06 (30) Telek Határ u.-ban 200 nöl építési telek eladó. T.: 06 (20) Csepel sóderbányáknál új parcellázásban nöl telkek eladók. 3,5 4 mft. Rendezési tervben 20% beépíthető. T.: 06 (30) Építési telek Vadrózsa u.-ban nm eladó. T.: 06 (20) Jegenye u.-ban 160 nöl építési telek eladó. T.: 06 (20) Csepeli, Nagy-dunai víkendtelek eladó. T.: 06 (70) Szigetszentmiklóson zártkerti telek gyümölcsfákkal, kis faházzal eladó. I.ár: 3,9 mft. T.: 06 (20) Tulajdonostól eladó Csepelen a kertvárosban egy 720 nm-es telek kis, bontandó házzal. I.ár: 21,8 mft. T.: 0036 (30) Szigetszentmiklósi telkek 3,25 mft-től eladók. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson lévő 954 nm-es építési telek eladó. I.ár: 7,8 mft. Csepeli lakást beszámítok. T.: 06 (30) Csepelen Vadrózsa u.-ban 500 nöl építési telek eladó (víz, csatorna, áram van). T.: 06 (30) Kavicsbánya tónál 200 nöl-es megművelt telek 40 nm-es szigetelt faházzal. Villany, víz van. Bekerített. T.: 06 (20) , Eladó 250 nöl-es építési telek Királyerdőben. I.ár: 20,3 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Technikus u.-ban 125 nöl-es telken 3 szobás ikerház-fél tulajdonostól eladó. I.ár: 20 mft. T.: 06 (30) Óbarokkon 8000 nm-es zártkert, tulajdonostól eladó. I.ár: 6,5 mft. T.: 06 (20) Üzlet Csepelen 60 nm-es, szépen felújított, több helyiséges építmény irodának vagy csendes tevékenységre kiadó. Jól megközelíthető. (Társulás is érdekel). T.: +36 (30) , Piacnál üzlet kiadó. T.: 06 (30) Volt Posztógyár területén 20, 40, 70 nm-es helyiségek és 100, 150 nm szabad terület bérbeadó. Utcáról is megközelíthető! T.: 06 (30) Csepel gyártelepen, 2 db ipari csarnok (1500 és 750 nm) teljes közművel kiadó vagy eladó. T.: 06 (30) Kétszintes (24/30 nm) üzlethelyiség kiadó Csepelen a Csikó stny.- on. Irodának is alkalmas. T.: 06 (30) Garázs kiadó műhelynek, csendes helyen. Három fázis, víz van. T.: 06 (20) Sétányoknál frekventált részen eladó kb. 28 nm üzlet (két WC, két mosdó), (volt telefonos). Érdeklődni: 06 (30) M0-ás Csepelnél, összközműves, nm ipari telephely eladó. OTP ügyintézés. T.: 06 (20) Állást keres Napi takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást, festés utánit is vállalok. T.: 06 (70) Alsó tagozatos gyermek korrepetálását, idős személy gondozását vállalja középkorú, műszaki pedagógus végzettségű nő. T.: 06 (20) Háztartási munkát, kertgondozást vállalok. Leinformálható, középkorú nő. T.: 06 (20) Nyugdíjas nő gyermekfelügyeletet vállal. T.: 06 (70) Takarítást, vasalást vállalok. T.: 06 (30) Ablaktisztítást, vasalást, takarítást, gyermekfelügyeletet vállalok. T.: 06 (30) Állást kínál Reklámkiadvány munkájára igényes üzletkötőt keres, gyakorlattal. T.: 06 (20) Szigetszentmiklósi irodába ARCHICAD programmal dolgozni tudó férfi rajzolót keresek. T.: 06 (30) Biztonsági őr, Vagyonőr és Testőr tanfolyam a Csepeli Munkásotthonban már 16 éve. T.: 06 (20) , /14. Sokoldalú, ügyes karbantartót keresek alkalmi munkára és segédmunkára Csepelen. T.: 06 (30) Fodrászt keresek XX., üzletembe. T.: 06 (20) Szépségszalonba fodrászt keresek. T.: 06 (30) Bevezetett szalonunkba kozmetikust és gyakorlott körmöst keresünk. T.: 06 (30) Egyéni vállalkozó vagyonőröket keresünk csepeli telephelyre, 12 órás munkarendbe. T.: 06 (20) Szalonunkban fodrász műkörmös kollegát keresünk sürgősen. T.: 06 (70) Női-férfi fodrászt felveszünk (vállalkozók előnyben) Kossuth Lajos u.- i szépségszalonunkba. Kezdő bérleti díj 20 eft + Áfa. T.: 06 (30) Völgy úti üzletsoron működő üzletbe műkörmös, pedikűrös váltótársat keresek. T.: 06 (30) , Fodrászt, kozmetikus, műkörmöst keresek XX. ker. üzletembe. T.: 06 (20) Bevezetett szépségszalonba sürgősen keresek műkörmöst. T.: 06 (30) HIRDESSEN ÖN IS A CSEPEL ÚJSÁGBAN

17 2010. március 26. Csepp V. Csepel Adás-Vétel IKEA-ban vásárolt modern íróasztal eladó fix 22 eft-ért (számítógépház és nyomtatótartó is van hozzá, illetve két spotlámpa, eredeti ára: 80 eft volt). T.: 06 (30) IKEA-ban vásárolt cseresznyefa színű egyajtós, polcos-akasztós (helytakarékos) szekrény (50x 230 x60) eladó fix 15 eft-ért. (eredeti ára: 60 eft volt). T.: 06 (30) GIANT éves kortól használható gyerek kerékpár KITŰNŐ állapotban 25 eft-ért eladó. T.: 06 (30) Bontott tégla több méretben, termőföld, térkő, betonkeverő 38 eftért eladó. T.: 06 (20) Alig használt sarok kád (170x70), ill. (20x25) Zala kerámia csempe (új) eladó. (20 nm). T.: 06 (70) Új Junkers W11-2P átfolyós, kéményes vízmelegítő eladó. 35 eft. T.: 06 (20) Retro NDK fémházas diavetítő jó állapotban, 3 db ajándék filmmel 10 eft i.áron eladó, valamint további diafilmek 500Ft/db áron. T.: 06 (20) Energiatakarékos, 16 db-os főző-pároló, rozsdamentes (: Inox :) edénygarnitúra gyári csomagolásban, 75 %-os árkedvezménnyel. T.: Eladó egy éves fiúra való fekete bőrdzseki. T.: 06 (30) Fischer Price elemes + hálózatról is működtethető zenélő, világító, szinte új, szobai babahinta eladó forgó játékfigurákkal. Ár: 20 eft. T.: 06 (30) Ruhatár frissítése miatt, jó állapotú, es méretű női holmik olcsón eladók. (szoknya, farmer, felsők, szabadidő nadrág stb.) Tavaszi dzseki már 990 Ft-ért!. T.: 06 (20) Fekete, félhosszú, 38-as méretű női bőrkabát eladó. I.ár: 10 eft. T.: 06 (20) Eladó Coloniál szekrény, 60 eft, olasz szekrénysor 45 eft, ággyá nyitható ülőgarnitúra 23 eft, franciaágy 25 eft, 1 aknás mosogató 3500 Ft, 120 db üvegtégla (250 Ft/db), szobakerékpár 5000 Ft. T.: 06 (30) Vas kerítésoszlopok eladók. 400 Ft/db. T.: 06 (70) pár, 37-es méretű márkás, (Ben- Ross, Pedro Miralles) világos színű, bőr, rövid szárú csizma olcsón eladó (2500 Ft/pár). T.: 06 (20) HÚSVÉTI JÁTÉKVÁSÁR! Hibátlan állapotban lévő gyerekjátékok eladók. T.: 06 (20) Interaktív kutya 4000 Ft, Hófehérke és a hét törpe házikó figurákkal, berendezéssel 3500 Ft, interaktív táncszőnyeg 3000 Ft, gyerek szobainas rajztáblával 2000 Ft, Barbie autó 2500 Ft, gyerek projektor (rajzvetítő) 3500 Ft. Mini Barbie tartozékokkal 1500 Ft, színváltós plüsskutya 3500 Ft, minőségi plüssjátékok 1000 Ft/db. Interaktív baba orvosi felszerelés 2500 Ft. Eladó 3 db blúz 2000 Ft/db, 2 db kosztüm, 3000 Ft/db. T.: 06 (20) Eladó egy új, 38,5 méretű, fekete, női, félmagas szárú, Nike fittness cipő. Ára: Fix 8 eft. T.: 06 (30) Eladó egy 40-es méretű, fekete színű My Area gurulós cipő. T.: 06 (30) Jármű 3 éves Suzuki V-Strom 650-es mocimat eladom, km-rel, újszerű állapotban. Ár: 1,4 mft. T.: 06 (20) Vegyes Nem szeret bevásárolni? Nincs rá ideje? Hívjon, megoldom, ha kell, számlára is. T.: 06 (30) Glutein mentes termékek megrendelhetők, Csepel Művek I. kapu. T.: 06 (20) Ha nincs segítsége a bevásárláshoz, hívjon! T.: 06 (30) Keresek régi ipari berendezéseket, műhelybútorokat: vastárolók, fiókos vasszekrények, vas öltözőszekrények, vasasztalok, vasszékek, vaslámpák. T.: 06 (30) vagy Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. T.: 06 (20) Mackó Családi Napközi Királyerdőben, igényes kialakítású, szeretet-gazdag légkörben, szakképzett személyzettel várjuk a gyermekeket 6 hónapos kortól. T.: 06 (70) LOTTÓZÓ, JEGYIROD YIRODA nyílt a kertvárosban. Telefonfeltöltés, faxolás, másolás, trafikáru. Nyitva: H-P-ig 8-18, Szom.-Vas óráig. Szeretettel várjuk! Csepel, József A u. 50. Szántó Pékség melletti Autósboltban. T.: Üdülés Siófokon, Hotel Azur 4 csillagos, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó Wellness Centerben, 4 fő részére üdülési hetemet átadom ápr ig. T.: 06 (70) Kiemelt akció! Balatonfüred, Visegrád, Siófok, Zalakaros; négycsillagos szállodák Ft / 4 nap /fő. Félpanzióval! T.: 06 (70) Állat Kukorica, búza kiszállítva 85 Ft/kg. T.: 06 (20) Kutyus, 5 hónapos keverék szuka, nagyon aranyos, családi kedvencnek vagy házőrzőnek ingyen elvihető. T.: vagy 06 (20) Társkereső Szeretetre vágyó, 40-es, csepeli, diszkrét hölgyet keresek! Sárga rózsa jeligére. 168/82, 55 éves, odafigyelésre vágyó, érzelmekben gazdag jó humorú férfi keres társat független, karcsú, hasonló érzelmű hölgy személyében. T.: 06 (70) éves, 162 cm magas, 72 kg., csinos, jól főző, Bács-Kiskun megyében élő özvegy hölgy családi házzal, tartozással társat keres tartós kapcsolatra, 70 éves korig. T.: 06 (70) TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL ÉS RENDEZVÉ- NYEKKEL! T.: , 06 (30) Egészség Gyógytorna. Kérésére otthonában. T.: 06 (70) Testformáló torna 40 felett is, Csepel vonzáskörzetében, Pesterzsébeten. Gerinc-, és ízületkímélő, ugrálás-mentes torna családias hangulatban, hétfő-szerda-csütörtök-pénteki napokon a Csili Művelődési Házban, óráig. A 8 alkalmas bérlet ára: 5900 Ft. T.: 06 (30) , Horváth Erika. Tánciskola. T.: 06 (70) Jóga. T.: 06 (70) Narancsbőr, túlsúly, depresszió ellen masszázzsal segítek. T.: , 06 (20) A Gyalogló Klub edzései tavasztól folytatódnak a Kis-Duna parton: pulzuskontrollált edzések, testsúlycsökkentésre, stressz-levezetésre, állóképesség-fejlesztésre. Ingyenes állapotfelmérés, táplálkozási tanácsadás. T.: 06 (20) Régiség Tekintse meg a Google-ban: Dinasztia Galéria. Vásárolunk készpénzért 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig tört aranyat, ezüstöt (dísztárgyakat), bútort, képet, hagyatékot. Kérem, hívjon bizalommal. T.: , 06 (20) (A volt budai Skála mellett, fehérvári úti csarnokban). Oktatás Barátkozás a számítógéppel. Internet, levelezés. Érdeklődő kezdőknek, idősebbeknek, civileknek. Dán Zsuzsa 06 (30) Egyetemista fiú felsőfokú nyelvvizsgával angol korrepetálást vállal. T.: 06 (70) Spanyol oktatás kezdőtől nyelvvizsgára való felkészítésig. T.: 0036 (30) Angoltanár vállal nyelvoktatást és korrepetálást. T.: Egyéni igényekhez igazodó angoloktatás, nyelvvizsga előkészítés cégeknek is. T.: 06 (70) Informatika korrepetálást, érettségire felkészítést vállal egyetemista fiú. T.: 06 (20) Informatika korrepetálást, érettségire felkészítést vállal egyetemista fiú. T.: 06 (20)

18 VI. Csepp március 26. Csepel Szolgáltatás Mosógépjavítás a helyszínen, minden típus. Csepelen javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: ; 06 (20) Kárpitos. Deák Antal. T.: , 06 (70) Megoldás Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítás 1 év garanciával! Kiszállás ingyenes! T.: , 06 (30) Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Duguláselhárítás korszerű gépekkel mérsékelt árakon. T.: Duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (30) S.O.S. Gázszerviz gázkészülékek teljes körű javítása, fűtésszezon előtti tisztítása, karbantartása, komplett fűtési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázműeljárással, fűtési rendszerek vegyszeres tisztítása 0-24 óráig minden nap garanciával, ünnepnapokon is. T.: , , 06 (30) S.O.S. Dugulás és Csatornatisztítás gépesített ipari technológiával, falbontás nélkül; a hét minden napján a nap 24 órájában garanciával a lakosság és közületek szolgálatában. T.: , 06 (20) Villany-Ász Gyorsszolgálat 0-24 elektromos zárlatok teljes körű javítása; biztosítéktáblák, biztosítékok, kapcsolók, konnektorok cseréje; lámpák, csillárok felszerelése; lakások, házak komplett elektromos átvezetékelése 0-24 óráig garanciával, hétvégén is. T.: , 06 (30) FODRÁSZ HÁZHOZ MEGY. T.: , 06 (30) Ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (20) Vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás, csapok, WC, csőtörések javítása. T.: , 06 (20) Királyerdei duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (70) Festőmester vállal szobafestést - mázolást. tapétázást hosszútávú garanciával. T.: , 06 (30) Asztalosműhely Vizisport u. 54. Egyedi bútor, beépített szekrény, konyhabútor (felújítás is). Galéria, parkettázás, csiszolás. Basa. T.: , 06 (70) Figyelem, tavaszi akció! Kollár József tüz. ker. rendelést telefonon felvesz. Aprított akácfa nettó ára 3000 Ft/q. Német szén nettó ára 5600 Ft/q szállítva! T.: , , (30) Kárpitozás, modern és stílusbútorok áthúzása, asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. T.: 06 (70) GÁZKÉSZÜLÉK javítás szerviz, karbantartással gázt spórolhat! T.: , 06 (30) VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. T.: , 06 (20) MOLNÁR IMRE LAKATOSMESTER Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. T.: , 06 (30) Csepeli lakásszervíz. Gáz-, víz-, fűtésszerelés, új szerelések, felújítások, javítások kivitelezéssel, tervezéssel, engedélyezéssel. T.: , 06 (20) Gázkészülék, gázcsőszerelés, cirkók, konvektor, vízmelegítők javítása. T.: , 06 (20) Klíma és villanyszerelés, ingyenes felmérés, kedvezményes beszerelés, karbantartás, javítás. T.: 06 (20) , 06 (70) Számítógépszerelés NON-STOP lakáson. T.: 06 (20) , 06 (30) Üvegezés, tükrök, képkeretezés. Csepel, Árpád u. 21. T.: , 06 (20) Festés, tapétázás, mázolást, szigetelést vállaljuk. T.: 06 (30) NEMZETKÖZI FUVAROZÁS KÖLTÖZZÖN a FŐSPED TE- HERTAXIVAL. Irodák, lakások költöztetése, igény szerint csomagolással, lomtalanítás, nehéz-gép szállítás. A nap 24 órájában. Cégek, lakosság részére. T.: , 06 (30) TÉVÉJAVÍTÁS HELYSZÍNEN, AZONNAL, GARANCIÁVAL! T.: 06 (20) AUTOMATA MOSÓGÉPEK és egyéb háztartási készülékek javítása. Hajdú Energomat felújítása 1 év garanciával. Klam Péter. T: 06 (30) Régi tetők, homlokzatok, lakások felújítását vállaljuk. T.: 06 (30) Kőműves-, burkolómunkák, térkő-készítés, kémények és hőszigetelő rendszerek kivitelezése. Gyors, pontos munkavégzés. Schenk József: 06 (70) , Vízvezeték-szerelő gyorsszolgálat. Csőtörések, átázások, WCtartályok, vízórák stb. cseréje, javítása. Díjtalan kiszállás. T.: 06 (20) , 06 (70) , Ruhakészítés-, javítás a csepeli piac galériáján. H: 8-12; K-P: T.: 06 (20) Tetőfedési, bádogozási munkák készítése, javítása, kisebb ácsmunkák. T.: , 06 (30) Tetőjavítást, felújítást, vízszigetelést, ereszcsatorna és bádogos munkákat vállal csepeli szakember. Ingyenes felmérés és árajánlat. T.: 06 (30) , Mezővári Zsolt. Kútfúrás garanciával. T.: 06 (20) Szobafestés korrekt árakkal, falfestés 350 Ft/nm-től, fűrészporos tapétázás 950 Ft/ nm anyaggal együtt színkártyáról. T.: 06 (20) ELMŰ által regisztrált és minősített villanyszerelő mérőhelyek készítését, felülvizsgálatát, családi házak tervezését, kivitelezését vállalja garanciával, és referenciamunkákkal. T.: 06 (20) Víz-, fűtés-, csatornaszerelés-, javítás, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás. T.: , 06 (20) Szobafestést, mázolást, tapétázást 20 éves szakmai gyakorlattal kül-, és beltérben vállalok. Jerkovics Zoltán: 06 (30) Kőműves legkisebb munkától lakásfelújításig kerítéseket, homlokzatokat, ajtó-ablakok bontását, beépítését vállalja. T.: , 06 (30) TELEVÍZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS HELYSZÍNEN Ingyenes kiszállás javítás esetén. Megbízható precíz munka garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15 % engedmény. Kármán Sándor T.: , 06 (20) Költöztetést áruszállítást vállalok. T.: 06 (20) Egy konyhát is kifestünk. Csempe, kőműves javítások, számlával, közületeknek is. Nagy István. T.: , 06 (20) Redőnyösmunkák, készítés- javítás, gurtni csere, szúnyoghálók. T.: , 06 (30) Szobafestést-mázolást, tapétázást, azonnalra. T.: 06 (20) Villanyszerelés! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, kisebb munkák! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (30) KÖNYVELÉS T: Zsóka Szalon Ilcsi kozmetika, pedikűr háznál is, manikűr, műköröm, arcmasszázs háznál is. T.: 06 (70) XXI. Bp. Ady E. u. 33. Ácsmunkát, tetőfedő- és bádogosmunkát vállalok. T.: , 06 (30) Villanyszerelő A-Z-ig. Regisztrált villanyszerelő mester vállal: teljes körű villanyszerelési munkákat a kicsitől a nagyig. Biztonságtechnikai mérést és jegyzőkönyv készítést. Tel/fax: , +36 (30) Rácsok és lakatosmunkák. T.: , 06 (70) Konyhabútorok és egyéb bútorok készítése. Felmérés, árajánlat ingyenes. T.: 06 (20) Fakivágást (akár alpin-technikával is) és bozótirtást vállalok. T.: 06 (70) Fuvarozás, darabáru szállítás ponyvás kisteherautóval. T.: 06 (30) , 06 (30) Ács-tetőfedő-kőműves vállal régi tetők felújítását, beázás-mentesítést, dryvitozást, lapos tetők szigetelését garanciával, kedvezménynyel. T.: 06 (30) Fakivágás olcsón. T.: 06 (30) Csőtörés-, ázás-, dugulás elhárítás, víz-, gáz-, központi fűtés szerelés-javítás. WC csésze-, tartály-, csaptelep-, mosógép-, mosogatógép bekötés. Vízmérő órák cseréje, szerelése. Mert minden cseppért kár. Non stop 0-24.ig. T.: , 06 (70) , 06 (30) Függönymosást-, vasalást-, varrást vállalunk több éves tapasztalattal. T.: Sebestyén Mátyás gázszerelő mester. T.: , 06 (30) Víz-, gáz-, központifűtés-tervezés, kivitelezés! Csatornahálózat szerelés. Adóbevallás a legolcsóbban! T.: , 36 (30) Laminált parkettázás. 800 Ft/ nm, garanciával. T.: 06 (30) Csempézést, padlóburkolást anyagbeszerzéssel, vizes-kőműves munkával. Lakásfelújítás. T.: 06 (70) Konténeres sitt-, hulladék-, sóder-, homok- és termőföldszállítás. T.: 06 (20) KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS FÉLÁRON hétvégén is. Lomtalanítás, zongora, páncélszekrény. Hívjon bizalommal. T.: 06 (20)

19 2010. március 26. Csepp VII. Csepel Kőműves munkák, hideg-meleg burkolással, közületnek is. T.: , 06 (70) Festés, mázolás, gipszkarton szerelés, szigetelési munkával vállaljuk. T.: 06 (70) Szobafestés,mázolás, tapétázás, laminált parketta lerakása. Minőségi munka alacsony áron. Szabó Dénes. T.: 06 (20) Web: Fogsorkészítés, javítás. Hétvégén is. T.: 06 (30) , Gipszkartonozás, festés, mázolás, tapétázás, burkolás, parkettázás garanciával. T.: 06 (30) Automata mosógépjavítás, garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyen kiszállással. T.: Parkettás munkák anyaggal. Csiszolás, lakkozás, laminált hajópadló rakása azonnalra, garanciával. T.: 06 (30) Vízvezeték és berendezési tárgyak felszerelése, javítása és cseréje, dugulás megszüntetése. T.: Kéménybélelés, furánflex, alumínium, acél béléscsövek, szerelt kémények nyitott-zárt (turbó) készülékekhez. Metal-Vill Kft. Tel/fax: , 06 (30) , 06 (70) Villanyszerelés, kisebb-nagyobb munkák hétvégén is. Korrekt árak, nyugdíjasoknak kedvezmény. T.: 06 (20) Redőny, reluxa szerelés, javítás. Gurtnicsere, szúnyogháló, harmonikaajtó, párkányok. T.: 06 (20) Kisebb asztalos munkákat vállalok (polcfelfúrás, bútorkészítés, bútor-összeszerelés). T.: 06 (20) Kata mérlegképes könyveldéje vállalja egyéni és társas vállalkozások könyvelését. Kezdőknek kedvezmény. T.: , 06 (20) Kútfúrás garanciával! T.: 06 (20) Kert, telekrendezés. Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés-járda-díszkövezés-sziklakert készítése, egyéb kertészeti és kőműves munkák! T.: , 06 (70) Takarítás! Társasházak, irodák, intézmények, lakások teljes körű takarítása, ablak szőnyegtisztítás. T.: , 06 (70) Teljes körű könyvelés, bérszámfejtés, tanácsadás. SZJA bevallások! T.: 06 (30) Tavaszi akció! Pink Angel s Szépségszalon fodrászata várja régi és új vendégeit tavaszi akciójával! Hirdetésre hivatkozva 500 Ft kedvezményt adunk! T.: 06 (30) , Spóroljon a fűtéssel! Homlokzati hőszigetelés dryvit házak, épületek Nikecell-es hőszigetelését vállalom német technológiával! Több éves tapasztalattal, referenciával rendelkezem. Szaktanácsadás! Szobafestés, mázolás, tapétázás! Gyóni László: 06 (20) , Gyógypedikűrös, manikűrös nagy gyakorlattal hívásra házhoz megy! Kiszállás díjtalan. T.: , 06 (70) BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI FUVAROZÁS Szállítás, költöztetés 3,5 tonnás, a költöztetéshez szükséges rögzítõ eszközökkel felszerelt tehergépkocsival. Hétvégén is, felár nélkül. Magánszemélyek gyors, szakszerû, korrekt költöztetése, raklapos, kartonos, darabos áru terítése cégeknek, egyszeri vagy folyamatos megrendelés esetén is. Áruházakban, üzletekben vásárolt termékek házhozszállítása. Be-Gu Bt. T.: 06 (20) , 06 (30) Hidegburkolatok; csempeburkolatok. T.: 06 (70) Fodrászat az Ön otthonában. T.: 06 (30) Dugulás elhárítás, hétvégén is. T.: Asztalos, lakatos munkák készítéstől a legkisebb munkáig. T.: 06 (20) , Zárszerviz Gyorsszolgálat! Rácskészítés, Lakatosmunkák. T.: 06 (30) Költöztetés 20 év tapasztalattal. T.: 06 (30) Web: zslfuvar.uw.hu Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves-, burkoló-, vízvezeték-, festő szakemberek állnak rendelkezésére. T.: 06 (20) , 06 (30) Villanyszerelés, kisebb-nagyobb munkák hétvégén is. Korrekt árak, nyugdíjasoknak kedvezmény. T.: 06 (20) Kútfúrás garanciával. T.: 06 (70) Zsóka Szalon akciót hirdet: 20% kedvezmény március végéig. Ilcsi kozmetikummal Szempilla festés + szedés, mélyhámlasztás, maszszírozás, gépi kezelés, műköröm, gyógypedikűr, talpmasszírozás, manikűr Ady E. u. 33. T.: 06 (70) Hűtőgépjavítás hétvégén is garanciával, nyugdíjasoknak kedvezmény. T.: 06 (20) Festőmester: minőség, garancia, korrekt ár. Ingyenes felmérés és szaktanácsadás. T.: 06 (30) Televízió LCD Plazma Tv mikrosütő gyorsszerviz. T.: 0036 (70) Konténer, termőföld, sóder, homok. T.: 06 (20) KÖNYVELÉS bevallás készítés. T.: 0036 (70) Most alakult takarító vállalkozás munkát keres. Tapasztalat van, minden érdekel! T.: 06 (30) Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást, tetőfelújítást, előtető, kocsibeálló, garázstető készítése. Kémény, tűzfal, macskalépcső felújítása. T.: , 06 (30) Varrógépjavítás. T.: 06 (20) Este: KONTÉNERES sitt, lom, szemét szállítása rövid határidővel. T.: 06 (20) Érdeklődni minden nap 6-22 óráig. Mennyi a gázszámlája? Megspórolna évente egyhavi gázdíjat? Miért fizet többet, ha nem muszáj? Egyszerű, ingyenes megoldás! T.: 06 (20) Szobafestés, mázolás, tapétázás szolid árakon! Nyugdíjasoknak, pedagógusoknak extra kedvezménnyel. T.: 06 (30) Megbízható férfi vállalja kertek tervezését, karbantartását, öntözőrendszerek telepítését. T.: 06 (30) ZSENIÁLIS TISZTASÁGRA VÁGYIK? Hívja a Zseniális Bt-t. Irodák, irodaházak, lépcsőházak, csarnokok nagytakarítását, építkezések után is vállaljuk. Gyors, megbízható, precíz munka. T.: 06 (30) Konténer, termőföld, sóder, homok. T.: 06 (20)

20 VIII. Csepp március 26. Csepel A MÛSORA VHF 11-RŐL VHF 9-RE VÁLTOZOTT. AKI TETŐANTENNÁVAL VESZI A CSEPP TV ADÁSÁT ANNAK ÁT KELL HANGOLNI A TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉKÉT. MÁRCIUS 26. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Thalassa 81/4. (francia természetfilm sorozat) I. Országos Jazz Zenei verseny Lakatos Ablakos Dezső emlékére II/ Különös házasság /125 / Fsz.: Benkő Gyula, Gábor Miklós (magyar játékfilm) Szigetelő /ism./ Képújság MÁRCIUS 27. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Őrjárat ((bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ I. Országos Jazz Zenei verseny Lakatos Ablakos Dezső emlékére II/1. /ism./ Thalassa 81/4. /ism./ Trópusi őserdők /ism./ Képújság MÁRCIUS 28. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/9. A hűség jutalma (angol rajzfilmsorozat) Csepelért díj Beliczai Pavlik István főorvos /ism./ Fekete gyémántok I-II. /153 / Fsz.:Huszti Péter, Sunyovszky Szilvia, Koncz Gábor Thalassa 81/5. (francia természetfilm sorozat) Képújság MÁRCIUS 29. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin Országgyűlési választás EVK. jelöltjeinek bemutatkozása Csepelért díj Beliczai Pavlik István /ism./ Könyvek könyve 46/9. A hűség jutalma (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Thalassa 81/5. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Képújság MÁRCIUS 30. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Thalassa 81/5. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Képújság MÁRCIUS 31. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Galéria (művészeti magazin) Pulzus (egészségügyi magazin) Filmajánló Országgyűlési választás EVK jelöltjeinek bemutatkozása KAPOCS Civil és kisebbségi híradó Salamon kincse I-II. /135 / (amerikai játékfilm) Képújság ÁPRILIS 1. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ KAPOCS Civil és kisebbségi híradó Képújság ÁPRILIS 2. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés A Húsvét üzenete I. Országos Jazz Zenei verseny Lakatos Ablakos Dezső emlékére II/ Országgyűlési választás EVK. jelöltjeinek bemutatása Pál utcai fiúk /106 / Fsz.: Anthony Kemp, Törőcsik Mari, (magyar amerikai ifjúsági film) Szigetelő /ism./ Képújság ÁPRILIS 3. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ KAPOCS Civil és kisebbségi híradó /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ I. Országos Jazz Zenei verseny Lakatos Ablakos Dezső emlékére II/1. /ism./ Képújság ÁPRILIS 4. /VASÁRNAP/ Képújság A Húsvét üzenete Könyvek könyve 46/10. A béketűrő Jób (angol rajzfilmsorozat) Sportmozaik Szegény gazdagok /90 / Fsz.:Benkő Gyula, Bara Margit Húsvéti katolikus szentmise közvetítése a királyerdői Szeplőtelen Szív római katolikus templomból. Szentbeszédet mond: Ullrich Ágoston c. esperes, plébános Thalassa 81/6. (francia természetfilm sorozat) Képújság oktatás folytatása Óvodai dajkaképzés indul április 20-án. T.: , Kasza Szakképzés. Nyt.: Kisgyermekgondozó, dajka, gyógypedagógia asszisztensképzés. T.: , Kasza Szakképzés. Nyt.: Matek korrepetálást vállalok. T.: Angol nyelvtanítást vállalok! T.: 06 (20) Történelem korrepetálás. Főiskolás fiú korrepetálást vállal történelem tantárgyból, általános iskolások, felső tagozatosok részére. Az érdeklődő gyerekeknek is! T.: 06 (30) Németoktatás, korrepetálás pedagógustól. T.: 06 (70) A zöldebb kék bolygóért A Gyermekekért a Jövőért Alapítvány megköszöni támogatóinak, hogy a évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával ismét hozzájárultak alapítványi céljaink megvalósításához. A támogatás összegét Ft-ot a Kölcsey Ferenc Általános Iskola interaktív táblák és hozzátartozó eszközök beszerzésére fordítjuk.. Kérjük további szíves támogatásukat. Bankszámla számunk: OTP. XXI., Fiók Adószám: Joó Endre a kuratórium elnöke Matematika korrepetálás. T.: Apró trükkökkel a szivárgás ellen Zöld Tippekkel mi is sokat spórolhatunk A lakások tömve vannak elektromos berendezésekkel, és ne gondoljuk, hogy csak a mosógép meg a hűtő a felelős a magasabb villanyszámláért. Kevesen gondolnak bele, hogy kis odafigyeléssel milyen jelentős összegeket takaríthatunk meg, és költhetjük újra ruhára, kultúrára vagy utazásra. És tényleg csak néhány mozdulat az egész. Az első nagy lépés persze az, hogy az elavult technológiával felvértezett régi készülékeket, ha még fájó szívvel is, de lecseréljük. Minden felett eljár egyszer az idő, a bakelit vagy a polivinilklorid pedig már a régmúlté, ahogy a katódsugárcső vagy a freongáz is. De nem csak a nagytestű gépek váltak zöldebbé az elmúlt évtizedben. Minden, a lakásunkban fellelhető elektromos használati eszköznek, mérettől függetlenül legyen az kényelmi, vagy szórakoztató berendezés akár van már zöld alternatívája! A gyártók is felismerték a változás szükségét, és eljött az ideje, hogy minden hazai háztartás kövesse a globális trendet. A zöldülő Euronics Műszaki Áruházlánc a környezetbarát technológiák elkötelezett híveként a környezetbarát termékek vásárlására buzdítja a vásárlókat. Mert önmagában az csak fél siker, ha a televízió vagy számítógép újrahasznosítható műanyagból készül, vagy mondjuk, feleannyit fogyaszt, mint az előd nagyvas. Az ökoszakértők nem csak a készülék kiválasztásában segédkeznek, hanem olyan ötletekkel és trükkökkel látják el a vásárlót, amelyekkel a zöld berendezésre költött pénz garantáltan megtérülhet. Hiszen a tökéletes zöldséghez a hozzáállásunkon is változtatnunk kell! Az ökoszakértők Zöld Tippjeivel rengeteget spórolhatunk, gyakran tényleg meglepően egyszerűen. Kis mozdulat egy embernek, nagy megkönnyebbülés a pénztárcának Ökoszakértői Tippek 1. A zöld technológiára költött pénz sokszorosan megtérül, amellett, hogy egy új elektronikai eszköz boldog tulajdonosai is lehetünk. 2. Ha senki nem nézi a televíziót, akkor kapcsoljuk ki! A TV nem világítótest. 3. Az újratölthető elemekkel is ugyanolyan kényelmes a távirányító. Ellenben hosszú távon biztosan olcsóbb megoldás, mint az eldobható ceruzaelemek. 4. Ha a hordozható számítógépet, mobiltelefont vagy digitális kamerát feltöltöttük, akkor húzzuk ki a dugaljból! A tápkábel nem póráz. 5. Állítsunk be a számítógépünkön képernyőkímélőt! 3-4 perc bármilyen dokumentum elolvasásához elegendő, tehát ha ennyi idő után nem nyúlunk a géphez, akkor az nyugodtan kímélő üzemmódba léphet. 6. Egy monitor sötét háttérrel akár 20%-kal is kevesebbet fogyaszthat, mint ha egész nap egy hómezőben gyönyörködnénk munka közben. 7. A vírusirtó, hosszabb letöltés nem igényeli a monitort. Arra a pár órára ki is kapcsolhatjuk. 8. Az apró wattocskák összeadódnak! A készenléti állapot évente több tízezret is kivehet a családi kasszából. Ha nem használjuk a TV-t, DVD-t, Hifi tornyot vagy nyomtatót, akkor húzzuk ki a hálózatból. 9. A modern számítógépeken és notebookokon már van energiatakarékos üzemmód! Ne legyünk restek, keressük és tanuljuk meg, hogy tudjuk leválasztani a felesleges eszközöket. 10. Használjunk újraírható CD-t, DVD-t! Sőt, egy tucat DVD árából már akár egy pendrive-ot is vehetünk! 11. A telefontöltőnek nem a konnektorban van a helye! Csak akkor dugjuk be, ha van a kábel végén feltöltésre váró mobil. 12. A papírnak két oldala van. Ha otthoni célra nyomtatunk, akkor nem muszáj mindent új papírra nyomtatni. A Zöld Kampány nem titkolt célja, hogy a fogyasztó tudatos fogyasztó legyen. Az üzletekben már a vásárláskor megkaphatjuk azokat a jó tanácsokat, amelyekkel nemcsak a környezetet, hanem a családi kasszát is kíméljük. Aki meg igazán komolyan veszi az Euronics Zöld Tippjeit, komoly összegeket tud hoszszútávon megspórolni. És remélhetőleg a szomszéd sem csak az irigységtől lesz ZÖLDEBB!

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Egy hét a kedvencemmel

Egy hét a kedvencemmel PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Igazgatók, Igazgatónők, Pedagógusok! A környezeti nevelés és a felelős kisállattartás fontosságának hangsúlyozására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 768/2009.(XI.24.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth Gyula

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Iktatószám: 23924-49//2016. Előadó: dr. Antal Anikó 564-223 Tárgy:

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 493/2009.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2008/2009-es tanévre. Egressy Béni. Tel/Fax: (36-1) 276-5774. Jelentkezés információ:

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2008/2009-es tanévre. Egressy Béni. Tel/Fax: (36-1) 276-5774. Jelentkezés információ: Zene az élet szépségét, s ami benne érték azt mind meghatványozza FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2008/2009-es tanévre. Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola H-1211 Budapest Rákóczi F u. 121. Tel/Fax: (36-1)

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben