Készítette: Angyal Brixi Bubu (Tyna)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Angyal Brixi Bubu (Tyna)"

Átírás

1 Készítette: Angyal Brixi Bubu (Tyna)

2 Becca Fitzpatrick csitt, csitt NEM KEDVEZETT AZ ISTEN A BŰNBE ESETT ANGYALOKNAK, HANEM MÉLYSÉGBE TASZÍTV[N, A SÖTÉTSÉG L[NCAIRA ADTA ODA ŐKET, HOGY FENNTARTASSANAK AZ ÍTÉLETRE. - 2 PÉTER 2,4 PROLÓGUS Loire-völgy, Franciaorsz{g, november Chauncey egy paraszt l{ny{val múlatta az időt a Loire füves partjai mentén, mikor beköszöntött a vihar, és mivel a réten hagyta herélt ménjét, kénytelen volt gyalog visszamenni a kastélyba. Letépett egy ezüstcsatot a cipőjéről, a l{ny tenyerébe nyomta, azt{n figyelte, amint az s{ros szokny{j{ban eliszkol. Végül felr{ngatta csizm{j{t, és elindult haza. Zuhogott az eső a Chateau de Langeais-t körülvevő, sötétbe boruló vidéken. Chauncey könnyedén lépkedett a besüppedt sírokon és a temetői talajon; innen még a legsűrűbb ködben is hazatal{lt volna, nem kellett félnie, hogy eltéved. Ma este nem volt köd, de a sötétség és az eső így is elég megtévesztő volt. Chauncey a szeme sark{ból mozg{st l{tott, és hirtelen balra fordította a fejét. Ami egy közeli emlékmű tetején első pillant{sra angyalnak tűnt, kihúzta mag{t. Nem volt sem kő, sem m{rv{ny, hanem egy fiú, karokkal és l{bakkal. Felsőteste és l{ba csupasz volt, derek{n parasztnadr{g lógott. Leugrott az emlékműről, arc{ba hulló fekete haj{ról csöpögött az eső. Bőre olyan sötét volt, mint egy spanyolé. Chauncey keze kardja markolat{ra csúszott. Ki van ott? A fiú sz{ja sark{ban mosoly bujk{lt. Ne j{tszadozz Langeais hercegével! figyelmeztette Chauncey. A nevedet kérdeztem, ki vele! Herceg? A fiú nekidőlt egy kitekeredett fűzf{nak. Vagy fatytyú? Chauncey kir{ntotta kardj{t a hüvelyéből. Ezt vond vissza! Ap{m volt Langeais hercege. Most én vagyok Langeais hercege tette hozz{ esetlenül, amiért {tkozta is mag{t. A fiú hanyagul megr{zta a fejét. A te ap{d nem az öreg herceg volt. Chauncey-ban forrongott a düh a gyal{zatos sértés hallat{n. És a te ap{d? harsogta kardj{t kinyújtva. Még nem ismerte az összes hűbéresét, de tanult. Ennek a fiúnak a vezetéknevét az emlékezetébe vési. Még egyszer megkérdezem mondta mély hangon, miközben letörölte arc{ról az esőt. Ki vagy te?

3 A fiú odasét{lt hozz{, és arrébb lökte a kardpengét. Hirtelen idősebbnek l{tszott, mint amilyennek Chauncey képzelte, tal{n egy vagy két évvel is idősebb mag{n{l Chauncey-n{l. Az Ördög egyik ivadéka v{laszolta a fiú. Chauncey érezte, hogy gyomr{t megmarkolja a félelem. Őrült vagy mondta összeszorított fogakkal. Menj az utamból! Chauncey l{ba alatt megingott a talaj. Szeme mögött arany és vörös fények robbantak. Körmét a combj{ba mélyesztve összegörnyedt, úgy nézett fel a fiúra pislogva és zih{lva, és prób{lt r{jönni, mi történik vele. Elméje szédült, mintha m{r nem ő parancsolt volna neki. A fiú lekuporodott mellé, hogy belenézhessen a szemébe. Most jól figyelj! Meg kell tenned nekem valamit. Addig nem megyek el, míg meg nem kapom. Érted? Chauncey fog{t csikorgatva r{zta a fejét, hogy hangot adjon hitetlenkedésének, dac{nak. Megprób{lta leköpni a fiút, de a ny{l végigcsorgott az {ll{n, nyelve nem engedelmeskedett. A fiú kezével megszorította Chauncey-ét; a belőle {radó forrós{g megperzselte Chauncey-t, aki felki{ltott. A hűségedre van szükségem mondta a fiú. Ereszkedj fél térdre, és esküdj meg! Chauncey azt parancsolta a tork{nak, hogy hars{ny nevetésben törjön ki, de torka összeszorult, és csak fuldoklott az erőlködéstől. Jobb térde megbicsaklott, mintha valaki megrúgta volna h{tulról, pedig nem is volt ott senki, és Chauncey előrebukott, bele a s{rba. Oldalra dőlt, és öklendezni kezdett. Esküdj meg! ismételte a fiú. Forrós{g öntötte el Chauncey nyak{t; minden energi{j{t felemésztette, hogy gyengén ökölbe szorítsa a kezét. Nevetett mag{n, de nem jókedvében. Fogalma sem volt, hogyan, de a fiú gyengeséget és émelygést fecskendezett a testébe. Biztos, hogy nem is múlik el addig, míg meg nem esküszik neki. Kimondja, amit kell, de szívében eltökélte, hogy elpusztítja a fiút ezért a megal{ztat{sért. Uram, a szolg{d leszek mondta Chauncey epésen. Akkor a fiú l{bra {llította. Itt tal{lkozunk a héber hónap, Cheshvan kezdetén. Az újhold és telihold közti két hétben szükségem lesz a szolg{lataidra. Két< hétig? Chauncey egész testében r{zkódott a dühtől. Én vagyok Langeais hercege! Te egy Nephil vagy mondta a fiú halv{ny mosoly kíséretében. Chauncey-nak m{r a nyelvén volt a szentségtörő riposzt, de visszanyelte. Azonban a következő szavait jeges epével ejtette ki. Mit mondt{l?

4 Te a bibliai Nephilim fajhoz tartozol. Az igazi ap{d egy angyal volt, akit sz{műztek a mennyből. Félig halandó vagy. A fiú felemelte sötét pillant{s{t, tekintete tal{lkozott Chauncey-éval. Félig bukott angyal. Chauncey tanítój{nak hangja sziv{rgott elő elméjének rejtett zug{ból, ahogy a Bibli{ból olvas fel. Egy devi{ns fajról beszélt, akik akkor teremttettek, mikor a mennyből sz{műzött angyalok halandó nőkkel h{ltak. Egy félelmetes és hatalmas faj. Jeges borzong{s futott végig Chauncey-n, ami nem volt valami hirtelen v{ltoz{s. Ki vagy te? A fiú megfordult és elsét{lt, és b{r Chauncey ut{na akart menni, l{bai nem engedelmeskedtek. Ahogy ott térdelt és pislogott az esőben, két vastag sebhelyet pillantott meg a fiú mezítelen h{t{n. Egy fejtetőre {llított V-t form{ztak. Te< bukott vagy! ki{ltott a fiú ut{n. Letépték a sz{rnyaidat, igaz? A fiú angyal, ak{rki is volt, nem fordult meg. De Chaunceynak nem volt szüksége megerősítésre. Ez a szolg{lat, amit v{rsz tőlem kiab{lta. Követelem, hogy {ruld el, mi az! A levegőben még sok{ig visszhangzott a fiú öblös nevetése.

5 1. FEJEZET Coldwater, Maine, napjainkban BESÉT[LTAM A BIOLÓGIAÓR[RA, és dobtam egy h{tast. Valaki a t{bl{ra ragasztott egy Barbie bab{t és a t{rs{t, Kent. Karjaikat összefűzték, és meztelenek voltak, kivéve a szabadon elhelyezett műleveleket. Fejük fölé rózsaszín krét{val a következő vastag betűs szöveget írt{k: ISTEN HOZOTT AZ EMBERI REPRODUKCIÓ VIL[G[BAN (SZEX) Mellettem Vee Sky azt mondta: Pontosan ezért tilos kamer{s mobilt behozni az iskol{ba. Ha egy ilyen kép megjelenne az ezine-ban, akkor minden bizonyíték a kezemben lenne, hogy töröltessem az iskolaszékkel a biológi{t. És akkor lenne egy ór{nk, hogy valami hasznosat csin{ljunk< mondjuk kaphatn{nk testközeli oktat{st cuki felsős fiúktól. Most miért, Vee kezdtem, meg mertem volna esküdni r{, hogy egész félévben erre v{rt{l. Vee lesütötte a szemét, és csintalanul elmosolyodott. Itt semmi olyat nem fogok tanulni, amit m{r ne tudnék. Vee? Mint valós{gos szűz? Ne olyan hangosan! Pont akkor kacsintott, mikor megszólalt a csengő, és leültünk a helyünkre, közös padunkba. McConaughy edző belefújt a nyak{ban himb{lózó sípba. Helyedre, csapat! Az edző úgy tekintett a tizedikes biológia oktat{s{ra, mintha csak mellékes megbízat{s lenne az egyetemi kos{rcsapat edzésén kívül, és ezzel mindannyian tiszt{ban voltunk. Tal{n még nem esett le nektek, sr{cok, hogy a szex több, mint egy tizenöt perces túra a kocsi h{tsó ülésén. A szex tudom{ny. És mi a tudom{ny? Dögunalom mondta valaki a terem végében. Az egyetlen t{rgy, amiből megbukok szólt egy m{sik. Az edző az első sort fürkészte, és pillant{sa megakadt rajtam. Nora? Valaminek a tanulm{nyoz{sa mondtam. Az edző odasét{lt, és mutatóujj{val az asztalomra bökött. És még mi? Olyan inform{ció, amit megfigyelésből és kísérletezésből szerzünk. Csod{s! Ez úgy hangzott, mintha a tankönyvünk hangoskönyvéhez jelentkeztem volna meghallgat{sra. A saj{t szavaiddal. Nyelvem hegyével megérintettem az ajkamat, és megprób{ltam szinonim{t keresni. A tudom{ny olyan, mint a nyomoz{s. Ez meg kérdésnek hangzott.

6 A tudom{ny olyan, mint a nyomoz{s mondta az edző, és összeérintette két kezét. A tudom{ny megköveteli, hogy kémekké v{ljunk. Ebben a form{ban a tudom{ny szinte mók{snak tűnt. De elég ideje j{rtam m{r az edző ór{j{ra ahhoz, hogy ne reménykedjek túls{gosan. Gyakorlat teszi a jó detektívet folytatta. Pont, mint a szexben jött egy újabb komment{r h{tulról. Visszatartottuk a nevetést, míg az edző figyelmeztetőn a t{madóra szegezte a mutatóujj{t. Ez nem lesz benne a mai h{zi feladatban. Az edző újra felém fordult. Nora, te az év eleje óta Vee mellett ülsz. Bólintottam, de volt egy olyan érzésem, hogy ennek nem lesz jó vége. Együtt írj{tok az ezine-t. Megint bólintottam. Lefogadom, hogy elég sok mindent tudtok egym{sról. Vee megrúgott az asztal alatt, és én tudtam, mire gondol. Arra, hogy az edzőnek fogalma sincs, mennyi mindent tudunk egym{sról. És itt nem csak azokra a titkokra gondolok, amiket beleírunk a naplónkba. Vee az én ellentétes ikerp{rom. Ő zöld szemű, vidraszőke és p{r kilóval több ann{l, amit molettnek nevezhetnénk. Én sötét szemű, barna l{ny vagyok, olyan göndör tincsekkel, amik a legjobb vasalónak is ellen{llnak. És olyan nyakigl{b vagyok, mint egy b{rszék. De van egy l{thatatlan kötelék, ami szerintünk m{r születésünk előtt is összefűzött minket. És megesküdtünk, hogy ez a kötelék mindörökre kitart. Az edző az oszt{lyra nézett. Lefogadom, hogy mindenki elég jól ismeri a mellette ülőt. Jó okotok volt oda ülni, ahova. Az ismerősség érzése. K{r, hogy a legjobb nyomozók kerülik az ismerőset. Az eltompítja az ösztönöket. Ezért ma új ülésrendet készítünk. Tiltakoz{sra nyitottam a sz{mat, de Vee megelőzött. Mi a fenének? [prilis van. Vagyis majdnem év vége. Nem {llhat elő ezzel a dologgal pont most. Az edző sz{ja sark{ban mosoly bujk{lt. Elő{llhatok ezzel a dologgal, és a félév végéig így is marad. És ha megbuksz, jövőre is itt leszel, amikor is újra elő{llok ezzel a dologgal. Vee szemreh{nyó pillant{ssal nézett r{. Híres erről a pillant{s{ról. Ettől mindenki jól hallhatóan felszisszent. Az edző nyilv{nvalóan immúnis volt r{, mert a sz{j{hoz emelte a sípj{t, és a helyzet megvil{gosodott előttünk. Minden bal oldalon ülő di{k, ez a bal oldal, üljön eggyel előre! Az első sorban ülők, igen, ez r{d is vonatkozik, Vee, menjenek h{tra! Vee beledobta a füzetét a t{sk{j{ba, és behúzta a cipz{rt. Beharaptam az ajkam, és búcsút intettem neki. Azt{n kissé megfordultam, hogy megnézzem, mi folyik mögöttem. Az összes oszt{lyt{rsam nevét tudtam< kivéve egyét. Azét, aki mellém került. Az edző sohasem szólította fel, és úgy tűnt, a sr{cnak ez megfelel így. Eggyel mögöttem ült, és hűvös fekete tekintete mindig előremeredt. Én egy pillanatig sem gondoltam, hogy nap nap ut{n csak ül ott, a semmibe b{mulva. Gondolkodott valamin, és az ösztöneim azt súgt{k, hogy nem akarom megtudni, min. Letette a biológiakönyvét az asztalra, és becsusszant Vee régi helyére.

7 R{mosolyogtam. Szia, Nora vagyok. Sötét pillant{sa a vesémig hatolt, sz{ja sarka felkunkorodott. A szívem kihagyott egy ütemet, és abban a pillanatban úgy tűnt, borongós félhom{ly ereszkedik fölém. Az érzés azonnal el is tűnt, de még mindig őt b{multam. A mosolya nem volt bar{ts{gos. Olyan mosoly volt, ami bajt sejtetett. Sokat ígérőn. Ink{bb a t{bl{ra koncentr{ltam. Barbie és Ken furcs{n derűs mosollyal b{mult vissza r{m. Az edző így szólt: Az emberi reprodukció kényes téma tud lenni< Fúj! morogt{k egyszerre jó p{ran. Megkív{nja, hogy éretten kezeljük. És mint minden tudom{ny{g, a legjobb megközelítés az, ha nyomozunk. Az óra h{tralevő részében gyakorolj{tok ezt a technik{t azzal, hogy annyi mindent tudtok meg az új partneretekről, amennyit csak lehet. Holnap hozzatok ír{sos besz{molót a felfedezésetekről, és higgyétek el, ellenőrizni fogom a hitelességét. Ez biológia, nem irodalom, úgyhogy eszetekbe se jusson kital{lni a v{laszokat. Igazi p{rbeszédet és csapatmunk{t szeretnék l{tni. A mondandója végén ott lebegett egy burkolt vagy különben< Teljesen mozdulatlanul ültem a helyemen. A labda a sr{c térfelén volt én r{mosolyogtam, és tessék, milyen jól sült el. Összer{ncoltam az orromat, prób{ltam kital{lni, milyen illata van. Nem cigaretta. Valami testesebb, mark{nsabb. Szivar. Tekintetemmel megkerestem az ór{t a falon, és a m{sodpercmutató ütemére kopogtattam a ceruz{mmal. R{könyököltem az asztalra, {llamat a tenyerembe helyeztem. Felsóhajtottam. Remek. Így meg fogok bukni. Mereven néztem előre, de hallottam, ahogy a sr{c tolla l{gyan súrlódik a papíron. Írt valamit, és én tudni akartam, hogy mit. Csak tíz perce ülünk egym{s mellett, és ez nem jogosítja fel arra, hogy b{rmilyen következtetést vonjon le rólam. Vetettem egy pillant{st oldalra, és l{ttam, hogy m{r jó néh{ny sor van azon a papíron, és egyre csak szaporodnak. Mit írsz? kérdeztem. És beszél angolul mondta a sr{c, miközben leírta a szöveget. Kezének mozg{sa egyszerre volt l{gy és hanyag. Annyira közel hajoltam hozz{, amennyire csak mertem, és megprób{ltam elolvasni, mi m{st írt még, de ő behajtotta a papírt, elrejtve előlem a tartalm{t. Mit írt{l? kérdeztem parancsoló hangon. Az én üres papíromért nyúlt, és mag{hoz húzta az asztalon, majd összegyűrte. Mielőtt tiltakozhattam volna, a tan{ri asztal mellett {lló kuk{ba dobta. Csont nélkül beletal{lt. Egy pillanatig a kuk{ra meredtem, harag és hitetlenkedés közt vergődve. Azt{n kinyitottam a füzetemet, hogy kitépjek egy m{sik üres lapot.

8 Mi a neved? kérdeztem, készenlétben tartva a ceruz{mat. Pont időben néztem fel ahhoz, hogy elkapjak egy újabb sötét vigyort. Ez a mostani szinte felhívott, hogy szedjek ki belőle valamit. A neved? ismételtem, azt remélve, hogy csak a képzeletemben halkult el a hangom. Hívj Foltnak! Komolyan gondolom. Gyerünk! Kacsintott, ahogy kimondta, és egész biztos voltam benne, hogy hülyét akar csin{lni belőlem. Mit csin{lsz a szabadidődben? kérdeztem. Nincs szabadidőm. Feltételezem, hogy erre a feladatra kapunk jegyet, szóval tegyél nekem egy szívességet! Folt h{tradőlt a széken, karj{t összefonta a feje mögött. Milyen szívességet? Teljesen biztos voltam benne, hogy ez egy célz{s, és igyekeztem valahogy tém{t v{ltani. Szabadidő ismételte elgondolkodva. Fényképezek. Leírtam a lapomra, hogy Fényképezés. Még nem fejeztem be mondta Folt. Jó kis kollekcióm van az ezine egyik írój{ról, aki elhiszi, hogy organikus kaj{t kell enni, titokban verseket ír, és akit kiver a víz arra a gondolatra, hogy v{lasztania kell a Stanford, a Yale és a< mi is az a H betűs? Egy pillanatig csak b{multam r{, és megr{zkódtam attól, mennyire fején tal{lta a szöget. Nem éreztem úgy, hogy egyszerűen r{hib{zott volna. Tudta. És tudni akartam, honnan azonnal. De nem mész egyik egyetemre sem. Tényleg? kérdeztem gondolkod{s nélkül. Ujjait a székem alj{ra hurkolta, és közelebb húzott mag{hoz. Nem voltam benne biztos, hogy eliszkoljak-e, és kimutassam a félelmemet, vagy unalmat színleljek, de az utóbbit v{lasztottam. Azt mondta: Annak ellenére, hogy mindh{rom egyetemen boldoguln{l, megveted őket, amiért teljesítményorient{ltak. Az ítélkezés a harmadik legnagyobb gyengeséged. És mi a m{sodik? kérdeztem magamban dühöngve. Ki ez a sr{c? Ez valami idióta vicc? Nem tudod, hogyan bízz m{sokban. Ezt visszaszívom. Bízol te< csak nem azokban, akikben kellene. És az első? tudakoltam. Nem engeded az életet hosszú pór{zra. Ez meg mit jelentsen? Félsz attól, amit nem tudsz ir{nyítani. Fel{llt a szőr a h{tamon, és a teremben mintha megfagyott volna a levegő. Norm{lis körülmények közt odamentem volna az edzőhöz, hogy megkérjem,

9 készítsen új ülésrendet. De nem hagyhattam, hogy Folt azt gondolja, meg tud félemlíteni. Irracion{lis késztetést éreztem, hogy megvédjem magam: akkor és ott elhat{roztam, hogy amíg ő nem h{tr{l meg, én sem fogok. Meztelenül alszol? kérdezte. Majdnem t{tva maradt a sz{m, de uralkodtam magamon. Majd pont neked fogom el{rulni. J{rt{l m{r agyturk{szn{l? Nem hazudtam. Az az igazs{g, hogy az iskolai pszichológushoz, dr. Hendricksonhoz szoktam j{rni. Nem az én v{laszt{som volt, és ez nem olyasmi, amit b{rkivel is szívesen megvitattam volna. Csin{lt{l m{r valami törvénybe ütközőt? Nem. Az, hogy alkalomadt{n megszegem a sebességkorl{toz{st, nem sz{mít. N{la nem. Miért nem kérdezel valami norm{lisat? Mondjuk< hogy milyen zenét hallgatok? Azt nem kérdezem meg, amit magamtól is ki tudok tal{lni. Nem tudod, hogy milyen zenét hallgatok. Barokkot. N{lad ez a rendről, az ir{nyít{sról szól. Lefogadom, hogy< csellózol. Ezt úgy mondta, mintha a levegőből olvasta volna ki a v{laszt. Nem igaz. Újabb hazugs{g, de azért kir{zott a hideg. Most komolyan, ki ez a sr{c? Ha azt is tudja, hogy csellózom, mi m{st tudhat még? Ez mi? Folt a csuklóm belső részéhez érintette a toll{t. Ösztönösen elhúzódtam. Anyajegy. Olyan, mint egy sebhely. Hajlamos vagy az öngyilkoss{gra, Nora? Tekintete az enyémbe kapcsolódott, és éreztem, hogy nevet. A szüleid együtt vannak, vagy elv{ltak? Anyuval élek. Apu hol van? Az ap{m tavaly ment el. Hogy halt meg? H{trahőköltem. Megölték. Ez mag{nügy, ha nem haragszol. Elhallgattunk, és a metsző él Folt tekintetében mintha kissé ell{gyult volna. Biztosan nagyon nehéz. Úgy beszélt, mint aki komolyan gondolja, amit mond. Megszólalt a csengő, mire Folt talpra ugrott, és elindult az ajtó felé. V{rj! szóltam ut{na. Nem fordult meg. Bocsi! M{r kint volt az ajtón. Folt! Nem mondt{l magadról semmit! Megfordult, és elindult felém. Megfogta a kezemet, és r{firkantott valamit, mielőtt eszembe jutott volna elhúzódni. R{néztem a piros tint{val írt hét sz{mjegyre a tenyeremben, és ökölbe szorítottam a kezem. Meg akartam neki mondani, kiz{rt, hogy csörögjön ma este a telefonja. Meg akartam mondani neki, az ő hib{ja, hogy az egész időt az én

10 kikérdezésemre haszn{lta el. Egy csomó mindent akartam, de csak {lltam ott, mint akinek elvitte a cica a nyelvét. Végül azt mondtam: Ma este nem érek r{. Én sem. Elvigyorodott, és m{r ott sem volt. Földbe gyökerezett l{bbal emésztgettem a történteket. Folt sz{ndékosan pazarolta el az időt, hogy kikérdezzen? Hogy megbukjak? Azt hiszi, hogy egy rövid vigyorral jóv{teheti az egészet? Igen, gondoltam. Igen, így van. Nem foglak felhívni! ki{ltottam ut{na. Nem< soha! Befejezted a cikket a holnapi hat{ridőre? Vee volt az. Odajött hozz{m, közben jegyzetelgetett a füzetébe, amit mindenhov{ mag{val vitt. Én azon gondolkodom, hogy az igazs{gtalan ülésrendekről írok. Egy olyan l{nnyal kerültem p{rba, aki azt mondta, hogy ma reggel ért véget a tetűkúr{ja. Az új p{rom mondtam, és a folyosóra mutattam, Folt h{t{ra. Bosszantóan magabiztos volt a j{r{sa, az a fajta, amelyikhez fakó póló és cowboykalap duk{l. Folt nem viselte egyiket sem. Ő olyan sötét farmer-sötét ingsötét csizma típusú sr{c volt. A végzős? Gondolom, előszörre nem tanult elég keményen. Vagy m{sodszorra. Vee mindentudó pillant{ssal nézett r{m. A harmadik alkalomnak var{zsa van. Kir{z tőle a hideg. Tudta, milyen zenét szeretek. Gondolkod{s nélkül azt mondta, barokk. Nem igaz{n sikerült ut{noznom mély hangj{t. R{hib{zott? Tudott még< m{s dolgokat is. Mint péld{ul? Felsóhajtottam. Több mindent tudott, amit szerettem volna nyugodtan {tgondolni. Hogy hogyan l{sson belém mondtam végül. Meg fogom mondani az edzőnek, hogy vissza kell cserélnie minket. Gyerünk! Haszn{t vehetném a következő ezine-os cikkemhez. A tizedikes visszav{g. Vagy ami még jobb: Az ülésrend arcul csap. Mmm. Tetszik. A nap végén én voltam, akit arcul csaptak. Az edző lehurrogta a kérésemet, hogy gondolja {t az ülésrendet. Úgy l{tszik, Folthoz ragadtam. Egy ideig.

11 2. FEJEZET ANYUVAL EGY HUZATOS, tizennyolcadik sz{zadbeli német paraszth{zban élünk Coldwater külv{ros{ban. A Hawthorne Lane-en ez az egyetlen h{z, és a legközelebbi szomszéd egy mérföldnyire van tőlünk. Néha eltűnődőin rajta, vajon az eredeti építtetőnek feltűnt-e, hogy az összes rendelkezésre {lló földterület közül egy olyan misztikusan fordított atmoszfér{ba építtette a h{z{t, ami mintha Maine partjainak összes ködét mag{ba szippantan{, és a mi udvarunkba telepítené. A h{z most olyan hom{lyba burkolózott, ami megszökött, kóborló szellemekre emlékeztet. Az estét a konyh{ban töltöttem az algebra h{zira és Dorothea, a h{zvezetőnőnk t{rsas{g{ban. Anyu a Hugo Renaldi Aukciósh{znak dolgozik, ingatlan- és antik {rveréseket szervez az egész keleti part mentén. Ezen a héten odafönt volt New Yorkban. A munk{ja megkövetelte, hogy sokat utazzon, és azért fizetett Dorothe{nak, hogy főzzön és takarítson, de szinte biztos vagyok benne, hogy Dorothea munkaköri leír{s{nak apró betűs része tartalmaz egy kitételt, miszerint kísérjen féltő figyelemmel. - Mi volt a suliban? kérdezte Dorothea enyhe német akcentussal. A mosogatón{l {llt, és r{égett lasagnét súrolt egy tűz{lló t{lról. - Új padt{rsam van biológi{n. - Es ez jó vagy rossz? - Vee volt a régi padt{rsam. - Hmm. Még erőteljesebb súrol{s következett, és Dorothea felkarj{n megr{ndult az izom. Akkor rossz. Egyetértőn felsóhajtottam. - Beszélj az új padt{rsadról! Milyen a l{ny? - A sr{c magas, sötét és idegesítő. És h{tborzongatóan z{rkózott. Folt szeme egy fekete gömb volt. Mindent elnyelt, de nem adott ki mag{ból semmit. Na nem mintha szerettem volna többet is tudni róla. Mivel az sem tetszett, ami a felszínen volt, kétségem sem volt afelől, hogy nem tetszene, ami a mélyben rejtőzik. Csakhogy ez nem volt egészen igaz. Nagyon is tetszett, amit l{ttam. Hosszú, szik{r, izmos karok, széles, mégis laza v{ll és részben j{tékos, részben cs{bos mosoly. Kellemetlen szövetséget kötöttem magammal, és prób{ltam ügyet sem vetni arra, ami kezdett ellen{llhatatlann{ v{lni. Dorothea kilenckor befejezte a munk{t, és kifelé menet bez{rta az ajtót. Kétszer felvillantottam a villanyt a verand{n elköszönésképpen; a fény biztosan {thatolt a ködön, mert Dorothea dud{l{ssal v{laszolt. Egyedül maradtam. Sz{mba vettem a bennem kavargó érzéseket. Nem voltam éhes. Nem voltam f{radt. Még csak mag{nyos sem voltam. De egy picike nyugtalans{got éreztem a biológiafeladat miatt. Azt mondtam Foltnak, hogy nem fogom felhívni, és hat ór{ja még komolyan is gondoltam. Most viszont csak az j{rt a fejemben, hogy nem akarok megbukni. A biológia volt a legkeményebb tant{rgy sz{momra. A jegyem négyes és

12 ötös közt ingadozott. Az elmémben ez volt a különbség egy teljes és egy fél jövőbeli ösztöndíj között. A konyh{ba mentem, és felkaptam a telefont. Megnéztem a kezemre írt hét sz{mjegy maradék{t. Titokban azt reméltem, hogy Folt nem veszi fel. Ha elérhetetlen és nem működik együtt a közös feladatokban, lesz elég bizonyítékom ellene, hogy meggyőzzem az edzőt, írja {t az ülésrendet. Reménykedve beütöttem a sz{mokat. Folt a harmadik csörgésre felvette. - Mi a helyzet? T{rgyilagos hangon azt mondtam: - Azért hívlak, hogy megtudjam, tal{lkozhatn{nk-e ma este. Tudom, hogy azt mondtad, nem érsz r{, de... - Nora. Folt úgy ejtette ki a nevemet, mintha az lenne a vicc poénja. Azt hittem, nem hívsz fel. Soha. Ut{ltam, hogy meghazudtoltam magam. Ut{ltam Foltot, amiért az orrom al{ dörgölte. Ut{ltam az edzőt és a zavaros feladatait. Szóra nyitottam a sz{mat, azt remélve, hogy sikerül valami okosat mondanom. - Szóval? Tal{lkozhatunk vagy nem? - Az a helyzet, hogy most nem tudok. - Nem tudsz vagy nem akarsz? - Egy poolj{tszma közepén vagyok. Hallottam a mosolyt a hangj{ban. Ez egy fontos j{tszma. A h{ttérzaj miatt elhittem, hogy igazat mond a poolról. Hogy ez fontosabb volt-e, mint a feladatom, az m{r m{s lapra tartozik. Hol vagy? kérdeztem. - A Bo's Arcade-ban. Nem az a fajta hely, ami tetszene neked. - Akkor csin{ljuk meg telefonon! Van egy list{ra való kérdésem, és... Letette. Hitetlenkedve meredtem a telefonra, azt{n kitéptem egy üres lapot a jegyzetfüzetemből. Az első sorba azt írtam: Bunkó Al{ pedig a következőket: Doh{nyzik, szivart szív. Tüdőr{kban fog meghalni. Remélhetőleg hamarosan. Kitűnő fizikai {llapot. Az utolsó mondatot azonnal {thúztam, míg olvashatatlann{ nem v{lt. A mikro ór{ja 9:05-öt mutatott. Ahogy r{néztem, két v{laszt{som maradt. Vagy kital{lom az interjút Folttal, vagy elmegyek a Bo's Arcade-ba. Az első lehetőség cs{bító is lehetett volna, ha ki tudtam volna űzni az edző hangj{t a fejemből, miszerint le fogja ellenőrizni, mennyire hitelesek a v{laszok. Nem tudtam eleget Foltról ahhoz, hogy kital{lhassak egy egész interjút. És a m{sodik lehetőség? Az t{- volról sem volt cs{bító. Elég sok{ig halogattam a döntést, és fel kellett hívnom Anyut. Az egyezségünk része volt az is, hogy felelősségteljesen viselkedem, és nem leszek az a l{ny, akire {llandóan felügyelni kell. Szerettem a szabads{gomat, és nem akartam olyasmit csin{lni, ami okot adna Anyunak arra, hogy kevesebb pénzért helyi {ll{st v{llaljon, hogy odafigyelhessen r{m. A negyedik csörgésre bejelentkezett a hangpost{ja.

13 - Én vagyok mondtam. Csak jelentkezem. Még be kell fejeznem a biológia h{zit, azt{n lefekszem. Ha akarsz, hívj fel holnap ebédidőben. Szeretlek. Miut{n letettem, tal{ltam egy negyeddoll{rost a konyhapulton. Jobb, ha a bonyolult döntéseket a sorsra bízzuk. - Ha fej, megyek mondtam George Washington portréj{nak, ha ír{s, maradok. Feldobtam az érmét a levegőbe, a kézfejemre csaptam, és r{pislantottam. A szívem nagyot dobbant, és azt bizonygattam magamnak, hogy nem tudom, ez mit jelent. - Most m{r nem én ir{nyítom mondtam hangosan. Eltökélten, hogy olyan gyorsan végzek a dologgal, amilyen gyorsan csak lehet, felkaptam egy térképet a hűtőről, magamhoz vettem a kulcsokat, és kitolattam a Fiat Spideremmel az útra. A kocsi 1979-ben tal{n édes volt, de most csokibarn{ra festve, a rozsd{s s{rh{nyóival és a felhasadt, fehér bőrüléseivel nem volt valami vad. Kiderült, hogy a Bo's Arcade messzebb van, mint szerettem volna, szorosan a part mellett, harmincpercnyire tőlünk. A térkép a korm{nyon volt kiterítve, mikor leparkoltam a Fiattal egy nagy téglaépület mögött, amin neonfény hirdette, hogy Bo's Arcade, Őrült paintball és Ozz Bili{rdszalonja". A falakat graffiti borította, a föld tele volt cigarettacsikkekkel. A Bo's Arcade nyilv{nvalóan tele van leendő Ivy League tagokkal és mintapolg{rokkal. Megprób{ltam fennkölt és nemtörődöm maradni, de a gyomromban kényelmetlen érzés kezdett fészkelődni. Kétszer is ellenőriztem, hogy bez{rtam-e a kocsiajtót, azt{n elindultam befelé. Be{lltam a sorba, és v{rtam, hogy {tengedjenek a kordonon. Ahogy az előttem {lló csoport fizetett, befurakodtam a nyomukban, és a harsogó szirén{k meg a pisl{koló fények felé vettem az ir{nyt. - Szerinted bemehetsz ingyen? ordította egy füstös hang. Megpördültem, és az erősen tetov{lt pénzt{rosra pislogtam. - Nem j{tszani jöttem. Keresek valakit mondtam neki. Amaz felmordult. - Ha be akarsz jutni, fizetsz. A pultra tette a kezét, ahov{ egy {rlist{t ragasztottak, miszerint jövök neki tizenöt doll{rral. Csakis készpénzben. Nem volt n{lam készpénz. És ha lett volna, akkor sem pazarolom arra, hogy p{r percig faggathassam Foltot a mag{nletéről. Elöntött a harag az ülésrend gondolat{ra, és főleg azért, mert idejöttem. Csak meg kell tal{lnom Foltot, azt{n megtarthatjuk az interjút idekint is. Nem {llt sz{ndékomban üres kézzel t{vozni, ha m{r egyszer elautóztam id{ig. - Ha nem jövök vissza két perc múlva, kifizetem a tizenöt doll{rt mondtam a pénzt{rosnak. Mielőtt jobban megítélhettem volna a helyzetet, vagy kicsivel több türelmet tanúsítottam volna, valami olyasmit tettem, ami egy{ltal{n nem volt jellemző r{m: {tbújtam a kordon alatt. Nem is {lltam meg ott. Végigsz{guldottam a j{téktermen, Foltot kutatva a tekintetemmel. Magamban azt mondogattam, nem tudom elhinni, hogy ezt teszem, de olyan voltam, mint a lavina, ami egyre gyorsabb, egyre lendületesebb. Abban a pillanatban csak az volt a v{gyam, hogy megtal{ljam Foltot, és kijussak.

14 A pénzt{ros ut{nam jött, és azt ki{ltozta: - Hé! Miut{n megbizonyosodtam róla, hogy Folt nem a fő szinten tartózkodik, lekocogtam a lépcsőn, követve Ozz Bili{rdszalonj{nak jeleit. A lépcső alj{n jó néh{ny pókerasztal borult félhom{lyba, mindegyiknél folyt a j{ték. Az alacsony mennyezet alatt majdnem olyan sűrű szivarfüst gomolygott, mint amilyen sűrű köd burkolta be a h{zunkat. A b{rpult és a pókerasztalok között bili{rdasztalok sora helyezkedett el. Folt a tőlem legt{volabbin{l nyújtózott, és épp egy bonyolult lökéssel prób{lkozott. - Folt! szólítottam meg. Ahogy kimondtam a nevét, meglökte a d{kót, bele az asztal k{rpitj{ba. Felemelte a fejét, és meglepett, kív{ncsi tekintettel b{mult r{m. A pénzt{ros elviharzott ut{nam a lépcsőn, és megragadta a v{llamat. - Gyerünk fel! Most. Folt ajka alig észrevehető mosolyra húzódott. Nehéz megmondani, hogy csúfond{ros volt-e vagy bar{ts{gos. - A l{ny velem van. Úgy tűnt, ez hatott a pénzt{rosra, mert lazított a szorít{s{n. Mielőtt meggondolhatta volna mag{t, ler{ztam magamról a kezét, és végigcik{ztam az asztalok közt Folthoz. Először nagyokat léptem, de minél közelebb értem hozz{, ann{l ink{bb elillant az önbizalmam. Azonnal észrevettem, hogy Folt megv{ltozott. Nem tudtam volna megmondani, milyen tekintetben, de úgy érzékeltem, mint az elektromoss{got. Még több gyűlölet lett volna benne? Még több önbizalom. Sokkal szabadabban lehetett önmaga. És az a fekete szemp{r egyenesen engem b{mult. Olyan volt, mint egy m{gnes, ami minden mozdulatomat követi. Nyeltem egyet, és prób{ltam tudom{st sem venni gyomrom émelyítő remegéséről. Nem tudtam pontosan megmondani, micsoda, de valami nem volt rendben Folttal. Valami nem volt norm{lis körülötte. Nem volt... biztons{gos. - Bocs, hogy megszakadtunk mondta Folt, ahogy odajött hozz{m. Idelent nem valami jó a vétel. Ja, persze. Egy fejmozdulattal intett a többieknek, hogy menjenek el. Kényelmetlen csend telepedett r{nk, mielőtt megmozdultak volna. Az a sr{c, aki elsőként t{vozott, nekiütközött a v{llamnak, mikor elment mellettem. H{traléptem egy lépést, hogy megtartsam az egyensúlyom, és pont időben néztem fel ahhoz, hogy l{ssam a m{sik két j{tékos hideg tekintetét. Nagyszerű Nem az én hib{m, hogy Folt a padt{rsam. - A fekete golyó? kérdeztem, felvonva a szemöldökömet, és prób{ltam olyan hangot megütni, mint aki teljesen tudat{ban van mag{nak és a környezetének. Foltnak tal{n igaza volt, és a Bo's Arcade tényleg nem az a hely, ahol szívesen lógnék. Ez azonban nem jelentette, hogy hanyatt-homlok menekülök kifelé. Mekkora a tét?

15 Folt még szélesebben vigyorgott. Biztos voltam benne, hogy rajtam gúnyolódik. - Nem pénzben j{tszunk. Letettem a t{sk{mat az asztal szélére. - K{r. Mindenemet feltettem volna ellened. Felmutattam a jegyzetemet, amin m{r volt két sor. Néh{ny gyors kérdés, és m{r itt sem vagyok. - Bunkó? olvasta hangosan Folt a d{kóhoz hajolva. Tüdőr{k? Ez valami jóslat akar lenni? Meglobogtattam a papírt. - Feltételezem, hogy alkalmazkodsz a környezethez. H{ny szivart szívsz el egy éjszaka? Egyet? Kettőt? - Nem doh{nyzom. A v{lasz őszintének hangzott, de én nem vettem be. - Ühüm mondtam, miközben letettem a papírt a fekete és egy lila golyó közé. Amint leírtam a harmadik sorba, hogy Egész biztos szivarozik, véletlenül meglöktem a lil{t. - Belerondítasz a j{tékba mondta Folt még mindig mosolyogva. Elkaptam a tekintetét, és nem tudtam nem elmosolyodni - kurt{n. - Remélhetőleg nem neked teszek vele jót. Legnagyobb {lmod? Erre a kérdésre büszke voltam, mert tudtam, hogy zavarba fogja hozni. Nem lehetett elsietni a v{laszt. - Hogy megcsókoljalak. - Ez nem vicces - mondtam, és {lltam a tekintetét. H{l{s voltam, amiért nem kezdtem dadogni. - Nem, de elpirult{l. Felültem az asztal szélére, és prób{ltam közömbösnek l{tszani. Keresztbe tettem a l{bamat, a térdemet haszn{lva padként. - Dolgozol? - Leszedő fiú vagyok a Borderline-ban. A legjobb mexikói étterem a v{rosban. - Vall{sod? Nem tűnt meglepettnek a kérdés hallat{n, de nem is volt odaérte. - Azt hittem, csak p{r gyors kérdést teszel fel. Ez m{r a negyedik. - Vall{sod? - kérdeztem hat{rozottabban. Folt elgondolkodva simogatta az {ll{t. - Nem vall{s... kultusz. - Valami szekt{hoz tartozol? - Túlkésőn jöttem r{, hogy a kérdés meglepettnek hangzott, holott nem kellett volna. - Úgy {lla helyzet, hogy szükségem van egy egészséges nőnemű {ldozatra. Azt terveztem, hogy elnyerem a bizalm{t, úgy édesgetem magamhoz, de ha m{r most készen {llsz... Ha maradt is mosoly az arcomon, az most eltűnt. - Nem nyűgözöl le. - Még meg sem prób{ltam.

Körmendi Lajos. Édes otthon

Körmendi Lajos. Édes otthon Körmendi Lajos Édes otthon Szerkesztette: Sarusi Mih{ly Borító: Hangy{si Attila Körmendi Lajos örököse Berekfürdő 2007 ISBN 978-963-06-2426-8 Kiadó: Bereki Irodalmi T{rsas{g 5309 Berekfürdő, Berek tér

Részletesebben

Kov{cs Andr{s Péter. Multig{z. Ulpius-h{z Könyvkiadó

Kov{cs Andr{s Péter. Multig{z. Ulpius-h{z Könyvkiadó Kov{cs Andr{s Péter Multig{z Ulpius-h{z Könyvkiadó Budapest, 2010 I. Mindenki fölött, dolgozik egy még hüjéb - helyezi némi helyesír{si hib{val szélesebb t{rsadalmi ösz-szefüggésbe Topor J{nos a saj{t

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Sherrilyn Kenyon. Elképzelt szerető

Sherrilyn Kenyon. Elképzelt szerető Sherrilyn Kenyon Elképzelt szerető Egy ősi görög legenda Páratlan erő, páratlan bátorság birtokosa, az istenek által áldott, a halandók által rettegett, és minden rápillantó nő által megkívánt. Ő volt

Részletesebben

Tíz MÁSODPERC TELT EL onnantól, hogy Daemon Black leült a

Tíz MÁSODPERC TELT EL onnantól, hogy Daemon Black leült a Tíz MÁSODPERC TELT EL onnantól, hogy Daemon Black leült a helyére, addig, hogy ismerős tolla a lapockám alá fúródott. Tíz teljes másodperc. Megfordultam; magamba szívtam természetes illatát, melyet annak

Részletesebben

Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA

Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA Első rész PUSZTÍTÓ ANGYALOK Vannak sötétben bujkáló betegségek; és vannak pusztító angyalok, akik anyagtalan köntösbe burkolózva szállnak körülöttünk, s nem állnak

Részletesebben

C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme

C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme ouvrage? 7 Első rész Pus ztító angyalok 4 Vannak sotetben

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

ANITA GAYN Senkinek sem kellesz!

ANITA GAYN Senkinek sem kellesz! ANITA GAYN Senkinek sem kellesz! EMILY SULLIVANT ELHAGYJA AZ ANYJA, EZÉRT KÉNYTELEN AZ APJÁHOZ ÉS ANNAK ÚJ CSALÁDJÁHOZ KÖLTÖZNI. A BONYODALMAK JÖNNEK MAGUKTÓL. 1. Március vége van. Anyám jobb időpontot

Részletesebben

várunk maggie stiefvater

várunk maggie stiefvater várunk maggie stiefvater Maggie Stiefvater várunk! 1 ß ! 2 ß Maggie Stiefvater várunk Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010! 3 ß Írta: Maggie Stiefvater A mű eredeti címe: Linger Fordította: Gazdag

Részletesebben

Laurell K. Hamilton: The Lunatic Cafe Copyright Laurell K. Hamilton 1996. Hungarian translation Kós Krisztina, 2004.

Laurell K. Hamilton: The Lunatic Cafe Copyright Laurell K. Hamilton 1996. Hungarian translation Kós Krisztina, 2004. NNCL1796-5FBv1.0 Laurell K. Hamilton: The Lunatic Cafe Copyright Laurell K. Hamilton 1996 Hungarian translation Kós Krisztina, 2004. A magyar fordítás az alábbi angol kiadás alapján készült: Laurell K.

Részletesebben

A P R I L Y N N E P I K E W I N G S

A P R I L Y N N E P I K E W I N G S A P R I L Y N N E P I K E W I N G S s z á r n y a k Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010 EGY LAUREL CIPŐJE VIDÁMAN CSATTOGOTT a Del Norte Középiskola folyosóján, ami szöges ellentétben állt gazdája

Részletesebben

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen Gyönyörű Idegen Ahogy a régi életem véget ért, az minden volt, csak nem finom és nőies; inkább egy hatalmas robbanáshoz tudnám hasonlítani. De, hogy őszinte legyek, én voltam az, aki meggyújtotta a zsinórt.

Részletesebben

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás Maggie Stiefvater shiver borzongás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 Írta: Maggie Stiefvater A mű eredeti címe: Shiver Fordította: Gazdag Tímea A verseket fordította: A. Katona Ildikó Szerkesztette:

Részletesebben

DR. EDITH FIORE NYUGTALAN HOLTAK

DR. EDITH FIORE NYUGTALAN HOLTAK DR. EDITH FIORE NYUGTALAN HOLTAK A megsz{llotts{g 10 leggyakoribb tünete 1. Alacsony energiaszint 2. Jellemv{ltoz{s vagy gyakori hangulatv{ltoz{sok 3. Belső hang(ok) beszélnek 4. Drogfogyaszt{s, beleértve

Részletesebben

L. J. Smith. Ébredés

L. J. Smith. Ébredés L. J. Smith Ébredés Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010 Írta: Lisa Jane Smith A mű eredeti címe: Vampire Diaries 1. The Awakening Fordította: Farkas Veronika A szöveget gondozta: Dávid Anna

Részletesebben

ÉBREDÉS. K E L L Y A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: P. C. Cast and Kristin Cast: Awakened St. Marti n's Griffin, New York, 2011

ÉBREDÉS. K E L L Y A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: P. C. Cast and Kristin Cast: Awakened St. Marti n's Griffin, New York, 2011 P. C. CAST és KRISTIN CAST ÉBREDÉS Az Éjszaka Háza-8. kötet K E L L Y A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: P. C. Cast and Kristin Cast: Awakened St. Marti n's Griffin, New York, 2011 Ez a regény

Részletesebben

LEINER LAURA A SZENT JOHANNA GIMI 8 ÖRÖKKÉ

LEINER LAURA A SZENT JOHANNA GIMI 8 ÖRÖKKÉ LEINER LAURA A SZENT JOHANNA GIMI 8 ÖRÖKKÉ Ciceró Könyvstúdió Fedélterv MALUM STÚDIÓ SZABÓ VINCE Címlapfotó OANA STOIAN A történet szereplői kitalált személyek, a valóságban nem léteznek. A könyv bármely

Részletesebben

LEINER LAURA A SZENT JOHANNA GIMI 8 ÖRÖKKÉ

LEINER LAURA A SZENT JOHANNA GIMI 8 ÖRÖKKÉ LEINER LAURA A SZENT JOHANNA GIMI 8 ÖRÖKKÉ Ciceró Könyvstúdió Fedélterv MALUM STÚDIÓ SZABÓ VINCE Címlapfotó OANA STOIAN A történet szereplői kitalált személyek, a valóságban nem léteznek. A könyv bármely

Részletesebben

Nicky Cruz. Repülj kicsim, repülj!

Nicky Cruz. Repülj kicsim, repülj! Nicky Cruz Repülj kicsim, repülj! (Egy bandavezér története) 1. rész SENKI SEM TÖRŐDIK VELEM Fogjátok meg erősen a bolond fickót! - kiáltotta valaki. A repülőgép ajtaját már kinyitották és én lerohantam

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

Első fejezet. Bagaje pierdute. Conexiune gara. Carucioare bagaje. Ki volt a rosszabb barát? Fordította: Alysia

Első fejezet. Bagaje pierdute. Conexiune gara. Carucioare bagaje. Ki volt a rosszabb barát? Fordította: Alysia A fordítást Alysia készítette, az ellenőrzést Bella végezte, más oldalakra feltenni, vagy saját fordításként hirdetni tilos, vagy csak előzetes engedély kéréssel lehet. Köszönöm, remélem mindenkinek tetszeni

Részletesebben

RACHEL WARD. Számok. A menekülés

RACHEL WARD. Számok. A menekülés 1 RACHEL WARD Számok A menekülés 2 3 1. fejezet V annak helyek, ahol az olyanokat, mint én, meg lehet találni. Rosszkedvűek, rosszak, unják magukat, magányosak. Olyan srácok, akik egyszerűen mások. A hét

Részletesebben

Az elveszett lélek. Készülődés

Az elveszett lélek. Készülődés Az elveszett lélek Készülődés Minden a tizenötödik születésnapomon kezdődött. Édesapám egy csodálatos ünnepséget szervezett a számomra, mert nálunk ilyen korban lesznek a lányokból nők. Az egész világ

Részletesebben

A családi titkok. Jane Bright. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

A családi titkok. Jane Bright. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A családi titkok Jane Bright 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ezzel a Whoppi Goldberg idézettel szeretnék köszönetet mondani Anyunak, barátaimnak: Attilának, Bellának, Mariannak, és Anitának, akik

Részletesebben

Készítette: Detty wonderfulbooks

Készítette: Detty wonderfulbooks Készítette: Detty wonderfulbooks EGY Abban a pillanatban, amikor az ajtó kinyílt, már tudtam, hogy a fenékbe rúgás elkerülhetetlen de hogy adni fogom-e, vagy kapni, azt még nem láttam tisztán. A szag szinte

Részletesebben

CSONTVÁROS CASSANDRA CLARE

CSONTVÁROS CASSANDRA CLARE CASSANDRA CLARE CSONTVÁROS Van egy pont, ahol a kislányból nő lesz. Egy pont, ahol legyőzöd a félelmet. Egy pont ahol kiborulsz. Egy pont, ahol már csak röhögünk mindenen. Egy pont, ahol már nem agyalsz.

Részletesebben

POKOLI BÁLÉJSZAKÁK. Tartalom

POKOLI BÁLÉJSZAKÁK. Tartalom POKOLI BÁLÉJSZAKÁK Tartalom Meg Cabot: A pusztító lánya 2 Lauren Myracle: A virágcsokor 26 Kim Harrison: Madison Avery és a Nagy Kaszás 48 Michele Jaffe: Csók és ármány 81 Stephenie Meyer: Földi pokol

Részletesebben

BORSA BROWN. A maffia szívében

BORSA BROWN. A maffia szívében BORSA BROWN A maffia szívében Borsa Brown, 2015 Hungarian edition Álomgyár Kiadó Minden jog fenntartva! A szerzőtől az Álomgyár Kiadó gondozásában megjelent: A maffia ágyában, 2013 A maffia ölelésében,

Részletesebben

allada MAGGIE STIEFVATER TÜNDÉRDALLAM II. A holtak éneke A Ballada egyszerre szédíto, megrészegíto és rémiszto történet.

allada MAGGIE STIEFVATER TÜNDÉRDALLAM II. A holtak éneke A Ballada egyszerre szédíto, megrészegíto és rémiszto történet. TÜNDÉRDALLAM II. allada A holtak éneke A Ballada egyszerre szédíto, megrészegíto és rémiszto történet. TAMORA PIERCE MAGGIE STIEFVATER MAGGIE STIEFVATER Ballada TÜNDÉRDALLAM II. A holtak éneke Első kiadás

Részletesebben